Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/2123(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0086/2010

Keskustelut :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Äänestykset :

Äänestysselitykset
PV 05/05/2010 - 13.16
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Keskiviikko 20. tammikuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

7. Äänestysselitykset
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
  

Suulliset äänestysselitykset

 
  
  

Euroopan oikeusasiamiehen valinta

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE).(IT) Euroopan parlamentti on ilmaissut tässä äänestyksessä luottavansa Euroopan oikeusasiamieheen, jonka toimikausi kestää vaalikautemme loppuun.

Minun on todettava, että tämä on myönteinen äänestys meille kaikille, kaikille Euroopan kansalaisille. Euroopan oikeusasiamies käsittelee kansalaisten valituksia toimielintemme hallinnollisista epäkohdista. Oikeusasiamies on vastannut aikaisemmin parlamentille. Hän on vastannut kysymyksiin, miten hänen omasta työstään saadaan avoimempaa, miten parannetaan parlamentin ja oikeusasiamiehen yksikön virkamiesten välistä yhteistyötä sekä kansalaisille tiedottamista.

Hänellä on erittäin tärkeä tehtävä puolustaa Euroopan kansalaisia ja auttaa heitä yhteyksissään julkiseen hallintoon sekä ehkä myös saada Euroopan kansalaiset tuntemaan, että he ovat yhteisessä Euroopassa. Tarpeettomalta tuntuvan byrokratian vähentäminen on tavoite, johon meidän kaikkien on pyrittävä.

Euroopan unioni on vieläkin poliittisempi, jos se asettaa kansalaiset keskeiselle sijalle toiminnassaan. Toivon sen vuoksi, että oikeusasiamies voi käyttää aikaisempia kokemuksia parantaakseen edelleen myönteisiä suhteita Euroopan kansalaisten kanssa.

 
  
  

– Mietintö: Eva Joly (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, uskon, että esittelijämme Eva Joly ja kaikki poliittiset ryhmät ovat tehneet erinomaista työtä tämän mietinnön laatimiseksi. Minä ja Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän kollegani kannatamme sitä.

Haluaisin erityisesti ilmaista tukeni mietinnön osalle, jossa korostetaan, että Cotonoun sopimuksen tarkistamista koskevissa neuvotteluissa olisi otettava huomioon rahoituskriisin vaikutukset ja maahanmuutto ja erityisesti tarve hillitä laitonta maahanmuuttoa.

Tällä on itse asiassa erittäin kielteinen vaikutus AKT-valtioiden taloudelle, koska ne menettävät maahanmuuton vuoksi työvoimaa ja päteviä työntekijöitä, jotka ovat tarpeellisia kehitykselle, sekä myös eniten laittomasta maahanmuutosta kärsiville EU:n jäsenvaltioille, kuten Italialle, joiden kyvyllä ottaa vastaan maahanmuuttajia on taloudellisia ja toiminnallisia rajoituksia, joita ei voida ylittää, jos halutaan välttää yhteiskunnan rappeutumista.

 
  
MPphoto
 

  Frank Vanhecke (NI).(NL) Arvoisa puhemies, äänestin Eva Jolyn mietintöä vastaan, vaikka olemme varmasti samaa mieltä sen keskeisestä näkökohdasta, eli että meidän on harjoitettava politiikkaa, jolla keskitytään edistämään Afrikan valtioiden omaa taloudellista kehitystä. Näin torjutaan aivovientiä ja annetaan ammattitaitoisille afrikkalaisille mahdollisuus kehittää vihdoinkin omia valtioitaan. Ymmärrän ja kannatan tätä. Miksi sitten samassa mietinnössä puolustetaan niin itsepäisesti uutta maastamuuttoa Afrikasta ja uutta maahanmuuttoa Eurooppaan? Tämä itse asiassa edistää pätevimpien, dynaamisimpien ja yrittäjähenkisimpien afrikkalaisten aivovientiä. Minusta "sininen kortti" on tuhoisa Euroopalle ja erityisen haitallinen Afrikalle ja Afrikan kansalaisille. Mietinnössä mainittu "kiertomuutto" on toiveunta, koska nämä maahanmuuttajat eivät palaa kotiinsa, ja näin luodaan uusi kasvualusta laittomalle maahanmuutolle.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, tämän viikon ja erityisesti tämän päivän esityslista on ollut laimea, niukka ja typistetty. Tiedämme kaikki, miksi. Viikko on käytetty takahuoneen taktikointiin. Sanoisin taktikointiin savuntäyteisissä huoneissa, mutta koska kyseessä on Bryssel, sanon savuttomissa huoneissa.

Olemme saaneet loppuun tämän kuulemisten hölynpölyn. Siihen on osallistunut ehdokkaita, joista minun on todettava, että en ole kuullut yhdenkään parlamentin jäsenen sanovan, että olisimme nimittämässä Euroopan unionin 27 pätevintä miestä ja naista komission käsiin keskittyvän vallan kahvaan. Toimeenpanovallan lisäksi heillä on oikeus tehdä lainsäädäntöaloitteita. Kyseessä on ainutlaatuinen vallan keskittyminen, joka on vieläkin merkittävämpi, kun otamme huomioon, että he eivät ole suoraan vastuussa äänestäjilleen. Tämä on kaikkein valikoiduin valitsijakunta Euroopassa: 736 Euroopan parlamentin jäsentä saavat päättää, kuka johtaa mannerta.

Ei tarvitse olla euroskeptinen pitääkseen tätä vastenmielisenä. Minusta on omituista, että Euroopan, joka vei muualle ajatusta edustuksellisesta hallinnosta ja parlamentaarisesta demokratiasta ja joka kuljetti demokratian siemenet kaukaisille mantereille, jossa ne löysivät hedelmällisen maaperän, on nyt tuhottava tämä perinne. Tämä kehitys vaikuttaa meihin kaikkiin epäedullisesti.

 
  
 

***

 
  
  

– Mietintö: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, kun tarkastelemme EU:n ja AKT-valtioiden välisiä suhteita, ensimmäisen periaatteen pitäisi olla se, kuinka voimme auttaa ihmisiä pääsemään köyhyydestä monissa näissä valtioissa.

Keskusteluissani näiden valtioiden yrittäjien kanssa he valittivat, miten moni valtio on jopa 40 vuotta itsenäistymisen jälkeen kärsinyt 40 sosialismin vuodesta ja miten riippuvaisia valtiot ovat edelleen perustaloudesta ja avustuksista.

Näiden valtioiden yrittäjät kertoivat minulle myös, että kaupan esteet itse asiassa haittaavat näitä valtioita ja että maahan tuodut elintarvikkeet ja lääkkeet ovat kalliimpia köyhimmille kansalaisille. He valittavat EU:n tullien aiheuttamista ja tullien ulkopuolisista esteistä. Olen iloinen, että EU–AKT-sopimuksessa torjutaan jossain määrin joitain tulliesteitä, vaikkakaan ei tullien ulkopuolisia esteitä.

