Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/2073(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0080/2010

Rozpravy :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Hlasovanie :

PV 05/05/2010 - 13.47
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Rozpravy
Streda, 21. apríla 2010 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

3. Absolutórium za rok 2008 (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predseda. – Ďalším bodom programu je spoločná rozprava o nasledujúcich správach:

– o správe (A7-0099/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry, ktorú predkladá pán Liberadzki v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0172/2009 – 2009/2068(DEC)),

– o správe (A7-0063/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu siedmeho, ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pani Ayalová Senderová v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (KOM(2009)0397 – C7-0171/2009 – 2009/2077(DEC),

– o správe (A7-0095/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel I – Európsky parlament, ktorú predkladá pán Staes v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0173/2009 – 2009/2069(DEC)),

– o správe (A7-0096/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel II – Rada, ktorú predkladá pán Czarnecki v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0174/2009 – 2009/2070(DEC)),

– o správe (A7-0079/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IV – Súdny dvor, ktorú predkladá pán Czarnecki v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0175/2009 – 2009/2071(DEC)),

– o správe (A7-0097/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel V – Dvor audítorov, ktorú predkladá pán Czarnecki v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0176/2009 – 2009/2072(DEC)),

– o správe (A7-0080/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VI – Hospodársky a sociálny výbor, ktorú predkladá pán Czarnecki v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0177/2009 – 2009/2073(DEC)),

– o správe (A7-0082/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VII – Výbor regiónov, ktorú predkladá pán Czarnecki v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0178/2009 – 2009/2074(DEC)),

– o správe (A7-0070/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel VIII – Európsky ombudsman, ktorú predkladá pán Czarnecki v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0179/2009 – 2009/2075(DEC)),

– o správe (A7-0098/2010) o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorú predkladá pán Czarnecki v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0180/2009 – 2009/2076(DEC)),

– o správe (A7-0074/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (2010/2007(INI)),

– o správe (A7-0071/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0188/2009 – 2009/2117(DEC)),

– o správe (A7-0091/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0181/2009 – 2009/2110(DEC)),

– o správe (A7-0075/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0198/2009 – 2009/2127(DEC)),

– o správe (A7-0105/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0201/2009 – 2009/2130(DEC)),

– o správe (A7-0072/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre obnovu za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0183/2009 – 2009/2112(DEC)),

– o správe (A7-0068/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0193/2009 – 2009/2122(DEC)),

– o správe (A7-0104/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0195/2009 – 2009/2124(DEC)),

– o správe (A7-0089/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0202/2009 – 2009/2131(DEC)),

– o správe (A7-0092/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0186/2009 – 2009/2115(DEC)),

– o správe (A7-0086/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0194/2009 – 2009/2123(DEC)),

– o správe (A7-0067/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0185/2009 – 2009/2114(DEC)),

– o správe (A7-0078/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0189/2009 – 2009/2118(DEC)),

– o správe (A7-0081/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0192/2009 – 2009/2121(DEC)),

– o správe (A7-0087/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0196/2009 – 2009/2125(DEC)),

– o správe (A7-0084/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0197/2009 – 2009/2126(DEC)),

– o správe (A7-0083/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0191/2009 – 2009/2120(DEC)),

– o správe (A7-0069/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0187/2009 – 2009/2116(DEC)),

– o správe (A7-0076/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0203/2009 – 2009/2132(DEC)),

– o správe (A7-0088/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0182/2009 – 2009/2111(DEC)),

– o správe (A7-0093/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0190/2009 – 2009/2119(DEC)),

– o správe (A7-0090/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0184/2009 – 2009/2113(DEC)),

– o správe (A7-0085/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0199/2009 – 2009/2128(DEC)),

– o správe (A7-0073/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre dohľad nad globálnymi navigačnými satelitnými systémami (GNSS) za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0200/2009 – 2009/2129(DEC)),

– o správe (A7-0094/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0261/2009 – 2009/2187(DEC)), a

– o správe (A7-0077/2010) o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2008, ktorú predkladá pán Mathieu v mene Výboru pre kontrolu rozpočtu (SEK(2009)1089 – C7-0262/2009 – 2009/2188(DEC)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). (FR) Vážený pán predseda, všimol som si, že v Parlamente nie sú prítomní zástupcovia Dvora audítorov. Potrebujeme stanovisko Dvora audítorov, aby nám boli veci jasnejšie. Existuje nejaké vysvetlenie tejto neprítomnosti? Všimol som si aj to, že kreslá zástupcov Rady sú prázdne, hoci sa budeme zaoberať udelením absolutória Rade, v súvislosti s ktorým máme viacero obáv. Existuje nejaké vysvetlenie aj pre neprítomnosť predstaviteľov Rady?

 
  
 

(Rokovanie bolo prerušené o 9.10 hod. a pokračovalo o 9.20 hod.)

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Vážení kolegovia, zástupcovia Rady tu byť nemusia. Nie je to ich povinnosť. Očakávame však, samozrejme, najvyšších predstaviteľov Dvora audítorov. Nie sú tu a veľmi nás to prekvapuje, pretože určite nejde o problém s dopravou. Z Luxemburgu to nie je až tak ďaleko a bez problémov môžu prísť autom. Mali by sme však začať rozpravu, hoci zatiaľ nevieme, prečo neprišli.

Začneme diskutovať bez nich. Vieme, že hlasovanie je odložené a uskutoční sa o dva týždne v Bruseli. O tom sme už rozhodli. Máme teda iba jednu možnosť: musíme začať diskutovať, hoci nevieme, či sem budú môcť prísť v priebehu najbližšej polhodiny alebo hodiny.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). (FR) Vážený pán predseda, rád by som vám povedal, že hoci nepoznáme dôvod, chápeme, že zástupcovia Dvora audítorov nie sú prítomní, a že vykonávajú vynikajúcu prácu pri auditovaní európskych inštitúcií. Proti neprítomnosti predstaviteľov Rady však mám námietky, pretože je potrebné, aby boli pri rozpravách, najmä keď ide o absolutórium v súvislosti s jej činnosťou. Namietam preto proti dnešnej neprítomnosti predstaviteľov Rady.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Dámy a páni, v každom prípade môžeme začať diskutovať. Dôležité je, aby sme mohli začali pracovať.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). – Vážený pán predseda, rada by som podotkla, že by sme nemali obviňovať len Radu. Nie je tu ani generálny tajomník Parlamentu. Absolutórium má generálnemu tajomníkovi čo povedať o Parlamente. Mimoriadne by nás teda potešilo, keby tu dnes s nami bol aj on.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Som si istý, že generálny tajomník príde – o tom niet pochýb.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, zastupujúci spravodajcu. (DE) Dobré ráno, vážený pán predseda, dámy a páni. Rád by som zopakoval, že podľa môjho názoru je pomerne ťažké viesť rozpravu v neprítomnosti tých, ktorým máme udeliť absolutórium a s ktorými chceme diskutovať o dôvodoch udelenia absolutória, odloženia absolutória alebo o čomkoľvek inom, o čom sa s nimi chceme rozprávať.

Z výboru poznám mnohých poslancov tohto Parlamentu. Poznáme aj svoje vzájomné stanoviská. Je fajn, že si budeme dnes dopoludnia opäť vymieňať názory, ale nie je to práve užitočné. V tejto súvislosti by som chcel navrhnúť, aby sme sa vo výbore uzniesli na tom, že inštitúcie, o ktorých diskutujeme, oficiálne pozveme na najbližšiu rozpravu o absolutóriu, a že rozpravy v súlade s týmto uznesením odložíme, ak ich zástupcovia nebudú prítomní.

Absolutórium pre európske inštitúcie prichádza v ťažkej, ale dôležitej chvíli. V dôsledku finančnej krízy musia všetky vlády hodnotiť svoje rozpočty a zabezpečiť plnenie požiadaviek. Nachádzame sa v prvom roku nového volebného obdobia Európskeho parlamentu a máme dočinenia s novozostavenou Komisiou. Čo sa však týka absolutória, zaoberáme sa rozpočtom za rok 2008, za ktorý bola zodpovedná predchádzajúca Komisia. Otvára sa tým množstvo nových perspektív.

Medzi týmito novými perspektívami by sme mali očakávať nový spôsob myslenia a nový prístup zo strany členských štátov, pretože podľa Lisabonskej zmluvy sú po prvý raz spoluzodpovedné za plnenie rozpočtu EÚ.

Pokiaľ ide o hodnotenie rozpočtu za rok 2008, zámerom pána spravodajcu bolo, aby sa Komisia úplne sústredila na možnosti zlepšenia kontroly rozpočtu a aby sa na tom podieľali aj členské štáty. Naším cieľom ako Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov vo Výbore pre kontrolu rozpočtu je, aby bola v budúcnosti každá správa o absolutóriu – podľa posúdenia Európskym dvorom audítorov – lepšia než tá predchádzajúca. Všetko závisí od toho, či sa Rada zhostí svojej novej kľúčovej úlohy, pokiaľ ide o dôležitosť členských štátov.

Bolo by tiež užitočné, keby Európsky dvor audítorov hľadal spôsoby odstránenia nerovnováhy, ktorá je na jednej strane spôsobená podávaním výročných správ a viacročným trvaním mnohých programov EÚ a logikou ich vykonávania zo strany Komisie a členských štátov.

Ako rozpočtový orgán sme naďalej veľmi znepokojení v súvislosti s niektorými konkrétnymi oblasťami zodpovednosti, najmä tými, v ktorých chce EÚ uskutočniť svoje politické priority. Základom je napríklad súdržnosť v Európskej únii, a preto je prílev finančných prostriedkov do štrukturálnej politiky mimoriadne dôležitý. Pomocou zjednodušovania pravidiel a vracania nesprávne vyplatených finančných prostriedkov tu musíme rozhodne pokračovať v boji proti zdrojom chýb. Potrebujeme citlivejšie nástroje na meranie výsledkov a Európsky dvor audítorov žiadame, aby vyvinul také nástroje, ktoré umožnia presne identifikovať zdroje chýb.

Vieme, že akčný plán pre štrukturálne fondy, ktorý vytvára podmienky na obnovu, sa napokon vykonáva. Teraz musíme čakať na jeho účinky. Cieľom predvstupovej pomoci je umožniť základné procesy zmeny v týchto štátoch a je potrebné vyriešiť problémy so stanovovaním a uskutočňovaním cieľov. Nič však neurobí s tým, že cieľ prístupového procesu je účinne marený zadnými dverami.

Vyzývam preto Parlament, aby odmietol pokus Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) prevrátiť prostredníctvom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov naruby stanovisko Európskeho parlamentu k prístupovému procesu Turecka, ako je zaznamenané v uznesení k správe o pokroku. Tešíme sa na vymenovanie nového generálneho riaditeľa Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktoré ukončí prebiehajúce diskusie, a tiež na návrhy Komisie na reformu úradu OLAF, aby sa zlepšila veľmi dôležitá práca, ktorú vykonáva.

A napokon sa vyjadrím k opatreniam vonkajšej politiky. Potrebujeme dôkaz o tom, že EÚ je rozhodnutá prispieť k riešeniu problémov na celom svete. Tieto opatrenia musia byť veľmi efektívne aj za tých najzložitejších okolností. V nadchádzajúcich mesiacoch musíme s Komisiou diskutovať o súčasnom hospodárení s finančnými prostriedkami EÚ v tejto oblasti a o tom, ako ich v budúcnosti bude spravovať Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Dosahujeme však istý pokrok. Našu skupinu zvlášť tešia napríklad kroky Komisie v súvislosti s výročnými správami o hospodárení členských štátov. Približujeme sa tým totiž k splneniu starej požiadavky Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov. To isté platí pre finančné korekcie a vracanie finančných prostriedkov, pretože aj to je príležitosť na zníženie neprijateľne vysokej miery chýb.

Vďaka týmto bodom máme bez ohľadu na isté úvahy príležitosť žiadať o udelenie absolutória Komisii. Ďakujem vám a teším sa na vaše pripomienky.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, spravodajkyňa. (ES) Vážený pán predseda, dnes tu musíme splniť dôležitú úlohu pri udelení absolutória pre siedmy, ôsmy a deviaty Európsky rozvojový fond (ERF) a pre časť desiateho ERF zodpovedajúcu roku 2008. Navyše ide o kritické obdobie, keď dochádza k veľkým inštitucionálnym zmenám a rôzne svetové katastrofy ukázali, že európska pomoc je stále dôležitejšia. Ukázali aj to, že pomoc musí byť koordinovaná, účinná a predovšetkým transparentná, aby ju Európania naďalej podporovali a mali na ňu pozitívny názor.

Toto obdobie je okrem toho veľmi dôležité z inštitucionálneho hľadiska. Vykonávanie Lisabonskej zmluvy a vytvorenie funkcie vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť pre nás predstavuje dvojitú príležitosť. Na jednej strane máme šancu výrazne zlepšiť uplatňovanie a účinnosť vonkajšej pomoci, na druhej strane sú však aj veľké otázniky. Obávame sa totiž vysokého rizika, že rastúca účinnosť európskej rozvojovej pomoci, ktorú sme s ťažkosťami dosiahli spolu s Dvorom audítorov a Komisiou, by mohla utrpieť budúcou reorganizáciou, nejednoznačnosťou rozhodovania a najmä roztriešteným riadením. Zo strany Komisie potrebujeme väčšiu istotu, aby sme predišli takýmto neúspechom. Preto potrebujeme čo najskôr jasné a presné informácie o tom, aký bude nový systém a ako sa dotkne rozvojovej pomoci.

Čo sa týka aktuálneho rozpočtového roka, chcela by som v prvom rade vyjadriť potrebu úplne začleniť ERF do rozpočtu – opakujem ešte raz, že to je naša požiadavka –, aby sa podporila jeho konzistentnosť, transparentnosť a účinnosť a posilnil systém jeho dohľadu. Zdôrazňujeme preto, že pre Komisiu spolu s Parlamentom je mimoriadne dôležité mať túto požiadavku neustále na pamäti v súvislosti s nasledujúcim finančným rámcom.

Dôležité je aj posilniť spoločné plánovanie, aby sme v práci dosiahli lepšiu koncentráciu, koordináciu a víziu. Desiaty ERF sa preto musí zamerať na obmedzený počet oblastí.

Je dôležité zabrániť nežiaducim účinkom šírenia jadrových zbraní, hoci musíme byť opatrní a nepodceňovať kapacitu a efektívnosť mimovládnych organizácií v tomto smere. Sú totiž účinné. Hľadanie východiska je zložitým cvičením. Dúfame však, že spolu s Komisiou môžeme v tomto smere dosiahnuť pokrok.

Teší nás aj to, že vyhlásenie o vierohodnosti bolo v tomto rozpočtovom roku pozitívne s výnimkou metódy odhadu financovania nákladov Komisie. V príslušných transakciách nie sú ani významné chyby, hoci ešte stále zaznamenávame – a to je teda potrebné vylepšiť – vysoký výskyt nekvantifikovateľných chýb v záväzkoch i platbách rozpočtovej podpory.

Veľmi nás znepokojuje aj to, že Dvor audítorov opäť nedokázal získať dôležité podklady k platbám vo výške 6,7 % ročných výdavkov v súvislosti so spoluprácou s medzinárodnými organizáciami. Potrebujeme konečnú metodiku a ad hoc kalendár, aby sme zabezpečili, že informácie a podklady k tomuto spoločnému financovaniu nebudú ohrozené nedostatočnou transparentnosťou.

Finančné plnenie okrem toho považujeme za uspokojivé, pretože siedmy ERF bol uzavretý a jeho bilancia prenesená na deviaty ERF. Vítame aj rýchlu implementáciu desiateho ERF od 1. júla 2008 a dúfame, že úsilie Komisie vyvrcholí zúčtovaním zostávajúcich starých a spiacich platieb.

Zdroje sú ďalšou z dôležitých položiek. Obávame sa aj toho, hoci došlo k nejakým diskusiám, že zdroje deviateho a desiateho ERF spravované Európskou investičnou bankou (EIB) nebudú pokryté vyhlásením o vierohodnosti, a teda musia byť predmetom riadnych správ EIB.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, spravodajca. – (NL) Vážený pán predseda, dámy a páni, opýtal som sa sám seba, čo absolutórium v skutočnosti je. Absolutórium je parlamentné konanie, verejné konanie: je to kritická verejná kontrola finančného riadenia. Bol som zodpovedný za uskutočnenie tejto kontroly za rozpočtový rok 2008 v súvislosti s Európskym parlamentom. Táto kontrola uľahčuje poslancom EP i občanom chápanie špecifickej organizácie Parlamentu, štruktúry jeho správy a pracovných postupov. Napokon, dámy a páni, občania majú právo vedieť, čo sa deje s ich daňami. V hre je veľké množstvo peňazí. Hovoríme o rozpočte Parlamentu za rok 2008 vo výške 1,4 miliardy EUR. Rozpočet na rok 2011 pravdepodobne dosiahne 1,7 miliardy EUR. Ide o mimoriadne vysokú sumu peňazí.

Postup je dôležitý, rovnako ako práca Výboru pre kontrolu rozpočtu. Kritický prístup tohto výboru je v konečnom dôsledku zárukou pokroku, ako sa napokon ukázalo v minulosti. Kritický postoj Výboru pre kontrolu rozpočtu zabezpečil napríklad zavedenie štatútu poslancov Európskeho parlamentu a štatútu asistentov. Zabezpečil tiež, že sme kriticky prehodnotili kúpu budov tu v Štrasburgu, a zabezpečil aj úspech postupu EMAS, vďaka ktorému sa znížil vplyv našej práce na životné prostredie.

To všetko sú dobré správy, dámy a páni. Vďaka kritickému postoju sa nám v priebehu troch rokov podarilo znížiť spotrebu elektriny o 25 %. Podarilo sa nám na 100 % využívať ekologickú elektrinu. Emisie CO2 sme úspešne znížili o 17 %. Podarilo sa nám znížiť, kompostovať alebo opätovne použiť 50 % odpadových tokov.

Moja správa zavádza aj nový pojem: pojem poškodenie dobrej povesti Parlamentu. Znamená to, že aj ten najmenší vplyv finančných prostriedkov môže Parlamentu spôsobiť obrovské poškodenie dobrej povesti. Mali by sme si na to dávať pozor. Vymenovanie manažéra rizík v rámci správy 24. februára je potrebné srdečne uvítať. Chcel by som túto osobu vyzvať, aby kontaktovala príslušné výbory a zapojila sa do našich diskusií o spôsoboch znižovania rizík sprenevery v Parlamente. Ako som už povedal, základom je kritický prístup. Preto žiadam transparentnosť a otvorenosť, zavedenie systému kontroly a vyváženosti, ako aj zodpovednosť a skladanie účtov.

Vážený pán predseda, navrhujem udeliť vám absolutórium, pretože som nezistil žiadne vážne prípady podvodu alebo sprenevery ani žiadne významnejšie škandály: to by som chcel povedať úplne jasne. Moja správa je však kritická. Chcel som ukázať, že môžeme pracovať ešte lepšie. Keďže sa blížime k nasledujúcim voľbám v roku 2014, cieľom správy je zabezpečiť, aby sme tu nemali žiadne škandály, veľké ani malé, a aby nás nesužovali takéto nepríjemné správy v tlači.

Vo svojej správe som sa pokúsil generálnemu tajomníkovi a vyššiemu vedeniu Parlamentu poskytnúť množstvo prostriedkov ochrany proti určitej kritike. Diskutoval som o viacerých obavách. Jednou z nich je skutočnosť, že generálny tajomník zostavuje svoju výročnú správu na základe vyhlásení generálnych riaditeľov, hoci by som bol veľmi rád, keby tu bol aj druhý názor. Navrhujem, aby sme sa ešte bližšie pozreli na celý zložitý systém verejného obstarávania, ktoré predstavuje významný rizikový faktor. Navrhujem, aby sme zabezpečili, že na dobrovoľný dôchodkový fond, ktorého poistno-matematický deficit dosahuje 121 miliónov EUR, sa nebudú používať verejné dane.

Dámy a páni, na záver by som rád povedal zopár slov o vypracovaní svojej správy. Usiloval som sa o dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a bolo predložených niekoľko veľmi konštruktívnych pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Do istej miery však ľutujem, že Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) predložil len okolo 50 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov s cieľom odstrániť dôležité časti správy. Môžem si len domýšľať, že došlo k istému zasahovaniu medzi niektorými štruktúrami Parlamentu a poslancami, ktorí sa o to usilovali. Považujem to za poľutovaniahodné, pretože ako proeurópsky, hoci kritický, poslanec EP som sa v tejto správe o absolutóriu v prvom rade usiloval predstaviť veľmi konštruktívny a veľmi pozitívny prístup.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, spravodajca. (PL) Vážený pán predseda, vážený pán Šemeta, je potrebné uviesť, že v prípade všetkých inštitúcií, ktorými som sa zaoberal – Súdneho dvora, Dvora audítorov, ktorého zástupcovia dnes nie sú prítomní, Hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov, európskeho ombudsmana a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov –, došlo vo všeobecnosti k výraznému zlepšeniu. To však neznamená, že všetko je ideálne.

Povedzme si úprimne, že čo sa týka financií Rady, situácia je menej transparentná. Pri spolupráci s Radou v oblasti rozpočtového absolutória je navyše ešte veľa vecí, ktoré by bolo potrebné zlepšiť. Výbor pre kontrolu rozpočtu podporil môj návrh na odloženie rozhodnutia o udelení absolutória za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2008 generálnemu tajomníkovi Rady. Situácia je podobná ako v minulom roku. Koordinátori Výboru pre kontrolu rozpočtu sa stretli s predstaviteľmi Rady španielskeho predsedníctva s tým, že by bolo potrebné prijať pozitívny pohľad na minuloročný pokrok v spolupráci, ktorý bol výsledkom zdĺhavého postupu udeľovania absolutória. Žiaľ, tento rok boli odpovede na otázky, ktoré som položil spolu s koordinátormi, absolútne neuspokojivé a vyvolali veľké množstvo pochybností. Z tohto dôvodu som sa s podporou koordinátorov a politických skupín rozhodol odložiť rozhodnutie o udelení absolutória. Ešte stále sú nejasné záležitosti súvisiace s financovaním jednotlivých aspektov spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, výročnými finančnými správami a zatvorením mimorozpočtových účtov. Pokiaľ ide o problematiku overovania faktúr a zverejňovania správnych rozhodnutí používaných ako právny základ pre rozpočtové položky, je potrebné jednoznačné zlepšenie. Navyše je paradoxné, že veľká časť údajov predložených Radou sa týkala predchádzajúceho rozpočtového obdobia.

Pokiaľ ide o Súdny dvor, rovnako ako Dvor audítorov vidíme isté slabiny vnútorných postupov obstarávania verejných zákaziek. V tejto súvislosti podporujeme návrh Dvora audítorov týkajúci sa potreby zlepšiť verejné zákazky v tejto inštitúcii. Teší nás skrátenie trvania konania, no na druhej strane sme zaznamenali pretrvávajúce množstvo nevyriešených prípadov. Teší nás aj otvorenie útvaru pre vnútorný audit. Vítame to, že do správy o činnosti sa zaraďujú informácie o pokroku dosiahnutom v súvislosti s absolutóriom za predchádzajúci rok. Veľmi silno zdôrazňujem našu ľútosť, že Európsky súdny dvor neustále váha so zverejňovaním vyhlásení o finančných záujmoch svojich členov.

Čo sa týka Dvora audítorov, vonkajší audit neposkytol dôvod konštatovať, že finančné prostriedky pridelené Dvoru sa používajú nesprávne. Opakujem návrh, že by sme mali zvážiť možnosť racionalizácie štruktúry Dvora, napríklad obmedzením počtu jeho členov a nezaobchádzaním s Dvorom audítorov ako so špeciálnym druhom politickej skupiny.

V prípade Hospodárskeho a sociálneho výboru audit vykonaný Dvorom audítorov nepreukázal žiadne vážne nedostatky. Bolo by potrebné odporučiť, aby všetky inštitúcie EÚ vykladali a vykonávali ustanovenia týkajúce sa finančných aspektov pracovníkov rovnakým spôsobom, aby sa tak s pracovníkmi žiadnej inštitúcie nezaobchádzalo privilegovanejšie. Je veľmi dobré, že bola prijatá dohoda o administratívnej spolupráci medzi Hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov. Vyzývame obe inštitúcie, aby informovali o pokroku dosiahnutom v oblasti harmonizácie noriem vnútornej kontroly.

Nemáme nijaké vážne výhrady, pokiaľ ide o Výbor regiónov a európskeho ombudsmana. Konštatujeme, že európsky ombudsman výrazne zvýšil počet svojich pracovných miest. Otázka znie, či by mal zvyšovať počet pracovných miest takýmto tempom, hoci má aj viac práce.

Aby som to zhrnul, problém je len s Radou. S ostatnými šiestimi inštitúciami problémy nie sú.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Musíme dodržiavať pridelený čas.

Mám niekoľko informácií. Spojili sme sa s vedúcim úradu predsedu Dvora audítorov a skontrolovali sme aj posledné rozpravy v Európskom parlamente v rokoch 2008 a 2009. Zástupcovia Dvora audítorov ani Rady sa na našich diskusiách nezúčastňovali. Zástupcovia Dvora audítorov a Rady počas našich diskusií neboli prítomní.

Pán Caldeira, predseda Dvora audítorov, tiež poznamenal, že čo sa týka odborných funkcií, stanovisko Dvora je také, že sa zúčastňuje na zasadnutí Výboru pre kontrolu rozpočtu, ale pri politických rozpravách v pléne zostáva v pozadí. Pán predseda Caldeira sa v priebehu dňa so mnou spojí a vysvetlí mi aj stanovisko Dvora audítorov k našim diskusiám.

Skontrolovali sme posledné dva roky a zástupcovia Dvora audítorov neboli prítomní. Ak by sme to chceli nabudúce zorganizovať, možno by tu budúci rok mohli byť. Samozrejme, boli informovaní o našom zasadnutí, ale posledné dva roky neboli prítomní. Určite tu budú v októbri a novembri, keď budú predkladať svoju správu.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE). (NL) Vážený pán predseda, plne akceptujem, že predstavitelia Dvora audítorov tu dnes nie sú, ale to, čo ste práve povedali o neprítomnosti zástupcov Rady vrátane posledných rokov, je len dôkazom toho, že ide o štrukturálny, nie príležitostný problém. Je to typické správanie Rady, keď ide o zodpovedné využívanie európskych finančných prostriedkov, a vaša informácia v skutočnosti len vrhá na neprítomnosť zástupcov Rady ešte horšie svetlo. Z tohto dôvodu a ako krištáľovo jasný signál Parlamentu Rade by som chcel navrhnúť, aby sme odložili dnešnú rozpravu o udelení absolutória Rade a dnes o tejto téme nediskutovali.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, spravodajca. – (PL) Vážený pán predseda, ďakujem vám veľmi pekne za starostlivé predstavenie faktov, čo sa týka predchádzajúcich rokov. Rád by som však veľmi rozhodne zdôraznil, že Lisabonská zmluva nadobudla platnosť a úloha Európskeho parlamentu sa tým zvyšuje. V tejto súvislosti máme právo očakávať z dôvodov, ktoré nie sú až také formálne, ale skôr praktické a politické, že predstavitelia Rady, ako práve povedal môj predrečník, by mali byť počas tejto mimoriadne dôležitej rozpravy prítomní. Ide totiž o rozpravu, ktorá je z pohľadu európskych daňovníkov a európskych voličov možno najdôležitejšia. Neprítomnosť predstaviteľov Rady je absolútne nedorozumenie a som naklonený návrhu predchádzajúceho rečníka, podľa ktorého by sme v takejto situácii mali odložiť časť rozpravy týkajúcu sa Rady a počkať, kým sem zástupcovia Rady neprídu. Ešte raz zdôrazňujem, čo som už povedal: Rada neprejavila vôľu konštruktívne s nami spolupracovať ako so zástupcami Výboru pre kontrolu rozpočtu alebo koordinátormi výboru a dnešná neprítomnosť sa môže javiť ako ďalší prvok tejto nedostatočnej spolupráce.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D). - Vážený pán predseda, keď prejdeme celým postupom udeľovania absolutória a odhlasujeme ho, Európsky parlament prevezme plnú zodpovednosť za rok 2008. V tejto chvíli preberáme zodpovednosť Komisie, Rady a ďalších inštitúcií na svoje plecia. Nejde len o formalitu, ale o veľmi dôležitý moment.

Myslím si však, že sme sa dohodli, že budeme v rozprave pokračovať a pôjdeme ďalej. Nezabúdajme, že máme objektívny dôvod, a to, že nie je až také jednoduché prísť sem zo Španielska. Viem to, pretože som prišla z Azerbajdžanu cez Baku a Madrid a potom cestnou dopravou. Som si veľmi dobre vedomá toho, že dnes nie je správny deň, aby sme v tom pokračovali. Myslím si, že postačí, ak tieto inštitúcie a ďalších, ktorých sa absolutórium týka, požiadame, aby prejavili záujem a zúčastnili sa na májovom hlasovaní. To je môj návrh.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE). (FR) Vážený pán predseda, sme zvyknutí na to, že kreslá Rady sú prázdne. Nie je to teda po prvý raz: nebuďme pokryteckí. Opakujem, že to považujem za poľutovaniahodné. Čo sa týka rozpravy, som za to, aby sme v nej pokračovali.

Okrem toho si nemyslím, hoci hodnotenie vašej správy môže byť odlišné, že máme právomoc zmeniť program, pretože bol stanovený pod vaším vedením, keď ste vyhlásili pokračovanie plenárneho zasadnutia. Som teda za to, aby sme v rozprave pokračovali, hoci ešte raz vyjadrujem svoju ľútosť v súvislosti s tým, že zástupcovia Rady nie sú prítomní.

 
  
MPphoto
 
 

  Predseda. – Dámy a páni, dnes sa spojím s Dvorom audítorov i Radou. Veľmi rozhodne im predstavím naše očakávania do budúcnosti v súvislosti s Radou a Dvorom audítorov a poviem im, že na takýchto zasadnutiach by sa mali zúčastňovať. Osobne sa o tom porozprávam aj s pánom Zapaterom, ktorý vedie rotujúce predsedníctvo. Ešte dnes nájdem riešenie tohto problému do budúcnosti.

 
  
 

Zázrak! Vážení kolegovia, diskutovali ste o tom, akú máme po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy moc. Je to fantastická moc. Zástupcovia Rady prišli v priebehu niekoľkých minút! Pán úradujúci predseda, ďakujem, že ste prišli. Spojím sa s pánom predsedom Dvora audítorov. Je nevyhnutné, aby bol spolu so zástupcami ďalších inštitúcií prítomný na našej rozprave. So všetkými sa dnes spojím.

Teraz musíme pokračovať. Rád by som vás tiež požiadal, aby ste dodržiavali pridelený čas.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, spravodajkyňa. (FR) Vážený pán predseda, pán Šemeta, pán López Garrido, som veľmi rada, že vás vidím a môžem vás privítať. V období rokov 2000 až 2010 sme sa stali svedkami 610 % nárastu príspevkov EÚ pre decentralizované agentúry. Príspevky sa zvýšili z 95 na 579 miliónov EUR, hoci počet pracovníkov týchto agentúr vzrástol približne o 271 %.

V roku 2000 agentúry zamestnávali 1 219 osôb, zatiaľ čo dnes zamestnávajú 4 794 osôb. Tieto čísla nezahŕňajú Európsku agentúru pre obnovu, ktorá bola zatvorená v roku 2008 a o udelení posledného absolutória ktorej budeme hlasovať dnes alebo pravdepodobnejšie neskôr v Bruseli.

Tento všeobecný nárast je určite pôsobivý. V období rokov 2000 – 2010 však Európska únia musela čeliť mnohým problémom. V prvom rade išlo o dve rozšírenia v rokoch 2004 a 2007 o 12 nových členských štátov a o ďalšie problémy ako zamestnanosť a odborné vzdelávanie, prisťahovalectvo, životné prostredie, bezpečnosť leteckej dopravy a mnoho ďalších.

V tejto súvislosti decentralizované agentúry, ktoré boli zriadené s cieľom reagovať na špecifickú potrebu, prostredníctvom zručností, ktoré rozvíjajú, priamo prispievajú k pokroku Európskej únie vo vzťahu k týmto významným úlohám. Aj členské štáty musia v tejto oblasti úzko spolupracovať a agentúry sú mocným prostriedkom týchto výmen. A napokon, zriadenie agentúr po celom území EÚ približuje Európu k občanom a umožňuje istý stupeň decentralizácie činnosti EÚ.

Rozsah úloh zverených agentúram a nárast ich počtu, veľkosti a rozpočtov si však vyžaduje, aby inštitúcie vykonávali funkciu vlastného rozpočtového orgánu. Ak chceme zabezpečiť náležité monitorovanie týchto agentúr, je potrebné posilniť aj právomoc Parlamentu v oblasti kontroly rozpočtu, ako aj právomoc útvaru pre vnútorný audit Komisie a Dvora audítorov. Neznamená to však, že nemusia dodržiavať platné pravidlá.

Čo sa týka absolutória za rok 2008, chcela by som tu zdôrazniť opakujúce sa problémy, s ktorými sa, žiaľ, boria mnohé agentúry: slabé stránky postupov verejného obstarávania, nerealistický plán prijímania pracovníkov a nedostatočná transparentnosť postupov pri výberových konaniach, vysoký objem prenesených a zrušených prevádzkových rozpočtových prostriedkov a slabé stránky plánovania činnosti s nedostatočným počtom špecifických cieľov.

Napriek úsiliu agentúr konštatujeme, že niektoré z nich majú stále ťažkosti s uplatňovaním finančných a rozpočtových pravidiel EÚ, a to v neposlednom rade aj v dôsledku svojej veľkosti. Menšie agentúry majú viac problémov s dodržiavaním nákladných postupov, ktoré stanovujú právne predpisy EÚ. V tomto smere očakávam rýchle závery medziinštitucionálnej pracovnej skupiny, ktoré zabezpečia, že sa každý rok nebudú opakovať tie isté problémy. Tieto ťažkosti však nie sú prekážkou udelenia absolutória za rozpočtový rok 2008.

Čo sa týka Európskej policajnej akadémie (CEPOL), situácia je odlišná. Hoci v porovnaní so situáciou v roku 2007 sme zaznamenali isté zlepšenie hospodárenia akadémie CEPOL, uskutočnené audity odhalili niekoľko očividných nedostatkov pri uplatňovaní správnych a finančných pravidiel. Preto navrhujeme odloženie udelenia absolutória.

Na záver by som rada zdôraznila úsilie, ktoré niektoré agentúry vyvinuli s cieľom zlepšiť svoje hospodárenie. Niektoré šli samy ďalej a zaviedli pravidlá, ktoré si zaslúžia ocenenie. Spomeniem len niekoľko z nich. Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, ktorý, dodala by som, veľmi účinne splnil svoju úlohu koordinovania agentúr, zaviedol postup hodnotenia rizík. Európska environmentálna agentúra zaviedla systém kontroly riadenia na monitorovanie napredovania svojich projektov a využívania zdrojov v reálnom čase. A napokon, Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok vytvorila systém na monitorovanie informácií, ktoré poskytuje. Na záver by som, samozrejme, chcela agentúry vyzvať, aby nasledovali tento príklad.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. – Vážený pán predseda, dovoľte mi poďakovať Výboru pre kontrolu rozpočtu a predovšetkým pánovi spravodajcovi Liberadzkému a jeho kolegom spravodajcom za správy, ktoré vypracovali, a za odporúčania na udelenie absolutória Komisii za rozpočtový rok 2008. Rád by som poďakoval aj pani spravodajkyni Ayalovej Senderovej za správu o plnení rozpočtu Európskeho rozvojového fondu a pani Mathieuovej za komplexnú analýzu opakujúcich sa problémov agentúr.

Postup udeľovania absolutória za rok 2008 sa teraz chýli ku koncu. Bolo to intenzívne obdobie, no čo je dôležitejšie, bol to začiatok nového konštruktívneho dialógu medzi našimi inštitúciami. Dosiahnutie bezvýhradného vyhlásenia o vierohodnosti zo strany Dvora audítorov zostáva spoločným cieľom celej Komisie. Verím, že sme to svojím nedávnym úsilím jasne ukázali.

Pokrok už nastáva vďaka zavedeným zjednodušeniam a lepším systémom riadenia a kontroly v programovom období 2007 – 2013. Rôzne akčné plány postupne ukazujú svoj pozitívny vplyv na mieru chýb. Krok smerom k zásadnej zmene bude možný vďaka novej generácii programov na nasledujúce finančné obdobie, ktoré sa momentálne pripravujú. Mali by byť zamerané na lepšie vyváženie cieľových kritérií oprávnenosti, nákladov na kontrolu a kvality výdavkov.

Spolu s kolegami komisármi však súhlasíme so želaním vyjadreným vo vašom uznesení o udelení absolutória: chceme byť čoskoro svedkami merateľného pokroku dosiahnutého v posledných rokoch v oblasti zlepšovania finančného hospodárenia európskeho rozpočtu vrátane posilnenia zodpovednosti a skladania účtov hlavných zainteresovaných strán. V tomto smere je základom úzka a intenzívna spolupráca medzi Komisiou a Európskym parlamentom. Všetci však vieme, že na urýchlenie konkrétneho a trvalo udržateľného pokroku na mieste to nebude stačiť. Ak chceme uspieť, potrebujeme nové partnerstvo so všetkými zainteresovanými stranami, nielen aktívnu účasť členských štátov a Európskeho dvora audítorov.

Komisia nebude čakať, kým nadobudnú účinnosť pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k rozpočtovým pravidlám, a ešte skôr vyzve orgány členských štátov, aby sa plne zhostili svojej zodpovednosti posilnenej v Lisabonskej zmluve a plánovali opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie finančného hospodárenia.

Myslím si tiež, že Dvor audítorov zohráva mimoriadne dôležitú úlohu vydávaním svojho nezávislého vyhlásenia o vierohodnosti finančného hospodárenia Komisie. Každá zmena rozdelenia vyhlásenia o vierohodnosti by znamenala zmenu podielu rozpočtu spojeného s oblasťami rôznych farieb.

Komisia by to veľmi uvítala, keby Dvor audítorov v najbližšej dobe zvažoval rozlíšenie medzi oblasťami s rôznym rizikom chýb a informoval nás o skutočnej pridanej hodnote systémov riadenia a kontroly zavedených právnymi predpismi na roky 2007 – 2013. Dúfam tiež, že keď spoločný zákonodarca súhlasil s prípustným rizikom chýb, Dvor audítorov vezme túto novú koncepciu vhodným spôsobom do úvahy.

Komisia v súlade s požiadavkou pripraví a pošle Parlamentu nový program na obdobie od roku 2010. Komisia spolu s ďalšími účastníkmi urobí všetko, čo je v jej silách, aby urýchlila zníženie miery chýb tak, aby v roku 2014 mohol Európsky dvor audítorov nazeleno klasifikovať ďalších 20 % rozpočtu.

Zapojenie všetkých zúčastnených strán do spoločného cieľa zlepšovania finančného hospodárenia a ochrany finančných záujmov Únie bude jadrom tohto nového programu, o ktorý sa s vami podelím už budúci mesiac. Vaše pripomienky vyjadrené v uznesení o udelení absolutória za rok 2008 náležite zohľadníme. Teším sa na konštruktívne diskusie.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, spravodajca Výboru pre zahraničné veci požiadaného o stanovisko. (DE) Vážený pán predseda, v rozpočtovom roku 2008 sa v oblastiach politiky, za ktoré je zodpovedný Výbor pre zahraničné veci, uskutočnili platby v celkovej výške približne 5 miliárd EUR. Keď sa na to pozrieme spätne, pokračujúce nedostatočné financovanie kategórie IV je zjavné. Dvor audítorov zistil isté nepresnosti a systém dohľadu a kontroly Komisie nad vonkajšou pomocou, rozvojovou pomocou a predvstupovou pomocou považuje len za čiastočne účinný. Komisia sa odvoláva na špecifický prístup Dvora audítorov založený čisto na ročnej báze, ktorým sa vždy môže zhodnotiť len časť práce Komisie, a tvrdí, že dôvodom je viacročný charakter väčšiny programov a súvisiacich systémov kontroly. Z môjho pohľadu je dôležité, že Dvor audítorov nehovorí o podvodoch ani sprenevere.

Omnoho viac ide o opatrné, rýchle a čo najefektívnejšie zaobchádzanie s vonkajšou pomocou EÚ, ako aj o podrobnú dokumentáciu a účtovníctvo. Je totiž nepríjemné, keď sa projekty neskončia načas alebo keď ich výsledok nie je dostatočne jasný. Ohrozuje to úspešnosť našej zahraničnej politiky. Skutočnosť, že Dvor audítorov skonštatoval, že miera chýb klesá, je preto ocenením práce predchádzajúcej Komisie v oblasti vonkajšej pomoci, rozvojovej spolupráce a politiky rozširovania.

Je jasné, že sa začína prejavovať aj vplyv zmien právneho rámca. Osobitná správa o predvstupovej pomoci Turecku prináša prvé odkazy na zlepšenie kontroly využívania finančných prostriedkov, ktoré od roku 2007 umožnil nový nástroj predvstupovej pomoci. Budúce správy a hodnotenia účtov musia ukázať, aká je miera zodpovednosti a úspešnosti príjemcov pri zaobchádzaní s pomocou EÚ. Musíme byť schopní pružne prispôsobovať svoju zahraničnú politiku, aby sme dokázali účinne brániť záujmy svojej vonkajšej politiky.

Komisiu preto vyzývame, aby pristúpila k zlepšeniu rozpočtových pravidiel, novému finančnému rámcu, reforme rozpočtu a predovšetkým rozvoju Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Vo všeobecnosti však môžem odporučiť udelenie absolutória za rozpočtový rok 2008 pre oblasť Výboru pre zahraničné veci.

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN WIELAND
podpredseda

 
  
MPphoto
 

  Ingeborg Gräßle, spravodajkyňa Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci požiadaného o stanovisko.(DE) Vážený pán predsedajúci, pán úradujúci predseda Rady, pán komisár, dámy a páni, zažili sme spolu zaujímavé predpoludnie. Chcela som vlastne predniesť úplne iný prejav. To však teraz neurobím, pretože si myslím, že nemôžeme jednoducho ignorovať to, čo sa dnes stalo.

Ide o to, že ani tento Parlament, ani iné inštitúcie neberú absolutórium vôbec vážne. Jediná inštitúcia, ktorá ho musí brať vážne, je Komisia. Práve ju oslovujeme a práve ona podľa zmluvy podlieha absolutóriu. Čo sa týka všetkých ostatných, konkrétne iných inštitúcií, otázka absolutória nebola v zmluve upravená. To je pre nás problém. Teraz si musíme predstaviť, že o dva roky tu nebude sedieť Európska služba pre vonkajšiu činnosť, keď sa stane inštitúciou. Potom zažijeme to, čo sa deje už dnes, teda že všetky ostatné inštitúcie nebudú považovať za nutné prísť sem a vypočuť si, čo im bude chcieť povedať Parlament ako zákonodarca pre rozpočet. Rada teraz robí tento rok chvályhodnú výnimku, akú urobilo minulý rok švédske predsedníctvo.

Ak to, čo sa tu deje, zoberieme ako základné právo Parlamentu a ako základ absolutória, potom môžem len varovať pred realizáciou návrhu, ktorý je teraz na stole, teda pred transformáciou Európskej služby pre vonkajšiu činnosť na inštitúciu, pretože spolu s tým by nastal koniec nášho vplyvu, keďže je také ľahké tomuto vplyvu uniknúť. Jediná iná inštitúcia, ktorá je zastúpená, je Parlament. Chcela by som sa predsedovi Parlamentu výslovne poďakovať za obranu našich práv dnes predpoludním a za to, že naznačil, že nadviaže rokovania so všetkými ostatnými stranami.

Načo máme právo udeliť absolutórium, ak ho nezoberieme vážne a ak neprinútime ostatných, aby ho zobrali vážne? Musíme si preto veľmi dôkladne premyslieť celý postup udeľovania absolutória. Nemôžeme pokračovať tak, ako doteraz.

Chcela by som sa ujať iniciatívy a obrátiť sa ešte raz na Radu. Rada je teraz na základe Lisabonskej zmluvy inštitúciou a predseda Rady je inštitúciou. Očakávame neodkladnú legalizáciu tohto stavu v rozpočtových právnych predpisoch. Musíte sa sami postarať o riadne zakotvenie svojej vlastnej zodpovednosti v rozpočtových právnych predpisoch, a to sa týka aj predsedu Rady. Musíte legalizovať svoje právomoci a ja vás na to naliehavo vyzývam.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Haug, spravodajkyňa Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín požiadaného o stanovisko.(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som sa vyjadriť len k jednému bodu, bodu, ktorý je naozaj škandalózny. Hovorím o Európskom centre pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v Štokholme. Od mája 2005 tam vysokokvalifikovaní ľudia musia pracovať v absolútne nepriaznivom prostredí. Švédska vláda dodnes nedokázala uzavrieť s ECDC zmluvu o sídle, hoci bezpodmienečne chcela mať túto agentúru, podobne ako všetky členské štáty, ktoré veľmi chcú mať nejakú agentúru.

Nik zo zamestnancov nemá do dnešného dňa osobné identifikačné číslo, takzvané číslo Folkbokföring. Toto číslo však používajú orgány verejnej správy, inštitúcie a súkromné spoločnosti na identifikáciu svojich zákazníkov. V dôsledku toho napríklad nie je možné zaregistrovať deti narodené vo Švédsku, dodávatelia elektriny, plynu a telekomunikačných služieb odmietajú poskytovať svoje služby, prenajímatelia odmietajú uzatvárať dlhodobé nájomné zmluvy a existujú problémy týkajúce sa prístupu k lekárom a nemocniciam. Manželia či manželky týchto osôb nemôžu vo Švédsku pôsobiť ako samostatne zárobkovo činné osoby. Existujú aj obrovské problémy pri zamestnávaní. Zoznam by mohol byť ešte dlhší. Jedna vec je jasná: určité základné práva zakotvené v európskom práve sú personálu ECDC vo Švédsku jednoducho odopierané. To viedlo k tomu, že celý prípad skončil pred naším Výborom pre petície. Táto situácia je v každom prípade neprijateľná...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

 
  
MPphoto
 

  Wim van de Camp, spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko. (NL) Vážený pán predsedajúci, k rozpočtu Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa za rok 2008 už niet veľmi čo povedať: diskusia vo výbore a v správach už dostatočne objasnila všetky okolnosti. V roku 2008 sme boli svedkami dosť podstatného nedostatočného plnenia vzhľadom na sieť SOLVIT, ale to sa upraví v rokoch 2009 a 2010. Napriek tomu by som chcel naliehať na pána komisára, aby jednoducho zabezpečil citlivé využívanie rozpočtu pre sieť SOLVIT. Chápem, že rozpočty sa majú využívať zodpovedne, ale teraz vidím, že poskytovanie informácií v tejto oblasti je stále nedostatočné.

Vychádzajúc z toho by som hádam mohol uviesť poznámku k smernici o službách, ktorá bola zavedená v decembri 2009. V Európskej únii jednoducho existuje veľká potreba informácií o tejto smernici.

Vážený pán predsedajúci, ďalší bod sa týka súčasných colných kontrol členských štátov. Toto nie je práve téma, o ktorej by sa tu malo diskutovať, ale videli sme, že členské štáty nevykonávajú dostatok kontrol dovážaného tovaru, a chcel by som opäť vyzvať Komisiu, aby sa spojila s členskými štátmi a aby tento problém ďalej preskúmala a zabezpečila riadnu kontrolu dovážaného tovaru bez výnimky.

Napokon, ako už poznamenali viacerí kolegovia poslanci a samotný pán komisár, rozpočtové pravidlá sú v mnohých ohľadoch stále veľmi komplikované, čo tiež znamená, že súvisiace kontrolné mechanizmy sú veľmi komplikované. Preto by som sa chcel pridať ku všetkým tým, ktorí žiadajú ich zjednodušenie a v každom prípade zlepšenie.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, spravodajkyňa Výboru pre dopravu a cestovný ruch požiadaného o stanovisko.(ES) Vážený pán predsedajúci, prosím vás, aby ste prvú časť považovali za procedurálnu námietku, pretože by som pred ukončením tejto rozpravy chcela vedieť, či Parlament na túto rozpravu pozval Dvor audítorov a Radu, a chcela by som sa dozvedieť o dokumentácii alebo ju dostať. Chcela by som sa tiež dozvedieť, či minulý rok bola Rada prítomná na rozprave o absolutóriu, hoci pani Gräßleová povedala, že švédske predsedníctvo bolo prítomné.

Mohli by ste teraz, prosím, spustiť čas pre môj prejav o absolutóriu v súvislosti s dopravou?

Chceli by sme najprv zdôrazniť spokojnosť s vysokou mierou využitia, ktorú Výbor pre dopravu a cestovný ruch zaregistroval vo viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkoch pre transeurópske siete, pričom obe časti dosiahli takmer 100 %.

Samozrejme, potrebujeme, aby členské štáty zabezpečili primerané finančné prostriedky z vnútroštátnych rozpočtov, a chcela by som opäť zdôrazniť, že Parlament vždy podporoval vyššiu úroveň financovania týchto sietí. Sme presvedčení o tom, že preskúmanie projektov siete v tomto roku, roku 2010, bude príležitosťou zhodnotiť, či tieto výdavky boli dostatočné a efektívne. Monitorovanie také v každom prípade bolo.

Vítame aj skutočnosť, že ročná účtovná závierka Výkonnej agentúry pre transeurópsku dopravnú sieť je zákonná a správna, hoci nás znepokojuje meškanie pri nábore zamestnancov. Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre mobilitu a dopravu nás však informovalo, že sa to napraví.

Na druhej strane nás znepokojuje nízka miera využitia výdavkových rozpočtových prostriedkov na bezpečnosť dopravy, ba ešte nižšia miera využitia programu Marco Polo, ktorý má podporu Parlamentu, a aj mimoriadne nízka miera využitia rozpočtových prostriedkov pre práva cestujúcich.

Vzhľadom na veľkosť projektu nás znepokojuje aj nedostatočné využívanie výdavkových rozpočtových prostriedkov v programe Galileo a mrzí nás úplný nedostatok údajov o cestovnom ruchu. Dúfame, že tento nedostatok údajov bude v novom inštitucionálnom rámci napravený.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, neviem sa rozhodnúť, či sa mám ujať slova. Je mi ľúto týchto procedurálnych námietok. Chcel by som najprv privítať Radu a poďakovať sa pánovi ministrovi za to, že k nám prišiel. Myslím si, pán predsedajúci, že je zvykom udeliť slovo Rade potom, čo vystúpila Komisia. Rada sa však neujala slova pred politickou rozpravou, hoci vystúpila na konci rozpravy. Možno by bolo vhodné udeliť jej slovo najmä preto, aby mohla reagovať na postoj nášho spravodajcu, ktorý navrhuje odloženie udelenia absolutória Rade.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Dohodneme sa s Radou na tom, či si myslí, že treba o tom hovoriť.

 
  
MPphoto
 

  László Surján, spravodajca Výboru pre regionálny rozvoj požiadaného o stanovisko.(HU) Absolutórium je právny akt a myslím si, že Výbor pre regionálny rozvoj nemá dôvod vystúpiť proti udeleniu absolutória. Absolutórium je zároveň aj politickým hodnotením. Objasňuje, či sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili v roku 2008 a či sme dostali dostatočnú protihodnotu za výdavky.

Koluje niekoľko nedorozumení týkajúcich sa procesu hodnotenia politiky súdržnosti, a to aj v tomto Parlamente. Chcel by som veľmi dôrazne upozorniť na skutočnosť, že nie každá chyba je podvodom. Často preceňujeme kritiku – inak celkom oprávnenú – zo strany Dvora audítorov alebo iného auditu. Rád by som zdôraznil, že nemáme transparentné údaje na porovnávanie. Potrebujeme jednotnú metodiku na meranie účinnosti, efektívnosti a aj absorpčnej kapacity, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri rozhodovaní o tom, ako máme pokračovať v politike súdržnosti.

V roku 2008 pochádzalo len 32 % výdavkov z tohto plánovacieho cyklu, zatiaľ čo zvyšok pochádzal z výdavkov cyklov spred roku 2006. Preto je ťažké posúdiť, akí úspešní sme boli v roku 2008 pri dosahovaní cieľov nového cyklu. Niektoré členské štáty nedosiahli dokonca ani 32 %. Každý nesie časť zodpovednosti za meškanie pri využívaní fondov. Všetky odporúčania Komisie a Parlamentu v záujme zjednodušenia, ktoré sme predkladali od roku 2008 v reakcii na krízu, slúžili na presadenie zlepšenia z našej strany. Lopta je teraz na strane členských štátov a práve tam je potrebné dosiahnuť významný pokrok.

 
  
MPphoto
 

  Edit Bauer, spravodajkyňa Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť požiadaného o stanovisko.(HU) Chcela by som pripomenúť, že podľa článku 8 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je presadzovanie rovnosti mužov a žien jednou zo základných hodnôt Európskej únie, je to hodnota, ktorú musí rešpektovať každé opatrenie EÚ a ktorá by preto mala byť monitorovaná v rámci postupu udeľovania absolutória za plnenie rozpočtu EÚ. Na tento účel je nevyhnutné, aby boli štatistické údaje o využívaní rozpočtu k dispozícii podľa jednotlivých položiek.

S poľutovaním konštatujeme, že napriek všetkej našej snahe nie sú k dispozícii údaje, ktoré by umožnili identifikovať rozpočtové výdavky podľa pohlaví. To sa týka najmä tých oblastí, ktoré boli osobitne vyzvané na ukončenie diskriminácie, napríklad prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu.

Chcela by som spomenúť najmä jednu vec: meškanie pri zakladaní Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Tento inštitút mal začať fungovať v roku 2008, ale jeho oficiálne otvorenie sa v skutočnosti koná v júni tohto roka. To, samozrejme, vyvoláva veľa problémov aj v rozpočtovom procese. Vzhľadom na to, že v roku 2010 sa uskutoční strednodobé preskúmanie rôznych viacročných programov, chcela by som ešte raz požiadať Komisiu, aby vypracovala systém kontroly a hodnotenia, ktorý by umožnil zaviesť zásadu rovnosti do rôznych položiek rozpočtu, a aby dokázala identifikovať účinky využívania rôznych rozpočtových položiek na vznik neodôvodnených rozdielov.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell, spravodajca Výboru pre rozvoj požiadaného o stanovisko. – Vážený pán predsedajúci, z hľadiska rozvoja spočíva význam rozpočtového absolutória v uistení daňových poplatníkov v Európeo tom, že peniaze v rozvojových krajinách sa vynakladajú účinne a efektívne, čo sa týka účinnosti pomoci, ako aj dosiahnutia nášho cieľa venovať 0,7 % na naše príspevky pre oficiálnu rozvojovú pomoc (ODA). Musíme využívať súčasný rozpočet pomoci efektívne, čo neznamená len viac pomoci, ale kvalitnejšiu pomoc.

Musíme využívať peniaze EÚ ako stimul na vypracovanie riešení na miestnej úrovni. Musíme vyhľadávať príležitosti, ako preniesť na ľudí v rozvojových krajinách zodpovednosť za ich vlastný rozvoj a najmä podporovať vlastníctvo pôdy pre jednotlivcov, rodiny a spoločenstvá.

Nespočetne veľa žien zomiera každoročne pri pôrodoch. AIDS, malária a TBC si ešte stále vyžadujú približne štyri milióny životov každý rok. V rozvojových krajinách máme takmer miliardu negramotných ľudí. Preto Parlament, Komisia a Rada stanovili cieľ vynaložiť 20 % základných výdavkov na vzdelávanie a zdravotníctvo. Zaujímalo by ma, či sme tieto ciele dosiahli.

Vždy, keď navštívim rozvojové krajiny, ohromí ma, akých inteligentných a ochotných mladých ľudí stretávam. Títo mladí ľudia sú rovnako schopní ako mladí ľudia všade na svete. Potrebujú príležitosť a motiváciu, aby boli podnikaví. Investície do vzdelávania sú k tomu kľúčom. Preto sa Parlament, Rada a Komisia dohodli na týchto cieľoch. Musíme teraz zabezpečiť prostredníctvom systému auditu, aby sme tieto ciele dosiahli.

Chcem Parlamentu povedať za tých niekoľko sekúnd, ktoré mám k dispozícii, že podľa môjho názoru jedným zo spôsobov, ako ľudí oslobodiť od hroznej chudoby, s ktorou sú konfrontovaní, je investovať do presadzovania vlastníctva pôdy v rozvojových krajinách. Uvediem príklad, kde to fungovalo. Bolo to v našej krajine v 18. a 19. storočí. Ak sa pozriete na to, prečo je Írsko rozdelené, dôvodom je skutočnosť, že úspešní ľudia dostali malé kúsky pôdy.

Je načase, aby sme prestali rozmýšľať o ľuďoch z hľadiska pomoci, ale aby sme začali rozmýšľať o tom, že títo ľudia majú podnikateľské schopnosti a dokážu sa o veci postarať sami, ak dostanú podporu.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä, v mene poslaneckého klubu PPE. (FI) Vážený pán predsedajúci, na úvod by som sa chcel poďakovať Rade a oceňujem skutočnosť, že Rada je tu prítomná, pretože otázka stojí tak, či Rada skutočne chce prevziať zodpovednosť za vynakladanie peňazí daňových poplatníkov a či Rada chce preukázať rešpekt voči Parlamentu a spolupráci. Preto je dôležité, že je Rada prítomná.

Vo svojom príhovore sa zameriam na absolutórium Parlamentu a chcem sa poďakovať pánovi Staesovi za veľmi vysokú úroveň spolupráce. Súhlasím s ním vo veľmi rozumnej základnej myšlienke, že Parlament môže fungovať dobre len vtedy, ak bude rozhodovanie dostatočne otvorené a transparentné. Týmto spôsobom môžeme zabrániť škandálom. Vieme, že bez ohľadu na to, o akých malých sumách peňazí hovoríme, ak sa začnú vyskytovať nezrovnalosti, naše dobré meno bude na dlhý čas poškodené. Je mimoriadne dôležité, aby sme tomu zabránili. Nehovoríme o peniazoch Parlamentu, ale o peniazoch daňových poplatníkov. Systém musí byť preto vodotesný, aby sme zaň v konečnom dôsledku mohli prevziať zodpovednosť.

V správe pána Staesa bolo veľa dobrých zásad, ale naša skupina zastáva názor, že správa mala byť kratšia a stručnejšia, a preto sme zo správy odstránili určité časti. Okrem toho si myslíme, že v správe sa mali nachádzať konkrétne body týkajúce sa aktivity poslancov EP a Parlamentu ako celku v súčasnej legislatívnej práci.

Pridali sme napríklad niekoľko bodov týkajúcich sa politiky v oblasti nehnuteľností, kde je ešte veľa priestoru na zlepšenie. Musíme dostať presné a jasné vysvetlenie, prečo sa v tejto oblasti objavujú problémy. To je dôvod na dlhú rozpravu. Chceme sa dozvedieť, prečo sa v porovnaní s harmonogramom už niekoľko rokov mešká s návštevníckym centrom. V čom tu spočíva problém? Chceme odpovede na tieto otázky.

Vzhľadom na skutočnosť, že Parlament napokon rýchlo dosiahol nové nariadenia pre poslancov i pre pomoc, by sme mali vysloviť blahoželanie. Je pravda, že to bolo veľké zlepšenie, ale treba tu zmeniť ešte veľa vecí.

Dovoľte mi uviesť príklad. Podľa nového nariadenia musím letieť odtiaľto, zo Štrasburgu, najprv do Fínska a až odtiaľ môžem letieť do Bruselu. Aj keby som mal v Bruseli skupinu na návšteve alebo musel zajtra pripraviť správu, nemalo by to žiaden vplyv: nemôžem ísť odtiaľto priamo do Bruselu. Ak by som tak urobil, nepreplatili by mi cestovné výdavky ani iné náhrady.

Nerozumiem, prečo musí byť náš život taký nepohodlný, keď vieme, že cesta odtiaľto do môjho bydliska, do Turku vo Fínsku, trvá jeden deň, a ďalší deň by mi trvalo vrátiť sa odtiaľ do Bruselu, keby som tam chcel ísť pracovne. Keď som sa pýtal, prečo je to tak, správa mi odpovedala, že by som mohol letieť do Fínska cez Rím alebo Atény. V Ríme ani v Aténach nemám kanceláriu ani prácu, to všetko je v Bruseli.

Ak máme dve pracoviská, potom by bolo rozumné, keby sme mohli pracovať na oboch. Sú ešte oblasti, v ktorých musíme nájsť vhodné riešenia. V správe na budúci rok sa k nim vrátime.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, v mene skupiny S&D.(HU) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcela by som začať slovami vďaky. Vynikajúca a dôkladná práca pána Staesa a Dvora audítorov Európskej únie nám umožnila pripraviť podrobné vyúčtovanie využitia rozpočtu za rok 2008, pokiaľ ide o Parlament. Musím sa poďakovať aj kolegom poslancom, ktorých pozmeňujúce a doplňujúce návrhy prispeli k spresneniu správy.

Dosiahli sme všeobecnú dohodu o vyhodnotení skutočností; rozdiely, ktoré sa vyskytli, sa týkali najmä spôsobov, ako by sa mali napraviť identifikované chyby. Teraz, keď hlasujeme o absolutóriu, my, zvolení poslanci EP, preberáme plnú právnu zodpovednosť za rozpočet za rok 2008. Osvedčujeme občanom Európy, že Parlament použil peniaze vynaložené na účely, na ktoré boli určené, a v súlade s pravidlami. V týchto dňoch, keď kríza kladie veľkú záťaž na každého občana, musíme byť mimoriadne opatrní pri vynakladaní peňazí daňových poplatníkov. Nároky, ktoré kladieme na seba, musia byť vyššie než nároky, ktoré kladieme na iných, pretože to je kľúčom k našej dôveryhodnosti a integrite. Zároveň nám musí byť aj jasné, že dohľad, ktorý vykonávame, nie je sám osebe dostatočný na zaručenie toho, aby sa finančné prostriedky využívali rozumne a v súlade s pravidlami. To je možné len vtedy, ak zavedieme aj spoľahlivý a pevný systém vnútornej kontroly. My socialisti to považujeme za najdôležitejšie. Preto by som sa chcela zamerať na tento bod.

Musíme klásť veľký dôraz na riadne fungovanie systému vnútornej kontroly v inštitúciách pod dohľadom, pretože sme presvedčení o tom, že je lepšie problémom predchádzať než musieť pre ne neskôr hľadať riešenia. Inštitucionálna nezávislosť je dôležitou zárukou riadne fungujúceho systému vnútornej kontroly. Je to záruka objektivity a spôsob, ako zabezpečiť súlad s medzinárodnými účtovnými pravidlami a osvedčenými postupmi. Normy samy osebe však nezaručujú efektívny systém vnútornej kontroly. V roku 2009 sa v tejto súvislosti zaviedli zlepšenia. Žiadny systém vnútornej kontroly bez ohľadu na jeho komplexnosť nie je bezchybný, keďže je dielom ľudí, a preto udeľujeme absolutórium každý rok.

Podľa môjho názoru je dôležité zdôrazniť, že sme podporili všetky tie navrhované pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré boli konkrétne, dosiahnuteľné a realistické, ale odmietli sme všetky zovšeobecnenia, ktoré nezlepšia, ale skôr zahmlia naše stanovisko. Zamietli sme všetky návrhy, ktoré by znížili nezávislosť politických skupín. Sme presvedčení o tom, že nezávislosť skupín Európskeho parlamentu je neoddeliteľná od ich finančnej zodpovednosti. Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov vykonáva svoju prácu s plným vedomím tejto zodpovednosti. Ak si ostatné politické skupiny želajú zlepšiť svoju vlastnú činnosť, nech tak urobia. Spolu s ponúknutím týchto myšlienok vás prosím, aby ste prijali túto správu a udelili absolutórium v mene Európskeho parlamentu.

 
  
MPphoto
 

  Gerben-Jan Gerbrandy, v mene skupiny ALDE.(NL) Vážený pán predsedajúci, som veľkým fanúšikom britskej rockovej skupiny Genesis. Nahrali fantastickú pesničku s názvom Dance on a Volcano a na túto pieseň som si spomenul tento týždeň, ktorému dosť dominoval sopečný popol. Tá pieseň vo mne neprebudila túžbu ísť si zatancovať na Island; namiesto toho mi zišla na um v súvislosti s rozpravou o zdôvodnení výdavkov v roku 2008 z dnešného predpoludnia, teda ďalšieho roku, ktorý Európsky dvor audítorov odmietol schváliť. Práve v tom vidím paralelu s tancom na sopke, nie sopke naplnenej lávou alebo popolom, ale nedôverou. Európa je vystavená intenzívnemu tlaku najrôznejšieho druhu, napríklad tlaku na euro a tlaku konfliktu medzi EÚ a vnútroštátnymi hľadiskami. Už toto postačuje na spôsobenie výbuchu tejto metaforickej sopky, môžeme teda prispieť aj bez nedostatočnej finančnej zodpovednosti a verejnej nedôvery k výbuchu tejto sopky.

Ako tomu môžeme zabrániť? Podľa môjho názoru existuje len jediný spôsob, a tým je transparentnosť, optimálna transparentnosť vo všetkých inštitúciách. Transparentnosť v rámci Rady, a teda aj členských štátov, práve preto, lebo toto je hlavný zdroj nezrovnalostí, ktoré sa každý rok odhalia. Mimochodom, som rád, že Rada je ešte stále prítomná. Chcel by som aj vyzvať členské štáty, aby zabezpečili transparentnosť pri využívaní európskych fondov v konečnom dôsledku predložením každoročného verejného odpočtu týchto výdavkov. Nerozumiem, prečo tomu stále bránia. Som presvedčený o tom, že ak by členské štáty zaobchádzali so svojimi vlastnými peniazmi rovnakým spôsobom, ich občania by to považovali za neprijateľné.

Spravodlivosť je dôležitá a väčšia transparentnosť je potrebná aj v našom vlastnom Parlamente. Pán Staes oprávnene vypracoval veľmi kritickú správu a teraz nadišiel čas po mnohých zlepšeniach v uplynulých rokoch raz a navždy otvoriť okná a ukázať európskej verejnosti touto transparentnosťou, že sme dokázali zaobchádzať s peniazmi zodpovedne, pretože práve o to ide.

Moja posledná pripomienka sa týka vzťahov medzi Radou a Parlamentom. Asi pred 40 rokmi sa považovala džentlmenská dohoda za nevyhnutnú, aby mohli dve strany pracovať v relatívnom mieri a pokoji a aby sa navzájom nepodrážali. Ukázalo sa, že táto dohoda bola vtedy veľmi užitočná, ale malo by sa povedať, že už nefunguje, pretože teraz sa navzájom podrážame. Podľa mňa je však dôležitejšie, že Rada a Parlament sú teraz silné, zrelé inštitúcie a ako také by mali byť schopné navzájom sa kontrolovať kultivovaným spôsobom dokonca aj bez džentlmenskej dohody. Chcel by som sa spýtať Rady, keďže tu teraz je, či by na to mohla odpovedať a či súhlasí s tým, že je možné, aby sa tieto dve inštitúcie navzájom účinne kontrolovali bez džentlmenskej dohody.

So vzájomnou otvorenosťou namiesto džentlmenskej dohody môžu Rada a Parlament spolu harmonicky tancovať bez strachu pred tým, že stratia pevnú pôdu pod nohami, alebo že dôjde k výbuchu ďalšej nedôvery verejnosti.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, v mene skupiny Verts/ALE.(NL) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán López Garrido, dámy a páni, teraz vystupujem v mene našej skupiny a nie ako spravodajca absolutória Parlamentu. Neskôr na to budem mať inú príležitosť.

Chcel by som sa zmieniť o niekoľkých veciach. Prvá sa týka absolutória Komisie. Toto je otázka pre pána komisára a pre Radu a týka sa skutočnosti, že 80 % našich finančných prostriedkov sa vlastne vynakladá v členských štátoch a Parlament dlhé roky obhajoval národné vyhlásenia o hospodárení. Pán spravodajca Liberadzki v mnohých odsekoch veľmi jasne stanovuje nové možnosti. Máme novú zmluvu a článok 317 ods. 2 tejto zmluvy umožňuje Komisii čo najskôr predkladať návrhy na zavedenie povinných národných vyhlásení o hospodárení. Pán komisár Šemeta, chcel by som vás poprosiť, aby ste sa k tomu vo svojej odpovedi vyjadrili. Ste pripravení zohľadniť túto možnosť? Štyri členské štáty to už robia, čo treba privítať, ale robia to štyrmi rôznymi spôsobmi, preto by sme mali nejako koordinovať túto činnosť.

Rada povie: dobre, ale toto sú praktické námietky. Niektoré členské štáty sú federálne štáty s jednotlivými súčasťami, napríklad Belgicko s Valónskom, Bruselom a Flámskom. Ako má teda belgický federálny minister prísť s národným vyhlásením o hospodárení? No to nie je problém, dámy a páni. Tento národný minister sa musí dohodnúť so svojimi regionálnymi ministrami, vyčkať na ich regionálne politické vyhlásenia a vyhlásenia o hospodárení a potom ich všetky predložiť tomuto Parlamentu a verejnosti. Potom bude môcť povedať, že napríklad Valónsko a Brusel majú dobré výsledky a Flámsko nemá, alebo naopak atď.

Druhý aspekt sa týka uznesenia pána Liberadzkého, ktoré sa zaoberá osobitnou správou Dvora audítorov o riadení predvstupovej pomoci Turecku Európskou komisiou. Podľa môjho názoru nie sú použité formulácie veľmi dobré; v niektorých ohľadoch a niektorých odsekoch boli určitým spôsobom zneužité na zásahy do prístupových rokovaní. Spolu s pánom Geierom som predložil viacero pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov na vypustenie častí textu. Predložil som aj návrh na zlepšenie textu a chcel by som kolegov poslancov požiadať, aby ho zvážili.

Napokon by som chcel povedať smerom k Rade, že dúfam, že mi venujete pozornosť, pán úradujúci predseda. Mohli by ste neskôr vo svojej odpovedi uviesť, či zohľadníte žiadosť spravodajcu, Výboru pre kontrolu rozpočtu a tohto Parlamentu odpovedať do 1. júna 2010 a predložiť dokumenty požadované v odsekoch 25 a 26 uznesenia? Môžete už teraz odpovedať, či to zohľadníte? Má to pre nás mimoriadny význam, pretože to naznačí, či sú vzťahy medzi Radou a Parlamentom také, aké by mali byť.

 
  
MPphoto
 

  Richard Ashworth, v mene skupiny ECR. – Vážený pán predsedajúci, hovorím v mene britskej Konzervatívnej strany, ktorá bude tento rok opäť hlasovať proti absolutóriu za rozpočet. Je to stanovisko, ktoré sme dôsledne zastávali a ktoré budeme aj naďalej zastávať, kým sa nepresvedčíme, že sa pri dosiahnutí pozitívneho vyhlásenia o vierohodnosti Dvora audítorov bude postupovať s väčšou naliehavosťou.

Chcel by som však verejne uznať pokrok, ktorý sa dosiahol pri zlepšovaní noriem finančného hospodárenia minulou Komisiou. Dvor audítorov osobitne konštatuje pokrok dosiahnutý v oblasti poľnohospodárstva, výskumu, energetiky, dopravy a vzdelávania. Blahoželám Komisii k zlepšeniam, ktoré dosiahla. To je mimoriadne povzbudzujúce.

Je však potrebné urobiť ešte veľa práce. Dvor audítorov na druhej strane pripomenul slabosť kontrol, početné nezrovnalosti a pomalé tempo vracania peňazí späť Európskej únii.

Je tiež jasné, že zatiaľ čo Európska komisia má jednoznačne zodpovednosť, členské štáty a Rada – predovšetkým Rada – musia postupovať oveľa svedomitejšie pri predkladaní žiadostí o európske finančné prostriedky a musia postupovať oveľa naliehavejšie pri dosahovaní pozitívneho vyhlásenia o vierohodnosti.

Fungujeme na základe Lisabonskej zmluvy a ako poslanci Európskeho parlamentu musíme európskych daňových poplatníkov a verejnosť uistiť, že rozpočet je dobrý a že účtovné postupy Európskej únie sú transparentné. Kým Dvor audítorov nevydá pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti, ja a naša strana budeme hlasovať proti absolutóriu za rozpočet.

 
  
MPphoto
 

  Søren Bo Søndergaard, v mene skupiny GUE/NGL. (DA) Vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave ide o to, aby sme my ako poslanci EP prevzali zodpovednosť nielen kolektívne, ale aj individuálne za využívanie finančných prostriedkov EÚ v roku 2008. Keď sa skončí rozprava a v máji sa uskutoční hlasovanie, občania budú brať na zodpovednosť nás.

Dovoľte mi povedať jednu vec celkom otvorene: naša skupina je kritická k spôsobu, akým EÚ spravovala v roku 2008 peniaze našich daňových poplatníkov. Samozrejme, je tam aj veľa dobrých vecí, ktoré netreba ďalej komentovať. V niektorých oblastiach sa dokonca dosiahol pokrok v porovnaní s rokom 2007. Je tu však príliš veľa oblastí, o ktorých musíme povedať, že ich stav nie je prijateľný. Jedným z príkladov je účtovná závierka Komisie. Čo sa týka štrukturálnych fondov, Dvor audítorov dospel k záveru, že minimálne – opakujem: minimálne – 11 % finančných prostriedkov z fondov bolo vyplatených v rozpore s pravidlami. Čiastočne sa tak stalo v dôsledku chýb a nedbanlivosti, čiastočne v dôsledku podvodov a sprenevery. To nemení nič na skutočnosti, že miliardy eur len v tejto oblasti sa nemali vôbec vyplatiť.

Je to prijateľné? Poznáme všetky výhovorky. Komisia hovorí, že je to chyba členských štátov, pretože sú zodpovedné za kontrolu. Členské štáty hovoria, že je to vina Komisie, pretože pravidlá sú príliš komplexné. Posúvajú si vinu ako horúci zemiak.

Musíme si položiť nasledujúcu otázku: schválili by sme účtovnú závierku športového klubu, odborového zväzu alebo politickej strany, ak by 11 % výdavkov v centrálnej oblasti bolo vyplatených v rozpore s pravidlami? Súhlasím s tými, ktorí hovoria, že sú potrebné zásadné štrukturálne zmeny, aby sa táto situácia napravila. Musíme preto využiť absolutórium na presadenie týchto zmien. Takýto tlak treba vyvinúť aj na Radu.

Minulý rok v apríli odmietol Parlament veľkou väčšinou udeliť absolutórium za účtovnú závierku Rady za rok 2007. Povedali sme, že nemôžeme prijať zodpovednosť za účtovnú závierku pred voličmi, kým Rada nebude súhlasiť s formálnym stretnutím s príslušnými výbormi v Parlamente a kým neodpovie verejne na naše otázky. Napriek tomu, aby sme prejavili dobrú vôľu, sme v novembri hlasovali za udelenie absolutória za účtovnú závierku Rady za výslovnej podmienky, že tento rok sa uskutočnia zmeny.

Dnes musíme konštatovať, že tieto zmeny sa neuskutočnili. Dovoľte mi uviesť konkrétny príklad. Každý rok Rada presunie milióny eur z účtu na preklady na účet na cestovné výdavky. Inými slovami, k finančným prostriedkom, ktoré už sú na účte na cestovné výdavky. Preto musíme Rade položiť samozrejmé otázky. Prečo to robíte? Na čo sa vynakladajú všetky tie peniaze na cestovné výdavky? Ktoré krajiny z toho profitujú? Rada na to s radosťou odpovie neformálne, mimo záznamu. Dodnes však – hoci to sa môže zmeniť – Rada odmietala odpovedať otvorene a verejne. To jednoducho nestačí. Zastávame preto názor, že absolutórium musí čakať na medziinštitucionálnu dohodu, ktorá jasne stanoví povinnosti Rady vzhľadom na transparentnosť a spoluprácu s Parlamentom.

Naša kritika Rady a Komisie je jasná. Stotožňujú sa s ňou mnohí kolegovia poslanci z iných politických skupín. No práve preto, že naša kritika je taká jasná, musíme byť kritickí aj k sebe, čo sa týka našej vlastnej – parlamentnej – finančnej správy. Preto ľutujem, že správa Výboru pre kontrolu rozpočtu je napokon menej kritická než bola pôvodná verzia predsedu. Preto tiež podporujeme opätovné zaradenie kritických častí. Dúfam, že pri hlasovaní v máji sa nájde široká podpora skutočnosti, že práve naša ochota byť kritickí k sebe samým dodáva našej kritike Rady a Komisie dodatočnú silu a autoritu.

Na záver by som chcel už len poďakovať kolegom poslancom z Výboru pre kontrolu rozpočtu, ktorí aj tento rok pracovali v záujme lepšej transparentnosti a zodpovednosti v súvislosti so správou peňazí občanov zo strany EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Marta Andreasen, v mene skupiny EFD. – Vážený pán predsedajúci, absolutórium patrí medzi najdôležitejšie akty, za ktoré sme zodpovední. V podstate sme boli vyzvaní, aby sme schválili spôsob, akým sa vynakladajú peniaze európskych daňových poplatníkov, a musíme svoje rozhodnutie založiť na správe Európskeho dvora audítorov.

Správa audítorov za rok 2008 schvaľuje len 10 % rozpočtu. Vo zvyšku sa nachádzajú chyby rôznej závažnosti. Potvrdilo by predstavenstvo nejakej spoločnosti vo funkcii manažment v prípade takého stavu? Samozrejme, že nie.

Situácie je rovnaká posledných 15 rokov a tento Parlament vždy udelil absolutórium na základe zlepšenia využívania finančných prostriedkov Európskej únie. S poľutovaním musím povedať, že daňoví poplatníci chcú vedieť, či sa ich peniaze dostali k správnej osobe na správny účel a v správnej výške. Rozhodnutie o absolutóriu by sme mali prijať s ohľadom na túto skutočnosť.

Jediný pokrok, ktorý sa dosiahol v priebehu rokov, bol, že Komisia, Parlament a Rada presúvajú zodpovednosť na členské štáty. Hoci je pravda, že programy sa realizujú v členských štátoch, inštitúcia, ktorej európski daňoví poplatníci zverujú svoje peniaze, je Európska komisia. Táto inštitúcia uvoľňuje peniaze, a preto by mala predtým vykonávať nevyhnutné kontroly.

Čo je však ešte horšie, Komisia a Parlament teraz diskutujú o tolerovateľnej úrovni chýb. Prečo sa majú tolerovať chyby, čo je nový názov pre nezrovnalosti, ak finančná komplexnosť Európskej únie je porovnateľná so stredne veľkou bankou? Minulý rok bolo absolutórium pre Radu odložené z apríla na november, pretože tento Parlament povedal, že nie je spokojný s finančným hospodárením Rady, aj keď audítori finančné hospodárenie nekritizovali. Keď sa situácia v novembri nezmenila, tento Parlament prijal rozhodnutie udeliť Rade absolutórium. Teraz zasa všetky delá mieria na Radu a navrhuje sa odklad.

Berieme svoju zodpovednosť vážne, alebo sa tu hráme politické hry? Je absolutórium medziinštitucionálnou hrou, ako to bolo povedané v minulosti? Môžu daňoví poplatníci naďalej tolerovať túto hru? Ide o ich peniaze.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, vyzývam vás všetkých, aby ste prijali svoju zodpovednosť s patričnou vážnosťou a neudelili absolutórium Komisii, Parlamentu, Rade, Európskemu rozvojovému fondu a Dvoru audítorov, ktorý nezverejňuje vyhlásenie o finančných záujmoch, kým všetky tieto inštitúcie nepredložia dôkazy o zdravom finančnom hospodárení.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, spravodajca. (PL) Vážený pán predsedajúci, je tu problém, pretože na informačnej tabuli vidím meno pána Lópeza Garrida, ktorý vystúpi v mene Rady, ale bude odpovedať na môj príhovor o rozpočte Rady a jej neschopnosti plniť rozpočet a iné dokumenty – slová, ktoré nepočul, pretože prišiel veľmi neskoro.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Vážený pán Czarnecki, prosím vás, aby ste hovorili k procedurálnej námietke.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, spravodajca. (PL) Chcel som veľmi krátko povedať, že by som chcel dať pánovi ministrovi príležitosť, aby odpovedal na moju kritiku, a že by som ju rád stručne zopakoval.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Mali ste pravdu, keď ste povedali, že pán López Garrido je na zozname rečníkov. Uvidíme. Má rovnaké právo hovoriť ako aj vy.

 
  
MPphoto
 

  Martin Ehrenhauser (NI). (DE) Vážený pán predsedajúci, myslím si, že na jednom bode sa zhodnú všetci členovia Výboru pre kontrolu rozpočtu, a to, že potrebujeme riešenia pre systém agentúr EÚ. Z tohto dôvodu by som chcel navrhnúť jedenásť možných riešení. Mohli by nám umožniť ušetriť 500 miliónov EUR každý rok, pričom by to neovplyvnilo kvalitu výkonnosti správy.

Navrhujem nasledujúcich jedenásť riešení: 1. Je potrebné mať dostatočný primárny právny základ. Ani Lisabonskej zmluve sa nepodarilo vytvoriť tento základ. 2. Okamžité zmrazenie, kým nezávislá analýza raz a navždy neurčí pridanú hodnotu tejto decentralizácie. 3. Zrušenie siedmych agentúr a zlúčenie administratívnych úloh jednotlivých agentúr. 4. V budúcnosti musí patriť každá agentúra do priamej pôsobnosti jedného člena Európskej komisie a predovšetkým člen Komisie pre medziinštitucionálne vzťahy a správu by mal byť zodpovedný za horizontálne otázky. 5. Zníženie počtu členov správnej rady. Počet plných členov by nemal prekročiť 10 % pozícií alebo celkový počet 20. 6. Musí sa vypracovať katalóg kritérií na určovanie sídla, ktorý sa musí zohľadňovať pri určovaní sídla agentúr; ako sme počuli v prejave pani Haugovej, je to naliehavo potrebné. 7. Agentúry EÚ by nemali podliehať služobnému poriadku EÚ. 8. Všetci riaditelia agentúr by mali byť zvolení na pevné obdobie na návrh Komisie a len po konzultácii s Európskym parlamentom a jeho schválení. 9. Jasná dohoda o výkonnosti medzi Komisiou a agentúrami s jasne definovanými kvalitatívnymi kritériami, ktoré Dvor audítorov EÚ zhrnie do každoročného poradia výkonnosti. 10. Všetky agentúry by mali poskytovať finančné údaje do databázy. Potom by pre nás ako rozpočtových spravodajcov bolo jednoduchšie vypracovať štatistickú analýzu. Doteraz to bolo nemožné, pretože údaje prichádzajú v papierovej forme. 11. Zásada subsidiarity. Komisia ešte musí zohľadniť požiadavku na odôvodnenie.

Tak, riešenia sú na stole. Pán Geier, pani Gräßleová, je najvyšší čas, aby ste aj vy umožnili tieto riešenia tu v Parlamente.

 
  
MPphoto
 

  Diego López Garrido, úradujúci predseda Rady. (ES) Vážený pán predsedajúci, som veľmi rád, že sa môžem zúčastniť na tejto rozprave, aj keď som formálne nebol pozvaný. Parlament ma formálne nepozval na túto rozpravu. Napriek tomu, keď som sa dozvedel, že tento Parlament a jeho poslanci požadovali moju prítomnosť, s veľkou radosťou som hneď prišiel na túto rozpravu.

Myslím si, že rozpočet Rady na rozpočtový rok 2008 bol splnený správne, čo možno odvodiť z výročnej správy Dvora audítorov. Zazneli tu jeden či dva prejavy, napríklad prejav pána Søndergaarda, ktoré spomenuli transparentnosť, absenciu transparentnosti alebo jej nedostatok. Chcem sa k tomu vyjadriť veľmi jasne: Rada si myslí, že je absolútne transparentná v tom, ako plní rozpočet, a teda že správne uplatňuje stanovené požiadavky, ako si to vyžaduje nariadenie o rozpočtových pravidlách.

Okrem toho, ako viete, Rada zverejňuje správu o finančnom hospodárení za uplynulý rok na svojej internetovej stránke. Chcel by som vás upozorniť na skutočnosť, že Rada je dnes jedinou inštitúciou, ktorá zverejnila predbežnú správu o účtovnej závierke za rok 2009, aby sa s ňou mohla oboznámiť verejnosť.

Podobne pred niekoľkými dňami, aby som bol presný, bolo to 15. marca, predseda výboru Coreper a generálny tajomník Rady sa stretli s delegáciou Výboru EP pre kontrolu rozpočtu. Na stretnutí poskytli všetky požadované informácie o otázkach a záležitostiach predložených parlamentným Výborom pre kontrolu rozpočtu v súvislosti s plnením rozpočtu za rok 2008.

Pán Gerbrandy sa pýtal na potrebu realizovať vzájomnú kontrolu oboch inštitúcií v oblasti rozpočtových záležitostí bez džentlmenskej dohody. To povedal pán Gerbrandy. Ak by si Parlament želal preskúmať túto dohodu, Rada by bola ochotná zvážiť to a prerokovať novú dohodu na základe reciprocity medzi oboma inštitúciami. Preto nie je problém s diskusiou o tejto situácii a hádam aj s dosiahnutím novej dohody, ktorá, ak by to bolo možné, zlepší dohodu, ktorú sme mali doteraz.

To by chcela Rada zdôrazniť v súvislosti s rozpravou z dnešného predpoludnia. Som vám veľmi vďačný za ústne pozvanie na túto schôdzu, ale opakujem, že som sem nebol formálne pozvaný.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem vám, pán minister. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste boli taký láskavý a vyhoveli ste našej žiadosti. Pri tejto príležitosti by som chcel povedať, že ani Komisia nikdy nedostáva formálne pozvanie na takúto schôdzu. Som už nejaký čas poslancom tohto Parlamentu a všimol som si, že v prípadoch ako je ten váš, keď je tu Rada prítomná, aj keď to nie je bezpodmienečne nevyhnutné, významne to prispeje k úspechu predsedníctva. V tejto súvislosti by som sa vám chcel ešte raz veľmi pekne poďakovať.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Pierre Audy (PPE).(FR) Vážený pán predsedajúci, pán Šemeta, pán López Garrido, ešte raz vám ďakujem, že ste k nám prišli. Moje prvé slová budú ďakovné slová pre kolegu poslanca pána Liberadzkého, keďže hovorím v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) v súvislosti s udelením absolutória Európskej komisii.

Chcel by som poďakovať spravodajcom z iných politických skupín a Dvoru audítorov, najmä jeho predsedovi pánovi Caldeirovi, ktorý nám vynikajúcim spôsobom objasňuje tieto mimoriadne komplikované postupy.

Naša skupina bude hlasovať za udelenie absolutória Európskej komisii, pán Šemeta, a chcel by som spomenúť úlohu, ktorú zohrával váš predchodca pán Kallas, ktorý s nami vykonal veľmi veľa práce, najmä počas uplynulého funkčného obdobia, pri presadzovaní týchto pozitívnych trendov.

Po prvé, čo sa týka ročnej účtovnej závierky, Dvor audítorov tak ako v minulom roku vydal pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti. Preto, pán Ashworth, budú konzervatívci možno nakoniec hlasovať za schválenie ročnej účtovnej závierky. Pri tejto príležitosti by som sa chcel poďakovať pánovi Tavernovi a jeho predchodcovi pánovi Grayovi.

Čo sa týka účtovnej závierky, nemôžem si pomôcť, ale musím opäť vyjadriť obavy vzhľadom na negatívny vlastný kapitál vo výške 50 miliárd EUR a stále nerozumiem tomu, prečo nezohľadníme v účtovnej závierke nároky, ktoré máme voči členským štátom a ktoré dosahujú výšku približne 40 miliárd EUR a predstavujú dôchodky, ktoré sa majú vyplácať zamestnancom.

Pokiaľ ide o zákonnosť a správnosť príslušných transakcií, niektorí ľudia hovoria, že vyhlásenie Dvora audítorov je negatívne. V skutočnosti o tom nič nevieme. Vyhlásenie som si viackrát prečítal. Nevieme, či podľa článku 287 zmluvy máme alebo nemáme pozitívne stanovisko k príslušným transakciám. Súd nám predložil niekoľko stanovísk, päť odsekov, ale ani tak nevieme. Uznesenie okrem toho navrhuje, aby súd splnil svoju úlohu stanovenú v zmluve. Práve v tomto kontexte sa musíme spojiť a preskúmať všetky postupy udeľovania absolutória v súvislosti s nákladmi kontroly.

Čo sa týka metód, žiadame naše vlády o národné vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré nikdy nedostaneme. Navrhujem, aby národné kontrolné orgány boli zapojené do kontrolného reťazca a aby tak mohli vystaviť svojim vládam certifikáty, ktoré by boli zahrnuté do postupu udeľovania absolutória.

Navrhujem aj skrátenie konečných termínov. Nezdá sa vám neuveriteľné, že teraz je apríl 2010 a my hovoríme o účtovnej závierke za rok 2008? Konečné termíny sa musia skrátiť. Navrhujem štúdiu o konsolidovanej účtovnej závierke. Nesúhlasím s odkladom absolutória týkajúceho sa Rady, pretože Dvor audítorov nemal k Rade žiadne pripomienky.

Na záver, vážený pán predsedajúci, by som chcel navrhnúť medziinštitucionálnu konferenciu s Komisiou, Radou, všetkými národnými parlamentmi, ktoré kontrolujú exekutívy, a národnými kontrolnými orgánmi s cieľom vypracovať náš postup udeľovania absolutória vo veľmi odborných oblastiach a vyjasniť tieto záležitosti viac než teraz.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Weiler (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, zástupcovia Komisie a najmä Rady, dámy a páni, každý rok počujeme v rozprave o zlepšení pri rozdeľovaní európskych finančných prostriedkov: o presnejšej a účinnejšej kontrole výdavkov vo všetkých orgánoch a inštitúciách, o väčšej transparentnosti pre Parlament a aj pre občanov. Dnešná prítomnosť Rady je prvým náznakom toho, že aj v Rade sa niečo mení. To je vynikajúce, to nás teší, ako ste počuli, ale to nám určite nestačí. Ide práve o ten rozdiel, ktorý ste uviedli – vy si myslíte, že ste dosiahli úplnú transparentnosť, zatiaľ čo my si myslíme, že ste ešte neodpovedali na naše otázky z rozpravy z konca novembra – práve to ukazuje, že ešte nespolupracujeme tak, ako by sme mali. Hovorili ste o dohode z roku 1970, ktorú chcete zmeniť a upraviť. To je veľmi pekné, ale toto naše očakávanie nie je nové. Spomenuli sme ho už niekoľkokrát a vy sa teraz správate tak, akoby to bola celkom nová vec.

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov podporí správu pána Czarneckého. Stotožňujeme sa s jeho kritikou a s kritikou ostatných skupín. Neudelíme Rade absolutórium ani dnes, ani na budúci mesiac. Preto ma prekvapuje žiadosť pani Andreasenovej, pretože si, samozrejme, myslím, že členské štáty sú zodpovedné za 80 % finančných prostriedkov. To Radu nezbavuje jej zodpovednosti, pretože Rada nie je štvrtá alebo piata inštitúcia EÚ, ale spolupracuje s členskými štátmi.

Naša kritika však – s tým súhlasím – nemá reálne dôsledky. Ako zdôraznil pán Audy, musíme ďalej rozvíjať naše nástroje. Každý rok ukazujeme Rade žltú kartu neudelenia absolutória a nestane sa nič. Preto musíme rozvíjať naše nástroje: nielen hmatateľnú kritiku, ale aj dôsledky – čo sa stane, ak Rada s nami nebude spolupracovať. To by prípadne znamenalo aj inštitucionálne zmeny.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďakujem veľmi pekne, pani Weilerová. Dámy a páni, práve som si to overil v rokovacom poriadku: v pléne si nesmieme zaspievať, kým si nevyžiadame povolenie od Konferencie predsedov. Môžeme však kolegovi zablahoželať. Pán Chatzimarkakis, ktorý má dnes narodeniny, má slovo na dve a pol minúty. Všetko najlepšie!

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Ďakujem vám, pán predsedajúci, to bolo veľmi milé. Pán komisár Šemeta, prijatie správ o rozpočtovom hospodárení európskych orgánov a inštitúcií patrí medzi najdôležitejšie povinnosti, ktoré majú zástupcovia európskych občanov – je to naše privilégium. Otázka, čo Európa urobila s ťažko zarobenými peniazmi daňových poplatníkov, je rozhodujúca z hľadiska prijatia európskeho integračného projektu.

Najprv by som sa chcel poďakovať všetkým spravodajcom za vykonanú prácu. V správach však vnímam svetlé i tienisté stránky. Svetlé stránky vidím celkovo pri rozpočtovom riadení. Situácia časom dospela do stavu, že tam, kde finančné prostriedky kontroluje a spravuje samotná EÚ, riadi veci v súlade s pravidlami. Či je to aj účinné, je celkom iná vec. Ako Európsky parlament by sme mali venovať viac pozornosti účinnosti politík, politickým otázkam a realizácii, najmä vzhľadom na program do roku 2020.

Tieň je v oblasti politiky súdržnosti. Jedenásť percent vecí nie je v súlade s pravidlami a toto percento je privysoké. Preto je veľmi dôležité, aby sa EÚ viac snažila dostať naspäť nesprávne vyplatené finančné prostriedky. Výbor pre kontrolu rozpočtu preto prijal pozmeňujúci a doplňujúci návrh predložený Skupinou Aliancie liberálov a demokratov za Európu. Chceme, aby sa 100 % týchto peňazí vrátilo späť.

Mám tú česť byť spravodajcom pre udeľovanie absolutória Európskej komisii za rok 2010. Vzhľadom na oneskorené nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy to nebude ľahká úloha. Musíme veľmi dôsledne sledovať, či nové právomoci jednotlivých členov Komisie povedú k ešte nižšej transparentnosti a rozsiahlejšiemu zatajovaniu zodpovednosti. Musíme to preskúmať veľmi dôsledne a aj to urobíme.

Dovoľte mi, aby som poukázal na dve oblasti: po prvé, na takzvané mimovládne organizácie, a po druhé, na džentlmenskú dohodu. V rokoch 2008 a 2009 vyplatila Európska únia mimovládnym organizáciám vyše 300 miliónov EUR. Medzi ne patria uznávané organizácie, ako napríklad Deutsche Welthungerhilfe. Sú však medzi nimi aj také, ktoré chcú zničiť dobré meno Európskej únie, konkrétne organizácia Counter Balance, ktorá zaútočila na Európsku investičnú banku. To je neprijateľné a musíme sa tým zaoberať. Potrebujeme register a definíciu týchto mimovládnych organizácií, pretože dostávajú veľký objem peňazí z daní.

Čo sa týka džentlmenskej dohody, chcel by som sa poďakovať pánovi Lópezovi Garridovi. Chcel by som sa mu poďakovať za to, že prišiel. Rád by som upozornil aj na historický prvok: spochybnenie a prepracovanie džentlmenskej dohody po 40 rokoch je obrovským krokom. Vzhľadom na význam Parlamentu na základe novej Lisabonskej zmluvy je to aj nevyhnutný krok. Musíme zaistiť transparentnosť, tu i v Rade.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR). – Vážený pán predsedajúci, tomuto Parlamentu bola opäť predložená subštandardná účtovná závierka a Parlament jej má udeliť absolutórium. Ide o účtovnú závierku, ktorej Dvor audítorov odmietol vydať pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti – závierku, ktorá nie je ani zákonná, ani správna. Audítori opäť povedali, že táto závierka je plná nezrovnalostí, od nás sa však očakáva, že ju odsúhlasíme.

Teší ma, že pani Mathieuová odporučila odložiť udelenie absolutória za účtovnú závierku Európskej policajnej akadémie. Podporíme toto odporúčanie, pretože OLAF potrebuje viac času, aby dokončil vyšetrovanie. Objavilo sa podozrenie na podvodné konanie na tejto akadémii vrátane využívania peňazí daňových poplatníkov personálom na nákup nábytku na osobné účely.

Môžem povedať Parlamentu, že britskí konzervatívci tieto nezrovnalosti nebudú akceptovať. Odmietneme udelenie absolutória, kým Dvor audítorov nevydá pozitívne vyhlásenie o vierohodnosti.

Dôvera voči politikom je na najnižšej úrovni v histórii a my by sme ešte viac oslabili svoje postavenie, ak by sme ignorovali takéto plytvanie. Vždy, keď udeľujeme absolutórium subštandardnej účtovnej závierke, podporujeme ďalšie plytvanie a ďalšie podvody. Vždy, keď hlasujeme o udelení absolutória, vysielame signál Rade, Komisii a naším voličom, že sa touto vecou nezaoberáme vážne.

Naša strana bude veľmi pozorne sledovať, ako sa labouristickí a liberálno-demokratickí poslanci EP rozhodnú hlasovať o tejto veci. Nemôžu doma tvrdiť, že chcú priniesť do politiky zmenu, že chcú politiku vyčistiť a zreformovať, a pritom každý rok hlasovať za prijatie tejto subštandardnej účtovnej závierky. Každý, kto to myslí s reformou tohto systému a s ochranou daňových poplatníkov vážne, by mal hlasovať proti udeleniu absolutória.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Vážený pán predsedajúci, vzhľadom na vysokú mieru chýb nesúhlasím s udelením absolutória Európskej komisii. Stále sme ešte nezjednodušili dostatočne pravidlá, najmä pravidlá štrukturálnych fondov. Štyri nezávislé poradenské orgány predložili návrh, na ktorý musí dať Komisia ešte uspokojivú odpoveď. Nezávislé, externé overenie v rámci rady Komisie pre hodnotenie vplyvu je skutočne nevyhnutné. Ak to odporučí skupina na vysokej úrovni pod vedením Dr. Stoibera, táto skupina by mala dostať aj dostatočné zdroje na potrebnú administratívnu podporu. Okrem toho je potrebný širší mandát. Musíme znížiť nielen administratívne zaťaženie, ale aj náklady na dodržiavanie pravidiel a mandát by sa nemal obmedzovať na existujúce právne predpisy: aj nové právne predpisy by mali byť predmetom kritickej analýzy. Toto, vážený pán predsedajúci, by predstavovalo prínos k štrukturálnemu zníženiu zaťaženia pravidlami, ktoré nadmerne brzdia fungovanie orgánov a podnikov.

 
  
MPphoto
 

  Monika Hohlmeier (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, najprv by som chcela prediskutovať problémy s rozvojovou pomocou, na ktoré Dvor audítorov poukazuje skoro vždy, a poďakovať sa pani Ayalovej Senderovej za dobrú a veľmi príjemnú spoluprácu.

Po prvé, často vzniká problém rozpočtovej podpory. To znamená, že existuje dokonca podozrenie, že v krajinách, v ktorých sa trochu snažíme pomôcť obyvateľstvu, rozpočtovú podporu čiastočne využívajú skorumpované a totalitné režimy na potláčanie neželateľných skupín obyvateľstva alebo dokonca kritikov. Voči tejto rozpočtovej podpore som mimoriadne kritická. Mala by byť znížená alebo zastavená pre krajiny, v ktorých sme mali jednoznačné problémy s použitím rozpočtovej podpory.

Po druhé, naďalej máme problém s tým, že platby často obsahujú chyby, že chýba koordinácia a zameranie projektov rozvojovej pomoci medzi rôznymi inštitúciami a úrovňami v jednej krajine a že nie sú jasne stanovené priority. Je dôležité, aby sa to stalo prioritou, aby sme mohli zlepšiť udržateľnosť a efektívnosť projektov v tých krajinách, kde ľudia skutočne naliehavo potrebujú pomoc.

Okrem toho považujem naďalej za dôležité, aby rozvojová pomoc a Európsky rozvojový fond boli vo všeobecnosti začlenené do celkového rozpočtu.

Čo sa týka predvstupovej pomoci pre Turecko, chcela by som povedať, že som bola prekvapená, že celkom normálna kritika, ktorá by v prípade iných krajín už dávno viedla k zablokovaniu a zadržaniu finančných prostriedkov, viedla tak rýchlo k problémom v spolupráci medzi Tureckom a Komisiou. Považujem za celkom normálne, že najprv stanovíme stratégiu a ciele, potom časové rámce, zameranie projektu, meradlá pokroku a potom metódu kontroly plnenia.

Keď však to všetko chýba a projekty sa realizujú a potom sa vyhlásia za úspešné, mám problém so spôsobom, ako sa program realizuje. Z tohto dôvodu považujem osobne za nevyhnutné zadržať aspoň časť finančných prostriedkov, kým nebudeme mať dostatočné uistenie o tom, že finančné prostriedky budú vynaložené korektne. Teraz sme dosiahli kompromis, ale považujem za nevyhnutné ďalej sledovať tento problém, pretože sa bude týkať ďalších krajín, napríklad Bulharska, Rumunska alebo Grécka. Myslím si, že je nevyhnutné, aby sa s každým zaobchádzalo rovnako a nie rozdielne.

Preto prosím, aby sa v oblasti politiky budov stanovila strednodobá stavebná stratégia prostredníctvom jasného stavebného a finančného plánovania. Veľké projekty by mali dostať svoje vlastné rozpočtové položky a systém predkladania správ podľa stavebného pokroku a nemali by sme platiť dodatočné náklady pre články priebežného financovania. Keďže sme také veľké inštitúcie, potrebujeme budovy a tie musia byť naplánované starostlivo a transparentne.

Na záver chcem povedať, že je podľa mňa naliehavo potrebné zjednodušiť programy, pretože tak vznikajú problémy v týchto krajinách, a to nesmie zostať len rétorickou požiadavkou, ale musí sa to konečne zrealizovať.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier (S&D).(DE) Vážený pán predsedajúci, pán komisár, pán López Garrido, teší ma, že ste tu, čím ste ukázali, že Rada si uvedomuje význam tejto rozpravy. Dámy a páni, všetci poznáme tento malý trik: ak chcete niekoho zahanbiť, spýtajte sa ho niečo na spôsob, či ešte stále bije svoje deti. Aj keď daná osoba odpovie záporne, implicitne tým prizná, že v minulosti svoje deti bila.

Správa pána Staesa o udelení absolutória pre Parlament, ktorému chcem poďakovať za jeho prácu, je kritická a minimálne v niektorých oblastiach sa podľa mňa riadi touto logikou. Sebakritika je dobrá, ale musí byť presná. V našej skupine sme mali mnoho diskusií o tom, ako by sme mohli odmietnuť niektoré časti textu správy o absolutóriu pre Parlament. Niektorí z nás sa v tejto súvislosti dostali vo svojich krajinách pod značný tlak.

Chcel by som vám však odpovedať na otázky, prečo sme odmietli niektoré časti textu správy o absolutóriu pre Parlament. Niektoré návrhy sú už realitou. Mohli by sme ich znova predložiť, ale načo? Niektoré návrhy nie sú užitočné, napríklad myšlienka vytvoriť z Výboru pre kontrolu rozpočtu niečo ako alternatívny orgán vnútorného auditu alebo prostredníka medzi predsedníctvom a plénom. V tejto správe je však aj veľa dobrých návrhov, ktoré boli všetky prijaté.

Potom sú v tejto správe návrhy, ktoré predstavujú len čiastočnú realitu, napríklad momentálne predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh požaduje zriadenie systému vnútornej kontroly v skupinách tohto Parlamentu. Nič by nemalo byť samozrejmejšie. V Skupine progresívnej aliancie socialistov a demokratov je to práve z tohto dôvodu už dlho realitou. Ak by s tým naša skupina súhlasila, konali by sme, ako keby sme museli niečo doháňať. V tomto prípade teda môžeme súhlasiť len vtedy, ak sa táto realita premietne aj do správy. Preto navrhujem k tomuto odseku pridať nasledujúcu vetu: „ako je to skutočnosťou v skupine S&D”.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE).(SV) Vážený pán predsedajúci, hoci zostáva veľa problémov, kontrola a audit finančných prostriedkov EÚ sa zlepšili a sú čoraz dôkladnejšie. Vidíme výsledky tohto procesu, ktoré sú potešujúce – dá sa však urobiť viac. Naším mottom by malo byť nepremrhať ani cent. Pokiaľ ide o rozvojové fondy, EÚ je najväčším poskytovateľom pomoci na svete. Je dobré, že zlepšujeme svet a ukazujeme našu solidaritu s najchudobnejšími ľuďmi na svete. Som presvedčený, že občania EÚ z toho majú radosť, ale peniaze sa musia používať čo najlepším spôsobom. Nesmú ísť skorumpovaným lídrom, ktorí si plnia vlastné vrecká, a nesmú sa míňať na projekty a iniciatívy, ktoré nie sú zamerané na budúcnosť a nemajú dostatočnú kvalitu.

My v Parlamente máme v tejto oblasti osobitnú zodpovednosť. Výboru som predložil množstvo pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, s ktorými spravodajca naložil pomerne benevolentne. Faktom je, že EÚ musí byť jednoznačnejšia a musí požadovať, aby krajiny, ktoré podporuje, presadzovali základné ľudské práva, ako sú sloboda prejavu a sloboda tlače. Žiaľ, v súčasnosti to tak nie je.

Dovoľte mi uviesť veľmi jasný príklad: pomoc EÚ Eritrei. V Eritrei sa kritici režimu zatvárajú do väzenia bez súdneho procesu a dokonca bez toho, aby im bolo povedané, z čoho sú obvinení. Už roky živoria v príšerných väzenských podmienkach. Čo urobili? Kritizovali vedenie krajiny a prezidenta.

V tejto veci musíme postupovať jasnejšie. EÚ musí byť schopná podmieniť svoju pomoc dodržiavaním základných ľudských práv prijímajúcimi krajinami a domnievam sa, že správa mala byť v tejto súvislosti rozhodnejšia a jednoznačnejšia. Myslím si, že to je to, čo od nás daňoví poplatníci v Európe očakávajú.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR).(NL) Vážený pán predsedajúci, správa pána Staesa obsahuje veľmi dôležitý odsek s názvom „Poslanci EP ako verejní činitelia“. Tento názov je veľmi výstižný. Každý poslanec tohto Parlamentu je verejným činiteľom a musí byť kedykoľvek schopný zodpovedať sa verejnosti v súvislosti s tým, ako pracuje, a najmä musí byť schopný odôvodniť, ako minul rozpočet, ktorý mu poskytli daňoví poplatníci. Skutočne tu všetci pracujeme s peniazmi daňových poplatníkov, preto majú občania právo vedieť, ako tieto peniaze míňame.

V posledných rokoch sa zodpovednosť tohto Parlamentu veľmi zlepšila, ale poslanci stále nemajú povinnosť preukazovať použitie všetkých svojich finančných prostriedkov. Konkrétne hovorím o maximálnej sume 4 200 EUR mesačne, ktorú má každý poslanec k dispozícii na všeobecné výdavky. Teraz musím každý rok platiť značnú sumu, aby som mohol zamestnať externého účtovníka, ktorý sa stará o účtovnú evidenciu týchto výdavkov. Je to zvláštne: mali by sme to jednoducho robiť v prítomnosti služieb Parlamentu, tak ako to robíme v prípade našich cestovných a stravných výdavkov. Vyzývam vás preto, aby ste podporili pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33 k odseku 65, ktorý sa týka tejto témy.

 
  
MPphoto
 

  Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (PPE).(PL) Európsky úrad pre výber pracovníkov (EPSO) je medzinárodná jednotka zodpovedná za výber zamestnancov pre inštitúcie Európskej únie. Som veľmi rada, že správy o absolutóriách sa ujali tejto témy. Musíme sa snažiť prešetriť a odstrániť geografický nepomer medzi kandidátmi a medzi úspešnými kandidátmi na pozície vo verejnej službe v inštitúciách Európskej únie. Neprijateľné je najmä pretrvávajúce nedostatočné zastúpenie občanov nových členských štátov vrátane Poľska, a to nielen vo verejnej službe Európskej únie. Tento jav je podľa môjho názoru mimoriadne očividný medzi riadiacimi pracovníkmi strednej a vyššej úrovne. Pochybnosti vyvolávajú aj dlhý proces prijímania zamestnancov a spravovanie zoznamov úspešných kandidátov. Úspešní kandidáti, ktorí boli vybraní v súťaži – ktorí teda uspeli v súťaži –, často prijmú miesto mimo inštitúcií Európskej únie, pretože jednoducho nemôžu tak dlho čakať, čím celý proces prijímania vyjde nazmar.

Teší ma, že úrad EPSO vytvoril nápravný program a prijal pripomienky Dvora audítorov a že tiež prijal niektoré pripomienky Európskeho parlamentu. Určite budem pozorne sledovať účinky nápravného programu, pričom budem mať na pamäti, že cieľom úradu EPSO by predovšetkým malo byť osloviť tých najlepších kandidátov s ponukou pracovať v inštitúciách EÚ, vybrať tých najlepších kandidátov a vytvoriť ten najlepší zoznam úspešných kandidátov s pomerným zastúpením všetkých členských štátov.

 
  
MPphoto
 

  Ivailo Kalfin (S&D).(BG) Vážený pán komisár, pán López Garrido, dámy a páni, chcel by som vyjadriť svoj názor na absolutórium za zodpovednosť európskych agentúr. Dovoľte mi najskôr odovzdať vám ospravedlnenie od môjho kolegu Georgiosa Stavrakakisa, ktorý nemohol prísť na rozpravu o tejto veci, hoci v priebehu niekoľkých posledných mesiacov pracoval na tejto správe ako tieňový spravodajca pre Skupinu progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente. Nemohol prísť z dôvodu dobre známych problémov s dopravou.

Z pohľadu skupiny S&D sú prioritou otázky týkajúce sa transparentného a zákonného čerpania rozpočtu Európskej únie, pričom hospodárenie s verejnými financiami ako celok do veľkej miery závisí od úspešného vyriešenia týchto problémov. Z tohto dôvodu chcem tiež poďakovať spravodajkyni pani Mathieuovej, ako aj členom Európskeho dvora audítorov a vedúcim predstaviteľom agentúr, s ktorými sme veľmi intenzívne spolupracovali. Chcem zdôrazniť, že audit rozpočtových agentúr je mimoriadne komplikovaný a namáhavý postup, pretože sa značne líšia z hľadiska svojich postupov a právomocí.

Dovoľte mi začať všeobecným vyhlásením, že rok 2008 ukázal, že agentúry aj naďalej z roka na rok zlepšujú plnenie svojich rozpočtov. Chcel by som teraz odbočiť a povedať všetkým kolegom poslancom, ktorí očakávajú, že Dvor audítorov nebude mať žiadne pripomienky k rozpočtu, že doba, keď Dvor audítorov prestane vznášať pripomienky, bude dobou oslabenia dôvery k tomuto orgánu. Faktom je, že pokiaľ ide o plnenie rozpočtov, počet chýb klesá a úroveň transparentnosti a disciplíny stúpa. Tento pokrok berie do úvahy aj Európsky dvor audítorov, pričom vedúci predstavitelia agentúr vyvíjajú čoraz väčšie úsilie na zlepšenie účtovných a kontrolných systémov.

Samozrejme, stále sú tu nedostatky. Hovoril o nich Parlament aj Dvor audítorov. Príčiny týchto nedostatkov sú objektívne aj subjektívne. Dobrá správa je, že sa dajú všetky napraviť a v tejto súvislosti sa podnikajú príslušné kroky.

Hlavný problém sa ukázal v súvislosti s Európskou policajnou akadémiou (CEPOL). Problémy v tejto organizácii trvajú už niekoľko rokov a majú rôzne príčiny: zmena účtovného systému, nevyjasnená situácia v súvislosti s hostiteľským štátom, opomenutia, pokiaľ ide o oznámenia o zmluvách, a používanie verejných finančných prostriedkov na iné ako určené účely. Hoci sa niekoľko rokov robili ústupky, pričom výsledky sa dosahovali pomalšie, ako sa očakávalo, tento rok podporujem odloženie udelenia absolutória za plnenie rozpočtu tejto agentúry na rok 2008, kým sa nevykoná nový audit a nové vedenie akadémie neprevezme jasnú zodpovednosť za odstránenie nepresností a právnych rozporov v čo najkratšom čase.

Druhý problém sa týkal agentúry Frontex, najmä jej schopnosti využiť zdroje, ktoré jej boli vyčlenené. Vedúci predstaviteľ tejto agentúry poskytol v tejto súvislosti počas vypočutia v príslušnom výbore uspokojivé odpovede.

Je veľa krokov, ktoré musíme v budúcnosti podniknúť v oblasti kontroly rozpočtu v rámci agentúr. Zhrniem ich do troch opatrení. Po prvé, vedúci predstavitelia agentúr sa musia aj naďalej snažiť ešte prísnejšie dodržiavať rozpočtovú disciplínu. Po druhé, musia sa prijať opatrenia na zjednodušenie účtovných pravidiel, a to najmä v prípade spolufinancovaných a samofinancovaných agentúr. A nakoniec, musíme preskúmať návrh predložený Dvorom audítorov na zavedenie kritérií, ktoré by ukazovali, ako úspešne tieto agentúry vykonávajú svoje úlohy.

 
  
MPphoto
 

  Markus Pieper (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, mám pár pripomienok k používaniu európskych finančných prostriedkov v procese rozširovania. Teraz tu máme zhodnotiť osobitnú správu Dvora audítorov o využívaní predvstupovej pomoci Turecku. Ako Výbor pre kontrolu rozpočtu sme veľmi sklamaní zisteniami v správe Dvora audítorov. V predchádzajúcom období Komisia míňala finančné prostriedky bez akejkoľvek stratégie či účinného auditu a predovšetkým projekty nemali žiaden konkrétny vzťah k pokroku smerom k pristúpeniu. Dokonca ani s novým nástrojom predvstupovej pomoci (IPA), ktorý nadobudol platnosť v roku 2007, nie je Dvor audítorov v takej pozícii, aby mohol zhodnotiť účinnosť vynaložených finančných prostriedkov. A pritom tu hovoríme o sume 4,8 milióna EUR do roku 2013.

Vo výbore najskôr prevládal pocit bezradnosti. Ako a kedy môžeme mať nejaký politický vplyv na využívanie predvstupovej pomoci, ak sa nasledujúce hodnotenie Dvora uskutoční až po roku 2012? Výbor pre kontrolu rozpočtu preto vyzýva Komisiu, aby naliehavo vykonala revíziu programu IPA. Kým sa nevyhodnotí pokrok, vyzývame tiež na zmrazenie finančných prostriedkov na úroveň v roku 2006. To je prvotný návrh na kompromis.

Okrem toho navrhujeme, že vo všeobecnosti – vo všeobecnosti, nielen vyslovene v súvislosti s Tureckom – sa program IPA musí realizovať pružne, a to vrátane zvláštnych foriem členstva, spolupráce, susedstva či podobných možností. V procese prístupových rokovaní by sa zameranie výlučne na členstvo v EÚ mohlo ukázať ako veľmi zlá investícia.

Kritici zelených a ľavice hovoria, že takýmito požiadavkami by sme narúšali zahraničnú politiku a Turecku by sa tak dostalo osobitného zaobchádzania. Nie, ak nezareagujeme na tieto jednoznačné nedostatky, bude práve to znamenať osobitné zaobchádzanie. Ak budeme robiť výnimky pri Turecku, potom môžeme ukončiť naše snahy v súvislosti s kontrolou rozpočtu aj v prípade Chorvátska, Rumunska, Bulharska či Grécka. V konečnom dôsledku je to totiž stále tá istá téma.

Vyzývam Komisiu, aby neprivierala oči len preto, že ide o Turecko. Radšej podporme vstup Turecka podľa prístupových kritérií, ktoré Komisia sama stanovila.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D).(DA) Vážený pán predsedajúci, chcela by som dnes hovoriť o správe o absolutóriu pre Parlament. Domnievam sa, že pred sebou máme doteraz najdôkladnejšiu, najkritickejšiu a najperspektívnejšiu správu o absolutóriu pre Európsky parlament. To je dobré. Preto by som chcela poďakovať pánovi Staesovi za túto mimoriadne konštruktívnu prácu.

Je neobvyklé, aby si inštitúcia sama udeľovala absolutórium, preto je tu potrebný vyšší stupeň zodpovednosti, transparentnosti a kontroly. Táto správa však nám, Parlamentu, v skutočnosti pomôže, aby sme dokázali prevziať túto zodpovednosť, ukázať transparentnosť a zaistiť lepšiu kontrolu. To je, samozrejme, dobrá vec.

Avšak stále je tu priestor na zlepšovanie. Spomeniem tu len niektoré oblasti, ktorých sa, myslím, týkajú niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Myslím si, že musíme urobiť viac pre to, aby občania mohli sledovať našu prácu. Môžeme to dosiahnuť tak, že poskytneme občanom lepší prístup k našim správam na webovej stránke – a to vrátane kritických správ. Tiež si myslím, že je dôležité, aby sme sa pozreli na fungovanie postupov verejného obstarávania tu v Parlamente. Toto je mimoriadne riziková oblasť a aj v tejto súvislosti boli predložené dobré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Ďalej si tiež myslím, že sa musíme pozrieť na to, či sa dá zlepšiť a ešte viac spriehľadniť štruktúra vedenia, aby sme my poslanci i občania mohli aj naďalej kontrolovať prácu Parlamentu. Okrem toho si, samozrejme, nemyslím, hoci to už bolo v minulosti viackrát povedané, že by sme mali míňať peniaze na renováciu našich pracovných priestorov tu v Štrasburgu. Namiesto toho by sme sa mali postarať o to, aby sme mali len jedno sídlo.

Pochádzam z Dánska, krajiny s dlhou tradíciou transparentnosti, otvorenosti a kontroly, najmä čo sa týka používania peňazí daňových poplatníkov. To sú hodnoty, ktoré si cením, a som presvedčená, že by sa mali viac uplatňovať aj v EÚ. Domnievam sa, že správa o absolutóriu pre Európsky parlament ukazuje, že v Parlamente sa tým zaoberáme a ideme správnym smerom. Stavia nás to zároveň do lepšej pozície, keď chceme kritizovať iné inštitúcie.

 
  
MPphoto
 

  Esther de Lange (PPE).(NL) Vážený pán predsedajúci, v tejto rozprave už toho bolo veľa povedaného, preto by som sa chcela zamerať na dva body. Prvým je absolutórium pre Parlament – koniec koncov, ak chcete monitorovať druhých, musíte sa zvlášť kriticky pozerať na vlastný rozpočet. Pán Staes v tejto súvislosti predložil správu, ktorú by som pred šiestimi či siedmimi rokmi jednoznačne podporila, ale za tých šesť či sedem rokov sa veľa vecí zmenilo k lepšiemu. Príkladom je úhrada len tých cestovných nákladov, ktoré skutočne vznikli, či štatút asistentov. Je vtipné, že pán Staes pred chvíľou spomenul tieto veci vo svojom vystúpení, je však na škodu, že tieto úspechy sa zatiaľ neobjavili v správe. Dúfam, že to napravíme v hlasovaní o dva týždne, aby bola táto správa nakoniec vyvážená. Pevne verím, že sa tak stane.

Druhou vecou je všeobecná poznámka, pretože si myslím, pán predsedajúci, že v nasledujúcich rokoch budeme svedkami náročných diskusií o rozpočte. Napriek ďalším úlohám, ktoré nám pripadli s príchodom Lisabonskej zmluvy, sa neočakáva nárast nášho rozpočtu v nasledujúcom období, čo znamená, že pokiaľ ide o európske výdavky, bude čoraz ťažšie dosiahnuť viaceré politické ciele naraz s použitím len jednej položky výdavkov. To si vyžaduje, aby Dvor audítorov dokázal vykonávať audit rôznych opatrení súvisiacich s výdavkami, nielen kontrolovať, či sa dodržali pravidlá. Náš Dvor audítorov to v súčasnosti nedokáže. Ak teda chceme pripraviť účinný rozpočet na nové rozpočtové obdobie, ktorého audit bude tiež možné vykonať, Dvor audítorov bude potrebovať zmeny. Navrhujem preto, aby Dvor audítorov v budúcnosti navštevoval rozpravy o rozpočtoch a o kontrole rozpočtu, a bola by som rada, keby mi Európska komisia povedala, ako chce pristupovať k riešeniu tohto problému.

 
  
MPphoto
 

  Derek Vaughan (S&D). – Vážený pán predsedajúci, chcem hovoriť o absolutóriu pre Európsky parlament a v prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu a náročnú prácu, ktorú vykonal spolu s mnohými ďalšími.

Myslím si, že je úplne samozrejmé, že každý v tomto Parlamente chce zlepšenie otvorenosti a transparentnosti a chce hodnotu za peniaze daňových poplatníkov. Musíme však zaistiť, aby akékoľvek zmeny našich procesov boli naozaj zlepšeniami. Nie som si istý, či niektoré odporúčania v aktuálnej správe prinesú zlepšenia. Napríklad odporúčanie odstrániť z tejto budovy kúpeľne sa ukáže ako veľmi nákladné, podobne ako návrh na výmenu celého vozového parku Európskeho parlamentu.

Niektoré odporúčania v tejto správe sú už tiež zahrnuté do návrhov rozpočtov na rok 2011. Ide napríklad o revíziu činnosti internetovej televízie Europarl TV s cieľom zaistiť, aby bola efektívna a plnila svoju úlohu, a tiež požiadavku na dlhodobú stratégiu v oblasti budov, ktorá už funguje alebo sa minimálne plánuje do budúcnosti. Ďalšie odporúčania v tejto správe sa týkajú oblastí, v ktorých sa už dosiahli zlepšenia alebo sa už na nich pracuje.

Správa má však aj niektoré kladné stránky, ktoré by sa mali podporiť – napríklad zníženie spotreby tlačiarenského papiera. Všetci vidíme stohy papiera, ktorý sa každý deň potlačí, a tu určite musí existovať nejaká možnosť zníženia spotreby.

Vítaná je tiež výzva na racionalizáciu externých štúdií a spoluprácu s ďalšími inštitúciami na týchto štúdiách, aby sme sa vyhli duplicite a niečo tak usporili. Je mi jasné, že niektoré pozmeňujúce a doplňujúce návrhy budú opäť predložené pri prijímaní rozpočtu Európskeho parlamentu na rok 2011.

Správa tiež žiada, aby manažér rizík každoročne vypracúval správu, čo opäť považujem za dobrý nápad. Toto všetko potvrdzuje, že v diskusiách o absolutóriu pre Európsky parlament potrebujeme rovnováhu. Nepochybujem, že Výbor pre kontrolu rozpočtu bude v budúcnosti uplatňovať svoje právomoci a predkladať správy o realizácii odporúčaní v tejto správe.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, v prvom rade chcem povedať, že som rád, že tento týždeň som musel cestovať len do Štrasburgu a nie do Bruselu, pretože Štrasburg je pre mňa omnoho bližšie a bolo teda výhodou, že som mohol nerušene cestovať napriek prerušeným leteckým spojeniam.

Moja druhá poznámka sa týka kontroly rozpočtu. Stále dostávame ten istý balík papierov, ktoré hovoria, čo sa bude diať v pléne tento týždeň. Potešilo by ma, keby sme mohli na pracovnú stanicu dostať počítač, najmä keď si všetko môžeme prezerať elektronicky, aby sme pri hlasovaní mali pred sebou pozmeňujúce a doplňujúce návrhy vo svojom jazyku a hlasovanie sa mohlo odohrávať cieleným spôsobom. Máme stovky hlasovaní, vždy v strede dňa, a bolo by dobré, keby sme so sebou nemuseli vláčiť papier, ale mali texty k dispozícii v elektronickej forme. Koniec koncov, Európsky parlament by mal používať tie najmodernejšie technológie.

Po tretie, keď niekam cestujeme, musíme následne robiť kompletné účtovníctvo, ktoré sa v poslednej dobe stalo veľmi byrokratickým. Je to pre nás poslancov, ale aj pre administratívu tohto Parlamentu, veľká záťaž navyše. Prísnejší audit prináša prísnejšie podmienky. Mali by sme zriadiť pracovnú skupinu, ktorá nás vráti k tomu, čo je podstatné – správne a presné účtovníctvo –, aby sme znížili byrokratickú záťaž o 25 % a nie ju zvyšovali o 50 %, ako sa stalo v uplynulých mesiacoch.

Pokiaľ ide o štruktúru, chcem požiadať Komisiu – keďže mnohé krajiny sú v súčasnosti z hľadiska finančnej situácie v kríze –, aby zvážila, či by sme sa nemali viac sústrediť na investície do Kohézneho fondu a Regionálneho fondu a nie toľko na spotrebu európskych finančných prostriedkov. Dokonca aj zvýšenie finančných prostriedkov na 1,27 % hrubého národného dôchodku (HND) by bolo dostatočné na dosiahnutie viac cieľov v oblasti investičných aktivít.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Na úvod by som chcela hovoriť o plnení všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2008, oddiel III – Komisia a výkonné agentúry. Vítame dobrovoľné iniciatívy, ktoré začali Dánsko, Holandsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo v súvislosti s prípravou národných vyhlásení o hospodárení.

Sme pevne presvedčení, že keď budeme dostávať národné vyhlásenia o hospodárení týkajúce sa všetkých finančných prostriedkov Európskej únie, ktoré podliehajú spoločnému riadeniu, dosiahneme pokrok. V tejto súvislosti naliehavo žiadame Komisiu, aby vytvorila odporúčania týkajúce sa prípravy týchto vyhlásení o hospodárení.

Čo sa týka rámcového programu pre výskum, máme obavy, že súčasný program nezodpovedá potrebám moderného výskumného prostredia. Máme pocit, že v budúcom rámcovom programe musí dôjsť k modernizácii a k ďalšiemu zjednodušeniu.

Chcem tiež spomenúť plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií za rozpočtový rok 2008. V účtovnej závierke tejto agentúry sa uvádza, že boli zaznamenané príjmy, ktoré pochádzajú z úrokov vo výške viac než 143 000 EUR za rozpočtový rok 2008. To ukazuje, že táto agentúra má počas dlhých časových období k dispozícii veľké množstvo likvidity. V tejto súvislosti naliehavo žiadame Komisiu, aby preskúmala nielen možnosť plného zavedenia riadenia finančných prostriedkov založeného na potrebách, ale najmä možnosť rozšírenia mandátu agentúry ENISA za rok 2012 a tiež jej právomocí.

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, ak chceme Európsku úniu prijateľnú pre občanov, potom je kľúčové, aby naši občania vedeli, čo sa deje s peniazmi, ktoré zaplatia na daniach. Požiadavka pani Schaldemoseovej na väčšiu transparentnosť je preto úplne oprávnená a domnievam sa, že práve na tom stojí a padá európsky projekt.

Nejde však iba o transparentnosť, ale aj o čitateľnosť. Dalo by sa povedať, že sme platení za to, aby sme sa týmto veciam venovali na plný úväzok. Myslím si, že keď sa občas občania pozrú na takýto dokument, mali by mať aj možnosť niečo konkrétne s ním urobiť. Preto musíme naliehať na Komisiu, aby pracovala na čitateľnosti svojich dokumentov, a to najmä tých, ktoré sa týkajú rozpočtového rámca. Tak sa budú môcť občania veľmi rýchlo dozvedieť, aký veľký alebo malý je rozpočet EÚ a koľko sa toho od EÚ vždy požaduje.

Skutočnosť, že členské štáty od EÚ očakávajú, že niečo urobí, ale na druhej strane nie sú také ochotné poskytnúť nejaké peniaze, je politickým problémom nás všetkých a je to oblasť, ktorej by sa mala Komisia v nasledujúcich rokoch venovať.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Vážený pán predsedajúci, chcem povedať pár slov o mimoriadne kritickej diskusii týkajúcej sa nástroja predvstupovej pomoci Turecku. Ten sa od roku 2002 neustále zvyšuje, hoci Turecko urobilo viac krokov vzad ako vpred. Posledná osobitná správa Dvora audítorov odhaľuje hlavné problémy. Finančné prostriedky sa nepoužili efektívne a neboli dostatočne vyhodnotené.

Preto vyzývam Komisiu, aby pred udelením absolutória predstúpila pred občanov EÚ a vysvetlila im, čo presne sa stalo s 800 miliónmi EUR použitými za rok pre Turecko.

Teraz vo všeobecnosti k rôznym agentúram. Nekontrolovaný rast, zriaďovanie, opätovné zriaďovanie a rozširovanie agentúr EÚ, ktorých počet sa od roku 2000 takmer strojnásobil, je jednoznačne v rozpore s požiadavkami lisabonskej stratégie na nižšiu byrokraciu. Týka sa to aj nového Európskeho podporného úradu pre azyl.

Hovoríme síce o roku 2008, chcem však povedať pár slov aj o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť. Naozaj by ma zaujímalo, či toto centrum spalo, keď boli začiatkom roka v Českej republike zlegalizované tvrdé drogy, takže teraz tu máme vďaka otvoreným hraniciam úžasný drogový cestovný ruch. Na fajčiarov sme tvrdí ako skala, ale keď ide o tvrdé drogy, zaspíme.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE).(DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, aj ja by som sa chcel venovať otázke predvstupovej pomoci. Dvor audítorov vo svojej správe jasne hovorí, že nie je v pozícii, aby mohol potvrdiť správne využívanie finančných prostriedkov na základe súčasných programov. Európska komisia teda vytvorila programy, ktoré nemôžeme monitorovať a ktorých účinnosť nedokážeme kontrolovať.

Výbor pre kontrolu rozpočtu vo svojom stanovisku zaujal jasný postoj a teraz tu máme neuveriteľné lobovanie zo strany Turecka. Pokiaľ ide o absolutórium za rozpočet, otázka nestojí tak, či Turecko vstúpi do EÚ, alebo nie. Nejde o to, či chceme potešiť predstaviteľov iných spriatelených krajín, alebo nie, ale o to, aby sme kontrolovali, či sú programy naozaj účinné, či peniaze dostávajú tí, ktorým sú určené, alebo sa len tak niekde vyhadzujú. Ide aj o to, aby sme s peniazmi európskych daňových poplatníkov zaobchádzali správne. Preto by som bol veľmi vďačný, keby väčšina v tomto Parlamente urobila správne rozhodnutie, keď konečne dôjde k hlasovaniu.

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI). – Vážený pán predsedajúci, zastupujem stranu, ktorá je proti celému projektu EÚ a proti členstvu našej krajiny v EÚ. To by mohlo viesť ľudí k podozreniu, že by sme namietali voči udeleniu absolutória za účtovnú závierku bez ohľadu na dôkazy. Toto podozrenie chcem vyvrátiť.

Naším základným postojom je síce namietať voči schváleniu takmer všetkých budúcich výdavkov, dúfal som však, že by sme mohli podporiť absolutórium za účtovnú závierku týkajúcu sa minulých výdavkov, ak by to bolo odôvodnené dôkazmi, hoci aj nesúhlasíme s účelom týchto výdavkov. Nakoniec však sme proti udeleniu absolutória za účtovnú závierku ako celok, a to z dôvodu množstva nezrovnalostí.

Nezamieňame si posúdenie správnosti či nesprávnosti výdavkov so súhlasom či nesúhlasom s ich účelom. Dúfam, že rovnaký prístup zvolia aj všetci ostatní bez ohľadu na to, či schvaľujú účel výdavkov, alebo nie.

 
  
MPphoto
 

  Christa Klaß (PPE). (DE) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, diskutujeme o udelení absolutória za rozpočet na rok 2008, udeľovanie absolutória je však vždy aj príležitosťou pozrieť sa dopredu a cítim, že najmä v tejto súvislosti sa musíme zamerať na množstvo agentúr, ktoré sme zriadili. Určite musíme týmto agentúram poskytnúť finančné prostriedky, ale musíme tiež zaistiť, aby dokázali vykonávať primerané množstvo práce.

Mám na mysli Európsku chemickú agentúru (ECHA), ktorá je zodpovedná za chemický priemysel a ktorá má v nasledujúcom období prevziať ďalšie povinnosti a bude zodpovedná za biocídy. Musíme zaistiť, aby sa pracovalo efektívne a s výhľadom do budúcnosti a zároveň v súlade s našimi politikami, preto žiadam, aby sme sa všetci postarali o to, aby mohli tieto agentúry v budúcnosti pracovať dobre a efektívne.

 
  
MPphoto
 

  Algirdas Šemeta, člen Komisie. – Vážený pán predsedajúci, chcel by som ešte raz zdôrazniť odhodlanie Komisie pokračovať v pokroku, ktorý sme urobili v posledných rokoch s cieľom ešte viac zvýšiť kvalitu využívania finančných prostriedkov. Samozrejme, pozorne sa pozriem na rozhodnutia o udelení absolutórií, ktoré prijme Európsky parlament o dva týždne, a Komisia sa postará o príslušné následné kroky.

Chcel by som vám tiež poďakovať za dnešnú veľmi dobrú diskusiu. Myslím si, že počas diskusie bolo vyjadrených mnoho dobrých myšlienok, a pri niektorých z nich by som sa chcel pristaviť.

Po prvé, pokiaľ ide o národné vyhlásenia o hospodárení, teda otázku, ktorú otvorili Bart Staes a ďalší poslanci, chcem vám len pripomenúť, že spolu s pánom komisárom Lewandowským sme poslali list Výboru pre kontrolu rozpočtu, v ktorom píšeme, že predložíme návrh v súvislosti s národnými vyhláseniami o hospodárení počas nasledujúcej revízie nariadenia o rozpočtových pravidlách. Myslím si, že spolu s návrhmi na zjednodušenie a so zavedením koncepcie prípustného rizika chyby to umožní výrazné zlepšenie situácie v oblasti riadenia štrukturálnych fondov. Pán Søndergaard tým bol veľmi znepokojený.

Pani Herczogová otvorila otázku úlohy vnútorných auditov a vnútorných kontrol. Plne sa stotožňujem s jej stanoviskom v tejto veci a chcem len povedať, že na budúci týždeň budeme v Komisii diskutovať o stratégii auditu na roky 2010 – 2012 a budeme sa oveľa viac venovať zlepšovaniu systémov vnútornej kontroly.

Rovnako sa stotožňujem s názormi pána Audyho a niektorých ďalších poslancov na postup udeľovania absolutória. Myslím si, že musíme začať diskusiu o tom, ako zlepšiť postup udeľovania absolutória s cieľom zaistiť, aby sa väčšina výsledkov tohto postupu mohla čo najrýchlejšie implementovať. Máme rok 2010 a hovoríme o absolutóriu za rok 2008, pretože počas roka 2009 nebolo možné nič zrealizovať. Myslím si, že je potrebná dôkladná diskusia s účasťou zainteresovaných strán a Dvora audítorov. Plne sa stotožňujem s vašimi názormi a s názormi ďalších poslancov, ktorí hovorili o tomto probléme.

Takisto si myslím, že je veľmi dôležité riešiť problematiku účinnosti využívania finančných prostriedkov EÚ. V našej všeobecnej stratégii auditu sa intenzívne venujeme zlepšovaniu auditu, a to aj pokiaľ ide o audit účinnosti využívania finančných prostriedkov EÚ. Myslím si, že v budúcnosti nám to prinesie výsledky.

Čo sa týka Turecka, Komisia sa bude riadiť odporúčaniami zlepšiť ciele a monitorovanie pokroku. Vo všetkých oblastiach čerpania finančných prostriedkov musíme zlepšiť kvalitu počnúc stanovovaním cieľov až po hodnotenie vplyvu.

Doteraz dosiahnuté výsledky ukazujú, že Európska únia sa aj naďalej snaží zlepšovať spôsob využívania peňazí daňových poplatníkov a pre našich občanov predstavuje pridanú hodnotu. Tento pokrok je aj výsledkom vášho konania ako orgánu udeľujúceho absolutórium, pretože vždy pozorne sledujete, ako sa plní rozpočet EÚ, ste kritickí, keď toto plnenie nie je uspokojivé, ale prejavujete aj podporu, keď sa dosiahne pokrok. To je dôležitý odkaz, ktorý treba odovzdať občanom EÚ.

Na záver mi teda dovoľte vyjadriť mimoriadnu vďaku Európskemu parlamentu za podporu úsilia Komisie o lepšie finančné hospodárenie s rozpočtom Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Jens Geier, zastupujúci spravodajcu.(DE) Vážený pán predsedajúci, aby sa dodržala zápisnica, zastupujem spravodajcu Bogusława Liberadzkého, ktorý sa, ako mnohí ďalší v tomto Parlamente, stal tento týždeň obeťou problémov s dopravou. Robím to veľmi rád a chcel by som využiť príležitosť a vyjadriť sa k niektorým poznámkam, ktoré počas rozpravy odzneli.

Na úvod chcem povedať, že ma veľmi potešilo, pán komisár Šemeta, keď ste zdôraznili, že Komisia podnikne kroky na ďalšie posilnenie zodpovednosti popredných aktérov hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ. Všetci vieme, čo to znamená. Naozaj všetci vieme, že to znamená, že členským štátom Európskej únie, ktoré spravujú veľkú časť európskych finančných prostriedkov, musíme pripomenúť ich povinnosť robiť to v súlade s osvedčenými postupmi, pretože všetci tiež vieme, že väčšina chýb, ku ktorým dochádza pri používaní európskych finančných prostriedkov, sa deje na úrovni členských štátov.

Práve preto je tiež pomerne neuspokojivé, keď v rozprave počujeme kolegov z Európskych konzervatívcov a reformistov a zo Skupiny Európa slobody a demokracie, ktorí všetci vrátane pána Czarneckého majú iné záväzky, tvrdo kritizovať Komisiu a hovoriť, že Komisii nebude udelené absolutórium. Od svojich kolegov poslancov by som v tomto Parlamente a tiež v členských štátoch očakával podporu tlaku na zavedenie národných vyhlásení o hospodárení, pretože práve v tejto oblasti dochádza k chybám a spolupráca je nedostatočná. Ďalej je pomerne neuspokojivé počuť kolegov zo skupiny ECR hovoriť, že všetko, čo sa tu deje, je subštandardné, pričom veľmi dobre vedia, že zodpovednosť treba hľadať niekde úplne inde.

Ešte raz by som chcel spomenúť predvstupovú pomoc, pretože mám pocit, že niektoré veci treba v tejto súvislosti uviesť na správnu mieru. Rád by som vám pripomenul, že Výbor pre kontrolu rozpočtu podporil pána spravodajcu tesnou väčšinou. Takisto vám chcem pripomenúť, že počas prezentovania správy sa zástupca Európskeho dvora audítorov snažil upozorniť spravodajcu, že jeho správa je skôr o správaní Komisie a o tom, čo sa v tejto súvislosti považovalo za hodné kritiky, a nie o správaní Turecka. Naši kolegovia z Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov) odhlasovali pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k absolutóriu pre Komisiu, ktoré by sme chceli okamžite odstrániť, pretože toto sa zjavne menej týka využívania peňazí daňových poplatníkov a viac otázky, kam smerujú prístupové rokovania s Tureckom. Rozhodovať o tom teraz je nesprávny prístup.

 
  
MPphoto
 

  Inés Ayala Sender, spravodajkyňa. (ES) Vážený pán predsedajúci, vo svojom záverečnom vystúpení by som chcela poďakovať pánovi komisárovi Šemetovi a útvarom Komisie zodpovedným za rozvojovú a humanitárnu pomoc za usilovnú a účinnú spoluprácu pri tomto procese.

Chcem tiež vyjadriť zaslúžené uznanie španielskemu predsedníctvu za úsilie pri tomto postupe udeľovania absolutória, najmä za ponuku otvoriť diskusiu o obnove medziinštitucionálnej dohody s Radou, pretože tá súčasná je už nejakú dobu jednoznačne zastaraná. Musím však tiež vyjadriť odmietnutie improvizovaného postupu tohto Parlamentu, ktorý až do 9.00 hod. dnes ráno evidentne nenapadlo oficiálne pozvať Dvor audítorov ani Radu.

Kritiku ich neprítomnosti, keď sme sa ani neobťažovali pozvať ich, považujem za hraničiacu s absurdnosťou a zlým úmyslom. Domnievam sa, že ak chceme mať rešpekt a chceme byť schopní plniť svoje nové úlohy, naše medziinštitucionálne postupy musia byť prísnejšie a serióznejšie a menej oportunistické.

Na záver rozpravy o absolutóriu pre európske rozvojové fondy chcem len vyjadriť vďaku za skvelú spoluprácu, ktorú som mal so svojimi kolegami, najmä s pani Hohlmeierovou, a privítať zásadné vylepšenia dosiahnuté v oblasti účinnej a transparentnej realizácie európskej rozvojovej pomoci.

Spomedzi všetkých pozitívnych krokov v rámci činnosti Európskej únie občania mimoriadne oceňujú práve európsku rozvojovú pomoc a dokonca žiadajú, aby bola viditeľnejšia a rozsiahlejšia. Sú však aj znepokojení, keď neobjasníme, prečo pomáhame niektorým vládam prostredníctvom rozvojovej pomoci, alebo keď nevysvetlíme dôvody alebo neposkytneme dostatočné záruky prísnej kontroly v prípadoch, keď sa zmenia okolnosti v dôsledku štátneho prevratu, korupčných škandálov, porušovania ľudských práv alebo neúspechov na ceste k demokracii či rodovej rovnosti.

Značný pokrok, ktorého sme boli svedkami, je dobrým dôvodom na udelenie absolutória pre siedmy, ôsmy, deviaty a desiaty Európsky rozvojový fond, musíme sa však aj naďalej zlepšovať. Tento Parlament sa bude aj naďalej intenzívne usilovať o to, aby nový polisabonský medziinštitucionálny systém a rámec Európskej služby pre vonkajšiu činnosť neohrozovali dosiahnuté zlepšenia, aby sa občania aj naďalej mohli cítiť hrdí na európsku rozvojovú pomoc.

 
  
MPphoto
 

  Bart Staes, spravodajca. – (NL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, chcem, samozrejme, poďakovať všetkým svojim kolegom poslancom, ktorí hovorili o mojej správe, najmä pánovi Itälovi, pánovi Gerbrandymu, pani Herczogovej, pánovi Geierovi, pánovi van Dalenovi, pani Schaldemoseovej, pani de Langovej a pánovi Vaughanovi. Domnievam sa, že všetko už bolo povedané, musím však vyjadriť prekvapenie v súvislosti s prípravou tejto správy. Spravodajcom pre udeľovanie absolutória pre Európsky parlament som už po tretíkrát a pociťujem istú zmenu vo vnímaní.

V prvom a druhom prípade bolo pomerne ľahké vyjadriť kritiku v tomto Parlamente. Tretí raz to bolo ťažšie. Je jasné, že tento Parlament sa zrazu stal precitlivenejším a pravdepodobne mu chýba sebakritika. V tlači ma niektorí ľudia obviňovali, niektorí kolegovia poslanci mi vyčítali, že toto všetko je síce pekné, ale to, čo píšem, dáva vietor do plachiet euroskeptikom. Nesúhlasím: som poslanec, ktorý je zároveň proeurópsky orientovaný i kritický, a ak narazím na veci, ktoré by sa podľa mňa mohli zlepšiť alebo zmeniť, alebo na veci, ako napríklad dobrovoľný dôchodkový fond, v ktorom sa v minulosti vyskytli nezrovnalosti, je mojou povinnosťou povedať to. My proeurópski poslanci musíme na tieto veci upozorňovať, pretože práve to je spôsob, ako zobrať vietor z plachiet euroskeptikom, ktorí žijú z poloprávd – a niekedy z jednoznačných lží – takéhoto typu. Je na nás, aby sme hovorili veci na rovinu, a ja to budem vždy robiť a nikdy nebudem kryť zneužívanie. To je môj základný postoj.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, spravodajca. (PL) Vážený pán predsedajúci, chcel by som poďakovať pánovi Geierovi, ktorý si všimol, že niekedy poviem to, čo si myslím. Musím povedať, že mám v úmysle naučiť sa niekoľko skvelých vecí od zástupcu Rady – od španielskeho ministra, ktorý vždy zmizne, keď vie, že Rada bude kritizovaná. Nebol tu, keď som vystupoval na začiatku, a nie je tu ani teraz, keď chcem prehovoriť znova.

Nie je náhoda, že spomedzi siedmich inštitúcií, ktoré som mal možnosť hodnotiť, šesť je viac-menej v poriadku a jedna je príčinou neustálych problémov. Chcem vám všetkým pripomenúť, že pred rokom to bolo rovnaké. Rade bolo udelené absolutórium až v novembri. Myslím si, že tento rok sa to stane skôr, nepripustil by som však, aby došlo k situácii, že dostaneme dokument nie za rok 2008, ale za rok 2007. To ukazuje, že buď vládne v Generálnom riaditeľstve Rady chaos, alebo s Parlamentom zaobchádzajú ako s neinteligentným školákom. Stav, keď sú si všetky európske inštitúcie rovné, ale Rada si myslí, že je rovnejšia, presne ako v Zvieracej farme Georga Orwella, je mimoriadne alarmujúci.

Myslím si však – a buďme spravodliví –, že to, čo povedal zástupca Rady, obsahovalo jeden veľmi dôležitý návrh. Týka sa to odklonu, ako to chápem, od slávnej džentlmenskej dohody z roku 1970, a je to teda uznaním skutočnosti, že Parlament spred 40 rokov, ktorý vtedy ešte menovali národné parlamenty a nebol volený vo voľbách, by mal byť teraz braný vážnejšie. Odklon od tejto džentlmenskej dohody je veľmi dobrým krokom, za ktorý som Rade veľmi vďačný. V tomto duchu som predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, o ktorom sa bude hlasovať v máji.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu, spravodajkyňa.(FR) Vážený pán predsedajúci, v prvom rade chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí so mnou naozaj veľmi efektívne spolupracovali na príprave tejto správy, a potom aj všetkým členom sekretariátu výboru, pretože to bola veľmi náročná úloha.

Chcem poďakovať aj tým poslancom, ktorí počas týchto rozpráv vystúpili, pričom sa plne stotožňujem s ich obavami. Z ich vystúpení bolo zrejmé, že chcú zlepšiť transparentnosť a monitorovanie finančných prostriedkov EÚ, čo je úplne pochopiteľné.

Na záver by som tiež chcela pripomenúť, že dané agentúry majú aj politickú úlohu – to treba zdôrazniť, pretože je to tiež veľmi dôležité – a že majú svoj pracovný program, ktorý im umožňuje túto dôležitú politickú úlohu účinne vykonávať. Tento pracovný program musí byť naozaj v súlade s programom Európskej únie a domnievam sa, že musí byť monitorovaný našimi tromi inštitúciami.

Kým niektoré agentúry s nimi spolupracujú prirodzene a spontánne, iné sú omnoho menej prístupné a v takýchto prípadoch nemajú dokumenty našich inštitúcií žiadnu záväznú silu. Pán predsedajúci, nad týmto sa musíme vážne zamyslieť.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Len v krátkosti dodám, že služby ma informovali, že v rýchlosti prešli zápisnice z minulých rokov. Počas posledného volebného obdobia Rada prijala pozíciu a na rozprave sa zúčastnila raz, a to až v druhom čítaní, pretože udelenie absolutória sa v roku 2009 pôvodne odložilo a Rada sa zúčastnila len na druhom kole. Z tohto pohľadu teda dojem, že sme na ceste k zlepšeniu, rozhodne nie je mylný.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční počas májovej schôdze.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ivo Belet (PPE), písomne. – (NL) Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, tento Parlament musí byť vzorom, pokiaľ ide o finančnú transparentnosť a vnútornú kontrolu rozpočtu. V tejto veci nemôžeme byť na seba dostatočne prísni. V takom veľkom parlamente s toľkými poslancami a zamestnancami nemôžu veci vždy fungovať dokonale. Všade, kde ľudia pracujú spolu, dochádza k chybám. Tomu nezabránia ani tie najprísnejšie vnútorné kontroly. Musíme však tiež uznať, že v posledných rokoch sa vyvíjalo obrovské úsilie, aby sa veci napravili.

Rád by som uviedol dva príklady. Po prvé, nový štatút asistentov, ktorý sa konečne zaviedol po dlhých rokoch diskusií. Prípady zneužitia, ku ktorým dochádzalo, boli teraz prakticky odstránené. Druhým príkladom je úhrada nákladov. Aj v tejto oblasti sa podnikli kroky a zaviedli jasné a presné pravidlá. Vyriešili sa tým všetky problémy? Určite nie. Treba privítať, že vnútorné kontroly sa ešte sprísnili, ale snažiť sa vytvárať nejasný dojem, že veci sa tým vyriešili, je v mojich očiach neprijateľné, pretože to nie je pravda. Na záver by som chcel povedať, že čo sa týka zvyšovania rozpočtu v budúcnosti, musíme mať odvahu vysvetliť verejnosti, že Lisabonská zmluva znamená veľké množstvo práce navyše a že vyšší rozpočet na komunikáciu a kontakt s návštevníkmi je naozaj opodstatnený.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), písomne. – Vo všeobecnosti nás súčasný stav vecí v súvislosti s rozpočtom Európskej únie teší. Stále je tu však priestor na zlepšovanie. Výrazné zlepšovanie, povedal by som. Ceterum censeo, Francúzsko sa rozhodlo predať vojnovú loď triedy Mistral Rusku. Myslíme si, že toto konanie úprimne oľutuje.

 
  
  

(Rokovanie bolo prerušené o 12.00 hod. a pokračovalo o 15.00 hod.)

 
  
  

PREDSEDÁ: PÁN PITTELLA
podpredseda

 
Posledná úprava: 22. júla 2010Právne oznámenie