Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2768(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0444/2010

Arutelud :

PV 08/07/2010 - 11.1
CRE 08/07/2010 - 11.1

Hääletused :

PV 08/07/2010 - 12.1
CRE 08/07/2010 - 12.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0288

Arutelud
Neljapäev, 8. juuli 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

11.1. Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtum
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 
 

  Juhataja. − Järgmine päevakorrapunkt on arutelu seitsme resolutsiooni ettepaneku üle Zimbabwe, eeskätt Farai Maguwu juhtumi kohta(1).

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, esitaja. (FI) Austatud juhataja! Euroopa Parlament on ka varem arutanud inimõiguste rikkumisi Zimbabwes. Kahjuks oleme taas sunnitud neid käsitlema. Seekord on tegemist inimõiguste aktivisti Farai Maguwu juhtumiga. Ta on vaid meelsusvang, kes vahistati ja vangistati sellepärast, et ta seisis teiste isikute inimõiguste eest ning andis seejärel ajakirjandusele teavet inimõiguste kohta riigis.

Euroopa Parlament nõuab tema vabastamist ning kõikide inimõiguste rikkumiste uurimist ja muidugi lõpetamist Zimbabwes. See juhtum on eriti jõhker. Võib öelda, et on erakordselt ebameeldiv, kui isik, kes kaitseb teiste inimõigusi, peab ise kannatama.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, esitaja. – (FR) Austatud juhataja! Farai Maguwu juhtumi taga on terve teemandikaevandamise küsimus.

Zimbabwe on vabatahtlikult ühinenud Kimberley protsessiga, mis võimaldab selle liikmetel müüa teemante rahvusvahelisel turul, tingimusel, et nendega kauplemisega ei rahastata relvastatud konflikte. Ent 20. ja 21. juunil Tel Avivis peetud Kimberley protsessi kohtumise käigus ei suutnud osalejad jõuda kokkuleppele küsimuses, kas inimõigused tuleks samuti Kimberley protsessi lõimida. Arvukad rahvusvahelised valitsusvälised organisatsioonid on mõistnud hukka inimõiguste rikkumised Zimbabwe teemandikaevandustes, rikkumised, mille on pannud toime julgeolekuteenistused. Üks nende teavitajaid oli Manicalandis asuva inimõiguste uurimis- ja arenduskeskuse juht Farai Maguwu. Sellepärast vahistati Maguwu 3. juunil ja sellepärast on teda tollest ajast saadik kinni peetud väga rasketes tingimustes, väites, et ta on rikkunud riigi julgeolekunorme. See on ilmselgelt vastuvõetamatu.

Selle resolutsiooniga nõuame vangi viivitamatut vabastamist, kaevanduse demilitariseerimist, inimõiguste sätete lisamist Kimberley protsessi ning teemantide kaevandamisest saadud tulu ümberjaotamist rahvale näiteks selle valdkonna sõltumatu fondi kaudu.

Samuti kutsume komisjoni ja nõukogu üles jälgima väga valvsalt hea valitsemistava ja demokraatia küsimusi Zimbabwes ning olema valvsad ka meie poolt selle riigiga peetavas dialoogis, mida on iseloomustanud ebapiisav edasiminek.

 
  
MPphoto
 

  Judith Sargentini, esitaja. (NL) Austatud juhataja! Me arutame siin kaht küsimust või täpsemalt ühe isiku juhtumit ja üht küsimust. Esiteks arutame Farai Maguwu juhtumit. Ta on inimene ja inimõiguste aktivist, kes vahistati Zimbabwes ja keda on seejärel vanglas tugevalt väärkoheldud. Teiseks arutame Kimberley protsessi järelevaataja kummastavat tegevust. See järelevaataja peaks jälgima olukorda Zimbabwes, ent ometi on ta tegelikult loonud sidemed Zimbabwe valitsusega ja kasutanud Maguwult saadud teavet, seades sellega Maguwu ohtlikku olukorda. Lisaks arutame ka Kimberley protsessi endaga seotud küsimust.

Varasema arenguorganisatsioonide lobistina osalesin ma läbirääkimistes selle süsteemi rajamiseks. See on osutunud edukaks süsteemiks. See on peatanud teemantide müügist saadud tulu kasutamise sõdade rahastamiseks Kongos, Angolas, Sierra Leones ja Libeerias või selle rahastamise summat vähendanud. Ent nüüd on tekkinud oht, et Kimberley süsteemi kasutatakse teise käitumisviisi seadustamiseks, ja selleks on režiimipoolsed inimõiguste rikkumised. Neid see resolutsioon ei hõlma ja seepärast nõuame muudatust. Käesoleva Euroopa Parlamendi resolutsiooniga saadetakse sõnum, et tegemist on ainult konfliktiteemantide või vereteemantidega. Pealegi kaevandatakse kõiki teemante kohutavates tingimustes. See oleks tohutu samm edasi, sest see võimaldaks meil mõista hukka nii olukord Zimbabwes kui ka Angola režiimi juba pikaajalised inimõiguste rikkumised lundade vastu. Siiani pole meid selles punktis edu saatnud, sest Kimberley süsteem tähendab koostööd riikidega, kes suhtuvad laitvalt teistesse riikidesse, kes nende siseasjadesse sekkuvad. Ent see märguanne Euroopa Parlamendilt võiks olla üks esimesi, mis toob seal muudatusi.

 
  
MPphoto
 

  Alain Cadec, esitaja. (FR) Austatud juhataja! Kõigepealt ütlen, et võrreldes tänase hommikuga on siin parlamendis lõpuks veidi rahu ja vaikust.

Kallid kolleegid! Ma toetasin resolutsiooni inimõiguste olukorra kohta Zimbabwes ja eelkõige Farai Maguwu juhtumi kohta, sest Euroopa Parlament ei saa vaikida, kui Zimbabwes on nüüdseks juba mitukümmend aastat toime pandud inimõiguste ja põhivabaduste rikkumisi.

Uurimis- ja arenduskeskuse juht Farai Maguwu vahistati oma riigis võimude poolt pärast seda, kui ta mõistis hukka teemandikaevandustes toimuva inimõiguste rikkumise. Seda tehes kasutas ta üksnes oma sõnavabadust ja õigust saada teavet inimõiguste ja kõigi põhivabaduste kohta. Euroopa Parlament nõuab, et ta vabastataks ning et Zimbabwe austaks poliitilisi õigusi ja põhivabadusi, nii et kodanikuühiskonnal lubataks end hirmuta väljendada.

Lisaks peab Zimbabwe väga täpselt täitma kohustusi, mille ta Kimberley protsessi raames teemanditootmise vallas võttis, et pääseda relvastatud konflikti rahastamise nõiaringist.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, esitaja. (FR) Austatud juhataja! Istungisaal on vaikne, ma ütleksin, et võib-olla liigagi vaikne, ja vähemalt minul on kahju, et meie seas ei ole rohkem nendest küsimustest huvitujaid. Öelda, et olukord Zimbabwes on traagiline, on kahjuks liiga tagasihoidlik väljendusviis. See on traagiline nii majanduse, ühiskonna kui ka eelkõige demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste austamise mõttes. Viimased valimised toimusid hirmu õhkkonnas. Uurimis- ja arenduskeskuse juhi Farai Maguwu vahistamine pärast intervjuud Kimberley protsessi järelevaataja Abbey Chikane’iga on seega kahjuks vaid veel üks seik selle riigi pikas inimõiguste rikkumiste loetelus.

Kaevandamistingimused Marange teemandikaevandustes on eriti kohutavad: sunniviisiline töö, piinamine, salakaubandus, isegi mõrvad; kõik on sõjaväe kontrolli all ja toimub Mugabe sõprade hüvanguks. Valitsusvälised organisatsioonid, sealhulgas Maguwu organisatsioon, on korduvalt need tingimused hukka mõistnud. Seepärast ongi nii üllatav, et Chikane esitas positiivse aruande, milles tehti järeldus, et sealne kaevandustegevus vastab Kimberley protsessi nõuetele. Istungjärkudevahelisel kohtumisel Tel Avivis ei suudetud selle aruande järelmeetmete kohta otsust teha. Austatud volinik! Kas te saate meile kinnitada, et liikmesriikide üksmeele puududes on Euroopa Liit tõepoolest väljendanud vastuseisu Zimbabwest pärineva seadusliku teemandiekspordi taastamisele, et ta teeb seda jätkuvalt Peterburi konverentsil, et ta võitleb Kimberley protsessi laiendamise nimel, nii et kaasataks inimõiguste austamine, ning et ta teeb kõik endast oleneva, et liikmesriigid võtaksid meetmeid, mida on vaja Zimbabwest pärineva teemandiimpordi ärahoidmiseks, kui seal valitseb selline olukord? Kas te saate aidata meil mõista, kuidas põhjendati Chikane’i otsust näidata rohelist tuld, kui tundub, et salateenistuse agendid on mõned märkmed tema toimikust kõrvaldanud?

Euroopa Liit on Zimbabwe peamine humanitaarabi andja. Seega peab tema arvamus selles küsimuses olema eeskujuks. Ta peab jääma oma seisukohtade juurde. Kas te saate meile öelda, milline on Euroopa Liidu seisukoht Peterburis?

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden, esitaja. Austatud juhataja! Alates saadikuks valimisest 1999. aastal olen ma teinud kõik endast oleneva, et ärgitada Euroopa Parlamendis vastuseisu massilisele ebaõiglusele, mida Mugabe ja tema käsilased on Zimbabwe rahva suhtes rakendanud. Pean ütlema, et see on valdkond, milles Euroopa Parlament kõneleb ühehäälselt.

Täna arutame Zimbabwe teemandikaevanduste tööliste järjepidevat kuritarvitamist valitsuse julgeolekujõudude poolt. Zimbabwe on Kimberley protsessi täisliige. See mitteametlik organ, mis reguleerib töötlemata teemantide üleilmset kaubandust, on siiani võtnud vähe meetmeid, et selline kuritarvitamine peatada. Kutsun Kimberley protsessi üles kaaluma rangeid Zimbabwe-vastaseid meetmeid rikkumiste eest ja ühinen hukkamõistuga Farai Maguwu hiljutise vahistamise suhtes. Maguwu on südametunnistusega inimene, kes julges avalikustada vägivalla, mida Zimbabwe julgeolekujõud Chiadzwas toime panid.

Zimbabwe valitsus peab Maguwu ja lisaks kõik teised poliitvangid viivitamata vabastama ning me peaksime tuletama meelde, et sõnavabadus on üks põhikohustusi, mille kõik osalised eelmise aasta üldises poliitilises kokkuleppes võtsid. Praegu täidetakse suur osa Zimbabwe rahva põhilistest arstiabi- ja toiduvajadustest rahvusvahelise toetusega. Zimbabwe valitsus peaks kasutama märkimisväärset tulu, mida teemandikaevandus tõenäoliselt annab, et luua teemandivaldkonna sihtfond majandustegevuse käimalükkamiseks ning tervishoiu, hariduse ja sotsiaalvaldkonna rahastamiseks, mida praegu toetavad rahvusvahelised abiandjad.

Paraku on Zimbabwel veel pikk tee käia, enne kui saame öelda, et tema rahvas elab vabaduses ja demokraatias ja kindlas õigusriigis. On aeg suurteks muutusteks ning EL ja Lõuna-Aafrika riigid peaksid avaldama rohkem survet hea valitsemistava tagamiseks Zimbabwes.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, fraktsiooni PPE nimel. – (DE) Austatud juhataja! Asjaolu, et Farai Maguwu vahistati, kuna ta avaldas teavet Marange teemandikaevandustes valitsevate tingimuste kohta, näitab, kelle käes on tegelik võim ja kes Zimbabwes praegu päriselt valitseb ning et rahvusliku ühtsuse valitsus, see sundkorras loodud koalitsioonivalitsus on tegelikult võimul vaid vanas osas, nimelt piirkonnas, kus elavad need, keda Mugabe toetab.

Seepärast on minu arvates oluline, et me mõistaksime jätkuvalt need tingimused hukka ning et meie, Euroopa Liit, hoiaksime ka edaspidi mustas nimekirjas neid, kes ikka veel Zimbabwe rahvast rõhuvad.

Sest just need, kes Farai Maguwu vahistasid, lõikavad samal ajal teemandikaevandusest kasu, pistavad oma taskusse teemantide müügist saadud tulu ega paku seda riigieelarve kaudu rahvale. Seepärast loodan, et me mõistame selle olukorra väga suure enamusega hukka ja et nii EL kui ka Lõuna-Aafrika nõuavad viimaks nende tingimuste lõpetamist.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, fraktsiooni S&D nimel. Austatud juhataja! Olukord Zimbabwes on paranenud, aga kahjuks mitte piisavalt. Oleme olnud tunnistajaks Maguwu ja teiste inimõiguste kaitsjate kinnipidamisele. Samuti oleme näinud HIV leviku ennetamise ja selleteemalise nõustamisega tegelnud homo- ja biseksuaalsete inimeste kinnipidamist ja vahistamist.

Kui ma inglasena sel teemal sõna võtan, siis nad eiravad seda. Nad eiravad meid, eurooplasi. Aga lubage mul öelda Aafrika riikidele midagi ilmselget: te teate, et Zimbabwes toimuv on vale. Kui te ei võta sellega midagi ühiselt ette, kaotate igasuguse moraalse mõjuvõimu sellel mandril ja kogu maailmas. Me räägime sellest, et Aafrika ja tema tulevik on teie kätes. Vaadata pealt, kuidas inimesi vahistatakse selle eest, et nad üritavad avalikustada inimõiguste rikkumisi ja kaitsta tavainimesi, seista käed rüpes, Aafrika, tähendab olla kaasosaline.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, fraktsiooni ECR nimel.(PL) Austatud juhataja! Me püüame alati leida tõhusaid viise väljaspool Euroopa Liitu asuvate riikide mõjutamiseks – see mõju peaks tooma kaasa muudatused ja otsuse järgida inimõigusi. Need viisid ei tohiks kunagi mõjutada elanikkonda või humanitaarabi, aga me peame püüdma leida aruka võimaluse avaldada survet president Mugabe režiimile, et sellised juhtumid nagu Farai Maguwu oma enam ei korduks.

Inimõiguste kaitse küsimus on meie põhilise usaldusväärsuse küsimus. Siinkohal peame jääma selgelt oma otsustele kindlaks. Inimõigusi kas austatakse või mitte. Me ei tohi rahulduda väikeste edusammudega. Mulle on jäänud mulje, et mõnes sõnavõtus oldi rahul väikeste edusammudega. Me oleme öelnud selgelt: president Mugabe valitsus ei ole õiguspärane ja tema tegevus tuleb hukka mõista. Me peaksime ütlema seda sõnaselgelt.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Ka mina soovin ühineda nendega, kes on siin istungisaalis nõudnud Farai Maguwu viivitamatut vabastamist. Me peame mõistma hukka kinnipidamistingimused, milles ta viibib, samuti selle, et menetluse käigus pole austatud tema põhilisi inimõigusi.

Nagu teate, on kodanikuühiskonna organisatsioonidel oluline roll, ja mitte üksnes Kimberley protsessi edu tagamisel, vaid ka üldise demokraatia kaitsmisel Zimbabwes.

Ent see riik ei suuda demokraatia teel edasi minna, kui inimõiguste aktiviste sunnitakse vaikima, samas kui ka rahvusvaheline ajakirjandus kajastab toimepandud rikkumisi.

Tahaksin veel toonitada, et Zimbabwe võimudel on moraalne kohustus teemandikaevandustes toime pandud inimõiguste rikkumisi erapooletult uurida ja anda nende tegude eest vastutavad isikud kohtu alla. Võtmesõna on siinjuures „läbipaistvus”. Zimbabwe kodanikel on õigus olla teavitatud, mis tähendab seda, et võimud peavad täitma kohustusi, mille nad on Kimberley protsessi raames vabatahtlikult võtnud.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D).(PT) Farai Maguwu juhtum näitab julma represseerimist Zimbabwes ja samuti vajadust laiendada Kimberley protsessi kohaldamisala. Teemantide sertifitseerimisel ei tuleks arvestada mitte üksnes seda, et nendega pole seotud sõjakuritegusid, vaid ka seda, et inimõigusi ei rikuta, sealhulgas kurnavate riikide ja ettevõtete poolt.

Teemantide kasutamisel on oma osa vaesusevastases võitluses ja aastatuhande arengueesmärkide täitmises. Global Witnessi andmetel eksportis Aafrika 2008. aastal 393 miljardi USA dollari väärtuses naftat ja mineraale, mis on üheksa korda rohkem kui sellele mandrile antud abi kokku. Loodusvarade õiglasel kasutamisel kohalike elanike hüvanguks võib olla võtmetähtsus õigusriigi tugevdamisel, sotsiaalse vastutuse edendamisel ettevõtete seas ja seega inimõiguste tagamisel.

Selles mõttes on väga oluline, et Euroopa Liit võtab vastu mehhanismid korruptsiooniga võitlemiseks mineraalide kasutamisel, nagu mitu liikmesriiki on arutanud, ühinedes eelkõige elektroonilise avaldusega aadressil http://www.stopcorruption.eu" . Ma kutsun kõiki üles sellele alla kirjutama.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Austatud juhataja! Mul on väga hea meel, et Maguwu juhtum täna päevakorda võeti, sest see on vaid jäämäe tipp, ja nagu meil on tavaks kenasti öelda: kala hakkab mädanema peast. Robert Mugabe, kes oli kunagi poliitiliselt vilunud võitleja, kes seisis mustanahaliste õiguste eest, on nüüd julm diktaator ja vastutab majanduse kokkukukkumise, nälja ja poliitilise terrori eest oma riigis.

Tema maareform, mis algas kaootiliselt, on tipnenud sellega, et valgete talupidajate vara on sundvõõrandatud, maa on sööti jäetud ning 94% elanikkonnast on töötu. Lõppude lõpuks ei vasta isik, kes vahistab praegu selliseid aktiviste nagu Maguwu, ähvardab neid vangistuse ja piinamisega ning ähvardab ka nende perekondi, kriteeriumidele, mida tuleb Kimberley protsessi raames samuti täita.

Nõustun eelkõnelejaga, et me peame ka inimõiguste kaitse Kimberley protsessi lisama. Nõudmiste esitamise ja pelga kaeblemise asemel peaksime tegutsema ühtselt, toetama teisi riike ja kehtestama sanktsioone, et avaldada Zimbabwele survet, isegi sel määral, et ta jäetakse Kimberley protsessist välja.

 
  
MPphoto
 

  Filip Kaczmarek (PPE).(PL) Austatud juhataja! Me kõik teame, et teemandid võivad olla õnnistus, aga samas ka needus. Me soovime Zimbabwele ja tema elanikele head ning tahame, et muudatused Zimbabwes tooksid ühel päeval täieliku ja edasiviiva ümberkorralduse. Ent täna räägime inimesest, kelle jaoks teemantidest võib saada needus. Farai Maguwu vahistati süüdistatuna riiki kahjustava teabe avaldamises. Tegelikult juhtub seda sageli – mõne riigi võimud ei mõista, et nende mainet kahjustab ja kahandab inimõigusi rikkuvate isikute tegevus, mitte selliseid rikkumisi avalikustavate ja avaldavate isikute tegevus. Seepärast on Farai Maguwu vabastamine Zimbabwe enda huvides ja ma loodan, et võimud kuulavad meie sellekohast nõuet.

Me teame edumeelseid näiteid teemantide kasutamisest õige arengu heaks. Botswana on üks selline näide. Seega on meie nõue kasutada teemantidest saadud tulu tervishoiu, hariduse ja sotsiaalvajaduste heaks nii põhjendatud kui ka teostatav.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Täna arutatav juhtum, mis hõlmab juba üle kuu aja tagasi toimunud Farai Maguwu vahistamist ja tema kinnipidamist, näitab, et Zimbabwes ei ole inimõiguste austamisel edusamme tehtud. Lisaks juhib see tähelepanu tõsisele olukorrale teemandikaevandustes riigi idaosas, kus sõjaväge süüdistatakse tihti kuritegude, vägivallaaktide ja raskete rikkumiste toimepanekus.

Viimase 30 aasta jooksul on Mugabe režiim viinud Zimbabwe pankrotti ja põhjustanud riigis humanitaarkatastroofi. Vereteemandid on tõendus küünilisusest, mida näitavad üles valitsusringkonnad, kes ei tunne mingeid süümepiinu ega austa omaenda kodanikke.

Zimbabwe rikub norme, mis on töötlemata teemantide müügi suhtes sätestatud Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemiga. Minu arvates on Euroopa Liidu kohus pakkuda sellele koostööorganile aktiivsemat toetust, et tugevdada teemandikaubanduse moraalset külge ning püüda kaotada julma ärakasutamise teel saadud teemantidega hangeldamine, millega rahastatakse konflikte ja relvastatud rühmitusi.

Nõuame Farai Maguwu viivitamatut vabakslaskmist ning pöördume Euroopa diplomaatiliste ringkondade poole, et nad kaaluksid võimalust kehtestada Harare režiimi vastu ranged sanktsioonid, mis sunniksid seda peatama inimõiguste aktivistide väärkohtlemise ja lõpetama verise orjanduse teemandikaevandustes.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE). - Austatud juhataja! Nüüdseks on vähem kui viis nädalat möödas sellest, kui Zimbabwe võimud Farai Maguwu kinni pidasid. Sellest ajast saadik on teda hoitud vangistuses teadmata tingimustes ja ta on jäetud ilma isikuõigustest.

Mul on hea meel, et Euroopa Parlament nõuab ühehäälselt tema vabastamist, aga kardan, et tema vahistamine võis olla tagasilöök Tel Avivi kohtumise tulemustele ja Kimberley protsessile.

Nagu kolleeg Van Orden mainis, toimub teemandikaevandustes pidev tööliste kuritarvitamine ja olukord Zimbabwes on väga tüüpiline, sest mineraalide ekspordist saadav märkimisväärne tulu ei kajastu rahva elutingimustes, vaid elanikke hoitakse vaesuses ja nad kannatavad haiguste käes. Samuti olen nõus, et Aafrika riikidel on oluline roll sealsete tingimuste parandamisel. Ma toetan Euroopa Komisjoni dialoogi Zimbabwega tingimusel, et Maguwu vabastatakse ja Zimbabwe võimud järgivad Kimberley protsessi.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). - Austatud juhataja! Kolmekümne aasta jooksul alates sellest, kui Mugabe tuli võimule, on Zimbabwe muutunud Lõuna-Aafrika toitjast kerjuseks. Viimast kümmet aastat Zimbabwes on iseloomustanud suurema osa Zimbabwe 12 miljoni elaniku järjepidev ja tahtlik vaesestamine. Ent mõned Mugabe sõbrad, eelkõige sõjaväeülemad, on sundvõõrandatud põllumaad ja maavarasid kontrollides päratult rikastunud.

Farai Maguwu üritas vapralt avalikustada ebaseaduslikke hukkamisi ja inimõiguste rikkumisi sõjaväe poolt, kes kontrollib paljusid Zimbabwe teemandikaevandusi. Paratamatult läheb neist kaevandustest saadud jõukus praegu Mugabe käsilastele. Seega tuleks keelduda Zimbabwe taasühinemisest Kimberley protsessiga. EL peaks üritama ka karmistada ja laiendada sihipäraseid sanktsioone Zimbabwes nende vastu, kes on rikastunud niinimetatud vereteemantide kaubandusega. Muidugi tuleks viivitamata vabastada Farai Maguwu, kes kasutas oma põhivabadust – sõnavabadust.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE).(PL) Austatud juhataja! Otsused, mis tehti 2000. aastal ning mille huvitatud riigid ja rahvusvaheline teemanditööstus seejärel 2003. aastal Kimberleys heaks kiitsid, juhindusid üllast ideest lõpetada vereteemantide kaubandus. Sõlmiti kokkulepe seoses mässuliste liikumistega, kes kasutasid teemantide müügist saadud raha selleks, et rahastada ebaseaduslikku sõjategevust, mille eesmärk oli kukutada õiguspäraselt valitud riigivõim. Sellised liikumised põhjustavad riigisisest ebastabiilsust ja konflikti, mis esineb praegu mitmes Aafrika riigis.

Seepärast oleme häiritud teadetest inimõiguste rikkumiste kohta ja paljude tsiviilisikute surmast pärast seda, kui sõjavägi ja politsei haarasid kontrolli Marange teemandikaevanduse üle. Me nõuame, et Zimbabwe valitsus kohaldaks kõiki vajalikke meetmeid kooskõlas Kimberley protsessi resolutsioonidega, et taastada kaevanduse tavapärane toimimine. Lisaks mõistame hukka ebaseaduslikud vahistamised ja nõuame Farai Maguwu vabastamist.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Austatud juhataja, kallid kolleegid! Kimberley protsess on algatus, mille lõid valitsuste esindajad, teemanditööstus ja kodanikuühiskond, et peatada viimaks niinimetatud vereteemantide rahvusvaheline kaubandus.

Juba 2008. aastal nähti märke Kimberley protsessi eeskirjade rasketest rikkumistest Marange teemandikaevandustes Zimbabwes. Farai Maguwu on üks vapratest inimõiguste aktivistidest, kes dokumenteerivad sunniviisilise töö, piinamise ja vägivalla juhtumeid oma kodumaal. Zimbabwe valitsus ühines vabatahtlikult Kimberley protsessiga. Me peame nõudma, et sellega kaasnevaid kohustusi täidetakse.

 
  
MPphoto
 

  Kristalina Georgieva, komisjoni liige. Austatud juhataja! Ma olen väga tänulik täna siin istungisaalis toimuva arutelu eest.

Selle aasta 21.–24. juunini Tel Avivis toimunud Kimberley protsessi istungitevahelisele kohtumisele heitis suurt varju Farai Maguwu vahistamine. Komisjon jagab Euroopa Parlamendi muret ja on nõudnud Maguwu kohtlemist selliselt, et tema seaduslikku kaitseõigust austatakse täielikult. ELi delegatsioon jälgib tema olukorda väga tähelepanelikult. Delegatsioon hoiab sidet Maguwu advokaatidega, kajastades meie kohapealset strateegiat, mille eesmärk on toetada inimõiguste kaitsjaid ja tugevdada nende kaitset.

Lisaks oleme palunud Zimbabwel kinnitada taas oma kohustust tagada kodanikuühiskonna koht Kimberley protsessis. Ehkki Kimberley protsessi peamine ülesanne on hoida ära konfliktiteemantide kaubandus, on selge, et see protsess ei saa toimida vaakumis ega eirata inimõigustega seotud muresid. Siin istungisaalis on täna välja öeldud väga kindel sõnum – eriti kui tunnistame, et inimõiguste austamine on Kimberley protsessi põhieesmärgi alus.

Kui rääkida Tel Avivi kohtumisest endast, siis EL toetas Swakopmundi otsuse ja ühise töökava jätkuvat rakendamist, et viia kaevanduskoostöö Maranges kooskõlla Kimberley protsessi eeskirjadega, sealhulgas kohaldada nii-öelda järelevalvega ekspordimehhanismi. Meie arvates pakub Zimbabwe edasine kaasamine Kimberley protsessi raames parimat võimalust tagada Marange kaevanduspiirkonnas tehniline vastavus Kimberley protsessile, aga ka tõhustada juhtimist selles kriitilises majandussektoris ja lõppkokkuvõttes parandada inimõiguste olukorda Maranges.

Just nendel põhjustel on EL nõudnud, et Zimbabwe järgiks kindlalt Kimberley protsessi ja ühist töökava, nii et Marange teemandid saaksid ühel hetkel, peagi hakata toetama Zimbabwe majanduslikku arengut. Meie eesmärk on see, et Kimberley protsessi osalised ja Zimbabwe teeksid suuremaid pingutusi üksmeele saavutamiseks selles keerulises küsimuses, pidades dialoogi ja tehes koostööd, mis on alati olnud selle protsessi oluline osa.

Lisaks on Euroopa Parlamendil tähtis teada, et 2. juuli kohtumisel rahvusliku ühtsuse valitsusse kuuluvate Zimbabwe ministritega tuletas kõrge esindaja ja asepresident paruness Ashton meelde, et üldise poliitilise kokkuleppe rakendamine, milles väljendatakse meie muret inimõiguste, õigusriigi ja demokraatlike põhimõtete pärast, on võti, mis aitab saavutada suhete normaliseerumise ELiga.

Nagu öeldud, peame väga tähtsaks, et Zimbabwe järgiks õigusriigi põhimõtteid ja inimõigusi. Oleme selle teema mitmel puhul ja eri foorumitel tõstatanud. Komisjon rahastab praegu ja edaspidi koostöös kodanikuühiskonna organisatsioonidega Zimbabwes suurt hulka tegevusvaldkondi. Me otsime ja toetame jätkuvalt viise, kuidas luua ja hoida avatud poliitilist keskkonda, kus austatakse täielikult inimõigusi ja vabadusi.

Mis puutub komisjoni seisukohta Zimbabwega toimuva teemandikaubanduse suhtes, siis palusime viia läbi olemasolevate teemandivarude auditi, enne kui jätkame arutelu ekspordi mõningase taastamise teemal. EL on oodatud Kimberley protsessi eesistuja poolt kokku kutsutud oluliste sidusrühmade kinnisele istungile Ülemaailmse Teemandinõukogu kohtumise ajal 14. juulil Peterburis, kus me arutame seda küsimust edasi.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. − Arutelu on lõppenud.

Hääletus toimub peatselt.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), kirjalikult. Ma ühinen nõuetega Farai Maguwu vabaks lasta. Ta vahistati Kimberley protsessi käsitleva teabe andmise eest. Ta pöördus ise politseisse pärast seda, kui tema pereliikmeid oli pekstud, nad vahistatud ja neid kinni peetud ning tema organisatsiooni töötajad asusid end varjama. Maguwu alusetu kinnipidamine on Zimbabwe valitsuse hirmu sisendav sõnum selle riigi inimõiguste kaitsjatele ja vabadele kodanikele, keda püütakse takistada avaldamast teavet tegeliku olukorra kohta Maranges. Farai Maguwu tuleb viivitamata vanglast vabastada. Valitsus peaks taastama kõik konfiskeeritud arvutid, failid ja materjalid, mis kuuluvad tema organisatsioonile, lõpetama organisatsiooni töötajate ahistamise ning alustama Maguwu vahistamise ja kinnipidamise kaasa toonud asjaolude sõltumatut uurimist. Komisjon ja nõukogu peavad kiiresti selle nõudmise Zimbabwe valitsusele edastama ja selles mitte järeleandmisi tegema.

 
  

(1) Vt protokoll.

Viimane päevakajastamine: 24. oktoober 2010Õigusalane teave