Olen myös tyytyväinen, että komissio on perustanut yksikön auttamaan kehitysmaiden yrittäjien vientiä EU:hun. Meidän on muistettava ensisijainen periaatteemme, eli että paras tapa auttaa vähävaraisia pois köyhyydestä on rohkaista kaupankäyntiä ja auttaa yrittäjiä köyhemmissä valtioissa.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Arvoisa puhemies, pelkästään 31 kohta, jossa kehotetaan komissiota sisällyttämään kiertomuuttoa koskeva periaate ja helpottamaan kiertoviisumien myöntämistä, oli riittävä syy äänestää Eva Jolyn mietintöä vastaan. "Kiertomuutto" on pelkästään harhakuva. Käsite esiintyy muun muassa virallisissa EU:n asiakirjoissa, mutta ei harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta todellisessa maailmassa. Kiertomuutossa on pohjimmiltaan kyse siitä, että maahanmuuttajalle myönnetään rajoitettu oleskelulupa, mutta hän jää salaa Eurooppaan sen mentyä umpeen. Tämä on niin sanotun kiertomuuton todellisuus. Kiertomuutto edistää laitonta maahanmuuttoa. Komissio tietää sen ja myös parlamentti tietää sen. Tätä käsitettä käytetään kuitenkin kerta toisensa jälkeen, jotta ihmiset uskoisivat, että monet maahanmuuttajat palaavat myöhemmin lähtövaltioonsa. Meidän pitäisi sen vuoksi lopettaa totuuden salaaminen mahdollisimman pian.

 
  
 

***

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, sallinette, että esitän huomautuksen aikarajasta, koska monet henkilöt ylittävät aivan liian usein puheajan, ja tämä sallitaan. Monet käyttävät lähes kaksinkertaisesti varatun ajan. Pyydän puhemiestä ja varapuheenmiehiä käyttämään nuijaansa, jotta puheaika pidetään sääntöjen rajoissa ja ne jäsenet, jotka haluavat esittää puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti, voivat tehdä niin.

 
  
  

***

Kirjalliset äänestysselitykset

 
  
  

Euroopan oikeusasiamiehen valinta

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, Euroopan oikeusasiamiehen tehtävä on kansalaisille erittäin tärkeä, jotta 27 jäsenvaltiota ja lähes 500 miljoonaa henkeä edustavat EU:n toimielimet toimivat asianmukaisesti ja avoimesti. Haluaisin keskittyä parlamentissa oikeusasiamiehen merkitykseen EU:n kielten puolustuksessa, koska viime vuosina on esitetty lukuisia valituksia kielellisestä syrjinnästä. Tämä asia koskee myös italian kieltä. Olen sen vuoksi iloinen, että Euroopan oikeusasiamies valittiin uudelleen ja toivotan hänelle menestystä työssään sekä pyydän häntä kiinnittämään asianmukaisesti huomiota kielten suojeluun.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), kirjallinen. (RO) Olen tyytyväinen Nikiforos Diamandourosin uudelleenvalinnasta Euroopan oikeusasiamiehen virkaan toiselle toimikaudelle vuoteen 2014 saakka. Tuen oikeusasiamiehen seuraavia ensisijaisia tavoitteita: varmistaa, että Euroopan unionin kansalaiset nauttivat Lissabonin sopimuksen eduista ja voimavaroista sekä saavuttaa parempi yhteistyö kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten välillä, jolloin varmistetaan avoimempi toiminta Euroopan tasolla.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Tuen täysin Nikiforos Diamandourosin uudelleenvalintaa Euroopan oikeusasiamieheksi. Euroopan oikeusasiamies tutkii Euroopan unionin toimielinten ja elimien vastaisia kanteluja. Oikeusasiamiehen on oltava riippumaton ja puolueeton virkamies. Nikiforos Diamandouros on osoittautunut erittäin ammattitaitoiseksi ja tehokkaaksi kansalaisten puolestapuhujaksi. Hän ei ole pelännyt minkään EU:n toimielimen, mukaan lukien Euroopan parlamentin, kritiikkiä, kun asia on sitä vaatinut. Koska perusoikeuskirjalla on nyt sama oikeudellinen arvo kuin perustamissopimuksilla, luotan siihen, että perusoikeuskirja ja oikeus hyvään hallintoon ovat keskeinen osa Nikiforos Diamandourosin oikeusasiamiehen työtä.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopalle, joka haluaa olla kansalaisia lähempänä ja enemmän heidän palveluksessaan, on tärkeää, että nämä kansalaiset voivat valvoa tehokkaasti EU:n toimielimiä ja muita elimiä. Juuri tämän vuoksi Euroopan oikeusasiamiehen tehtävä on välttämätön, sillä kansalaiset ilmoittavat hänelle kaikenlaisista hallinnollisista virheistä, syrjinnästä, toimivallan väärinkäytöstä tai sen puuttumisesta, taikka EU:n toimielimen tai muun elimen kieltäytymisestä vastaamaan esitettyyn kysymykseen.

Olen tältä osin tyytyväinen Euroopan oikeusasiamiehen uudelleenvalinnasta seuraavalle viidelle vuodelle ja toivon, että hänen toimikauttaan ohjaavat Euroopan unionin perusarvot: vapaus ja oikeudenmukaisuus. Näin varmistetaan, että Euroopan kansalaisilla on paremmat toimielimet ja että he voivat valvoa niitä tehokkaasti, jolloin EU on vahvempi, oikeudenmukaisempi ja yhtenäisempi.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Euroopan oikeusasiamies torjuu yhteisön toimielinten ja muiden elinten huonoa hallintoa joko omasta aloitteestaan tai kantelun vuoksi. Tämä merkitsee, että Euroopan oikeusasiamies auttaa luomaan kansalaisten Eurooppaa juuri silloin, kun Lissabonin sopimus on tullut voimaan ja kun perusoikeuskirjasta on tullut oikeudellisesti sitova. On pantava merkille, että oikeus hyvään hallintoon on Euroopan kansalaisten perusoikeus, ja tämä vahvistetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklassa.

Euroopan parlamentti hyväksyi vuonna 2001 päätöslauselman Euroopan hyvän hallintotavan säännöstöstä, jota Euroopan unionin toimielinten ja muiden elinten on noudatettava. Minusta tästä säännöstöstä pitäisi tulla EU:n lainsäädäntöä, jolla tarjotaan lainsäädännöllistä johdonmukaisuutta EU:ssa ja jolla varmistetaan, että toimielimet noudattavat näitä perusperiaatteita suhteissaan kansalaisiin. On erittäin tärkeää, että Euroopan kansalaiset tuntevat oikeutensa, että ne voivat turvata ne sekä saada oikeutensa takaisin, jos niitä rikotaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), kirjallinen. (PL) Arvoisa puhemies, olemme itse asiassa arvioineet Nikiforos Diamandourosin työtä oikeusasiamiehenä joka vuosi, kun olemme käsitelleet hänen esittämiään vuosikertomuksia, ja ne ovat aina saaneet hyvän arvosanan. Nikiforos Diamandouros on kahden toimikauden aikaisessa työssään toteuttanut lukuisia aloitteita tietoisuuden lisäämiseksi oikeusasiamiehen toimistosta, mikä merkitsee, että yhä useammat kansalaiset ovat käyttäneet hänen apuaan. Viimeisimmät luvut, jotka ovat vuodelta 2008, osoittavat, että valituksia esitettiin 3 406, kun vuotta aikaisemmin niitä esitettiin 3 211. On pantava merkille, että oikeusasiamies ei ole pelkästään tarkastellut virallisesti tutkittavaksi otettuja valituksia vaan hän on myös antanut tietoja mahdollisuuksista vaatia oikeuksia, kun on ollut kyse valituksista, jotka eivät itse asiassa kuulu hänen toimivaltaansa.

Oikeusasiamies Diamandouros on aloittanut lisäksi erittäin arvokkaan eri jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten välisen yhteistyön, minkä perusteella on voitu vaihtaa tietoja ja hyviä toimintatapoja. Hänen aloitteestaan on nimitetty yhteyshenkilöitä kansallisten oikeusasiamiesten toimistoissa, ja EU:n lainsäädännön täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan tietoja oikeusasiamiehen uutiskirjeessä. Tämän vuoksi onnittelen vilpittömästi Nikiforos Diamandourosia hänen saavutuksistaan sekä hänen uudelleenvalinnastaan Euroopan oikeusasiamieheksi ja luotan, että yhteistyö on tuloksekasta Euroopan parlamentin tällä vaalikaudella.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Hyvät kollegat, osoitan tänään kunnioitustani oikeusasiamiehemme Nikiforos Diamandourosin työlle. Hän on täyttänyt tehtävänsä kaikkien sääntöjen mukaisesti sekä riippumattomasti ja luotettavasti. Hän puolustaa periaatetta EU:n toimielinten avoimuudesta. Rehellisyyden nimissä, hyvät kollegat, kansalaisemme eivät keskity EU:n asioihin niin paljon kuin haluaisimme. Sen vuoksi on tarpeen, että EU:n toimielimemme toimisivat kuin ikkunaruudun takaa. Tämä oikeusasiamies on osoittanut tähän mennessä, että hän voi toimia kyseisen periaatteen mukaisesti, joten olen iloinen hänen uudelleen nimittämisestään. Paljon kiitoksia.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), kirjallinen. (EN) Olen erittäin iloinen, että Nikiforos Diamandouros on valittu uudelleen Euroopan oikeusasiamieheksi. Hän on puolustanut erittäin hyvin kansalaisten oikeuksia, ja olen tyytyväinen, että hän jatkaa tässä tehtävässä.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Oikeusasiamiehen valintaa koskevassa äänestyksessä äänestin Pierre-Yves Monetten puolesta. Hän oli ainoa, joka vaivautui esittelemään itsensä Euroopan parlamentin sitoutumattomille jäsenille ja vastaamaan heidän kysymyksiinsä.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), kirjallinen. (PL) Olemme tehneet tänään päätöksen Euroopan oikeusasiamiehen valinnasta. Se on erittäin tärkeä Euroopan unionin kansalaisille, koska Euroopan oikeusasiamies käsittelee ihmisoikeuksien turvaamista. Hän tutkii EU:n kansalaisten tekemiä valituksia Euroopan toimielinten säännönvastaisuuksista. Eurooppalaiset voivat näin tietyllä tavalla valvoa jokaista unionin elintä, toimistoa, toimielintä ja virastoa.

Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että kansalaisemme ovat tietoisia oikeuksistaan. Heidän on tiedettävä, että Lissabonin sopimuksen tultua voimaan heidän vaikutusmahdollisuutensa EU:n toimielinten toimintaan on lisääntynyt. Lisäksi uuden oikeusasiamiehen mukaan Euroopan oikeusasiamies aikoo työskennellä tiiviimmin muiden EU:n toimielinten kanssa. On myös ilahduttavaa, että uusien jäsenvaltioiden kansalaiset käyttävät valitusmahdollisuutta. Tästä ovat todisteena edellisinä vuosina suhteellisen monet rekisteröidyt valitukset. Tämä osoittaa, että uusien jäsenvaltioiden asukkaat ovat kiinnostuneita Euroopan unionia koskevista asioista ja että he eivät suhtaudu välinpitämättömästi EU:hun.

 
  
  

– Mietintö: Danuta Maria Hübner (A7-0001/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille koskevan mietinnön puolesta, koska sillä pyritään lisäämään Azoreiden taloudellisten toimijoiden (valmistajien, jakelijoiden, tukkukauppiaiden ja vähittäismyyjien) kilpailukykyä. Tällä varmistetaan vakaampi työllisyys Azoreilla ja siten voitetaan saareen sijainnista aiheutuvat taloudelliset haitat.

Tämä tullien väliaikainen suspensio tarjoaa suotuisat olosuhteet pitkän aikavälin investoinneille, koska Azoreiden ja Madeiran taloudelliset toimijat voivat tuoda tietyn määrän raaka-aineita, osia, komponentteja ja valmiita tuotteita tullitta aloille, joihin kuuluvat esimerkiksi kalastus, maanviljely, teollisuus ja palvelut.

Näillä toimilla voidaan auttaa jonkin verran pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja paikallisia maanviljelijöitä, jotta ne voivat luoda työpaikkoja ja investoida syrjäisemmille alueille. Tämänhetkisen talouskriisin vuoksi tarvitaan välttämättä erityistoimia taloudellisen toiminnan edistämiseksi ja työpaikkojen vakauttamiseksi.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Kannatin äänestyksessä erinomaisen puolalaisen kollegani Danuta Hübnerin mietintöä, joka koskee päätöslauselmaa ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille. Madeiran ja Azoreiden alueelliset viranomaiset ovat yhteisymmärryksessä kotimaansa Portugalin hallituksen kanssa pyytäneet yhteisten tullitariffien tilapäistä suspensiota, jotta paikallisten talouden toimijoiden kilpailukyky paranisi ja työllisyys vakaantuisi näillä unionin syrjäisimmillä alueilla. Olen täysin sen kannalla, että unioni tukee syrjäisempien seutujen erityispiirteitä edellyttäen, että tämä avaramielinen suhtautuminen ei johda keinotteluun tai aiheuta poikkeamista tavoitteesta.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (LT) Kannatan komission ehdotusta yhteisten tullitariffien tullien tilapäisestä suspensiosta, koska uskon, että EU:n on osoitettava solidaarisuutta eikä ainoastaan julistettava sitä talouskriisin seurauksien kanssa kamppaileville alueille. Katson, että tämä toimenpide on Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukainen, koska talouskriisi on vaikuttanut eri EU:n jäsenvaltioihin ja alueisiin erilaisin tavoin, ja meidän on sen vuoksi varmistettava, että on olemassa menettelyitä jokaisen jäsenvaltion tai alueen erityistarpeiden täyttämiseksi.

