Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2552(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0099/2010

Rozpravy :

PV 11/02/2010 - 10.2
CRE 11/02/2010 - 10.2

Hlasování :

PV 11/02/2010 - 11.2

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0032

Rozpravy
Čtvrtek 11. února 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

10.2. Madagaskar
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 
 

  Předsedající. − Dalším bodem programu je rozprava o šesti návrzích usnesení o Madagaskaru(1).

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor. Pane předsedají, toto je skutečně téma k rozhodování. Je to téma, o kterém musíme diskutovat. Na Madagaskaru je politická krize a je nezbytné, abychom reagovali na nezbytné potřeby také v této zemi.

Pod záštitou Africké unie byla vyjednána smlouva o sdílení pravomocí mezi prezidentem Rajoelinou a prezidentem Ravalomananou.

Existuje také dohoda z Maputa a dodatečný akt z Addis Abeby, které zůstávají jediným politickým a demokratickým řešením současné krize. Dohoda z Maputa předpokládá vytvoření vlády národní jednoty na přechodné období 15 měsíců.

Dovolte abych v této souvislosti upozornil, že vznikají určité specifické a lokální situace, které jsou alarmující s ohledem na to, že vláda vydala dekret, který legalizuje export nezpracovaného a ohroženého dřeva, což ohrožuje biologickou rozmanitost země. To by mohlo způsobit velké problémy, protože tyto dřeviny mohou být navždy ztraceny.

V této souvislosti je třeba Komisi a členským státům připomenout, že posílat na Madagaskar volební pozorovatelskou misi by mohlo být chybou. Žádáme, aby se za těchto okolností do této země na volby, které současná vláda organizuje v březnu, neposílala delegace, protože tyto volby obcházejí dohodu z Maputa. Trvám na tom, že v tomto rámci, podle tohoto konsensu a na základě dohody z Maputa bychom neměli na této volební pozorovatelské misi trvat.

Ta musí být doprovázena také plným dodržováním lidských práv v této zemi a demokratických zásad právního státu. Pokud budou tyto podmínky splněny, potom můžeme o této misi hovořit. ale v současné situaci si myslím, že by to byla chyba.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorka.(FR) Pane předsedající, problémy nestability na Madagaskaru navzdory iniciativám Africké unie a OSN přetrvávají. Pan Rajoelina se odmítá dělit o moc a odstraňuje každého, kdo mu odporuje. Nedávno potvrdil záměr zorganizovat všeobecné volby, aniž by bral v úvahu časový plán stanovený v dohodách z Maputa a Addis Abeby.

Bez přehánění je možné konstatovat, že protiústavní režim Andry Rajeolina ovládl všechny pilíře moci a snaží se také převzít kontrolu nad médii.

Naneštěstí pro Madagaskar, porušování lidských práv předchozím prezidentským režimem pokračuje i poté, co se Andry Rajeolina prohlásil prezidentem přechodné vlády (High Transitional Authority). Bezpečnostní síly, které řídí, často zasahují násilným způsobem, aby rozehnaly opoziční demonstrace, a došlo zde ke ztrátám na životech a zraněním.

Organizace Amnesty International ve své zprávě ze 4. února 2010 uvádí, že poslanci parlamentu, senátoři, právníci, vůdci opozice a novináři jsou vězněni, souzeni a nelegálně zadržováni a někteří byli během věznění týráni, aniž úřady cokoliv vyšetřovaly.

Fakta bohužel znovu ukazují, že kdo převezme moc silou, silou také vládne.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorka.(FR) Pane předsedající, o tomto návrhu usnesení existuje shoda. Nelegální přechodný režim vedený Andry Rajoelinem zavléká Madagaskar do chaosu. Režim si chce uvolnit ruce následujícími volbami, které vyhlásil na březen 2010, a tím se završí proces, který v sobě nemá nic demokratického a který se odehrává mimo rámce dohod z Maputa a Addis Abeby.

