Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2069(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0095/2010

Ingivna texter :

A7-0095/2010

Debatter :

PV 21/04/2010 - 3
CRE 21/04/2010 - 3

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.46
CRE 05/05/2010 - 13.46
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Debatter
Onsdagen den 5 maj 2010 - Bryssel EUT-utgåva

13.46. Ansvarsfrihet för 2008: EU:s allmänna budget – Europaparlamentet
PV
MPphoto
 

  Edit Herczog, för S&D-gruppen. – (EN) Herr talman! Vi vill flytta ett muntligt ändringsförslag till den första delen av detta ändringsförslag.

Texten skulle lyda som följer: ”Europaparlamentet anser att det inom ett ändamålsenligt och effektivt förvaltningssystem måste tas vederbörlig hänsyn till förvaltningsrollen. Parlamentet anser att generaldirektörer, direktörer och enhetschefer bör utses på grundval av meriter och med beaktande av jämställdhet och geografisk balans …”

I det muntliga ändringsförslaget ska alltså ”med beaktande av jämställdhet och geografisk balans” infogas efter ordet ”meriter”.

 
  
 

(Parlamentet gav sitt samtycke till att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas.)

 
  
MPphoto
 

  Alexander Graf Lambsdorff (ALDE).(DE) Herr talman! Skulle ni, för tydlighetens skull, kunna ange om vi precis röstade om ändringsförslag 6 med eller utan det muntliga ändringsförslaget?

 
  
 

(Parlamentet gav sitt samtycke till att detta muntliga ändringsförslag skulle beaktas.)

 
Senaste uppdatering: 23 juli 2010Rättsligt meddelande