Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2665(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0278/2010

Viták :

PV 20/05/2010 - 12.2
CRE 20/05/2010 - 12.2

Szavazatok :

PV 20/05/2010 - 13.2

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0195

Viták
2010. május 20., csütörtök - Strasbourg HL kiadás

12.2. A thaiföldi helyzet
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. – A következő napirendi pont hat állásfoglalási indítvány megvitatása a thaiföldi helyzettel kapcsolatban.(1)

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake szerző. – Elnök asszony, Thaiföld válságos időszakot él át, erőszakos események történnek, melyek során a vörösinges tüntetők állnak szembe a hadsereggel és a sárgaingesekkel. Már körülbelül 80 ember vesztette életét, és csaknem 2000-en megsebesültek. A demokrácia veszélyben van, a kormány szükségállapotot hirdetett ki.

A szükségállapot cenzúrához vezetett. A hírforrásokat, a televízió-, rádióadásokat és az internetet korlátozták. Az erőszak megállítása nagyon fontos, és minden, a folyamatban részt vevő felet önmérsékletre hívunk fel, de a nyugalom helyreállítása közben a szükségállapottal visszaélve nem szabad korlátozni az alapvető jogokat és az egyéni szabadságjogokat. A cenzúrának véget kell vetni, valamint a média és a szólás szabadságát helyre kell állítani. Ezek az értékek fontosak az Európai Parlament számára a Thaifölddel ápolt értékes kapcsolatában.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda szerző. – (RO) Mint mindannyian megfigyelhettük, hiszen vezető hír volt, Thaiföld április elejétől a politikai erőszak egy évtized óta nem tapasztalt légkörét éli át. Mindenekelőtt szeretném kifejezni az együttérzésemet az utcai erőszakban áldozatul esett emberek családjainak. A helyzetet a szólás- és a gyülekezés szabadsága, illetve a kormánynak a közrend fenntartására irányuló szükséglete között feszülő gyakori összeütközésként írnám le. Az események nagyon gyorsan követték egymást az elmúlt napokban és órákban. Úgy tűnik, hogy a viszonylagos nyugalom visszatért Bangkokba, bár a főváros a múlt éjjel még lángokban állt a kormányerők beavatkozását követően.

Reméljük, hogy az újabb erőszakspirál elkerülhető. Ehhez azonban mérsékletre van szükség, mert a demokrácia nem győzhet erőszakon keresztül. Úgy vélem, hogy a kormánynak végre kell hajtania a május 3-án ismertetett menetrendet. Továbbá a megbékélés csak úgy érhető el, ha kivizsgálják az utóbbi időszak eseményeit és megbüntetik a bűnösöket.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser szerző. – (FR) Elnök asszony, a vörösinges tüntetéseket vérbe fojtották. A következőket szeretném mondani anélkül, hogy olajat kívánnék önteni a tűzre, ugyanis az Európai Parlament sürgősségi eljárása a válság csillapítását és a megoldások keresését követeli tőlünk, nem pedig a népharag további táplálását. Először is, minden állampolgár jogosan követelheti a szabad és tisztességes választásokat. Ez kétségbevonhatatlan jog, ami minden thai embernek jár. A konfliktus egy pontján Vejjajiva miniszterelnök javasolta ezt a megoldást, amit azután a vörösingesek elutasítottak. Most vissza kell térnünk ehhez.

Másodszor, elítélem az éles fegyverek használatát a tüntetők ellen és az elmúlt napok tüntetéseinek brutális elfojtását, ami a hivatalos források szerint legalább 12 ember életét követelte, többek között egy olasz újságíróét is, és sok a sebesült is. Ideje véget vetni az erőszaknak, amely az egész országban általánossá vált.

Nem javaslom, hogy egyik vagy másik oldal mellé álljunk, de a thai kormányt felszólítom, hogy a tárgyalásos megoldást részesítse előnyben; biztosítsa, hogy a kihirdetett szükségállapot ne korlátozza az egyéni szabadságjogokat és a szólásszabadságot, ami csak tovább növelné a feszültséget, és különösen arra szólítom fel a kormányt, hogy fontolja meg új választások megtartását.

A jelenlegi zűrzavar az ország megosztásának a veszélyével jár. Az észak-keleti, laoszi kultúrájú vidéki területeken lázadással határos ellenállás tapasztalható a központi terület, Bangkok és dél ellen, amelyek pedig demokratikus erősségek. Ez kváziterrorista mozgalmak kialakulásához vezethet, amelyek támadják a hatalom bástyáit képező – nevezzük így – bürokráciát és elitet.

Feltétlenül új választásokat kell tartani, fel kell újítani a tárgyalásokat, véget kell vetni az erőszaknak, de eközben meg kell őrizni a szabadságjogokat. Ezt persze nagyon egyszerű mondani, sőt talán nagyon naiv is a mai erőszakos világban. Tudatosan választottuk a parlamenti állásfoglalás formáját, hogy elkerüljük az erőszak bármiféle kitörését Thaiföldön, és hogy lehetőséget adjunk a párbeszédre, de ez nem jelenti azt, hogy eltekinthetünk minden, a demokrácia visszaállítására irányuló felhívástól.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler szerző. – (DE) Elnök asszony, a düh, az erőszak és pusztítás bangkoki képei még élénken élnek az emlékezetünkben. Bár mostanra a figyelem bizonyos mértékig elterelődött a thai fővárosban uralkodó roppant feszült helyzettől, a további erőszakos összecsapások veszélye még egyáltalán nem múlt el. Az úgynevezett vörösingesek és a hadsereg által támogatott kormány közötti erőszakos összecsapásokban már több mint 70 ember vesztette életét, és majdnem 2000-en sebesültek meg. A kormány bejelentette, hogy kivizsgálja ezeket a haláleseteket, a vizsgálatnak azonban az utóbbi néhány nap áldozataira is ki kell terjednie.

A megvalósítható politikai megoldás érdekében végig kell gondolni ezeknek az ismétlődő tiltakozásoknak és összecsapásoknak az alapvető okait. A thai népesség egy része súlyosan hátrányos helyzetű, és ki van rekesztve a társadalomból. Ezek az emberek nagyon kritikusan viszonyulnak a jogfosztottságukhoz és a tisztességtelen elbánáshoz, amelyben részük van. A viszonylag alacsony életszínvonaluk ellen harcolnak. Az okok közé tartozik a politikai vezetésben és a civil társadalom vezetői köreiben uralkodó nyílt és kiterjedt korrupció is. Ha tartós megoldást akarnak elérni, és nem csak az ellenségeskedésnek véget vetni, ezeket a strukturális problémákat fel kell tárni, és meg kell oldani.

A konfliktusban érintett minden felet felszólítunk arra, hogy tanúsítson komoly és konstruktív magatartást, hogy megoldást lehessen találni erre a mély válságra. Mindkét oldalnak azonban csak békés és demokratikus eszközöket szabad használnia, és ebben szükségük van az EU támogatására.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat szerző. – (FR) Elnök asszony, a vörösinges népi mozgalom már több hete tüntet Bangkokban a demokrácia tiszteletben tartását követelve. Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi kormány, még ha az elnök csak 2008 decembere óta is van hatalmon, a 2006. szeptemberi katonai puccs eredményeként állt fel.

Mit követeltek a vörösingesek? A miniszterelnök lemondását, a parlament feloszlatását, előrehozott választásokat – egyszóval demokráciát. 2010. május 4.-én a miniszterelnök megbékélési tervet jelentett be, amely a sokat emlegetett előrehozott választásokra épült volna, de május 13-án Khattiya tábornok, a vörösingesek tábornoka merénylet áldozatává vált, és ez megszakította a tárgyalásokat.

Ezeket az összefüggéseket figyelembe véve készítettük el a ma előttünk fekvő állásfoglalást. Tegnap a hadsereg beavatkozott, több embert megöltek, köztük egy olasz újságírót. Számunkra létfontosságú, hogy az állásfoglalás, amelyről szavazunk, figyelembe vegye ezeket az eseményeket, különösen hogy a vörösinges mozgalom legfontosabb vezetői azonnal megadták magukat, és felhívták a lakosságot, hogy őrizze meg a nyugalmát.

Tulajdonképpen a király utódlása vált bizonytalanná. A király különös módon néma maradt. Nekünk azt az üzenetet kell közvetítenünk, hogy a demokráciát nem lehet erőszakkal rákényszeríteni az emberekre, és hogy nem lehet tüntetéseket a tűzparancsot kapott hadsereg bevetésével eltiporni. Az állásfoglalás még csak nem is ítéli el az erőszakot. Nem szavazzuk meg. A thai embereknek joguk van a demokráciára, és mindent meg kell tenni egy újabb katonai puccs elkerülése érdekében.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan szerző. – (PL) Thaiföld, amelyet egészen mostanáig a demokrácia és a stabilitás bástyájának tekintettek Délkelet-Ázsiában, az utóbbi napokban az elmúlt fél évszázad legdrámaibb eseményeit éli át.

A harc folytatódik a korábbi miniszterelnök, Thakszin Csinavat vörösingeseknek nevezett hívei és a kormány és a hadsereg között. Több mint 60 ember vesztette életét, külföldiek is, köztük uniós polgárok. Csaknem 2000 ember megsebesült, és a fővárosban, Bangkokban jelentős pusztulás történt.

Az áldozatok családja természetesen megérdemli, hogy kinyilvánítsuk együttérzésünket, részvétünket és szolidaritásunkat, de nem felejthetjük el, hogy a thai nemzet ma nagyon megosztott. Az emberi jogokat, így gyülekezési és a szólásszabadságot jelentősen korlátozzák, és a konfliktust nagyon nehéz lesz békés, politikai eszközökkel megoldani.

Ezért nyomásgyakorlásra van szükség – nemzetközi nyomásra, amelyben az Európai Uniónak is részt kell vállalnia –, hogy a konfliktusban szereplő mindkét oldal felújítsa a tárgyalásokat, és politikai eszközökkel próbálja megoldani a vitát, nem pedig erőszakkal.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann a PPE képviselőcsoport nevében.(DE) Elnök asszony, az utcai harcokban, amelyek már-már a polgárháború képét öltötték, csak a múlt héten 75 ember halt meg és több mint 1800 megsebesült. A nagy erejű katonai beavatkozást követően a tüntetők vezetői megadták magukat. Bangkokban a helyzet azonban tovább romlik. Tegnap és ma telefonhívásokat kaptam erről. Egészen mostanáig a főváros bizonyos területeire nem terjedt ki a konfliktus, ez azonban most megváltozott. Az észak-keleti helyzet is kaotikus. A drámai képek egyetlen egyértelmű üzenetet hordoznak. Függetlenül attól, hogy az emberek vörös, fekete, sárga vagy zöld színű inget viselnek, véget kell vetniük az erőszaknak és nem szabad megengedniük, hogy a helyzet tovább romoljon.

Az Európai Néppárt (a kereszténydemokraták) képviselőcsoportjának az álláspontja világos. A tárgyilagos megbeszéléseknek nincs alternatívája. Egy független bizottságnak valamennyi incidenst ki kell vizsgálnia. Nagy örömmel üdvözöljük a parlamenti választások előrehozásának tervét. Tajani úr, az EU-nak aktív szerepet kell vállalnia, és közvetítőként kell fellépnie. Megvannak a diplomáciai eszközeink az erőszakspirál megtörésére és a konstruktív párbeszéd folyamatának elindítására. Tajani úr, cselekednünk kell, mert Thaiföld alapjaiban recseg-ropog.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu az S&D képviselőcsoport nevében. – (RO) Én is szeretném kifejezni az együttérzésemet a gyászoló thai családoknak a bangkoki erőszakos összecsapásokat követően. A helyzet annál is inkább nyugtalanító, mert nincsen valós remény a belső konfliktus megoldására. A thai főváros utcáin végrehajtott megtorlásokat, amelyek több tucat ember halálát és több száz megsebesülését okozták, semmiképpen sem lehet létező problémák megoldási módjaként elfogadni.

A brutális erőszak alkalmazása és a cenzúra bevezetése, amely a televíziós társaságoknak nem engedi, hogy a kormány által jóváhagyott programokon kívül mást közvetítsenek, az alapvető emberi jogok megsértését jelenti. Valójában az Európai Unió és az egész civilizált világ kötelessége elítélni fegyveres erő alkalmazását polgári személyek ellen, követelni a jogtalanul elítéltek kiszabadítását, és a lehető legpártatlanabb vizsgálat lefolytatását a halálesetekkel kapcsolatban. Az emberi életek elvesztése csak még rendíthetetlenebbé teszi az ellenállást, és táplálja az erőszakot, amely már az ország észak-keleti részére is kiterjedt.

Az a veszély fenyeget, hogy az utcai összecsapások polgárháborúvá fajulnak. Azt gondolom, hogy a nemzetközi szervezeteknek, elsősorban az ENSZ-nek, a lehető legrövidebb időn belül közbe kell lépniük, hogy megakadályozzák a helyzet továbbá romlását, és hogy előkészítsék a hatóságok és az ellenzék közötti szükséges párbeszéd megindulását, ami a jelenlegi válság békés megoldásának egyetlen demokratikus módja.

 
  
MPphoto
 

  Joe Higgins a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – Elnök asszony, elítélem, hogy a thai kormány és állam brutálisan elfojtotta a tüntetéseket Bangkokban és Thaiföld más részein. A tüntetőket terroristáknak beállító propaganda ellenére a tüntetők valójában északi és Bangkok környéki elszegényedett parasztokból, illetve a városi munkásosztály bizonyos tagjaiból és családjukból állnak, akik a tiltakozásukat az óriási szegénység és az elszenvedett nélkülözések elleni harcként fogják fel.

Sajnálatos módon ezek az elnyomott emberek a milliárdos korábbi miniszterelnöktől, Thakszin Csinavattól várják a megoldást. A kormányzása idején a szegénység ellen hozott populista intézkedései ellenére Thakszin úr a kapitalista elitet képviseli, és becsapja a tömegeket. A másik oldalon a jelenlegi miniszterelnök, Abhisit úr áll a pártjával, aki pedig az elit más részeit képviselik.

Úgy vélem, hogy Thaiföldön a szegény vidéki tömegeknek és városi munkásosztálynak sürgősen szükségük van a saját független szervezetükre a jogaikért folytatott küzdelemben. Remélem, hogy a következő megmozdulás Thaiföldön a munkások, szegény parasztok, diákok és fiatalok egyesült harca lesz, hogy megdöntsék a korrupt elitek uralmát, Thaiföld vagyonának nagy részét köztulajdonba vegyék, demokratikus ellenőrzés alá helyezzék, egy szocialista Thaiföldön megváltoztassák az emberek életét, és harcoljanak az összes kisebbség jogaiért is.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE) . – Elnök asszony, elítélem a fegyverek használatát a thaiföldi tüntetők ellen: emberek ezrei haltak meg, százak sebesültek meg. Az Amnesty International jelentése szerint a szemtanúk beszámolói és videofelvételek egyértelműen azt mutatják, hogy a hadsereg éles lőszerekkel sorozatokat lőtt fegyvertelen emberekre, akik semmilyen fenyegetést nem jelentettek a katonákra vagy másokra. Az áldozatok közt orvosok és gyermekek is vannak.

A katonáknak be kell szüntetni a tüzelést, a tüntetők elleni erőszak nem vezethet és nem fog vezetni demokratikus megoldáshoz. A kormánynak tudnia kell, hogy a tüntetők elsöprése ugyan ideiglenesen megtisztíthatja az utcákat, de nem fogja megoldani azokat a problémákat, amelyek az utcára vitték őket. Az emberi élet mindennél fontosabb, tehát hagyják abba a lövöldözést.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) . – (SK) Thaiföldön a tüntetések már sajnos több hete tartanak. A civil lakosság erőszaknak van kitéve, mert ők a felfegyverzett kormányellenes tüntetők és az állami hatóságok közötti véres konfliktusok közvetlen áldozatai. Ezért szeretném kifejezni az együttérzésemet azok iránt, akik elvesztették családtagjaikat.

Ebben a kiélezett helyzetben azt tartom a legfontosabbnak, hogy mindkét oldal ítélje el a fizikai erő alkalmazását és akadályozza meg, hogy az erőszak újabb halálos áldozatokat követeljen. Támogatom az erőszak azonnali beszüntetésére és konstruktív párbeszéd megkezdésére irányuló a felhívást is a konfliktus békés és demokratikus eszközökkel történő megoldása érdekében. Egyúttal felszólítom a thai kormányt, hogy ne folyamodjon az emberi jogok jogosulatlan és igazolatlan megsértéséhez a szükségállapot ideje alatt.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD) . – (SK) Thaiföldön a politikai konfliktus nagyon gyorsan komoly társadalmi zavargássá fajult, ami az elnyomó erők beavatkozását követően sok tüntető halálához vezetett. Ha az állami hatóságok brutális erőt és korlátlan elnyomást alkalmaznak saját polgáraik ellen, akkor azt el kell ítélnünk.

Ezért, elnök asszony, biztos úr, az EU-nak politikai befolyást kell gyakorolnia a konfliktus résztvevőire, és fel kell szólítania a politikai konfliktus olyan békés megoldására, amelyben nem a thai polgárok fizetik meg az egyes csoportok vezetői közötti politikai viták árát. A thai kormánynak pedig felelősséget kell vállalnia, hogy nyugodt és békés megoldással zárja le ezt a konfliktust.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) . – (IT) Elnök asszony, Biztos úr, hölgyeim és uraim, tűzszünet és a cenzúra megszüntetése: úgy vélem, hogy a Bizottságnak e kettős eredmény elérésére kell vállalkoznia a legnagyobb eltökéltséggel, ugyanakkor a legnagyobb következetességgel azok iránt az értékek iránt, amelyeket ez a Parlament elidegeníthetetlennek tart.

A Thaiföldön uralkodó polgárháborús légkörben a szabad választásokon keresztül megvalósuló demokratikus újrakezdéshez – amelyről eleinte tárgyaltak, amelyben eleinte reménykedtek, amely azonban most némileg kétségessé vált – szükség van egy kulcsfontosságú lépésre, nevezetesen annak a felismerésére, hogy a nemzetközi közösség támogatja a thai embereket és az ország visszatérését a teljes demokráciához.

A nemzetközi közösséget csak akkor lehet bevonni ebbe a fázisba, ha információkkal rendelkezik, és ezért a szükségállapotnak nem szabad a cenzúra burkolt formáját ölteni. Az internetnek, az írott sajtónak és a médiának olyan helyzetben kell lenniük, hogy tájékoztathassanak a thaiföldi eseményekről, hogy a nemzetközi közvélemény azután az ismeretek legszélesebb körének birtokában, segítséget nyújtva léphessen fel a demokrácia helyreállításának ebben az időszakában.

 
  
MPphoto
 

  Antonio Tajani a Bizottság alelnöke. – (FR) Elnök asszony, tisztelt képviselők, Thaiföld politikatörténetének tragikus időszakát éli. Ez a gazdasági és társadalmi dinamizmusáról ismert ország mély válságba zuhant, ami megrendítheti stabilitását, ha a jelenlegi konfliktusra nem találnak megoldást.

A válság valóban az ország szíve közepébe talált: úgy tűnik, hogy a lakosság nagy része elvesztette bizalmát az őt kormányzó intézményekben. A kormány pedig azzal küzd, hogy foganatosítsa a jelen körülmények által megkövetelt megoldásokat. Ennek egy törékeny politikai helyzet lett az eredménye, ami azután erőszakos összecsapásokhoz, agresszív lépésekhez vezetett, amelyek pedig közvetlenül érintették az emberi jogokat és az alapvető jogokat. Az ország jövőjét tartós bizonytalanság övezi. Az Európai Unió elítéli, hogy emberek vesztették életüket, köztük egy olasz újságíró, Fabio Polenghi, aki tegnap reggel halt meg a tüntetők és a katonák közötti összecsapásokban. Semmilyen politikai vagy ideológiai válság vagy fegyveres szembenállás sem igazolhatja ezt.

Az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője már két alkalommal figyelmeztette a harcoló feleket, hogy tanúsítsanak józanságot. Még a szükségállapot sem adhat okot az alapvető jogok és a szólásszabadság túlzott korlátozására. Az erő aránytalan alkalmazása fenyegeti ezeket a jogokat.

A helyzet további romlásának elkerülése érdekében feltétlenül újra kell kezdeni a tárgyalásokat. A Bizottság tudomásul vette az Abhisit Vejjajiva által előterjesztett útitervet. Thaiföld csak akkor győzheti le a jelenlegi válságot, ha kezeli fontos stratégiai problémáit. Rendkívül fontos, hogy az ország kormányzásában részt vevő minden fél elismerje a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok jogos követeléseit. Ez a nemzeti megbékéléshez vezető út elengedhetetlen lépése. Ezért Thaiföld számára feltétlenül szükséges, hogy konszenzust alakítson ki minden féllel arról, hogy hogyan léphet előre egy megértőbb társadalom irányába.

Thaiföld partnereként az Európai Unió, amennyire csak tudja, kész támogatni az országot ebben az összetett folyamatban.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. – A vitát lezárom.

Hamarosan sor kerül a szavazásra.

Írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 149. cikke)

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI) írásban. – (FR) Thaiföld történelme nagyon súlyos korszakát éli át. A mosolyok országa a könnyek és a vér országa lett, és az is lehet, hogy holnap a kormányerők és a vörösingesek között dúló polgárháború martalékává válik. Hogyan fajulhattak odáig a dolgok, hogy egy demokratikus választást követelő tüntetés halottak tucatjaival, sebesültek ezreivel, egy ellenzéki vezető politikai meggyilkolásával, városi gerilla hadviselés jeleneteivel, lázadó vidékkel, a szükségállapot és a kijárási tilalom bevezetésével végződött? A királyt nagy tisztelet övezi az országban, de úgy tűnik, mégsem képes csökkenteni a feszültséget. Az utódlásával kapcsolatos folyamatos bizonytalanság arra utal, hogy ez az instabilitás továbbra is fenn fog állni. Az erőszaknak véget kell vetni. Kétségtelen, hogy a jelenlegi kormány választások eredményeként jött létre, de ezeket a választásokat egy puccsot és az ellenzéki pártok feloszlatását követően tartották. Ennek az igazságtalanságnak véget kell vetni. Az egyedüli megoldás az általános választások gyors megszervezésében rejlik, amelyet megelőzően helyre kell állítani valamennyi érdekelt fél politikai szabadságát, így biztosítva a választások demokratikusságát. Az Európai Uniónak ki kell használnia a Thaifölddel ápolt jó politikai és gazdasági kapcsolatait ennek a megoldásnak az elérése érdekében.

 
  

(1)Lásd a jegyzőkönyvet.

Utolsó frissítés: 2010. augusztus 27.Jogi nyilatkozat