Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2812(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0031/2010

Συζήτηση :

PV 20/01/2010 - 15
CRE 20/01/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2010 - 7.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0008

Συζητήσεις
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι η συζήτηση σχετικά με την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή όσον αφορά την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη την οποία κατέθεσαν οι βουλευτές Silvia-Adriana Ţicău, Brian Simpson, János Áder, Hannes Swoboda, Eva Lichtenberger, Michael Cramer, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Iuliu Winkler, Victor Boştinaru, Ioan Mircea Paşcu, Marian-Jean Marinescu, Ivailo Kalfin, Norica Nicolai, Dirk Sterckx, Csaba Sándor Tabajdi, Michael Theurer, Ismail Ertug, Inés Ayala Sender, Jiří Havel, Edit Herczog, Stanimir Ilchev, Iliana Malinova Iotova, Jelko Kacin, Evgeni Kirilov, Ádám Kósa, Ioan Enciu, Eduard Kukan, Gesine Meissner, Alajos Mészáros, Nadezhda Neynsky, Katarína Neveďalová, Daciana Octavia Sârbu, Vilja Savisaar, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Peter van Dalen, Louis Grech, Corina Creţu, George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Cătălin Sorin Ivan, Tanja Fajon, Kinga Göncz, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Rovana Plumb (O-0150/2009 - B7-0240/2009).

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău, συντάκτρια.(RO) Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου βουλευτές οι οποίοι με στήριξαν όταν πρότεινα αυτήν την πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή της παρούσας συζήτησης κατά τη διάρκεια της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την οποία θα ακολουθήσει η αυριανή ψηφοφορία επί του κοινού ψηφίσματος.

Η περιοχή του Δούναβη έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τόσο του μεγάλου αριθμού χωρών που διασχίζει όσο και για τις εκβολές του κατευθείαν στη Μαύρη Θάλασσα. Κατά μήκος του ποταμού Ρήνου και του καναλιού Μάιν, ο Δούναβης συνδέει τη Βόρεια Θάλασσα και τον λιμένα του Ρότερνταμ, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη Μαύρη Θάλασσα και τον λιμένα της Κωστάντζας, το δέκατο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε αναγνώριση της σημασίας της περιοχής του Δούναβη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή, τον Ιούνιο του 2009, την κατάρτιση στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη έως τα τέλη του 2010. Καλούμε επειγόντως την Επιτροπή να αρχίσει διαβουλεύσεις το συντομότερο δυνατόν με όλες τις χώρες που συνορεύουν με τον Δούναβη, και η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη να συνοδεύεται από σχέδιο δράσης και πολυετές επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τις συμμετέχουσες χώρες, με βάση το μοντέλο της στρατηγικής για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Η ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη. Μερικές μόνο από τις προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών της περιοχής περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των λιμένων, την ολοκλήρωση των συστημάτων ναυσιπλοΐας του Δούναβη, την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στην πλωτή οδό Ρήνου/Μεύση-Μάιν-Δούναβη προκειμένου να βελτιωθεί η ναυσιπλοΐα, τη βελτίωση της διατροπικότητας στην περιοχή και αυξημένη συνδεσιμότητα με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων, με τις οποίες εννοώ διαδρόμους μεταφοράς φορτίων και σιδηρόδρομους υψηλής ταχύτητας.

Η περιοχή του Δούναβη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαφοροποίηση των πηγών ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H υλοποίηση κοινών έργων για την ενεργειακή απόδοση και τους ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους, οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και η ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων θα βοηθήσουν να τονωθεί η πράσινη οικονομία σε ολόκληρη τη μακροπεριφέρεια του Δούναβη.

Επιπλέον, ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό μέσο για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην περιοχή. Τελευταία αλλά όχι αμελητέα, η ανάπτυξη κέντρων αριστείας ικανών να ανταγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο σε συνδυασμό με ακαδημαϊκές και πολιτιστικές ανταλλαγές θα συμβάλουν στην εδαφική συνοχή στην περιοχή του Δούναβη.

Η περιοχή του Δούναβη και, ιδιαίτερα το δέλτα του Δούναβη, περιλαμβάνει αρκετές Ζώνες Ειδικής Προστασίας καθώς και Ειδικές Ζώνες Διατήρησης στο πλαίσιο του προγράμματος Natura 2000, το οποίο είναι ένα μοναδικό και ευαίσθητο οικοσύστημα. Η προστασία του περιβάλλοντος στη λεκάνη του Δούναβη θα επηρεάσει αισθητά την αγροτική ανάπυξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου στην περιοχή.

Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη θα διευκολύνει, με συντονισμένη προσέγγιση, την αποδοτικότερη χρήση και την υψηλότερη απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται σε αυτά. Έχοντας κατά νου αυτόν τον σκοπό, ζητούμε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την ενδιάμεση επισκόπηση των δημοσιονομικών προοπτικών το 2010 και τις συζητήσεις για τις μελλοντικές δημοσιονομικές προοπτικές για την πραγμάτωση των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη.

Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι μόνιμος εταίρος στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω που εγείρατε αυτό το σημαντικότατο θέμα σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική της περιοχής του Δούναβη καθώς και για την ευρύτερη στήριξή σας για τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές στην Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή συνεργάζεται με τις χώρες της διαδικασίας συνεργασίας του Δούναβη. Αυτό σημαίνει τα παρακάτω κράτη μέλη: Γερμανία, Αυστρία, Σλοβακία, Τσεχική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Επιπλέον, συμμετέχουν οι παρακάτω τρίτες χώρες: Κροατία, Σερβία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Μολδαβία και Ουκρανία.

Όσον αφορά την παρούσα κατάσταση σε αυτό το στάδιο, εντός της Επιτροπής δημιουργήσαμε μια διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας 20 και πλέον γενικών διευθύνσεων για να υποδείξει τις βασικές προτεραιότητες πολιτικής γι’ αυτήν τη στρατηγική. Παράλληλα, εκάστη από τις χώρες της περιοχής του Δούναβη έχει ορίσει εθνικά σημεία επαφής, και η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων αυτών των εθνικών σημείων επαφής έλαβε χώρα με τα κράτη μέλη. Μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουνίου αυτού του έτους έχει προγραμματιστεί σειρά εκδηλώσεων για να δημιουργηθεί μια δυναμική και να ξεκινήσει η συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς. Η πρώτη τέτοια εκδήλωση θα λάβει χώρα στην Ουλμ της Γερμανίας, την 1η και 2α Φεβρουαρίου.

Ερχόμενος τώρα στο μελλοντικό περιεχόμενο της στρατηγικής, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαστε, φυσικά, μόλις στην αρχή της διαδικασίας εκπόνησης και προπαρασκευής. Το περιεχόμενο θα συζητηθεί αναλυτικότερα τους προσεχείς μήνες μεταξύ των ενδιαφερόμενων χωρών, των αρμόδιων φορέων, των υπηρεσιών της Επιτροπής και άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Παρά ταύτα, φαίνεται πιθανόν ότι η στρατηγική θα βασίζεται σε τρεις ευρείς πυλώνες ή, με άλλα λόγια, ευρύτερες προτεραιότητες πολιτικής: πρώτον, η βελτίωση της συνδεσιμότητας και περιβαλλοντικά φιλικών βιώσιμων συστημάτων επικοινωνιών, δεύτερον, η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία των υδατικών πόρων και η βελτίωση δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων, και τρίτον, η ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής ανθρώπινης και θεσμικής ανάπτυξης. Αυτοί οι τρεις πυλώνες θα περιλαμβάνουν ορισμένες συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες θα βασίζονται στις συνεισφορές που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη, τους φορείς και από την Επιτροπή.

Τέλος, επιτρέψτε μου να προσδιορίσω τα επόμενα βήματα. Από τώρα έως τον Ιούνιο, θα συνεχίσουμε να συγκεντρώνουμε ιδέες και προτάσεις από τα κράτη μέλη, από φορείς και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω εγγράφων θέσεων, συναντήσεων, διασκέψεων καθώς και δημόσιας διαβούλευσης μέσω Διαδικτύου. Κατόπιν αυτού, έως τον Σεπτέμβριο, η Επιτροπή θα θέσει κατά προτεραιότητα και θα οργανώσει ιδέες προκειμένου να προετοιμάσει σχέδιο ανακοίνωσης για τη στρατηγική και το συνοδευτικό σχέδιο δράσης. Στη συνέχεια, έως τον Δεκέμβριο, η Επιτροπή θα προετοιμάσει την έγκριση αυτών των εγγράφων. Κατά συνέπεια, από το επόμενο έτος –2011– και εντεύθεν, θα αρχίσουμε να εγκαθιστούμε τα συστήματα διακυβέρνησης και τη συγκεκριμένη υλοποίηση των δράσεων και έργων που θα έχουν έως τότε προγραμματιστεί και αποφασιστεί.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αναμένω να ακούσω τα σημεία που επιθυμείτε να εγείρετε σε αυτήν τη συζήτηση.

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(RO) Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Η πλωτή οδός Ρήνου-Μάιν-Δούναβη είναι μια γέφυρα που συνδέει την Ανατολή με τη Δύση, μεταξύ της Βόρειας Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας. Συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας, παρέχει δίοδο προς την Ασία μέσω της Μαύρης Θάλασσας, και παρέχει επίσης σύνδεση με τη Μεσόγειο Θάλασσα.

Κατά συνέπεια, είμαστε υπέρ της εκπόνησης της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή. Είμαι ευτυχής που ο Επίτροπος Rehn διορίστηκε εκ νέου, και θέλουμε αυτή η στρατηγική να εγκριθεί, μαζί με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το αργότερο έως τις αρχές του 2011.

Μεταξύ των σημαντικών προτεραιοτήτων οι οποίες θα πρέπει να επιδιωχθούν θα αναφέρω τις εξής: διασφάλιση της πλοϊμότητας ολόκληρης της πλωτής οδού, πρωτίστως της σύνδεσης Δούναβη-Ρήνου, και τυποποίηση των συστημάτων ναυσιπλοΐας, εκσυγχρονισμός των ποτάμιων λιμένων και ανάπτυξη των σχετικών υποδομών έτσι ώστε να καταστούν ολοκληρωμένα πολυτροπικά συστήματα, αποδοτική χρήση του ενεργειακού δυναμικού του Δούναβη, ανάπτυξη συστημάτων άρδευσης για την αποτροπή της ερημοποίησης, εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος για την παρακολούθηση της στάθμης των υδάτων με στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων πρόγνωσης και πρόληψης και επέμβασης σε περίπτωση πλημμύρας, ξηρασίας ή ρύπανσης.

Απαιτείται συντονισμένη δράση, καθώς η μη συμμετοχή ενός μεμονωμένου παρόχθιου κράτους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παρακώλυση όλης της διαδικασίας. Χρειάζονται επίσης χρηματοδοτικοί πόροι. Γι’ αυτό ελπίζω ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτό το θέμα και δεν θα αποφύγει τη χρηματοδότηση που βασίζεται σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Από τη Ρουμανία διέρχεται το μεγαλύτερο τμήμα του ποταμού Δούναβη μεταξύ όλων των παρόχθιων κρατών. Γι’ αυτόν τον λόγο, η Ρουμανία στηρίζει την εκπόνηση αυτής της στρατηγικής το συντομότερο δυνατόν, η οποία θα αναδείξει το δυναμικό του ποταμού, του τόσο ζωτικού για ολόκληρη την Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 

  Constanze Angela Krehl, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (DE) Κυρία Πρόεδρε, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει την πρωτοβουλία για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη. Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο για εμάς, επειδή ενισχύει επίσης με υποδειγματικό τρόπο την εδαφική συνοχή, η οποία έχει συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στη Συνθήκη της Λισαβόνας, και μπορεί επίσης να παράσχει την ευκαιρία να καταστεί σαφές τι εννοούμε με τον όρο εδαφική συνοχή. Ελπίζω ότι ο κ. Rehn να είπε επίσης στους πολλούς εταίρους στους οποίους μίλησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει δεόντως στην εκπόνηση της κοινής στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη. Δυστυχώς, δεν άκουσα τις λέξεις Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην αγόρευσή σας, αλλά θα συμμετάσχουμε δεόντως στη συζήτηση. Είμαι ευτυχής που έχουμε την πρώτη σημαντική συζήτηση εδώ στην Ολομέλεια σήμερα.

Πέραν της εδαφικής συνοχής, είναι επίσης σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι αυτή η στρατηγική αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, κάτι το οποίο πάντοτε ενθαρρύνουμε και έχουμε πάντοτε στηρίξει στον τομέα της πολιτικής συνοχής, και για την ακρίβεια πάντοτε θέλαμε να αυξήσουμε κατά τη διάρκεια αυτής της χρηματοδοτικής περιόδου. Ελπίζω αυτή να έχει ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία τα προσεχή χρόνια, και σε σχέση με τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι, με αυτήν τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη, θα πετύχουμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η οποία θα είναι πραγματικά απτή, ιδιαίτερα για τους πληθυσμούς που κατοικούν σε αυτήν την περιοχή. Θα πρέπει, κατά συνέπεια, να συμμετάσχουν άμεσα στην εκπόνηση της στρατηγικής και θα πρέπει επίσης να τους δοθεί η ευκαιρία να είναι παρόντες σε αυτό το ευρωπαϊκό έργο. Το σημαντικότερο αίτημά μου είναι η στρατηγική να μην υπερφορτωθεί και επιβαρυνθεί με πάρα πολλές προτεραιότητες, αλλά να επικεντρωθούμε σε αυτό που θέλουμε να πετύχουμε. Κατά τη γνώμη μου, προέχει ιδιαίτερα να χρησιμοποιήσουμε τους υφιστάμενους πόρους αποδοτικότερα και να αναπτύξουμε ή να επεκτείνουμε, για παράδειγμα, τα συστήματα προειδοποίησης, και να τα οργανώσουμε κατάλληλα ώστε να προειδοποιούν για επικείμενες φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, αλλά και για να ανταποκρίνονται σε περίπτωση βιομηχανικών ατυχημάτων, για παράδειγμα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του Δούναβη και των γειτονικών περιοχών. Εδώ υπάρχουν κοινοί τομείς δραστηριότητας.

Η επιτυχής στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη και τα επιτυχή έργα σε αυτήν την περιοχή μπορούν να παράσχουν μοντέλα και για άλλες περιοχές. Χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να επινοούμε άμεσα νέα στρατηγική, μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα για την κοινή επίλυση προβλημάτων στη διασυνοριακή ευρωπαϊκή συνεργασία –αν κατορθώσουμε να εντάξουμε πραγματικά τρίτες χώρες σε μια τέτοια στρατηγική– και για να εφαρμόσουμε μια πολιτική γειτονίας, η οποία είναι κάτι το σημαντικό για όλους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να προωθηθεί.

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η σημασία της περιοχής του Δούναβη είναι εμφανής και μόνο από το ότι 80 εκατομμύρια άνθρωποι σε έξι κράτη μέλη της ΕΕ και τέσσερις γειτνιάζουσες χώρες ζουν κατά μήκος του Δούναβη. Στον Μέλανα Δρυμό –σε απόσταση 100 χλμ. σε ευθεία γραμμή– αρχίζει ο Δούναβης και στη συνέχεια ρέει προς το δέλτα και εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα. Κατά συνέπεια, εμείς στην Ομάδα της Συμμαχίας των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη στηρίζουμε την έκκληση για μια στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη και, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάνουμε επίσης μια σημαντική επισήμανση απόψε το βράδυ έχοντας στην ημερήσια διάταξη το θέμα της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη.

Είκοσι χρόνια μετά την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος, αφού ετέθη τέλος στη διαίρεση της Ευρώπης, ο Δούναβης είναι και πάλι σύμβολο ενοποίησης. Από ένα ιδρυτικό μέλος της ΕΕ, τη Γερμανία, μέσω της Αυστρίας, η οποία προσχώρησε το 1995, μέσω των νέων κρατών μελών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη τα οποία προσχώρησαν το 2004, ο Δούναβης συνδέει επίσης γειτονικές χώρες όπως την υπό ένταξη χώρα, Κροατία, καθώς και άλλες γειτονικές χώρες που έχουν φιλοδοξίες ένταξης. Είναι κατά συνέπεια σχεδόν δυνατόν να δούμε την επανένωση της Ευρώπης κατά μήκος του Δούναβη.

Κυρίες και κύριοι –και αυτό είναι κάτι στο οποίο η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη προσδίδει μεγάλη σημασία– χρειάζεται τώρα να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να κάνουμε και τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη προτεραιότητα της περιφερειακής πολιτικής στη νέα χρηματοδοτική περίοδο. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον χειρισμό αυτού του στόχου. Μια επιλογή είναι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συνάπτουν περισσότερες αμοιβαίες συμπράξεις.

Υπάρχουν φυσικά, και άλλα σημαντικά πράγματα που πρέπει να γίνουν στον τομέα των υποδομών. Ο τομέας των υποδομών είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, επειδή ως αποτέλεσμα της διαίρεσης της Ευρώπης, οι ιστορικές συγκοινωνιακές συνδέσεις είχαν διακοπεί και δεν είχαν εκσυγχρονιστεί. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη ως εσωτερικής πλωτής οδού, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των λιμένων, των δεξαμενών ανύψωσης και της διελευσιμότητάς του θα εξασφαλίσουν μια περιβαλλοντικά φιλική μέθοδο μεταφοράς. Ωστόσο, έργα χρειάζεται ακόμη να γίνουν στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να έχουμε σε αυτό το έργο τη συμμετοχή των δήμων, πόλεων, περιφερειών και των πολιτών.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, μια αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη θα είναι πολύ ευπρόσδεκτη και είναι επίσης πολύ σημαντική. Είναι, επιπλέον, και ένα πολύ φιλόδοξο έργο, το οποίο δεν μπορεί να συγκριθεί με οτιδήποτε έχουμε κάνει προηγουμένως στο πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης. Ο Δούναβης δεν είναι μόνο ένας πλωτός δίαυλος και δεν είναι οδικός άξονας. Ο Δούναβης είναι ένας φυσικός θησαυρός. Γνωρίζω ότι σε πολλούς από εσάς δεν αρέσει να το ακούν αυτό, αλλά είναι μια πτυχή του να είναι ένας φυσικός θησαυρός καθώς επίσης και μια περιοχή με δυνατότητες για βιώσιμο και σύγχρονο τουρισμό ο οποίος θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη, ιδιαίτερα γύρω από το δέλτα του Δούναβη, αλλά και κατά μήκος των ελκυστικών τμημάτων του ποταμού, με εξαιρετικά θετικό τρόπο με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Ως ποταμός ο Δούναβης έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά –αυτό πρέπει βεβαίως να είναι εμφανές− τα οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στη ανθρώπινη παρέμβαση. Έχουμε ήδη δει αποδεικτικά στοιχεία αυτής της διαπίστωσης σε σχέση με το έργο παραγωγής ενέργειας του Gabčíkovo. Η ζημιά που έχει προκληθεί από αυτό το έργο είναι ακόμη και σήμερα εμφανής και μόνο με τις τεράστιες προσπάθειες κατοίκων και πολιτών κατέστη δυνατόν να προληφθεί μεγαλύτερη ζημιά ως αποτέλεσμα της επέκτασης αυτής της αλυσίδας σταθμών παραγωγής ενέργειας. Το έργο οδήγησε στoν καταβιβασμό του υδροφόρου ορίζοντα με ανυπολόγιστες συνέπειες για τη γεωργία. Εύλογα οι συνάδελφοί μου βουλευτές ανέφεραν τη στενή σύνδεση του υπεδάφους κάτω από τον Δούναβη με τα υπόγεια ύδατα της περιοχής. Αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή σε σχέση με το εν λόγω πλαίσιο.

Ως προς αυτό το θέμα μπορούμε να αντλήσουμε ένα σημαντικό δίδαγμα: ο Δούναβης −και πράγματι οιοσδήποτε ποταμός– είναι σχοινί επικοινωνίας που χρειάζεται προστασία και προσοχή και χρειάζεται να έχουμε μια βιώσιμη προσέγγιση ως προς αυτό. Αυτό σημαίνει να μην χρησιμοποιούμε απερίσκεπτα εκσκαφείς σε φυσικές περιοχές, αλλά να προσεγγίζουμε τον ποταμό με σοβαρότητα, χρησιμοποιώντας τον για ναυτιλία, αλλά προσαρμόζοντας τα πλοία στον ποταμό και όχι τον ποταμό στα πλοία. Όταν θέλετε να αρχίσετε ένα σημαντικό έργο, δεν αγοράζετε πρώτα τα έπιπλα και κατόπιν κτίζετε σπίτι γύρω από αυτά. Αυτός είναι ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να προσεγγίσουμε τον Δούναβη. Εδώ η βιωσιμότητα και ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον είναι έννοιες καίριας σημασίας. Ας μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος!

 
  
MPphoto
 

  Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(CS) Η περιοχή του Δούναβη είναι μια πολύ ειδική και αδιαμφισβήτητα εκτεταμένη περιοχή. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Δούναβης, είναι, μετά τον Βόλγα, ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης, διασχίζοντας ή σχηματίζοντας τα διεθνή σύνορα δέκα χωρών· η λεκάνη του καλύπτει 19 ευρωπαϊκά κράτη. Γι’ αυτό είναι βεβαίως θετικό το ότι αυτή η περιοχή έχει τύχει ειδικής προσοχής. Παρά ταύτα, πιστεύω ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε άμεσα τη συγκεκριμένη μορφή μιας στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια εύρυθμη μακροπεριφερειακή στρατηγική πρέπει να ορίζεται από τη βάση, ενώ τα ευρωπαϊκά όργανα πρέπει να δημιουργήσουν μόνο ένα πλαίσιο, να διευκολύνουν την επικοινωνία σε διακυβερνητικό επίπεδο και να στηρίξουν τους επιμέρους παράγοντες όσον αφορά τη μεθοδολογία, την επισκόπηση δεδομένων κ.λπ. Κατά την άποψή μου, η Επιτροπή δεν θα πρέπει να εκπονήσει μια μακροπεριφερειακή στρατηγική, αλλά μάλλον να επιβλέψει τη γέννησή της, δεδομένου ότι το πραγματικό περιεχόμενο πρέπει να οριστεί σε επίπεδο κρατών μελών, περιφερειών και επιμέρους πόλεων και χωριών.

Επιπλέον, πιστεύω ακράδαντα ότι παρότι η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη θα πρέπει να εστιάζεται στο μέλλον, κατά την εφαρμογή της δύσκολα μπορούμε να αποφύγουμε την κληρονομιά του παρελθόντος. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ο Δούναβης αποτελούσε τα σύνορα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, σε αυτό που ήταν η τότε Τσεχοσλοβακία, για παράδειγμα. Το στοιχείο μιας διαιρεμένης Ευρώπης εξακολουθεί να υφίσταται στη λεκάνη του ποταμού Δούναβη, περιορίζοντας στην πραγματικότητα τις τάσεις για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Γι’ αυτό η στρατηγική πρέπει να εστιάζεται σε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν μπορεί να υπάρξει πλήρης αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού του Δούναβη αν εξακολουθούν να υπάρχουν μη συνδεδεμένα διεθνή, διαπεριφερειακά και τοπικά δίκτυα μεταφορών, αν λείπει μια βαθύτερη συνεργασία στον χωροταξικό σχεδιασμό και στον στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, και ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν ψυχολογικά εμπόδια. Αν πρόκειται να προχωρήσουμε αποδοτικότερα, τα προβλήματα που ανάγονται στο παρελθόν πρέπει να επιλυθούν.

