Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Utorok, 19. januára 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

5. Situácia v Iráne (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie o situácii v Iráne.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne, vážení poslanci, toto je významná príležitosť na otvorenie otázky situácie v Iráne.

Európska únia chce s Iránom normálne vzťahy a naše snahy v oblasti jadrovej problematiky sú toho súčasťou. V tejto súvislosti budem ako vysoká predstaviteľka pokračovať v úlohe svojho predchodcu Javiera Solanu v medzinárodných rokovaniach s Iránom.

Irán je dôležitou krajinou s dlhou históriou, bohatou kultúrou a pozoruhodne talentovaným obyvateľstvom. Filmy a knihy pochádzajúce z Iránu sú strhujúce, úroveň vzdelania žien je vysoká, je tam schopnosť verejnej diskusie a mladá populácia je energická a aktívna. Iránska spoločnosť má v mnohých ohľadoch charakteristické znaky a spôsobilosti slobodnej spoločnosti. Hrozba pre spoločnosť sa prejavila nepokojmi po minuloročných voľbách, ktoré mnohí v Iráne vnímali ako sfalšované. To je, samozrejme, záležitosť Iráncov. Naším záujmom je, aby sa dodržiavali medzinárodné normy a zásady občianskych a politických práv.

V tejto súvislosti ma hlboko znepokojili správy o násilnom potlačovaní demonštrácií a svojvoľných zadržaniach v Teheráne a ďalších iránskych mestách počas nedávnych osláv sviatku Ášúrá na konci decembra. Používanie násilia proti demonštrantom, ktorí sa usilujú o uplatnenie svojej slobody prejavu a práva na zhromažďovanie, je neprijateľné. To sú univerzálne ľudské práva, ktoré sa musia dodržiavať, a ľudia, ktorých zadržali za pokojné uplatňovanie svojich práv, by mali byť prepustení na slobodu.

S hlbokým znepokojením registrujem, že mnohé zadržania boli možno zamerané na obhajcov ľudských práv a novinárov a že mnohým zadržaným je odopieraný prístup k právnemu zástupcovi a kontakt s rodinami. Irán musí dodržiavať svoje medzinárodné záväzky a zaobchádzať so zadržanými osobami v súlade s medzinárodnými štandardmi ľudských práv.

Ďalšou aktuálnou záležitosťou je zadržanie ďalších 12 členov bahájskej náboženskej obce. Pre týchto ľudí sa musí zabezpečiť riadny, verejný a spravodlivý proces v súlade s medzinárodnými štandardmi.

EÚ nepremárnila žiadnu príležitosť na vyzvanie iránskej vlády, aby dodržiavala medzinárodné záväzky, ku ktorým sa slobodne a dobrovoľne zaviazala. Vydávame verejné vyhlásenia a využívame ďalšie diplomatické prostriedky. Pracujeme cez Organizáciu Spojených národov: Valné zhromaždenie len minulý mesiac prijalo uznesenie odsudzujúce situáciu. Plne využijeme nadchádzajúce hodnotenie Iránu, ktoré sa uskutoční na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve začiatkom februára.

Pokiaľ ide o jadrovú otázku, ľutujeme, že Teherán nenadviazal na posledné stretnutie medzi Javierom Solanom a hlavným vyjednávačom Jalilim, ktoré sa uskutočnilo 1. októbra v Ženeve. Všetci sme stretnutie vyhodnotili ako pozitívne. Irán však teraz prakticky odmietol návrh dohody Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a odmietol pokračovať v rozhovoroch o jadrovej otázke.

EÚ a všetci jej partneri v rokovaniach sa usilujú o nájdenie diplomatického riešenia iránskej jadrovej otázky, preto musíme pokračovať v dvojúrovňovom prístupe. Od Teheránu potrebujeme vážne angažovanie sa v zmysluplných rozhovoroch.

Naším cieľom zostáva vybudovať si presvedčenie, že jadrový program je určený výhradne na mierové účely. Nedostatočné presvedčenie sa ďalej oslabilo zistením, že Irán buduje ďalšie zariadenie na obohacovanie uránu bez toho, aby o tom v stanovenej lehote informoval MAAE. Irán okrem toho aj naďalej nedostatočne spolupracuje s MAAE a nedodržiava svoje medzinárodné záväzky.

Je nevyhnutné, aby sa EÚ a medzinárodné spoločenstvo jednotne postavili za snahy o rokovania a aby tieto snahy podporili vhodnými prostriedkami. Ak máme dosiahnuť naše ciele, je najširšia možná jednota kľúčová.

Ak sa Irán v jadrovej problematike a všeobecne v oblasti regionálnej stability uberie konštruktívnejším smerom, mohol by na Blízkom východe a v oblasti Perzského zálivu zohrávať dôležitú úlohu, čo by odrážalo jeho oprávnené miesto a hrdú históriu.

Na záver, problémy, ktoré Irán spôsobuje, ťažko spočívajú na pleciach môjho úradu. Je to krajina, ktorá má obrovský potenciál, a naša ochota konštruktívne sa zaoberať Iránom stále trvá. Budem v tom ďalej pokračovať. Úprimne dúfam, že počas svojho mandátu sa do tohto Parlamentu vrátim s pozitívnejším obrazom vzťahov s Iránom.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, v mene skupiny PPE.(ES) Pani barónka Ashtonová, vaše znepokojenie je úplne oprávnené, pretože situácia v Afganistane je mimoriadne vážna predovšetkým z hľadiska ľudských práv. Na mysli mám predovšetkým občianske práva a politické slobody, kde sme svedkami skutočne neuveriteľného rozpadu: svojvoľné využívanie násilia, masové uväzňovanie členov opozície, vraždy, exekúcie, bránenie v práci mimovládnych organizácií a nemožnosť uplatňovania slobody tlače. Delegácii Európskeho parlamentu dokonca nepovolili vstup.

Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na súčasné okolnosti rozmýšľam, či má teraz význam navštíviť túto krajinu.

Pani barónka Ashtonová, vaše poznámky k jadrovej problematike boli veľmi jasné a priame: napriek varovaniam medzinárodného spoločenstva pokračuje Irán vo výrobe obohateného uránu. Odmietol pokus o zmier od prezidenta Obamu a odmietol posledný plán navrhnutý šestkou, ktorá zahŕňala Rusko a Francúzsko.

Pani barónka Ashtonová, moja otázka je veľmi jednoduchá: myslíte si, že sme u tejto krajiny vyčerpali už všetku trpezlivosť? Myslíte si, že by sme teraz mali prejsť k prijatiu energickejších opatrení, alebo považujete skôr pozvoľný prístup za najlepší spôsob rokovania s iránskym režimom?

Chcel by som vám povedať, že vrele vítam váš prejav v prospech obrany ľudských práv v tejto krajine. Porušovanie je mimoriadne závažné a myslím si, pán predsedajúci, že Parlament musí otvorene odsúdiť situáciu v oblasti ľudských práv v krajine. Dúfam, že to bude schopný urobiť prijatím uznesenia o tejto problematike. Musí naďalej vytrvať, pevne vytrvať v neúnavnej obrane slobody.

 
  
MPphoto
 

  Roberto Gualtieri, v mene skupiny S&D.(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nedávny vývoj situácie v Iráne neponecháva inú možnosť, ako vyjadriť vážne obavy. Tieto obavy sa týkajú rastúceho porušovania politických a občianskych práv, ktoré ostro odsudzujeme, a nedodržiavania povinností vyplývajúcich z účasti Iránu v Dohode o nešírení jadrových zbraní, na základe ktorej samotná krajina uvádza, že nechce vyvolávať pochybnosti.

Nechceme spochybniť právo Iránu na vývoj jadrovej energie na mierové účely, ani nechceme podceniť úlohu, ktorú Irán môže zohrávať na regionálnej úrovni, jeho oprávnené bezpečnostné požiadavky, či potrebu vytvoriť spoľahlivý systém regionálnej bezpečnosti zahŕňajúci všetky jadrové mocnosti v oblasti. Avšak práve preto nerozumieme dôvodom, pre ktoré sa nesplnila požiadavka Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na obohacovanie uránu v zahraničí, a toto rozhodnutie nás sklamalo.

V tejto situácii je na Bezpečnostnej rade, aby rozhodla o reakcii medzinárodného spoločenstva a o prípadných nových sankciách, ktoré by sa mali zamerať na nešírenie zbraní a ktoré by mali byť nástrojom na podporu cesty zložitého, ale nevyhnutného dialógu, ktoré však nesmú byť určené a použité na porazenie režimu.

Pokiaľ ide o tento postup, Európska únia by mala zohrávať svoju úlohu tým, že vo vhodný čas a vhodným spôsobom porozmýšľa nad možnými technickými opatreniami, ktoré doplnia sankcie OSN, a zároveň tým, že potvrdí svoju ochotu viesť rozhovor a dialóg, ktorú nesmie nikdy stratiť ani v ťažkých časoch.

Plne podporíme konanie Európskej únie a vysokej predstaviteľky v súlade s prístupom objasneným vo vystúpení vysokej predstaviteľky.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE. – Vážený pán predsedajúci, minulé leto ma zvolili do Európskeho parlamentu pre kritiku našej vlády. Ak by som ako mladá žena spravila to isté v Iráne, pravdepodobne by ma preto zabili, väznili, mučili a znásilnili.

Vďaka novým médiám sme všetci videli zábery, ako iránsky režim kruto zasahuje proti občanom, ktorí pokojne a otvorene vystúpili na obranu demokracie a slobody. Nedávne prípady zadržania spravodajcov pôsobiacich v oblasti ľudských práv spravodajským úradom Revolučných gárd ukazujú, že iránsky režim má zvýšený záujem o izoláciu krajiny. Medzinárodní novinári sa veľmi spoliehali na ich správy.

Včera bol deň Martina Luthera Kinga. Pripomíname si muža, ktorý tiež mierumilovne pochodoval ulicami a hovoril: „Príde čas, keď mlčanie bude zradou.“ Pani vysoká predstaviteľka, tento čas dávno nastal.

Prezident Barack Obama prerušil svoju dovolenku cez Vianoce, aby vystúpil proti ešte krutejším útokom na občanov počas osláv sviatku Ášúrá. V navrhovanom dvojúrovňovom prístupe k Iránu, ktorý drží v rovnováhe jadrovú problematiku a ľudské práva, Spojené štáty čoraz viac zdôrazňujú ľudské práva. Európa by tu mala prevziať silnejšie vedúce postavenie nielen vtedy, keď je to politicky bezpečné.

Katastrofa na Haiti je strašná tragédia a som rada, že ste niečo podnikli. Avšak katastrofa spôsobená človekom, ktorá pretrváva v Iráne, sa zatiaľ nedočkala vedenia ani koordinácie zo strany Európy. Minulý mesiac mala ísť delegácia tohto Parlamentu navštíviť Irán, ale režim nechcel, aby sme na vlastné oči videli jeho slabosť a nejednotnosť. Je najvyšší čas, aby Európa k Iránu zaujala jednotný postoj, svet čaká.

Je súčasný iránsky režim, ktorý stratil svoju legitimitu a je vnútorne rozdelený, v rokovaniach dôveryhodným partnerom? Aké opatrenia navrhujete v súvislosti s jadrovou otázkou, ktoré zasiahnu vládu bez toho, aby uškodili obyvateľom? Ste ochotní zvolať v Európe mimoriadnu diskusiu o Iráne?

Ako využijete nástroj EÚ pre ľudské práva na zabezpečenie toho, aby ľudské práva zostali prioritou Európy? Myslím si, že musíme podporiť občanov, občiansku spoločnosť a novinárov. Program ochranných miest, ktoré navrhlo české predsedníctvo, by mohol byť užitočným nástrojom na podporu ohrozených Iráncov v Európe.

Pri vypočutí pani komisárky Kroesovej som sa jej opýtala, či je ochotná s vami spolupracovať na tom, aby sa sloboda prejavu na internete stala integrovanou súčasťou zahraničnej politiky Európy. Pýtam sa vás to isté.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, v mene skupiny Verts/ALE.(DE) Vážený pán predsedajúci, pani barónka Ashtonová, Európsky parlament pozorne sledoval vývoj domácej a zahraničnej politiky v Iráne. Delegácia pre Irán sa venovala dialógu so zástupcami vlády a občianskej spoločnosti a pripravovala sa na cestu do Iránu začiatkom mesiaca, ktorá sa bohužiaľ narýchlo zrušila.

Práve nespokojnosť so sfalšovanými voľbami a neustále stupňovanie sa štátneho útlaku a násilia boli dôvodmi, prečo sa zástupcovia iránskej občianskej spoločnosti obrátili na Európsky parlament. Svojím odvážnym krokom sa dožadujú našej podpory pri obhajovaní demokratických slobôd a vyzývajú nás, aby sme naše základné hodnoty brali vážne. Protestov je mnoho a stále pokračujú. Iránska vláda sa vyzýva, aby na tieto nevyriešené otázky poskytla politickú odpoveď, ale namiesto toho sme svedkami nárastu najhorších porušovaní ľudských práv, ako sú mučenie a napádanie zadržaných, počúvame o úmrtiach demonštrantov a pritom prebiehajú nespravodlivé súdne procesy.

Mnoho Iráncov od nás očakáva, že budeme sledovať nielen zahraničnú politiku a jadrový program, ale že si budeme všímať aj politickú situáciu v Iráne a reagovať na ňu. Je vítané, že krajiny ako Španielsko a Írsko sú ochotné bez byrokracie vydávať prenasledovaným obhajcom ľudských práv víza a pomôcť im tak vo veľmi nebezpečnej situácii. Ostatné členské štáty by mali tento príklad nasledovať a vyzývame tiež Komisiu, aby politicky prenasledovaným osobám poskytla rýchlu pomoc.

Zvonku môžeme konať len obmedzene. Rozhodujúce zmeny musia vyjsť zo samotnej krajiny. Musíme však udržať otvorené komunikačné kanály s vonkajším svetom. V tejto súvislosti musíme ostro kritizovať zahraničné spoločnosti ako Siemens a Nokia, ktorých technológie umožňujú a pomáhajú zefektívniť cenzúru.

Keďže sa v rokovaniach o jadrovej otázke nedosiahla žiadna dohoda, čoraz viac sa hovorí o uvalení sankcií. Nie je však jasné, aké sankcie by mali na politické vedenie želaný vplyv. Ak sankcie povedú k zhoršeniu životnej úrovne mnohých ľudí, jeden príklad predstavujú sankcie na benzín, nedosiahnu svoj cieľ a poskytnú režimu príležitosť na zvalenie viny za zhoršenie hospodárskej situácie na takzvaný vonkajší svet.

Z tohto dôvodu je veľmi dôležité vypracovať cielené a inteligentné sankcie prípadne aj voči jednotlivcom. Rada môže napríklad dať na čiernu listinu osoby zodpovedné za represívne opatrenia posledných mesiacov. Je mimoriadne dôležité, aby sme v prístupe EÚ voči Iránu vytvorili dvojúrovňový prístup a držali sa ho. Napriek neúspechom sa musíme usilovať o politický dialóg. Izolácia Iránu nepomôže ani jeho ľudu, ani jeho susedom v regióne.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, bezohľadné ambície prezidenta Ahmadínedžáda vyvinúť jadrové zbrane predstavujú podľa mňa najvážnejšie ohrozenie svetového mieru súčasnosti.

Len prostredníctvom jednotného a koordinovaného prístupu dosiahne diplomacia EÚ napokon úspech. Obnovené sankcie musia byť teraz cielené a režimu v Teheráne musia spôsobiť neobyčajnú ujmu. Rovnako však musíme uznať, že iránsky ľud a iránsky režim nie sú to isté.

Odkedy Ahmedínedžád minulý rok vyhral sporné prezidentské voľby, videli sme ísť do ulíc mnoho disidentov a odvážnych mladých odporcov. Títo ľudia potrebujú našu podporu, pretože sa stotožňujú s našimi hodnotami slobody, demokracie a princípov právneho štátu. Beznádej v Iráne je v skutočnosti taká veľká, že vedúci predstaviteľ opozície Mír Hosejn Músáví, ktorý bol v minulosti sotva známy ako demokrat, povedal, že je ochotný obetovať vlastný život za budúce dobro svojej krajiny. Medzitým v nezmenšenej miere pokračujú ohavné porušovania ľudských práv, keď bežne popravujú mladistvých a homosexuálov.

My poslanci Európskeho parlamentu veľmi chceme zažiť demokratický a slobodný Irán, ktorý už cez Hamas a Hizballáh nebude vyvážať terorizmus a zaujme svoje oprávnené miesto v medzinárodnom spoločenstve. EÚ by mala všetkými možnými spôsobmi zdvojnásobiť svoje úsilie o urýchlenie tohto procesu.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, v mene skupiny EFD.(NL) Vážený pán predsedajúci, minulý týždeň mi médiá predniesli nepríjemné tvrdenie: uviedli, že Izrael skôr či neskôr napadne svojho úhlavného nepriateľa Irán. Zatiaľ čo v Európe sa naďalej diskutuje o tejto záležitosti, médiá v Iráne intenzívne rozoberajú aj vojenskú alternatívu namierenú proti kontroverznému jadrovému projektu Teheránu. Verdikt konzervatívnych novín Kayhan o údajnej jadrovej hrozbe je, že sú to všetko sionistické klamstvá a zveličovania. Medzitým niet pochýb o tom, že jadrový program Iránskej islamskej republiky predstavuje vážnu bezpečnostnú hrozbu najmä pre Izrael, ale tiež pre širší región. Preto stále dúfam, že to medzinárodné spoločenstvo nielen uzná, ale že nakoniec v tomto smere prijme opatrenia. Podľa môjho názoru sa v tejto súvislosti musia predostrieť všetky možnosti. Účinný systém sankcií, ktorého sa nemecká kancelárka pani Merkelová včera ešte stále dožadovala, bude znamenať, že židovský štát nebude musieť za žiadnych okolností podniknúť jednostranné kroky.

To ma privádza k dôležitej otázke na Radu, na vás, pani vysoká predstaviteľka. Naozaj existuje európska základňa pre nekompromisné sprísnenie sankcií proti iránskemu režimu? Úzke obchodné väzby medzi mnohými poprednými členskými štátmi EÚ – nemusím uvádzať žiadne názvy, pretože aj vy určite viete, ktoré to sú – a Iránskou islamskou republikou môžu kedykoľvek predstavovať významné prekážky pre seriózne zaoberanie sa jadrovou otázkou. Počas uplynulých týždňov napísali noviny The Wall Street Journal o tom množstvo článkov, kde vyjadrili ostré názory, ktoré predstavovali prakticky obžalobu Európy. Stručne povedané, existuje základ pre sprísnenie účinných sankcií proti Iránskej islamskej republike? Očakávam vašu odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, práve posledné udalosti ukázali, že narábanie s občianskymi slobodami v Iráne vykazuje z európskeho pohľadu jasné nedostatky. Rozsudok smrti vynesený nad nedávno odsúdenými demonštrantmi je znakom toho, ako rozdielne sa v tejto krajine pristupuje k základným právam a ich dodržiavaniu. Je však tiež dôležité zdôrazniť, že vonkajšia politika EÚ musí zostať objektívna, keďže v prípade hospodársky a geostrategicky dôležitých partnerov – ako Čína alebo možno Saudská Arábia – často radi zatvárame oči pred takými vecami napriek skutočnosti, že v týchto krajinách dochádza k vážnemu odklonu od našich európskych myšlienok demokracie a právneho štátu.

Ako člen delegácie pre Irán mám osobitný záujem, aby sa odložená cesta do Iránu čím skôr uskutočnila, aby sa zlepšila dvojstranná komunikácia s EÚ. Tým azda prostredníctvom dialógu prispeje k zmierneniu dramatickej situácie v Iráne.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, pani barónka Ashtonová, vnútorná situácia Iránu sa dramaticky zhoršuje zo dňa na deň a z týždňa na týždeň. Pred našimi očami sa neľútostne porušujú ľudské práva a sme svedkami takého teroru, aký sme tu nemali už desaťročia. Nebývalá vlna štátneho útlaku sa snaží umlčať tých, ktorí bojujú za demokratické reformy v Iráne. V boji proti svojim občanom využíva vláda aj špeciálne trénovaných, ozbrojených mladých ľudí milície Basídž.

Európsky parlament musí odsúdiť neprimerané využívanie sily a rastúce porušovania ľudských práv. Neprijateľné je tiež používať trest smrti proti opozícii aj pod zámienkou zločinu „muháraba“, urazenia boha. Z tohto dôvodu potrebuje Európska únia nový prístup k situácii v Iráne. Vysoká predstaviteľka Európskej únie Catherine Ashtonová by mala vyslať silný a jasný odkaz občanom Iránu, ktorý by potvrdil náš záujem chrániť ľudské práva.

Otázka jadrových zbraní je mimoriadne dôležitá. Nemali by sme však prestať chrániť základné hodnoty len preto, aby sme v rokovaniach získali taktickú výhodu. V rozhovoroch s Iránom nesmieme odsúvať na okraj princípy právneho štátu, slobodu prejavu, ani právo na informácie. S týmito hodnotami sa nesmie zaobchádzať ako s menejcennými.

Pochádzam z Poľska, kde pred 20 rokmi, v roku 1989, diktatúra uvoľnila miesto demokracii. Stalo sa tak vďaka nenásilnému konaniu opozičného hnutia Solidarita a pokojnému dialógu medzi vládou a ľudom. Pre obyvateľov Iránu nevidím lepšiu cestu vpred.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). (PT) Iránska otázka je jedným z najdôležitejších problémov modernej medzinárodnej politiky. Musí sa urobiť všetko pre to, aby sa iránskemu režimu, ktorý je pre mier a bezpečnosť na Blízkom východe taký škodlivý, zabránilo získať prístup k jadrovým zbraniam.

Úloha Európskej únie sa však vo vzťahoch s Iránom nesmie premrhať na jadrovú otázku. Od zmanipulovaných volieb v júni sme boli svedkami ľudového hnutia proti represívnej, spiatočníckej a protidemokratickej povahe iránskeho režimu.

Európa musí byť konzistentná pri presadzovaní univerzálnej hodnoty ľudských práv, kvôli ktorým mnohí ľudia na uliciach Teheránu riskujú svoje životy. Bez spochybňovania zvrchovaného práva ľudí rozhodovať o svojom osude je nevyhnutné, aby Európska únia podnikla kroky na povzbudenie tých, ktorí bojujú za slobodu a demokraciu v Iráne. Na boj proti cenzúre, ktorá je doménou všetkých represívnych režimov, nie je nič účinnejšie ako slobodné a alternatívne informačné kanály.

Vzhľadom na túto skutočnosť očakávame, že bude čoskoro fungovať perzský televízny kanál, ktorý Európska komisia udelila spoločnosti Euronews.

Očakávame tiež, že pani barónka Ashtonová ako nová vysoká predstaviteľka presadí kreatívne iniciatívy, ktoré prispejú k väčšej politickej transparentnosti v Iráne, prihliadajúc na odporúčania tých, ktorí bojovali za slobodný Irán, vrátane iránskych emigrantov.

Okrem toho by však táto obava o politickú budúcnosť Iránu mala ovplyvňovať všetky nové sankcie, o ktorých sa rozhodne v súvislosti s jadrovou otázkou. Ako v tomto Parlamente vysvetlil iránsky intelektuál Akbar Gandží, je nevyhnutné, aby sme sa vyhli hospodárskym sankciám, ktoré oslabia ľudí a najmä iránsku strednú triedu, ktorá tvorí základ opozície.

Pre bezpečnosť na Blízkom východe, v Európe a vo svete nič nemôže urobiť viac než iránska demokracia vybudovaná Iráncami. Európska únia si to musí stanoviť za jeden zo svojich cieľov.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Vážený pán predsedajúci, Irán prechádza nepochybne najvážnejšou krízou vo svojej histórii od roku 1979 pre svoj režim, ktorý je odolný voči akejkoľvek zmene a ktorý od volebnej frašky dňa 12. júna 2009 zvýšil počet cielených vrážd odporcov, útokov a väznení mierumilovných demonštrantov a novinárov.

Na začiatku rozpravy spomenula pani Ashtonová správy mimovládnych organizácií, v tomto ohľade hrozné správy, nehovoriac o paródii na spravodlivosť určenej pre Francúzku Clotilde Reissovú a bahájsku menšinu – sedem z nich už bolo v Teheráne od minulého pondelka súdených. Riskujú doživotné väzenie alebo niečo horšie len preto, že ich náboženstvo je iné ako náboženstvo vládnucej sily.

Správa je krutá, prezidentské voľby nič nezmenili, alebo presnejšie povedané zmenili: ešte viac zradikalizovali iránsky režim, ak to vôbec bolo možné. Radikalizácia nastala tiež, pokiaľ ide o vonkajší svet – iránske orgány úplne zmenili svoj postoj k návrhu jadrovej dohody dohodnutej v októbri 2009 vo Viedni.

Kedy začneme zvažovať zmienku – hovorím tu zmienku – o inteligentných a cielených sankciách, ako sú tie, o ktorých hovorila pani Lochbihlerová; teda sankcií proti tomuto režimu, ktorý je otvorene protizápadný a protižidovský? Viem, že táto príležitosť nie je úplne najvhodnejšia, ale, pani Ashtonová, nemyslíte si, že musíme viac a lepšie konať, že musíme pomôcť mladým Iráncom, ktorí svoj hnev vyjadrujú na internete, že musíme odsúdiť opakujúce sa výzvy na zničenie Izraelského štátu a predovšetkým, že musíme podporiť túto občiansku spoločnosť a opozíciu, toto demokratické hnutie, ktoré vzdoruje prezidentovi, zlodejovi volebných hlasov, a jeho milícii?

Musíme zabrániť vyhroteniu, som si toho vedomá, ale musíme tiež zabrániť výhovorkám a neopakovať chybu, ktorú sme urobili v Afganistane, kde Európa nebola schopná ochrániť veliteľa Massúda. Je našou povinnosťou podporiť vodcov iránskej opozície, aby ich nepostihol podobný osud.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera (EFD).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, situácia v Iráne sa aj naďalej zhoršuje.

Nedávno zabili najmenej osem ľudí, režim zintenzívnil zatýkanie žien – novinárky, odborárky a intelektuálky – 30 matiek, ktoré sa dožadovali správ o svojich zmiznutých deťoch, bolo zatknutých a hrob mladej mučeníčky za slobodu Nedy Ághá Sultánovej bol opakovane znesvätený guľkami zo zbraní. Je očividné, že režim chce zvýšiť útlak a vytvoriť atmosféru teroru.

Okrem tejto vnútornej situácie vykazuje Irán nedostatky, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, odopiera Medzinárodnej agentúre pre atómovú energiu prístup k iránskym zariadeniam na obohatenie uránu. Jasne to ukazuje skutočné zámery iránskeho jadrového programu; ak by boli výlučné mierové, nebola by potreba ich ukrývať.

Preto by Európa mala energicky vyjadriť svoje obavy, pretože vojenská a jadrová veľmoc by mohla ohroziť bezpečnosť kontinentu a mať významné politické následky na všetky krajiny v regióne.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, aj keď konflikt v Iráne vyzerá ako mocenský boj medzi starým a novým zriadením, veľmi jasne môžeme vidieť, že tento veľmi uzavretý sociálny systém má veľmi zreteľné trhliny. Situácia v Iráne je určite dôkazom významu demokracie, a to schopnosti všetkých občanov vyjadriť svoju politickú vôľu.

Politicky zodpovedné osoby v Iráne na túto legitímnu vôľu spoločnosti v súčasnosti odpovedajú útlakom štátu, ktorý siaha až po trest smrti. Tieto útoky na občanov musia okamžite prestať, pretože štátny útlak určite nezastaví túto vôľu spoločnosti. Naopak, dlhá história Iránu je toho dôkazom.

Pokiaľ ide o plánovanú cestu delegácie Európskeho parlamentu do Teheránu, ktorú iránska vláda narýchlo odvolala, chcel by som povedať, že vtedy bola táto cesta skutočne dôležitá predovšetkým preto, aby sa mohli viesť rozhovory a dialógy so všetkými vrátane a najmä s miestnymi občanmi a občianskou spoločnosťou.

 
  
MPphoto
 

  Philippe Juvin (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, Iránci vyhlásili, že sú ochotní postupne vymeniť nízko obohatený urán za palivo. Šestka takýto druh výroby odmietla napriek tomu, že nebol taký odlišný od návrhu, ktorý tá istá skupina krátko predtým vypracovala.

Vôbec nepodceňujem rokovacie schopnosti Iránu, najmä pokiaľ ide o postupný charakter výmeny, ktorý navrhli, ale vzhľadom na to, že ide o veľa, pani Ashtonová, nemyslíte si, že toto odmietnutie šestkou možno mohlo byť predmetom presne stanovenej spoločnej pozície Európskej únie? Prečo nevyužijeme túto príležitosť?

Bol by som rád, keby ste nám objasnili vaše myšlienkové pochody v tejto veci. Priznávam, že ma mätie zdržanlivosť Európy v tejto diskusii. Máme legitimitu, Európa má legitimitu. Využime ju na pomoc pri dosiahnutí dohody.

 
  
MPphoto
 

  María Muñiz De Urquiza (S&D).(ES) Moje prvé vystúpenie v Európskom parlamente minulý rok v júni bolo k téme Iránu, bolo to po poslednej vlne popráv. Vtedy som žiadala, aby Európska únia na ochranu ľudských práv využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii.

Teraz vidíme, že stále pokračuje útlak proti bahájskej náboženskej menšine, proti homosexuálom – osobitne vyzývam na prepustenie väznených homosexuálov, ktorí sú v niektorých prípadoch odsúdení na smrť –, proti opozícii – viac ako 2 500 členov opozície je vo väzení –, proti slobode tlače – len tento pondelok sme boli svedkami toho, že noviny Farhang-e-Ashti boli zrušené za zverejnenie vyhlásenia opozičného vodcu pána Músavího – a proti kurdskej menšine.

Irán zostáva pre európsky program veľkým problémom a nielen z dôvodu jadrovej hrozby: medzinárodné spoločenstvo už proti tomu podniká kroky. Problémom je, že Irán má veľkú schopnosť ovplyvňovať prakticky všetky oblasti, v ktorých sa vynakladá úsilie na nájdenie mierového a diplomatického riešenia na Blízkom východe, ako aj v Iraku a Afganistane.

Svojím represívnym konaním Irán ničí všetky príležitosti na normalizáciu svojich vonkajších vzťahov, aby mohol byť prijatý spoločenstvom národov a hrať konštruktívnu úlohu v medzinárodných vzťahoch.

To je situácia, ktorú si my socialisti želáme, ale dosiahnuť sa môže, len ak Irán splní svoje medzinárodné záväzky počnúc Medzinárodným dohovorom o občianskych a politických právach. V súlade s podmienkami tohto dohovoru musí Irán uznať politické strany, odborové organizácie, mimovládne organizácie, právo na zhromažďovanie, slobodu prejavu atď.

Podpora a solidarita Európskej únie, o ktoré teraz žiadam v mene tých, ktorí požadujú viac práv, a tých, ktorých režim utláča, sa nesmú zamieňať s akýmkoľvek zasahovaním Západu. Namiesto toho predstavujú želanie, aby Irán splnil minimálne požiadavky potrebné na jeho oprávnenie rokovať so zvyškom sveta.

 
  
MPphoto
 

  Marco Scurria (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v publikáciách Európskej únie a na internetových stránkach EÚ často hovoríme, že ľudské práva sú srdcom procesu európskej integrácie a kľúčovým prvkom jej vonkajších vzťahov.

Krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami v politických alebo obchodných dohodách s Európskou úniou, musia tieto práva dodržiavať. Pani barónka Ashtonová, mali by sme sa sami seba opýtať, či tieto požiadavky v našich vzťahoch s Iránom stále existujú a či to má skutočne význam, aby sme do Teheránu vyslali delegáciu bez toho, aby sme s iránskou vládou dohodli program, s ktorým budú obidve strany súhlasiť, program, ktorý nám umožní vypočuť si tiež argumenty a hlasy opozície.

Pokiaľ však ide o to, čo môžeme urobiť, musíme byť opatrní už len pri hovorení o sankciách, keďže história ukazuje, že hospodárske a obchodné sankcie režimy často posilnili namiesto ich oslabenia a že v skutočnosti oslabili ľudí, predovšetkým tých najchudobnejších. Keď sme ako delegácia načúvali určitým ľuďom a vypočuli si ich svedectvo týkajúce sa práv žien a menšín v Iráne, povedali nám, že možno by bolo lepšie uvaliť symbolické sankcie napríklad kultúrne.

V uplynulých dňoch mnoho predstaviteľov a intelektuálov z celej Európy písomne požiadalo UNESCO, aby sa Svetový deň filozofie nekonal v Teheráne. Myslím si, že tento Parlament by na seba tiež mohol prevziať takýto záväzok s myšlienkou toho, že Neda Ághá Sultánová bola študentkou s filozofickým titulom, a tento symbol by mohol zjednotiť Európsky parlament, keď vyzve UNESCO, aby prijalo toto opatrenie.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Gaetano Cofferati (S&D).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v uplynulých týždňoch sme boli svedkami toho, že iránska vláda a iránsky režim vážne porušovali ľudské práva a základné demokratické slobody.

Pre tento Parlament a pre Európu to preto nie je už len otázkou vzťahov s krajinou, ktorá uvažuje o jadrovej politike mimo akceptovaných pravidiel a špecifických kontrolných prvkov, ktoré medzinárodné spoločenstvo spravidla pre takéto záležitosti určuje. Je tam niečo nové, alebo niečo staré sa stáva naliehavejším, týka sa to ešte znepokojujúcejšej oblasti: ľudské práva.

Som presvedčený, že Irán by v regióne, kde sa nachádza, teoreticky mohol zohrávať omnoho dôležitejšiu úlohu. Myslím si však, že nová vlna porušovaní práv musí byť pre nás a pre vysokú predstaviteľku prioritou. Ostrý zásah vlády demokratický odpor neporazil. Teraz by medzinárodné spoločenstvo malo hrať aktívnu úlohu a poskytnúť pomoc ľuďom, ktorí sa postavili proti režimu a ktorí veria, že ich základné práva sa musia dodržiavať.

Z tohto dôvodu by sme tam mali byť neustále prítomní. Delegácia Európskeho parlamentu by stanovením veľmi konkrétnych cieľov mohla ísť do Iránu vyjadriť svoju solidaritu s iránskymi demokratmi a rozhodne by ani neúmyselne nemala podporiť ostrý zásah iránskej vlády. Myslím si, že by sme o tom všetkom mali ďalej diskutovať a dosiahnuť náš zámer.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). – Rozhodla som sa využiť väčšinu času svojho vystúpenia na vyzdvihnutie mien ľudí, ktorí sú údajne za kritizovanie politického režimu alebo ochranu občianskych práv v Iráne držaní vo väzbe, niektorí sú odsúdení na smrť.

Alí Mehrnia, Parviz Varmazjari, Madžíd Rezaii, Alírizáh Nabavi, Alí Masúmi a Širin Alavi Holiová sú údajne väznení a podliehajú trestu smrti za „muháraba“, čo znamená nepriateľstvo voči bohu.

Prenasledujú tridsaťtri žien, ktoré patria k „trúchliacim matkám Iránu“, ktorých deti boli zabité, zmizli, alebo boli uväznené počas násilia nasledujúceho po voľbách.

Zadržiavajú ďalšie ženské aktivistky a ich rodiny: Atefeh Nabaviovú, Šabnam Madadzadehovú, Mahsu Naderiovú, Fatemeh Ziaee Azadovú a Nazilu Daštiovú.

Vo väzbe držia osem aktivistov z Výboru pre ľudské práva: Saeeda Kalanakiho, Saeeda Džalalifara, Šívu Nazarovú-Áharíovú, Kohjara Godarzího, Saeeda Haeriho, Parísá Kákáííovú a Mehrdáda Rahímího. Ďalší štyria sa ukryli po tom, čo ich predvolalo ministerstvo spravodajských služieb: Hesam Misaghi, Saeed Habibi, Navid Chandžáni a Sepeher Atefi.

Väznení sú ďalší zo združenia liberálnych študentov a bývalých študentov: Mehrdád Bozorg, Ehsan Dolatsah a Sina Šokohi.

Títo ľudia majú spoločné to, že informovali o situácii v Iráne a vyjadrovali v súvislosti s ňou svoje obavy.

Čo urobí Komisia alebo Rada pre prepustenie väzňov zadržiavaných z politických dôvodov? Aké financovanie poskytuje Komisia mimovládnym organizáciám pôsobiacim v oblasti ľudských práv v Iráne?

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Osobne si myslím, že existuje obrovský potenciál pre úzke hospodárske, kultúrne a politické väzby medzi Iránom a Európskou úniou. Tento potenciál však zostáva nevyužitý. Vzťahy medzi Iránom a Európskou úniou narážajú na veľké ťažkosti, keď príde na citlivé témy ako jadrový program Iránu alebo ľudské práva.

Myslím si, že iránska strana by mala reagovať na žiadosť o dialóg prednesenú Európskou úniou. Jeho odmietnutie zapojiť sa do dialógu môže len obmedziť transfer myšlienok a vedomostí v oblastiach vzájomného záujmu. Musím vám pripomenúť, že Európska únia je pre Irán obchodným partnerom číslo jeden a vzhľadom na cieľ Iránu stať sa členom Svetovej obchodnej organizácie by užšie obchodné partnerstvo s Európskou úniou Iránu pomohlo v jeho snahe o splnenie noriem organizácie.

Pokiaľ však Iránci nebudú k spolupráci dostatočne otvorení, konštruktívny dialóg medzi Iránom a Európskou úniou nebude možný.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Tatarella (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, pani barónka Ashtonová, dámy a páni, vy pani barónka ste načrtli dramatický obraz situácie v ohromnej krajine, ktorá má ohromnú históriu, ohromnú kultúru a ohromnú civilizáciu.

Potláčajú tam odpor a opozíciu, sú tam veľmi vážne prípady obmedzovania občianskych práv, porušovania slobôd, znepokojivý jadrový program a hrozba týkajúca sa Izraela a mieru.

Bohužiaľ som nepochopil, aké iniciatívy plánuje Európa použiť, aby túto situáciu ukončila, ochránila mier, slobodu a občianske práva. Dúfam, že v záveroch rozpravy nájdete nejaké fakty, iniciatívy a postoje, aké sa majú zaujať, a možno odpoveď na návrh pána Scurriu.

Vážený pán predsedajúci, pokiaľ ide o Parlament, som členom delegácie, ktorá sa usilovala získať povolenie iránskej vlády navštíviť Irán a ktorá nebola schopná tak urobiť, keď musela cestu na protest odvolať, a podstúpila potupu, keď jej zakázali navštíviť Irán.

Som za dialóg s Iránom, ale taliansky parlament a delegácia musia rázne vyjadriť náš postoj k ochrane slobody a práv, ktoré sú ohrozené.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, súčasná vláda Iránu nehanebne porušuje ľudské práva a šliape po základných právach svojich občanov. Posledným dôkazom toho je zavraždenie ôsmich ľudí v súvislosti s oslavami sviatku Ášúrá a skutočnosť, že päť členov opozície momentálne čaká na trest smrti.

Súčasný iránsky režim je najväčšou hrozbou pre svetový mier. Je úplne nepochopiteľné, že medzinárodné spoločenstvo sa z diaľky prizerá a iránska vláda zatiaľ môže pokojne vyvíjať vojenský jadrový program a ignorovať názory Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu. Súčasnému vedeniu krajiny je dovolené verejne sa vyhrážať zničením iného členského štátu Organizácie Spojených národov, Izraela. Podporuje tiež teroristickú skupinu Hizballáh, ktorá pôsobí v Libanone a Sýrii.

Určitým spôsobom tieto udalosti pripomínajú momenty spred 60 rokov. Nemusíme premýšľať nad tým, čo sme mohli urobiť ináč, aby sme zabránili nenávisti. Ak však dnes podnikneme účinné kroky, môžeme zabrániť, aby sa prihodilo to isté.

Musíme čo najskôr uvaliť hospodárske sankcie proti iránskej vláde. Keďže situácia je taká, aká je, bolo by lepšie, ak by sa delegácia pre Irán EÚ nekonala, pretože mullahovia by len využili návštevu na propagandistické účely. Nezabudnime: v tomto prípade nie je problémom to, že je tam veľa zla, ale skôr to, že dobrí mlčia.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, na konci minulého roka sa v Iráne uskutočnili najväčšie opozičné protesty od demonštrácií, ktoré nasledovali po prezidentských voľbách v júni, keď bol za víťaza vyhlásený úradujúci prezident. Pri stretoch s bezpečnostnými silami zomrelo osem ľudí, stovky boli zranené a stovky zadržané. Študenti podporujúci opozíciu boli napadnutí v areáli univerzity, čo vyvolalo reakciu 88 profesorov univerzity, ktorí ajatolláha Alího Chameneího vyzvali zastaviť používanie sily proti demonštrantom.

Situácia v Iráne spôsobuje narastajúce znepokojenie, a to aj na medzinárodnej úrovni. Uvalenie sankcií proti vláde v Teheráne zvažujú Nemci, ktorých kancelárka pani Merkelová povedala, že Irán nereagoval na návrh západu spolupracovať na ukončení jeho jadrového programu. Izraelský premiér tiež požadoval zavedenie tvrdých medzinárodných sankcií proti Iránu. Podľa jeho názoru sa režim, ktorý tyranizuje svoj vlastný ľud, môže čoskoro stať hrozbou pre celý svet.

Hoci rešpektujeme zvrchovanosť Iránu, musíme silno zdôrazniť povinnosť orgánov krajiny dodržiavať ľudské, politické a občianske práva a musíme tiež vyzdvihnúť skutočnosť, že uplatňovaním svojho práva vyvíjať vlastný jadrový program nesmie Irán predstavovať hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť. Trpezlivosť, ktorú medzinárodné spoločenstvo prejavilo pri vedení dialógu s Teheránom, sa blíži ku koncu. Svet nesmie byť rukojemníkom agresívnej a provokatívnej politiky súčasného politického vedenia Iránu. Španielske predsedníctvo a šéfka diplomacie pani Ashtonová by mali iniciovať rozhovory o tejto záležitosti s Ruskom, aby sa Moskva pripojila k spoločnej politike tlaku na Irán.

 
  
MPphoto
 

  Arnaud Danjean (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pani Ashtonová, udalosti v deň sviatku Ášúrá a krvavé potlačenie nedávnych demonštrácií v Iráne ukázalo, že bola absolútna chyba umelo rozlišovať medzi vnútorným pritvrdzovaním režimu a nepružnou politikou, ktorú režim sleduje voči zahraničiu najmä v súvislosti s iránskou jadrovou otázkou.

Preto sa možnosť ďalších sankcií zdá neodvratná, alebo dokonca žiaduca. Rád by som presne spoznal váš názor na časový harmonogram a charakter možných sankcií, aby sme mohli vytvoriť jasné spojenie medzi vnútornými udalosťami v Iráne a jadrovou otázkou.

 
  
MPphoto
 

  Potito Salatto (PPE).(IT) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, nechcem ďalej pokračovať vo vymenúvaní dôvodov našich nezhôd s iránskou vládou.

Keďže sa to tu nespomenulo, vyzdvihnem jedno z najvážnejších porušení občianskych práv, ktoré sa týka mladých ľudí. Napriek tomu, že iránska vláda podpísala Dohovor OSN o právach dieťaťa, naďalej ukladá trest smrti neplnoletým.

Pani barónka Ashtonová, po tejto rozprave by som chcel, po prvé, vziať na seba úlohu objasniť spoločný prístup k udalostiam v Iráne pre Európu ako celok a Európsky parlament ako celok a po druhé, chcel by som medziparlamentnej delegácii pre vzťahy s Iránom povedať, že musí zmeniť svoj prístup.

Spolu so svojimi priateľmi pánom Scurriom a pánom Tatarellom sme delegácii vyjadrili náš nesúhlas: v oficiálnom stanovisku delegácia uviedla, že chce navštíviť Irán v každom prípade, aj keď rezolútne požiadala o možnosť stretnúť sa a hovoriť s opozíciou. Chcel by som, aby delegácia odteraz začala hrať novú pesničku a udržovala vzťahy plné pomoci, podpory a rozhovoru s emigrovanými zástupcami opozície najmä s Miriam Radžáviovou, ktorá je typickým príkladom situácie. Európska únia by mala robiť skôr to, ako ukladať sankcie.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). – Vážený pán predsedajúci, musím pani Ashtonovej povedať, že sa obávam, že naše nádeje presvedčiť iránsky režim o našich záujmoch budú márne.

V skutočnosti máme do činenia s diktatúrou minulosti a teraz sa musíme sústrediť na príležitosť na zmenu. Režim je v rozpade a iránsky ľud od posledného júna odvážne ukázal, že nedôveruje tejto klamárskej a agresívnej diktatúre a že ju nepodporuje. Prečo by sme mali v tom pokračovať my?

Musíme skutočne podporiť občiansku spoločnosť a demokratickú opozíciu vrátane Národnej rady odporu, ktorá je jedinou organizáciou, ktorá priniesla veľmi jasný demokratický program pre Irán bez jadrovej energie.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Vážený pán predsedajúci, nemecké noviny Süddeutsche Zeitung dnes priniesli správu, že včera, v pondelok, úrad prokurátora v Teheráne požiadal o trest smrti pre päť opozičných osobností. Podľa organizácie Amnesty International týmito piatimi opozičnými osobnosťami sú: sedemnásťročný Alí Mehrnia, päťdesiatštyriročný Parviz Varmazjari, ďalej Madžíd Rezaii, Alírizáh Mabavi a Alí Masúmi. Ak režim ako ten v Teheráne, ktorý je nielen anachronický, ale ktorý proti svojim obyvateľom tiež podniká tvrdé kroky ako trest smrti, kameňovanie a iné metódy, a my, Európska únia, nepodnikneme potrebné kroky, stávame sa vinníkmi predovšetkým voči tým, ktorí by tam vytvorili slušnú spoločnosť, voči deťom, ktoré vyrastajú za podmienok, ktoré sú všelijaké, len nie také, aké by sme si – v zhode s naším kolegom, ktorý tu už, bohužiaľ, nie je – želali pre našu budúcu spoločnosť. Od vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku by som tu rád počul tvrdé a jasné slová a bol by som rád, keby sme sankcie proti Iránu nielen požadovali, ale ich aj realizovali.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE). – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že je nám všetkým jasné, že iránsky režim je diktátorský a zločinný. Otázka znie: ako s ním zaobchádzať?

