Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/0137(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0256/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0256/2010

Keskustelut :

PV 06/10/2010 - 14
CRE 06/10/2010 - 14

Äänestykset :

PV 07/10/2010 - 9.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0349

Puheenvuorot
Keskiviikko 6. lokakuuta 2010 - Bryssel EUVL-painos

14. Kolmannet maat, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana Tanja Fajonin kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta laatima mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston asetukseksi luettelon vahvistamisesta kolmansista maista, joiden kansalaisilla on oltava viisumi ulkorajoja ylittäessään, ja niistä kolmansista maista, joiden kansalaisia tämä vaatimus ei koske, annetun asetuksen (EY) N:o 539/2001 muuttamisesta (KOM(2010)0256 – C7-0134/2010 – 2010/0137(COD)) (A7-0256/2010).

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon, esittelijä.(SL) Arvoisa puhemies, arvoisat Euroopan komission edustajat, arvoisa komission jäsen Malmström, arvoisat neuvoston edustajat, ja tietenkin, arvoisat kollegat, pyrin käyttämään neljä minuuttia nyt ja kaksi lisää lopuksi.

Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ovat täyttäneet kaikki edellytykset, ja ovat valmiita viisumipakosta vapautumiseen. Euroopan komissio on vahvistanut tämän, kuten mekin viime viikolla kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnassa ilman yhtään ääntä vastaan. Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset odottavat oikeutetusti, että täällä parlamentissa näytetään huomenna vihreää valoa, ja nämä kansalaiset ansaitsevat sen.

Toivotan tervetulleiksi Bosnia ja Hertsegovinan ulkoasiainministeri Sven Alkalajin ja Albanian parlamentin puhemies Jozefina Topallin, jotka ovat lehterillä ja seuraavat tiiviisti tätä keskustelua. Meidän on aika lähettää näille kahdelle valtiolle viesti: olemme valmiina teitä varten, olette täyttäneet edellytykset. Me puramme viisumimuurit, jotka ovat jakaneet Länsi-Balkanin valtioita jo aivan liian kauan.

Olemme ponnistelleet pitkään saavuttaaksemme tämän yhteisen tavoitteemme, ja haluan kiittää kaikkia prosessiin osallistuneita, erityisesti Euroopan komissiota ja neuvostoa. Olen hyvin iloinen siitä, että kotimaallani Slovenialla on ollut tässä merkittävä rooli.

Bosnia ja Hertsegovinan sekä Albanian kansalaisille Euroopan unioni vaikuttaa toisinaan kaukaisemmalta kuin se todella on. Viisumipakosta vapautumisen myötä otamme merkittävän askeleen kohti kansojen välisen luottamuksen rakentamista ja jatkamme niiden kiireellisten uudistusten toteuttamista, joita täysimääräinen jäsenyys vielä edellyttää.

Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ovat tehneet rajoistaan turvallisia, ne ovat varmistaneet biometristen passien turvallisuuden ja ne ovat edistyneet merkittävästi korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa.

Euroopan unioni vapautti viime vuonna viisumipakosta Entisen Jugoslavian tasavalta Makedonian, Serbian ja Montenegron, ja ilo oli sanoinkuvaamaton. Tämä on ymmärrettävää, sillä pari vuosikymmentä aiemmin Länsi-Balkanin kansalaisilla oli tapana matkustaa länteen ilman viisumia. Minusta tämä ei ole pelkkä diplomaattinen lahja. Meidän velvollisuutemme, Euroopan unionin velvollisuus on nyt täyttää lupauksemme. Tässä on kyseessä uskottavuutemme ja Euroopan unionin uskottavuus.

Saanen muistuttaa, että viime marraskuussa parlamentti itse Eurooppa-neuvoston kanssa ryhtyi järjestämään Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan vapauttamista viisumipakosta nopeutetussa menettelyssä heti, kun valtiot täyttävät edellytykset.

Kehotan teitä tämän vuoksi kannattamaan mietintöäni, jotta voimme lähettää näille molemmille valtioille aidosti myönteisen viestin. Niiden kansalaiset ansaitsevat sen nyt enemmän kuin koskaan. Uskon, että eurooppalaiset hallitukset seuraavat pian esimerkkiämme.

Hyvät kollegat, arvoisat komission ja neuvoston edustajat, ponnistelkaamme hieman ja ottakaamme kenties vielä yksi askel, jotta Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset voivat matkustaa vapaasti ennen katolista joulua, siis ennen tämän vuoden loppua, jotta he voivat vierailla sukulaistensa ja ystäviensä luona joululoman aikana. Me teimme tämän viime vuonna Entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Serbian ja Montenegron osalta, ja uskon, että tällä tahdon määrällä me kykenemme siihen myös tänä vuonna.

Haluan vielä lisätä yhden asian, nimittäin sen, että parlamentin puoltava äänestys huomenna on tunnustus molempien valtioiden, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Albanian tekemästä kovasta työstä. Ne ovat täyttäneet kaikki edellytykset, mikä on meille ratkaiseva kriteeri, ja katson, että tämän tunnustaminen on oikein hyvä kannustin kaikille Länsi-Balkanin valtioille, sillä se osoittaisi, että kova työ todella kannattaa.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, aluksi haluan kiittää esittelijä Fajonia hänen hyvin sitoutuneesta, innokkaasta ja kovasta työstään tämän asian parissa. On ollut suuri ilo tehdä töitä kanssanne – myös varjoesittelijöiden kanssa – pyrkiessämme yhdistämään voimamme Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisten vapauttamiseksi viisumipakosta.

Ehdotus, josta keskustelimme tänään, vahvistaa Euroopan unionin poliittisen tahdon ja sitoutumisemme kaikkien Länsi-Balkanin valtioiden kansalaisten vapauttamiseen lyhytaikaisten viisumien pakollisuudesta. Tämä on osa Thessalonikin toimintasuunnitelmaa ja Länsi-Balkanin yhdentämispolitiikan kulmakivi.

Tukemalla viisumivapautta me emme pelkästään lähetä poliittista viestiä. Viesti on tärkeä, mutta me myös konkreettisesti helpotamme ihmisten välisiä yhteyksiä, lisäämme liiketoimintamahdollisuuksia ja kulttuurivaihtoa ja annamme ihmisille mahdollisuuden tutustua toisiinsa – annamme Bosnian ja Albanian kansalaisille mahdollisuuden tutustua Euroopan unioniin ja päinvastoin.

Olemme tänään tässä tilanteessa näiden kahden valtion viranomaisten ja kansalaisten kovan työn ansiosta, ja haluan kunnioittaa tätä työtä. Onnittelen niitä niiden ponnisteluista ja merkittävistä saavutuksista. Ratkaisukeskeinen viisumivapausvuoropuhelu näiden kahden valtion ja Euroopan komission välillä toimi hyvin voimakkaana aloitteena ja kannustimena, nopeutti uudistuksia EU:n standardien saavuttamiseksi oikeuden, vapauden ja turvallisuuden keskeisillä aloilla.

Nämä kaksi valtiota ovat edistyneet merkittävästi passien turvallisuuden parantamisessa, rajavalvonnan vahvistamisessa, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnan institutionaalisen kehyksen lujittamisessa sekä ulkosuhteissa ja perusoikeuksissa. Komissio on seurannut tarkasti kaikki askeleita.

Toukokuussa antamassamme ehdotuksessa komissio määritti niin Albanian kuin Bosnia ja Hertsegovinan osalta rajatun määrän edelleen avoimia vaatimuksia, jotka edellyttivät seurantaa. Lähestymistapa oli täsmälleen sama kuin vuonna 2009 Montenegroon ja Serbiaan sovellettu.

Albanian osalta avoin edellytys liittyi albanialaisten paluumuuttajien kotouttamista tukevan toimintalinjan kehittämiseen, järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaa koskevien valmiuksien vahvistamiseen ja lopuksi järjestäytyneestä rikollisuudesta kertyneiden varojen takavarikoinnin tehokkaaseen täytäntöönpanoon.

Bosnia ja Hertsegovinan osalta avoimet edellytykset koskivat järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuntaa koskevien valmiuksien vahvistamista, poliisin ja syyttäjäviranomaisten välisen sähköisen tietojenvaihdon parantamista sekä entiteettien rikoslakien yhdenmukaistamista valtion rikoslain kanssa.

Molempien valtioiden toimittamien yksityiskohtaisten tietojen, jäsenvaltioiden asiantuntijoiden suuresti tukemien asiantuntijavierailujen aikana tänä kesänä saatujen tietojen ja myöhemmin saatavilla olleiden tietojen perusteella komission oli mahdollista esittää 14. syyskuuta arviomme avoinna olleiden edellytysten täyttymisestä. Se osoitti, että molemmat valtiot olivat toteuttaneet kaikki tarvittavat toimenpiteet täyttääkseen kaikki tämän vuoden toukokuussa esitetyssä ehdotuksessa luetellut avoimet edellytykset.

Näin ollen komissio katsoo, että etenemissuunnitelmassa luetellut ennakkoedellytykset on täytetty, ja tämän perusteella ehdotamme viisumivapauden myöntämistä. Haluan korostaa, että kahden valtion viisumivapauteen sisältyy myös vastuuta. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi on tärkeää, että Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet rajoittaakseen perusteettomia turvapaikkahakemuksia tekevien henkilöiden virtaa. Tätä näkökohtaa on korostettu hyvin voimakkaasti komission ja kahden valtion välisissä yhteyksissä, ja tiedän valtioiden jo toimineen tässä asiassa.

On tärkeää, että jatkatte tiedotuskampanjoita, joilla pyritään tiedottamaan ja selittämään kansalaisille asianmukaisesti lyhytaikaisen viisumivapaan matkailun merkitys ja sen, mitä siihen liittyy, erityisesti varottaen yhteensopimattomasta väärinkäytöstä.

Nyt olemme tässä tilanteessa – ja tämä on hyvin merkittävä askel – ja toivon, että neuvosto pystyy saattamaan päätökseen ehdotuksen tarkastelun tulevien viikkojen aikana, että voimme hyväksyä asian ja vahvistaa sen marraskuussa.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, ulkoasiainvaliokunnan lausunnon valmistelija.(EN) Arvoisa puhemies, haluan komission jäsen Malmströmin tavoin kiittää Tanja Fajonia hänen hyvin sitoutuneesta ja kärsivällisestä kovasta työstään. Olen ollut hänen tiiminsä vaatimaton jäsen ja toiminut hänen johdollaan viimeisten 18 kuukauden ajan asiassa, jota tiedän hänen pitävän ja jota pidän itsekin merkittävänä tehtävänä.

On raportoitu – lainaan raportin englanninkielistä käännöstä – että Ranskan Eurooppa-asioiden ministeri Pierre Lellouche on kutsunut viisumipolitiikkaa turvallisuuskysymykseksi. Hän on ilmeisesti hiljattain todennut Assemblée Nationalessa, että "minun kantani ja hallituksen kanta on että viisumiasia on turvallisuuskysymys. Kyse ei ole vain diplomaattisesta lahjasta, jonka annamme ohimennen." Kuten totesin, lainasin englanninkielistä käännöstä.

Olemme kyllä samaa mieltä, mutta palaan pian turvallisuuskysymykseen. Ei tietenkään – ja Tanja Fajon jo tarkasteli tätä – ole kysymys diplomaattisesta lahjasta. Hän ilmeisesti kuitenkin jatkoi, että Ranska tulee vaatimaan turvallisuustakeita näiltä kahdelta valtiolta. Mutta juuri näinhän komissio on tehnyt soveltaen tavanomaista, huolella valmisteltua etenemissuunnitelmaa, jota sekä ministerineuvosto että parlamentti ovat tukeneet täysimääräisesti.

Kaikki komission jäsen Malmströmin esittämät seikat ovat siis täysin päteviä, ja hän on oikeassa lisätessään, että näiden kahden valtion viranomaisten on tehtävä täysin selväksi, ja olen varma että tekevät, kansalaisille, ettei tätä oikeutta saa käyttää väärin, että se on tarkoitettu lyhytaikaiseen matkailuun, vaihtoon, liiketoimintaan ja niin edelleen, ja että se ei ole tarkoitettu muihin tarkoituksiin, ei työskentelemiseen.

Palaan kuitenkin tarkastelemaan tätä turvallisuuskysymystä sen laajimmassa merkityksessä. Euroopan unionissa on kyse turvallisuudesta sen laajimmassa merkityksessä ja tämäkin on osa kokonaispyrkimyksiä ajatusten avaamiseksi, nationalismin torjumiseksi, etnisten selkkausten torjumiseksi, rauhan ja vaurauden maanosan rakentamiseksi, ja juuri tämän me haluamme näiden kahden valtion kansalaistenkin ymmärtävän.

Olemme tässä kaikki yhdessä, ja toivomme heidän valmistautuvan Euroopan unionin jäsenyyteen, sillä Euroopan unioni on turvallisuushanke. Me teimme sopimuksen. Sanoimme, että jos selviätte näistä vaatimuksista, saatte matkustaa viisumivapaasti. Jos Ranskalla tai jollain muulla jäsenvaltiolla on epäilyksiä tästä edistymisestä, niiden ei olisi koskaan pitänyt tukea viisumivapautusten etenemissuunnitelmaa. Lupaustaan ne eivät nyt saa pettää.

 
  
MPphoto
 

  Anna Maria Corazza Bildt, PPE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, olen iloinen siitä, että voimme tänään lopultakin sanoa Albanian ja Bosnian kansalaisille: "Teitä ei ole unohdettu."

Toivon huomisen täysistunnon äänestyksen osoittavan tämän parlamentin voimakkaan sitoumuksen Albanian ja Bosnian viisumivapauteen. PPE vetoaa neuvostoon, jotta se kunnioittaisi puheenjohtajavaltio Ruotsin antamassa yhteisessä julkilausumassa antamiaan lupauksia myöntää viisumivapaus mahdollisimman pian.

Nyt kun kaikki edellytykset – Euroopan komission mukaan – on täytetty, Albanian ja Bosnian kansalaisten on nähtävä valo tunnelin päässä ja saatava viisumivapaus matkustaessaan EU:n ja Schengenin alueella jouluun mennessä.

PPE-ryhmä on ollut täysin sitoutunut nopeuttamaan viisumivapautusprosessia, kohtelemaan kaikkia Länsi-Balkanin maita tasavertaisesti. Olemme noudattaneet johdonmukaista, realistista ja uskottavaa linjaa koko ajan, tukeneet viranomaisia ja ottaneet vastuuta uudistusprosessista ottaen samalla huomioon Euroopan kansalaisten perustellut huolet turvallisuudesta.

Olen vilpittömän pahoillani siitä, että herätettiin vääriä odotuksia epärealistisine aikatauluineen, ja olen iloinen siitä, että toinen puoli parlamenttia on lopultakin lähtenyt realistiselle polullemme hyväksyen sen, että valitettavasti mahdollisia oikoteitä ei ollut. Me olimme valmiita, kun he olivat valmiita. Nyt he ovat valmiita, ja me onnittelemme Bosnian ja Albanian viranomaisia heidän saavutuksistaan uudistusten toteuttamisessa.

Oikeusvaltion vahvistaminen sekä rikollisuuden ja korruption torjunta ovat tärkeitä alueen ihmisille ja auttavat kuromaan umpeen kuilua Euroopan unioniin. Ihmisten väliset yhteydet, kuten komission jäsen Malmström totesi, ja eristyneisyyden tunteen murtaminen ovat tärkeitä vakauden edistämiseksi alueella eurooppalaisesta näkökulmasta.

Olen kokenut Sarajevon piirityksen ja Bosnian sodan vuosien ajan. Vangituiksi itsensä kokeneiden ja jälkeen jääneiden ihmisten vetoomus on lähellä sydäntäni ja ollut sitoumukseni ydin siitä asti, kun tulin tähän parlamenttiin kesällä 2009.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová , S&D-ryhmän puolesta. – (SK) Arvoisa puhemies, kiitän aluksi kollegaani Tanja Fajonia hänen mietinnöstään.

On kiistatonta, että niin kutsuttu viisumimuuri on kahden kuluneen vuosikymmenen aikana noussut Euroopan unionin ja tiettyjen Länsi-Balkanin valtioiden välille. Onneksi osa muuria saatiin purettua viime vuonna, kun poistimme viisumivaatimuksen Makedonia, Montenegron ja Serbian kansalaisilta. Tämän työn on kuitenkin jatkuttava, ja viisumivapaan matkustamisen edut on myönnettävä myös Bosnia ja Hertsegovinan sekä Albanian ja tulevaisuudessa kenties myös Kosovon kansalaisille.

Aluksi on todettava, että näiden valtioiden hallitukset ovat toteuttaneet viime vuosina valtavia edistysaskeleita ja täyttäneet lähes kaikki komission vaatimukset. Toiseksi, hyvät kollegat, emme voi olla niin naiiveja, että kuvittelisimme nykyjärjestelmän estävän rikollisia ylittämästä rajaa. He keksivät aina keinot. Emme puhu nyt rikollisista tai edes poliitikoista, liikemiehistä tai yrittäjistä. Me puhumme Balkanin maiden tavallisista kansalaisista. Emme puhu työpaikkojen turvaamisesta tai oleskeluoikeudesta. Me keskustelemme nyt Euroopan unionin tulevien kansalaisten perustavaa laatua olevasta oikeudesta matkustaa vapaasti kaikkialla unionissa ja muokata sosiaalisia ja ammatillisia yhteyksiä kumppaneihin EU:n jäsenvaltioissa. Kolmanneksi viisumivapaus auttaa vakauttamaan Länsi-Balkanin maita ja vahvistamaan poliittista ja taloudellista yhteistyötä, kasvattaa EU:n kannatusta ja mahdollisen EU:hun yhdentymisen kannatusta asukkaiden parissa, ihmisten näkökulmien laajentamista ja Euroopan vastaisten ääriliikkeiden pysäyttämistä.

Ainoa varaukseni mietinnön osalta koskee Kosovoa. Olen samaa mieltä jäsen Fajonin kanssa siitä, että alueen tavalliset ihmiset eivät saa jäädä poliittisen tilanteen panttivangeiksi, mutta samalla on tarpeen muotoilla kosovolaisten vapaata liikkuvuutta koskeva päätös selvästi siten, että heidän johtajansa eivät tulkitse sitä väärin varsinaiseksi itsenäisyysjulistuksensa tunnustamiseksi. Meidän kaikkien on nyt pyrittävä ottamaan viisumivapaus mahdollisimman pian käyttöön Bosnia ja Hertsegovinan ja Albanian kansalaisten osalta. Bosnia ja Hertsegovina on edistynyt valtavasti viime kuukausina, sen jälkeen kun EU viime vuoden heinäkuussa totesi, etteivät nämä valtiot täytä viisumivapauden edellytyksiä. Niin kauan kuin tällaisia etuja myönnetään vain tietyille valtioille, on aina olemassa vaara epävakaudesta alueella sekä poliittisen ja etnisen mosaiikin palasten pienenemisestä edelleen. Näiden valtioiden hallitukset ovat viime kuukausina tehneet kovasti työtä poistaakseen puutteet, korvatakseen menetetyn ajan ja tarjotakseen samanlaista laatutasoa kuin naapurivaltionsa.

Tieto siitä, että Euroopan unioni pian myöntää viisumivapauden molemmille valtioille – ja erityisesti Bosnia ja Hertsegovinalle – vähentää entistä laajemman etnisen ja poliittisen epävakauden vaaraa, auttaa vahvistamaan poliittista ja taloudellista yhteistyötä, kasvattaa EU:n kannatusta ja mahdollisen EU:hun yhdentymisen kannatusta asukkaiden parissa, ihmisten näkökulmien laajentamista ja Euroopan vastaisten ääriliikkeiden pysäyttämistä.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, ALDE-ryhmän puolesta.(FR) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, minäkin haluan onnitella kollegaamme, Tanja Fajonia, hänen erinomaisesta mietinnöstään ja todeta, että vaikka keskustelemme hyvin merkittävästä ensiaskeleesta tai -vaiheesta, mietinnössä ehdotettu viisumivapaus on kuitenkin virstanpylväs yhdentymisen tiellä.

Kuten totesitte, hyvä jäsen Fajon, tämä on itse asiassa suuri hetki kaikille näille kansalaisille ja varsinkin nuorille, joille vapaa liikkuvuus on hyvin tärkeä tekijä, jotta heistä tulee muulle maailmalle avoimia kansalaisia. Jaan täysin toiveenne, että mietintö hyväksyttäisiin hyvin nopeasti, jotta asiat voivat edetä jouluun mennessä.

En kuitenkaan halua meidän pysähtyvän siihen, ja toivon, että prosessi antaa meille mahdollisuuden jatkaa pidemmälle. Emme voi tehdä Kosovon kansalaisista ainoita balkanilaisia, jotka eivät voi matkustaa vapaasti, ja toivon komission tarkastelevan asiaa viipymättä.

Toki säilyttäen eurooppalaiset vaatimuksemme – ja ranskalaisena kannatan jäsen Ludfordin sanomaa, ettei hallituksen kanta ole ainoa näkemys Ranskassa – ehdotan, että jatkamme tällä vapautusten tiellä vailla pelkoa.

 
  
MPphoto
 

  Marije Cornelissen, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(NL) Arvoisa puhemies, luotan täysi siihen, että parlamentin suuri enemmistö äänestää huomenna Bosnia ja Hertsegovinaa ja Albaniaa koskevan viisumivapauden puolesta. Ja se on aivan perusteltua. Kaikenlaisista poliittisista ongelmista huolimatta ne ovat tehneet kovasti työtä täyttääkseen kriteerit. Itse asiassa ne ovat edenneet asiassa pidemmälle kuin Serbia ja entisen Jugoslavian tasavalta Makedonia silloin, kun niille myönnettiin viisumivapaus. En siis ole huolissani parlamentin äänestyksestä. Olemme todenneet, että kriteerit ovat kriteereitä, ja heti kun valtio täyttää ne, me myönnämme sen kansalaisille viisumivapauden. Tämä on tärkeää nuorille, liikemiehille ja aivan kaikille.

Olen kuitenkin huolissani ministerineuvostosta. Huhujen mukaan tietyt valtiot suhtautuvat epäileväisesti. Toivon, että huhut ovat perusteettomia. Jos neuvosto ei pian myönnä viisumivapautta, se lähettää väärän viestin. Me vaikuttaisimme kaksinaismoralisteilta. Syntyisi käsitys, ettei kriteereillä todella ole mitään merkitystä, koska kaikki riippuu poliittisista peleistä. Että neuvosto ei luota komission mielipiteeseen. Mihin tämä meidät johtaisi?

Itse asiassa asia on hyvin yksinkertainen. Komissio on ilmoittanut, että Bosnia ja Hertsegovina sekä Albania ovat täyttäneet kriteerit, joten Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston on tunnustettava se mahdollisimman pian. Ne voivat olla eri mieltä komissiosta ja näiden valtioiden poliitikoista, mutta nyt on kyse näiden valtioiden asukkaista.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, viisumivapaus on merkittävä askel mille tahansa läheisempää suhdetta Euroopan unioniin toivovalle valtiolle. Vilpittömässä mielessä matkustavien kolmansien maiden kansalaisten EU:hun matkustamisen helpottaminen niin liiketoimintaa kuin matkailua varten on merkittävä osa näiden valtioiden yhdentämistä omaan unioniimme.

Viisumivapauden myöntämisestä Montenegrolle – minulla oli kunnia olla asian esittelijä parlamentissa – Serbialle ja Makedonialle saatu myönteinen kokemus on antanut uutta pontta näiden valtioiden EU-jäsenyyttä koskevissa toiveissa. Meidän on kuitenkin lopulta annettava kaikille Länsi-Balkanin valtioille yhtäläiset mahdollisuudet saavuttaa tämä asema, jos ne täyttävät edellytykset. Loppujen lopuksi kyse ei ole enemmästä, kuin samasta oikeudesta, joka heillä oli entisen Jugoslavian aikaan.

Viisumivapauden ulottaminen nyt Albaniaan sekä Bosnia ja Hertsegovinaan on siis pitkäaikaisen strategisen politiikan luonnollista edistymistä, johon ilmaisen tyytyväisyyteni ryhmäni puolesta. Meidän on kuitenkin vaadittava kaikkia näitä valtioita saavuttamaan ja ylläpitämään biometristen passien turvallisuutta koskevat korkeat standardit. Viisumivapaus on etuoikeus, ei automaattinen oikeus, jota voidaan pitää itsestään selvänä.

Kosovon osalta on edelleen huolia passien turvallisuuden laadusta sekä järjestäytyneestä rikollisuudesta. Ennen kuin näihin kysymyksiin saadaan tyhjentävät vastaukset, Kosovon on jäätävä tämän toiminnan soveltamisalan ulkopuolelle. Minä en kuitenkaan vastusta periaatteessa sitä, että Kosovo lopulta saisi viisumivapauden. Vaikka viisi EU:n jäsenvaltiota ei tunnusta sitä, se ei pelkästään saa olla syy siihen, ettei Kosovon alueelle myönnettäisi oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen ja Euroopan unioniin matkustamiseen. Yksikään EU:n jäsenvaltio ei tunnusta Taiwania – minä satun olemaan parlamentin Taiwanin ystäväryhmän puheenjohtaja – mutta unionin odotetaan piakkoin aivan perustellusti myöntävän Taiwanin kansalaisille viisumivapauden. Kosovon, jonka tilanne muistuttaa Taiwania, on siis saatava aikanaan samat edut, sitten kun on sen aika.

 
  
MPphoto
 

  Cornelia Ernst, GUE/NGL-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan esittää kiitokseni Tanja Fajonille hänen erinomaisesta mietinnöstään, joka on todellakin vienyt meitä eteenpäin tässä asiassa. Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto tukee hyvin selvästi viisumivapautta kaikkialla Länsi-Balkanilla, ja tässä tapauksessa kannatamme tietysti myös viisumipakon poistamista Bosnia ja Hertsegovinalta sekä Albanialta, varsinkin jotta näiden kahden valtion avautuminen pääsee todella käyntiin ja koska se antaa paremmat mahdollisuudet niiden yleiselle kehitykselle. Toivomme, että näitä mahdollisuuksia todella hyödynnetään.

Itse toivoisin tällaista järjestelyä pian myös Kosovolle – tai ainakin alustavien keskustelujen käymistä. Tälle on kiireinen tarve, sillä muuten Kosovo jää pieneksi ja eristyneeksi saarekkeeksi Länsi-Balkanilla. Minua kuitenkin huolestuttaa – haluan tuoda tämän esiin – että samalla velvoitamme ottamaan käyttöön biometrisiä tietoja. Haluan tehdä tämän asian täysin selväksi: biometristen tietojen käyttö on aivan yhtä ristiriitaista kuin ennenkin, ja ennen kaikkea tällaisten tietojen käyttö ei ole turvallista. Sanon tämän Saksassa muutama päivä sitten kuullun uutisen perusteella, jonka mukaan PIN-koodeja voidaan murtaa ja on murrettu. On tunnustettava, että tällaista voi tapahtua.

Tehkäämme kaikkemme sen varmistamiseksi, että näiltä mailta poistetaan viisumivaatimus ja että myös sosiaalinen ja taloudellinen kehitys pääsee siellä käyntiin. Tätä tarvitaan kovasti molemmissa valtioissa, ja kansalaiset ovat sen ansainneet. Myös meidän EU:ssa on pyrittävä kohti tätä tavoitetta.

 
  
MPphoto
 

  Mario Borghezio, EFD-ryhmän puolesta.(IT) Arvoisa puhemies, me äänestämme mietintöä vastaan, eikä vähiten sen vuoksi, että esittelijä ehdottaa komission ja neuvoston painostamista Kosovon viisumivapauden nopeuttamiseksi. Ymmärrämmekö me, mistä oikein on kyse? Ymmärrämmekö, että Kosovolla on vaikeuksia kotouttaa niitä tuhansien romaneita, jotka hakivat turvapaikkaa Saksasta? Tämä on hyvin arkaluontoinen tilanne koko Euroopan unionin kannalta.

Ymmärrämmekö, että viisumivapaus – jota kuulemani mukaan käyttävät vain opiskelijat ja kunnialliset ihmiset, vaikken itse lainkaan usko tätä optimistista väitettä – merkitsee yksinkertaisesti sitä, että Euroopasta tulee romanien haudutuskattila? Emme todellakaan tarvitse tätä, ottaen huomioon ne vakavat ongelmat, joita kohtaamme romanien integroimisessa ja heidän erityisen vakavan ongelmansa ratkaisemisessa.

Mitä tulee Albaniaan, korostan, että komissio ehdotti jälleen toukokuussa, että Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan on määrä sallia kansalaistensa liikkuminen Schengen-alueella sähköisin passein. Ehdotusta ei kuitenkaan viety eteenpäin, koska Albaniassa on puutteita palautettujen albanialaisten kotouttamisessa.

Katson, että viisumivapauteen liittyy kivenlohkareiden painoisia turvallisuus- ja valvonta-asioita. Meidän on pohdittava tätä hyvin huolellisesti: viisumit ovat tarpeen, valtavasti tarpeen!

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Arvoisa puhemies, Alankomaiden vapauspuolueen (PVV) valtuuskunta vastustaa viisumivapauden myöntämistä Bosnia ja Hertsegovinalle sekä Albanialle, kahdelle valtiolle, jotka ovat sidoksissa toinen jäsenenä ja toinen tarkkailijana Islamilaiseen konferenssiin. Järjestö pitää sharia-lakia ihmisoikeuksien perustana ja pitää Yhdistyneitä Kansakuntia peittelemättömän antisemitisminsä panttivankina. Kuinka maailmassa te voisitte luovuttaa symbolisia lahjoja valtioille, jotka pitävät sharia-lakia ihmisoikeuksien perustana? Sharia on laki, jossa säädetään islamilaisen yhteiskunnan elämän jokaisesta näkökohdasta, siviili- ja perhe-oikeudesta aina rikosoikeuteen. Siinä säädetään, mitä sinun on syötävä, kuinka pukeuduttava ja jopa kuinka käyttää wc:tä. Naisten sortaminen on hyvä asia, alkoholin juominen paha. Se käy yli ymmärrykseni.

Voiko joku selittää, kuinka tämä laki voisi toimia rinnakkain Euroopan unionille niin rakkaiden perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien kanssa? Näitä kahta valtiota voidaan melkein pitää Euroopan korruptoituneimpina valtioina, ja kuitenkin parlamentti katsoo tarpeelliseksi myöntää niille viisumivapauden, lähinnä koska ne ovat vähemmän korruptoituneita kuin Zimbabwe. Tämä peitetään sellaisilla lausumilla kuin "No se antaa heille mahdollisuuden vierailla sukunsa luona tai käydä kurssilla ulkomailla". Tämä on tietysti täyttä soopaa, sillä tällainen mahdollisuus on jo. Heidän on vain ensin hankittava paperilla siihen lupa. On täyttä soopaa, että heiltä on poistettava viisumivaatimus sillä perusteella, että he muuten jäisivät jumiin surkeisiin pikku valtioihinsa. Mitä soopaa! Alankomaalaiset kaupungit ovat jo täynnä puolalaisten, romanialaisten ja bulgarialaisten laumoja. Aivan tarpeeksi tekemään hulluksi. Tämä viisumivapaus vain pahentaisi asioita. Kuinka surullista!

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti)

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(NL) Arvoisa puhemies, haluan esittää jäsen van der Stoepille kysymyksen. Sanoitte, että näissä valtioissa pidetään sharia-lakia ihmisoikeuksien perustana. Voitteko kertoa meille täsmälleen, mitä ehdotuksia Bosnia ja Hertsegovinan sekä Albanian parlamentit ovat tarkastelleet ottaakseen käyttöön sharia-lain ja koska nämä keskustelut on käyty? Esitätte väitteen, jota ette voi todistaa, eikö niin? Toivon, että voitte kertoa tästä meille, mutta muistakaa kertoa.

 
  
MPphoto
 

  Daniël van der Stoep (NI).(NL) Arvoisa puhemies, jäsen Bozkurt on tietenkin täysin tietoinen siitä, etten tiedä täsmällisiä yksityiskohtia kaikesta, mitä Bosnia ja Hertsegovinassa sekä Albaniassa tapahtuu, eikä se rehellisesti sanottuna minua kiinnostakaan. Saanen muistuttaa häntä siitä, että Kairon julistuksessa nimenomaan todetaan, että sharia-laki on ihmisoikeuksien perusta ja että Bosnia ja Hertsegovina sekä Albania ovat allekirjoittaneet julistuksen. Voitteko selittää minulle, miten te ette näe tässä mitään väärää? Jos katsotte sharia-lain ihmisoikeuksien perustaksi, olette varmaan menettänyt järkenne, eikö niin? Tässä kaikki, mitä voin tästä sanoa.

 
  
MPphoto
 

  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE).(ES) Arvoisa puhemies, haluan aluksi onnitella Tanja Fajonia sellaisen mietinnön laatimisesta, johon liittyi niin paljon määrätietoista sitoutumista.

Haluan myös onnitella kollegaani ja ystävääni Corazza Bildtiä hänen määrätietoisuudestaan ja intohimostaan edistää Bosnia ja Hertsegovinan sekä Albanian viisumivapauksia, sillä nämä kaksi valtiota tarvitsevat niitä epätoivoisesti.

Minäkin olin Sarajevossa ja Mostarissa sodan aikana ja minäkin todistin Milosevicin kansan joukkosiirtoja sekä albanialaisten solidaarisuutta. Arvoisa puhemies, tämän vuoksi haluan ilmaista iloni täällä tänään, koska onneksi oikeus on toteutunut. Kesäkuussa 2003 pidetystä Salonican huippukokouksesta alkaen, jossa Euroopan unioni viimein otti tervetulleen askeleen ja sitoutui Länsi-Balkanin viisumivapauteen, kaksi valtiota ei ensi vaiheessa täyttänyt vaatimuksia, mutta nyt voimme vahvistaa ja toivottaa lopulta tervetulleeksi sen, että albanialaiset ja bosnialaiset voivat matkustaa EU:n alueella.

Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, vakauden tuomisen Balkanille, erityisesti valtioihin, jotka varmasti liittyvät tulevaisuudessa unioniin, ja tällä hetkellä eristyksissä olevan väestön liikkuvuuden helpottamisen on minusta oltava yksi parlamentin poliittisista velvoitteista.

 
  
MPphoto
 

  Emine Bozkurt (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, haluaisin kiittää esittelijää, Tanja Fajonia. Bosnia ja Hertsegovinassa ihmiset tuntevat olevansa häkissä 1990-luvun sodan jälkeen. Ovi aukeaa heille viimeinkin ulkomaailmaan.

Huomenna on se päivä, kun Euroopan parlamentti voi antaa selkeän signaalin, jonka mukaan Bosnia ja Hertsegovinan sekä Albanian kansalaiset ovat tervetulleita vierailemaan Euroopassa. Euroopan komissio vahvisti, että molemmat valtiot ovat täyttäneet viisumivapauden edellytykset. Uudistukset ovat tärkeitä näille valtioille, mutta myös EU:lle. Rajojen varmistamisessa ja rajat ylittävän rikollisuuden – kuten ihmis- ja huumekaupan – torjuntaa koskevan yhteistyön parantamisessa on edistytty merkittävästi, ja laittomasti Euroopan maaperällä oleskelevat on mahdollista palauttaa.

Kokemukset viisumivapaudesta osoittivat, että Bosnia ja Hertsegovinan johtajat olivat halukkaita ja kykenivät hyväksymään ja toteuttamaan vaaditut uudistukset nopeasti. Yhteistyö ja näiden uudistusten tehokkuus toimivat toivottavasti esimerkkinä EU:hun yhdentymisen edellyttämille lisäuudistuksille, mutta se on myös valtavan merkityksellistä ihmisille, jotka voivat lopultakin vierailla sukulaistensa luona, erityisesti sen suuren siirtolaisryhmän luona, joka on lähtenyt Hertsegovinasta Eurooppaan. On myös tärkeää, että nuoret ja opiskelijat voivat suunnitella eurooppalaista tulevaisuuttaan. He saavat mahdollisuuden tähytä maansa rajojen ulkopuolelle. Toivottavasti he kertovat uusille johtajilleen, että EU:hun yhdentymisen on oltava asialistalla korkealla sijalla.

Emme todellakaan halua Eurooppaan mustaa aukkoa. Euroopan komissio – ja me täällä parlamentissa – haluamme poistaa eristyksen. Me lupasimme valtioille viisumivapauden, kun ne täyttävät edellytykset. Komission ja Euroopan parlamentin suostumuksella kaksi kolmannesta yhteisön toimielimistä tunnustaa niiden ponnistelut ja edistymisen. Haluan nähdä myös neuvoston täyttävän lupauksensa, jotta Bosnian ja Albanian kansalaiset näkevät, että tunnelin päässä on valoa.

 
  
MPphoto
 

  Jelko Kacin (ALDE).(SL) Paljon onnea Tanja. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, tehdäänpä selväksi, miksi Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina epäonnistuivat saamaan kansalaisilleen viisumivapautta viime vuonna. Se johtui siitä, että ne eivät tehneet niitä poliittisia kotitehtäviä, jotka olisivat osoittaneet niiden vastuuntuntoa kansalaisiaan kohtaan. Tänä vuonna näiden valtioiden parlamentit ja hallitukset kuitenkin läpäisivät uusintakokeensa menestyksekkäästi. Kyllä, ne tekivät sen viime hetkellä, sillä joillakin siellä on edelleen epäilyksiä.

Me Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmässä odotamme viisumivapautta ja haluamme kertoa Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille, että he ovat ystäviämme, kumppaneitamme ja rakkaita naapureitamme. He ovat tervetulleita vierailemaan luonamme ja sukulaistensa luona, jotka ovat kovalla työllä ja yhdessä meidän kanssamme rakentamassa yhdentynyttä, entistä parempaa, rikkaampaa ja laajempaa Euroopan unionia.

Viisumivapautta koskeva päätös, joka Euroopan parlamentin on määrä tehdä, on yhteinen saavutuksemme, merkittävä poliittinen ja vilpitön inhimillinen viesti. Viisumivapauden on määrä olla hyödyksi näiden valtioiden kansalaisille, ei palkinto poliitikoille. Molempien valtioiden hallitusten on kuitenkin jatkettava ponnistuksiaan vakuuttaakseen EU:n jäsenvaltioiden sisäministerit siitä, että ne ovat täysin sitoutuneita hyväksymiensä sääntöjen ja velvoitteiden täytäntöönpanoon ja jatkuvaan valvontaan.

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää ryhmäni puolesta jäsen Fajonia hänen erinomaisesta työstään. Kiitän myös komission jäsen Malmströmiä, sillä uskon heidän molempien aseman olleen ratkaiseva ja he ovat ottaneet oikeasuuntaisia askelia. Parlamentin huominen äänestys tekee eurooppalaista tulevaisuutta koskevan lupauksen konkreettisemmaksi Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille. On lopultakin mahdollista varmistaa heille se, mitä Serbian, Montenegron ja Makedonian kansalaisilla on viime vuodesta lähtien. Tämä laaja yksimielisyys Euroopan parlamentissa huomenna asettaa myös neuvostolle selkeän haasteen, sillä sen on seuraavassa kokouksessaan marraskuussa myös selkeästi näytettävä vihreää valoa tässä asiassa, kuten komissio on jo tehnyt ja parlamentti tekee huomenna.

Kuten on jo todettu, emme nyt voi antaa muutaman jäsenvaltion epäröidä ja esittää uusia argumentteja, kuten uusien turvallisuustakuiden tarpeesta, kun tiedämme aivan hyvin, että syy tähän on yksinomaan sisäpoliittiset keskustelut – todellisuudessa perustaa ei löydy kriteereistä, jotka Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ovat jo täyttäneet. Toisin sanoen me haastamme huomenna neuvoston näyttämään vihreää valoa, kuten komissio ja parlamentti jo ovat tehneet.

Kosovon esittelijänä minun on kuitenkin myös todettava – ja tämä on osittain osoitettu jäsen Flašíková Beňoválle, joka valitettavasti on uskoakseni jo poistunut salista – että Kosovo on itsenäinen valtio. Tämä on totta huolimatta siitä, että viisi EU:n jäsenvaltiota ei ole sitä vielä tunnustanut, että viisi valtiota ei halua ymmärtää todellisuutta. Se on tosiseikka, se on totta. Kosovon esittelijänä kehotan myös komissiota lopultakin antamaan Kosovon hallitukselle etenemissuunnitelman, jotta työt voidaan aloittaa ja jotta viisumivapaus, matkustamisvapaus olisi lopulta myös Kosovon kansalaisten näköpiirissä.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Esitetty ehdotus – Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi – antaa Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille mahdollisuuden matkustaa ilman viisumia kaikkiin Euroopan unionin valtioihin.

Aikana, jona lukuisat islamilaiset järjestöt uhkaavat Eurooppaa terrori-iskuilla, tämä on mielestäni yllättävä ja myönteinen ele, joka on kenties osoitettu koko islamilaiselle maailmalle. Asetuksen puitteiden ulkopuolella on kuitenkin viitattu Kosovoon, joka mainitaan ehdotuksen perusteluosassa. Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenvaltioista kaksi kolmasosaa katsoo YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 1244 ja YK:n peruskirjan 1 luvun 2.7 artiklan mukaan, että Kosovo on virallisesti legitiimi osa Serbian tasavaltaa, vaikka se tällä hetkellä onkin eräänlaisena erityisprotektoraattina. Arvoisa komission jäsen, katson tämän vuoksi, että meidän on noudatettava tiukasti kansainvälistä oikeutta Kosovon tapauksessa, emmekä saa jakaa Serbian kansalaisia heidän asuinpaikkansa tai etnisten kriteerien perustalle, vaan meidän on sallittava Serbian maakunnan Kosovon asukkaiden matkustaa kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa serbialaisella passilla, kuten muutkin Serbian kansalaiset voivat tehdä.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Arvoisa puhemies, on erityisen harkitsematonta poistaa viisumivaatimus Bosnia ja Hertsegovinan sekä Albanian kaltaisilta valtioilta. Perusteluissaan jäsen Fajon totesi, täsmälleen näillä sanoilla, että kyse on pääasiassa opiskelijoista ja nuorista, jotka saapuvat tapaamaan ystäviään ja sukulaisiaan. Onko tämä todellista naiiviutta, vai teeskentelettekö naiiviutta eräänlaisena pyrkimyksenä kieltää aktiivisesti todellisuus? Väitätte mietinnössänne esimerkiksi, että viisumivaatimuksen poistaminen edistää omalta osaltaan etnisen ja poliittisen epävakauden poistamista. Ollaanpa rehellisiä. Oikeasti me pelkästään tuomme suuren osan tästä epävakaudesta Euroopan unioniin.

Sallinette minun lukea lainauksen Europolin, Eurojustin ja Frontexin EU:n sisäisen turvallisuuden tilaa koskevasta raportista. Asiakirja on päivätty 7. toukokuuta 2010. "Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro ja EJTM ovat laittomien maahanmuuttajien ja seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan ihmiskaupan uhrien, kannabistuotteiden, heroiinin, kokaiinin, savukkeiden, synteettisten huumeiden ja lähtöaineiden, väärennettyjen eurojen ja tuliaseiden kauttakulkuvaltioita EU:hun. Albaniankieliset järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät ovat näkyviä, erityisesti heroiinin ja seksuaalista hyväksikäyttöä varten tapahtuvan ihmiskaupan osalta". Lainaus päättyy. Tämän vuoksi me sen sijaan, että lisäisimme tarkastuksia, aiomme poistaa viisumivaatimuksen, avata ovet sepposen selälleen ja tehdä maahantuodusta rikollisuudesta entistä pahemman ongelman.

 
  
MPphoto
 

  Andrey Kovatchev (PPE).(BG) Olen tyytyväinen jäsen Fajonin mietintöön ja komission ehdotukseen viisumivaatimuksen poistamisesta Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan osalta. Käytäntö on valitettavasti osoittanut, etteivät viisumit aina ole kaikkein tehokkain tapa laittoman maahanmuuton ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumisessa. Matkustusrajoituksista kärsivät eniten tavalliset ihmiset ja erityisesti nuoret. Ne estävät Euroopan unionin tulevia kansalaisia näkemästä ja arvostamasta kaikkea sitä, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan Euroopassa, sekä tapaamasta muita ikäisiään eurooppalaisia ja ystävystymästä näiden kanssa. Haluan todeta niille, jotka ovat juuri puhuneet kriittisesti, että Makedonian, Montenegron ja Serbian viisumivapaudesta ei ole ollut kielteisiä seurauksia. Euroopan unioni on sitoutunut antamaan Länsi-Balkanille selkeän eurooppalaisen tulevaisuudennäkymän, joten tehdään me osamme ja annetaan näille valtioille viisumivapaus.

Emme tietenkään voi vaarantaa järjestäytyneen rikollisuuden, rahanpesun, ihmiskaupan ja huumeiden salakuljetuksen torjuntatoimenpiteitä. Oikeudellisten ja hallinnollisten uudistusten tehostaminen ja oikeusvaltion parantaminen näissä valtioissa on myös tärkeää. Kenenkään Euroopassa ei pidä kokea itseään eristetyksi ja syrjäytetyksi ilman matkustusoikeutta. Euroopan unioni on perustettu arvoille, jotka jaamme naapuriemme kanssa ja niiden valtioiden kanssa, jotka ovat lähteneet Eurooppaan yhdentymisen tielle. Olen iloinen siitä, että avaamme albanialaisille ja bosnialaisille ovia, sillä odotamme heidänkin eräänä päivänä olevan Euroopan unionin kansalaisia. Viisumivaatimuksen poistamisesta Länsi-Balkanilta on hyötyä turvallisuudelle, näiden valtioiden kansalaisten vapaudelle ja koko Euroopan unionille. Myös Kosovo on sisällytettävä viisumivapautusjärjestelyyn. Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan viisumivapauden jälkeen Kosovon kansalaiset ovat ainoat Balkanin asukkaat, jotka edelleen tarvitsevat viisumin matkustaakseen Eurooppaan. Riippumatta Kosovoa koskevista erimielisyyksistämme eurooppalaisten johtajien on annettava etenemissuunnitelma kohti viisumivapautta. Uskon, että tämä tarjoaa mahdollisuuden vähentää etnisiä jännitteitä Balkanilla, eikä se ole enää Euroopan historiallinen ruutitynnyri, vaan siitä tulee lainkuuliaisuuden, kansalaisvapauksien ja taatun vaurauden malli.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D). - (RO) Haluan aluksi kiittää Tanja Fajonia hänen mietinnöstään.

Osana Thessalonikin toimintasuunnitelmaa Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan viisumivapautusprosessissa otetaan huomioon edistyminen viimeisten seitsemän kuukauden aikana käydyissä keskusteluissa. On toteutettu perusteellinen tapauskohtainen arviointi laitonta maahanmuuttoa, yleistä järjestystä ja turvallisuutta sekä Euroopan unionin ulkosuhteita kolmansien maiden kanssa koskevien kriteerien tuottamiseksi.

Tässä yhteydessä on luonnollisesti kiinnitettävä erityistä huomiota myös kyseisten kolmansien maiden myöntämien matkustusasiakirjojen turvallisuuteen. Viisumipakon poistaminen perustuu jokaisen valtion osalta mukautettuihin etenemissuunnitelmiin. Tässä yhteydessä on muistutettava molempien valtioiden eurooppalaisesta tulevaisuudesta ja siitä, että ne ovat jo poistaneet viisumivaatimukset kaikilta Euroopan unionin kansalaisilta.

Lopuksi haluan korostaa, että viisumivapautta on sovellettava ainoastaan kyseisten kahden valtion myöntämien biometristen passien haltijoihin.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). (HU) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, olemme tyytyväisiä siihen, että lopultakin, lähes neljä vuotta sen jälkeen kun esitimme Serbiaa, Montenegroa ja Makedoniaa koskevan kantamme, voimme nyt myös esittää Bosnia ja Hertsegovinan viisumivapautta koskevan kantamme. Erityinen tunnustus tästä kuuluu esittelijä Tanja Fajonille sekä kollegalleni Anna Maria Corazza Bildtille heidän omistautuneesta työpanoksestaan.

Viisumivapaata matkustamista Euroopassa ei voida katsoa sen paremmin etuoikeudeksi kuin diplomaattiseksi eleeksikään. Se perustuu vastavuoroisiin sitoumuksiin, millä tarkoitetaan sitä, etteivät turvallisuushuolet saa vaarantaa poliittisia tavoitteitamme. Haluan tämän vuoksi kiittää suuresti komissiota ja komission jäsen Malmströmiä henkilökohtaisesti tehdystä työstä Länsi-Balkanin viisumivapautusta koskevan aikataulun kestävyyden osalta.

Se, että Bosnia ja Hertsegovinan vaaleista on vain muutama päivä, tekee tästä asiasta erityisen merkittävän. Myös vaalien tulos osoittaa, että etnisten ryhmien välistä syvää jakautumista ei voida kumota kertaheitolla. Viisumivapautta koskeva järjestely tarjoaa seuraaville sukupolville, nuorille, mahdollisuuden eurooppalaiseen tulevaisuudennäkymään, ja tämä eurooppalainen tulevaisuudennäkymä voi auttaa sovinnon löytämiseen. Myös tästä syystä alueella tarvitaan viisumivapautta. Rauhanomaisen rinnakkaiselon edellyttämien olosuhteiden luominen johtaa Euroopan unioniin, ja tukemalla viisumivapautta me osaltamme edistämme tätä tavoitetta. Tämän vuoksi meidän ei pidä unohtaa myöskään Kosovoa, ja meidän on mahdollisimman pian laadittava aikataulu myös tälle alueelle.

 
  
MPphoto
 

  Victor Boştinaru (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, minusta meidän tulee tukea Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan viisumivapautta, ja olen hyvin tyytyväinen Tanja Fajonin mietintöön, mutta Albanian osalta meidän on varmistettava, että lähetämme viestin, jonka mukaan Euroopan parlamentin myönteinen äänestystulos ei missään tapauksessa merkitse palkintoa Albanian hallitukselle. Sen sijaan se on helpotus Albanian kansalaisille, jotka ovat yli vuoden ajan joutuneet sietämään loputtoman poliittisen kriisin seurauksia. On joka tapauksessa selvää, että parlamentin myönteinen äänestys on vain puoli voittoa Albanian kannalta, koska ilman konkreettista edistymistä eräät neuvoston jäsenet päätyvät esittämään varauksia.

Tähän mennessä Albanian hallitus ei vaikuta lainkaan edistyneen tai pyrkineen ratkaisemaan poliittista kriisiä Euroopan parlamentin kesäkuussa antamasta päätöslauselmasta huolimatta. Ainoa ala, jolla on tapahtunut näkyvää edistymistä, on korruptio, mutta valitettavasti eri suuntaan kuin odotimme, kun Albanian hallituksen korkea-arvoisia jäseniä koskevia tapauksia on viime kuukausina tullut julkisuuteen lähes päivittäin.

Tämä ei ole oikea tapa toimia EU:ta kohtaan, ja Albanian olisi kuultava varoituksia ennen kuin on liian myöhäistä.

 
  
MPphoto
 

  Georgios Papanikolaou (PPE).(EL) Arvoisa puhemies, viisumivaatimusten kumoaminen kaikkien Länsi-Balkanin valtioiden kansalaisilta on todellinen osoitus näiden kansojen eurooppalaisista tulevaisuudennäkymistä. On hyvin tärkeää, että Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina nyt täyttävät viisumivapautuksen edellyttämät ehdot, edellytykset ja indikaattorit.

Haluan kuitenkin lisätä jotain siihen, mitä on jo todettu, ja kiinnittää huomiota seuraaviin kolmeen seikkaan: ensinnäkin meidän on tästä lähtien oltava erityisen varovaisia ja tiukkoja laitonta maahanmuuttoa koskevien velvoitteiden noudattamisessa. Vielä tärkeämmäksi katson muistuttaa parlamenttia siitä, että vuonna 2009 Kreikan, Albanian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisellä maarajalla kiinni otettujen laittomien maahanmuuttajien määrä oli prosentuaalisesti suurin Euroopan unionissa, nimittäin 34 prosenttia.

Toiseksi meidän ei pidä unohtaa huolta näistä valtioista muihin Euroopan unionin valtioihin saapuvien taloudellisten maahanmuuttajien määrän mahdollisesta lisääntymisestä yhdestä syystä: täällä Brysselissä kokemukset entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Serbian ja Montenegron kansalaisten poliittista turvapaikkaa koskevien hakemusten lisääntymisestä ovat vielä tuoreessa muistissa. Kuten meille on muistutettu, Belgian hallituksen oli tuolloin toteutettava erityistoimia heti viisumivaatimuksen poistamisen jälkeen.

Lopuksi joidenkin jäsenvaltioiden täällä esittämät kysymykset edellyttävät vastauksia, ja puheenjohtajavaltion on pidettävä lupauksensa ja järjestettävä asiantuntijoiden tapaaminen, jossa tarkastellaan joidenkin parlamentin jäsenten edelleen ratkaisemattomina pitämiä seikkoja. Nämä seikat on ratkaistava, jotta menettely voi edetä sujuvasti.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Coelho (PPE).(PT) Aluksi onnittelen jäsen Fajonia hänen erinomaisesta mietinnöstään ja kollegaani Bildtiä, Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän varjoesittelijää, hänen tekemästään työstä. On jo muistutettu, että kun marraskuussa 2009 hyväksyimme viisumivapautuksen Serbian, Montenegron ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian osalta, emme voineet toimia samoin myös Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan osalta, koska ne eivät yksinkertaisesti täyttäneet edellytyksiä. Itse asiassa viisumipakosta vapauttaminen Schengen-alueen osalta perustuu tiukkaan tapauskohtaiseen arviointiin. Arviointi perustuu oikeusvaltion, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vahvistamista ja erityisesti järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja laittoman maahanmuuton torjuntaa koskeviin kriteereihin. Se perustuu myös Euroopan unionin ulkosuhteiden kolmansiin maihin arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon myös vaikutukset alueelliseen johdonmukaisuuteen ja vastavuoroisuuteen.

Komission esittämä ehdotus tarjoaa mahdollisuuden päätellä arviointiraporttien perusteella, että nämä kaksi valtiota täyttävät tällä hetkellä suurimman osan niistä kriteereistä, joita siirtäminen liitteestä I (niin kutsuttu negatiivinen luettelo) liitteeseen II (niin kutsuttu positiivinen luettelo) edellyttää. Vielä täyttymistä odottavia kriteerejä on hyvin vähän, ja komissio seuraa niiden täytäntöönpanoa. On toivottavaa, että prosessi saadaan pian loppuunsaatettua.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat sitoutuneet tekemään päätöksen mahdollisimman nopeasti, heti kun kaikki edellytykset vahvistetaan täytetyiksi. Me noudatamme nyt tätä sitoumusta, ja toivomme neuvostonkin tekevän niin. Kuten kollegani Bildt on todennut, on aika lähettää signaali ja lopettaa eristäminen. Toivokaamme, että nämä kaksi valtiota voivat jopa nauttia tästä poikkeuksesta jo joulun aikaan. Se vahvistaisi poliittista ja taloudellista yhteistyötä tämän alueen kanssa ja olisi tapa poistaa näiden kansalaisten eristyneisyyden tunne.

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Isabelle DURANT

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, niiden esteiden poistaminen ja muurien murtaminen, joita viisumivaatimukset ovat, tulee olemaan iloinen hetki niin Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan asukkaille kuin myös meille Euroopan unionin asukkaille, sillä se vahvistaa, että vaalimme avoimuutta naapureitamme kohtaan koskevia arvojamme. Se takaa meille myös entistä turvallisemman naapuruston.

Vaikka olemmekin tyytyväisiä siihen, että on tehty paljon työtä viisumivapaan matkustamisen eteen ja näiden muurien purkamiseksi Länsi-Balkanin taholta, on kuitenkin vedottava voimakkaasti Euroopan komissioon ja komission jäseneen sekä omiin kollegoihimme: muistakaamme itäisen kumppanuuden valtioita, muistakaamme tällä hetkellä Ukrainaa, Moldovaa ja Georgiaa. Meitä odottavat uudet haasteet. Kun nyt olemme saavuttaneet yhden tason, ajatelkaamme heti seuraavaa tasoa. Nämä valtiot – Ukraina, Moldova ja Georgia – eivät ole edes saaneet virallista etenemissuunnitelmaa, vaikka olemme sitä vaatineet koko Euroopan parlamentin nykyisen toimikauden ajan.

Euroopan unioni tunsi velvoitteensa Länsi-Balkanin valtioita kohtaan, ja sillä kuuluu olla samat tunteet myös itäisiä naapureitamme kohtaan. Tilanne on samanlainen molemmissa tapauksissa – on kyse naapureista, jotka ei niin kauan sitten vielä pystyivät matkustamaan vapaasti joissakin Euroopan unionin valtioissa. Nyt heihin valitettavasti sovelletaan rajoituksia, ja kyse on pääasiassa nuorista ja opiskelijoista, sillä eliitti selviää kyllä ja voi matkustaa joka tapauksessa. Me kuitenkin puhumme Euroopan tulevaisuudesta, opiskelijoista ja nuorista työntekijöistä. Viisumivapaus ei vaikuttaisi pelkästään näiden ihmisten elämään, vaan myös demokratian laatuun kyseisissä valtioissa, ja tämä vahvistaisi välittömiä naapureitamme ja näin myös Euroopan unionia. Toistan tämän vuoksi Euroopan komissiolle ja komission jäsenelle esitetyn vetoomuksen, jotta ne vastaisivat näihin lisähaasteisiin ja esittäisivät itäisen kumppanuuden valtioille etenemissuunnitelman.

 
  
MPphoto
 

  Eduard Kukan (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, haluan onnitella Bosnia ja Hertsegovinaa sekä Albaniaa kaikkien viisumivapauden edellyttämien edellytysten täyttämisestä. Halua onnitella myös arvostettua kollegaani, Tanja Fajonia hänen ihailtavasta, paneutuneesta ja innostuneesta työstään.

Vapaa liikkuvuus on yksi merkittävimmistä vapauksista, joihin Euroopan unioni perustuu. Olen iloinen siitä, että laajennamme tätä periaatetta kattamaan myös Kaakkois-Euroopan naapurimaamme. Tämä on merkittävä askel ja myönteistä kehitystä niiden tiellä kohti eurooppalaista yhdentymistä.

Olen itse nähnyt sen myönteisen vaikutuksen, joka viisumivapaudella on ollut Serbian, Montenegron ja Makedonian kansalaisiin viime vuodesta lähtien. Mahdollisuus matkustaa vapaasti Euroopan unioniin ei ole vain käytännön edistysaskel, vaan se on myös monissa tapauksissa poistanut psykologisia esteitä ja yhdistänyt ihmisiä. Tämä on myös osoittanut, että Euroopan unionin viisumivapauteen soveltama ehdollisuusperiaate on toiminut hyvin ja sillä on saatu myönteisiä tuloksia.

EU:n on kuitenkin myös säilytettävä uskottavuutensa ja sitoumuksensa. On tärkeää varmistaa, ettei viisumivapausjärjestelmän täytäntöönpano Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan osalta viivästy yhtään pitempään. Tästä ei seuraa hyviä asioita pelkästään näiden valtioiden kansalaisille, vaan se myös vahvistaa Euroopan unionin uskottavuutta.

Lopuksi, lisävakauden luomiseksi alueelle, EU:n avautumispolitiikan Länsi-Balkanin osalta ei pidä päättyä tähän. Tämän vuoksi toivon lähitulevaisuudessa strategiaa ja ratkaisua Kosovolle ehdotettavasta viisumivapaudesta.

 
  
MPphoto
 

  Cecilia Malmström, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, paljon kiitoksia tästä keskustelusta. Koen Bosnian ja Albanian kansalaisten viisumivapautta koskevan komission ehdotuksen saavan voimakkaan tuen, ja minusta se on hyvä asia. Toivottavasti huomenna asia saa suuren enemmistön tuen, ja se on näiden kahden valtion kansalaisille signaali siitä, että Euroopan parlamentin vaaleilla valitut jäsenet tukevat voimakkaasti heidän tahtoaan matkustaa entistä vapaammin Euroopan unionissa.

Voin jälleen kerran vakuuttaa teille, että edellytykset on täytetty. Olemme seuranneet asiaa hyvin tiiviisti. Me tietenkin jatkamme edelleen yhteyksiä ja seuraamme asiaa, mutta edellytykset on täytetty. Kaikkia valtioita on kohdeltava yhdenvertaisesti. Edellytykset ovat selkeitä ja hyvin avoimia. Koko prosessi on ollut mahdollisimman avoin.

Vielä muutama sana Kosovosta, ja sitten lopetan. Kosovoa ei ole unohdettu. Myös Kosovo on tietenkin hyvin tärkeä kumppani tässä. Siellä on edistytty suuresti, mutta komission on ollakseen uskottava edelleen seurattava kaikkia edellytyksiä ja kaikkia ehtoja, jos haluamme prosessin olevan uskottava ja legitiimi. Kosovo ei ole valmis. Me teemme heidän kanssaan yhteistyötä. Tiedän, että hallituksen puolelta tehdään suuria ponnisteluja takaisinoton ja palautettujen uudelleenkotouttamisen osalta. Heidän on tehtävä vielä enemmän. Kun edellytykset täyttyvät, olemme tietenkin valmiita ryhtymään entistä virallisempaan viisumikeskusteluun heidän kanssaan. Tällä välin voimme vain kannustaa jäsenvaltioita hyödyntämään tarkistetun viisumisäännöstön tarjoamia mahdollisuuksia tarkastellessaan Kosovon kansalaisten viisumihakemuksia.

Kiitos siis esittelijälle tästä hyvin hedelmällisestä ja rohkaisevasta keskustelusta. Odotan hyvin vankkaa äänestystulosta huomisessa täysistunnossa.

 
  
MPphoto
 

  Tanja Fajon, esittelijä.(SL) Olen hyvin iloinen havaitessani, että niitä harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, jotka ovat paljastaneet ilmeisen tietämättömyytensä Balkanin valtioiden tilanteesta, parlamentin suuri enemmistö tunnustaa, että meidän on aika purkaa viisumimuurit Länsi-Balkanilta.

Kuten monesti on todettu, on totta, että rikolliset, ne joilla on rahaa, ovat aina löytäneet keinot matkustaa, mutta me päätämme huomenna Euroopan parlamentissa tavallisten ihmisten kohtalosta ja heidän liikkuvuudestaan, erityisesti nuorten ja opiskelijoiden liikkuvuudesta.

Viisumimuurin takana on kasvanut kokonainen sukupolvi, ja kuten olemme todenneet, Kosovo on edelleen vakava ongelma. Meidän on löydettävä näitä ihmisiä varten ratkaisu, sillä heidän eristyneisyytensä ja turhautumisensa ymmärrettävästi lisääntyy. Arvoisa komission jäsen, tarvitsemme selkeät suuntaviivat, jotta viranomaiset käyvät työhön Kosovossa.

Toinen asia on, että ihmiset Albaniassa sekä Bosnia ja Hertsegovinassa tietävät nyt paljon enemmän kuin aiemmin laaja-alaisen tiedotuskampanjamme ansiosta. He tietävät, mitä viisumivapaus merkitsee, he tietävät, että poistamalla viisumipakon Euroopan unioniin me emme anna työpaikkoja tai oikeutta turvapaikkaan tai kansalaisuuteen tai sellaiseen. Me kuitenkin tarjoamme heille jokaisen Euroopan kansalaisen perustavaa laatua olevan oikeuden, oikeuden matkustaa vapaasti. Bosnia ja Hertsegovinan sekä Albanian kansalaisille ja Länsi-Balkanin kansalaisille yleensä tämä on pitkä ja merkittävä askel tiellä kohti Euroopan unionia.

Lopuksi haluan todeta, että se mitä teemme huomenna ja mitä teimme viime marraskuussa, on tärkeää meille kaikille, taloudellisen ja poliittisen yhteistyön vahvistamiselle, ei pelkästään kyseisellä alueella vaan myös Euroopan unionissa. Erityisesti se on kuitenkin tärkeää niiden ihmisten suhteiden kannalta, jotka kuitenkin asuvat vain muutaman kilometrin päässä meistä. Lähettämämme viesti on, että olemme vakavissamme ja että heillä on selkeä eurooppalainen tulevaisuus. Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan kansalaiset odottavat tätä meiltä. Uskon, että tämän viestin he haluavat meiltä huomenna kuulla.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (FR) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna, kuten suunniteltua.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), kirjallinen.(RO) Tuen EU:n viisumivapausaloitetta, joka koskee Bosnia ja Hertsegovinaa sekä Albaniaa. Käytän hyväkseni tilaisuutta nostaakseni esiin kysymyksen Moldovan tasavallan viisumivapaudesta. Moldova on edistynyt merkittävästi itäisen kumppanuuden puitteissa. Aivan kuten Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina, Moldovan tasavalta on tehnyt viime vuonna erinomaista työtä saavuttaakseen viisumivapauden. Hallitus on jo alkanut panna täytäntöön toimia, joita EU on pyytänyt Länsi-Balkanin valtioilta osana etenemissuunnitelmia, mikä edistää "alustavan täytäntöönpanon" politiikkaa. Sen ensimmäisiä toimia ovat olleet ulkomaalaislain hyväksyminen ja yhdennetyn rajaturvallisuuden käsitteen suunnittelun aloittaminen.

Moldova on myös päättänyt myöntää vain biometrisiä passeja ja on hyväksynyt kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön. "Viisumieste" tahraa huomattavasti EU:n imagoa Moldovan tasavallassa. Ensimmäinen toimi, joka Euroopan unionin olisi toteutettava sen korjaamiseksi, on laatia mahdollisimman pian viisumivapautta koskeva etenemissuunnitelma. Tulevien vaalien alla kyseinen toimi lähettäisi voimakkaan viestin Moldovan eurooppamielisten voimien tueksi.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), kirjallinen. – (RO) Tuen esittelijän kantaa, kun hän sanoo, että Euroopan mantereen yhdistämisprosessi toteutuu vasta sitten, kun kaikki eurooppalaiset voivat matkustaa vapaasti Euroopan unioniin. Se osuu minua henkilökohtaisesti arkaan paikkaan, kun keskustelemme Länsi-Balkanista sekä erityisesti Albanian ongelmista ja edistyksestä, jonka ansiosta Euroopan unioni voi myöntää viisumivapauden kansalaisille, jotka matkustavat EU:n sisällä. Osa perheestäni on kotoisin Albaniasta. Suhtauduin vuosi sitten myönteisesti samaan toimeen, joka hyväksyttiin ja jonka kohteena olivat Makedonia, Montenegro ja Serbia. Äänestän täysin vakuuttuneena sen puolesta, että Albaniasta ja Bosnia ja Hertsegovinasta tuleville eurooppalaisille myönnetään todellinen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen. Tiedämme kaikki miten raakoja olivat sodat, jotka saivat alkunsa Jugoslavian hajoamisesta ja jakoivat alueen. Tiedämme senkin, että kyseisten alueiden nuorten on vaikea hyväksyä eroa hyvinvoivaan EU:hun. Meidän tehtävämme on kannustaa heitä. Oikeus viisumivapaaseen liikkuvuuteen edistää tätä tavoitetta.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Göncz (S&D), kirjallinen. (HU) Euroopan parlamentti voi jälleen kerran osoittaa tukensa Länsi-Balkanin valtioiden kiinnikuromisprosessille ja liittymiselle EU:hun. Pidän erittäin tärkeänä sitä, että viisumivapaus Albanian sekä Bosnia ja Hertsegovinan kansalaisille merkitsee sitä, että lähes kaikki entisen Jugoslavian asukkaat voivat nauttia viisumivapaasta matkustamisesta Euroopan unionissa. Viisumivapaus tai liittyminen voidaan hyväksyä vain, jos kriteerit täytetään. Kumpikin valtio on täyttänyt tiukat vaatimukset, jotka on annettu niiden sisä- ja oikeusinstituutioille, ja ne ovat osoittaneet olevansa valmiita ja kykeneviä täyttämään niille asetetut erilaiset odotukset. EU:n asiantuntijat, jotka ovat suorittaneet tarkastuksia itse paikalla, ovat myös varmistaneet, että turvallisuusriskit voidaan eliminoida. Ei voida hyväksyä sitä, että sisäpoliittiset tekijät vaikuttavat hallitusten toimiin enemmän kuin kelpoisuusperusteiden täyttämistä koskeva puolueeton arviointi. Viisumivapauden myöntäminen kyseisille valtioille välittää myös viestin, että ne voivat voittaa esteitä, jos valmisteluja tuetaan poliittisella sopimuksella. Olin tyytyväinen kuullessani, että Albanian ja Bosnia ja Hertsegovinan poliittiset voimat ovat yhdistäneet voimansa tavoitteen saavuttamiseksi. Toivon vilpittömästi, että mahdollisuus liittyä EU:hun, mistä osoittavat konkreettiset tulokset kuten ne jotka on saavutettu tänään, nopeuttaa kiinnikuromisprosessia ja auttaa voittamaan hajottavat, kansallismieliset pyrkimykset, jotka vain haittaavat prosessia.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), kirjallinen. – (DE) Olemme jo nähneet viime vuoden viisumivapaudesta, että monet ihmiset rinnastavat viisumivapaan matkustamisen rajoittamattomiin valtuuksiin. Lukemattomat ihmiset ovat käyttäneet entistä vapaampia viisumiehtoja matkustaakseen Euroopan unioniin. Kukaan ei tiedä kuinka moni heistä itse asiassa matkusti takaisin kotimaahansa, kun oleskeluun myönnetty aika täyttyi. Meille on selvää, että viisumivapaudella ei ole mitään tekemistä työpaikkojen ja oleskeluoikeuden kanssa, mutta se ei näytä olevan selvää kyseisille henkilöille. Erityisesti Kosovo on meille suuri ongelma tässä suhteessa. EU ei ole koskaan kyennyt päättämään mitä se pitää tärkeämpänä tai mitä se pitää oikeana ja asianmukaisena – alueellista koskemattomuutta vai kansojen itsemääräämisoikeutta – ja koska olemme liian kauan jättäneet huomiotta monikansallisten valtioiden ongelman, meillä on nyt jaettu Balkanin valtio.

Matematiikka, jonka mukaan laiton maahanmuutto EU:hun pysäytetään takaisinottosopimuksella, ei voi täsmätä, kun viisumivapautta käytetään edelleen hyväksi. Se ajatus on unohdettava. Viisumisääntöjen merkityksestä kertoo myös se seikka, että Ankara näyttää olevan valmis allekirjoittamaan takaisinottosopimuksen vastapalveluksena turkkilaisten liikemiesten viisuvapaudelle. Vastaavia sopimuksia vaaditaan EU:n ehdokasvaltioilta. Yhdessä täyttymättä jääneen tulliliittoa koskevan sopimuksen kanssa tämä osoittaa sen, että Turkki ei ole valmis liittymiseen, ja se on taas uusi isku vasten Euroopan unionin kasvoja. Neuvottelut on loppujen lopuksi lopetettava. Tavoitteeksi on sen sijaan asetettava etuoikeutettu kumppanuus.

 
  
MPphoto
 
 

  Siiri Oviir (ALDE) , kirjallinen.(ET) Viisumivapaudella on erittäin suuri merkitys ihmisten elämään, sillä se vahvistaa ihmisten välisiä yhteyksiä ja edistää vapaata liikkuvuutta, joka on yksi EU:n perusoikeuksista. Jo Thessalonikin toimintasuunnitelman yhteydessä Euroopan unioni on ilmaissut poliittisen tahtonsa poistaa kaikilta Länsi-Balkanin kansalaisilta lyhytaikaisia viisumeita koskeva vaatimus. Selvä tosiasia, että Euroopan unioni antaa lähitulevaisuudessa Bosnia ja Hertsegovinalle ja Albanialle sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron ja Serbian kansalaisille mahdollisuuden matkustaa viisumivapaasti, vähentää etnisen ja poliittisen epävakauden riskiä, vahvistaa poliittista ja taloudellista yhteistyötä alueella, lisää Euroopan unionin suosiota kansalaisten keskuudessa ja parantaa Euroopan yhdentymisen näkymiä. Samaan aikaan sillä laajennetaan ihmisten horisonttia ja torjutaan EU:n vastaisia voimia ja ääriliikkeitä. Olen kuitenkin tyytymätön yhteen asiaan eli siihen, että Kosovo on ainoa Länsi-Balkanin maa, jolta jäsenvaltiot ovat keskinäisten erimielisyyksien takia evänneet kansalaisten viisumivapauden. Emme halua rangaista Kosovoa jäsenvaltioiden asukkaiden keskinäisten erimielisyyksien takia, mutta Euroopan komission ja neuvoston pitäisi nopeasti ryhtyä toimiin sisällyttääkseen Kosovon viisumivapausprosessiin, mikä kannustaisi Kosovon valtiota ja hallituselimiä sekä poliitikkoja toteuttamaan tarvittavat rakenneuudistukset ja vahvistaisi poliittista ja taloudellista yhteistyötä Euroopan unionin kanssa.

 
Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus