Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2775(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0484/2010

Συζήτηση :

PV 08/09/2010 - 13
CRE 08/09/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2010 - 5.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

13. Κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. - Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η συζήτηση σχετικά με την προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή όσον αφορά την κατάσταση στον Ιορδάνη ποταμό με ειδική αναφορά στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού των Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Jo Leinen, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D (O-0092/2010 - B7-0452/2010).

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, συντάκτης.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο Ιορδάνης ποταμός είναι ένα στοιχείο όχι μόνο περιβαλλοντικής, αλλά και αγροτικής και οικονομικής σημασίας για την Ιορδανία, το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη, και η υποβάθμιση που υφίσταται δεν μπορεί παρά να μας ανησυχεί.

Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι σχεδόν το 98% των 1,3 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού γλυκού νερού στη χαμηλότερη ροή του ποταμού εκτρέπονται κάθε χρόνο, και μεγάλα τμήματα του ποταμού κινδυνεύουν να ξεραθούν. Αυτό είναι καταστροφικό όχι μόνο όσον αφορά τη βιοποικιλότητα, αλλά κυρίως όσον αφορά την πρόσβαση των τοπικών κοινοτήτων σε υδάτινους πόρους. Αρκετοί διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν εγείρει το θέμα της κατάστασης σοβαρής υποβάθμισης του Ιορδάνη ποταμού.

Και εμείς πρέπει να απαιτήσουμε παρέμβαση, όχι μόνο από τις τοπικές κυβερνήσεις και αρχές, αλλά και από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να παρασχεθεί τεχνική και οικονομική βοήθεια για την αποκατάσταση του ποταμού. Συγκεκριμένα –όπως δηλώθηκε στο κοινό ψήφισμα που υπογράφηκε από όλες τις πολιτικές Ομάδες, τις οποίες ευχαριστώ για την αμέριστη υποστήριξή τους– πρέπει να ζητήσουμε από την Επιτροπή να συμπεριλάβει μια σαφή, συγκεκριμένη αναφορά αυτού του εγχειρήματος στα σχέδια δράσης της πολιτικής γειτονίας με το Ισραήλ, την Ιορδανία και την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ένα πρώτο βήμα θα μπορούσε να είναι η κατάρτιση μιας κοινής μελέτης σχετικά με την κατάσταση του Ιορδάνη ποταμού. Γνωρίζουμε καλά ότι το νερό είναι ένα πολύτιμο, αναπαλλοτρίωτο στοιχείο, και έτσι θα ήθελα να επισημάνω ότι η δίκαιη κατανομή του νερού σημαίνει ίση αντιμετώπιση των απαιτήσεων όλων των κοινοτήτων της περιοχής. Πρόκειται για ένα θέμα υψίστης σημασίας, εφόσον θέλουμε να επιτύχουμε διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

Παρακολουθούμε την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων τα τελευταία χρόνια με κάποια ελπίδα, καθώς αυτές οι διαπραγματεύσεις έχουν επισημάνει τη διαχείριση των υδάτινων πόρων ως ένα από τα κύρια σημεία τους. Ελπίζουμε ότι οι κυβερνήσεις, οι τοπικές κοινότητες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στις εμπλεκόμενες χώρες και εδάφη θα αρχίσουν να συνεργάζονται αποτελεσματικά όσο το δυνατόν συντομότερα, προκειμένου να διασωθεί ο Ιορδάνης ποταμός. Αυτό είναι καθήκον όχι μόνο εξαιτίας της μεγάλης συμβολικής αξίας του εν λόγω ποταμού αλλά, κυρίως, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία να συζητήσουμε την κρίσιμη κατάσταση του νερού στη Μέση Ανατολή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το θέμα του νερού προκαλεί σοβαρή ανησυχία στην περιοχή και συμμερίζομαι πλήρως τις ανησυχίες των αξιότιμων βουλευτών του Σώματος, καθώς η εν λόγω περιοχή χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια νερού, αγωνία όσον αφορά το νερό και επιδείνωση της ποιότητας του νερού, καταστάσεις που ενδέχεται να επιδεινωθούν περαιτέρω λόγω των επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος.

Γνωρίζουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό στους κατοίκους της περιοχής, στο περιβάλλον και στην ασφάλεια της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι το νερό αποτελεί προτεραιότητα για την ειρήνη στην περιοχή και αυτή η περιφερειακή πρόκληση απαιτεί μια περιφερειακή λύση.

Όπως γνωρίζετε καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στην ενθάρρυνση για την επείγουσα λήψη μέτρων με στόχο μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, όπου το νερό είναι ένα από τα «θέματα του τελικού καθεστώτος» προς επίλυση, παράλληλα με τα σύνορα, τους πρόσφυγες, την Ιερουσαλήμ και την ασφάλεια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει την κατάσταση που επικρατεί στη χαμηλότερη λεκάνη απορροής του Ιορδάνη ποταμού και την ανάγκη για πιο αποτελεσματική διαχείριση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων των παραπόταμών του. Συνεπώς, συμμετέχουμε σε μια σειρά δραστηριοτήτων σε εθνικό, υποπεριφερειακό και περιφερειακό επίπεδο με όλους τους γειτονικούς φορείς. Στηρίζουμε μεταρρυθμίσεις που αφορούν τα ύδατα και πολιτικές που ενθαρρύνουν την εφαρμογή βιώσιμης υδάτινης διαχείρισης.

Μέσω της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας και άλλων μέτρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει μέτρα που οικοδομούν την εμπιστοσύνη, προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία και ενώνουν κοινότητες που διαθέτουν υδάτινους πόρους και έχουν κοινούς προβληματισμούς για το νερό.

Οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ως στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων των διαφόρων αρχών ύδρευσης και των χρηστών, τη συλλογή και την από κοινού χρήση δεδομένων, τη διαθεσιμότητα επεξεργασμένων λυμάτων, μέτρα για τη διατήρηση των υδάτων, συμπεριλαμβανομένων δικτύων νερού, και αποτελεσματικά συστήματα άρδευσης.

Οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορούν τόσο τη ζήτηση όσο και την παροχή νερού και δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να υπάρξει ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων στο μέλλον.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνη της σε αυτές τις προσπάθειες. Τα κράτη μέλη και άλλοι δωρητές είναι ενεργοί και συντονίζουμε από κοινού τις προσπάθειές μας μαζί τους προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη συμπληρωματικότητα.

 
  
MPphoto
 

  Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. – Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ θετικό βήμα ότι σήμερα αναδεικνύεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πρόκληση του Ιορδάνη ποταμού. Η Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση έχει εκπονήσει ειδική μελέτη για τα θέματα του Ιορδάνη και της κοιλάδας του και έχει κάνει έκκληση για την προστασία τους στα ψηφίσματά της διότι ο Ιορδάνης ποταμός είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αποτελεί σύμβολο θρησκευτικό και πολιτισμικό για εκατομμύρια πολίτες στον κόσμο και είναι ένα κεφάλαιο οικολογικό, τουριστικό αλλά και οικονομικό για τους κατοίκους της περιοχής.

Στόχος λοιπόν σήμερα είναι να αναδειχθούν τα προβλήματά του και η ανάγκη να υπάρξει κινητοποίηση για την προστασία του και εντατικοποίηση των προσπαθειών που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση - αναφέρθηκε σε αυτά ο Επίτροπος, τα έχουμε θίξει σε άλλες ευκαιρίες και εμείς σε συνεργασία με την κοινή γνώμη - και να γίνει μία έκκληση για την περιφερειακή συνεργασία, για τη δίκαιη πρόσβαση των λαών από τις χώρες που βρέχονται από τον Ιορδάνη και για τον καταμερισμό των ευθυνών για την προστασία του.

Στο ψήφισμα που προτείνεται αναδεικνύονται και καλές πρακτικές, όπως ένα ειδικό ρυθμιστικό σχέδιο (masterplan) που έχει εκπονήσει το Ισραήλ, και ζητείται η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας διότι ο Ιορδάνης αποτελεί μια συλλογική υπόθεση της περιοχής. Επίσης, είναι σημαντικό ότι αναδεικνύονται οι πραγματικοί κίνδυνοι που δεν είναι μόνο η στέρηση των υδάτων, δεν είναι μόνο η μόλυνση, αλλά είναι η απώλεια της βιοποικιλότητας και ο κίνδυνος της αποξήρανσης αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση.

Για να αναδειχθεί αυτή η διεθνής και περιφερειακή συνεργασία, στο ψήφισμα προτείνεται και μία ειδική επιτροπή για την κοιλάδα του Ιορδάνη, στην οποία θα μπορούν να λάβουν μέρος οι χώρες που άμεσα έχουν σχέση με τον Ιορδάνη –Ισραήλ, Παλαιστινιακά Εδάφη, Ιορδανία– αλλά και άλλες χώρες της περιοχής, εκεί όπου πηγάζει ο Ιορδάνης, οι οποίες έχουν επίσης μερίδιο ευθύνης, όπως είναι ο Λίβανος και η Συρία. Πιστεύω ότι το ψήφισμα αυτό θα τύχει της υποστήριξης της Ολομέλειας και το μήνυμα που θα στείλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι συγκροτημένο, στοχευμένο και δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(FR) Κύριε Πρόεδρε, όπως ειπώθηκε, η κατάσταση αναφορικά με τη Νεκρά Θάλασσα και τον Ιορδάνη ποταμό είναι εξαιρετικά ανησυχητική, διότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, εάν δεν αλλάξει κάτι εντός του 2011, ο ποταμός απλά θα στερέψει.

Εάν δεν ληφθεί κάποια δράση σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο ώστε να τεθεί ένα τέλος σε αυτήν την εξέλιξη, η κατάσταση θα έχει ως αποτέλεσμα μια εξαιρετικά σημαντική απώλεια για την πολιτιστική κληρονομιά, για τη βιοποικιλότητα –η κ. Κράτσα-Τσαγκαροπούλου το ανέφερε αυτό– και, επίσης, για την ασφάλεια και την οικονομία της περιοχής.

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια ΜΚΟ, η οποία έλαβε μια, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικά αξιόλογη πρωτοβουλία. Αυτή η ΜΚΟ, η Friends of the Earth Middle East, αποφάσισε να συγκεντρώσει τους παλαιστίνιους, ιορδανούς και ισραηλινούς δημάρχους που ζουν κατά μήκος του ποταμού, να τους ενώσει και να τους ενθαρρύνει να σκεφτούν τι θα μπορούσαν να κάνουν προκειμένου να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση.

Η οργάνωση και οι δήμαρχοι διεξήγαγαν κάποιες ενδιαφέρουσες μελέτες σχετικά με τα μέτρα που θα μπορούσε να λάβει κάθε χώρα και τις επιπτώσεις που θα είχαν αυτά τα μέτρα. Κυμαίνονται από τουαλέτες χωρίς νερό έως αλλαγές στις γεωργικές μεθόδους, αλλαγές στο είδος των καλλιεργειών διότι απορροφούν πολύ νερό κ.λπ. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα μέτρων που μπορούν να ληφθούν. Συνεπώς, δεν είναι πολιτική συζήτηση, μολονότι γνωρίζουμε καλά ότι, άπαξ και θίξουμε το θέμα του νερού στην περιοχή, η συζήτηση γίνεται πολιτική.

Πιστεύω ότι όλοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο, και θα ήθελα η Ευρώπη και η Επιτροπή να εμπνευστούν από τα πολύ σαφή συμπεράσματα αυτής της έκθεσης όσον αφορά τις σχέσεις που διατηρούν με τις εν λόγω χώρες, ιδιαίτερα μέσω των σχεδίων δράσης.

Ωστόσο, υπάρχει μια σύντομη παράγραφος στην οποία δίνω μεγάλη σημασία –η παράγραφος Ε– η οποία αναφέρει ότι γίνεται υπερεκμετάλλευση των υδάτων από τους ισραηλινούς εποίκους. Αυτό είναι αλήθεια· επιβεβαιώθηκε από τις εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και της Διεθνούς Αμνηστίας. Αυτό μας οδηγεί και πάλι στο επίκεντρο της πολιτικής, αλλά είναι μια αλήθεια που πρέπει ενίοτε να λέγεται. Δεν την τοποθετήσαμε στο επίκεντρο του ψηφίσματος, αλλά της δίνουμε μεγάλη σημασία.

 
  
MPphoto
 

  Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ύδατος της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω την ακριβή και δραματική οικονομική πραγματικότητα της περιοχής του Ιορδάνη ποταμού κατά τη διάρκεια επίσκεψης επιτόπου που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο.

Στην ειδική έκθεση σχετικά με την κατάσταση στην κοιλάδα του Ιορδάνη, της οποίας ήμουν εισηγήτρια, επισημαινόταν το γεγονός ότι όλες οι ενδιαφερόμενες πλευρές –ιδιαίτερα το Ισραήλ, η Παλαιστινιακή Αρχή και η Ιορδανία, αλλά και ο Λίβανος και η Συρία– πρέπει να βρουν μια κοινή λύση στα δύο πιο πιεστικά προβλήματα: την ισότιμη διανομή του νερού που θα σέβεται τις ανάγκες όλων των ανθρώπων της περιοχής, και ένα υγιεινό και προστατευμένο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.

Το πρώτο βήμα που εντοπίζεται στην έκθεσή μας είναι ότι το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές αρχές πρέπει να συμφωνήσουν όσον αφορά κοινά δεδομένα σχετικά με την κατανομή του διαθέσιμου ύδατος και τα δημογραφικά στοιχεία, ως σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, καθώς αμφότερες οι πλευρές και ανεξάρτητες εκθέσεις παρουσίαζαν μέχρι τώρα διαφορετικά στοιχεία.

Ένα από τα κύρια συμπεράσματά μας ήταν ότι, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα των υδάτων με συνεργασία, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν σχέδια για κοινή διαχείριση, λήψη αποφάσεων όσον αφορά ίσους όρους, και κοινή διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής. Πιστεύω ότι οι συστάσεις της έκθεσής μας αφορούν τομείς στους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει πραγματική εμπειρία και θα μπορούσε να συμμετάσχει ως ενεργός παράγοντας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική εταιρική σχέση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι, ενώ γίνονται προσπάθειες για την ολοκλήρωση των συζητήσεων με στόχο μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία, έχουμε την ευθύνη να μην χρησιμοποιήσουμε την κατάσταση στην κοιλάδα του Ιορδάνη για πολιτικούς και ιδεολογικούς σκοπούς.

Ελπίζω ότι η σημερινή μας συζήτηση θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα όλων των μερών της περιοχής και θα οδηγήσει σε συγκεκριμένα και αντικειμενικά συμπεράσματα όσον αφορά την ενεργό συμμετοχή της Ένωσης για την επίτευξη μελλοντικών βιώσιμων λύσεων.

 
  
MPphoto
 

  Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DA) Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ πλήρως με τις δύο προηγούμενες ομιλήτριες, αλλά θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία και να πω ότι πιστεύω πως πάρα πολλοί άνθρωποι εδώ δεν καταλαβαίνουν πόσο αδύνατον είναι να επιμείνει κανείς ότι οι Παλαιστίνιοι έχουν μερίδιο ευθύνης. Δεν έχουν την ευκαιρία να το πράξουν. Πόσοι άνθρωποι εδώ γνωρίζουν ότι, από το 1967, το 50% των οχθών των Ιορδάνη στη Δυτική Όχθη τελούν υπό την κατοχή των ισραηλινών οικισμών; Το 50%! Επιπλέον, το 45% αυτών έχουν επιταχθεί ως στρατιωτικές περιοχές και φυσικά αποθέματα. Απλούστατα, έχουν αποκλειστεί. Το τρομερό για τους Παλαιστινίους –και ιδιαίτερα στην κοιλάδα του Ιορδάνη– είναι ότι, επειδή δεν υπάρχει σθεναρή αντίσταση από αυτούς, απλώς τους έχουμε ξεχάσει. Εάν δεν υπάρχει στρατιωτική δράση, εάν δεν συμβεί κάτι δραματικό, απλώς τους ξεχνάμε.

Είναι, βεβαίως, ένα φρικτό μάθημα που διδάσκουμε στους φτωχούς Παλαιστινίους συγκεκριμένα –ότι πρέπει να κάνουν αισθητή την ύπαρξή τους– και δυνατά επίσης. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί. Ωστόσο, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι εάν είναι δυνατόν –εάν είναι δυνατόν– τα βάσανα των Παλαιστινίων είναι ακόμη χειρότερα σε αυτήν την περιοχή από ό,τι στην υπόλοιπη Δυτική Όχθη και ότι, ως έχει η κατάσταση, δεν έχουν την ευκαιρία να αντεπεξέλθουν στην ευθύνη που οφείλουν να αναλάβουν. Συνεπώς, πρέπει να υπάρξει μια ολοκληρωμένη λύση και, ως εκ τούτου, πρέπει να εξετάσουμε το πολιτικό σκηνικό. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ, δεν είναι μόνο η Συρία και δεν είναι μόνο η Ιορδανία – όχι! Ωστόσο, οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν εφόσον δεν έχουν καμία δυνατότητα να συμμετάσχουν.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, το νερό είναι πράγματι ένα ευαίσθητο και ενδεχομένως εμπρηστικό θέμα στη Μέση Ανατολή. Αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου από το Ισραήλ και την Παλαιστινιακή Αρχή συζητούν επί του παρόντος τα υδάτινα δικαιώματα ως μέρος του ολοκληρωμένου πλαισίου για την ειρήνη.

Ως μέλος της Τετραμερούς Διάσκεψης, η ΕΕ στηρίζει μια λύση δύο κρατών ως την ύστατη εγγύηση για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Συνεπώς, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μην προδικάσουμε τις ευαίσθητες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται επί του παρόντος στην Ουάσιγκτον. Το να κατηγορεί κανείς τους ισραηλινούς εποίκους, όπως φαίνεται ότι κάνει η κ. De Keyser, συγκεκριμένα, για υπερεκμετάλλευση των υδάτων του Ιορδάνη ποταμού, αποστέλλει ακριβώς ένα λάθος μήνυμα στον λαό του Ισραήλ –τον δημοκρατικό μας σύμμαχο– σχετικά με τη δεδηλωμένη θέση της ΕΕ ως ειλικρινούς μεσάζοντος.

Η διατήρηση της λεκάνης απορροής του Ιορδάνη ποταμού είναι ένα σημαντικό θέμα της περιοχής, το οποίο δεν περιορίζεται, βεβαίως, μόνο στο Ισραήλ και τους Παλαιστινίους, αλλά οι αντίπαλοι του Ισραήλ σε αυτό το Σώμα και αλλού προσπαθούν σκανδαλωδώς να εκμεταλλευτούν το θέμα αυτό ως μέρος της εκστρατείας τους για την υπονόμευση του εβραϊκού κράτους.

Ενδίδοντας και πάλι σε αυτήν την αντι-ισραηλινή ατζέντα, κινδυνεύουμε να κάνουμε την ΕΕ να αντιμετωπίζεται από τους Ισραηλινούς ως ανάξια του προνομιακού της ρόλου ως ειρηνευτικού εταίρου.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. – (ES) Κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα στο να κάνει η κ. De Keyser μια συγκεκριμένη αξιολόγηση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι, σύμφωνα με την ειρηνευτική συνθήκη που υπογράφηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Βασιλείου της Ιορδανίας το 1994, επιτεύχθηκε μια συμφωνία συνεργασίας για την οικολογική ανάκαμψη του Ιορδάνη ποταμού κατά μήκος των κοινών συνόρων και για την προστασία των υδάτινων πόρων του.

Ήταν μια συμφωνία, πέραν των υπολοίπων συμφωνιών που υπέγραψε το Ισραήλ το 1994, με την οποία δεν συμμορφώνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το Ισραήλ: δεν συμμορφώνεται με τις συμφωνίες που υπογράφει.

Για τον λόγο αυτόν, είναι εξαιρετικά σημαντικό η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο πρόεδρος Chirac το 2008, στην οποία ζητείτο να αναληφθεί πρωτοβουλία για τη λεκάνη απορροής του Ιορδάνη ποταμού, να αποκτήσει υπόσταση και να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δημιουργηθεί μια επιτροπή για τη λεκάνη απορροής του Ιορδάνη ως τριμερές φόρουμ για τη συνεργασία με στόχο την αποκατάσταση του εν λόγω ποταμού, συντάσσοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές για τη διατήρηση και την αποκατάσταση των υδάτων. Είναι αλήθεια ότι, λόγω της μη συμμόρφωσης με την ειρηνευτική συνθήκη του 1994, οι Παλαιστίνιοι έχουν αποκλειστεί από την ισραηλινή περιοχή ασφαλείας που δημιουργήθηκε στη Δυτική Όχθη κατά μήκος του Ιορδάνη ποταμού και ότι οι έποικοι διατηρούν παράνομα υπό την κατοχή τους γη που δεν τους ανήκει. Δεδομένου ότι η κατοχή συνοδεύεται από παράτυπη και παράνομη χρήση των υδάτων, άλλο ένα πρόβλημα προστίθεται στο πολιτικό πρόβλημα, το οποίο είναι το πρόβλημα της περιβαλλοντικής αειφορίας.

Καθώς το 2011 ορίστηκε ως έτος για την έναρξη λειτουργίας των νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει, θα προωθήσει και θα ενθαρρύνει την ανάγκη για την ίδρυση μιας επιτροπής για τη λεκάνη απορροής του Ιορδάνη.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Η σημερινή συζήτηση σχετικά με την κατάσταση του Ιορδάνη ποταμού είναι εξαιρετικά σημαντική για την Ομάδα στην οποία ανήκω και θα ήθελα, εάν μου επιτρέπετε, να επικροτήσω ιδιαίτερα σε αυτήν την Αίθουσα τη συμμετοχή στο θέμα αυτό της συναδέλφου μας κ. Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω, όπως γνωρίζετε καλά, ότι οι οργανώσεις για την προστασία του περιβάλλοντος προειδοποιούν εδώ και καιρό για την κρίσιμη οικολογική κατάσταση του Ιορδάνη ποταμού. Είναι ένας ποταμός που φαίνεται ότι πεθαίνει εξαιτίας αυτού που ταυτίζεται με τη γενική αδιαφορία.

Από την άλλη πλευρά, έχω διαβάσει στον Τύπο ότι, παρά τις εξαιρετικά κρίσιμες συνθήκες, οι χριστιανοί, ιδιαίτερα οι ορθόδοξοι, συνεχίζουν να βαπτίζονται στον Ιορδάνη ποταμό.

Ωστόσο, υπάρχει ο κίνδυνος ο ποταμός να στερέψει το 2011, κάτι που θα είχε δραστικές επιπτώσεις στο ήδη εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής, ιδιαίτερα για τη Νεκρά Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι, Ιορδανοί και Ισραηλινοί θα πληγούν από οικολογική καταστροφή.

Εντούτοις, εκτός από την οικολογική πτυχή –όπως και άλλοι συνάδελφοι βουλευτές έχουν επίσης επισημάνει σε αυτήν την Αίθουσα– η οποία είναι μια πτυχή που βέβαια πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως με τη βοήθεια της ΕΕ, η κατάσταση του Ιορδάνη ποταμού είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική ως παράγοντας για την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας.

Πιστεύω ότι πρέπει να αποφύγουμε μια κατάσταση κατά την οποία τα ύδατά του χρησιμοποιούνται μονομερώς, με πλήρη περιφρόνηση για την ασφάλεια του εφοδιασμού ύδατος της περιοχής.

Η συνεργασία μεταξύ των κρατών που συνορεύουν με τον ποταμό και τις τοπικές κοινότητες είναι, κατά συνέπεια, εξέχουσας σημασίας για την αποκατάσταση αυτού του πόρου, ο οποίος είναι ζωτικός για την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στην Ιορδανία να γίνει ξανά σύμβολο της συνεργασίας και της συνύπαρξης, και από πολιτιστικής άποψης, εάν υπάρχει ισχυρή πολιτική βούληση για κάτι τέτοιο.

Τέλος, η κατάσταση στην Ιορδανία είναι επίσης σημαντική όσον αφορά την επανέναρξη άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Παλαιστινίων και Αράβων, καθώς ο έλεγχος των υδάτινων πόρων είναι ένα από τα ανεπίλυτα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Proinsias De Rossa (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επισημάνω στον κ. Tannock ότι δεν βοηθά καθόλου το να αγνοούμε το γεγονός ότι οι έποικοι εσκεμμένα επιλέγουν τοποθεσίες όπου έχουν καλή παροχή νερού και ότι το γεγονός αυτό στερεί, με τη σειρά του, από τους Παλαιστίνιους αυτήν την παροχή νερού. Δεν συνιστούν το μόνο πρόβλημα όσον αφορά το νερό στην περιοχή, αλλά σίγουρα διαδραματίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό.

Η Ιορδανία, δυστυχώς, στερείται περίπου το 98% της ροής της διότι αυτή εκτρέπεται από άλλα κράτη, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ. Είναι διασυνοριακός ποταμός, και τέσσερα κράτη, συμπεριλαμβανομένης της παλαιστινιακής Δυτικής Όχθης, γειτνιάζουν με τον εν λόγω ποταμό. Ενδεχομένως, με σωστή διαχείριση και εάν η Ευρώπη διαδραματίσει σωστά τον ρόλο της στην περιοχή, μπορεί να αποτελέσει μέσο συμφιλίωσης μέσω της προώθησης της κοινής διαχείρισης αυτού που αποτελεί σημαντική πολιτιστική, θρησκευτική και, πράγματι, οικονομική πηγή για την περιοχή.

Το να ακολουθεί κανείς τη γραμμή που εσείς ακολουθείτε, κύριε Tannock, το να υποστηρίζει δηλαδή κανείς πως ό,τι εμπεριέχει κάποιο είδος ελάσσονος επίκρισης για το Ισραήλ συνιστά, κατά κάποιον τρόπο, επίθεση εναντίον του Ισραήλ, απλώς παραβλέπει την πραγματικότητα. Υπάρχουν και άλλοι εκεί που έχουν εκτρέψει τα ύδατα. Η οργάνωση Friends of the Earth, για παράδειγμα, επεσήμανε σε ένα πρόσφατο σεμινάριο που οργανώθηκε από την Ομάδα μου, τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ότι ο Ιορδάνης ποταμός μετέφερε κάποτε κατά μέσο όρο 1,3 δισ. μετρικά μέτρα γλυκού νερού στη Νεκρά Θάλασσα. Η ποσότητα αυτή μειώνεται τώρα κατά 20-30 εκατομμύρια ετησίως. Έως το τέλος του επόμενου έτους, θα μπορούσε να καταστεί ένας νεκρός ποταμός εάν δεν αναλάβουμε δράση.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein (ALDE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να απορρίψω τις πολυάριθμες κατηγορίες που ακούγονται εκτός και, σε πολλές περιπτώσεις, εντός του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις οποίες συζητούμε αυτό το θέμα σε λάθος στιγμή, μετά την έναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Η κοινοβουλευτική ερώτηση στης οποίας τη σύνταξη βοήθησα κατατέθηκε σε μια χρονική στιγμή που κανείς από εμάς δεν πίστευε ότι οι άμεσες ειρηνευτικές συνομιλίες θα ξεκινούσαν εκ νέου. Ενεργοποιούμαι σε αυτόν τον τομέα από τις αρχές του 1990 και το θέμα αυτό συζητείται στο Κοινοβούλιο εδώ και πολύ καιρό.

Σε τελική ανάλυση, όλα αυτά έχουν ως στόχο την πρόληψη της ξήρανσης του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη ποταμού. Το κατώτερο τμήμα του ποταμού έχει ήδη καταντήσει ένα απλό ρυάκι. Αποτελείται μόνο από υγρά απόβλητα και δεν περιέχει καθόλου γλυκό νερό. Όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι το κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού θα έχει νεκρώσει σε ένα ή δύο χρόνια.

Θεωρώ ανησυχητικό το γεγονός ότι το ψήφισμα αντιμετωπίζει το Ισραήλ, την Ιορδανία, τη Συρία και την Παλαιστινιακή Αρχή επί ίσοις όροις. Η περιοχή του κατώτερου τμήματος του Ιορδάνη ποταμού βρίσκεται εξ ολοκλήρου στη ζώνη Γ, γεγονός που σημαίνει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν έχει καν το δικαίωμα πρόσβασης στην περιοχή, πολύ δε περισσότερο δεν έχει διοικητικά δικαιώματα ή οποιαδήποτε επιρροή επ’ αυτής. Έχει ήδη ειπωθεί ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτήν την περιοχή. Συνεπώς, το εν λόγω ψήφισμα θα πρέπει να αναφέρεται σε άλλες χώρες.

Όταν μια χώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση το Ισραήλ, χρησιμοποιεί το 75% του διαθέσιμου ύδατος στο κατώτερο τμήμα του Ιορδάνη ποταμού, μολονότι άλλες χώρες έχουν ήδη πάρει μέρος των υδάτων, και δεν αφήνει σχεδόν καθόλου νερό προκειμένου να ζήσουν οι Παλαιστίνιοι, αυτό είναι πολιτικό ζήτημα. Αυτό το πρόβλημα υποτίθεται ότι επιλύθηκε με τη συμφωνία Όσλο ΙΙ και έκτοτε δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο.

Η ιδιάζουσα δυσκολία επί του παρόντος είναι ότι οι Παλαιστίνιοι προσπαθούν συνεχώς να ανοίξουν πηγάδια, τα οποία αμέσως καταστρέφονται, και επίσης ότι η ισραηλινή αρχή υδάτων, η οποία έχει το μονοπώλιο, δεν ανοίγει πηγάδια για τους Παλαιστινίους, αλλά μόνο για τους παράνομους εποίκους.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen (Verts/ALE). (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα απλά να ξεκινήσω συγχαίροντας τον συνασπισμό των οικολόγων που υποδεχτήκαμε στις Βρυξέλλες πριν από μερικούς μήνες, μια οργάνωση Ισραηλινών, Ιορδανών και Παλαιστινίων. Συνέταξε ορισμένες εξαιρετικές εκθέσεις σχετικά με την κατάσταση στην περιοχή, την κατάσταση του Ιορδάνη ποταμού και τον κίνδυνο της εξαφάνισής του.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία διαθέτει σημαντικά κονδύλια για την ανάπτυξη σχεδίων στη Μέση Ανατολή, πρέπει να διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σχεδίου διάσωσης για τον ποταμό με τη συμμετοχή όλων των μερών της περιοχής. Οι χώρες που συνορεύουν με τον ποταμό, όπως η Συρία, η Ιορδανία και το Ισραήλ, εκτρέπουν το μεγαλύτερο μέρος του, ενώ οι Παλαιστίνοι –όπως μόλις είπε κάποιος– μόνο το 5% περίπου του πόρου.

Στην κοιλάδα του Ιορδάνη, οι ισραηλινοί έποικοι καταναλώνουν έξι φορές περισσότερο νερό από ό,τι οι Παλαιστίνιοι, ιδιαίτερα μέσω τις εντατικής γεωργίας που προκαλεί μόλυνση και έχει ως στόχο την εξαγωγή γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη. Η επέκταση αυτών των οικισμών με την οργιώδη βλάστησή τους πρέπει να σταματήσει, όπως πρέπει να σταματήσει και η καταστροφή των χώρων κατασκήνωσης των Βεδουίνων και των υδάτινων δεξαμενών τους, κάτι που συνέβη πάλι αυτό το καλοκαίρι, πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι τρέλα!

Η διατήρηση και η δίκαιη κατανομή των υδάτων στην περιοχή πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για εμάς.

 
  
MPphoto
 

  Mário David (PPE).(PT) Η περιβαλλοντική καταστροφή που συζητούμε σήμερα μας αφορά όλους, ως Ευρωπαίους, μολονότι σημειώνεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στην οποία πιστεύουμε είναι μια έννοια χωρίς διοικητικά όρια ή θρησκευτικές δοξασίες. Αντιμετωπίζει τον πλανήτη ως όλον, και όχι ως το σύνολο των μερών του. Ως εκ τούτου, ο Ιορδάνης ποταμός αποτελεί πρόβλημα για ολόκληρη την ανθρωπότητα, και όχι μόνο για τους ανθρώπους και τις κοινότητες που πλήττονται άμεσα από την έλλειψη νερού ή την κακή ποιότητα του νερού. Ο κοινός νους μάς λέει να «σκεφτόμαστε παγκόσμια και όχι τοπικά». Γι’ αυτό είμαστε σήμερα εδώ: για να σκεφτούμε παγκόσμια.

Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να συμβάλουμε σε μια τοπική δράση, ως έναν τρόπο ελαχιστοποίησης και αναστροφής της συνεχούς υποβάθμισης της ροής και της ποιότητας του Ιορδάνη ποταμού. Η ΕΕ διαθέτει ήδη ένα νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο και έχει μέσα στη διάθεσή της προκειμένου να δράσει ή να συνδράμει σε δράση. Αναφέρομαι στην Ένωση για τη Μεσόγειο, τη γραμματεία της και τον Ευρωμεσογειακό Φορέα Επενδύσεων και Εταιρικής Σχέσης (FEMIP), που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό είναι προφανώς ένα θέμα που η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου, της οποίας προεδρεύω, θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς στις σχέσεις μας με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε δράση οδηγήσει στην επίλυση αυτής της περιβαλλοντικής τραγωδίας θα πρέπει, εξαρχής, να αναληφθεί από τα κράτη και τις τοπικές κοινότητες οι κάτοικοι των οποίων θα επωφεληθούν άμεσα από αυτήν. Βάσει αυτού, θα ήθελα να τονίσω δύο ιδέες που εμφανίζονται στο ψήφισμα. Η πρώτη είναι η σύσταση μιας επιτροπής για τη διαχείριση της λεκάνης απορροής ολόκληρου του Ιορδάνη ποταμού, η οποία θα αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών ή των αρχών που χρησιμοποιούν τα ύδατά της. Η Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει εδώ, για παράδειγμα, μοιραζόμενη την εμπειρία της Διεθνούς Επιτροπής για την προστασία του Ρήνου. Δεύτερον, η βέλτιστη πρακτική μπορεί να υποστηριχθεί και να διαδοθεί με κοινά σχέδια της Ένωσης που θα περιλαμβάνουν τους λαούς της Ιορδανίας, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, ιδιαίτερα όσους υποστηρίζονται από την οργάνωση Friends of the Earth στη Μέση Ανατολή, που ο κ. De Rossa έχει ήδη καλέσει σήμερα προκειμένου να παράσχει βοήθεια με την αποτελεσματική και χρηστή διαχείριση των υδάτινων πόρων στη λεκάνη της κοιλάδας του Ιορδάνη ποταμού.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, και σε ένα ακόμη πιο ευρύ πλαίσιο, θα ήθελα να επισημάνω το παράδειγμα της συνεργασίας και της ειρηνικής συνύπαρξης που αντιπροσωπεύει αυτό το σχέδιο. Σε μια περίοδο που επιδοκιμάζουμε και ενθαρρύνουμε την επαναφορά της νέας διαδικασίας άμεσου διαλόγου μεταξύ του Ισραήλ και της Εθνικής Παλαιστινιακής Αρχής, παρόλο που λυπούμαστε για την απουσία της ΕΕ από τη διαδικασία, επικροτούμε την άμεση συμμετοχή αμφότερων των πλευρών.

 
  
MPphoto
 

  Olga Sehnalová (S&D). (CS) Το θέμα τού να στερέψει ο Ιορδάνης είναι αναμφίβολα ένα σοβαρό περιφερειακό περιβαλλοντικό πρόβλημα που επηρεάζει το οικοσύστημα ολόκληρης της περιοχής, καθώς και τη ζωή και την υγεία των κατοίκων της. Η μακροχρόνια εκτεταμένη άντληση νερού, από κοινού με τη μόλυνση και την ξηρασία, είναι οι βασικοί λόγοι που προκαλούν αυτήν την κατάσταση, καθώς συνιστά ανικανότητα διασφάλισης μιας αποτελεσματικής διαχείρισης των υδάτων.

Όπως έχουν ήδη αναφέρει ορισμένοι βουλευτές, πάνω από το 90% της ροής του ποταμού διοχετεύεται για τον εφοδιασμό πόσιμου νερού και, συγκεκριμένα, για τη γεωργική άρδευση και τη βιομηχανία. Η ετήσια ροή έχει πέσει από τα 1,3 δισ. κυβικά μέτρα που ήταν παλαιότερα σε περίπου 100 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Η πολιτική διένεξη σαφώς καθιστά την επίλυση αυτού του περιβαλλοντικού θέματος ακόμη πιο δύσκολη.

Ωστόσο, το νερό δεν χρειάζεται να είναι πηγή διενέξεων. Μπορεί να είναι επίσης παράδειγμα θετικής πρακτικής συνεργασίας στην περιοχή και μπορεί να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Η ειρήνη που βασίζεται στην καθημερινή συνεργασία και τις κοινές αξίες έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες σε σχέση με οποιαδήποτε λύση που θα προέλθει από συζητήσεις στρογγυλής τράπεζας.

 
  
MPphoto
 

  Malika Benarab-Attou (Verts/ALE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το γεγονός ότι ο Ιορδάνης στερεύει σταδιακά αποτελεί άμεση συνέπεια της τραγωδίας του βιώνει η Παλαιστίνη. Το νερό είναι ένα εξαιρετικά πολιτικό θέμα. Ας μην το λησμονούμε αυτό.

Ας θυμηθούμε ορισμένα γεγονότα: ότι η Παγκόσμια Τράπεζα μας ενημερώνει ότι, για δύο χρόνια, το ενάμισι εκατομμύριο κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας δεν έχουν χλώριο, το οποίο είναι σημαντικό για την απολύμανση του νερού· το 50% των σπιτιών δεν είχε πρόσβαση σε νερό πριν από τους βομβαρδισμούς του Ιανουαρίου του 2009, οπότε φανταστείτε πώς έχει η κατάσταση τώρα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα υποστηρίζουν ότι, τώρα, μετά τις επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στις υποδομές, το 90% του νερού που διοχετεύεται στους κατοίκους είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση. Κάθε μέρα, 80 εκατομμύρια λίτρα ακατέργαστων λυμάτων απορρίπτονται στη Μεσόγειό μας λόγω της καταστροφής που υπέστησαν οι υποδομές στη Γάζα.

Είναι αλήθεια ότι η βαρόνη Ashton έχει επισκεφτεί τη Γάζα αρκετές φορές, αλλά πού είναι το πολιτικό σθένος ώστε να ισχύσουν για το Ισραήλ τα ίδια δεδομένα που ισχύουν στην Ευρώπη; Πρέπει το καθαρό νερό, όπως και η γη, να αποτελεί αντικείμενο μονοπωλίου από τους ισραηλινούς εποίκους; Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναστείλει τη συμφωνία σύνδεσης με τη σημερινή ισραηλινή κυβέρνηση, η οποία εξακολουθεί να κωφεύει σε όλα τα αιτήματά μας, ενώ η κατοχή και οι εποικισμοί, που είναι παράνομοι, εξακολουθούν να υφίστανται. Χωρίς δικαιοσύνη, δεν θα υπάρξει ειρήνη.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Όπως έχουμε ακούσει επανειλημμένως στη σημερινή συζήτηση, και είμαστε σίγουροι ότι θα ακούσουμε και πάλι, ο Ιορδάνης ποταμός έχει τεράστια πολιτιστική, περιβαλλοντική και οικονομική σημασία, καθώς και πολιτική και στρατηγική σημασία, ασφαλώς. Η εκμετάλλευση και η κακή χρήση του ποταμού είναι, συνεπώς, απαράδεκτη. Από το 1964, η ροή του έχει εκτραπεί προς το Ισραήλ και επίσης προς άλλες χώρες που αναφέρθηκαν εδώ. Πολλές από αυτές τις χώρες καταστρέφουν τον ποταμό και τον μολύνουν. Σύμφωνα με τους οικολόγους, η κακή χρήση του Ιορδάνη έχει σχεδόν καταστρέψει ολόκληρο το οικοσύστημά του. Η ανάκαμψη από την τρέχουσα κατάστασή του θα χρειαζόταν δεκαετίες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ο Ιορδάνης ποταμός είναι ένα από τα εκατό πιο απειλούμενα μέρη του κόσμου από περιβαλλοντική άποψη. Βέβαια, το γεγονός αυτό οφείλεται επίσης σε μια κατάσταση κατά την οποία το Ισραήλ και τα γύρω αραβικά κράτη είναι ανίκανα να συμφωνήσουν σχετικά με τη διατήρηση και την προστασία του ποταμού και, συνεπώς, πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει και πρέπει να συμμετάσχει σε αυτήν τη διαδικασία πολύ ενεργά, παρέχοντας οικονομική βοήθεια για την ανάπτυξη σχεδίων σε περιοχές της Μέσης Ανατολής που εξαρτώνται από την ανανέωση της κατώτερης ροής του ποταμού, για παράδειγμα.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ο ανταγωνισμός για το νερό μπορεί να επιτείνει –ή ακόμη και να πυροδοτήσει– μια σύγκρουση, είτε πρόκειται για τους υποχωρούντες παγετώνες του Τζαμού και του Κασμίρ, για τις εντάσεις μεταξύ των χωρών της Κεντρικής Ασίας σχετικά με την εξάντληση των υδάτων της θάλασσας Αράλης, για τις αντίπαλες φυλές που ανταγωνίζονται για τα ίδια ύδατα μεταξύ Σουδάν και Σομαλίας, είτε, όπως συμβαίνει εδώ, σε αυτήν τη συζήτηση για το κατώτερο τμήμα της κοιλάδας του Ιορδάνη.

Η αποκατάσταση του Ιορδάνη ποταμού και η συνεργασία που απαιτείται προκειμένου να επιτευχθεί μπορεί απλώς να ενισχύσει και τις προοπτικές της ειρήνης. Ο εν λόγω ποταμός έχει απαθανατιστεί στα ιερά βιβλία του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού και του Ισλάμ, με αναφορές που τον συνδέουν με τους προφήτες Μωυσή και Ηλία, και ως τόπος ταφής τεσσάρων συντρόφων του προφήτη Μωάμεθ. Τον Ιορδάνη ποταμό διέσχισαν οι Ισραηλίτες υπό την ηγεσία του Ιησού του Ναυή, και εδώ έλαβε χώρα το θαύμα του Ιησού που περπάτησε στο νερό.

Δεν πρέπει να χρειαζόμαστε άλλο ένα θαύμα ώστε τα νερά του να προστατευθούν προς όφελος των σημερινών λαών της περιοχής και οι μελλοντικές γενιές να ζήσουν εκεί με ειρήνη και ευημερία.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Πιστεύω ότι ένα προκατειλημμένο ψήφισμα ή προσέγγιση της κατάστασης του Ιορδάνη ποταμού είναι ακατάλληλα στο πλαίσιο της επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι υδάτινοι πόροι αποτελούν ένα ευαίσθητο θέμα στη Μέση Ανατολή και θα πρέπει να συζητηθούν προς το τέλος των διαπραγματεύσεων, ώστε να αποφευχθεί τυχόν παρακώλυση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η ΕΕ πρέπει να αποφύγει να καταστήσει το θέμα αυτό χωρίς λόγο πολιτικό ζήτημα και πρέπει να ενθαρρύνει την υπογραφή μιας περιφερειακής συμφωνίας σχετικά με την αποκατάσταση του Ιορδάνη ποταμού.

Καθώς θεωρώ το θέμα του Ιορδάνη ποταμού περιφερειακό ζήτημα, επικροτώ τη συνεχιζόμενη συνεργασία μεταξύ των ισραηλινών και παλαιστινιακών αρχών σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων. Η κοινή συμβολή αμφότερων των κρατών είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη έγκριση των 61 από τα 96 σχέδια που προτάθηκαν έχοντας αυτό κατά νου. Ωστόσο, το πρόβλημα των ανεπαρκών υδάτινων πόρων παραμένει άλυτο.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Η αποκατάσταση του Ιορδάνη ποταμού είναι ένα πολύπλευρο ζήτημα, διότι έχει παγκόσμια ιστορική και θρησκευτική σημασία. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν οικολογικές και ανθρωπιστικές ανησυχίες, καθώς και ανησυχίες όσον αφορά τη διεθνή ασφάλεια, και όλα αυτά είναι συνυφασμένα μεταξύ τους.

Πιστεύω ότι η σημερινή συζήτηση πρέπει να αφορά κυρίως τον τρόπο φυσικής διάσωσης του ποταμού και όχι επικρίσεις για τη μία ή την άλλη εμπλεκόμενη πλευρά. Εάν επιτύχει το σχέδιο διάσωσης, θα έχει καταλυτικό αντίκτυπο και σε όλες τις άλλες πτυχές. Από αυτήν την άποψη, φρονώ ότι η παράγραφος Ε του σχεδίου ψηφίσματος δεν συνδέεται άμεσα με το εν λόγω θέμα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη σύγχυση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να συμβάλει σημαντικά στην πρόβλεψη του δυσμενούς αντικτύπου που μπορεί να έχει η ολική υποβάθμιση του διάσημου ποταμού και, εντέλει, η εξαφάνισή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει έναν πολύ πιο ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, βοηθώντας στη δημιουργία μεγαλύτερης ισορροπίας.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι ο Ιορδάνης ποταμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική της Μέσης Ανατολής λόγω της θέσης του στα σύνορα διαφόρων χωρών. Μολονότι ο ποταμός έχει βοηθήσει στην ειρήνευση μεταξύ του Ισραήλ και της Ιορδανίας λόγω της συνθήκης που επιτρέπει στην Ιορδανία να εκμεταλλεύεται μεγαλύτερες ποσότητες νερού, στην περίπτωση της Συρίας η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Είναι κοινό μυστικό πως ο φόβος του Ισραήλ ότι η Συρία θα μπορούσε να του πάρει τα ύδατά του είναι ο πραγματικός λόγος που το Ισραήλ αρνείται να της επιστρέψει τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Εάν ο Ιορδάνης ποταμός έχει γίνει ρυάκι αστικών λυμάτων λόγω της συνεχούς άντλησης νερού, και αυτό είναι ίσως το τίμημα που θα πρέπει να πληρωθεί λόγω του ότι έγινε «πράσινη» η έρημος, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή αναμφίβολα θα επιδεινωθεί στο άμεσο μέλλον, ιδιαίτερα διότι ορισμένοι από τους ηγέτες της Χαμάς μιλούν για την απελευθέρωση ολόκληρης της περιοχής μεταξύ της Μεσογείου και του Ιορδάνη ως ηθικό και θρησκευτικό καθήκον.

Ωστόσο, η έλλειψη νερού στον Ιορδάνη ποταμό έχει επίσης ευρύτερες επιπτώσεις, διότι, καθώς στερεύει ο Ιορδάνης, η ποσότητα του νερού που φτάνει στη Μαύρη Θάλασσα μειώνεται επίσης. Συνεπώς, το ενδεχόμενο σύγκρουσης και η περιοχή της σύγκρουσης θα αυξηθούν. Θα πρέπει να το λάβουμε αυτό υπόψη στη στρατηγική μας για τη Μέση Ανατολή.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να αποσαφηνίσω ένα σημείο που φαίνεται ότι δεν είχα την ευκαιρία να θίξω πειστικά μόλις τώρα.

Όσον αφορά το θέμα της εκμετάλλευσης των υδάτων και της υπερεκμετάλλευσης του υδάτων από τους εποικισμούς, θα ήθελα να παραπέμψω τους συναδέλφους βουλευτές στην ειδική έκθεση της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης σχετικά με την κατάσταση στην κοιλάδα του Ιορδάνη, η οποία αναφέρει κατ επανάληψη αποσπάσματα από την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Εκτίμηση των περιορισμών στην ανάπτυξη του παλαιστινιακού υδάτινου τομέα» και από την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας με τίτλο «Ταραγμένα νερά» κ.λπ. Αυτές οι εκθέσεις δίνουν ακριβή στοιχεία για αυτήν την εκμετάλλευση, η οποία είναι τέσσερις ή πέντε φορές μεγαλύτερη μεταξύ των Ισραηλινών. Έχω στοιχεία από το ένα έως το έξι. Αυτά είναι, λοιπόν, τα δεδομένα· ζητώ συγνώμη, αλλά δεν παραθέτονται από εμένα.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(BG) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας υπεύθυνος εταίρος και έχει μέρος της ευθύνης για όσα συμβαίνουν στον κόσμο μέσω της εξωτερικής πολιτικής της. Ως δωρητής που συμμετέχει στη χρηματοδότηση αναπτυξιακών σχεδίων στη Μέση Ανατολή και ως ενεργός συμμετέχων στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συγκεκριμένα πρέπει να καταστρώσουν τη στρατηγική τους και την πιθανή συμβολή τους στην αποκατάσταση του Ιορδάνη ποταμού, ώστε να διατηρήσει τη σημασία του ως πηγής ζωής για την περιοχή.

Πριν από λίγους μόλις μήνες, η ΜΚΟ Friends of the Earth in the Middle East προειδοποίησε ότι ο Ιορδάνης ποταμός μπορεί να στερέψει σε έναν χρόνο, εάν οι χώρες της περιοχής δεν αναλάβουν δράση. Η μείωση της στάθμης του νερού έχει επίσης συνέπειες για το κλίμα και το τοπίο της περιοχής γενικότερα. Η κατάσταση αποτελεί πραγματική απειλή για τη διασφάλιση της διαβίωσης του πληθυσμού της περιοχής όπου η άρδευση είναι δύσκολη. Εκτός από την καθαρά πρακτική πτυχή αυτών των προβλημάτων, ας μην λησμονούμε ότι ο Ιορδάνης ποταμός αποτελεί ένα ισχυρό πνευματικό σύμβολο.

Μία από τις βασικές ιδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ισορροπία μεταξύ αξιών και πραγματισμού. Έχοντας αυτό κατά νου, ας συνεχίσουμε να είμαστε υπεύθυνοι πολιτικοί και ας επιδείξουμε για μία ακόμη φορά τη μοναδική ευρωπαϊκή μας προσέγγιση μέσω της ανησυχίας μας για τον Ιορδάνη ποταμό.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, οι διασυνοριακές προκλήσεις απαιτούν κοινές προσπάθειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ορθώς επιστήσει την προσοχή στην ανάγκη για συνεργατική προσέγγιση σε αυτόν τον τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί το πνεύμα της συνεργασίας που απαιτείται για την αντιμετώπιση των σοβαρών υδάτινων προκλήσεων στη Μέση Ανατολή και συνηγορεί υπέρ της αντιμετώπισης των προβλημάτων στην πηγή, και όχι μόνο τα κατάντη συμπτώματα.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να συμβάλει στις προσπάθειες προκειμένου να μετριαστεί το υδάτινο έλλειμμα σε αυτήν την περιοχή και να διασφαλιστεί η διάθεση καθαρών υδάτινων πόρων, διατηρώντας το περιβάλλον και εξασφαλίζοντας πόσιμο νερό για τους κατοίκους της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει δραστηριότητες που συντελούν στη μελλοντική αποκατάσταση του Ιορδάνη ποταμού και στην πιθανή μελλοντική διασφάλιση μιας κοινής και ολοκληρωμένης διαχείρισης της λεκάνης απορροής του ποταμού, εάν αυτή είναι η επιλογή των χωρών της περιοχής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στηρίζει τον διάλογο και να προωθεί τη διασυνοριακή συνεργασία για θέματα νερού μεταξύ των διαφόρων γειτόνων στην περιοχή, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Απαιτούνται σοβαρές προσπάθειες και πολιτική δέσμευση από τους ίδιους τους γείτονες, προκειμένου να υπάρξει ισορροπία των διαθέσιμων πόρων και των απαιτήσεων. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τις κυβερνήσεις, αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Όπως στην Ευρώπη, μεμονωμένα άτομα, εταιρείες και τοπικές κοινότητες πρέπει να συμβάλουν στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Είναι μια πρόκληση με την οποία είμαστε όλοι αντιμέτωποι.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έλαβα 5 προτάσεις ψηφίσματος(1)σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα γίνει στις 9 Σεπτεμβρίου 2010.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.55 και επαναλαμβάνεται στις 18.00 για την Ώρα των Ερωτήσεων)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. DIANA WALLIS
Αντιπροέδρου

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαΐου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου