Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0282/2010

Rozpravy :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Hlasování :

PV 20/05/2010 - 13.2

Přijaté texty :


Rozpravy
Čtvrtek 20. května 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

12.2. Situace v Thajsku
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. – Dalším bodem je rozprava o šesti návrzích usnesení o Thajsku(1).

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, autorka. – Paní předsedající, Thajsko prochází násilnou krizí: na jedné straně stojí opoziční skupina „rudých košil“, na druhé armáda a skupina „žlutých košil“. Zhruba 80 lidí již přišlo o život a téměř 2 000 jich bylo zraněno. Demokracie je ohrožena a země se nachází ve vládou vyhlášeném výjimečném stavu.

Tento stav vyústil v cenzuru. Sdělovací prostředky, jako jsou televize, rádio a internet, jsou zablokovány. Je velmi důležité zastavit násilí, a proto vyzýváme všechny strany, aby při snaze tak učinit zachovaly zdrženlivost. Výjimečný stav by neměl být zneužíván k omezování základních práv a svobod jednotlivce. Cenzura musí skončit a je nutné obnovit svobodu sdělovacích prostředků a projevu. Tyto hodnoty jsou pro svůj cenný vztah k Thajsku pro Evropský parlament velmi důležité.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, autor.(RO) Jak jsme všichni viděli, neboť od začátku dubna se jedná o hlavní téma zpráv, zažívá Thajsko atmosféru politického násilí, jaké za poslední desetiletí nepamatuje. Nejprve bych chtěl vyjádřit svou solidaritu s rodinami obětí násilí v ulicích. Domnívám se, že se zde jedná o to, co bych popsal jako tradiční konfrontaci mezi svobodou projevu a sdružování na jedné straně a nutností, aby vláda udržovala veřejný pořádek, na straně druhé. Sled událostí byl v posledních dnech a hodinách velmi rychlý. Zdá se, že se do Bangkoku navrátil relativní klid, přestože včera v noci bylo toto hlavní město po zásahu vládních sil v plamenech.

Doufejme, že se lze nové spirále násilí vyhnout. Aby se tak však stalo, je zapotřebí umírněnosti, protože demokracie nemůže zvítězit prostřednictvím násilí. Domnívám se, že vláda bude muset uskutečnit plán, který představila 3. května. Zároveň mám za to, že prošetření nedávných událostí a potrestaní viníků jsou opatření nutná k zajištění smíření.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorka.(FR) Paní předsedající, demonstrace „rudých košil“ byly potlačeny krveprolitím. Aniž bych chtěla přilévat oleje do ohně, ráda bych řekla následující, protože postup pro naléhavé případy Evropského parlamentu vyžaduje, abychom v krizi usmiřovali a hledali řešení spíše než dále podněcovali hněv lidí. Za prvé, každý občan smí oprávněně požadovat svobodné a spravedlivé volby. To je nepopiratelné právo, které by se mělo zaručit všem thajským občanům. Tuto možnost v jednom okamžiku navrhl premiér Vedžadžíva, poté ji však „rudé košile“ odmítly. Nyní se k ní musíme vrátit.

Za druhé, odsuzuji používání ostrých nábojů proti demonstrantům a krutou represi z posledních dnů, která si podle oficiálních zdrojů vyžádala nejméně 12 obětí, včetně italského novináře, a mnoho zraněných. Nastal čas toto násilí, které se rozšířilo po celé zemi, zastavit.

Tímto nechci obhajovat, abychom se postavili na tu či onu stranu, ale vyzývám thajskou vládu, aby upřednostnila řešení vyjednáváním a zajistila, aby vyhlášený výjimečný stav neomezoval osobní svobodu či svobodu projevu, což by jen vyhrotilo napětí, a zejména ji vyzývám, aby zvážila návrat k volebním urnám.

Současné nepokoje hrozí rozdělit tuto zemi. Na severovýchodě, který je venkovskou oblastí s laoskou kulturou, hrozí ústřední oblasti, Bangkoku a jihu, tedy baštám demokratické strany, opozice téměř povstalecké povahy. To by mohlo vést ke kvasiteroristickým hnutím útočícím na to, co lze nazvat byrokracií a elitou, tedy na bašty moci.

Je naprosto nutné vrátit se k volbám, jednáním a ukončit násilí při zachování svobod. V souvislosti s dnešním násilím zní tato slova samozřejmě prostě, a snad i poněkud naivně. Volba padla záměrně na toto parlamentní usnesení proto, aby se zabránilo jakémukoliv výbuchu násilí v Thajsku a byl ponechán prostor pro dialog, což ale neznamená, že se můžeme zříci všech výzev k demokracii.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, autorka.(DE) Paní předsedající, obrazy hněvu, násilí a ničení v Bangkoku jsou v našich myslích ještě stále čerstvé. I když se nyní pozornost do značné míry od vysoce napjaté situace v thajském hlavním městě odvrátila, riziko dalších násilných střetů ještě v žádném případě nepominulo. Násilné střet mezi takzvanými rudými košilemi a vládou, kterou podporuje armáda, si už vyžádal více než 70 mrtvých a téměř 2 000 zraněných. Vláda oznámila, že tato úmrtí prošetří, a toto vyšetřování se musí zabývat také úmrtími, ke kterým došlo v několika posledních dnech.

Je důležité zvážit základní příčiny těchto opakovaných protestů a střetů s cílem najít životaschopné politické řešení. Část thajského obyvatelstva je vážně znevýhodněna a sociálně vyloučena. Tito občané velmi kriticky pohlížejí na to, jak se s nimi nespravedlivě zachází a že mají nedostatek práv. Bojují proti své relativně nízké životní úrovni. Mezi další faktory patří nápadná a rozsáhlá korupce v politickém vedení, ale i mezi lidmi v odpovědných funkcích v rámci občanské společnosti. Pokud se má najít trvalé řešení, spíše než jen ukončit nepřátelství, musí se tyto strukturální problémy pojmenovat a vyřešit.

Vyzýváme všechny strany konfliktu, aby se vážně a konstruktivně podílely na hledání řešení této těžké krize. K dosažení tohoto cíle musí obě strany použít výhradně mírové a demokratické prostředky, a proto potřebují podporu EU.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, autorka.(FR) Paní předsedající, lidové hnutí „rudých košil“ již v Bangkoku demonstruje po několik týdnů a požaduje dodržování demokracie. Uvědomme si, že současná vláda, přestože prezident je u moci teprve od prosince 2008, je výsledkem vojenského převratu, k němuž došlo v září 2006.

Co „rudé košile“ požadovaly? Premiérovu rezignaci, rozpuštění parlamentu, předčasné volby – stručně řečeno, demokracii. Dne 4. května 2010 předseda vlády oznámil plán smíření založený na těchto slavných předčasných volbách, ale atentát spáchaný 13. května na generála Khatiiyu, velitele „rudých košil“, jednání ukončil.

To jsou souvislosti, v nichž jsme připravovali toto usnesení, které je dnes před námi. Při včerejším vojenském zásahu bylo zabito několik lidí, včetně italského novináře. Je pro nás klíčové, aby toto usnesení, o kterém budeme hlasovat, tyto události zohlednilo, zejména když se hlavní představitelé hnutí „rudých košil“ okamžitě vzdali a vyzvali obyvatele ke klidu.

Ve skutečnosti existují pochyb stran nástupnictví krále. Podivuhodným způsobem mlčel. Signál, který musíme vyslat, je ten, že demokracii si nelze vynutit silou, a že není přijatelné, aby demonstrace potlačovaly vysláním armády s rozkazem střílet na potkání. Toto usnesení toto násilí dokonce ani neodsuzuje. Nebudeme hlasovat v jeho prospěch. Thajci mají na demokracii právo a je třeba učinit vše pro to, aby se zabránilo dalšímu vojenskému převratu.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, autorka.(PL) Thajsko – země, která byla donedávna považována za baštu demokracie a stability v jihovýchodní Asii – nedávno zažilo nejdramatičtější události za poslední téměř půl století svých dějin.

Boje v konfliktu mezi stoupenci bývalého premiéra Tchaksina Šinavatry, známými jako představitelé hnutí „rudých košil“, a vládou a armádou pokračují. Bylo zabito více než 60 lidí, včetně cizích státních příslušníků, mezi nimi i občanů zemí EU, zraněno téměř 2 000 lidí a hlavní město Bangkok značně poškozeno.

Rodiny obětí si od nás samozřejmě zaslouží projevy sympatie, soustrasti a solidarity, musíme si však být vědomi toho, že je dnes thajský národ velmi rozdělen. Lidská práva, jako jsou svoboda shromažďování a svoboda projevu, jsou značně omezena a tento konflikt bude velmi obtížné řešit mírovými a politickými prostředky.

Proto je nutný tlak – mezinárodní tlak, také ze strany Evropské unie – na obě strany konfliktu na to, aby se pokračovalo v jednáních a pokusech o řešení sporu politickými prostředky, a nikoliv násilím.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann, jménem skupiny PPE.(DE) Paní předsedající, během pouličních bojů, které se začaly podobat občanské válce, bylo od minulého týdne zabito 75 lidí a více než 1 800 jich bylo zraněno. Vůdci demonstrantů se vzdali po tvrdém vojenském zákroku. Situace v Bangkoku se však nadále stupňuje. Včera i dnes jsem o tom získal zprávy z telefonických hovorů. Do této chvíle nebyly některé oblasti hlavního města zasaženy konfliktem, to se však změnilo. Bez ohledu na to, zda nosí lidé rudé, černé, žluté či zelené košile, je třeba zastavit násilí a zabránit dalšímu stupňování situace.

Postoj skupiny Evropské lidové strany (Křesťanských demokratů) je jasný. K objektivním diskusím neexistuje žádná alternativa. Všechny incidenty musí šetřit nezávislá komise. Velice vítáme plán uspíšit parlamentní volby. Pane Tajani, EU musí převzít aktivní roli a jednat jako zprostředkovatel. Máme diplomatické prostředky k přerušení spirály násilí a zahájení procesu konstruktivního dialogu. Pane Tajani, musíme jednat, protože Thajsko se otřásá v základech.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, jménem skupiny S&D.(RO) Rovněž bych ráda vyjádřila solidaritu s thajskými rodinami, které truchlí v důsledku násilných střetů v Bangkoku. Situace je o to více alarmující, že neexistují skutečné vyhlídky na řešení vnitřního konfliktu. Represálie v ulicích hlavního thajského města, které vedly k desítkám mrtvých a stovkám zraněných, nelze v žádném případě přijmout jako prostředek k řešení existujících problémů.

Brutální užití sil a zavedení cenzury, která televizním stanicím zakazuje vysílat jiné programy než ty, které schválila vláda, představují porušení základních lidských práv. Je v podstatě povinností Evropské unie a celého civilizovaného světa odsoudit použití ozbrojených sil proti civilistům a požadovat propuštění těch, kteří byli nezákonně zatčeni, a také provedení co nejnestranějšího vyšetření úmrtí, k nímž došlo. Pokud ztráty na lidských životech vůbec něčemu slouží, pak pouze tomu, aby se opozice stala ještě nesmiřitelnější, a rozdmýchávání dalšího násilí, které se rozšířilo už i na severovýchod této země.

Hrozí riziko, že se pouliční střety zvrhnou v občanskou válku. Domnívám se, že mezinárodní organizace, zejména OSN, musí co možná nejdříve zasáhnout, aby se zabránilo ještě vážnějšímu zhoršení situace a za účelem zprostředkování nezbytného dialogu mezi úřady a opozicí, který je jedinou demokratickou možností jak současnou krizi vyřešit mírovou cestou.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins, jménem skupiny GUE/NGL. – Paní předsedající, odsuzuji surové represe proti demonstrantům v Bangkoku i jinde v Thajsku ze strany thajské vlády a státu. Navzdory propagandě, že se jedná o teroristy, se ve skutečnosti jednalo převážně o chudé zemědělce ze severu a okolí Bangkoku, části městské dělnické třídy a jejich rodiny, kteří svůj protest považovali za boj proti ohromné chudobě a útrapám, jež prožívají.

Tito utiskovaní lidé však bohužel hledají řešení u miliardářů a bývalého premiéra Tchaksina Šinavatry. Navzdory některým populistickým opatřením proti chudobě, která provedl, když byl ve vládě, je pan Thaksin představitelem kapitalistické elity a klame masy. Na druhé straně je současný premiér Abhisit a jeho strana, kteří představují další část této elity.

Domnívám se, že chudé venkovské masy a městská dělnická třída v Thajsku naléhavě potřebují k boji za svá práva vlastní nezávislé organizace a doufám, že příští mobilizace v Thajsku by mohla být společným bojem pracovníků, chudých zemědělců, studentů a mládeže, za svržení všech zkorumpovaných elit, za veřejné vlastnictví důležitého majetku Thajska a jeho demokratickou kontrolu a za změnu života obyvatel socialistického Thajska a za boj za práva všech menšin.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). – Paní předsedající, odsuzuji užití střelných zbraní proti demonstrantům v Thajsku: tisíce lidí zemřely; stovky jich bylo zraněno. Jak uvádí Amnesty International, očitá svědectví a videozáznamy jasně ukazují, že armáda střílí ostrými náboji na neozbrojené lidi, kteří vojáky ani nikoho jiného nijak neohrožují. Mezi mrtvými jsou lékaři i děti.

Thajští vojáci musí zastavit palbu; násilí proti demonstrantům nemůže vést a nepovede k demokratickému řešení. Vláda si musí uvědomit, že potlačení protestů sice nyní může zklidnit ulice, ale nevyřeší problém, který občany do ulic vyvedl, navíc je nadevše důležitější lidský život, zastavte tedy palbu.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Demonstrace v Thajsku bohužel přetrvávají již několik týdnů. Násilím trpí celé obyvatelstvo, které je přímou obětí krvavých srážek mezi ozbrojenými protivládními demonstranty a státními složkami. Chtěl bych proto vyjádřit soustrast těm, kteří ztratili člena rodiny.

Za aktuální prioritu v této vypjaté situaci považuji to, aby se obě strany zřekly fyzického násilí a zabránily dalším ztrátám na životech. Připojuji se také k výzvě k okamžitému ukončení probíhajícího násilí a k zahájení konstruktivního dialogu za účelem urovnání konfliktu mírovými a demokratickými prostředky. Zároveň apeluji na thajskou vládu, aby se během vyhlášeného výjimečného stavu neuchýlila k neoprávněným a neodůvodněným porušením lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Politický konflikt v Thajsku velmi rychle přerostl do vážných občanských nepokojů, jejichž výsledkem je po zákroku represivních složek smrt mnoha protestujících. Je odsouzeníhodné, používá-li státní moc proti občanům své země hrubou sílu a nekontrolovanou represi.

Proto je, paní předsedající, pane komisaři, nutné, aby Evropská unie využila svůj politický vliv na zainteresované strany konfliktu a apelovala na mírové řešení politického konfliktu tak, aby občané Thajska nedopláceli na politické spory vedoucích představitelů jednotlivých skupin. Zejména thajská vláda musí převzít zodpovědnost za klidné a mírové řešení tohoto konfliktu.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Paní předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, příměří a ukončení cenzury: to je dvousměrné řešení, jež se musí Komise s největším odhodláním, a zároveň i s největší důsledností snažit dosáhnout u vědomí toho, že tyto hodnoty považuje tato sněmovna za nezcizitelné.

V atmosféře občanské války, jaká nyní v Thajsku panuje, vyžaduje návrat k demokracii prostřednictvím svobodných voleb – o kterých se nejprve diskutovalo, ve které se doufalo, ale o kterých se nyní trochu pochybuje – zásadní věc, totiž vědomí podpory ze strany mezinárodního společenství thajským lidem a návratu této země k plné demokracii.

Aby se mezinárodní společenství mohlo do této fáze zapojit, jsou klíčovým faktorem informace, a proto výjimečný stav nesmí být druhem skryté cenzury. Internet, tisk a sdělovací prostředky musí mít možnost informovat mezinárodní společenství o dynamice dění v Thajsku, aby toto mělo co největší přehled o skutečnostech a mohlo v této době pomoci obnovit demokracii.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani, místopředseda Komise. (FR) Paní předsedající, vážení poslanci, Thajsko prochází tragickou fází své politické historie. Země, která je známá svou hospodářskou a sociální dynamikou, je nyní postižena hlubokou krizí, jež by mohla ohrozit stabilitu, nebude-li nalezeno řešení současného konfliktu.

Tato krize se skutečně dotýká samého srdce této země: zdá se, že velká část obyvatel ztratila důvěru v orgány, které ji spravují. Na druhé straně má vláda problémy s uplatněním řešení, jichž si současná situace žádá. Výsledkem je politická nestabilita, která vedla k násilným střetům a agresivním skutkům, které přímo ovlivňují lidská a základní práva. Stále přetrvává nejistota o budoucnosti této země. Evropská unie za takových okolností odsuzuje skutečnost, že lidé přicházejí o život, jako například italský novinář Fabio Polenghi, který byl zabit včera ráno během střetů mezi demonstranty a vojáky. Žádná politická ani ideologická krize nemůže tuto skutečnost ani ozbrojenou konfrontaci ospravedlnit.

Již ve dvou případech připomněla vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku stranám konfliktu, aby projevily umírněnost. Jedná-li se o základní práva a právo na svobodu projevu, ani výjimečný stav nesmí vést ke krajním opatřením. Tato práva jsou nepřiměřeným použitím síly ohrožena.

Aby se zabránilo jakémukoliv dalšímu zhoršení situace, je důležité obnovit jednání. Komise vzala na vědomí plán, který předložil předseda vlády Apchisit Vedžadžíva. Thajsko současnou krizi nepřekoná, dokud se nebude zabývat svými hlavními strukturálními problémy. Je nezbytné, aby všechny strany podílející se na správě této země uznaly oprávněné nároky znevýhodněných sociálních skupin. To je nezbytný krok k národnímu usmíření. Pro Thajsko je proto nezbytně nutné, aby se všechny strany shodly na tom, jak se přiblížit ke společnosti, která více podporuje začlenění.

Evropská unie je jako partner Thajska připravena tuto zemi podpořit, jak jen bude během tohoto složitého procesu schopna.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat za chvíli.

Písemná prohlášení (článek 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písemně.(FR) Thajsko prochází velmi vážným obdobím své historie. „Země úsměvů“ se stala zemí slz, krve, a možná už nazítří, zemí občanské války mezi vládními silami a takzvanými „rudými košilemi“. Jak se mohlo stát, že demonstrace dožadující se demokratických voleb skončila desítkami mrtvých a tisíci zraněných, politickou vraždou opozičního vůdce, případy městské partizánské války, začínajícím povstáním v několika provinciích a vyhlášením výjimečného stavu a zákazu vycházení? Král je v této zemi vysoce uznávanou osobností, ale nezdá se, že by byl schopen snížit napětí. Pokračující nejistota nad jeho nástupnictvím naznačuje, že nestabilita přetrvá. Násilí musí přestat. Současná vláda sice vzešla z voleb, nicméně z voleb, které se konaly po převratu a po rozpuštění opozičních stran. Tato nespravedlnost musí skončit. Řešení spočívá pouze v rychlém uspořádání všeobecných voleb a předchozím obnovení politické svobody všech zúčastněných stran, aby se zajistilo, že budou tyto volby demokratické. EU by měla využít své dobré hospodářské a politické vztahy s Thajskem k tomu, aby se dosáhlo tohoto řešení.

 
  

(1) Viz zápis.

Poslední aktualizace: 27. srpna 2010Právní upozornění