Nezákonné jmenování pochybných politických osobností, všeobecné porušování lidských práv a pronásledování a svévolné zadržování parlamentních poslanců, náboženských vůdců a civilistů vyburcovalo mezinárodní společenství a vedlo k uvalení sankcí. Bylo pozastaveno členství Madagaskaru v Rozvojovém společenství jižní Afriky a v Africké unii. Spojené státy odmítají Madagaskaru přiznat výhody zákonu o africkém růstu a příležitostech. Dárci z Mezinárodního měnového fondu snížili rozpočet pomoci o 50 %, OSN bude zkoumat situaci v této zemi 15. února a Evropská unie, jak očekávám, pozastaví rozvojovou pomoc a zachová humanitární pomoc.

Situace je tedy pro obyvatele, kteří žijí za méně než dolar na den, tragická, katastrofální. Tuto situaci sledujeme s velkými obavami a tento společný návrh mimořádného usnesení je důkazem našeho zájmu. Podporujeme zprostředkovatelské úsilí Joaquima Chissana, bývalého prezidenta Mosambické republiky, a vyzýváme čtyři politické skupiny, aby se vrátily k jednacímu stolu. Jiné řešení neexistuje. Vyzýváme také Africkou unii a Rozvojové společenství jižní Afriky, aby znovu navázaly styky a dovedly přechodný proces ke zdárnému konci, a vyzýváme Komisi, aby nás informovala o probíhajících konzultacích s Madagaskarem podle článku 96 dohody z Cotonou.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, autor. (DE) Pane předsedající, v některých hlavních městech světa panují obavy, že by náš návrh usnesení mohl vést k eskalaci situace na Madagaskaru. Naším cílem je ovšem přinést do tohoto regionu mír. Odkazuji zejména na články 14 a 15, které jsou zcela jasně zaměřeny na dialog.

Africká unie, Evropská unie, OSN, sousední státy, kontaktní skupina a v neposlední řadě Francie, všichni byly vyzváni, aby se podíleli na zajištění, že (minimálně) čtyři různá politická hnutí na Madagaskaru najdou společnou platformu, aby se Madagaskar nestal nespolehlivým státem směřujícím dále ke katastrofě a aby místo toho nalezl mírové a dojednané řešení. To ovšem bude možné, pokud se nikdo na Madagaskaru nebude snažit nastolit diktaturu, nikdo se nestáhne z mírového procesu a všechny strany se vrátí k jednacímu stolu, neboť jinak tato nádherná, ale zpustošená země nebude mít žádnou budoucnost.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka. (FR) Pane předsedající, dámy a pánové, na Madagaskaru se děje totéž jako v řadě dalších zemí po celém světě, vůči nimž Evropská unie projevila nedostatek politické síly. To platí zejména v Africe.

Rok poté, co se Andry Rajoelina nezákonně chopil moci, se zdá, že Madagaskar stále hlouběji upadá do sociální, hospodářské a finanční krize, kterou jeho obyvatelé nemuseli zažít.

Tato země se prakticky stala jednou z nejchudších zemí na světě, kde velká většina populace žije za méně než dolar na den. Stále častěji dochází k porušování lidských práv. Čelní představitelé církve, poslanci parlamentu, novináři a vedoucí osobnosti občanské společnosti jsou zastrašováni a týráni, jsou zadržováni a posíláni do vězení.

Mezinárodní společenství ovšem nevyvíjí moc velké úsilí a odmítá uznat, že se v podstatě jedná o státní převrat a že vláda dosazená na Madagaskaru Andry Rajoelinou je ve skutečnosti vojenskou vládou.

Madagaskaru bylo pozastaveno členství v Africké unii a v Rozvojovém společenství jižní Afriky. Od 2. února byla učiněna řada pokusů o řešení situace, včetně úsilí OSN a EU, jejichž výsledkem jsou dohody z Maputa a Addis Abeby. Zdá se ovšem, že od prosince 2009 se tyto dostaly do nesnází kvůli rozporům mezi různými protagonisty a odmítnutí některých z nich podílet se na plnění těchto dohod.

My v konfederaci Evropské sjednocené levice – Severské zelené levice si myslíme, že nastal čas, aby dostal malgašský lid slovo, a že je nejvyšší čas, aby byla dodržována demokratická pravidla.

Andry Rajoelina, samovládce, dává přednost tomu, zorganizovat své volby jednostranně, aniž by se obrátil o radu k malgašským občanům, v rozporu s výše uvedenými dohodami. Jednostranně stanovil datum takzvaných demokratických voleb nejdříve na březen 2010, ale nyní se zdá, že mluví o datu někdy mezi koncem března a koncem roku 2010.

Proto chceme posílit humanitární pomoc, aby mohly být zahájena soudní řízení a Evropská unie se celou svojí váhou zasadila o zapojení občanské společnosti.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. Pane předsedající, pokud Africká unie aspiruje na jakousi autoritu a respekt EU v mezinárodních záležitostech, potom Madagaskar je jistě tím případem, ve kterém by měla AU jednat rozhodně. Místo toho po pádu Marca Ravalomanana vidíme obvyklé váhání a vlažnou diplomacii, která bohužel připomíná situaci v Zimbabwe. Je čas, aby Africká unie přijala odpovědnost za Madagaskar, kde se už nějakou dobu epidemicky šíří politické napětí a chaos. Pokud se AU sama nemůže vložit do této šlamastiky, potom je na místě se zeptat, proč by to měla dělat EU.

Ve věci Madagaskaru bychom se měli ovšem nadále angažovat, abychom usnadnili návrat demokratické vlády a podpořili smír. Je velmi důležité, aby politici a vojenští představitelé, kteří byli zmiňováni a kteří potlačují lidská práva, byli pohnáni před soud. Cílené sankce proti nelegitimnímu režimu Andry Rajoelina také nabízejí účinný způsob jak potrestat ty, kteří se podílejí na trvalé nestabilitě, aniž by to poškodilo převážnou většinu madagaskarských obyvatel, kteří jsou upřímně znechucení napětím a sporadickým násilím v této nádherné zemi.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, jménem skupiny PPE .(RO) Jak jsem již zdůraznil, stav nejistoty a politické nestability na Madagaskaru trvá již více než rok. I když v procesu vyjednávání problikávají jiskřičky naděje, akce Andry Rajoelina tento proces pouze brzdí a komplikují obnovení ústavního pořádku.

Mám na mysli odstranění ministerského předsedy jmenovaného po dohodě z Moputa, stažení se z jednání s politickými seskupeními a nedávné rozhodnutí rychle zorganizovat volby, aniž by byly respektovány dřívější dohody.

Domnívám se, že je to pokus dodat pozlátko legality a legitimizovat režim, který se dostal k moci po státním převratu, což Rajoelina nemůže popřít. Je zřejmé, že jedinou cestou jak zajistit ústavní pořádek je plně prosazovat dohody z Maputa a Addis Abeby.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE). (DE) Pane předsedající, chtěl bych obrátit vaši pozornost ke skutečnosti, že všechny skupiny podpořily návrh usnesení. Je to, jak by mělo být, protože toto téma je velmi důležité. Na rozdíl od předchozích řečníků bych chtěl říci, že se musíme postarat o to, abychom svobodu vyjadřování a svobodu tisku v této zemi pouze nepropagovali, ale abychom ji také aktivně požadovali, nyní když zkoumáme způsoby, jak bychom mohli posunout věci kupředu, s nadějí že budou uspořádány svobodné volby. Musíme zaručit, že my, jako Evropané, nastolíme svobodu tisku ve všech oblastech, s veškerou potřebnou finanční pomocí. Musíme také poskytnout plnou podporu a vyvinout veškeré úsilí postupovat společně a poskytnout finanční pomoc v rámci dohod, které s touto zemí máme.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). (FI) Pane předsedající, je nesnesitelné sledovat situaci na Madagaskaru, kde moc je v rukou osoby, která převzala zemi násilnými prostředky a která vládne stejně brutálním způsobem, a jejíž pozici mezinárodní společenství neuznalo. Proto používám slovo „osoba“ a nikoliv „prezident“.

Většina obyvatel Madagaskaru žije pod hranicí chudoby: 7 000 dětí trpí vážnou podvýživou a situace se kvůli politické krizi pouze zhoršuje. Z tohoto důvodu je důležité, abychom spolu se zbytkem mezinárodního společenství zvýšili humanitární pomoc Madagaskaru.

Dále je životně důležité vyšetřit a objasnit politické vraždy, ke kterým došlo, a to třeba toto vyšetřování svěřit nezávislé, nestranné agentuře. Pokud se tak nestane, bude obtížné vybudovat důvěru a učinit kroky k zavedení demokracie.

Prioritou musí být, aby čtyři madagaskarské frakce mohly zasednout k jednacímu stolu a dohodnout se, co je třeba udělat, aby se v tomto roce mohly konat demokratické volby. Rozhodující význam má také to, aby Madagaskar neuzavíral smlouvy o přírodních zdrojích, dříve než bude mít vládu s mandátem od svých obyvatel.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). (DE) Pane předsedající, ve věci Madagaskaru je dobré, že můžeme podat zprávu, že nejen Evropská unie má zájem, aby tato země postupovala v souladu s článkem 96 dohody z Cotonou, ale že také Africká unie a Rozvojové společenství jižní Afriky, jako regionální organizace, také zaujaly stanovisko, že další státní převrat v Africe je nepřijatelný. Pro Africkou unii a pro regionální organizace je to poměrně nová věc, nejen dělat rozhodnutí tohoto druhu, ale také je provádět a přijímat opatření.

Doufám, že když se tento týden 18. února v Addis Abebě sejde mezinárodní kontaktní skupina, všechny zúčastněné strany budou plnit své úkoly a kompetence a zajistí, že se také naplní všechny dohody uzavřené v Maputu. To je moje výzva všem účastníkům.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, místopředsedkyně Komise.(FR) Pane předsedající, ráda bych začala tím, že zdůrazním, že jsme velmi znepokojeni překážkami, které brání provedení dohod z Maputa.

Od počátku krize a od zahájení konzultací s Madagaskarem podle článku 96 dohody z Cotonou Komise aktivně podporovala zprostředkovatelské úsilí mezinárodního společenství, které dosáhlo značného pokroku, ale které bohužel dosud nevyústilo do účinného přechodného procesu. Jsme znepokojeni, protože spíše než aby docházelo k dalšímu pokroku, sklouzáváme zpět a existuje zřetelné riziko, že se vrátíme do stavu, ze kterého jsme vycházeli v březnu 2009.

Budete asi souhlasit, že to pochopitelně může vést ke zhoršení situace v oblasti politických a lidských práv a ke střetům mezi madagaskarskými obyvateli. Při různých příležitostech jsme ukázali, že odmítáme jakýkoliv jednostranný postup, který vede k narychlo organizovaným volbám, které nepřinesou trvalé řešení krize.

Proto, abych odpověděla na otázku vznesenou váženým poslancem, chtěla bych připomenout, že nejsme připraveni takový postup podpořit, politicky ani finančně.

Naší poslední nadějí je současná iniciativa předsedy Komise Africké unie. Jsme společně s mezinárodním společenstvím v rámci mezinárodní kontaktní skupiny připraveni vyhodnotit odpověď malgašských hnutí a podle situace předložit návrhy rozhodnutí Radě podle článku 96 dohody z Cotonou.

V případě negativního rozhodnutí to neovlivní projekty, které jsou k přímému prospěchu obyvatel a budeme pokračovat v humanitární pomoci bezbranným obyvatelům a podle potřeby tuto pomoc navýšíme.

Pane předsedající na závěr vás mohou ujistit, že se Komise bude aktivně, trpělivě a vytrvale snažit najít smírné východisko z krize.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena. Hlasování se bude konat po ukončení rozpravy.

 
  

(1) Viz zápis.

Poslední aktualizace: 10. května 2010Právní upozornění