Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Debaty
Czwartek, 11 lutego 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne) - PYTANIA DO RADY (Wyłączną odpowiedzialność za przedstawione poniżej odpowiedzi ponosi urzędująca prezydencja Rady Unii Europejskiej)

Pytanie nr 16 , skierował Charalampos Angourakis (H-0038/10 )  
 Przedmiot: Sprzeciw wobec imperialistycznej interwencji na Haiti
H-0038/10
 

Po trzęsieniu ziemi na Haiti mieszkańcy tego kraju przeżywają niesłychaną tragedię. Ponad 75 tysięcy ciał pochowano w zbiorowych mogiłach, 1,5 miliona osób straciło dach nad głową, 3 miliony odniosło obrażenia, a według szacunków liczba ofiar śmiertelnych sięga 200 tysięcy. Brakuje elektryczności i wody. Podstawowe środki spożywcze sprzedawane są na czarnym rynku po zawrotnych cenach. Przywódcy państw, urzędnicy ONZ i organizacje humanitarne oskarżają rząd USA, że wykorzystuje tę tragedię, by wprowadzić de facto wojskową okupację kraju. Liczba żołnierzy amerykańskich przybyłych na Haiti pod pretekstem „pomocy humanitarnej” sięga 16 tysiecy, co powoduje poważne problemy przy dystrybucji sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych, żywności itd. UE wysyła siły policyjne i pomoc „pozahumanitarną” w wysokości setek milionów euro.

Czy UE zamierza prowadzić na Haiti taką samą politykę, jak USA? Czy Rada potępia wykorzystywanie „pomocy humanitarnej” jako pretekstu do wprowadzenia dominacji politycznej i wojskowej w krajach trzecich i wobec ich mieszkańców?

 
  
 

Ta odpowiedź, która została przygotowana przez prezydencję i nie jest wiążąca ani dla Rady, ani dla państw członkowskich, nie została udzielona ustnie podczas pytań do Rady w czasie sesji lutowej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu w 2010 r.

Rada podziela zdanie pana posła, że Haiti przeżywa tragedię o bezprecedensowym charakterze. Trzęsienie ziemi w dniu 12 stycznia doprowadziło do śmierci ogromnej liczby ludzi i olbrzymich zniszczeń, pogarszając jeszcze i tak już niekorzystną sytuację tego kraju.

UE i jej państwa członkowskie oszacowały rozmiar katastrofy i zareagowały szybko i skutecznie już w pierwszych dniach po trzęsieniu ziemi. W dniu 18 stycznia wysoka przedstawiciel zwołała nadzwyczajne posiedzenie Rady Spraw Zagranicznych, na którym podjęto decyzję w sprawie istotnej doraźnej reakcji UE, w tym także udzielenia znaczącej pomocy finansowej(1) .

Dnia 25 stycznia Rada Spraw Zagranicznych udzieliła pozytywnej odpowiedzi na prośbę ONZ o udzielenie dodatkowego wsparcia w zakresie przewozu i przekazania pomocy humanitarnej oraz działań MINUSTAH mających na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa na miejscu. Wsparcie to oznacza dzielenie się wiedzą i doświadczeniem inżynieryjnym oraz sprzętem umożliwiającym przekazywanie pomocy, logistykę morską pozwalającą na działania z pominięciem zaplecza portowego oraz wspólny wkład UE we wzmacnianie zdolności policyjnych MINUSTAH, z uwzględnieniem wkładu państw członkowskich należących do żandarmerii europejskiej.

Radzie nic jednak nie wiadomo o próbach wykorzystania pomocy humanitarnej w sposób wspomniany przez pana posła. UE od samego początku z zadowoleniem przyjęła ogólnoświatową reakcję na sytuację kryzysową i gorąco popierała nadrzędną i koordynacyjną rolę ONZ w międzynarodowych działaniach pomocowych. UE podkreśliła też, że pomoc i dalsze działania na rzecz odbudowy należy opierać na potrzebach określonych przez haitańskie władze.

Na posiedzeniu organizacji „Przyjaciele Haiti”, które odbyło się 25 stycznia w Montrealu z udziałem m.in. przedstawicieli UE i Stanów Zjednoczonych, uznano ciągłość przywództwa i suwerenność władz Haiti oraz potwierdzono zaangażowanie w skoordynowane, spójne i kompleksowe podejście do zaspokojenia doraźnych i długoterminowych potrzeb Haiti. Jeśli chodzi o Radę, to zasady te bez wątpienia będą nadal przyświecać polityce UE.

 
 

(1) Począwszy od 1 lutego kwota całkowita pomocy humanitarnej UE udzielonej w odpowiedzi na trzęsienie ziemi na Haiti, w tym planowane zobowiązania, sięgnęła 121 milionów euro (18 państw członkowskich i Komisja). Aktualne dane liczbowe zostaną podane przed sesją plenarną poświęconą zadawaniu pytań.

 
Ostatnia aktualizacja: 10 maja 2010Informacja prawna