Chcela by som veľmi jasne vyjadriť svoju podporu delegácii, ktorá z tohto Parlamentu mala ísť do Iránu. Delegácia by sa na jeden celý deň stretla s členmi opozície a disidentmi. Dodalo by im to silu. Chceli to. Preto mi je skutočne veľmi ľúto, že sa táto návšteva delegácie nemohla uskutočniť.

Pani barónka Ashtonová, mám pre vás jednu veľmi konkrétnu otázku. Viacerí poslanci tu hovorili o sankciách. Zo skúseností, ktoré som získala ako poslankyňa národného parlamentu, a z rozhovorov s mnohými ľuďmi za dlhý čas, by som podporila inteligentné sankcie – cielené napríklad na konkrétnych členov Revolučných gárd, odmietla by som im návštevy, alebo na iné konkrétne osoby.

Som veľmi proti uvaleniu sankcií na celú krajinu, pretože by to pravdepodobne posilnilo vládu, lebo by sa zvýšila chudoba – nemali by napríklad prístup k benzínu – a to by pomohlo podporiť režim namiesto jeho oslabenia.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). – Vážený pán predsedajúci, musím súhlasiť s Tunnem Kelamom a pánom Alvarom. Čas na dialóg s Iránom a zaoberanie sa ním už dávno pominul.

Na uliciach takmer každý deň zomierajú ľudia protestujúci proti tomuto fašistickému režimu. Ako ste počuli, len včera v rámci súdnej frašky v Teheráne požiadali o trest smrti proti piatim demonštrantom, ktorých zadržali pri nepokojoch počas osláv sviatku Ášúrá dňa 27. decembra.

Čo je veľa, to je veľa. Už žiadne rozhovory, žiadne ustupovanie. Potrebujeme prísne sankcie. Je to jediný spôsob, ako môžeme obyčajným ľuďom Iránu ukázať, že podporujeme ich protesty.

 
  
MPphoto
 

  Niki Tzavela (EFD).(EL) Pani barónka Ashtonová, potešil ma váš rozvážny postoj ovplyvnený úctou ku krajine s históriou a hrdosťou Iránu. Irán je výnimočný prípad a teší ma, že uplatňujete diplomatický prístup známy ako „inteligentná sila“, a to sankcie na jednej strane a dialóg na strane druhej. Chcela by som vás naliehavo požiadať, aby ste s dialógom pokračovali.

Zvyčajne štáty, ktoré takéto krajiny odsudzujú, sú veľmi vzdialené od kultúry a mentality krajín ako Irán, Irak a Afganistan. Chcela by som vám navrhnúť, aby ste vašu skupinu zostavenú s cieľom pokračovať v otvorenom dialógu s Iránom rozšírili o krajiny, ktoré majú tradične dobré vzťahy s Iránom, ako je napríklad moja krajina Grécko a najmä teraz so súčasnou socialistickou vládou. Región nebude schopný zniesť ďalšiu vojnu. Tlmočím tu znepokojenie pre iránsky jadrový program nielen Izraela, ale aj Spojených arabských emirátov. Pokračujte v dialógu a myslím si, že sa niekam dostaneme.

 
  
MPphoto
 

  Krisztina Morvai (NI). (HU) Tri krátke otázky. Po prvé, popredný iránsky jadrový vedec bol nedávno zavraždený pri brutálnom teroristickom útoku. Aký je názor Európskej únie na tento prípad? Napodiv tu dnes o tom nepadla žiadna zmienka. Túto skutočnosť veľmi odsudzujem. Po druhé, prečo presne predstavuje iránsky jadrový potenciál väčší problém, väčšiu hrozbu pre mier ako povedzme izraelský? Prečo sa EÚ nezaoberá aj tým? Po tretie, v roku 2006 vtedajšia socialistická liberálna vláda Maďarska nariadila strieľať do davov mierumilovných demonštrantov. Medzi inými utrpelo 14 ľudí zranenia oka. Mnoho z nich osleplo. Napriek našim opakovaným požiadavkám EÚ vtedy odmietla a odmieta aj teraz zaoberať sa touto udalosťou. Aký je v tom rozdiel? Podobne sa nezaoberá ani stovkami politických väzňov, ktorí boli v Maďarsku vo väzení. Dokonca aj dnes sú v Maďarsku vo väzení tucty politických väzňov. Veľmi vám ďakujem a teším sa na odpoveď.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pani Ashtonová, smrť a zmiznutie tela Sajjida Alího Músavího, synovca opozičného vodcu, sú jedným z mnohých tragických príkladov, ktoré odzrkadľujú súčasný nepokoj Iránskej islamskej republiky.

Legitimita iránskeho režimu po veľmi pochybných voľbách minulý rok v júni je prinajmenšom neistá. Našou úlohou je preto čo najviac podporiť iránsku občiansku spoločnosť v jej hnutí odporu. Pani Ashtonová, môžete si byť istá plnou podporou, ktorú vám náš Parlament poskytne na odmietnutie takéhoto správania.

Chcela by som zdôrazniť, že pokračovaním v popieraní úlohy opozície iránsky režim nebude schopný nás presvedčiť o svojej vôli pracovať pre dobro iránskeho ľudu. Právo opozície na existenciu a jej právo na voľnú rivalitu medzi stranami, čo umožní pluralitu názorov v iránskej spoločnosti, sú pozitívnymi znakmi toho, na čo sme dlho čakali. Sme však ešte ďaleko od toho, aby sme to v Iráne zažili.

V súčasnosti si určite mnohí myslia, že na uskutočnenie prechodu k demokracii je len na iránskom režime, aby vyslyšal požiadavky demonštrantov a želania medzinárodného spoločenstva. Európa musí byť hlavným svedkom princípov právneho štátu.

 
  
MPphoto
 

  Piotr Borys (PPE).(PL) Vážený pán predsedajúci, pani Ashtonová, Irán je kľúčovou krajinou, ktorá ovplyvňuje stabilitu mieru vo svete a v časti Blízkeho východu. Je samozrejme nesporné, že musíme obraňovať ľudské práva a energicky vyjadriť naše znepokojenie nad porušovaním práv opozície, ktoré sa odohráva už niekoľko mesiacov. Chcem však povedať, že Európska únia by mala predovšetkým aktívne realizovať protijadrový program, pretože Irán s jadrovými zbraňami by bol obrovskou hrozbou pre celú oblasť Blízkeho východu.

Navyše vieme, že podnecovanie revolúcie v Jemene a podpora Hamasu v pásme Gazy a al-Káidy v Afganistane sú pravdepodobne tiež myšlienkou časti iránskej politiky. V tejto súvislosti je tu teraz najpotrebnejšia určitá rovnováha a myslím si, že dôležitú úlohu by mala zohrávať aj Saudská Arábia. Myslím si, že zo strany pani Ashtonovej by sme v tejto záležitosti mali vidieť veľmi aktívny dialóg a angažovanosť.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, v tejto súvislosti by som ako vždy chcel zdôrazniť, že my v Európe v skutočnosti uznávame iba individuálnu vinu a zásadne odmietame paušálne podozrievanie. Som si istý, že ako Britka má pani barónka Ashtonová veľké pochopenie pre to, že v takýchto situáciách by sa blokáda mala zamerať na vinníkov, ale nie na celý ľud, ktorý sa v takejto situácii nachádza viac-menej nevinne. Mali by sme sa snažiť o rokovanie. Moja otázka znie takto: viete v Iráne o možných partneroch pre dialóg, s ktorými by ste mohli nadviazať kontakt, aby sme mohli vhodnou politickou formou viesť serióznu a objektívnu diskusiu?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Nezastávam sa režimu ajatolláhov v Iráne, ani jeho protidemokratického postoja. Chcel by som však povedať dve veci: jedna je, že dokonca aj v Európe a dokonca aj v členských štátoch EÚ sa potláča nenásilná sloboda prejavu. Navyše aktivity a udalosti v Iráne dosť cynicky využívajú Spojené štáty a ich spojenci, aby podnietili vojnové hnutie proti Iránu a myslím si, že takáto reakcia by bola absolútne neprimeraná.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčka Komisie. – Vážený pán predsedajúci, myslím si, že to bola mimoriadne dôležitá a aktuálna rozprava predovšetkým preto, že sme viackrát zopakovali záväzok, ktorý v Európskej únii máme voči dôležitým hodnotám ľudských práv.

A v našom dialógu s Iránom vlastne žiadame len to, aby dodržiaval medzinárodné dohody, ktoré ochotne a dobrovoľne podpísal, to je základom nášho prístupu k týmto otázkam. Poslanci menovaním jednotlivých osôb a popísaním udalostí v Iráne vyzdvihli záležitosti, ktoré sú pre nás predmetom najvyššieho záujmu.

Poslanci tiež poukázali na to, že dialóg, pán Gualtieri, je nakoniec neodvratný. Je veľmi dôležité, aby sme pokračovali v prístupe, ktorý znamená „zmysluplný dialóg“. Hovorím tak s vedomím, že môj predchodca Javier Solana strávil šesť rokov dialógmi, šesť rokov bol ochotný pokračovať v tejto diskusii. Takže dialóg, ale nie ako zámienka nečinnosti vo vzťahu k Iránu, ale skôr ako prostriedok na uistenie sa, že rozvinieme silu tohto vzťahu a že dosiahneme to, čo si myslíme, že je dôležité.

Rokovania o členstve vo Svetovej obchodnej organizácii, ktoré po dlhý čas nikam neviedli, by ako súčasť toho mohli byť spôsobom, ako by sme mohli nájsť takú debatu, diskusiu a podporu, ktoré režimu umožnia pohnúť sa vpred.

Mnohí poslanci hovorili o význame sankcií, myslím, že predovšetkým inteligentných, prezieravých sankcií: pre nás všetkých je zásadné, aby sme zabezpečili, že keď začneme premýšľať o tom, čo bude ďalej, ak a keď začneme uvažovať nad možnosťou sankcií, aby sme tak robili s vedomím, že musia byť zamerané a určené špecificky na dosiahnutie toho, čo si želáme. Nikto v tomto Parlamente nechce v dôsledku toho vidieť trpieť obyčajných ľudí v Iráne.

Preto je tá diskusia veľmi dôležitá, vyžaduje však od nás, aby sme v rámci nej investovali energiu a čas. Vysokí predstavitelia skupiny E3+3 sa v sobotu stretli v New Yorku a boli sme schopní o tejto záležitosti diskutovať, samozrejme, aj s Ruskom.

Ako som už povedala, niet pochýb o tom, že hoci si želáme posunúť dopredu zmysluplný vzťah s Iránom prostredníctvom dialógu, ak to Irán nakoniec odmietne, potom sa v rámci nášho dvojúrovňového prístupu objaví otázka sankcií. V dôsledku tohto stretnutia sa už vlastne začalo uvažovať o ďalších vhodných opatreniach.

Táto otázka bude tiež predmetom diskusie na pondelkovom zasadnutí Rady pre zahraničné veci a čiastočne preto, že sa pripravujem aj na tieto diskusie, ma tak veľmi zaujímajú názory vážených poslancov.

Pokiaľ ide o delegáciu, ktorá má ísť do tejto krajiny, pani Lochbihlerová, vy ste vskutku predsedníčkou delegácie. Je veľmi dôležité, že doteraz nebola oficiálne zrušená. Myslím si, že by stálo za to zvážiť, či sa o to máme snažiť. Dúfam, že stretnutie sa uskutoční čoskoro, opäť v duchu úsilia o zachovanie otvoreného dialógu.

Konkrétne vďaka konaniu tohto Parlamentu začne Euronews v polovici roka 2010 vysielať v perzštine. Dôležité je to aj kvôli komunikácii a obrazu, ako účinne využívame komunikáciu a technológiu.

Je ťažké rozmýšľať o zablokovaní prístupu, ak zároveň zablokujeme prístup k informáciám, ktoré ľudia chcú získať, a to je, myslím, niečo, na čo nesmieme zabudnúť.

Pokiaľ ide o to, čo robíme pre budúcnosť, vážení poslanci objasnili, čo chcú, aby sme zvážili. Ako som už povedala, skupina E3+3 už tieto možnosti zvažuje. Máme Radu pre zahraničné veci. Naznačila som, že sa chceme pozrieť na prezieravé, inteligentné sankcie, keďže zvažujeme tento dvojúrovňový prístup. Jasne som povedala a naďalej jasne hovorím, že som otvorená dialógu a pripravená naň – a vo svojich úvodných komentároch som popísala potenciál tejto veľkej krajiny –, ale robíme tak s vedomím, že dialóg nemôžeme ďalej využívať na bránenie prijímaniu opatrení.

Musím skončiť vyjadrením, že ma veľmi zasiahla veta, ktorú prezident Obama použil vo svojej reči pri príležitosti prevzatia Nobelovej ceny, keď povedal, že keď sa pozrieme na význam pokračovania v rokovaniach, „rokovaniam s represívnymi režimami chýba uspokojujúca pravosť rozhorčenia. Ale […] žiadny represívny režim sa nemôže vydať novou cestou, pokiaľ nemá možnosť otvorených dverí.“

Aby sme sa posunuli vpred, sú dvere pre zmysluplný dialóg otvorené, ale tým, že som to povedala, musím úplne uznať dvojitú cestu, ktorú položili moji predchodcovia, a musím sa ňou ako nevyhnutnou ubrať.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážení kolegovia, diskusia trvá od 15.00 hod. do 20.00 hod., čo je päť hodín. Navrhujem päťminútovú prestávku, aby sa vysoká predstaviteľka a všetci ostatní, ktorí boli v Rokovacej sále a budú tu aj naďalej, vydýchali. Pokračovať budeme o 17.35 hod., o päť minút.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR). – Pán predsedajúci, pred prestávkou by som len chcel podať jednu informáciu. Pani barónka Ashtonová, hovorili ste o delegácii pre Irán. Delegácia mala ísť do Iránu od 8. do 10. januára, ale návšteva delegácie bola zrušená. V skutočnosti ju zrušili iránske orgány.

Vzhľadom na testovanie striel dlhého doletu, strieľanie demonštrantov a všetky ostatné nepokoje, ktoré sa diali v čase Vianoc, sa mnohí z nás už pred tým dožadovali zrušenia návštevy delegácie, hoci tomu predsedníčka delegácie v podstate nevenovala pozornosť. Teda podávam informáciu, že návšteva delegácie bola zrušená a že v Parlamente sa malo už skôr začať konať, aby sa zrušila.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Nevedel som o tom, že existuje postup „podania informácie“. Pán Van Orden, dovolil som vám pokračovať, ale aby som bol spravodlivý ku všetkým, to nebola žiadna procedurálna námietka.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční počas februárového zasadnutia v Štrasburgu.

(Rokovanie bolo prerušené o 17.30 hod. a pokračovalo o 17.35 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PANI ANGELILLI
podpredsedníčka

 
Posledná úprava: 19. apríla 2010Právne oznámenie