Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

B7-0592/2010

Rozpravy :

PV 21/10/2010 - 11.2
CRE 21/10/2010 - 11.2

Hlasování :

PV 21/10/2010 - 12.2

Přijaté texty :


Rozpravy
Čtvrtek 21. října 2010 - Štrasburk Vydání Úř. věst.

11.2. Kambodža, zejména případ Sama Rainsyho
Videozáznamy vystoupení
PV
MPphoto
 

  Předsedající. − Dalším bodem je Kambodža, zejména případ Sama Rainsyho.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, autorka. Pane předsedající, Sam Rainsy je naším kolegou, poslancem kambodžského parlamentu. Tato skutečnost sama o sobě vedla k pokusům o atentát a mnoha politickým i právním útokům od vládnoucí strany, včetně 12letého trestu odnětí svobody. Vládnoucí straně se očividně nelíbí, že Sam Rainsy odsuzuje korupci a zneužívání lidských práv.

Ráda bych této vládnoucí straně připomněla, že EU je pro Kambodžu největším dárcem a že tato pomoc je podmíněna dodržováním lidských práv a základních svobod.

V roce 2006 získal Sam Rainsy Cenu za svobodu organizace Liberal International. Tuto cenu dostal za hájení svobod, které v tomto Parlamentu sdílíme. Proto kambodžské úřady vyzýváme, aby provedly doporučení zvláštního zpravodaje OSN pro lidská práva v Kambodži.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor. Pane předsedající, jak již bylo řečeno, Evropská unie představuje pro Kambodžu největšího dárce a je více než oprávněné chtít po kambodžských úřadech nejen to, aby se pustily do politických a institucionálních reforem a vytvářely demokratický stát řízený právním řádem a založený na úctě k základním svobodám a právům, ale také aby daly najevo vůli účinně bojovat proti šířícímu se moru korupce, rozsáhlému odlesňování vedoucímu k vystěhovávání obyvatel, zabírání půdy a sexuální turistice. Je oprávněné chtít, aby odmítly současnou kulturu beztrestnosti a všechny, kteří se na podobných činnostech podílejí, postavily před soud.

Záruka svobodného a spravedlivého politického vyjadřování bez zastrašování nebo pronásledování je rovněž nezbytností. Konkrétně bychom měli jasně říci, že jsme znepokojeni perzekucí a odsouzením ke 12 letům vězení vůdce opozice Sama Rainsyho kvůli gestu vnímanému jako symbolické a čistě politické povahy. Je obzvlášť znepokojivé, že pokud bude tento trest vykonán, zabrání Samovi Rainsymu účastnit se parlamentních voleb v roce 2013, a to bude mít důsledky nad rámec Rainsyho případu, neboť se dotkne opozice jako takové.

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, autorka. (FR) Pane předsedající, jedná se o naléhavé usnesení, v němž jde především o Sama Rainsyho, občas kontroverzní postavu, což ovšem nesmí odvést naši pozornost od skutečného demokratického problému, který se za jeho případem skrývá.

Sam Rainsy je tedy, jak už bylo řečeno, liberální postavou a protivníkem vůdce Hun Sena. Pan Rainsy byl již dříve odsouzen k 18 měsícům vězení, v roce 2006 byl ale osvobozen. Hun Sena obvinil z toho, že stál za granátovým útokem v roce 1997.

Nyní byl obviněn z toho zločinu – jak bylo řečeno, symbolického – že přesouval hraniční sloupy na sporné hranici mezi Vietnamem a Kambodžou a distribuoval takzvané falešné mapy. Být dvanáct let mimo dění je mnoho, ve skutečnosti je však jasné, o co tady vlastně jde. Jediným cílem je zabránit mu účastnit se příštích voleb v roce 2013, neboť je vůdcem druhé opoziční politické strany v zemi.

Politická atmosféra v Kambodži je proto tísnívá, volby se blíží a na řadu přicházejí taktiky ke získání hlasů, znatelný je příklon k autoritářství a já bych kromě Rainsyho případu ráda zmínila také perzekvované představitele nevládních organizací: političku Mu Sochua, obviněnou z očerňování premiéra, novináře Hanga Chakru, uvězněného za odsouzení korupce v kruzích místopředsedy vlády Sok Ana, a další.

