Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0574/2010

Keskustelut :

PV 20/10/2010 - 11
CRE 20/10/2010 - 11

Äänestykset :

PV 21/10/2010 - 7.8
CRE 21/10/2010 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Keskiviikko 20. lokakuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

11. Ukraina (keskustelu)
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 
 

  Puhemies. (ES) Esityslistalla on seuraavana komission varapuheenjohtajan ja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Ukrainasta.

Korkea edustaja Ashton ei voinut jäädä luoksemme tänään. Komission jäsen Füle esittelee asian hänen puolestaan.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, kiitän teitä tästä tilaisuudesta, ja esitän pahoitteluni Catherine Ashtonin puolesta. Hän pyysi minua puhumaan teille siitä, mistä hän halusi kanssanne keskustella.

Olen iloinen siitä, että minulla on tilaisuus esittää julkilausuma Ukrainan nykytilanteesta. Haluan esittää huomioni tulevien tärkeiden tapahtumien valossa. Näitä ovat EU:n ja Ukrainan ministerikokous, joka pidetään Luxemburgissa 26. lokakuuta, 31. lokakuuta järjestettävät paikallisvaalit sekä 14. EU:n ja Ukrainan huippukokous, joka pidetään Brysselissä 22. marraskuuta.

Viime aikoina Ukraina on voinut nauttia laajoista poliittisista vapauksista. On tunnustettu, että perättäiset vaalit on järjestetty kansainvälisten normien mukaan. Ukraina on kehittänyt dynaamisen ja monipuolisen kansalaisyhteiskunnan ja tiedotusvälineiden toimintaympäristön. Ihmisoikeuksien kunnioittamisessa on saavutettu jatkuvasti parannuksia.

Nämä edistysaskeleet ja perättäisten hallitusten sitoumus pyrkiä tiivistämään suhteita Euroopan unionin kanssa ovat vauhdittaneet huomattavasti EU:n ja Ukrainan välisten suhteiden parantamista. Tämä näkyy kaikkein selvimmin kunnianhimoisessa ja kauaskantoisessa Euroopan unionin ja Ukrainan assosiaatiosopimuksessa, josta neuvotellaan parhaillaan. Sillä pyritään saavuttamaan kaksinkertaiset tavoitteet, jotka koskevat poliittista assosiaatiota ja taloudellista yhdentymistä Euroopan unioniin.

Presidentti Janukovitšin hallitus on tehnyt viime kuukausina useita merkittäviä talousuudistuksia, joita on syytä kiitellä. Näihin sisältyy julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön hyväksyminen. Sillä on varmasti tärkeä osa korruption torjunnassa ja kilpailukyvyn lisäämisessä.

Ukrainan tulevaa energiayhteisön perustamissopimukseen liittymistä pohjustava kaasualan uudistuslain hyväksyminen sekä sopimus, jonka se teki hiljattain IMF:n kanssa valmiussopimuksesta, ovat myös keskeisiä toimia makrotaloudellisen vakauden, avoimuuden kasvun uudelleen käynnistymisen turvaamisessa. Nämä uudistukset ovat oikean suuntaisia, ja niitä on tuettava.

Ukrainan hallitus on myös onnistunut saavuttamaan sellaisen vakauden tason, joka on puuttunut Ukrainan poliittisesta järjestelmästä viime vuosina. Tämä on tärkeä ja välttämätön kehityssuunta maan tehokkaan hallinnoinnin varmistamisessa. Tästä huolimatta olemme huolestuneita jatkuvista ja yleisistä raporteista, joissa kerrotaan perusvapauksien ja demokraattisten periaatteiden huonontumisen tilasta Ukrainassa. Erityisen huolestuttavia ovat lehdistönvapauteen, kokoontumisvapauteen ja järjestäytymisvapauteen liittyvät valitukset.

Perusarvojen kunnioittaminen on olennaisen tärkeää. Ne ovat parhaita yksilönvapauksien takaajia. Ne turvaavat ideoiden aidon kilpailun. Ne ovat olennainen osa todella avoimia, innovatiivisia ja kilpailukykyisiä yhteiskuntia.

Lokakuun 1. päivänä Ukrainan perustuslakituomioistuin antoi tuomion, joka kumosi vuoden 2004 oranssin vallankumouksen jälkeen tehdyt perustuslakimuutokset. Tämä päätös vain vahvistaa entisestään sitä, että Ukrainan on saatava aikaan nykyistä laajempi perustuslakiuudistus kattavan perustuslakiuudistusprosessin kautta. Sillä hyväksytään suurelta osin se avainteema, joka sisältyy Euroopan parlamentin tämän vuoden 25. helmikuuta laatimaan päätöslauselmaan. Tällaisella prosessilla olisi pyrittävä luomaan tehokas ja kestävä keskinäiseen valvontaan perustuva perustuslakijärjestelmä eurooppalaisten normien mukaisesti.

Euroopan unioni ja jäsenvaltiomme katsovat, että ihmisoikeuksien, demokraattisten periaatteiden ja oikeusvaltion kunnioittaminen ovat ne perusperiaatteet, jotka sitovat meitä yhteen. Näitä periaatteita ei voi vaarantaa, ja sama pätee Ukrainan kaltaisten tärkeiden kumppaniemme kanssa luomiimme suhteisiin. Ukrainan kanssa saavuttamamme lähentymisen tahti ja vahvuus riippuvat näiden arvojen täydellisestä noudattamisesta.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, Ukrainan kansa on ilmaissut vahvasti ja toistuvasti suhtautuvansa myönteisesti siihen, että heidän maansa olisi tulevaisuudessa osa Eurooppaa. Ukrainasta saaduissa huolestuttavissa raporteissa kerrotaan kuitenkin sellaisista tapahtumista, jotka etäännyttävät maan Euroopasta. Tästä syystä käymme tätä keskustelua ennen kunnallisvaaleja. Meillä on mahdollisuus keskustella talousuudistuksista marraskuussa EU:n ja Ukrainan huippukokouksen yhteydessä.

Sen vuoksi meidän on keskusteltava salaisen poliisin harjoittamasta pelottelusta ja lehdistönvapauden rajoittamisesta sekä mahdollisuudesta osallistua vaaleihin ilman esteitä. Tällaisia tapahtumia ei voi tasapainottaa talouselämän hyvillä uutisilla. Taloudellisen vaurauden tavoittelu autoritaarisen hallinnon kautta on kiinalainen lähestymistapa, ei eurooppalainen. Ukrainassa nykyisten vallanpitäjien ei pitäisi antaa kuvitella, että he voivat päästä pälkähästä vain sen takia, että valtaosa Euroopan kansalaisista ei enää kiinnitä tapahtumiin huomiota tai koska edellinen hallitus kieltämättä epäonnistui hyvän hallinnon toteuttamisessa ja korruption torjunnassa. Nämä asiat pitävät paikkansa, mutta silti on esitetty, ettei valvontatoimintaa ole havaittu, eikä salainen poliisi ole tehnyt mitään käyntejä, joiden keskelle katolilaisen Lviv-yliopiston rehtori ja kansalaisjärjestöissä ja oppositiopuolueissa mukana olevat nuoret ovat joutuneet. Sähkön katkaiseminen yrityksiltä, tietokoneiden takavarikointi, puolueiden toimistojen valtaaminen oletettujen hyökkäysriskien perusteella ja kaikkien näiden tapahtumien kirjo ovat tapahtumia, jollaisia Ukrainassa on jo koettu. Tähän liittyy selvä toimintatapa. Salaista poliisia johtaa Valeriy Khoroshkovsky, joka todellisuudessa hoitaa mediaimperiumia ja on nyt myös jäsenenä komiteassa, joka nimittää maan vanhimman tuomarin. Myös tällainen toiminta etäännyttää Ukrainan Euroopasta. Politiikan harjoittamisessa ei enää juuri tarjoudu tasavertaisia mahdollisuuksia ennen kunnallisvaaleja. Oppositio on osittain jätetty vaalien ulkopuolelle samalla, kun sätkynukkepuolueita perustetaan spontaanisti ja alistuvaiset paikallisviranomaiset antavat niille luvan osallistua vaaleihin. Kievissä piirivaltuustoja lakkautetaan kursailemattomasti, jotta niiden alueilla ei voitaisi järjestää vaaleja. Hallituspuolue tietää, ettei se voi voittaa alueella nyt. Vallanpitäjien tavoitteena on ottaa valtaansa alueet, joilla on aikaisemmin ollut taipumusta olla niiden kanssa asioista eri mieltä.

Esitämme Euroopan kokemuksia vaihtoehtona. EU:n jäsenvaltiot tekivät tärkeitä päätöksiä demokraattisen yksimielisyyden mukaisesti hallituksen ja opposition välillä. Tämä oppositio on valmis ottamaan vastuun eurooppalaisten uudistusten, oikeusvaltion, kilpailukykyisen markkinatalouden ja Euroopan yhdentymisen hyväksi. Haluaisimme Ukrainan jatkavan kanssamme tämänkaltaisten suunnitelmien toteuttamista.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Kiitos, että annoitte luvan kysymykseeni. On aina hyvä, että tällainen keskustelu voidaan käynnistää. Esititte itse asiassa melko synkän kuvan siitä, mitä Ukrainassa parhaillaan tapahtuu, ja menitte jopa niin pitkälle, että vertasitte sitä Kiinaan. Uskotteko todella, että Ukrainan nykytilanne on niin vakava, että meidän olisi syydettävä vakavia syytöksiä maata vastaan? Mitkä ovat näkemyksenne Venäjästä tässä yhteydessä? Eikö Ukrainan ja Venäjän rinnastaminen ole epäoikeudenmukaista Ukrainaa kohtaan?

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler, PPE-ryhmän puolesta. – (DE) Arvoisa puhemies, totesin, että taloudellisen vaurauden tavoittelu autoritaarisen hallinnon kautta ei ole keino, jota voimme Euroopassa käyttää. Tiedämme tämän Kiinan esimerkistä. En tehnyt vertailua, vaan totesin yksinkertaisesti, että se olisi väärä keino, se olisi väärä keino Euroopalle. Hahmotelmani on mielestäni hyvin totuudenmukainen paikan päällä olevien ihmisten mielestä. Oletettujen taloudellisten saavutusten tehokkuus on vielä todistettava.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin, S&D-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, Ukraina on meille hyvin tärkeä maa. Se on maa, jolla on edessään paljon haasteita. Haluan kiittää komission jäsentä täydellisestä tilanteen kuvauksesta sekä odotustemme täydellisestä kuvauksesta.

Uusi hallitus valittiin vapailla ja oikeudenmukaisilla vaaleilla, jotka me kaikki tunnustimme. Nyt on oikea aika antaa tämän hallituksen tehdä työtään, eikä tuomita sitä ennakolta siitä, mitä se on saavuttanut ja mitä se ei ole saavuttanut heti sen toimikauden ensimmäisistä hetkistä lähtien. Tämän keskustelun todellinen ongelma on se, joka meillä on täällä. Yritämme liian nopeasti jakaa maan länsimyönteisiin ja itämyönteisiin kansalaisiin. Nyt meillä on ongelma, koska länsimieliset eivät ole vallassa, emmekä kykene tunnustamaan sitä, että itämieliset kykenevät saamaan aikaan jotakin ja edistämään sen Eurooppaan liittyviä odotuksia. Tämä on tämänpäiväisen keskustelun todellinen ongelma, ja meidän olisi ymmärrettävä, että todelliset Eurooppa-mieliset ovat Ukraina-mielisiä eli niitä, jotka kykenevät aikaansaamaan oikeusvaltion, demokratian ja Euroopan kaltaisen nykyaikaisen kehityksen maahansa.

Päätän puheenvuoroni yksinkertaisesti pyytämällä kollegoja lykkäämään päätöslauselmaa, joka meidän on määrä hyväksyä, koska ukrainalaisilla on edessään vaalit ja neuvottelut meidän kanssamme. Meidän ei pitäisi hyväksyä päätöslauselmia keskellä poliittista prosessia ja ennen kuin meillä on tosiseikat, joiden perusteella voimme tehdä päätelmiä.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, ALDE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, meillä on ilmeisesti vaikeuksia siinä, ettemme tiedä, miten hoitaa asioita itäisen naapurimme Ukrainan kanssa.

Tilanne on aivan yhtä vaikea Ukrainalle, joka suhtautuu Eurooppaan yhtenä päivänä kuin liittolaiseensa ja toisena päivänä pitää sitä ongelmana. Tästä syytä meidän olisi mielestäni oltava käytännöllisiä, tunnistettava perusrealiteetit ja löydettävä yhteisiä asioita asialistoiltamme saadaksemme aikaan sopimuksia.

Talousyhteistyö on aina ollut Euroopan tehokkain moottori, joka edistää integraatiota, ja Eurooppa on onnistunut menestymään tämän käytännöllisen lähestymistavan ansiosta vuodesta 1956 lähtien.

Näin ollen meidän on keskityttävä sekä institutionaalisiin että taloudellisiin uudistuksiin, joita Ukraina voi toteuttaa rinnakkain. Tämä kaksisuuntainen lähestymistapa on ainoa mahdollinen, mikäli haluamme luoda positiivisen kierteen, joka voi johtaa demokraattiseen vakauteen Ukrainassa ja sen itäisissä naapureissa.

Olisi korostettava terveen liiketoimintaympäristön tukemista ja toimivan markkinatalouden saavuttamista Ukrainassa kannustamalla sitä muun muassa tekemään kiinteistö- ja alv-uudistuksia sekä torjumaan korkealla tasolla harjoitettavaa korruptiota.

Tästä syystä katson assosiaatiosopimuksen olevan tehokas uudistuksen väline, ja sen vuoksi meidän olisi jatkettava neuvottelujamme yhä vahvemman ja kattavamman vapaakauppa-alueen perustamisesta ja Ukrainan liittymisestä energiayhteisöjen perustamissopimukseen.

Tältä osin suhtaudun myönteisesti Ukrainan liittymiseen WTO:hon. Se olisi nähtävä tärkeänä edistysaskeleena, jonka ansiosta Ukraina on yhä lähempänä Euroopan taloudellisten normien hyväksymistä.

Toivon, että kykenemme ratkaisemaan vapaakauppasopimuksen jatkuvaan lykkäämiseen liittyvän asian ja edistämään keskinäisen luottamuksen myönteistä kierrettä, joka on eduksi koko alueelle ja Euroopalle.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta.(DE) Arvoisa puhemies, haluan aluksi todeta, että minäkin tunnen huolta Ukrainan tilanteen kärjistymisestä ja epädemokraattisista tapahtumista. Olemme saaneet yhä vain uusia raportteja siitä, että toimittajien sananvapautta on rajoitettu, kansalaisjärjestöjen toimintaan sitoutuneita yksittäisiä jäseniä ja demokraattisen kehityksen puolesta työskenteleviä on jatkuvasti uhkailtu. Salaisen poliisin rooli antaa myös todellista aihetta huoleen. En kuitenkaan katso, että lehdistönvapautta ja demokraattista kehitystä koskevat kiistat yleensä alkavat viimeistä vaaleista – olen todennut tämän täällä usein – vaan pikemmin kaikki Ukrainan johtohahmot ovat toistuvasti käyttäneet valta-asemaansa väärin tarkoituksiin, joihin sisältyy heidän omien etujensa ajaminen. Tällainen väärinkäyttö pahenee entisestään, ja sen on todella herätettävä meissä huolta.

Emme tekisi itsellemme minkäänlaista palvelusta, jos hyväksyisimme tämän päätöslauselman olematta huolestuneista eräistä talouteen liittyvistä tapahtumista Ukrainassa. Olen aivan yhtä huolestunut siitä, miten Venäjän vaikutus Ukrainan talouteen, sen energia-alaan sekä muihin aloihin on järjestelmällisesti kasvanut. Sen takia neuvoisin, ettemme äänestä huomenna, vaan vasta sen jälkeen, kun valtuuskunta on vieraillut Kievissä. Valtuuskunta käy siellä ensi viikolla viikonloppuna. Meidän pitäisi äänestää ennen kuin pidämme huippukokouksen täällä sen jälkeen, kun kaikilla aloilla on tehty huolellisia valmisteluja niin, että saavutetaan yksimielisyys Euroopan parlamentin kannasta, joka koskee Ukrainan todellista tilannetta.

Olen noudattanut tätä linjaa demokratiaa edeltävistä ajoista asti aina uuteen kauteen, ja minulla on useita ukrainalaisia ystäviä. Ukraina oli oikein hyvällä tiellä. Meidän käsityksemme oli se, että edelliset vaalit pidettiin demokraattisen sopimusten mukaisesti. Jos tilanne ei nyt parane, vaan huononee edelleen, meidän olisi kuitenkin pohdittava hyvin tarkoin, miten puutumme tilanteeseen ja miten emme puutu siihen. Joka tapauksessa kehottaisin teitä olemaan tekemästä päätöstä ennen seuraavaa vierailuamme Ukrainaan. Äänemme kuuluu siellä paremmin, jos otamme keskustelussa esiin asioita, joita olemme käsitelleet päätöslauselmassa.

Kuten totesin, olen todella huolestunut. Olen saanut lukuisia raportteja siitä, että kaikki on menossa kielteiseen suuntaan. Emme kuitenkaan tee itsellemme minkäänlaista palvelusta, jos teemme mahdottoman keskustelusta paikan päällä ja teemme liian nopean ja hätäisen päätöksen.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński, ECR-ryhmän puolesta. (PL) Useat meistä ovat toimineet aktiivisesti oranssin vallankumouksen aikana auttamalla Ukrainan demokraatteja vaikeina aikoina. Olemme kuitenkin aina korostaneet sitä, että Ukrainassa tekemien toimiemme tarkoitus ei ollut tukea mitään tiettyä poliittista tahoa vaan auttaa tekemään Ukrainasta demokraattinen ja vapaa maa. Nykyään meidän olisi muistettava, että Euroopan parlamentilla ei ollut mitään osaa Ukrainan sisäpolitiikassa, vaan se toimi valvojana kahdella hyvin tärkeällä tavalla. Ensinnäkin säilytimme Ukrainan Eurooppaan liittyvät tavoitteet ja tuimme sitä niiden tavoittelussa ja toiseksi pidimme kiinni demokratiasta, ihmisoikeuksista ja kaikista arvoista, joita pidämme eurooppalaisina arvoina Ukrainassa. Mielestäni ehdotetun päätöslauselman sävy ei ole sellainen, joka auttaa niitä, jotka pitävät itseään Ukrainan ystävinä. Tänään käsiteltävänä oleva päätöslauselma vain työntää Ukrainaa lähemmäs Venäjää ja niitä kohti, jotka sanovat: "huomaatte vielä, että meillä ei ole mitään sijaa lännessä. Se sulkee ovensa edestämme".

Meidän on suhtauduttava avoimesti Ukrainaan, meidän on kerrottava sille, mitä eurooppalaiset normit ovat. Lisäksi meidän on jatkettava painostusta varmistaaksemme, että niitä todella noudatetaan, ja samalla meidän on ehdottomasti estettävä Ukrainaa kääntymästä takaisin kohti itää. Haluan kysyä jäsen Gahlerilta, jonka työtä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen politiikan parissa arvostan suuresti, miksi hänestä on tarpeen käyttää niin musertavia sanoja Ukrainasta. Haluan kuulla häneltä, käyttikö hänen kollegansa Angela Merkel tällaisia musertavia sanoja Venäjästä hiljattain pidetyssä tapaamisessaan pääministeri Putinin kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, EFD-ryhmän puolesta. (NL) Arvoisa puhemies, tämän viikon alussa Alankomaiden pääotsikoissa puhuttiin Ukrainasta, ja voin kertoa täällä istuntosalissa, että otsikot eivät olleet valitettavasti kovin imartelevia. Se tapahtui maanantaina. Lyhyesti todettuna, Ukraina on Itä-Euroopan Villi länsi. Ulkomaisten sijoittajien sanotaan pelkäävän laittomuutta, joka vallitsee tässä maassa, jossa viime viikolla jopa 3 000 rakennusta ja yritystä pakkolunastettiin petoksella ja väkivallalla. Tässä prosessissa on osallisena huijareita, jotka toimivat salaliitossa maan poliitikkojen kanssa petkuttaakseen yrittäjiä. Samalla EU:n jäsenvaltiot ovat olleet kaikkein suurimpia suoria ulkomaisia sijoittajia Ukrainassa vuodesta 1991 lähtien.

Arvoisa komission jäsen Füle, oletteko tietoinen näistä suurista huolenaiheista, jotka vaikuttavat eurooppalaisiin sijoittajiin Ukrainassa, ja mitä erityisiä toimia komissio on laatinut suojellakseen oikeutettuja ja laillisia eurooppalaisia liiketoiminnallisia etuja Ukrainan talouden piirissä? Se osoittaisi sitoutumista asiaan. Meillä ei ole mitään Ukrainaa vastaan. Puolueeni jopa kannattaa vahvasti Ukrainan mahdollista Euroopan unionin jäsenyyttä, mutta meidän on säilytettävä tietenkin vakaa näkökulma. Joudumme nyt todistamaan huolestuttavia tapahtumia ihmisoikeuksien saralla mutta myös talouden ja liiketoiminnan alalla.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Arvoisa puhemies, oranssin vallankumouksen aikaansaamat demokraattiset saavutukset on selvästi menetetty muutamassa kuukaudessa siitä, kun tämän vuoden helmikuussa pidettiin presidentinvaalit, joissa Viktor Janukovitš juhlisti paluutaan. Kun kuitenkin jopa rahoitusmarkkinat arvioivat uuden hallituksen olevan vakaampi ja ennustettavampi kuin oranssin vallankumouksen myötä perustettu hallitus, tämä on todennäköisesti selvä merkki siitä, että länsimaiden ja Euroopan käsityksiä demokratiasta ei voida siirtää suoraan toiseen maahan, ei myöskään niihin, jotka kuuluvat kommunismin jälkeisten vaikutusten piiriin. Perustuslakituomioistuimen nykyinen päätös voisi todella vahvistaa presidentin asemaa ja heikentää puolestaan parlamentin asemaa. Siitä voimme olla varmoja. Alueen tuntevat voivat todeta, että presidenttijohtoinen järjestelmä oli tosiasiassa jo luotu ennen muodollista tuomioistuimen päätöstä. Yhä lisääntyvät lehdistön- ja sananvapauden rajoitukset kyseenalaistavat presidentti Janukovitšin vakuuttelut siitä, että demokraattiset normit säilytetään. Jos presidentti onnistuu vahvistamaan omaa valtapohjaansa ja saamaan aikaan talouden elpymisen toteuttamalla keskeisiä uudistuksia Ukrainassa, joka on tietenkin yksi tämän maanosan köyhimmistä maista, silloin hän voi ehkä pitää presidentin valtaistuimensa pidempään. Mielestäni tämä olisi jotakin sellaista, joka Euroopan unionin olisi kiistattomasti ja yksinkertaisesti otettava huomioon.

 
  
MPphoto
 

  György Schöpflin (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, Ukrainan tapahtumat ovat selkeä esimerkki vanhasta sanonnasta, jonka mukaan valta turmelee ehdottomasti. Nykyinen johtava eliitti on pitänyt valtaa presidentti Janukovitšin valinnasta lähtien, ja useat aikaansaaduista asioista osoittavat siihen suuntaan, että vallan keskittämistä halutaan edistää.

Tämä kaikki on erityisen hätkähdyttävää, jos palautamme mieliin presidentinvaalien tulokset, joiden mukaan Janukovitš sai puolelleen pienen enemmistön ja jotka osoittivat, että hän sai vahvaa kannatusta vain maan etelä- ja itäosissa. Ukrainan nykypolitiikan hämmästyttävä piirre on kuitenkin se, että vaihtoehtoisia voimakeskittymiä on ohjattu tasaisesti syrjään. Tämä on vaikuttanut tiedotusvälineisiin, oikeusvaltion periaatteeseen, oppositioon, valtionhallinnon riippumattomuuteen, kaikkiin niihin. Erityisen huolestuttavaa on se, että salainen poliisi on saanut keinot puuttua hyvin laajalti maan asioihin.

Kaikki tämä ennakoi huonoa tulevaisuutta, etenkin jos ukrainalaiset aidosti pyrkivät kohti eurooppalaista tulevaisuutta, koska presidentti Janukovitšin rakentama järjestelmä vie pois päin Euroopasta eikä sitä kohti.

Muutoksista voidaan todeta korkeintaan se, että ne ovat tuoneet jonkin verran vakautta maahan, mutta yhä enemmän tämä vakaus enteilee pysähdystilaa ja paikallaanoloa. Samanaikaisesti on totta, että presidentti Janukovitš on varmasti parantanut suhteita Venäjän kanssa, mutta tämän myötä se on myös hyväksynyt jonkin asteisen alistumisen Moskovan suuntaan, mikä on uutta. Kysymys siitä, hyväksyykö Ukrainan yhteiskunta tämän muutoksen pitkällä aikavälillä, jää avoimeksi.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D). - (PL) Meidän on kysyttävä itseltämme, mitä Ukrainassa on oikeastaan tapahtunut, vallankaappaus vai kenties sotilaskaappaus? Ne olisivat ainoat tilanteet, joissa meidän olisi istuttava iltamyöhään laatimassa päätöslauselmia ja istuttava neuvottelupöydässä myös seuraavana päivänä. Neuvottelemme nyt tavalla, jossa ehdoton enemmistö yksinkertaisesti hallitsee tapaa, jolla päätöslauselmien sanamuoto laaditaan ja mitä niissä sanotaan. Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmän päätöslauselmaesityksessä käyttämä kieli on sellainen, jota käytetään Afrikan diktaattorien ja Etelä-Amerikan hallintojen tuomitsemiseen. Se ei ole oikea kieli, jota voi käyttää Ukrainan tilanteesta puhuttaessa. Haluaisin PPE-ryhmän jäsenten päättävän, pitäisikö meidän kuvailla Ukrainaa käyttämällä komission jäsen Fülen kieltä, kun hän sanoo "kyllä, mutta…", jolloin sanomme, että jotkut asiat ovat hyvin, mutta on monia asioita, joista emme pidä. Vai pitäisikö meidän sen sijaan käyttää kielteissävytteistä kieltä, jolla kerromme, että emme pidä mistään ja että kaikki asiat ovat tuomittavia.

Ukraina oli kaaoksen keskellä viiden vuoden ajan. Me näimme, mitä tuo kaaos oli. Autoimme demokraatteja ja autoimme kaikkia, jotka halusivat siirtyä kohti Euroopan unionia. Meillä on ollut kuusi kuukautta aikaa vakauttamiseen, jolla voi olla kielteinen seuraus, ja tehtävämme on korostaa näitä kielteisiä seurauksia, mutta ei nyt eikä tällä tavalla. Ymmärrän, että PPE on pahoillaan siitä, että Julija Tymošenko hävisi vaalit, mutta sanon teille, että se on valitettavaa. Ehkä hänellä oli mahdollisuus voittaa, mutta hän hävisi. Nyt hän on hävinnyt, joten meidän on myönnettävä se, mitä todella tapahtuu ja seurattava tarkoin Ukrainan viranomaisten toimia, mutta meidän ei kuitenkaan pidä heittää lasta pesuveden mukana.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal (ECR). - (PL) Olen hyvin kiitollinen komission jäsen Fülelle hänen rakentavasta kannastaan. Sen ansiosta saadaan aikaan suuria muutoksia EU:n ja Ukrainan välisiin suhteisiin. Kiitän myös jäsen Harmsia hänen tasapainoisesta kannastaan ja hänen aina niin viisaista sanoista Ukrainaa koskevassa aiheessa. Kaikki Etyjiltä saadut tiedot osoittavat, että Ukraina on yksi niistä harvoista entisen Neuvostoliiton maista, jossa on pidetty tähän mennessä kunnolliset vaalit. Tämä on Ukrainan saavutus, sekä oranssilla että sinisellä puolella. Se on saavutus, jota emme voi kyseenalaistaa ennen kuin seuraavat vaalit on pidetty. Euroopan unioni ja parlamentti tekisivät vakavan poliittisen virheen, jos ne kuuntelisivat Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraattien) ryhmää ja epäröisivät sitä, että vaalit voidaan järjestää menestyksekkäästi yhdessä harvoista Itä-Euroopan maista. Meidän pitäisi nyt auttaa Ukrainaa pitämään normaalit vaalit. Meidän ei pidä esittää minkäänlaisia johtopäätöksiä, ennen kuin ne on pidetty.

Haluaisin puhua tänään istuntosalissa paikalla oleville ukrainalaisille vieraille. Ukrainan paikka on täällä, tässä istuntosalissa, ja sen takia vaadimme teitä noudattamaan samoja normeja, joita sovellamme Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Tämän puolesta taistelitte yhdessä, olipa kyse sinisestä tai oranssista puolesta. Jokainen asia, jopa pieninkin asia, joka liittyy ihmisoikeuksiin tai lehdistönvapauteen, käydään täällä tarkoin läpi. Älkää olko hämmästyneitä, puhun ukrainalaisille veljillemme. Se johtuu siitä, että teitä kohdellaan eurooppalaisena maana eurooppalaisten normien mukaan.

Viimeinen vetoomukseni teille on se, että pyydän teitä hoitamaan asioitanne yhdessä Euroopan unionin toimielinten ja parlamentin kanssa. Uskomme, että tulevaisuudessa olette osa meitä. Tiedämme, että se ei tapahdu pian, mutta haluamme auttaa teitä tässä. Olen samaa mieltä jäsen Harmsin kanssa siitä, että päätöslauselmien aika on vaalien jälkeen. Juuri silloin, ennen EU:n huippukokousta, voimme keskustella asiasta avoimesti ja laatia kannan, jolla esitetään Euroopan parlamentin yhteinen kanta.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE). - (LV) Hyvät kuulijat, Ukraina on maa, jolla on suuri strateginen merkitys Euroopan unionille. Sen takia emme voi suhtautua välinpitämättömästi siihen, mitä maassa tapahtuu. Lokakuun 1. päivänä tuhannet ukrainalaiset valtasivat kadut osoittaakseen mieltä presidentti Janukovitšin alkuun panemia ja perustuslakituomioistuimen vahvistamia perustuslaillisia uudistuksia vastaan. On pantava merkille, että perustuslakituomioistuimen kokoonpanoa muutettiin hieman presidentin valinnan jälkeen. Nämä uudistukset toteutettiin ilman demokraattista keskustelua ja ilman Venetsian komission suostumusta. Muutokset heikentävät vallan tasapainoa ja uhkaavat oikeuslaitoksen riippumattomuutta Ukrainassa. Talousuudistukset ovat myös uhattuina. Ukrainalaiset ystävämme ovat ilmaisseet huolensa tulevien vaalien järjestämisestä, hallitsevan koalition liian suuresta edustuksesta keskusvaalilautakunnassa, kansalaisjärjestöihin kohdistettavista rajoituksista sekä valtion puuttumisesta oppositiopuolueiden toimintaan. Tämä on juuri se syy, miksi tätä päätöslauselmaa tarvitaan tänään. Valitettavasti hallitseva koalitio hylkäsi Ukrainan parlamentissa opposition esityksen, jossa ehdotettiin Euroopan unionin jäsenyyden ottamista Ukrainan ulkopolitiikan painopisteeksi. Meidän on kuitenkin edelleen korostettava yhteistyön merkitystä Ukrainan kanssa ja seurattava aikaansaatujen sopimusten täytäntöönpanoa. Euroopan unionin on vaadittava korruption torjumista, ja samanaikaisesti sen on autettava maata tässä torjuntatyössä. Lisäksi sen on vaadittava, että lehdistönvapaus taataan maassa. Sellainen tilanne ei sovi demokraattiseen valtioon, jossa mediapohatta johtaa valtion turvallisuuspalvelua ja toimii samalla korkean tuomarineuvoston jäsenenä, jolla on valta nimittää ja erottaa tuomareita. Yhteenvetona totean, että meidän on myös otettava myönteisiä edistysaskelia, kunhan kysymys ei ole pelkästään viisumivapauden käyttöönotosta tulevaisuudessa, vaan myös talousyhteistyöstä, etenkin energia-alalla, samalla, kun odotamme demokratian kehitystä Ukrainassa. Se olisi seuraavan päätöslauselman tavoite. Se pitäisi laatia vaalien jälkeen, ja siihen olisi sisällytettävä energia-ala, talous ja muut Ukrainalle tärkeät asiat. Kiitos.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, haluan esittää hyvin yksinkertaisen kysymyksen. Ehkä tämä on tulkintaongelma, mutta sanoitte, että Ukrainan nykyhallitus hylkäsi Euroopan unionin tulevan jäsenyyden.

Presidentin julkilausumasta ja Ukrainan parlamentin antamasta pitkän aikavälin politiikasta lausunnosta käy mielestäni ilmi, että Euroopan unionin jäsenyys on yksi maan tärkeimmistä painopisteistä.

Kysymys kuuluu siis, ymmärsinkö väärin puheenne vai ymmärsittekö te väärin Ukrainan presidentin lausunnon.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Selvennän mielihyvin tätä kysymystä. On selvää, että tuo oli virheellinen tulkinta. Ukrainan presidentti on ilmoittanut halukkuudestaan jatkaa lähentymistä Euroopan unionin kanssa. Tästä huolimatta Euroopan unionin jäsenyyttä ei ole Ukrainan parlamentin tekemän päätöksen mukaan otettu ensimmäiseksi painopisteeksi.

(Puhuja suostui vastaamaan sinisen kortin kysymykseen työjärjestyksen 149 artiklan 8 kohdan mukaisesti.)

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms (Verts/ALE).(DE) Arvoisa puhemies, haluan kysyä jäsen Vaiderelta jotakin. Nyt kun olemme esittäneet mustavalkoisena kaikki ne asiat, jotka liittyvät tyrmistykseemme vallan väärinkäytöstä ja tukahduttamisesta Ukrainassa, mitä syytä on vastustaa sitä, että toimitamme tämän tekstin Kieviin parin viikon päästä, jotta siitä voitaisiin keskustella ja päättää sitten, miten siitä edetään? Haluan kuulla vastauksen tähän kysymykseen, koska valtuuskuntamme saamasta edellisestä kokemuksesta tiedän, että tämä on kaikkein paras ja tuloksekkain tapa edetä etenkin, jos haluamme saavuttaa demokraattista vaikutusvaltaa.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Vastaan kyllä mielelläni. Hyvä jäsen Harms, jopa sen jälkeen, kun osallistuimme Ukrainan huippukokouksiin, olen jostakin syystä itsekin ollut huolestunut näistä viesteistä, joita parhaillaan saamme ukrainalaisilta ystäviltämme keskusvaalilautakunnan kokoonpanosta, lehdistönvapaudesta ja kansalaisjärjestöihin kohdistetuista rajoituksista. Nämä kaikki asiat ovat totta, ja juuri sen vuoksi ilmaisemme huolemme tästä, koska aluevaalit voitaisiin mielestäni järjestää paljon paremmassa ilmapiirissä. Kukaan ei estä meitä menemästä Ukrainaan ensi viikolla, jopa päätöslauselma mukanamme. Kukaan ei estä meitä laatimasta toista päätöslauselmaa talousasioista, kuten totesin. Meidän on ehdottomasti tehtävä näin, mutta demokraattisen tilanteen huononemiseen liittyvistä huolista totean, että meidän on valitettavasti, meidän on mielestäni…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Kristian Vigenin (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, haluan sanoa, että tämän päivän keskustelun laatu osoittaa, että sitä ei ollut valmisteltu. Emme tarvinneet tätä keskustelua, eikä nyt ole aika hyväksyä Ukrainaa koskevia päätöslauselmia, ei tänään eikä huomenna.

Minun on muistutettava teille, että puoli vuotta sitten maa oli romahduspisteessä ja lähellä ajautua kaaokseen. Edessämme oli politiikan, talous- ja rahoitusalan epävakaus, jopa syvä kriisi, mutta nyt näkymä on hyvin erilainen. Meidän on tunnustettava, että muutamassa kuukaudessa Ukrainan hallitus on onnistunut palauttamaan maan normaaliin tilaan, takaisin politiikan, talous- ja rahoitusalan vakauteen.

Ongelmia toki on, emme kiellä sitä. Meidän on kuitenkin myönnettävä, että he kuuntelevat puhettamme, ja joitakin korjaustoimia on jo tehty esimerkiksi vaalilakiin ja eräisiin vaalikäytäntöihin liittyvissä kysymyksissä. Siinä mielessä ääntämme kuullaan, kunhan emme huuda joka tilanteessa, vaan toimimme kohtuullisesti Ukrainaa kohtaan.

Tämän vuoksi teemme mielestäni karhunpalveluksen parlamentin valiokunnalle, joka matkustaa Ukrainaan 10 päivän päästä. Teemme itsellemme karhunpalveluksen, koska horjutamme rooliamme, jos hyväksymme tällaisia päätöslauselmia 10 päivää ennen vaaleja. Tällaista toimenpidettä ei ole koskaan ennen tehty. Se on selkeä yritys vaikuttaa vaaleihin. Meidän ei pitäisi sallia sitä, että parlamentti on osa tätä peliä.

Siksi ehdotan, että siirrämme päätöslauselman hyväksymistä tuonnemmaksi ja että pyydämme Ukrainan parlamentaarisen yhteistyövaliokunnan kollegoja tarkistamaan ukrainalaisilta kollegoiltaan nämä asiat, keskustelemaan näistä asioista…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Traian Ungureanu (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, Ukrainan uudet viranomaiset ovat uusia vain nimellisesti. Taantuminen kohti autoritaarisia käytäntöjä on leviämässä pitkin maata. Tulevien paikallisvaalien oikeudellisia puitteita on muutettu, ja ne saattavat vaarantaa oppositiopuolueiden mahdollisuuden osallistua vaaleihin. Perustuslakia on muutettu, ja tosiasiassa maahan on palautettu presidenttihallinto. Tiedotusvälineet ja kansalaisyhteiskunta ovat jatkuvan paineen alla, ja Ukrainan tiedustelupalvelu vaikuttaa elävän jälleen neuvostoaikoja.

Meidän on aika ilmaista selvästi huolemme päätöslauselman kautta. Ukrainan viranomaisten olisi saatava viesti siitä, että tiiviimpiä suhteita EU:n kanssa ei voi taata pelkästään ystävällismielisillä julistuksilla. Epädemokraattinen Ukrainan hallitus ei voi olla EU:n luotettava kumppani, ei etenkään strategisesti herkällä Mustanmeren alueella.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, mielestämme meidän kaikkien on toimittava velvollisuutemme mukaan. Ukrainan hallituksen on toteutettava oikeusvaltion periaate ja lehdistönvapaus, ja sen on tehtävä tämä tehokkaasti. Opposition on kuitenkin myös osoitettava, että se toimii vastuullisesti, eikä sen pidä antaa virheellisiä tietoja. Kun katson, montako päätöslauselmaesityksenne sisältämää väitettä nämä ihmiset välittömästi kielsivät, se osoittaa, miten paljon virheellistä tietoa täällä usein menee läpi. Myös meidän on osoitettava, että toimimme vastuullisesti. Emme voi antaa itsemme sotkeentua sisäisiin poliittisiin keskusteluihin. Hyvät kuulijat, kohdistan sanani erityisesti Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmälle, ja totean, ettei ole mitään järkeä puolustaa yhtä tai jotakin toista ryhmää Ukrainassa puoluepoliittisista syistä. Se ei ole meidän tehtävämme.

Ensi viikolla keskustelemme ulkoministerin kanssa, sitten pidetään vaalit, minkä jälkeen EU:n ja Ukrainan parlamentaarinen yhteistyövaliokunta matkustaa Ukrainaan, ja olemme aina – jäsen Gahler, pyydän teitä nyt olemaan oikeudenmukainen – vaalien jälkeen sitten kertoneet, ovatko asiat menneet hyvin vai ei sen sijaan, että ehätämme sanomaan vaaleja ennen, että asiat eivät suju hyvin. Tämä ei ole tehtävämme, ja vetoan teidän oikeudenmukaisuuteenne, jota yleensä osoitatte, ja pyydän teitä toimimaan myös tässä tapauksessa oikeudenmukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE). - (PL) Ainoastaan ne, jotka ovat eläneet sosialistisen järjestelmän alaisuudessa, voivat täysin ymmärtää niitä maita, jotka ovat kokeneet henkilökohtaisen vapauden puutteen, lehdistönvapauden ja tiedotusvälineiden vapauden puuttumisen tai sen vaikean tien, joita nämä maat joutuvat kulkemaan. Ymmärrän niitä, jotka ovat tänään ilmaisseet huolenaiheitaan ja puhuneet ihmisten oikeuksien kunnioituksen puutteesta ja monitahoisista ongelmista, joiden kanssa Ukraina nyt kamppailee. Meidän on kuitenkin myös tunnustettava pienet mutta samalla positiiviset muutokset, kuten hiljattain pidetyt demokraattiset vaalit, joissa me Euroopan parlamentin edustajat toimimme tarkkailijoina.

Pyydän suhtautumaan hienotunteisesti miljoonien Ukrainan kansalaisten ja satojen nuorten ukrainalaisten tilanteeseen. He luottavat Euroopan unioniin, apuumme demokratian rakentamisessa sekä kansalaisyhteiskunnan luomisessa. On hyvin helppoa arvostella, mutta puolalaisena naisena muistan, että meitäkin on joskus autettu.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Kyriakos Mavronikolas (S&D).(EL) Arvoisa puhemies, minäkin haluan yhtyä niihin, jotka ovat väittäneet, että ei ole mitään järkeä laatia tällaisia päätöslauselmia pikaisesti, etenkään ennen vaaleja ja mikä tärkeintä, ennen Euroopan parlamentin vierailua Ukrainaan. Tämä hallitus valittiin vasta hiljattain, ja on totta, että ongelmia on, mutta meidän on tunnustettava, että hallitus valittiin demokraattisesti, ja sen on annettava tehdä työtä tavoitteidensa saavuttamiseksi. Päätöslauselma olisi järkevä vasta Ukrainassa pidettävien tulevien vaalien jälkeen.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Minulla oli kysymys kollegalleni jäsen Vaiderelle, mutta haluan puhua siitä, mitä minulla on mielessäni. Se, että haluamme hyväksyä Ukrainaa koskevan päätöslauselman nyt eikä huomenna, ei ole hyvin ajoitettu päätös, eivätkä Ukrainan kansalaiset, jotka turvautuvat Euroopan parlamenttiin kiitollisina, ymmärtäisi meitä. Tämän vuoksi se, mitä päätöslauselmaan on nyt kirjoitettu, ei ole ensinnäkään paras mahdollinen teksti sävyltään, se ei ole riittävän tarkka, ja se sisältää joitakin asiavirheitä.

Jäsen Vaidere mainitsi täällä, että Venetsian komission puheenjohtaja on arvostellut perustuslain muuttamista. Minulla on häneltä saatu tänään päivätty kirje, jossa hän toteaa olevansa hämmästynyt siitä, että tämä asia on otettu esiin päätöslauselmassamme, ja hän sanoo selkeästi, että hän ei toiminut niin täällä, siellä eikä missään muualla.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR). - (PL) Toisin kuin jäsen Vigenin ajattelee, mielestäni tämänpäiväinen keskustelu on ollut erinomainen ja hyvin hyödyllinen. On harvinaista, että parlamentin istuntosalissa käydään tällaista keskustelua, josta haluan kiittää kaikkia. Jäsen Łukacijewskan puheenvuorosta käy ilmi, että jopa Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmän mielipide jakautuu tässä asiassa, mikä on hyvä uutinen. Meidän on kiitettävä sosialisteja ja erityisesti jäsen Swobodaa, jäsen Severiniä ja jäsen Siwiecia siitä, että he ovat ymmärtäneet, ettei ennen vaaleja pidä tehdä päätöksiä, jotka ovat niin epäsuotuisia ukrainalaisille ystävillemme. Komission jäsen Füle ja parlamentin jäsen Harms ovat myös oikeassa ottaessaan esiin eräitä seikkoja, jotka aiheuttavat huolta ja joista olemme myös tietoisia.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL). - (CS) Hyvät kuulijat, vetäkäämme yhtä köyttä ja yrittäkäämme kerrankin ajatella. Viikon aikana ei ole tehty minkäänlaisia lakimuutoksia eikä muutoksia vaalilautakunnan kokoonpanoon. On mielenkiintoista, että aina kun tietyt poliittiset tahot kokevat, että niiden liittolaiset Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevassa maassa eivät ole voittaneet, nämä tahot ilmaisevat huolensa demokratian tilasta kyseisessä maassa. Olen samaa mieltä siitä, mitä jäsen Kamiński ja muut ovat todenneet. Tarvitaan varmasti Euroopan parlamentin toimia, joilla edistetään demokratian kehittymistä ja parannetaan edellytyksiä suhteiden keskinäistä kehittämistä varten. Pyrkimyksillä Ukrainan hallituksen vakautustoimien tukemiseksi astuttiin ilmeisesti joidenkin sellaisten tahojen varpaille, jotka nauttivat kaaoksesta ja laittomuuden tilasta. Kollegani pitävät heitä todennäköisesti parempina kumppaneina kuin nykyistä hallitusta. Ehdotan, että päätöslauselmaesitystä lykätään ja jatketaan tästä aiheesta keskustelua sen jälkeen, kun valtuuskunta palaa Kievistä.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) Mielestäni Ukraina on yksi Euroopan unionin lähimpiä mahdollisia kumppaneita.

Ukrainalaiset ovat paljon lähempänä Euroopan sivilisaatiota kuin turkkilaiset tai albanialaiset. Ukrainan kansa on vapaasti valinnut muutoksen, koska demokraattiset oranssit vallanpitäjät ovat ajaneet maansa köyhyyteen, toivottomuuteen ja rappioon. Viktor Janukovitš oli pitkään oppositiossa, ja hänen asenteensa nykyistä oppositiota kohtaan kuvastaa sitä kohtelua, jota hän sai osakseen oransseilta johtajilta. Lisäksi meidän on myös tunnustettava se, että hän todennäköisesti muistaa aikaisemman vaiheen, jolloin oranssi liitto vainosi häntä, ja Euroopan unioni reagoi pelkästään hymyilemällä hyväntahtoisesti. Ellemme halua menettää Ukrainaa tulevana jäsenenä, meidän on oltava kärsivällisiä ja keskityttävä taloudelliseen yhteistyöhön. Meidän on rakennettava keskinäisen luottamuksen ilmapiiri. Meidän on selitettävä hallitukselle, että oppositiolla on oikeutettu paikka demokraattisessa yhteiskunnassa. Oppositiolle on sanottava, että jollei se saa riittävää kannatusta kansalta, sillä ei ole oikeutta kilvoitella vallasta.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, koska minulle puhuttiin henkilökohtaisesti, haluaisin antaa minuutin mittaisen vastauksen "catch the eye" -menettelyn mukaisesti. Sopiiko se?

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Arvoisa puhemies, energiayhteisön perustamisella vuonna 2006 luotiin integroidut Euroopan energiamarkkinat kaasulle ja sähkölle, ja Ukrainan suunnitellun jäsenyyden on tarkoitus turvata energian toimitus Itä-Euroopan suuntaan. Tämä on hyvä asia, koska viime vuosina on ollut muutamia vakavia ongelmia, ja etenkin Venäjän ja Ukrainan välisellä kaasukiistalla oli vakava vaikutus EU:n jäsenvaltioiden kaasutoimituksiin. Tämän seurauksena oli tietenkin selvää, että Venäjä lopetti kaasutoimitukset hintakeskustelujen aikana ja yksin kotimaassani Itävallassa Venäjältä tulevien kaasutoimitusten määrä laski 33 prosenttia, ja myös Ranskassa, Unkarissa ja Italiassa toimitusten määrä laski 20–40 prosenttia. Tällä kehotetaan komissiota energiayhteisön koordinoijana tarttumaan Ukrainaa käsivarresta ja muistuttamaan sitä sen velvollisuuksista, jotka koskevat Euroopan toimitusvarmuutta. Jäsenvaltioiden energiatoimituksen ei pidä yksinkertaisesti antaa muodostua pelinappulaksi Venäjän ja Ukrainan välisessä hintasodassa. Voimme käydä hyviä keskusteluja, mutta meidän on myös käytettävä kovia otteita ja turvattava jäsenvaltioidemme energiatoimitukset, tätä pyydän.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Nedelcheva (PPE).(BG) Euroopan parlamentti on aina tukenut Ukrainaa sen matkalla kohti demokratiaa, joka perustuu oikeusvaltion periaatteeseen sekä siihen periaatteeseen, jonka mukaan se jakaa kanssamme Euroopan yhdentymiseen liittyvät yhteiset arvot.

Vaalit toimivat minkä tahansa demokratian mittarina. Tämän ansiosta voimme arvioida demokraattisen prosessin laatua, instituutioiden vakautta, poliittisten puolueiden kypsyyttä sekä kansalaisyhteiskunnan näkemyksiä. Suhtaudun myönteisesti Ukrainan viranomaisten päätökseen kutsua tarkkailijoita vaaleihin, jotka pidetään 31. lokakuuta.

Luotan siihen, että heidän tehtävänsä ansiosta luottamus vaaliprosessiin kasvaa, ja heidän havaintonsa auttavat vahvistamaan sen, että Ukrainan instituution toimet ovat avoimia ja puolueettomia. Vaaleista huolimatta perustuslain on Ukrainan korkeimpana lakina turvattava viranomaisten tasapainoinen toiminta ja niiden keskinäinen valvonta.

Ukraina voi luottaa eurooppalaiseen kumppaniinsa siinä, että se tukee sitä johdonmukaisesti sen pyrkimyksissä saada aikaan uudistus ja vakaus. Euroopan unionin ja sen kansalaisyhteiskunnan mielipiteet panevat uutta vauhtia asioihin ja takaavat viime kädessä onnistumisen.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D). - (LT) Viime viikolla Ukrainan presidentti Viktor Janukovitš teki virallisen vierailun kotimaahani Liettuaan, jossa hän vahvisti jälleen kerran Ukrainan tavoitteen tulla Euroopan unionin jäseneksi. Sen saavuttamiseen menee epäilemättä useita vuosia, ja maan on tehtävä paljon kotitehtäviä ja useita uudistuksia on toteutettava eri aloilla, kuten ihmisoikeuksien varmistamisessa, korruption torjunnassa, köyhyyden voittamisessa ja demokratian vahvistamisessa. Olen kuitenkin yhtä mieltä täällä Euroopan parlamentissa puhuneiden kollegojeni kanssa siitä, että meidän ei pidä välittömästi tuomita Ukrainaa maana, eikä meidän pitäisi estää sitä kehittymästä tasavertaiseksi kumppaniksi. Sen vuoksi toistan, että Euroopan parlamentin on todella tehtävä yhteistyötä tasavertaisina kumppaneina ja autettava Ukrainaa kulkemaan kohti Euroopan unionia.

 
  
MPphoto
 

  Ivo Vajgl (ALDE). - (SL) Ukraina on Euroopan unionin suuri ja tärkeä kumppani ja maa, jolla on kiistatta eurooppalainen tulevaisuus edessään. Kaikkein huonoin palvelus, jonka voimme mielestämme tehdä Ukrainalle, maalle, jolla on monimutkainen sisäinen rakenne ja vaikea historia, on se, että puhumme siitä kuin se olisi puolueiden keskinäisten tai ideologisen kaupan kohde.

Tästä syystä jokainen hyväksymämme asiakirja on oltava hyvin harkittu ja hyvin tasapainotettu. Opposition aikaisemmin muodostanut ryhmä on nyt hallituksessa, ja tämä voi tapahtua missä tahansa muussa maassa, joka järjestää demokraattiset vaalit. Siten on helppo ymmärtää, että oppositio on tyytymätön, koska se on menettänyt vallan. Se saa kuitenkin mahdollisuutensa, kun aika on sopiva ja jos äänestäjät niin päättävät. Mielestäni on väärin, että tartumme pelkästään yhden puolen väitteisiin, ja ennen kaikkea haluan sanoa, että olen luottavainen…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, Ukraina on suurin eurooppalainen assosiaatiokumppani, ja minäkin toivon, että siitä tulee jonakin päivänä Euroopan unionin jäsen. Monen puhujan tavoin minullakin on epäilyksiä Euroopan parlamentin päätöslauselman sopivuudesta ennen paikallisvaaleja, ja ryhmäni eli ECR-ryhmä on esittänyt useita tarkistuksia, jotta päätöslauselma olisi tasapainoisempi eikä niin itseään toistava.

Viktor Janukovitš voitti vaalit ja hänestä tuli demokraattisesti valittu presidentti, vaikka marginaali olikin pieni. Kievissä on todella nähtävissä joitakin huolestuttavia autoritaarisia suuntauksia, jotka liittyvät yrityksiin palauttaa lehdistönvapauteen kohdistettava niin kutsuttu temniki (tiedotusvälineille osoitetut tiedotusohjeet) sekä oligarkin johtaman turvallisuuspalvelun käyttöön poliittisia tarkoituksia varten. Länsi seuraa kuitenkin tapahtumia tiiviisti. Presidentti Janukovitš on nyt paineen alaisena. Oranssin vallankumouksen perintö on edelleen vahva, ja siitä syntynyt Ukrainan kansalaisyhteiskunta on hyvin vankka.

Kaikki tietävät, että minulla on läheiset suhteet opposition johtohahmojen kanssa, mutta minustakin meidän pitäisi välttää puuttumasta liikaa Ukrainan sisäisiin kotimaan asioihin ja poliittisiin asioihin, jotka saattavat kostautua täällä parlamentissa, ja meidän olisi annettava…

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE). - (PL) Täsmälliseen samoja perusteluja esitettiin ennen presidentinvaaleja, kun pohdimme parlamentissa, mikä päätöslauselma pitäisi hyväksyä ja minkälainen kantamme olisi oltava siinä, mitä Ukrainassa tapahtui ennen presidentinvaaleja. Päätimme, että antaisimme päätöslauselman vaalien jälkeen, ja niin teimme. Vaadimme hallitusta ja oppositiota kunnioittamaan ihmisoikeuksia, sananvapautta ja kokoontumisvapautta.

Päätöslauselmasta on kulunut useita kuukausia, ja voimme jo nyt huomata, että eräitä sen lausekkeita ei ole noudatettu. Sen vuoksi ymmärrän sen huolen, että joitakin oikeuksia saatetaan rikkoa paikallisvaaleissa, joilla on keskeinen merkitys demokratian edistämisessä, sen vahvistamisessa ja vakiinnuttamisessa. Myös sen vuoksi olen yksi päätöslauselman laatijoista.

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, kiitän teitä siitä, että sain tämän tilaisuuden ottaa kantaa tähän hyvin kiinnostavaan keskusteluun. Korostan puheenvuorossani kolmea seikkaa.

Haluan ensiksi vastata jäsen Belderin esittämään konkreettiseen kysymykseen investointi- ja liiketoimintaympäristöstä. Ukrainassa on tehtävä enemmän tällä saralla. Se on selvä asia, ja olen tuonut tämän kysymyksen esiin monta kertaa joko assosiaationeuvostossa tai eri kokouksissa. Edellinen kerta, kun minulla oli tilaisuus ottaa asia esiin, oli pääministeri Azarovin kanssa pidetyssä tapaamisessa viime viikolla. Ukrainan parlamentissa käydään nyt keskustelua lukuisista asioista, kuten julkisia hankintoja koskevasta lainsäädännöstä ja mahdollisuudesta vetäytyä tästä lainsäädännöstä eri tarkistusten kautta.

Oikeusvaltioon liittyvässä asiassa on tehtävä enemmän ja olemme tietenkin seuranneet hyvin kiinnostuneesti Mittalin tapausta viime päivinä. On tehtävä enemmän, jotta saadaan aikaan sitoumus ja lupaukset alv-asian käsittelemiseksi. Tämä kysymys vaivaa myös yrityksiämme. Ukrainan viranomaisiin tekemiemme yhteydenottojen ja liikemiesten kanssa pitämämme säännöllisen yhteydenpidon kautta olemme valmiit suojelemaan eurooppalaisten sijoittajien ja eurooppalaisten liikemiesten etuja.

Toinen asiani on se, että tämä Ukrainan kanssa aloittamamme prosessi ei ole helppo. Tämä on prosessi, jossa Euroopan tulevaisuudesta esitettävät julkilausumat voivat joskus olla hyödyllisiä, mutta niillä ei täytetä lupauksia. Enemmän saadaan aikaa sillä, että Ukrainaan luodaan enemmän Euroopan unioniin suuntautuvaa ajattelutapaa.

Maa tarvitsee tukeamme. Se tarvitsee myös sitä, että esitämme sille aika ajoin tilannekatsauksen. Sitä se odottaa meiltä.

Meitä ei pidä kuitenkaan sysätä vääränlaiseen keskusteluun siitä, mikä on vielä tärkeämpää eli vakaus tai arvojen noudattaminen ja niihin sitoutuminen. Tästä pääsenkin kolmanteen asiaani.

Kukapa minä olen kommentoimaan päätöslauselmaesitystä parlamentille, mutta silti totean, että juuri se, että tämä keskustelu on käyty, on jo välittänyt arvokkaan signaalin. Se, että parlamentin edustajat matkustavat pian Ukrainaan ja välittävät useimmat näistä viesteistä, on mielestäni jo itsessään arvokas viesti. Toinen hyvin arvokas viesti siitä, mitä meidän olisi odotettava ukrainalaisilta, on se, että 31. lokakuuta pidettävät tulevat paikallisvaalit vahvistavat uudelleen heidän maansa demokraattisen asennoitumisen.

Päätän nyt puheenvuoroni, jos se sopii.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Jäsen Gahlerilla on nyt puheenvuoro työjärjestyksen 151 artiklan 1 kohdan nojalla henkilökohtaisista viittauksista.

Pyydä teitä puhumaan lyhyesti ja vastaamaan henkilökohtaisiin viittauksiin.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, haluisin vastata yksityiskohtaisesti siihen, mitä jäsen Swobodalla oli sanottavanaan. Hän esitti asian, joka ei ollut täysin totuudenmukainen. On totta, että päätöslauselmassamme Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ryhmä mainitsi virheellisesti Venetsian komission. Olen keskustellut jäsen Markertin kanssa, ja hän kertoi minulle, mitä hän todella sanoi. Tämän vuoksi yhteinen päätöslauselma ei sisällä enää kyseistä mainintaa. Näin ollen ymmärrätte, että se ei ole enää keskustelun aihe.

Puhuitte yleisesti oikeusvaltion periaatteesta. Olisin kuitenkin toivonut, että olisitte Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmän edustajana sanonut jotakin selkeää ja täsmällistä niistä asioista, joita salainen poliisi tekee maassa. Kun puolueille ei anneta maassa lupaa osallistua vaaleihin, toimintaa voi todella arvostella jopa ennen vaaleja, koska missään tilanteessa vaalien tulokset eivät voi täyttää demokraattisia normeja ja eurooppalaisia normeja.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Arvoisa puhemies, tämän ei pitäisi olla vuoropuhelu. Jäsen Gahler, totean kuitenkin, että teille pitäisi ainakin selventää, että tein jopa ryhmäni puolesta laaditussa lehdistötiedotteessa hyvin selväksi, että salaista palvelua on valvottava. Otin asian esiin myös keskusteluissani pääministeri Azarovin kanssa. Kantamme tästä asiasta on hyvin selvä.

Pyytäisin teitä vielä kerran miettimään yön yli sitä, olisiko todella järkevämpää hyväksyä laajana yhteisönä yhteinen päätöslauselma kuin hyväksyä pienellä enemmistöllä päätöslauselma, kuten nyt saatettaisiin tehdä. Miettikää tätä asiaa vielä. Se olisi järkevää.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (ES) Keskustelun päätteeksi olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(1).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan huomenna torstaina 21. lokakuuta 2010 klo 12.00.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), kirjallinen. (LT) Ukrainalla on aina ollut keskeinen rooli EU:n itäisessä kumppanuudessa. Sen koko, sijainti ja historian vaiheet tekevät siitä tärkeän sillan idän ja lännen välillä. Ei ole kovin yllättävää, että kuten aikaisemminkin, Eurooppa seuraa myös nyt tiiviisti Ukrainan poliittisia tapahtumia. Nykytilanne ei kuitenkaan ole täysin selvä. Meidän on tunnustettava, että uusi hallitus valittiin vapailla ja demokraattisilla vaaleilla ja että se auttoi Ukrainaa pääsemään ulos siitä taloudellisesta ja poliittisesta kaaoksesta, joka vallitsi maassa puoli vuotta sitten. Toisaalta emme voi olla piittaamatta lehdistönvapauden alalla esiintyvistä huolestuttavista suuntauksista. Olen kuitenkin yhtä mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka totesivat tämänpäiväisen päätöslauselman olevan huonosti ajoitettu. Mielestäni meidän on lykättävä sitä, ja sen jälkeen, kun ensi viikoksi suunniteltu Euroopan parlamentin valtuuskunnan vierailu on toteutettu ja tulevat kunnallisvaalit sekä EU:n ja Ukrainan välinen huippukokous pidetty, voimme laatia tasapainoisemman ja tasapuolisemman kannan. Ukraina voi tarjota hyvän esimerkin Itsenäisten valtioiden yhteisölle siitä, miten edetä toimissa, joilla lähennytään EU:ta ja samalla ylläpidetään hyviä suhteita Venäjän kanssa.

 
  
MPphoto
 
 

  Indrek Tarand (Verts/ALE), kirjallinen.(EN) Annan arvoa Ukrainaa koskevalle keskustelulle, jossa mielipiteitä ilmaistaan selkeästi. Yhteenvetoni on se, että Ukrainan demokratia tarvitsee tukea, mutta ei tämän asiakirjan muodossa. Olisi tärkeämpää luoda edellytykset kehitykselle. Yksi niistä on jännitteen lieventäminen alueella. Sen vuoksi olen muuten sitä mieltä, että Ranskan suunnitelma myydä Mistral-sotalaivoja Venäjälle, on pysäytettävä.

 
  
 

(Istunto keskeytettiin klo 17.55, ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

 
  
  

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 2. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus