Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2559(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0222/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/03/2010 - 6.17
CRE 25/03/2010 - 6.17
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0085

Diskusijos
Ketvirtadienis, 2010 m. kovo 25 d. - Briuselis Tekstas OL

6.17. Antrasis Europos aukščiausiojo lygio susitikimas romų klausimais
PV
  

Prieš balsavimą:

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, Verts/ALE frakcijos vardu. – Pone pirmininke, norėčiau pateikti žodinį pakeitimą, kuris būtų 7a dalis (nauja). Ji pažymėta sąraše dėl balsavimo ir, mano supratimu, jai pritaria kartu šią rezoliuciją pasirašiusios frakcijos. Ji tiesiogiai susijusi su 7 dalimi.

Taigi nauja 7a dalis būtų tokia: „taigi dar kartą ragina Komisiją kaip kovos su romų socialine atskirtimi ir diskriminacija Europoje priemonę parengti visapusišką Europos strategiją dėl romų įtraukties“.

 
  
 

(Parlamentas priėmė žodinį pakeitimą)

Prieš balsavimą dėl 1 pakeitimo:

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, GUE/NGL frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, labai jums ačiū. Тurime du pakeitimus, kurių vienas iš dalies keičia šį pakeitimą. Norėčiau pateikti juos abu. Norėtume, kad žodžiai „Taryba ir“ būtų išbraukti. Galutinė pakeitimo, kuris šiuo metu svarstomas, redakcija tuomet būtų tokia:

agina valstybes nares susilaikyti nuo prievartinio mažumų grąžinimo, jei po prievartinio grąžinimo jos gali susidurti su benamystės problema ir diskriminacija švietimo, socialinės apsaugos ir darbo srityse“.

 
  
 

(Žodinis pakeitimas nebuvo priimtas)

Prieš balsavimą dėl 18 dalies:

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, S&D frakcijos vardu.(DE) Pone pirmininke, mes taip pat atmetėme ankstesnį pakeitimą, nes jis buvo suformuluotas šiek tiek per griežtai. Vis dėlto kai kuriose šalyse, į kurias romai grąžinami, kyla problemų ir nėra tinkamų sąlygų tam, kad jie galėtų gyventi laisvai, saugiai bei išlaikydami žmogiškąjį orumą.

Mūsų redakcija šiek tiek siauresnė iš dalies todėl, kad, mūsų nuomone, kai kuriose šalyse vizų režimo liberalizavimu piktnaudžiaujama prieglobsčiui prašyti be būtinų jam gauti prielaidų. Mūsų tekstas skambėtų taip:

„į Vakarų Balkanų šalis, kuriose jie gali tapti benamiais ir susidurti su diskriminacija švietimo, socialinės apsaugos ir įdarbinimo srityse“.

(DE) Tikiuosi, kad nariai, iš pradžių atmetę kitus pakeitimus, galėtų balsuoti ir pritarti šiai siauresnei redakcijai.

 
  
 

(Parlamentas priėmė žodinį pakeitimą)

 
Atnaujinta: 2010 m. birželio 9 d.Teisinis pranešimas