Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - ΣτρασβούργοΈκδοση ΕΕ
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σχέσεις ΕΕ-Τυνησίας (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου
  3.1.Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία
  3.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobao
  3.3.Φιλιππίνες
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  7.1.Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία (ψηφοφορία)
  7.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobao (ψηφοφορία)
  7.3.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  7.4.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11.Αποφάσεις σχετικά με ορισμένα έγγραφα: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Γραπτές απαντήσεις)
  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Η παρούσα Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις απαντήσεις αυτές)
  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (344 kb)
  Παράρτημα
Έκδοση ΕΕ (225 kb)
 
Συζητήσεις
Έκδοση ΕΕ (689 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 16 Απριλίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου