Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2602(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0196/2010

Keskustelut :

PV 11/03/2010 - 12.2
CRE 11/03/2010 - 12.2

Äänestykset :

PV 11/03/2010 - 13.2

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0067

Puheenvuorot
Torstai 11. maaliskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

12.2. Väkivallan kiihtyminen Meksikossa
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Esityslistalla on seuraavana keskustelu seitsemästä väkivallan kiihtymistä Meksikossa koskevasta päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 

  Ramón Jáuregui Atondo, laatija. (ES) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa toteamalla, että Meksiko on merkittävä demokratia, joka on kehittynyt jatkuvasti viimeisten 20 vuoden aikana. Se on Euroopan unionin ystävä, ja meillä on keskenämme strateginen kumppanuussopimus. Haluaisin myös mainita, että Meksiko osallistuu parhaillaan erittäin vaikeaan taisteluun huumeiden salakuljetusta harjoittavaa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Tänään Euroopan parlamentissa me kuitenkin puhumme Meksikosta ihmisoikeuksien kannalta, koska väkivalta maassa on lisääntynyt ja lisääntyy koko ajan selvästi, ja se kohdistuu erityisesti Meksikon kansaan, ja koska tietoomme on tullut toistuvasti ja runsaasti valituksia ihmisoikeusloukkauksista.

Päätöslauselma, jonka pääpuolueryhmämme hyväksyvät tänään, perustuu kunnioitukseen ja yksimielisyyteen. Siinä luonnollisesti tunnustetaan juuri kuvailemani tilanne ja kehotetaan Meksikoa jatkamaan tiellä kohti oikeusvaltion ja täyden demokratian toteutumista.

Siinä esitetään kuitenkin myös neljä tärkeää kehotusta: siinä kehotetaan Meksikoa varmistamaan oikeus vapaaseen lehdistöön, koska toimittajia kohtaan on hyökätty; takaamaan ihmisoikeuksia puolustavien järjestöjen suojelu, koska kyseisten ryhmien kimppuun on hyökätty ja heitä on uhkailtu; takaamaan väkivallasta kärsivien suojelu, koska monia naisia on murhattu; ja torjumaan poliisivoimiaan koskeva rankaisemattomuus ja niiden vallan väärinkäyttö. Tätä parlamentti on pyytänyt Meksikolta hyvään suhteeseen Meksikon kanssa perustuvan ystävyyden hengessä.

 
  
MPphoto
 

  Renate Weber, laatija. (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, vietämme tällä viikolla kansainvälistä naisten päivää. Olemme täällä parlamentissa nähneet paljon Euroopan unionin eri kielillä laadittuja julisteita, joiden sanoma on, että me voimme tehdä lopun naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Puhumme tänään väkivallasta Meksikossa, ja on mielestäni oikein tunnustaa se, että Meksikon naiset, sekä alkuperäiskansoihin kuuluvat että heihin kuulumattomat uhrit, saavat vähiten suojelua paikallisilta ja liittovaltion viranomaisilta.

Meksikon naiset ovat kaikkien väkivallan muotojen uhreja. He ovat niin perheväkivallan kuin armeijan tai poliisin harjoittamaan seksuaaliseen väkivallan ja kidutuksen uhreja, ja heitä myös murhataan. Valitettavasti tähän saakka Meksikon viranomaisten vastareaktio on ollut tehoton, minkä vuoksi on nyt oikein puhua lähes täydestä rankaisemattomuudesta.

Päätöslauselmassamme vaaditaan Meksikon hallitusta torjumaan naismurhat – sana on raaka mutta oikea, kun otetaan huomioon, että miltei kaikki murhat, joiden uhrit ovat naisia, jäävät rankaisematta. Esimerkiksi neljän viime vuoden aikana Meksikossa vain 11 prosenttia rikollisista, jotka ovat murhanneet lähes 700 naista, on saanut tuomion.

Samaan aikaan vaikuttaa siltä, että naiset ovat oikeusjärjestelmän kannalta mieluisia uhreja. Muuta selitystä ei ole sille, miten oli mahdollista, että kaksi alkuperäiskansaan kuuluvaa naista, Alberta Alcántara ja Teresa González, tuomittiin 21 vuodeksi vankeuteen ja että he ovat nyt viettäneet yli kolme vuotta vankeudessa syytettynä liittovaltion tutkintaviraston kuuden miehen sieppauksesta – kumpikin yksin – eräällä torilla sattuneen välikohtauksen aikana. Toivokaamme, että naisten vetoomuksesta viikon kuluttua päätöksen tekevä tuomari tajuaa, miten naurettava ja kohtuuton tilanne on.

Naisiin kohdistuva väkivalta kuitenkin alkaa kotona. Toivon, että Meksikon lainsäätäjät tekevät pian parannuksia lakiin naisten oikeudesta väkivallattomaan elämään, jotta väkivallan eri muodot ja lakien täytäntöönpanon mekanismit pystytään asianmukaisesti määrittämään. Olisi myös oikein vahvistaa perheväkivalta ja raiskaus avioliitossa rikoksiksi.

Lisäksi on tärkeää, että tätä kysymystä käsitellään kouluissa osana nuorten ihmisten koulutuksen perusasioita, jotta Meksikon yhteiskunta muuttuisi ja luopuisi naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, laatija. – (PL) Meksikon viranomaiset ja myös ennen kaikkea presidentti Felipe Calderón ovat käyneet nyt jo useita vuosia veristä taistelua huumejengejä vastaan. Taisteluun on osallistunut yli 40 000 sotilasta, ja monia onnistumisia on saavutettu. Näihin onnistumisiin kuuluu epäilemättä Sinaloan ja Juarezin kartellien pomojen pidättäminen, yli 23 000 hehtaarin oopiumisadon ja 38 000 hehtaarin marihuanasadon tuhoaminen, yli 50 laittoman huumeita tuottavan laboratorion sulkeminen ja tähän prosessiin osallistuneiden yli 45 000 ihmisen pidättäminen.

Meidän tulee olla tietoisia siitä, että Meksikon huumekartellit saavat aikaan useiden miljardien dollarien vuotuiset tulot, mikä on suunnattomasti enemmän kuin ne summat, jotka Meksikon hallitus käyttää huumeongelman ratkaisemiseen. Siten jengit käyttävät valtavia summia poliitikkojen, tuomareiden ja poliisien lahjontaan. Juuri tämän vuoksi viranomaiset ovat häviämässä sodan. Vuodesta 2006 alkaen on tapettu lähes 15 000 ihmistä, ja 6 000 heistä on tapettu viime lokakuun jälkeen. Erityisessä vaarassa ovat toimittajat, koska heitä on tapettu yli 60, mukaan luettuna hiljattain tapettu Jorge Ochoa Martínez.

Meidän on ymmärrettävä, että Meksiko ei voi voittaa sotaa ilman kansainvälistä osallistumista.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Santiago Fisas Ayxela, laatija. (ES) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, Meksikolla on huumekaupan ja huumeisiin liittyvän väkivallan suhteen suuri ongelma. Presidentti Felipe Calderónin hallitus on puuttunut tilanteeseen ja omaksunut tiukan linjan sen kitkemiseksi juurineen, sillä hän on tehnyt päätöksen armeijan tilapäisestä mobilisoinnista. Toimenpiteellä on ollut merkittävä vaikutus pidätettyjen henkilöiden määrään, huumeiden tuhoamiseen ja aseiden takavarikointiin. Armeija on hyväksynyt kaikki kansallisen ihmisoikeuskomission suositukset, myös ne, joissa on kyse sen omia menettelytapoja koskevien valitusten tutkinnasta.

Hallitus myös tunnustaa, että sen on tehtävä olennaisia muutoksia turvallisuuden ja oikeuden alalla. Se on käynnistänyt kunnianhimoisen oikeusjärjestelmän uudistuksen. Tavoitteena on tehdä järjestelmästä avoimempi sekä saada rikoksentekijät oikeuteen, ihmisoikeuksia noudattaen.

Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä haluaa osoittaa solidaarisuutensa Meksikon kansalle huumekaupan torjunnassa, ja tuemme presidentti Calderónia hänen halukkuudessaan taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.

Lopuksi haluan ilmaista tyytyväisyyteni tähän sopimukseen, josta tämän parlamentin suurimmat poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, laatija. (FR) Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, ihmisoikeusloukkaukset Meksikossa ovat vuodesta 2007 alkaen jatkuvasti lisääntyneet.

Meksikon kansalaisjärjestöjen ja tiedotusvälineiden mukaan yksistään vuonna 2009 rekisteröitiin yli 6 500 huumekartelleista johtuvaa murhaa, joista valtaosa tapahtui Chihuahuan osavaltiossa. Presidentti Calderónin hallitus on lähettänyt tuhansia sotilaita alueille, joissa tilanne on pahin.

Sen jälkeen sekä näiden asevoimien että poliisivoimien toteuttamat väkivaltaiset toimet ovat lisääntyneet, eikä niistä jouduta edesvastuuseen. Kansalaisjärjestöt tuottavat yhä enemmän raportteja ja puhuvat valtion rikoksista. Kohteena ovat erityisesti toimittajat ja alkuperäiskansojen yhteisöt sekä etenkin naiset, niin alkuperäiskansoihin kuuluvat kuin heihin kuulumattomat. Tapasin joitakin näistä San Salvador Atencosta kotoisin olevista naisista; poliisi oli raiskannut heidät ja kiduttanut heitä. Olin tyrmistynyt heidän kertomastaan. Näiden toukokuussa 2006 tapahtuneisiin tekoihin syylliset ovat edelleen täysin vailla rangaistusta.

Sen vuoksi emme voi ottaa osaa Meksikon viranomaisten huolenaiheisiin, kun heidän edustajansa säännöllisesti rikkovat ihmisoikeuksia. Näin ollen emme tue yhteistä päätöslauselmaa, ja esitämme…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, laatija.(DE) Arvoisa puhemies, joukkoviestimet tuovat säännöllisesti eteemme kuvia raa’an väkivallan avoimesta käytöstä kaduilla Meksikon niin sanotussa huumesodassa. Otsikot kertovat satojen naisten – pääasiassa maan pohjoisosan työläisnaisten – surmaamisesta ja ovat synnyttäneet sanan "naismurha". Euroopan parlamentti on tuottanut oman mietintönsä tästä aiheesta. Vaikka Meksikon hallitus tietää vakavien ihmisoikeusloukkausten merkittävästä lisääntymisestä, se näyttää olevan kyvytön tai haluton tekemään asialle mitään. Maininta, että taistelussa huumekauppiaita vastaan tarvitaan kovaa otetta, ei korvaa hallituksen johdonmukaista toimintaa. Armeijan läsnäolon ja vallan merkittävä vahvistuminen, se seikka, että sotilastuomioistuimilla on toimivalta sotilaiden tekemiin rikoksiin nähden, lähes täydellinen rankaisemattomuus – nämä ovat maassa voimistuvan väkivallan varsinaiset syyt. Jopa Meksikon kansallinen ihmisoikeuskomissio on toistuvasti vahvistanut armeijan tekemien väkivaltarikosten lisääntymisen.

Hallitus itse ei halua myöntää tilannetta. Se myös toistuvasti salaa rikoksia. Esimerkiksi eilen viestimissä kulki tarina, jonka mukaan puolustusministeriö oli maksanut valtavan summan rahaa uhrien perheille ostaakseen heidät vaikenemaan. Ketkä olivat tekijät? Sotilaat. EU:n on otettava rankaisemattomuuden torjunta esiin kaikissa suhteissaan Meksikon kanssa. Kun tiedetään ihmisoikeusloukkausten vakavuus, on ehdottomasti paikallaan, ettei EU jatka Meksikon kanssa solmimaansa kokonaissopimusta. Sen tulee toimia näin, kunnes maan ihmisoikeustilanne on olennaisesti parantunut.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, PPE-ryhmän puolesta.(RO) Väkivallan kiihtyminen Yhdysvaltain naapurina olevien Meksikon osavaltioiden alueella, erityisesti Ciudad Juárezissa, on erityisen huolestuttavaa. Viime kuukausien tapahtumat ovat olleet erityisen verisiä, koska liittovaltion viranomaisten väliintuloon tällä alueella on liittynyt myös huumekauppaan liittyvien rikosten määrän merkittävä kasvu. Sen vuoksi huumekauppiaita vastaan käytävän taistelun lisäksi on käynnissä myös kilpailevien rikollisjengien sota, joka on johtanut lukuisiin poikkeuksellisen julmiin murhiin.

Mielestäni Meksiko on ääritapaus, jossa korostuu se, miten vaikeaa kaiken kaikkiaan on toimia päättäväisellä otteella rikollisuutta vastaan tarkoituksena taata kansallinen turvallisuus. On erittäin tärkeää, että me täällä Euroopan parlamentissa lähetämme selvän viestin, jolla tuemme Meksikon hallituksen pyrkimyksiä rikollisuuden kitkemiseksi ja samalla siviiliväestön tilanteen parantamiseksi.

Samalla meidän on kannustettava Meksikon viranomaisia jatkamaan tärkeitä uudistuksia oikeusvaltion lujittamiseksi, erityisesti oikeus- ja rangaistusjärjestelmien uudistamiseksi.

Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes, S&D-ryhmän puolesta.(PT) Meksikon väkivallalla on yhteys huumekauppaan ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen, jota talouskriisi on pahentanut. Rankaisemattomuuden torjunta on keskeinen asia. On erittäin tärkeää investoida oikeuslaitokseen, jotta rikolliset voidaan asettaa syytteeseen ja heitä voidaan rangaista ja jotta todistajien ja uhrien – monet heistä huumekauppiaiden väkivallan aallossa sieppaamia nuoria työläisnaisia – suojelu voidaan taata.

On järkyttävää, että Juárez on maailman naismurhien keskus, mutta vieläkin järkyttävämpää on machokulttuuri, joka selittää sen, että viranomaiset eivät aseta syytteeseen näihin rikoksiin syyllistyneitä eivätkä suojele ihmisoikeuksien puolustajia ja toimittajia.

EU:n on käytettävä strategista kumppanuuttaan Meksikon kanssa tukemaan rakentavasti kaikkia niitä, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta. Samat ihmiset taistelevat oikeusvaltioperiaatteen ja demokratian puolesta. Ilman ihmisoikeuksia ei ole oikeusvaltiota eikä demokratiaa.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, ECR-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, hetki sitten kuulin täällä parlamentissa kehotuksen olla allekirjoittamatta sopimusta Meksikon viranomaisten kanssa. En ymmärrä tätä ehdotusta. Loppujen lopuksihan me annamme Meksikon presidentille kiitosta – myös hetki sitten ennen minua puhuneet tekivät niin – hänen päättäväisestä taistelustaan huumeparoneita ja mafiaa vastaan. Meidän tulisi siksi olla tyytyväisiä Meksikon viranomaisten toimintaan, vaikka meidän on tietenkin samalla korostettava, ettei heidän pidä heittää lasta pois pesuveden mukana ja että heidän on tässä taistelussa yhä yritettävä noudattaa ihmisoikeuksia. Se on aivan selvää. Meidän on ymmärrettävä tilanne tässä maassa, joka on vuosikymmeniä taistellut mahtavia järjestyneitä rikollissyndikaatteja ja mafiaa vastaan. Jos maan presidentti julistaa sodan tällä alalla, hänelle tulisi antaa täysi tuki. Olemme täällä kuitenkin totta kai puhuneet toimittajista, ja olemme puhuneet muista uhreista. On syytä korostaa, että näistä ihmisistä ei saa tehdä syrjinnän uhreja.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, GUE/NGL-ryhmän puolesta. – (PT) Hyvät kuulijat, juuri tänä aamuna poliisivoimat saartoivat Meksikon sähkötyötekijöiden ammattiliiton 100–200 poliisin voimin. Kyseessä on sama ammattiliitto, jonka johtajiin kuuluva Domingo Aguilar Vázquez siepattiin seuraavana päivänä eli 16. maaliskuuta, ja hänet vangittiin valesyytösten nojalla.

Tämä hallituksen suoraan johtama hyökkäys Meksikon ammattiliittojen vapautta vastaan on mitä tyrmistyttävin, koska kyse on Meksikon liittohallituksesta, joka ei rankaise rikoksista, esimerkiksi oman armeijansa tekemistä rikoksista, eikä tehottomuudesta huumekaupan torjunnassa.

Tilanne on todella monimutkainen. Armeija tekee hyökkäyksiä huumekauppiaita vastaan, mutta samaan aikaan tehdään hyökkäyksiä ammattiliittoja vastaan. Käy niin, että tehottomuuden, rankaisemattomuuden ja lisääntyvän autoritaarisuuden tilanteessa Meksikon kaltainen demokratia ajautuu pois hallinnasta.

Parlamentin on esitettävä ankara tuomionsa ja ennen kaikkea vaadittava Meksikon hallitusta vihdoin tekemään loppu tehottomuudestaan rikollisten suhteen sekä ilmeisestä autoritaarisuudestaan muun muassa ammattiliittoja, työläisiä ja kansalaisyhteiskunnan liikkeitä kohtaan.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). – (FI) Arvoisa puhemies, haluaisin painottaa Meksikoa koskevassa päätöslauselmassamme kahta seikkaa.

Ensinnäkin, kuten olemme kuulleet, väkivalta on kasvanut entisestään tämän vuoden puolella. Meksikossa jyrää suuria huumekartelleja ja niiden käyttämän väkivallan arvioidaan vaatineen jo 15 000 ihmisen hengen. Erityisen paha tilanne on lähellä Meksikon ja USA:n rajaa. Meksikon hallitus yrittää saada tilannetta kuriin valtavin sotilas- ja poliisitoimin. Strategia on saanut myös paljon kritiikkiä osakseen. On selvä, että vastuu huumekaupasta, rahanpesusta ja niiden tuomista ongelmista koskettaa myös muita maita ja Meksikolle on tarjottava yhteistyöapua.

Toiseksi haluan nostaa esiin Amnestyn tuoreet lausunnot koskien viranomaisten haluttomuutta suojella ihmisoikeusaktivisteja. Erityisessä vaarassa ovat alkuperäiskansojen ja köyhien yhteisöjen oikeuksia puolustavat. Kun ihmisoikeuksien ajaminen käy vaaralliseksi, monet joutuvat harkitsemaan työnsä riskejä. Se vie toivon myös niiltä, joiden puolesta aktivistit työskentelevät.

Nämä asiat, huumekauppaan liittyvät ilmiöt ja ihmisoikeudet tulee nostaa tapetille myös toukokuussa, kun pohdimme yhteistyösuunnitelmia seuraavassa EU–Meksiko-huippukokouksessa.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Meksikon hallituksen on sitouduttava lujasti huumekaupan torjuntaan ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen.

Huumekauppa on johtanut väkivallantekoihin, joiden seurauksena on menetetty ihmishenkiä. Tijuanan ja Ciudad Juárezin kaupungit kuuluivat vuonna 2009 maailman kymmenen vaarallisimman kaupungin joukkoon. Vuoden 2007 jälkeen huumeiden vastaisessa taistelussa on tehty 15 000 murhaa, ja yksistään vuonna 2009 näitä murhia oli 7 724.

Huumekauppa ja huumeiden käyttö vaikuttavat pahiten nuoriin ihmisiin ja naisiin. Meksikossa talouskriisi voi muuttua sosiaaliseksi konfliktiksi. Siinä köyhyys ja koulutuksen puute ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa ratkaisevasti siihen, että nuorista tulee huumeidenkäytön uhreja. Meksikossa noin 7,5 miljoonalla ihmisellä ei ole mahdollisuutta tulla rekisteröidyksi viralliseen koulutusjärjestelmään, mikä samalla merkitsee, ettei heillä ole toivoa tyydyttävästä toimeentulosta.

Lopuksi haluan sanoa, että vuoropuhelua Euroopan unionin ja Meksikon kesken on tehostettava ja tavoitteena on oltava taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen edistäminen ja ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen.

Kiitos.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, me keskustelemme täällä usein diktatuureista. Meksiko ei ole diktatuuri, vaan demokratia. Keskustelemme yksittäisistä tapauksista, joissa on kyse vakavista ihmisoikeusloukkauksista. Sekään ei ole Meksikon tapauksessa olennaisin asia, vaan olennaisin on tosiasia, että tämä suuri demokratia ja strateginen kumppanimme on vuosikymmenten ajan kärsinyt vaikeasta, ehkä jopa tappavasta sairaudesta.

Siksi se tarvitsee oikeaa hoitoa ja oikean lääkärin. Presidentti Calderón ja hänen asetoverinsa ovat tämä lääkäri. Tämä ei tarkoita, että he pystyvät käyttämään tai saavat käyttää kaikkea mahdollista hoitoa, mutta meidän on tuettava heitä.

Siksi pidän niin tärkeänä päätöslauselman 12 kohtaa, jossa toteamme, että aiomme käyttää rahoitusvälinettämme entistä tehokkaammin siten, että lujitamme hyvää hallintotapaa, oikeusvaltiota ja oikeusvaltion rakenteita ja että toimimme valtion yhtenäisyyden hajoamista, järjestäytynyttä rikollisuutta ja täysin syystä kritisoitua rankaisemattomuutta vastaan. Me emme voi kuitenkaan tehdä sitä jäädyttämällä tai katkaisemalla yhteyksiämme vaan lujittamalla niitä.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, olemme kaikki huolissamme väkivallan kasvusta Ciudad Juarezissa, mutta luotan niihin laaja-alaisiin toimiin, joihin Meksikon viranomaiset ovat ryhtyneet puuttuakseen tehokkaasti tähän monimutkaiseen tilanteeseen. Annan tukeni myös sille päättäväiselle taistelulle, jolla presidentti Calderón yrittää parhaillaan torjua huumekauppaa. Se on vakava kansainvälinen uhka ja koskee meitä kaikkia. Sen vuoksi meidän olisi autettava Meksikon viranomaisia tässä vaikeassa taistelussa.

Hyvät kuulijat, kymmenen viime vuoden aikana Meksiko on käynyt läpi hyvin myönteisen poliittisen ja valtiollisen modernisoinnin prosessin. Presidentti Calderón ajaa jatkuvasti uudistuksia. Meksiko on myös ottanut aikaisempaa enemmän kansainvälistä vastuuta, ja sillä on aktiivinen rooli muun muassa Yhdistyneissä Kansakunnissa ja G20-ryhmässä.

Olen vaatimattomien mahdollisuuksieni rajoissa aina tukenut täällä parlamentissa Euroopan unionin ja Meksikon välisen strategisen kumppanuuden perustamista, mikä toteutui lopulta vuonna 2008. Toivon, että voimme toukokuun huippukokouksessa Madridissa hyväksyä kunnianhimoisen yhteisen toimintasuunnitelman tai ohjelman. Näin siksi, että Euroopan unionin ja Meksikon on tarpeen työskennellä yhdessä monilla alueilla sekä kahdenvälisellä tasolla että monenvälisillä foorumeilla, jotta ne voivat kohdata yhdessä haasteet ja uhkat, kuten huumekaupan ja muut järjestäytyneen rikollisuuden muodot.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – (EN) Meksiko on kauan ollut ensisijainen kanava maailman laajimmille laittomien huumeiden markkinoille eli Yhdysvaltoihin. Siksi julmuudet ja väkivalta, jotka liittyvät läheisesti huumekauppaan, ovat jättäneet pysyvät jälkensä Meksikoon. Lisäksi Meksikosta itsestään, 100 miljoonan asukkaan valtiosta ja EU:n keskeisestä strategisesta kumppanista, on tullut entistä laajemmin – ja valitettavasti – merkittävä kokaiinin markkina-alue. Erityisen huolestuttavaa on nuorten ihmisten kokaiininkäyttö.

Huumeisiin liittyvä väkivalta Meksikossa näyttää vain pahenevan. Sen ominaispiirteenä ovat entistä kammottavammat murhat, sekä se, että yhä useammat toimittajat ovat raportoineet myös heidän kimppuunsa hyökätyn. Laaja työttömyys ja köyhyys eivät todennäköisesti myöskään paranna tilannetta, vaan ne saavat aikaan laeista piittaamatonta ilmapiiriä osissa Meksikoa. Presidentti Calderónilla on edessään suunnattomat haasteet, mutta hän on päättänyt kohdata ne avoimesti, ja EU:n olisi tuettava häntä määrätietoisesti. Erityisesti meidän olisi tuettava hänen ponnistelujaan poliisivoimien ja rikosoikeusjärjestelmän uudistamiseksi, jotta huumekartellien ja lainvalvontaviranomaisten väliset korruptoituneet yhteydet saadaan murretuksi. Mielestäni hänellä on täysi oikeus tilanteen vaatiessa käyttää tilapäisenä hätätoimenpiteenä myös armeijaa.

 
  
MPphoto
 

  Janez Potočnik, komission jäsen. (EN) Arvoisa puhemies, väkivallan ennennäkemätön kasvu on luonut maan väestön keskuudessa syvän turvattomuuden tunteen. Komissio on tietenkin erittäin huolestunut tästä tilanteesta. Tiedämme, että Meksikon viranomaiset suhtautuvat asiaan vakavasti ja ovat ryhtyneet lukuisiin toimiin ongelman ratkaisemiseksi.

Presidentti Calderónin taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan on siinä keskeisellä sijalla. Meksiko käyttää lukuisia armeijayksiköitä ympäri maata taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan ja ponnistelee lisäksi valtavasti lainvalvonnan ja oikeusjärjestelmän vahvistamiseksi.

Elokuussa 2008 hyväksyttiin turvallisuustoimia koskeva paketti, jolla Meksikon lainvalvonta- ja oikeusjärjestelmä on tarkoitus järjestää uudelleen. Vaikka tiedämme, että tämän uudistuksen toteuttaminen vaatii pitkäaikaista sitoutumista, Meksikon kongressin vuonna 2008 hyväksymällä oikeusjärjestelmän uudistuksella on mahdollisuudet ratkaista Meksikon rikosoikeusjärjestelmän keskeisiä systeemisiä ongelmia.

Lisäksi Meksiko tekee hyvin perusteellista työtä vastatakseen ihmisoikeusloukkauksia koskeviin huolenaiheisiin, joihin kansalaisjärjestöt ovat kiinnittäneet EU:n huomion, erityisesti järjestäytynyttä rikollisuutta edustavien ryhmien sekä tiedotusvälineiden ja lehdistön vapautta edukseen käyttävien vaikutukseen. Tässä yhteydessä voidaan todeta, että Meksikon hallitus perusti vuonna 2006 erityisen syyttäjänviran, jonka alana ovat toimittajia vastaan tehdyt rikokset.

Se ponnistelee merkittävästi korjatakseen muita puutteita, mistä on osoituksena naisiin kohdistuvan väkivallan kitkemistä koskevan liittovaltion lain hyväksyminen ja tätä asiaa käsittelevän erityisen syyttäjän nimittäminen. Lisäksi on saatu aikaan ihmiskaupan torjuntaa koskeva uusi liittovaltion laki.

Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston jäsenenä Meksiko on sitoutunut hyväksymään ihmisoikeuksia koskevan valtion politiikan ja pysymään kansainvälisellä tasolla avoimena ihmisoikeuksien suhteen. Ihmisoikeuksien suojelu järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa ja ihmisoikeuksien puolustajien koskemattomuus ovat asioita, jotka on otettu huomioon niissä suosituksissa, jotka Meksiko on hyväksynyt tuloksena osallistumisestaan YK:n yleiseen määräaikaisarviointimekanismiin.

Meksiko on osoittanut kiinnostusta ja valmiutta keskustella Euroopan unionin kanssa kaikista näistä kysymyksistä, ja viimeksi näin oli Brysselissä 26.–27. marraskuuta 2009 pidetyssä EU:n ja Meksikon sekakomitean istunnossa. Tämä ala on todellakin erityisenä yhteistyön kohteena.

EU ja Meksiko järjestivät yhdessä 3.–4. joulukuuta 2009 Cancúnissa kansainvälisen seminaarin, jonka aiheena oli legitiimi vallankäyttö ja ihmisoikeuksien suojelu. Seminaari tarjosi areenan järjestää asiantuntijakuulemisia, joiden aiheena oli esitys paikallisten poliisivoimien ihmisoikeusvastuuta käsitteleväksi poliittiseksi asiakirjaksi.

Asiakirjaluonnos esiteltiin seminaarin jälkeen Quintana Roon paikalliskongressille. Tämä aloite täydentää hiljattain hyväksyttyä lakia oikeusjärjestelmän uudistamisesta ja muut osavaltiot voisivat toimia sen esimerkin mukaisesti.

Katsomme, että EU:n ja Meksikon välinen strateginen kumppanuus tarjoaa EU:lle parhaat puitteet tukea Meksikoa yleisen turvallisuuden ja oikeusvaltion luomisessa. Parhaillaan neuvoteltavana olevassa strategisen kumppanuuden täytäntöönpanoasiakirjassa esitetään virallisen EU:n ja Meksikon välisen turvallisuuskysymyksiä koskevan poliittisen vuoropuhelun luomista sekä yhteistyön lisäämistä asiaankuuluvien EU:n virastojen kuten Euroopan poliisiakatemian, Europolin, Eurojustin ja Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen kanssa.

Komission osalta voin todeta, että tuemme jo vuosilta 2004–2007 peräisin olevaa hanketta Meksikon oikeushallinnon lujittamiseksi. Yhteistyötä alalla aiotaan jatkaa aikajaksolla 2011–2013.

Lopuksi haluan sanoa, että on selvää, että Meksikolla on edessään merkittäviä haasteita yleisen turvallisuuden ja ihmisoikeuksien noudattamisen aloilla. Tehtävä ei ole helppo, ja tilanne on kaukana ihanteellisesta. On kuitenkin myös kohtuullista sanoa, että Meksiko on osoittanut valmiutta ja määrätietoisuutta ja haluaa varmistaa sen, että sen julkisessa turvallisuuspolitiikassa noudatetaan ihmisoikeuksia. Tuemme Meksikoa edelleen sen ponnisteluissa.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskustelujen päätteeksi.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 3. kesäkuuta 2010Oikeudellinen huomautus