Koska nämä saaret ovat riippuvaisia matkailusta ja matkailu vähentyy, esiintyy yhä suurempi uhka työttömyydestä ja pienten ja keskisuurten yritysten romahtamisesta. Tämä vaikuttaisi näiden kaukaisten saarten asukkaisiin erityisen raskaasti. Yhteisön on tullitariffia koskevan poikkeuksen soveltamisen vuoksi varmistettava myös, että tällä toimella taataan perustavoite, eli paikallisten yritysten edistäminen ja paikallisten viljelijöiden ja pk-yritysten auttaminen tänä hankalana ajankohtana, ja että näitä periaatteita sovelletaan muihin EU:n jäsenvaltioihin.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PT) Syrjäisimpien alueiden kehitystä vaikeuttavat monet tekijät, kuten yhteiskunnan ja talouden rakenne, äärimmäisen syrjäinen sijainti ja saaristoasema, niiden pieni koko, vaikea pinnanmuodostus ja ilmasto sekä niiden taloudellinen riippuvuus. Tämän vuoksi on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni kiinnittää edelleen erityistä huomiota näihin alueisiin, tunnistaa niiden ongelmat ja mahdollisuudet sekä tarkastelee niiden eroja ja heikkouksia, jotta se voi toteuttaa niiden taloudelliseen ja yhteiskunnalliseen kehitykseen soveltuvia toimintalinjoja ja toimenpiteitä. Pidän myönteisenä ehdotusta neuvoston asetukseksi, koska sillä kannustetaan kestävää kehitystä ja syrjäisimpien alueiden liittämistä maailmantalouteen. Yhteisen tullitariffin tilapäisen suspension ansiosta Madeiran ja Azoreiden autonomiset alueet voittavat niiden maantieteellisestä sijainnista aiheutuvat taloudelliset haitat sekä torjuvat talouskriisin konkreettisia vaikutuksia. Pidän myönteisenä Madeiran ja Azoreiden alueellisten viranomaisten aloitetta sekä niiden sitoutumista alueidensa kehitysstrategian edistämiseen. Tämä edistää myös Euroopan unionin kilpailukykyä sekä sen kestävän taloudellisen kehityksen suorituskykyä.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisestä suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille koskevan mietinnön puolesta. Tällä suspensiolla parannetaan paikallisten talouden toimijoiden kilpailukykyä sekä edistetään työllisyyden säilyttämistä ja uusien työpaikkojen luomista syrjäisimmillä alueilla. Se toimii vastapainona niiden syrjäisen sijainnin aiheuttamille taloudellisille haitoille ja sillä ei vaikuteta sisämarkkinoiden vahvistamiseen tai periaatteeseen vapaasta kilpailusta EU:ssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), kirjallinen. (PT) Mielestäni autonomisten tullien tilapäinen suspensio on välttämätöntä, jotta Portugalin Madeiran ja Azoreiden autonomisten alueiden talouden toimijoiden kilpailukykyä vahvistetaan ja jotta näillä saarilla varmistetaan vakaampi työllisyys.

Tämän suspension ansiosta Madeiran ja Azoreiden paikalliset talouden toimijat voivat tuoda raaka-aineita, osia, komponentteja ja valmiita tuotteita tullitta, koska näitä tuotteita käytetään paikallisesti jalostukseen tai valmistukseen.

Tämän poikkeuksen hyväksyminen on ratkaisevan tärkeää näiden Portugalin autonomisten alueiden kehitykselle. Ne ovat hyvin riippuvaisia matkailusta ja siten erittäin alttiita tilanteen muuttumiselle tällä alalla. Tämä merkitsee, että niiden koko taloudellista kehitystä rajoittavat paikallisen talouden erityispiirteet ja maantieteellinen sijainti.

Tämän vuoksi paikalliselle elinkeinolle annetut kannustimet tarjoavat tarvittavaa tukea paikallisen väestön elinolojen parantamiseksi sekä avaavat tien työpaikkojen luomiseksi näillä saarilla. Tämä on tärkeää, jotta asukkaat pysyvät alueella ja kehitykselle luodaan edellytykset.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Yhteisen tullitariffin tullien väliaikaisen suspension ansiosta Madeiran ja Azoreiden alueen paikallisen talouden toimijat voivat tuoda tiettyjä kiintiöitä raaka-aineita, osia, komponentteja ja valmiita tuotteita tullitta. Näitä raaka-aineita on käytettävä maataloudessa ja teollisessa jalostuksessa sekä autonomisten alueiden ylläpidossa.

Tätä suspensiota sovelletaan 31. joulukuuta 2019 saakka, ja on tarkoitus toteuttaa toimia, joilla estetään sen aiheuttama vilpillinen kilpailu. Tällä toimella vahvistetaan Madeiran ja Azoreiden autonomisten alueidemme pk-yritysten ja maanviljelijöiden kilpailukykyä.

Tämä toimi on räätälöity näiden syrjäisimpien alueiden erityistarpeisiin ja sillä kannustetaan taloudellista toimintaa, mikä auttaa vakauttamaan työllisyyttä. Madeiran ja Azoreiden paikalliset taloudet ovat hyvin riippuvaisia kotimaisesta ja kansainvälisestä matkailusta, joihin on vaikuttanut tämänhetkinen talouskriisi. Tämä merkitsee, että suspensio on täysin perusteltu, ja sillä odotetaan olevan myönteinen vaikutus kyseisten alueiden taloudelliseen kehitykseen.

Pyytäisin nopeampaa tarkastelua ja päätöksentekoa tällaisissa menettelyissä, jotta voimme vastata niihin tehokkaammin ja ajallaan.

Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Madeiran ja Azoreiden alueelliset viranomaiset pyysivät yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäistä suspensiota eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa, jotta näiden syrjäisimpien alueiden vakaampaa tuotantoa ja työllisyyttä vahvistetaan ja turvataan.

Me olemme samaa mieltä tähän asiakirjaan sisältyvistä ehdotuksista. Katsomme kuitenkin, että lainsäädännössä säädettyjä maataloustarkoituksen ulkopuolisia komponentteja voidaan pitää myös teollisuustarkoitukseen kuuluvina komponentteina erityisesti energian ja ympäristön alalla. Niihin sisältyvät energiateollisuuden, erityisesti niin sanotun puhtaan energian (tuulivoima, aurinkovoima ja niin edelleen) osat ja komponentit.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Yhteisen tullitariffien autonomisten tullien suspensio eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Maderian ja Azoreiden autonomisilla alueilla vuoteen 2019 saakka on erittäin tärkeää näille EU:n syrjäisimmille seuduille maailmanlaajuisen talouskriisin aikana. Se on tärkeää pk-yritysten ja paikallisten maanviljelijöiden auttamiseksi, koska se vahvistaa paikallisen talouden toimijoiden kilpailukykyä sekä varmistaa vakaamman työllisyyden näillä alueilla.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Madeiran ja Azoreiden alueelliset viranomaiset ovat pyytäneet yhteisten tullitariffien tullien tilapäistä suspensiota, jotta paikallisten talouden toimijoiden kilpailukyky paranisi ja työllisyys vakaantuisi näillä unionin syrjäisimmillä alueilla. Sen takaamiseksi, etteivät maahantuodut tavarat, olivatpa ne raaka-aineita, osia tai valmiita tuotteita, vääristä kilpailua, valvotaan, että paikalliset yritykset käyttävät tavaroita saarilla vähintään kahden vuoden ajan ennen kuin ne voidaan myydä vapaasti muualla unionin alueella sijaitseville yrityksille. Miten tätä toteutetaan käytännössä? Koska mitään uskottavaa selvitystä ei voida antaa, äänestin tyhjää.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), kirjallinen. (PT) Pidän myönteisenä komission kantaa yhteisen tullitariffin autonomisten tullien 10 vuoden suspensiosta eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille sekä asiaa koskevaa Danuta Hübnerin laatimaa mietintöä, koska niissä:

1. otetaan käyttöön positiivisia syrjintätoimia, joita sovelletaan syrjäisille Azoreiden ja Madeiran alueille ja joilla tunnustetaan alueiden erityispiirteiden aiheuttamat pysyvät rakenteelliset rajoitukset;

2. luodaan taloudellisen toiminnan ja työllisyyden edistämisen edellytykset näillä saariryhmillä ja siten edistetään niiden väestörakenteen vakautta.

Tämä on esimerkki yhteenkuuluvuudesta, joka voidaan saavuttaa solidaarisuuden periaatteeseen perustuvassa Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), kirjallinen. (PT) Syrjäisimpien alueiden kehitystä rajoittaa niiden syrjäinen sijainti, saaristoasema, ilmasto ja hankalat maantieteelliset erikoispiirteet sekä niiden talouden riippuvuus rajoitetusta määrästä tavaroita ja palveluita.

Tänään äänestämämme lainsäädännön ansiosta Madeira ja Azorit voivat tuoda erilaisia valmiita tuotteita maatalouden, kaupan tai teollisuuden käyttöön sekä raaka-aineita, osia ja komponentteja maatalouden käyttöön, jalostukseen tai teollisuuden ylläpitoon, ja ne voivat hyötyä tullivapaudesta vuoden 2019 loppuun saakka.

Tätä poikkeusjärjestelyä laajennetaan lisäksi Madeiran ja Azoreiden koko alueelle eikä ainoastaan niiden tullivapaille vyöhykkeille. Siten ne hyödyttävät kaikkia paikallisia talouden toimijoita.

Muistutan, että tässä asiassa sovellettiin yksinkertaistettua lainsäädäntömenettelyä, jotta sitä nopeutettaisiin. Ehdotuksen esittelijänä toimi aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja, ja se voitiin siirtää täysistunnon hyväksyttävästi ilman keskustelua.

Olen hyvin iloinen lopputuloksesta, johon sisältyvät ehdottamani tarkistukset kattavasta tuotevalikoimasta Madeiran vapaakauppa-alueen varustamiseksi. Nämä sisältyivät vuonna 2000 annettuun lainsäädäntöön, mutta ne poistuivat vuonna 2008. Lisäksi lopputulokseen sisältyivät vuonna 2008 ja 2009 esitetyt täydentävät pyynnöt, jotka eivät kuuluneet komission alkuperäiseen ehdotukseen.

 
  
  

Päätöslauselmaesitys: B7-0042/2010

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan ehdotusta, jossa ehdotetaan Ana Palacio Vallelersundin nimittämistä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaiseen komiteaan, on pidettävä periaatteessa myönteisenä. Kuitenkin institutionaaliselta kannalta on käsittämätöntä, miksi seitsemän hengen erillisen komitean pitäisi tehdä sitovia ehdotuksia kansallisille hallituksille. Siksi äänestin tätä ehdotusta vastaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Evelyn Regner (S&D), kirjallinen. (DE) Tämänpäiväisessä äänestyksessä Ana Palacio Vallelersundin nimittämisestä komiteaan, jonka tehtävä on arvioida ehdokkaiden soveltavuutta Euroopan unionin tuomioistuimen tai unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tai julkisasiamiehen tehtävään, äänestin ehdotusta vastaan, koska ehdokkaiden ensiluokkaisten oikeudellisten tietojen lisäksi edellytän, että Euroopan parlamentin nimittämän henkilön yhteiskunnallinen soveltuvuus ja pätevyys selvitetään. Tässä yhteydessä en luota laisinkaan Ana Palacio Vallelersundiin, koska pelkään pahoin, että hän ei ottaisi huomioon tuomareita ja julkisasiamiehiä arvioitaessa, onko heillä yhteiskunnallisia arvoja ja ymmärtävätkö he ihmisluontoa. Tämä on välttämätöntä tuomareiden ja julkisasiamiesten valinnassa tulevaisuudessa, kun otetaan erityisesti huomioon Lissabonin sopimuksen tavoitteita ja arvoja koskevat edellytykset – sosiaalinen markkinatalous mainittiin täällä – sekä EU:n perusoikeussopimuksen sisällyttäminen primaarioikeuteen.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. (RO) Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäisellä suspensiolla eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Madeiran ja Azoreiden autonomisille alueille pyritään antamaan pitkän aikavälin näköala sijoittajille ja tarjoamaan talouden toimijoille mahdollisuus saavuttaa tietynlainen teollisen toiminnan ja kaupankäynnin taso. Katson sosialistina, että nämä toimet olisi pidettävä voimassa niin kauan, kuin näillä alueilla on merkittäviä taloudellisia ongelmia. Pidän myönteisenä komission ehdotusta, koska tämän toimen hyväksyminen tuo vakautta työpaikoille keskipitkällä aikavälillä ja näiden erityisongelmista kärsivien Euroopan syrjäisempien alueiden taloudelle ja sosiaaliselle ympäristölle. Kiinnitän kuitenkin huomion riskeihin, mitä tullien tilapäinen suspensio aiheuttaa tuotteille, jotka ovat peräisin näistä maista. Sen vuoksi meidän on seurattava tarkkaan tämän suspension vaikutusta kilpailuun.

 
  
MPphoto
 
 

  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (PPE), kirjallinen. (PL) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaan Euroopan parlamentti on yksi toimielimistä, joka ehdottaa ehdokkaita komiteaan, jonka tehtävänä on antaa lausunto ehdokkaan soveltuvuudesta toimia Euroopan unionin tuomioistuimen tuomarina tai julkisasiamiehenä. Kun otetaan huomioon, että tässä komiteassa on vain seitsemän jäsentä ja että heidän tehtävänsä on erittäin vastuullinen, on tärkeää, että kyseisten henkilöiden maine on moitteeton ja heillä on korkea pätevyystaso. Euroopan parlamentin jäsenenä ja Lissabonin sopimuksen antamien uusien valtuuksien ansiosta voin vaikuttaa yhden henkilön valintaan seitsemän hengen komiteaan, ja olen tyytyväinen Ana Palacio Vallelersundin ehdokkuudesta. Hän on ollut Euroopan parlamentin jäsen kahdeksan vuotta ja jäsenet ovat valinneet hänet kahdesti valiokuntien puheenjohtajakokouksen jäseneksi.

Hän oli myös oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnan sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puheenjohtaja. Lisäksi hänen muut ammatilliset saavutukset, kuten se, että hän on ollut Maailmanpankin pääneuvonantaja ja Espanjan ensimmäinen naispuolinen ulkoministeri, eivät jätä mitään epäilystä siitä, että hän on oikea henkilö oikeaan tehtävään.

 
  
  

– Mietintö: Eva Joly (A7-0086/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin AKT–EY-kumppanuussopimuksen tarkistamisen puolesta, koska mielestäni tähän asiakirjaan sisältyy keskeisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon parhaillaan käynnissä olevissa neuvotteluissa.

Euroopan unionin eri toimintalinjojen, kuten kaupan, kehityksen, maatalouden tai kalastuksen, johdonmukaisuuden olisi oltava ensisijaista suhteissamme kehitysmaiden ryhmään.

Uusi tilanne, jossa on kyse strategisista kumppanuussopimuksista, on otettava huomioon. Nämä sopimukset, jotka ovat pääasiassa kauppasopimuksia, luovat uusia parlamentaarisen vuoropuhelun foorumeita, ja niitä on noudatettava. Edessämme olevien uusien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen ja talouskriisin, pitäisi vaikuttaa vastauksiin, jotka sisällytetään uuteen Cotonoun sopimukseen. On odotettavissa, että se saadaan aikaan maaliskuussa.

On myös tärkeää, että EU:n ja AKT-valtioiden suhteita koskevassa strategiassa otetaan huomioon syrjäisimpien alueiden läheisyys ja yhteydet AKT-valtioihin. Syrjäisimmät alueet voivat toimia EU:lle tärkeimpinä välittäjinä taloudellisissa kumppanuussopimuksissa. Syrjäisimmät alueet antavat erityisen ulottuvuuden EU:n ulkoiselle toiminnalle, jolla osallistutaan siten todellisen laajemman naapuruuspolitiikan kehittämiseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), kirjallinen. (FR) Äänestin ranskalaisen kollegani Eva Jolyn Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen (AKT) ja EY:n välisen kumppanuussopimuksen ("Cotonoun sopimuksen") toista tarkistamista koskevan mietinnön puolesta. Olen samaa mieltä mietinnössä esitetystä tarpeesta mukauttaa tätä AKT-valtioiden kanssa käytettävää erityistä välinettä nykyisten ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen, elintarvikkeiden ja polttoaineiden jyrkän hinnannousun, rahoituskriisin ja Afrikan äärimmäisen köyhyyden, vuoksi. AKT-valtiot ovat Euroopan unionin kumppaneita, ja meidän on vaalittava tätä kumppanuutta, jotta meillä on liittolaisia piakkoin pidettävissä tärkeissä maailmanlaajuista hallintotapaa koskevissa neuvotteluissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), kirjallinen.(GA) Äänestin AKT–EY-kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimuksen) toisen tarkistamisen puolesta. Tämä on ajankohtainen mietintö ja on oikein ja asianmukaista, että talouskumppanuussopimuksesta keskustellaan jatkuvasti. Cotonoun sopimuksen pääasialliset tavoitteet ovat köyhyyden poistaminen, kestävän kehityksen tukeminen sekä AKT-valtioille annettava tuki maailmantalouteen integroitumiseksi.

Sopimuksissa sekä parhaillaan käynnissä olevissa ja tulevissa kauppaneuvotteluissa on pyrittävä täyttämään ja vahvistamaan EU:n ja sen kumppanien lapsityövoimaa koskevia säännöksiä.

Cotonoun sopimuksen 50 artikla koskee oikeudenmukaisten työtapojen edistämistä sekä lapsityövoiman poistamista koskevien kansainvälisten toimien parantamista. Lapsityövoimaa koskeva kysymys on asetettava etusijalle EU:n kauppasopimuksissa.

Olen sinänsä tyytyväinen mietinnön artikloihin, joissa vaaditaan keskustelun aloittamista AKT:n ja EU:n välisten suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeisenä aikana ja joissa kehotetaan antamaan tässä menettelyssä laajempi tehtävä riippumattomille osapuolille, eli valtioista tai hallituksista riippumattomille järjestöille.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), kirjallinen. (EN) Cotonoun sopimuksen toinen tarkistaminen tapahtuu erittäin haastavassa tilanteessa, koska maailmantalous on kriisin edessä. Uskon, että sopimuksen tarkistamisen ansiosta EU:n ja AKT-valtioiden välisen yhteistyön tärkeimpiä periaatteita uudistetaan ja vahvistetaan. Tilanne on muuttunut siitä, kun sopimus allekirjoitettiin ensimmäisen kerran, ja on syntynyt uusia haasteita ja ongelmia. Sopimusneuvotteluihin olisi otettava mukaan tärkeitä kysymyksiä, kuten ilmastonmuutoksen torjuminen kehitysmaissa, lukuisten uusiutuvien energialähteiden hyödyntäminen käytännössä, elintarvikekriisi ja viljelykelpoisen maan hankkiminen.

Maahanmuutto-ongelmiin olisi kiinnitettävä paljon huomiota. Olemme nähneet viime vuosina, että sadat nuoret afrikkalaiset ovat hukkuneet EU:n rannikoiden läheisyydessä. Valtava maahanmuutto aiheutuu heikentyneestä taloudesta, ihmisten köyhtymisestä, ihmisoikeusloukkauksista ja monista muista syistä. Näihin seikkoihin olisi puututtava selkeästi tarkistetussa sopimuksessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria da Graça Carvalho (PPE), kirjallinen. (PL) Äänestän Cotonoun sopimuksen toista tarkistamista koskevan mietintöluonnoksen puolesta. Siihen sisältyvät keskeiset seikat kestävästä kehityksestä sekä AKT-valtioiden asteittaisesta integroitumisesta maailmantalouteen. Ilmastonmuutoksen, energiaturvallisuuden, koulutuksen ja koulutusalan yhteistyön kaltaiset asiat ovat tärkeitä AKT-valtioiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Ilmaston lämpeneminen, joka vaikuttaa pääasiallisesti kehitysmaihin, voi tarjota meille myös mahdollisuuden. Näiden valtioiden käytössä olevat uusiutuvat energialähteet ovat välttämättömiä niiden taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle ja niiden ansiosta ne voivat tulla energiaomavaraisiksi, millä autetaan torjumaan maailmanlaajuista kriisiä. Opetukseen ja koulutukseen sijoittaminen on myös tärkeää köyhyyden, työttömyyden, laittoman maahanmuuton ja aivoviennin torjumiseksi ja se edistää AKT-valtioiden kehittämistä sekä auttaa niitä rakentamaan omaa talouttaan.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), kirjallinen. (EN) Tuen tätä mietintöä, jonka mukaan AKT-EY-kumppanuussopimuksen on oltava johdonmukainen tämänhetkisen maailmanlaajuisen kriisin kanssa ja se on toteutettava siten, että kunnioitetaan tasapuolista kumppanuutta. Sopimuksen toinen tarkistaminen tarjoaa hyvän tilaisuuden vastata rahoitus-, ilmastonmuutos-, elintarvike- ja energiakriisien perimmäisiin syihin sekä oppia aikaisemmista virheistä. Cotonoun puitteisiin tehdään tarkoituksenmukaisia muutoksia ja vahvistetaan AKT:n yhtenäisyyttä, yhteenkuuluvuutta ja solidaarisuutta. Mietinnössä kehotetaan vahvistamaan enemmän ihmisoikeuslausekkeita ja seuraamuksia. Lisäksi mietinnössä pahoitellaan, että jäsenvaltiot eivät kuulleet parlamentteja (Euroopan parlamenttia, yhteistä parlamentaarista edustajakokousta ja AKT-valtioiden kansallisia parlamentteja) ja etteivät parlamentit voineet antaa panostaan päätöksentekoprosessiin, joka johti tarkistettavien osa-alueiden ja artiklojen määrittelyyn sekä neuvotteluvaltuuden vahvistamiseen. Cotonoun sopimuksen tärkein tavoite on köyhyyden vähentäminen ja poistaminen tavalla, joka on johdonmukainen kestävää kehitystä ja AKT-valtioiden asteittaista integroimista maailmantalouteen koskevien tavoitteiden kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), kirjallinen. (PT) Äänestin AKT–EY-kumppanuussopimuksen toisen tarkistamisen puolesta, jotta puolustetaan tarvittavia muutoksia, joiden ansiosta voimme torjua tämänhetkisiä suuria haasteita, kuten ilmastonmuutosta, rahoitusmarkkinoiden kriisiä ja elintarvikekriisiä.

Pidän myönteisenä tukea, jota Euroopan parlamentti osoittaa AKT-valtioille. Ne haluavat, että ilmastonmuutokseen puututaan monialaisena kysymyksenä Cotonoun sopimuksen toisessa tarkistetussa versiossa. Pahoittelen kuitenkin, että parlamentit (Euroopan parlamentti, panafrikkalainen parlamentti ja AKT-valtioiden kansalliset parlamentit) eivät ole tarttuneet mahdollisuuteen tehdä ehdotuksia ja osallistua aktiivisesti jäsenvaltioiden kanssa päätöksentekoprosessiin tämän tärkeän sopimuksen tarkistamisesta.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), kirjallinen. (PT) Toivon, että toinen tarkistettu versio Cotonoun sopimuksesta auttaa edistämään kestävää kehitystä AKT-valtioissa, jolloin sosiaalinen yhteenkuuluvuus on mahdollista ja köyhyyden torjumista helpotetaan.

Ilmastonmuutokseen liittyvät kriisin vaikutukset tuntuvat vakavasti AKT-valtioissa ja ne pahentuvat edelleen. Kysymys elintarvikeomavaraisuudesta on tämän vuoksi tärkeä. Luonnonvaroja olisi käytettävä oikein ja uusiutuvan energian kehittämistä olisi edistettävä.

Meidän on varmistettava, että kaikki AKT-valtiot hyötyvät kaupallisesta kehyksestä, joka vastaa ainakin aiemmin voimassa ollutta tilannetta. Mielestäni myös Euroopan kehitysrahasto (EKR), joka tukee tämän sopimuksen mukaista kehitysyhteistyöpolitiikkaa, olisi sisällytettävä Euroopan parlamentin budjettivallan piiriin.

Tästä syystä äänestin mietinnön puolesta.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), kirjallinen. (PT) Katsomme esittelijän tavoin, että Cotonoun sopimuksen toinen tarkistaminen tarjoaa mahdollisuuden muutoksien tekemiselle.

Mietinnössä esitetään periaatteita, jotka toteutuessaan parantaisivat sopimusta. Niihin sisältyvät AKT-valtioiden turvallisuuden ja elintarvikeomavaraisuuden puolustaminen sekä veroparatiisien torjuminen.

Haluaisin kuitenkin samalla moittia joitain tärkeitä näkökohtia, kuten pyrkimystä AKT–EU-suhteiden alueellistumisen lisäämisestä, koska se uhkaa AKT-ryhmän valtioiden yhteenkuuluvuutta ja vahvuutta.

Muissa kysymyksissä mietinnöllä ei vastata tarpeisiin. AKT-valtioiden riippuvaista ja alistunutta asemaa ja nykyisen yhteistyö- ja kehitysapupolitiikan roolia tämän aseman luomisessa – mikä on keskeinen kysymys – ei ole käsitelty riittävästi. EU:n ehdottamien talouskumppanuussopimuksen täytäntöönpanon mahdollisia seurauksia ei myöskään käsitellä.

Monen AKT-valtion esittämiin varauksiin ja vastalauseisiin olisi pitänyt suhtautua myönteisesti tässä mietinnössä samoin kuin esimerkiksi Euroopan kehitysrahastoa koskeviin ensisijaisiin tavoitteisiin.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), kirjallinen. (EN) Hyvät kollegat, voin todeta tänään tyytyväisenä, että olemme siirtyneet rikkaiden ja köyhien maiden suhteissa tasa-arvoisempaan suuntaan ja olemme vahvistaneet ihmisoikeuksia. Tämän sopimuksen tarkistamisen on oltava johdonmukaista meidän uuden maailmamme tarpeiden kanssa ja sen on perustuttava tasavertaiseen kumppanuuteen. Tämä on uusi maailma, jossa harjoitetaan uutta taloutta, minkä uudet painopisteet ovat hyvinvoinnin tasainen jakautuminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen. Kiitän oman ryhmäni työtä Euroopan parlamentissa. Se lisäsi köyhyyden poistamista koskevat periaatteet tarkistukseen.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), kirjallinen. – (FR) Tähän mietintöön sisältyy selkeästi jotain erittäin arvokkaita ehdotuksia ja useita hyviä aikomuksia. Uusiutuvien energialähteiden asettaminen etusijalle, AKT-valtioissa toimiville monikansallisille yhtiöille asetettu velvoite ilmoittaa voitot ja verot, elintarvikeomavaraisuuden käsitteen sisällyttäminen sekä kritiikki muuttovirtoja koskeville EU:n ulkoistamistoimille ovat kaikki ehdotuksia, joita tuemme. Emme voi kuitenkaan sivuuttaa sitä tosiasiaa, että tällä mietinnöllä ei muuteta mitään Cotonoun sopimuksessa.

Tämä sopimus on symboli Euroopan unionin täydellisestä sitoutumisesta Maailman kauppajärjestön ääriliberalistiseen ajattelutapaan. Emme mene kuitenkaan lankaan: "kehitys", johon viitataan, on verhottu oman edun motiiveihin, jotka johtivat Lomén sopimusten purkamiseen. Tuomitsemme sopimukseen sisältyvän Euroopan kumppanuussopimusten toteuttamisen, komission kehitysavun varjolla harjoittaman kiristyksen sopimusten tekemisestä sekä tästä aiheutuvan AKT-valtioiden talouden riiston. Äänestämme tätä asiakirjaa vastaan, jotta emme anna tukea sille, että EU luopuu ainoasta taloudellisen yhteistyön välineestä, johon ei vaikuteta pakkomielteellä vapaasta ja vääristymättömästä kilpailusta tai sen perusteella, että EU taipuu Yhdysvaltojen vaatimuksiin Maailman kauppajärjestössä.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), kirjallinen. (PT) Haitissa hiljattain sattunut murhenäytelmä on todiste siitä, että nämä kumppanuussopimukset eivät riitä ongelmien ratkaisemiseen. Sen vuoksi toinen tarkistettu Cotonoun sopimus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tehdä muutoksia, jotka koskevat nykyisiä haasteita, kuten ilmastonmuutosta, elintarvikkeiden ja bensiinin jyrkkää hinnannousua, rahoituskriisiä ja monen AKT-valtion äärimmäistä puutetta. Nyt on aika suunnitella toimenpiteitä, joilla ratkaistaan tehokkaasti valtaosaan maita edelleen vaikuttavat ongelmat.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), kirjallinen. (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, haluaisin kiittää esittelijää ja eri poliittisia ryhmiä erinomaisesta työstään tämän mietinnön laadinnassa. Tuen sitä täysin.

Haluaisin mietinnön osalta kiinnittää huomion Cotonoun sopimuksen tarkistamista koskeviin neuvotteluihin. Tällaisissa sopimuksissa olisi otettava huomioon eri kriittiset näkökohdat, kuten rahoituskriisin vaikutukset, muuttoliikkeen ja erityisesti laittoman maahanmuuton kasvu.

Olen vakuuttunut siitä, että ainoastaan taloudellisen yhteistyön riittävällä arvioinnilla on mahdollista hallita kriisin kielteistä vaikutusta sekä sen taloudellisia seurauksia AKT-valtioille, jotka menettävät työvoimaa ja kehitykselle tarpeellisia päteviä työntekijöitä, ja EU-valtioille, jotka kärsivät eniten laittomasta maahanmuutosta.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), kirjallinen. (EN) On tärkeää, että Cotonoun sopimuksen kaikkia näkökohtia tarkistetaan viimeaikaisen kehityksen valossa, koska se vaikuttaa merkittävästi AKT-valtioihin. Yhdyn erityisesti huolenaiheisiin alueellisesta yhdentymisestä, joka ei koske ainoastaan AKT-valtioita vaan myös latinalaisen Amerikan valtioita ja erityisesti Andien yhteisöä. Eräiden kauppasopimusten vaikutus (sopimukset, joiden on komission virkamiesten mukaan tarkoitus edistää kehitystä) voi vaarantaa valtioiden välistä kaupankäyntiä tietyllä alueella ja sen vuoksi olla ristiriidassa alueellisen yhdentymisen edistämistä koskevan kehitystavoitteen kanssa. Euroopan unionin on jatkuvasti arvioitava uudelleen kauppapolitiikkaansa ja sen vaikutuksia tässä asiassa. Jos näin ei tehdä tai ei toimita asianmukaisesti, voidaan aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia pitkän aikavälin kehitykselle.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Simpson (S&D), kirjallinen. (EN) Aion äänestää tämän mietinnön puolesta, mutta minun on tehtävä selväksi, että tietyt komission tukemat järjestöt, joille annetaan vastuu EU–AKT-yhteistyöhankkeiden toteuttamisesta, ovat korruptoituneet ja ne ovat järjestäneet syrjintäkampanjoita ja vainoja niitä henkilöstöön kuuluvia vastaan, jotka toivat korruption esiin.

Viittaan luonnollisesti järjestöön, joka tunnetaan nimellä CDE, ja joka on komission tuella erottanut kaikki ilmiantajat ja tehnyt tuskin mitään hallinnon epäkohtien korjaamiseksi ja järjestön johdon toiminnan oikaisemiseksi.

OLAFin CDE:tä koskevassa tutkinnassa todettiin korruption esiintyminen ja se, että komissio oli laiminlyönyt huolellisuusvelvollisuutta CDE:n johtokunnan jäsenenä ajankohdalla, jolloin korruptiota esiintyi. Olisi voitu olettaa, että toimia olisi toteutettu ja että ainakin ilmiantajia suojeltu. Kumpaakaan ei tehty, ja tämä on häpeäksi komissiolle.

Vaikka äänestän tänään mietinnön puolesta, mietin, onko kiire tarkastella tulevaisuudessa yksityiskohtaisemmin EU:n kyvyttömyyttä valvoa varainhoitoa asianmukaisesti näissä kumppanuuksissa.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), kirjallinen. – (NL) Vuonna 2000 tehtyä Cotonoun sopimusta, jolla säännellään EU:n ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren (AKT) valtioiden välistä yhteistyötä, tarkistetaan viiden vuoden välein. Sen tavoitteena on köyhyyden poistaminen ja AKT-valtioiden asteittainen integroituminen maailmantalouteen sekä kestävää kehitystä koskevan päämäärän noudattaminen. Tämä tarkistamisen taustalla on maailmanlaajuinen rahoituskriisi, nopea ilmastonmuutos, elintarvikkeiden ja energian hintaa koskeva rasite sekä keskustelu maankäytöstä ja ulkomaisten investointien kestävyydestä.

On korkea aika, että vahvistamme maakohtaisten strategioiden ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) parlamentaarista valvontaa ja pyrimme yhdenmukaistamaan kauppa-, ulko- ja kehityspolitiikkamme. On aika suhtautua kokonaisvaltaisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä keskittyä mahdollisimman hyvin uusiutuvaan energiaan. On aika torjua laitonta rahavirtaa kehitysmaista ja uudistaa Euroopan investointipankin (EIP) politiikkaa veroparatiisien laajemmasta avoimuudesta. On korkea aika tunnustaa, että maanomistus ja puhdas vesi ovat perusoikeuksia. On aika myöntää, että tasavertainen pääsy luonnonvaroihin voi todella auttaa pääsemään eroon köyhyydestä. Mietinnössä korostetaan tätä, ja annan sille siten tukeni.

 
  
MPphoto
 
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), kirjallinen. (FR) Äänestin tyhjää Eva Jolyn AKT–EY-kumppanuussopimuksen toista tarkistamista koskevasta mietinnöstä.

Tähän mietintöön sisältyy monia konkreettisia ehdotuksia sopimuksen – joka tunnetaan paremmin nimellä Cotonoun sopimus – neuvottelemiseksi uudelleen. Tuen tätä sopimusta.

On otettava huomioon muun muassa maailman köyhimpien valtioiden tilanne erityisesti, kun on kyse niiden ominaispiirteistä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, demokratiaan, ihmisoikeuksiin, aivovuotoon, korruptioon ja niiden talouden sekä erityisesti maatalouden erityispiirteisiin.

Kuitenkin Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) esittämien ja täysistunnossa hyväksyttyjen tarkistusten vuoksi mietintöä muutettiin täysin. Esimerkkinä on tarkistus 3, jonka perusteella väestöltä evätään oikeus määritellä oma maatalouspolitiikkansa.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), kirjallinen. – (IT) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, kannatin äänestyksessä AKT–EY-kumppanuussopimuksen ("Cotonoun sopimuksen") toista tarkistamista. Tätä sopimusta, jolla säännellään Euroopan unionin ja 77 AKT-valtion välisiä poliittisia, kaupan ja kehitysyhteistyön suhteita, ja joka koskee ajanjaksoa 2000–2020, tarkistettiin jo vuonna 2005.

Toisen tarkistuksen kohteena olevissa säännöksissä pyydetään perustellusti, että ilmastonmuutoksia koskevat väliaikaiset säännökset sisällytetään sopimukseen, uusiutuvaa energiaa koskevia sopimuksia tarkistetaan, maaseudun kehitystä ja elintarvikkeiden turvallisuutta koskevia säännöksiä tehostetaan ja että pyritään hillitsemään enemmän laittomia rahavirtoja ja veroparatiiseja.

Olen varma, että tällä tarkistuksella voidaan vahvistaa EU:n ja AKT-valtioiden kumppanuussuhteita ja varmistaa parempi synergia ja yhteistyö yhteiset tavoitteet huomioon ottaen.

 
Päivitetty viimeksi: 19. huhtikuuta 2010Oikeudellinen huomautus