Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/0032(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0210/2010

Előterjesztett szövegek :

A7-0210/2010

Viták :

PV 06/09/2010 - 16
CRE 06/09/2010 - 16

Szavazatok :

PV 07/09/2010 - 6.11
CRE 07/09/2010 - 6.11
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
PV 17/02/2011 - 6.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0301
P7_TA(2011)0061

Viták
2010. szeptember 6., hétfő - Strasbourg HL kiadás

16. Az EU–Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradéka (vita)
A felszólalásokról készült videofelvételek
PV
MPphoto
 

  Elnök. - A következő napirendi pont a Zalba Bidegain úr által a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról kidolgozott jelentés (COM(2010)0049 - C7-0025/2010 - 2010/0032(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain , előadó. – (ES) Tisztelt elnök úr! Biztos úr! A Tanács tisztelt elnöke! Hölgyeim és uraim! Az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás elfogadásával új lehetőségek nyílnak meg mind az európai, mind pedig a koreai ipar számára. Ugyanakkor az európai iparra gyakorolt esetleges negatív hatások elkerülésének érdekében feltétlenül szükségünk van egy hatékony védzáradékra.

Kollégáim és jómagam ezen dolgoztunk az elmúlt néhány hónap során a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban, és ezért is fontos, hogy az egész Parlament határozottan támogassa a módosító csomag egészét.

A jelentést 27 igen szavazattal és egy tartózkodással fogadták el júniusban. Ennek a záradéknak az értelmében lehetséges lesz védintézkedéseket alkalmazni abban az esetben, ha a Dél-Koreából importált termékekre kiszabott vámok csökkentése súlyos kár okozásával fenyegetné az európai ipart.

Mint azt tudják, a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Parlamentre ruházott új hatáskörök értelmében ennek a rendeletnek az elfogadása a rendes jogalkotási eljárást követi. Sajnálatos módon nem volt lehetőségünk arra, hogy még a nyári szünet előtt háromoldalú megbeszélést folytassunk a Tanáccsal.

Az első hivatalos háromoldalú megbeszélésre augusztus 30-án került sor, és mind az árnyékelőadók, mind jómagam hallhattuk a Tanácsnak a módosításainkkal kapcsolatos véleményét. Ez a találkozó számos kérdésben előrelépést tett lehetővé és több bekezdés szövegét véglegesíthettük, a megbeszélést követően pedig az az érzésünk, hogy úgy tűnik, a Tanács valóban megállapodásra törekszik a legvitatottabb kérdésekben és keményen dolgozik ennek eléréséért. Ezt természetesen rendkívül pozitívan értékeljük.

Ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nem állt rendelkezésre elegendő idő azoknak a pontoknak a tisztázására, amelyek esetében a Tanács álláspontja eltér a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban elfogadott véleménytől.

Ezért valamennyi képviselőcsoport egyhangúlag úgy döntött, hogy itt az ideje annak, hogy a Parlament plenáris ülésen foglaljon állást a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban júliusban elfogadott módosításokról, amelyek létfontosságúak a védzáradék alkalmazhatóságának és hatékonyságának szempontjából.

Ugyanakkor egyhangú döntés született arról is, hogy ne zárjuk ki a megegyezés lehetőséget első olvasatban, amelyet határozottan lehetségesnek tartunk, amint a Tanács tisztázza az álláspontját.

Ezért holnap csak a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság által előterjesztett módosításokról fogunk szavazni, és az 55. cikknek megfelelően a jogalkotási jelentésről történő szavazást az októberi második plenáris ülésre halasztjuk, amikor is reméljük, hogy pozitívan zárhatjuk le a jogalkotási folyamatot.

Úgy véljük, hogy a jelentés számos pozitív változtatást tartalmaz, például egy, a folyamat felgyorsítását szolgáló online platform létrehozását; azt a lehetőséget, hogy az ipar vizsgálati eljárásokat kezdeményezzen; a Bizottság jelentéstételi kötelezettségét; valamint a koreai behozatal nyomon követésének és felügyeletének a javítását. Ezekben a kérdésekben már elvi megállapodásra jutottunk a Tanáccsal.

Úgy vélem, hogy ez jó eredmény, de még mindig nem gondoljuk azt, hogy ez elegendő lenne. Vannak további, még alapvetőbb pontok, amelyek teljes figyelmet követelnek a tárgyaló felektől, és amelyeket itt valamennyi képviselőcsoportnak meg kell védenie, ahogyan tettük azt a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságban is. Lényegében négy pontról beszélek.

Először is enyhítenünk kell a sérülékenyebb tagállamokat fenyegető esetleges kockázatot oly módon, hogy régióként regionális záradékot hozunk létre, amely megakadályozná néhány érzékeny iparág hátrányos érintettségét. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a védzáradék alapvetően ideiglenes érvényű, a célja pedig pontosan az, hogy védelmet nyújtson a gazdaság legérzékenyebb ágazatainak ahhoz, hogy elegendő idejük legyen az új környezethez való alkalmazkodáshoz.

Másodszor, egyértelműen szükség van a vám-visszatérítési záradék által érintett termékek felügyeletének létrehozására.

Harmadszor pedig meg kell védenünk a Parlamentnek a vizsgálatok indításában játszott szerepét, és végül az utolsó pont a döntéshozatali eljárás vagy komitológia.

Végezetül a belga elnökségnek a tárgyalások során mutatott jóindulata mellett szeretném azt a fontos szerepet is megemlíteni, amelyet a Bizottság jelenleg és a jövőben is betölt a tárgyalások pozitív lezárásában.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht , a Bizottság tagja. – Elnök úr, az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló rendelet nagyon fontos jogszabály, és nemcsak azért, mert ha elfogadják, akkor szükség esetén megfelelő védelmet fog nyújtani az Európai Unió iparának, hanem azért is, mert ez az első olyan kereskedelmi dosszié, amelyben az Európai Parlament társjogalkotóként vesz részt. Ezért nagy örömmel látom azt az elkötelezettséget és felelősségtudatot, amellyel a Parlament ezt a konkrét ügyet kezeli.

Értékelem az Európai Parlament eddigi erőfeszítéseit a bizottsági javaslatokhoz kapcsolódó módosítások nagyon szoros határidőkhöz kötött előkészítésében. Szeretném azt is megerősíteni, hogy a Bizottság teljes mértékben elkötelezte magát egy olyan megállapodás létrehozása mellett, amely az Európai Unió egyes iparágainak esetleges aggodalmaira választ adó, hatékony védelmi mechanizmust fog biztosítani.

Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a koreai védintézkedési rendelettel kapcsolatos első nem hivatalos háromoldalú megbeszélés jól haladt, és a módosítások jelentős hányadában előrelépés történt, ahogyan azt az imént az előadó is említette. Megegyezés született például olyan fontos kérdésekben, hogy jogot biztosítsunk az európai uniós iparnak a védelmi vizsgálatok megindításának kérelmezéséhez, és hogy emeljük be a vámvisszatérítésekre vonatkozó belső szabályokat a védintézkedési rendeletbe.

Tisztában vagyok azzal, hogy a legnehezebb kérdések még nem kerültek részletes megvitatásra az informális háromoldalú megbeszélésen. Remélem, hogy a Parlament, a Tanács és a Bizottság között tartandó következő találkozókon, amelyekre úgy tudom, hogy a közeljövőben fog sor kerülni, lényeges előrelépés fog történni és még a legnehezebb kérdésekben is megegyezésre tudunk majd jutni.

Szeretnék köszönetet mondani a tisztelt képviselőknek, különösen a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) tagjainak, amiért ezt az ügyet prioritásként kezelik. Szeretném ismételten elmondani azt is, hogy a Bizottság elkötelezte magát a szabadkereskedelmi megállapodás egészének szigorú végrehajtása mellett. Ez nem csupán a védelmi mechanizmusra vonatkozik, hanem a szabadkereskedelmi megállapodás minden egyéb területére is, mindenekelőtt a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos rendelkezésekre és a nem vámjellegű akadályokra vonatkozó szabályokra.

Végezetül engedjék meg, hogy megragadjam az alkalmat arra is, hogy tájékoztassam önöket az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás tanácsi elfogadási eljárásának legújabb fejleményeiről. Amint azt valószínűleg tudják, reményeink szerint a szeptember 10-én ülésező Külügyek Tanácsa engedélyezni fogja a szabadkereskedelmi megállapodás aláírását és ideiglenes alkalmazását. Amint ez a döntés megszületik, lehetővé válik a megállapodás hivatalos aláírása és Parlamenthez utalása az egyetértési eljárás keretében.

Az ideiglenes alkalmazás időpontjáról a Tanács egy későbbi időpontban fog dönteni. Erre a döntésre valószínűleg akkor fog sor kerülni, miután a Parlament egyetértetését fejezte ki a szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatban, és miután megegyezés született a védintézkedési rendeletről.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - Köszönöm, biztos úr, hogy ismertette az Európai Bizottság álláspontját.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary , a PPE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, hölgyeim és uraim, amit itt a Parlament, a Tanács és a Bizottság az elmúlt hetekben és hónapokban közösen elért, az példaértékű. Különösen Zalba úrnak szeretnék köszönetet mondani a munkájáért.

Az Európai Parlament cselekvőképesnek mutatkozik a Lisszaboni Szerződést követő első olyan külpolitikai témában, amelyben döntő szerepet játszik. Júliusban volt az első olvasat a szakbizottságban, ma este pedig sor kerül a vitára. Ha rajtunk, a Parlamenten múlna, akkor már holnap szavazhatnánk a védzáradékokról. Sajnos azonban a másik intézmény – azaz a Tanács – eddig meghiúsította azt, hogy már holnap jóváhagyhassuk a megállapodást. Hálás lennék, ha a Tanács ma jelen lenne. És hálás lennék azért is, ha a Tanács ebben a kérdésben valamivel nagyobb rugalmasságot és gyorsaságot mutatott volna.

Az Európai Parlament szerepével kapcsolatban pedig a következőket szeretném nagyon világosan leszögezni: a védzáradék értelmében a jövőben a Bizottságnak, a tagállamoknak és az iparnak jogában áll vizsgálati eljárást indítania. Mi, az Európai Parlament is akarjuk ezt a jogot! Úgy gondolom, hogy valamennyi képviselő nevében beszélhetek, amikor azt mondom, hogy nem fogunk lemondani erről a jogról. És arra szólítom fel a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a tárgyalásokon minél hamarabb egyezzenek ebbe bele.

A következő pont: A vámvisszatérítések esetében a Bizottság azt javasolja, hogy emeljük be ezt a kérdést a védzáradékokba. Felszólítom a Tanácsot, hogy hagyjon fel ennek megakadályozásával és fogadja el ezt a kérdést.

Harmadsorban pedig a szén-dioxid-kibocsátás dél-koreai szabályozására is ki kellene térnünk. A koreai kormány a szén-dioxid-kibocsátás szabályozását tervezi a gépjárműágazatban. Mindannyian attól tartunk, hogy ez a szabályozás azt is szolgálhatja, hogy ismételten korlátozzák a koreai piac európai gépjárművek előtti megnyitását. Felszólítom a Bizottságot, hogy a lehető legkeményebben beszéljen erről a koreaiakkal. A szén-dioxid-kibocsátás szabályozásának a kérdése egyfajta lakmuszteszt. Nem lenne célravezető, ha a koreaiak rögtön az első új jogszabálynál a szabadkereskedelmi megállapodásunk ellen dolgoznának.

Ennek jegyében további sok sikert kívánok az előadónak és valamennyi érintettnek. Nagyon hálás lennék azért, ha ezt az ügyet még ebben az évben le tudnánk zárni.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange , az S&D képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, először én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a nagyszerű együttműködésért, amely hozzájárult ahhoz, hogy a Parlament a szakbizottságban egyhangúlag elfogadott egy rendkívül sarkalatos véleményt, amit nagyon üdvözlök, és ezzel ismételten világossá teszi ennek a védintézkedési rendeletnek a jelentőségét.

A dél-koreai megállapodással együtt ez az első olyan megállapodás, amelyről a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően tárgyalunk, amely új szerepet adott a Parlamentnek. Másrészt az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás és a védintézkedési rendelet egyfajta mintaként is szolgál a jövőbeli megállapodások számára, és ezért különös gonddal kell eljárnunk. Ez két súlyos ok arra, hogy ne hígítsuk fel nemtörődöm módon az álláspontokat, hanem valóban harcoljunk azért, hogy ésszerű szabályozások szülessenek.

Amint azt tudja, biztos úr, hat pont bír számunkra különös jelentőséggel. Szeretném ezeket nagyon röviden még egyszer ismertetni. Az első a vám-visszatérítési mechanizmus. Ha a koreai gyártók termékeik előállítása során harmadik országokból származó alkatrészeket használnak fel, akkor nekik ezek után nem kell vámot fizetniük és exportálhatják ezeket az árukat Európába, miközben az európai gyártók – még akkor is, ha ugyanazokat az alkatrészeket alkalmazzák – nem élveznek ilyen vámmentességet. Ez tehát versenyelőnyt jelent a koreai gyártók számára! Szigorúan felügyelni kell, hogy ez nem vezet-e a piac torzulásához. Ezt pedig nem lehet egy egyszerű nyilatkozattal elérni, hanem jogilag kötelező érvényűvé kell tenni, mégpedig úgy, hogy a vizsgálati eljárás megindításának egyik okaként beemeljük a védintézkedési rendeletbe.

Második pont: lesznek regionális sajátosságok is, és nem minden érzékeny ágazat van jelen egyforma mértékben minden tagállamban. Ezért különös figyelmet kell fordítanunk arra, hogy hogyan védhetjük meg az érzékeny ágazatokat az egyes régiókban a célzott támadásoktól. Ez nem egy egyszerű művelet, hiszen a belső piacról van szó, de politikai megoldást kell rá találnunk.

Harmadik pont: mivel ugye ez az első megállapodás a Lisszaboni Szerződést követően, biztos úr, úgy itt egy új egyensúlyról is van szó a Tanács és a Parlament között, és mivel a Bizottsággal is sikerült megegyezésre jutnunk, így valóban az a méltányos, ha a megállapodás egészében rögzítjük a Parlament és a Tanács egyenrangú szerepét.

Negyedik pont: a végrehajtás módja természetesen az önök dolga – nem is szeretnénk az operatív végrehajtásba beleszólni –, de Parlamentként gondoskodnunk kell arról, hogy a Parlament jogait ne kérdőjelezhessék meg a komitológiai eljárás során. Mindenekelőtt szükségünk van a visszavonás jogára, ezt is biztosítani kell.

Ötödik pont: a több évtizedes dél-koreai tapasztalataink azt mutatják, hogy a vámjellegű kereskedelempolitika mellett folyamatosan nem vámjellegű kereskedelmi akadályok is bevezetésre kerültek. Ezért világos mechanizmusra van szükségünk az ellenőrzéshez, a jelentéstételhez és a konzultációk megindításához arra az esetre, ha nehézségek merülnének fel a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok terén.

És a hatodik pont: ha komolyan gondoljuk a kereskedelmi megállapodások új formáját, akkor fontos, hogy a civil társadalmat is bevonjuk és erősítsük. Ez azt jelenti, hogy rögzíteni kell és be kell tartatni az olyan alapvető ILO-előírásokat, mint például a 87. norma, amely a munkavállalók sztrájkjogát rögzíti. Ezzel ellentétes, hogy a dél-koreai büntető törvénykönyv 314. cikke értelmében az „üzem működésének a megzavarása” bűncselekménynek számít. Ez ellen tennünk kell valamit – erősíteni kell a civil társadalmat, biztosítani kell az alapvető ILO-előírásokat és a környezetvédelmi normákat, és a Belföldi Tanácsadó Csoportok segítségével a civil társadalmat is be kell vonni a megállapodás ellenőrzésébe.

Végezetül az utolsó pont: biztos úr, ön azt mondta, hogy az ideiglenes végrehajtásra valószínűleg csak akkor fog sor kerülni, ha már sikerült megállapodnunk. Ezt a „valószínűleg” szót én szeretném törölni. Amíg a Parlament nem döntött erről a kérdésről, addig nem kerülhet sor ideiglenes hatálybalépésre!

(Taps)

 
  
MPphoto
 

  Michael Theurer , az ALDE képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, a http://www.europarl.europa.eu/members/expert/politicalBodies/search.do?group=2966&language=HU" \o "Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért Képviselõcsoport" árnyékelőadójaként köszönetet szeretnék mondani De Gucht biztos úrnak, valamint az előadónak, Zalba úrnak az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodással és a védzáradékokkal kapcsolatos kiváló együttműködésért.

Először is szeretném kiemelni, hogy mi, a Liberálisok és Demokraták itt az Európai Parlamentben azt szeretnénk, ha a megállapodás minél előbb ratifikálásra és elfogadásra kerülne, mivel mi támogatjuk a szabadkereskedelmet, és mert egy Dél-Koreával kötött megállapodásban nagy lehetőségeket látunk mind az Európai Unió, mind pedig Dél-Korea gazdasága számára. Ami pedig a védzáradékokat illeti, nagyon komolyan kell vennünk azokat az aggodalmakat, amelyekkel az európai ipar képviselői kerestek meg bennünket. Úgy gondoljuk, hogy a védzáradékok eszközével eloszlathatjuk ezeket az aggodalmakat. Az e heti szavazással jelezni szeretnénk, hogy a parlamenti politikai erők egységesek, és hogy itt, ezekkel a védzáradékokkal egy működőképes megállapodás jön létre. Ezért arra szólítjuk fel a Tanácsot és a Bizottságot, hogy közeledjenek felénk a még vitatott fontos pontokban.

Mindenekelőtt azt szeretnénk, ha a vámvisszatérítésekkel nem élnének vissza. Nem engedhetjük, hogy a vámvisszatérítések Dél-Koreán keresztül kaput nyissanak az olcsó termékeknek, különösen a Kínából és más ázsiai országokból származó elsődleges termékeknek. Ezenkívül azt is szeretnénk elérni, hogy a dél-koreaiak bontsák le a nem vámjellegű kereskedelmi akadályokat, például a gépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási szabályokat annak érdekében, hogy nehogy váratlanul új kereskedelmi akadályokkal kelljen szembenéznünk.

A szociális és környezetvédelmi normák tiszteletben tartását várjuk tőlük. És természetesen megoldást kell találnunk a komitológia kérdésére is, azaz a megállapodás későbbi alkalmazására. Ebben komoly szerepet szánunk a Parlamentnek. Azt is szeretnénk elérni, hogy a jövőben maguk az ipar képviselői és a tagállamok is kezdeményezhessenek ilyen vizsgálatokat és ellenőrzéseket.

De van még egy aggasztó dolog: a Tanács a következő napokban fogja a megállapodás ideiglenes alkalmazását megvitatni és esetlegesen szavazni is fog róla. Ettől óva intenék. A Lisszaboni Szerződés értelmében ezzel a Parlamentnek is egyet kell értenie. Az ideiglenes alkalmazás ellentmondana a Lisszaboni Szerződés szellemének. Ezért felszólítom a Tanácsot, hogy ne határozzon a megállapodás ideiglenes alkalmazásáról, hanem várja ki a Parlament döntését. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy időben döntés születhessen, és ezt a szavazáson tanúsított egységes kiállásunkkal is kifejezésre kellene juttatnunk.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz , a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. – (DE) Elnök úr, De Gucht biztos úr, hölgyeim és uraim, képviselőcsoportom nevében szeretném én is világossá tenni, hogy támogatjuk a szakbizottság által kijelölt utat annak érdekében, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradékának végrehajtásáról szóló rendeletre irányuló javaslatról még ezen a plenáris héten szavazhassunk.

Átláthatóság, nyitottság – ami magában foglalja, hogy tisztázzuk az Európai Parlamentnek mint valamennyi jövőbeli kereskedelmi megállapodásról társjogalkotóként döntő európai uniós intézménynek a jogait –, és ezzel együtt a részt vevő és érintett felek a még ratifikálás előtt álló szabadkereskedelmi megállapodással kapcsolatos véleményének, aggodalmainak és fenntartásainak a komolyan vétele; mindezeket közvetlenül érinti a védintézkedési rendelet. Hadd erősítsem meg, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás tartalmával és különösen a szövegével kapcsolatban megoszlanak a vélemények az Európai Parlamentben, és ez még inkább igaz a vállalatok alkalmazottai és a vállalatok vezetői esetében, és nem csak a nagy vállalatoknál, hanem még inkább a kis- és középvállalkozásoknál, méghozzá mindkét kereskedelmi partnernél.

Ez a 21. század első, globális gazdasági környezetben, magasan fejlett nemzetgazdaságok között megkötött szabadkereskedelmi megállapodása, és ez a megállapodás a gazdasági és pénzügyi válság feltételei között fog hatályba lépni. Ezért a védzáradék-mechanizmus rendkívüli jelentőséggel bír, amely messze túl fog mutatni az itt ismertetett konkrét szempontokon.

A szerződésben rögzített védintézkedések végrehajtására és alkalmazási lehetőségeire nézve garantálni kell a jogbiztonságot, amennyiben pozitívan kívánjuk előmozdítani a kereskedelmi együttműködést, a globális nyitottságot, valamint a két nemzetgazdaság gazdasági és társadalmi fejlődésének a két kereskedelmi partner munkavállalóinak és polgárainak érdekében történő együttes megközelítését. Ehhez mindenképpen szükség van az időbeli tervezésre és a határidők kijelölésére, regionális védintézkedésekre, bizonyítékokra és felügyeleti intézkedésekre – méghozzá olyan módon, ahogyan azt már képviselőtársaim is elmondták, hogy az Európai Parlament mindeközben a Tanáccsal azonos jogokkal rendelkezik. A civil társadalom képviselőinek, a szakszervezeteknek és a vállalatoknak a vámvisszatérítésekkel kapcsolatos, éppen saját tapasztalataikból fakadó fenntartásai szükségessé teszik a származási szabályok specifikus meghatározását is.

Azt a megközelítést is támogatom, hogy a záradéknak nem csak hatékonynak, hanem a gyakorlatban is érvényesíthetőnek kell lennie. A védzáradéknak komoly helyzet esetén bevethető eszköznek kell lennie. Sürgős szükségét érzem annak, hogy még egyszer kiemeljem ma azt, hogy a Tanácsnak és a 27 tagállamnak kell ezt a rendeletet elfogadnia és jóváhagynia, máskülönben a megállapodás nem léphet hatályba.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach , az EFD képviselőcsoport nevében. – (DA) Elnök úr, ez a szabadkereskedelmi megállapodás Korea és az EU számára egyaránt győztes helyzetet teremt, mind gazdasági és társadalmi szinten, mind pedig a környezetvédelem szempontjából. Az EU-nak érdeke, hogy még azelőtt elfogadja ezt a megállapodást, mielőtt Korea hasonló megállapodást köt az Egyesült Államokkal. Ezt gyorsan meg kell tenni, hiszen Obama elnök nemrégiben Torontóban bejelentette, hogy az Egyesült Államok jövőre egy kereskedelmi megállapodást kíván Koreával ratifikálni. Ugyanakkor kezdek kételkedni abban, hogy ez a megállapodás valóban olyan egyszerű ügy-e. Koreában a közelmúltban lepleztek le egy igen kiterjedt korrupciós hálózatot a legmagasabb szinten, ezért a legfontosabb kereskedelmi partnereinkkel kapcsolatos fejleményeket nagyon szorosan figyelemmel kell kísérnünk. A szabadkereskedelmi megállapodás nyomatékosítja azt, hogy Korea ebbe a csoportba tartozik.

Módot kell találnunk arra is, hogy független munkajogi szakértők vagy az Európai Unió maga is közvetlenül elérhessék a keszongi ipari komplexumban (KIC) dolgozókat, más szóval azokat a kereskedelmi területeket Keszongban, ahol észak-koreaiak dolgoznak dél-koreai vállalatoknak. Ellenkező esetben azt kockáztatjuk, hogy olyan termékekhez biztosítunk hozzáférést, amelyeket kényszermunkával és az emberi jogok tekintetbe vétele nélkül állítottak elő. Ha nem biztosítanak számunkra hozzáférést ezekhez a területekhez, akkor nem engedhetjük, hogy a megállapodás a keszongi ipari komplexumban előállított termékekre is kiterjedjen. Ugyanakkor egészében véve nagyon jó, hogy ez a megállapodás nagyobb átláthatóságot fog biztosítani, és hogy vádat lehet emelni a vállalatok ellen és bíróság elé lehet őket vinni, amennyiben nem tesznek eleget a lefektetett követelményeknek. Hasonlóképpen fény derült most a munkakörülményeire is, és így lehetségessé válik azok megvitatása és ellenőrzése. Ha sikerrel járunk ebben a kérdésben, akkor azzal határozott lépést teszünk a jó irányba.

Végezetül szeretnék kitérni arra, hogy úgy tűnik, ez a megállapodás az Európai Unió számára fog a legnagyobb haszonnal járni. Remélhetőleg több munkahelyet fog eredményezni és fellendíti az európai növekedést.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - Hölgyeim és uraim, amint azt láthatjuk, teljes az egyetértés a javaslattal kapcsolatban, és gratulálhatunk magunknak ahhoz, hogy ezt mindannyian a lehető leghamarabb végre kívánjuk hajtani, és hogy ez nagyon fontos számunkra.

 
  
MPphoto
 

  Christofer Fjellner (PPE) . – (SV) Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani Zalba Bidegain úrnak, mivel tudom, hogy valóban keményen dolgozott ezért az ügyért, és úgy vélem, hogy nagyon jó eredményt ért el.

Az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás védzáradékairól szóló holnapi szavazás két okból is valóban történelmi lépést fog jelenteni. Először is ez azt jelenti, hogy most megkezdjük az EU által valaha megkötött legátfogóbb szabadkereskedelmi megállapodás megvitatását. Ez a legradikálisabb és a legnagyobb haszonnal járó megállapodás, amelyben eddig részünk volt. Ebben természetesen nincsen semmi különös. Ez leginkább annak tudható be, hogy Dél-Korea egyike a legfontosabb kereskedelmi partnereinknek, a világ 11. legnagyobb gazdasága és az egyik első olyan OECD-tagállam, amellyel az EU szabadkereskedelmi megállapodást köt.

Ez egyben az első olyan megállapodás is, amelyben a „Globális Európa” stratégiát alkalmazzuk, amely Európa versenyképességéből és a gazdaságilag fontos tényezőkből indul ki, nem egyszerűen abból, ami politikai szempontból fontos. Nyilvánvalóan vannak ambícióink. Például a mezőgazdaság területén többet teszünk a szabadkereskedelem tekintetében, mint eddig valaha. Ez nagyon sok lehetőséget fog megnyitni az iparunk előtt. Természetesen sok lehetőséget fog megnyitni dél-koreai barátaink ipara előtt is, de erről szól a szabadkereskedelem. Ez nehéz, nehéz is volt és a jövőben is nehéz lesz, de a fontos dolgok gyakran nagyon nehezek is. Ez az egész lényege.

Másodszor, ez az első olyan eset, amelyben az Európai Parlament is részt vállalt, és amelyben együttdöntési hatáskörrel bír. Ez azt jelentette, hogy meg kellett mutatnunk, hogy képesek vagyunk felelősséget vállalni, és úgy vélem, hogy ez sikerült is. Meg kell mutatnunk, hogy le tudunk tenni valamit az asztalra és erősíteni tudjuk az EU szerepét, ahelyett hogy egyszerűen csak fékként viselkednénk. Úgy gondolom, hogy ezt is sikerült elérnünk. Természetesen nem minden kérésünk fog meghallgatásra találni, de már önmagában az a tény, hogy megfogalmaztuk őket, azt jelenti, hogy a Bizottság rákényszerül arra, hogy nagyobb figyelmet fordítson például a szociális feltételek és a nem vámjellegű kereskedelmi akadályok kérdésének.

Az egyik nézetemet különösképpen szeretnék kiemelni, mert nem értek egyet mindennel, amit a szakbizottságban megszavaztunk. Ez pedig a regionális védintézkedésekkel kapcsolatos. A Lisszaboni Szerződést követően kétségeim vannak ezekkel kapcsolatban, és úgy vélem, jobb lenne, ha ezek helyett az EU egészére kiterjedő védintézkedéseket vezetnénk be. A belső piac és a szabad mozgás számos lehetőséget kínál az ilyen típusú védintézkedések megkerülésére, és nem hiszem, hogy a jelenlévők közül bárki is fel szeretné kavarni vagy meg kívánja kérdőjelezni akár a mozgás szabadságát, akár a belső piacot. Összességében azonban a holnapi szavazás fontos jelzése annak, hogy a kereskedelempolitika terén új korszakba lépünk, és ez valóban pozitív.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta (S&D) . – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, úgy vélem, mindenekelőtt fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy Európaként mit is akarunk, mit is szeretnénk Európaként elérni, és hogy a súlyos gazdasági és pénzügyi válság, a világszerte tapasztalható gazdasági visszaesés és az előttünk álló nehéz fellendülés tekintetében milyen kötelezettségeket kívánunk vállalni.

Véleményem szerint akkor, amikor a többoldalú kapcsolatokra ilyen nehéz idők járnak és a dohai tárgyalások zsákutcába jutottak, egy szabadkereskedelmi megállapodásnak legalább két fontos követelménynek kell eleget tennie. Egyfelől valóban egyenlő nemzetközi feltételeket kell teremtenie köztünk és a többi versenytárs között a világkereskedelem terén, másfelől meg kell mutatnia a világnak, hogy Európa milyen irányba kívánja a gazdaságát és a fejlődését terelni.

Ez a megállapodás mindettől el van szakadva. Egyáltalán nem vesz tudomást a globális környezetről. Vagy az egyik oldalon áll, vagy a másikon. Ez egyszerűen egy nagyon okosan kidolgozott szabadkereskedelmi megállapodás. Egy fontos fogalmi dokumentum, amely bizonyára hasznos forgatókönyvekkel szolgálhatna egy teljes körűen szabályozott világban, egy olyan világban, amelyben a kölcsönösség, a közös szabályok és a közös minőségi normák határozzák meg a napirendet. De a világ nem ilyen. Valójában azt látjuk, hogy büntetéssel sújtják Európa feldolgozóiparát, amelyre támaszkodnia kellene ahhoz, hogy fokozza a fejlődést és a foglalkoztatottságot és több munkahelyet teremtsen, miközben a pénzügyi szolgáltatások ágazatát ismét csak jutalmazzák.

Ez a megállapodás pozitív elemeivel is alig-alig gyakorol hatást a GDP növekedésére; legjobb esetben is csak 0,03%-kal fogja azt növelni. Nem látom, miért van erre szükség. Obama elnök óvatos közeledését követően most még az Egyesült Államok is lassít, méghozzá a többségi párt legalább 100 képviselőjének a nyomására, akik ezt a fajta megállapodást – amely hasonló ahhoz, amelyet mi aláírni szándékozunk – „munkahelygyilkosnak” nevezték.

Koreában a ratifikálási folyamat rendkívül lassú, és sem a környezetvédelmi, sem pedig a szociális normákat nem garantálják. Ennek ellenére mi nagyon gyorsan szeretnénk elérni a ratifikációt.

Mindazonáltal egy dolgot kérnünk kell. Már kértük ezt korábban is a bevezető szakaszokban, az akkori korábbi szavazatunkkal. Nem kerülhet sor a szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenes végrehajtására, amíg a védintézkedési rendeletet el nem fogadják, és a Parlamentben több olyan fontos módosítást is előterjesztettünk, amelyek a következő szakaszokban hatékonyabb fellépést tesznek számunkra lehetővé.

(Az elnök félbeszakítja a felszólalót)

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE) . – (IT) Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim, egy kicsit olyanok vagyunk, mint a koreai mitológia sárkánya, a ryong, egy szelíd, jó szándékú, de igencsak határozott sárkány. Tisztában vagyunk azzal is, hogy mi képviseljük azt az európai intézményt, amelyet a polgáraink közvetlenül választottak meg, és ezért egy hatékony védzáradékot szeretnénk elérni.

A Parlament készen áll első olvasatban lezárni ezt a megállapodást, de csak azzal a feltétellel, ha olyan konkrét javaslatok születnek, amelyek figyelembe veszik az európai munkavállalók és iparágak érdekeit, és különösen a Parlament intézményes előjogait. Hat kérésünk van, amelyeket részben már más képviselők is ismertettek.

Az első, hogy nem kerülhet sor ideiglenes végrehajtásra, amíg a védintézkedési rendeletet el nem fogadják, és a Parlament jóvá nem hagyta a megállapodást.

A második kérésünk egy regionális, vagy legalábbis rugalmas védzáradékra irányul, mivel Európa sokszínű, és fontos, hogy a különböző érdekelt felek elfogadják és üdvözöljék ezt a megállapodást.

A harmadik és még fontosabb kérésünk a Parlament eljárásbeli szerepére vonatkozik: a vizsgálatok megindításának a jogára – ennek természetesen kértük az iparra történő kiterjesztését is –, a teljes körű tájékoztatáshoz való jogra, valamint az online platformhoz való hozzáférés jogára.

A negyedik kérés a rendelet végrehajtásával kapcsolatos komitológiára vonatkozik: a Tanács nem juthat nagyobb szerephez, mint a Parlament. Ragaszkodunk ahhoz, hogy a Parlament jelentős szerepet kapjon egy olyan eljárás – a tanácsadó bizottsági eljárás – keretében, amely vétójogot biztosít számunkra arra az esetre, ha a Bizottság úgy dönt, hogy egy vizsgálatot követően nem kíván intézkedéseket foganatosítani.

Az ötödik kérés a vámvisszatérítésre vonatkozik: úgy véljük, hogy a vámoknak a védzáradék tárgyát kell képezniük és minden esetleges vizsgálatnak és ellenőrzésnek ki kell rájuk terjednie.

Végezetül a hatodik kérésünk arra irányul, hogy szükség van a szociális körülmények és a munkakörülmények, valamint a környezetvédelmi normák nyomon követésére, és olyan helyzetet kell teremteni a koreaiak és az európaiak számára, amelyek azonos feltételeket biztosítanak számukra a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében.

Teljes mértékben támogatjuk ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, és minden olyan szabadkereskedelmi megállapodást, amely a stabilitást és a békét szolgálja. Ugyanakkor a tartalmával kapcsolatban senki se legyen naiv, és a Tanács sem veheti semmibe a Parlament szerepét.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D) . – (EL) Elnök úr, arra kérnek ma bennünket, hogy hagyjunk jóvá egy, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos fontos jogalkotási szöveget, amelynek a végrehajtása komoly következményekkel fog járni az európai piacra nézve. A jelenlegi nemzetközi gazdasági válság idején bármilyen szabadkereskedelmi megállapodás végrehajtása esetén nagyon óvatosan, lépésről lépésre kell eljárni annak érdekében, hogy az Unió termelőágazataiban elkerüljük a komoly veszteségek okozásának a veszélyét.

Szükségünk van az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás védzáradékára annak érdekében, hogy az bekerüljön az Unió joganyagába, hogy törvényerőre emelkedjen, és ezáltal bonyodalmak nélkül érvényesíthető legyen. Ugyanakkor az Európai Bizottságnak rendszeresen nyomon kell követnie az importra és exportra vonatkozó statisztikákat annak érdekében, hogy egyensúlyhiány esetén közvetlenül be tudjon avatkozni. Ezenkívül szorosan nyomon kell követni a munkakörülményekkel és a környezetvédelmi normákkal kapcsolatos rendelkezések betartását, hogy elkerüljük az azonos vagy közvetlenül versenyző termékek között amiatt kialakuló tisztességtelen versenyt, mert nem sikerült a fenti kritériumokat betű szerint betartatni.

Végezetül szeretném kiemelni, hogy támogatjuk a regionális záradék alkalmazását annak érdekében, hogy biztosítsuk a belső piac optimális működését, hiszen ez olyan régiókban és országokban tesz lehetővé intézkedéseket, amelyeknek a termelő ágazatai gyakran jelentős hányadát képviselik egy-egy kulcspiacnak. Mivel az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás az első olyan megállapodás, amely egy ekkora ázsiai piacot nyit meg Európa számára, így különösen óvatosan kell eljárnunk, hiszen ez precedensként fog szolgálni más hasonló megállapodások számára.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE) . – (FR) Elnök úr, minden szabadkereskedelmi megállapodásnak a kölcsönösség vagy a kölcsönös haszon elvére kell épülnie, és őszintén szólva kétlem, hogy a Dél-Koreával kötendő megállapodás esetében ez így lenne.

Egy számadatra szeretnék hivatkozni: a Dél-Koreával jelenleg folytatott kereskedelem 50%-a a gépjárműipar területén valósul meg; azonban míg az Európai Unió 450 000 dél-koreai autót hoz be, addig csupán 33 000 európai autó kerül kivitelre. Ez enyhén szólva is rendkívül kiegyensúlyozatlan kereskedelmi kapcsolat, méghozzá egy kivételesen súlyos válsággal a háttérben.

Márpedig ez a megállapodás precedenst fog teremteni. Ez fogja egyengetni az útját a nagy ázsiai országokkal megkötendő további megállapodásnak – gondolok itt elsősorban Japánra, de lesznek még továbbiak is. Ráadásul ez az első olyan megállapodás, amely a Lisszaboni Szerződést követően kerül megkötésre, és ezért rendkívül fontos, hogy az Európai Parlament – és ebben támogatom az előadónkat – hallassa a hangját és a Bizottság azt meg is hallja.

Nem akarok elébe vágni a szabadkereskedelmi megállapodásról szóló szavazásnak, de mindenképpen szigorúbbá kell tennünk a védzáradékot, és legfőképpen felül kell vizsgálnunk a vám-visszatérítési mechanizmust, továbbá végre kell hajtani a regionális védzáradékot, meg kell erősíteni az Európai Parlament szerepét az eljárás során, be kell vezetni egy olyan eseti bizottsági eljárást, amely tiszteletben tartja a Parlament jogait, és integrálni kell a szociális és környezetvédelmi normákat.

Végül pedig, ahogyan azt ön is ígérte, biztos úr, nem akarjuk, hogy ez a szabadkereskedelmi megállapodás ideiglenesen alkalmazásra kerüljön az európai parlamenti végső szavazás előtt.

Köszönöm, hogy meghallgatták, és remélem, meg is szívlelték az észrevételeimet.

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D) . – (DE) Elnök úr, biztos úr, ez a Lisszaboni Szerződés hatályba lépését követő első szabadkereskedelmi megállapodás számos pozitív elemet tartalmaz: erősödött az Európai Parlament szerepe és a szakszervezeti és munkavállalói jogok megsértésének esetére védintézkedések kerültek bevezetésre.

Mindazonáltal az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás nem szolgálhat mintaként az Európai Unió jövőbeli szabadkereskedelmi megállapodásai számára. Hogy miért? Az Európai Unió nagyra törő célokat tűzött ki maga elé a szerződésekben, különösen a Lisszaboni Szerződésben lefektetett célokkal és értékekkel, és ezekhez tartania is kellene magát, többek között az emberi jogok és a jogállamiság terén, csak hogy két alapvető példát nevezzek meg.

Ezért szeretném ezt a többi folyamatban lévő szabadkereskedelmi megállapodással összekapcsolni, különösen az EU és az Andok országai, Kolumbia és Peru közötti megállapodással, amellyel kapcsolatban már lezárultak a tárgyalások és csak jóváhagyásra vár. A harmadik országokkal kötendő megállapodások lezárása előtt részletekbe menő párbeszédet kell folytatni az emberi jogokról. A szabadkereskedelmi megállapodások tartalmának illeszkednie kell az érintett országok sajátos helyzetéhez, legfőképpen a kereskedelem, valamint a szociális és környezetvédelmi normák terén. Különösen fontos megakadályozni azt, hogy ezek az országok – és az EU is – egyszerűen csak a szabadkereskedelmi megállapodás mézesmadzagja után fussanak, és aztán – miután elérték a mézesmadzagot – ismét visszatérjenek a korábbi mindennapjaikhoz, hiszen az azt jelentené, hogy ezek az államok felmentést kapnak az emberi jogi jogsértések alól.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D) . – (RO) Az Európai Unió és a Koreai Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás kétoldalú védzáradéka olyan védelmi intézkedés, amelyre akkor lenne szükség, ha a koreai behozatal súlyos kár okozásával fenyegetné az Európai Unió iparát és munkahelyeit.

A vámvisszatérítés elve, amelynek értelmében a koreai vállalatok fontos alkatrészek esetében vámvisszatérítéssel élhetnek, különösen érzékeny kérdés, mivel ez utóbbiaknak kedvezhet, miközben jelentős hatással lehet Európa versenyképességére.

Az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodás előnyös megegyezés marad egészen addig, amíg betartja a tisztességes verseny szabályait. Ezzel kapcsolatban a Bizottságnak szigorúan nyomon kell követnie a Dél-Korea és az Európai Unió közötti exportok alakulását, különösen az érzékenynek tartott ágazatokban, és sürgős lépéseket kell tennie minden felmerülő szabálytalanság kiigazítására.

Az alkalmazott ellenőrzési rendszer szintén megerősítésre vár annak érdekében, hogy az érintett iparágak, a szakszervezetek és a szociális partnerek, valamint az Európai Parlament mint az EU polgárainak közvetlen képviselőtestülete is megnyomhassák a vészcsengőt és vizsgálat megindítását kérhessék.

Az Európai Parlament szerepe az ellenőrzési rendszerben, valamint a vámvisszatérítéssel kapcsolatos aggodalmak olyan kérdések, amelyekkel kapcsolatban a Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Bizottságnak gyorsan kompromisszumos megoldásra kell jutnia. Ezt figyelembe véve pozitív lépésnek tartom, hogy ezen a parlamenti ülésszakon szavazásra bocsátjuk ezt a jelentést, jelezve ezzel is, hogy a Parlament készen áll minél hamarabb elfogadni ezt a rendeletet.

 
  
  

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE) . – (DE) Elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az előadónak, valamint az árnyékelőadóknak az elvégzett munkájukért és az együttműködésükért, és további sok sikert kívánok nekik a tárgyalások során.

Mindenekelőtt az EU-Korea megállapodás védzáradékával kapcsolatos tárgyalások gyors előrehaladását üdvözlöm. A gyors júliusi szakbizottsági szavazással, a módosítások szeptemberre tervezett szavazásra bocsátásával, valamint a tárgyalások során tanúsított cselekvőképességével az Európai Parlament megmutatta, hogy Lisszabon után hatékonyan és konstruktívan tud dolgozni. Most a Tanácson a sor, hogy ugyanezt tegye annak érdekében, hogy gyors megegyezés születhessen a védzáradékról.

Üdvözlöm a Bizottságnak a szociális és környezetvédelmi normákkal kapcsolatos nyilatkozatra vonatkozó javaslatát. Ez jó kompromisszum, amely kiemeli ennek a pontnak a fontosságát. Különösen a Parlament szerepének az erősítését értékelem a kereskedelempolitika demokratizációja felé tett jelentős lépésként, és kérem a Tanácsot és a Bizottságot, hogy találjon olyan megoldást, amely biztosítja az Európai Parlamentet hatékony és erőteljes részvételét a folyamatban.

Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a Parlament ebben a kérdésben nem fog engedni. Különösen a vámvisszatérítések védzáradékba történő beemelésére vonatkozó bizottsági javaslatot értékelem fontos lépésként, és arra sürgetem a Tanácsot, hogy támogassa ezt a javaslatot.

A Bizottságtól azt kérném, hogy fordítson még nagyobb figyelmet a koreai kormány által tervezett szén-dioxid-szabályozásra és szálljon síkra a tárgyalások során egy, az európai vállalatok számára is igazságos és szabad szabályozás mellett. A szén-dioxid-kibocsátás szabályozásának a kérdését még a megállapodás hatálybalépése előtt rendezni kellene.

Számos pozitív visszajelzés érkezett szinte valamennyi területről és ágazatból: a gépiparból, a gyógyszeriparból, az elektrotechnika és a vegyészet területéről, valamint sok szolgáltatótól is. Egyes ágazatok bizonyára többet szerettek volna elérni, de alapvetően nagy az elégedettség – kivéve a gépjárműipar esetében. És még itt is nagy az eltérés az egyes gyártók és beszállítók között. Az EU-Korea megállapodás tekintetében nagyon jó úton haladunk.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE) . – (SK) Az EU-Korea szabadkereskedelmi megállapodásnak általánosan a kereskedelem fellendítéséhez és a foglalkoztatottság növeléséhez kellene hozzájárulnia. De miközben néhány iparág számára ez számos előnnyel fog járni, addig más ágazatok jelentős kárt fognak szenvedni.

Támogatom, hogy vegyük figyelembe bizonyos iparágak, köztük a gépjárműipar jogos aggodalmait, és ezért támogatom az EU és Korea közötti szabadkereskedelemre vonatkozó védzáradék végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását is. Tekintettel arra, hogy a szabadkereskedelmi megállapodás különböző hatást gyakorolhat az egyes tagállamok iparágaira, teljes mértékben egyetértek az előadó azon javaslatával, hogy kivételes esetekben nyíljon lehetőség regionális védintézkedések bevezetésére, mivel figyelembe kell venni az egyes tagállamok sajátos helyzetét, és az érintett régióknak lehetőséget kell biztosítani, hogy intézkedéseikkel megakadályozhassák a régió gazdaságára és foglalkoztatására gyakorolt súlyos negatív hatásokat.

Végezetül szeretném megemlíteni, hogy a Bizottság így felelősséggel tartozik ennek a jogi eszköznek a helyes és gyors végrehajtásáért annak érdekében, hogy az Európai Unió egyetlen területét se érhesse súlyos kár.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Liberadzki (S&D) . – (PL) Elnök asszony, biztos úr, néhány a gépjárműiparral, különösen a népszerű autók gyártásával kapcsolatban szeretnék néhány kérdést felvetni. Két szempontra hívnám fel a figyelmet, először is azoknak az autóalkatrészeknek az értékére, amelyeket Koreába importálnak, majd eladnak nekünk, és amelyekre nézve bizonyos küszöbértékek vannak érvényben, másodszor pedig a beszerelt alkatrészekre vonatkozó vámvisszatérítéseknek a kvóta keretén belüli kiszámításának a módjára. Az európai autógyártók aggodalmuknak adtak hangot ezzel a két küszöbértékkel kapcsolatban, azaz a Korea által importált alkatrészek számára, valamint a vámvisszatérítések kiszámításának módszerére vonatkozóan. Szeretném kérni, hogy talán fordítsunk figyelmet arra is, hogy mennyire vagyunk képesek a vonatkozó jogszabályokat betartatni.

 
  
MPphoto
 

  Olle Schmidt (ALDE) . – (SV) Elnök asszony, azt hiszem, időnként emlékeztetnünk kellene magunkat arra, hogy mi is tulajdonképpen Európa erőssége, Európa fejlődésének alapvető ereje. Miben rejlett ez az erő? Abban, hogy képesek voltunk piacokat megnyitni és lehetőségeket teremteni a szabadabb kereskedelemre. Európa mai helyzete nem jó, de sokkal jobb annál, mint amilyen lehetett volna.

És nem az-e a szándékunk, hogy a globális szabadkereskedelem segítségével leküzdjük a szegénységet és pontosan ugyanígy teremtsünk szabadságot az egész világon? Ezért azt kell mondanom, hogy időnként egy kicsit aggódom amiatt, amit néhány képviselőtársamtól hallok, akik nyilvánvalóan új akadályokat kívánnak létrehozni és meg akarják nehezíteni a szabadkereskedelem további fejlődését.

Úgy vélem, ez rossz megközelítése a dolgoknak. Csak ennyit szerettem volna elmondani, valamint támogatásomról akartam biztosítani De Gucht biztos urat. A szabadkereskedelem teremti meg a szabadságot és tartja távol az embereket a szegénységtől. Az Európai Parlamentnek ezt az irányt kellene követnie.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE) . – Elnök asszony, amikor tavaly vitát folytattunk erről, akkor támogatólag szólaltam fel. Nagyon örülök az azóta elért előrelépésnek és gratulálok az előadónak és a Bizottságnak.

Úgy gondolom, hogy nagyon fontos számunkra itt az Európai Unióban, hogy jó szabadkereskedelmi megállapodásokat kössünk, különösen az olyan országokkal, amelyek politikai filozófiájával egyetértünk és rokonszenvezünk. Úgy vélem, hogy egy olyan országnak, mint Dél-Korea szoros kapcsolatokra van szüksége az Európai Unióval, különösen miután ellenséges rendszerek veszik körül. Ennek természetesen óriási előnyei vannak. Fontosnak tartom, hogy ezeket az előnyöket hangsúlyozzuk valamennyi polgárunk számára, hogy valóban hasznot húzhassanak ebből.

Koreán a sor, hogy ugyanezt tegye saját országában. Vannak buktatók, de úgy vélem, hogy a védzáradékok, amelyeket képviselőtársam, Köstinger asszony ismertetett, képesek ezeket leküzdeni. Feltétlenül üdvözlöm ezt a megállapodást. Remélem, hogy a lehető leghamarabb hatályba fog lépni, és folytathatjuk a megállapodások sorát más, hasonló, a mi filozófiánkhoz közel álló országokkal, különösen Ázsiában, és legfőképpen Japánnal.

 
  
MPphoto
 

  Jiří Havel (S&D) . – (CS) Elnök asszony, biztos úr, üdvözlöm, hogy ilyen mértékű előrelépést sikerült elérni a Koreával kötendő megállapodásról folytatott tárgyalások során. Természetesen célunk a piacok fejlesztése, a verseny fejlődése hasznos számunkra, és Korea kétségtelenül baráti ország. Másfelől vannak még olyan komoly kérdések, amelyekre a megállapodás jelenlegi formájában nem kínál választ. Ezek ugyanakkor érintik a környezetvédelem terén tett kötelezettségvállalásokat, amelyeknek kölcsönösnek kellene lenniük, valamint az emberi jogok kérdését és annak biztosítását, hogy a Koreával kötött megállapodás segítségével ne érkezhessenek más országokból termékek Európába. Mindezek veszélybe sodorhatják munkahelyeinket, veszélybe sodorhatják vállalatainkat. Remélem, hogy ahogyan eddig is, most is gyorsan fogunk haladni és elfogadható kompromisszumot találunk. Egy ilyen kompromisszum nélkül természetesen nagyon nehéz lenne számunkra a megállapodás mellett szavazni.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE) . – (PL) Az Európai Bizottság javaslata eleget tesz az Európai Parlament és különösen az európai ipar azzal kapcsolatos elvárásainak, hogy az utóbbinak védelmet nyújtsanak, és hogy betartsák a versenykereskedelmi elveket. Az európai társadalmat képviselő Európai Parlament nagyon fontosnak ítéli a védzáradékok bevezetését annak érdekében, hogy egyenlő lehetőségeket tudjunk teremteni gazdaságunk különösen sérülékeny ágazatai számára. A szabadkereskedelem és a világpiaci részvétel a fejlődés motorjai, de csak akkor, ha minden fél betartja a környezetvédelmi és munkaügyi normákat, és semmilyen más formában nem nyújt állami támogatást, és így a kereskedelem a teljes körű versenyképesség elvein nyugszik.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht , a Bizottság tagja. – Elnök asszony, amint azt több képviselő is kiemelte, jelenleg is folynak a tárgyalások a Bizottság, a Parlament és a Tanács között, így csak néhány összefoglaló észrevételre szorítkoznék.

Először is, ami a szén-dioxid-kibocsátás szabályozását illeti, kb. 10 napja Da Nangban eszmecserét folytattam erről a koreai kereskedelmi miniszterrel. Megvitattuk azokat a szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó rendelkezéseket, amelyeket Koreában bevezetni készülnek. Ezek nagyon fontosak, mivel ha tartalmilag nem lennének elfogadhatók, akkor a koreaiak által az európai autóexportok terén tett engedmények meglehetősen értéktelennek tűnhetek.

Világossá vált, hogy a koreai kormány erre vonatkozóan még október 15. előtt javaslatokat fog beterjeszteni, ami azt jelenti, hogy még a ratifikációról szóló végső vita előtt teljességgel megismerhetjük ezek tartalmát. Nagyon szorosan figyelemmel fogjuk kísérni ezt az ügyet. Egyértelművé tettem a koreai miniszter előtt, hogy Európa számára nem elfogadható, ha nem sikerül ezt kielégítően megoldani.

Hadd jegyezzek meg még valamit a megállapodással kapcsolatban. Valójában létezik már egy megállapodás az Egyesült Államok és Korea között, azonban az amerikai kormány ezt még nem terjesztette a kongresszus elé. Úgy hírlik, hogy új tárgyalásokra fog sor kerülni Korea és az Egyesült Államok között. Szeretném kiemelni, hogy a koreai miniszter egyértelművé tette, hogy amennyiben változás történik az Egyesült Államok és Korea közötti megállapodásban, akkor az a módosítás automatikusan érvényes lesz Európára nézve is. Tehát indokolatlan az attól való félelem, hogy olyasmi történhet Korea és az Egyesült Államok között, ami Európára nézve káros. Az Egyesült Államok és Korea közötti megállapodás esetleges módosításai Európára is automatikusan érvényesek lesznek.

A vámvisszatérítéseket illetően megállapodtunk abban, hogy ezeket az érzékeny ágazatokban a hatálybalépés napjától nyomon fogjuk követni. Az ezzel kapcsolatos információkat a védelmi vizsgálatok során is figyelembe vehetjük. Ezzel kapcsolatban a háromoldalú tárgyalásokon már nagyon közel járunk a megegyezéshez.

Ennél nagyobb problémát látok abban, hogy a Parlament eljárásokat kezdeményezhessen, valamint a regionális védintézkedésekben, mivel véleményem szerint a Lisszaboni Szerződés keretében már nem nyílik lehetőség regionális védintézkedések bevezetésére. Készen állunk vitát folytatni ezek esetleges alternatíváiról, azonban a Tanács jogi szolgálata egyértelművé tette, hogy ezek teljes mértékben ellentmondanak a Lisszaboni Szerződésnek. Ezért itt nagyon óvatosan kell eljárnunk.

Ami az eljárások Parlament általi megindításának lehetőségét illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy nem nagyon látok erre lehetőséget. Véleményem szerint nem ez a Parlament valós szerepe. Egy állásfoglalás megszavazásával természetesen kérhetik a Bizottságtól ezeknek az eljárásoknak a megindítását, azonban kétlem, hogy szükség lenne hivatalos kezdeményezési jogra.

Szeretnék egy utolsó megjegyzéssel élni a bevezető beszédemmel kapcsolatban. Köszönöm, hogy nagy figyelemmel hallgatták a felszólalásomat, nevezetesen azt, hogy döntés valószínűleg csak azután fog születni, hogy az Európai Parlament jóváhagyta a szabadkereskedelmi megállapodást és megegyezés született a védintézkedések kérdésében.

Várhatóan a „valószínűleg” szó az önök számára nehézséget fog okozni, de nem fogalmazhatok másképpen annál az egyszerű oknál fogva, hogy a döntés a Tanácstól függ. Nem beszélhetek a Tanács nevében. Csak a Bizottság álláspontját tudom ismertetni, és a Tanáccsal szemben ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy csak azután hozzon döntést, hogy a védintézkedési rendelet elfogadásra került és a Parlament jóváhagyta a szabadkereskedelmi megállapodást.

Ez a mi világos álláspontunk. A háromoldalú megbeszélés során a Parlamentnek magát a Tanácsot kell felkérnie arra, hogy foglalkozzon a kérdéssel és jelentse ki, hogy nem fog a parlamenti végső szavazás előtt döntést hozni. Ugyanakkor én csak a „valószínűleg” szót használhatom, hiszen én nem mondhatom meg, hogy mit tegyen a Tanács. Én a Bizottság álláspontját ismertethetem, a Tanács nevében nem beszélhetek.

Tehát pillanatnyilag így állunk. A megbeszélések a háromoldalú tárgyalásokon jól haladnak. A következő napokban friss megbeszélésekre kerül sor, és valóban úgy gondolom, hogy mindenki számára elfogadható megoldást érhetünk el.

 
  
MPphoto
 

  Pablo Zalba Bidegain , előadó. – (ES) Elnök asszony, szeretném megköszönni a képviselőtársaimnak a kedves szavakat.

De Gucht biztos úr, amint azt ma itt hallhattuk, az Európai Parlament egyértelművé tette az álláspontját.

Amint azt egyik képviselőtársunk mondta, ez egy olyan történelmi jelentőségű pillanat, amely precedenst fog teremteni, és ez egy olyan történelmi jelentőségű jelentés, amely precedensként fog szolgálni leendő megállapodásokhoz. A Parlament szeretne első olvasatban megegyezésre jutni, és minden tőle telhetőt meg fog tenni ennek eléréséért.

Amint azt egyik képviselőtársunktól hallhattuk, ez egy kulcsfontosságú pillanat az európai ipar számára, amelynek szüksége van azokra az új ösztönzőkre és új piacokra, amelyek életbe lépnek, illetve amelyek megnyílnak ezzel a megállapodással.

Ugyanakkor nagyon kényes időpont is ez a foglalkoztatás szempontjából, és garantálnunk kell az európai munkahelyeket. Garantálnunk kell azt is, hogy ez a megállapodás nem fog károkat okozni az európai iparnak, és ennek érdekében olyan erős védzáradékra van szükségünk, mint amilyet a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság fogadott el, és amelyet a holnapi parlamenti szavazás várhatóan támogatni és erősíteni fog.

Ezért itt az ideje, hogy most már a Tanács és a Bizottság is cselekedjen. A Bizottságnak továbbra is támogatnia kell bennünket, és mindkét intézménytől felelősségteljes magatartást várunk el. Hangsúlyozom, hogy szeretnénk első olvasatban megegyezésre jutni, de haladnunk kell. Ezt lehetségesnek tartom, és várjuk a javaslatokat.

 
  
MPphoto
 

  Robert Sturdy (ECR) . – Elnök asszony, sajnos a közlekedési eszközt, amelyen ide utaztam – a brüsszeli vonatot, amelyen úgy tudom, a Tanács több belga tagja is utazott – több mint egy órán át feltartották. Idetelefonáltam, hogy töröljék a nevemet a felszólalók listájáról, mert nagyon komolyan veszem a parlamenti felszólalási időmet. Megpróbáltam telefonon üzenni, és a titkárom telefonált és kérte a nevem törlését a felszólalók listájáról.

Elnézést kérek, amiért erre felhívom a figyelmüket. Ha itt lettem volna, felszólaltam volna. Sajnos a közlekedési helyzet miatt ezt nem tudtam megtenni, de a nevem továbbra is szerepelt a listán. Mellesleg teljes mértékben támogatom Zalba urat.

 
  
MPphoto
 

  Elnök. - Köszönöm, tudomásul veszem.

 
Utolsó frissítés: 2011. március 24.Jogi nyilatkozat