Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Forhandlinger
Torsdag den 25. februar 2010 - BruxellesEUT-udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter: se protokollen
 3.Situationen i Ukraine (indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 4.Grønbog om reform af den fælles fiskeripolitik (forhandling)
 5.Jernbanesikkerhed, herunder det europæiske jernbanesignalsystem (forhandling)
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Afstemning
  7.1.Investeringsprojekter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab (A7-0016/2010, Adina-Ioana Vălean)
  7.2.Situationen i Ukraine (B7-0116/2010)
  7.3.Parlamentets prioriteringer for FN's Menneskerettighedsråd (Genève, 1.-26. marts 2010) (B7-0119/2010)
  7.4.Beijing +15 – FN's handlingsplan for ligestilling
  7.5.Overslag over indtægter og udgifter for ændringsbudget nr. 1/2010 (Sektion I, Europa-Parlamentet) (A7-0017/2010, Vladimír Maňka)
  7.6.Grønbog om reform af den fælles fiskeripolitik (A7-0014/2010, Maria do Céu Patrão Neves)
 8.Meddelelse af Rådets fælles holdninger: se protokollen
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 11.Fremsendelse af beslutninger vedtaget under dette møde: se protokollen
 12.Tidsplan for kommende møder: se protokollen
 13.Afbrydelse af sessionen
Forhandlinger
EUT-udgave (402 kb)
 
Forhandlinger
EUT-udgave (944 kb)
Seneste opdatering: 12. august 2010Juridisk meddelelse