Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0608/2010

Разисквания :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Гласувания :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0396

Разисквания
сряда, 10 ноември 2010 г. - Брюксел Версия ОВ

14. Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет – Споразумение за защита на данните между ЕС и САЩ (разискване)
Видеозапис на изказванията
PV
MPphoto
 

  Председател. – Следващата точка е общото разискване по следното:

- изявленията на Съвета и Комисията относно предстоящата среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ и срещата на Трансатлантическия икономически съвет, и

- изявленията на Съвета и Комисията относно споразумението между Европейския съюз и САЩ за защита на данните.

 
  
MPphoto
 

  Стефан де Клерк, действащ председател на Съвета.(NL) Г-н председател, г-жо Рединг, г-н член на Комисията, уважаеми членове на Парламента, както знаете, дебатът за сътрудничеството между САЩ и Европейския съюз продължава вече доста време, по-конкретно получихме предложение на Комисията на 28 май 2010 г. с искане за одобрение за започване на преговори за сключване на споразумение между Европейския съюз и САЩ за защита на личните данни – тема, която е обсъждана няколко пъти преди това, включително в Европейския парламент.

В същото време Комисията разглеждаше работата на Контактната група на високо равнище ЕС-САЩ относно защитата на данните и обмена на информация, която през 2008 г. изготви доклад, който беше предоставен и на Европейския парламент. Защитата на данните, която се разглежда в този доклад, е, разбира се, основна тема по отношение на Европа. Тя е една от основните свободи, която е залегнала в член 16 от Договора и на която председателството отдава особено значение. Ето защо председателството подкрепя всички инициативи, насочени към подобряване на защитата на данните в трансатлантическите отношения и към гарантиране на адекватно ниво на защита на данните.

Споразумението трябва да вземе предвид принципите за защита на данни, установени в различни документи: Хартата на основните права на Европейския съюз, Директивата за защита на данните от 1995 г. и Рамковото решение от 2008 г. Заявих, че трябва да постигнем адекватно равнище на защита на данните и това трябва да се тълкува в смисъл, че не винаги е еквивалентно или идентично.

Трябва да има високо, адекватно ниво на защита на правата на личността, но начинът, по който тези права са гарантирани, може да се различава в отделните държави. Всяка система има специфични характеристики, включително по отношение на защитата на данни, и това не трябва да представлява съществен проблем. Важно е обаче да можем да гарантираме, че гражданските права, които се съдържат в бъдещото споразумение, могат да бъдат спазени, и то в полза на всички заинтересовани.

Как САЩ и Европейският съюз ще гарантират, че тези права могат да бъдат спазени конкретно? Всяка страна ще трябва да реши това сама за себе си. Ние сме на мнение, че по същия начин, по който една европейска директива може да бъде транспонирана различно от различните държави-членки, така и едно международно споразумение също може да бъде транспонирано по различни начини. Това, което е от значение във всеки случай, е крайният резултат: наличието на права, които могат да бъдат приложени в полза на засегнатите страни и от двете страни на Атлантическия океан.

И тъй като Съветът споделя загрижеността на Парламента по този въпрос, в решението си за започване на преговорите, той ще излезе с искане Комисията да представи доклад пред Съвета в хода на преговорите, насочен най-вече към конкретния въпрос за това, как ще бъде гарантирано на практика изпълнението по отношение на правата, посочени в споразумението.

В миналото вече са сключвани секторни споразумения с конкретни мерки за защита на данни, които бяха различни за всеки сектор; и, понастоящем, различните разпоредби на тези споразумения образуват един вид сложна плетеница, която наистина затруднява задачата на полицейските служители, отговорни за прилагането на разпоредбите за защита на данните. Преговорите по тези конкретни споразумения са под голям натиск по отношение на времето. Това се отнасяше за споразуменията за досиетата на пътниците (PNR) и за Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (ППФТ); запознати сте с обсъжданията. По този начин, когато стане въпрос за всеобхватното споразумение за цялостна защита на данните, в което принципите на защита на данните трябва да бъдат заложени, трябва да се опитаме да се избегне необходимостта от многократно договаряне на нови секторни споразумения.

От друга страна, трябва да бъдем и реалисти и да разберем, че едно единствено всеобхватно споразумение със САЩ в областта на защитата на данните никога няма да бъде в състояние да премахне всички бъдещи проблеми. Ето защо трябва да се има предвид, че впоследствие все още е възможно сключването на допълнителни конкретни споразумения.

Ето защо трябва да се сключи така нареченото „рамково споразумение“, което определя основните права, но само по себе си не представлява основа за прехвърляне на данни. Данните трябва да се прехвърлят на основание на други съществуващи или бъдещи конкретни споразумения.

Ето защо, г-н председател, в заключение бих искал да подчертая, че председателството се стреми мандатът за преговори за това всеобхватно споразумение да бъде разгледан заедно с трите мандата за PNR споразуменията с Австралия, Канада и САЩ, както и че ние бихме искали да обсъдим въпроса на заседанието на Съвета на 2 и 3 декември. Благодаря ви за вниманието.

 
  
MPphoto
 

  Карел Де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, баронеса Аштън не може да бъде с нас днес, затова аз ще говоря и за срещата на високо равнище между Европейския съюз и САЩ и Трансатлантическия икономически съвет – често наричан ТИС. Както знаете, срещата на високо равнище ще се проведе в Лисабон на 20 ноември; тя трябва да покаже добавената стойност на партньорството между Европейския съюз и САЩ и продължаващата му значимост през XXI век.

Позволете ми да използвам тази възможност да приветствам активния принос на Европейския парламент за отношенията между Европейския съюз и САЩ и да информирам членовете на Парламента за нашите цели за срещата на високо равнище. Европейският съюз и САЩ продължават да търпят последиците от икономическата криза. Ето защо икономиката и работните места ще заемат централно място в обсъжданията на срещата на високо равнище.

Ще започнем с преглед на съответните резултати от срещата на Г-20 и ще обсъдим приноса си към устойчивото и балансирано глобално възстановяване. Също така искаме срещата на високо равнище да подчертае необходимостта от сключване на едно амбициозно, всеобхватно и балансирано споразумение в рамките на СТО за Програмата за развитие от Доха. Ще посочим общото ни намерение за противопоставяне на протекционизма на национално и международно равнище. Ще съсредоточим усилията си върху разширяване на икономическите области от трансатлантическата икономика. По отношение на Трансатлантическия икономически съвет горещо приветствам идеите ви, изразени в резолюцията.

Бих искал да подчертая по-специално три елемента: необходимостта от засилване на стратегическите компоненти на Трансатлантическия икономически съвет (ТИС); необходимостта ТИС да подкрепя и насърчава сътрудничеството по всички въпроси, които засягат регулаторната среда за промишлеността и потребителите в Европейския съюз и САЩ; както и съществената роля на законодателите като пазители и участници в сближаването на нашите подходи.

Нека ви споделя някои от моите собствени виждания във връзка с отношенията между Европейския съюз и САЩ и защо считам, че ТИС е от значение. Европейският съюз и САЩ са най-интегрираните икономики в света; помежду си ние сме най-големите търговски и инвестиционни партньори; споделяме общи ценности и отговорности за справяне с глобалните предизвикателства по различни въпроси, независимо дали става въпрос за иновации или екологични предизвикателства, енергийна сигурност или достъп до суровини. Дори и ако подходите ни към икономическите и регулаторни въпроси продължат да се различават, безопасността на потребителите и защитата на данните са свидетелство за това.

Това, което ме утешава, е нашата доказана способност да работим заедно, когато сме изправени пред трудности. Обединихме усилията си много ефективно в борбата срещу икономическата и финансова криза; общото ни обещание на Г-20 и СТО спомогна за отблъскването на протекционистките мерки. Вече две години Европейският съюз и САЩ се придвижват към следващия етап: създаването на интелигентен и устойчив растеж и работни места, като същевременно са изправени пред сериозни предизвикателства и нарастваща конкуренция от страна на бързо развиващите се икономики.

Въпросът е: как може засиленото сътрудничество със САЩ да ни помогне в тази насока? Според мен Европейският съюз и САЩ трябва да преосмислят и вероятно да дадат ново определение на трансатлантическото партньорство, за да се приспособят към новата ситуация. Трябва да се запитаме днес как трябва да изглежда трансатлантическият пазар през 2020 г. Европейският съюз и САЩ ще бъдат ли водещи в областта на иновационните технологии, които могат да преобразят обществото, като например електрически автомобили и интелигентни мрежи? Ще успеят ли съвместно да насърчат отворени мрежи за ИКТ услуги и прозрачно регулиране? Нашите малки и средни предприятия ще бъдат ли успешни и ще имат ли достъп до новите пазари, като защитават правата си на интелектуална собственост? Потребителите ще се възползват ли от обмена на информация между САЩ и Европейския съюз по отношение на опасните продукти? Какъв ще е подходът ни към заплахите за сигурността и тероризма? Чрез едностранна активност или като разчитаме на по-ефективни и взаимно приемливи решения за насърчаване на сигурната търговия? Как трябва да подходим към икономическите предизвикателства, породени от възникващите икономики в области като правата на интелектуалната собственост, достъпа до суровини или субсидирането на националните отрасли? Подновяването на ТИС представлява опит за развитие на това стратегическо партньорство.

С моя колега, съпредседателя на ТИС от страна на САЩ, Майкъл Фроман, постигнахме съгласие за определяне на нови насоки. Предвиждаме ТИС да бъде основната политическа платформа, където можем да обсъждаме икономически въпроси, стратегически въпроси – включително такива, отнасящи се до трети държави – и регулаторни въпроси. В консултациите си с Комисията и държавната администрация на САЩ, законодатели, предприятия и потребители дадоха и ще продължат да дават своите становища и да намират възможни трансатлантически решения на съществуващи и потенциални проблеми.

Следващата среща на ТИС ще се проведе на 17 декември във Вашингтон. Тя трябва да обърне внимание на три основни теми: иновации и нови технологии; изграждане на трансатлантическия пазар и изграждане на стратегии за екологизиране на нашите икономики.

Относно енергийната политика: Енергийният съвет между Европейския съюз и САЩ ще заседава в навечерието на срещата на високо равнище; той ще продължи да работи за формиране на съвместни отговори на енергийната сигурност. Намерението ни е на срещата на високо равнище да се поиска от Енергийния съвет да засили сътрудничеството между Европейския съюз и САЩ по разработването и разгръщането на екологични енергийни технологии и да насърчи обмена на изследователи, което ще им позволи да участват свободно в енергийните научни изследвания на своите колеги. Тази дейност подкрепя усилията и на двете страни по отношение на борбата срещу изменението на климата и създаването на нови работни места.

Наясно сме с дълбоката загриженост сред гражданите ни относно въздействието на изменението на климата в световен мащаб. На срещата на високо равнище ще окажем натиск върху САЩ относно необходимостта конференцията в Канкун да доведе до голяма стъпка към цялостна глобална рамка за справяне с изменението на климата.

Относно развитието: Европейският съюз и САЩ са водещите доставчици на помощи в света. Наред с дейностите по изпълнение на целите на хилядолетието за развитие в областта на сигурността на хранителните доставки и помощ на най-бедните държави да се приспособят към изменението на климата, ние трябва да работим в тясно сътрудничество за координиране на усилията ни в държавите-бенефициери, за да се увеличи максимално ефективността и въздействието на нашите помощи и да се избегне дублиране на усилията.

Относно сигурността: като признаваме, че основните права и сигурността на гражданите се допълват и укрепват взаимно, трябва да се гарантира, че е налице добър баланс между двете във всичките ни дейности. Знам, че Вивиан Рединг ще разгледа с вас този важен въпрос, включително споразумението за данните на пътниците, по-късно днес. Също така Европейският съюз и САЩ трябва да работят заедно по един по-всеобхватен начин за справяне с новите заплахи за глобалните мрежи, като последиците в кибернетичното пространство и киберпрестъпленията.

И накрая, в областта на външната политика, ще подчертаем съвместните ни стратегии и ще повишим въздействието им. Трябва да поддържаме мирния процес в Близкия изток, с цел постигане на рамка за споразумение между Израел и Палестинската автономия в рамките на една година. По отношение на Иран Европейският съюз излезе с по-строги санкции, като същевременно се ангажира да търси диалог с Иран.

Така че като цяло срещата на високо равнище ще обхване широк кръг от въпроси, които стоят в основата на трансатлантическите отношения. Очаквам с нетърпение разискванията, които ще последват.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ALEJO VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-н председател, на 26 май Комисията препоръча Съветът да упълномощи преговорите за споразумението между Европейския съюз и САЩ за защита на данните и внесе проект за насоки за преговорите. Тази препоръка за мандат сега се обсъжда в Съвета. Знам, че Европейският парламент споделя виждането ми: това е единствена по рода си възможност за постигане на високо ниво на защита на личните данни, като същевременно се постига нова динамика в трансатлантическото ни партньорство.

Споделянето на информация е съществен елемент от ефективното сътрудничество в борбата срещу престъпността не само в рамките на Европейския съюз, но също и в САЩ. Партньорството между Европейския съюз и САЩ в областта на сигурността е много важно: то е необходимо и ето защо трябва да се позволи то да функционира.

В миналото защитата на личните данни беше предмет на редовни обсъждания. Всеки път, когато обменът на данни през Атлантическия океан за целите на правоприлагането е бил обсъждан, въпросът беше повдиган. Считаме, че едно споразумение може да улесни преговорите за конкретни бъдещи споразумения, които изискват споделянето на лични данни. Едно такова споразумение ще ни даде и възможност за изграждане на обща основа и за намиране на задоволителни решения за бъдещо сътрудничество.

Нека бъда много ясна по този въпрос. Необходимо е общо споразумение, което предоставя последователна и правно обвързваща рамка, с цел защита на личните данни и спазване на правата на гражданите. Също така знаем, че понастоящем има много конкретни споразумения за споделяне на данни между САЩ и държавите-членки, както и между САЩ и Европейския съюз. Всяко от тях разполага със собствени специални правила за защита на данните. Това представлява по-скоро една смесица от различни предпазни мерки и разпоредби за обработка на личните данни. По този начин разполагаме с решение, което никак не е задоволително и което не е много оправдано, защото става дума за основно право – а правото на защита на данните е основно право.

С вашата подкрепа аз съм решена да сложа край на този непоследователен подход и да водя преговори за едно рамково споразумение, което:

(i) предлага последователен и хармонизиран набор от стандарти за защита на данните и включва основни принципи, като принципа на пропорционалност, минимизиране на данните, минимални периоди на запазване и ограничаване на целите;

(ii) е приложимо за всички бъдещи и съществуващи споразумения в областта на споделянето на информация за целите на правоприлагането;

(iii) съдържа всички необходими стандарти за защита на данните в съответствие със законодателството на Съюза за защита на данни и предлага приложими права за гражданите, административна и съдебна защита или клауза за недискриминация;

(iv) гарантира ефективното прилагане на стандартите за защита на данните и контрола върху тях от страна на независими публични органи.

Считам, че гражданите и предприятията очакват единен набор от правно обвързващи стандарти за защита на данните, което впоследствие ще бъдат прилагани еднакво в целия Съюз, както и към трансатлантическото сътрудничество за целите на правоприлагането. Също така считам, че трябва да бъдем по-амбициозни.

Аз съм решена да постигна целите си и съм уверена, че мога да разчитам на подкрепата на Европейския парламент, за да се постигне едно добро споразумение със САЩ, споразумение, което ще гарантира високо ниво на защита на данните за всички граждани и което ще ни позволи да постигнем необходимото и важно сътрудничество със САЩ за предотвратяване на тероризма и организираната престъпност.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, от името на групата PPE.(DE) Г-н председател, г-н Де Клерк, г-жо Рединг, г-н Де Гухт, госпожи и господа, групата на Европейската народна партия (Християндемократи) подкрепя предложението за обща резолюция и бихме искали да благодарим на всички изказали се до момента.

Ние трябва да разберем, в навечерието на срещата на високо равнище между Европейския съюз и САЩ и сега с провеждането на срещата на Г-20, че по много въпроси – не само икономически, но и въпроси, които се отнасят до мира и опазването на околната среда – само един съвместен отговор от Европа има шанс да бъде реализиран в световен мащаб. Поради тази причина бихме искали да имаме по-тясно сътрудничество тук и като Европейски парламент също се стремим да постигнем това с новото мнозинство в Конгреса на САЩ, който играе главна роля в този контекст. Г-н Де Гухт осъзнава това в случая с Трансатлантическия икономически съвет (ТИС), г-жа Рединг, в случая със защитата на данните, и видяхме също, че в случая със споразумението SWIFT парламентите играят важна роля, когато става въпрос за реализиране им. Заедно, европейците и американците – които все още представляват 60% от брутния вътрешен продукт в световен мащаб – имат шанс да определят такива стандарти и да дадат положителен отговор на предизвикателствата на тероризма, въпросите, свързани с Иран и Близкия изток, изменението на климата и на много други въпроси. Тук трябва да се положат необходимите усилия.

Затова се надявам, че можем да постигнем напредък по тези общи политически въпроси и че ще бъде постигнат напредък в рамките на ТИС, който беше възобновен от усилията на г-н Де Гухт. Надявам се, че първоначалната цел може да бъде постигната там, така че да можем да премахнем търговските бариери за постигане на един трансатлантически пазар, който може да генерира голям растеж за нас, като същевременно се избягват ненужните разходи – и също така, г-жо Рединг, да се постигне напредък по отношение на основните права, защитата на данните и други подобни въпроси. Необходимо е да се гарантира защитата на данните, но по различни причини, налице също трябва да има обмен на данни. Ето защо е много добре, че се опитваме да се споразумеем за общи стандарти, въпреки различните ни правни подходи.

Ако ми позволите да направя още една забележка, в този случай по въпросите, свързани с финансовите пазари, разбира се, трябва да се каже, че макар да беше прието законодателство, за да се гарантира, че събитията от преди две години не могат да се повторят, Федералният резерв на САЩ например сега реши да пусне 600 милиона щатски долара на пазара без консултации, което естествено доведе до опасения относно инфлация и други неща и известни сътресения на световната икономика. Няма да ни бъде от полза, ако обменните курсове не се развиват правилно един спрямо друг.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda, от името на групата S&D.(DE) Г-н председател, и аз бих искал горещо да благодаря на Съвета и Комисията за встъпителните им забележки. Особено бих искал да се спра на казаното от г-н Де Гухт, защото трябва да се отбележи, че САЩ се промени след 2 ноември. Не че сътрудничеството със САЩ беше идеално и преди, но трябва да се опасяваме, че сега ще бъде по-трудно.

Споменахте протекционизма, г-н Де Гухт. Считам, че трябва да действаме заедно, за да противодействаме на протекционизма. Той може да предложи решение за една или друга област в краткосрочен план, но като цяло не представлява решение, защото води до конкурентен протекционизъм, което определено не е в наш интерес. Споменахте въпросите в областта на енергетиката. Днес Комисията публикува документ в тази област – „Енергетика 2020“. Въпреки че имам критики към някои негови аспекти, заложените намерения в него са правилни. Аз обаче не мога да си представя, че САЩ ще публикува сходен документ със сходни насоки. Тази област ще бъде много трудна, особено след 2 ноември. Също така споменахте електрически автомобили и въпроса за разработването на интелигентни мрежи съвместно със САЩ и това наистина са неща, които трябва да се опитат. В същото време обаче трябва да кажем на САЩ, че имаме и други партньори. Можем също така да разработим подобни неща с Китай, Бразилия или други държави. Трябва да се остави у американците впечатлението, че не зависим непременно от тях. Бихме искали да работим с тях, но те не са единственият ни партньор – особено по въпросите за изменението на климата. Нека не забравяме поведението на САЩ и неспособността на президента Обама да действа, защото законодателството все още не е прието. Сега, с настоящото мнозинство в Конгреса, законът дори не се разглежда – в резултат на което трябва да приемем, че работата ще бъде по-трудна, освен ако не успеем да постигнем напредък по тези въпроси с държави като Китай, Индия или Бразилия. Трябва ясно да отчетем този факт.

Ще отговоря на забележките на г-н Brok, като кажа, че първоначално имаше голяма разлика, но сега тя е по-малка. Много е правилно и необходимо, от наша гледна точка, САЩ да се върне към балансиране на бюджета си. Нямам нищо против това; напротив, добре е, че САЩ се опитва отново да създава работни места – добре за Америка и добре за нас. Това обаче трябва да се направи по един координиран начин. Ето защо американците трябва да свикнат да приемат по-голямо световно сътрудничество в тази област и в частност сътрудничество с Европа.

 
  
MPphoto
 

  Sarah Ludford, от името на групата ALDE.(EN) Г-н председател, трансатлантическите отношения са най-важни за Европа. Ние не само все още представляваме половината от световната икономика, но нашите демокрации са основните движещи сили за поддържането на правата на човека и принципите на правовата държава. Понякога обаче ние изглежда се вземаме едни други за даденост или позволяваме семейните ни дрязги да повлияят на първостепенните ни общи интереси.

Ето защо общата ни резолюция настоява за важността на едно стратегическо партньорство, което подчертава координацията и сътрудничеството за справяне с глобалните предизвикателства и регионалните въпроси и в което законодателите са основни и сериозни играчи. Това стратегическо партньорство трябва да се корени в икономическата и политическа свобода.

Доволна съм, че членовете на Европейския парламент повтарят искането ни за постигане на целта за свободен трансатлантически пазар до 2015 г. Това означава задействане на амбициите ни за премахването на търговските и регулаторните бариери. Една голяма – и нарастваща – част от трансатлантическите отношения се отнася до въпросите на правосъдието, правоприлагането и правата на човека. В миналото тя беше специален, а сега в действителност е един от основните елементи. Колкото повече основаваме партньорството си на споделено зачитане на общите ни ценности, толкова по-силно можем да действаме, за да резонират тези ценности в цял свят.

В този контекст актуализираната обосновка на бившия президент Джордж Буш на метода за симулиране на давене – което недвусмислено представлява изтезание – обобщава всичко, което не беше наред през осемте катастрофални години на неговото президентство, което направи Запада както по-малко свободен, така и по-малко сигурен. Появяващите се най-различни доказателства за явното малтретиране на задържани лица от иракски произход от страна на войските на Обединеното кралство и САЩ изискват разследване на най-високо равнище, включително на предстоящата среща на високо равнище и провеждането на независими разследвания.

С голямо задоволство изслушах речта на г-жа Рединг относно споразумението за защита на данните. Наистина е от жизненоважно значение да се постигне това „рамково споразумение“, както го нарече тя, защото в момента реагираме като при пожар за всяко отделно споразумение за споделяне на данни. Ако просто разполагахме със споразумение, рамка, в която отделните искания за споделяне на информация могат да бъдат разгледани, това би било изключително полезно, защото голяма част от вниманието и дрязгите ни са съсредоточени в тази област. Това е огромно постижение, което заслужава огромни усилия.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE.(DE) Г-н председател, госпожи и господа, изборите от 2 ноември представляват един доста сериозен повратен момент в съвременната американска история и човек остава с впечатлението, че държавата е спряла да си поеме дъх. В една такава ситуация е още по-важно да дадем знак за надеждното ни сътрудничество и да определим ясни приоритети за бъдещата ни съвместна работа.

Благодарен съм на г-н Де Гухт, че повдигна въпроса за Трансатлантическия икономически съвет (ТИС) в началото на забележките си и за изказването му по въпроса. Трябва да вдъхнем нов живот на ТИС. До момента ТИС е направил много малко, но все още можем да се надяваме. Също така съм съгласен и подкрепям двата аспекта, които споменахте, г-н член на Комисията; двустранното сътрудничество – с оглед на стандартизацията и регулирането на нисковъглеродните технологии например – но и, над очакваното, стратегическия компонент. Надяваме се, че това е стъпка напред.

Жалко е, че политиката за климата няма да играе роля в срещата на върха в Португалия, която ще трае час и половина. Въпреки това е важно, че нашите представители, г-н Барозу и г-н Ван Ромпьой, дават да се разбере, че Европа няма да позволи да бъде възпрепятствана или задържана от това. Акцентът върху политиката за развитие е нещо добро и от европейска гледна точка също така би било добре да се опитаме да постигнем не само сътрудничество, а квалифицирано сътрудничество, като се наблегне на Целите на хилядолетието за развитие и политиката за климата.

