Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2010/2528(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

B7-0128/2010

Dibattiti :

PV 24/02/2010 - 16
CRE 24/02/2010 - 16

Votazzjonijiet :

PV 25/02/2010 - 7.3
CRE 25/02/2010 - 7.3

Testi adottati :


Dibattiti
L-Erbgħa, 24 ta' Frar 2010 - Brussell Edizzjoni riveduta

16. Il-prijoritajiet tal-Parlament għall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (Ġinevra, 1-26 ta' Marzu 2010) (tkomplija tad-dibattitu)
Vidjow tat-taħditiet
PV
MPphoto
 
 

  Πρόεδρος. - Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις Προτεραιότητες του Κοινοβουλίου για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (Γενεύη, 1-26 Μαρτίου 2010)

 
  
MPphoto
 

  Vittorio Prodi (S&D). - Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tredicesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite è un'occasione estremamente importante.

Vorrei solo ricordare alcuni casi che non sono trattati molto spesso. Proprio parlando di prigioni, ma non per i terroristi, vorrei ricordare le condizioni realmente inumane delle prigioni in Rwanda e in Libia, dove la condanna a morte è pratica nella detenzione di persone assolutamente prive di colpa.

Vorrei ricordare ancora la questione dei saharawi, che rimane indecisa per tanto tempo ancora, e vorrei ricordare anche i diritti per i rifugiati climatici che sono spinti fuori dal loro paese da cambiamenti climatici drammatici. Ecco, queste sono tutte cose che devono essere tenute presenti, proprio perché sono la base anche della nostra convivenza.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE). - Herr Präsident! Zu ihrem 60. Geburtstag im Jahr 2005 gaben sich die Vereinten Nationen zwei neue Strukturen: zum einen die Peace Building Commission, zum anderen den Menschenrechtsrat. Während die Peace Building Commission ihre Arbeit relativ effektiv macht und die Erwartungen weitgehend erfüllt hat, kann man das vom Menschenrechtsrat beim besten Willen nicht behaupten. Hier wurde gesagt – und in der Entschließung zum Ausdruck gebracht –, eine Überarbeitung, eine Reform sei mehr als nötig. Die Arbeit des Menschenrechtsrats ist zu einseitig – Kollegen haben darauf hingewiesen –, Israel z. B. wird einseitig thematisiert. Ich bin unglücklich, ehrlich gesagt, dass die Präsidentschaft hier als einziges größeres Thema den Goldstone-Bericht herausgehoben hat – sicherlich ein diskussionswürdiges Thema, aber nicht der Schwerpunkt.

Wenn Kollege Howitt sagt, die Kandidatur des Iran – sollte sie erfolgreich sein – sei der Todesstoß für den Menschenrechtsrat, dann möchte ich wissen, was das bedeutet, dann möchte ich von unseren Mitgliedstaaten eine einheitliche Position, vom Europäischen Auswärtigen Dienst auch. Denn ich glaube, wenn es so weitergeht, müssen wir uns ernsthaft damit auseinandersetzen, den Schwerpunkt unserer Menschenrechtsarbeit in den Vereinten Nationen wieder in den dritten Ausschuss zu legen. Der hat zumindest universale Repräsentanz und eine höhere Legitimität.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI). - U weet het, wij weten het, de Raad voor de mensenrechten van de Verenigde Naties is een grote farce. Deze raad wordt gegijzeld door de organisatie van de Islamitische Conferentie, die bestaat uit landen die elkaar allemaal beschermen en als doel hebben om de mooie staat Israël te treiteren en valselijk te beschuldigen.

Voorzitter, deze zogenaamde Raad voor de mensenrechten strijdt tegen alles waar mensenrechten voor staan en de vrijheid van meningsuiting in het bijzonder. Het is schandelijk en abject dat dit Parlement deze verschrikkelijke raad serieus neemt. Voorzitter, als dit Parlement echt voor mensenrechten staat, dan veroordeelt het de continue stroom van resoluties die de vrijheid van meningsuiting willen vermoorden, alsmede de flagrante schending van mensenrechten door de landen die de Raad voor de mensenrechten vormen. Voorzitter, naast landen als Saoedi-Arabië, Pakistan, Indonesië en Egypte, die behoren tot de grootste schenders van mensenrechten ter wereld, wil nu ook Iran lid worden van de Raad voor de mensenrechten. Wel ja, alleen nog Noord-Korea erbij en wij hebben zo'n beetje alle schurkenstaten gezellig bij elkaar.

Voorzitter, voor mijn partij is het duidelijk: de VN-Raad voor de mensenrechten is een afschuwelijk orgaan en mag niet serieus genomen worden. Dit Parlement moet ogenblikkelijk en direct afstand nemen van de Raad voor de mensenrechten en absoluut niet in gesprek gaan met een stelletje boeven.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). - Încep prin a reaminti că, atunci când a fost creat ca organ unic specializat în drepturile omului în cadrul sistemului Naţiunilor Unite, Consiliul Drepturilor Omului a marcat o speranţă, şi anume speranţa sporirii protecţiei drepturilor fundamentale la nivel mondial.

Instituirea mecanismului de examen periodic universal, care este inovaţia cea mai importantă în raport cu defuncta Comisie a Drepturilor Omului, era menită să răspundă problematicii, politizării excesive şi selectivităţii în tratarea cazurilor de încălcări grave ale drepturilor omului. Acest mecanism este esenţial pentru ca, într-un fel sau altul, Consiliul Drepturilor Omului să se achite de mandatul său. Trebuie însă subliniat că vechii demoni nu au dispărut în întregime şi că politizarea excesivă continuă să afecteze munca acestui organism. Pe de altă parte, trebuie să spunem că mecanismul de examen periodic universal nu este suficient pentru a asigura o protecţie efectivă a drepturilor omului.

Atunci când Consiliul nu reacţionează suficient de prompt, aşa cum s-a întâmplat, ca să iau un singur exemplu, în Guineea, în cazul crizei din Guineea, acest lucru are consecinţe foarte serioase: autorii încălcării drepturilor omului pot avea pur şi simplu senzaţia că nu au de ce să-şi facă griji. Credibilitatea Consiliului depinde deci de capacitatea sa de a acţiona ferm şi rapid atunci când survin violări grave ale drepturilor omului.

În acest sens, este important ca Uniunea Europeană să promoveze crearea la nivelul Consiliului Drepturilor Omului a unor mecanisme dedicate răspunsului la crizele precum cele din, ca să luăm exemple din actualitate, Afganistan, Guineea - Conakry, Iran, Yemen sau Irak. Este, cred, în interesul Parlamentului European ca această instanţă, Consiliul Drepturilor Omului, să fie cât se poate de puternică şi de eficace, pentru că, spun eu, avem nevoie de un partener credibil în dialogul asupra drepturilor omului.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D). - Aş vrea să mă refer la situaţia din Fâşia Gaza care constituie, după cum ştiţi, un element permanent de preocupare în privinţa respectării drepturilor omului, mai ales după agravarea situaţiilor în urma confruntărilor din iarna trecută. Nu cred că putem măsura cine a suferit mai mult în acest conflict, acţiunile militare ale ambelor părţi au făcut să sufere, din păcate, mai ales civilii, dar, în contextul situaţiei de pe teren, este foarte greu de diferenţiat între militari şi civili, în ceea ce-i priveşte pe palestinieni, iar de cealaltă parte, atacurile cu rachete ale Hamas au urmărit terorizarea civililor israelieni.

Am vizitat zona în perioada conflictului, am văzut care erau problemele şi temerile ambelor părţi şi cred că orice încercare de a face vinovată doar o singură parte pentru cele întâmplate este în dezacord cu realitatea. Confruntările sângeroase din Fâşia Gaza şi consecinţele dramatice în plan umanitar sunt o pledoarie dureroasă pentru o acţiune concentrată în toate zonele sensibile ale planetei, în special împotriva cauzelor ce determină suferinţa civililor lipsiţi de apărare, precum şi pentru implicarea mai profundă şi mai eficientă a structurilor internaţionale în vederea impulsionării dialogului pentru pace. Este o sferă în care Uniunea Europeană are atât capacitatea, cât şi credibilitatea necesare, dar şi obligaţia de a acţiona mai ferm pe plan mondial.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Mr President, one parliamentary priority is also to address an alarming situation where the Human Rights Council’s activities have resulted in extreme politicisation. It is therefore of utmost importance that the EU member delegations should stand up for the establishment of criteria for becoming a member of the Human Rights Council. That applies especially to minimum requirements of cooperation with special procedures, and resisting the use of ‘no action’ motions which have prevented the adoption of resolutions on certain states who are keen to avoid criticisms of their human rights policies.

I would like to refer to two other parliamentary priorities. Firstly, Belarus. Contrary to expectations, the human rights situation has not improved, but is worsening. I would like today to stress Mr Milinkevich’s message. The EU has now got real leverage to put pressure on Lukashenko’s regime to make him bring about genuine improvement as a condition for further EU economic aid and cooperation.

Secondly, I would like to call for support for last week’s public address by the 18 Russian human rights activists, including Sakharov Prize winner Kovalev, who are extremely worried about a further clampdown on independent satellite information in the Russian language, which the Kremlin has achieved through applying pressure.

It is really damaging to the values of the EU to praise human rights advocates like Kovalev, and, at the same time, to surrender to Mr Putin’s claims that broadcasting alternative information in the Russian language by European satellites is something hostile.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). - În cadrul dezbaterii de azi, aş dori să aduc în atenţia dumneavoastră cazul soldatului israelian Ghilad Shalit, răpit la Kerem Shalom în luna iunie, anul 2006, un soldat în vârstă de numai 19 ani. Săptămâna trecută am făcut parte din delegaţia oficială a Parlamentului European în Israel, iar una dintre întâlniri a fost cu tatăl lui Ghilad Shalit, Noam Shalit. În ciuda prevederilor articolelor 13, 23 şi 126 din Convenţia de la Geneva privind drepturile prizonierilor de război, lui Ghilad, care are şi cetăţenie franceză, nu-i sunt respectate dreptul de a fi vizitat de către familie şi Crucea Roşie Internaţională, dreptul la un tratament uman, dreptul de a se şti cu precizie locaţia în care este ţinut prizonier. Ţin să precizez că inclusiv articolul 77 din raportul Comisiei Goldstone, de altfel critic la adresa Israelului, recomandă ca Ghilad Shalit să se bucure de drepturile asigurate de Convenţia de la Geneva. Pe de altă parte, Israelul respectă drepturile prizonierilor.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE). - Az EU az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának márciusi ülésén egyértelműen ki kell fejezze abbéli meggyőződését, hogy a nemzetközi közösség a fejlődő világban tapasztalható emberi jogsértések mellett a fejlett országokban tapasztalható visszásságokat sem hagyja szó nélkül. Az ENSZ Közgyűlésének 1992. december 18-án elfogadott nyilatkozata a nemzeti, etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól, egyaránt érvényes a fejlődő és fejlett országokra, akár az EU-tagállamokra is. A nyilatkozat második cikkelyének első bekezdése kimondja, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek mindenféle beavatkozás vagy diszkrimináció nélkül használhatják nyelvüket a magán- és közszférában egyaránt. Ez a cikkely jelen pillanatban EU-tagállamokban is csorbát szenved. Az EU akkor lehet hiteles, ha olyan megoldást talál, amely által az egész világ számára példamutató módon kezeli az Unió területén az emberi kisebbségi jogok terén előforduló visszásságokat.

 
  
MPphoto
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, τα επόμενα δύο χρόνια είναι κρίσιμα για την αποκρυστάλλωση του ρόλου του ΟΗΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων γιατί, όπως είναι γνωστό, το 2011 θα δει το φως της δημοσιότητας η διακυβερνητική επισκόπηση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Υπάρχει κίνδυνος, σ' αυτό το διάστημα, χώρες οι οποίες αναφέρθηκαν και από τους συναδέλφους και οι οποίες δεν αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον τομέα αυτό, να προσπαθήσουν να περιορίσουν το ρόλο του ΟΗΕ.

Σε όσα ήδη αναφέρθηκαν προσθέτω τα εξής: πρώτον, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι - και επιθυμεί να συνεχίσει να είναι - ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες όσον αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μια από τις προτεραιότητές μας πρέπει να είναι να μιλάμε διεθνώς με μια φωνή και να αποφεύγουμε όσο μπορούμε τις παραφωνίες.

Δεύτερον, θα πρέπει να ενισχύουμε τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στον τομέα της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Τρίτον, και τελευταίο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει, και μπορεί, να παρακολουθεί προσεκτικά τις ειδικές διαδικασίες που θα ακολουθήσουν όσον αφορά την καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου, ώστε να υπάρξει πραγματική και ουσιαστική συμβολή από την πλευρά μας στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE). - Monsieur le Président, Madame Georgieva, Monsieur López Garrido, je voudrais attirer votre attention dans cette résolution sur le point 13 relatif à la candidature iranienne au Conseil des droits de l'homme de l'ONU.

Le 15 février dernier, l'Iran a été soumis à l'examen périodique universel qui passe en revue la situation de protection et de promotion des droits de l'homme dans le pays. Le régime iranien a affirmé que, dans le pays, le respect est assuré. À propos de ces affirmations du régime actuel, j'aimerais mettre en exergue quelques faits différents.

Hier encore dans ce Parlement, Mme Maryam Radjavi nous faisait l'état des lieux des arrestations arbitraires et des tortures infligées aux femmes iraniennes et aux opposants du régime. On déplore également les conditions politiques des prisonniers, le camp d'Ashraf est devenu le symbole du non-respect des droits de l'homme. Plusieurs témoignages de mes collègues parlementaires ont été apportés lors de la session du mois de janvier.

Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que l'Iran devienne membre de la plus haute instance de défense des droits de l'homme. Dès lors, je me demande quel message nous allons adresser aux autres États qui respectent réellement les droits de l'homme. L'Europe doit parler d'une seule voix, faisant preuve de continuité et, comme Mme Ashton l'a dit dans ses déclarations, disons que la candidature de l'Iran, à ce stade, n'est même pas envisageable.

 
  
MPphoto
 

  Alf Svensson (PPE). - Herr talman! I fråga om vår grupps gemensamma resolution om FN:s råd för mänskliga rättigheter är jag i synnerhet glad för punkterna 6 och 25, där vi upprepar EU:s starka stöd för så kallade landspecifika resolutioner. I de fall där grova övergrepp på de mänskliga rättigheterna systematiskt sker är landspecifika resolutioner såväl i rådet för mänskliga rättigheter som i FN:s generalförsamling ett oerhört viktigt verktyg. I många fall där en nations regering under lång tid underlåtit att delta i samtal eller program för att förbättra ämnessituationen är de landspecifika resolutionerna det internationella samfundets enda kvarstående möjlighet att agera mot dessa brott.

Det handlar inte, som en del kritiker menar, om naming and shaming och inte heller om att vi i Europa tycker om att lägga näsan i blöt i andra staters interna angelägenheter. Det handlar helt enkelt om att markera att vi inte kan acceptera en regims systematiska kränkningar och förtryck mot sin egen befolkning. Det handlar om att visa att vi står på frihetens sida och inte på förtryckets. Därför är det viktigt att vi från EU-håll fortsätter att försvara förekomsten av landspecifika resolutioner inom FN-systemet.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). - Mr President, the countries of the European Union should put their own houses in order before pointing their fingers at others. Many European Union members prosecute and imprison people for non-violent freedom of speech. In particular, they seek to make any opposition to immigration a criminal offence. Book-burning is alive and well. Political parties are banned, as in Belgium, or their ban is sought on invented evidence, as in Germany, or a backdoor ban is sought, as in the United Kingdom, where my own party has been banned, by a court order sought by the Government, from accepting new members for an indefinite period.

It is not enough for countries to call themselves democratic: they must also respect freedom of speech, they must respect freedom of association and they must respect freedom of elections.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, Presidente en ejercicio del Consejo. − Señor Presidente, agradezco mucho las intervenciones de los miembros del Parlamento Europeo en relación con esta cuestión, absolutamente esencial y crucial, que, como dije en mi primera intervención, constituye uno de los elementos nucleares de la Unión Europea: la defensa de los derechos humanos.

En este sentido, nosotros entendemos que la participación en el Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, incluso el apoyo a la existencia de ese Consejo, es una posición que debe mantenerse por parte de la Unión Europea. La Unión Europea ha defendido siempre que se estableciera un Consejo de Derechos Humanos sustitutivo, como se decía anteriormente, de la antigua Comisión y, además, entendiendo que es un instrumento que puede ser capaz de tratar adecuadamente de la situación de los derechos humanos en todo el mundo; situación que requiere la acción, la toma de posición o la declaración correspondiente por parte de Naciones Unidas y de los miembros que componen Naciones Unidas.

De hecho, la Presidencia de la Unión Europea, la Presidencia del Consejo, siempre ha intervenido, sistemáticamente, en las discusiones de los distintos períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en representación de la Unión Europea, y eso va a seguir así. La Presidencia del Consejo de la Unión va a intervenir en el siguiente período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en representación del Consejo de la Unión; esto es, naturalmente, perfectamente compatible con las declaraciones y las tomas de posición de cada uno de los Estados miembros de la Unión y de la Comisión Europea, naturalmente, como otra institución de la Unión.

Quiero decir, por tanto, que nosotros estamos por tanto a favor de que exista este organismo y a favor de que puedan extraerse de él todas las posibilidades, que en algunos casos se consiguen y en otros casos, no: es evidente que hay determinadas situaciones en las que, como consecuencia de las votaciones que se producen, la Unión Europea y sus países miembros no consiguen todos los objetivos. Hay casos realmente positivos; por ejemplo, la posición respecto de Somalia: hay violaciones de los derechos humanos en esa región; hay otros casos en los que no se ha conseguido. Pero siempre es más la vertiente de la dimensión positiva que la dimensión negativa en este caso.

Quiero señalar que, en relación con algunos casos de países que se han mencionado en las distintas intervenciones, esta misma tarde vamos a hablar de algunos de ellos.

Sí quisiera referirme al caso de Irán, porque ha habido reiteradas alusiones al tema de la candidatura de Irán. Como saben ustedes, constantemente ha habido declaraciones. Tengo aquí delante, solo ya en este año, tres declaraciones de la Alta Representante de la Unión para Política Exterior y Seguridad, Catherine Ashton, sobre la situación en Irán, condenando y mostrando su preocupación por algunos casos de violaciones de los derechos humanos o ejecuciones que se han producido en Irán.

En cuanto a la cuestión de la candidatura, tenemos que señalar, primero, que estamos ante una cuestión que sigue siendo, por el momento, una competencia nacional (el asunto de la posición respecto de las candidaturas de los países destinados a formar parte del Consejo de Derechos Humanos) y, en todo caso, que la gestión en lo que se refiere a la situación de los derechos humanos en Irán, a las violaciones de los derechos humanos que se producen y, por tanto, a la eventual aceptación o no de la candidatura de Irán al Consejo de Derechos Humanos tiene que ser llevada a cabo, entendemos, con cautela para no generar efectos contrarios a los deseados. Por eso entendemos que la Unión Europea, aquí en este campo, debe intentar tener una posición lo más coordinada posible (que es lo que se está produciendo en este momento), respetando la competencia nacional y, como digo, con cautela.

En definitiva, señor Presidente, nosotros consideramos que el Consejo de Derechos Humanos es un lugar donde tenemos que defender la posición de la Unión Europea y que es un lugar adecuado para hacerlo; además, nuestro compromiso con él ha ido siempre en el sentido de conseguir que no haya vueltas atrás, involuciones en el movimiento universal de defensa de los derechos humanos y, especialmente, que no haya vueltas atrás en una conquista de la humanidad, que es considerar a los derechos humanos como un valor universal, un valor universal que debe ser defendido por encima de fronteras, por encima de tradiciones y por encima de diversidades, porque es algo que corresponde a la esencia íntima de los seres humanos.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, Member of the Commission. − Mr President, thank you very much to all Members of Parliament for the recommendations they have conveyed. We will make sure that we share these with the High Representative.

Let me make four points in response to specific questions and comments.

First, on Iran and the candidacy of Iran: I very much support the view expressed by the Spanish Presidency. I can only stress that each and every elected member of the Council is expected to display in practice the highest commitment to the protection and promotion of human rights.

On the very sad case of the loss of human life in Cuba, the death of Mr Orlando Zapata, I would like to express the condolences of the Commission to his family and strongly condemn the continuous imprisonment of more than 200 political dissidents in Cuba as well as other expressions of disrespect for fundamental human rights. The Commission calls upon Cuba to change its policy and to live up to its obligations under international law. We will continue to address the human rights issue in the dialogue with Cuba, with the authorities there, and we will use this dialogue as a vehicle to press the issue of human rights.

On the calls by many for the EU to speak with one voice on human rights issues, the Commission is very strongly in support.

The fourth point, on Gaza: I think it would be more appropriate to take up this point in the next discussion on the Goldstone report.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Έλαβα έξι προτάσεις ψηφίσματος(1), που έχουν κατατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4 του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης.

Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. – Ho molte riserve sulla credibilità che nel complesso ha l´UNHRC. Ad ogni modo, auspico che la presenza di una delegazione della DROI nella prossima sessione del Consiglio dia modo alle istituzioni comunitarie di sollevare la questione urgente della cristianofobia. Sappiamo bene che non occorre avvolgere l’orologio della storia per incontrare casi di gravi persecuzioni anticristiane: non si parla infatti di passato, ma di presente, e purtroppo, prevedibilmente anche di futuro, perché da tutto il mondo quotidianamente riceviamo preoccupanti, drammatiche notizie di aggressioni, discriminazioni, uccisioni di credenti cristiani. Sappiamo anche che il tema è delicato, e che se finora non è stato affrontato adeguatamente, questo è accaduto non soltanto per l’equilibrio diplomatico che i partecipanti devono mantenere in consessi come l´UNHRC, ma evidentemente anche per la politica anticristiana perseguita da Paesi, se non proprio nemici del cristianesimo, almeno tradizionalmente tolleranti verso gli atti di cristianofobia.

Siano pertanto l´UE e questo Parlamento, in un´occasione illuminata dai riflettori della politica mondiale, promotori nella comunità internazionale di un nuovo approccio alla questione della cristianofobia, affinché questa sia riconosciuta universalmente e senza indugi come grave violazione dei diritti umani e della libertà di religione, e affinché la comunità si attivi per arrestarne la preoccupante diffusione.

 
  
MPphoto
 
 

  Proinsias De Rossa (S&D), in writing. – I support this resolution which calls inter alia on the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Member States to work towards a strong EU common position on the follow-up to the Goldstone Report and demands the implementation of its recommendations and accountability for all violations of international law, including alleged war crimes, and urges all sides to conduct investigations that meet international standards of independence, impartiality, transparency, promptness and effectiveness, in line with United Nations General Assembly Resolution A/64/L.11. It further stresses that respect for international human rights law and international humanitarian law by all parties and under all circumstances is an essential precondition for achieving a just and lasting peace in the Middle East. The Resolution also calls on the EU High Representative and Member States to actively monitor the implementation of recommendations included in the Goldstone Report by means of consultation of EU external missions and NGOs in the field and calls for the recommendations and related observations to be included in EU dialogues with all parties, as well as EU positions in multilateral fora.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Aġġornata l-aħħar: 5 ta' Marzu 2010Avviż legali