Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2008/0211(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0230/2010

Predložena besedila :

A7-0230/2010

Razprave :

PV 08/09/2010 - 4
CRE 08/09/2010 - 4

Glasovanja :

PV 08/09/2010 - 6.1
CRE 08/09/2010 - 6.1
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0308

Razprave
Sreda, 8. september 2010 - Strasbourg Edition JOIzdaja UL

4. Varstvo živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene (razprava)
Video posnetki govorov
PV
MPphoto
 

  Predsednica. – Naslednja točka je priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (06106/1/2010 – C7-0147/2010 – 2008/0211(COD)) (poročevalka: gospa Jeggle) (A7-0230/2010).

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, poročevalka.(DE) Gospa predsednica, gospod Dalli, gospe in gospodje, po skoraj dveh letih intenzivnih razprav smo se s Svetom in Komisijo dogovorili o direktivi o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Dosegli smo pomembno ravnotežje med interesi dobrega počutja živali in interesi raziskav.

Zato bi rada izrazila zahvalo vsem vpletenim za njihovo odlično sodelovanje na tem področju Zahvalila bi se tudi našemu nekdanjemu kolegu Neilu Parishu, ki je za Parlament na prvi obravnavi maja lansko leto uspel zagotoviti dober izhodiščni položaj. Zahvalila bi se vsem poročevalcem v senci in predstavnikom Komisije ter švedskega in španskega predsedstva. Nenazadnje bi se zahvalila tudi osebju političnih skupin in sekretariatu odbora. Vsi smo storili vse, kar je bilo v naši moči, da bi dosegli ta kompromis.

V primerjavi z veljavno direktivo iz leta 1986 prestavlja ta nova direktiva o poskusih na živalih velikanski korak naprej na področju dobrega počutja živali. Medicinske raziskave na živalih bodo še vedno mogoče, če ne bo drugih možnosti, vendar pa bodo zanje veljali zelo strogi predpisi. Načela, ki se skrivajo za novo direktivo, so nadomestiti in zmanjšati poskuse na živalih ter izboljšati dobro počutje živali. Direktiva določa celovite zaščitne predpise in merila za nadzor, da bi izboljšali dobro počutje živali. Z uvedbo obveznosti izvedbe etične ocene, ki vključuje analizo škode in koristi, in postopka odobritve projekta ter standardizacijo in zagotavljanjem usposobljenosti oseb, ki delajo z živalmi, postavljamo nove in pomembne temelje.

Poskusov, v katerih se uporablja živali, se ne sme izvajati brez predhodne odobritve. Ta vključuje oceno projekta na podlagi etičnih pomislekov. Opraviti je treba natančne ocene za ugotavljanje, ali je določen poskus na živalih potreben, ali ga je mogoče nadomestiti z alternativnim postopkom in ali so bile upoštevane vse zahteve dobrega počutja živali v zvezi s težavnostjo poskusa. Kadar je to mogoče, se morajo znanstveniki izogniti povzročanju stiske, trpljenja ali bolečine živali.

Poleg tega nam je zaradi vztrajanja delegacije Parlamenta uspelo pozvati k strogemu nadzornemu in inšpekcijskemu sistemu. Pristojni organ bo prilagodil pogostost inšpekcijskih pregledov, ki vključujejo nenapovedane preglede na kraju samem, ki ustrezajo pričakovani ravni tveganja. Prepričana sem, da nam je uspelo doseči ravnotežje med visoko ravnjo dobrega počutja živali in možnostjo nadaljnjega izvajanja raziskav v Evropi. To ravnotežje upošteva zahteve raziskav v zvezi s človekovim dostojanstvom in zdravjem, ne zanemarja legitimnih interesov bolnih oseb in v primerjavi s standardi, določenimi leta 1986, uvaja velikansko izboljšanje dobrega počutja živali.

V tristranskih pogajanjih smo dosegli kompromis, ki je bil potrjen 3. junija 2010. Gospe in gospodje, prosila bi vas, da podprete ta kompromis in zavrnete vse predlagane spremembe.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, član Komisije. – Gospa predsednica, najprej bi izrazil razočaranje komisarja Potočnika, ker danes ne more biti tu. Trenutno je v Gentu, kjer se je udeležil neformalnega ministrskega srečanja o položaju EU za deseto srečanje konference pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti, ki bo potekala oktobra letos v Nagoyi.

Zahvalil bi se Parlamentu in zlasti poročevalcema gospe Elisabeth Jeggle in nekdanjemu poslancu Evropskega parlamenta Neilu Parishu, poročevalcem v senci in vsem tistim, ki so si enako trdo prizadevali pri pripravi tega zelo pomembnega dela zakonodaje. Vesel sem odličnega sodelovanja med Parlamentom, Svetom in Komisijo.

Pogajanja med institucijami in posvetovanja pred in med postopkom soodločanja so se izkazala za zelo zapletena, saj je bilo treba upoštevati in v besedilu v največji možni meri odraziti različna in pogosto ostro razhajajoča se mnenja in potrebe držav članic, industrije, akademikov in zagovornikov dobrega počutja živali. Menim, da rezultat predstavlja pošten in izvedljiv del zakonodaje, ki uspešno uravnoteža spodbujanje evropskih raziskav in konkurenčnosti ter zagotavljanje popolnega upoštevanja dobrega počutja živali.

Pregled je bil nadvse potreben, saj je bilo ključnega pomena znatno izboljšati pogoje za poskusne živali, razjasniti pravne obveznosti in zagotoviti enake pogoje znotraj EU. Ko se bo novo zakonodajo izvajalo, bo Evropska unija lahko trdila, da ima najvišje standarde za dobro počutje poskusnih živali na svetu, ter dvignila standarde v vseh 27 državah članicah Evropske unije na način, ki ne bo dopuščal kompromisov, ampak bo spodbujal konkurenčnost naših raziskav in industrije.

Menimo, da besedilo, o katerem boste glasovali danes, vključuje vse ključne elemente prvotnega predloga Komisije. Zato menim, da bodo ambiciozni cilji Komisije glede pregleda doseženi, če boste glasovali pozitivno.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann, v imenu skupine PPE. – (DE) Gospa predsednica, gospe in gospodje, vse živali potrebujejo našo zaščito ne glede na to, ali se jih uporablja v poskusih na živalih ali za kmetijske namene, so hišni ljubljenčki ali živijo v divjini.

Toda kar zadeva moj sistem vrednot, je žival žival in človek človek, Obstaja jasna hierarhija vrednot. V zadnjih dneh smo na primer razpravljali o dejstvu, da bo zdaj očitno mogoče izvajati poskuse na živalih brez predhodne anestezije. Res je, da se lahko živali brez anestezije odvzame vzorec krvi. Vendar pa enako velja za ljudi. Ne verjamem, da je bil kdor koli izmed nas pred odvzemom vzorca krvi sediran. Napredek, dosežen na področju medicine, zelo koristi človeštvu, za to pa so žal potrebni poskusi na živalih. V primeru številnih bolezni, izmed katerih so nekatere zelo redke, si želimo napredek na področju medicine, znanosti in raziskav. Poskusi na živalih bodo na teh področjih še naprej potrebni.

Sem za to, da se ne izvaja poskusov na živalih, kadar so na razpolago druge enakovredne metode. Predlog, ki ga imamo pred seboj, zagotavlja to z eno izjemo, in sicer da se v teh alternativnih metodah ne uporablja niti človeških niti živalskih reproduktivnih celic.

Dosegli smo dober kompromis, ki zagotavlja zaščito za raziskave, za Evropo kot prostor raziskav in predvsem za živali. Danes moramo glasovati za ta kompromis, da bi zagotovili večjo zaščito živali in dragocenih raziskav v Evropi.

 
  
MPphoto
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D). (RO) Za začetek bi se zahvalila gospe Jeggle in tudi drugim kolegom poslancem, poročevalcem v senci za dobro sodelovanje med pogajanji s Svetom, ki smo jih vodili, da bi dosegli ta kompromis.

V Evropski uniji se vsako leto v znanstvenih poskusih uporabi približno 12 milijonov živali. Javnost je nenehno zastavljala vprašanje zagotavljanja boljše zaščite živali.

Če bi bilo mogoče, bi vsi radi ukinili poskuse na živalih. Vendar pa jih moramo še vedno uporabljati za zaščito zdravja ljudi in živali ter okolja.

Nove določbe, dodane tej direktivi, vključujejo obveznost pogostejših inšpekcijskih pregledov kot v preteklosti, velikega števila pa ni treba vnaprej napovedati. Za postopke, v katerih se uporablja živali, zlasti primate razen človeka, je potrebna predhodna odobritev.

Dejansko je bila določena zgornja meja bolečin, trpljenja in stiske, ki v znanstvenih postopkih, v katerih se uporabljajo živali, ne bi smela biti prekoračena, predlagana pa je bila tudi omejitev uporabe primatov razen človeka. To pomeni, da se jih lahko zdaj uporablja samo v postopkih, ki se jih izvaja za odvračanje, preprečevanje, diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni, ki so potencialno smrtne za človeka.

Zadovoljna sem, da je v končnem besedilu ohranjena obveznost rednih pregledov direktive ob upoštevanju doseženega znanstvenega napredka. Poudariti želim pomen spodbujanja alternativnih metod za poskuse na živalih, navedenih v tem osnutku direktive.

Vsi vemo, da se je trenutni zakonodajni predlog že dolgo napovedoval. Menim, da smo po pogajanjih s Svetom med švedskim in španskim predsedovanjem dosegli uravnoteženo skupno stališče, ki izpolnjuje potrebe zaščite živali, ki se uporabljajo v znanstvenih postopkih, in tudi potrebe znanstvene skupnosti.

 
  
MPphoto
 

  Marit Paulsen, v imenu skupine ALDE.(SV) Gospa predsednica, poskusila bom predstaviti nekaj zgodovinskega ozadja. Najprej bi se zahvalila gospe Jeggle za njeno odlično vodenje v tej zelo težki zadevi.

Prevzeli smo delo v zvezi z zadevo, v kateri bi lahko, če povem na kratko, predlog Komisije lahko opisali skoraj kot izredno živalim prijazen, prvo obravnavo Parlamenta pa bi lahko v enakem smislu opisali kot izredno industriji prijazno. V zadnjih letih so si z odlično podporo švedskega in španskega predsedstva Parlament pod vodstvom gospe Jeggle, Komisija, Svet, naše strankarske skupine in člani odborov korak za korakom, besedo za besedo utrli pot do tega, kar je zdaj razumno uravnotežena direktiva.

Najprej gre seveda za živali, ki jih hočemo zaščititi, zatem pa bi pozornost usmerila k strukturam, ki jih trenutno ustvarjamo za živali, ki jih uživamo. V zvezi s tem moramo opraviti ogromno dela. Glede na stanje stvari imajo te živali slabšo raven zaščite kot živali, ki se jih uporablja v poskusih. Poglejte dolge transportne poti do klavnic v Evropi. Jih ne vidite, ko ste na avtocesti?

Že prej sem sodelovala pri težkih poročilih in težkih pogajanjih, vendar pa pravzaprav nikoli nisem doživela, da bi Parlament spremenil svoje mnenje in sklepe v skladu s stališčem določenih prisotnih lobističnih skupin. Od tega parlamenta tega ne bi pričakovala.

 
  
MPphoto
 

  Jill Evans, v imenu skupine Verts/ALE. – Gospa predsednica, tudi jaz bi se rada zahvalila gospe Jeggle za njeno trdo delo v zvezi s tem poročilom. V kompromisnem besedilu so precejšnja izboljšanja, predvsem glede inšpekcijskih pregledov, novega postopka odobritve poskusov in ustreznega sistema razvrstitve, in to pozdravljamo. Vendar pa smo na posodobitev te zakonodaje čakali več let, moja skupina pa ima še vedno pomisleke glede treh pomembnih področij, zaradi česar smo predložili spremembe.

Menimo, da morajo države članice obdržati pravico do uvedbe strožjih pravil o zaščiti živali kot jih imajo trenutno in kot smo se dogovorili na prvi obravnavi. Menimo, da je treba, kadar koli je to mogoče, uporabiti alternative za živali. Trenutno besedilo omejuje obvezno zahtevo alternativne metode na manjše število izvedenih poskusov, kar slabi veljavno zakonodajo in ni tisto, za kar smo glasovali na prvi obravnavi.

Glede primatov razen človeka menimo, da se lahko brez besede „znaten“, ki bi ga opredelila, stanje splošne oslabelosti razlaga kot skoraj vsako bolezen človeka namesto kot resno zmanjšanje zdravja človeka, kot je tu namen.

Iz izkušenj z zakonodajo na tem področju vemo, da sta izvajanje in uveljavljanje ključnega pomena za učinkovito zakonodajo, ta vprašanja pa so bistvena. Da bi dosegli jasnost z nadaljnjimi razpravami, bo moja skupina pozvala k ponovni predložitvi te zadeve odboru.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, v imenu skupine ECR.(PL) Gospa predsednica, vesel sem, da je nastala ta direktiva. Čestital bi gospe Jeggle, saj je bilo delo, potrebno za dosego kompromisa, zelo zahtevno. Dobro je, da Evropska unija ureja še eno pomembno področje, ki zadeva ravnanje z živalmi, in da sprejemamo rešitve, namenjene preprečevanju krutosti. V predhodnem sistemu nujnih poskusov na živalih je bilo veliko krutosti. Mogoče jo je zmanjšati in ta direktiva se premika v to smer. Mučenje živali škodi živalim in jim povzroča trpljenje, predvsem pa zaznamuje človeka. Je sramota za človekovo dostojanstvo. Tisti, ki mučijo živali, delujejo proti svoji lastni človečnosti in svojemu lastnemu dostojanstvu. Dobro je, da je resolucija, ki jo je danes sprejel Parlament, korak v to smer. Vključuje določbo, glede katere imam nekaj zadržkov, vendar pa bom o tem govoril v svoji izjavi po glasovanju.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, v imenu skupine GUE/NGL.(PT) Gospa predsednica, Evropa je dolžna spodbujati zaščito živali, toda to, o čemer razpravljamo tu, presega to izhodišče in nam zastavlja nekaj težkih vprašanj. Nobenega mnenja se ne sme samega po sebi imeti za absolutno vrednoto. Vendar pa smo sredi možnosti in protislovij, te pa lahko razreši samo uravnotežena zakonodaja.

Ali bi morali na lestvici vrednot dobro počutje živali postaviti pod pomembnost zdravja človeka ali ne? Kakšna je dejanska evropska raziskovalna strategija, ko so na primer ogroženi zdravje človeka in osnovne raziskave? Kako lahko preprečimo odpravo evropskih medicinskih raziskav, saj bi to lahko vodilo do njihovega propada?

Z odpravo teh vprašanj bi morda lahko rešili svojo evropsko vest, vendar pa medicinske raziskave na primer selimo v druge države, kjer morebiti ni nadzora nad dobrim počutjem živali. Biti moramo zmožni razviti in spodbujati alternativne metode za uporabo živali v znanstvene namene, vendar pa moramo razpravljati še o številnih zadevah, upam pa, da bo to vprašanje natančneje preučeno.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, v imenu skupine EFD.(IT) Gospa predsednica, gospe in gospodje, pomembno in nujno je doseči ravnotežje med potrebo po napredku znanstvenih raziskav in potrebo po zaščiti dobrega počutja živali.

Zaščita živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, je trenutno neprimerna. Novo znanstveno znanje pomeni, da je mogoče spodbujati alternative, ki bodo nadomestile ali zmanjšale uporabo živali. Treba je uporabiti metode ali postopke, ki povzročajo čim manj bolečin in trpljenja, vendar brez oviranja znanstvenih raziskav, namenjenih za boj proti boleznim.

Zato je prav, da pregledamo evropsko zakonodajo o zaščiti živali, da bi dosegli zadovoljive rezultate, ki izpolnjujejo zahteve raziskovalne industrije glede na potrebo po nadaljevanju znanstvenih raziskav, ki so v korist zdravju ljudi, in hkrati tudi poskrbeli za dobro počutje tistih živali, ki so še vedno potrebne za znanstvene namene.

 
  
  

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

 
  
MPphoto
 

  Mike Nattrass (NI). – Gospod predsednik, Komisija je to direktivo predložila leta 2008, pojavili pa so se pomisleki, da bo naložila pretirano breme industriji znanstvenih raziskav. Predlog bo omilil določene omejitve, opazil pa sem tudi, da je bila zbrisana zahteva za izmenjavo podatkov iz raziskav na živalih.

Vsako leto se v EU v poskusih uporabi približno 12 milijonov živali, ta predlog pa bi lahko povečal njihovo trpljenje. Zmanjšati moramo potrebo po poskusih na živalih.

Civilizirani ljudje si bodo prizadevali za ravnotežje med potrebo po raziskavah in obveznostjo spoštovanja življenja drugih bitij na tem planetu. Te odločitve zahtevajo salomonsko modrost. Reči moram, da mi je žal, da moram zastaviti vprašanje: je Parlament EU tako moder?

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, z zagotavljanjem večje zaščite za živali, ki se uporabljajo v znanstvenih raziskavah, bomo storili nov in pomemben korak naprej na področju dobrega počutja živali.

Veliko smo slišali o dobrem počutju živali. Slišali smo tudi, da je Evropa pomembna lokacija za industrijske raziskave in inovacije. Vendar pa obstaja vprašanje, o katerem nismo dovolj govorili. To zadeva temeljno vrednoto Evropske unije, namreč človekovo dostojanstvo, in vprašanje, kako ga obravnavamo. Menim, da ne smemo po eni strani izboljšati dobrega počutja živali, po drugi pa se izpostaviti tveganjem na področju, ki je vsaj delno v nasprotju z našimi evropskimi vrednotami.

Zakaj to omenjam? Evropska komisija v svojih dokumentih omenja alternativne metode. Te vključujejo pet metod v zvezi z raziskavami in uporabo izvornih celic zarodkov in predvsem izvornih celic človeških zarodkov. Po mojem mnenju je to nemoralno. Je nekaj, kar ne morem prezreti, ko gre za današnje glasovanje o predlaganem kompromisu med Parlamentom, Svetom in Komisijo. Zato bi pozval vas in predvsem Svet, države članice in Komisijo v obliki tako imenovanega regulativnega odbora k izredno previdnemu pristopu. Ko pokažemo zaskrbljenost zaradi človekovega dostojanstva, to ne pomeni, da nasprotujemo dobremu počutju živali. Nasprotno, hočemo oboje. Hočemo sodelovati, da bi zaščitili dostojanstvo živih bitij ne glede na to, ali so živali ali ljudje, na način, ki ustreza našemu evropskemu konceptu dostojanstva, tako da bi sodelovali glede njegove obrambe in podpore.

Ena izmed značilnosti Evrope je, da smo se pripravljeni boriti za svobodo in dostojanstvo človeka. Zaradi tega danes ne bom mogel sodelovati pri glasovanju, ker v moralnem smislu ni mogoče, da storim eno in prezrem drugo. Razprava o tej današnji temi je bila pravilna odločitev, vendar pa jo je tretja razsežnost človekovega dostojanstva slabše odnesla.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro (S&D).(IT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, po letu in pol težkih pogajanj med Parlamentom, Svetom in Komisijo smo se končno dogovorili o kompromisnem besedilu v občutljivi dokumentaciji o poskusih na živalih. To je bilo težko delo in zahvalil bi se naši poročevalki gospe Jeggle in našim poročevalcem v senci za tako intenzivna pogajanja.

Besedilo je Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja, za katerega sem počaščen, da mu predsedujem, sprejel brez glasov proti in s samo 4 vzdržanimi glasovi. Dobro uravnoteža potrebo po izboljšanju dobrega počutja živali, ki se uporabljajo v poskusih, in potrebo po omogočanju napredka v medicinskih raziskavah. Namen predloga je preučiti in izboljšati direktivo iz leta 1986, ki je zdaj zastarela, ter uskladiti evropske predpise o tej zadevi.

Za vse nas in tudi za javnost so poskusi na živalih posebno občutljiva tema, vendar pa lahko odločno rečem, gospe in gospodje, da je besedilo, o katerem bomo glasovali, razumno in rezultat resnega, natančnega dela. Je vsekakor izboljšanje veljavne zakonodaje v smislu zaščite živali, hkrati pa ne pozablja na našo moralno odgovornost, da dosežemo napredek v medicinskih raziskavah.

 
  
MPphoto
 

  George Lyon (ALDE). – Gospod predsednik, na obeh straneh te razprave so vsekakor prepričljiva mnenja. Tema je precej jasna. Gre za tiste, ki menijo, morajo imeti pravice živali prednost, in tiste izmed nas, ki verjamemo v pravice družbe do napredka medicine, zdravljenja in zdravil za slabotne, bolne in tiste, ki trpijo. Najti moramo pravo ravnotežje. Da, zaščititi moramo živali, vendar pa moramo zagotoviti, da imajo naši znanstveniki orodja, s katerimi bodo lahko razvili nova zdravila, ki bodo v prihodnosti zdravila nekatere izmed najhujših bolezni, s katerimi se soočamo kot družba.

Menim, da v tej razpravi besedilo pred nami dobro uravnoteža ti dve stališči. Menim, da ustrezno obravnava zaščito živali in pravice družbe, tako da imamo ravnotežje prav tu v besedilu, ki je pred nami. Pohvalil bi gospo Jeggle in vse poročevalce v senci za delo, ki so ga opravili.

Tako pozno danes bi Zelene pozval, naj dvakrat premislijo o spremembah, ki so jih predložili. To je že bilo obravnavano v razpravi. Imeli smo pogajanja. Menim, da besedilo dejansko upošteva njihove pomisleke in jih obravnava. To je tema, ki je preveč pomembna, da bi se z njo šli politiko, in tako pozno bi pozval, naj razmislijo o umiku sprememb, preden bomo glasovali.

 
  
MPphoto
 

  Carl Schlyter (Verts/ALE).(SV) Gospod predsednik, boj v imenu živali gre z roko v roki z bojem za boljše raziskave. Vsak, ki zagovarja poskuse na živalih, slabi raziskave. Obstaja tradicija, napačno prepričanje o učinkovitosti poskusov na živalih. Vse več zdravil vključuje reakcije, značilne za ljudi, za to pa so poskusi na živalih povsem brez vrednosti. Vendar pa so alternative učinkovite, prav tako pa tudi hitrejše in cenejše. Namen sprememb, ki jih je predložila skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze, je pomagati živalim in raziskavam, zato priporočam, da glasujete zanje.

Poleg tega obstaja vrzel, ki dovoljuje uporabo opic. To vrzel moramo zapreti s spremembami, ki so jih predlagali Zeleni. Uporabo opis se lahko sprejme samo v najslabšem primeru resnih simptomov človeških bolezni – tu ni vrzeli.

Države morajo imeti priložnost, da prevzamejo vodstvo, ko gre za zaščito živali in preskušanje novih metod. Samo tako lahko Evropa postane svetovna voditeljica na tem področju v zvezi z zaščito živali in medicinskimi raziskavami.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). – Gospod predsednik, kot kmet sem vedno hotel ustrezno ravnanje z živalmi in prepričan sem, da se v Združenem kraljestvu z njimi ustrezno ravna, vsaj naša znanstvena skupnost.

Obiskal sem podjetje Huntingdon Life Sciences v mojem volilnem okrožju in vem, da predani ljudje delajo samo to, kar je potrebno za znanstveni napredek. Ta ustanova izvaja nujne preskuse za zdravila, ki bodo morda čez nekaj let rešila življenje nekoga iz tega parlamenta. Vsak zaposleni tam je dolžen opozoriti, če ima dokaze o neprimernem ravnanju z živalmi.

Ne moremo in ne smemo uvajati nepotrebnega nadzora, ki samovoljno omejuje določene pristope. Te tri spremembe ne bodo izboljšale dobrega počutja živali, vendar pa bi njihova uvedba ovirala raziskave. Med drugim so recept za spor glede zakonov, ki ne bo naredil nič za razvoj medicine, ampak bo napolnil žepe odvetnikov.

Če sem odkrit, bi morala EU pogosteje uporabljati načelo „če ni pokvarjeno, ne popravljaj“. V Združenem kraljestvu imamo razumen režim, odgovorno znanstveno skupnost – vključno z gonilom svetovnega znanstvenega napredka, Univerzo v Cambridgeu, v mojem volilnem okrožju – in uravnoteženo zakonodajo, ki razsodno upošteva potrebe znanosti in tudi dobrega počutja živali. Ohraniti je treba to natančno ravnotežje. Moje sporočilo EU glede tega je jasno: enkrat za spremembo naj ne spreminja dobrega.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – Gospod predsednik, namen direktive, o kateri razpravljamo, je omejiti poskuse na živalih in izboljšati pogoje za živali, ki se uporabljajo v raziskavah.

V Evropi že imamo najvišje standarde za dobro počutje živali na svetu, ta direktiva pa jih bo še dodatno dvignila. To je zelo pohvalno. Kljub temu ne smemo pozabiti, da človek in njegova blaginja pomenita več kot dobro počutje živali in da med dostojanstvom živali in človeka obstaja temeljna razlika.

Cenim ravnotežje med strožjimi predpisi o dobrem počutju živali in uporabo živali ob sočasnem nadaljnjem omogočanju raziskav pod strogimi pogoji. Podpiram naslednja načela: zamenjati poskuse na živalih, kadar koli je to mogoče, z drugimi metodami, čim bolj zmanjšati število uporabljenih živali in izboljšati standarde za vzrejo, rejo in oskrbo.

Poskusi na živalih bodo dovoljeni samo, če ni na voljo alternativne metode. Sočasno bodo še vedno mogoče medicinske raziskave. To bo zagotovilo ravnotežje med etično nujnostjo zmanjšanja poskusov na živalih in zahtevami modernih medicinskih raziskav.

Tu bi rad odločno nasprotoval alternativnim metodam za poskuse na živalih, ki bi lahko vključevale poskuse, ki temeljijo na uporabi izvornih celic človeških zarodkov. Zaskrbljen sem glede tistih držav članic, katerih nacionalni zakoni iz obveznih alternativnih preskušanj ne izključujejo izrecno tistih metod, ki vključujejo uporabo človeških zarodkov. Ko bo začela veljati ta direktiva, bodo države članice morda zavezane zagotoviti, da se uporabljajo te alternativne metode ne glede na to, ali temeljijo na izvornih celicah zarodkov.

Zato se bom v končnem glasovanju vzdržal, države članice pa pozivam, naj zagotovijo še druge alternative kot so te, ki vključujejo uničenje človeškega življenja.

 
  
MPphoto
 

  Luis Manuel Capoulas Santos (S&D).(PT) Gospod predsednik, komisar, gospe in gospodje, tudi sam bi za začetek čestital gospe Jeggle za odlično delo, ki ga je opravila v imenu Parlamenta in Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja v sodelovanju s Komisijo in Svetom. Po letu in pol nenehnih pogajanj pod švedskim, španskim in belgijskim predsedstvom je bilo mogoče doseči uravnotežen kompromis med zahtevami znanstvene skupnosti in „dobrim počutjem živali“, kot bi to lahko poimenovali v teh okoliščinah.

Večina, potrebna za dosego tega rezultata, je bila dosežena med zelo čustveno in intenzivno razpravo, v kateri so popustile vse strani. Prav tako je bila vključena javnost, kot je pričakovati v tako občutljivi zadevi. Toda oblikovalci politike morajo sprejemati odločitve, in čeprav ne smemo biti brezčutni do trpljenja živali, moramo izbirati in razvrstiti vrednote. Stališče, ki ga je danes predstavila gospa Jeggle, se osredotoča na razvrstitev vrednot, ki se zdi dobro uravnotežena med koristmi za zdravje človeka in trpljenjem živali. Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu bo zato glasovala za poročilo in zavrnila vse spremembe.

 
  
MPphoto
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE).(DE) Gospod predsednik, najprej bi izrazil spoštovanje in hvaležnost gospe Jeggle, ki je nekaj let pripravljala to poročilo. Vendar pa moram povedati eno stvar, gospa Jeggle. Kot Evropejci ne moremo biti ponosni na to poročilo. Je preveč nejasno in dovoljuje preveč stvari, ki jih država ali celina, ki ima vodilno vlogo na področju dobrega počutja živali po svetu, ne bi smela dovoliti.

Predvidevam poslabšanje situacije, zlasti kar zadeva ponovno uporabo poskusnih živali. Prej je bilo to težje, toda menim, da so bili predpisi zdaj omiljeni. Zmajujete z glavo, toda res je, da so, če besedilo natančno preučite, drobni tisk in nianse v besedilu zadeve, ki naredijo razliko. Tudi težavnost poskusov je področje, na katerem se bodo zadeve v številnih državah članicah verjetno poslabšale. Nekatere države članice, kot so Nemčija, Združeno kraljestvo in Švedska, so šle še dlje. Uvedli smo prag bolečine, Svet pa ga je omilil in dovolil izjeme. Poleg tega so bile zmanjšane pristojnosti Komisije v zvezi z inšpekcijskimi pregledi.

Kljub temu bom glasoval za to poročilo, gospa Jeggle, ker predstavlja izboljšanje direktive iz leta 1986, ki je zdaj stara 24 let. Vzpostavljeni so mehanizmi odobritve. Potrebno je predhodno dovoljenje za tri stopnje preskušanja, kar je dobro. Postopki so bili poenostavljeni, kar je prav tako pozitiven korak. Osebno sem ponosen na dejstvo, da smo lahko rešili temo alternativnih metod za poskuse iz prejšnjega parlamentarnega mandata. Vendar pa bomo za to morali zagotoviti več financiranja.

To direktivo bo treba pregledati v naslednjih sedmih letih. Predstavlja precej dober temelj, toda v sedmih letih jo bomo morali izboljšati, da bi zadostili našemu slovesu tu v Evropi, da imamo najvišjo raven dobrega počutja živali na svetu.

 
  
MPphoto
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE).(PT) Gospod predsednik, poročilo, danes predstavljeno v tem parlamentu, je pripravila kolegica poslanka gospa Jeggle. Njegov cilj je dokončanje procesa, ki je bil dolg in zapleten ter ga je bilo mogoče dokončati samo s trdim delom in dialogom, in zaradi tega bi se ji radi zahvalili.

Kadar koli obravnavana zadeva vključuje ne samo številne interese, ampak tudi moralne vrednote, sproži ne samo trdne, racionalne argumente, ampak tudi čustven odziv. To ne pripomore k dosegi soglasja, na katerega upamo tu, da bi služili evropski javnosti in hkrati spoštovali različna mnenja političnih skupin in držav članic. To bi nam omogočilo prispevati k evropskemu povezovanju s pripravo in predstavitvijo skupnih standardov. Prav za to standardizacija meril, na katero upamo, gre v tem poročilu, v pristopu, ki zahteva višjo raven zaščite za življenje živali.

To je pomenilo, da se je v dveh letih po odločitvi o pregledu Direktive Sveta 86/609/EGS o varstvu živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene, in ob priznavanju tovrstnih razlik med državami članicami poskušalo vzpostaviti natančnejša pravila glede tega s ciljem zmanjšanja postopkovnih razlik. Pri tem je bilo pomembno uravnotežiti višjo raven zaščite živali, ki se uporabljajo za znanstvene namene, s potrebo po zaščiti potrebnih pogojev za biomedicinske raziskave, ki omogočajo razvoj znotraj Evropske unije. To ravnotežje je bilo doseženo v besedilu, o katerem bomo v kratkem glasovali.

To bo koristilo živalim pod našo zaščito in izpolnilo našo človeško odgovornost do živali, ne da bi ogrozili kakovost in napredek biomedicinskih raziskav, ki vsak dan pomagajo vsem izmed nas.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Rodust (S&D). (DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, glasovati moramo za to poročilo o direktivi o poskusih na živalih. V svojih pogajanjih s Komisijo in Svetom je Parlament dosegel veliko: namreč zamenjavo, zmanjšanje in izboljšanje.

Res je, da z vidika dobrega počutja živali še vedno delamo premalo. Vendar pa Svet ni bil pripravljen storiti več in je dal jasno vedeti, da ne bo nove direktive, če ne sprejmemo teh rezultatov. To ne pomeni, da ne moremo v prihodnosti na tem področju še napredovati. Dobro počutje živali in raziskave morajo v naših politikah biti prednostne naloge. Zelo bi me veselilo, če bi lahko danes popolnoma ustavili poskuse na živalih. Žal smo daleč od dosege tega cilja, zato moramo zagotoviti čim večjo zaščito živali.

Kompromis, ki smo ga dosegli s pogajanji, omogoča boljšo podlago za to. Edina stvar, ki je pomembna, je, da države članice dosledno izvajajo novo direktivo. Toplo se zahvaljujem poročevalki in vsem poročevalcem v senci za njihovo odlično delo.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, poročevalka in tisti, ki so sodelovali z njo, so vsekakor opravili težko delo, za katero se jim zahvaljujemo.

Osebno pa ne morem skriti dejstva, da sem skupaj s številnimi člani italijanske vlade, ki jo podpiram, zmedena zaradi vprašanja, za katerega se zdi, da še po 24 letih ni bilo rešeno kot bi si želeli.

Nekateri poslanci so poudarili, da se sposobnost čustvovanja živali razlikuje od človeške. Nobena žival ne bi nikoli storila, kar se dogaja, kar se je že zgodilo in kar se še bo zgodilo v Iranu. Živali na splošno ne mučijo, kamenjajo do smrti ali govorijo tistih laži, ki so tako značilne za naš politični svet.

Upravičeno lahko zahtevamo, da nam te živali koristijo pri napredku znanstvenih raziskav in izboljšanju zdravja ljudi, vendar pa nimamo pravice zahtevati, da so predmet nekoristnih, ponavljajočih se poskusov, ki služijo samo polnjenju žepov nekaterih tako imenovanih raziskovalcev.

Zelo dobro se zavedamo, da poskusi in vitro ali računalniške simulacije človeškega metabolizma danes omogočajo natančnejše rezultate kot jih je mogoče doseči s poskusi na živalih, ker rezultatov poskusa pogosto ni mogoče prenesti z ene vrste na drugo, bodisi med živalskimi vrstami ali z živali na človeka.

Zaradi tega upamo, da bo ta direktiva pregledana, da bi bila skladnejša s trenutnimi težnjami in medsebojnim spoštovanjem.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE).(IT) Gospod predsednik, gospe in gospodje, želela bi se zahvaliti poročevalki in poročevalcem v senci rezultate, ki so jih dosegli. Menim, da smo dosegli najboljši možni kompromis med potrebami raziskav in zagotavljanjem dobrega počutja živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene.

Žal so raziskave, ki vključujejo živali, še vedno nujne, ker ne obstajajo alternatnive. Računalniške simulacije in celične kulture ne zadostujejo, in tega ne pravijo politiki, ampak raziskovalci. Parlament bi spomnila, da so bila zdravila za nekatere zelo resne bolezni razvita prav zaradi poskusov, opravljenih na živih živalih. Osemindevetdeset odstotkov teh živali je glodalcev, kar pomeni, da se večje vrste uporablja v zelo majhnem obsegu. Poudariti moram tudi, da imamo zaradi teh poskusov danes zdravila za levkemijo, diabetes in nekatere vrste tumorjev. Nazadnje bi opozorila, da so raziskovalci prvi, ki bi radi omejili nepotrebno trpljenje, in menim, da jih je treba videti na delu, da bi to dojeli.

Res je, da nekateri deli še vedno povzročajo zaskrbljenost. Omenila bi del, ki še ni bil izpostavljen: v členu 49 so izginile vse omembe etičnega odbora in so bile nadomeščene s splošnejšimi nacionalnimi odbori za zaščito živali. To je sprožilo preplah med tistimi, ki delajo na tem področju, saj etični odbori že obstajajo v mnogih laboratorijih, ustanavlja pa se še druge. Zato vlada bojazen, da bi se lahko zmanjšala vloga teh odborov in bi jih lahko celo nadomestili splošnejši odbori, ki so etično in znanstveno manj pripravljeni.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE).(RO) Najprej bi se zahvalil poročevalki gospe Jeggle za dobro opravljeno delo. Podpiram tudi kolege poslance, ki so danes govorili proti trem spremembam k skupnemu stališču.

To ni popoln kompromis, čeprav je trenutno najboljše možno besedilo.

Vsebina osnutka je bila pripravljena po posvetovanju z uglednimi znanstveniki, ki vedo, kaj potrebujejo, da bi lahko nadaljevali svoje raziskave.

Vsaka sprememba kompromisa bo vodila k nadaljevanju običajnega postopka, kar po mojem mnenju ni v nikogaršnjem interesu. Zato vse kolege poslance, ki bodo sodelovali v današnjem glasovanju, pozivam, naj zavrnejo te tri spremembe in evropskim raziskavam omogočijo uspešno nadaljevanje.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Gospod predsednik, komisar, Svet in Komisijo pozivam, naj zagotovita prepoved uporabe celic človeških zarodkov ali odraslih ljudi, da bi zaščitili živali.

Trenutna situacija dejansko dovoljuje uporabo človeškega materiala za zaščito živali med potrebnimi poskusi. Vedno govorimo o kompromisu, posledica te kulture kompromisa pa je, da ne vemo več, kaj je etično sprejemljivo in kaj ne. Vendar pa je nekaj etičnih vprašanj, glede katerih ni mogoč kompromis. Če Komisija in Svet ne moreta zagotoviti te prepovedi, bo to dejanski dokaz tega, kako EU ravna z ljudmi.

Žal mi je, vendar brez tega zagotovila ne morem podpreti besedila predlagane direktive.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, jasno se strinjamo, da moramo zagotoviti najboljše zdravstveno varstvo za državljane Evrope. To vključuje zanesljiva zdravila s čim manj neželenih učinkov in najsodobnejše metode zdravljenja. Žal glede na trenutno stanje znanstvenega napredka tega ne moremo storiti brez poskusov na živalih.

Zato to poročilo vidim kot nadvse uspešen poskus uravnoteženja dobrega počutja živali in zagotavljanja zdravstvenega varstva ljudi. Zamenjava, zmanjšanje in izboljšanje so osnovne zahteve za dejansko dosego tega, saj smo danes tako pogosto govorili o človekovem dostojanstvu, ki po mojem mnenju vključuje tudi spoštovanje živali.

Potrebujemo vnaprejšnje odobritve, strog nadzor in učinkovit sistem inšpekcijskih pregledov. Zakonodaja sama ne zadostuje. Ostati moramo pozorni in zagotoviti, da se vsebino poročil dejansko izvaja tudi v praksi.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (ALDE).(FR) Gospod predsednik, menim, da se vsi strinjamo glede naslednjega: v idealnem svetu ne bi bilo potrebe za raziskave na živalih. Vendar pa v resnici živimo v svetu, polnem trpljenja, svetu, v katerem bolni moški, ženske in otroci čakajo na zdravljenje in s tem na rezultate teh raziskav, ki so bistvene in ključne. Zato moramo podpreti odličen kompromis, ki sta ga dosegla gospa Jeggle iz Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja in Svet.

Kot je bilo navedeno, dogovor zmanjšuje trpljenje živali, vendar ne omejuje teh raziskav, kar je ključnega pomena za milijone bolnikov v Evropi in po svetu. Ali ste vedeli, da je bilo 70 % Nobelovih nagrad za medicino podeljenih za delo, ki temelji na poskusih na živalih?

To besedilo od nas ne zahteva, naj izbiramo med mišmi in ljudmi; ta direktiva ščiti bolnike in živali. Ta direktiva ščiti našo prihodnost.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE).(DE) Gospod predsednik, gospe in gospodje, ti predpisi so boljši od predhodnih. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega. Vendar pa menim, da je zelo drzno reči, gospa Jeggle, da ni alternative za kompromis. Menim, da bi lahko iz te situacije dobili več.

Seveda je res, da je raziskovalni lobi izvajal velik pritisk. To smo vsi vedeli. Toda ali smo dosegli svoj glavni cilj, in sicer zmanjšanje števila poskusov na živalih? To je še zelo vprašljivo. Drug problem je seveda, da uporaba primatov razen človeka dejansko ni bila zmanjšana.

V skupini Zelenih/Evropske svobodne zveze se nam zdi najbolj moteče, menimo pa tudi, da gre za hudo kršitev evropskih načel, da se državam članicam ne dovoljuje uvesti predpisov, ki so strožji od predpisov v veljavni zakonodaji. Ta položaj se mora spremeniti. To je treba nujno ponovno preučiti. To je prva točka v spremembah, ki so jih predložili Zeleni, in zaradi tega teh sprememb ne bomo umaknili. Pozivamo, da se predlog vrne odboru.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Gospod predsednik, razvoj tehnik in metod, ki odpravljajo potrebo po poskusih na živalih in ki zmanjšujejo trpljenje, povzročeno živalim, v primerih, ko je to potrebno, mora biti pomemben cilj znanstvenih raziskav ter razvoja poskusov in tehnološkega razvoja, ki jih je potrebno podpirati. Poleg takšnega razvoja je treba upoštevati potrebo po širjenju teh tehnik in metod skupaj z njihovo uporabo v raziskovalnih in razvojnih institucijah ter nacionalnih znanstvenih in tehnoloških sistemih z različnimi ravnmi razvoja.

Evropska unija mora na tem področju prevzeti pomembno vlogo s spodbujanjem sodelovanja med znanstvenimi in tehnološkimi institucijami in sistemi v različnih državah, vključno s tretjimi državami. Menimo – na tem področju in seveda tudi na drugih –, da vzpostavitev skupnih minimalnih ravni zaščite v zakonodaji ne bi smela posamezni državi članici preprečevati sprejetja višjih ravni zaščite, če tako želi.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Gospod predsednik, izboljšanje direktive o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, je nekaj, kar lahko samo podprem. Vendar pa je to nekoliko protislovno, ker sem pravzaprav proti poskusom na živalih. Alternativne metode za poskuse obstajajo, pregled direktive pa na srečo vključuje to področje. Za to sem zelo hvaležna. Upam, da se je večji zagon dalo razvoju bolj alternativnih metod za poskuse. Vendar pa mora EU tu in zdaj uvesti humana in varna pravila za živali, ki se uporabljajo v poskusih. Končno se priznava, da so živali čuteča bitja, zato bomo zdaj uvedli omejitve za bolečine. Toda zakaj ne uvedemo dela, ki prepoveduje uporabljanje istih živali vedno znova? Zakaj ne prepovemo uporabo opic v raziskavah možganov? Jezi me, da bolj upoštevamo interese zainteresiranih organizacij kot dobro počutje živali. Razočarana sem tudi zaradi tega, ker lahko v tem parlamentu sprejemamo predpise samo za EU, kajti kako se obravnava poskuse na živalih zunaj EU?

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE). – Gospod predsednik, pozdravljam pobudo Komisije. Menim, da je pomemben dosežek, da smo se uspeli dogovoriti o uskladitvi praks na področju poskusov na živalih v EU.

Ta direktiva predstavlja pomemben korak pri zagotavljanju, da bodo poskusi na živih živalih za znanstvene namene zamenjani takoj, ko bo to znanstveno izvedljivo. Direktiva bo države članice najprej zavezala k spodbujanju razvoja alternativnih metod. Države članice odločno pozivam, naj zagotovijo ustrezno financiranje za usposabljanje, raziskave, razvoj in izvajanje znanstveno zadovoljivih metod ali strategij preskušanja, ki ne vključujejo uporabe živali.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Gospod predsednik, kot član Odbora za industrijo, raziskave in razvoj seveda pozdravljam te predpise in dogovor, ki je bil dosežen. Zavedam se, da je vedno težko doseči kompromis, vendar pa potrebujemo ustrezne etične standarde za poskuse na živalih in tudi preskušanja na ljudeh, izvajamo pa lahko samo najvišje standarde, ki so trenutno na razpolago.

Seveda je za nas pomemben tudi razvoj alternativ. Osmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj se mora osredotočiti predvsem na alternativne metode za poskuse. Poleg tega potrebujemo tudi enostavnejše postopke, to pa je določeno v teh predpisih. Ocena po sedmih letih bo zelo koristna za industrijo, saj bodo varnost postopkov in jasni, standardizirani evropski predpisi prinesli tudi pravno gotovost za industrijo.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Köstinger (PPE).(DE) Gospod predsednik, jasno bi povedala, da ima Evropa najvišje standarde za dobro počutje živali na svetu. To poročilo predstavlja še en pomemben korak na poti k dodatnemu izboljšanju dobrega počutja živali. Naš skupni cilj je omejiti poskuse na živalih in izboljšati življenjske pogoje živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene. Pozdravljam dejstvo, da bodo poskuse na živalih, kjer je to mogoče, nadomestile druge metode in da bodo izboljšani standardi za vzrejo, nastanitev in oskrbo teh živali. Vendar pa bi se ozrla na nekatere izkušnje kmetijskega sektorja in podala pripombe glede nekaterih delov poročila.

Ne smemo izhajati iz tega, da bo večja birokracija na področju raziskav izboljšala dobro počutje živali. Raziskav in povezanih podrejenih gospodarskih sektorjev se ne sme postaviti v slabši položaj na mednarodni ravni in v primerjavi z drugimi industrijami. Res je, da moramo tu in tudi v kmetijski industriji, če družba poziva k višjim standardom za dobro počutje živali, upoštevati standarde, ki veljajo za uvožene proizvode. Visoka evropska kakovost in standardi dobrega počutja živali morajo biti ustrezno priznani tudi v smislu poštene konkurence. Poročevalka gospa Jeggle je s tem nadvse občutljivim poročilom opravila odlično delo in si zasluži našo podporo.

 
  
MPphoto
 

  John Dalli, član Komisije. – Gospod predsednik, najprej bi se vam zahvalil za vaše pripombe in splošno podporo predpisom, vključenim v to direktivo.

Pred seboj imamo ambiciozno direktivo, ki bo, če bo sprejeta, znatno izboljšala dobro počutje živali v EU. Strinjam se z gospo Sârbu, da bosta popolno in dosledno izvajanje ključna za izpolnitev potenciala direktive. Ta izziv se šele začenja. Danes smo lahko zadovoljni, da je bil dosežen dober kompromis glede težkega, a pomembnega dokumenta, in da je bil storjen velik korak naprej glede izboljšanja življenja živali, ki so še vedno potrebne v znanstvenih postopkih.

Zdaj bom odgovoril na nekatere pripombe, ki so bile podane danes zjutraj. V zvezi s pripombami gospe Evans je treba razumeti, da ta direktiva zagotavlja dodatno pravno jasnost glede današnje situacije. Poleg tega je glede temeljnih in uporabnih raziskav, za katere niso predpisane metode EU, člen 4 zelo jasen glede zahteve po uporabi alternativnih metod, kadar je to mogoče. Zato zahteva po uporabi alternativnih metod ni oslabljena; ravno nasprotno, je dodatno okrepljena.

V zvezi s pripombami gospoda Kastlerja in gospoda Mikolášika o izvornih celicah človeških zarodkov naj povem, da ta zadeva v razpravah ni bila prezrta. O njej se je obširno razpravljalo med pogajanji, najdene rešitve pa odražajo dejstvo, da v EU ne vlada soglasje o uporabi izvornih celic človeških zarodkov. Komisija zato meni, da je to najbolje urediti na nacionalni ravni.

Dogovorjeno besedilo se odziva na te pomisleke tako, da odločitev o tem, ali dovoliti njihovo uporabo, prepušča vsaki posamezni državi članici. Dodati je treba, da bi bila v državah članicah, v katerih ni zakonodaje, ki bi izrecno prepovedovala uporabo izvornih celic zarodkov, takšna metoda preskušanja v skladu s pregledano direktivo obvezna samo, če bi to metodo preskušanja priznavala zakonodaja EU. Na ravni EU ne obstaja takšna zakonodaja, s sprejetjem tovrstne zakonodaje pa bi se morale strinjati države članice.

V zvezi z etično oceno, ki jo je omenila gospa Gardini, sta koncept etične ocene in odbor, ki jo izvaja, določena v členu 38. Vendar pa je bilo treba besedo „etičen“ zbrisati med pogovori s Svetom. Celotna zahteva ostaja.

Upam, da boste s svojim glasovanjem poslali močen znak, da Evropski parlament stoji za izidom pogajanj med institucijami pod spretnim vodstvom gospe Jeggle in švedskega predsedstva. Danes imamo z združitvijo visoke ravni dobrega počutja živali in kakovostne znanosti priložnost EU popeljati na čelo. Držimo se svojega slogana: „EU – skrb za živali za boljšo znanost“.

 
  
MPphoto
 

  Elisabeth Jeggle, poročevalka.(DE) Gospod predsednik, gospod Dalli, gospe in gospodje, iskreno bi se zahvalila tudi vam, gospod Dalli, za vaše pripombe, ki so pojasnile določena vprašanja in mi jih ni treba ponoviti. Prav tako bi se iskreno zahvalila kolegom poslancem za njihove pripombe.

Jasno je, da je to nadvse občutljiva zadeva, ki zajema številne različne interese, ki smo jih morali združiti. Vse vas pozivam, da glasujete za poročilo, ki je zdaj pred nami in za katerega priznam, da lovi ravnotežje.

Gospod Häusling, če zdaj zavrnemo to poročilo, bo direktiva iz leta 1986 še dolgo v veljavi, to pa ne bo izboljšalo položaja laboratorijskih živali. V bližnji prihodnosti ne bomo mogli uvesti nove zakonodaje. Spremembe, ki ste jih ponovno predložili, je zavrnil Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Nihče jih ni podprl. Zdaj ste jih ponovno predložili. Imate pravico do tega, ki jo spoštujem.

Kakšna korist je od najvišjih standardov za dobro počutje živali v Evropski uniji, če enakih standardov ne moremo izvajati po vsem svetu? Za nas je zdaj pomembno zagotoviti, da se bo zakonodajo, ki jo bomo, upam, sprejeli pozneje danes, v državah članicah izvajalo v naslednjih nekaj letih. To je izziv za nas. Prvič, zagotoviti moramo, da bodo vse države članice dosegle enako visoke standarde na tem področju. To je naša prva naloga, zato ne smemo že zdaj pozivati posameznih držav članic, naj izvajajo višje standarde.

Kjer že obstajajo višji standardi, in tu kot Nemka govorim o Nemčiji, bodo ti ostali v veljavi. Od nobene države ne zahtevamo, da naredi korak nazaj. Prav nasprotno, spoštujemo suverenost držav članic enako kot v primeru raziskav, ki uporabljajo izvorne celice zarodkov. Prav je, da to naredimo, prav tako pa je to pomembna točka.

Če resnično hočete višje standarde za dobro počutje živali, potem, prosim, glasujte za to poročilo in zavrnite vse spremembe.

 
  
MPphoto
 

  Predsednik. – Razprava je končana.

Glasovanje bo potekalo v sredo, 8. septembra 2010.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), v pisni obliki.(CS) Pozdravljam in podpiram Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene, poročevalke gospe Jeggle, ker doseženi kompromis predstavlja napredek v primerjavi s trenutno situacijo. Vendar pa sem hkrati tudi nesrečen zaradi dejstva, da v področje uporabe direktive v končnem osnutku ni bilo mogoče vključiti vseh nevretenčarjev. Evropski parlament je zahteval, da področje uporabe direktive vključuje vsaj tiste vrste nevretenčarjev, za katere je znanstveno dokazano, da so sposobni občutenja bolečine, stiske, strahu in trajnih poškodb. Osnutek te zahteve sploh ne omenja. Čeprav razumem potrebo po uporabi živali za znanstvene raziskave, sem trdno prepričan, da bi morala direktiva iti še dlje in v svoje področje uporabe vključiti vse živali brez izjeme. Ne pozabimo, da se naše poznavanje obsega živali, za katere uradni znanstveni organi priznavajo sposobnost občutenja bolečine, stiske in strahu ter trajnih poškodb, še vedno širi. Iz tega lahko sklepamo, da je sposobnost občutenja strahu, stiske in bolečine razširjena po vsem živalskem kraljestvu. Priznanje tega dejstva je bolj stvar moralnosti kot znanosti. Žal smo s sprejetim kompromisom pokazali, da se mora evropska kultura šele znebiti kartezijanskega pojmovanja živali kot stvari in da je v zvezi s tem pred nami še dolga pot.

 
  
MPphoto
 
 

  Konrad Szymański (ECR), v pisni obliki.(PL) V zvezi s postopki za drugo obravnavo poslanci niso mogli izraziti svojega mnenja o končni obliki Direktive o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene (poročilo gospe Jeggle). Zdaj bi izkoristil to priložnost, da izrazim svoje nasprotovanje soglasju, ki ga direktiva daje uporabi izvornih celic zarodkov kot alternativi za poskuse na živalih v znanstvene namene. To je posledica zmotne antropologije, ki dovoljuje možnost uničenja človeškega življenja v najzgodnejši fazi njegovega razvoja, da bi izboljšala dobro počutje živali. Jamstva, ki jih je v prvi obravnavi predlagal Evropski parlament, so bila v zvezi s tem nedvoumnejša. Dvoumne določbe direktive predstavljajo resnično grožnjo za veljavno zakonodajo v državah kot je Nemčija, kjer za zarodke velja določena raven zaščite. Dejstvo, da te raziskovalne metode niso bile izključene, je neposredno uveljavljanje njihove zakonitosti v državah kot so Poljska, Irska in Malta.

 
Zadnja posodobitev: 24. marec 2011Pravno obvestilo