Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

B7-0571/2010

Разисквания :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Гласувания :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :


Разисквания
сряда, 20 октомври 2010 г. - Страсбург Версия ОВ

11. Украйна (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 
 

  Председател. – Следващата точка е изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно Украйна.

Баронеса Аштън не можа да остане с нас днес. Членът на Комисията Фюле ще представи темата от нейно име.

 
  
MPphoto
 

  Щефан Фюле, член на Комисията.(EN) Г-н председател, Благодаря Ви за предоставената възможност и се извинявам от името на Катрин Аштън, която ме помоли да споделя с вас това, което възнамеряваше да ви каже.

Радвам се, че имам възможността да направя изявление относно настоящото положение в Украйна. Искам да представя моите бележки в светлината на трите важни предстоящи събития: министерската среща ЕС–Украйна, която ще се състои в Люксембург на 26 октомври, местните избори, които ще се проведат на 31 октомври и 14-та среща на високо равнище ЕС–Украйна, която ще се проведе в Брюксел на 22 ноември.

Напоследък Украйна се радваше на висока степен на политическа свобода. Няколко последователни избори бяха признати за проведени в съответствие с международните стандарти. Украйна разви динамично и многообразно гражданско общество и медийна среда. Настъпиха последователни всеобхватни подобрения по отношение на зачитането на правата на човека.

В резултат на тези тенденции и на ангажираността на последователните правителства към установяването на по-тесни връзки с Европейския съюз, отношенията между Европейския съюз и Украйна получиха значителен тласък. Това е отразено най-добре в амбициозното и всеобхватно споразумение за асоцииране Европейски съюз–Украйна, което договаряме понастоящем и чиято цел е да се постигне двойната цел за политическо асоцииране и икономическа интеграция с Европейския съюз.

През последните месеци правителството на президента Янукович предприе редица важни икономически реформи, които следва да бъдат приветствани. Те включват приемането на закон за обществените поръчки, който следва да играе важна роля в борбата срещу корупцията и за повишаване на конкурентоспособността.

Приемането на закон за реформа в газовия сектор, който подготвя условията за предстоящото присъединяване на Украйна към Договора за създаване на енергийна общност, както и неотдавна договореното стендбай споразумение с МВФ, са също стъпки от решаващо значение за постигане на макрофинансова стабилност, прозрачност и възстановяване на растежа. Тези реформи са насочени в правилната посока и трябва да бъдат поддържани.

Освен това украинското правителство успя да постигне равнище на стабилност, която отсъстваше в политическата върхушка в Украйна през последните години. Това е необходимо и важно развитие за осигуряване на ефективно управление на държавата. Въпреки това изразяваме загриженост във връзка с постоянните и широкоразпространени сведения за влошаване на положението по отношение на основните свободи и демократичните принципи в Украйна. Особено тревожни са жалбите във връзка със свободата на медиите, свободата на събранията и свободата на сдружаване.

Зачитането на тези основни ценности е изключително важно. Те са най-добрата гаранция за индивидуалните свободи. Те осигуряват истинска конкуренция на идеи. Те са съществен елемент в истински отворените, иновативните и конкурентоспособните общества.

На 1 октомври Конституционният съд на Украйна издаде решение, което отмени конституционните промени, въведени след Оранжевата революция от 2004 г. Това решение само засилва необходимостта Украйна да извърши по-задълбочени реформи в конституцията чрез цялостен процес на конституционни реформи и то засяга в голяма степен основна тема от резолюцията на Европейския парламент от 25 февруари тази година. Такъв процес следва да бъде насочен към установяване на ефективна и трайна конституционна система на контрол и баланс на правомощията в съответствие с европейските стандарти.

За Европейския съюз и нашите държави-членки зачитането на правата на човека, демократичните принципи и принципите на правовата държава са основни принципи, които ни обединяват. Това са принципи, с които не може да се прави компромис, както и с нашите отношения с основни партньори като Украйна. Темпът и степента на възстановяването на добрите отношения с Украйна ще се определят от пълното зачитане на тези ценности.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, от името на групата PPE. – (DE) Г-н председател, госпожи и господа, народът на Украйна многократно е изразявал сериозна подкрепа за европейското бъдеще на своята страна. Обезпокоителни сведения от Украйна обаче сочат за събития, които отдалечават страната от Европа. Поради това провеждаме настоящото разискване преди общинските избори. Ще можем да обсъдим икономическите реформи през ноември във връзка със срещата на високо равнище ЕС–Украйна.

Поради това е необходимо да обсъдим заплахите от страна на тайните служби и ограниченията върху свободата на печата и възможността за невъзпрепятствано участие в изборите. Подобни събития не могат да бъдат компенсирани с положителни новини в икономическата област. „Икономически просперитет чрез авторитарно управление“ е китайски подход, а не европейски. На тези, които са на власт в Украйна сега, не трябва да се позволява да считат, че може да им се размине само защото широката европейска общественост не обръща внимание или защото предишното правителство действително имаше пропуски по отношение на доброто управление и борбата с корупцията. Това е така, но все пак не съществуваше усещането, че хората са наблюдавани, нямаше посещения на тайната полиция, както се случи с ректора на Католическия университет в Лвов и с млади хора, участващи в неправителствени организации и опозиционни партии. Прекъсване на електричеството в предприятия, конфискуване на компютри, нахлуването в офиси на партии на местата на предполагаеми рискове от нападения – цялата гама от ефекта на „дежа ву“ може да се види Украйна. Това се прави целенасочено. Тайната полиция се ръководи от г-н Хорошковски, който всъщност управлява медийна империя и понастоящем е член на комисията, която ще назначи най-висшия съдия в държавата. Това също отдалечава Украйна от Европа. Не може да се каже, че съществуват еднакви възможности в политическата надпревара преди местните избори. Опозицията е изключена частично от изборите, а партиите марионетки се формират спонтанно и получават разрешение да участват в изборите от подчиняващите се местни органи. В Киев окръжните съвети се премахват безцеремонно, за да не се проведат избори там – управляващата партия знае, че не може да спечели там в момента. Вертикалната власт има за цел да постигне контрол над районите, които преди това са били склонни да й се противопоставят.

Предлагаме нашия европейски опит като алтернатива. Нашите държави-членки взеха важни решения с демократичен консенсус между управлението и опозицията, която е готова да поема отговорност – за европейски реформи, за принципите на правовата държава, за конкурентоспособна пазарна икономика, за европейска интеграция. Искаме Украйна да продължи по този път с нас.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно член 149, параграф 8)

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Благодаря ви, че ми позволихте да задам въпроса си. Винаги е добре да има възможност за започване на подобно разискване. Всъщност представихте доста мрачна картина на настоящото положение в Украйна, като дори си позволихте да го сравните с Китай. Наистина ли считате, че настоящото положение в Украйна е толкова сериозно, че следва да отправяме толкова тежки обвинения срещу тази държава? Какво е становището Ви за Русия във връзка с това? Приравняването на Украйна и Русия не е ли несправедливо по отношение на Украйна?

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, казах, че стремежът за постигане на икономически просперитет чрез авторитарно управление не е подход, който можем да приемем в Европа. Това ни е познато от Китай. Не направих сравнение, а просто заявих, че това ще бъде неправилен подход, че това няма да бъде европейски подход. Според мен картината, която представих, е много реалистична за хората там. Предполагаемите икономически постижения там все още трябва да докажат своята ефективност.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin, от името на групата S&D.(EN) Г-н председател, Украйна е много важна държава за нас. Това е държава, която е изправена пред много предизвикателства. Искам да благодаря на члена на Комисията за отличното описание на положението, както и за отличното описание на нашите очаквания.

Новото правителство беше избрано чрез свободни и честни избори, признати от всички нас. Днес е точният момент да оставим това правителство да покаже възможностите си и да не преценяваме предварително дали ще постигне резултати или не от първите минути на неговия мандат. Истинският проблем в това разискване го създаваме тук. Много бързо разделихме тази държава на съставена от хора с прозападна и с произточна ориентация. Сега ни е трудно, тъй като хората с прозападна ориентация не са на власт, да признаем капацитета на хората с произточна ориентация да постигат резултати и да помогнем на страната да отстоява европейските си очаквания. Това е истинският проблем в настоящото разискване и следва да разберем, че истински ориентирани към Европа са хората, ориентирани към Украйна – тези, които са способни да установят принципите на правовата държава, демокрацията и европейската модернизация в своята държава.

В заключение, искам само да призова колегите да вземат решение за отлагане на резолюцията, която се очаква да приемем, тъй като за украинците предстоят избори, както и преговори с нас. Не следва да приемаме резолюции в средата на един политически процес и преди да разполагаме с фактите, въз основа на които наистина можем да направим заключения.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, от името на групата ALDE.(EN) Г-н председател, изглежда се затрудняваме да определим какви да бъдат отношенията ни с нашата източна съседка, Украйна.

Това е точно толкова трудно и за Украйна, която счита Европа веднъж за съюзник, а друг път за проблем. Поради това считам, че трябва да бъдем прагматични, да признаем действителността там и да намерим общи теми в нашите програми за постигане на споразумения.

Икономическото сътрудничество винаги е било най-силното средство на Европа за по-широка интеграция и тя дължи успеха си на своя прагматичен подход от 1956 г.

Поради това трябва да продължим да се концентрираме както върху институционалните, така и върху икономическите реформи, които Украйна да предприеме едновременно. Този двупосочен подход е единствената възможност, ако искаме да създадем положителен цикъл, който може да доведе до демократична стабилност в тази държава и в източните съседни държави.

Приоритет следва да бъде подкрепата на условията, благоприятстващи предприемачеството, както и постигането на функционираща пазарна икономика в Украйна чрез насърчаване на техните реформи в областта на собствеността и ДДС и усилията им за борба срещу корупцията на високите нива, наред с другите приоритети.

Поради това считам споразумението за асоцииране за мощен инструмент за реформи и поради това следва да продължим и преговорите за установяване на широка и всеобхватна зона на свободна търговия и за присъединяване на Украйна към Договора за създаване на енергийна общност.

Във връзка с това приветствам присъединяването на Украйна към Световната търговска организация, което следва да се възприема като важна стъпка в приемането на европейските икономически стандарти от страна на Украйна.

Надявам се, че ще успеем да преодолеем непрекъснатото отлагане на зоната на свободна търговия и да стимулираме благотворните условия на взаимно доверие, които са от полза за целия регион и за Европа.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE. – (DE) Г-н председател, на първо място, искам да кажа, че споделям загрижеността относно задълбочаването на положението и недемократичните развития в Украйна. Има все повече съобщения за потъпкване на свободата на изразяване на журналистите, редовни заплахи към активни отделни членове на неправителствени организации и хора, които работят за демократичното развитие. Ролята на тайната полиция също поражда истински основания за тревога. Не считам обаче, че противоречията във връзка със свободата на печата и демократичното развитие по принцип са породени от последните избори, а по-скоро – и често съм заявявала това тук – всички ръководители в Украйна са злоупотребявали многократно с правомощията си за цели, включващи и лично облагодетелстване. Злоупотребите стават все по-сериозни и това наистина трябва да поражда загриженост в нас.

Няма да бъде в наш интерес, ако приемем настоящата резолюция, без да обърнем внимание на някои икономически развития в Украйна. Също с такава голяма загриженост наблюдавам как непрекъснато се разширява влиянието на Русия върху икономиката на Украйна, върху нейния енергиен сектор, както и върху други сектори. Поради това препоръчвам също да не гласуваме утре, а след посещението на делегацията в Киев – делегация ще посети страната по-следващия уикенд – и преди провеждането на срещата на високо равнище тук след внимателна подготовка във всички области, за да постигнем съгласие относно действителната позиция на Европейския парламент по отношение на положението в Украйна.

Минах по този път от времената преди демокрацията до новите времена с много украински приятели. Украйна вървеше по много добър път. Нашето впечатление беше, че последните избори се проведоха в съответствие с демократичните правила. Ако сега положението не се подобри, а се влоши, следва все пак да обмислим много внимателно какви стъпки да предприемем и какви да не предприемем. Във всеки случай препоръчвам да не се взема решение преди следващото ни посещение в Украйна. Нашето становище ще се чуе по-добре, ако обсъдим там темите, които засегнахме в резолюцията.

Както отбелязах, действително съм обезпокоена. Получавам много съобщения, че всичко се развива в отрицателна посока. Няма да бъде в наша полза обаче, ако изключим разискването на място и вземем прекалено прибързано и необмислено решение.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR. (PL) Много от нас тук изиграха активна роля в Оранжевата революция, като помогнаха на украинските демократи в трудните времена. Ние обаче винаги сме подчертавали факта, че целта на нашето участие по отношение на Украйна не беше да подкрепим определена политическа сила, а да помогнем за превръщането на Украйна в демократична и свободна държава. Днес следва да си спомним, че Европейският парламент не се намеси във вътрешната политика на Украйна, а действа като защитник по два много важни начина: от една страна, като подкрепи и подпомогна стремежите на Украйна по отношение на Европейския съюз и, от друга страна, като подкрепи демокрацията, правата на човека и всички ценности в Украйна, които считаме за европейски ценности. Според мен тонът на предложената резолюция няма да е в помощ на тези, които се считат за приятели на Украйна. Днешната резолюция само ще доближи Украйна повече до Русия и до тези, които казват „ще видите, че няма място за нас на Запад. Той затваря вратите си пред нас“.

Трябва да бъдем отворени за Украйна, трябва да й посочим какви са европейските стандарти и да продължим да изискваме те да се спазват, като, от друга страна, трябва непременно да предотвратим връщането на Украйна към Изтока. Искам да попитам г-н Gahler , чиято работа в областта на правата на човека и международната политика ценя високо, защо счита за необходимо използването на такива заклеймяващи думи по отношение на Украйна. Искам да разбера от него дали неговата колега, Ангела Меркел, е използвала такива заклеймяващи думи по отношение на Русия на неотдавнашната й среща с г-н Путин.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, от името на групата EFD. (NL) Г-н председател, в началото на тази седмица имаше публикация за Украйна в нидерландския печат – и ще отбележа тук в залата – за съжаление, тя не беше особено ласкателна. Това стана в понеделник. Накратко, Украйна е Дивият запад на Източна Европа. Твърди се, че чуждестранните инвеститори се опасяват от беззаконието, което цари в тази държава, където миналата седмица най-малко в 3 000 сгради и дружества са били извършени конфискации чрез измама и насилие. В този процес участват мошеници в прикрито съдружие с политиците в страната, за да мамят предприемачите. Същевременно държавите-членки на ЕС са най-големите преки инвеститори в Украйна от 1991 г.

Г-н Фюле, известни ли са Ви тези сериозни проблеми, които засягат европейските инвеститори в Украйна и какви конкретни стъпки е предприела Комисията за защита на легитимните, законните интереси на европейския бизнес в украинската икономика? Така ще се покаже ангажираност. Ние нямаме нищо против Украйна. Дори моята партия силно подкрепя евентуалното членство на Украйна в Европейския съюз, но, разбира се, трябва да поддържаме разумна перспектива. Наблюдаваме обезпокоителни събития не само в областта на правата на човека, но също и в икономиката и бизнеса.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-н председател, в рамките на няколко месеца от президентските избори през февруари тази година, през които г-н Янукович се радваше на своето завръщане, демократичните постижения на Оранжевата революция очевидно избледняват. Когато обаче дори финансовите пазари отбелязват, че новото правителство е по-стабилно и предсказуемо от правителството, установено с Оранжевата революция, това вероятно означава, че демокрацията според западните – според нашите европейски – разбирания не може да бъде пренесена еднозначно във всяка държава, включително в тези от посткомунистическата област на влияние. Можем да бъдем сигурни, че настоящото решение на Конституционния съд наистина ще укрепи позицията на президента и ще отслаби тази на парламента. Тези, които познават региона, казват, че на практика президентска система вече е съществувала преди формалното решение на съда. Увеличаващите се ограничения на свободата на печата и на свободата на изразяване на мнение поставят под съмнение уверенията на г-н Янукович, че демократичните стандарти ще се поддържат. Ако президентът успее да укрепи собствената си власт и да постигне икономическо възстановяване чрез извършването на централни реформи в Украйна, която, знаем, е една от най-бедните държави на континента, той вероятно ще си запази президентския пост за по-дълъг период и според мен това е нещо, на което Европейският съюз просто трябва да обърне внимание.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE).(EN) Г-н председател, събитията в Украйна ясно илюстрират старата поговорка, че властта покварява, а абсолютната власт покварява абсолютно. Настоящият управляващ елит упражнява властта си от избирането на президента Янукович и много от извършените действия показват, че се насърчава концентрацията на власт.

Това е още по-впечатляващо, ако си припомним резултатите от президентските избори, които осигуриха на Янукович малко мнозинство и показаха, че той е имал силна подкрепа само в южната и източната част на страната. И все пак – и това е поразителна характеристика на настоящата украинска политика – имаше силно движение, насочено към маргинализиране на алтернативните центрове на власт. Бяха засегнати всички аспекти – медиите, принципите на правовата държава, опозицията, независимостта на държавната администрация. Особено тревожно е това, че тайната полиция придоби правомощия да се намесва много активно в дейността на държавата.

Всичко това не предвещава добро бъдеще, особено ако украинците наистина се стремят към европейско бъдеще, тъй като изградената от Янукович система отдалечава, а не приближава към Европа.

Най-доброто, което може да се каже за промените, е, че те донесоха известна стабилност в страната, но тази стабилност все повече предвещава бездействие и застой. Същевременно е вярно, че Янукович определено е подобрил отношенията с Русия, но по този начин е приел известна степен на подчинение към Москва, което е нещо ново. Дали украинското общество ще приеме тази промяна в по-дългосрочен план, е отворен въпрос.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D). (PL) Нека се запитаме какво всъщност се случи в Украйна: държавен преврат или може би военен преврат? Това ще са единствените случаи, в които цяла нощ изготвяме резолюции и започваме разисквания на следващия ден. Разискваме така, че абсолютното мнозинство просто определя начина, по който се формулират резолюциите и това какво е тяхното съдържание. Езикът на проекта на резолюция на Европейската народна партия (Християндемократи) е езикът, който се използва при осъждането на африканските диктатори и южноамериканските режими. Не е правилно този език да се използва по отношение на положението в Украйна. Искам членовете на групата на Европейската народна партия (Християндемократи) да решат дали да опишем Украйна, като използваме езика на г-н Фюле, който казва „да, но...“, т.е. че някои неща са добри, но има много неща, които не харесваме, или да използваме отрицателен тон, който показва, че няма нищо, което да одобряваме и всичко заслужава да бъде осъдено.

Украйна беше в хаос в продължение на пет години. Ние бяхме свидетели на този хаос. Помогнахме на демократите и на всеки, който желаеше доближаване до Европейския съюз. Последваха шест месеца на консолидиране, консолидиране, което може да има отрицателни последствия и нашата задача е да посочим тези отрицателни последствия, но не сега и не по този начин. Разбирам изразеното от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) съжаление, че Юлия Тимошенко загуби изборите, но ви казвам: жалко е, може би тя имаше шанс да спечели, но загуби. След като загуби, нека признаем това, което се случва в действителност, и да наблюдаваме внимателно украинските органи, но нека не пренебрегваме положителните резултати в търсене на недостатъците.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). (PL) Много съм благодарен на г-н Фюле за неговото конструктивно отношение. Подобно отношение ще донесе големи промени в отношенията между ЕС и Украйна. Също така благодаря на г-жа Harms за нейната балансирана позиция и нейните мъдри – както винаги – слова по темата за Украйна. Цялата информация от ОССЕ показва, че Украйна е една от малкото държави от бившия Съветски съюз, в която досега са се провеждали истински избори. Това е постижение на Украйна както от страна на оранжевите, така и на сините. Това е постижение, което не можем да поставяме под съмнение, преди да приключат следващите избори. Би било сериозна политическа грешка от страна на Европейския съюз и на Парламента, ако се вслушаме в становището на Европейската народна партия (Християндемократи) и изразим съмнение по отношение на факта, че в една от малкото държави на изток могат да се проведат успешни избори. Нека да помогнем на Украйна да проведе нормални избори. Нека не правим оценки преди провеждането им.

Искам да с обърна към украинските гости в залата днес: мястото на Украйна е тук, в тази зала и поради това ви подлагаме на същите стандарти, които прилагаме по отношение на държавите от Европейския съюз. За това се борихте заедно, независимо дали сте сини или оранжеви. Всеки въпрос, дори най-незначителният, който има връзка с правата на човека или свободата на печата, ще бъде разгледан внимателно тук. Не се изненадвайте – говоря на нашите украински братя. Това е така, защото отношението към вас е като към европейска държава според европейските стандарти.

Последният ми призив към вас е да действате единно в отношенията си с европейските институции и с Парламента. Считаме, че в бъдеще ще бъдете сред нас. Знаем, че това няма да се случи скоро, но искаме да ви помогнем за това. Съгласен съм с г-жа Harms, че моментът за резолюции е след изборите. Точно тогава, преди срещата на върха ЕС–Украйна, ще бъдем в състояние да обсъдим въпроса открито и да изготвим позиция, с която да представим общата позиция на Европейския парламент.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). (LV) Госпожи и господа, Украйна е държава с голямо стратегическо значение за Европейския съюз. Поради това не можем да бъдем безразлични към това, което се случва в страната. На 1 октомври десетки хиляди украинци излязоха на улиците в протест срещу измененията на конституцията, инициирани от Янукович и потвърдени от Конституционния съд, чийто състав беше променен скоро след избирането на президента. Тези реформи бяха извършени без демократично обсъждане и без съгласието на Венецианската комисия. Промените нарушават баланса между властите и застрашават независимостта на правосъдната система в Украйна. Застрашени са и икономическите реформи. Нашите украински приятели изразиха загриженост относно организацията на предстоящите избори, прекомерното представителство на управляващата коалиция в Централната избирателна комисия, ограниченията за неправителствените организации и намесата на държавата в дейността на опозиционните партии. Именно поради това настоящата резолюция е необходима сега. За съжаление, управляващата коалиция отхвърли предложението на опозицията в украинския парламент членството в Европейския съюз да стане приоритет във външната политика на Украйна. Ние обаче трябва да продължим да подчертаваме значението на сътрудничеството с Украйна и да наблюдаваме изпълнението на сключените споразумения. Европейският съюз трябва да изиска да се води борба срещу корупцията, като същевременно оказва помощ в тази борба, както и да се гарантира свободата на печата. Положение, в която медиен магнат едновременно ръководи държавната служба за сигурност и е член на Върховния съдебен съвет, който разполага с правомощията да назначава и освобождава съдии, не е типична за една демократична държава. В заключение, ние също трябва да предприемем положителни стъпки, като осигурим условия не само за въвеждането на безвизов режим в бъдеще, но също и за икономическо сътрудничество, особено в енергийния сектор, като същевременно очакваме демократично развитие в Украйна. Това ще бъде целта на следващата резолюция, която следва да изготвим след изборите и която да включва енергетиката, икономиката и други важни за Украйна въпроси. Благодаря ви.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно член 149, параграф 8)

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(EN) Г-н председател, имам много прост въпрос. Може би проблемът е свързан с превода, но Вие казахте, че настоящото украинско правителство е отхвърлило бъдещото членство в Европейския съюз.

Доколкото знам от декларацията на президента и официалното изявление на украинския парламент относно дългосрочната политика, членството в Европейския съюз е един от главните им приоритети.

Така че въпросът е дали съм Ви разбрал неправилно или Вие сте разбрали неправилно президента на Украйна?

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Да, с удоволствие ще изясня въпроса. Разбира се, преводът беше неточен. Президентът на Украйна заяви готовност за продължаване на сближаването с Европейския съюз. Въпреки това членството в Европейския съюз според решението на украинския парламент не стана първостепенен приоритет.

(Ораторът се съгласява да отговори на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта, съгласно член 149, параграф 8)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, искам да попитам г-жа Vaidere: след като вече оформихме в текст всички въпроси, свързани с нашата загриженост относно злоупотребите с власт и репресиите в Украйна, какви могат да бъдат доводите против представянето на настоящия текст пред Киев след две седмици, за да го обсъдим и след това да решим как да продължим по-нататък? Искам да знам отговора на този въпрос, тъй като, от предишния опит на нашата делегация, според мен това е най-добрият и най-резултатният начин за напредък, особено ако искаме да спечелим демократично влияние.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Да, с удоволствие ще отговоря. Лично аз, макар че не знам защо, г-жо Harms, и въпреки това, лично аз съм обезпокоена, дори след нашето участие в срещите на високо равнище с Украйна, от сигналите, които получаваме понастоящем от нашите украински приятели за състава на Централната избирателна комисия, свободата на медиите и ограниченията за неправителствените организации. Всичко това съществува и именно ако изразим нашата загриженост от това, според мен местните избори могат да се проведат в много-по-добра атмосфера. Никой не може да ни попречи да посетим Украйна следващата седмица, дори с нашата резолюция. Никой не ни пречи да изготвим друга резолюция, както казах, относно икономическите въпроси. Със сигурност трябва да направим това, но по отношение на нашата загриженост във връзка с влошаването на демократичното положение, за съжаление, трябва, т.е. мисля, че ние...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Кристиан Вигенин (S&D).(EN) Г-н председател, според мен качеството на разискването днес показва, че то не е било подготвено. Това разискване не ни беше необходимо и сега не е подходящият момент за приемане на резолюции относно Украйна нито днес, нито утре.

Трябва да ви припомня, че преди шест месеца държавата беше в упадък и на ръба на изпадане в хаос. Имаше политическа, икономическа и финансова нестабилност – дори сериозна криза – но сега положението е съвсем различно. Трябва да признаем, че в период от няколко месеца украинското правителство успя да възстанови нормалното положение в страната; да възстанови политическата, икономическата и финансовата стабилност.

Проблеми има. Не отричаме това. Но трябва да приемем, че те се вслушват в нашето мнение; бяха предприети някои коригиращи мерки например по въпросите на избирателния закон и някои изборни практики. Във връзка с това нашето становище ще има отзвук там, стига да не реагираме остро при всеки случай, а приемем умерен подход към Украйна.

Поради това считам, че правим лоша услуга на нашия парламентарен комитет, който ще посети Украйна след 10 дни; правим си лоша услуга, като подкопаваме собствената си роля, приемайки подобни резолюции 10 дни преди изборите. Подобно действие не се е случвало никога преди. Това е явен опит да се повлияят изборите. Не трябва да позволим Парламентът да бъде част от тази игра.

Поради това предлагам да отложим приемането на резолюцията и да поискаме нашите колеги от Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна да се срещнат с колегите там, да обсъдят тези въпроси...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE).(EN) Г-н председател, новите украински органи са нови само на име. Повсеместно в страната се наблюдава възстановяване не авторитарните практики. Правната рамка за предстоящите местни избори беше променена и може да застраши участието на опозиционните партии. Конституцията беше изменена и на практика отново е въведен президентски режим. Медиите и гражданското общество са под постоянен натиск, а украинските тайни служби изглежда изживяват отново своето съветско време.

Време е да изразим ясно нашата загриженост с резолюция. Украинските органи следва да получат посланието, че по-тесните връзки с ЕС не могат да бъдат гарантирани единствено чрез приятелски декларации. Недемократичното украинско правителство не може да бъде надежден партньор на ЕС, особено в стратегически чувствителния Черноморски регион.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Г-н председател, мисля, че всички трябва да изпълним задълженията си. Правителството в Украйна трябва да приложи принципите на правовата държава и свободата на медиите и трябва да го направи ефективно, но опозицията също трябва да покаже, че е отговорна и не трябва да подава невярна информация. Когато виждам как много от твърденията, съдържащи се във вашето предложение за резолюция, след това бързо бяха отречени от въпросните лица, става ясно колко много невярна информация ни се подава често. Ние също трябва да покажем, че сме отговорни. Не можем да си позволим да бъдем въвлечени във вътрешнополитическия спор. Госпожи и господа – обръщам се, по-специално, към колегите от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) – няма смисъл да защитаваме една или друга група в Украйна по партийно-политически причини. Това не е наша работа.

Следващата седмица ще проведем обсъждане с министъра на външните работи, след това ще се проведат изборите, след това е заседанието на Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна, който ще пътува за Украйна, като винаги – г-н Gahler, призовавам Ви да бъдете честен в това отношение – сме определяли дали събитията са се развили добре или не след изборите, вместо да предопределяме изборите, като казваме, че събитията няма да се развият добре. Това не е наша работа и призовавам за Вашата честност – която обикновено проявявате – като Ви моля да бъдете честен и в настоящия случай.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). (PL) Само тези, които са живели в социалистическата система, могат да разберат напълно народите, които знаят какво е липса на лична свобода, липса на свобода на печата и медиите или трудния път, който тези народи трябваше да извървят. Разбирам тези, които днес изразяват загриженост и говорят за липсата на зачитане на правата на хората и за многобройните проблеми, които Украйна преодолява понастоящем. Все пак, трябва да признаем и малките, но положителни промени като неотдавнашните демократични избори, на които ние, като представители на Европейския парламент, бяхме наблюдатели.

Призовавам за съпричастност към положението на милиони граждани на Украйна и стотици млади украинци. Те разчитат на Европейския съюз, на нашата помощ за изграждане на демокрация, както и на помощта ни за изграждане на гражданско общество. Много е лесно да се критикува, но като полякиня помня, че някога и ние получихме помощ.

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Kyriakos Mavronikolas (S&D).(EL) Г-н председател, аз също искам да подкрепя становището на колегите, които заявиха, че няма основание за толкова прибързана резолюция, особено преди изборите, преди посещението и най-вече преди Европейският парламент да е посетил Украйна. Настоящото правителство беше избрано неотдавна; факт е, че има проблеми, но трябва да признаем, че то беше избрано демократично и да му позволим да продължи да полага усилия. Една резолюция би имала смисъл едва след предстоящите избори в Украйна.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Имах въпрос към моята колега г-жа Vaidere, но искам да споделя това, което мисля. Фактът, че искаме да приемем резолюцията относно Украйна сега, а не по-късно, не е съобразен с подходящия момент и украинците, които изпитват признателност към Европейския парламент, няма да ни разберат. Това е така, защото съдържанието на проекта днес, първо, не е най-доброто от гледна точка на тона, не е най-точно и освен това има няколко фактологични грешки.

Г-жа Vaidere спомена тук, че председателят на Венецианската комисия е критикувал изменението на конституцията. Днес получих от него писмо, в което той изразява учудването си от това, че този въпрос присъства в нашата резолюция и отбелязва ясно, че не е направил това нито тук, нито там или където и да било.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). (PL) За разлика от г-н Вигенин, считам, че днешното разискване беше отлично и много полезно. Рядко в залата се провежда толкова интересно разискване и искам да благодаря на всички за това. Изказването на г-жа Łukacijewska показва, че дори групата на Европейската народна партия (Християндемократи) няма единно мнение по този въпрос, което е добра новина. Трябва да благодарим на социалистите, и по-специално на г-н Swoboda, г-н Severin и г-н Siwiec, за разбирането, че решения, които са неблагоприятни за нашите украински приятели, не следва да се вземат преди изборите. Членът на Комисията Фюле и г-жа Harms също с основание представиха някои факти, които пораждат загриженост и с които ние също сме запознати.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). (CS) Опомнете се, госпожи и господа и този път се опитайте да помислите. От една седмица не е имало изменения в законодателството, нито в състава на Избирателната комисия. Интересно е, че когато някои политически сили разберат, че техните съюзници в дадена държава извън Европейския съюз не са спечелили, тези сили в чужбина веднага изразяват загриженост по отношение на демокрацията във въпросната държава. Съгласен съм с това, което казаха г-н Kamiński и други колеги. Определено са необходими действия от страна на Европейския парламент, за да допринесем за развитието на демокрацията и подобряването на условията за взаимното развитие на отношенията. Усилията в подкрепа на действията за стабилизиране от страна на украинското правителство очевидно засегнаха интересите на някои от страните, които се възползват от хаоса и беззаконието. Моите колеги може би ги считат за по-добри партньори от настоящото правителство. Препоръчвам отлагане на проекта на резолюция и подновяване на обсъждането на въпроса след завръщането на делегацията от Киев.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Считам, че Украйна е един от най-близките потенциални партньори на Европейския съюз.

Украинците са много по-близо до европейския тип цивилизация, отколкото турците или албанците. Украинският народ свободно избра да има промяна, тъй като демократичните оранжеви сили донесоха на страната бедност, безнадеждност и упадък. Янукович беше дълго време в опозиция и неговото отношение към сегашната опозиция отразява отношението, което той получи от оранжевите лидери. Освен това трябва да отчетем и факта, че той вероятно помни по-ранния период, когато оранжевите сили постъпиха зле с него, а Европейският съюз реагира само с благосклонна усмивка. Ако не искаме да загубим Украйна като наш бъдещ член, нека бъдем търпеливи и да се концентрираме върху икономическото сътрудничество; нека изградим атмосфера на взаимно доверие. Трябва да обясним на правителството, че опозицията има своето законно място в едно демократично общество, а на опозицията, че ако тя не получи достатъчна подкрепа от народа, няма право да се надпреварва за власт.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Г-н председател, тъй като към мен беше отправена лична забележка, всъщност искам да отговоря в рамките на една минута по процедурата с вдигане на ръка. Възможно ли е това?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-н председател, със създаването на енергийната общност през 2006 г. се установи интегриран европейски енергиен пазар на газ и електроенергия, а целта на планираното включване на Украйна е да се обезпечат доставките на енергия за Източна Европа. Това е добре, тъй като през последните години имаше някои сериозни проблеми, като, по-специално, газовият спор между Русия и Украйна оказа сериозно въздействие върху доставките на газ за държавите-членки на ЕС. След това, разбира се, стана ясно, че Русия спря доставките на газ по време на обсъждането на цените и само в моята страна, Австрия, доставките на руски газ намаляха с 33%, а във Франция, Унгария и Италия отбелязаха намаление от 20 до 40%. Това налага Комисията – като координатор на енергийната общност – да се обърне строго към Украйна и да й напомни за нейните задължения по отношение на сигурността на доставките за Европа. Не можем да позволим енергийните доставки за нашите държави-членки да станат залог в ценовата война между Русия и Украйна. Така че нека има обсъждания, но също така, нека да бъдем твърди и непременно да обезпечим доставките на енергия за нашите държави-членки.

 
  
MPphoto
 

  Мария Неделчева (PPE). – Европейският парламент винаги е подкрепял Украйна в нейния път към демокрация, основаваща се на принципите на правовата държава и споделяща с нас общи на европейската интеграция ценности.

Във всяка демокрация изборите са като термометър. Той позволява да оценим качеството на демократичния процес, стабилността на институциите, зрелостта на политическите партии и мнението на гражданското общество. Приветствам решението на украинските власти да поканят наблюдатели на изборите на 31 октомври.

Уверена съм, че тяхната мисия ще допринесе за по-голямо доверие в изборния процес, а техните констатации ще послужат за утвърждаване на прозрачността и неутралитета в работата на украинските институции. Освен изборите, конституцията като върховен закон в Украйна трябва да гарантира равновесието на властите и техния взаимен контрол.

Украйна може да разчита на своя европейски партньор за последователна подкрепа на усилията си за реформи и стабилност. Мнението на европейската общност и на гражданското й общество са допълнителен стимул и гаранция за крайния успех.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). (LT) Миналата седмица Виктор Янукович, президентът на Украйна, направи официално посещение в моята страна, Литва, и потвърди отново целта на Украйна да стане член на Европейския съюз. Без съмнение това ще отнеме няколко години и предстои да бъде свършена много работа и да се осъществят много реформи в различни области, като например гарантирането на правата на човека, борбата с корупцията, преодоляването на бедността и укрепването на демокрацията. Въпреки това съм съгласна с моите колеги, които се изказаха в Европейския парламент; не трябва да бързаме да осъдим Украйна като държава и не трябва да възпрепятстваме превръщането й в равностоен партньор и поради това отново заявявам, че ние в Европейския парламент наистина трябва да си сътрудничим като равностойни партньори и да помогнем на Украйна да се доближи до Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). (SL) Украйна е голям и важен партньор на Европейския съюз и държава, която без съмнение има европейско бъдеще. Според мен най-лошата услуга, която можем да направим на Украйна, държава със сложна вътрешна структура и трудна история, ще бъде да я обсъждаме сякаш тя е обект на нашите междупартийни или идеологически спорове.

Поради това всеки документ, който приемем, трябва да бъде добре обмислен и добре балансиран. Предишната опозиция е настоящото правителство и това може да се случи във всяка друга държава, в която се провеждат демократични избори. Поради това е лесно да се разбере, че опозицията е разочарована, тъй като вече не е на власт. Тя обаче ще получи своя шанс в подходящия момент и ако избирателите решат така. Считам, че е неправилно да разчитаме на твърденията само на едната страна и преди всичко искам да заявя, че съм уверен...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Г-н председател, Украйна е важен демократичен партньор на Европа, с който предстои асоцииране, и аз също се надявам, че един ден тя ще стане член на Европейския съюз. Като много оратори имам известни съмнения по отношение на уместността на резолюцията на ЕП малко преди техните местни избори и моята група, групата на Европейските консерватори и реформисти, внесе редица изменения, за да стане резолюцията по-балансирана и в нея да има по-малко повторения.

Янукович спечели изборите и стана президент по демократичен начин, макар и с малка преднина. Действително има някои тревожни авторитарни тенденции в Киев, като се започне от опитите за възстановяване на цензурата „темники“ върху свободата на печата и се стигне до използването на Украинската служба за сигурност (FBU), ръководена от един олигарх за политически цели. Западът обаче наблюдава процеса отблизо. Президентът Янукович сега е под натиск. Отражението от Оранжевата революция все още е силно, а украинското гражданско общество, което се зароди с нея, е много устойчиво.

Всички знаят, че поддържам тесни връзки с ръководителите на опозицията, но аз също мисля, че следва да избягваме прекомерната намеса във вътрешните работи и политическия живот на Украйна, която може да окаже отрицателно въздействие върху Парламента, и следва да дадем...

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). (PL) Съвсем същите аргументи бяха представени преди президентските избори, когато в Европейския парламент се чудехме каква резолюция да приемем и каква следва да бъде нашата позиция по отношение на това, което се случваше в Украйна преди президентските избори. Решихме, че ще издадем резолюция след изборите и постъпихме точно така. Призовахме правителството и опозицията да спазват правата на човека, свободата на словото и свободата на сдружаване.

Изминаха няколко месеца от тази резолюция и вече виждаме, че някои от нейните условия не се спазват. Поради това разбирам опасенията, че по време на местните избори, които са изключително важни за насърчаване на демокрацията, за нейното укрепване и установяване, може да бъдат нарушени някои права. Това е още една причина, поради която съм един от авторите на резолюцията.

(Председателят отнема думата на оратора)

 
  
MPphoto
 

  Щефан Фюле, член на Комисията.(EN) Г-н председател, благодаря Ви за предоставената възможност да изразя становището си по отношение на изключително интересното разискване; отговорът ми ще обхване главно три въпроса.

Първо, позволете ми да отговоря на конкретния въпрос на г-н Belder относно условията за инвестиции и предприемачество. В Украйна трябва да се направи повече в тази област. Това е очевидно и съм повдигал този въпрос многократно в рамките на Съвета за асоцииране или на различни срещи. Последният път, когато имах възможността да повдигна този въпрос, беше с министър-председателя Азаров едва миналата седмица. Има много въпроси, като например закона за обществените поръчки и възможността за възстановяването на този закон с различни изменения, които сега се разискват в украинския парламент.

Необходимо е да се направи повече по отношение на принципите на правовата държава и, разбира се, наблюдавахме отблизо делото Митал през последните дни. Необходимо е да се направи повече за изпълнението на ангажимента и обещанията, поети по отношение на въпроса за ДДС, който също е пречка за нашите предприятия. Чрез контактите ни с украинските органи и чрез редовни контакти с предприемачи сме решени да защитаваме интересите на европейските инвеститори и на европейските представители на деловата сфера.

Вторият въпрос е, че процесът, с който сме ангажирани по отношение на Украйна, не е лесен. Това е процес, в който декларациите за европейското бъдеще понякога могат да бъдат полезни, но да не постигат резултати. Това, което ще води до резултати, е по-силното представяне на Европейския съюз в Украйна.

Те се нуждаят от нашата помощ. Те се нуждаят и от нашите периодични оценки на действителното положение. Това очакват те от нас.

Това, от което не се нуждаем, е да се въвличаме в погрешния спор какво е по-важно: стабилността или придържането и ангажираността към ценностите и това ме насочва към третия въпрос.

Не би трябвало аз да коментирам проекта на резолюция в Парламента, но според мен самият факт, че настоящото разискване се проведе, вече представлява важен знак. Според мен фактът, че представители на Парламента ще посетят Украйна скоро и ще предадат повечето от тези послания, представлява много ценно послание сам по себе си. Мисля, че друго много ценно послание по отношение на това какво следва да очакваме от украинците е, че предстоящите местни избори на 31 октомври ще потвърдят демократичността в тяхната държава.

А сега ми позволете да завърша изказването си.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Г-н Gahler има думата съгласно член 151, параграф 1 поради отправени към него лични забележки.

Моля да бъдете много кратък и да отговорите на личните забележки.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Г-н председател, исках да отговоря подробно на това, което каза г-н Swoboda. Той отбеляза нещо, което не беше съвсем вярно. Истина е, че в нашата резолюция ние от групата на Европейската народна партия (Християндемократи) цитирахме неправилно Венецианската комисия. Говорих с г-н Markert и той ми обясни какво всъщност е казал. Поради това общата резолюция вече не съдържа цитата. Следователно разбирате, че не е необходимо това да се обсъжда повече.

Засегнахте принципите на правовата държава като цяло. Искаше ми се обаче, като група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент, да бяхте коментирали ясно и конкретно нещата, които тайната полиция прави там. Когато на партиите там не се позволява да участват в изборите, това е нещо, което можете да критикувате дори преди изборите, тъй като при подобни обстоятелства резултатите от изборите очевидно не могат да изпълнят демократичните и европейските стандарти.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Г-н председател, това не би следвало да бъде диалог. Въпреки това, г-н Gahler, трябва поне да знаете, че в информация за печата посочих много ясно, също от името на моята група, че тайните служби трябва да бъдат наблюдавани. Засегнах въпроса и в разговора ми с министър-председателя Азаров. Имаме ясна позиция по този въпрос.

Отново изисквам да обмислите до утре дали няма да има по-голям смисъл да приемем резолюция заедно, като голяма общност, вместо да приемем резолюция с малко мнозинство, какъвто ще бъде настоящият случай. Помислете отново по този въпрос. Това ще бъде разумно.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – В заключение на разискването, бяха внесени шест предложения за резолюции(1) съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе утре, четвъртък, 21 октомври 2010 г., от 12,00 ч.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. – (LT) Украйна винаги е играла специална роля в инициативата на ЕС „Източно партньорство“. Нейният размер, местоположение и превратности на историята я превръщат във важен мост между Изтока и Запада. Едва ли е изненадващо, че сега, както и преди, Европа следи отблизо политическите събития в Украйна. Настоящото положение обаче не е еднозначно. Трябва да признаем, че новото правителство беше избрано чрез свободни и демократични избори и то помогна на Украйна да преодолее икономическия и политическия хаос, който цареше преди шест месеца. От друга страна, не можем да пренебрегнем тенденциите в областта на свободата на медиите, които пораждат загриженост. Въпреки това съм съгласен с колегите, които заявиха, че сега не е подходящият момент за настоящата резолюция. Мисля, че трябва да я отложим, като след посещението на делегацията на Европейския парламент, насрочено за следващата седмица, след предстоящите местни избори и срещата на високо равнище ЕС–Украйна, ще бъдем в състояние да представим по-балансирана и обективна позиция на Парламента. В крайна сметка Украйна може да служи за добър пример на другите държави от Общността на независимите държави за възстановяване на приятелските отношения с ЕС, като същевременно се поддържат добри отношения с Русия.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), в писмена форма.(EN) Оценявам високо разискването относно Украйна, в което становищата бяха изразени ясно. Моето заключение е, че демокрацията в Украйна се нуждае от помощ, но не под формата на настоящия документ. Ще бъде по-важно да се създадат условия за развитие. Едно от тях е намаляване на напрежението в региона. И поради това, ceterum censeo, френският план за продажба на бойни кораби „Мистрал“ на Русия трябва да бъде спрян.

 
  
 

(Заседанието, прекъснато в 17,55 ч., се възобновява в 18,00 ч.)

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА:DIANA WALLIS
Заместник-председател

 
  

(1) Вж. протокола

Последно осъвременяване: 22 февруари 2011 г.Правна информация