Ráda bych tedy pouze připomněla, jak už to učinili jiní, že jsme dárci, že máme dohodu o spolupráci, která stanoví, že základní svobody musí být respektovány. Zároveň vyzývám k vytvoření havarijního humanitárního plánu pro ty, kteří byli postiženi ve stavebnictví a v textilním odvětví. To je také důležité.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, autor. Pane předsedající, ačkoli je Kambodža na papíře pluralitní demokracií, uznávaná nevládní organizace Human Rights Watch tvrdí, že politici a novináři kritizující vládu čelí násilí a zastrašování.

Soudní systém je navíc slabý a podléhá politickým vlivům. Vláda nadále zavírá oči před podvodným zabíráním půdy zemědělců, nelegální těžbou dřeva a rozsáhlým drancováním přírodních zdrojů země.

Sam Rainsy, vůdce opozice, v současné době v exilu ve Francii, byl v nepřítomnosti odsouzen k deseti letům vězení. Jeho takzvaným zločinem bylo to, že poukázal na vládní vyvlastňování půdy venkovských zemědělců po rozhovorech o hranicích se sousedním Vietnamem, během nichž byl obviněn z toho, že vykopával hraniční sloupy.

Dnešní usnesení slouží jako včasná připomínka kambodžské vládě, že pokud usiluje o bližší vztahy s EU, měla by zaručovat a dodržovat základní svobody a lidská práva. V opačném případě Kambodža riskuje, že bude v očích mezinárodního společenství zařazena do stejné kategorie jako vyvrhel Barma.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, autorka. Pane předsedající, pan Rainsy, vůdce opozice, byl v nepřítomnosti odsouzen ke 12 letům vězení. Jeho soud neproběhl v souladu s mezinárodními požadavky na spravedlivý a nestranný soud a jeho odsouzení bylo politicky motivované. Podobná odsouzení členů opoziční strany jsou poměrně obvyklá a ukazují, že v Kambodži žádná nestranná justice neexistuje. Taková soudní rozhodnutí porušují lidská práva, a to včetně svobody vyjadřování a práva na spravedlivý soud.

Jsem důrazně proti obvinění Sama Rainsyho a ostatním, kteří využívají své svobody vyjadřování a vyzývají kambodžskou vládu, aby skončila se svojí současnou tyranií. Na mezinárodní úrovni musíme Kambodžu upozornit na to, že má usilovat o demokracii a neuplatňovat selektivní vynucování práva v rozporu s právy jednotlivců. Především vyzývám Komisi, aby Kambodžu vyzvala k neuplatňování nových opatření proti nevládním organizacím, která omezují opozici a občanskou společnost.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah, za skupinu PPE. (FI) Pane předsedající, chování vůči Samovi Rainsymu je jenom špičkou ledovce, pokud jde o autoritářský přístup, který kambodžská vládnoucí strana uplatňuje s cílem udržet si politickou moc nad justicí, aby tak umlčela kritiku vlády. Tato vláda má jako svoji hlavní prioritu potlačování občanské společnosti a šíření vlády jedné strany. To se odráží i v Rainsyho trestu, který mu má zabránit účastnit se voleb v roce 2013.

Jak už zde bylo řečeno, EU je pro Kambodžu největším dárcem a z toho důvodu je důležité, abychom se v tomto usnesení nespokojili s pouhým slovním odsouzením četných porušení lidských práv v této zemi, neexistence řádného a životaschopného soudního systému a politizace vojenských sil. Musíme jim zcela konkrétním způsobem připomenout dohodu o spolupráci mezi EU a Kambodžou a její první článek, který vyzývá k respektování lidských práv. Pokud budou občanské svobody nadále potlačovány, musí být vyvozeny důsledky a EU musí další poskytovanou pomoc podmínit jasným zlepšením situace v oblasti lidských práv.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, za skupinu S&D.(RO) Dvanáctiletý trest odnětí svobody, k němuž byl kambodžský vůdce opozice Sam Rainsy odsouzen, je ve skutečnosti vážným porušením lidských práv a křiklavou ukázkou autoritářského režimu, který politickému životu v Kambodži vládne. Po trojnásobném vyloučení z Národního shromáždění a odebrání poslanecké imunity, společně s četnými pokusy o atentát a vraždami jeho stoupenců, byl Sam Rainsy za své protesty tentokrát odsouzen v nepřítomnosti, a to se zřejmým politickým úmyslem.

Hlavním cílem trestu uděleného v září je zejména zabránit vůdci opozice kandidovat ve volbách, které se mají konat za více než dva roky. Takovýto postup snižuje šance Kambodži jednou provždy dosáhnout demokracie. K požadavkům podaným prostřednictvím tohoto usnesení kambodžské vládě a vyzývajícím k zastavení politických perzekucí bych ráda připojila požadavek mířený na vysokou představitelku Evropské unie pro zahraniční věci na vyvinutí nezbytného tlaku na úřady, aby se vrátily k politickým a institucionálním reformám, nutným pro ustanovení skutečné demokracie.

 
  
MPphoto
 

  Gerald Häfner, za skupinu Verts/ALE. – (DE) Pane předsedající, Kambodža je velmi krásná země s bohatou historií, ale jak země, tak její historie má i své stinné stránky. Nejnovějšími událostmi jsou zmizení osob, lidé uvězňovaní bez soudu, vysoká míra korupce, nelegální zabírání země a nelegální těžba dřeva. Věc, která by nás jako poslance Evropského parlamentu měla nejvíce znepokojovat, je to, že lidé kritizující a odsuzující tyto praktiky jsou odvlékáni přímo z ulice, postaveni před zmanipulované soudy a poté uvězněni.

Sam Rainsy, vůdce opozice v Kambodži, se stal cílem již několika pronásledování. Byl již jednou zvolen, ale z parlamentu byl v roce 1995 vyloučen. Podařilo se mu však vrátit. Během předvolebních shromáždění byl cílem četných útoků, po jednom z nich zůstalo 80 mrtvých. Měl jsem tu čest jej v Kambodži navštívit. Zjistil jsem, že je to velice mírumilovný člověk a odhodlaný stoupenec demokracie a lidských práv. Nyní byl za symbolický akt, na základě chabých argumentů, odsouzen ke 12 letům ve vězení.

Každý, kdo uvězní vůdce opoziční strany, zároveň uvězní velkou část obyvatel země, kterou tento člověk zastupuje. Každý, kdo uvězní vůdce opoziční strany a zabrání mu zúčastnit se dalších voleb, blokuje demokratický proces a porušuje občanská a lidská práva. Jsem přesvědčen, že bychom se s tím neměli smířit, a vyzývám Komisi, aby požadovala dodržování podmínek obsažených především v prvním článku dohody o spolupráci s Kambodžou. Ten stanoví, že respektování lidských práv v Kambodži je podmínkou pro poskytování pomoci ze strany Evropské unie.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, za skupinu ECR.(PL) Už dvakrát jsem měl příležitost Kambodžu navštívit. Poprvé to bylo před dvěma lety společně s delegací pozorovatelů Evropského parlamentu během parlamentních voleb, podruhé před půl rokem. Musím říci, že Kambodža je země, jež v posledních letech prošla velmi rychlým rozvojem – mluvím o hospodářském rozvoji – podobně jako jiné světové země. Rychlý hospodářský rozvoj však v Kambodži naneštěstí nešel ruku v ruce s procesem demokratizace. Opravdová demokracie totiž nemůže existovat bez silných médií, která hlídají vládnoucí stranu, bez silné opozice nebo bez silného sektoru nevládních organizací.

Trest udělený Samovi Rainsymu, rozhodně ne první, je pro opozici další ranou pod pás. Pokud bude tento trest vykonán, Sam Rainsy se nebude moci zúčastnit příštích parlamentních voleb, ačkoli se ve své zemi těší poměrně velké oblibě. Na trestu je zarážející i to, že více než 30 let po pádu režimu Rudých Khmerů nebylo mnoho představitelů tohoto režimu v Kambodži dosud postaveno před soud. Zpochybňování vietnamsko-kambodžské hranice ke stabilizaci regionu zajisté nepřispívá, celá záležitost by se však měla řešit politickou cestou, nikoli soudně uděleným trestem.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Je politováníhodné, že se kambodžské soudy uchylují k věznění, jakožto ke způsobu zastrašování politických protivníků a disidentů. Nejčastějšími cíli takového jednání bývají novináři, aktivisté bojující za lidská práva a kritici otevřeně prosazující svobodu slova.

Obvinění vznesená proti Samovi Rainsymu jsou očividně spíš politické než kriminální povahy. Byl odsouzen ke 12 letům vězení, a to po symbolickém gestu, jímž protestoval proti způsobu, jakým byla vytyčena hranice s Vietnamem. Skutečným důvodem jeho obvinění však zřejmě byla snaha zbavit se před parlamentními volbami v roce 2013 opozice.

Ráda bych využila této příležitosti a vyzvala kambodžskou vládu, aby dostála svých závazků upevňování demokracie. Samovi Rainsymu, jakožto přednímu vůdci opozice, musí být umožněno co nejdříve se vrátit ke svým povinnostem v kambodžském parlamentu. To by pomohlo zastavit přeměnu v systém vlády jedné strany, který je pro lidská práva velkou hrozbou.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE). - (FI) Pane předsedající, rozhodnutí kambodžského soudu odsoudit vůdce opozice Sama Rainsyho k 10 letům vězení kvůli obviněním ze šíření dezinformací a falešných oficiálních dokumentů, stejně jako tomu bylo u podobných případů, vedlo k oprávněným obavám Západu o nestrannost a nezávislost tamního právního systému.

Objevily se systematické snahy vykládat povrchně zákonná ustanovení o šíření falešných informací a pomlouvat a očerňovat takovým způsobem, který ztěžuje práci opozice a nevládních organizací. Daná ustanovení byla ve skutečnosti zneužita k omezování svobody názoru a projevu.

Ačkoli si uvědomuji, jak značným vývojem Kambodža od pádu Pol Potova režimu prošla, považovala bych za mrzuté, kdyby se kambodžská vláda rozhodla zanechat proces budování demokratického systému nedokončený, což se bohužel stalo v mnoha jiných zemích. Kambodža podepsala četné mezinárodní dohody, včetně dohody o spolupráci s Evropskou unií, v nichž se zavázala chránit základní práva svých občanů a zavádět na svém území demokratické principy. Evropská unie musí kambodžskou vládu jasně a důrazně přimět, aby své závazky dodržovala.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Jak už bylo zmíněno, Samovi Rainsymu byly uděleny dva tresty odnětí svobody. Desetiletý trest, který nyní dostal za údajné šíření dezinformací a falšování veřejných dokumentů, byl připojen ke staršímu dvouletému trestu. Jak říkali moji kolegové, jde o jasný pokus zabránit mu v účasti v nadcházejících volbách. V celém tomto procesu existuje ještě jedna záležitost, a to ta, že Sam Rainsy byl odsouzen v nepřítomnosti při jednání, která probíhala za zavřenými dveřmi a která podle zpráv doprovázelo mnoho neregulérností.

Ve skutečnosti nejde o ojedinělý případ. Mnoho jiných kritiků kambodžské vlády muselo čelit podobnému zacházení s následným trestním pronásledováním. Jak už bylo zmíněno, jsem přesvědčen, že na základě podepsané dohody o spolupráci s Evropskou unií mají kambodžské úřady povinnost držet se svých jasných závazků souvisejících s lidskými právy.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). - (SK) V Kambodži, podobně jako v mnoha jiných zemích, sklouzává boj o politickou moc do skutečného boje, jak se říká, do boje na život a na smrt. Mocenské struktury své politické odpůrce v takovýchto případech likvidují, pronásledují a zavírají.

Tak to vypadá i v případě Sama Rainsyho, jehož se chtějí současní vládci přirozeně zbavit, protože je pro ně konkurencí, vytváří pro ně riziko budoucí politické změny. Zajisté bychom mohli i v tomto případě intervenovat a žádat kambodžskou vládu o to, aby svého politického odpůrce přestala šikanovat a vytvořila mu prostor pro to, aby mohl stejně jako ostatní soutěžit v politickém boji.

Vzhledem k lepším kontaktům, které s Kambodžou máme, si myslím, že v tomto případě můžeme být úspěšnější než v případě Harare. Proto se domnívám, že by opravdu stálo za to vytvořit politický tlak na kambodžskou vládu, aby zvážila svůj postup a svoje chování vůči politickým odpůrcům a vytvořila podmínky pro to, aby byla v této zemi umožněna volná a korektní politická soutěž.

 
  
MPphoto
 

  Máire Geoghegan-Quinn, členka Komise.(GA) Pane předsedající, nejdříve chci poděkovat poslancům, kteří se zapojili do této diskuze.

členka Komise.− Ráda bych poděkovala poslancům, kteří této rámci této naléhavé rozpravy předložili usnesení ohledně Kambodže. Tamní situace je skutečně znepokojující.

Vedli jsme upřímné rozhovory s našimi kambodžskými informátory, naposledy během společného výboru v Bruselu 8. října, o stavu demokratických institucí země a především o postoji k parlamentní opozici. Skutečnost, že vůdce opozice Sam Rainsy musel hledat azyl ve Francii, je ukazatelem zhoršující se situace.

To stejné se dá říci o zapojení soudů do politiky a pronásledování členů opozice, včetně těch, které by měla chránit poslanecká imunita. Hrozí nebezpečí, že Národní shromáždění přestane fungovat jako fórum pro svobodnou výměnu názorů. Média jsou rovněž vystavena nátlaku.

Existují i povzbudivé okamžiky. Kambodža přijala všechna doporučení Rady OSN pro lidská práva, obsažená ve všeobecném periodickém přezkumu. Víme také, že byl přijat nový trestní zákoník a protikorupční zákon. Budeme samozřejmě muset sledovat, jak budou uplatňovány v praxi. Hodláme i nadále Kambodžu upozorňovat na dřívější doporučení našich volebních pozorovatelských misí. Založení fungujícího Výboru pro lidská práva je významným cílem. Vítáme úmysl vlády v této záležitosti pokročit, stejně jako její iniciativu při zakládání společného fóra s organizacemi občanské společnosti.

Kambodža zůstává velice chudou zemí. Lze učinit mnohé, aby se udržel hospodářský růst poslední doby, avšak bez rostoucích společenských rozdílů. To by mělo zahrnovat i reformu pravidel pro vlastnictví půdy a konec neudržitelných praktik při hospodaření s půdou a lesy, včetně drancování přírodních zdrojů.

Trestání vlády nebo zmrazování našich kontaktů nijak nepomůže těm nejchudším a nejzranitelnějším a jenom povzbudí ty, kteří demokracii naoko slouží. Proto nemohu souhlasit s tím, že by zrušení naší vzájemné dohody bylo k něčemu dobré.

Trpělivý dialog nemůže nic nahradit. Pokud nebudeme vnímáni jako klíčový hráč při rozvoji země, ztratíme možnost události ovlivňovat. Je toho mnoho, co můžeme pro Kambodžu na všech úrovních udělat, od úřadu premiéra až po občanskou společnost. Hodláme nadále podporovat pozitivní iniciativy Kambodže ve prospěch lidských práv, rozvoje a rovnosti žen a mužů, a zároveň prosazovat vskutku pluralitní parlamentní demokracii, svobodnější tisk a nezávislejší soudní systém.

 
  
MPphoto
 

  Předsedající. − Rozprava je ukončena.

Hlasování se bude konat za okamžik.

Písemná prohlášení (článek 149 jednacího řádu)

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), v písemné formě. Situace ohledně lidských práv v Kambodži je čím dál tím znepokojivější. Čelíme problému s křiklavým porušováním lidských práv autoritářskou vládou, jež nahlodává vlákna demokracie. Jako největší dárce pro Kambodžu musí EU rychle zasáhnout ve prospěch tamních občanů a ujistit je, že se demokratický proces nezadrhne. Rád bych při této příležitosti oslovil kambodžskou vládu a požádal ji, aby se neprodleně a včas podřídila zprávě zvláštního zpravodaje OSN. Případ Sama Rainsyho vynáší na světlo nespravedlnosti, k nimž v Kambodži dochází, kde pan Rainsy jako vůdce opoziční strany a člen parlamentu čelí něčemu, co nelze vnímat jinak než jako snahu odstranit jakoukoli opozici ustanovené autoritářské vlády. Praxe obviňování a zadržování osob představujících takzvanou hrozbu pro vládu musí skončit. Občané navíc stále nemají žádné záruky nezávislosti a nestrannosti soudů. Těmito záležitostmi se musí Parlament neprodleně zabývat, aby občany Kambodže ujistil, že hodlá jejich právo na demokracii i nadále podporovat a bránit.

 
Poslední aktualizace: 7. února 2011Právní upozornění