Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

B7-0427/2010

Debaty :

PV 07/07/2010 - 18
CRE 07/07/2010 - 18

Głosowanie :

PV 08/07/2010 - 6.6
CRE 08/07/2010 - 6.6

Teksty przyjęte :


Debaty
Czwartek, 8 lipca 2010 r. - Strasburg Wydanie Dz.U.

6.6. AIDS/HIV w kontekście XVIII międzynarodowej konferencji poświęconej AIDS (Wiedeń, 18−23 lipca 2010 r.) (B7-0412/2010) (głosowanie)
PV
  

– Przed głosowaniem:

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - Panie przewodniczący! Mając na względzie znaczenie tego głosowania przed konferencją w Wiedniu, wnoszę o głosowanie imienne podczas głosowania końcowego.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, w imieniu grupy EFD.(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Moja grupa wyraża sprzeciw.

 
  
  

(Wniosek został odrzucony)

 
  
MPphoto
 

  Astrid Lulling (PPE).(FR) Proszę o spokój! Ponieważ Luksemburczycy używają języka francuskiego i niemieckiego w mowie i w piśmie, przed głosowaniem nad tą ważną i bardzo delikatną rezolucją chciałabym zwrócić państwa uwagę na fakt, że istnieje ogromna różnica między francuską i niemiecką wersją ustępu 17.

W niemieckiej wersji jest napisane, że wzywa się państwa członkowskie i Komisję…

(DE) do wspierania środków w obszarze bezpiecznej aborcji

(FR) …do wspierania środków w obszarze bezpiecznej aborcji. Powiedziano mi, że ta część zdania nie figuruje ani w tekście francuskim, ani w angielskim.

Panie przewodniczący! Czy mógłby pan wyjaśnić, czy tekst francuski jest autentyczny? Pomogłoby to wielu posłom w podjęciu decyzji podczas głosowania.

 
  
MPphoto
 

  Przewodniczący. – Będziemy poprawiać wszystkie tłumaczenia zgodnie z oryginalnymi tekstami. Dokonamy tego sprawdzenia. Dziękuję pani!

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - Panie przewodniczący! W kwestii głosowania, które właśnie się odbyło, chciałbym, aby partia polityczna, która wyraziła sprzeciw, wycofała go i pozwoliła nam na przeprowadzenie głosowania imiennego podczas głosowania końcowego.

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni, w imieniu grupy EFD.(IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym ponowić nasz sprzeciw.

 
  
  

(Wniosek został odrzucony)

– Po zakończeniu głosowania:

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). - Panie przewodniczący! Nie chcę opóźniać obrad i cieszy mnie, że pan poseł Cashman ma taki dobry głos. Uważam, że byłoby dobrze, gdybyśmy mogli swobodnie głosować w tej Izbie w kwestiach tego rodzaju. Swobodne głosowanie pozwoliłoby ustalić prawdziwy pogląd Parlamentu. Mamy jedną stronę, która utrzymuje dyscyplinę w Izbie i tylko jedną stronę, która pozwala na swobodne głosowanie. Jeżeli naprawdę chcemy ustalić pogląd Parlamentu w kwestiach tego rodzaju, należy dopuścić swobodne głosowanie w całej Izbie.

(Oklaski)

 
  
 

– Po zakończeniu głosowania:

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman (S&D). - Panie przewodniczący! Jeżeli czyjeś nazwisko zostaje wymienione w tej Izbie, taka osoba ma prawo do odpowiedzi. Moje nazwisko zostało wymienione. Chciałbym zatem powiedzieć panu posłowi Mitchellowi i innym posłom, że bez względu na to, która partia postanowi głosować, każdy z nas ma własne swobodne prawo do głosowania, a Izba głosowała demokratycznie.

(Oklaski)

 
Ostatnia aktualizacja: 22 października 2010Informacja prawna