Είναι αξιέπαινο το ότι, ενώ συζητούμε για μακροπεριφερειακές στρατηγικές, δεν μιλούμε για διοικητικές μονάδες, επιμέρους κράτη ή εδαφικές μονάδες και περιφέρειες NUTS, αλλά μάλλον για έδαφος εντός της Ευρώπης. Αυτή η προσέγγιση δεν απαιτεί μόνο αλλαγή τεχνολογίας ή μεθόδου εφαρμογής της πολιτικής συνοχής αλλά, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, αλλαγή φιλοσοφίας. Στην πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να εφαρμόσουμε πραγματικά τη διαχείριση δημοσίων υποθέσεων σε πολλαπλά επίπεδα για να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η επικράτεια, ανεξάρτητα από τα υφιστάμενα διοικητικά εμπόδια. Οι μακροπεριφειακές στρατηγικές αντιπροσωπεύουν μια διέξοδο στο μέλλον, όντας, σε σημαντικό βαθμό, μοναδικά έργα έως τώρα χωρίς προηγούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος τους είναι να εξασφαλιστεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και των τοπικών αυτοδιοικητικών αρχών και άλλων αρμόδιων φορέων, με βάση την αρχή της εταιρικής σχέσης, και να καταστούν ικανά να επιλύουν τα προβλήματά τους.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(CS) Κυρίες και κύριοι πριν από πέντε χρόνια, ως νέος βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έλαβα τον λόγο σε συζήτηση στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού και αποκάλυψα ένα μεγάλο μυστικό: ήτοι, ότι ο μακρύτερος ποταμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο Δούναβης. Έκτοτε, οι συνάδελφοί μου δεν εκπλήσσονται πλέον από αυτήν τη δήλωση, και είμαι πολύ ευτυχής που, ως ένας από αυτούς που είχαν την αρχική πρωτοβουλία, είμαι σε θέση να στηρίξω ένα έργο που αρχίζει και αφορά την αναπτυξιακή στρατηγική για τη λεκάνη του ποταμού Δούναβη. Φυσικά, αυτή η στρατηγική θα πρέπει να καλύπτει αρκετές πτυχές, και ειδικότερα εκείνες τις πτυχές που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία του, τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών και εύλογα απαιτούν τη συμμετοχή όλων των χωρών που χρησιμοποιούν τους υδάτινους πόρους σε αυτήν την περιοχή. Στην πραγματικότητα δεν ενδιαφέρει αν οι χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή γείτονές μας. Το δυναμικό μεταφορών, που έως τώρα χρησιμοποιείτο μόνο στο ελάχιστο, καθώς και άλλες ευκαιρίες για ανάπτυξη, απαιτούν ταχεία έναρξη ολόκληρου του έργου. Υπό το πρίσμα αυτό, στηρίζω πλήρως το σχετικά πιεστικό χρονοδιάγραμμα που ορίζεται για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το ψήφισμα, και προσβλέπω, το προσεχές έτος, η αναπτυξιακή στρατηγική για τη λεκάνη του ποταμού Δούναβη να είναι ένα από τα καίρια αναπτυξιακά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά της, η Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών παρέχει την πλήρη στήριξή της στις προθέσεις που περιγράφονται στο ψήφισμα και, φυσικά, θα τις στηρίξει κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (SK) Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε τις εργασίες σχετικά με την προετοιμασία μιας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη με στόχο να βελτιώσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών στη λεκάνη του ποταμού Δούναβη και να βοηθήσει να αυξηθεί η δυναμική της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης σε αυτήν την περιοχή.

Η προτεινόμενη στρατηγική θα πρέπει να δημιουργήσει μια βάση για τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των συμμετεχουσών χωρών στο πλαίσιο των τρεχόντων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά την ειδική χρηματοδότηση, τα θεσμικά όργανα ή τη νομοθεσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει τεχνική και συντονιστική στήριξη. Στο έργο προβλέπεται η δημιουργία ευκαιριών για συνεργασία με μη κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να χαιρετίσω την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που στοχεύει στη δημιουργία στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη και να εκφράσω τη στήριξή μου γι’ αυτήν. Πιστεύω ακράδαντα ότι μια τέτοια συντονισμένη διεθνής συνεργασία θα καταστήσει δυνατή την προστασία των οικοσυστημάτων του Δούναβη αποτελεσματικότερα μέσω κοινής δράσης από όλες τις χώρες που διασχίζει ο ποταμός. Για εκατομμύρια Ευρωπαίων, η ποιότητα του πόσιμου ύδατος εξαρτάται από το πόσο καθαρός είναι ο Δούναβης. Κατά συνέπεια, είναι φυσικό η προστασία της πλωτής οδού και της ευρύτερης περιβάλλουσας περιοχής από τη ρύπανση πρέπει να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της προνομιακής συνεργασίας μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.

Ένας άλλος φιλόδοξος στόχος της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη είναι η ολοκλήρωση της πλωτής οδού του Δούναβη σε συμμόρφωση με τις παραμέτρους που ενέκρινε η Επιτροπή του Δουνάβεως. Αυτό θα προσέθετε μια σημαντική νέα οικονομική διάσταση στον υδάτινο διάδρομο μεταφορών Ανατολής-Δύσης και θα επέτρεπε να καταστούν πλόιμοι ορισμένοι από τους μεγαλύτερους παραπόταμους του Δούναβη. Μια τέτοια νέα ώθηση για οικονομική ανάπτυξη θα δημιουργήσει και πολλές θέσεις εργασίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητεί ανανεώσιμες περιβαλλοντικά καθαρές πηγές ενέργειας, ο Δούναβης προσφέρει μια τεράστια, ανεξάντλητη πηγή μιας τέτοιας ενέργειας. Είναι ανάγκη να επανέλθουμε σε ορισμένα σχέδια για υδροηλεκτρικούς σταθμούς, να τα εκτιμήσουμε όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και την αποδοτικότητα, και να τα υλοποιήσουμε.

Κυρίες και κύριοι, πιστεύω ακράδαντα ότι η ιδέα για τη δημιουργία μιας κοινής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή του Δούναβη είναι μια καλή ιδέα και αξίζει την πολιτική στήριξή μας.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Δούναβης είναι ένας από τους μεγαλύτερους οικολογικούς διαδρόμους για την Ουγγαρία και την Ευρωπαϊκή Ένωση· είναι ο έβδομος πανευρωπαϊκός διάδρομος. Ο Δούναβης, κατά συνέπεια, διαδραματίζει καίριο ρόλο, και το κόμμα Jobbik στηρίζει τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν προηγουμένως αναληφθεί από την Ουγγρική Δημοκρατία προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτό το έργο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έργο υψηλής προτεραιότητας, έως το έτος 2020. Αυτή η ανάπτυξη θα ταίριαζε πολύ με την ιδέα των θαλάσσιων αρτηριών, η οποία περιλαμβάνεται στη Λευκή Βίβλο της ΕΕ για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών. Ωστόσο, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων μου βουλευτών στο ότι, σε αντίθεση με άλλα κόμματα, το κίνημα Jobbik για την Ουγγαρία θα ήθελε να την υποστηρίξει όχι χάριν της επιδίωξης κερδών. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θέλουμε να τηρούνται όλα τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα, παρέχοντας έτσι εγγύηση για το βέλτιστο πλάτος της λεκάνης για τον Δούναβη και την ποσότητα ροής ύδατος που απαιτείται για τη ναυτιλία. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφύγουμε την πρόκληση ζημίας στις υδάτινες βάσεις και στους φυσικούς θησαυρούς κατά μήκος του Δούναβη. Είμαστε πεπεισμένοι ότι ο μόνος τρόπος να διατηρήσουμε την περιοχή του Δούναβη σταθερή περιοχή της Ευρώπης είναι να θέσουμε τέλος στα διατάγματα Beneš με τα οποία γίνονται δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος των γερμανών, αυστριακών και ούγγρων πολιτών. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Lambert van Nistelrooij (PPE).(NL) Κυρία Πρόεδρε, κατά καιρούς, προκύπτει η ευκαιρία να καινοτομήσουμε, και στην ευρωπαϊκή πολιτική. Έως τώρα –ας είμαστε ειλικρινείς– τα κράτη μέλη ήταν αυτά που έθεταν σαφέστατα τις προτεραιότητές τους για τη δική τους επικράτεια Είμαι Ολλανδός. Κατοικώ ακριβώς από την άλλη πλευρά, κατάντη των ποταμών Ρήνου και Μεύση, και ο αδελφός μου διατηρεί εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγής σε περιοχή που έχει οριστεί ως λεκάνη συγκράτησης πλημμυρών όταν υπάρχουν πάρα πολλά ύδατα. Πώς είναι δυνατόν να υπάρξουν πάρα πολλά ύδατα; Ένας λόγος είναι οι βροχοπτώσεις, φυσικά, αλλά ένας άλλος λόγος είναι το ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα για τη συγκράτηση αυτών των υδάτων προσωρινά στην άνω λεκάνη του ποταμού. Αυτό σημαίνει ότι η εκμετάλλευση του αδελφού μου σε αυτήν την περιοχή βρίσκεται σε κίνδυνο.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το θέμα εδώ ουσιαστικά είναι αν είμαστε σε θέση να εργαστούμε μαζί για να αναπτύξουμε τον νέο στόχο της εδαφικής διάστασης που ορίζεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτό συνεπάγεται την προσπάθεια επίτευξης αμοιβαίων συμφωνιών κατά μήκος ολόκληρης της λεκάνης του ποταμού, εισάγοντας ορισμένες από τις δικές μας απόψεις σε αυτά τα προγράμματα –όσον αφορά τις μεταφορές, την οικολογία και την οικονομία– και αντιμετωπίζοντας από κοινού ορισμένα ζητήματα. Αυτό το γνωρίζω διότι έχουμε επίσης χρησιμοποιήσει μαζί αυτήν την προσέγγιση, βήμα προς βήμα, στην άλλη πλευρά της Ευρώπης. Ως προς αυτό χρειάζεται να καταβληθεί η αναγκαία προσπάθεια, και μια τέτοια συμμετοχή πρέπει πράγματι να είναι από τα κάτω προς άνω. Γι’ αυτό εγκρίνω αυτό το ψήφισμα. Σε αυτό, στοχεύουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα διοικητικά ζητήματα που περιβάλλουν αυτήν την ευρεία προσέγγιση, και να ζητήσουμε από την Επιτροπή να συμμετάσχει στην προσπάθειά μας. Συμφωνώ με την κ. Krehl της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς το να μην θέσουμε ολόκληρη την πολιτική μας γι’ αυτήν τη μεγάλη περιοχή σε ένα καλάθι. Αντίθετα, θα πρέπει να έχουμε το σθένος να επιλέξουμε ορισμένα ζητήματα που αντιμετωπίζονται και επιλύονται καλύτερα σε αυτό το ευρωπαϊκό εδαφικό επίπεδο. Συνεπώς, σε αυτήν την πρωτοβουλία δίνω την αμέριστη στήριξή μου, και αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον την εκπόνηση από την Επιτροπή του σχετικού εγγράφου.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender (S&D). (ES) Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Ţicău που φρόντισε για την προετοιμασία, τον Σεπτέμβριο του 2008, προκειμένου αντιπροσωπεία της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού να ταξιδέψει κατά μήκος του Δούναβη και, επιπλέον, να επισκεφθεί τις εκβολές, όπου ο ποταμός συναντά τη Μαύρη Θάλασσα.

Κατά συνέπεια, εντυπωσιάστηκα ιδιαίτερα από την ιστορία και το τεράστιο δυναμικό αυτού του ιδιαίτερα ευρωπαϊκού ποταμού, ο οποίος διασχίζει δέκα χώρες, έξι εκ των οποίων είναι ήδη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι άλλες γείτονες και υποψήφιες προς ένταξη χώρες.

Αυτό το οποίο μου έκανε επίσης εντύπωση ήταν οι τεράστιες ανισότητες και οι διαφορετικές εστιάσεις, ανάλογα με τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη. Ορισμένα τον βλέπουν ως αληθινό στολίδι, αφού προηγουμένως στις όχθες του πέτυχαν το υψηλότερο επίπεδο ευημερίας και ανάπτυξης. Πρέπει να επιστρέψουν στις απαρχές ενός ποταμού που έχει βιώσει αιώνες διαχείρισης. Οφείλω επίσης να πω ότι συγκλονίστηκα όταν έμαθα για τις αποικίες πουλιών που ήταν συνηθισμένα να ζουν στον ποταμό τα οποία, σιγά-σιγά, ακριβώς εξ αιτίας των έργων αποκατάστασης, λόγω οπισθοδρόμησης, έχασαν τον βιότοπό τους στον ποταμό, και ενώ συνήθιζαν να πλατσουρίζουν στο νερό, τώρα δεν γνωρίζει κανείς πού μπορεί να βρίσκονται.

