Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2010/2649(RSP)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċikli relatati mad-dokumenti :

Testi mressqa :

B7-0243/2010

Dibattiti :

OJ 21/04/2010 - 119

Votazzjonijiet :

PV 05/05/2010 - 13.53
CRE 05/05/2010 - 13.53
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :


Dibattiti
L-Erbgħa, 5 ta' Mejju 2010 - Brussell Edizzjoni riveduta

14. Spjegazzjonijiet tal-vot
PV
 

Αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Εκθεση: José Manuel García-Margallo y Marfil (A7-0061/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Susţin poziţia raportorului PPE pe acest dosar şi propunerea Comisiei privind lupta împotriva fraudei fiscale în Uniunea Europeană. Cred că această propunere poate îmbunătăţi cooperarea administrativă la nivelul tranzacţiilor intracomunitare, în ceea ce priveşte calculul taxei pe valoare adăugată şi controlul aplicării corecte a acestei taxe.

Rămâne de văzut dacă propunerea Comisiei de extindere a reţelei EUROCANET şi de înfiinţare a unei noi structuri, EUROFISC, care ar funcţiona pe baze voluntare şi nu ar avea personalitate juridică, va conduce la o combatere mai eficientă a fraudei fiscale la nivel de Uniune.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – Régie par le règlement (CE) n° 1798/2003 du Conseil, la coopération administrative européenne en matière de TVA méritait des améliorations, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale. Le rapport présenté par M. Garcia-Margallo va dans ce sens, soutenant les propositions de la Commission européenne, qui visent à faciliter l'échange de données entre les États membres. J'ai voté en faveur de ce rapport, car il apporte également quelques améliorations sensibles au texte de la Commission européenne, en particulier en ce qui concerne la protection des données relatives aux personnes physiques.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Dans le cadre de la procédure de consultation du Parlement européen, j’ai voté le rapport de mon excellent collège espagnol José Manuel Garcia-Margallo y Marfil relatif à la proposition de règlement du Conseil concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée. C’est parce que la fraude à la TVA s'organise souvent de façon transfrontalière qu’il devient indispensable à ce que l’Union et ses Etats membres se coordonnent mieux dans la lutte contre la fraude à la TVA en particulier et à la fraude fiscale, en général. Je me réjouis que la proposition de la commission pose le principe d'une base juridique pour la mise en place d'une structure commune, EUROFISC, permettant de combattre la fraude par l’échange multilatéral, rapide et ciblé d'informations avec une réactivité suffisante et coordonnée des États membres pour lutter contre la survenance de nouveaux types de fraude en se fondant sur une analyse de risques organisée en commun. Je partage les soucis du rapporteur sur la protection des données personnelles qui doit être respectée. Ce type de données ne doit être utilisé que dans un but de prévenir et combattre les infractions fiscales.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), raštu. − Palaikiau šį pranešimą, nes manau , kad būtina stiprinti kovos su sukčiavimu srityje nuostatas. Sukčiavimas siekiant išvengti mokesčių turi rimtų padarinių nacionaliniams biudžetams, pažeidžia teisingo apmokestinimo principą ir gali iškraipyti konkurenciją, daryti poveikį vidaus rinkos veikimui. Dabartinis reglamentavimas nepakankami efektyviai užtikrina valstybių narių bendradarbiavimą ,nors sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčio srityje dažnai organizuojamas per kelias valstybes , todėl norint tam užkirsti kelią , valstybės narės privalo bendradarbiauti. Sveikintina, kad nauja reglamento redakcija bus sustiprinta PVM mokėtojų ir jų operacijų Bendrijos esanti duomenų bazė, kas suteiks valstybėms narėms prieigą prie informacijos, pagerins administracinį bendradarbiavimą ir leis efektyviau kovoti su PVM grobstymu.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), în scris. − Am votat pentru o strategie europeană de luptă pentru combaterea fraudei fiscale şi a evaziunii în domeniul TVA. Consider că se impune crearea unui mecanism la nivel european pentru lupta împotriva fraudei, deoarece amploarea fenomenului denotă că acţiunile de contracarare nu mai pot fi gestionate exclusiv la nivel intern.

Conform Asociaţiei Internaţionale pe probleme de TVA, pierderile anuale de TVA pe întreg teritoriul Uniunii Europene sunt estimate între 60 de miliarde şi 100 de miliarde de euro. De aceea, pledez pentru o strânsă cooperare între autorităţile administrative din statele membre şi Comisia Europeană, pentru a evita consecinţele nefaste pe care frauda fiscală le poate avea asupra bugetelor naţionale, precum şi asupra concurenţei.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A cooperação administrativa entre Estados-Membros na luta contra a fraude e os crimes económicos é de extrema importância por razões de equidade e justiça, e pelo enorme impacto na situação económica dos países. No domínio do IVA, em que se assistem a inúmeros casos de fraude, é fundamental a existência de um quadro legal com medidas fortes que levem a uma maior redução destes casos.

É desejável uma maior cooperação entre as administrações centrais, através da partilha de informações, desde que com respeito pela privacidade individual, de bases de dados completas, e de funcionários com uma boa formação para a detecção e tratamento destes casos. Os Estados-Membros devem executar, com a maior celeridade possível, os instrumentos previstos pela União Europeia, de modo a criar um regime mais transparente e de combate efectivo à fraude fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. As distorções causadas pela fraude do IVA afectam o equilíbrio geral do sistema de recursos próprios, que deve ser justo e transparente para garantir o bom funcionamento da União. Dado que os poderes públicos têm obrigação de colmatar o correspondente défice das receitas, o aumento da fraude traduz-se numa maior pressão fiscal sobre as empresas que respeitam as normas em matéria tributária. Embora nem em todos os Estados-Membros se tenham efectuado investigações sobre a amplitude da evasão e da fraude no domínio do IVA, a Associação Internacional do IVA calcula que as perdas no contexto do IVA oscilam entre 60 000 e 100 000 milhões de euros por ano em toda a União Europeia. É desejável uma maior cooperação entre as administrações centrais, através da partilha de informações, com respeito pela privacidade individual. Os Estados-Membros devem executar, com a maior celeridade possível, os instrumentos previstos pela União Europeia, de modo a criar um regime mais transparente e de combate efectivo à fraude fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A luta contra a fraude fiscal, nomeadamente no domínio do IVA, deve ser uma prioridade da UE. E é nesta perspectiva que se defende uma política de combate à fraude, transversal a todos os Estados Membros, designadamente com trocas de informação. Salienta-se que a fraude fiscal é um dos principais responsáveis por injustiças dentro da UE, pois leva à concorrência desleal e a um mercado desequilibrado.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Hääletasin halduskoostöö ning maksupettuste vastast võitlust käibemaksuvaldkonnas puudutava nõukogu määruse eelnõu poolt, sest antud õigusakt võimaldab liikmesriikidel tõhusamalt ja ühiselt võidelda piiriüleste maksupettuste vastu. Just maksupettused põhjustavad liikmesriikide eelarvetele tõsiseid tagajärgi, rikuvad maksualase võrdõiguslikkuse põhimõtet ja põhjustavad konkurentsimoonutusi. Kuigi maksupettuste vastane võitlus on suurel määral vaid liikmesriikide pädevuses, leian, et tänases globaalses maailmas peab maksupettuste vastu võitlemine olema prioriteet ka ELi jaoks!

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), per iscritto. − La proposta della Commissione offre agli Stati membri mezzi per lottare efficacemente contro la frode all’IVA transfrontaliera, integrando e modificando il regolamento attuale, creando una base giuridica per una cooperazione mirata, al fine di combattere la frode, ovverossia EUROFISC. La frode fiscale ha gravi ripercussioni sui bilanci nazionali, lede il principio della giustizia fiscale e può provocare distorsioni delle condizioni di concorrenza. Non dobbiamo inoltre dimenticare che le autorità pubbliche sono costrette a compensare le perdite di entrate che ne derivano, attraverso una maggiore pressione fiscale per le imprese che ottemperano agli obblighi tributari. La lotta alla frode fiscale attraverso l'UE deve intervenire per coadiuvare l'azione degli Stati. L'obiettivo della proposta di regolamento non è solo di consentire di accertare correttamente tale imposta, ma anche di verificarne l’applicazione corretta, in particolare sulle transazioni comunitarie, e di lottare contro la frode all’IVA. La proposta introduce in generale una serie di miglioramenti per lo scambio di informazioni, definendo meglio i casi in cui gli Stati membri possono condurre un’indagine amministrativa, e precisando le misure per rimediare al rifiuto di effettuare un’indagine.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), per iscritto. − Cari colleghi, mi compiaccio che l'incidenza finanziaria stimata delle irregolarità, per quanto accertato, è diminuita, passando da 1 024 milioni di euro nel 2007 a 783,2 milioni di euro nel 2008 (il calo ha interessato tutti i settori, ad eccezione delle spese dirette e dei Fondi di preadesione). Appoggio con convinzione il lavoro svolto dalla Commissione e mi permetto d'evidenziare come la lotta contro la frode e la corruzione sia un preciso dovere delle istituzioni europee e di tutti gli Stati membri.

Vista la particolare situazione economica che affligge l'intera Europa, concordo sulla necessità di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e di contrastare la criminalità organizzata che, stando agli indicatori nazionali, sta rafforzando la sua capacità di collusione all'interno delle istituzioni proprio attraverso le frodi al bilancio comunitario

Considero, quindi, indispensabile istituire uno strumento giuridico efficace per migliorare la cooperazione amministrativa contro le pratiche fiscali dannose e consentire un buon funzionamento del mercato interno. In tal senso, appoggio la proposta di direttiva del Consiglio, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, insistendo sull'importanza di ampliare la responsabilità degli Stati membri a partire dalla qualità delle informazioni inserite nelle banche dati.

 
  
  

Εκθεση: David Casa (A7-0065/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Propunerea Comisiei de simplificare, modernizare şi armonizare a normelor privind facturile cu TVA aduce îmbunătăţiri, în special în ceea ce priveşte prevederile care permit întreprinderilor mici şi mijlocii să folosească facturi simplificate şi în ceea ce priveşte garantarea faptului că autorităţile fiscale acceptă facturile fiscale electronice în aceleaşi condiţii cu cele tradiţionale. În acest sens, propunerea raportorului de a acorda autorităţilor fiscale posibilitatea de a impune cerinţe suplimentare, cum ar fi numere secvenţiale pentru facturile simplificate, oferă o măsură de siguranţă simplă, care păstrează îmbunătăţirile aduse de Comisie.

În acest domeniu, care priveşte sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată şi normele privind facturarea, Comisia trebuie să sprijine statele membre care au nevoie de asistenţă tehnică pentru modernizarea e-administrării, fie prin programul comunitar Fiscalis 2013, fie prin utilizarea fondurilor structurale. Cred că raportorul a adus amendamente care îmbunătăţesc propunerea Comisiei, motiv pentru care am votat pentru adoptarea acestui raport.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de M. Casa, qui porte sur les règles de facturation en matière de TVA. En la matière, une directive de 2001 du Conseil avait introduit des règles communes au niveau de l'Union européenne en vue de simplifier, de moderniser et d'harmoniser les règles de facturation dans le domaine de la TVA. Toutefois, les règles dans les différents États membres demeurent très disparates, en particulier en ce qui concerne la facturation électronique. Or, la diversité des règles représente un frein à la généralisation de ce type de facturation, pourtant source de simplification. La plus grande harmonisation des règles proposée par la Commission européenne, et soutenue par le rapporteur, est donc une bonne nouvelle pour toutes les entreprises européennes, qui pourront recourir plus facilement à la facture électronique et ainsi réduire leur charge administrative.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Dans le cadre de la procédure de consultation du Parlement européen, j’ai voté le rapport de mon excellent collègue maltais David Casa qui amende la proposition de directive du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation. Il devenait indispensable de balayer le paysage administratif lié à la facturation. Les possibilités historiquement accordées aux Etats membres, dans ce domaine, ont entraîné des règles disparates, notamment dans la facturation électronique, qui sont un obstacle à une bonne marche des entreprises, en particulier celles qui utilisent les nouvelles technologies de dématérialisation, sur le marché intérieur au moment où les charges administratives inutiles en Europe constituent un frein à la croissance économique. Je soutiens toutes les mesures de simplification proposées par le rapport, notamment celles destinées aux PME et en particulier : supprimer l'obligation de détenir une facture répondant à des critères établis par tous les États membres ; affirmer que les factures électroniques ont la même valeur que les factures sur papier et supprimer la possibilité pour les États membres, dans lesquels la taxe est due, d’exiger que certaines factures soient traduites dans leurs langues officielles.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Adoptarea acestui raport este salutară din multe puncte de vedere, însă aş vrea să mă refer - mai ales în calitate de raportor pentru aviz şi autor al unor amendamente esenţiale - doar la cele mai importante dintre ele, ambele având ca rezultat concret reducerea sarcinilor administrative care apasă asupra agenţilor economici.

În primul rând, obligaţia statelor membre de a implementa schema de contabilitate de încasări şi plăţi (cash accounting) pentru IMM-uri (definite la nivel european ca fiind firmele cu cifra de afaceri sub €2,000,000) va fi un stimulent binevenit pentru mediul de afaceri. Aceasta în condiţiile în care un agent economic se află în prezent în situaţia de a plăti TVA-ul unei facturi la momentul emiterii, însă încasarea facturii respective (şi TVA-ul aferent) putând să aibă loc după luni de zile sau chiar niciodată. În toate cazurile însă, principiul conform căruia deductibilitatea TVA-ului este indisolubil legată de plata acestuia rămâne fundamentală.

În al doilea rând, facturii electronice i se conferă aceeaşi valoare juridică ca şi facturii pe hârtie, astfel încât facturile trimise prin e-mail vor înlocui, probabil, actualele facturi de hârtie, uşurând astfel atât activitatea de emitere şi transmitere a facturilor, cât şi pe cea de gestionare şi stocare a acestora.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), per iscritto. − Mi complimento con il relatore e collega David Casa per l'importante lavoro fin qui svolto. Il mio gruppo parlamentare è da sempre impegnato a sostegno delle piccole e medie imprese, che sono il vero motore economico europeo e che noi politici abbiamo il compito di rilanciare.

Sostengo in particolare la possibilità, proposta dalla Commissione, di concedere al fornitore/prestatore il pagamento dell'IVA solo al momento dell'avvenuta retribuzione relativa alla cessione/prestazione. Condivido, inoltre il principio relativo alla possibilità di equiparare le fatture elettroniche a quelle cartacee. Una serie di provvedimenti, dunque, che rientrano - a mio giudizio - in un più ampio processo di semplificazione burocratica, utile a supportare le imprese europee, specialmente in un periodo economicamente così critico.

Auspico, pertanto, che tali provvedimenti siano adottati al più presto in un più ampio quadro di sostegno alle piccole e medie imprese che necessitano di operare in un contesto economico e fiscale più agevole.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − This was my own report on the VAT rules on invoicing. We were successful in asking that the cash accounting scheme be introduced on a mandatory basis in all Member States, thereby giving SMEs the option of whether or not to use such a scheme. The report has also been successful in reducing unnecessary burdens on business that were found within the Commission’s proposal. To this end the report was successful in achieving its aims and I have voted in favour.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Maior integração do mercado interno e redução de custos injustificados para as empresas, através de um exercício de simplificação e de redução de barreiras administrativas, devem ser objectivos a ter presentes na elaboração de legislação comunitária.

Assim, esta directiva, que visa estabelecer um sistema comum de facturação relativamente ao IVA, é fundamental para atingir esses fins. Considero, em particular, que a substituição do tradicional método de facturação deverá ser feita pela facturação electrónica, mais célere e com menos custos para as empresas e indivíduos, desde que respeitando o princípio da transparência.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A directiva em causa visa estabelecer um sistema comum de facturação relativamente ao IVA, o que é fundamental para atingir maior integração do mercado interno e redução de custos injustificados para as empresas, através de um exercício de simplificação e de redução de barreiras administrativas. Considero que a presente Directiva constitui um passo positivo no sentido de proporcionar clareza e certeza jurídica, tanto aos sujeitos passivos, como às administrações, reforçando ao mesmo tempo os meios disponíveis no campo da luta contra a fraude ao IVA.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Um sistema comum de imposto sobre o valor acrescentado no que respeita às regras de facturação é essencial para a simplificação, modernização e harmonização das normas em matéria de facturação de IVA. Este novo sistema trás também uma economia importante às empresas o que neste cenário de crise é de primordial importância. A aprovação do presente relatório é, também, mais um passo no combate à fraude e evasão fiscal.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE), kirjalikult. − Hääletasin liberaalina arvete esitamist käsitlevaid eeskirju muutva direktiivi poolt, sest leian, et tänane viis, kus see peatükk oli inkorporeeritud käibemaksudirektiivi, ei ole täitnud täielikult oma eesmärki, s.t lihtsustada, ajakohastada ja ühtlustada käibemaksuga arvete esitamist. Leian, et uued reeglid vähendavad ettevõtjate bürokraatiakoormust ning tagavad, et kõigis liikmesriikides hakkavad kehtima arvete vormistamiseks ja esitamiseks ühesugused reeglid. Avatud turu ja teenuste liikumise tingimustes ei oleks teisiti mõistlik.

 
  
  

Εκθεση : Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté la décharge au greffier de la Cour de justice sur l'exécution du budget de la Cour de justice pour l'exercice 2008 sur la base du rapport de mon collègue polonais Ryszard Czarnecki qui nous recommandait de le faire. Je soutiens la demande de renforcement des procédures de passation de marché de la Cour de justice conformément à l'avis de la Cour des comptes européenne. Je me réjouis du bon fonctionnement de la Cour de justice. Toutefois, je ne m'explique pas les réticences de la Cour de justice à publier les déclarations d'intérêts financiers de ses membres et je soutiens la demande faîte par notre Parlement européen de mettre en œuvre cette pratique sans délai.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O presente Relatório faz uma análise exaustiva da situação orçamental do TJE, chamando a atenção para algumas questões importantes que urge rever, como seja a necessidade de aperfeiçoar os procedimentos de adjudicação, de modo a auxiliar os serviços dos gestores orçamentais a organizar os concursos e a controlar o cumprimento das obrigações regulamentares. Registo com apreço o facto do TJE ter adoptado a prática de incluir no seu relatório de actividades um capítulo em que descreve o seguimento dado durante o ano às anteriores decisões de quitação do Parlamento e aos relatórios do Tribunal de Contas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Tribunal de Justiça.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Sur la base du rapport de mon collègue polonais Ryszard Czarnecki qui le recommande, j'ai voté la décharge au secrétaire général de la Cour des comptes européenne sur l'exécution du budget de la Cour pour l'exercice 2008. Comme beaucoup de mes collègues parlementaires européens, je me félicite du bon fonctionnement de la Cour et sa bonne gestion financière. Je regrette que les déclarations des intérêts financiers des membres de la Cour que ces derniers remettent au président de l'institution conformément au code de conduite de la Cour ne soient pas rendues publiques ou à tout le moins communiquées aux membres de la commission du contrôle budgétaire.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta sobre o modo como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. É com satisfação que vejo que uma entidade externa, a PricewaterhouseCoopers, auditou as contas do TC tendo concluído que "nada nos chamou a atenção que possa sugerir que, em todos os aspectos materialmente relevantes e com base nos critérios anteriormente descritos: a) os recursos atribuídos ao Tribunal não tenham sido utilizados para os fins previstos; e b) os procedimentos de controlo em vigor não forneçam as garantias necessárias para assegurar a conformidade das operações financeiras com as regras e regulamentos aplicáveis". Registo, ainda, com apreço o facto do TC ter procedido à inclusão de um capítulo que acompanha o seguimento dado durante o ano às decisões de quitação anteriores do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O Tribunal de Contas como principal responsável pela fiscalização de todas as instituições europeias, tem também por sua vez de ser fiscalizado. Salienta-se que a auditoria efectuada por uma entidade externa, PricewaterhouseCoopers , se revelou amplamente positiva. O relatório de auditoria interna foi também ele positivo, tendo a maioria das suas recomendações sido aceites e antecipadamente aplicadas em vários planos de acção.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – Sur la base du rapport de mon collègue polonais Ryszard Czarnecki qui le recommande, j'ai voté la décharge au Médiateur européen sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008. Je salue la decision du Mediateur, P. Nikiforos Diamandouros, de publier sa declaration d'interets annuelle et de la placer sur son site Internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas, no seu relatório anual, revela que a auditoria não suscitou quaisquer observações significativas relativamente ao Provedor de Justiça. Nota, no entanto, que alguns aspectos, no âmbito dos procedimentos concursais, poderão ser melhorados. Junto-me ao Relator ao considerar muito positiva a decisão do Provedor de Justiça de publicar a sua declaração de interesses anual e de a disponibilizar na Internet. Concordo com o Relator quando este exorta o Provedor de Justiça a incluir no seu próximo relatório de actividades (exercício de 2009) um capítulo com informações pormenorizadas sobre o seguimento que, naquele exercício, foi dado às anteriores decisões de quitação do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Provedor de Justiça Europeu.

 
  
  

Εκθεση: Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté la décharge au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) sur l'exécution du budget pour l'exercice 2008 sur la base du rapport de mon collègue polonais Ryszard Czarnecki qui recommandait au Parlement européen de le faire. Je salue la publication annuelle des déclarations d'intérêts financiers des membres élus de cette institution (contrôleur européen de la protection des données et contrôleur adjoint).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos, de forma objectiva e rigorosa. Junto-me ao Relator na apreciação positiva feita por este dos esforços de consolidação da gestão dos recursos financeiros e humanos, bem como com a melhoria na funcionalidade e eficiência das funções de controlo interno, verificada em 2008. Noto, igualmente, com satisfação, a publicação anual das declarações dos interesses financeiros dos membros eleitos da AEPD, com informações relevantes sobre cargos e actividades remunerados ou actividades profissionais sujeitas a declaração. Tal é fundamental para criar confiança nos cidadãos relativamente aos titulares de cargos públicos. Concordo com o Relator quando este exorta a AEPD a incluir no seu próximo relatório de actividades (exercício de 2009) um capítulo com informações pormenorizadas sobre o seguimento que naquele exercício foi dado às anteriores decisões de quitação do Parlamento.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Autoridade Europeia para a Protecção de Dados.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0071/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté la décharge au directeur du Centre de traduction des organes de l'Union européenne sur l'exécution de son budget pour 2008.sur la base du rapport de mon excellente collègue et amie Véronique Mathieu qui recommandait au Parlement européen de le faire. Je ne m'explique pas pourquoi cette structure accumule des excédents qui semblent inutiles, par exemple un excédent de près de 27 millions d'euros en 2008 et une trésorerie accumulée au 31 décembre 2008 de près de 50 millions d'euros. Je suis surpris que le conflit sur les pensions n'ait pas été réglé.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas do CTOUE são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. No que se refere às actividades desenvolvidas pelo CTOUE, o Tribunal de Contas constatou que se verifica alguma imprecisão nas previsões relativas aos pedidos de tradução recebidos, o que leva a que o CTOUE apresente excedentes orçamentais acumulados, o que contraria o Regulamento (CE) n.º 2965/94. Esta situação deverá, por isso, ser corrigida. Junto-me à Relatora quando esta lamenta que o diferendo que opõe o CTOUE à Comissão, no que respeita à parte que cabe à entidade patronal das contribuições para o regime de pensões, não tenha sido ainda dirimido.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Centro de Tradução dos Organismos da União Europeia.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0091/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 do CEDFP são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Tal significa um enorme progresso do CEDFP relativamente ao seu procedimento de inventário para a identificação, registo e capitalização dos activos, em matéria da documentação dos processos de controlo interno e quanto aos procedimentos de adjudicação de contratos públicos. Verifica-se, porém, uma estagnação na gestão do pessoal, uma vez que os objectivos e os indicadores de desempenho não foram orientados para os resultados, nem mensuráveis. Acompanho, porém, a Relatora, quando esta considera muito positivo que o CEDFP pretenda introduzir, em 2010, um sistema experimental de registo das horas de trabalho de cada agente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0105/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da ACCP são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Noto, com apreensão, a observação do Tribunal de Contas segundo a qual a ACCP não elabora um programa de trabalho plurianual, essencial para uma gestão financeira eficaz e para a definição clara de objectivos. É por isso de saudar a vontade manifestada pelo Conselho de Administração de começar a elaborar este tipo de programa. Esta programação será essencial para melhorar a gestão orçamental e financeira da ACCP, a qual, apesar de aprovada pelo Tribunal de Contas, apresenta ainda algumas insuficiências que urge suprir. Tal como a Relatora, considero que uma ferramenta importante a introduzir serão mecanismos de gestão eficaz do tempo de trabalho dos agentes, com uma definição rigorosa do número de horas recomendadas para cada projecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Comunitária de Controlo das Pescas.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0072/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J'ai voté la décharge au directeur de l’Agence européenne pour la reconstruction sur l'exécution de son budget pour 2008 sur la base du rapport de mon excellente collègue et amie Véronique Mathieu qui recommandait au Parlement européen de le faire. Je pense qu'il serait utile à ce que, suite au protocole d'accord de décembre 2008 entre la Commission européenne et l'Agence prévoyant certaines opérations de liquidation et notamment qu'après le 31 décembre 2008, les actifs subsistants de l'Agence deviennent propriété de la Commission, à ce que la Commission fasse un rapport détaillé de clôture des opérations de liquidation à la fois pour les aspects sociaux que financiers. Je soutiens les demandes d'éclaircissements sur les financements alloués au KOSOVO car il y va de la crédibilité de l'Union et de cette jeune nation qui a vocation à devenir, un jour, membre de l'Union.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Não posso deixar de notar que o Tribunal de Contas assinala que nenhuma das condições formais exigidas para conceder, directamente, a uma organização internacional uma subvenção de 1.399.132 Euros (0,31% do orçamento operacional disponível) foi, no caso em questão, respeitada. Acompanho o Relator quando este lamenta que a AER, que funcionava de modo eficiente, tenha sido encerrada e que a gestão dos fundos tenha sido transferida para as delegações; exige à Comissão que apresente um relatório que especifique o número de agentes recrutados nas delegações para levar a cabo as tarefas da AER; convida a Comissão a fornecer informações abrangentes e completas sobre a questão de saber se foi concedido apoio orçamental a título dos fundos transferidos da AER para as delegações.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia de Reconstrução.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu(A7-0068/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Defendo que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da AESA são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares, notando-se uma clara evolução relativamente aos anos anteriores, e um esforço de implementação das medidas sugeridas no passado, tanto pelo Tribunal de Contas como pelo serviço de auditoria interna. Devem, porém, e tal como salienta a Relatora, ser reforçados os mecanismos de definição de objectivos da AESA, para ser mais fácil proceder à avaliação da sua execução, assim como introduzir uma nova metodologia de gestão do pessoal, desde o recrutamento à avaliação do seu desempenho.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia para a Segurança da Aviação.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0104/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas do CEPCD são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. É de salientar que o CEPCD consolidou as suas funções no âmbito da saúde pública, reforçou as capacidades dos seus programas relativos a doenças específicas, avançou no desenvolvimento de parcerias e melhorou as suas estruturas de gestão. Lamento, porém, o facto de o CEPCD não ter cumprido integralmente a sua obrigação de enviar à autoridade responsável pela quitação um relatório elaborado pelo seu Director, sintetizando o número de auditorias internas conduzidas pelo auditor interno.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0089/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da AEPQ são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. A AEPQ desempenha um papel que a Comissão não está em condições de assumir e está totalmente alinhada com as prioridades estratégicas da União e as suas actividades são complementares das de outras agências. Toma nota do facto de o Tribunal de Contas constatar atrasos nas actividades operacionais devido a dificuldades na implementação do sistema informático e à falta de efectivos qualificados.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia dos Produtos Quimicos.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0092/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório entende que as contas anuais do exercício de 2008 da AEA são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Congratulo a AEA pela avaliação externa dos organismos descentralizados da UE, encomendada pela Comissão em 2009, a qual apresentou conclusões muito positivas, em especial, por ter criado um sistema de gestão por actividades bem concebido, um programa de trabalho plurianual, um painel de avaliação prospectiva com indicadores, e um sistema integrado de gestão e controlo, factores que contribuem para uma gestão eficiente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia do Ambiente.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0086/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório qualifica as contas anuais do exercício de 2008 da AESA como fiáveis e as operações subjacentes como legais e regulares, tendo esta autoridade atingido um elevado grau de execução do orçamento, tanto em dotações para autorizações como para pagamentos (97% e 95%, respectivamente). No entanto, é de notar que subsistem algumas deficiências identificadas anteriormente pelo Tribunal de Contas, as quais se estão a tornar recorrentes, nomeadamente, no que respeita à transição de dotações para o exercido seguinte e à anulação das dotações para actividades operacionais transitadas do exercício anterior. Esta situação, contrária ao princípio da anualidade, revela a insuficiência dos procedimentos de programação e de orçamentação, a qual deverá ser superada. É, no entanto, muito positivo que a AESE tenha conseguido melhorar substancialmente, e forma consistente nos últimos anos, os seus indicadores de desempenho.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0067/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Entendo que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 do OEDT são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Tal como a Relatora, defendo que o OEDT deve definir, de forma precisa, na sua programação anual os objectivos previstos, para ser mais fácil a avaliação anual do seu desempenho. Deverá, também, incluir mecanismos de gestão do pessoal que permitam que esta seja mais eficaz, introduzindo, por exemplo, na programação, objectivos de horas para os agentes e a definição do tempo médio que deverá ser por estes utilizado para cada projecto.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0078/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da EMEA são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Junto-me à Relatora quando esta felicita a EMEA por ter criado uma orçamentação sofisticada baseada em actividades e um controlo orientado para a satisfação dos clientes. A EMEA deverá, contudo, melhorar a qualidade dos seus procedimentos de concurso, a fim de por termo às insuficiências identificadas pelo Tribunal de Contas (como, por exemplo, em matéria de aplicação de métodos de avaliação no que respeita a critérios de preços e em matéria de justificações indispensáveis para a escolha dos procedimentos).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia de Medicamentos.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0081/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas expressa a sua opinião de que há evidência de que as contas da AESM são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. No entanto, esta Agência não apresenta um programa de trabalho plurianual e o seu programa de trabalho anual não corresponde ao orçamento. Todavia, a AESM está a finalizar uma estratégia de cinco anos e a desenvolver indicadores-chave de desempenho, os quais deverão ser apresentados ao Parlamento, para escrutínio. O Relatório chama, ainda, a atenção para o facto de os procedimentos de elaboração do orçamento não terem sido suficientemente rigorosos, o que deu origem a um elevado número de transferências orçamentais e a uma grande taxa de anulação de dotações para pagamentos, revelando insuficiências no planeamento e no acompanhamento. Tal situação poderá, porém, ter sido pontual, devido à mudança da AESM para as suas instalações definitivas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia da Segurança Marítima.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0087/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Entendo que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da AESRI são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares, embora aponte para falhas nos procedimentos de adjudicação de contratos, nomeadamente no que respeita à subavaliação dos orçamentos dos contrato-quadro, o que, em última análise, constitui um entrave à livre concorrência. Estas deficiências devem, por isso, ser ultrapassadas. Tendo em conta a importância das redes de informação electrónica, deve ser louvado o trabalho da AESRI na melhoria da solidez das redes de comunicação electrónica europeias e no desenvolvimento e manutenção da cooperação com os Estados-Membros.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0084/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Entendo que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da AFE são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. No entanto, o Tribunal de Contas faz notar que a AFE revela deficiências na definição de objectivos e indicadores de desempenho, bem como problemas nos processos de adjudicação de contratos. Tendo em vista um maior escrutínio da actividade das entidades públicas, urge que a AFE tome as medidas adequadas para ultrapassar estes problemas. Por fim, congratulo a AFE por ter executado, desde 2006, 32 das 36 recomendações emitidas pelo Serviço de Auditoria Interna (SAI). Porém, das quatro recomendações ainda pendentes, uma é essencial e três muito importantes, pelo que exorto a Agência a aplicar normas de controlo interno relativas as assinaturas bancárias, à separação de funções, aos lugares sensíveis e à manutenção dos poderes de delegação, tal como é mencionado nas referidas recomendações.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência Ferroviária Europeia.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0083/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 da FEF são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Porém, alerta para a existência de irregularidades e falta de transparência nos procedimentos de recrutamento, havendo, inclusivamente, um inquérito à FEF aberto pelo Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF). É de notar, de todo o modo, que a FEF declarou ter levado a cabo uma revisão profunda dos seus processos de recrutamento, em resposta às observações do Tribunal de Contas, das quais, porém, não nos foi ainda dado conhecimento. Por último importa realçar que, em 2008, o trabalho da FEF de apoio à Comissão Europeia obteve uma taxa de satisfação de 97% desta instituição.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Fundação Europeia para a Formação.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0069/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da AESST são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Nos últimos três anos, a AESST sofreu uma evolução muito positiva em relação à melhoria da sua gestão financeira, o que é de saudar, devendo continuar a procurar alcançar os mais elevados padrões em matéria de planeamento, execução e controlo orçamentais. Subsistem, porém, algumas irregularidades, nomeadamente relativas a procedimentos de adjudicação, que deverão ser resolvidas.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência para a Segurança no Trabalho.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0076/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da AAE são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. É de notar que, em 2008, a AAE não recebeu qualquer subvenção para financiar as suas actividades operacionais e que a Comissão assumiu todas as despesas incorridas pela AAE para a execução do orçamento relativo ao exercício de 2008; toma nota, igualmente, de que as autorizações transitadas de 2007 foram pagas com a parte não utilizada da subvenção relativa a esse exercício. Por isso mesmo, e para todos os efeitos, na ausência de um orçamento autónomo, a Agência está de facto integrada na Comissão, o que pode levantar questões relativas à sua estrutura e autonomia que podem ser analisadas futuramente.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Agência de Aprovisionamento da Euratom.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0088/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Depois de, no ano transacto, terem sido detectadas falhas nos processos de recrutamento e adjudicação, o Tribunal de Contas considera que as contas anuais do exercício de 2008 da FEMCVT são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Tal representa uma melhoria na gestão das contas da FEMCVT bem como dos seus mecanismos de auditoria interna, o que é de saudar. Atenta a importância desta agência, espero que continue os seus esforços de rigor orçamental, melhorando os seus processos de gestão de recursos humanos e inscrevendo, de forma transparente, o quadro de efectivos, incluindo os agentes contratuais no relatório anual.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Fundação para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0093/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Pese embora o parecer do Tribunal de Contas de que as contas do Eurojust são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares, noto com apreensão a avaliação da Relatora de que "a inexistência de indicadores, os défices na avaliação da satisfação dos utilizadores e a falta de coordenação entre o orçamento e o programa de trabalho tornam difícil a avaliação do desempenho da Eurojust". Tomo igualmente nota da conclusão do Tribunal de Contas, segundo a qual o Eurojust registou um problema de transição de dotações em 2008, ainda que menor do que no exercício anterior, sendo necessárias medidas para evitar que tal situação se volte a repetir no futuro. Por último, acompanho a Relatora na preocupação demonstrada com o facto de nenhuma das 26 recomendações feitas pelo Serviço de Auditoria Interna (SAI) ter sido inteiramente posta em prática pelo Eurojust.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Eurojust.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0090/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Congratulo a Agência pelos esforços desenvolvidos no sentido que eliminar as deficiências anteriormente identificadas quer pelo Tribunal de Contas, quer pelo Serviço de Auditoria Interna. É de realçar, especialmente, a introdução de medidas que permitem uma melhor avaliação de desempenho, devendo tais esforços ser aprofundados.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório pela execução do orçamento geral da União Europeia, Secção VII – Comité das Regiões.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0085/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório considera que as contas anuais do exercício de 2008 do FRONTEX são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Verificamos que o orçamento da Agência aumentou, consideravelmente, nos últimos três anos, tendo crescido 69% em 2008. No entanto, o Tribunal de Contas vem constatando, de forma consistente, várias deficiências, entre as quais se destacam (i) um elevado nível de transições e anulações (49% das dotações disponíveis para 2008 não foram utilizadas durante o exercício, quase 69% em 2007 e 55% em 2006), (ii) compromissos jurídicos assumidos antes das correspondentes autorizações orçamentais, e (iii) processos de recrutamento que se afastam das regras no que respeita a transparência e ao carácter não discriminatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório do FRONTEX.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0073/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. Noto com apreensão que, nas palavras da Relatora, esta Autoridade decidiu apresentar os resultados das suas actividades sem ter em conta que deixaria de ser responsável pela gestão dos programas Galileo e EGNOS uma vez concluída a transferência dos activos e dos fundos para a Comissão, prevista para o final do primeiro trimestre de 2008. Lamento, também, que o Tribunal de Contas tenha formulado reservas na sua declaração sobre a fiabilidade das contas anuais do exercício de 2008 e sobre a legalidade e regularidade das operações subjacentes.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Autoridade Europeia Supervisora do GNSS.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0094/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas no seu Relatório qualifica as contas anuais do exercício de 2008 da Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão como fiáveis e as operações subjacentes como legais e regulares. É de notar que o Tribunal de Contas identificou um excedente de 57.600.000 Euros na conta de resultados, que representa 38% das receitas acrescidas, sendo que uma parte desse excedente foi transitada para o exercício de 2009. Isto pode atribuir-se ao facto de a Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão se encontrar numa fase de arranque e não ter previsto completamente os seus controlos internos e o seu sistema de informação financeira durante o exercício de 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Empresa Comum Europeia para o ITER e o Desenvolvimento da Energia de Fusão.

 
  
  

Εκθεση: Véronique Mathieu (A7-0077/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Considero que a responsabilização dos agentes públicos perante os cidadãos é fundamental, razão pela qual devem estes dar conta de como foram utilizados os fundos públicos postos à sua disposição, de forma objectiva e rigorosa. O Tribunal de Contas assegura ter obtido garantias suficientes de que as contas da SESAR são fiáveis e que as operações subjacentes são legais e regulares. Não posso deixar, porém, de notar, como faz a Relatora, que o orçamento definitivo adoptado pelo Conselho de Administração em Abril de 2008 se revelou bastante irrealista, o que é exemplificado pelas taxas de utilização das dotações de autorização e de pagamento, que foram respectivamente de 1 % e 17 %. Realço também que existem deficiências no controlo das operações, e que, também ao nível da adjudicação de contractos, não existem mecanismos de controlo eficiente. Considero fundamental que a SESAR proceda adequadamente para, no próximo exercício, resolver os problemas agora identificados.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. Todas as instituições europeias que dependem do orçamento da União Europeia têm que ser fiscalizadas, de forma rigorosa, pelo Tribunal de Contas e por todas as entidades com essa função. É necessário aferir se os fundos comunitários estão a ser bem utilizados, se essas instituições estão a cumprir com os objectivos delineados e se não existe desperdício de recursos. De um modo geral, salvo raras excepções, a avaliar pelas fiscalizações que conhecidas, podemos afirmar que as instituições em causa estão a utilizar de forma correcta os fundos disponibilizados e a cumprir com os objectivos propostos. É nesse sentido, o voto favorável relativamente ao relatório da Empresa Comum SESAR.

 
  
  

Εκθεση: Brian Simpson (A7-0101/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos equipamentos sob pressão transportáveis que irá revogar a actual directiva em vigor, bem como uma série de outras directivas conexas. Tendo em conta que a directiva em vigor contém disposições técnicas que contrariam as normas internacionais sobre o transporte de mercadorias perigosas, é fundamental eliminar as incoerências e colocar os requisitos técnicos em consonância com as regras internacionais.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. O transporte de equipamento sob pressão, nomeadamente cisternas, recipientes e garrafas é, actualmente, regido pela Directiva 1999/36/CE, que estabelece os requisitos de segurança para o transporte rodoviário e ferroviário, para além de determinar as normas comuns para a concepção, construção e posterior controlo deste tipo de equipamentos.

Estas regras, porém, estão em violação das normas internacionais relativas ao transporte de mercadorias perigosas, razão pela qual a Comissão apresentou a sua proposta de revisão da Directiva acima referida. Esta proposta não representa qualquer alteração substancial do actual quadro regulamentar no que diz respeito quer ao âmbito de aplicação, quer às principais disposições, pretendendo apenas eliminar as referidas incoerências, colocando os requisitos técnicos do transporte de mercadorias perigosas em consonância com as regras internacionais em vigor.

Acompanho, por isso, o relator no seu parecer de que, na ausência de uma solução horizontal entre as Instituições quanto ao teor das novas disposições em matéria de comitologia, este processo deve ser concluído o mais rapidamente possível com um acordo em primeira leitura.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O transporte de equipamento sob pressão, nomeadamente cisternas, recipientes e garrafas é actualmente regido pela Directiva 1999/36/CE. A directiva em apreço assegura a livre circulação desses equipamentos na Comunidade, incluindo a sua colocação no mercado, através do estabelecimento de normas comuns para a concepção, construção e posterior controlo. Mas algumas das disposições técnicas da actual directiva contrariam as normas internacionais atinentes ao transporte de mercadorias perigosas. A Comissão apresentou, por conseguinte, uma proposta de revisão da directiva, que irá revogar a actual directiva relativa aos equipamentos sob pressão transportáveis, bem como uma série de outras directivas conexas. Com base no exposto, votei favoravelmente esta resolução onde a comissão é convidada a aprovar o relatório sem alterações adicionais e a mandatar o relator para entrar em negociações com o Conselho.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. A crescente preocupação com as questões de ordem ecológica e de protecção do ambiente, levam-nos a ter cuidados adicionais com as regras de segurança no que respeita ao transporte de equipamentos sobre pressão. Esta directiva tem por objectivo o reforço da segurança e assegurar a livre circulação destes equipamentos na UE, definindo de forma clara e transparente as regras que devem ser cumpridas para que a segurança no transporte de equipamentos sobre pressão em todos os Estados Membros, homogeneizando os procedimentos em toda a UE.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), în scris. − Cel mai important obiectiv al acestei directive este eliminarea incoerenţelor existente în legislaţia anterioară, prin alinierea cerinţelor tehnice la normele internaţionale privind transportul de mărfuri periculoase. În plus, propunerea urmăreşte simplificarea şi raţionalizarea anumitor dispoziţii, în special cele referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii. De asemenea, propunerea include dispoziţii în ceea ce priveşte echipamentele pentru operaţiuni de transport pe piaţa internă, stabilind un cadru general pentru comercializarea produselor pe piaţa unică europeană.

Am votat acest raport deoarece consider că propunerea va asigura, după adoptare, un nivel înalt de siguranţă pentru echipamentele sub presiune transportabile şi utilizatorii acestora, iar implementarea corectă la nivelul statelor membre va asigura o protecţie sporită a mediului şi sănătăţii cetăţenilor.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of the Simpson report on transportable pressure equipment, even though our amendment was not adopted.

 
  
  

Εκθεση: Jörg Leichtfried (A7-0035/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − La sicurezza negli aeroporti e la trasparenza degli addebiti a carico dei consumatori, per aumentarne gli standard e il livello: questi i temi affrontati dalla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo concernente i diritti per le misure di sicurezza dell'aviazione".

Gli attuali sistemi di copertura dei costi inerenti la sicurezza dell’aviazione, disciplinati a livello nazionale, non sono sempre chiari per gli utenti finali, che spesso non vengono neppure consultati prima della determinazione di diritti o della modifica di un sistema di spettanze a loro carico. La relazione, tra le altre proposte, suggerisce l'inclusione delle associazioni per la tutela dei passeggeri e dei consumatori nella discussione tra l’organismo di gestione della sicurezza e le compagnie aeree, per poter così assicurare la correttezza della configurazione dei costi delle misure di sicurezza e raffrontarli con il prezzo del biglietto aereo pagato dall´utente finale.

Accolgo con favore un altro punto della relazione: la richiesta di rispetto della direttiva per i soli aeroporti degli Stati membri che impongono, de facto, diritti per le misure di sicurezza, e non in quelli dove invece misure di questo genere non sono state prese . Per queste ragioni, voto a favore della relazione.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Pastarųjų savaičių įvykiai parodė, kad saugumas oro uostuose yra svarbi valstybių narių užduotis, ir kad reikia imtis visų esminių apsisaugojimo priemonių. Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl aviacijos saugumo finansavimo būdų bei aviacijos saugumo taikymo. Labai svarbu, kad direktyvoje yra nustatomi pagrindiniai principai ir procedūros, taikomos už saugumą atsakingos institucijos ir oro vežėjų santykiams. Teisiniai oro uostų reguliavimo reikalavimai valstybėse narėse labai įvairūs, tačiau veiklos vykdytojas oro vežėjams privalo pateikti pakankamai informacijos, kad oro uostų ir oro vežėjų atstovų konsultacijos turėtų prasmės. Todėl direktyvoje nustatoma, kokią informaciją privalo reguliariai teikti oro uosto valdymo organas. Oro vežėjai savo ruožtu turėtų informuoti apie savo skrydžių prognozes, numatomą oro laivyno naudojimą, dabartinius ir būsimus specialiuosius reikalavimus oro uoste, kad oro uosto valdymo organas galėtų optimaliai valdyti savo kapitalą ir skirstyti pajėgumus.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose og Britta Thomsen (S&D), skriftlig. − De danske socialdemokrater i Europa Parlamentet har undladt at stemme for dette forslag da de for det første mener, at det er unødig lovgivning, da der allerede er den nødvendige lovgivning på området. Og da de for det andet mener, at det ikke er EUs rolle at pålægge staterne at betale evt. merudgifter til lufthavnssikkerhed. Dette spørgsmål om finansiering af sikkerhedsudgifter bør overlades til den enkelte medlemsstat.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), por escrito. Votei favoravelmente o relatório sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às taxas de segurança no sector da aviação. Esta proposta reveste-se de enorme importância na defesa e protecção dos direitos dos consumidores e passageiros, uma vez que fixa uma série de princípios básicos que têm de ser respeitados pelos operadores aeroportuários na determinação das respectivas taxas de segurança. São eles: a não discriminação, a consulta e vias de recurso, a transparência dos custos e relação com os custos das taxas de segurança, bem como a criação de uma autoridade supervisora.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. A Comissão Europeia apresenta uma proposta de fixação dos princípios básicos a respeitar pelos operadores aeroportuários na determinação das respectivas taxas de segurança (i) não-discriminação, (ii) a consulta e vias de recurso, (iii) a transparência dos custos e relação com os custos das taxas de segurança, e ainda (iv) a criação de uma autoridade supervisora.

A principal questão que se levanta, a este propósito, é a do financiamento das medidas de segurança mais restritivas que deverão ser executadas. Por diversas vezes o Parlamento Europeu exigiu a regulamentação do financiamento das taxas de segurança, sem sucesso. É defendido, e bem, pelo relator que o financiamento destas medidas mais restritivas não pode ser unicamente suportado pelos passageiros (pela externalização dos custos), devendo ser financiado pelos Estados, os quais, em última análise, são os responsáveis pela segurança dos seus aeroportos. Por último, relembro que nunca é demais investir na segurança dos aeroportos e dos passageiros, como bem evidenciam as últimas tentativas, felizmente frustradas, de ataques terroristas contra a aviação civil.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu exigiu em vão, por várias vezes, a regulamentação do financiamento das taxas de segurança, no sentido de maior transparência e a afectação dos impostos e taxas de segurança aos seus fins reais e considerou que os Estados-Membros devem suportar os custos da aplicação de medidas mais restritivas. O incidente terrorista ocorrido há algumas semanas evidenciou, mais uma vez, que a segurança aeroportuária é da responsabilidade dos Estados e que as medidas de segurança existentes, bem como as recentemente planeadas, visam prevenir actos de terrorismo. Todavia, o que, até data, tem sido omitido no contexto do debate, é o facto de as medidas em causa serem, em última instância, pagas pelos passageiros. Concordo com as alterações introduzidas por esta resolução que permitirão evitar procedimentos paralelos e custos administrativos desnecessários nesta matéria.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), in writing. − We must ensure that airport security charges are transparent, objective and based on clear criteria that reflect real costs. Any new costs to air travel should acknowledge the importance airports have for the development of regions, especially those which depend heavily on tourism, as well as those that suffer geographical and natural handicaps, such as the outermost regions and islands. Airport users, as well as local authorities, should be able to obtain in a timely manner information on how and on what basis the charges are calculated. There should be also a compulsory procedure for consultations between the airport authorities and interested parties or local authorities, whenever there is a need for a revision of the charges. Also, any independent supervisory authority should have precise, clearly defined terms of reference, including in particular any powers they may have to take punitive action.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), par écrit. – J'estime inacceptable que les États n'assurent pas le financement des mesures de sécurité dans les aéroports qui ne sont pas prévues dans les règlements européens, et qu'en plus ils reportent les coûts sur les compagnies aériennes, qui font ensuite payer les passagers. Je pense qu'il était nécessaire d'aller plus loin que le règlement de 2008 et d'adopter une législation visant à ce que les passagers ne supportent pas ces coûts supplémentaires, qui parfois pourraient s'avérer sans lien aucun avec les redevances de sûreté. C'est en ce sens que j'ai soutenu le rapport de mon collègue autrichien Jörg Leichtfried, qui garantit plus de transparence aux citoyens ainsi qu'aux compagnies aériennes, et qui impose aux États membres un financement public des mesures de sûreté qui vont au-delà des exigences européennes, car cela relève de la sécurité nationale de chaque État. Dans le cas d'une proposition de la Commission qui viserait à inscrire les scanners corporels sur la liste des méthodes européennes pour éviter que les États membres ne les financent, je soutiendrai à nouveau mon collègue et voterai, le cas échéant, contre cette proposition.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O cada vez maior cuidado com a segurança nos Aeroportos tem trazido custos adicionais que têm vindo a ser suportados pelos passageiros. Os custos adicionais originados pelas medidas mais restritivas com a segurança têm que ser suportados pelos Estados, pois existem para prevenir actos terroristas. No entanto tem-se verificado que os custos dessas medidas estão a ser suportadas pelos passageiros. É contra esta realidade que se justifica o voto favorável ao presente relatório.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die Kosten einer Staatsaufgabe, nämlich der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit, können nicht einfach so abgewälzt werden. Es gilt zu entscheiden, welche Kosten den Passagieren hinsichtlich der immer restriktiver werdenden Anti-Terror-Sicherheitsbestimmungen zumutbar sind. Nur wenn die Länder selbst für die vorgeschriebenen strengen Sicherheitsmaßnahmen finanziell einstehen müssen und diese auch selbst entscheiden dürfen, lässt sich verhindern, dass hier ein Wildwuchs an Körperscannern und Co. entsteht. Von Terrorhysterie und unkontrolliertem Wettrüsten würden höchstens findige US-Firmen profitieren. Der vorliegende Vorschlag ist aus diesen Gründen zu begrüßen.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted YES to the report. The important thing for us, however, has been that our two aims of ‘linking costs for security screening and scanning with liberalised groundhandling services’ and ‘intermodal fair treatment of financing security measures’ were both rejected by the EPP and ALDE (RCV).

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. O Parlamento Europeu já havia exigido, por várias vezes, à Comissão a regulamentação do financiamento das taxas de segurança no sector da aviação. A sua posição sempre foi a de defender uma maior transparência e uma afectação dos impostos e taxas de segurança aos seus fins reais, considerando que os Estados-Membros devem suportar os custos de aplicação de medidas mais restritivas.

Embora a Comissão, na sua proposta, não tenha abordado este tema, procurando apenas uma nova avaliação do impacto económico tendo em vista a redução dos custos, com base nos princípios da não discriminação, da consulta e vias de recurso e da transparência dos custos, no presente documento visa-se que o financiamento de medidas mais restritas, quando originem custos suplementares, sejam financiadas pelo Estado. Sublinho a importância das medidas de segurança nos aeroportos e voto a favor da presente iniciativa do Parlamento.

A proposta, a aplicar em todos os aeroportos comerciais da União Europeia, está intrinsecamente ligada às preocupações com o direito à informação, à não discriminação dos passageiros e à protecção dos consumidores. Considero que, apenas através da harmonização das legislações e da clarificação da responsabilidade entre companhias aéreas e Estados-Membros na adopção das medidas de segurança, se conseguirá atingir os objectivos de maior transparência e evitar custos desnecessários.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), na piśmie. − Z zadowoleniem przyjąłem wyniki dzisiejszego głosowania. Uważam, że podczas pracy nad dokumentem udało nam się wypracować jednoznaczne i ambitne stanowisko, przede wszystkim w odniesieniu do finansowania. Jeszcze raz chciałbym podkreślić: ataki terrorystów nie są wymierzone w linie lotnicze, są wymierzone w państwa. To państwo jest gwarantem bezpieczeństwa swoich obywateli i z tego obowiązku musi się wywiązać. Dzisiejszy wynik głosowania 613 do 7 to bardzo wyraźny sygnał wysłany Radzie. Świadczy on o dużej determinacji Parlamentu Europejskiego w kwestii zobowiązania wszystkich państw członkowskich do ponoszenia przynajmniej części kosztów za ochronę w ruchu lotniczym.

 
  
  

Εκθεση: Brian Simpson (A7-0030/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Am votat în favoarea raportului Orientări comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport pentru că are în vedere construcţia şi modernizarea de infrastructuri feroviare, porturi, căi navigabile şi aeroporturi. Printre proiectele prioritare pe care le are în vedere se regăseşte şi calea ferată Curtici-Braşov. Salut desemnarea unui comitet care să sprijine Comisia în punerea în aplicare şi elaborarea orientărilor stabilite de această decizie.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – J’ai résolument voté pour ce texte qui, s’il n’apporte que des modifications techniques, nous rappelle l’importance d’un réseau européen des transports afin de rapprocher les citoyens de l’UE et encourager la mobilité. Cette mobilité est nécessaire puisque, sans découverte de nos voisins, de leurs territoires et de leur culture, il ne peut y avoir d’Europe véritable. Le réseau transeuropéen de transport contribue aussi au plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre en instaurant une meilleure gestion des moyens de transport et en promouvant leur interopérabilité.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), por escrito. Está em causa uma proposta da Comissão Europeia que mais não é do que a Codificação de anteriores normas e regulamentos. São introduzidas ainda alterações de pormenor. Por isso mesmo, e em consonância com o que é proposto pelo relator, atentas as garantias jurídicas e políticas, apoio a aprovação do texto, incluindo as pequenas alterações e as correcções propostas pelo Conselho, e a conclusão do processo através da obtenção de acordo na primeira leitura.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. A proposta é, do ponto de vista técnico, uma proposta de codificação do texto legal. No entanto, a Comissão foi obrigada a recorrer a uma reformulação, uma vez que o texto apresenta pequenas alterações no anexo. Votei favoravelmente a adopção das alterações.

 
  
MPphoto
 
 

  Elie Hoarau (GUE/NGL), par écrit. – Je dénonce le fait que les régions ultrapériphériques ne fassent toujours pas partie intégrante du réseau global transeuropéen de transport, et ce en dépit d'un intérêt primordial pour la cohésion économique, sociale et territoriale. Il est inconcevable que les RUP ne figurent pas sur la planification du réseau et dans plusieurs cartes des réseaux transeuropéens de transport. Le réseau global, les autoroutes de la mer et les projets prioritaires doivent être étendus à toutes les RUP sans discrimination. La politique des RTE-T doit aussi intégrer les services en réseau et les services d'intérêts économiques généraux; elle ne doit pas être circonscrite aux seuls flux majeurs de trafics de fret et de voyageurs. La demande d'égalité de traitement des régions ultrapériphériques doit être entendue. Comment concevoir notre mise à l'écart des réseaux transeuropéens quand la politique de transport européen est essentielle au désenclavement de nos régions et aux libertés de circulation au sein du marché intérieur? Entendez que l'Union européenne solde, d'une main, à d'autres pays, par des traités de commerce, nos productions de sucres, de banane, de rhum; et que, d'une autre main, elle nous écarte des lignes commerciales intra-européennes. Ces deux mains qui nous étranglent, nous les dénonçons.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − În timpul şedinţei plenare am votat raportul referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind orientările comunitare pentru dezvoltarea reţelei transeuropene de transport. A fost o propunere de natură tehnică, adevărata revizie a orientărilor fiind în curs de pregătire. Se estimează că finalizarea lor va avea loc la sfârşitul anului următor. Consider că e un prilej extrem de important de a reafirma importanţa pe care politica în domeniul transporturilor la nivel european o are în contextul actual, în care se dezbat obiectivele pentru Europa 2020. Statele membre în general şi în special România, ca ţară ce încă are nevoie de investiţii în infrastructura de transport, trebuie să fie conştiente că această politică a transporturilor este în proces de reformulare, conform cu noile provocări. Îmbătrânirea populaţiei şi nevoile speciale de mobilitate pentru vârstnici, migraţia socială, schimbările climatice sunt doar câteva din elementele care obligă politica în domeniul transporturilor să fie concepută corespunzător. În paralel, elaborarea în această perioadă a Strategiei UE privind Dunărea, este un cadru perfect pentru ca transportul fluvial pe ape interioare din UE, să fie valorificat la maximum.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), por escrito. O desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes, tem vindo a ser alterado e redefinido ao longo dos últimos anos. Uma rede transeuropeia de transportes eficaz é essencial para que exista um mercado interno saudável e contribui para o reforço da coesão económica e social. O fenómeno do vulcão Islandês veio mostrar, de forma inequívoca, a necessidade da existência de uma rede transeuropeia de transportes eficaz e que possa responder de forma coordenada aos problemas surgidos nestas situações. A presente decisão é importante, porque dá orientações quanto aos objectivos, às prioridades e às grandes linhas de acção no domínio da rede transeuropeia de transportes.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), schriftlich. Die EU hat die Bedeutung der baltisch-adriatischen Achse mit der prioritären Einstufung des nördlichen Arms von Danzing nach Tschechien und dem Bekenntnis zum Brenner-Basistunnel-Projekt bestätigt. Umso wichtiger ist der Ausbau des Südteils der Achse über die österreichische Südbahn nach Italien. Genau in diesem Netz, das etwa die Hälfte aller Güter und Personen befördert, gilt es, ein gefährliches Nadelöhr zu entschärfen. Eine Unterstützung seitens der EU für das Koralm-Projekt wird durch die bereits bestehenden Engpässe der dortigen Bahntrassen für den Gütertransport – für den sich die EU schließlich stets stark macht – unerlässlich. Die EU hat die einmalige Chance, mit dem Koralmtunnel die Verlagerung auf die Schiene in einem Ausmaß zu erreichen, das seit Jahrzehnten angestrebt wird. Da der Ausbau der transeuropäischen Netze für die europäische Wettbewerbsfähigkeit entscheidend sein kann und es sich bei den vorliegenden Änderungen nur um technische Anpassungen handelt, habe ich für den Bericht gestimmt.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I voted in favour of this report even though our amendment was not adopted.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), por escrito. Relativamente às prioridades nacionais no contexto da rede transeuropeia de transportes, parece-me importante apostar não só na ferrovia, mas sobretudo nas auto-estradas marítimas e na interoperabilidade e co-operabilidade dos vários tipos de transporte.

Só uma verdadeira rede de transporte combinado, apoiada por uma gestão eficaz, poderá trazer competitividade à alternativa marítima, essencial para o nosso país, que beneficia de um acesso privilegiado a vias navegáveis, e verdadeiramente crucial para as regiões insulares e ultraperiféricas como é o caso da Madeira. Para além disso, trata-se de uma ferramenta fundamental para a continuação da concretização do mercado interno e para a coesão territorial.

A aprovação em plenário deste relatório, consensual tanto no Parlamento, como na Comissão e no Conselho, e marcadamente técnico, segue a indicação praticamente unânime da Comissão dos Transportes e do Turismo.

Em resumo, esta proposta, que eu próprio apoiei, não modifica o conteúdo do texto da rede transeuropeia de transportes, acrescentando apenas os mapas dos doze Estados-Membros que aderiram à União Europeia em 2004 e 2007. A revisão das orientações comunitárias para o desenvolvimento da rede transeuropeia de transportes está em preparação e não deverá ser conhecida antes do final de 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), rakstiski. − ES: 5 mln. km nutiestų kelių (62 tūkst. km greitkeliai), 215 tūkst. km geležinkelio linijų, 41 tūkst. km vidaus vandenų. Iki 2020 m. tikimasi, jog susisiekimas tarp valstybių narių išaugs dvigubai. Vieninga Europa neįmanoma be koordinuoto ir veiksmingo transeuropinio transporto tinklo (TEN-T). Remiantis ES sutartimi investicija TEN-T sieks apie 500 mlrd. eurų. Todėl svarbu užtikrinti Europos bendradarbiavimą ir apdariai atsirinkti prioritetinius projektus. TEN-T skirtas apjungti žemės, jūros ir oro transporto tinklus visoje Europoje iki 2020. Pagrindinis tikslas – užtikrinti greitą ir lengvą prekių ir žmonių judėjimą tarp valstybių narių. Lietuvos didžiausią uostą Klaipėdą su Vilniumi jungia Europai būdingas greitkelis bei geležinkelio linija su Rytais ir Maskva. Norint, jog uostas išliktų konkurencingas, reikia modernizuoti jo dabartinę infrastruktūrą, pašalinti administracines kliūtis. Geležinkeliai ir vidaus vandenys turėtų būti ypatingai išnaudojami didelių nuotolių transportui, o keliai - trumpiems atstumams. Daugiau pastangų skirti krovinių tranzitui bei vidaus vandenų transportui (veiksmingesnis išlaidų ir energijos atžvilgiu, neterštų aplinkos, saugus). Svarbiausia – keleivių saugumas ir apsauga. Finansų krizė paveikė transporto politiką. Tačiau TEN-T gali būti naudojamas darbo vietų kūrimui, socialinės ir ekonominės sanglaudos stebėjimui. Transporto politikos svarbą Europos ekonomikai pripažįsta Europos 2020 m. strategija. Laisvas žmonių ir prekių judėjimas apibrėžia ES. O tai įmanomas tik esant geram TEN-T.

 
  
  

Εκθεση: Evgeni Kirilov (A7-0055/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. Votei favoravelmente este relatório porque considero que face à crise actual é necessário encontrar mecanismos céleres para a execução dos programas de ajuda, permitindo desta forma uma maior utilização do financiamento comunitário visando em particular os cidadãos, nomeadamente, os desempregados. Esta proposta visa algumas mudanças de regulamentação para simplificar as regras de execução da política de coesão e aumentar o pré-financiamento (pagamentos antecipados) a programas do FEDER e FSE. As previsões económicas prevêem uma forte redução do crescimento da União Europeia - 1,1% em 2010; neste contexto, o presente relatório apresenta-se como um contributo de reacção à crise financeira e às suas repercussões socioeconómicas. Nesse sentido considero o mesmo muito importante para uma maior transparência e simplificação das regras que regem a política de coesão. Este contributo terá um impacto positivo no ritmo de execução dos programas, particularmente porque dará às autoridades nacionais, regionais e locais a possibilidade de recorrer a regras mais claras e menos burocráticas, que permitirão mais flexibilidade na adaptação dos programas aos novos desafios.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), în scris. − Anul trecut, Comisia a făcut o propunere de modificare a Regulamentului privind fondurile structurale (1083/2003), pentru a acorda stimulente economice statelor membre afectate în mod grav de criza economică. Printre altele, Comisia propunea o derogare de la principiul cofinanţării, prin introducerea unei opţiuni temporare pentru statele membre care au probleme de fluxuri de numerar de a solicita rambursări de 100% pentru finanţările măsurilor eligibile pentru Fondul Social European.

Consiliul a respins această propunere, dar a fost de acord cu prelungirea termenului pentru calcularea sumelor dezangajate din oficiu din angajamentele bugetare anuale aferente contribuţiei totale anuale pe 2007 pentru a îmbunătăţi absorbţia de fonduri destinate anumitor programe operaţionale.

Cred că propunerea raportorului de a se reconstitui, ca o măsură tranzitorie, creditele aferente exerciţiului financiar 2007 pentru fondurile de asistenţă din cadrul Fondului Social European, ca urmare a dezangajării, este justificată, având în vedere intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, care ar împiedica aplicarea articolului 93 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1083/2006 în forma sa actuală.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione si sono dimostrati strumenti validi e utilissimi per lo sviluppo territoriale e per fronteggiare le conseguenze della crisi economica che ormai da diverso tempo sta imperversando sulla scena europea e mondiale. A tale proposito, accolgo con favore le proposte di semplificare le procedure per il disimpegno dei fondi e di facilitare i pagamenti a favore dei beneficiari dei vari programmi attuati con i suddetti fondi. Sono inoltre favorevole alla disposizione di una quota supplementare di prefinanziamento per il 2010 per quegli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sophie Auconie (PPE), par écrit. – En tant que référent sur ce rapport pour le groupe PPE, j'ai appelé mes collègues à voter en faveur de ce texte. En ce qui concerne les simplifications contenues dans ce rapport, je suis convaincue qu'il s'agit d'une très bonne chose. C'est un vrai bond en avant: moins d'informations à fournir, plus de flexibilité sur les projets générateurs de recettes, moins de contrôles par la Commission pour les projets environnementaux entre 25 et 50 millions d'euros, etc.

Sur l'aspect financier, j'ai plaidé pour la réorientation de la proposition initiale. En effet, il n'aurait pas été bon de remettre en cause le principe de cofinancement des dépenses et de mettre en œuvre des projets à 100% sur le Fonds Social Européen (FSE) comme l'avait proposé la Commission. Pour équilibrer les dépenses sur le long terme, certains États auraient été confrontés à de graves difficultés financières. Le Parlement a trouvé un compromis permettant d'aider les pays les plus durement touchés par la crise et d'éviter des dégagements d'office sur 2007.

À travers ce vote, nous apportons un grand soutien aux bénéficiaires des fonds européens ainsi qu'aux services instructeurs. Mais n'oublions pas qu'il y a encore beaucoup à faire sur la simplification...

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), raštu. − Svarbu pažymėti, kad nacionaliniams finansiniams ištekliams tenkanti našta vis didėja ir verčia imtis tolesnių veiksmų jai mažinti – geriau panaudoti Bendrijos finansavimą, mobilizuoti visus turimus fondus ir skatinti jų veiklą, siekiant įveikti krizę, visų pirma pasinaudojant Europos socialiniu fondu (ESF) greito ekonomikos atkūrimo priemonėms įgyvendinti, kaip numatyta minėtame komunikate. Ypatingai svarbu, kad daugiau pastangų būtų skiriama Bendrijos finansavimo valdymui palengvinti siekiant paspartinti finansavimo skyrimą labiausiai ekonominio nuosmukio paveiktiems paramos gavėjams. Svarbu siekti bendro tikslo – spartinti bendrai finansuojamas investicijas valstybėse narėse ir regionuose ir didinti finansavimo poveikį ekonomikai apskritai, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir užimtumui. Mažosios ir vidutinės įmonės yra ES ekonomikos varomoji jėga ir pagrindinės tvaraus ekonomikos augimo veikėjos, sukuriančios daug kokybiškų darbo vietų. Tolesnis sanglaudos politiką reglamentuojančių taisyklių paprastinimas ir tikslinimas turės neginčijamai teigiamą poveikį programos įgyvendinimo spartai, nes visų pirma nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos galės naudotis aiškesnėmis ir mažiau biurokratiškomis taisyklėmis, o tai suteiks galimybę lanksčiau pritaikyti programas prie naujų iššūkių.

 
  
MPphoto
 
 

  David Casa (PPE), in writing. − The report concerns the financial management of some of the most important funds within the European Union. These are inclusive of the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund. After a careful analysis of the proposal for regulation (COM(2009)0384) as well as Article 161 of the EC Treaty in addition to other documents, I was inclined to support the position of the rapporteur and have therefore voted in favour of the report.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), în scris. − Modificarea Regulamentului privind implementarea fondurilor structurale şi de coeziune este o măsură de sprijin a statelor UE pentru perioada de criză şi, mai ales, răspunde cerinţelor acestora privind simplificarea managementului fondurilor.

Consider că noile prevederi vor contribui totodată la reducerea riscului de pierderi de fonduri neutilizate suficient de repede, având în vedere că se oferă o marjă de timp mai mare pentru proiecte care nu au fost încă aprobate sau implementate în perioada specificată.

Sper totodată că aceste reguli simplificate vor intra în vigoare cât mai curând posibil, astfel încât statele membre şi, mai ales, regiunile vizate să poată beneficia de această posibilitate de finanţare UE, iar autorităţile publice din aceste regiuni să continue să investească în proiecte europene în ciuda constrângerilor bugetare.

 
  
MPphoto
 
 

  Marielle De Sarnez (ALDE), par écrit. – La Délégation du Mouvement Démocrate se félicite de l'adoption d'un rapport permettant de simplifier certaines dispositions du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et du Fonds de cohésion. L'assouplissement des délais pour l'utilisation des fonds est une avancée majeure. Les règles actuelles imposent que les aides soient utilisées dans les deux années qui suivent leur obtention. À défaut, elles devaient être restituées. Les nouvelles règles permettront aux régions et aux États membres de ne pas perdre les fonds engagés en 2007 pour des projets dont la mise en œuvre a été retardée. Désormais les projets à caractère environnemental d'un montant inférieur à 50 millions d'euros n'auront plus besoin de faire l'objet d'une demande spécifique des Etats membres en vue d'une approbation de la Commission européenne. Des avances financières supplémentaires pour 2010 seront autorisées aux Etats membres les plus durement touchés par la crise économique et financière. La simplification de certaines dispositions va également faciliter la révision des Programmes Opérationnels en cours et permettra de mieux répondre à des situations de crise. Par exemple, les régions touchées par la tempête Xynthia pourront faire usage de cette nouvelle souplesse pour apporter une réponse aux victimes de cette catastrophe.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Dušek (S&D), písemně. − Komise předložila návrh na změnu nařízení o strukturálních fondech, jejímž cílem bylo poskytnout členským státům výrazně zasaženým finanční krizí potřebný ekonomický stimul. Změnou má být použití tzv. prahů podpory. Měl by nově platit práh ve výši 50 milionů EUR namísto současných 25 milionů EUR. Velké projekty by měly být také chráněny před automatickým rušením prostředků na závazky. Dále by některým státům mělo být umožněno žádat o úhradu 100 % nákladů na opatření v oblasti trhu práce z Evropského sociálního fondu. Pokud by bylo rozpočtově možné otevřít financování bez nutnosti spoluúčasti, o čemž velmi pochybuji, pak je jedinou správnou a možnou cestou srovnávat pravidla a předpisy pro všechny stejnou měrou. Je absolutně nepřijatelné, aby se některé členské státy označily za „více postižené krizí“, a z těchto důvodů byly pro ně přijaty výjimky z pravidel. Pokud výjimky, pak všem obdobné! EU není plošně tak obrovským celkem, abychom mohli vyvozovat pro členské státy různé důsledky finanční krize. Ekonomiky jsou spjaté a výsledky ekonomického hospodaření se vzájemně ovlivňují. Je rovněž nesprávné, abychom trestali neumožněním výjimek ty členské státy, které usilují o stimul ekonomiky samy a nečekají na pomoc EU. I v době krize bojujme za rovné podmínky pro rovnocenné situace! Zpráva toto zohledňuje, podporuji její přijetí.

<