И накрая, с оглед на факта, че председателството беше отслабено и че са налице нови изолационистки тенденции в САЩ, за Европа ще бъде важно независимо да поеме инициативата в международен план, като например в Близкия изток по отношение на палестинците, Сирия и Ливан. Трябва ясно да заявим на американците, че сме готови да направим това, както и че искаме да поемем тази отговорност.

 
  
MPphoto
 

  Timothy Kirkhope, от името на групата ECR.(EN) Г-н председател, никое двустранно партньорство не е по-важно за нас от това със САЩ. Навлизаме в един несигурен век, който ще се характеризира с основна промяна на глобалното икономическо равновесие на силите далеч от либералните демокрации в Европа и Северна Америка към държави, които все още не споделят нашите ангажименти по отношение на принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека.

Докато заемам настоящия си пост в Парламента, аз, разбира се, ще се боря за единство между северноатлантическите демокрации за насърчаване на обща визия за бъдещето. Така например, при опитите да постигнем споделените ни цели в областта на сигурността, трябва да търсим максимално сътрудничество, за да се избегнат излишни затруднения.

Ето защо приветствам работата относно рамката за защита на данните и споразуменията за използване на досиетата на пътниците (PNR), но призовавам за внимание при разглеждането на потенциално сериозно последици от прилагането със задна дата на ново законодателство към съществуващи законови решения както тук, така и в САЩ.

Също така трябва да признаем, че Европейският съюз не разполага с правна компетентност над собствените преговори на националните правителства с трети страни. Много се надявам, че – подобно на толкова много въпроси от общ интерес – и тук ще можем да намерим практично и приемливо решение.

 
  
MPphoto
 

  Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL.(EL) Г-н председател, считаме, че сътрудничеството не трябва да изключва независимостта. Считаме, че Европейският съюз трябва да се научи на самоуважение. Считаме, че едно добро сътрудничество предполага зачитане на независимостта на другата страна. Считаме, че диалогът и отношенията между Европейския съюз и САЩ трябва да се извършват в дух на взаимно разбирателство и независимост.

От много сериозните въпроси, на които исках да се спра, бих подчертал следните въпроси, които са предимно наша отговорност: необходимостта да се окаже реален натиск на Израел за разрешаване на палестинския въпрос и на Турция за разрешаване на кипърския въпрос, спешната нужда от премахване на смъртното наказание в САЩ, факта, че президентът Обама не изпълни обещанието си за затваряне на базата в Гуантанамо, необходимостта да се защитят – и използвам термина съзнателно – личните данни и, накрая, големия въпрос за изменението на климата. Трябва да убедим САЩ да поемат реалните си отговорности.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, от името на групата EFD.(IT) Г-н председател, госпожи и господа, бих искал да се върна към един пасаж от речта на г-н Де Гухт за международното сътрудничество за развитие. Знаем колко важно е това за постигане на Целите на хилядолетието. Намаляването на различията между богатите и бедните държави е не само морално изискване, но и спомага за решаването на мотивите за международните конфликти и спорове, както и за подобряване на качеството на живот в обширни райони по света.

Ето защо препоръката, направена в предложението за резолюция, за отделяне на 0,7% от БВП на индустриалните държави за тази цел до 2015 г., може да бъде подкрепена, но по-нататъшните мерки са от съществено значение, ако искаме помощите да бъдат ефективни. Необходима е координация между Европа и САЩ относно политиката за помощи, за да се избегне припокриване на интервенции в различни географски райони. Най-добрите практики за осъществяването на плановете трябва да бъдат по-добре определени и те трябва да зачитат нуждите на бенефициерите, а не на дарителите. Доброто управление в държавите, ползващи се от помощта, е от съществено значение за увеличаване на ефективността на интервенцията и избягване на разпиляването на ценни ресурси чрез корупция, неправоспособност и липса на отговорност.

Последният въпрос, който искам да отбележа, е съгласуваността между политиката на сътрудничество за развитие и търговската политика. Така например няма смисъл да се финансират планове за икономическо развитие в селското стопанство и риболова, от една страна, и да се затваря вратата за продукти от развиващи се страни, от друга. Споразумението от Доха ще представлява значителна стъпка напред в този важен сектор.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Г-н председател, следващите месеци ще покажат какви ще бъдат последиците от отслабването на администрацията на президента Обама в собствената му държава вследствие на относително слабите резултати от неотдавнашните избори в Конгреса. Имам предвид, например, дали тенденциите към протекционизъм ще се увеличат и повлияят на търговската и икономическа политика или дали президентът Обама ще обърне вниманието си към областите от външната политика, като иранския конфликт, Близкия изток или конфликта в Афганистан. Ще видим.

За Европа, и за Европейския съюз в частност, това трябва да бъде само от ограничен интерес, защото Европейският съюз трябва да е в състояние да определи свои собствени акценти и цели, както и свои собствени интереси. Това важи особено за сферата на световната политика, където присъствието на Европейския съюз е доста ограничено. Достатъчно е човек да помисли за близкоизточния конфликт, където дори не разполагаме с място на масата за преговори. Както всеки знае, по всички актуални въпроси – независимо дали става въпрос за Иран, Афганистан или близкоизточния конфликт – ние обикновено сляпо следваме САЩ, без наше собствено становище. А в областите, където би било подходящо по-голямо сътрудничество със САЩ – като решаването на кипърския проблем, където САЩ може да окаже влияние върху своя съюзник, Турция – не се случва почти нищо. Въпреки че президентът Обама изглежда се интересува повече от тихоокеанския, отколкото от атлантическия регион, от наша гледна точка трябва да се обърне по-голямо внимание на Източна Европа и Близкия изток.

По-доброто сътрудничество или координация със САЩ несъмнено също се изисква и в Трансатлантическия икономически съвет. Няма съмнение, че Западът – с други думи, Европа и САЩ – трябва да запази позицията си на световен лидер в областта на научните изследвания, иновациите и развойната дейност. И накрая, не трябва да забравяме, че по-добрата защита на данните, както и поддържането и спазването на правата на гражданите, също трябва да играе важна роля на срещата на високо равнище.

 
  
MPphoto
 

  Ioannis Kasoulides (PPE).(EN) Г-н председател, центърът на гравитацията в световен мащаб постоянно се премества от Запада към Изтока с появата на нови световни сили, като Китай и Индия. В този нов контекст, въпреки че Европейският съюз продължава да бъде основната търговска сила в света, а САЩ продължава да бъде основният търговски партньор на Европейския съюз, сътрудничеството ни е много повече от това: то е съществен елемент от международната система, защото се основава на общи ценности, исторически връзки и стратегически интереси, което не винаги е така с другите стратегически партньори.

От съюз по необходимост по време на Студената война трансатлантическото партньорство се превърна в един съзнателен съюз. Появата на един многополюсен свят диктува необходимостта от ново определение на условията на сътрудничество между двете страни по отношение на всички двустранни и световни въпроси.

Отново повтаряме заключенията на Съвета на Европейския съюз от миналия септември, в които се иска да бъде даден нов тласък на трансатлантическото партньорство, както и ново обсъждане на начините на създаване на едно истинско партньорство, основано на съответните ни силни страни и характеристики. Трансатлантическото партньорство трябва да се съсредоточи върху увеличаване на потенциалните ползи от икономическите ни отношения с укрепването на Трансатлантическия икономически съвет. Едностранните действия, като количественото облекчаване на федералния резерв, са също толкова тревожни, колкото амортизацията на юана.

 
  
MPphoto
 

  Stavros Lambrinidis (S&D).(EL) Г-н председател, бурният интерес в Европейския парламент от страна на САЩ след отхвърлянето на първоначалното споразумение SWIFT вече донякъде утихна. Това обаче не означава, че всичко е постарому. Напротив. По-голямата компетентност на Европейския парламент в областта на икономиката, енергетиката, борбата с тероризма и основните права не е в рамките на обичайния сценарий. Настоящото усещане в САЩ, че Европейският парламент е от значение, за което трябва да поздравим г-н Кенард, американския посланик в Брюксел, не е в рамките на обичайния сценарий. Фактът, че пред нас имаме жизненоважни и съществени преговори по въпроси като тези, повдигнати от г-жа Рединг, по които Европейският парламент подкрепя Комисията, както поискахте, г-жо член на Комисията, не е в рамките на обичайния сценарий, нито фактът, че Европейският парламент откри бюро за връзка с Конгреса на САЩ.

Може би е добре, че първоначалните страсти се поуталожиха, защото вече спокойно можем да развием едни наистина силни дългосрочни отношения между Европейския парламент и Конгреса посредством новосъздадените структури.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Alvaro (ALDE).(DE) Г-н председател, г-н Де Клерк, г-н Де Гухт, г-жо Рединг, вече чухме достатъчно за това, колко важни са трансатлантическите отношения; не считам, че някой тук би оспорил това. САЩ са едни от най-важните ни търговски партньори и едни от основните ни съюзници и като германец напълно съзнавам, че САЩ са направили за нас нещо, за което никога не можем да им се отблагодарим. Въпреки това трябва също така да се каже, че не може да преговаряте очи в очи, ако се кланяте постоянно.

Ако ние, като Европейски съюз, искаме да имаме добри отношения на уважение със САЩ, тогава е време да покажем малко твърдост по отношение на позициите ни. Г-жо Рединг, отново дадохте да се разбере, че Вие сте правилният човек на правилния пост за това. Споменахте основните принципи на европейския закон за защита на данните и аз считам, че не можем да правим никакви отстъпки по отношение на тях във връзка със споразумението между Европейския съюз и САЩ за защита на данните. Тук не може да имаме „съревнование към дъното“ (race to the bottom), когато изготвяме споразумение, което е насочено най-вече към защита на гражданите ни. Тази защита – защитата на личните данни и защитата на неприкосновеността на личния живот – е установена по много начини в членовете, съдържащи се в Хартата на основните права, Европейската конвенция за правата на човека и Договора от Лисабон. Целта на споразумението между Европейския съюз и САЩ за защита на данните трябва да бъде осъществяването на това; поддържане, а не намаляване на ефективността на мерките, които сме предприели и приложили в Европейския съюз. Тук имам предвид правата, които споменахте по отношение на достъпа до информация, заличаване и коригиране на данните; за ограничаване на целите, за пропорционалност, за принципа на избягване и минимизиране на данните.

В същото време при преговорите по едно такова споразумение, ние, разбира се, трябва да се уверим, че това не става във вакуум. Това ще има последици за европейската директива за защита на данните, която предстои да бъде преразгледана, за директивата за защита на данните за електронните съобщения и за предаването на данните на пътниците, която се договаря от г-жа in ’t Veld. Всичко това трябва да се разглежда в контекст. Г-жо Рединг, считам, че когато Вашият мандат се договаря от Съвета на 2 и 3 декември, може да се предположи, че Парламентът ще Ви подкрепи. Желая Ви късмет и успех. Ние сме с Вас в това отношение.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: STAVROS LAMBRINIDIS
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE). (DE) Г-н председател, госпожи и господа, планираното споразумение е в съответствие с дългогодишното желание на тази уважавана институция най-накрая да се създадат обвързващи минимални стандарти и законови права за защита на данните със САЩ. Целта е да бъдат преодолени пропуските и да се постигне по-високо равнище на защита на данните за гражданите на Европейския съюз. Необходимо и правилно е тясно сътрудничество с партньорите ни от САЩ. Това обаче не трябва да доведе до застрашаване на конституционно гарантираните права на европейските граждани.

Предложеният мандат за преговори на Комисията за едно такова споразумение е добро и ни насочва в правилната посока. Като докладчик за Европейския парламент, за мен е удоволствие да използвам тази възможност да уверя Комисията, че настоящият проект има широка подкрепа от всички групи в Парламента. От наша гледна точка сега спешно е необходимо Съветът също да приеме предложението, така че преговорите да могат да започнат възможно най-скоро.

Не се съмнявам, че няма да бъде лесно да убедим партньорите си от другата страна на Атлантическия океан за нашите опасения подробно. Убеден съм обаче, че Съединените американски щати са основани на принципите на свобода, демокрация и основни права и споделят зачитането ни на индивидуалните права по отношение на държавните органи. Ето защо това не е невъзможност, нито въпрос на конфликт, а по-скоро съществува реална възможност за засилване на общата ни основа от двете страни на Атлантическия океан и създаване на нова основа за още по-тясно сътрудничество.

Бих искал да приключа обаче, като спомена още един аспект, който е особено важен за нас в Парламента: само когато успеем да създадем единна рамка в Европейския съюз, ще спечелим доверието на гражданите ни по отношение на трансатлантическата защита на данни. Ето защо е от първостепенно значение споразумението със САЩ за защита на данните да представлява рамка за всички споразумения, сключени от Европейския съюз и от държавите-членки със САЩ. По този начин, очаквам с нетърпение работата ми като докладчик във връзка със споразумението със САЩ за защита на данните и тясно сътрудничество с моите колеги в Парламента, с Комисията, Съвета, както и с Конгреса и правителството на САЩ.

 
  
MPphoto
 

  Geoffrey Van Orden (ECR).(EN) Г-н председател, аз бях в САЩ по време на междинните избори и станах свидетел на част от политическото сътресение, което се случи там. Европейците могат да се поучат от това – както в родните ни страни, така и в Европейския съюз. Гражданите в САЩ и тук искат по-малка намеса от страна на правителството в живота си, контрол на дефицита и намаляване на държавните разходи, а за нас това трябва да означава по-малък бюджет на Европейския съюз.

Що се отнася до въпросите на отбраната, неотдавнашният стратегически преглед на отбраната и сигурността на Обединеното кралство ни напомня, че най-сериозните отношения в областта на отбраната и сигурността са със САЩ. Това трябва да се отнася за всички други европейски държави. Силно се надявам, че новата стратегическа концепция на НАТО ще демонстрира обновен ангажимент към съюза, който свързва САЩ със сигурността на Европа. Не трябва да се позволява объркването на амбициите за отбрана на Европейския съюз да подкопават или пречат на ефективността на това. Не можем да си позволим дублиране и объркване, особено в момент, когато бюджетите за отбрана се намаляват.

Предстоящата среща на високо равнище на НАТО на 19 ноември представлява добра възможност за 21-те съюзници на НАТО, които са и държави-членки на Европейския съюз, да демонстрират ангажимента си към новите реалности.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Време е да призовем САЩ да работи за мирно решаване на конфликтите, да се сложи край на военната окупация и войната, независимо дали става въпрос за Ирак, Афганистан или Близкия изток, да се прекрати ембаргото на Куба, да се спре поддръжката на агресивните политики на Израел, които са отговорни за хуманитарната криза в Газа и окупираните палестински територии, и да се работи за ядрено разоръжаване.

Трябва да стане ясно, че претекстът за борба с тероризма не може да продължи да се използва за подкопаване на международното право и зачитане на правата на човека и основните свободи. Сътрудничеството е от съществено значение, за да се намали бедността и да се сложи край на данъчните убежища и спекулативните капиталови трансфери.

Срещата на високо равнище съвпада със срещата на върха на НАТО в Лисабон, която иска да преразгледа стратегията си и в която САЩ се стреми да получи ангажимент от своите съюзници в Европейския съюз за военна ескалация в световен мащаб, с цел осигуряване на ресурси за експлоатация, контрол на пазара и политическо господство чрез заплахата от военна сила, което увеличава опасностите и заплахите за хората. Затова бихме искали да покажем нашата солидарност с борбата на движението за мир, с борбата на работниците и с големия брой организации, които участват в кампанията „Да на мира, не на НАТО“, включително чрез демонстрация, която ще се проведе в Лисабон на 20 ноември.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder (EFD).(NL) Г-н председател, стратегическото значение на Турция за трансатлантическите отношения е очевидно. С оглед на това аз съм много любопитен да чуя становището на Съвета за новата „Червена книга“ на турския национален съвет за сигурност. Логично, това ново издание следва стратегията на турския министър на външните работи.

Първият ми въпрос към Съвета, като се има предвид предстоящата трансатлантическа среща на високо равнище, е следният: споделя ли Съветът страха, че настоящата външна политика на Турция попада под влиянието на ревизионистките сили в региона – най-вече Ислямска република Иран – и по този начин в действителност подкопава стабилността в Близкия изток?

Вторият ми въпрос е дали наистина Съветът възнамерява да повдигне въпроса за Червената книга на трансатлантическата среща на високо равнище с оглед на важното положение на Турция като страна кандидатка за Европейския съюз и партньор на НАТО?

 
  
MPphoto
 

  Andrew Henry William Brons (NI).(EN) Г-н председател, в дневния ред на заседанието на ТИС през декември ще стои въпросът за премахването на търговския бариери, което е свещена цел сред глобалистите, свързана повече с вярата, отколкото с разума. Икономическата теория не се уморява да ни казва, че международната търговия обогатява света като цяло. Тя е по-резервирана относно въпроса, дали всеки във всяка държава има полза от това или не.

Проблемите, пред които е изправен развитият свят, не са прекалено много търговски бариери, а прекалено малко. Тоест прекалено малко бариери срещу продукти от развиващи се държави като Китай, с нейното ниско заплащане на труда, силно обезценена валута и изкуствено обеднен вътрешен пазар. Това означава, че китайските стоки, които вече са с ниски цени заради ниските заплати, поевтиняват още повече заради ниската стойност на валутата. Бедният вътрешен пазар означава, че има незначително потребителско търсене на вносни стоки и още по-незначително търсене на китайски стоки, което прави Китай напълно зависима от износната й търговия.

Европа отговаря на тази заплаха, като заявява, че ще стане по-конкурентна, може би чрез научни изследвания и развойни дейности. Това можеше да представлява възможност, ако Китай зачиташе международните права на интелектуална собственост. Веднага след като на Запад се разработи ново подобрение обаче, Китай доста грубо и безцеремонно копира продукта и го произвежда за една малка част от цената. В дневния ред на срещата на високо равнище между Европейския съюз и САЩ ще стои въпросът за увеличаването на работните места и от двете страни на Атлантическия океан. Някои се надяват на това, ако продължим да подкрепяме глобализма.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) Както вече беше казано, отношенията между Европейския съюз и САЩ се основават на принципи, идеи, споделена история и обща страст за свобода. Тези ценности обаче в крайна сметка могат да бъдат разводнени в реториката и да бъдат отслабени, ако не преминем от думи към действия. Един от най-надеждните документи, изготвени в Парламента относно състоянието на трансатлантическите отношения след президентските избори, е докладът на моя колега, г-н Millán Mon. Докладът е включен в настоящото предложение за обща резолюция, за което ще гласуваме утре, и съдържа редица конкретни инициативи, които са все още напълно валидни за създаване на истинско партньорство, по което трябва да се заловим за работа, г-жо член на Комисията.

Тук стана въпрос за значението на икономическите и търговски отношения, а само 15 държави-членки на Европейския съюз инвестират повече в Тексас, отколкото Япония инвестира във всичките 50 американски щата.

Трябва да се даде нов тласък на механизмите на срещата на високо равнище, да се създаде евро-американска асамблея и най-вече да се създаде механизъм за координация и консултация по глобалните въпроси и най-значимите части на света – Близкия изток, Иран, Афганистан – и отношенията с бързо развиващите се икономически сили.

Г-н председател, по време на неотдавнашната обиколка на президента Обама в Близкия изток го чухме да казва, че според тях най-важното партньорство е това между САЩ и Индия. Това ми напомни за един от основните аспекти на доклада на г-н Millán Mon, в който се обяснява как президентът Обама заявява в Берлин, че Европа е най-важният стратегически съюзник на САЩ. Предстоящата среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ ще представлява чудесна възможност да се изясни този въпрос и ясно да се определи какво в действителност представлява стратегическото партньорство. Можем да започнем, като поискаме от САЩ да подкрепят Европейския съюз в исканията му за институционално присъствие, например в Общото събрание на ООН, въз основа на новите подходи, въведени с Договора от Лисабон.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin (S&D).(EN) Г-н председател, неотдавна Парламентът прие резолюция, отнасяща се до новите възможности за развитие на трансатлантическите отношения след избирането на президента Обама в САЩ. Предстоящата среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ ще се проведе в донякъде различен контекст. Това обаче не означава, че възможностите не са налице. Просто контекстът вече е малко по-сложен.

Ето защо считам, че при подготовката за тази среща на високо равнище ще се изправим пред известни предизвикателства. Надявам се да успеем да убедим американските си съюзници да продължат многостранния си подход в международните отношения и да го покажат на практика в отношенията си с Европейския съюз. Трябва да настояваме за развитие на гражданското измерение на процеса на налагане на мир и мироопазващите мисии, както и на управлението на кризи и следкризисното възстановяване.

Също така е важно да се опитаме да координираме политиките си за помощите за развитие, за да бъдем по-ефективни в тази област. По отношение на неразпространението на ядрени оръжия трябва не само да запазим способността си да работим заедно, но и да действаме по един интелигентен начин. Част от този процес е ратифицирането на новия договор СТАРТ, който все още не е разгледан от Конгреса на САЩ. Надяваме се, че новите условия в Конгреса няма да възпрепятстват възможностите за гласуване за този договор.

САЩ обяви и вече започна преразглеждане на отношенията си с Русия. Считам, че това е много важно за нас и, ако погледнем напред, е много важно за тристранния диалог Русия, САЩ и Европейския съюз по отношение на най-важните въпроси в световен мащаб. Преди всичко се надявам, че по време на срещата на високо равнище можем да консолидираме нагласата на САЩ за партньорство с Европа. Необходим е действащ механизъм за постоянна комуникация, консултация и координация с американските ни съюзници.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake (ALDE).(EN) Г-н председател, за да бъде надежден партньор и да действа като световна сила, Европейският съюз трябва да говори с един глас. Президентът Обама и администрацията му с право дадоха това да се разбере и ние трябва да сме в състояние честно да се критикуваме едни други по този начин. Това е необходимо, за да се гарантират надеждни трансатлантически отношения, които се характеризират с взаимно допълване и координация.

Как можем да работим заедно за защитата на правата на човека, принципите на правовата държава и демокрацията в света, когато Хилъри Клинтън държи реч за едно виждане за глобална интернет свобода, като същевременно САЩ настоява преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) да продължат да бъдат непрозрачни, което води до сериозни опасения за интернет свободата? Това си противоречи и подкопава доверието в нас. Защо трябва да научаваме от изтекли документи, че в Ирак са се извършвали и толерирали изтезания? Отправяме призив за независимо разследване.

Защо Комисията не може да отговори на въпроса ми за исканията, поставени от държавната администрация на САЩ по отношение на наказателните мерки срещу „Уикилийкс“? Счита ли тя трансатлантическите отношения по-важни от въпросите от страна на членовете на Европейския парламент? Защо САЩ оказва натиск върху европейски дружества за налагане на по-големи санкции на Иран от тези, предприети от Европейския съюз? САЩ трябва да зачита независимостта и допълващата роля на Европейския съюз.

Както Европейският съюз, така и САЩ трябва да работят прозрачно, да зачитат независимостта на другия и да позволяват демократичен контрол на действията им. Не е ли това, което ни различава – САЩ и Европейския съюз – от другите, най-вече по отношение на основните свободи и правата на човека?

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger (Verts/ALE).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, в трансатлантическия диалог има много неща, които ни обединяват – имам предвид основните ценности, основните права на свобода и демокрация – но има и някои неща, които ни разделят, а именно как тези права се прилагат и конкретизират по отношение на трансатлантическите отношения. В частност това противоречие многократно излиза на преден план по отношение на въпросите на сигурността. Защитата на данните е постоянен източник на недоразумения; отдавна сме наясно с това. Вследствие на това рамковото споразумение – ако успеем да изготвим много добро такова – ще бъде голяма крачка напред. Тук трябва да намерим решение, което позволява и на гражданите от двете страни на Атлантическия океан да защитят правата си по отношение на другия партньор.

Друга важна област, в която принципите ни са сходни, но подходите ни се различават, са въпросите за изменението на климата. Ето защо много бих искала да видя този въпрос в дневния ред и да бъде подробно обсъден. Не можем да позволим Европейският съюз да използва трансатлантическия диалог за отслабване на собствените си обещания и ангажименти.

 
  
MPphoto
 

  Mirosław Piotrowski (ECR).(PL) Г-н председател, един от основните принципи на сътрудничество в Европейския съюз е свободата на движение на хората. В качеството си на организация, призната от международното право, реформираният Съюз се стреми към равнопоставеност на всички граждани, което включва свободата на пътуване в целия свят. В очакване на предстоящата среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ е необходимо да се напомни, че от 27 държави-членки четири, включително Полша, все още подлежат на ограничителен визов режим.

По време на срещата на високо равнище трябва да се даде приоритет на въпроса за равнопоставеността на държавите-членки на Европейския съюз в програмата за отмяна на визите. Това ще бъде първото изпитание за ефективността на председателя на Европейския съвет, г-н Ван Ромпьой. Също така ще разберем дали разговорите с президента Барак Обама се разглеждат като началото на конкретен диалог или са просто символични по повод срещата на високо равнище на НАТО, която ще се провежда по това време. Възприемането на твърда позиция по отношение на въпроса за визите ще покаже дали САЩ се отнасят към Съюза сериозно като организация, призната от международното право.

 
  
MPphoto
 

  Marietta Giannakou (PPE).(EL) Г-н председател, подкрепяме общата резолюция на политическите групи. Ние, разбира се, трябва да обсъдим въпросите преди срещата на високо равнище между Европейския съюз и САЩ и преди срещата на Г-20. САЩ са естествените ни съюзници. Един съюз обаче означава равенство и затова истински съюз може да съществува само там, където отношенията са при равни условия.

Трябва да започнем по-тясно, институционализирано сътрудничество, преди всичко с цел да се насърчи демокрацията по света и правата на човека, едно общество на познанието и науката, глобална сигурност и стабилност и обмен на информация, и това трябва да се извърши при еднакви и взаимни условия, както заяви г-жа Рединг. В тази рамка, разбира се, трафикът на наркотици в световен мащаб и заплахата, което това представлява за международната политика, сигурност и стабилност, беше пренебрегнат.

Също така е необходимо сътрудничество в усилията за управление на кризи и разрешаване на конфликти и развитието на трети държави. Докато обаче Европа фактически подкрепя развитието на трети държави, САЩ не прави това. Ако искаме истински баланс, въпросите за развитие и сигурност трябва да бъдат разделени между САЩ и Европа в рамката на международните действия като цяло.

 
  
MPphoto
 

  Knut Fleckenstein (S&D).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, аз бих искал само да направя три кратки забележки от името и на някои мои колеги в комисията по транспорт и туризъм. Това са критични въпроси, които бих поискал от представителите на Комисията да разгледат по време на разискванията си.

На първо място, въпреки че вече беше приет, данъкът за насърчаване на пътуванията представлява неприемливо едностранно решение от страна на правителството на САЩ. Надяваме се, че можете да ги убедите да преразгледат въпроса.

Второ, изключването на Румъния, Полша, България и Кипър от програмата за отменяне на визите е нещо, което Европейският парламент не може да подкрепи, и според нас не трябва да се позволява да продължи.

Трето, приветстваме съвместните усилия за изготвяне на международни стандарти за сигурност и за разработване на идеи за интелигентна сигурност, но едностранните клаузи, като задължителното сканиране на контейнери, не представляват решение, защото са едностранни и несъразмерни. Разходите не отговарят на ползите и е неразумно да се очаква това от европейските пристанища и предприятия.

 
  
MPphoto
 

  Владко Тодоров Панайотов (ALDE). - Г-н Комисар, уважаеми колеги, след встъпването в длъжност на президента Обама отношенията между Европейския съюз и Съединените американски щати навлизат в нова ера на устойчиво сътрудничество. Срещата на върха в Канкун, която започва след две седмици, ще бъде прекрасен случай за САЩ и Европа да погледнат в една посока и да поведат останалите страни към трайно и задължаващо споразумение относно борбата с глобалните климатични промени.

Време няма. Киото изтича след две години, а ние имаме нужда от сигурност и време за адаптация. Необходимо е да дадем ясен сигнал към развиващите се страни, като осигурим сътрудничество за трансфер на технологии и съответната финансова подкрепа.

Сигурен съм, че както подчерта и посланикът на Китай на среща с нас днес, САЩ, Европейският съюз и Китай ще поемат своята отговорност, сядайки на масата за преговори и ще бъдат лидери в усилията за постигането на ново споразумение, гарантиращо сигурността на идните поколения.

 
  
MPphoto
 

  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE).(DE) Г-н председател, САЩ и Европа са спътници по съдба на Запада. Достъпът до пазарите на трети държави е обща загриженост и е в интерес както на Европейския съюз, така и на САЩ, особено като се има предвид, че икономическият подем след финансовата криза вероятно ще започне в бързо развиващи се държави като Бразилия, Индия и Китай, където все още има значителни дискриминационни търговски бариери, както и нетарифни бариери пред търговията.

Убедени сме, че Трансатлантическият икономически съвет не само може, но и трябва да играе важна роля за насърчаване на общ подход от страна на Европейския съюз и САЩ по отношение на техните търговски отношения с трети държави. Настояваме този Трансатлантически икономически съюз да работи за един общ подход и обща стратегия за нови споразумения за свободна търговия между САЩ и Европейския съюз, въпреки че осъзнавам, че това няма да е безпроблемно. Освен това една такава хармонизация между САЩ и Европейския съюз с право се изисква спешно от промишлеността в контекста на Г-8 и Г-20, както и при преговорите в рамките на СТО. Нещо повече – и аз очаквам САЩ да споделят това желание – бихме искали кръгът от преговори за развитие от Доха да бъде приключен в най-кратки срокове. Ще бъде необходимо обаче не само ние да направим нови и съществени предложения, но и бързо развиващите се икономики да се приближат към нас. Тук също една обща стратегия от страна на САЩ и Европейския съюз би била от полза и за двете страни.

Ако мога да се обърна към Вас директно, г-н Де Гухт: когато става въпрос за сътрудничество, би било добре, ако Комисията и Парламентът могат да научат нещо от начина, по който Вашингтон работи заедно в областта на търговската политика.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Считам, че една от темите на обсъждане по време на трансатлантическия диалог на предстоящата двустранна среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ трябва да бъде премахването на визовите изисквания за четирите държави-членки на Европейския съюз, чиито граждани все още са предмет на това ограничаване на пътуванията, а именно Румъния, България, Полша и Кипър.

Изразявам съжаление за липсата на гъвкавост от страна на САЩ с оглед на последователния напредък, постигнат от тези държави, особено след приемането им в Европейския съюз. Считам, че на прекалената критика относно техническите подробности по отношение на приемането на програмата за премахване на визите трябва да се отговори по-строго и ефективно от представителите на Европейския съюз. Задължение на Европейския съюз е да покаже като цяло един по-активен и ясен израз на солидарност с гражданите на всички държави-членки.

Също така бих искала да подчертая необходимостта от сътрудничество относно помощите за развитие и хуманитарните помощи в момент, когато отношенията между САЩ и Европейския съюз са от първостепенно значение в настоящия икономически и геостратегически климат.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez (ALDE).(FR) Г-н председател, никой не може сериозно да дава уверения в Парламента, че мерките, предприети от двете страни на Атлантическия океан, ще предотвратят една бъдеща финансова криза. Ето защо въпросът трябва да бъде върнат на дневен ред и трябва да се постигне повече по отношение на надзора, собствения капитал на банките, забраната на някои финансови продукти и борбата срещу данъчните убежища.

Вторият ми коментар е, че всеки може да види, че сме напълно взаимнозависими по отношение на финансите, икономиката и валутата. Ето защо всяко решение, взето едностранно, без консултации, не върви в правилната посока. Аз, разбира се, имам предвид действията на Европейския фонд за развитие (ЕФР) преди няколко дни. Трябва да вървим напред заедно, за да реформираме например международната парична система.

Също така трябва заедно да предприемем действия, за да направим международните институции по-балансирани, по-прозрачни и по-демократични. Ако искаме гласът на Европа да бъде чут по отношение на основните въпроси обаче, тя наистина трябва да поеме инициативата и да говори с един глас. Именно това ще демонстрираме след няколко часа например, на срещата на Г-20, или поне се надявам да е така.

 
  
MPphoto
 

  Francisco José Millán Mon (PPE).(ES) Г-н председател, най-важните стратегически отношения на Съюза са тези със САЩ. Трябва да поддържаме постоянен диалог по двустранните въпроси, както и глобалните въпроси, и да се опитаме да се осигурят възможно най-координираните действия. Според мен това е основното послание на утрешната резолюция.

Ето защо съжалявам за факта, че планираната среща на високо равнище през май не се проведе. Освен това считам довода, представен в този момент, че няма дневен ред, за абсурден. Винаги има дневен ред между двама партньори, които са толкова важни и които са изправени пред световна икономическа криза, както и когато са налице предизвикателства като тероризма, изменението на климата, енергийната сигурност или разпространението на ядрено оръжие.

Освен това са налице големи регионални конфликти, като например близкоизточния мирен процес, иранската ядрена програма или въпроса за Афганистан, които според мен заслужават координирани действия от страна на САЩ и Европейския съюз.

Надявам се, че предстоящата среща на високо равнище в Лисабон ще бъде успешна. Трябва да се разгледат множество въпроси, някои от които вече споменах. Освен това светът се променя. Азия е в подем; нека помислим за значението на Китай или Индия, която президентът Обама посети току-що. Дори се говори за един постзападен свят.

В този контекст на променящ се световен ред е необходимо тясно сътрудничество между Европа и САЩ. Имаме много общи интереси, идеали и ценности. Ще бъдем по-силни, ако действаме по един съгласуван начин.

Госпожи и господа, Договорът от Лисабон създаде и нови органи за укрепване на ролята на Съюза в света. Ето защо трябва и да подобрим механизмите си за диалог и координация със САЩ. Резолюцията, приета от Парламента през март миналата година, съдържа много идеи как да укрепим тези институционални механизми за диалог между Брюксел и Вашингтон.

Последната ми забележка е, че съжалявам за факта, че представителят на Съвета спомена само обмена на данни – той не дойде тук, за да говори за срещата на високо равнище, за която не чухме нищо. За съжаление, Комисията направи това само за кратко. Кой всъщност е дошъл тук, за да говори за срещата на високо равнище?

 
  
MPphoto
 

  Wolfgang Kreissl-Dörfler (S&D). (DE) Г-н председател, госпожи и господа, международният тероризъм несъмнено е нещо, с което трябва да се борим заедно, това е безспорно. Тази борба обаче трябва да бъде въз основа на общите ни ценности и принципите на правовата държава, а не въз основа на строго индивидуалните тълкувания на закона, за които говори бившият президент на САЩ Джордж У. Буш в своята книга и в различни телевизионни предавания. Споменавам това и с оглед на новото мнозинство в Конгреса на САЩ.

За нас е от решаващо значение да увеличим нивото на защита на данните, да зачитаме правата на нашите граждани, защото има едно нещо, което трябва да бъде ясно, а именно че песента на свободата не може да се изсвири на инструмент на насилие. Не можем да казваме на хората в други държави какво очакваме от принципите на правовата държава, ако съвместно не спазваме същите стандарти и не действаме по съответния начин.

Много съм доволен обаче, че президентът Обама внесе глътка свеж въздух в САЩ, дори и ако неговата позиция може да изглежда малко по-слаба напоследък. Едно е ясно и то е, че ще бъдем на страната на тези, които защитават принципите на правовата държава.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) (Ораторът започва да говори с изключен микрофон) … което новите сили в света се придвижват, според мен трансатлантическата област продължава да бъде най-развитата и ефективна икономическа област на планетата.

Вярно е, че е налице широко разпространен и – донякъде разбираемо – бърз стремеж към търговско споразумение, например с държави като Китай. Аз обаче считам, че не трябва да забравяме факта, че съществуващите отношения между Европа и САЩ в продължение на много години бяха връзката, за която – повече от всяка друга – трябваше да се грижим и пазим ревниво.

Това съображение е резултат от историята както на Европа, така и на САЩ. В действителност тя се доказва от общата любов към демокрация, мир, права и пазарна икономика. Ускоряването на процеса на засилване на трансатлантическата икономическа интеграция наистина е необходимо, за да се насърчи глобалното развитие въз основа на съчетание от ценности, чиято цел е да се постигне приемлив жизнен стандарт за всички хора на света, след една справедлива и ефективна политика на многостранно сътрудничество, която спомага за изграждането на една по-демократична, а оттам и по-свободна, световна структура.

Ето защо отправям призив към онези, които в този момент ръководят външната политика на Европейския съюз. През годините ние отбелязахме как възможностите на държавните глави на САЩ – независимо кой беше президент – винаги имаха огромна роля в световните трансатлантически решения. За нас също е време да вземем положението в ръце. Ние черпим сили от волята на 500 милиона души и една нова, по-солидна институционална структура, която трябва да ни даде възможност да устоим на изкушението и вместо това да вземем съдбата на гражданите ни в собствените си ръце, като може да поискаме от приятелите ни в САЩ да изкажат позицията си за едно-единствено място за Европейския съюз в Организацията на обединените нации.

 
  
MPphoto
 

  Ioan Enciu (S&D).(RO) Приветствам споразумението между Европейския съюз и САЩ за защита на данните, което трябва да бъде подкрепено, за да се засили сътрудничеството в областите на борбата с престъпността и тероризма. Както Европейският парламент многократно заяви, липсата на американско законодателство за защита на данните, което да е съвместимо с европейското законодателство, повдига сериозни въпросителни за действителната защита, с която се ползват европейците в САЩ.

В този контекст бих искал да попитам Комисията и Съвета какви гаранции ще бъдат дадени на практика по отношение на правата на европейците да подават съдебни и административни искове, както и пропорционалност от гледна точка на различните американски органи и агенции, които обработват и имат достъп до данните им, и не на последно място, как ще бъде гарантиран контролът на целия процес от независим орган.

 
  
MPphoto
 

  Nuno Melo (PPE).(PT) Светът преживява много труден момент. В тези трудни времена не трябва да имаме никакво съмнение за това, кой е наш съюзник и кой – наш враг. САЩ са един от основните съюзници на Европа. В световен мащаб се води борба с тероризма срещу субекти, които дори нямат лице, както във, така и извън общото ни пространство, и тази борба има за цел запазване на ценностите на цивилизацията, които искаме да защитим.

Въпреки това върховенството на тези ценности, които искаме да защитим, означава също, че в Парламента, Комисията и Съвета можем и трябва да настояваме за ясни правила за защита на данните, защита на личните права и правото на неприкосновеност на личния живот. Превенцията, разследването и съдебното преследване на престъпления не може да става за сметка на незачитането и нарушаването на правата на личността. Нито Европа, нито САЩ ще позволят това да се случи. Като отново подчертаваме първостепенната важност на трансатлантическите отношения и доброто сътрудничество на всички равнища между Европа и САЩ, затова трябва да подкрепим преговорите за едно бъдещо глобално споразумение, което определя правилата, гаранциите и на реципрочна основа не изисква от САЩ нищо по-малко от това, което сме готови да отстъпим на САЩ в контекста на тази обща цел.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog (S&D).(EN) Г-н председател, бих искала да приветствам Трансатлантическия икономически съвет на 15 декември, и особено разискването на въпросите за иновациите, програмата в областта на цифровите технологии и енергийните технологии. През последните две години разбрахме колко е трудно да се хармонизира съществуващото законодателство и дори подходите за отслабените индустрии и услуги. Ето защо това представлява чудесна възможност да оформим нашето законодателство в тези нови области, където все още не съществуват закони. Тези нови области са точно това, за което говорим – нови предизвикателства, като застаряването на обществото или изменението на климата, изискват по-нататъшно развитие на законодателството за съответните технологии.

И накрая, г-жо член на Комисията, крайно време е стане дума за енергийна сигурност и да се помисли за Трансатлантическия икономически съвет за в бъдеще. Желая Ви успех на срещата на 15 декември.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(EN) Г-н председател, програмата на Европейския съюз и САЩ както винаги е пълна и двете страни трябва да използват възможността да постигнат напредък по отношение на общите позиции по въпроси като финансовото регулиране, изменението на климата, укрепването на търговските връзки, разпространението на ядрено оръжие и борбата срещу тероризма. Икономическото възстановяване обаче трябва да бъде главният въпрос в дневния ред.

Трансатлантическите икономически отношения са от жизненоважно значение за световния просперитет, защото двустранната търговия на нашите две икономики се равнява на приблизително 4,3 трилиона щатски долара. Икономическото ни партньорство е основна движеща сила на глобалния икономически просперитет и представлява най-големите, най-интегрирани и най-дълготрайни икономически отношения в света. Заедно, нашите икономики съставляват половината от икономиката в световен мащаб. Ето защо трябва да се разработят общи стратегии за по-нататъшни действия, които ще предприемем, за да се гарантира стабилно възстановяване от кризата, включително регулиране на финансовите пазари, пакети от стимули и стратегии за ограничаване на валутните манипулации от страна на други големи световни икономики.

От друга страна, трябва да преразгледаме въпроса, дали провеждането на срещи на високо равнище между Европейския съюз и САЩ два пъти в годината е добра идея. Решението на президента Обама да не присъства на предишната среща в Мадрид по-рано тази година разкри прекомерното взаимодействие на Европейския съюз. Като настояваме за провеждането на чести двустранни срещи на високо равнище, рискуваме да ги обезценим до степен, в която те ще бъдат без значение.

 
  
MPphoto
 

  Françoise Castex (S&D).(FR) Г-н председател, уважаеми членове на Комисията, бих искала да се върна към споразумението за борба с фалшифицирането, което се договаря в момента, по-конкретно със САЩ. Споразумението повдига и някои въпроси за САЩ, особено сред служителите на патентното ведомство на САЩ. Освен това 75 американски преподаватели по право неотдавна изпратиха писмо до президента Обама. Според тях Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA), което представлява просто изпълнително споразумение, би било в противоречие с конституцията на САЩ.

Въпреки че Европейският парламент, както знаете, предстои да приеме резолюция за споразумението ACTA и това все още причинява значително безпокойство и е далеч от намирането на единодушна подкрепа от страна на съгражданите ни, аз считам, че за нас би било полезно да разполагаме с много ясен отговор от преговарящите от САЩ по два въпроса. Може ли ACTA да бъде ратифицирано от САЩ? Според тях ACTA обвързващо или доброволно споразумение е? И наистина, едно споразумение за борба с фалшифицирането, което не включва Китай, Индия и Бразилия и което няма да бъде изпълнено от САЩ, няма да бъде взето сериозно. Благодаря ви.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Г-н председател, бих искал да благодаря на г-н Де Гухт и г-жа Рединг за интензивния им, но реалистичен подход към срещата на върха между Европейския съюз и САЩ. Считам, че е време да се признае, че САЩ не могат да постигнат нито една от стратегическите си цели без Европа. По същия начин Европейският съюз не може да изиграе своята роля на световна сила без тясно сътрудничество с Америка. Парадоксът е, че глобализацията и подемът на незападните сили предоставя на САЩ и Европейския съюз не по-малко, а повече причини за засилване на тяхното сътрудничество. В същото време виждаме, че трансатлантическите различия не намаляват, а се увеличават.

Европа заема по-малка роля в сегашните американски планове и интереси. Ето защо е от съществено значение да се признае, че времето и възможностите за засилване на взаимното партньорство са ограничени. Вероятно през следващите 10 години САЩ и Европейският съюз ще имат възможност да създават международна програма за един стабилен свят, основан на ценности, но само при условие, че те действат заедно.

Това трябва да започне със завършване на трансатлантическата зона за свободна търговия, за която Европейският парламент настоява от няколко години, като се преодолеят вътрешните разделения в Европа и се спре протекционизмът.

 
  
MPphoto
 

  Simon Busuttil (PPE).(EN) Г-н председател, бих искал да поговоря за общото рамково споразумение за защита на данните, за което г-жа Рединг е започнала преговори. Не минава и седмица, без да чуем за нова терористична атака или опит за такава и това очевидно е вредно за благосъстоянието на нашите граждани. Необходим е ефективен инструмент за борба с тероризма. Това е една очевидна област, в която можем да си сътрудничим с нашите приятели отвъд Атлантическия океан. Очевидно има спешна необходимост от това рамково споразумение за защита на данните. Г-жо Рединг, разполагате с подкрепата ни за това споразумение.

Разбира се, ние искаме това споразумение не само заради борбата с тероризма, но и защото сме загрижени за защитата на данните. Бихме искали да защитим неприкосновеността на личния живот на нашите граждани и най-вече да защитим принципите на необходимост и пропорционалност. Това не е антагонистична игра. Не считаме, че има възможност за избор между сигурността и неприкосновеността на личния ни живот – считаме, че наистина можем да осигурим и двете.

Бих искал г-жа Рединг да започне преговорите с чувство на сигурност заради подкрепата на Европейския парламент и със спокойствие, като знае, че я подкрепяме за постигане на споразумение, което е от полза за гражданите ни, споразумение, което гарантира както нашата сигурност, така и неприкосновеността на личния ни живот.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE).(PL) Г-н председател, преди две години, когато Барак Обама беше избран на поста президент на САЩ, изглеждаше, че след трудния мандат на неговия предшественик отношенията между Европа и Америка ще се нормализират. Изглеждаше, че времето, когато Вашингтон действаше едностранно на международната сцена, е към своя край. Всички смятахме, че изправени пред една огромна криза, САЩ и Съюзът ще работят заедно в опит да променят света, за да се гарантира икономическа сигурност.

Днес знаем, че това беше напразна надежда. След срещата на високо равнище в Копенхаген относно изменението на климата и след начина, по който г-н Обама пренебрегна испанското председателство, американците отново унижиха нас и останалия свят, като взеха едностранно решение за отпечатване на пари. Въпреки многобройните обещания, дадени на представителите на европейските правителства, те взеха това решение, без да се консултират с никого. Действайки в собствен интерес, те взеха решение относно мерки, които ще имат отрицателен ефект върху европейската икономика.

Предстоящата среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ трябва да се използва, за да се изрази нашето неодобрение и да се отправи призив да бъдем третирани като партньори. Сътрудничеството не е само в наш интерес, но и в интерес на Вашингтон, особено с оглед на нововъзникващия нов геополитически ред.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flašíková Beňová (S&D).(SK) Отношенията между Европейския съюз и САЩ са отношения между две велики сили, но въпреки това често си мисля, че прагматизмът бива отхвърлен от един вид тесногръда себичност.

Обсъждат се обаче някои много важни теми и ние трябва да решим тези важни въпроси заедно с нашите партньори от САЩ.

Срещата на високо равнище през ноември ще бъде първата среща между САЩ и Европейския съюз след влизането в сила на Договора от Лисабон. Предвид факта, че Европейският съюз и САЩ представляват половината от световната икономика, една много важна тема ще бъде икономиката. В момент на голяма криза е необходимо да се координира макроикономическата политика, да се постигне съгласие за регулирането на финансовия сектор и да се направи опит да се затворят данъчните убежища и подобни.

Необходимо е да се съсредоточим върху конкретни проблеми и да не правим едно нещо за сметка на друго, с други думи, двамата партньори за сметка на останалия свят, а да действаме по начин, който отговаря на две отговорни, водещи световни сили.

Освен срещата на високо равнище между Европейския съюз и САЩ през ноември, срещата на Трансатлантическия икономически съвет през декември също предоставя платформа за отговорни и прагматични политики.

 
  
MPphoto
 

  Malcolm Harbour (ECR).(EN) Г-н председател, аз съм много доволен, че привлякох вниманието Ви, защото аз специално искам да благодаря на г-н Де Гухт за една според мен важна реформа на Трансатлантическия икономически съвет. През юли бях във Вашингтон на мисия като председател на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите. Аз го посетих след това, за да заявя, че трябва да накараме Икономическия съвет да разгледа дългосрочните стратегически технологични въпроси, върху които работят и двете страни, и особено да се работи въз основа на стандартите, по които моята комисия свърши доста работа през последните няколко месеца.

Това, което трябва да се направи, е да се създадат общи стандарти за бъдещите технологии, а не да се създават нови търговски бариери, като се работи независимо. Както той заяви в изявлението си, това ще ни помогне да се възползваме от общите изследователски програми, общите възможности за бизнеса и да засилим конкурентоспособността си с партньорите ни в САЩ.

Считам, че този елемент от изявлението Ви днес е много важен. Съжалявам, че толкова малко колеги говориха за него – знам, че г-н Herczog направи това – но се надявам, че можем да работим заедно, за да постигнем напредък в това отношение. Разочарован съм, че Elmar Brok вече не присъства, защото исках да му кажа, че тази нова ориентация означава, че ще са необходими нови хора да работят в неговия трансатлантически диалог на законодателите, защото сме изправени пред нови предизвикателства.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Г-н председател, искам да се спра на споразумението за защита на данните и бих искал да посоча, че всички съществуващи споразумения трябва да отговарят на европейските стандарти за защита на данните. Това се отнася не само до споразумението за предаване на банкови данни, но също и в областта на данните на пътниците. Комисията не може да се отклони от тази позиция при преговорите по споразумението със САЩ за защита на данните. Не можем да позволим стандартите на Европейския съюз да бъдат съобразени с тези на САЩ. Необходима е еднаква защита вместо фрагментирания подход, който съществува в момента, и всяко ново отделно споразумение за обмен на данни трябва да включва принципи като ограничаване на целите, минимален период на задържане и правото на гражданите на Европейския съюз на ефективни правни средства за защита по отношение на обработката на данни.

В никакъв случай не трябва да позволяваме Европейският съюз да се приближава до все по-гротескните системи за профилиране на САЩ или да предоставя личните данни на гражданите на Европейския съюз на САЩ. Независимо от това едно споразумение без адекватни гаранции няма шанс да издържи в Съда на Европейския съюз.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Г-н председател, като член на делегацията ЕС-САЩ, аз силно се интересувам от предстоящата среща на високо равнище и очаквам с нетърпение да посетя САЩ като част от делегацията през декември. Може да се каже, че САЩ са наш естествен съюзник и поради тази причина бих оспорил изявлението, направено тук тази вечер, че светът не е по-сигурен, а е по-малко сигурен в резултат от американската политика. Ако искаме прехвърляне на обвинения, трябва да погледнем държавите, където няма свобода, където няма демокрация и където се подслоняват терористи, преди да сочим Америка с пръст.

Въпреки това е важно да подходим към по-нататъшните заседания и срещи на високо равнище със САЩ като равни, защото именно това уважават те. В Копенхаген в частност видяхме, че към нас се отнасяха – както казаха някои – като към слабаци. Това не може да се случи отново, особено по въпроси като количественото облекчаване. Трябва да се утвърдим и гласът ни да бъде чут.

 
  
MPphoto
 

  Mario Pirillo (S&D).(IT) Г-н председател, госпожи и господа от Комисията и Съвета, госпожи и господа, отношенията между Европейския съюз и САЩ трябва да се основават на максимална гаранция за сигурност, за да е успешно нашето сътрудничество. Трябва да премахнем всички проблеми тук, в рамките на Европейския съюз. Визовите изисквания за гражданите на четири държави, които са част от 27-те държави-членки, представляват сериозно ограничаване на свободата. Миналата седмица делегация на Парламента постави този въпрос пред канадските власти и изглежда, че те ще се заемат с него.

Търговията със САЩ е важна, защото укрепва нашето евро и поставя Европейския съюз в положение да се конкурира с големите пазари на Китай, Япония и Индия, и ние също така отбелязахме едно по-внимателно отношение в Канада към пазарите на САЩ и Мексико. Взаимодействието със САЩ по въпросите на изменението на климата, устойчивата енергетика и световния пазар е едно добро начало на преговорите.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI).(DE) Г-н председател, госпожи и господа, искам да се спра на споразумението за защита на данните. За мен няма съмнение, че след сключването на споразумението за защита на данните съществуващите споразумения между САЩ и Европейския съюз ще трябва да се проверят и актуализират в съответствие с това ново рамково споразумение. Това е истинската цел на споразумението, за което работим тук. Според мен ако не направим това, е налице риск от правна несигурност. В края на краищата основният ни приоритет трябва да бъде защитата на гражданите ни.

 
  
MPphoto
 

  Карел Де Гухт, член на Комисията.(EN) Г-н председател, позволете ми първо да отговоря на редица конкретни въпроси, които бяха зададени, като започна с изменението на климата. Новото мнозинство в Камарата на представителите на САЩ вероятно още повече ще ограничи свободата на действие на президента Обама. Трябва да се уверим, че САЩ няма да се откажат от ангажиментите си от Копенхаген и трябва да ги насърчим да спомогнат за успешен изход от срещата на Шестнадесетата конференция на страните (COP 16) в Канкун.

Междувременно можем да постигнем напредък по конкретни въпроси, като бързото финансиране, намаляване на емисиите от обезлесяването и улесняване на приспособяването към изменението на климата на бедните и развиващите се държави. По тези въпроси може да се работи без наличието на национално законодателство на САЩ, както и биологичните изследвания за чисти технологии.

Беше повдигнат и въпросът за програмата за САЩ за отмяна на визовия режим и фактът, че няколко държави-членки на Европейския съюз – България, Кипър, Полша и Румъния – все още не се допускат в тази програма. Отдаваме голямо значение на приемането им и ще продължим да работим с американските ни колеги за решаването на този въпрос.

Във връзка с въвеждането на такса за електронната система за разрешения за пътуване (ESTA) за пътници в рамките на програмата за отмяна на визовия режим, Комисията многократно изрази безпокойството си, че тези нови изисквания са в противоречие с ангажимента на САЩ за улесняване на трансатлантическата мобилност, както и че те представляват допълнителна тежест за европейските граждани, които пътуват в САЩ. Трябва да се уверим, че работата по въпросите на сигурността, като данните на пътниците (PNR), върви ръка за ръка с улесняването на трансатлантическите пътувания за законно пътуващите.

По отношение на въпроса за документите на „Уикилийкс“, в момента не сме в състояние да коментираме информацията, съдържаща се в станалите публични документи. Принципно обаче Европейският съюз е твърдо решен да поддържа абсолютната забрана на изтезания и жестоко, нечовешко и унизително отношение. Това е всичко, което можем да кажем в този момент.

Имаше въпрос от г-жа Quisthoudt относно възможността за споразумение за свободна търговия със САЩ. Този въпрос не е на дневен ред засега, защото, по отношение на търговските отношения между Европейския съюз и САЩ, едно по-ранно проучване на ГД „Търговия“ за нетарифните мерки показва, че нетарифните бариери продължават да бъдат основна пречка пред търговските отношения между Европейския съюз и САЩ, и заключава, че БВП на Европейския съюз и САЩ би се увеличил с приблизително 160 милиарда евро и износът ще нарасне съответно с 2,1% и 6,1%, ако не се премахнат нетарифните бариери и регулаторните различия. В действителност вече няма чак толкова много тарифи между САЩ и Европейския съюз. Въпреки това съществуващите бариери често се отстраняват трудно, но именно затова, в рамките на ТИС, настояваме за ранно сътрудничество „нагоре по веригата“, например преди приемането на разпоредби във важни области, по-специално нововъзникващите пазари и новите технологии.

По отношение на ТИС и естеството на дневния му ред, в момента работим с нашите американски колеги, за да определим окончателния дневен ред за следващото заседание на ТИС, като взимаме предвид приноса на експертите. Основните теми, които обсъждаме, са иновациите и новите технологии, както и стратегиите за екологизиране на икономиките ни и изграждане на трансатлантически пазар. В рамките на тези теми ще имаме възможността да обсъдим редица проблеми, включително електронното здравеопазване, оперативната съвместимост на електронните здравни досиета, сигурността на търговията, взаимното признаване на разрешени търговски стандарти и цялостния подход към регулирането, партньорството за иновационни дейности и обмена на информация за безопасността на потребителските продукти. Също така ще обсъдим съвместните отговори на икономическите предизвикателства. Освен това в края на ноември, съобразно искането на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, ще бъдат обсъдени и стандартите. Мисля, че точната дата е 29 ноември.

Последният въпрос беше относно цялостното сканиране на входящи товарни контейнери. Загрижени сме за изискването на САЩ, според което от юли 2012 г. всички морски контейнери, чиято крайна дестинация е САЩ, ще трябва да бъдат сканирани преди да бъдат поставени на плавателния съд на чуждо пристанище. Считаме, че това изискване няма да доведе до доказани ползи за сигурността и ще представлява пречка пред търговията. Поради тези причини Комисията не предвижда прилагането на цялостно сканиране на пристанищата на територията на Европейския съюз. Американският секретар по вътрешна сигурност, Джанет Наполитано, обяви планове за отлагане на крайния срок през юли 2012 г. за цялостно сканиране с две допълнителни години. Комисията се надява, че това забавяне ще накара Конгреса на САЩ да преразгледа политиката си и да одобри един основан на риска подход към сигурността на веригата на доставки.

Основните предизвикателства пред Европейския съюз през следващата година предполагат голямо взаимодействие и много възможности за сътрудничество със САЩ: справяне с икономическата криза, управлението, възстановяване на растежа и работните места чрез ускоряване на реформите, изграждане на зона на свобода, правосъдие и сигурност, и пълноценна работа на световната сцена. Изправени сме пред редица важни задачи с оглед на предстоящата среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ и впоследствие. Една от тях е изграждането на едни по-отворени и ориентирани навън отношения между Европейския съюз и САЩ, които ще вземат предвид пълния обхват на отношенията, които Европейският съюз и САЩ изграждат с нововъзникващите сили, като Китай, Индия, Русия и Бразилия.

По отношение на икономиката работните места и растежът са в основата на дискусията. Ще се консултираме относно резултатите от Г-20, особено финансовите и банковите реформи и необходимостта от постигане на глобално споразумение за търговия, и ще потърсим добавена стойност от отношенията между Европейския съюз и САЩ. В същото време трябва да съсредоточим усилията си повече върху използване на цялостния потенциал на трансатлантическия пазар. Моята цел ще бъде да се насочи ТИС към трансатлантическата програма за заетост, растеж и иновации. С подкрепата на представителите на Европейския съюз и Сената на САЩ, ще очаквам с нетърпение това на предстоящото заседание на ТИС на 17 декември.

 
  
  

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: ROBERTA ANGELILLI
Заместник-председател

 
  
MPphoto
 

  Вивиан Рединг, заместник-председател на Комисията.(EN) Г-жо председател, след думите на моя колега, г-н Карел Де Гухт, за общото споразумение и отношенията със САЩ, позволете ми да се съсредоточа върху бъдещото рамково споразумение за защита на данните. Съвсем ясно е, че е необходимо да споделяме данни за целите на борбата срещу тероризма и организираната престъпност, но същевременно трябва да запазим правата на гражданите относно защитата на данните. Опитът да се постигнат и двете цели по един балансиран начин ще бъде съдържанието на тези преговори.

Както вече заявих, на 26 май тази година Комисията внесе предложение за мандат за водене на преговори. В момента очакваме Съветът да одобри този мандат – да се надяваме, в началото на декември – така че да можем да започнем истинските преговори. Напълно съм съгласна с казаното в Парламента. Трябва да съсредоточим усилията си върху правната сигурност в едно рамково споразумение, вместо – и тук ще цитирам един член на ЕП – „да реагираме като при пожар за всяко отделно споразумение за споделяне на данни“.

Ако ние, САЩ и Европа, успеем да установим общи стандарти, тогава тези общи стандарти рано или късно ще станат световни стандарти. Трябва да покажем, че тези стандарти са изградени въз основа на нашите ценности на правосъдие и основни права и на правото на реципрочност, които трябва ясно да бъдат включени в трансатлантическия дневен ред.

Беше повдигнат и въпросът за правата на личността в едно такова споразумение. Представеното от Комисията ще означава следното за нашите европейски граждани и за гражданите в САЩ: изпълними права за хората, като правото на достъп до лични данни, събрани за тях, и правото тези данни да бъдат коригирани и изтрити, административна и съдебна защита, независимо от националността или мястото на пребиваване, както и обезщетение за претърпени щети.

Ефективното прилагане на тези права ще бъде гарантирано чрез наблюдението и контрола на тези стандарти за защита на данните от страна на независими публични органи и, в този контекст, трябва да бъде включена и недискриминационна клауза, за да се гарантира, че всички лични данни са защитени, независимо от националността или мястото на пребиваване на лицето, като във всеки един момент се има предвид, че трябва да постигнем баланс между правата и сигурността, и – поне според мен – да не се позволява дискриминация на расова основа.

За да не се допусне това, Комисията със сигурност ще трябва да помогне на Парламента. Разбрах, че искате да създадете, или вече сте създали, конкретни нови двустранни отношения между Парламента и Конгреса на САЩ. Считам, че това също ще бъде много важно, за да се повиши информираността за тези споразумения за защита на данните от двете страни на Атлантическия океан, така че в тази област можете да бъдете от голяма помощ по време на преговорите.

 
  
MPphoto
 

  Стефан де Клерк, действащ председател на Съвета.(NL) Г-жо председател, мога да бъда много кратък, защото аз, разбира се, съм съгласен с думите на заместник-председателя на Комисията, г-жа Рединг, а именно, че се получи добро разискване и че следващият етап ще бъде на 2 и 3 декември. Съветът наистина се надява да е в състояние да завърши мандата дотогава, така че Комисията най-сетне да може да започне обсъждането и преговорите наистина да могат да започнат.

Това представлява възможност да се подобри сътрудничеството между Европейския съюз и САЩ; възможност да се постигне баланс между сигурността и неприкосновеността на личния живот; възможност да се обедини една фрагментирана тема; реална възможност да се преведе едно изрично искане от страна на Европейския парламент в едно солидно рамково споразумение.

Предполагам, че днешното разискване даде възможност на Съвета да одобри мандата за водене на преговори на Комисията, при условие че Комисията осигури и обратна връзка на подходящи интервали, както и че разискването на конкретните подробности, на приложимия аспект на правата, продължи да се развива по такъв начин, че да се предоставя обратна връзка. Ето защо се надявам, че Комисията ще постигне добри резултати в краткосрочен план – да се надяваме, след заседанието на Съвета на 2 и 3 декември. Благодаря ви за разискването.

 
  
MPphoto
 

  Председател. – Бяха внесени четири предложения за резолюции(1) в съответствие с член 110, параграф 2 от Правилника за дейността.

Разискването приключи.

Гласуването ще се проведе в четвъртък, 11 ноември 2010 г.

Писмени изявления (член 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), в писмена форма. (RO) Европейският съюз и САЩ образуват най-голямото търговско партньорство, което се равнява на половината от световната икономика. От друга страна, и двамата партньори трябва да си сътрудничат по-тясно, за да се насърчи растежът и заетостта в собствените им икономики, особено след като през последните години 30 милиона работни места бяха заличени в световен мащаб от икономическата криза. В това отношение Трансатлантическият икономически съвет продължава да бъде най-подходящият механизъм за постигане на целта за създаване на единен трансатлантически пазар до 2015 г. Считам, че по време на срещата на високо равнище в Лисабон трябва да бъде обсъдена приоритетната тема за отменянето на визовия режим за всички държави-членки. Понеже свободата на придвижване е високоценено право в Европейския съюз, Комисията трябва да продължи политическия и технически диалог относно направения напредък и относно бъдещите начини на действие.

Трябва да отбележа, че румънското правителство неотдавна одобри законодателна рамка за създаване на национална система за визова информация, което ще улесни обмена на данни с други държави-членки по отношение на заявленията за визи. Тази ИТ система ще подобри контрола на границите на Румъния и външните граници на Европейския съюз. Това е необходима стъпка предвид присъединяването към Шенгенското пространство.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), в писмена форма. (PT) Подписването на разширено споразумение със САЩ за защита на данните е от съществено значение и е наложително; то ще предотврати възможността тези въпроси да бъдат разглеждани от държавите-членки въз основа на отделни двустранни споразумения. Напълно осъзнавам трудностите, свързани с подписването на споразумението, защото има доста различни подходи към защитата на данните и от двете страни на Атлантическия океан. В Европейския съюз правото на защита на личните данни е изрично указано в член 8 от Хартата на основните права и член 16 от Договора от Лисабон. В САЩ няма общ закон за защита на неприкосновеността на личния живот, нито има изрично позоваване на основното право на защита на личния живот в конституцията на държавата. Има какво да се желае по отношение на достъпа до данни и тяхното коригиране, на реципрочността, на правната защита и на независимия контрол. Ето защо призовавам Съвета да приеме мандата за водене на преговори за това споразумение възможно най-скоро, за да се постигне напредък по отношение на преговорите, от какъвто има спешна нужда, както и транспонирането на тези резултати пред съответните законодателни органи възможно най-бързо.

 
  
MPphoto
 
 

  Kinga Gál (PPE), в писмена форма.(HU) На първо място, бих искала да поздравя докладчика за чудесната работа, която е свършил. Приемането на доклада в навечерието на конференцията за преглед в Астана ще постави специален акцент върху него, изпращайки сигнал на лицата, които вземат решения в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Със задоволство отбелязвам, че посредством моите изменения препратките, свързани със защитата на националните малцинства, което е неразделна част от цялостната концепция за сигурността на ОССЕ и нейното човешко измерение, бяха включени в доклада, както и че докладът успя да привлече внимание към ролята на върховния комисар за националните малцинства на ОССЕ. Задачата и отговорността на върховния комисар са особено важни за насърчаването на мирно съвместно съществуване на националните малцинства и предотвратяването на евентуални малцинствени или етнически конфликти. Подчертаването на ролята на върховния комисар също е важно, за да се гарантира, че заинтересованите страни отдават необходимото значение на предложенията и вижданията на длъжностното лице при липсата на средства за налагането им.

 
  
MPphoto
 
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE), в писмена форма.(FI) От години един значителен критерий, по който се измерват отношенията между Европейския съюз и САЩ, е политиката в областта на климата. Именно по този повод беше утвърден образът на САЩ като едностранна сила, която не се съобразява с другите. Време е обаче да преразгледаме този образ.

Вярно е, че САЩ се дистанцираха от челните позиции по отношение на политиката за климата, когато отказаха да ратифицират Протокола от Киото. С течение на времето обаче стана ясно, че цялото споразумение е неефективно и не е правилният начин за решаване на сложния проблем с изменението на климата. Като инвестират в солидни партньорства в областта на технологиите и в развитието на чиста енергия, агенциите, отговорни за големи обеми на емисиите, са избрали път, който е много по-обещаващ и е свързан с отварянето на нови хоризонти.

Време е Европейският съюз да осъзнае случващото се. САЩ няма да се включат в схема за търговия с емисии. Неотдавна президентът Обама заяви, че най-важно е да се предприемат правилните действия, които, разбира се, са полезни, независимо какво мислим за изменението на климата. Тези полезни действия включват инвестиране в чиста енергия и подобряване на енергийната самодостатъчност. Относно търговията с емисии г-н Обама заяви, че това представлява средство, а не цел, както и че има други начини да се постигне това.

Вече Европа ли е плашилото на политиката за климата, тя ли не оценява ситуацията и не се учи от грешките си? Ние взимаме работни места в чужбина и вдигаме цените на енергията; правим всичко по трудния начин, вместо да предприемем разумни действия. Трябва да предотвратим замърсяването, така както трябва и да инвестираме в чиста енергия и да съсредоточим усилията си върху енергийната самодостатъчност и обезлесяването. За разлика от това търговията с емисии не заслужава подкрепата ни. Бяхме убедени в нея като начин да се подготвим за една международна схема, която така и не се появи. Защо продължаваме да я използваме и да тормозим нашите граждани, като ги лишаваме от работа и препитание?

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), в писмена форма. (CS) Предстоящата среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ със сигурност ще потвърди изключителното значение на тези отношения. Постоянното напредване на глобализацията означава, че Европейският съюз и САЩ трябва да се стремят към политика на откритост, както и че не трябва да се позволява стратегическото значение на трансатлантическото партньорство да намалее. Поради тази причина е важно да се подходи към тези преговори с максимална откритост, което е основна предпоставка за оперативния характер на предстоящите срещи. През последните три дни три теми излязоха на преден план, върху които преговарящите от страна на Съюза трябва да насочат вниманието си: различните стратегии, с които Европейският съюз и САЩ подхождат към настоящата световна икономическа криза; различните подходи на политиката за реагиране на неблагоприятната екологична ситуация на планетата и на изменението на климата; както и въпросите в областта на сигурността. Едностранните решения на федералния резерв на САЩ да закупи 600 милиарда щатски долара в държавни облигации, решения, взети без консултации с Европейския съюз, ще отслабят икономическата позиция на Европа. Затова е от съществено значение Европейският съюз ясно да се обяви в полза на търсене на други валути, различни от щатския долар. Важно е Съюзът да настоява по отношение на ролята си на пионер на екологичните технологии и законодателството и съответно да оказва натиск както върху правителството на САЩ, така и върху Конгреса. Считам, че на предстоящата среща на високо равнище е необходимо да се приканят ръководителите на Европейския съюз да дадат ясен сигнал на Вашингтон за нашата подкрепа на усилията на президента Обама в областта на ядреното разоръжаване и на ратифицирането на новия договор СТАРТ, който беше подписан от президентите на Русия и САЩ тази година в Прага.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), в писмена форма. (LT) След като президентът Барак Обама триумфира на изборите преди две години, позициите на Европейския съюз и САЩ се сближиха значително, особено по отношение на разоръжаването, борбата с изменението на климата и въпросите за обезвреждане на горещите точки на международни конфликти. Това представлява значителен капитал и тази политика трябва да се следва. За съжаление, някои неща все още трябва да бъдат изпълнени, за да се постигнат общите трансатлантически цели. Голяма част от американското общество не подкрепя действията за борба с изменението на климата. Един амбициозен проектозакон за ограничаване на емисиите от парникови газове все още чака да бъде разгледан в Сената. Няма напредък по отношение на въпроса за премахване на смъртното наказание, който е важен за Европейския съюз. Срещата на високо равнище между Европейския съюз и САЩ ще се проведе следващия месец в Лисабон. Надявам се, че Европейският съюз ще е в състояние да убеди своя партньор, САЩ, да продължи с напредъка по гореспоменатите общи цели. Също така е важно Русия все повече да бъде включвана в трансатлантическия диалог.

 
  
MPphoto
 
 

  Debora Serracchiani (S&D), в писмена форма. (IT) Тъй като обменът на данни между Европейския съюз и САЩ става все по-необходим и чест в контекста на борбата срещу тероризма и организираната престъпност, трябва да бъде изготвена и една цялостна и обща правна рамка за защита на личните данни. Тази рамка трябва да предвижда защита, еквивалентна на тази, с която се ползват европейските граждани в рамките на Съюза. Затова мандатът за преговори на Комисията е в правилната посока. По отношение на областта на приложение тази законова рамка трябва да се отнася и за съществуващите двустранни споразумения. Надявам се Съветът да приеме мандата във вида, в който беше представен, както и Парламентът да бъде изчерпателно и своевременно информиран за всяко развитие в преговорите, като се има предвид, че Парламентът ще има последната дума относно бъдещото споразумение.

 
  
MPphoto
 
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE), в писмена форма.(PL) Предстоящата среща на високо равнище между Европейския съюз и САЩ ще бъде първата среща на високо равнище след влизането в сила на Договора от Лисабон, една от целите на който беше да позволи на Европа да съсредоточи усилията си повече върху отношенията с трети държави. Предстоящата среща на високо равнище ще ни предостави възможност да се очертае рамка за трансатлантическо сътрудничество през следващите няколко години. С оглед на тяхната позиция в света и общите ценности, като например принципите на правовата държава, демокрацията и правата на човека, Европейският съюз и САЩ играят ключова роля за справяне с предизвикателствата на XXI век. Необходимо е конструктивно, засилено сътрудничество в области като преодоляването на икономическата и финансова криза, борбата срещу тероризма, глобалната стабилност, мира в Близкия изток, неразпространението на ядрено оръжие, помощите за развитие и изменението на климата. Наближава следващата среща на високо равнище по въпросите на климата в Канкун. Надявам се, че САЩ ще покажат по-високо равнище на ангажираност по отношение на съвместните задължения в борбата срещу изменението на климата. Като важен играч на международната сцена, трябва да служим за пример на другите държави. Скорошната екологична катастрофа край бреговете на Мексиканския залив даде ясно да се разбере, че бедствията не познават граници, а последиците от тях се усещат в цял свят и в крайна сметка и от нашите граждани. От само себе си се разбира, че това, което е необходимо, е сътрудничество на световно равнище. На фона на изборите миналата седмица трябва да се отбележи, че тези избори могат да представляват отправна точка за нови, по-близки отношения между Европейския парламент и Конгреса. Един по-активен диалог ще е от полза и за двете страни.

 
  

(1) Вж. протокола.

Последно осъвременяване: 22 февруари 2011 г.Правна информация