Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Czwartek, 11 marca 2010 r. - StrasburgWydanie Dz.U.
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Inwestowanie w technologie o niskiej emisji związków węgla (debata)
 3.Skutki huraganu Xynthia w Europie (debata)
 4.Poważna klęska żywiołowa w autonomicznym regionie Madery i skutki huraganu Xynthia w Europie (złożone projekty rezolucji): patrz protokół
 5.Sytuacja w Chile i unijna strategia pomocy humanitarnej (debata)
 6.Oświadczenia przewodniczącego
 7.Harmonogram okresów sesyjnych: patrz protokół
 8.Głosowanie
  8.1.Kuba (B7-0169/2010) (głosowanie)
  8.2.Inwestowanie w technologie o niskiej emisji związków węgla (głosowanie)
  8.3.Poważna klęska żywiołowa w autonomicznym regionie Madery i skutki huraganu Xynthia w Europie (B7-0139/2010) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 11.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokół
 12.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i rządów prawa (debata)
  12.1.Przypadek Gilada Szalita
  12.2.Eskalacja przemocy w Meksyku
  12.3.Korea Południowa – legalizacja kary śmierci
 13.Głosowanie
  13.1.Sprawa Gilada Szalita (B7-0171/2010)
  13.2.Eskalacja przemocy w Meksyku (B7-0188/2010)
  13.3.Korea Południowa – legalizacja kary śmierci (B7-0191/2010)
 14.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokół
 15.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokół
 16.Decyzje dotyczące niektórych dokumentów: patrz protokół
 17.Składanie dokumentów: patrz protokół
 18.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 regulaminu): patrz protokół
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia: patrz protokół
 20.Kalendarz kolejnych posiedzeń: patrz protokół
 21.Odroczenie sesji
 ZAŁĄCZNIK (Odpowiedzi pisemne)
  
PYTANIA DO RADY(Wyłączną odpowiedzialność za przedstawione poniżej odpowiedzi ponosi urzędująca prezydencja Rady Unii Europejskiej)
  
PYTANIA DO KOMISJI
Debaty
Wydanie Dz.U. (384 kb)
  Załącznik
Wydanie Dz.U. (148 kb)
 
Debaty
Wydanie Dz.U. (1265 kb)
Ostatnia aktualizacja: 4 czerwca 2010Informacja prawna