Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0028(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0015/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 5
CRE 09/03/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 09/03/2010 - 6.9
CRE 09/03/2010 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0049

Συζητήσεις
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση: Anna Hedh (A7-0024/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Με την πάροδο των ετών, το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών αναπτύχθηκε πάρα πολύ, προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ανθρώπων. Πρώτα από όλα, η διασυνοριακή διάσταση των καταναλωτικών αγορών αναπτύχθηκε σημαντικά χάρη στην ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, πράγμα που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την ανάγκη για την προστασία των καταναλωτών και, ειδικότερα, για την υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών.

Κατά την άποψή μου, η αυστηρότερη εποπτεία της αγοράς και οι μηχανισμοί επιβολής της νομοθεσίας, καθώς και η αποτελεσματική και ευρεία εφαρμογή τους, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, υποστήριξα την έγκριση της έκθεσης και τις αλλαγές που προτείνει.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(EN) Κυρία Πρόεδρε, υποστήριξα αυτήν την έκθεση. Η αποτελεσματική επιβολή της πολιτικής για τους καταναλωτές είναι καίριας σημασίας για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Πρέπει να έχουμε μία πραγματική και εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, με υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, πράγμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει σήμερα. Η σχετική νομοθεσία υπάρχει, αλλά δεν εφαρμόζεται σωστά στα κράτη μέλη. Το πιο σημαντικό είναι πως οι καταναλωτές μας δεν αισθάνονται ασφαλείς, διότι δεν γνωρίζουν τους κανόνες, και σε πολλές περιπτώσεις, οι μηχανισμοί αποζημίωσης δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα εφαρμόζουν σωστά τις οδηγίες, ότι οι πολίτες θα είναι ενήμεροι για τα δικαιώματά τους και, το σημαντικότερο, ότι θα είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματα αυτά στην πράξη.

 
  
  

Έκθεση: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE).(LT) Κύριε Buşoi, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ απόλυτα με αυτήν την πρωτοβουλία. Ειδικότερα, συμφωνώ με την ενίσχυση του δικτύου SOLVIT και τη διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να γίνει κάθε αναγκαία δαπάνη, προκειμένου να παράσχουμε ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες αυτής της ευρωπαϊκής δομής στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, στο Διαδίκτυο ή σε τηλεοπτικά προγράμματα. Μπορώ, ωστόσο, να δηλώσω σε όλους εσάς ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά, η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο, ενώ υπάρχουν ακόμα και διαφορετικές κυρώσεις για τις ίδιες δραστηριότητες. Σας ευχαριστώ, αυτό ακριβώς ήθελα να υπογραμμίσω.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα υπέρ της έκθεσης Buşoi, διότι πιστεύω ότι η υπηρεσία που παρέχει το SOLVIT είναι κεφαλαιώδους σημασίας για μία σαφή και διαφανή σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των πολιτών και των επιχειρήσεων, σχέση που αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το SOLVIT έχει αποβεί σημαντικό εργαλείο για την επίλυση των προβλημάτων πολιτών και επιχειρήσεων που θέλουν να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που τους προσφέρει η εσωτερική αγορά. Στις εθνικές νομοθεσίες πολλών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια που πρέπει να αρθούν. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη διάθεση περισσότερων πόρων, την πρόσληψη περαιτέρω εξειδικευμένου προσωπικού και τη βελτίωση της προβολής αυτής της υπηρεσίας, και σε επίπεδο τοπικών αρχών, όπου θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμη.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Ως σκιώδης εισηγήτρια, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές για το γεγονός ότι η έκθεσή μας για το δίκτυο SOLVIT εγκρίθηκε με μία τέτοια απόλυτη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο. Αυτό δίνει ένα σαφές μήνυμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή να λάβουν σοβαρά υπόψη τις συστάσεις μας, σκοπός των οποίων είναι να εξασφαλίσουν ότι θα αξιοποιηθεί καλύτερα αυτό το χρήσιμο για τους πολίτες και τους επιχειρηματίες μέσο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είναι ενήμεροι για το μέσο αυτό οι επιχειρηματίες και οι πολίτες. Θέλω να ελπίζω ότι το επόμενο έτος η Επιτροπή θα παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο ολοκληρωμένη ετήσια έκθεση, η οποία θα πληροφορεί το κοινό για τις καταγγελίες που αφορούν την άρνηση δικαιωμάτων που υποτίθεται ότι κατά τα άλλα εγγυάται η ευρωπαϊκή νομοθεσία.

 
  
  

Έκθεση: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να αιτιολογήσω την ψήφο μου για την έκθεση της κ. de Brún. Σας ευχαριστώ πολύ για την εκπόνηση αυτού του εγγράφου. Το να έχουμε απαιτήσεις για τη μεταφορά των ζώων σημαίνει ότι δεν προστατεύουμε μόνο τα ζώα, αλλά ότι μεριμνούμε πρωτίστως για την ασφάλεια και την υγεία των ανθρώπων. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου σε μέτρα που στοχεύουν στην παράταση του μεταβατικού καθεστώτος και, συνακόλουθα, στην εξάλειψη του προβλήματος της λύσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά, θα πρέπει να φανούμε προσεκτικοί και λογικοί στο θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας κατοικίδιων ζώων στην Ένωση, και να λάβουμε επίσης υπόψη τις απόψεις των ειδικών των ερευνητικών ινστιτούτων.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Ψήφισα υπέρ της παράτασης της μεταβατικής περιόδου στη διάρκεια της οποίας ορισμένα κράτη μπορούν να εφαρμόζουν εξαιρέσεις, διότι τα εν λόγω κράτη υποσχέθηκαν να μην ζητήσουν μελλοντικά άλλη παράταση των εξαιρέσεων σχετικά με τους κτηνιατρικούς όρους. Κατανοώ τις ανησυχίες της Ιρλανδίας, της Μάλτας, της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, διότι έχουν αυστηρότερες απαιτήσεις σχετικά με τα έγγραφα για τα κατοικίδια που μεταβαίνουν μαζί με τους ιδιοκτήτες τους στις χώρες καταγωγής των τελευταίων. Οι κύριοι κίνδυνοι είναι η λύσσα, η εχινοκοκκίαση και ασθένειες που μεταδίδονται από τα τσιμπούρια. Φυσικά, πρέπει να επισημανθεί ότι, στο μέλλον, οφείλουμε να εξαλείψουμε την ασυνέπεια να επιτρέπεται σε ορισμένα κράτη να έχουν μεταβατική περίοδο, και ότι είναι ουσιαστικό για εμάς να ενεργούμε από κοινού και να έχουμε εναρμονισμένη νομοθεσία.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, από τη μία πλευρά, μπορώ να καταλάβω ότι είναι προς το συμφέρον των επιμέρους κρατών μελών να εμμένουν στην παράταση των ειδικών ρυθμίσεων σχετικά με την εισαγωγή κατοικίδιων ζώων. Από την άλλη, όμως, πρέπει πάντα να μεριμνούμε ούτως ώστε οι δαπάνες να είναι ανάλογες των οφελών. Στην προκειμένη περίπτωση δεν το επιτύχαμε αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απείχα από την ψηφοφορία. Αυτό που χρειαζόμαστε ειδικότερα είναι, αφενός, κατάλληλη αποτελεσματική προστασία όσον αφορά τις εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφετέρου δε, ολοένα μεγαλύτερη εναρμόνιση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι αυτό είναι και προς το συμφέρον των καταναλωτών, που από ένα σημείο και μετά ενδέχεται να αισθάνονται αποπροσανατολισμένοι εάν ισχύουν διαφορετικοί όροι για την εισαγωγή στη χώρα Α από αυτούς που ισχύουν στη χώρα Β.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). (EN) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα κατά της πρότασης κυρίως επειδή κατάγομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Θεωρώ ότι έχουμε ήδη καλή νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος και δεν θέλουμε η απειλή της λύσσας να πλήξει το νησί μας.

Επίσης, με καταπλήσσει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η πρόταση αναφέρεται μόνο στους σκύλους, τις γάτες και τις νυφίτσες, και θα ήθελα επίσης να παρατηρήσω ότι ο Screaming Lord Sutch το είχε προτείνει αυτό πριν από 25 χρόνια και θα πρέπει σήμερα να μας κοιτάζει από ψηλά με μεγάλη ικανοποίηση.

Έτσι όμως, πολλοί από τους ψηφοφόρους μου στην περιοχή West Midlands του Ηνωμένου Βασιλείου θα σκεφτούν ότι πολλές από τις πολιτικές που προέρχονται από αυτό το Σώμα είναι πολιτικές του κόμματος Monster Raving Loony Party.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). (EN) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που σας βλέπω και πάλι στην έδρα.

Κατά καιρούς λαμβάνουμε αυτά τα μηνύματα από την πλευρά της Επιτροπής, ότι δηλαδή η ΕΕ κάνει αρκετά. Θα έπρεπε να κάνει λιγότερα, αλλά να τα κάνει καλύτερα, να επικεντρώνεται στα πραγματικά σοβαρά ζητήματα.

Και έπειτα έχουμε όλα αυτά τα ψηφίσματα για θέματα όπως το ποια κατοικίδια επιτρέπεται να παίρνουμε μαζί μας και πού. Νομίζω ότι έδώ τίθεται θέμα αναλογικότητας, έτσι δεν είναι; Οι εθνικές συνθήκες των χωρών διαφέρουν μεταξύ τους. Η πατρίδα μας είναι ένα νησί χωρίς χερσαία σύνορα και είμαστε απόλυτα ικανοί να επιτύχουμε λογικές και αναλογικές διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ μας.

Πιστεύουμε πραγματικά ότι θα ήταν προτιμότερο να δημιουργήσουμε νέα διοικητική γραφειοκρατία που θα είναι στα χέρια των ίδιων μεγαλοφυιών που μας έφεραν την κοινή γεωργική πολιτική, την κοινή αλιευτική πολιτική, τους ανεξέλεγκτους προϋπολογισμούς και όλα τα υπόλοιπα που περιλαμβάνει το κοινοτικό κεκτημένο; Το παρόν ζήτημα μπορούμε αναμφίβολα να το αφήσουμε στη δικαιοδοσία των κρατών μελών.

 
  
  

Έκθεση: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Ο αντικειμενικός σκοπός του χώρου Σένγκεν είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Είναι παράλογο το γεγονός ότι πολλοί κάτοχοι θεώρησης μακράς διαμονής έχουν αισθητά μικρότερη ελευθερία κίνησης στον χώρο Σένγκεν από εκείνους που έχουν θεώρηση βραχείας διαμονής. Σε έναν μήνα θα τεθεί σε ισχύο κώδικας θεωρήσεων της Ένωσης, όπως όμως δείχνει η ανάλυση των μέτρων που έχουν λάβει τα κράτη μέλη σχετικά με τις θεωρήσεις μακράς διαμονής και τη χορήγηση τίτλων διαμονής, υπάρχουν διάφορες εκδοχές και τρόποι εφαρμογής, με συνέπεια να έχει σημειωθεί παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών.

Με τη βοήθεια των προτάσεων της Επιτροπής, θα μπορούσαν να αποφευχθούν πρακτικά προβλήματα και καθυστερήσεις στη χορήγηση τίτλων διαμονής που –όπως ανέφερα– έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής σε πολλά κράτη μέλη. Πρόεκιται για κατεπείγον ζήτημα: ο κώδικας θεωρήσεων θα πρέπει να τεθεί πολύ σύντομα σε ισχύ, και υποστήριξα τις προτάσεις της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Υποστήριξα αυτόν τον κανονισμό που θα διευκολύνει την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής στον χώρο Σένγκεν. Είναι λογικό ότι οι φοιτητές, οι ερευνητές και οι επιχειρηματίες από τρίτες χώρες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν σε ολόκληρη την Ένωση, εφόσον έχουν λάβει θεώρηση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος.

Θα ήθελα, ωστόσο, να απευθύνω και πάλι έκκληση σε άλλες χώρες να επιδείξουν αλληλεγγύη προς την Τσεχική Δημοκρατία, η οποία αγωνίζεται μάταια κατά της θέσπισης απαιτήσεων θεώρησης από τον Καναδά. Αυτό ισοδυναμεί με μία άνευ προηγουμένου ανισότητα μεταξύ πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα ο Καναδάς εξετάζει τη θέσπιση θεωρήσεων για άλλες χώρες –για την Ουγγαρία επί παραδείγματι– και αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε αδιαμαρτύρητα. Για τη συγκεκριμένη κατάσταση ευθύνονται οι υπερβολικά γενναιόδωροι και, ως εκ τούτου, δελεαστικοί όροι για τους αιτούντες άσυλο. Οι όροι αυτοί προκαλούν κυριολεκτικά σε κατάχρηση του συστήματος. Ο Καναδάς υποσχέθηκε να τους τροποποιήσει, αλλά δεν κάνει τίποτα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που δράττομαι για άλλη μίια φορά της ευκαιρίας να επιστήσω την προσοχή στο ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE).(HU) Όπως ακούσαμε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πρόταση αφορά τη διευκόλυνση των ταξιδιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπηκόους τρίτων χωρών που διαθέτουν θεώρηση μακράς διάρκειας τύπου D, η οποία έχει εκδοθεί από ένα κράτος μέλος. Τούτο θα δώσει λύση σε καταστάσεις στις οποίες, για διάφορους λόγους, ορισμένα κράτη μέλη δεν μπορούν ή δεν μπορούν ή δεν θέλουν να εκδώσουν έγκαιρα τίτλο διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών ή δεν εφαρμόζουν σωστά το ρυθμιστικό πλαίσιο που παρέχουν οι κανονισμοί Σένγκεν. Η αντιπροσωπεία του ουργρικού κόμματος Fidesz απείχε από την τελική ψηφοφορία για τη νομοθεσία αυτή, διότι μέχρι στιγμής η Ουγγαρία κατάφερε να μεταφέρει σωστά τη νομοθεσία, δεν υπήρξαν προβλήματα, και μπορέσαμε να το επιτύχουμε αυτό πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η συμφωνία Σένγκεν. Ταυτόχρονα, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι είναι προς το συμφέρον των ουγγρικών μειονοτήτων που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως υπήκοοι τρίτων χωρών να μπορούν να διαμένουν νόμιμα στην επικράτεια κρατών μελών της ΕΕ χωρίς υπερβολικές διοικητικές επιβαρύνσεις. Αυτό απαιτεί νόμους τόσο σε κοινοτικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίοι δεν θα αλληλοσυγκρούονται, αλλά θα ενισχύουν τους στόχους μας.

 
  
  

Έκθεση: Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010)

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). (EN) Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία σε αυτήν την έκθεση, αλλά μου είναι αδύνατον να υποστηρίξω την παράγραφο 35 που ζητεί την εισαγωγή κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις δραστηριότητες των εταιρειών (CCCTB).

Ένα από τα πράγματα που μας λένε για την CCCTB είναι πως θα είναι πιο αποτελεσματική και θα απλοποιήσει την κατάσταση. Δεδομένου όμως ότι, όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, οι εταιρείες μπορούν να προβούν σε θετική ή αρνητική επιλογή, θα καταλήξουμε με 28 φορολογικές βάσεις, αντί των υφιστάμενων 27, και αυτό δύσκολα θα το έλεγε κανείς απλοποίηση.

Επίσης, με τη μορφή που προτείνεται σήμερα, η CCCTB θα σήμαινε την αναδιανομή των ευρωπαϊκών κερδών σε ολόκληρη την ΕΕ και την επιβολή, συνεπώς, κυρώσεων σε μία χώρα σαν τη δική μου, την Ιρλανδία, η οποία εξάγει πολλά από τα προϊόντα της· και τούτο διότι τα κέρδη θα καταγράφονταν, ασφαλώς, στο σημείο πώλησης. Αυτό φαίνεται λίγο παράξενο εφόσον η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών βρίσκεται στον πυρήνα της ΕΕ. Επομένως, αν χρησιμοποιήσουμε την CCCTB, θα καταλήξουμε στην επιβολή κυρώσεων στις χώρες εξαγωγείς.

Τέλος, πιστεύω επίσης ότι η θέσπιση της CCCTB ενδέχεται να επιδράσει αρνητικά στην ικανότητα της Ευρώπης να προσελκύει άμεσες επενδύσεις από το εξωτερικό, διότι οι κανόνες, αυτοί καθαυτούς, δεν θα εφαρμόζονται στο κράτος μέλος όπου γίνονται οι επενδύσεις, αλλά βάσει ενός πολύπλοκου τύπου που μπορεί να υπολογιστεί μόνο αναδρομικά. Θεωρώ, λοιπόν, ότι κάτι τέτοιο θα παρέβλαπτε ασφαλώς την ικανότητά μας να προσελκύουμε άμεσες ξένες επενδύσεις.

 
  
  

Έκθεση: Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE).(PL) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για την εκπόνηση αυτής της έκθεσης, η οποία είναι σημαντική για την οικονομική μεγάθυνση. Υποστηρίζω πλήρως τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις της εισηγήτριας σχετικά με τη θέσπιση και την επιβολή της κοινοτικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη. Η ενιαία, καλώς λειτουργούσα ενιαία αγορά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της σταθερής οικονομίας, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη σε περίοδο κρίσης. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτής της αγοράς εξαρτάται από την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μείωση του διοικητικού φόρτου, η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών, η απλοποίηση των διαδικασιών και η εναρμόνιση της νομοθεσίας θα έχουν ως αποτέλεσμα τη γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά των οδηγιών στα κράτη μέλη. Ακόμα, η δημοσιοποίηση των τρεχόντων δεδομένων και η αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρηματιών για τα δικαιώματά τους και την κατάσταση στην αγορά θα βελτιώσουν τη λειτουργία της αγοράς και τη διαφάνεια ως προς τις αρχές της, διασφαλίζοντας ίσους όρους ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 

  Viktor Uspaskich (ALDE).(LT) Κυρία Πρόεδρε, κυρία εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με την πρωτοβουλία αυτή και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους και εταιρείες σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, χωρίς σαφή και αυστηρά ρυθμισμένη παρακολούθηση της κατάστασης της εσωτερικής αγοράς και του νομικού καθεστώτος, αμφιβάλλω εάν θα είναι δυνατό να επιτευχθεί η διάσωση αυτών των παραγόντων της αγοράς, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους και των χρησιμοποιούμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση διαπίστωσης, μετά από ανάλυση, προφανών παραβιάσεων πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές ποινές. Πρέπει να παρακολουθούνται οπωσδήποτε οι πρακτικές κατά τη διερεύνηση καταγγελιών σε διεθνές επίπεδο, και να θεσπιστούν κριτήρια. Δυστυχώς, οι θλιβερές στατιστικές στη χώρα μου καταδεικνύουν πως σε οκτώ από δέκα διεθνείς υποθέσεις που διερευνούνται σήμερα, διαπιστώνεται ότι κρατικά θεσμικά όργανα ή δικαστικές αρχές έχουν ενεργήσει εσφαλμένα. Για τον λόγο αυτόν, πιστεύω ότι θα είναι αδύνατο να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς σαφή ρύθμιση των ποινών. Θα ήθελα να εστιαστούμε σε αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη δημιουργία σταθερού και καινοτόμου οικονομικού περιβάλλοντος. Εντούτοις, η εσωτερική αγορά δεν πρόκειται να λειτουργήσει καλά εάν δεν εγκριθούν από όλα τα κράτη μέλη οι διατάξεις της Ένωσης που αφορούν τη λειτουργία της. Από την άλλη, η έγκριση των εν λόγω διατάξεων μπορεί να γίνει με επιτυχία μόνο εάν τα κοινοβούλια των κρατών μελών συμμετέχουν στη διαδικασία έγκρισης της νομοθεσίας. Η έγκρισή τους είναι επίσης σημαντική από την άποψη της κοινοβουλευτικής εποπτείας. Εφόσον οι θέσεις αυτές αποτυπώθηκαν και στην έκθεση, υποστήριξα θερμά την έγκριση της τελευταίας.

 
  
MPphoto
 

  Zuzana Roithová (PPE). (CS) Όπως ήταν αναμενόμενο, το Κοινοβούλιο ενέκρινε και τις τρεις εκθέσεις που αφορούν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στην περίπτωση της έκθεσης της κόμισσας Von Thun Und Hohenstein, όμως, οι Σοσιαλιστές και οι Πράσινοι είχαν αντίρρηση για την πρόταση διεξαγωγής τακτικών ελέγχων για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Προβάλλουν το επιχείρημα ότι αυτό θα επηρέαζε αρνητικά τα συμφωνηθέντα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι τα πρότυπα αυτά έχουν ένα τίμημα, καθώς και ότι καθιστούν δυνατή τη διασφάλιση υψηλότερου βιωτικού επιπέδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Αριστεροί δεν εξήγησαν στη σημερινή συζήτηση γιατί φοβούνται τόσο την ποσοτικοποίηση αυτής της αξίας. Υπερψήφισα καθολικά την έκθεση.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσειςψήφου

 
  
  

Έκθεση: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) με σκοπό τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) το οποίο χρησιμοποιείται σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ΥΧΔΜΕ αποτελούν ένα μέρος της παραγωγής των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων το οποίο δεν προέρχεται από απευθείας πώληση υπηρεσιών έναντι προκαθορισμένου τιμήματος, αλλά μέσω της χρέωσης επιτοκίου επί δανείων που είναι υψηλότερο από το επιτόκιο που ισχύει για τις καταθέσεις.

Η Επιτροπή προτείνει την πραγματοποίηση της κατανομής των ΥΧΔΜΕ για τον προσδιορισμό του ΑΕΕ, και θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να γίνει αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2005, ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2002. Εντούτοις, η προτεινόμενη αναδρομική εφαρμογή από 1ης Ιανουαρίου 2005 δημιουργεί προβλήματα σχετικά με το ακριβές εύρος αυτής της αναδρομικότητας.

Για τον λόγο αυτόν, συμφωνούμε με τη θέση του εισηγητή που υποστηρίζει ότι η κατανομή των ΥΧΔΜΕ για το ΑΕΕ δεν πρέπει να ξεκινήσει πριν από την 1η Ιανουαρίου 2010. Αυτό εξασφαλίζει την ορθή διεξαγωγή της κατανομής των ΥΧΔΜΕ από το 2010, με αποτέλεσμα τον ακριβέστερο υπολογισμό του ΑΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) με σκοπό τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) των κρατών μελών το οποίο χρησιμοποιείται σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι παλαιό ζήτημα, και θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί το 2005. Ωστόσο, η ανάγκη ελέγχου αυτής της μεθόδου, προκειμένου να αξιολογηθεί η ακρίβειά της και να εκτιμηθεί αν προσέφερε πραγματικά αξιόπιστα αποτελέσματα για την ορθή αξιολόγηση της εν λόγω οικονομικής δραστηριότητας, καθυστέρησε την εφαρμογή της. Συμφωνώ ότι η εφαρμογή αυτής της μεθόδου δεν πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ, διότι πρέπει να αποφευχθούν διαμάχες μεταξύ των κρατών μελών και, πιθανόν, ανάληψη νομικής δράσης.

 
  
  

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0020/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), γραπτώς. (IT) Η αξιοποίηση του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ως χρήσιμου μέσου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι μία πολύ αξιόλογη πρωτοβουλία που αποτελεί πρακτική αντίδραση στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η κινητοποίηση αυτού του ταμείου θα πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για τον αναπροσανατολισμό των απολυμένων εργαζομένων.

Ελπίζω ότι θα εισακουστούν και τα αιτήματα άλλων χωρών, όπως της Ιταλίας, σχετικά με την αναγκαία παρέμβαση αυτού του ειδικού ταμείου για την υποστήριξη εργαζομένων των εταιρειών που πληρώνουν το τίμημα της κρίσης και είναι υποχρεωμένες να προβούν σε περικοπές. Ως προς αυτό, θα ήθελα ωστόσο να ζητήσω από την Επιτροπή μεγαλύτερη ευελιξία κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας για το ταμείο, το οποίο θα πρέπει να ενεργοποιείται και στην περίπτωση διαρθρωτικών προβλημάτων σε μικρού και μεσαίου μεγέθους βιομηχανικές ζώνες.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε προκειμένου να χορηγεί πρόσθετη βοήθεια σε εργαζόμενους οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες σημαντικών αλλαγών στη δομή του διεθνούς εμπορίου. Το πεδίο αρμοδιοτήτων του ΕΤΠ επεκτάθηκε στους πιθανούς αποδέκτες που θα υποβάλουν αίτηση μετά την 1η Μαΐου 2009, ούτως ώστε να περιλαμβάνει πλέον, δικαίως, τη στήριξη σε εργαζόμενους που απολύθηκαν ακριβώς λόγω της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Υποστηρίζω την παρούσα πρόταση για την κινητοποίηση συνολικού ποσού 6.199.341 ευρώ για την ενίσχυση της Γερμανίας ως ανταπόκριση στη γερμανική αίτηση που υποβλήθηκε στις 13 Αυγούστου, με σκοπό να παρασχεθεί ενίσχυση προς τους εργαζομένους που απολύθηκαν από τον όμιλο «Karmann», μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το 2008, τα τρία θεσμικά όργανα επιβεβαίωσαν τη σημασία της εξασφάλισης ταχείας διαδικασίας έγκρισης αποφάσεων για την κινητοποίηση του ταμείου, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή βοήθειας σε εργαζομένους εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Για την έγκριση της απόφασης αυτής χρειάστηκαν επτά μήνες. Ελπίζω ότι η διαδικασία κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης θα ολοκληρωθεί πιο γρήγορα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αντιμετώπιση καταστροφικών καταστάσεων που απαιτούν άμεση αντίδραση, όπως η πρόσφατη τραγική περίπτωση της Μαδέρας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ο γερμανικός όμιλος «Karmann», που κάποτε ήταν μία ευημερούσα και ανταγωνιστική επιχείρηση, αγωνίστηκε κατά της κρίσης του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και κήρυξε πτώχευση, κατόπιν της πρόσφατης μερικής εξαγοράς της από την «Volkswagen». Η κινητοποίηση 6.199.341 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση απαιτείται για την ενίσχυση και τη συνδρομή 1.793 απολυμένων εργαζομένων του εν λόγω ομίλου.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για την κινητοποίηση του ταμείου αυτού, πράγμα που σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση νομιμοποιείται απόλυτα να συνδράμει άμεσα τους εργαζόμεους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ελπίζω ότι αυτή η δύσκολη περίοδος της ζωής των απολυμένων εργαζομένων θα τους παράσχει τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους και ότι οι βελτιώσεις αυτές θα τους επιτρέψουν να επανενταχθούν γρήγορα στην αγορά εργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε προκειμένου να χορηγεί πρόσθετη ενίσχυση σε εργαζόμενους που έχουν απολυθεί συνεπεία σημαντικών αλλαγών στη δομή του διεθνούς εμπορίου. Με τον τρόπο αυτόν, αναζητούνται λύσεις για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετησίου ανωτάτου ορίου των 500 εκατομμύρια ευρώ. Η παρούσα πρόταση αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 6.199.341 ευρώ από το ΕΤΠ για την υποστήριξη της Γερμανίας με σκοπό να παρασχεθεί ενίσχυση προς τους εργαζομένους που απολύθηκαν από τον όμιλο «Karmann», μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το ταμείο στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων, οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας, σε νέες εταιρείες. Το ΕΤΠ δεν υποκαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων δυνάμει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε χρηματοδοτεί την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων ή τομέων.

Πρέπει να επισημανθεί και πάλι ότι στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή δεν πρέπει να μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεδομένου ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό όργανο με δικούς του στόχους και προνόμια.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι αιτήσεις για ενεργοποίηση αυτού του ταμείου στέφθηκαν με επιτυχία. Η προκειμένη περίπτωση αφορούσε την ανταπόκριση σε αίτημα της Γερμανίας για βοήθεια συνεπεία απολύσεων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, εντός του ομίλου «Karmann».

Πριν ειπωθεί οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ταμείο αυτό μπορεί να μετριάσει εν μέρει μόνο ορισμένες από τις επιπτώσεις της σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ενόψει των επιβεβλημένων δημοσιονομικών περιορισμών (που το περιορίζουν στα 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) και των περιοριστικών κριτηρίων επιλεξιμότητας που εφαρμόζει. Έχει ήδη παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που ο αριθμός των απολυμένων εργαζομένων συνεπεία των επονομαζόμενων «αναδιαρθρώσεων» ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων που θα επωφελούνταν από το ταμείο.

Εκείνο που χρειάζεται είναι η σαφής ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προκαλούν οικονομική και κοινωνική καταστροφή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπροστά στα ίδια μας τα μάτια. Προφανώς, οι αντιδράσεις σε αυτήν την καταστροφή πρέπει να είναι επίσης κάτι παραπάνω από απλώς παρηγορητικές. Επιπλέον, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την αδικία ενός κανονισμού που ευνοεί περισσότερο χώρες με μεγαλύτερα εισοδήματα, ιδίως εκείνες που παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αποδοχών και παροχών ανεργίας.

Υπογραμμίζουμε την επείγουσα ανάγκη για ένα πραγματικό σχέδιο υποστήριξης της παραγωγής και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με δικαιώματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), γραπτώς. (DE) Χαίρομαι πολύ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε σήμερα να χορηγήσει βοήθεια ύψους 6,2 εκατομμυρίων ευρώ σε απολυμένους εργαζομένους της αυτοκινητοβιομηχανίας «Karmann». Με τον τρόπο αυτόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεισφέρει το 65% των συνολικών 9 εκατομμυρίων ευρώ που είναι συνολικά διαθέσιμα. Οι πόροι αυτοί πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να παράσχουν σε περίπου 1.800 ανθρώπους πρόσθετα μέτρα επανεκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να τους δώσουν τη δυνατότητα να ξαναβρούν δουλειά το συντομότερο δυνατό. Πρόκειται για πρακτική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παροχή βοήθειας σε πολίτες εν μέσω της κρίσης. Αναλαμβάνοντας τη συγκεκριμένη δράση, η ΕΕ δείχνει ξεκάθαρα ότι είναι πρόθυμη και ικανή να προσφέρει βοήθεια ακόμα και σε μεμονωμένα άτομα σε κρίσιμες περιστάσεις. Είναι πλέον σημαντικό να διατεθούν τα χρήματα άμεσα και χωρίς προβλήματα, προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν γρήγορα στην αγορά εργασίας. Ωστόσο, επιπλέον αυτής της μεμονωμένης συνδρομής προς τους πληγέντες εργαζόμενους, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να λάβει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η παγκοσμιοποίηση με την έννοια του καταμερισμού της εργασίας σε διεθνές επίπεδο (επιμερισμός της ευημερίας) είναι ορθή και σημαντική. Ωστόσο η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει να εργαστούν σκληρότερα για την προώθηση δίκαιων όρων ανταγωνισμού στις διεθνείς οικονομικές τους σχέσεις ούτως ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος επιμέρους χωρών ή τομέων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Αυτή η πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ υπέρ των γερμανών εργαζομένων –καθώς και η πρόταση από τον κλάδο κατασκευής ψυγείων της Λιθουανίας– θα είναι από τις πρώτες που θα εγκριθούν από το ταμείο το 2010. Και οι δύο αιτήσεις αξίζουν υποστήριξης. Επιδοκιμάζω τη νέα δέσμευση της Επιτροπής να συνεχίσει η λειτουργία του εν λόγω ταμείου, το οποίο προσφέρει στους ανθρώπους χείρα βοηθείας και όχι ελεημοσύνη μετά την απόλυση. Η εκλογική μου περιφέρεια έχει ωφεληθεί από αυτό το ταμείο και ελπίζω ότι θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον. Η παγκόσμια ύφεση έχει μειώσει σημαντικά τη ζήτηση πολυτελών προϊόντων και, μολονότι εξηγεί τα σημερινά προβλήματα της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν τα καθιστά λιγότερο θλιβερά. Η κατάσταση στη Γερμανία είναι ιδιαίτερα δύσκολη εξαιτίας σαφών αριθμών: 2.476 απολύσεις επικεντρώνονται στον ίδιο τομέα, στην ίδια βιομηχανία. Ελπίζω ότι τα 6.199 εκατομμύρια ευρώ θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση επιτυχούς διεξόδου από την κρίση για τους εργαζόμενους, τις οικογένειές τους και τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ είναι ένας χώρος αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι μέρος του χώρου αυτού.

Αυτή η στήριξη είναι ουσιαστική, προκειμένου να βοηθηθούν οι άνεργοι και τα θύματα των μετεγκαταστάσεων που λαμβάνουν χώρα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες προβαίνουν σε μετεγκατάσταση, επωφελούμενες από το μειωμένο κόστος εργασίας σε διάφορες χώρες, ιδίως στην Κίνα και την Ινδία, συχνά εις βάρος χωρών που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το ΕΤΠ έχει ως στόχο την παροχή συνδρομής σε εργαζόμενους που έχουν πέσει θύματα μετεγκαταστάσεων εταιρειών, και είναι κεφαλαιώδους σημασίας όσον αφορά τη βοήθεια που τους προσφέρει ώστε να έχουν πρόσβαση σε νέα απασχόληση στο μέλλον. Το ΕΤΠ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν από άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως από την Πορτογαλία και την Ισπανία, και, συνεπώς, τώρα πρέπει να παράσχουμε αυτήν τη βοήθεια στη Γερμανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Υπερψήφισα την έκθεση για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Στην προκειμένη περίπτωση, η Γερμανία ζήτησε ενίσχυση στο πλαίσιο των απολύσεων στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας –συγκεκριμένα στον όμιλο «Karmann». Είναι σημαντικό να αναφέρουμε σε συνάρτηση με αυτό ότι τα χρήματα από το ταμείο χρησιμοποιούνται για την επανένταξη μεμονωμένων απολυμένων εργαζομένων στην αγορά εργασίας, και όχι ως αντιστάθμιση για τυχόν αναγκαία μέτρα αναδιάρθρωσης εταιρειών ή τομέων. Σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη γείτονα χώρα και τους εργαζόμενους, θεωρώ ότι πρέπει να διατεθούν άμεσα τα χρήματα που, δυστυχώς, χρειάζονται τώρα εξαιτίας της συνεχιζόμενης παγκοσμιοποίησης και της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία προκλήθηκε από κερδοσκόπους και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, προκειμένου να υποστηριχθούν οι 2.476 άνθρωποι που έμειναν άνεργοι στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Οι γερμανικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν την περίοδο της ανεργίας για την ευρεία αναβάθμιση του επιπέδου δεξιοτήτων, όχι μόνο όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση και την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα σε μετανάστες και εργαζόμενους με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρόμοιες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε στη σουηδική αυτοκινητοβιομηχανία, όπου απολύθηκαν 2.258 εργαζόμενοι, στην Αυστρία, όπου πραγματοποιήθηκαν 774 απολύσεις σε εταιρείες παραγωγής οχημάτων με κινητήρα, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων, και στο Βέλγιο, όπου ο εν λόγω βιομηχανικός τομέας προέβη σε απολύσεις 2.500 και πλέον εργαζομένων. Περισσότερες από 8.000 θέσεις εργασίας θα χαθούν εξαιτίας της αναδιάρθρωσης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση στους απολυμένους εργαζόμενους πρέπει να διατεθεί κατά τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο, πρόκειται για ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο που δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της απώλειας θέσεων απασχόλησης. Η ΕΕ χρειάζεται ισχυρή βιομηχανική πολιτική στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, προκειμένου να διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις απασχόλησης, ακόμα δε και να δημιουργηθούν νέες.

 
  
  

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0021/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Σήμερα ψηφίσαμε σχετικά με τρεις αιτήσεις ενίσχυσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Υποστήριξα και τις τρεις αιτήσεις, διότι πιστεύω ότι οι πολίτες μας χρειάζονται ιδιαίτερα τη βοήθεια που παρέχει αυτό το ταμείο στην παρούσα συγκυρία. Τον Μάιο του 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέτρεψε παρέκκλιση από τις διατάξεις του κανονισμού σε εξαιρετικές περιστάσεις και, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που δημιουργήθηκε κατά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, επέτρεψε να δοθεί βοήθεια στους ανέργους.

Λυπάμαι πολύ που ορισμένα κράτη μέλη, στα οποία τόσο το ποσοστό ανεργίας όσο και το επίπεδο της φτώχειας είναι πολύ υψηλό, δεν μπόρεσαν να ζητήσουν έγκαιρα βοήθεια και να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτό το ταμείο και να συνδράμουν τους ανέργους. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης να διευκρινίσει εάν η βοήθεια που προσφέρεται από το εν λόγω ταμείο χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και εάν αποφέρει πραγματική προστιθέμενη αξία στους ανθρώπους,για τους οποίους προορίζεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι η οικονομική βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) θα συνδράμει απολυμένους εργαζόμενους να επιστρέψουν και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το ποσοστό ανεργίας στη Λιθουανία παρουσίασε σημαντική άνοδο επί 12 μήνες και, ως εκ τούτου, απαιτείται η προσαρμογή στις συνέπειες της κρίσης και να η εξασφάλιση προσωρινής τουλάχιστον οικονομικής βοήθειας, προκειμένου να προσφερθούν θέσεις απασχόλησης στους απολυμένους εργαζόμενους της εταιρείας «Snaigė». Στην προκειμένη περίπτωση, δεν μιλούμε για μικρό αριθμό εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία, αλλά για έναν πολύ μεγάλο αριθμό ατόμων, ήτοι περί τους 651 εργαζομένους ηλικίας από 25 έως 54 ετών. Είμαι ευτυχής που διεξήχθη σήμερα η πολυαναμενόμενη ψηφοφορία για τη χορήγηση προσωρινής οικονομικής βοήθειας, διότι αυτό το ευαίσθητο ζήτημα, το οποίο την εν λόγω λιθουανική εταιρεία και τους απολυμένους εργαζομένους ,της είχε καθυστερήσει, και ορισμένοι από τους εργαζομένους της εταιρείας είχαν χάσει τις θέσεις εργασίας τους ήδη από τον Νοέμβριο του 2008. Ελπίζω ότι οι πόροι που θα εγκριθούν με τη σημερινή ψηφοφορία θα διατεθούν στοχοθετημένα και αποτελεσματικά.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ένα από τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι ότι επιδιώκει την προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να αντιληφθούν την προαγωγή αυτή ως καίριο στοιχείο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που εγείρονται για τον παραγωγικό κλάδο της Ευρώπης.

Παραδέχομαι ότι η δημόσια δράση δεν πρέπει να λαμβάνει μόνο αυτήν τη μορφή προαγωγής, αλλά και να στοχεύει στην, υψίστης σημασίας, άρση των τεχνητών και γραφειοκρατικών εμποδίων που αντιμετωπίζει η επιχειρηματική δραστηριότητα. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά ακόμα εν προκειμένω.

Είναι σωστή η άποψη ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα για τον έλεγχο, την επαναπρόσληψη και την επανεκπαίδευση όσων έμειναν άνεργοι συνεπεία της παγκοσμιοποίησης, όπως για παράδειγμα οι εργαζόμενοι στον τομέα κατασκευής ψυγείων της Λιθουανίας,, και ιδίως, στην εταιρεία «AB Snaigė» και σε δύο από τους προμηθευτές της. Είναι όμως εξίσου σωστή και η άποψη ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα τα οποία, διατηρώντας τη δικαιοσύνη και τον υγιή ανταγωνισμό, θα επιδιώκουν την ενίσχυση των εταιρειών και του εργατικού δυναμικού τους στο πλαίσιο μίας ανοικτής και ολοένα πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ είναι ένας χώρος αλληλεγγύης, και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι μέρος του χώρου αυτού.

Αυτή η στήριξη είναι ουσιαστική για την παροχή βοήθειας στους ανέργους και στα θύματα των μετεγκαταστάσεων που λαμβάνουν χώρα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Ολοένα και περισσότερες εταιρείες προβαίνουν σε μετεγκατάσταση, επωφελούμενες από το μειωμένο κόστος εργασίας σε διάφορες χώρες, ιδίως στην Κίνα και την Ινδία, συχνά εις βάρος χωρών που σέβονται τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Το ΕΤΠ έχει ως στόχο την παροχή συνδρομής σε εργαζόμενους που έχουν πέσει θύματα μετεγκαταστάσεων εταιρειών, και είναι κεφαλαιώδους σημασίας όσον αφορά τη βοήθεια που τους προσφέρει ώστε να έχουν πρόσβαση σε νέα απασχόληση στο μέλλον. Το ΕΤΠ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν από άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως από την Πορτογαλία και την Ισπανία, και, συνεπώς, τώρα πρέπει να παράσχουμε αυτήν τη βοήθεια στη Λιθουανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar (ALDE), γραπτώς. (ET) Το σημερινό ψήφισμα, με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση βάσει τριών εκθέσεων, δύο εκ των οποίων αφορούν τη Λιθουανία και μία τη Γερμανία, πρέπει να επικροτηθεί από κάθε άποψη και αποδεικνύει με απτό τρόπο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αμβλύνει την κατάσταση ανθρώπων που έχουν μείνει άνεργοι και να συνδράμει στην επανεκπαίδευσή τους. Στην Εσθονία, περισσότεροι από 30.000 εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό τομέα έχουν μείνει άνεργοι τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες, και για τον λόγο αυτόν, θέλω να απευθύνω έκκληση προς την κυβέρνηση και το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Εσθονίας να ζητήσουν θαρραλέα βοήθεια από τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προβλεφθεί για τέτοιου είδους καταστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι, μολονότι έλαβαν σήμερα υποστήριξη η Γερμανία και η Λιθουανία, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στην Ισπανία, τη Λετονία, αλλά και την Εσθονία, η οποία μπορεί επίσης να εξετάσει ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να λάβει άμεση ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Κύριε εισηγητή, κυρίες και κύριοι, επιδοκιμάζω αυτήν την πρωτοβουλία υποστήριξης των εργαζομένων εταιρειών που επλήγησαν από τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Την υποστηρίζω ολόψυχα και χαίρομαι, διότι στην προκειμένη περίπτωση θα λάβουν βοήθεια άνθρωποι στη Λιθουανία. Γενικά, πιστεύω ότι οι συνολικοί πόροι αυτού του ταμείου πρέπει να πολλαπλασιαστούν σημαντικά, μειώνοντας πόρους που κατανέμονται αλλού. Είμαι πεπεισμένος ότι ένα τέτοιο ταμείο πρέπει να καλύπτει και τους ιδιοκτήτες εταιρειών. Συχνά πλήττονται σε τέτοινο βαθμό, ώστε αργότερα δεν είναι σε θέση να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να προβούν στη σύσταση νέας επιχείρησης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες εταιρειών πλήττονται περισσότερο από τους εργαζομένους τους: αναλαμβάνουν κινδύνους στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, δημιουργούν θέσεις εργασίας και καταβάλλουν φόρους, ενώ διαθέτουν όχι μόνο μόνο τα μερίδιά τους, αλλά και την προσωπική τους περιουσία. Κατά συνέπεια, θα ήταν χρήσιμο να εξετάσουμε –κατά περίπτωση– τη δυνατότητα παροχής ενίσχυσης και στους ιδιοκτήτες των εταιρειών που επλήγησαν από την παγκοσμιοποίηση και την παγκόσμια οικονομική κρίση.

 
  
  

Έκθεση: Reimer Böge (A7-0019/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Χαίρομαι που σήμερα διεξαγάγαμε ψηφοφορία για τη διάθεση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), προκειμένου να διατεθεί οικονομική ενίσχυση ύψους 1.118.893 ευρώ σε εργαζόμνεους που απολύθηκαν από 128 εταιρείες του κατασκευαστικού τομέα στη Λιθουανία. Ο κατασκευαστικός τομέας διέρχεται δύσκολη περίοδο στη Λιθουανία, δεδομένου ότι σημειώθηκε μεγάλη κάμψη της ζήτησης στον τομέα αυτόν εξαιτίας της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και είναι πολύ δύσκολο για τους πολίτες της Λιθουανίας να λάβουν δάνεια για την κατασκευή ή αγορά κατοικίας σε περίοδο ύφεσης. Ενέκρινα την παρούσα έκθεση, διότι η οικονομική υποστήριξη της ΕΕ θα βοηθήσει τους ανθρώπους που έπεσαν θύματα της παγκοσμιοποίησης να βρουν δουλειά και να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας, διαφεύγοντας έτσι την ύφεση. Συνεπώς, στην παρούσα κατάσταση, πρέπει να επιδείξουμε αλληλεγγύη προς τους εργαζόμενους που απολύθηκαν λόγω αυτών ακριβώς των αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία και της μείωσης των θέσεων εργασίας σε ορισμένους τομείς εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ζητούν την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθιστά σαφές ότι τα αποτελέσματα του φαινομένου αυτού έχουν γίνει αισθητά σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, πράγμα που δικαιολογεί και το όνομα που δόθηκε στο εν λόγω ταμείο.

Μολονότι η παγκοσμιοποίηση αποδείχθηκε ωφέλιμη σε διεθνές επίπεδο, κρίνεται αναγκαίο να δοθεί προσοχή στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι επιπτώσεις της πλήττουν τους λιγότερο ανταγωνιστικούς ομείς. Μεταξύ των περιπτώσεων αυτών συγκαταλέγεται και ο κατασκευαστικός τομέας της Λιθουανίας.

Δεδομένου ότι το ταμείο αυτό αποτελεί άμεση, συγκεκριμένη και χρονικά περιορισμένη μορφή συνδρομής, απαιτείται από όλους τους φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων, τους διευθυντές επιχειρήσεων και τους εργαζόμενους να αναπτύξουν νέους τρόπους ανάκτησης της χαμένης τους ανταγωνιστικότητας και πρόσβασής τους σε νέες αγορές. Διαφορετικά, μορφές ενίσχυσης όπως το ΕΤΠ θα είναι απλώς παρηγορητικές και θα αποδειχθούν τελικά ανεπαρκείες.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε προκειμένου να χορηγεί πρόσθετη βοήθεια σε εργαζόμενους που έχουν απολυθεί συνεπεία σημαντικών αλλαγών στη δομή του διεθνούς εμπορίου. Με τον τρόπο αυτόν, αναζητούνται λύσεις για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε μέτρο που διαθέτει για να αντιδράσει στις συνέπειες της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, και, σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΤΠ μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην παροχή βοήθειας για την επανένταξη των απολυμένων εργαζομένων.

Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ετησίου ανωτάτου ορίου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Η παρούσα πρόταση αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1.118.893 ευρώ από το ΕΤΠ για την υποστήριξη της Λιθουανίας, με σκοπό να παρασχεθεί ενίσχυση προς τους εργαζομένους που απολύθηκαν από τις 128 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα.

Πρέπει να επισημανθεί και πάλι ότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή δεν πρέπει να μεταφέρει συστηματικά πιστώσεις πληρωμών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, δεδομένου ότι το ΕΤΠ δημιουργήθηκε ως χωριστό ειδικό όργανο με δικούς του στόχους και προθεσμίες.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι αιτήσεις για ενεργοποίηση αυτού του ταμείου στέφθηκαν με επιτυχία. Η προκειμένη περίπτωση αφορούσε την ανταπόκριση σε αίτημα της Λιθουανίας για βοήθεια συνεπεία απολύσεων που σημειώθηκαν σε 128 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών.

Πριν ειπωθεί οτιδήποτε άλλο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το ταμείο αυτό μπορεί να μετριάσει εν μέρει μόνο ορισμένες από τις επιπτώσεις της σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης ενόψει των επιβεβλημένων δημοσιονομικών περιορισμών (που το περιορίζουν στα 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως) και των περιοριστικών κριτηρίων επιλεξιμότητας που εφαρμόζει. Έχει ήδη παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τότε που ο αριθμός των απολυμένων εργαζομένων συνεπεία των επονομαζόμενων «αναδιαρθρώσεων» ξεπέρασε κατά πολύ τις αρχικές εκτιμήσεις της Επιτροπής όσον αφορά τον αριθμό των εργαζομένων που θα επωφελούνταν από το ταμείο.

Εκείνο που χρειάζεται είναι η σαφής ρήξη με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προκαλούν οικονομική και κοινωνική καταστροφή στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπροστά στα ίδια μας τα μάτια. Οι αντιδράσεις σε αυτήν την καταστροφή πρέπει να είναι επίσης κάτι παραπάνω από απλώς παρηγορητικές. Επιπλέον, δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την αδικία ενός κανονισμού που ευνοεί περισσότερο χώρες με μεγαλύτερα εισοδήματα, ιδίως εκείνες που παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα αποδοχών και παροχών ανεργίας.

Υπογραμμίζουμε την επείγουσα ανάγκη για ένα πραγματικό σχέδιο υποστήριξης της παραγωγής και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης με δικαιώματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ είναι ένας χώρος αλληλεγγύης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι μέρος του χώρου αυτού.

Αυτή η στήριξη είναι ουσιαστική για την παροχή βοήθειας στους ανέργους και στα θύματα των μετεγκαταστάσεων που λαμβάνουν χώρα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Σε αυτήν ειδικά την περίπτωση, στόχος είναι η παροχή βοήθειας στους απολυμένους εργαζόμενους 120 και πλέον εταιρειών του κατασκευαστικού τομέα που υποχρεώθηκαν να κλείσουν λόγω της μεγάλης κρίσης που πλήττει τον εν λόγω τομέα.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) είναι να βοηθήσει όλους εκείνους που πλήττονται από μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές στα συστήματα του παγκοσμίου εμπορίου και να στηρίξει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Το ΕΤΠ έχει ήδη χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν από άλλες χώρες της ΕΕ, ιδίως από την Πορτογαλία και την Ισπανία, και, συνεπώς, τώρα πρέπει να παράσχουμε αυτήν τη βοήθεια στη Λιθουανία.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), γραπτώς. (RO) Τον Σεπτέμβριο του 2009, η Λιθουανία υπέβαλε αίτημα βοήθειας για χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) σε συνάρτηση με τις απολύσεις που σημειώθηκαν σε 128 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την κατασκευή κτιρίων στη Λιθουανία.

Πιστεύω ότι η οικολογικά αποδοτική οικονομία και η κατασκευή κτιρίων ενεργειακής απόδοσης μπορούν να συνδράμουν στην επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης στην ΕΕ. Εκτιμάται ότι οι τομείς αυτοί μπορούν να δημιουργήσουν περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη μέχρι το 2020.

Το 2006, στον κατασκευαστικό τομέα δραστηριοποιούνταν περίπου 2,9 εκατομμύρια εταιρείες, παράγοντας 510 δισεκατομμύρια ευρώ και προσφέροντας εργασία σε 14,1 εκατομμύρια ανθρώπους στην ΕΕ των 27. Συνεπεία της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η δραστηριότητα του κατασκευαστικού τομέα στη Λιθουανία μειώθηκε κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο του 2009 κατά 42,81% και 48,04% αντίστοιχα, συγκριτικά με τους πρώτους μήνες του 2008. Αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις για τη Λιθουανία σε μία περίοδο που η χώρα παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στην ΕΕ. Ο κατασκευαστικός τομέας έχει πληγεί σημαντικά και ευθύνεται για την απώλεια ποσοστού σχεδόν 10% των θέσεων εργασίας στη Λιθουανία μόνο κατά το έτος 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Επιδοκιμάζω ολόθερμα αυτήν την πρωτοβουλία και ψηφίζω υπέρ της υποστήριξης των εργαζομένων των κατασκευαστικών εταιρειών, που επλήγησαν από την υφιστάμενη παγκόσμια κρίση και τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Είμαι βέβαιος ότι όλοι επωμιζόμαστε μεγάλο μερίδιο ευθύνης, διότι δεν καταφέραμε να αναχαιτίσουμε τη φούσκα που δημιούργησαν οι μεσίτες ακινήτων και οι ενώσεις κατασκευαστών. Ήταν σαφές ότι αυτό θα οδηγούσε σε κρίση. Καθήκον των πολιτικών είναι να υπηρετούν τους πολίτες και να αποτρέπουν τις κακοτυχίες. Επομένως, ψηφίζοντας για το σχέδιο αυτό, προτείνω και ζητώ να αυξηθεί η οικονομική ενίσχυση, εφόσον ένα εκατομμύριο ευρώ δεν είναι παρά σταγόνα στον ωκεανό για τις εκατοντάδες εταιρειών που έχουν πληγεί και απασχολούν δεκάδες χιλιάδες εργαζομένων. Κατά τις συνομιλίες μου με ανθρώπους που εργάζονται ακριβώς σε τέτοιες εταιρείες, πληροφορήθηκα ότι οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πια ούτε στο δικό τους κράτος ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξάνοντας, λοιπόν, αυτήν τη μορφή βοήθειας, θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτής καθαυτή και να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη προς τα εθνικά κράτη.

 
  
  

Εκθέσεις: Reimer Böge (A7-0021/2010), (A7-0019/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω πλήρως τις δύο εκθέσεις του Reimer Böge για οικονομική υποστήριξη απολυμένων εργαζομένων στη Λιθουανία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, τις οποίες ενέκρινε το Κοινοβούλιο, και είμαι ευγνώμων στους άλλους συναδέλφους που τις υποστήριξαν. Δυστυχώς, έφθασα αργά για την ψηφοφορία, διότι ο ανελκυστήρας παρουσίασε βλάβη καθώς ερχόμουν στην αίθουσα της Ολομέλειας.

Αμφότερες οι εκθέσεις –για την κατάσταση στον κατασκευαστικό τομέα και για την εταιρεία «Snaigė»– αντιπροσωπεύουν τις πιο κρίσιμες υποθέσεις ανεργίας στη Λιθουανία. Η οικονομική στήριξη της ΕΕ θα περιορίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λιθουανοί εργαζόμενοι.

Ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας από τους τομείς που έχουν πληγεί βαρύτερα στη Λιθουανία. Μέχρι στιγμής, περισσότερες από εκατό επιχειρήσεις έχουν εξαναγκασθεί σε πτώχευση. Το 1,1 εκατομμύρια ευρώ αφορά σχεδόν 1.000 εργαζόμενους σε αυτόν τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα που έχει υποστεί σκληρό πλήγμα.

Στην ίδια κατάσταση έχει περιπέσει και η «Snaigė»· η ενίσχυση ύψους 258.000 ευρώ από το ΕΤΠ προορίζεται για 650 απολυμένους σε μία πόλη η οποία παρουσιάζει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, αγγίζοντας επί του παρόντος το 20%.

Ακόμη και αν αυτό είναι ενδεχομένως μόνο η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά το πρόβλημα της ανεργίας στη Λιθουανία, η οικονομική στήριξη θα βοηθήσει εκείνους που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη.

 
  
  

Εκθέσεις: Reimer Böge (A7-0020/2010), (A7-0021/2010), (A7-0019/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε το 2006 προκειμένου να χορηγεί πρόσθετη βοήθεια σε εργαζόμενους οι οποίοι πλήττονται από τις συνέπειες μειζόνων αλλαγών στη δομή του διεθνούς εμπορίου και να συνδράμει στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Από 1ης Μαΐου 2009, το πεδίο αρμοδιοτήτων του ΕΤΠ επεκτάθηκε και συμπεριλαμβάνει πλέον τη στήριξη εργαζομένων που έχουν απολυθεί ως άμεση συνέπεια της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Μια από τις κύριες συνέπειες της παρούσας περιόδου, κατά την οποία αντιμετωπίζουμε αυτήν τη σοβαρή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, είναι η αύξηση της ανεργίας. Η ΕΕ πρέπει να κάνει χρήση όλων των μέσων που διαθέτει, προκειμένου να αντιδράσει στις συνέπειες της κρίσης, ιδίως όσον αφορά την παροχή βοήθειας προς εκείνους που αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα της ανεργίας σε καθημερινή βάση.

Για τους λόγους αυτούς, υπερψήφισα την παρούσα πρόταση σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ για την υποστήριξη της Λιθουανίας με σκοπό να παρασχεθεί ενίσχυση προς τους εργαζομένους που απολύθηκαν από τις 128 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών.

 
  
MPphoto
 
 

  Andrew Henry William Brons (NI), γραπτώς. (EN) Μολονότι είμαστε αντίθετοι στη συμμετοχή στην ΕΕ και, συνεπώς, στην κοινοτική χρηματοδότηση, οι πόροι του εν λόγω ταμείου έχουν ήδη διατεθεί και, ως εκ τούτου, δεν υπάρουν «νέοι» πόροι.

Θα προτιμούσαμε η ενίσχυση των απολυμένων εργαζομένων να χρηματοδοτηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις. Εντούτοις, εφόσον η αρμόδια αρχή είναι η ΕΕ, προφανώς η βοήθεια για τους απολυμένους εργαζόμενους πρέπει να προέρχεται από αυτό το ταμείο.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ασκηθεί κριτική στο γεγονός ότι καταβάλλονται τα χρήματα αυτά στους γερμανούς και λιθουανούς εργαζομένους. Ωστόσο, εάν επρόκειτο να προταθεί η χορήγηση πόρων (ας πούμε) για τους δικούς εργαζόμενους στη χαλυβουργία «Corus», δεν θα μπορούσαμε να αντιτεθούμε σε μια τέτοια συνεισφορά. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο να μην μπορούμε να αντιτεθούμε σε αυτές τις συνεισφορές.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, υπερψηφίσαμε τις εκθέσεις του κ. Böge σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, έχοντας πρωτίστως κατά νου τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί. Ωστόσο, αισθανθήκαμε ταυτόχρονα και κάποιου βαθμού αμηχανία. Διότι, στην πραγματικότητα, το ταμείο αυτό είναι σαν έμπλαστρο πάνω σε ξύλινο πόδι ενόψει των ευρύτατων κοινωνικών συνεπειών της ανεύθυνης και υπερβολικά ελεύθερης πολιτικής σας για την αγορά.

Κατά καιρούς δίνετε την εντύπωση, μολονότι το διαψεύδετε, ότι χρησιμοποιείτε τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων για τη χρηματοδότηση πολιτικών που έχουν ως στόχο τη μετεγκατάσταση και την αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών, ενώ ταυτόχρονα δίνετε στην Ευρώπη των Βρυξελλών τη φθηνή ευκαιρία να δηλώσει «την αλληλεγγύη της» προς τους ανέργους που δημιουργεί. Ένας άλλος λόγος που μας προκαλεί αμηχανία είναι τα απαιτούμενα όρια επιλεξιμότητας για τα ταμεία αυτά, ειδικά όσον αφορά τον αριθμό των απολύσεων. Διότι οι κύριοι επωφελούμενοι, και –για άλλη μία φορά– εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, είναι οι πολύ μεγάλες εταιρείες. Φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι μικροί επιχειρηματίες –άνδρες και γυναίκες– που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους, αγνοούνται για άλλη μία φορά στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

 
  
  

Έκθεση: Anna Rosbach (A7-0009/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψηφίσαμε αυτό το ψήφισμα για να εξασφαλίσουμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητας των περιοχών του Ατλαντικού, και, ιδίως, των νήσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν ουσιαστικό τμήμα της θαλάσσιας επικράτειάς της και αντιμετωπίζουν προβλήματα και ειδικές ανάγκες, για παράδειγμα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Αξίζει να αναφερθεί η περίπτωση των Αζορών, διότι παρουσιάζει τη μεγαλύτερη αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της παρούσας συζήτησης, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η περιβαλλοντική εποπτεία των υδάτων του Ατλαντικού, καθώς οι κάτοικοι αυτών των νήσων εξαρτώνται από την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων υδάτων τους. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικός ο σαφής καθορισμός ελάχιστων στόχων περιβαλλοντικής ποιότητας και προγραμμάτων παρακολούθησης, ικανών να εξασφαλίσουν αυτήν την υγιή περιβαλλοντική κατάσταση.

Επίσης, είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις που ανέφερε η εισηγήτρια, όπως τα θαλάσσια ατυχήματα ή οι πλαστικές σακούλες που μπορούν να έχουν καταστροφικές συνέπειες για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των περιοχών του Ατλαντικού. Τούτο απαιτεί την εφαρμογή ειδικών μέτρων που θα είναι κατάλληλα για την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα των θαλασσίων οικοσυστημάτων του Ατλαντικού.

Για τον λόγο αυτόν, η υπογραφή τέτοιων συμφωνιών είναι σημαντική για τη βιώσιμη ανάπτυξη των πληθυσμών που εξαρτώνται από τον Ατλαντικό.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ την υπογραφή αυτού του πρόσθετου πρωτοκόλλου, προκειμένου να διευθετηθεί μία πολιτική σύγκρουση που εμπόδισε την Ισπανία και το Μαρόκο να επικυρώσουν τη συμφωνία συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση (συμφωνία της Λισαβόνας). Η προστασία των ακτών και των υδάτων είναι στρατηγικής σημασίας για την κοινωνικοοικονομική ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων, την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση, καθώς και τη διατήρηση και τη δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα θαλάσσια ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται σε καλή περιβαλλοντική κατάσταση ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη. Το παρόν πρωτόκολλο συνδέεται άμεσα με θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή, η ασφάλεια, η δημόσια υγεία, η περιφερειακή ανάπτυξη, οι σχέσεις με τρίτες χώρες και η αναπτυξιακή συνεργασία. Το πρωτόκολλο, που θα επιτρέψει την καταπολέμηση πολλών μορφών ρύπανσης στον Ατλαντικό, είναι καθοριστικό για τη διασφάλιση της αντιμετώπισης της μόλυνσης ή του κινδύνου ρύπανσης των θαλασσών και των ακτών μέσω ενός μηχανισμού με στόχο την εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε περίπτωση ατυχήματος ρύπανσης. Ο εν λόγω μηχανισμός θα υποχρεώσει τα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν δικές τους δομές και σχέδια έκτακτης ανάγκης.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), γραπτώς. (EN) Καταψήφισα αυτήν την έκθεση, έχοντας κατά νου μία ευχάριστη είδηση για το θαλάσσιο περιβάλλον μας. Η εισηγήτρια αναφέρει την «πλαστική σούπα», την επιπλέουσα μάζα πλαστικών και ελαστικών αποβλήτων στον Ειρηνικό Ωκεανό, και επισημαίνει το εντεινόμενο πρόβλημα των χαμένων αλιευτικών διχτυών στον Ατλαντικό Ωκεανό. Σε συνάρτηση με αυτό, αξίζει να υπομνησθεί το έργο της οργάνωσης αυτή KIMO International και του προγράμματός της «Αλιεύοντας απορρίμματα». Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2000 από την ολλανδική κυβέρνηση και ολλανδούς αλιείς με στόχο τον καθαρισμό της Βόρειας Θάλασσας από απορρίμματα με τη χρήση αλιευτικών διχτυών. Έκτοτε, η KIMO International επέκτεινε το εν λόγω πρόγραμμα σε λιμένες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας και της Δανίας, με οικονομική βοήθεια από την ΕΕ.

Από το 2001, αλιείς της ΕΕ απομάκρυναν από τις θάλασσές μας εκατοντάδες τόνους σκουπιδιών και τα μετέφεραν στην ξηρά, όπου υποβάλλονται σε περισυλλογή και διάθεση με υπεύθυνο τρόπο. Πρέπει να επικροτήσουμε όλους τους αλιείς της ΕΕ που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα για την αφοσίωσή τους, χάρη στην οποία απομακρύνονται διαρκώς απόβλητα από τη θάλασσα, πράγμα που είναι ωφέλιμο για την αλιεία, τα άγρια ζώα και φυτά και το περιβάλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς.(CS) Η ΕΕ έχει υπογράψει με επιμέρους κράτη μέλη και γειτονικές τρίτες χώρες μία σειρά συμφωνιών για τη θάλασσα, όπως η σύμβαση του Ελσίνκι, η συμφωνία της Βόννης, η σύμβαση της Βαρκελώνης και η επονομαζόμενη συμφωνία της Λισαβόνας. Στόχος των συμφωνιών αυτών είναι η διασφάλιση της λήψης ατομικών και συλλογικών μέτρων σε περίπτωση κινδύνου ρύπανσης ή υφιστάμενης ρύπανσης στα θαλάσσια ύδατα ή σε παράκτιες περιοχές. Μολονότι η συμφωνία της Λισαβόνας υπεγράφη το 1990, δεν τέθηκε ποτέ σε ισχύ, εξαιτίας μίας εδαφικής διαφοράς μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου. Ένα πρόσθετο πρωτόκολλο, με το οποίο διευθετήθηκε η διαφορά, υπεγράφη το 2008 από όλες τις χώρες που είχαν υπογράψει τη συμφωνία της Λισαβόνας και, συνεπώς, τίποτα δεν φαίνεται να εμποδίζει την έγκρισή της. Η εισηγήτρια αναφέρει στην έκθεση δύο επίμονα και εντεινόμενα προβλήματα που αφορούν τη ρύπανση της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών. Το πρώτο είναι η μεγάλη επιπλέουσα μάζα πλαστικών και ελαστικών αποβλήτων στον Ειρηνικό Ωκεανό, που καλύπτει μία επιφάνεια 34 φορές μεγαλύτερη από ένα μέσου μεγέθους κράτος μέλος, όπως οι Κάτω Χώρες. Το δεύτερο επίμονο πρόβλημα που αναφέρει η Anna Rosbach, και για το οποίο ζητεί λύση, είναι η πληθώρα παλαιών, εγκαταλελειμμένων και χαμένων αλιευτικών διχτυών. Η παρούσα έκθεση είναι υπόδειγμα εποικοδομητικής εργασίας με στόχο την επίλυση των κυρίων προβλημάτων που αφορούν τη θαλάσσια ρύπανση και τη ρύπανση των ακτών, και, ως εκ τούτου, την υποστηρίζω με την ψήφο μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Είκοσι χρόνια μετά την υπογραφή της, η συμφωνία συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση που συνήφθη μεταξύ της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, του Μαρόκου και της ΕΕ, είναι πλέον έτοιμη να τεθεί σε ισχύ μετά την επικύρωσή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη. Το Συμβούλιο προτείνει τώρα τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, πρόσθετου πρωτοκόλλου, το οποίο θα επιτρέψει επιτέλους να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Η συμφωνία αυτή είναι ύψιστης σημασίας για την Πορτογαλία, λαμβανομένου υπόψη του μήκους της ακτογραμμής της και της σημασίας της θάλασσας για την εθνική της οικονομία, καθώς και των ατυχημάτων των Erika και Prestige. Ως εκ τούτου, συγχαίρω το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη για τη σύναψη αυτού του πρόσθετου πρωτοκόλλου και ελπίζω ότι η συμφωνία θα τεθεί σύντομα και αποτελεσματικά σε ισχύ, διότι θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία στις ακτογραμμές μας από περιβαλλοντικές καταστροφές σαν αυτές που έπληξαν, δυστυχώς, τις ακτές μας στο πρόσφατο παρελθόν.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Χαίρομαι πολύ για την έγκριση αυτής της έκθεσης, διότι θα επιτρέψει να τεθεί σε ισχύ ένα δίκτυο περιφερειακών συμφωνιών για τη ρύπανση των θαλασσών που έχει συνάψει η ΕΕ με ορισμένα κράτη μέλη και γειτονικές τρίτες χώρες.

Στην προκειμένη περίπτωση, έχουμε τη συμφωνία της Λισαβόνας που υπεγράφη τον Οκτώβριο του 1990, αλλά ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ λόγω της εδαφικής διαφοράς μεταξύ δύο εκ των συμβαλλομένων μερών, της Ισπανίας και του Μαρόκου, όσον αφορά τα «νότια σύνορα» (δυτική Σαχάρα) που εγκρίνει το άρθρο 3(γ) της συμφωνίας.

Το πρόσθετο πρωτόκολλο με το οποίο εξευρέθη λύση για τη διαφορά και κατάλληλη διατύπωση για το άρθρο 3(γ), υπεγράφη μόλις τον Μάιο του 2008 από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Μαρόκο.

Με τη σύναψη πρόσθετου πρωτοκόλλου, η συμφωνία της Λισσαβόνας μπορεί να τεθεί σε ισχύ, είκοσι έτη μετά την υπογραφή της. Εκτός από τις πτυχές που αφορούν την ασφάλεια, το πρωτόκολλο αυτό καλύπτει και την προστασία του περιβάλλοντος. Γνωρίζουμε όλοι τις οικολογικές καταστροφές που απείλησαν τις ακτές των χωρών μας τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει ελπίδα οι κανόνες αυτοί να συμβάλουν στην αποφυγή ατυχημάτων όπως εκείνα του Erika και του Prestige, διότι η θάλασσα δεν έχει φυσικά ή πολιτικά σύνορα και απαιτεί κοινές προσπάθειες και συντονισμένη δράση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμμετείχε σε διάφορες περιφερειακές συμφωνίες για τη θαλάσσια ρύπανση που διευκολύνουν την αμοιβαία συνδρομή και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το δίκτυο συμφωνιών περιλαμβάνει τη συμφωνία συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση (συμφωνία της Λισαβόνας), η οποία προωθήθηκε από την Πορτογαλία, αλλά ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ λόγω της εδαφικής διαφοράς μεταξύ της Ισπανίας και του Μαρόκου. Θεωρώ ότι, δυνάμει των περιβαλλοντικών κανόνων που προωθεί η ΕΕ, και εφόσον επήλθε συμφωνία για το πρόσθετο πρωτόκολλο, η συμφωνία της Λισαβόνας μπορεί επιτέλους να εφαρμοστεί στην πράξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Το πρόσθετο πρωτόκολλο στη συμφωνία συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση εντάσσεται σε ένα δίκτυο περιφερειακών συμφωνιών για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος που έχει συνάψει η ΕΕ με ορισμένα κράτη μέλη και γειτονικές τρίτες χώρες. Η προστασία των ωκεανών μας, που αποτελούν πηγή τροφής για εκατομμύρια Ευρωπαίων, συνιστά εξίσου σημαντικό καθήκον για την ΕΕ, και για τον λόγο αυτόν ψήφισα ανεπιφύλακτα υπέρ της έκθεσης. Σε συνάρτηση με αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εκτός από τη συμφωνία της Λισαβόνας, με την οποία ασχολούμαστε εδώ, υπάρχει και η σύμβαση του Ελσίνκι, η συμφωνία της Βόννης και η σύμβαση της Βαρκελώνης.

Καθεμία από αυτές τις συμφωνίες καλύπτει διάφορα τμήματα της θάλασσας που περιβάλλουν τις χώρες της ΕΕ και αποσκοπεί σε μεμονωμένη ή συλλογική παρέμβαση των συμβαλλομένων μερών σε περίπτωση ρύπανσης ή απειλής ρύπανσης των θαλασσών ή των ακτών. Η συμφωνία της Λισαβόνας υπεγράφη τον Οκτώβριο του 1990 αλλά ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ λόγω της εδαφικής διαφοράς μεταξύ δύο εκ των συμβαλλομένων μερών, της Ισπανίας και του Μαρόκου, όσον αφορά τα «νότια σύνορα» (δυτική Σαχάρα). Το πρόσθετο πρωτόκολλο με το οποίο διευθετήθηκε η διαφορά και εξευρέθη κατάλληλη διατύπωση, υπεγράφη μόλις τον Μάιο του 2008 από την Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία και το Μαρόκο, και τελικά υπεγράφη και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Μαρτίου 2009.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Σχεδόν το 50% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζει σε παράκτιες περιοχές, και αυτό και μόνο το γεγονός απαιτεί διπλάσια προσοχή στην ολοκληρωμένη διατήρηση και διαχείριση αυτών των περιφερειών. Τούτου δοθέντος, είναι καθοριστικό να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στην ΕΕ, όπως συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε δήλωση που δημοσίευσε συναφώς.

Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι το 80% των απορριμμάτων και της ρύπανσης στη θάλασσα προέρχονται από την ξηρά, και για τον λόγο αυτόν απαιτείται συντονισμένη στρατηγική που θα συμπεριλαμβάνει την καταπολέμηση αυτού του προβλήματος και στην ξηρά.

Πέρα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η ρύπανση των ωκεανών και η υποβάθμιση των ευρωπαϊκών ακτών συνιστούν και οικονομικό πρόβλημα. Ο λόγος είναι ότι σε ορισμένες χώρες, επί παραδείγματι στην Πορτογαλία, η τουριστική πρακτική που έχει ως στόχο τις θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως την παρακολούθηση φαλαινών, τις καταδύσεις και άλλες, συνιστά σημαντική πηγή εισοδήματος για ορισμένες περιφέρειες, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ο Αζόρες, η Μαδέρα και η επαρχία Algarve.

Όπως συμβαίνει και με την υπεραλίευση, η ρύπανση των υδάτων έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στη σημερινή κατάσταση εξάντλησης των αποθεμάτων ορισμένων ειδών που αποτελούν σημαντικούς αλιευτικούς πόρους. Επομένως, πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία για τη θαλάσσια στρατηγική, που αποτελεί πυλώνα της στρατηγικής για μία ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική.

Οι ωκεανοί και οι παράκτιες ζώνες πρέπει να αποτελέσουν στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη, και για τον λόγο αυτόν υποστηρίζω πλήρως την παρούσα την έκθεση του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης για να συνδράμω στην έναρξη ισχύος του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας της Λισαβόνας. Η συμφωνία αυτή δημιουργεί έναν μηχανισμό με στόχο την εξασφάλιση της συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σε περίπτωση ατυχήματος ρύπανσης και τα υποχρεώνει να θεσπίσουν και να εφαρμόζουν δικές τους δομές και σχέδια έκτακτης ανάγκης.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος ενός δικτύου περιφερειακών συμφωνιών για τις θάλασσες που έχει συνάψει η ΕΕ με ορισμένα κράτη μέλη και γειτονικές τρίτες χώρες. Το δίκτυο αποτελείται από τη σύμβαση του Ελσίνκι, τη συμφωνία της Βόννης, τη σύμβαση της Βαρκελώνης και, στην παρούσα περίπτωση, τη συμφωνία της Λισαβόνας, καθεμία από τις οποίες καλύπτει διαφορετικά τμήματα της θάλασσας που περιβάλλουν τις χώρες της ΕΕ και αποσκοπούν σε μεμονωμένη ή συλλογική παρέμβαση των συμβαλλομένων μερών σε περίπτωση ρύπανσης ή απειλής ρύπανσης των θαλασσών ή των ακτών, προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον και η υγεία των πολιτών.

 
  
  

Έκθεση: Anna Hedh (A7-0024/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η πολιτική της προστασίας των καταναλωτών στοχεύει στην προαγωγή της υγείας, της ασφάλειας, των οικονομικών και νομικών συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς και του δικαιώματός τους σε πληροφόρηση. Η προστασία των καταναλωτών αποτελεί μία συνολική και θεμελιώδη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εστιάζεται στη διασφάλιση υγιών αγορών, στις οποίες οι καταναλωτές μπορούν να ενεργούν με ασφάλεια και εμπιστοσύνη, και ενθαρρύνει την καινοτομία και το διασυνοριακό εμπόριο.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι την θεωρώ σημαντική για την ενίσχυση της πολιτικής για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και την προώθηση της αποτελεσματικότητας και της σημασίας της για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές με εμπιστοσύνη και άρτια ενημέρωση, που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν επιλογές, είναι ουσιαστικής σημασίας για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τούτο πρέπει να έχει ως στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές σημαντικές δυνατότητες επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας, διαδραματίζοντας με τον τρόπο αυτόν κεφαλαιώδη ρόλο στην ενίσχυση του ανταγωνιστικού, δυναμικού και καινοτόμου χαρακτήρα της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει διευρυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καλύπτοντας σήμερα σχεδόν 500 εκατομμύρια καταναλωτές σε 27 κράτη μέλη. Η τυποποίηση των αρχών και των κανόνων της προστασίας των καταναλωτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η βελτίωση των μηχανισμών που στηρίζουν την εφαρμογή τους είναι ένας εφικτός στόχος, χωρίς, ωστόσο, να προσδοκάται ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα 27 κράτη μέλη θα φθάσουν βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα στο ίδιο επίπεδο ποιότητας.

Η σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη χαρακτηρίζεται από μείωση των εισοδημάτων και αύξηση της ανεργίας, πράγμα που αντανακλάται σε ολόκληρη την Κοινότητα στην πραγματική ανάγκη καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών αγορών. Η στάση των ευρωπαίων καταναλωτών, που επηρεάζεται άμεσα από τις επιπτώσεις της οικονομικής ύφεσης, είναι ιδιαίτερα προφανής όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αγοράζουν, τα οποία θέλουν να είναι καλής ποιότητας, προκειμένου να μπορούν να καταναλώνουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Συνεπεία τούτου, τα μέτρα προστασίας του καταναλωτή αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία. Η ενοποίηση των δομών παρακολούθησης της αγοράς σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα διατιθέμενα προϊόντα πληρούν τις ανώτατες προδιαγραφές ασφαλείας, συνιστά μία λύση που αρμόζει στην παρούσα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Οι καταναλωτές της ΕΕ διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας, και τα συμφέροντά τους αποτελούν κύρια προτεραιότητα κατά τον σχεδιασμό στρατηγικών πολιτικών για τομείς όπως η υγεία, το εμπόριο και η βιομηχανία, το περιβάλλον, η ενέργεια και οι μεταφορές. Αναφορικά με την ενέργεια, η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά και ανταγωνιστικά εξαιτίας της ύπαρξης των επονομαζομένων «ενεργειακών νησίδων», όπως η περιοχή της Βαλτικής, η οποία είναι ενεργειακά απομονωμένη από την υπόλοιπη Ευρώπη και εξαρτάται από έναν μόνο εξωτερικό προμηθευτή. Η ύπαρξη ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και ενός αγωγού φυσικού αερίου για την κάλυψη ολόκληρης της ευρωπαϊκής επικράτειας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα, διότι η Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας. Προς το συμφέρον των ευρωπαίων καταναλωτών, πρέπει επίσης να εγκριθεί μία σειρά μέτρων με στόχο το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για έναν γνήσιο και δίκαιο ανταγωνισμό και για τη δημιουργία μίας πραγματικής ενιαίας αγοράς. Τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υλοποίηση σαφών στόχων, ιδίως όσον αφορά την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των καταναλωτών και την οικονομική και κοινωνική συνοχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η προαγωγή των δικαιωμάτων και της ευημερίας των καταναλωτών είναι μια από τις θεμελιώδεις πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υποστηρίζω όλες τις καταβληθείσες προσπάθειες εν προκειμένω, οι οποίες αποκαθιστούν την εμπιστοσύνη του κοινού στις αγορές. Η προστασία των καταναλωτών γίνεται ακόμα πιο σημαντική στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης που αύξησε τις πιέσεις στους λιγότερο προστατευμένους καταναλωτές – εκείνους που έχουν χαμηλό εισόδημα. Είναι απαραίτητη η θέσπιση συντονισμένης προσέγγισης που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να ασκούν τα δικαιώματά τους σε κλίμα εμπιστοσύνης. Τούτου δοθέντος, επισημαίνω ότι είναι αναγκαίο: πρώτον, να προαχθούν πολιτικές για την ενημέρωση και την εκπαίδευση των καταναλωτών (από την ΕΕ και τα κράτη μέλη) μέσω εκστρατειών ενημέρωσης, σημείων ενημέρωσης και αύξησης των πόρων των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών· δεύτερον, να εφαρμοστούν αποτελεσματικά οι ήδη υφιστάμενοι κανόνες, να ενισχυθούν ο έλεγχος της αγοράς και οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί και να ασκηθούν πιέσεις στα κράτη μέλη για τη σωστή άντληση κοινοτικών πόρων.

Επαναλαμβάνω ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν οι καταναλωτές να κάνουν τεκμηριωμένες επιλογές, χωρίς να υφίστανται κάθε είδους πιέσεις από τους παραγωγούς. Αυτό ενισχύει την εμπιστοσύνη τους στην αγορά, εντείνει τον ανταγωνισμό, βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών και αυξάνει την κατανάλωση (που είναι σημαντικός παράγοντας για την οικονομική ανάκαμψη).

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η προστασία των καταναλωτών συνδέεται στενά με την ικανότητα της αγοράς να προσφέρει ευρεία επιλογή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Είναι σαφές ότι για την επίτευξη μεγαλύτερης εμπιστοσύνης, ευαισθητοποίησης και ευθύνης των καταναλωτών απαιτούνται ολοένα καλύτερης ποιότητας αγαθά και υπηρεσίες που με τη σειρά τους αυξάνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών, οι οποίοι θα ενθαρρυνθούν να βελτιώσουν τα προϊόντα τους, διατηρώντας τις τιμές τους σε ανταγωνιστικά επίπεδα.

Συμφωνώ με τη σημασία που προσδίδεται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη στη δρομολόγηση μίας επικοινωνιακής στρατηγικής για τα δικαιώματα του καταναλωτή μέσω δικτυακών πυλών και με εκστρατείες ευαισθητοποίησης και σημεία πληροφόρησης, προωθώντας παράλληλα τη χρησιμοποίηση του δικτυακού τόπου «eYou Guide» και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υπευθυνότητα, την αξιοπιστία και την αμεροληψία των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και την οργάνωση.

Επιπροσθέτως, οι πέντε βασικοί δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές που αναφέρονται στο ψήφισμα –μολονότι δεν είναι εξαντλητικοί– θα επιτρέψουν ασφαλώς στους πολίτες να λάβουν χρήσιμες πληροφορίες για τη βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου αναφοράς, εφόσον χρειαστεί, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα που παρέχουν τα κράτη μέλη είναι πλήρη και μπορούν να συγκεντρώνονται σε εύκολα συγκρίσιμη βάση. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, μολονότι μου προξενούν σύγχυση ο διορισμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή και τα μέσα συλλογικής έννομης προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, και εν μέσω της παρούσας οικονομικής κρίσης, πρέπει να διασφαλίζονται σθεναρά τα συμφέροντα και η προστασία των καταναλωτών. Πρέπει να δοθούν στους καταναλωτές ειδικά μέσα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ενσωμάτωση των δικαιωμάτων τους σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς.(CS) Η εισηγήτρια ξεκινά από τα αποτελέσματα των πινάκων αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές, πράγμα που συνιστά λογική και ρεαλιστική προσέγγιση. Από τις στατιστικές εκθέσεις που εστιάζονται στο θέμα αυτό μπορούν να διαπιστωθούν τόσο η ικανοποίηση όσο και τα προβλήματα των καταναλωτών. Για τον προσδιορισμό των αγορών είναι ουσιαστική η περαιτέρω ανάπτυξη της βάσης εμπιστευτικών δεδομένων για τα προβλήματα των καταναλωτών. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η συλλογή των δεδομένων ούτως ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων συστημάτων στα κράτη μέλη, αποκλίσεις που είναι ενίοτε ακραίες εξαιτίας της πολυμορφίας. Κατά τη γνώμη μου, το πιο προβληματικό θέμα είναι η δυνατότητα επιβολής της νομοθεσίας και των συμβατικών υποχρεώσεων. Ειδικά στην περίπτωση του εμπορίου σε διασυνοριακές αγορές, η δυνατότητα επιβολής του νόμου είναι ανύπαρκτη. Η θέσπιση κανόνων για την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ θα έχει αποτέλεσμα μόνο εάν αυτοί οι κανόνες μεταφερθούν σωστά στην εθνική νομοθεσία και εάν εφαρμόζονται και επιβάλλονται σε επίπεδο κράτους μέλους. Η εισηγήτρια ασχολήθηκε με το θέμα της προστασίας των καταναλωτών βάσει των πινάκων αποτελεσμάτων με παραδεκτό τρόπο. Θα επιδοκίμαζα όμως πιο συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Παρά την εν λόγω επιφύλαξη, η έκθεση συμβάλλει στην προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ, και για τον λόγο αυτόν θα ψηφίσω υπέρ της έγκρισής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η πολιτική για τους καταναλωτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ουσιαστικός παράγοντας για την ενοποίηση της εσωτερικής αγοράς. Συνεπώς, η πολιτική αυτή πρέπει να επιτρέπει στους ευρωπαίους καταναλωτές και στο κοινό να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές, απολαμβάνοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου προστασία των δικαιωμάτων τους.

Η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης τόσο ως προς τα δικαιώματα όσο και ως προς τις υποχρεώσεις τους, καθώς και η υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης εκ μέρους των επιχειρήσεων, θα συμβάλουν στην εδραίωση μίας δυναμικότερης μορφής διασυνοριακού εμπορίου και, ως εκ τούτου, στην περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, πράγμα που θα έχει αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Πρέπει επίσης να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των καταναλωτών και του αντικτύπου της σχετικής νομοθεσίας που θεσπίστηκε αναφορικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και των παρόχων υπηρεσιών.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η Συνθήκη της Λισαβόνας αφορά την προστασία των καταναλωτών ως συνολική και θεμελιώδη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεσπίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της προστασίας των καταναλωτών.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ουσιαστικής σημασίας να ενισχυθεί η πολιτική για την προστασία των ευρωπαίων καταναλωτών και να καταστεί πιο αποτελεσματική και σημαντική για τους καταναλωτές. Είναι καίριας σημασίας η ανταπόκριση στις ανάγκες και τα προβλήματα των ευρωπαίων πολιτών.

Από την άποψη αυτή είναι δικαιολογημένη η ύπαρξη μέσων παρακολούθησης της αγοράς, όπως ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές. Μια καλή πολιτική προστασίας των καταναλωτών πρέπει να εξασφαλίζει υγιείς αγορές, ασφάλεια και εμπιστοσύνη, που ενθαρρύνουν το διασυνοριακό εμπόριο και την καινοτομία.

Συνηγορώ υπέρ μίας διαφανούς πολιτικής που θα καθιστά υποχρεωτική την εμπορική ονομασία προέλευσης. Η προστασία των καταναλωτών είναι σημαντική έναντι επισφαλών εισαγομένων προϊόντων, και αυτό απαιτεί στενότερη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών της αγοράς και των τελωνειακών αρχών.

Η ασφάλεια των προϊόντων που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά απαιτεί συνδυασμό προσπαθειών με τις αρχές τρίτων χωρών και για τον λόγο αυτόν δικαιολογεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και για υπογραφή επίσημων συμφωνιών με τις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών και ιδίως της Κίνας, των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης Hedh. Η Σκωτία δεν έχει σήμερα λόγο σε θέματα προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ: δεν έχουμε ανεξάρτητη εκπροσώπηση στο Συμβούλιο και η νομοθεσία για τους καταναλωτές επαφίεται κυρίως στο Λονδίνο. Δεδομένων των χωριστών νομικών θεσμών μας, είναι ουσιαστικό να επιστραφούν αυτές οι αρμοδιότητες στο κοινοβούλιο της Σκωτίας, προκειμένου η Σκωτία να μπορεί να διαδραματίσει πλήρη ρόλο στη συνεχιζόμενη συζήτηση αυτών των θεμάτων σε επίπεδο ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η προστασία των καταναλωτών είναι, και ανέκαθεν ήταν, μία από τις προτεραιότητες της ΕΕ και εδραιώθηκε μετά την έγκριση της Συνθήκης της Λισαβόνας. Οι καταναλωτές που είναι καλά ενημερωμένοι για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους συμβάλλουν στην πιο διαφανή και ανταγωνιστική αγορά.

Στο πλαίσιο της παρούσας οικονομικής κρίσης, είναι ζωτικής σημασίας να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι καταναλωτές και οι καταναλωτές με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Η αυξανόμενη πολυπλοκότητα των λιανικών αγορών, ιδίως εκείνων που αφορούν τις υπηρεσίες, καθιστά πιο δύσκολη για τους καταναλωτές τη λήψη των βέλτιστων αποφάσεων επιλογής.

Για να αξιολογηθούν αποτελεσματικά οι αγορές και να υιοθετηθούν πολιτικές που θα έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τους καταναλωτές, απαιτούνται μέσα παρακολούθησης της αγοράς. Για τον λόγο αυτόν, ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές έχει ιδιαίτερη σημασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Προκειμένου για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας του καταναλωτή, είναι σημαντικό να βελτιώσουμε την παρεχόμενη ενημέρωση και εκπαίδευση στους καταναλωτές. Ο απώτερος σκοπός είναι η παρουσία ««ενδυναμωμένων καταναλωτών» στην εσωτερική αγορά. Ωστόσο, η έκθεση δεν αντιμετωπίζει επαρκώς τα προβλήματα που συνδέονται με μία αγορά χωρίς κανένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν πληρούνται πάντα, είτε πρόκειται για πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας είτε πρόκειται ακόμα και για κανόνες που αφορούν το περιβάλλον ή την υγεία. Ως εκ τούτου, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. (PL) Η προστασία των καταναλωτών είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Επιτροπή. Ασφαλώς, η απλή εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για το ζήτημα αυτό δεν θα είναι αρκετή αν δεν υπάρχει συμμετοχή από την πλευρά των καταναλωτών. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Η μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς αποτελεί τεράστια πρόκληση για την Επιτροπή. Για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, η ΕΕ πρέπει να θέσει την αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών μεταξύ των προτεραιοτήτων της. Θεωρώ ότι η χρήση των πινάκων αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές, ήτοι ενός εργαλείου παρακολούθησης των αγορών, είναι πάρα πολύ ωφέλιμη από τη σκοπιά των καταναλωτών. Οι πίνακες δείχνουν ξεκάθαρα ποιες αγορές δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις ανάγκες των καταναλωτών. Από την ανάλυσή τους, μπορούμε, μεταξύ άλλων, να διαπιστώσουμε ότι οι καταναλωτές συναντούν ιδιαίτερα προβλήματα στην αγορά υπηρεσιών και ότι το διαδικτυακό εμπόριο μεταξύ επιμέρους κρατών μελών περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από διασυνοριακά εμπόδια. Με χαροποιεί το γεγονός ότι προβλέπονται περαιτέρω πίνακες. Επιπλέον, ελπίζω ότι θα μας προσφέρουν ακόμα πιο αναλυτικές πληροφορίες από ό,τι μέχρι σήμερα. Χάρη σε τέτοια εργαλεία, είναι πολύ πιο εύκολο να κατανοήσουμε τα προβλήματα των καταναλωτών και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Η θέσπιση κοινοτικών κανονισμών για την προστασία των καταναλωτών σε επιμέρους χώρες της ΕΕ είναι αναμφισβήτητα ωφέλιμη για τους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Hedh σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας αναγνωρίζει ορθά τον καίριο ρόλο των οργανώσεων καταναλωτών, που είναι οι ιδανικές οργανώσεις για να ειδοποιούν τις δημόσιες αρχές σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές στην καθημερινή ζωή τους. Φυσικά, υποστηρίζω επίσης το αίτημα να ζητείται από τα κράτη μέλη η γνώμη των οργανώσεων των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως και στη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών. Πολύ σημαντικό είναι επίσης το ζήτημα της συμπερίληψης στους πίνακες αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές και μακροπρόθεσμων δεικτών, όπως δείκτες που αφορούν τα μερίδια αγοράς, την ποιότητα, τη διαφήμιση, τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα των προσφορών, δείκτες σχετικά με την επιβολή και την ενδυνάμωση του καταναλωτή, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και δεοντολογικών δεικτών, καθώς και δεικτών για τη μέτρηση της έννομης προστασίας και των αρνητικών επιπτώσεων στους καταναλωτές.

Τα δύο μοναδικά μειονεκτήματα αυτής της έκθεσης είναι, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν εγκρίθηκε η τροπολογία που υπέβαλε η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία για τη συναγωγή συμπερασμάτων από την αποτυχία της αγοράς στον τομέα της ενέργειας και η τροπολογία μας που ζητούσε αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Το γεγονός ότι δεν εγκρίθηκε αυτή η τροπολογία παραμένει λυπηρό. Παρόόλα αυτά, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια και τους συναδέλφους της στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για την άρτια έκθεσή τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Επιδοκιμάζω αυτήν τη συμβολή του Κοινοβουλίου στον πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές. Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές αποτελεί σημαντικό δείκτη της αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη. Επικροτώ τις εκκλήσεις της εισηγήτριας για μεγαλύτερη διαφάνεια και προβολή των μέτρων εποπτείας και υποστηρίζω το αίτημά της για βελτίωση των μηχανισμών συλλογικής έννομης προστασίας στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alf Svensson (PPE) , γραπτώς. (SV) Η ελεύθερη αγορά εντός της ΕΕ καθιστά μεν την Ένωση ισχυρό παράγοντα, σημαίνει όμως επίσης ότι πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές άρτια και σαφής ενημέρωση για το φάσμα των προϊόντων που διατίθεται στην αγορά. Η θέση των καταναλωτών πρέπει να ενισχυθεί. Για τον λόγο αυτόν ψήφισα σήμερα υπέρ της έκθεσης για την προστασία των καταναλωτών. Ωστόσο, η έκθεση περιλαμβάνει ορισμένες προβληματικές διατυπώσεις. Ενδέχεται η διαβούλευση με τις οργανώσεις καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων να καταστήσει τη διαδικασία αυτή μάλλον χρονοβόρα. Η κοινωνία των πολιτών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της κατάλληλης προστασίας των καταναλωτών, αυτό όμως μπορεί να λάβει διαφορετικές μορφές σε διάφορες χώρες, χωρίς να έχει αρνητική επίδραση στο αποτέλεσμα. Η αρχή της επικουρικότητας πρέπει να εφαρμόζεται στο ζήτημα της εγκαθίδρυσης αρχών προστασίας των καταναλωτών και συνηγόρων του καταναλωτή, καθώς και στη διατύπωση των προγραμμάτων διδακτέας ύλης των σχολείων. Η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει ελάχιστα επίπεδα και στόχους για μία κοινή πολιτική για τους καταναλωτές, αλλά δεν πρέπει να αποφασίζει λεπτομερώς πώς ακριβώς πρέπει να επιτύχουν τα κράτη μέλη τους εν λόγω στόχους. Η έκθεση καλεί όλα τα κράτη μέλη να συλλέγουν και να καταγράφουν πληροφορίες για ατυχήματα και τραυματισμούς σε κοινή βάση δεδομένων. Μία τέτοια βάση δεδομένων δεν πρέπει να συνεπάγεται υποχρεωτικά υπερβολικό διοικητικό φόρτο εργασίας. Η διαχείρισή της πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη του οφέλους για τα άτομα. Εντούτοις, τα δικαιώματα και η προστασία των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά είναι τόσο σημαντικά ώστε υπερψήφισα την έκθεση, παρά τις ανησυχίες που μόλις εξέθεσα.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Κυρία εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που καταβάλλουμε σοβαρές προσπάθειες, προκειμένου να μεριμνήσουμε για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Ωστόσο, τούτο συμβαίνει επί σειρά ετών, και δεν είμαστε ακόμα σε θέση να δημιουργήσουμε έναν ιδανικό μηχανισμό και να καταστήσουμε αυστηρότερους τους υποχρεωτικούς όρους για την εκπλήρωση αυτών των καθηκόντων σε εθνικό επίπεδο. Ενίοτε δε, δίδεται η εντύπωση ότι πρόκειται για παιχνίδι υποκρισίας. Εάν δεν ρυθμίσουμε με αυστηρότητα τις δραστηριότητες των μονοπωλίων, σε κάθε τομέα, έτσι ώστε τα κέρδη τους να είναι σαφώς περιορισμένα και να ελέγχονται αυστηρά οι λειτουργικές δαπάνες, οι αμοιβές και τα επιδόματα –δηλαδή η προμήθεια πρώτων υλών, η κατασκευή, η διάθεση προϊόντων– είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι οι καταναλωτές θα έχουν φθηνά και υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Δεδομένου ότι διαθέτω σημαντική πείρα στον συγκεκριμένο τομέα, είμαι πρόθυμος να συνεργαστώ στο ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Επιδοκιμάζω την έγκριση αυτής της έκθεσης. Θεωρώ σημαντικό να προστατεύσουμε τους καταναλωτές και να εστιάσουμε περισσότερο στην ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς, προκειμένου τα προϊόντα που προορίζονται για τους πολίτες να πληρούν τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα. Επικροτώ την κίνηση της ενίσχυσης της διεθνούς συνεργασίας για ασφαλή προϊόντα και της επιδίωξης επίσημων συμφωνιών με αρχές επιβολής της νομοθεσίας σε τρίτες χώρες. Υποστηρίζω τη θέσπιση ειδικού Συνηγόρου των Καταναλωτών για την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών και θεωρώ ότι οι αποτελεσματικότεροι μηχανισμοί διασυνοριακής συνεργασίας θα βοηθήσουν στη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (FR) Το άρθρο 12 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επαναβεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της προστασίας των καταναλωτών θα ληφθούν υπόψη κατά τη διατύπωση και την εκτέλεση άλλων πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης. Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα συμφέροντα των καταναλωτών θα ενσωματωθούν πραγματικά σε όλες τις πολιτικές και να εξετάσει στις μελέτες επιπτώσεών που εκπονεί τα πιθανά αποτελέσματα κάθε νέας νομοθετικής πράξης, καθώς και των πολιτικών που επηρεάζουν έμμεσα ή άμεσα τους καταναλωτές. Παρότι οι καταγγελίες των καταναλωτών είναι σημαντικός δείκτης των ελλείψεων των αγορών, η απουσία τους δεν σημαίνει πάντα ότι οι αγορές λειτουργούν καλά, εφόσον υπάρχουν περίοδοι που οι καταναλωτές έχουν την τάση να υποβάλλουν λιγότερες καταγγελίες εξαιτίας διαφόρων καταναλωτικών παραδόσεων ή εξαιτίας της αντίληψής τους για την πιθανότητα να ληφθεί υπόψη η καταγγελία τους. Οι οργανώσεις καταναλωτών θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ειδοποίηση των δημοσίων αρχών για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές. Τα μέσα πρέπει να βελτιστοποιηθούν, προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικότερα σε όλα τα επίπεδα. Απευθύνω έκκληση προς τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι θα ζητείται η γνώμη των οργανώσεων των καταναλωτών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, όπως και στη μεταφορά και εφαρμογή του δικαίου για την προστασία των καταναλωτών.

 
  
  

Έκθεση: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς.(GA) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση για το SOLVIT. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους και πρέπει να έχουν όλοι εύκολη πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο επίλυσης προβλημάτων.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ο αριθμός των ανθρώπων που απευθύνονται στο SOLVIT ζητώντας συμβουλή και βοήθεια αυξάνεται, και από αυτό μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυξάνεται και η σημασία του SOLVIT ως μέσου επίλυσης προβλημάτων για τους ευρωπαίους πολίτες και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Υποστηρίζω πλήρως το αίτημα της έκθεσης για καλύτερη και ευρύτερη προβολή των υπηρεσιών του SOLVIT και συμφωνώ ότι η ενημέρωση για τα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων στην εσωτερική αγορά πρέπει να γίνει σαφέστερη, προκειμένου να μπορούν όλοι να επωφεληθούν από τα δικαιώματα αυτά στην καθημερινή τους ζωή.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Για να επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά, οι καταναλωτές πρέπει να διαθέτουν αποτελεσματικά μέσα επανόρθωσης, σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής του δικαίου για την εσωτερική αγορά. Το δίκτυο SOLVIT δημιουργήθηκε για την εξασφάλιση ταχείας επανόρθωσης, χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση δικαστικών μέσων. Θεωρώ ότι το δίκτυο αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ χρήσιμο, προς το παρόν, όμως, δεν λειτουργεί αποτελεσματικά και δεν αξιοποιεί πλήρως το δυναμικό του. Πολλοί από τους πολίτες και τις μικρές επιχειρήσεις μας δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει τέτοιο δίκτυο. Συνεπώς, φρονώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες και να διαθέσουν περισσότερα μέσα για να προωθήσουν το SOLVIT και να το κάνουν ευρύτερα γνωστό στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Επίσης, ορισμένα κέντρα SOLVIT δέχονται περισσότερες υποθέσεις από όσες είναι σε θέση να επιλύσουν, διότι δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό. Θεωρώ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τον ρόλο των εθνικών κέντρων SOLVIT εξασφαλίζοντας τη συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, και να προβούν σε ενεργό ανταλλαγή απόψεων και βελτίστων πρακτικών με άλλα κράτη μέλη προκειμένου να εκμεταλλευτούν πλήρως το δυναμικό του δικτύου SOLVIT.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Το SOLVIT, που λειτουργεί από το 2002, είναι ένα επιγραμμικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων, στο οποίο συμμετέχουν τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και στόχος του είναι να προσφέρει ρεαλιστική απάντηση στις δυσκολίες που προκύπτουν συνεπεία της εσφαλμένης εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας από τις δημόσιες αρχές.

Μολονότι σήμερα η εσωτερική αγορά λειτουργεί σχετικά καλά, αληθεύει εξίσου ότι περιστασιακά σημειώνονται σφάλματα ή ερμηνευτικά προβλήματα αναφορικά με τα δικαιώματα του κοινού και επιχειρήσεων που προσπαθούν να επωφεληθούν κατά τον μέγιστο δυνατό τρόπο από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εσωτερική αγορά.

Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι το δίκτυο SOLVIT απέδειξε ότι είναι πολύ σημαντικό για την επίλυση κάθε είδους προβλημάτων, που εκτείνονται από προβλήματα πολιτών που αναζητούν ένα άλλο κράτος μέλος για να σπουδάσουν ή να εργαστούν εκεί ή επιθυμούν επανένωση με σύντροφο κ.λπ., έως τα προβλήματα εταιρειών με τις δημόσιες αρχές, σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ ή άλλα θέματα. Το δίκτυο SOLVIT έχει ως στόχο να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις επί τη βάσει σημαντικών κριτηρίων ποιότητας και απόδοσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ την έκθεση Buşoi για το SOLVIT. Αυτό το ανεπίσημο δίκτυο επίλυσης προβλημάτων που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά υπήρξε κεντρικής σημασίας στην παροχή δωρεάν συνδρομής τόσο σε πολίτες όσο και σε επιχειρήσεις για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων με τις δημόσιες αρχές. Η σημασία του αντικατοπτρίζεται στον αυξημένο αριθμό περιπτώσεων που αντιμετώπισε τον περασμένο χρόνο. Ωστόσο, δεδομένων των διατομεακών προβλημάτων που διαπιστώθηκαν σε εθνικό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας να εξεταστεί μία σειρά μέτρων βελτίωσης της αποτελεσματικότητας αυτών των κέντρων. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενημέρωση του κοινού και των επιχειρήσεων σχετικά με τα δικαιώματα που απολαμβάνουν στην εσωτερική αγορά, αξιοποιώντας την αύξηση οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και την κατάρτιση υπαλλήλων του δικτύου SOLVIT σχετικά με τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, είναι σημαντικό οι υπάλληλοι του δικτύου να γνωρίζουν καλά αγγλικά, παράλληλα με τη μητρική τους γλώσσα. Ζητώ από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την ευρύτερη πρόσβαση του κοινού και των επιχειρήσεων στο δίκτυο SOLVIT, με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Η εσωτερική αγορά δεν είναι ούτε πρέπει να είναι μόνο μία γραφειοκρατική δομή. Για να επωφεληθούν πραγματικά από τα προφανή πλεονεκτήματά της, οι επιχειρήσεις και οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν τα δικαιώματά τους στην πράξη με τη βοήθεια γρήγορων, ευαίσθητων και αποτελεσματικών μηχανισμών. Σε αυτή τη βάση, το δίκτυο SOLVIT είναι κεφαλαιώδους σημασίας.

Δεδομένης της αύξησης του αριθμού των υποθέσεων με τις οποίες ασχολήθηκαν τα κέντρα SOLVIT κατά το περασμένο έτος, θεωρώ ότι είναι ζωτικής σημασίας για το συμφέρον των καταναλωτών να προχωρήσουμε σε σειρά μεταρρυθμίσεων και βελτιώσεων, τις οποίες πρότεινε σε αυτό το πνεύμα το Κοινοβούλιο. Για παράδειγμα, ενίσχυση του ελέγχου της αποτελεσματικής εφαρμογής των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από την Επιτροπή· σαφείς αυξήσεις των πόρων που παρέχονται στα κέντρα SOLVIT (διορισμός εμπειρογνωμόνων επί των στοιχείων της εσωτερικής αγοράς, αύξηση των πόρων για τα εθνικά κέντρα, εξειδικευμένη και επικαιροποιημένη κατάρτιση του υφισταμένου ειδικευμένου προσωπικού, συντονισμένες επιγραμμικές συνδέσεις μεταξύ των τοπικών κέντρων και των υπηρεσιών της Επιτροπής)· και σημαντικές επενδύσεις στην προώθηση και προβολή του δικτύου SOLVIT από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή με όλες τις μεθόδους κοινωνικής επικοινωνίας, προωθώντας υψηλού επιπέδου επαφή με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους υποστηρίζω την έκθεση Buşoi για το SOLVIT.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Το δίκτυο SOLVIT απέδειξε ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσον για την –χωρίς δικαστικές διαδικασίες– επίλυση των προβλημάτων που συναντούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις συνεπεία της κακής εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά από δημόσιες αρχές. Πρέπει, συνεπώς, να υποστηριχθεί με διάφορους τρόπους, μέσω καλύτερης συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Πρώτα από όλα, είναι απαραίτητο να προαχθεί περαιτέρω η ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για την ύπαρξή του και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Επίσης, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων που απασολούνται σε αυτόν τον τομέα, για παράδειγμα, στην κατάρτιση του προσωπικού του δικτύου SOLVIT που, όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, διότι πιστεύω ότι η ενίσχυση του δικτύου SOLVIT μπορεί πραγματικά να συνδράμει στη βελτίωση του νομικού πλαισίου της εσωτερικής αγοράς, την οποία προσπαθούμε τόσο κοπιωδώς να αναπτύξουμε. Η προαγωγή της διαφάνειας των δεδομένων μέσω μίας διαδραστικής επιγραμμικής βάσης δεδομένων αυξάνει τη γνώση για τα πρότυπα, δίνει τη δυνατότητα ταχύτερης επίλυσης προβλημάτων και αυξάνει την εμπιστοσύνη στους χειριστές.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Το SOLVIT δημιουργήθηκε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την επίλυση, με εξωδικαστικά μέσα, όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κοινό και επιχειρήσεις συνεπεία της εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά.

Το δίκτυο αυτό αποδείχθηκε αποτελεσματικό για την επίλυση προβλημάτων, αλλά εξακολουθεί να μην χρησιμοποιείται αρκετά από το ευρύ κοινό. Για τον λόγο αυτόν, η Επιτροπή προτίθεται να προωθήσει την άμεση και πλήρη εφαρμογή του δικτύου SOLVIT, αυξάνοντας τη διαφάνεια ώστε να ξεπεραστούν εμπόδια που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία και προσφέροντας στο κοινό ενημέρωση για τα δικαιώματά του προκειμένου να αναπτυχθούν πλήρως οι δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς.

Έχοντας αυτό κατά νου, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν δεόντως το δίκτυο SOLVIT μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητές του και την προστιθέμενη αξία που αντιπροσωπεύει.

Δεδομένου ότι πολλά από τα προβλήματα που θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν μέσω του δικτύου SOLVIT επιλύονται σήμερα δικαστικά, πράγμα που αυξάνει τον χρόνο και τα χρήματα που δαπανούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, και δεδομένου ότι το δίκτυο SOLVIT θα μπορούσε να προσφέρει μία εναλλακτική και πιο γρήγορη και αποτελεσματική λύση σε νομικές διαφορές, θεωρώ ότι εάν καταστήσουμε πλήρως λειτουργικό το δίκτυο SOLVIT, θα ευνοηθεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς και η προστασία των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του κοινού και των επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το δίκτυο SOLVIT, που άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2002, δημιουργήθηκε από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν κοινό και επιχειρήσεις συνεπεία της εσφαλμένης εφαρμογής της νομοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά, επιτρέποντας ταχεία, δωρεάν και αποτελεσματική ανταπόκριση, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στα δικαστήρια.

Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν, έχουν συστήσει εθνικά κέντρα SOLVIT, στις περισσότερες περιπτώσεις εντός του πλαισίου του εκάστοτε Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Οικονομικών Υποθέσεων. Τα κέντρα αυτά συνεργάζονται άμεσα μέσω επιγραμμικής βάσης δεδομένων προς εξεύρεση ταχέων και ρεαλιστικών λύσεων στα προβλήματα που υποβάλλουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις.

Τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την παροχή πληροφοριών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις σχετικά με τα δικαιώματά τους εντός της εσωτερικής αγοράς, δίνοντάς τους έτσι τη δυνατότητα να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα. Οι υπηρεσίες που προσφέρει το SOLVIT πρέπει να καταστούν γνωστές στο κοινό και στις επιχειρήσεις με αποτελεσματικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Το δίκτυο SOLVIT, που έχει ως στόχο να συνιστά αποτελεσματική λύση στα προβλήματα της εσωτερικής αγοράς, έχει καταγράψει σημαντική επιτυχία στην επίλυση αυτών των προβλημάτων. Το δίκτυο SOLVIT δημιουργήθηκε το 2002 για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κοινό και επιχειρήσεις συνεπεία της εσφαλμένης εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά.

Το δίκτυο SOLVIT υποκαθιστά τα δικαστήρια με πιο αποτελεσματικό και λιγότερο γραφειοκρατικό τρόπο, διότι βρίσκει λύσεις εντός 10 εβδομάδων. Ωστόσο, ο αυξημένος αριθμός υποθέσεων που φθάνουν στο SOLVIT είχε ως αποτέλεσμα διάφορες ελλείψεις στην ανταπόκρισή του. Αυτό σημαίνει πως είναι πολύ σημαντικό να γίνει μία προσπάθεια αύξησης των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων του δικτύου SOLVIT, παράλληλα με την κατάλληλη κατάρτιση των υπαλλήλων του, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου αριθμού υποθέσεων που τους ανατίθενται.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (RO) Η εσωτερική αγορά προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις πλήθος ευκαιριών. Γενικά, η εσωτερική αγορά λειτουργεί καλά. Μερικές φορές όμως μπορεί να γίνουν και λάθη.

Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο επίλυσης προβλημάτων όπου τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων που απορρέουν από την εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά από τις δημόσιες αρχές, χωρίς να απαιτείται η προσφυγή σε νομικές διαδικασίες. Σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (καθώς και στη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν) υπάρχει ένα κέντρο SOLVIT.

Ψήφισα υπέρ αυτής της έκθεσης, προκειμένου να δοθεί στα κέντρα SOLVIT μία ώθηση όσον αφορά την επίλυση καταγγελιών που υποβάλλουν τόσο πολίτες όσο και επιχειρήσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Η εσωτερική αγορά, με περισσότερα από 1.500, συχνά πολύπλοκα, έγγραφα, φαντάζει στους Ευρωπαίους σαν ένα αρκετά ακατανόητο «μεγάλο μηχάνημα» που, επιπλέον, δεν εφαρμόζεται πάντα σωστά στα κράτη μέλη (αναφέρομαι, ειδικότερα, στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων). Επομένως, το SOLVIT αποδεικνύεται πολύτιμο εργαλείο: ως πραγματική υπηρεσία στήριξης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε θέματα που αφορούν την ενιαία αγορά, αυτό το δίκτυο συνεργασίας εργάσθηκε επί σειρά ετών για την άτυπη επίλυση προβλημάτων που αφορούν την εσφαλμένη εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά από τις δημόσιες αρχές. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για το SOLVIT.

Ωστόσο, παρά τα εξαίρετα ποσοστά επιτυχίας του (πάνω από το 80% των υποθέσεων επιλύονται επιτυχώς) και παρά το γεγονός ότι αποτελεί ταχεία εξωδικαστική δωρεάν λύση για το πρόβλημα της επανόρθωσης, το SOLVIT παραμένει ακόμα σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να βελτιώσουμε την εικόνα του. Τέλος, λυπούμαι που σε ορισμένα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της πατρίδας μου, το κέντρο SOLVIT στερείται στοιχειώδους εξοπλισμού σε επίπεδο προϋπολογισμού και προσωπικού. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα τα κράτη μέλη να εκτιμήσουν τη χρησιμότητα αυτών των κέντρων κέντρα και να τους προσφέρουν τα μέσα για την ορθή λειτουργία τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), γραπτώς. (NL) Η έκθεση του κ. Buşoi για το SOLVIT είναι πολύ σημαντική. Στο πλαίσιο της άσκησης των κοινοβουλευτικών μου καθηκόντων, έρχονται σε επαφή μαζί μου πολλές φορές κάθε εβδομάδα πολίτες και μου θέτουν ερωτήσεις για τον τρόπο λειτουργίας της κοινοτικής νομοθεσίας, ερωτήσεις που συχνά είναι πολύ προσωπικές και πολύ συγκεκριμένες. Πολλές φορές μπορώ να τους βοηθήσω άμεσα, παραπέμποντάς τους στο SOLVIT.

Η έκθεση που εγκρίναμε σήμερα παρουσιάζει με σαφήνεια τα οφέλη αυτού του μέσου. Πρόκειται για εξαιρετικά ισορροπημένη εργασία, διότι δηλώνει πολύ καθαρά τη δράση που πρέπει να αναληφθεί για τη βελτίωση του εν λόγω μέσου. Ασφαλώς, χρειάζεται ικανοποιητική στρατηγική όσον αφορά τα μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να γίνει ευρύτερα γνωστό το SOLVIT. Η διάθεση μίας ενιαίας ηλεκτρονικής διεύθυνσης θα μπορούσε να συμβάλει σε αυτό.

Είναι σαφές ότι η αποτελεσματικότητα του SOLVIT πρέπει να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Αυτό μπορεί πράγματι να επιτευχθεί με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων λειτουργών με αρκετά υψηλό επίπεδο γνώσεων. Καίρια είναι επίσης η σύσταση προς τα κράτη μέλη να αυξήσουν το προσωπικό των κέντρων SOLVIT, προκειμένου να αναπτυχθούν διοικητικές δυνατότητες στα διάφορα υπουργεία σε εθνικό επίπεδο. Στόχος πρέπει να είναι η άμεση απάντηση όλων των κέντρων SOLVIT στα ερωτήματαγ και η παροχή πραγματικών λύσεων, στοιχείο που αποτελεί και τον απώτερο σκοπό της σύστασης του SOLVIT.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Κύριε εισηγητή, κυρίες και κύριοι, υποστηρίζω αυτήν την πρωτοβουλία και συμφωνώ απόλυτα με την ενίσχυση του δικτύου SOLVIT και την επέκταση των δραστηριοτήτων του. Θα πρέπει να προβούμε σε κάθε αναγκαία δαπάνη ώστε να παράσχουμε ενημέρωση για τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες αυτής της ευρωπαϊκής δομής στα εθνικά μέσα ενημέρωσης, στο Διαδίκτυο ή σε τηλεοπτικά προγράμματα. Ωστόσο, μπορώ να δηλώσω σε όλους εσάς ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά: η νομοθεσία δεν εφαρμόζεται με ενιαίο τρόπο, ενώ επιβάλλονται ακόμα και διαφορετικές κυρώσεις για τις ίδιες δραστηριότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (FR) Το SOLVIT δημιουργήθηκε για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πολίτες και επιχειρήσεις συνεπεία της κακής εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά την εσωτερική αγορά. Όλα τα κράτη μέλη, καθώς και η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λίχτενσταϊν, έχουν συστήσει εθνικά κέντρα SOLVIT. Τα κέντρα αυτά συνεργάζονται άμεσα προς εξεύρεση ταχέων και ρεαλιστικών λύσεων στα προβλήματα που υποβάλλουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις. Τα κέντρα SOLVIT χρειάζονται ορθές νομικές συμβουλές σχετικά με τις νομικές πτυχές των προβλημάτων που υποβάλλονται και των λύσεων που προτείνονται. Έχουν πρόσβαση σε νομικές συμβουλές τόσο εντός του ιδίου του κέντρου όσο και στο πλαίσιο των αρμοδίων διοικητικών αρχών. Όποτε υπάρχει διάσταση νομικών απόψεων σχετικά με υπόθεση που εξετάζεται από κοινού, ή όποτε ανακύπτουν πολύπλοκα νομικά ζητήματα ή απλως δεν υπάρχει δέουσα πρόσβαση σε νομικές συμβουλές στη χώρα τους, τα κέντρα SOLVIT στρέφονται συχνά προς την Επιτροπή για συμβουλές. Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα κέντρα SOLVIT διαθέτουν τη δέουσα πρόσβαση σε νομική εμπειρογνωμοσύνη στα πλαίσια των κυβερνητικών τους υπηρεσιών. Η Επιτροπή πρέπει να επιταχύνει την παροχή άτυπων νομικών εκτιμήσεων προς τα κέντρα SOLVIT που το ζητούν. Επικροτώ τη δέσμευση των κρατών μελών να παρακολουθούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την εφαρμογή της. Δεν αρκεί οι ευρωπαίοι συννομοθέτες να εφαρμόζουν νόμους που δημιουργούν περισσότερα προβλήματα από όσα λύνουν.

 
  
  

Έκθεση: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς.(GA) Στην Ιρλανδία έχουμε πολύ υψηλά πρότυπα όσον αφορά τις απαιτήσεις για την υγεία των ζώων και ως εκ τούτου, υπερψήφισα αυτήν τη σημαντική έκθεση που θα προστατεύσει την υγεία των ζώων της Ιρλανδίας. Η σύσταση της έκθεσης που αφορά την παράταση του μεταβατικού συστήματος για τις μετακινήσεις ζώων μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2011 είναι αναγκαία και έγκαιρη.

Οι κανόνες αυτοί θεσπίζουν ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των κατποκίδιων ζώων (γάτες, σκύλοι και νυφίτσες) που ταξιδεύουν μεταξύ κρατών μελών, και όλα τα ζώα θα πρέπει να διαθέτουν διαβατήριο με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχουν εμβολιαστεί κατά της λύσσας.

Τα προστατευτικά αυτά μέτρα είναι αναγκαία, διότι τα πρότυπα υγείας στην Ιρλανδία είναι σήμερα εξαιρετικά υψηλά και συνεπεία τούτου δεν υπάρχει στη χώρα λύσσα, ούτε ορισμένα τσιμπούρια και ταινίες που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. (CS) Κυρία Πρόεδρε, ψήφισα υπέρ της έκθεσης για την πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους κτηνιατρικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς, μολονότι δεν συμφωνώ με ολόκληρο το κείμενο της πρότασης. Με ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι προβλέπει παράταση της μεταβατικής περιόδου κατά την οποία η εισαγωγή σκύλων και γάτων στην Ιρλανδία, τη Μάλτα, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπόκειται σε αυστηρότερους όρους. Για παράδειγμα, η Μάλτα, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο απαιτούν οι σκύλοι και γάτες συντροφιάς να περνούν από συμπληρωματικές εξετάσεις για τα τσιμπούρια, που πρέπει να βεβαιώνονται και στα διαβατήρια των ζώων αυτών. Αυτή είναι ήδη η δεύτερη διαδοχική παράταση της μεταβατικής περιόδου, πράγμα που θεωρώ εξαιρετικά παράτυπο από την άποψη της νομοθετικής πρακτικής της ΕΕ. Η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει το συντομότερο δυνατόν τη δυνατότητα επέκτασης του γενικού καθεστώτος στα κράτη μέλη που υπάγονται επί του παρόντος στο μεταβατικό καθεστώς, και για τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων την εκπόνηση συμβουλευτικής γνωμοδότησης. Πιστεύω ακράδαντα ότι οι επανειλημμένες παρατάσεις της μεταβατικής περιόδου δεν είναι προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Οι διαφορές που υπάρχουν ως προς τα μέτρα προστασίας των προαναφερθέντων κρατών μελών, όπως τα διαφορετικά χρονικά όρια για εμβολιασμούς και ορολογικές εξετάσεις και οι διαφορετικές προθεσμίες για αντιπαρασιτικές εξετάσεις, καθιστούν πιο δύσκολα και δαπανηρά τα ταξίδια με κατοικίδια στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), γραπτώς.(CS) Η κοινοτική νομοθεσία ρυθμίζει τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός της Κοινότητας, καθιερώνοντας σε αυτό το πλαίσιο ένα «γενικό καθεστώς», βάσει του οποίου οι σκύλοι, οι γάτες και οι νυφίτσες που μετακινούνται μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να συνοδεύονται από έγγραφα αναγνώρισης και πληροφορίες για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς τους κατά της λύσσας, καθώς και για τις ασθένειες που έχουν περάσει. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003 θεσπίζει επίσης ένα «μεταβατικό καθεστώς» που επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν αυστηρότερες απαιτήσεις για την είσοδο και τη μετακίνηση των ζώων αυτών στην επικράτειά τους. Η Μεγάλη Βρετανία, ειδικότερα, κάνει σημαντική χρήση αυτής της παρέκκλισης. Η Επιτροπή προτείνει την παράταση του προβλεπόμενου μεταβατικού καθεστώτος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και η εισηγήτρια κ. de Brún τάσσεται υπέρ αυτής της πρότασης. Ενόψει του γεγονότος ότι τόσο το Συμβούλιο όσο και η Επιτροπή Περιβάλλοντος κατέληξαν σε συμβιβαστική λύση, στην οποία εντάσσεται και η παρούσα έκθεση, ψήφισα υπέρ της έγκρισής της.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 998/2003, τον οποίο προτίθεται να τροποποιήσει η Επιτροπή, θεσπίζει εναρμονισμένα πρότυπα για τις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την είσοδό τους σε αυτήν. Ωστόσο, προβλέπει ένα προσωρινό σύστημα, βάσει του οποίου ορισμένα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν πιο περιοριστικούς όρους στην περίπτωση ορισμένων ασθενειών όπως η λύσσα, η εχινοκοκκίαση και η λοίμωξη από τσιμπούρια.

Παρά τη σημασία της ελεύθερης μετακίνησης των ζώων συντροφιάς στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επαναλαμβάνω την πεποίθησή μου ότι είναι βασικό να πληρούν τα ζώα αυτά όλα τα υγειονομικά, κριτήρια ούτως ώστε να μη συνιστούν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η έκθεση αυτή προβλέπει κανόνες για τη μετακίνηση ζώων συντροφιάς εντός της Ευρώπης και για το πώς πρέπει να γίνεται αυτή σε συμφωνία με τους στόχους της πρόληψης της διάδοσης ασθενειών και ειδικότερα της λύσσας.

Η ελεύθερη κυκλοφορία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς. Το ζήτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πολίτες μίας Ευρώπης χωρίς σύνορα, όπου διαπιστώνεται αύξηση των μετακινήσεων των ζώων συντροφιάς μεταξύ των κρατών μελών.

Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι δυνατό να ταξιδεύει κανείς με ζώα συντροφιάς, αλλά συμφωνούμε επίσης όλοι ότι αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια δημόσιας υγείας, προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων.

Ως εκ τούτου, επιδοκιμάζω το γενικό σύστημα διαβατηρίων που θα εναρμονίσει τα μέτρα υγιεινής και τους ελέγχους για τη διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των ζώων συντροφιάς.

Η έκθεση προβλέπει επίσης μεταβατική διευθέτηση μέχρι το τέλος του 2011, προκειμένου ορισμένες χώρες να μπορέσουν να προετοιμαστούν για τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. de Brún. Η ελευθερία μετακίνησης, που βρίσκεται στο επίκεντρο της ενιαίας αγοράς, σημαίνει ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα για πάρα πολλούς πολίτες της Ευρώπης. Τα θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων είναι επίσης ζωτικής σημασίας και θεωρώ ότι η εισηγήτρια επιτέλεσε άρτιο έργο ως προς την επίτευξη ισορροπίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι όροι για την υγεία των ζώων, οι οποίοι πρέπει να επιβληθούν στις διασυνοριακές μετακινήσεις κατοικίδιων ζώων που δεν προορίζονται για πώληση, έχουν ως στόχο να εξασφαλίσουν αφενός μεγαλύτερο βαθμό προστασίας της υγείας ανθρώπων και ζώων και αφετέρου μεγαλύτερη ελευθερία κίνησης για τα ζώα συντροφιάς που συνοδεύονται από τους εκάστοτε ιδιοκτήτες τους. Με τον τρόπο αυτόν, εάν τηρούνται οι σχετικοί κανόνες και τα ζώα φέρουν, όταν ταξιδεύουν στο έδαφος της Κοινότητας, πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά της λύσσας και ανάλυση της αντίδρασης του ανοσοποιητικού τους συστήματος στο εμβόλιο αυτό που έχει πραγματοποιηθεί από εγκεκριμένο κτηνίατρο, θα διευκολυνθούν οι μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις των ζώων συντροφιάς.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ αυτής της σημαντικής έκθεσης, διότι με τον τρόπο αυτόν υποστηρίζουμε την πρόταση της Επιτροπής για την παράταση του μεταβατικού καθεστώτος σχετικά με τη λύσσα, πράγμα που σημαίνει ότι η λήξη του καθεστώτος θα συμπίπτει καλύτερα με την περίοδο στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει να ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση από την ΕΕ των προγραμμάτων εμβολιασμού για την εξάλειψη της λύσσας των άγριων ζώων σε ορισμένα κράτη μέλη, η οποία αποτελεί το κύριο πρόβλημα λύσσας στην ΕΕ. Η Επιτροπή έχει επιλέξει μια προσεκτική προληπτική προσέγγιση, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόληψη και στους πρόσθετους προβληματισμούς για την υγεία σχετικά με την εσωτερική αγορά και την ελεύθερη μετακίνηση των κατοικίδιων. Οι διαφορετικές πολιτικές επιλογές συγκρίθηκαν και αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες γνώμες της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Η προτεινόμενη ημερομηνία λήξης του μεταβατικού καθεστώτος θα επιτρέψει τον μετασχηματισμό της υποδομής και τη βαθμιαία επανεκπαίδευση του προσωπικού και την προσαρμογή του στη νέα κατάσταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (EN) Επιδοκιμάζω αυτήν την έκθεση που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να συνεχίσουν τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης της λύσσας, αλλά θα οδηγήσει και στην ελεύθερη και ασφαλή μετακίνηση των κατοικίδιων ζώων στην Ευρώπη μετά από το 2011. Η παράταση της παρέκκλισης για ορισμένες χώρες έως το 2011 θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τις δοκιμές και τους ελέγχους υγείας για ασθένειες όπως η λύσσα. Αυτή η μεταβατική περίοδος είναι ένα σημαντικό βήμα προς την τελική ελεύθερη, ασφαλή μετακίνηση των κατοικίδιων ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους όσοι εργάστηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η συμφωνία για τη νέα διαδικασία επιτροπολογίας. Είναι ένας ικανοποιητικός συμβιβασμός που θα επιτρέψει μία αποτελεσματική αντίδραση εάν κάποια κράτη μέλη έχουν δικαιολογημένες ανησυχίες για τη διάδοση άλλων ασθενειών. Επίσης, διασφαλίζει ότι, κατά την ανάθεση αρμοδιοτήτων, η Επιτροπή θα συμβουλεύεται διάφορους εμπειρογνώμονες – της ίδιας της Επιτροπής, των κρατών μελών, μη κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες και εμπειρογνώμονες του Κοινοβουλίου. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η δέσμευση θα τηρηθεί. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, λάβαμε γραπτές διαβεβαιώσεις ότι η παρούσα έκθεση δεν θα δημιουργήσει προηγούμενο για τη μελλοντική εκχώρηση εξουσιών. Με τον τρόπο αυτόν, λαμβάνονται υπόψη οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τη δημιουργία προηγουμένου για τη νέα διαδικασία επιτροπολογίας δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
  

Έκθεση: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (LT) Η στρατηγική ΕΕ 2020 αποτελεί εξαιρετικά ελπιδοφόρο έγγραφο. Τον τελευταίο καιρό, συζητείται πολύ η ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ, όμως η πλειονότητα των κρατών μελών πόρρω απέχουν από το τέλος της κρίσης. Η δημόσια συζήτηση για την κρίση περιορίζεται στην κατάσταση των δημοσίων οικονομικών, μολονότι η ταχέως αυξανόμενη ανεργία έχει ήδη φθάσει σε κρίσιμο επίπεδο σε ορισμένα κράτη μέλη. Είναι περίεργο να ακούει κανείς υψηλόβαθμους υπαλλήλους της ΕΕ να εξυμνούν ορισμένες κυβερνήσεις για το εξαίρετο έργο τους, όταν στις αντίστοιχες χώρες ο αριθμός των ανέργων αυξάνεται δραματικά κάθε μήνα, μειώνονται τα κοινωνικά εχέγγυα και αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Σε αυτές τις χώρες, οι άνθρωποι δυσκολεύονται να καταλάβουν αν η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει μία πολιτική μείωσης της φτώχειας ή αν στην πραγματικότητα αυξάνει τη φτώχεια στον κοινωνικό τομέα. Κατά τη γνώμη μου, οι κυβερνήσεις που δεν κατάφεραν καν να λύσουν προβλήματα σταθεροποίησης της ανεργίας δεν πρέπει να επαινούνται χωρίς να το αξίζουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη και να επιτηρεί υπεύθυνα την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης κρίσεων των εθνικών κυβερνήσεων, αξιολογώντας εναργώς τα αποτελέσματα τέτοιων μεταρρυθμίσεων για τους πολίτες.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία Σένγκεν είναι μία συνθήκη μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών για την πολιτική της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός του χώρου Σένγκεν. Κάθε πρόσωπο που διαθέτει ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι κατοικεί νόμιμα σε ένα κράτος μέλος πρέπει να μπορεί να μετακινείται ελεύθερα σε έναν χώρο που δεν έχει εσωτερικά σύνορα.

Ωστόσο, δεν έχουν συμμορφωθεί ακόμα όλες οι χώρες με την υποχρέωσή τους να παρέχουν τίτλο διαμονής στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαθέτουν αυτού του είδους θεώρηση μακράς διαμονής. Για τον λόγο αυτόν, είναι ασυνεπές ένας φοιτητής που έλαβε θεώρηση για να παρακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών στην Πορτογαλία να μην έχει τη δυνατότητα να μεταβεί, για παράδειγμα, στο Βέλγιο, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες από ειδική βιβλιοθήκη για τη συγγραφή της διατριβής του.

Για τον λόγο αυτόν ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, έχοντας κατά νου ότι είναι σημαντικό να διευκολύνουμε την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος βάσει θεώρησης μακράς διαμονής τύπου D που εκδόθηκε από το εν λόγω κράτος μέλος. Συγχαίρω τον εισηγητή κ. Coelho, διότι κατάφερε, για άλλη μία φορά, να επιτύχει συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, πράγμα που θα επιτρέψει να λυθεί αυτή η κατάσταση πριν τεθεί σε ισχύ τον επόμενο μήνα ο κώδικας θεωρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ των νέων τροπολογιών αυτού του κανονισμού, δεδομένου ότι, μέχρι στιγμής, οι υπήκοοι τρίτων χωρών με θεώρηση μακράς διαμονής συναντούσαν προβλήματα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας. Δεν μπορούσαν να ταξιδεύουν ελεύθερα από ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο και αντιμετώπιζαν δυσκολίες ακόμα και για την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους. Ο κανονισμός αυτός διευρύνει την έννοια της ισοδυναμίας ανάμεσα σε έναν τίτλο διαμονής και σε μία θεώρηση μικρής διάρκειας που εξέδωσε ένα κράτος μέλος, εφαρμόζοντας πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν και στη θεώρηση μακράς διάρκειας. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι μία θεώρηση μακράς διαρκείας πρέπει να έχει την ίδια ισχύ με έναν τίτλο διαμονής όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι είναι πολύ σημαντικό, αφού απλουστευθεί η μετακίνηση υπηκόων τρίτων χωρών στον χώρο Σένγκεν, να μην παραβιάζονται τα εχέγγυα ασφαλείας στα κράτη μέλη. Η εφαρμογή αυτού του κανονισμού δεν θα πρέπει να μειώσει την ασφάλεια, εφόσον προβλέπει ότι τα κράτη έχουν καθήκον να ελέγχουν τα στοιχεία ενός προσώπου στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν πριν εκδώσουν θεώρηση μακράς διαμονής και, εάν παραστεί ανάγκη, να ζητούν από άλλα κράτη μέλη πληροφορίες για το εν λόγω πρόσωπο. Μέχρι στιγμής, αυτό γινόταν μόνο κατά την έκδοση τίτλων διαμονής.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), γραπτώς. (FR) Επικροτώ την έγκριση αυτού του κανονισμού με πολύ μεγάλη πλειοψηφία – 562 ψήφοι υπέρ, 29 ψήφοι κατά και 51 αποχές. Εφεξής, κάθε υπήκοος τρίτης χώρας με θεώρηση μακράς διαμονής που εξέδωσε ένα κράτος μέλος θα μπορεί να ταξιδεύει στα άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο με τους ίδιους όρους με τους κατόχους τίτλου διαμονής. Αυτό ήταν ένα μέτρο που το περίμεναν πολλοί φοιτητές και ερευνητές, όπως εκείνοι που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών (Erasmus Mundus). Είναι ένα βήμα προόδου, προκειμένου να αποτελέσει η Ένωση πιο ελκυστικό προορισμό για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και ερευνητές από τρίτες χώρες. Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ως υπόμνηση του αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να προχωρήσουν τα κράτη μέλη προς τη μελλοντική θέσπιση μίας θεώρησης ειδικά για φοιτητές που συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγών. Υπάρχει όμως κάτι που με λυπεί: το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία δεν ενέκριναν αυτόν τον κανονισμό και δεν θα υπόκεινται στην εφαρμογή του, μολονότι αυτές οι χώρες προσελκύουν μεγάλο αριθμό αλλοδαπών φοιτητών και ερευνητών που βρίσκονται στον χώρο Σένγκεν.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου χωρίς ελέγχους στα σύνορα μέσω της συμφωνίας Σένγκεν ήταν ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη μίας ανοικτής εσωτερικής αγοράς με ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο καίριος στόχος στον οποίο βασίζεται η συμφωνία είναι να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων σε έναν χώρο όπου δεν υπάρχουν εσωτερικά σύνορα. Επομένως, μας φαίνεται παράλογο οι πολίτες με καταγωγή εκτός ΕΕ, οι οποίοι όμως διαθέτουν θεωρήσεις μακράς διαμονής που έχει εκδώσει ένα από τα κράτη που συμμετέχουν στη συμφωνία του Σένγκεν, να μην μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα σε αυτόν τον χώρο.

Κατά τη γνώμη μας, τα παραδείγματα που δίνει ο εισηγητής αποδεικνύουν το παράλογο αυτού του συστήματος στην πράξη. Για τον λόγο αυτόν συμφωνώ με την πρόταση της Επιτροπής, με τη διατύπωση που προτείνει το Κοινοβούλιο, να αντιμετωπίζονται οι θεωρήσεις μακράς διαμονής ως τίτλοι διαμονής, διασφαλίζοντας έτσι ελεύθερη κυκλοφορία στους κατόχους τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Πρώτον, επιδοκιμάζω την εξαίρετη ποιότητα αυτής της έκθεσης. Σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, οι υπήκοοι τρίτων χωρών με θεώρηση μακράς διαμονής (θεώρηση για διαμονή άνω των τριών μηνών) δεν έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε άλλα κράτη μέλη ή να διέρχονται από άλλα κράτη μέλη επιστρέφοντας στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται στη Σύμβαση του Σένγκεν.

Οι νέοι κανόνες που προτάθηκαν σημαίνουν ότι η θεώρηση μακράς διαμονής θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα με έναν τίτλο διαμονής όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν χωρίς εσωτερικά σύνορα ή ότι κάθε πρόσωπο που διαθέτει θεώρηση μακράς διαμονής που εκδόθηκε από ένα κράτος μέλος θα έχει το δικαίωμα να ταξιδέυει σε άλλα κράτη μέλη για τρεις μήνες ανά εξάμηνο και υπό τους ίδιους όρους με τον κάτοχο τίτλου διαμονής.

Για να λειτουργήσει το σύστημα αυτό, πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι που θα είναι αντίστοιχοι με εκείνους που εφαρμόζονται σήμερα σε άλλους τομείς προκειμένου να διασφαλιστεί καλή επικοινωνία μεταξύ των κρατών μελών και συνοχή μεταξύ της έκδοσης θεωρήσεων μακράς διαμονής, τίτλων διαμονής και καταχωρήσεων στο σύστημα πληροφοριών Σένγκεν.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Είναι θετικό το γεγονός ότι ένας αλλοδαπός με θεώρηση μακράς διαμονής που εξέδωσε ένα κράτος μέλος θα μπορεί να ταξιδεύει στα άλλα κράτη μέλη για τουλάχιστον τρεις μήνες ανά εξάμηνο και με τους ίδιους όρους με τον κάτοχο τίτλου διαμονής. Δεδομένου ότι αυτό είναι το κύριο θέμα που καλύπτει ο κανονισμός, τον οποίο αφορά η παρούσα έκθεση, ψηφίσαμε υπέρ.

Όπως γνωρίζουμε, επί του παρόντος, και σύμφωνα με την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, οι υπήκοοι τρίτων χωρών με θεώρηση μακράς διαμονής, οι οποίοι μπορεί να είναι, για παράδειγμα, φοιτητές που θέλουν να κάνουν ένα εκπαιδευτικό ταξίδι σε άλλο κράτος μέλος, επιστήμονες, ακαδημαϊκοί, συγγενείς υπηκόων τρίτων χωρών και πολιτών της ΕΕ, δεν έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε άλλα κράτη μέλη ή να διέρχονται από άλλα κράτη μέλη επιστρέφοντας στη χώρα καταγωγής τους, εφόσον η κατάσταση αυτή δεν προβλέπεται στη Σύμβαση του Σένγκεν.

Οι νέοι κανόνες που έχουν πλέον εγκριθεί θα έχουν ως αποτέλεσμα ένα πρόσωπο με θεώρηση μακράς διαμονής (θεώρηση για παραμονή μεγαλύτερη των τριών μηνών ή θεώρηση τύπου D) να έχει τα ίδια δικαιώματα με έναν κάτοχο τίτλου διαμονής όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταψηφίσαμε την έκθεση του κ. Coelho. Πράγματι, είναι ανεύθυνο να επιτρέπεται στους κατόχους θεώρησης μακράς διαμονής, δηλαδή διαμονής μεγαλύτερης των έξι μηνών, να επωφελούνται αυτόματα από την ελεύθερη κυκλοφορία σε όλα τα κράτη του χώρου Σένγκεν σαν να ήταν κάτοχοι τίτλου διαμονής. Τα παραδείγματά σας είναι παραπλανητικά. Δεν έχει σημασία αν μιλούμε για φοιτητές που θέλουν να επισκεφθούν τις πρωτεύουσες της Ευρώπης (με εξαίρεση το Λονδίνο, το Δουβλίνο και την Κοπεγχάγη που είναι εκτός του χώρου Σένγκεν), ερευνητές των οποίων η έρευνα πρέπει να διαρκέσει λιγότερο από ένα έτος ή εκπατρισμένους που δεν διαθέτουν την ανάλογη άδεια εργασίας και διαμονής – όλα αυτά έχουν ελάχιστη σημασία και είναι απλά προσχήματα.

Στην πραγματικότητα, το μέτρο αυτό είναι άλλη μία άρνηση του κυρίαρχου δικαιώματος των κρατών να αποφασίζουν ποιος μπορεί να εισέλθει στη χώρα τους και ποιος όχι, υπό ποιους όρους και για πόσο διάστημα. Η τυποποίηση δικαιωμάτων, στερεί τελικά κάθε νόημα από τις θεωρήσεις μακράς διαμονής χάριν της προώθησης ενός είδους αυτόματου καθεστώτος διαμονής, το οποίο χορηγείται από τη στιγμή που ένα πρόσωπο θέλει να έρθει στην Ευρώπη για περισσότερους από τρεις μήνες και για άλλον σκοπό εκτός του τουρισμού. Αυτό είναι απαράδεκτο.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς. (FR) Υποστήριξα την έκθεση Coelho σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής, διότι πέρα από τα θέματα που αφορούν διοικητικές διατυπώσεις, πιστεύω ότι είναι σημαντικό, επί παραδείγματι, για τους νέους αλλοδαπούς που έρχονται στις χώρες μας για σπουδές να μην περιορίζονται να ζήσουν σε μία χώρα, αλλά να διαθέτουν την ελευθερία να ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη, είτε για να σπουδάσουν είτε για να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία και τον πλούτο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Σε αντίθεση με εκείνους που εγείρουν το φάσμα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης, εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε, εν προκειμένω, την ανάγκη ανάπτυξης μίας κοινωνίας βασισμένης στη γνώση στην Ευρώπη, όπως και αλλού.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Απείχα της ψήφου για την έκθεση Coelho διότι ασχολείται με πτυχές του Σένγκεν που δεν εφαρμόζονται στη Σκωτία.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς. (FR) Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Coelho για την ποιότητα της έκθεσής του και για την πραγματική εμπειρογνωμοσύνη που χαρακτηρίζει όλες του τις εργασίες για την πολιτική των θεωρήσεων. Η έγκριση αυτού του κανονισμού είναι απαραίτητη και επείγουσα. Είναι απαραίτητη διότι, εξαιτίας μίας εξαιρετικά αμφιλεγόμενης πρακτικής εκ μέρους των κρατών μελών που δεν μετατρέπουν πλέον τις θεωρήσεις μακράς διαμονής σε τίτλους διαμονής, καταλήξαμε σε παράλογες καταστάσεις όπου ένας υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στην επικράτεια της ΕΕ δυνάμει θεώρησης τύπου D δεν έχει το δικαίωμα να ταξιδεύει στα άλλα κράτη μέλη του χώρου Σένγκεν. Η πρακτική αυτή δημιουργεί περιττά προβλήματα στην κυκλοφορία εντός του χώρου Σένγκεν και είναι αντίθετη στη φιλοσοφία αυτήν καθαυτή του κεκτημένου Σένγκεν. Η έγκριση αυτού του κειμένου είναι επίσης επείγουσα ενόψει της επικείμενης έναρξης ισχύος του κοινοτικού κώδικα για τις θεωρήσεις που καταργεί τις θεωρήσεις τύπου D+C. Η παρούσα έκθεση προσφέρει μία δίκαιη και ισορροπημένη λύση για καταστάσεις που δεν πρέπει να προκύπτουν πλέον στο μέλλον, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας εντός του χώρου Σένγκεν χάρη στην υποχρέωση διενέργειας έρευνας στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν κατά την επεξεργασία αίτησης θεώρησης τύπου D.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η προηγούμενη νομοθεσία, που δεν επέτρεπε σε πολίτη τρίτης χώρας με θεώρηση μακράς διαμονής που εκδόθηκε από ένα κράτος μέλος να ταξιδεύει σε άλλα κράτη μέλη, δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες κινητικότητας της πλειονότητας αυτών των πολιτών. Τούτο αφορά φοιτητές, επιστήμονες, ακαδημαϊκούς και άλλους που χρειάζεται να ταξιδεύουν σε διάφορα κράτη μέλη στο πλαίσιο της επαγγελματικής ή/και ακαδημαϊκής εργασίας τους και δεν θα μπορούσαν να το πράξουν με την υφιστάμενη νομοθεσία.

Με τον τρόπο αυτόν, οι αλλαγές αυτές διορθώνουν την εν λόγω ανώμαλη κατάσταση, ενώ εξακολουθούν να διατηρούν όλους τους κανόνες ασφαλείας για την κυκλοφορία υπηκόων τρίτων χωρών εντός της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα τον κανονισμό αυτόν διότι θεωρώ ότι αποτελεί ευπρόσδεκτη βελτίωση ενός προηγούμενου μέτρου που περιόριζε τα δικαιώματα των κατόχων θεωρήσεων μακράς διαμονής σε ένα κράτος μέλος. Ακριβώς όπως η κοινωνία υπόκειται σε διαρκή μεταβολή, έτσι και η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν πρέπει να παραμένει στάσιμη, επειδή αντιμετωπίζουμε νέα προβλήματα και προκλήσεις. Ταυτόχρονα, μας προσφέρονται νέα μέσα για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν, για παράδειγμα, την ελεύθερη κυκλοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να διευκολύνει σημαντικά τους υπηκόους τρίτων χωρών με θεώρηση μακράς διαμονής τύπου D να μετακινούνται ελεύθερα εντός της Κοινότητας. Με τον τρόπο αυτόν, παραβλέπει πλήρως το γεγονός ότι θα έπρεπε να εναπόκειται στην αρμοδιότητα των κρατών μελών να αποφασίζουν εάν και σε ποιους υπηκόους τρίτων χωρών θα επιτρέπουν να εισέρχονται στη χώρα και σε ποιους θα αρνούνται την είσοδο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα, όπως και ολόκληρη η Ομάδα μου, υπέρ αυτής της έκθεσης, διότι υπογραμμίζει πως οι προτάσεις που έγιναν σε αυτό το πλαίσιο έχουν σκοπό να διευκολύνουν τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος να κινούνται εντός του χώρου Σένγκεν βάσει θεώρησης μακράς διαμονής τύπου D που εξέδωσε το εν λόγω κράτος μέλος. Σκοπός των προτάσεων είναι να προσφέρουν μία απάντηση σε καταστάσεις όπου, για διάφορους λόγους, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να εκδώσουν έγκαιρα τίτλους διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στο έδαφός τους, μέσω της διεύρυνσης της υφιστάμενης έννοιας της ισοδυναμίας ανάμεσα σε έναν τίτλο διαμονής και σε μία θεώρηση μικρής διάρκειας τύπου C, ώστε να καλύπτονται και οι θεωρήσεις μακράς διάρκειας τύπου D.

Μία θεώρηση μακράς διάρκειας θα έχει έτσι την ίδια ισχύ με έναν τίτλο διαμονής όσον αφορά την κυκλοφορία στον χώρο Σένγκεν. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους διαθέτουν έγγραφο που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα σε ένα κράτος μέλος να κινούνται ελεύθερα στον χώρο Σένγκεν για σύντομα διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τους τριες μήνες ανά εξάμηνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων είναι μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο χώρος Σένγκεν δημιουργήθηκε για την αποτελεμσατική εφαρμογή αυτής της αρχής στην πράξη. Η Ομάδα PPE στην οποία ανήκω υπερασπιζόταν ανέκαθεν την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων σύμφωνα με την αρχή ότι οι κανόνες και οι κοινές διαδικασίες που αφορούν τις θεωρήσεις, τους τίτλους διαμονής και τους ελέγχους των συνόρων πρέπει να αποτελούν μέρος της πλήρους έννοιας του Σένγκεν.

Σε αυτό το πλαίσιο, υποστηρίζω τα νέα μέτρα που εγκρίθηκαν, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ελεύθερη κυκλοφορία υπηκόων τρίτων χωρών, δηλαδή κατοίκων ενός κράτους μέλους με θεώρηση μακράς διαμονής τύπου D, που ταξιδεύουν σε άλλα κράτη μέλη εντός του χώρους Σένγκεν είναι ενίοτε δυσχερής εξαιτίας καθυστέρησης της μετατροπής της θεώρησής τους σε τίτλο διαμονής.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, η αρχή της ισοδυναμίας ανάμεσα σε έναν τίτλο διαμονής και σε μία θεώρηση μικρής διάρκειας θα εφαρμόζεται τώρα και στη θεώρηση μακράς διάρκειας. Για τους λόγους αυτούς, και δεδομένου ότι τα μέτρα που εγκρίθηκαν όχι μόνο δεν θίγουν θέματα χορήγησης θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας, αλλά συνιστούν και φυσική και αναγκαία εξέλιξη της έννοιας του Σένγκεν, ψήφισα υπέρ της έκθεσης.

 
  
  

Έκθεση: Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward και Pat the Cope Gallagher (ALDE), γραπτώς.(GA) Οι βουλευτές του ΕΚ από το κόμμα Fianna Fáil Pat the Cope Gallagher και Liam Aylward διαφωνούν κάθετα με τις προτάσεις της παρούσας έκθεσης για τη θέσπιση κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης (CCCTB στα αγγλικά).

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικών Μελετών διεξήγαγε πρόσφατα μελέτη για την πρκατικότητα της θέσπισης κοινής ενοποιημένης φορολογικής βάσης στην Ευρώπη, και από τα συμπεράσματα της μελέτης κατέστη σαφές ότι ένα τέτοιο φορολογικό σύστημα δεν θα ήταν εφαρμόσιμο, πρακτικό ή επιθυμητό από πολιτική σκοπιά.

Μία κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση στην Ευρώπη δεν θα βελτίωνε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς, επιπλέον δε, θα μπορούσε να αποτελέσει εμπόδιο για μικρές ανοικτές οικονομίες όπως αυτή της Ιρλανδίας. Το θέμα της φορολόγησης εμπίπτει στην αρμοδιότητα εκάστου κράτους μέλους και η ιρλανδική κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να κάνει χρήση της αρνησικυρίας αναφορικά με οποιαδήποτε φορολογικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της CCCTB. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στις Συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός ως προς την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών μειώνει τις τιμές, βελτιώνει την ποιότητα και προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής στους καταναλωτές. Επίσης, επιτρέπει την πρόοδο της καινοτομίας στον τομέα της τεχνολογίας. Η έρευνα στον ενεργειακό τομέα, μαζί με τις επενδύσεις στην υποδομή, ιδίως όσον αφορά τη διασύνδεση δικτύων φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, είναι καθοριστικές για την προαγωγή του ανταγωνισμού. Η ασφάλεια εφοδιασμού και ο γνήσιος ανταγωνισμός στην ενεργειακή αγορά εξαρτώνται από τη διασύνδεση και την απρόσκοπτη λειτουργία των ενεργειακών υποδομών. Η ισχυρή ανταγωνιστικότητα είναι επίσης σημαντική στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, με μέτρα προώθησης του ανταγωνισμού μέσω προτιμησιακών τιμολογίων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, είναι σημαντικό να γίνει ανάλυση της σχετικής αγοράς. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης τη σημασία της παρακολούθησης της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των αγορών καυσίμων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να τονίσω ότι μηχανισμοί στήριξης όπως η κρατική ενίσχυση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την προστασία των εθνικών βιομηχανιών εις βάρος της εσωτερικής αγοράς και των ευρωπαίων καταναλωτών και ότι οι εν λόγω μηχανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούνται με στόχο την επανεγκαθίδρυση μίας βιώσιμης οικονομίας της γνώσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Η έκθεση για την πολιτική του ανταγωνισμού δείχνει πώς πρέπει να ενισχυθεί η λειτουργία των αγορών προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε θέματα που αφορούν τις συμπράξεις και τους καταναλωτές. Η καταπολέμηση των συμπράξεων είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα οφέλη ενός ανταγωνιστικού συστήματος φθάνουν στον τελικό καταναλωτή. Όντως, αντιπροσωπεύουν μία από τις σοβαρότερες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί του ανταγωνισμού: οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν το δικαίωμα να αυξάνουν τις τιμές, να περιορίζουν την παραγωγή και να μοιράζουν μεταξύ τους την αγορά. Ο ρόλος της Επιτροπής είναι να επιβάλλει κυρώσεις, εμποδίζοντας έτσι την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά, επιβάλλει δε πρόστιμα σε μέλη συμπράξεων αποθαρρύνοντας κάθε επιχείρηση από το να ενδώσει στην αντιανταγωνιστική συμπεριφορά ή να την συνεχίσει.

Κατά τη διάρκεια μίας οικονομικής κρίσης, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί ο βαθμός του προστατευτισμού. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να αποφεύγονται οι παρεμβάσεις του δημοσίου που ενδέχεται να μεταβάλλουν τους όρους του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, ταυτόχρονα όμως πρέπει να αναγνωριστεί ότι η κρατική ενίσχυση είναι μερικές φορές ουσιαστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης, διότι οι αντιανταγωνιστικοί όροι ενθαρρύνουν την κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης εις βάρος των ΜΜΕ και, ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να κάνει η Ευρώπη ό,τι μπορεί ώστε να προσφέρει μεγαλύτερες εγγυήσεις και προστασία των αγαθών.

 
  
MPphoto
 
 

  Derk Jan Eppink (ECR), γραπτώς. (EN) Η Ομάδα ECR υποστηρίζει σθεναρά μία ισχυρή και αποτελεσματική πολιτική ανταγωνισμού ως μέσο προστασίας των καταναλωτών, αλλά και ενθάρρυνσης της δίκαιης πρόσβασης στις αγορές. Υποστηρίζουμε με χαρά τις ενέργειες στις οποίες προέβη τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή για την πραγματοποίηση των στόχων αυτών, και, ιδίως, τις ενέργειές της κατά της αθέμιτης κρατικής ενίσχυσης.

Συνεπώς μας απογοητεύει το γεγονός ότι η έκθεση, που αρχικά ήταν καλή, κατέστη λιγότερο αποτελεσματική εξαιτίας των άσχετων και ανεπιθύμητων προσθηκών παραγράφων που προκαταλαμβάνουν το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για τη δομή της χρηματοπιστωτικής εποπτείας, ζητώντας μία κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση και προσβάλλοντας το δικαίωμα των επιχειρήσεων να απασχολούν συμβασιούχους.

Μέλη της Ομάδας μας έχουν ψηφίσει στο παρελθόν υπέρ εκθέσεων για την πολιτική ανταγωνισμού της Επιτροπής και ελπίζουμε ότι μελλοντικά οι ανάλογες εκθέσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής θα είναι καλύτερες. Η αποχή μας εκφράζει αυτή την ανησυχία και επαναλαμβάνουμε στην παρούσα αιτιολόγηση ψήφου την υποστήριξη μας για το σταθερά άρτιο έργο της Επιτροπής στον τομέα του ανταγωνισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Περισσότερος ανταγωνισμός σημαίνει περισσότερες επιλογές για τους ευρωπαίους πολίτες και ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των κοινοτικών πολιτικών για τον ανταγωνισμό και εκείνων που αφορούν τους καταναλωτές. Συνεπώς η δράση της επιτροπής για να διασφαλίσει αποτελεσματικό ανταγωνιστικό περιβάλλον στον πυρήνα της εσωτερικής αγοράς είναι ζωτικής σημασίας εάν θέλουμε να εξασφαλίσουμε την επίτευξη αυτών των σκοπών, μολονότι μπορεί να θέτει υπό αμφισβήτηση τις απόλυτες εξουσίες που έχουν ανατεθεί σε αυτό το θεσμικό όργανο.

Εν μέσω της κρίσης των προηγουμένων μηνών, η έγκριση κρατικής ενίσχυσης που ήταν δικαιολογημένη εξαιτίας πρόσφατων γεγονότων υπήρξε κεφαλαιώδους σημασίας για την ανάκαμψη της οικονομίας. Επιπροσθέτως, η καταπολέμηση των συμπράξεων και της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους επιχειρήσεων στοχεύει ουσιαστικά στη διασφάλιση ότι θα διατηρηθεί στην εσωτερική αγορά ένα κλίμα δίκαιου ανταγωνισμού, το οποίο θα επιτρέψει στους διάφορους οικονομικούς παράγοντες να επωφεληθούν από ευνοϊκούς όρους για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική κρίση, της οποίας τις συνέπειες εξακολουθούμε να βιώνουμε, απαιτεί έκτακτα μέτρα όπως η κρατική ενίσχυση. Πρέπει όμως να εξασφαλιστεί ότι αυτό δεν προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του ανταγωνισμού και δεν αυξάνει το δημοσιονομικό έλλειμμα και το δημόσιο χρέος. Κατά συνέπεια, η εφαρμογή των μέτρων αυτών πρέπει να εξεταστεί με νηφαλιότητα.

Το επίπεδο του δημόσιου χρέους, που αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, θα αποτελέσει βάρος για τις επόμενες γενιές και εμπόδιο για την οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη. Το υπερβολικό χρέος και τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν διακυβεύουν μόνο τη σταθερότητα του ευρώ, αλλά επιβάλλουν και αυστηρούς περιορισμούς στις δημόσιες δαπάνες για τομείς προτεραιότητας όπως η παιδεία, η υγεία, η καινοτομία και το περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αυστηρή αξιολόγηση της δέσμης μέτρων διάσωσης και ανάκαμψης, καθώς και της αποτελεσματικότητας της κρατικής ενίσχυσης. Ο προστατευτισμός και ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς πρέπει να αποφευχθούν, διότι εξασθενούν τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία.

Μία ενιαία αγορά που λειτουργεί καλά αποτελεί το κλειδί για μια υγιή οικονομία, και βεβαίως για την ανάκαμψη της οικονομίας. Τελικά, οι οικονομικές πολιτικές πρέπει να αποκτήσουν μεγαλύτερη νομιμότητα μέσω μεγαλύτερης παρέμβασης του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι πολιτικές και οι αποτελεσματικοί κανόνες για τον ανταγωνισμό ήταν ανέκαθεν καίρια στοιχεία για την υγιή συνύπαρξη όλων των οικονομικών παραγόντων στη ζώνη του ευρώ. Μολονότι η ΕΕ επλήγη σημαντικά από την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση, η αλήθεια είναι πως ένα ισχυρό νόμισμα, μία συνεκτική ενιαία αγορά, τα υγιή δημόσια οικονομικά και ένα καλό σύστημα κοινωνικής προστασίας συνεισέφεραν σημαντικά, βοηθώντας μας να επιβιώσουμε παρά τις συνέπειες της κρίσης.

Ωστόσο, η κρατική ενίσχυση που χορήγησαν διάφορα κράτη μέλη, χωρίς να ενδιαφερθούν καθόλου για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να γίνει αξιολόγηση όλων των μέτρων που έλαβαν τα επιμέρους κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της κρίσης, έτσι ώστε η ΕΕ να έχει μελλοντικά την ικανότητα κοινής και αρμονικής αντίδρασης, προκειμένου να αποφευχθεί ο προστατευτισμός και ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς. Τέτοιες καταστάσεις βλάπτουν απλώς την Ευρώπη, η οποία θέλει να είναι ισχυρή στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sławomir Witold Nitras (PPE), γραπτώς. (PL) Η πολιτική του ανταγωνισμού αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές της Κοινότητας και ήταν μία από τις πρώτες που συμφωνήθηκαν. Η νομιμοποίηση και η ανάγκη της καθιέρωσής της έχει άμεση σχέση με έναν από τους κύριους στόχους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δηλαδή την καθιέρωση μίας κοινής αγοράς στα κράτη μέλη. Η πολιτική του ανταγωνισμού έχει σκοπό να εγγυηθεί ότι τα εμπόδια του διεθνούς εμπορίου που ήρθησαν στο πλαίσιο της κοινής αγοράς δεν θα αντικατασταθούν από άλλα μέτρα εκ μέρους επιχειρήσεων ή κυβερνήσεων, διότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η πολιτική του ανταγωνισμού ασχολείται κυρίως με τα συμφέροντα των καταναλωτών και επιχειρεί να τους διασφαλίσει εύκολη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται στην ενιαία αγορά σε τιμές όσο το δυνατόν παρόμοιες σε ολόκληρη την Ένωση. Θα ήθελα μόνο να επιστήσω την προσοχή σας στη σοβαρή κρίση που έπληξε την Ευρώπη και να πω ότι μία εύρυθμη εσωτερική αγορά είναι το κλειδί για μία υγιή οικονομία και τώρα είναι ασφαλώς και το κλειδί για το έργο ανασυγκρότησης που μας περιμένει στο εγγύς μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει ορισμένες λογικές προτάσεις, όπως η διαφορετική αντιμετώπιση στο πλαίσιο της νομοθεσίας του ανταγωνισμού αφενός των πολυεθνικών ομίλων αφενός και αφετέρου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αφετέρου. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι είναι σωστό να γίνει απορρύθμιση ή να μην γίνει ρύθμιση των τιμών λιανικής στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Γενικά θεωρώ εσφαλμένη τη βασική θέση της έκθεσης, που θεωρεί δεδομένη την απόλυτη αποτελεσματικότητα της ελεύθερης αγοράς. Για τον λόγο αυτόν καταψήφισα την παρούσα έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς. (FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. in ’t Veld που επιδοκιμάζει την έκθεση της Επιτροπής για την πολιτική ανταγωνισμού 2008. Συμφωνώ πραγματικά με αυτήν τη θετική άποψη: πρέπει να σημειωθεί η αλλαγή προσέγγισης της Επιτροπής.

Στην πραγματικότητα, η Επιτροπή εξηγεί σε αυτήν την έκθεση ότι θέτει τις ανησυχίες των καταναλωτών στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της αναφορικά με τον ανταγωνισμό και ότι θεωρεί ως κύριο στόχο της πολιτικής του ανταγωνισμού τη βελτιστοποίηση της ευημερίας των καταναλωτών. Αυτό το επικροτώ. Είναι δυνατόν να ενεργεί επιτέλους η Επιτροπή σε πλήρη συμφωνία με το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λισαβόνας που ορίζει ότι η προστασία του καταναλωτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και εφαρμογή των άλλων πολιτικών της Ένωσης;

Επίσης, παροτρύνω την Επιτροπή να συνεχίσει τον τακτικό διάλογο που αποφάσισε να δρομολογήσει μεταξύ των υπηρεσιών της, των καταναλωτών και των ενώσεων που τους εκπροσωπούν. Από την άποψη αυτή, είναι θετικό ότι το 2008 δημιουργήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού μία μονάδα που θα ασχολείται με τις σχέσεις με τους καταναλωτές. Ζητούμε τώρα μία πλήρη έκθεση για τις δραστηριότητες της εν λόγω μονάδας, προκειμένου να σχηματίσουμε καλύτερη ιδέα για τη χρησιμότητά της.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα μαζί με την Ομάδα μου, την Verts/ALE, υπέρ της έκθεσης in ’t Veld για την ετήσια έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008, διότι προσφέρει στο Κοινοβούλιο την ευκαιρία να παρουσιάσει τις προτεραιότητές του και την αξιολόγησή του ως προς τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή ασκεί την πολιτική της για τον ανταγωνισμό. Χαίρομαι, διότι, όπως και στην ψηφοφορία στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, η έκθεση in ’t Veld εγκρίθηκε (όπως αναμενόταν) με μεγάλη πλειοψηφία (οι Πράσινοι ψήφισαν υπέρ, όπως και οι μείζονες πολιτικές ομάδες).

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), γραπτώς. (PL) Η Ευρώπη, που υπέστη πλήγμα από την οικονομική κρίση, κατάφερε να αντιδράσει άμεσα και να περιορίσει τα αποτελέσματα αυτής της κρίσης χάρη στο κοινό της νόμισμα, την ισχυρή εσωτερική της αγορά και το σταθερό σύστημα κοινωνικής προστασίας της. Αυτό δεν σημαίνει πως τώρα δεν υπάρχουν αισθητές επιπτώσεις, όμως είναι ορατά κάποια σημάδια βελτίωσης της κατάστασης. Δυστυχώς, οι καταναλωτές αγωνίζονται ακόμα να λύσουν προβλήματα που σχετίζονται με τη χρήση των πλεονεκτημάτων του ανταγωνισμού. Τα δικαιώματά τους πρέπει να προστατευθούν, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να είναι πιο ευαισθητοποιημένοι και να διαθέτουν περισσότερη γνώση. Η σωστή λειτουργία και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς σημαίνει ότι ο καταναλωτής είναι σε θέση να χρησιμοποιεί το σύστημα του ανταγωνισμού επιλέγοντας προϊόντα, υπηρεσίες και χαμηλότερες τιμές. Ωστόσο, επί του παρόντος παρατηρούμε ανεπάρκεια του ανταγωνισμού, ιδίως στον φαρμακευτικό τομέα και στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η απουσία ανταγωνισμού βλάπτει άμεσα τους καταναλωτές, αλλά και την οικονομία. Επίσης, απαιτείται παρακολούθηση των ανταγωνιστικών συμπεριφορών στις αγορές καυσίμων της ΕΕ. Πρέπει να επιβάλλονται ποινές για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας περί της προστασίας του ανταγωνισμού, που θα είναι ανάλογες με την εκάστοτε παραβίαση, και πρέπει να χρησιμοποιηθούν ισχυρότερα αποτρεπτικά μέσα στην περίπτωση επανειλημμένων παραβιάσεων της νομοθεσίας. Εντούτοις, η κρίση έδειξε πάνω από όλα την αδυναμία της ευρωπαϊκής οικονομίας και επεσήμανε τους τομείς που χρειάζονται ενίσχυση. Όλες οι στρατηγικές της οικονομικής πολιτικής πρέπει να υπάγονται σε δημοκρατικό έλεγχο και να υλοποιούνται με μέριμνα για το κοινό καλό και με σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρώπης.

 
  
  

Έκθεση: Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την παρούσα έκθεση. Μία εσωτερική αγορά που λειτουργεί αποτελεσματικά είναι ουσιαστική για τη δημιουργία ενός σταθερού και καινοτόμου οικονομικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά χωρίς την ορθή μεταφορά, εφαρμογή και επιβολή των κοινοτικών κανόνων. Δυστυχώς, ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει παραμένει υπερβολικά υψηλός στα κράτη μέλη.

Μία τέτοια κατάσταση προκαλεί στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς και αφήνει τους καταναλωτές χωρίς κατάλληλη προστασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε το 2008 από την Επιτροπή να παράσχει αναλυτικότερες πληροφορίες για τις οδηγίες που δεν έχουν εφαρμοστεί στα κράτη μέλη, και ελπίζω ότι η Επιτροπή θα μπορέσει να δώσει τις πληροφορίες αυτές στο άμεσο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), γραπτώς. (PT) Η Επιτροπή δημοσίευσε το 1997 τον πρώτο πίνακα αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά, που εστιαζόταν στην εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς από τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι σημαντικές καθυστερήσεις εμπόδιζαν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν πλήρως την εσωτερική αγορά.

Μέσω της αξιολόγησης και δημοσίευσης των εξελίξεων σχετικά με την εφαρμογή, η ομάδα αξιολόγησης συνέβαλε στη μείωση του ποσοστού της μη εφαρμογής οδηγιών από τα κράτη μέλη. Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι θεωρώ επιτακτική την ανάγκη να ενσωματώσουν τα κράτη μέλη έγκαιρα τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά στις εθνικές τους νομοθεσίες, επειδή η εσωτερική αγορά μπορεί να λειτουργήσει σωστά μόνο εφόσον οι κοινοτικοί κανονισμοί που αφορούν τη λειτουργία της μεταφέρονται και εφαρμόζονται σωστά και εφόσον γίνονται έλεγχοι συμμόρφωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Παρά το γεγονός ότι τα κράτη μέλη έφθασαν τα ανώτατα πρότυπα όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την ενσωμάτωση κανονισμών της εσωτερικής αγοράς στην εθνική νομοθεσία, δεν θεωρώ ικανοποιητικά τα στοιχεία που παρέχει ο τελευταίος πίνακας αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς. Η δημιουργία σταθερής και καινοτόμου εσωτερικής αγοράς που φροντίζει για τις ανάγκες των καταναλωτών και εντός της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν τις περισσότερες δυνατές θέσεις εργασίας δεν μπορεί να συνυπάρξει με συστηματικές καθυστερήσεις στην εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας και με την αδυναμία εφαρμογής οδηγιών.

Τα άτομα και οι επιχειρήσεις είναι εκείνα που υποφέρουν περισσότερο από την καθυστέρηση της εφαρμογής πολιτικών που αφορούν την εσωτερική αγορά, εξαιτίας του κόστους που απορρέει από τη μείωση των επιλογών, τον περιορισμένο ανταγωνισμό και τις λιγότερο ανοικτές αγορές. Έχοντας αυτό κατά νου, θεωρώ σημαντική την άσκηση πιέσεων από το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών για την εσωτερική αγορά. Τα κράτη μέλη ήταν εκείνα που όρισαν τις προθεσμίες για την εφαρμογή των εν λόγω οδηγιών. Το λιγότερο που μπορεί να τους ζητηθεί είναι να σεβαστούν τους στόχους που τα ίδια έθεσαν. Αυτός είναι θεμελιώδης στόχος για την εσωτερική αγορά σε περίοδο οικονομικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς.(IT) Εφόσον μειώθηκε το έλλειμμα στη μεταφορά οδηγιών, που βρίσκεται στο 1%, παραμένει ζωτικής σημασίας να εστιαστούμε στη βελτίωση της ουσιαστικής εφαρμογής της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά στα εθνικά νομικά συστήματα. Η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για τον σκοπό αυτόν και να συνεργάζονται μεταξύ τους.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή πρέπει να κάνει περισσότερα για την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την περίοδο μεταφοράς μέσω του διαλόγου και της ανταλλαγής πληροφοριών, προκειμένου να επιλύονται τα προβλήματα πριν από τη λήξη της προθεσμίας μεταφοράς. Επίσης, πρέπει να διοργανώνει ετήσιο φόρουμ για την εσωτερική αγορά και να αναζητεί νέους τρόπους άρσης των εμποδίων που υπάρχουν ακόμα για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της απλούστευσης της νομοθεσίας.

Εμείς, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οφείλουμε, ως εκπρόσωποι των πολιτών, να εκμεταλλευόμαστε κάθε δυνατή ευκαιρία ώστε να τους ενημερώνουμε για την ευρωπαϊκή νομοθεσία, προωθώντας μελέτες, εργαστήρια, συνέδρια και ακροάσεις. Τα εθνικά κοινοβούλια πρέπει, από την άλλη, να συμμετέχουν ενεργά στις ευρωπαϊκές νομοθετικές διαδικασίες, προκειμένου να πληροφορούνται έγκαιρα τα προτεινόμενα μέτρα, και να βελτιώνουν τη συνεργασία μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Ως προς αυτό, η Συνθήκη της Λισαβόνας προσδίδει στις εκλεγμένες συνελεύσεις πιο καθοριστικό ρόλο, τον οποίο πρέπει να εκμεταλλευθούν στο έπακρο. Για όλους αυτούς τους λόγους, που εξηγούνται με σαφήνεια στην έκθεση, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Μετά την τελευταία δημοσίευση αποτελεσμάτων του πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς (Μάρτιος 2010), φάνηκε ότι το ποσοστό οδηγιών για την εσωτερική αγορά που δεν έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία ανέρχεται στο 0,7%, ποσοστό μικρότερο από εκείνο που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2009 και ήταν, όπως είπε η εισηγήτρια, 1,0%.

Η έγκαιρη και σωστή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενόψει του άμεσου αντικτύπου που έχει στην ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη του ευρωπαϊκού κοινού. Για τον λόγο αυτόν, τα κράτη μέλη πρέπει να υιοθετήσουν υπεύθυνη στάση ως προς την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας, προκειμένου να μην υπάρχει μελλοντικά έλλειμμα εφαρμογής, αλλά, αντίθετα, μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και η δυνατότητα να επωφελούνται οι πολίτες από δίκαιους όρους εντός της εσωτερικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η εσωτερική αγορά δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά αν οι κοινοτικοί κανόνες που αφορούν τη λειτουργία της δεν μεταφέρονται και δεν εφαρμόζονται σωστά και αν δεν ελέγχεται η συμμόρφωση με αυτούς. Επομένως, είναι απολύτως απαραίτητο τα κράτη μέλη να μεταφέρουν έγκαιρα τη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά στην εθνική νομοθεσία.

Υπάρχουν 22 οδηγίες των οποίων η προθεσμία μεταφοράς έχει εκπνεύσει πριν από δύο και πλέον χρόνια. Επιπλέον, το 6% των οδηγιών δεν έχουν μεταφερθεί από όλα τα κράτη μέλη, πράγμα που σημαίνει ότι 100 οδηγίες για την εσωτερική αγορά δεν υπήρξαν τόσο αποτελεσματικές όσο θαμπορούσαν να είναι στην ΕΕ.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οφείλουν να ενεργήσουν αποφασιστικά, προκειμένου να αντιδράσουν σε αυτήν την κατάσταση. Υποστηρίζω την άποψη ότι η Επιτροπή πρέπει να δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα της τις οδηγίες που δεν εφαρμόσθηκαν σε κάθε κράτος μέλος, προκειμένου η κατάσταση αυτή να γίνει γνωστή στο κοινό. Φαίνεται ότι ο αριθμός των διαδικασιών επί παραβάσει εξακολουθεί να παραμένει υψηλός. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν αριθμό υποθέσεων πολύ μεγαλύτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο των 47 υποθέσεων.

Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να εξασφαλίσουν τη λειτουργία των διασυνοριακών δικτύων συστημάτων ηλεκτρονικής πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Παρά τους ισχυρισμούς της έκθεσης, σήμερα είναι σαφές ότι η διαδικασία ελευθέρωσης των αγορών και ιδιωτικοποίησης των δημοσίων υπηρεσιών, που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, δεν απέφερε σημαντικά οφέλη όσον αφορά τις τιμές, την ποιότητα των υπηρεσιών ή τη μείωση των δημοσίων δαπανών. Αντίθετα, οι οργανώσεις προστασίας των καταναλωτών και οι χρήστες δημοσίων υπηρεσιών αναφέρουν αυξήσεις τιμών, μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών και αυξήσεις του κόστους παροχής υπηρεσιών. Στην πραγματικότητα, η ελευθέρωση συνέβαλε στην απώλεια θέσεων εργασίας και στη δημιουργία ιδιωτικών μονοπωλίων, διακυβεύοντας τα δικαιώματα των εργαζομένων, των χρηστών των δημοσίων υπηρεσιών και των καταναλωτών, όπως συνέωη αδιαμφισβήτητα στις τηλεπικοινωνίες, τις μεταφορές, την ηλεκτρική ενέργεια και τα ταχυδρομεία. Η κατάσταση αυτή είχε ως αποτέλεσμα, με τη σειρά της, την επιδείνωση της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Γι’ αυτούς τους λόγους, η εμμονή σε μία τέτοια πολιτική θα επιφέρει συνεχή επιδείνωση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης εκατομμυρίων ανθρώπων. Αυτό συνεπάγεται την υποστήριξη της διασπάθισης δημοσίων υπηρεσιών, που είναι δημόσιος πόρος, και τη μεταβίβασή τους σε ιδιωτικούς ομίλους. Σημαίνει την υποστήριξη της ανασφάλειας, της ανεργίας και της φτώχειας. Σημαίνει την υποστήριξη της διεύρυνσης του χάσματος μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών. Σημαίνει την υποστήριξη μιας πιο άδικης κοινωνίας. Για τον λόγο αυτόν ψηφίσαμε κατά.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταψηφίσαμε την έκθεση της κ. Thun Und Hohenstein. Το Κοινοβούλιο είναι προσηλωμένο στον αριθμό των οδηγιών που έχουν μεταφερθεί, τον περίφημο πίνακα αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά. Ουδέποτε αμφισβητεί κανείς την εγγενή ποιότητα αυτής της νομοθεσίας ή και την πραγματική χρησιμότητα ή σημασία των 90.000 σελίδων κειμένου που εκπροσωπούν αυτό που εσείς ονομάζετε «κοινοτικό κεκτημένο», ή των σχεδόν 1.700 οδηγιών που αφορούν την εσωτερική αγορά. Παρεμπιπτόντως, κανείς επίσης δεν ενδιαφέρεταινα διαπιστώσει αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι που ανακοινώθηκαν κατά την έγκριση αυτών των κειμένων, αν αποδείχθηκαν ακριβείς οι αναλύσεις επιπτώσεων και αν τηρήθηκαν οι αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας.

Λέγεται ότι για όλες τις ελλείψεις είναι υπεύθυνα τα κράτη μέλη, τα οποία όμως διαθέτουν ολοένα μικρότερα περιθώρια ελιγμών κατά την προσαρμογή αυτών των εγγράφων στα εθνικά δεδομένα, εφόσον είναι προκαθορισμένες ακόμα και οι παραμικρές λεπτομέρειες. Λίγη αυτοανάλυση και αυτοκριτική θα έκανε πάρα πολύ καλό στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

 
  
MPphoto
 
 

  Małgorzata Handzlik (PPE), γραπτώς. (PL) Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο που παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση ως προς τη μεταφορά της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Παρά τις υποχρεώσεις τους, τα κράτη μέλη καθυστερούν τη μεταφορά, αλλά και την διεξάγουν εσφαλμένα. Ο πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι τα κράτη μέλη παρουσιάζουν αυξανόμενη βελτίωση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας, μολονότι σημαντικός αριθμός αυτών απέχουν ακόμα πολύ από τον καθορισμένο στόχο. Απαιτείται σαφής υποχρέωση των κρατών μελών να βελτιώσουν αυτούς τους δείκτες. Πρόσφατα είπαμε πολλά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής αγοράς. Όμως η εσωτερική αγορά δεν πρόκειται να λειτουργήσει σωστά εάν δεν μεταφέρεται σωστά και έγκαιρα η νομοθεσία που αποτελεί το θεμέλιο μίας καλώς λειτουργούσας εσωτερικής αγοράς.

Η εσωτερική αγορά πρέπει επίσης να κερδίσει την υποστήριξη των πολιτών μας. Για τον λόγο αυτόν υποστηρίζω την πρόταση της εισηγήτριας για διεξαγωγή ετήσιου φόρουμ για την εσωτερική αγορά, καθώς και την πρόταση για «δοκιμή εσωτερικής αγοράς», δηλαδή την πρόταση να ελέγχεται η νομοθεσία από την άποψη των τεσσάρων ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς: της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των αγαθών, των υπηρεσιών και των προσώπων.

 
  
MPphoto
 
 

  Ian Hudghton (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά παρέχει χρήσιμη επισκόπηση της εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων σε τομείς ζωτικής σημασίας για τους ευρωπαίους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς, η Σκωτία δεν εμφανίζεται ακόμα ως ανεξάρτητη χώρα στον πίνακα αποτελεσμάτων. Θεωρώ ουσιαστική την απόκτηση πλήρων εξουσιών από το σκωτικό κοινοβούλιο στους τομείς που σήμερα επιφυλάσσονται στο Λονδίνο. Εάν συμβεί αυτό, ευελπιστώ ότι η Σκωτία θα περιλαμβάνεται στα κράτη μέλη που εφαρμόζουν μέτρα για το καλό των καταναλωτών και των επιχειρήσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alan Kelly (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω πλήρως την ιδέα του πίνακα αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά ως εργαλείου για τη μέτρηση της προόδου της ενιαίας αγοράς. Είναι σημαντικό εργαλείο για την παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επίσης, δείχνει ότι το βάρος της υπερβολικής κανονιστικής ρύθμισης που συχνά αμαυρώνει την εικόνα της ΕΕ πολλές φορές δεν είναι σφάλμα κανενός από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά σφάλμα του ίδιου του κράτους μέλους. Πρέπει, εν προκειμένω, να διδιαχθούμε ένα μάθημα και να μεριμνήσουμε για μεγαλύτερη διαφάνεια στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), γραπτώς. (FI) Κύριε Πρόεδρε, μία εσωτερική αγορά που λειτουργεί αποτελεσματικά χρειάζεται ικανοποιημένους καταναλωτές που της έχουν εμπιστοσύνη. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές είναι ζωτικής σημασίας κατά τη μετάβαση από την ύφεση στην ανάπτυξη. Οι εκθέσεις που εγκρίναμε θέτουν σημαντικά ζητήματα για τον τρόπο βελτίωσης της προστασίας των καταναλωτών και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, τα οποία υποστήριξα κατά τις συζητήσεις της επιτροπής και κατά τη σημερινή ψηφοφορία. Θα αναφέρω τρία από αυτά. Πρώτον, ο πίνακας αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά είναι ένα ευπρόσδεκτο εργαλείο. Οι πέντε κύριοι δείκτες του είναι ασφαλώς καίριοι για την αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς γενικά και από τη σκοπιά των καταναλωτών. Θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε την ιδέα πως μελλοντικά ο πίνακας αποτελεσμάτων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά σε κράτη μέλη, για α οποία διαπιστώνεται ότι εξακολουθούν να υστερούν εν προκειμένω. Πρέπει να εγκαταλείψουμε τη νοοτροπία της επιλεκτικής εφαρμογής. Δεύτερον, με εκπλήσσει η εξαιρετικά αρνητική στάση της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στην προτεινόμενη δοκιμή εσωτερικής αγοράς. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε εσφαλμένο συμπέρασμα, διότι η δοκιμή θα μπορούσε επίσης να λειτουργήσει υπέρ της ιδιαίτερης προώθησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων. Ασφαλώς, το ζητούμενο στην όλη διαδικασία της ολοκλήρωσης είναι ότι η οικονομία και η βιώσιμη εσωτερική αγορά έχουν ιαναπτυχθεί για να υπηρετούν γενικότερους στόχους. Η ιστορία απέδειξε τη σοφία της δήλωσης Schuman. Τρίτον, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου στην ανάπτυξη μέσων προσφυγής για τη διασφάλιση της νομικής προστασίας των καταναλωτών. Στη Φινλανδία, το σύστημά μας για τις εξωδικαστικές διευθετήσεις διαφορών καταναλωτών και ο θεσμός του συνηγόρου του καταναλωτή λειτουργούν πολύ καλά. Η Επιτροπή πρέπει να διεξαγάγει εντατικό διάλογο με τις αρχές των κρατών μελών για να εξασφαλίσει τη διάδοση ορθών πρακτικών. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε πως για να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών και η εσωτερική αγορά, οι συνειδητοποιημένοι και ενεργοί καταναλωτές είναι σημαντικότεροι από την επίσημη παρακολούθηση και τη νομική προστασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η υγιής εσωτερική αγορά είναι καίρια για την ύπαρξη υγιούς ανταγωνισμού και την οικονομική ανάπτυξη που τον συνοδεύει. Ωστόσο, για να γίνει αυτό πραγματικότητα, πρέπει οι κοινοτικές οδηγίες να εγκρίνονται από όλα τα κράτη μέλη με τον ίδιο τρόπο, χωρίς εξαιρέσεις.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για την εσωτερική αγορά και το πάνελ των καταναλωτών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Μολονότι ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση, απέχουμε ακόμα πολύ από την επίτευξη όλων των στόχων που περιγράφηκαν για μία πιο αποτελεσματική εσωτερική αγορά. Επομένως, πρέπει όλοι να καταβάλουν προσπάθειες, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων, των οποίων ο ρόλος είναι πολύ σημαντικός και καθοριστικός.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Αποφάσισα τελικά να καταψηφίσω την έκθεση, διότι δεν καταφέραμε να διαγράψουμε από το κείμενο το άρθρο 10. Η διατήρηση του άρθρου αυτού είναι κρίσιμη, καθότι ζητεί την καθιέρωση συστηματικών «δοκιμών εσωτερικής αγοράς» με σκοπό την εκ των υστέρων διαπίστωση εάν οι νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ συμφωνούν με όλους τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς.

 
  
  

Εκθέσεις: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010), Reimer Böge (A7-0020/2010), (A7-0021/2010), (A7-0019/2010), Anna Rosbach (A7-0009/2010), Anna Hedh (A7-0024/2010), Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010), Bairbre de Brún (A7-0082/2009), Carlos Coelho (A7-0015/2010), Sophia in ’t Veld (A7-0025/2010), Róża Gräfin Von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

 
  
MPphoto
 
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D), γραπτώς. (PT) Εξαιτίας προβλήματος με το μηχάνημα ψηφοφορίας, η ψήφος μου δεν καταγράφηκε.

Δηλώνω, συνεπώς, ότι ψήφισα υπέρ όλων των σημείων για τα οποία διεξήχθη ψηφοφορία στη σημερινή συνεδρίαση.

 
Τελευταία ενημέρωση: 4 Ιουνίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου