Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2552(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

B7-0102/2010

Debatai :

PV 11/02/2010 - 10.2
CRE 11/02/2010 - 10.2

Balsavimas :

PV 11/02/2010 - 11.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0032

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2010 m. vasario 11 d. - Strasbūras Tekstas OL

10.2. Madagaskaras
Kalbų vaizdo įrašas
PV
MPphoto
 
 

  Pirmininkas. − Kitas darbotvarkės punktas – diskusijos dėl šešių pasiūlymų dėl rezoliucijų dėl Madagaskaro(1).

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autorius. Pone pirmininke, tai iš tiesų sprendimo reikalaujantis klausimas. Klausimas, kurį mes turime aptarti. Madagaskare yra kilusi politinė krizė, į kurią turime reaguoti atitinkamai atsižvelgdami į šalies poreikius.

Globojant Afrikos Sąjungai dabartinis prezidentas A. Rajoelina ir buvęs prezidentas M. Ravalomanana derėjosi dėl valdžios pasidalijimo.

Maputu susitarimas ir jį papildantis Adis Abebos aktas dėl Madagaskaro yra vienintelis galimas politinis ir demokratiškas dabartinės krizės sprendimo būdas. Neturime to pamiršti. Maputu susitarime numatytas nacionalinės vienybės vyriausybės suformavimas ir pereinamasis 15 mėnesių laikotarpis.

Taip pat norėčiau pabrėžti, kad be šio dalyko yra kelios nerimą keliančios konkrečios vietinio pobūdžio problemos, susijusios su valdžios išleistu įsakymu, įteisinančiu neperdirbtos nykstančių medžių rūšių medienos eksportą, kuris kelia grėsmę šalies biologinei įvairovei. Dėl to ateityje gali kilti daug problemų, nes šios rūšys gali būti prarastos visiems laikams.

Atsižvelgiant į tai, turime priminti Komisijai ir valstybėms narėms, kad siųsti į Madagaskarą rinkimų stebėjimo misiją gali būti klaidingas sprendimas. Esamomis aplinkybėmis prašome nesiųsti delegacijos į šią šalį prieš rinkimus, kuriuos dabartinė vyriausybė rengia kovo mėn., nes šie rinkimai rengiami apeinant Maputu susitarimą. Atkakliai tvirtinu, kad atsižvelgiant į šias aplinkybes, pasiektą bendrą sutarimą ir remiantis Maputu susitarimu neturėtume siųsti šios rinkimų stebėjimo misijos.

Be to, šioje šalyje turėtų būti visapusiškai užtikrinta pagarba žmogaus teisėms ir demokratijos bei teisėtumo principams. Jeigu šių sąlygų bus laikomasi, galėsime tai apsvarstyti, bet dabartinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į dabartinę įvykių raidą, manau, tai būtų klaida.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, autorius.(FR) Pone pirmininke, nestabilumo Madagaskare problema išlieka nepaisant JT ir Afrikos Sąjungos iniciatyvų. Ponas A. Rajoelina atsisako dalytis valdžia ir pašalina visus, kurie jam priešinasi. Neseniai jis patvirtino savo ketinimą surengti visuotinius rinkimus neatsižvelgdamas į Maputu ir Adis Abebos susitarimuose numatytą darbotvarkę.

Nebus perdėta teigti, kad antikonstitucinis Andry Rajeolina režimas užgrobė tris valdžias ir daro viską, kad užgrobtų ir žiniasklaidą.

Deja, Madagaskare ankstesnio prezidento režimo vykdyti žmogaus teisių pažeidimai nebuvo nutraukti ir tuomet, kai Andry Rajeolina pasiskelbė pereinamojo laikotarpio institucijos vadovu. Saugumo pajėgos, kurioms jis vadovauja, dažnai smurtinėmis priemonėmis bandė išsklaidyti opozicijos demonstracijas. Susirėmimų metu buvo mirčių ir sužalojimų.

Savo 2010 m. vasario 4 d. pranešime „Amnesty International“ teigia, kad parlamentarai, senatoriai, teisininkai, opozicijos vadovai ir žurnalistai buvo suimami bei savavališkai ir neteisėtai įkalinami ir kad su kai kuriais iš jų arešto metu buvo žiauriai elgiamasi, o valdžios institucijos neatliko jokių išankstinių tyrimų.

Deja, kartoju dar kartą, faktai rodo, kad tie, kurie jėga užima valdžią, ir valdo remdamiesi jėga.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorius.(FR) Pone pirmininke, yra pasiektas sutarimas dėl šio pasiūlymo dėl rezoliucijos. Neteisėtas pereinamojo laikotarpio režimas, kuriam vadovauja Andry Rajoelina, bando sukelti Madagaskare chaosą. Jis planuoja nesivaržydamas surengti artėjančius rinkimus, kuriuos paskelbė 2010 m. kovo mėn. ir kurie neturi nieko demokratiško bei vyks apeinant Maputu ir Adis Abebos susitarimus.

Neteisėti abejotinų politikų paskyrimai, plataus masto žmogaus teisių pažeidimai, taip pat parlamentarų, religinių lyderių ir civilių persekiojimas ir savavališki areštai nuliūdino tarptautinę bendruomenę ir privertė ją įvesti sankcijas. Buvo sustabdyta Madagaskaro narystė Pietinės Afrikos vystymosi bendrijoje ir Afrikos Sąjungoje. Jungtinės Amerikos Valstijos atsisako leisti Madagaskarui naudotis Afrikos šalių augimo ir galimybių įstatymo teikiamais privalumais. Tarptautinio valiutos fondo Madagaskarui skiriama donorų parama sumažinta 50 proc., JT nagrinės padėtį šalyje šių metų vasario 15  d., o ES, atrodo, sustabdė savo vystymosi paramos finansavimą, bet tebeteikia humanitarinę pagalbą.

Dėl to gyventojų, gyvenančių už mažiau nei dolerį per dieną, padėtis yra tragiška ir katastrofiška. Esame nepaprastai susirūpinę dėl tokios padėties, ir šis bendras skubus Pasiūlymas dėl rezoliucijos –mūsų susirūpinimo įrodymas. Mes remiame Joaquim Chissano, buvusio Mozambiko Respublikos prezidento, tarpininkavimo pastangas ir raginame keturias politines partijas grįžti prie derybų stalo. Kito sprendimo nėra. Taip pat raginame Afrikos Sąjungą ir Pietinės Afrikos vystymosi bendriją atnaujinti ryšius su Madagaskarui, siekiant, kad būtų tinkamai užbaigtas pereinamojo laikotarpio procesas, be to, raginame Komisiją pateikti mums ataskaitą dėl konsultacijų proceso, vykstančio su Madagaskaru pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, autorius. (DE) Pone pirmininke, kai kuriose pasaulio sostinėse būgštaujama, kad dėl mūsų pasiūlymo dėl rezoliucijos galėtų paaštrėti padėtis Madagaskare. Tačiau mūsų tikslas yra siekti taikos regione. Ypač norėčiau atkreipti dėmesį į jos 14 ir 15 dalis, kuriose visiškai aiškiai orientuojamasi į dialogą.

Afrikos Sąjunga, Europos Sąjunga, JT, kaimyninės šalys, kontaktinė grupė ir taip pat, žinoma, Prancūzija, raginamos prisidėti savo indėliu užtikrinant, jog keturi (mažiausiai) skirtingi politiniai judėjimai, egzistuojantys Madagaskare, galėtų rasti bendrą pagrindą, kad Madagaskaras netaptų žlungančia valstybe, kad jis toliau nesiristų į katastrofą, o, atvirkščiai, derybų būdu būtų rastas taikus sprendimas. Tačiau toks sprendimas bus įmanomas tik tada, jei niekas nebandys jame įvesti diktatūros, jei niekas nepasitrauks iš taikos proceso ir visos šalys grįš prie derybų stalo; kitu atveju ši nuostabi, bet nuniokota šalis neturės ateities.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorė.(FR) Pone pirmininke, ponios ir ponai, tai, kas vyksta Madagaskare, vyksta ir daugelyje kitų pasaulio šalių, kurių atžvilgiu Europos Sąjunga parodė politinį bejėgiškumą. Tai ypač pasakytina apie Afriką.

Praėjus vieneriems metams po to, kai Andry Rajoelina neteisėtai užgrobė valdžią, didžiulė Madagaskaro sala, rodos, vis giliau ir giliau smunka į socialinę, ekonomikos ir finansų krizę, kuri jos gyventojams nereikalinga.

Faktiškai ši šalis tapo viena skurdžiausių pasaulio šalių, kurioje didžioji dalis gyventojų gyvenama už mažiau nei vieną dolerį per dieną. Žmogaus teisių pažeidimų skaičius auga. Religiniai vadovai, parlamentarai, žurnalistai ir pilietinės visuomenės lyderiai bauginami ir puldinėjami, suimami ir įmetami į kalėjimą.

Tačiau tarptautinė bendruomenė nesiima veikti, atsisakydama pripažinti, kad faktiškai buvo įvykdytas perversmas ir kad vyriausybė, kurią Madagaskare sudarė Andry Rajoelina, iš esmės yra karinė vyriausybė.

Buvo sustabdyta Madagaskaro narystė Afrikos Sąjungoje ir Pietinės Afrikos vystymosi bendrijoje. Nuo 2009 m. vasario 2 d. buvo dedamos didelės pastangos, taip pat dalyvaujant ir JT bei ES, kuriomis pavyko pasiekti, kad būtų sudaryti Maputu ir Adis Abebos susitarimai. Vis dėlto nuo 2009 m. lapkričio mėn. šių susitarimų įgyvendinimas, atrodo, įklimpo dėl įvairių veikėjų nesutarimų ir kai kurių iš jų atsisakymo dalyvauti įgyvendinant šiuos susitarimus.

Mes, Europos vieningųjų kairiųjų jungtinės frakcijos / Šiaurės šalių žaliųjų kairiųjų atstovai, manome, kad atėjo laikas leisti kalbėti Madagaskaro žmonėms ir gerbti demokratijos principus.

Andry Rajoelina, režimo vadovas, nori vienašališkai organizuoti rinkimus nesurengus konsultacijų su Madagaskaro žmonėmis, kaip numatyta minėtuose susitarimuose. Jis vienašališkai nustatė pradinę vadinamųjų demokratinių rinkimų datą – 2010 m. kovo mėn., bet dabar, atrodo, kalbama apie neapibrėžtą datą tarp kovo mėn. pabaigos ir 2010 m. pabaigos.

Todėl norime, kad būtų sustiprinta humanitarinė pagalba, būtų pradėtas teismo procesas ir kad Europos Sąjunga pasinaudotų visa savo įtaka siekdama užtikrinti, kad pilietinė visuomenė dalyvautų įgyvendinant priemones, kurių bus imtasi.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autorius. Pone pirmininke, jeigu Afrikos Sąjunga siekia autoriteto ir pagarbos, kuri rodoma ES sprendžiant tarptautinius reikalus, tai Madagaskaro atvejis yra kaip tik tas, kuriuo AS turėtų veikti ryžtingai. Vietoj to po prezidento Marco Ravalomananos nuvertimo, liūdnai primenančio padėtį Zimbabvėje, matėme įprastines abejones ir drungną diplomatiją. Atėjo laikas Afrikos Sąjungai prisiimti atsakomybę už Madagaskarą, kuriam gana ilgą laiką buvo būdinga politinė įtampa ir chaosas. Jei AS negali prisiversti sutvarkyti šios maišaties, būtų visai teisinga paklausti, kodėl ES turėtų tai daryti.

Vis dėlto turėtume ir toliau dalyvauti sprendžiant Madagaskaro problemas, kad būtų palengvintas sklandus grįžimas prie demokratinio valdymo ir skatinamas susitaikymas. Labai svarbu, kad politikai ir kariškiai, kurie buvo paminėti ir vykdė žmogaus teisių pažeidimus, būtų patraukti atsakomybėn. Tikslinės sankcijos neteisėto Andry Rajoelina režimo atžvilgiu taip pat būtų veiksmingas būdas nubausti už nuolatinį nestabilumą atsakingus asmenis nepakenkiant didžiajai daliai Madagaskaro žmonių, kuriuos turi labai slėgti įtampa ir pavieniai smurto atvejai jų nuostabioje šalyje.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, PPE frakcijos vardu.(RO) Kaip jau buvo pabrėžta, Madagaskare jau daugiau nei metus viešpatauja netikrumas ir politinis nestabilumas. Nors derybų proceso metu kartais būdavo tam tikrų vilties prošvaisčių, veiksmai, kurių ėmėsi Andry Rajoelina, tik stabdo šį procesą ir apsunkina konstitucinės tvarkos atkūrimą.

Kalbu apie paskirto ministro pirmininko nušalinimą po Maputo susitarimų, pasitraukimą iš derybų proceso su politinėmis grupėmis ir neseniai priimtą sprendimą skubotai surengti rinkimus neatsižvelgiant į ankstesnius susitarimus.

Manau, kad tai – mėginimas sukurti teisėtumo regimybę ir įteisinti režimą, atėjusį į valdžią po valstybės perversmo, kurio A. Rajoelina negali paneigti. Akivaizdu, kad konstitucinės tvarkos atkūrimas gali būti užtikrintas tik visiškai įgyvendinant Maputu ir Adis Abebos susitarimus.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Pone pirmininke, norėčiau tik atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad visos frakcijos pritarė šiam pasiūlymui dėl rezoliucijos. Taip ir turėtų būti, nes ši tema labai svarbi. Priešingai nei ankstesni kalbėtojai, norėčiau pasakyti, kad turime užtikrinti, jog ne tik skatinsime šioje šalyje saviraiškos laisvę ir spaudos laisvę, bet ir aktyviai jų reikalausime, nes dabar nagrinėjame, kokiu būdu galėtume padėti toliau siekti, tikėkimės, taikių rinkimų. Turime užtikrinti, kad mes, kaip europiečiai, turintys įvairias reikalingas finansinės paramos priemones, sudarančias galimybes įtvirtinti spaudos laisvę visose srityse, ir šiuo atveju suteiksime paramą. Taip pat turime teikti visapusišką paramą ir stengtis bendradarbiauti skiriant finansinę paramą pagal susitarimus, kuriuos esame sudarę su šia šalimi.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) Pone pirmininke, nepriimtina stebėti padėtį Madagaskare, kai valdžia jame priklauso asmeniui, kuris užgrobė valdžią šalyje prievartos priemonėmis ir valdo ją pačiu žiauriai būdu, be to, kurio statuso nepripažino tarptautinė bendruomenė. Todėl naudoju žodį „asmuo“, o ne „prezidentas“.

Dauguma Madagaskaro gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos: 7 000 vaikų kenčia dėl itin prastos mitybos, o politinė krizė tik blogina padėtį. Dėl šios priežasties svarbu, kad mes kartu su likusia tarptautine bendruomene padidintume humanitarinės pagalbos Madagaskarui apimtis.

Be to, gyvybiškai svarbu išaiškinti ir atskleisti politines žmogžudystes, kurios buvo įvykdytos ir kurias turi tirti nepriklausoma, nešališka agentūra. To nepadarius bus sunku stiprinti pasitikėjimą ir žengti demokratijos link.

Prioritetas turi būti teikiamas tam, kad keturios Madagaskaro politinės grupės susėstų prie derybų stalo tartis dėl veiksmų, kurie sudarytų sąlygas šiais metais surengti demokratinius rinkimus. Taip pat labai svarbu, kad Madagaskaras nesudarytų susitarimų dėl gamtos išteklių iki to laiko, kol bus sudaryta vyriausybė, turinti tautos mandatą.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Pone pirmininke, gerai, jog kalbėdami apie Madagaskarą galime konstatuoti, kad ne tik Europos Sąjunga, taikydama Kotonu susitarimo 96 straipsnį, įsitraukia į problemų šioje šalyje sprendimą, bet ir Afrikos Sąjunga bei Pietinės Afrikos vystymosi bendrija, kaip regioninės organizacijos, taip pat laikosi požiūrio, kad dar vienas valstybės perversmas Afrikoje yra nepriimtinas. Tai, kad Afrikos Sąjunga ir regioninės organizacijos ne tik priima tokius sprendimus, bet ir juos įgyvendina bei imasi veiksmų, yra gana naujas reiškinys.

Tikiuosi, kad po savaitės, vasario 18 d. Adis Abeboje vėl susitikus tarptautinei kontaktinei grupei visos dalyvaujančios šalys įvykdys savo užduotis bei įgaliojimus ir užtikrins, kad Maputu pasiektas susitarimas bus tikrai įgyvendintas. Tai mano kreipimasis į visus dalyvius.

 
  
MPphoto
 

  Viviane Reding, Komisijos pirmininko pavaduotoja.(FR) Pone pirmininke, norėčiau pradėti pabrėždama labai didelį mūsų susirūpinimą dėl kliūčių, trukdančių įgyvendinti Maputu susitarimus.

Nuo krizės pradžios ir nuo konsultacijų su Madagaskaru, pradėtų pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį, pradžios Komisija aktyviai rėmė tarptautinės bendruomenės pastangas tarpininkauti, kurios padėjo padaryti didelę pažangą, tačiau, deja, pereinamojo laikotarpio procesas vis dar nebuvo veiksmingas. Esame labai susirūpinę, nes žengiame ne pirmyn, o atgal, ir yra iškilęs neabejotinas pavojus grįžti ten, nuo ko pradėjome 2009 m. kovo mėn.

Sutiksite, kad dėl to, žinoma, gali pablogėti politinių ir žmogaus teisių padėtis ir kilti konfliktai tarp Madagaskaro gyventojų. Turime aiškiai daug kartų nurodyti, kad atmetame bet kokius vienašališkus veiksmus, kurių rezultatas būtų skubotai surengti rinkimai, kurie nepadėtų pasiekti ilgalaikio šios krizės sprendimo.

Todėl, atsakydama į gerbiamo nario iškeltą klausimą, norėčiau pažymėti, kad nesirengiame remti tokio proceso nei politiškai, nei finansiškai.

Iniciatyva, kurios dabar ėmėsi Afrikos Sąjungos Komisijos pirmininkas, yra mūsų paskutinė viltis. Esame pasirengę kartu su tarptautine bendruomene tarptautinėje kontaktinėje grupėje vertinti Madagaskaro judėjimų reakciją ir, priklausomai nuo padėties, pateikti sprendimų pasiūlymus Tarybai pagal Kotonu susitarimo 96 straipsnį.

Jei sprendimas būtų neigiamas, jis neturėtų daryti įtakos projektams, tiesiogiai teikiantiems naudą gyventojams, ir mes tęsime ir, jei reikės, padidinsime humanitarinę pagalbą pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.

Galiausiai, norėčiau jus, pone Pirmininke, patikinti, kad Komisija pasiryžusi aktyviai, kantriai ir ištvermingai ieškoti taikios išeities iš krizės.

 
  
MPphoto
 

  Pirmininkas. − Diskusijos baigtos. Balsavimas vyks po diskusijų.

 
  

(1) Žr. protokolą.

Atnaujinta: 2010 m. gegužės 10 d.Teisinis pranešimas