Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2742(RSO)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0341/2010

Předložené texty :

B7-0341/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/06/2010 - 7.16
CRE 15/06/2010 - 7.16
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0211

Rozpravy
Úterý 15. června 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

7.16. Návrh rozhodnutí o zřízení a početním složení delegace v parlamentním výboru Cariforum-ES (hlasování)
PV
  

***

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Kolegové, informace pro ty z vás, kdo si chtějí poslechnout vysvětlení týkající se hlasování o panu Tőkésovi:

Počet odevzdaných hlasů: 621 – což je počet hlasů pro a počet hlasů těch, kdo se zdrželi hlasování; počet hlasů pro: 334; hlasování se zdrželo: 287, ale tyto hlasy se nepočítají jako odevzdané. Absolutní většina je 168.

Pan Takés získal 334 hlasů, a tedy více než absolutní většinu, která je 168. Elektronického hlasovacího systému se používá jako alternativy k hlasování pomocí hlasovacích lístků. Při volbě pomocí hlasovacích lístků mohou voliči hlasovat pouze ve prospěch určitého kandidáta nebo určitého pevně stanoveného počtu kandidátů. Jak zde vysvětlila paní Roth­Behrendtová, není v tomto případě vůbec možné hlasovat proti. Voliči, kteří si nepřejí hlasovat pro, odevzdají svůj hlasovací lístek prázdný. Vítám tedy pastora Tőkése v předsednictvu.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D). – Pane předsedající, jestli vám správně rozumím, tak nám tu říkáte, že při volbě místopředsedy je vyloučeno, aby nezískal kvalifikovanou většinu, protože je-li možné hlasovat pouze v jeho prospěch nebo jako ten, kdo se zdržel hlasování, a je-li tomu tak, že hlasy těch, kdo se zdrželi hlasování, se do celkového počtu hlasů nepočítají, pak logicky vzato musí vždycky získat kvalifikovanou většinu. Je tohle význam toho, co nám chcete říct?

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Jak si, pane Lambrinidisi, vzpomínáte, tak na začátku v tomto Parlamentu proběhla ve skutečnosti tři tajná hlasování, ve kterých jsme si měli na základě kvalifikované většiny zvolit všechny místopředsedy, takže to byl postup, jímž jsme se tehdy řídili. Nyní tu byl pouze jeden kandidát a jelikož obdržel více než 168 hlasů, získal více než kvalifikovanou většinu, a byl tudíž zvolen na základě jediného hlasování. Tento postup není sice obvyklý, řídili jsme se při tom nicméně pravidel.

 
  
MPphoto
 

  Robert Goebbels (S&D).(FR) Pane předsedající, možná se řídíte pravidly, když ale sečtu 334 hlasů pro, 168 těch, kdo se zdrželi hlasování, a 287 lidí, kteří hlasovali proti, vychází mi 789 poslanců, což je jinak řečeno víc poslanců, než kolik jich je tady ve sněmovně. To znamená, že zde došlo k ucpání volebních uren, tak jako při volbách na Korsice. To je jasný případ zmanipulovaného hlasování, a musí se proto hlasovat znovu.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Pane Goebbelsi, odpověď na vaši otázku je taková, že mezi některými poslanci došlo k nedorozumění, protože se jim na obrazovce ukázala absolutní většina, jako kdyby to byl výsledek. Výsledek to však nebyl. Bylo to znázornění počtu hlasů potřebných pro získání absolutní většiny. Nelze ho proto sčítat s celkovým počtem odevzdaných hlasů. Znovu opakuji. Pan Tőkés získal 334 hlasů. To je víc než kvalifikovaná většina. Byl proto zvolen.

Chtěl bych, aby bylo zcela jasné, že číslo 168 neoznačovalo počet 168 hlasů. Bylo to znázornění počtu, minimálního množství hlasů, potřebného pro získání funkce místopředsedy. Omlouvám se za nedorozumění. Měli jsme to asi říci jasněji.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D). – Pane předsedající, nechci zabíhat do zbytečných podrobností. Chci vám pouze připomenout, že předsedající zasedání a předseda Parlamentu nás informovali v tom smyslu, že hlasy těch, kdo se zdrží hlasování, a hlasy těch, kdo budou hlasovat proti, se budou počítat stejně. Toto sdělení bylo samozřejmě zavádějící, ale protože zaznělo z úst předsedajícího zasedání, bylo to sdělení platné, a domnívám se proto, že hlasování by se mělo opakovat na základě objasnění, které jste nám právě podal.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Jsem přesvědčen, že kdyby se hlasování konalo znovu, výsledek by byl stejný. Skutečně si myslím, že lidé pochopili, že hlasují jako při běžném elektronickém hlasování – tlačítka měla stejný význam; výsledek byl jasný. Nejasné bylo umístění čísla 168 na obrazovce, které způsobilo určité zmatky. Pokud došlo k nějakému nedorozumění, může vám předseda sám vysvětlit, co vám zde říkal, až před vás opět předstoupí.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Jmenuji se Senyszynová.

Vzhledem k tomu, že nám před hlasováním bylo řečeno, že hlasy těch, kdo budou hlasovat proti, a hlasy těch, kdo se zdrží hlasování, se budou počítat dohromady, což je v souladu s požadavkem pro kvalifikovanou většinu, jsou tato vysvětlení naprosto nedostatečná. Co vlastně myslíme „kvalifikovanou většinou“? Znamená to, že pro musí být větší počet hlasů, než je součet hlasů proti a těch, kdo se zdrželi hlasování. V tomto případě není ovšem vůbec jasné, jaký je výsledek hlasování. Pan Buzek řekl, že 334 hlasů bylo odevzdáno pro, 287 hlasů proti a 168 bylo hlasů těch, kdo se zdrželi hlasování. S ohledem na to se skutečně zdá, jako by hlasovalo 789 lidí, a vysvětlení, že některé hlasy se nepočítají, si lze vykládat tak, že se nepočítají i některé hlasy z těch 334, které byly odevzdány pro.

To je v rámci toho, co platí ve většině zemí, naprosto nepřijatelná situace. Myslím, že nejinak by tomu mělo být i v našem parlamentu. „Kvalifikovaná většina“ či „absolutní většina“ znamená, že pro bylo odevzdáno více hlasů, než bylo proti a než bylo těch, kdo se zdrželi hlasování. Tato situace v tomto případě vůbec nenastala, protože byl odevzdán chybný počet hlasů. To znamená, že hlasovací zařízení nefungovala správně a že se hlasování musí každopádně uskutečnit znovu.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). – Pane předsedající, pokud dovolíte, měla bych dvě procesní námitky. První se týká hlasování při volbě místopředsedy. Výsledek tohoto hlasování nelze v žádném případě považovat za spolehlivý. Dostali jsme zavádějící pokyny. My tady v této řadě jsme se snažili hlasovat záporně, ale přístroje nám to nedovolily. Pokusili jsme se vznést procesní námitky, ale v danou chvíli jsme nedostali slovo, takže bych chtěla vyzvat k tomu, aby se toto hlasování uskutečnilo znovu prostřednictvím hlasovacích lístků nebo přímým způsobem, tak že by se hlasovalo pro, zdržel se hlasování nebo proti s jednoznačným znázorněním výsledků. A vzkaz od těch, kdo se k této instituci staví kriticky: opravdu vám velmi děkujeme – nechali jste branku prázdnou a my vás za to budeme kritizovat, velmi vám děkujeme!

Moje druhá kritika se týká toho, že mi nebylo dovoleno, abych vysvětlila své hlasování o Tremopulosově zprávě. Jednalo se o jmenovité hlasování o transparentnosti a já jsem hlasovala proti. Jsem teď v situaci, kdy mi není dovoleno, abych vysvětlila, proč jsem hlasovala proti, mí voliči ovšem uvidí, že jsem hlasovala proti transparentnosti. Chci vysvětlit, proč jsem hlasovala proti této zprávě. Mohla bych tedy prosím vysvětlit, proč jsem o ní tímto způsobem hlasovala?

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Co se týče prvního bodu, byl zde přítomný personál a byl zde i předsedající, který hlasování řídil. Pokud tedy došlo k nějakým technickým problémům, budou se řešit.

Co se týče druhého bodu, tak zjednodušený postup žádné rozpravy ani žádná vysvětlení hlasování, paní Sinclairová, neumožňuje, ale můžete své vysvětlení podat písemně, takže vás prosím, abyste využila této příležitosti.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Pane předsedající, vyslechl, a to velmi pozorně, co jste říkal. Řekl jste, že 168 hlasů je hranice pro získání kvalifikované většiny. To je to, co jsem slyšel, nebo je to každopádně to, co mi bylo přeloženo. Považuji to za naprosto neuvěřitelné, protože je-li to pravda, tak by pro nás měla být hranicí pro zvolení polovina těch, kdo hlasovali pro.

Takže ať už by se stalo cokoli, vždycky by bylo dosaženo kvalifikované většiny. To je zcela zřejmé. To je poprvé, co se dozvídám, že 168 hlasů je v tomto parlamentu kvalifikovaná většina. Možná jsem vaše slova pochopil nesprávně, ale celý tento postup mi připadá naprosto absurdní. Možná by byl vhodný pro volbu, ve které by bylo několik kandidátů, ale zcela určitě se nehodí pro obnovení mandátu místopředsedy.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Číslo 168 spočítal počítač na základě počtu reálně odevzdaných hlasů jako většinu.

Podívejte se, já jsem v životě nedělal zkoušku z matematiky, takže se do toho už dál nebudu pouštět!

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE). – Pane předsedající, musím v tomto bodě pro jednou souhlasit s panem Gollnischem, i když doufám, že je to poprvé i naposled. Hlasuje-li 621 poslanců, tak potřebná většina je ve skutečnosti alespoň 311. Výsledek hlasování mě těší, protože náš kandidát získal 334 hlasů, takže byl každopádně zvolen, ale prosím vás, abyste to opravili, protože jestli je počítač naprogramován tímto způsobem, tak je to rozhodně matematicky špatně.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Vaši připomínku jsme si poznamenali.

 
  
MPphoto
 

  Matthias Groote (S&D).(DE) Pane předsedající, neměl jsem při této volbě možnost hlasovat „Ne“, protože hlasovací zařízení začala něco ukazovat teprve tehdy, když jsem stiskl tlačítko „Ano“ a po něm pak tlačítko „Zdržuji se“. Mohl byste prosím znovu ověřit, jakým způsobem toto zařízení sbírá a počítá hlasy, protože výsledek podle mého mínění není platný. Nebyl jsem jediný, kdo to zjistil; stejná věc se stala i několika dalším poslancům. Nemohli stisknout tlačítko „Zdržuji se“ ani tlačítko „Ne“, nýbrž museli napřed hlasovat „Ano“. Celý tento hlasovací postup je proto dosti nejistý. Mohl byste tedy znovu ověřit, jakým způsobem se hlasy sčítaly?

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – Cosi mi říká, že znovu tento systém už používat nebudeme. Příště použijeme k hlasování papír!

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE). – Pane předsedající, chtěl bych ostatním, kteří ještě zůstali v této sněmovně, navrhnout, abychom se tím už dále nezabývali. Je zcela jasné, že bylo odevzdáno 621 hlasů. Místopředseda jich získal 334. To je většina; pojďme dál. Pokud nás veřejnost ve 27 zemích sleduje, tak tuto sněmovnu ve velké vážnosti mít nebude. Jsou větší problémy než tento, například vysoká nezaměstnanost. Pojďme se bavit o problémech, které jsou důležité, další diskuse na toto téma jsou už jen plýtváním časem. Přijímám vaše vysvětlení, pane předsedající; přijímám vysvětlení pana předsedajícího. Pojďme tedy dál a začněme se zabývat problémy, které jsou důležité.

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders (ALDE).(NL) Pane předsedající, navrhuji, abyste vysvětlení, které jste nám podal a které je mi zcela jasné, zaslal emailem všem poslancům EP, když mnoho z těch poslanců, kteří jsou neustále znepokojeni otázkami transparentnosti, jasnosti a demokratičnosti, odkvapilo na oběd. Snad bude jasné i jim, když jim ho pošlete emailem.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. – O tom by musel rozhodnout předseda, ale mohu mu to jistě navrhnout.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE).(DE) Pane předsedající, pane místopředsedo, naše plenární zasedání jsou veřejná, a vytváříme tak o sobě velmi žalostný dojem. Ráda by se svým hlasem připojila k tomu, co zde bylo řečeno. Nežádám zasílání emailu; byla bych ve skutečnosti naopak ráda, kdyby to bylo oficiálně prezentováno a vysvětleno na webových stránkách Parlamentu, protože přinejmenším jedno tvrzení musí být nesprávné. Hranice nemůže být 168 hlasů. Pokud bylo odevzdáno 621 hlasů, pak tato hranice musí být 310 hlasů – pokud jsem to tedy pochopila správně. Chtěla bych proto požádat o písemné vysvětlení na webových stránkách, tak aby to pochopil i každý občan. Vzhledem k velkému počtu lidí, kteří nás sledovali, jsme na veřejnost udělali skutečně velmi žalostný dojem.

 
  
MPphoto
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D).(RO) Vzhledem k tomu, že vysvětlení pana předsedy Buzka ohledně postupu hlasování byla matoucí a rozporná a že některá hlasovací zařízení nefungovala, domnívám se, že má-li být hlasování transparentní a výsledek legitimní, mělo by se hlasování opakovat. Jak zde zmínil jeden z mých kolegů poslanců, sledují nás občané z 27 zemí. Myslím, že bychom těm, kdo nás zvolili, měli dokázat, že postupujeme transparentně a konzistentně.

Je politováníhodné, že při tak velkém počtu poslanců EP, kteří zpochybnili způsob, jakým proběhlo hlasování, byl návrh, aby se hlasování opakovalo za normálních podmínek, zamítnut, což svědčí o nekorektnosti jednání se všemi poslanci EP.

Proto musí být vaše přesvědčení, přesvědčení předsedy a přesvědčení kolegů poslanců, kteří zde tvrdili, že tyto hlasy byly přijaty, přesvědčením nás všech, přesvědčením každého poslance Evropské unie.

 
Poslední aktualizace: 27. září 2010Právní upozornění