Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2593(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0238/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.55
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Rozpravy
Čtvrtek 6. května 2010 - Brusel Vydání Úř. věst.

10. Vysvětlení hlasování (pokračování)
Videozáznamy vystoupení
PV
  

Návrhy usnesení: Zákaz těžebních technologií používajících kyanid v EU (RC-B7-0238/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Přál bych si, aby se zákaz použití kyanidu v těžebních technologiích rozšířil po celé Evropské unii. Přál bych si, abychom mohli tyto technologie v budoucnu zcela odstranit, abychom zabránili dalším závažným přírodním katastrofám, kdy se různé toxické látky dostávají do našich vodních zdrojů. Takový případ se stal v Maďarsku, kde před 10 lety téměř všechen život v řece Tisa vymřel. Slovensko je tímto problémem také zasaženo, protože nehoda se stala nedaleko hranic, a přesto má v úmyslu otevřít v blízké budoucnosti doly, kde by byla využívána stejná technologie pro těžbu zlata. Tento a podobné problémy nejsou spory mezi dvěma zeměmi EU; je naším společným zájmem, abychom měli udržitelnější environmentální politiku. Proto jsem hlasoval ve prospěch a proto bych se rád připojil k zastáncům tohoto opatření.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE). (IT) Pane předsedající, hodláme přikročit k zákazu těžebních technologií používajících kyanid, protože – jak před chvilkou řekli kolegové poslanci – způsobily a nadále způsobují závažné environmentální nehody a představují velké nebezpečí pro zdraví člověka i zvířat.

Naše hlasování mělo vyjádřit jasné přání italské delegace IDV skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu, aby se nejednalo se základními lidskými právy, jako je zdraví občanů a přírodní prostředí, tak, že je vystavíme ekonomickým zájmům několika výrobců systémů. Dovolte mi k tomuto říci, že jde o systémy těžby zlata, nikoli brambor, a vlastnické společnosti by tedy snadno mohly vyčlenit hospodářské a finanční prostředky na vývoj technologií, které jsou kompatibilní se životním prostředím a zdravotně nezávadné.

 
  
MPphoto
 

  Corneliu Vadim Tudor (NI).(RO) Rád bych poděkoval téměř 500 kolegů poslanců, kteří včera hlasovali velkou většinou proti používání kyanidových technologií v těžbě. Slovo kyanid je synonymum pro smrt. Tato jasná volba bude zejména pro nás Rumuny velkým přínosem. Jedno z největších přírodních nalezišť se nachází v Transylvánii. Odborníci odhadují, že obsahuje 300 tun vysoce čistého uranu, 800 tun zlata a 2 000 tun stříbra, nemluvě o ohromném množství ostatních vzácných kovů a prvků. Nenasytné mafiánské gangy, místní i přeshraniční, kolem těchto pokladů obcházejí neustále přiostřují agresivní tón své propagandy plné směšných lží.

Používání kyanidových technologií by způsobilo ohromnou katastrofu otrávením přírodního prostředí a výsledkem by bylo vyhození čtyř hor do povětří, zničení devíti hřbitovů a osmi křesťanských kostelů. Nemluvě o 1 700 km římských ochozů s pozůstatky římské citadely Alburnus Maior, které by byly smeteny z povrchu zemského, archeologický klenot popsaný UNESCO jako jedinečné kulturní dědictví. Evropě stačil jeden Černobyl a nepotřebuje další.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Včera jsem hlasoval proti návrhu usnesení, protože mě o to požádaly místní komunity, které tento zákaz vnímají jako hrozbu pro rozvoj oblasti.

Ve skutečnosti se domnívám, že pozměňovací návrh, který jsem navrhl spolu se 40 kolegy poslanci a který volal po vypracování studie s cílem vyjasnit otázku dopadů, by bylo čestné a rozumné gesto. Jinak vášně zde vyjádřené posloužily ke zmaření šancí některých komunit na rozvoj.

 
  
  

Návrh usnesení: Kyrgyzstán (RC-B7-0246/2010)

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins (GUE/NGL). Pane předsedající, mohu se vás zeptat, proč tolik poslanců může hovořit hlasitě a neurvale při soukromých rozhovorech, zatímco ostatní poslanci se snaží vyjádřit?

(Potlesk)

Hlasování o usnesení o Kyrgyzstánu jsem se zdržel. Před pěti lety se občané Kyrgyzstánu mobilizovali k tulipánové revoluci proti zkorumpovanému režimu a za lepší život. Bakijevova vláda, která přišla k moci, bohužel naděje na lepší život pro masy zmařila a zřídila zkorumpovaný a autoritářský režim. Nová vláda je bohužel složena z Bakijevových přátel a nemá žádnou důvěru, pokud jde o nový život pro lidi v regionu.

Podporuji své kolegy socialisty z mezinárodního Výboru pro pracující v regionu, kteří žádají volby do nového parlamentu, a zároveň připomínají, že se nic nezmění, dokud dělníci a venkovští lidé nebudou mít své vlastní kandidáty a nezávislou stranu pracujících, která zvrátí katastrofální privatizace z posledních 20 let, překoná neoliberální kapitalismus a zavede skutečnou demokratickou změnu, nové instituce kontrolované pracujícími, skutečné plánování hospodářství a socialistickou federaci střední Asie.

 
  
  

Zpráva: Alojz Peterle (A7-0121/2010)

 
  
MPphoto
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE). – (LT) Velice mě těší, že tento dokument byl přijat velkou většinou, tedy že téměř nikdo nebyl proti. To je celkem pochopitelné, protože zdraví se týká nás všech a našich nejbližších. Také blahopřeji Evropskému parlamentu, všem občanům EU i panu zpravodaji k přijímání takových rozhodnutí, která by měla podpořit konkrétnější a zacílenější kroky nejen k uzdravení těch, kdo trpí rakovinou, ale také k zajištění její prevence. Bohužel, prognóza, pokud jde o rakovinu, je skutečně hrozivá a my se musíme soustředit na snahy o její překonání.

Hlasovala jsem pro přijetí tohoto dokumentu, protože jsem přesvědčena, že integrovaný přístup k případům rakoviny a boj proti nim by měl být brán jako zvláště důležitý coby součást zdravotní strategie Evropského společenství i členských států. Společná a koordinovaná činnost členských států je potřebná pro snížení rizik u případů rakoviny.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). – (SK) Ve zprávě o opatřeních pro boj proti rakovině se hovoří o významu prevence v boji proti této nemoci.

Víme, že v případě včasného zjištění této nemoci je větší šance na úspěšnou léčbu. Výskyt některých druhů rakoviny je možné předvídat podle genetických předpokladů, způsobu života a podobně. Proto si myslím, že rozsáhlejší screening může být prvním účinným a rychlým krokem k předcházení řady úmrtí. Dalším významným krokem by mohlo být postoupení a rozšíření úspěšných metod léčby do všech zemí EU, i na pracoviště s menšími zkušenostmi s léčbou rakoviny, aby bylo možné lépe zajistit účinnou léčbu.

V každém případě je však třeba ocenit práci pana Peterleho v naději, že EU podnikne rozsáhlejší opatření v boji proti této chorobě.

 
  
MPphoto
 

  Vito Bonsignore (PPE). (IT) Pane předsedající, chtěl bych ocenit práci, kterou vykonal Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a zejména pan zpravodaj Peterle. Tento rozvoj partnerství v boji proti rakovině, což je velmi citlivé téma, dělá čest Parlamentu jako celku.

Podle údajů Světové zdravotnické organizace každý rok umírá přibližně milion evropských občanů na následky nádoru a ve zhruba 10 % případů byl nádor způsoben vystavením karcinogenním látkám v zaměstnání. Jsem přesvědčen, že cíl snížit počet nových případů o 15 % do roku 2020 by měl být uskutečňován také prostřednictvím společných činností s členskými státy. Evropa musí demonstrovat, že i v této oblasti je jednotná. Podle mého názoru odstavec 66, který může zaručit dostupnost léků každému v každé zemi, této základní zásadě odpovídá.

Pane předsedající, proto jsem hlasoval ve prospěch této zprávy.

 
  
  

Zpráva: Patrizia Toia (A7-0120/2010)

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE). – (HU) Dámy a pánové, v uplynulých letech zažíváme prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií. Významný rozvoj a výsledky odvětví ICT přispěly k rozvoji jiných, dříve stagnujících odvětví, jako je mechatronika, nanotechnologie, kontrolní a měrná technika. Proto bychom měli schválit iniciativu Komise pro využívání ICT k plnění cílů EU 2020. Vítám skutečnost, že jsme tento program přijali, a jsem rád, že i já jsem pro něj mohl hlasovat. Je nezbytné, abychom své plánované cíle do roku 2020 splnili, tedy, abychom snížili emise oxidu uhličitého a zvýšili energetickou účinnost. Odvětví ICT může být strategicky významné pro program úspor energie EU a pro zvyšování konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Chceme-li toho však dosáhnout, potřebujeme podporu standardizace měřících zařízení, jakmile to bude možné, pomoc začínajícím výzkumným projektům a prosazení balíčku opatření zaměřených na snížení spotřeby, zlepšení výroby a správu poskytování služeb.

 
  
  

Zpráva: Vittorio Prodi (A7-0057/2010)

 
  
MPphoto
 

  Barbara Matera (PPE). (IT) Pane předsedající, hlasovala jsem pro a oceňuji hodnotnou práci, kterou pan Prodi odvedl na základě významné činnosti Evropské komise.

Zastupuji jižní Itálii, která leží na jihu Evropy, ve Středomoří. Naši občané v nás vložili důvěru a nezaslouží si, abychom je zanechali nepřipravené na dopady změny klimatu v našich regionech a na venkově, který je závislý především na zemědělství, rybolovu a turismu a je z velké části tvořen zranitelnějšími společenstvími a sociálními skupinami.

Proto jsem přesvědčena, že solidarita mezi různými státy a oblastmi je zásadní, zejména v reakci na tuto novou strategii, kterou zavádíme. Je opravdu velmi těžké hovořit v tomto zmatku; každopádně už končím. Chválím provádění nástroje fondu solidarity, o němž jsem vypracovala zprávu za skupinu Evropské lidové strany (křesťanských demokratů), jako dodatečnou podporu pro rychlou a účinnou reakci na dopady změny klimatu. Je skutečně nemožné zde hovořit.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). Pane předsedající, podporuji bílou knihu Komise a zprávu pana Prodiho. Myslím, že taková bílá kniha je po rozhovorech o změně klimatu v Kodani obzvláště potřebná. Výsledky, které jsme v Kodani viděli, rozhodně nejsou dostatečné. Nezávazný dokument o zastavení globálního oteplování na +2° C, který byl odsouhlasen v Kodani, by pro Evropu stále znamenal oteplení, což by znamenalo extrémní regionální změny klimatu.

Je třeba věnovat zvláštní pozornost způsobu, jímž vyrábíme energii. Je třeba, abychom vyvinuli větší snahy o stanovení konkrétní společné energetické politiky. Musíme podporovat výzkum technologií šetrných k životnímu prostředí, a zároveň určit jasné politické rámce ohledně toho, jak mohou být technologie obnovitelné energie zavedeny a začleněny do našich ekonomik.

Doufám, že tato bílá kniha zavede EU správným směrem a vyústí v konkrétní politické kroky.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D). (DE) Pane předsedající, podporuji návrh, který dnes předložil pan Prodi. Ovšem pozměňovací návrh k této zprávě, který předložila skupina Evropské lidové strany (křesťanských demokratů) a pan Seeber a který byl bohužel přijat, se mi jeví jako pochybnější. Znepokojuje mě, že konzervativci tuto metodu používají ke znovuzavedení jaderné energie zadními dveřmi. Podpora zdrojů nízkouhlíkových energií je dobře známý argument, který používá jaderná lobby. Ráda bych zdůraznila skutečnost, že zpráva pana Prodiho jde rozhodně jiným směrem. Jako Rakušanka nevnímám jadernou energii jako obnovitelnou. Je pro mě velmi důležité jasně říci, že jsem dnes nehlasovala pro tento odstavec.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: JERZY BUZEK
Předseda

 
Poslední aktualizace: 23. července 2010Právní upozornění