Άλλοι, μετά από πολλά χρόνια καθυστερημένης ανάπτυξης, τον βλέπουν ακριβώς ως υπόσχεση ανάπτυξης και πηγή πλούτου, επικοινωνίας και ενέργειας. Επιπλέον, τώρα έχουν τα δικαιώματά τους μετά από τόσα χρόνια που έβλεπαν τον ποταμό ως σύμβολο μη επικοινωνίας, αποκλεισμού, υπανάπτυξης ή ακόμη και σύγκρουσης. Συμφωνώ με αυτούς όσον αφορά την τεράστια, άμεση και επείγουσα ανάγκη να αποκατασταθεί ο Δούναβης ως πλωτή οδός για βιώσιμες μεταφορές –υπάρχει το Πρόγραμμα Marco Polo, το οποίο εξακολουθεί να μην χρησιμοποιείται με τον δέοντα τρόπο– ή ως φορέας μοναδικής τουριστικής ανάπτυξης –επειδή, φυσικά, τα τοπία είναι καταπληκτικά– ή ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.

Όσοι από εμάς δεν είμαστε αρκετά τυχεροί να έχουμε τέτοιους ευρωπαϊκούς και υπερεθνικούς ποταμούς επειδή κατοικούμε σε χερσόνησο, σε μια γωνιά της Ευρωπαϊκή Ένωσης –αν και έχουμε ποταμούς μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας και η κοινή και υπερεθνική διαχείρισή τους αποτελεί παράδειγμα σε ευρωπαϊκή κλίμακα– ναι, είναι αλήθεια ότι ζηλεύουμε τη δυναμικότητα του Δούναβη.

Συνεπώς, ας δείξουμε ότι στηρίζουμε ανεπιφύλακτα την ανάγκη γι’ αυτήν τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι πιο ολοκληρωμένη, εναρμονισμένη και βιώσιμη.

 
  
MPphoto
 

  Filiz Hakaeva Hyusmenova (ALDE).(BG) Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη μπορεί να εξασφαλίσει το δυναμικό για μια πραγματική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή. Τα κράτη μέλη είναι φορείς αυτής της προσπάθειας και θα υποβάλουν τις σχετικές προτάσεις έως τα τέλη του μήνα. Ωστόσο, πόσα εξ αυτών έχουν συζητήσει δημόσια; Πόσες από τις χώρες έχουν αρχίσει τη διαδικασία των δημόσιων διαβουλεύσεων;

Θα ήθελα συγκεκριμένα να τονίσω τον καίριο ρόλο τον οποίο οι περιφέρειες και οι πόλεις που βρίσκονται κατά μήκος του Δούναβη πρέπει να διαδραματίσουν στην εκπόνηση αυτής της στρατηγικής. Αναφέρομαι στις υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις επιχειρήσεις και τους απλούς πολίτες. Η συμμετοχή τους μπορεί να αποτελέσει εγγύηση ότι η στρατηγική θα ανταποκρίνεται στα σχετικά αιτήματα, θα επιλύσει προβλήματα και θα συμβάλει στην ανάπτυξη πόλεων και χωριών καθώς και της μακροπεριφέρειας συνολικά. Είμαι βέβαιη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την εκπόνηση της στρατηγικής.

Θα ήθελα να προειδοποιήσω για τον κίνδυνο οι συναντήσεις, οι διασκέψεις και η ενημέρωση, με την ευρύτερη έννοια, και μετά τη συμμετοχή της, να επικεντρωθούν σε μερικές σημαντικές πόλεις, ενώ οι υπόλοιπες να μείνουν έξω από αυτές τις διαδικασίες. Οι τελευταίες μπορούν να εξετάσουν τη θέση τους τώρα, έγκαιρα, και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων οι οποίες τις επηρεάζουν. Ακόμη και οι μικρότερες πόλεις και τα χωριά θα έχουν τη δυνατότητα να περιγράψουν τα μέτρα τους για αλλαγή, να προσδιορίσουν προϋποθέσεις και πόρους και να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων.

Η μεγάλη προβολή της στρατηγικής θα διευκολύνει την ευρείας κλίμακας, εντατική, ταυτόχρονη ανάπτυξη στους διάφορους τομείς, η οποία είναι επίσης προϋπόθεση για ταχεία, υψηλής ποιότητας μεγέθυνση. Αυτός πρέπει να είναι ο τελικός στόχος της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη, δεδομένου ότι οι φτωχότερες περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται επίσης στην περιοχή του Κάτω Δούναβη. Κατά το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, πρέπει να δηλώσουμε ότι η αντιμετώπιση της φτώχειας και των ανισοτήτων στην περιοχή του Δούναβη αποτελεί πρόκληση η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με αυτήν τη στρατηγική. Η κατάσταση στις φτωχότερες περιοχές, με τις ανισότητες όσον αφορά τις ευκαιρίες και τους πόρους, εγείρει επίσης το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των επενδύσεων. Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ίδρυσης ευρωπαϊκής τράπεζας για την περιοχή του Δούναβη στην οποία θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, όπως ο κ. Theurer, ο οποίος μίλησε μόλις προ ολίγου, και εγώ, επίσης, προέρχομαι από την περιοχή όπου χωρίζονται οι ευρωπαϊκές λεκάνες απορροής. Στην πραγματικότητα καταγόμαστε από την περιοχή του Ρήνου, αλλά παρά ταύτα, ενδιαφερόμαστε πολύ για τον Δούναβη, παρότι για την ακρίβεια ρέει προς κατεύθυνση με την οποία οι δρόμοι της ζωής μας έχουν ελάχιστη σχέση.

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας ζητήσω να μην βλέπετε τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη μόνο από την άποψη που διατυπώθηκε από πολλούς από τους προηγούμενους ομιλητές, αλλά και ως ευκαιρία για πολιτισμική ολοκλήρωση. Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Δούναβη, οι νέοι, ειδικότερα, μπορούν να κατανοήσουν πώς να υπερβούν τον εσφαλμένο εθνικισμό, πώς μπορούν να συλλάβουν και να κατανοήσουν αυτόν τον τεράστιο πολιτισμικό πλούτο – είτε πρόκειται για βραβευμένους με το βραβείο Νόμπελ λογοτεχνίας είτε για τις περίφημες πρωτοποριακές μουσικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ του Donaueschingen ακριβώς κατά μήκος του δέλτα. Το αίτημά μου είναι –είναι ακόμη δυνατόν να ζητήσω κάτι περισσότερο σε αυτό το πρώιμο στάδιο– να ενσωματώσετε επίσης μια πολιτισμική ταυτότητα και συνοχή στη στρατηγική συνολικά, ιδιαίτερα για τους νέους.

 
  
MPphoto
 

  Evgeni Kirilov (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε στηρίζω σθεναρά την εκπόνηση αυτής της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη. Ιστορικά, ο Δούναβης συνέδεε τη Δυτική και την Ανατολική Ευρώπη, και το γεγονός ότι ανήκαν στην περιοχή του Δούναβη δημιούργησε μεταξύ αυτών των λαών μια αίσθηση κοινότητας. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό διευκόλυνε την πολιτιστική και οικονομική συνεργασία πολύ πριν γεννηθεί η ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Αυτή η στρατηγική αποτελεί ευκαιρία να εφαρμοστούν στην πράξη οι πολύτιμες αρχές της αλληλεγγύης και της συνεργασίας. Το έγγραφο θα πρέπει να βασίζεται σε μια προσέγγιση από τα κάτω προς τα άνω, όπως ορισμένοι συνάδελφοι, περιλαμβανομένης της κ. Hyusmenova, έχουν ήδη επισημάνει. Οι προτεραιότητές της θα πρέπει να προέρχονται από τους δήμους, τις περιφέρειες και τις πόλεις της περιοχής του Δούναβη, και είναι πολύ σημαντικό οι περιφερειακές αρχές και η κοινωνία των πολιτών να αναγνωρίσουν τη στρατηγική ως εργαλείο τους για καλύτερη συνεργασία και συντονισμό. Γι’ αυτό, εδώ χρειάζεται πραγματική οικειοποίηση της διαδικασίας.

Οι χώρες της περιοχής του Δούναβη αντιμετωπίζουν παρόμοια περιβαλλοντικά προβλήματα και προβλήματα υποδομών. Στοχεύουν σε ισχυρή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και καταβάλλουν προσπάθειες για να επιτύχουν υψηλότερο βιοτικό επίπεδο για τους πολίτες τους. Είμαι πεπεισμένος ότι η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη θα συμβάλει στην επίτευξη αυτών των στόχων και θα επιλύσει κοινά προβλήματα με αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμων κονδυλίων, η οποία θα διευκολύνει την υλοποίηση κοινών έργων, και ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα επωφεληθούν τελικά από τα αποτελέσματά της.

Συμφωνώ επίσης ότι χρειάζεται κοινή προσέγγιση η οποία δεν θα έχει πάρα πολλές προτεραιότητες. Η στρατηγική του Δούναβη θα είναι ένα εξαιρετικό μέσο για να ενισχυθεί σημαντικά η διασυνοριακή συνεργασία σε αυτήν την περιοχή, και πιστεύω ακράδαντα και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξει πλήρως την υλοποίησή της, περιλαμβανομένης της διάθεσης πρόσθετων χρηματοδοτικών πόρων.

 
  
MPphoto
 

  János Áder (PPE).(HU) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, οι πολιτικοί συχνά αναφέρουν την παροιμία «Δεν κληρονομούμε τη Γη από τους προγόνους μας· τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας». Έχουμε ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά, τα εγγόνια και τα δισέγγονά μας θα έχουν να αναπνέουν καθαρό αέρα και να πίνουν καθαρό νερό. Κάτω από την κοίτη του Δούναβη βρίσκονται απίστευτοι πόροι γλυκού νερού. Προτεραιότητά μου και προτεραιότητα της Ουγγαρίας είναι η προστασία αυτού του γλυκού νερού από κάθε μορφή ρύπανσης. Υπάρχουν σημαντικά θέματα όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς μας, αλλά όλα αυτά έπονται της προστασίας των υδατικών πόρων μας. Δεν γνωρίζω αν η πρωτοβουλία μας σχετικά με την περιοχή του Δούναβη, το θέμα των τρεχουσών διαπραγματεύσεών μας, θα είναι επιτυχής ή όχι. Αυτό για το οποίο έχουμε συμφωνήσει μάλλον είναι αρχές και αυτονόητα πράγματα. Ωστόσο, όπως όλοι γνωρίζουμε, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να καταστήσω απολύτως σαφές ότι αν προχωρήσουμε πέραν των αρχών και αρχίσουμε να συζητούμε για τις λεπτομέρειες, υπάρχει μια αρχή έναντι της οποίας ουδέποτε θα υποχωρήσω. Αν μιλούμε για τον Δούναβη, η μόνη μορφή παρέμβασης, η μόνη μορφή επενδύσεων και η μόνη μορφή ανάπτυξης που είναι αποδεκτές, και αυτή είναι η άποψή μου, είναι αυτές που δεν θα θέσουν σε κίνδυνο την τροφοδοσία μας με πόσιμο νερό. Θέλω να κοιτάζω τα παιδιά και τα εγγόνια μου στα μάτια χωρίς να ντρέπομαι, και να τους πω ότι μπορέσαμε να διατηρήσουμε τον Δούναβη όπως τον κληρονομήσαμε, και το ίδιο ισχύει για τους άλλους ευρωπαϊκούς ποταμούς όπως ο Τίζα. Δεν τον έχουμε καταστρέψει· και αυτόν επίσης μπορούν να τον χρησιμοποιούν χωρίς οιαδήποτε δυσχέρεια.

 
  
MPphoto
 

  Nadezhda Neynsky (PPE).(BG) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αρχίσω την ομιλία μου με μια δήλωση από τον Erhard Busek, τον ειδικό συντονιστή για το σύμφωνο σταθερότητας, ο οποίος είπε κάποτε, και θα παραθέσω από μνήμης: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε κανέναν πολίτη ο οποίος ζει κατά μήκος του Δούναβη να αναπτύξει την αίσθηση επαρχιωτισμού». Η αλήθεια είναι ότι πολύς χρόνος έχει έκτοτε παρέλθει, και η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη είναι ακόμη ένα έργο σε εξέλιξη, ενώ ακόμη γνωρίζουμε ελάχιστα σχετικά με την τρέχουσα κατάστασή του.

Στην πραγματικότητα, ο στόχος της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη είναι οι δήμοι, οι περιφέρειες και οι χώρες κατά μήκος του Δούναβη να αναπτυχθούν μαζί. Αυτή η πρωτοβουλία περιλαμβάνει 14 χώρες με πληθυσμό πλέον των 200 εκατομμυρίων. Ωστόσο, αυτές οι χώρες ποικίλλουν όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξή τους. Οι χώρες του Κάτω Δούναβη έχουν τη χαμηλότερη οικονομική κατάσταση. Παρακαλώ επιτρέψτε μου να επιστήσω την προσοχή σας σε τρία ζητήματα που είναι σημαντικά για τη χώρα μου, τη Βουλγαρία, τα οποία, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να επιλυθούν, και να αποκατασταθούν… τα διόδια γεφυρών και η επέκταση εκ μέρους της Βουλγαρίας των οδικών αρτηριών Byala-Ruse και Ruse-Shumen.

Το βουλγαρικό τμήμα του ποταμού, αν εξαιρέσουμε τις πόλεις Ruse, η οποία έχει τη μόνη γέφυρα που συνδέει τις δύο όχθες του Δούναβη, Vidin και Silistra, είναι ίσως η περιοχή όπου βρίσκονται οι πιο υπανάπτυκτοι οικονομικά δήμοι. Αυτοί οι δήμοι, οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 39, βρίσκονται στην περιφέρεια, και ο Δούναβης εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει γι’ αυτούς ανυπέρβλητο εμπόδιο παρά ευκαιρία. Συγκριτικά, μόνο στη Βουδαπέστη, υπάρχουν εννέα γέφυρες που ενώνουν τις δυο όχθες του Δούναβη, ενώ εδώ υπάρχει μια μοναδική γέφυρα σε ολόκληρη τη Βουλγαρία. Αυτή η ανάλυση αποτελεί τη βάση για την πρόταση που υπέβαλαν οι δήμαρχοι των βουλγαρικών δήμων που βρίσκονται κατά μήκος του Δούναβη για την υλοποίηση ενός έργου που στοχεύει στη δημιουργία μιας πανοραμικής οδού που θα ενώνει τις μικρές και μεγάλες πόλεις κατά μήκος των οχθών του Δούναβη. Αυτό το έργο έχει ήδη τεθεί υπόψη των αρμόδιων για την περιφερειακή ανάπτυξη υπουργών. Το δεύτερο ζήτημα συνδέεται με την επίλυση γεωοικολογικών προβλημάτων κατά μήκος του Δούναβη και με την καθαρότητα των υδάτων. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη είναι σημαντική για την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής της λεκάνης του Δούναβη. Υπάρχουν πολλά κοινά θέματα. Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ μόνο σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία είναι επίσης σημαντικά για τις χώρες που εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής του Δούναβη, όπως η Τσεχική Δημοκρατία, για παράδειγμα. Ένα εξ αυτών είναι ο τομέας της διαχείρισης των υδάτων, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου των πλημμυρών. Δεδομένου ότι σε αυτήν την περιοχή έχουν επανειλημμένα συμβεί καταστρεπτικές πλημμύρες, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα είναι επιτακτική.

Ένα άλλο θέμα περιλαμβάνει τις μεγάλης κλίμακας επενδυτικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη διασφάλιση καλύτερων συγκοινωνιακών συνδέσεων εντός της περιοχής και τη σύνδεσή της με τις γειτονικές περιοχές. Θα ήταν σκόπιμο να ληφθεί επίσης υπόψη αυτή η μακροπεριφερειακή πτυχή στην προγραμματισμένη αναθεώρηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ. Τα επιμέρους έργα δεν θα πρέπει να είναι αμοιβαία ανταγωνιστικά. Είναι ζωτικής σημασίας να ορισθούν σαφείς προτεραιότητες, ενώ τα έργα θα πρέπει να έχουν βιώσιμο χαρακτήρα, να είναι φιλικά προς το περιβάλλον, και να έχουν σαφή στήριξη από τις τοπικές και τις περιφερειακές αυτοδιοικητικές αρχές και την κοινή γνώμη. Η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη στο μέλλον δεν μπορεί να διασφαλιστεί με απομονωμένα έργα, αλλά μάλλον με τη συνεργασία στην περιοχή με υπερπεριφερειακή προοπτική. Ταυτόχρονα, η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη μπορεί να αποδειχθεί σαφές και σταθεροποιητικό πλαίσιο ανάπτυξης για τα κράτη μέλη, καθώς και για τις χώρες που είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά προσπαθούν να συνεργαστούν, είτε ως υποψήφιες προς ένταξη χώρες είτε στη βάση της πολιτικής γειτονίας.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI). (DE) Κυρία Πρόεδρε, η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη είναι ένα από τα σημαντικότερα τρέχοντα έργα ευρωπαϊκής περιφερειακής πολιτικής, επειδή ο Δούναβης υπήρξε πάντοτε πλωτή οδός επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η οποία ιστορικά παρείχε τη βάση για οικονομική συνεργασία, αλλά και για πολιτιστικές ανταλλαγές. Εδώ έχω κατά νου και τα θετικά αποτελέσματα της πρώην αυστροουγγρικής μοναρχίας.

Τι αναμένουμε; Αναμένουμε πάρα πολλά από αυτό το έργο, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης της φιλικής προς το περιβάλλον κινητικότητας, με πλοία και μακριά από οδικούς άξονες, αλλαγή του τρόπου μεταφοράς εμπορευμάτων από οδική σε σιδηροδρομική, εκσυγχρονισμό και συγκέντρωση βιομηχανικών δομών σε κατάλληλες περιοχές, συνεργασία σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στον τουρισμό –ο οικοτουρισμός ειδικότερα είναι επιθυμητός– και, φυσικά, θέση σε προτεραιότητα της έρευνας και ανάπτυξης, και πολλά ακόμη επίσης. Ωστόσο, αναμένω επίσης την αποδοτική χρήση των πόρων, τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινων. Η πλούσια εμπειρία και γνώση που διαθέτουν οι άνθρωποι σε αυτήν την περιοχή πρέπει να συγκεντρωθεί και να καταστεί διαθέσιμη σε όλους. Αναμένω άνοδο της ποιότητας ζωής και πολλές καλές και εμπνευσμένες ιδέες.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE).(SK) Ως σλοβάκος βουλευτής αυτού του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να χαιρετίσω την πρωτοβουλία για την εκπόνηση, έγκριση και εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη. Πιστεύω ότι αυτό το έργο θα βοηθήσει την περιοχή να αναπτυχθεί ενεργητικότερα. Είμαι επίσης ευτυχής διότι αυτή η στρατηγική συμπεριλήφθηκε στο δεκαοκτάμηνο πρόγραμμα για τις προσεχείς Προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω αυτή να καταστεί πραγματική προτεραιότητα για την επικείμενη περίοδο.

Είμαι επίσης πεπεισμένος ότι αυτό το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη των μεταφορών και της προστασίας του περιβάλλοντος και, σε πολλούς τομείς, θα καταστεί κατάλληλη πλατφόρμα για στενότερη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων περιοχών. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο ότι, κατά την προετοιμασία αυτής της στρατηγικής, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία, ειδικότερα στην προστασία του πόσιμου ύδατος. Δεν απέχει πολύ η στιγμή που οι πηγές ύδατος θα αποκτήσουν τεράστια στρατηγική σημασία, όχι μόνο από τοπική άποψη αλλά και από ευρωπαϊκή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μελλοντική στρατηγική θα πρέπει να δώσει προσοχή στη βελτίωση των υπόγειων πηγών πόσιμου ύδατος και στην εξάλειψη της ρύπανσης από τον Δούναβη. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τη στήριξή μου για τη συμπερίληψη ορισμένων μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το έργο, ειδικότερα της Κροατίας, της Σερβίας, της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης και του Μαυροβουνίου, και επιπλέον δύο χωρών. Ελπίζω αυτό το έργο να βοηθήσει στη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και αυτών των χωρών στην περιοχή.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να υιοθετήσει κατά το δυνατόν υπεύθυνη προσέγγιση όσον αφορά την προετοιμασία της στρατηγικής, η οποία θα πρέπει να βασίζεται σε ρεαλιστικούς στόχους και πόρους, πολύ δε περισσότερο διότι αυτήν τη στιγμή ορισμένες χώρες έχουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες από αυτήν.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω ιδιαίτερα τις προσπάθειες των συναδέλφων μου που επιμένουν σε μια στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη.

Προερχόμενος από τη Λιθουανία, γνωρίζω πολύ καλά ότι μόνα τους τα κράτη μέλη δεν είναι σε θέση να πετύχουν σημαντική πρόοδο όσο αφορά την οικονομική ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία, τις βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό, την ενέργεια και πολλούς άλλους τομείς. Είμαι βέβαιος ότι οι περιφερειακές στρατηγικές μπορούν να είναι αποτελεσματικότερες και θα πρέπει να προωθούνται επειδή τα κράτη μέλη ενεργούν τότε προς το κοινό συμφέρον.

Εύχομαι στους συναδέλφους μου να έχουν την αποφασιστικότητα να πετύχουν τους στόχους τους και πιστεύω ότι η φωνή τους θα εισακουστεί από τη νέα Επιτροπή, ιδίως επειδή η βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη συγκαταλέγεται στις σημαντικότερες προτεραιότητες στην ατζέντα της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Η περιοχή του Δούναβη παραδοσιακά υπήρξε μια μακροπεριφέρεια με μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό δυναμικό της οποίας η ολοκλήρωση και η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επεκταθεί συστηματικά και αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, χαιρετίζω και στηρίζω τα βήματα που οδηγούν στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής και περιεκτικής στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιστεύω ότι το περιεχόμενο της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη θα είναι ένα πραγματικό αποτέλεσμα συζήτησης εμπειρογνωμόνων που θα βασίζεται σε μια δίκαιη προσέγγιση για όλους τους εταίρους, έτσι ώστε κανένα κράτος μέλος ή ομάδα κρατών να μην λάβει ειδικά οφέλη και ειδική μεταχείριση.

Εκτιμώ ότι οι υποδομές μεταφορών, η βιώσιμη οικονομία και η περιβαλλοντική προστασία είναι οι καίριοι τομείς. Ως ευρωπαϊκή οδός μεταφορών, η πλωτή οδός του Δούναβη θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για ένα δίκτυο διαδρόμων μεταφορών για όλους τους τρόπους μεταφορών. Αυτό θα ανακούφιζε τις οδικές μεταφορές και, ταυτόχρονα, θα συνέβαλε στην υποκατάστασή τους με περιβαλλοντικά και οικονομικά λιγότερο εντατικές πλωτές μεταφορές.

Προκειμένου να καταστεί ο Δούναβης κινητήρια δύναμη για οικονομική ανάπτυξη, θα είναι απαραίτητο να γίνουν πλωτοί ορισμένοι παραπόταμοι και να υπάρξουν πλήρεις συνδέσεις με άλλους κύριους διαδρόμους μεταφορών. Η ανάπτυξη των υποδομών αναμένεται να οδηγήσει στην εξάλειψη της απομόνωσης μεθοριακών περιοχών, να προαγάγει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και να συμβάλει στην ανάπτυξη στον κοινωνικό τομέα.

Ωστόσο, κατά τη χάραξη της στρατηγικής, δεν πρέπει να ξεχάσουμε το θέμα της ασφάλειας των μεταφορών, της περιβαλλοντικής ασφάλειας, της αντιπλημμυρικής προστασίας και της καταπολέμησης της διασυνοριακής εγκληματικότητας. Η αυξημένη διασύνδεση με χώρες οι οποίες δεν αποτελούν τμήμα του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν πρέπει να διευκολύνουν την εισροή της διεθνούς εγκληματικότητας ή να καταστήσουν ευκολότερα το λαθρεμπόριο και την εμπορία ανθρώπων. Θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι η εφαρμογή της στρατηγικής πρέπει να σέβεται τα δικαιώματα των κρατών μελών και των περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων οι οποίες είναι κοντά στους πολίτες και γνωρίζουν τις ανάγκες τους.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Κυρία Πρόεδρε, η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη θα μπορούσε να είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα περιφερειακής στρατηγικής για τη χρήση διαθέσιμων πόρων με συντονισμένο τρόπο σε μια γεωγραφικά και πολιτισμικά ενοποιημένη περιφέρεια, επιλύοντας προβλήματα και, κυρίως, εξαλείφοντας τα εμπόδια από τον νου των ανθρώπων.

Σε σχέση με αυτό υπάρχουν δύο τομείς ιδιαίτερης ανησυχίας. Ο πρώτος είναι να διασφαλισθεί ότι η αγορά εργασίας δεν θα είναι μόνο ανοικτή, αλλά και θα ρυθμίζεται με τον κατάλληλο και συνεργατικό τρόπο. Η διαρροή εγκεφάλων και οι μετακινήσεις των εργαζομένων μεταξύ κατοικίας και εργασίας είναι καθημερινό φαινόμενο στην περιοχή του Δούναβη, η αγορά εργασίας βρίσκεται υπό πίεση και, από το 2011, η περιοχή θα αποτελεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό μια ολοκληρωμένη αγορά εργασίας. Εδώ χρειαζόμαστε συντονισμένους μηχανισμούς αντισταθμιστικών αποζημιώσεων. Η δεύτερη ιδιαίτερα σημαντική ανησυχία σε σχέση με αυτό είναι ότι αυτή αποτελεί ευκαιρία για καινοτομία και συνεργατική έρευνα. Αναφέρομαι ειδικότερα στην εσωτερική ναυσιπλοΐα, η οποία θα χρειαζόταν πραγματικά μια ώθηση προς την κατεύθυνση της φιλικής προς το περιβάλλον τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Θα ήθελα να χαιρετίσω τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Αυτή λαμβάνεται υπόψη όταν χαράσσονται διάφορες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφορά τον τουρισμό, δεδομένου ότι είναι πολύ σημαντικός, και το σχέδιο ψηφίσματος θα έπρεπε επίσης να αναφέρει ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, με άλλα λόγια, η κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει επίσης να συμμετάσχει σε αυτήν τη στρατηγική. Όταν συζητούμε σχετικά με την ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη, θα πρέπει επίσης να εξετάζουμε τα θέματα της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης και αποδοχής. Η στρατηγική αναφέρει ότι τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ πρέπει να στηριχθούν. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα επίσης να επισημάνω τη σημασία του οικοτουρισμού, δεδομένου ότι αυτό ακριβώς είναι το είδος δραστηριότητας που μπορεί να στηρίξει το μέλλον της περιοχής του Δούναβη.

Κατά τη γνώμη μου, ο Δούναβης είναι ένας σύνδεσμος μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών, καθώς και μέσο σύνδεσης των πολιτισμών της πλειοψηφίας, η οποία είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσης σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι χρειάζεται να παραμείνουμε ρεαλιστές. Δεν θα πρέπει να δημιουργούμε ευσεβείς πόθους και να ονειρευόμαστε, και στη στρατηγική πρέπει να ενσωματώσουμε μόνο εφικτούς στόχους· στο κάτω-κάτω, γνωρίζουμε από το 1830 ότι χρειαζόμαστε υπερεθνική πολιτική. Και όντως, αυτό έχει συμβεί, από τότε που ο κόμης Széchenyi, ένας από τους σημαντικότερους Ούγγρους, κατόρθωσε το απίστευτο μετατρέποντάς την σε περιοχή υπερεθνικής πολιτικής. Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη αποδεικνύει ότι ο Δούναβης είναι πράγματι υπερεθνικός ποταμός.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κατά τη γνώμη μου, ο γενικός στόχος της πολιτικής είναι η δημιουργία συνθηκών πλαίσιο για την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ποιότητας ζωής. Υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα επίσης να εξετάσω την ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Ο Δούναβης είναι ένα σχοινί επικοινωνίας, όπως ακούσαμε σήμερα, και η περιοχή του Δούναβη είναι χώρος διαβίωσης. Ο Δούναβης θα έπρεπε και πρέπει να είναι οδός μεταφορών. Είναι πηγή ενέργειας –υπάρχει μεγάλος αριθμός σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Δούναβης είναι φυσικό καταφύγιο και πρέπει να προστατεύεται για να διατηρηθεί η βιοποικιλότητά του, αλλά είναι και προστατευόμενη περιοχή για αναψυχή και τουρισμό. Ο Δούναβης είναι πηγή ζωής για τη γεωργία και την αλιεία αλλά –όπως επίσης ανέφερε η κ. Regner– και για μελλοντικές θέσεις εργασίας. Ωστόσο, ο Δούναβης είναι και πηγή κινδύνων –σκεφτείτε απλώς τις περυσινές πλημμύρες.

Για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την προαναφερόμενη ποιότητα ζωής για όλους όσους κατοικούν στην περιοχή του Δούναβη, χρειαζόμαστε κοινή, βιώσιμη και, προπαντός, περιβαλλοντικά υγιή ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής του Δούναβη, προκειμένου να την καταστήσουμε καίριας σημασίας περιοχή της Ευρώπης για τον 21ο αιώνα. Στόχος πρέπει να είναι να καταστήσουμε τους διαθέσιμους πόρους αποδοτικότερους όσον αφορά την εδαφική συνεργασία και να τους χρησιμοποιούμε αποτελεσματικότερα.

 
  
MPphoto
 

  Petru Constantin Luhan (PPE).(RO) Πιστεύω ότι η εκπόνηση μιας εμπεριστατωμένης στρατηγικής και η εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοδοτικών πόρων θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή αυτών που διαβιούν στη λεκάνη του Δούναβη. Αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν χρηματοδοτικά μέσα διαθέσιμα για έργα υποδομών και οικονομικής ανάπτυξης ή για περιβαλλοντική προστασία, όμως αυτοί οι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από κράτη μέλη και κράτη που γειτονεύουν με αυτά.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτήν την πτυχή και, στο μέλλον, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τη δυνατότητα εξεύρεσης άλλων πηγών χρηματοδότησης, πέραν των κονδυλίων της ΕΕ. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι τα άλλα κράτη δεν διαθέτουν τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, πράγμα το οποίο καθιστά αδύνατη οιαδήποτε συνεκτική ανάπτυξη κατά μήκος του Δούναβη όσον αφορά τις υποδομές και την οικονομική ανάπτυξη. Γι’ αυτό οι περιφερειακές αρχές ανταποκρίνονται με διαφορετικούς τρόπους στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Εξ όσων γνωρίζουμε, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο διαβουλεύσεων με τους τοπικούς εταίρους με σκοπό τη διασφάλιση βιώσιμης ανάπτυξης. Το ερώτημα είναι αν η Επιτροπή εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο συνεργασίας με ομάδες ειδικών σε περιφερειακό επίπεδο για να καταρτίσει τη στρατηγική. Το ερώτημα εξακολουθεί να υφίσταται ως προς το αν οι σκοποί αυτής της στρατηγικής θα συμπεριληφθούν στο πλαίσιο υλοποίησης της συνοχής, χρησιμοποιώντας το οικονομικό και μεταφορικό δυναμικό του Δούναβη, και προστατεύοντας τον ποταμό, το οικοσύστημά του και την ποιότητα των υδάτων του.

Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι ο Δούναβης είναι το έργο προτεραιότητας αριθ. 18 στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ (Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών), και η Επιτροπή μόλις τώρα άρχισε εκτεταμένες διαδικασίες για την αναθεώρηση της πολιτικής του πανευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, με μια ανακοίνωση για το θέμα η οποία αναμένεται να είναι έτοιμη, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τον Μάιο του 2010.

Προκύπτει το ερώτημα πώς περιμένουμε να συσχετιστούν οι πτυχές που αφορούν την πολιτική μεταφορών που ισχύει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτήν τη στρατηγική η οποία φυσικά λαμβάνει επίσης υπόψη μη κράτη μέλη της ΕΕ στην περιοχή του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 

  Monika Smolková (S&D). (SK) Η Σλοβακία χαιρετίζει αυτήν την πρωτοβουλία. Το ότι ο εθνικός συντονιστής της είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Σλοβακία στη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Το αρχικό σχέδιο της θέσης της Σλοβακίας επί της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη έχει συζητηθεί από το Συμβούλιο. Υπουργεία, αυτοδιοικούμενες περιφέρειες, δήμοι και εταιρείες εξακολουθούν να επεξεργάζονται το θέμα της στρατηγικής.

Οι τρεις πυλώνες όπως προτείνονται από την Επιτροπή, η συνδεσιμότητα, η περιβαλλοντική προστασία και η κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, θα πρέπει να αποτελούν τη βάση ολόκληρης της στρατηγικής. Κατά τη γνώμη μου, επιπλέον αυτών των πυλώνων, χρειάζεται να δώσουμε έμφαση στη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών καθώς και μη κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη λεκάνη του Δούναβη. Για να βρούμε μια συνολική λύση για την ανάπτυξη της περιοχής του Δούναβη, οι προτεραιότητες των χωρών πρέπει να αντιμετωπιστούν στη βάση της ισότητας και σε αμοιβαία πλαίσια.

Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ρωτήσω πώς δήλωσαν ότι θα συνεργαστούν τα μη κράτη μέλη, ειδικότερα δε ενδιαφέρομαι για τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Πιστεύω ότι πρέπει να εκφράσουμε τη στήριξή μας για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη, πολύ δε περισσότερο καθώς η προσχώρηση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στην ΕΕ υπήρξε επωφελής από την άποψη ότι, σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα του ποταμού, ο οποίος εκτείνεται σε μήκος πλέον των 2 800 χλμ., διασχίζει την επικράτεια της ΕΕ.

Η στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής υπήρξε καθοριστική για το άνοιγμα των προοπτικών των μακροπεριφερειών. Η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη σηματοδοτεί ένα νέο βήμα προς την ίδια κατεύθυνση. Μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη θα πρέπει να είναι η εστίαση στον οικονομικό τομέα, ειδικότερα δε στην ανάπτυξη της ικανότητας παραγωγής ενέργειας την οποία τόσο ο Δούναβης όσο και η γειτονική περιοχή μπορεί να προσφέρει. Ως αποτέλεσμα της κρίσης για το φυσικό αέριο τον Ιανουάριο του 2009, η Ρουμανία καταβάλλει ήδη προσπάθειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασύνδεση του δικού της δικτύου αερίου με τα δίκτυα γειτονικών κρατών με τα έργα Arad-Szeged, Giurgiu-Ruse, Isaccea και Negru Vodă. Ωστόσο, για την εξεύρεση εναλλακτικών, ανανεώσιμων πηγών απαιτούνται μεγαλύτερες προσπάθειες.

Συμφωνώ ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη θα πρέπει να λάβει υπόψη την ανάλυση και την καταλληλότητα των στόχων, όπως η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, ειδικότερα νέων δικτύων μεταφοράς και νέας ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, νέες υδροηλεκτρικές μονάδες, μονάδες αιολικής ενέργειας, βιοκαύσιμα και η συνέχιση προγραμμάτων για την ανάπτυξη σταθμών πυρηνικής ενέργειας, όπως αυτός του Cernavodă.

Η πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η προστασία του περιβάλλοντος στη λεκάνη του Δούναβη. Έχοντας αυτό κατά νου, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει, μαζί με τις άλλες παρόχθιες χώρες, στη διατήρηση του οικοσυστήματος του δέλτα, πράγμα που σημαίνει επίσης την πλήρη διακοπή του έργου του καναλιού Bâstroe. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε άκριτα οικονομικά συμφέροντα από γειτονική χώρα της ΕΕ να προκαλέσουν οικολογική καταστροφή στο δέλτα του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner (PPE).(EN) Κυρία Πρόεδρε, σήμερα, πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν σέβονται σύνορα, είτε πολιτικά είτε διοικητικά. Ο αριθμός των κοινών προβλημάτων και προκλήσεων έχει αυξηθεί στην Ευρώπη και το ίδιο ισχύει και για την ανάγκη αντιμετώπισής τους με κοινές προσπάθειες.

Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμπνεόμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ανταποκρινόμενη στην απόφαση του Συμβουλίου, εκπόνησε τη στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και τώρα έχει αρχίσει τη διαδικασία προετοιμασίας της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη. Αυτές οι στρατηγικές επιτρέπουν στις συμμετέχουσες περιφέρειες και χώρες να ανταποκρίνονται από κοινού στα υφιστάμενα προβλήματα και να εκμεταλλεύονται από κοινού τις υπάρχουσες ευκαιρίες. Χάρη σε αυτές τις στρατηγικές, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρξει περισσότερη και βαθύτερη συνεργασία και συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, μέσω αυτής, περισσότερη ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα και καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πολίτες μας.

Εμείς στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένουμε η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη να είναι μια στρατηγική προσανατολισμένη στη δράση, βασισμένη σε καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, καθώς και σε καλύτερη εκμετάλλευση των συνεργειών μεταξύ πολιτικών και κονδυλίων διαθέσιμων στην περιοχή. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής του ΕΚ γι’ αυτήν τη στρατηγική, μπορώ να σας διαβεβαιώσω, κύριε Επίτροπε, για τη στήριξή μας και την ευρύτητα πνεύματος για την επίτευξη καλής συνεργασίας με την Επιτροπή σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 

  Jan Olbrycht (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, αφού άκουσα αυτήν τη συζήτηση, έχω την εντύπωση ότι οι περισσότεροι από εμάς συζητούμε στόχους, κατευθύνσεις και προτεραιότητες, ενώ έχουν προκύψει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τα μέσα υλοποίησης. Θα έχουμε να κάνουμε με μια οριζόντια πολιτική, η οποία θα χρησιμοποιήσει τα μέσα διαφορετικών πολιτικών ενώ θα υπάρχει μια κύρια πολιτική, ή, αντιθέτως, έχουμε να κάνουμε με ένα σύστημα εταιρικής σχέσης και συνεργασίας χωρίς χωριστά ειδικά μέσα και χωρίς χωριστό θεσμικό σύστημα; Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα, επειδή δεν θέλουμε οι προσδοκίες από τη στρατηγική να διαψευστούν. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς αν έχουμε να κάνουμε με μια νέα μακροπεριφερειακή μέθοδο ή με ένα σύστημα εκτεταμένης εδαφικής συνεργασίας. Αυτά είναι ερωτήματα στα οποία πρέπει να βρούμε απάντηση το συντομότερο δυνατόν.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Κυρία Πρόεδρε, σε μία ή δύο δεκαετίες, τα γλυκά ύδατα και τα τρόφιμα θα καταστούν στρατηγικά είδη όπως είναι σήμερα το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η διαχείριση και η διατήρηση των υδάτων μας είναι, κατά συνέπεια, εξαιρετικά μεγάλης σημασίας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδιαίτερα για την περιοχή του Δούναβη. Αυτήν τη στιγμή, αντιμετωπίζουμε πλημμύρες, το πλεόνασμα υδάτων δηλαδή, και, ταυτόχρονα, αυτά τα ύδατα ρέουν απλώς δια μέσου της επικράτειάς μας. Στην Ουγγαρία, στην περιοχή μεταξύ των ποταμών Δούναβη και Τίζα, η αμμώδης πεδιάδα αντιμετωπίζει πραγματικά σοβαρό κίνδυνο ερημοποίησης.

Γι’ αυτό και έχουμε τόσο επειγόντως ανάγκη αυτήν τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη, η οποία θα αποτελέσει προτεραιότητα της ουγγρικής Προεδρίας το 2011. Κατά συνέπεια, χαιρετίζω τη σημερινή συζήτηση, επειδή ακολουθούμε μια σύνθετη προσέγγιση η οποία μας επιτρέπει να ενισχύσουμε ταυτόχρονα τους τομείς της περιφερειακής πολιτικής, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ναυσιπλοΐας, της οικονομικής ανάπτυξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και του τουρισμού. Και η σημερινή συζήτηση αποδεικνύει ότι ο Δούναβης μπορεί να δημιουργήσει ειρήνη μεταξύ κρατών που έχουν διαφωνίες και εντάσεις, όπως είπε κάποτε ο μεγάλος ποιητής μας Attila József.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Από την πρώτη στιγμή που υπέβαλα υποψηφιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεωρούσα ότι ο Δούναβης πρόσφερε σημαντικό δυναμικό για την ΕΕ το οποίο δεν είχε χρησιμοποιηθεί στον μέγιστο βαθμό. Η υδάτινη οδός μεταφορών Ρήνου-Μάιν-Δούναβη, η οποία συνδέει τη Βόρεια Θάλασσα, μέσω του λιμένα του Ρότερνταμ, και τη Μαύρη Θάλασσα, μέσω του λιμένα της Κωστάντζας, μπορεί να γίνει η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης.

Η νέα στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη φαίνεται ότι το πιθανότερο είναι να εγκριθεί επί ουγγρικής Προεδρίας. Αυτή θα επικεντρωθεί σε τομείς όπως οι μεταφορές, η οικονομική ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία. Ένα από τα κύρια εμπόδια για την ανάπτυξη των μεταφορών στην πλωτή οδό Ρήνου-Μάιν είναι τα διαφορετικά σύνολα προτύπων τα οποία πρέπει να εφαρμόζουν οι ναυτιλλόμενοι. Δυστυχώς, η πολιτική βούληση που απαιτείται για την εναρμόνιση αυτών των κανονισμών φαίνεται ότι μέχρι στιγμής λείπει.

Η διάσκεψη της Ουλμ, στην οποία θα συμμετάσχω την 1η και 2α Φεβρουαρίου, σηματοδοτεί ένα πρώτο βήμα στη διαδικασία διαβούλευσης. Η Ρουμανία έχει προσφερθεί να διοργανώσει σειρά διασκέψεων γι’ αυτό το θέμα, περιλαμβανομένης υπουργικής διάσκεψης τον Ιούνιο του 2010.

 
  
MPphoto
 

  Ivaylo Kalfin (S&D).(BG) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κατά τη διάρκεια των παρελθόντων ετών υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες σχετικά με την ανάπτυξη της συνεργασίας κατά μήκος του μεγαλύτερου ποταμού της Ευρώπης στους τομείς των μεταφορών, της οικολογίας, του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του εμπορίου, αναφέροντας μόνο μερικούς. Ωστόσο, αυτήν τη στιγμή όλα αυτά τα πολυάριθμα έργα έχουν ένα πρόβλημα. Δεν προβλέπουν οιαδήποτε λύση. Το αποτέλεσμα είναι το ακριβώς αντίθετο από το αναμενόμενο. Υπάρχει έλλειψη επαρκούς, αποτελεσματικής συνεργασίας, έλλειψη συντονισμού, έλλειψη κοινών σκοπών ή συνέργειας προσπαθειών. Αυτό που ζητούμε να δούμε μέσω της συνέργειας η οποία θα παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αυτή να μην καταστεί μια ακόμη σειρά μέσων για συνεργασία κατά μήκος του Δούναβη, αλλά να καταστεί πραγματικά το μέσο το οποίο θα δημιουργήσει κοινή συνέργεια, θα διευκολύνει τον συντονισμό και θα συνδυάσει τις ευκαιρίες από τις διάφορες πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε αυτήν την περιοχή. Αυτό, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της ευρύτερης δυνατής ομάδας ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των πολιτών, είναι ο μόνος τρόπος δημιουργίας συνέργειας η οποία θα είναι επωφελής για κάθε πολίτη από τις 14 χώρες που συνορεύουν με τον Δούναβη. Αυτό είναι και ένα μήνυμα το οποίο θέλω να σας διαβιβάσω από μια σημαντική διάσκεψη που διεξήχθη από φοιτητές από το πανεπιστήμιο της Ruse πριν από μερικές εβδομάδες. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, η ισχύς της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγκειται στη συνεργασία κρατών και περιφερειών για την επίλυση κοινών προβλημάτων, καθώς και για την εφαρμογή αναπτυξιακών προγραμμάτων. Υπάρχουν ορισμένα καλά παραδείγματα μιας τέτοιας δράσης. Υπάρχει, για παράδειγμα, η μεσογειακή εταιρική σχέση, η στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και το πρόγραμμα που συζητούμε σήμερα –η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Αυτή η ιδέα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα της πολιτικής εδαφικής συνοχής, η οποία βασίζεται στον βιώσιμο χαρακτήρα του φυσικού περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτή η πρωτοβουλία θα συμβάλει βεβαίως σε περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των παλαιών και των νέων καθώς και πιθανών μελλοντικών κρατών μελών. Έχουμε πολλές πρωτοβουλίες και μορφές συνεργασίας αυτού του είδους. Συνεπώς, θα πρέπει να προσπαθούμε για την εναρμόνιση της πολιτικής της Ένωσης και να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση του χαρακτήρα της στρατηγικής ως κοινής πρωτοβουλίας. Με ποιον τρόπο προτίθεται η Ένωση να ενισχύσει και να ολοκληρώσει τα υφιστάμενα προγράμματα συνεργασίας στην περιοχή; Πόσο έχει προχωρήσει το έργο για τη στρατηγική και την εφαρμογή της;

 
  
MPphoto
 

  Katarína Neveďalová (S&D). (SK) Για εμάς τους Σλοβάκους, ο Δούναβης υπήρξε σύμβολο ελευθερίας. Σήμερα τον βλέπουμε ως σύμβολο συνεργασίας. Ενώνει τόσο τα κράτη μέλη όσο και μη κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η περιφερειακή συνεργασία στην περιοχή του Δούναβη παρέχει πολύ καλή βάση και τις συνθήκες για συνεργασία, έτσι ώστε αυτά τα μη κράτη μέλη να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι πολύ σημαντικό αυτή η περιοχή να έχει μια στρατηγική, όχι μόνο λόγω της ανάγκης δημιουργίας διαδρόμου μεταφορών και σύνδεσης μεταξύ της Βόρειας Θάλασσας και της Μαύρης Θάλασσας, αλλά και επειδή αυτή η περιοχή είναι η μεγαλύτερη δεξαμενή γλυκού ύδατος στην Ευρώπη. Υπό το πρίσμα της παγκόσμιας θέρμανσης και της κλιματικής αλλαγής, αυτή η πτυχή θα είναι ολοένα και περισσότερο σημαντική.

Είναι απαραίτητο να προστατευτεί η περιοχή του Δούναβη από πλημμύρες και να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξή της για τις μελλοντικές γενεές. Ο Δούναβης πρέπει να παραμείνει σύμβολο και για τις επόμενες γενεές. Συνδέει αρκετές πρωτεύουσες, μεταξύ άλλων και τις δύο κοντινότερες πρωτεύουσες στον κόσμο, την Μπρατισλάβα και τη Βιέννη, καθώς και την Μπρατισλάβα και τη Βουδαπέστη, και για εμάς τους λαούς της Κεντρικής Ευρώπης αυτό είναι πραγματικά ένα σημαντικό και συμβολικό γεγονός. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Silvia-Adriana Ţicău διότι, χάρη στον ενθουσιασμό της, έλαβε χώρα αυτή η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Ο Δούναβης διαμορφώνει τη ζωή και την ιστορία στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το 1823, στους Andrews και Prichard χορηγήθηκαν αποκλειστικά δικαιώματα ποτάμιας ναυσιπλοΐας εντός των αυστριακών εδαφών. Αυτοί ίδρυσαν εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με έδρα στη Βιέννη. Ως αποτέλεσμα της Συνθήκης των Παρισίων του 1856, το τμήμα του Κάτω Δούναβη έγινε κατάλληλο για ναυσιπλοΐα, και αυτό συνέβαλε στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Σήμερα, η διαρκής ειρήνη και η ευημερία που δημιούργησε η ΕΕ αποτελούν εγγύηση για την αντιμετώπιση δυνητικών προκλήσεων. Δεδομένου του ιστορικού πλαισίου, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε γιατί το πρώτο βήμα ήταν κάπως διστακτικό. Στο νου μου έρχεται η Intergroup. Ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι δεν ήταν δυνατός ο συμβιβασμός των ουγγρικών, ρουμανικών, γερμανικών και αυστριακών συμφερόντων. Θα πρέπει να θυμόμαστε την ιστορία μας. Η περιοχή γνώρισε ημέρες ευημερίας όταν κατορθώσαμε να συμβιβάσουμε συχνά αντιτιθέμενα συμφέροντα χωρίς να θιγούν οι αξίες.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Göncz (S&D).(HU) Και εγώ επίσης θα ήθελα να χαιρετίσω τη δέσμευση που αναλαμβάνουμε εδώ σήμερα, η οποία θα είναι το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση των ζητημάτων που συζητήθηκαν εδώ σήμερα. Όσον αφορά την Ουγγαρία, ο Δούναβης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Αυτό αντικατοπτρίζεται και στις προτεραιότητές μας για την Προεδρία της Ουγγαρίας το 2011. Η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα που βρίσκεται εξ ολοκλήρου μέσα στη λεκάνη του Δούναβη, με τους αντίστοιχους κινδύνους και τα πλεονεκτήματά της. Ορισμένες πτυχές έχουν ήδη αναφερθεί. Θα ήθελα να εγείρω ένα ελαφρώς διαφορετικό θέμα που έχει ευκαιριακά αναφερθεί στη σημερινή συζήτηση. Αν αυτή η στρατηγική αποδειχθεί ότι είναι επιτυχής, μπορεί πραγματικά να συμβάλει όσον αφορά την ανάπτυξη ταυτότητας του Δούναβη, ξεπερνώντας τις ιστορικές συγκρούσεις και τα τραύματα, προωθώντας τη συνύπαρξη μεταξύ διαφορετικών λαών κατά μήκος του Δούναβη και έχοντας εντατικότερη πολιτική συνεργασία από πριν. Ελπίζουμε ειλικρινά ότι θα κινηθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Olli Rehn, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του ΕΚ οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτήν τη συζήτηση σε αυτήν τη μάλλον προχωρημένη ώρα.

Θέλω να σας συγχαρώ για το μεγάλο ενδιαφέρον και την προσήλωσή σας στο θέμα. Πρέπει να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί από το βάθος της γνώσης και της εμπειρίας για την περιοχή του Δούναβη που δείξατε σε αυτήν τη συζήτηση. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο στοιχείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την προετοιμασία της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη. Είμαι βέβαιος ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα συνεργαστούν στενά κατά τη διάρκεια αυτής της προπαρασκευαστικής φάσης. Αυτή είναι η απάντησή μου στη φίλη και πρώην συνάδελφο, Danuta Hübner, και σε πολλούς άλλους από εσάς οι οποίοι εγείρατε αυτήν την ανησυχία για τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου.

Είναι όντως κοινή μας πρόκληση να βελτιώσουμε τα περιβαλλοντικά βιώσιμα συστήματα επικοινωνιών, τους οδικούς άξονες και τις γέφυρες, και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να διατηρήσουμε τα αποθέματα υδάτων στην περιοχή του Δούναβη. Πρόκειται να διασώσουμε και να αναβαθμίσουμε die schöne blaue Donau και την ευρύτερη περιοχή του.

Γι’ αυτό, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη στήριξή σας για τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Ας συνεργαστούμε. Η Επιτροπή είναι έτοιμη και διατεθειμένη να ακούσει προσεκτικά τις περαιτέρω προτάσεις σας και να συνεργαστεί τους επόμενους μήνες για την προώθηση αυτής της σημαντικότατης στρατηγικής.

(Χειροκροτήματα)

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Έλαβα 5 προτάσεις ψηφίσματος(1) για την περάτωση αυτής της συζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Mircea Paşcu (S&D), γραπτώς. (EN) Η περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, για την οποία η ΕΕ έχει εκπονήσει μόνο μια συνέργεια, υπογραμμίζοντας τη γεφυροποιό γεωστρατηγική θέση της, αλλά και τον δικό της δισταγμό να αντιμετωπίσει τις γεωπολιτικές πολυπλοκότητες της περιοχής, είναι αναπόσπαστο μέρος του Δούναβη. Ας μην ξεχνούμε ότι, το 1856, όταν αυτή η περιοχή ήταν προηγουμένως αντικείμενο της παγκόσμιας προσοχής, ένα από τα αποτελέσματα υπήρξε το ρυθμιστικό καθεστώς του Δούναβη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήταν τότε που συστήθηκε η Επιτροπή του Δουνάβεως, ένα όργανο που εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα, και αναπτύχθηκε ο ναυτιλιακός τομέας του ποταμού. Εξίσου και σήμερα, επίσης, ο Δούναβης έρχεται στο προσκήνιο μόλις η ΕΕ καθίσταται φυσικά παράγοντας της Μαύρης Θάλασσας. Με μόνη τη διαφορά ότι, σε αντίθεση με την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ο Δούναβης είναι υπό τον πλήρη έλεγχο της ΕΕ. Τώρα που το κύριο εμπόδιο του ποταμού –η κατάσταση στη Σερβία– θα αρθεί, ας μην χάσουμε αυτήν την ευκαιρία και ας λάβουμε πλήρως και σοβαρά υπόψη αυτόν τον ποταμό, καθιστώντας τον πραγματικά ευρωπαϊκή πλωτή οδό από την οποία θα ωφεληθούμε όλοι.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Seeber (PPE), γραπτώς.(DE) Καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο Δούναβης διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην Ευρώπη. Τα εθνικά κράτη με συμφέροντα σε αυτήν την περιοχή συμμετείχαν σε δραστήριες ανταλλαγές πολύ πριν από την ίδρυση της ΕΕ. Συνεπώς, θεωρώ ότι θα είναι σημαντικό βήμα να χρησιμοποιηθεί η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη για να φέρουμε αυτές τις χώρες ακόμη πιο κοντά εντός του πλαισίου της περιφερειακής πολιτικής. Υπάρχουν πολλά σημεία επαφής σε αυτό το πλαίσιο. Αυτά βρίσκονται, φυσικά, στον τομέα της οικονομίας, αλλά και στον τομέα του πολιτισμού, της περιβαλλοντικής πολιτικής, της ενεργειακής ασφάλειας και της πολιτικής γειτονίας. Οι μακροπεριφέρειες είναι ιδανικά μέσα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών προκλήσεων. Ο προσεκτικός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και η προπαρασκευή είναι ουσιώδη αν η μακροπεριφέρεια της περιοχής του Δούναβη πρόκειται να έχει μόνιμη επιτυχία. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μιας μακροπεριφέρειας θα είναι ιδιαίτερα εμφανής στον τομέα της προστασίας της βιοποικιλότητας και της βιώσιμης παραγωγής ενέργειας.

Για να καταστεί επιτυχής αυτή η συνεργασία, η στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, η οποία μπορεί ήδη να χαρακτηριστεί ως ένα επιτυχές ευρωπαϊκό έργο, παρέχει ένα καλό μοντέλο για σύγκριση. Ως Αυστριακός, πολιτικός περιφερειακής πολιτικής και εισηγητής για πολλά νομοθετήματα της ΕΕ που σχετίζονται με τα ύδατα, παρέχω την πλήρη στήριξή μου σε αυτήν την πρωτοβουλία και ελπίζω η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη να ανοίξει νέες διαστάσεις εδαφικής συνοχής για τις χώρες που βρίσκονται κατά μήκος του Δούναβη.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Σταυρακάκης (S&D), γραπτώς. – Η υιοθέτηση μιας Στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη θα αποτελέσει το επιστέγασμα μιας συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ κρατών, τοπικών αρχών, ΜΚΟ, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και άλλων φορέων της περιοχής είτε σε εθνικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο. Ζωτικό στοιχείο αυτής της συνεργασίας είναι ότι ακολουθεί μια αβίαστη πορεία «σπάζοντας» τα εκάστοτε εθνικά, περιφερειακά, τοπικά ή ακόμη και διοικητικά σύνορα γιατί προκύπτει ως απάντηση σε πραγματικές ανάγκες της καθημερινότητας των λαών της περιοχής, απάντηση η οποία διαμορφώνεται μέσα από πρωτοβουλία και συμμετοχή διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης και δεν είναι κάτι που επιβάλλεται αποδεικνύοντας ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση μπορεί να δώσει απτές λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Παρά το γεγονός ότι η περιοχή του Δούναβη δεν αφορά μόνο κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά και υποψήφιες για ένταξη χώρες καθώς και κράτη που συνδέονται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, η πραγματικότητα δείχνει ότι ακόμη και αν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς δεν ανήκουν στην ΕΕ μοιράζονται ωστόσο κοινές προκλήσεις οι οποίες δεν σταματούν στα σύνορα της ΕΕ και οι οποίες απαιτούν κοινή ανάληψη δράσης για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Η υιοθέτηση της Στρατηγικής θα αποδείξει ότι η ΕΕ στοχεύει στην περαιτέρω αξιοποίηση των όσων έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί στην περιοχή μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Iuliu Winkler (PPE), γραπτώς.(HU) Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να χαιρετίσω το προτεινόμενο κοινό σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη, επειδή αυτό εναρμονίζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές διαδικασίες που εγκαινιάστηκαν με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας. Λόγω του ενισχυμένου ρόλου του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδεικνύει την ικανότητά του να λαμβάνει πρωτοβουλίες για σημαντικά θέματα όπως η στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Κατά τη γνώμη μου, ωστόσο, όταν συζητούμε για τη στρατηγική, δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μόνο το άθροισμα των στοιχείων που άπτονται της οικονομίας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών και του τουρισμού, και θα ήθελα κατά συνέπεια να επισημάνω την πολιτική σημασία της στρατηγικής, διότι στη διαδικασία σχεδιασμού και συνεργασίας συμμετέχουν όλες οι χώρες που βρίσκονται κατά μήκος του Δούναβη, μεταξύ άλλων και μη κράτη μέλη, όπως η Σερβία και η Ουκρανία. Γι’ αυτές τις χώρες, ο ρόλος που διαδραματίζουν στη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη είναι ένα σημαντικό μέσο για να προσεγγίσουν περισσότερο την Ευρώπη, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται και η μελλοντική προσχώρησή τους στην ΕΕ. Ως ούγγρος βουλευτής του ΕΚ από τη Ρουμανία, είμαι πεπεισμένος ότι αυτή η πρωτοβουλία και οι δυνατότητες της πολιτικής γειτονίας θα βελτιώσουν τις συνθήκες των ουγγρικών κοινοτήτων που κατοικούν στη Σερβία και την Ουκρανία. Θα ήθελα να προσθέσω ότι οι ούγγροι βουλευτές που εργάζονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αναλάβει κοινή δέσμευση για το ευρωπαϊκό μέλλον των ουγγρικών κοινοτήτων που κατοικούν στη λεκάνη των Καρπαθίων αλλά έξω από τα σύνορα της ΕΕ. Μία από τις γραφικότερες πολυπολιτισμικές περιοχές της Ευρώπης βρίσκεται κατά μήκος του Δούναβη, γι’ αυτό και η προστασία και η διάδοση των ιστορικών και κοινοτικών παραδόσεων, ο πολιτισμικός διάλογος και η κοινή προστασία ιστορικών κτιρίων και μνημείων μπορούν όλα να είναι συνιστώσες της στρατηγικής για την περιοχή του Δούναβη που ενισχύουν την περιοχή και την καθιστούν μοναδική.

 
  

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Τελευταία ενημέρωση: 19 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου