Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2916(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0605/2010

Συζήτηση :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0402

Συζητήσεις
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

5. Κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης (O-0141/2010/αναθ. 1) – B7-0559/2010) προς την Επιτροπή, των Esther Herranz García, Albert Deß, Mairead McGuinness, Giovanni La Via, Michel Dantin, Véronique Mathieu, Gabriel Mato Adrover, Herbert Dorfmann, Γεωργίου Παπαστάμκου, Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, Béla Glattfelder, Czesław Adam Siekierski, Rareş-Lucian Niculescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Elisabeth Köstinger, Milan Zver, Peter Jahr και Maria do Céu Patrão Neves, εξ ονόματος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες), James Nicholson εξ ονόματος της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, και Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll και Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σχετικά με την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Esther Herranz García, συντάκτης.(ES) Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πολύ που παρευρίσκεστε και που δείξατε τόσο μεγάλη ευαισθησία σχετικά με αυτήν τη σημαντικότατη πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου που είναι τόσο απαραίτητη για τον τομέα της κτηνοτροφίας στην ΕΕ.

Ο τομέας αυτός είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στις κρίσεις που πλήττουν την γεωργία της ΕΕ στο σύνολό της, εξαιτίας πολλών παραγόντων: το υψηλό κόστος των εισροών, η πτώση των τιμών στην αγορά, οι ανισότητες ισχύος στη διατροφική αλυσίδα και η τρέχουσα αύξηση των τιμών των δημητριακών.

Η ευρωπαϊκή κτηνοτροφία έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα ακριβώς όπως και οι άλλοι τομείς της γεωργίας, με έναν όμως επιβαρυντικό παράγοντα: τις μεγάλες επενδύσεις που είναι χαρακτηριστικές γι’ αυτό το είδος παραγωγής.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει την ανακοίνωσή της σχετικά με τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σταλεί ένα μήνυμα αλληλεγγύης και ενδιαφέροντος σε αυτήν την ομάδα των παραγωγών. Στη χώρα μου, την Ισπανία, όπως και σε άλλες χώρες της ΕΕ, γίνεται λόγος για διαρθρωτική κρίση και οι αυξήσεις στις τιμές των δημητριακών επιδεινώνουν απλώς την κατάσταση που διαρκεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Οι στατιστικές δείχνουν ότι όλο και περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις εγκαταλείπονται. Ωστόσο, αυτό δεν θα έπρεπε να συμβαίνει στο πλαίσιο της παγκόσμιας ζήτησης που θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια χάρη στην υποτιθέμενη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.

Ποια μέτρα σχεδιάζει να λάβει ο Επίτροπος ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει της προσεχούς μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη φύση του τομέα της κτηνοτροφίας; Μιλώ για μέτρα στήριξης της αγοράς, καθώς και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να προληφθεί, μεταξύ άλλων αρνητικών συνεπειών, να τιμωρηθούν από το μελλοντικό σύστημα ενισχύσεων τα μοντέλα εντατικής παραγωγής που σέβονται τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ. Πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα που να ανταποκρίνονται στην κοινή λογική και να εγγυώνται μεγαλύτερη ασφάλεια στον εφοδιασμό με ζωοτροφές, τη δημιουργία επαρκών αποθεμάτων δημητριακών και την επιτάχυνση της αποδέσμευσης αυτών των αποθεμάτων.

Τέλος, για να κλείσω, θα ήθελα να επιδοκιμάσω το γεγονός ότι αυτή η πρόταση ψηφίσματος αναφέρεται ειδικά στο χοιρινό και τα πουλερικά, τομείς που δεν λαμβάνουν άμεση ενίσχυση από την ΕΕ, για τους οποίους όμως θα μπορούσαν επίσης να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά την αγορά και το εμπόριο για να βελτιώσουν την κατάστασή τους.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson, συντάκτης. (ΕΝ) Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα, επικροτώ το γεγονός ότι συζητείται εδώ σήμερα αυτό το θέμα. Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο. Επί του παρόντος, ο τομέας της κτηνοτροφίας της ΕΕ αντιμετωπίζει δυσκολίες που οφείλονται σε μια σειρά παραγόντων, μεταξύ άλλων της αύξησης του κόστους παραγωγής, του ανταγωνισμού των εισαγωγών από τρίτες χώρες και, ασφαλώς, διαφόρων ζητημάτων που συμβάλλουν στην αύξηση του κόστους των ζωοτροφών.

Παρόλο που δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ξηρασία στην Αυστραλία ή τις διάφορες καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν τη σοδιά των δημητριακών στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσει την έλλειψη αυτάρκειας σχετικά με τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες. Έχουμε πολύ μεγάλη εξάρτηση από τρίτες χώρες για τις ζωοτροφές μας και πρέπει να αρχίσουμε να καλλιεργούμε περισσότερες μόνοι μας. Εντούτοις, η παρούσα κατάσταση είναι ότι αναγκαζόμαστε να εισάγουμε μεγάλο μέρος των ζωοτροφών μας και έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν ότι πιστεύω ακράδαντα πως η διαδικασία έγκρισης εισαγωγής νέων ειδών γενετικά τροποποιημένων σπόρων χρειάζεται πολύ χρόνο και πρέπει επειγόντως να επιταχυνθεί η εισαγωγή ζωοτροφών από σόγια. Εάν δεν συμβεί αυτό, οι κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρίσκονται για πολύ καιρό ακόμα αντιμέτωποι με την αύξηση των τιμών, την αστάθεια και την αβεβαιότητα.

Επιτρέψτε μου επίσης να αναφέρω εν συντομία με ποιον τρόπο αυτή η κατάσταση επηρεάζει τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία. Οι κτηνοτρόφοι αυτού του τομέα βιώνουν πολύ έντονα την κρίση, καθώς τα κόστη τους αυξάνουν και η τιμή του χοιρείου κρέατος μειώνεται. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διορθώσει τα ζητήματα αυτά.

Οι κτηνοτρόφοι που ασχολούνται με την παραγωγή βοοειδών, προβάτων, χοίρων και πουλερικών βρίσκονται όλοι σε κατάσταση στην οποία καταγράφουν ζημίες. Πρέπει να συνεχίσω να λέω στο Σώμα ότι όλοι αυτοί οι τομείς πραγματικά υποφέρουν; Πρέπει όμως να πω ότι εντέλει ο καταναλωτής θα είναι αυτός που θα πληρώσει, καθώς εάν όλοι οι αγρότες σταματήσουν να παράγουν, θα αναγκαστείτε να εισάγετε αυτά τα τρόφιμα από χώρες εκτός ΕΕ, με όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται αυτό. Έτσι, πρέπει να εξασφαλίσουμε τον εφοδιασμό μας με τρόφιμα εντός της Ευρώπης. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, θα είναι σε βάρος μας.

 
  
MPphoto
 

  Iratxe García Pérez , συντάκτρια. (ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η αποδοτικότητα από την άποψη του κέρδους της κτηνοτροφικής παραγωγής είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κόστος των ζωοτροφών. Στο πλαίσιο ολοένα και πιο ασταθών τιμών των πρώτων υλών, η λήψη αποφάσεων γίνεται πολύ περίπλοκη για τους παραγωγούς ζωοτροφών και τους κτηνοτρόφους, όπως είδαμε στην αρχή του πολιτικού έτους.

Ο τομέας του κρέατος που έχει τις περισσότερες δυσκολίες στην παρούσα φάση είναι ο τομέας του χοιρείου κρέατος. Ως εκ τούτου, θα επικεντρώσω την ομιλία μου στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει: την αύξηση του κόστους των ζωοτροφών, το οποίο αντιπροσωπεύει το 60% του κόστους παραγωγής, και ως εκ τούτου είναι αποφασιστικής σημασίας για τους παραγωγούς όσον αφορά την αποδοτικότητα από την άποψη του κέρδους.

Μέσα σε δύο μήνες, οι τιμές των δημητριακών ανέβηκαν κατά 50%, όχι εξαιτίας ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, καθώς υπάρχει επαρκής παραγωγή, αλλά εξαιτίας της κερδοσκοπίας εκτός του τομέα αυτού.

Επομένως πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά της κερδοσκοπίας, ταυτόχρονα με μια πολιτική που να ενθαρρύνει τη διατήρηση επαρκών στρατηγικών αποθεμάτων για να αποφευχθεί η κερδοσκοπία.

Επικροτούμε το γεγονός ότι διατέθηκαν στην αγορά αποθέματα παρέμβασης δημητριακών. Πρέπει μόνο να ελπίζουμε ότι ο τελικός προορισμός τους θα είναι η αγορά της ΕΕ, διαφορετικά δεν θα βοηθήσουν τον τομέα της κτηνοτροφίας. Μια πιθανή λύση θα μπορούσε να είναι η επιβολή ενός φόρου στην εξαγωγή ευρωπαϊκών δημητριακών, όπως στην περίπτωση του σιταριού το 1994.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η πίεση μαζικής διανομής με μειούμενες τιμές, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις στο κόστος παραγωγής δεν μπορούν να ανακτηθούν από την τιμή πώλησης.

Πρέπει να προωθηθούν οι οργανώσεις των παραγωγών που μπορούν να μπουν στην αγορά, συγκεντρώνοντας προμήθειες. Η Επιτροπή έχει πλήρη γνώση του προβλήματος αυτού, υπάρχει ωστόσο έλλειψη ειδικών μέτρων, που ελπίζουμε ότι θα υλοποιηθούν στη μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική, μέσω αποτελεσματικών και ευέλικτων μηχανισμών διαχείρισης της αγοράς για την καταπολέμηση των προβλημάτων και την ανάληψη δράσης για αυτά. Αυτό σημαίνει την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας και τη χρήση ειδικών μέτρων για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας σε αυτόν τον τομέα της αγοράς και την αύξηση της σημασίας τους στην αλυσίδα αξίας.

Θα ήθελα επίσης να αξιοποιήσω αυτήν την ευκαιρία για να ζητήσω την ενεργοποίηση των μέτρων στήριξης της αγοράς που εφαρμόζονται στο χοίρειο κρέας, τις επιστροφές κατά την εξαγωγή και την ιδιωτική αποθεματοποίηση. Η Επιτροπή δεν πιστεύει ότι η κατάσταση στον τομέα αυτόν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Εντούτοις, τους τελευταίους μήνες σημειώθηκε συνεχής πτώση των τιμών, ενώ οι τιμές που έπαιρναν οι κτηνοτρόφοι ήταν κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων πέντε ετών.

Πιστεύω ότι δικαιολογείται να ενεργοποιήσει η Επιτροπή τα υπάρχοντα μέτρα διαχείρισης της αγοράς, όπως ζήτησαν στο Συμβούλιο κάποια κράτη μέλη.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, μέλος της Επιτροπής.(FR) Κυρία Πρόεδρε, η απάντησή μου αποτελείται από δύο μέρη, γιατί το πρόβλημα στον τομέα της κτηνοτροφίας σχετίζεται πρωτίστως με την κατάσταση των τροφίμων και, συνεπώς, με την κατάσταση της αγοράς δημητριακών, και στη συνέχεια θα αναφερθώ επίσης στους μηχανισμούς που διαθέτουμε για τον τομέα της κτηνοτροφίας.

Η Επιτροπή παρακολουθεί πολύ στενά την κατάσταση στην αγορά δημητριακών και τον αντίκτυπό της στους αγρότες. Οι τιμές των δημητριακών αυξήθηκαν ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω ελλείψεων στον εφοδιασμό, ιδιαίτερα στις χώρες του Εύξεινου Πόντου. Κατά συνέπεια, είδαμε τις τιμές του κριθαριού και της βρώμης να φτάνουν τα 200 ευρώ τον τόνο. Επί του παρόντος, ακόμα και αν οι τιμές είναι πολύ ασταθείς, παραμένουν αισθητά κάτω από τις τιμές ρεκόρ του 2008. Η ισχύς του ευρώ έναντι του δολαρίου, η οποία καθιστά τις εξαγωγές της ΕΕ λιγότερο ανταγωνιστικές τώρα, αποτελεί επίσης παράγοντα διαταραχής της ευρωπαϊκής αγοράς.

Παρά το έλλειμμα που καταγράφηκε στη Ρωσία και την Ουκρανία, το επίπεδο των δημητριακών που συγκομίζονται παγκοσμίως είναι φυσιολογικό και τα αποθέματα αναπληρώθηκαν χάρη στις δύο τελευταίες συγκομιδές ρεκόρ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η παραγωγή δημητριακών υπολογίζεται κατά μέσο όρο σε 276 εκατομμύρια τόνους και, εάν προσθέσουμε σε αυτό το απόθεμα από την έναρξη της συγκομιδής, έχουμε σχεδόν 60 εκατομμύρια τόνους περισσότερο από όσο αναμένεται να χρησιμοποιήσουμε.

Τα αποθέματα παρέμβασης δημητριακών, που αποτελούνται κυρίως από κριθάρι, φτάνουν αυτήν τη στιγμή τους 5,6 εκατομμύρια τόνους. Μια παρτίδα 2,8 εκατομμυρίων τόνων μόλις κρατήθηκε για την εφαρμογή του προγράμματος του 2011 για τη βοήθεια των φτωχότερων πολιτών και το υπόλοιπο θα πωληθεί σύντομα στην εγχώρια αγορά. Στην πραγματικότητα, η απόφαση έχει ήδη ληφθεί και τα δημητριακά θα διατεθούν στην αγορά στο τέλος αυτού του μήνα.

Η πίεση στην αγορά μειώθηκε κάπως από τότε που η Επιτροπή ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, πράγμα που ανακοίνωσα πρόσφατα στο Συμβούλιο. Έτσι, όσον αφορά την κατάσταση στην αγορά των δημητριακών, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί κανένα μέτρο εκτάκτου ανάγκης γιατί, όπως σας εξήγησα, το πρόβλημα δεν είναι ο εφοδιασμός της ευρωπαϊκής αγοράς με δημητριακά, αφού η υψηλή τιμή των δημητριακών στην ευρωπαϊκή αγορά δεν οφείλεται στην έλλειψη εφοδιασμού της αγοράς.

Η Επιτροπή παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις στην αγορά στον τομέα της κτηνοτροφίας και ιδιαιτέρως στους τομείς της παραγωγής χοιρείου κρέατος και πουλερικών. Πράγματι, τα περιθώρια σε αυτόν τον τομέα εξαρτώνται ιδιαίτερα από το κόστος των ζωοτροφών. Οι τιμές στον τομέα των πουλερικών υπερβαίνουν τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο και φαίνεται να αντισταθμίζουν, εν μέρει τουλάχιστον, την αύξηση του κόστους των ζωοτροφών. Η τιμή των χοίρων σφαγής ακολουθεί την εποχιακή κατιούσα τάση. Είναι ελάχιστα χαμηλότερη από τα περσινά επίπεδα. Η παραγωγή απορροφάται σήμερα καλά από την εσωτερική αγορά και τις εξαγωγές. Ανάμεσα στον Ιούνιο και τον Αύγουστο του 2010, οι εξαγωγές χοιρείου κρέατος σημείωναν αύξηση κατά 10% και οι εξαγωγές πουλερικών κατά 21% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Κατά συνέπεια, παρ’ όλα αυτά τα ζητήματα τιμών, οι κτηνοτρόφοι χοίρων και πουλερικών εξακολουθούν να μπορούν να εξάγουν για κάποιο διάστημα.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει προφανώς να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά και θα χρησιμοποιήσει όσα μέσα έχει στη διάθεσή της για να παρέμβει στην αγορά, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο και χρήσιμο. Στην πραγματικότητα, δύο μέτρα είναι επί του παρόντος διαθέσιμα για τον τομέα της κτηνοτροφίας: οι επιστροφές κατά την εξαγωγή και η ιδιωτική αποθεματοποίηση.

Σχετικά με τις επιστροφές κατά την εξαγωγή, αυτό το μέτρο δεν θα ήταν αποτελεσματικό στην παρούσα φάση γιατί η παγκόσμια τιμή είναι μάλλον υψηλή, έτσι δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η επιδότηση των εξαγωγών. Η σχέση του δολαρίου με το ευρώ σημαίνει ότι είναι πιθανόν να υπάρξουν προβλήματα στις εξαγωγές και έλλειψη ανταγωνιστικότητας, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν αφορά αποκλειστικά τον τομέα της γεωργίας. Πρέπει να δούμε πώς μεταβάλλεται η ισοτιμία δολαρίου - ευρώ και, σε συνάρτηση με αυτήν τη μεταβολή, εάν έχουμε πλεόνασμα στην εσωτερική αγορά, τότε μπορούμε να συζητήσουμε για μέτρα της ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν πλεονάσματα κρέατος στην εσωτερική αγορά και γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορούν να δικαιολογηθούν σήμερα τα μέτρα ιδιωτικής αποθεματοποίησης. Εντούτοις, είμαι πρόθυμος να εξετάσω τη δυνατότητα προσφυγής σε αυτά τα μέτρα ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι αγορές.

Σχετικά με το θέμα της αστάθειας, αυτό θα εξεταστεί στη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής για το 2013. Αυτή η μεταρρύθμιση αναμένεται να συμπεριλάβει προτάσεις για μηχανισμούς που δεν υφίστανται ακόμα για την αντιμετώπιση του ζητήματος της εισοδηματικής αστάθειας. Όσο για το ζήτημα της διαφάνειας στη διατροφική αλυσίδα, επί του παρόντος το εξετάζω μαζί με τον Επίτροπο Tajani για να δούμε πώς η μεγαλύτερη πληροφόρηση για το θέμα αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο κατανέμεται η προστιθέμενη αξία. Αυτές είναι οι απαντήσεις που είμαι σε θέση να δώσω σε αυτό το στάδιο.

 
  
MPphoto
 

  Albert Deß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Cioloş, κυρίες και κύριοι, η σημερινή πρόταση ψηφίσματος θα βοηθήσει να τεθεί ο τομέας κτηνοτροφίας της ΕΕ σε σωστή πορεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. García για αυτήν την πρωτοβουλία. Σκοπός αυτής της πρότασης δεν είναι να αποκόψει την Ευρώπη από τον υπόλοιπο κόσμο ή να παρακάμψει τους κανόνες της αγοράς. Σκοπός της είναι να θεσπιστούν δίκαιες συνθήκες στην αγορά για την ευρωπαϊκή κτηνοτροφία, πράγμα που θα διασφαλίσει επισιτιστική ασφάλεια στο μέλλον για περισσότερους από 500 εκατομμύρια ανθρώπους. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ευρωπαϊκός τομέας της γεωργίας δεν θα έρχεται αντιμέτωπος με νέους και ιδιαίτερα λεπτομερείς κανονισμούς για την παραγωγή σε καθημερινή βάση και ότι οι αγρότες δεν θα υποχρεούνται να παρέχουν το ένα πιστοποιητικό ικανότητας μετά το άλλο, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων και περιβαλλοντικά πρότυπα. Τέτοιου είδους κανόνες προφανώς δεν εφαρμόζονται στα εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα.

Ως εκ τούτου, ευχαριστώ τους 534 βουλευτές του Σώματος που ψήφισαν στο Στρασβούργο υπέρ της απαίτησης μελλοντικής συμμόρφωσης των εισαγόμενων γεωργικών προϊόντων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα προστασίας του καταναλωτή, καλής διαβίωσης των ζώων και περιβαλλοντικής προστασίας. Κύριε Cioloş, το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να σας υποστηρίξει πλήρως. Αυτά τα πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές και για αυτόν το λόγο η Ομάδα μου επικροτεί και υποστηρίζει αυτήν την πρόταση.

 
  
MPphoto
 

  Paolo De Castro, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (IT) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ζητήσουμε από την Επιτροπή την εφαρμογή κατάλληλων αποτελεσματικών και ευέλικτων μέσων της αγοράς με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης στην οποία έχει βυθιστεί ο τομέας κτηνοτροφίας της ΕΕ.

Ελπίζουμε ότι η πρόταση την οποία θα παρουσιάσει σύντομα η Επιτροπή σχετικά με τα μέσα της αγοράς για τον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων θα περιλαμβάνει επίσης προτάσεις για τον περιορισμό των επιπτώσεων της αστάθειας των τιμών στον τομέα της γεωργίας στο σύνολό του.

Πολλές δράσεις μπορούν ακόμα να αναπτυχθούν για να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα στους ευρωπαίους κτηνοτρόφους. Πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο για τον τομέα της κτηνοτροφίας να επανεξεταστεί η παρούσα απαγόρευση της χρήσης ζωικών αλεύρων για μη μηρυκαστικά, για παράδειγμα, για τους τομείς της πτηνοτροφίας και της αλιείας. Όπως γνωρίζετε, αυτή η απαγόρευση εισήχθη μετά από περιστατικά σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών, τώρα όμως, εδώ και λίγα χρόνια, η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί με την άποψη ότι αυτή η απαγόρευση μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο για τα μηρυκαστικά. Στην περίπτωση των μη μηρυκαστικών, αντίθετα, δεν υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον και γι’ αυτόν τον λόγο ελπίζουμε ότι αυτή η απαγόρευση μπορεί να αρθεί με σκοπό να προσφερθεί σε αυτά τα ζώα μεγαλύτερη δυνατότητα για διατροφή υψηλότερης ενεργειακής αξίας.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύρια Πρόεδρε, ο τομέας της κτηνοτροφίας αποτελεί έναν σημαντικό παραδοσιακό τομέα της γεωργίας που αντιπροσωπεύει τον βιοπορισμό χιλιάδων παραγωγών σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για βασικό τομέα ως προς την κοινωνικοοικονομική συνεισφορά της γεωργίας στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για βασική γεωργική βιομηχανία στην Ευρώπη και ακόμα περισσότερο στην Ιρλανδία, καθώς η Ιρλανδία είναι η τέταρτη σε μέγεθος χώρα εξαγωγής βοδινού στον κόσμο.

Ειδικότερα, οι υψηλές τιμές των δημητριακών οξύνουν τα προβλήματα της αποδοτικότητας των παρασκευαστών τελικού σταδίου βόειου κρέατος κατά τη χειμερινή περίοδο, οι οποίοι εξαρτώνται περισσότερο από τις εισαγωγές ζωοτροφών με βάση τα δημητριακά. Υπάρχουν τρία συγκεκριμένα ζητήματα που θα ήθελα να τονίσω : πρώτον, την ανάγκη να θεσπίσει η Επιτροπή αποτελεσματικούς και ευέλικτους δείκτες και μέτρα για τον περιορισμό της ακραίας αστάθειας στις τιμές της αγοράς. Χρειάζεται επίσης δράση για τη μείωση της ψαλίδας μεταξύ των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές και των τιμών που λαμβάνουν οι παραγωγοί.

Δεύτερον, είναι σημαντικό να εντείνει η Επιτροπή τα μέτρα για τη στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας ιδίως στις μειονεκτούσες περιοχές. Η επόμενη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ πρέπει να επικεντρωθεί στην ιδιαίτερη ευαισθησία κάποιων τομέων της κτηνοτροφίας και στο σημαντικό κόστος παραγωγής που επωμίζονται οι κτηνοτρόφοι. Με την επόμενη ΚΓΠ, ο υπερβολικός γραφειοκρατικός φόρτος των κτηνοτρόφων πρέπει να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί.

Τέλος, οι ευρωπαίοι παραγωγοί συμμορφώνονται με τους πιο αυστηρούς κανόνες παγκοσμίως σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων, περιβάλλοντος και υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων. Αυτές οι υψηλές προδιαγραφές δεν θα πρέπει να τους θέτουν σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με ανταγωνιστές από τρίτες χώρες. Πολύ σημαντικό για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του τομέα της κτηνοτροφίας παγκοσμίως είναι να διασφαλίσει η Επιτροπή ότι οι δράσεις της για το εμπόριο και την γεωργία δεν θα θέσουν σε κίνδυνο τους ευρωπαίους κτηνοτρόφους, αλλά θα υποστηρίξουν την αειφόρο και βιώσιμη ευρωπαϊκή κτηνοτροφία στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  José Bové, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όπως ακριβώς και το 2007, οι παγκόσμιες τιμές των δημητριακών είναι στα ύψη και οι κτηνοτρόφοι βλέπουν μια απότομη αύξηση του κόστους παραγωγής τους, όπως πριν δύο χρόνια. Οι ζωοτροφές αποτελούν το 60%-80% των δαπανών τους και τα έσοδά τους μειώνονται κατακόρυφα: επιβιώνουν με 700 ευρώ τον μήνα κατά μέσο όρο. Πρέπει να περιμένουμε οι διαδοχικές κρίσεις να καταστρέψουν τη μικρής κλίμακας ευρωπαϊκή γεωργία για να δράσουμε; Οι καταναλωτές πληρώνουν 17 ευρώ το κιλό τις κόντρα μπριζόλες στα σούπερ μάρκετ ενώ οι παραγωγοί παίρνουν 3 ευρώ το κιλό – είναι σωστό αυτό;

Στις 7 Σεπτεμβρίου το Κοινοβούλιο γνωμοδότησε υπερψηφίζοντας την έκθεση σχετικά με τα δίκαια εισοδήματα για τους γεωργούς. Κάλεσε την Επιτροπή να δράσει γρήγορα και να εμποδίσει την πώληση σε τιμές χαμηλότερες από την τιμή αγοράς. Στο Στρασβούργο οι βουλευτές έλαβαν θέση υπέρ του να ενισχυθούν οι οργανώσεις των παραγωγών, να σταματήσει η κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές και να ελεγχθεί η επιρροή των επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης και διανομής.

Οι αγρότες περιμένουν ακόμα περισσότερα: Θέλουν να δουν να εγκαθίστανται ή να ενισχύονται οι κοινές οργανώσεις αγοράς, καθώς αυτά είναι τα μόνα μέσα σταθεροποίησης του κόστους και παροχής μακροπρόθεσμης οικονομικής προβολής. Την επόμενη εβδομάδα ο κύριος Cioloş θα παρουσιάσει την πρότασή του για τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει να δώσει κάποιες σαφείς απαντήσεις στους αγρότες. Η αξιοπιστία της Ευρώπης κινδυνεύει. Η Ευρώπη χρειάζεται όλους τους αγρότες της.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (PL) Κυρία Πρόεδρε, επικροτώ θερμά το γεγονός ότι ασχολούμαστε με την κατάσταση στον τομέα της κτηνοτροφίας, γιατί είναι σοβαρή. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο πρόβλημα που αποτελεί το αντικείμενο της παραγράφου 15 της πρότασης ψηφίσματος, δηλαδή, το πρόβλημα της καλής διαβίωσης των ζώων.

Τα πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων πρέπει να είναι υποχρεωτικά και πρέπει να βελτιωθούν. Είμαι κατηγορηματικά υπέρ της διασφάλισης ότι τα ζώα θα έχουν τις καλύτερες δυνατές συνθήκες επιβίωσης. Ωστόσο, η καλή διαβίωση των ζώων συνεπάγεται δαπάνες και αυτές οι δαπάνες βαρύνουν τους κτηνοτρόφους, ενώ υπάρχει πρόβλημα αθέμιτου ανταγωνισμού εκεί όπου τα προϊόντα κρέατος εισάγονται στην Ευρώπη από αγορές και τρίτες χώρες όπου δεν ισχύουν καθόλου πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να εισαγάγουμε αυτά τα πρότυπα εδώ, αλλά πρέπει επίσης να ζητούμε αποφασιστικά υψηλά πρότυπα –όπως αυτά που έχουμε στην Ένωση– από όλους αυτούς που εξάγουν το κρέας και τα κτηνοτροφικά τους προϊόντα στην ευρωπαϊκή αγορά.

 
  
MPphoto
 

  Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πρέπει πραγματικά να πάρουμε μαθήματα από τις πολιτικές που ισχύουν σήμερα. Πρέπει να αποφασίσουμε να σταματήσουμε αυτήν τη γενική απελευθέρωση των γεωργικών αγορών, η οποία έχει ως αποτέλεσμα, όπως κάποιος μόλις τώρα ανέφερε, να κερδίζουν οι αγρότες 700 με 800 ευρώ τον μήνα – 700 με 800 ευρώ τον μήνα! Ενώ η λιανική τιμή του κρέατος έχει αυξηθεί κατά 40%.

Ας αποφασίσουμε να σταματήσουν αυτές οι υπερβολικές εισαγωγές και να σταματήσουν οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη φοβερή συμφωνία εισαγωγής 400.000 τόνων βοδινού από τις χώρες της Mercosur, καθώς αυτό θα μπορούσε να καταστρέψει ολόκληρες περιοχές. Ας έχουμε το θάρρος, αντί αυτού, να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή γεωργία και να σταματήσουμε να επιτρέπουμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να αποφασίζει για την τύχη των κτηνοτρόφων μας.

Ας εφαρμόσουμε νέα μέτρα για τη ρύθμιση της παραγωγής. Ας πούμε «όχι» στον θανατηφόρο ανταγωνισμό εντός της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ας θεσπίσουμε δίκαιες και σταθερές βασικές τιμές προωθώντας την κτηνοτροφία με βάση τη βοσκή. Ας αναλάβουμε δράση για να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κερδοσκοπία στον τομέα των δημητριακών. Κύριε Επίτροπε, αυτό είναι επείγον. Η κατάσταση αρχίζει να παίρνει τραγική τροπή στις αγροτικές μας περιοχές. Μια πολιτική μη επέμβασης απαξιώνει το ίδιο το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

 
  
MPphoto
 

  Giancarlo Scottà, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.(IT) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η αστάθεια των τιμών των δημητριακών έχει σοβαρές συνέπειες σε όλους τους τομείς της κτηνοτροφίας, αλλά και στους καταναλωτές.

Η εξαγωγή δημητριακών εμποδίζεται εξαιτίας των συνεπειών της ζέστης, των πυρκαγιών, της ξηρασίας και των πλημμυρών – όπως συμβαίνει τώρα στην Ιταλία. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, καθώς ο Καναδάς μείωσε την παραγωγή λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων αυτό το καλοκαίρι. Οι τιμές δεν επηρεάστηκαν μόνο από την αλλαγή του κλίματος, αλλά και από την κερδοσκοπία στις διεθνείς αγορές. Οι παραγωγοί δημητριακών που αναμένουν αύξηση των τιμών περιμένουν πριν πουλήσουν την παραγωγή τους και την αποθηκεύουν, με αποτέλεσμα να αλλοιώνονται αυτά τα γεωργικά προϊόντα. Η κερδοσκοπία και η σοβαρή αλλαγή του κλίματος οδήγησαν σε μεγάλη αύξηση των τιμών των δημητριακών που χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφές και σε μια αλυσιδωτή αύξηση στις τιμές του κρέατος.

Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να διασφαλίσει η Επιτροπή έγκαιρη και στοχευμένη δράση για να αντιμετωπίσει την αστάθεια στις τιμές των γεωργικών προϊόντων μέσω καινοτόμων επεμβάσεων στην αγορά στο πλαίσιο της νέας ΚΓΠ. Η Επιτροπή πρέπει να αποτρέψει τις κερδοσκοπικές πρακτικές στη γεωργία για να προφυλάξει τις επιχειρήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων και να εξασφαλίσει πραγματικά ποιοτικά προϊόντα και δίκαιες τιμές για τους καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να παροτρύνω το Σώμα να υποστηρίξει αυτήν την εξαιρετικά σημαντική πρόταση ψηφίσματος που έχουμε μπροστά μας σήμερα το πρωί. Είναι προφανές για όσους από εμάς εκλέγονται σε αγροτικές εκλογικές περιφέρειες και για όσους συμμετέχουν στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ότι η σημερινή θέση στην οποία βρίσκονται πολλοί κτηνοτρόφοι είναι απλώς ανυπόφορη.

Αυτό δεν είναι μια προσπάθεια να προκαλέσουμε ανησυχία, αλλά εάν δεν διορθώσουμε τα προβλήματα που διατυπώνονται σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, θα αντιμετωπίσουμε, ως συνέπεια αυτού, υψηλότερες τιμές στα τρόφιμα και μεγαλύτερη εξάρτηση από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Χώρες σαν την Κίνα και τις ΗΠΑ συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο τη σημασία της επισιτιστικής ασφάλειας και, ως αποτέλεσμα, εξακολουθούν να αυξάνουν την υποστήριξη που παρέχουν στη γεωργία.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, η τιμή του βοδινού είναι σαφώς χαμηλότερη από το κόστος παραγωγής. Όσο το κόστος των εισροών συνεχίζει να μεγαλώνει και οι επιπλέον κανονιστικές απαιτήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, πολλοί γεωργοί θα αποχωρήσουν από τον κλάδο, πράγμα που θα επιφέρει εγκατάλειψη της γης, έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας στις αγροτικές περιοχές και μείωση της παραγωγής τροφίμων σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι καιρός να αναγνωρίσουμε τη σημασία της ασφάλειας των τροφίμων και την αξία της εργασίας των γεωργών σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τέλος, οι τρέχουσες εμπορικές συνομιλίες με τις χώρες της Mercosur έχουν ως αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση στον κλάδο. Σε συνδυασμό με τις δύσκολες ρυθμίσεις στην αγορά και το αυξανόμενο κόστος, ο τομέας της κτηνοτροφίας βαρύνεται με την περαιτέρω αβεβαιότητα που δημιουργείται από την επανέναρξη των συζητήσεων.

Η Επιτροπή διεξάγει διαπραγματεύσεις και, ανεξαρτήτως των δηλώσεων του Επιτρόπου αρμόδιου για θέματα εμπορίου, οι παραγωγοί στη Βόρεια Ιρλανδία πιστεύουν ως τώρα ότι τα αποτελέσματα μπορούν μόνο να είναι αρνητικά για τους ευρωπαίους γεωργούς και την ποιότητα των τροφίμων που παρέχεται στους πολίτες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Rareş-Lucian Niculescu (PPE). (RO) Πιστεύω πως πρέπει να πούμε από την αρχή ότι οι καταναλωτές είναι τα βασικά θύματα της κρίσης που συζητούμε σήμερα και όχι οι αγρότες. Ως γνωστόν, στη γεωργία οι τιμές των δημητριακών επηρεάζουν την τιμή των ζωοτροφών περίπου κατά 80%. Αυτό με τη σειρά του επηρεάζει περίπου το 70% του κόστους παραγωγής. Είναι αδύνατο να αυξηθεί αναλογικά η τιμή πώλησης κρέατος του παραγωγού. Οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν επαφή με τον τελικό καταναλωτή, ωστόσο συναλλάσσονται με τους μεταποιητές οι οποίοι έχουν πάντα την επιλογή της εισαγωγής. Ταυτόχρονα, οι μεταποιητές μετακυλίουν στην τιμή πώλησης τα μεγάλα περιθώρια κέρδους στα οποία είναι ως τώρα συνηθισμένοι. Δυστυχώς, αυτή η περίοδος συμπίπτει με μια γενική οικονομική κρίση και η μείωση της αγοραστικής δύναμης του πληθυσμού επηρεάζει και την κτηνοτροφική παραγωγή.

Υπάρχει και ένας άλλος παράγοντας που πρέπει να εξετάσουμε. Τη στιγμή που οι γεωργοί θα δυσκολευτούν να παρέχουν τροφή στα ζώα τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς θα επιλέξει να σφαγιάσει τα ζώα του, κάτι που θα βοηθήσει την παράταση της κρίσης για περισσότερα χρόνια στο μέλλον. Προκειμένου να διατηρηθούν οι εγχώριες τιμές σε ένα λογικό επίπεδο και να εξασφαλιστεί ότι τα ζώα θα έχουν την τροφή που χρειάζονται, πρέπει να αποδεσμευθούν τα αποθέματα παρέμβασης. Ως εκ τούτου, είμαι ικανοποιημένος με τη σημερινή ανακοίνωση του Επιτρόπου Cioloş. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου που τόνισαν τη σημασία της καλλιέργειας νέων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών για την παροχή φθηνής τροφής για τα ζώα και τη μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές.

Τελευταίο, και εξίσου σημαντικό, η σημερινή συζήτηση συνδέεται στενά με το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική που να έχει καλή χρηματοδότηση και καλή διαχείριση και να συμπεριλαμβάνει τόσο διαρθρωτική ανάπτυξη όσο και μέτρα εκσυγχρονισμού, καθώς και μέτρα για την αγορά και μέτρα άμεσης ενίσχυσης.

 
  
MPphoto
 

  Luís Manuel Capoulas Santos (S&D). (PT) Όλοι γνωρίζουμε τις τεράστιες δυσκολίες που βιώνει ο τομέας κτηνοτροφίας της ΕΕ και ιδίως ο τομέας της χοιροτροφίας. Η κατάσταση αυτή έχει πολλές αιτίες που διατυπώθηκαν σαφέστατα στο κείμενο του ψηφίσματος που συζητούμε σήμερα, εκ των οποίων η πιο σημαντική είναι το υψηλό κόστος των δημητριακών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να παραμείνει αδιάφορο μπροστά σε αυτήν την κατάσταση. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να δράσουμε άμεσα χρησιμοποιώντας τους διαθέσιμους μηχανισμούς και, όσον αφορά αυτό το ζήτημα, επικροτώ την απόφαση της Επιτροπής να αποδεσμεύσει 2,8 τόνους δημητριακών, ένα μέτρο που είναι θετικό, αλλά προφανώς ανεπαρκές. Πρέπει να βρεθούν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα νέα μέσα ειδικά για την καταπολέμηση της κερδοσκοπίας. Στην πραγματικότητα, ο Επίτροπος μόλις είπε ότι αυτό είναι η ουσία του προβλήματος. Πρέπει να βρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις στο πλαίσιο της συζήτησης που πρόκειται να ξεκινήσουμε σχετικά με τη νέα κοινή γεωργική πολιτική. Ως εκ τούτου, ζητώ από τον Επίτροπο να λάβει υπόψη τις συστάσεις που διατυπώνονται στο ψήφισμα και υπεγράφησαν από διάφορες πολιτικές Ομάδες, συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου, καθώς χρειάζεται πράγματι δράση, και χρειάζεται πολύ γρήγορα, κύριε Επίτροπε.

 
  
MPphoto
 

  Martin Häusling (Verts/ALE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Cioloş, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να επιλυθεί η κρίση. Ωστόσο, αυτή η πρόταση ψηφίσματος προτείνει λύσεις που δεν μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Με το να κάνουμε πιο εύκολη την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένης σόγιας δεν βοηθούμε στην επίλυση της κρίσης στον τομέα της κτηνοτροφίας. Αντίθετα, πρέπει να ξεκινήσουμε να αναπτύσσουμε εκ νέου τις δικές μας πηγές φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη. Περίπου το 75% της φυτικής μας πρωτεΐνης εισάγεται. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και πρέπει να προβούμε επειγόντως σε αλλαγές.

Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί πολλοί αμφισβητούν τη συμβιβαστική πρόταση στην οποία κατέληξαν στις διαπραγματεύσεις τους όλες οι Ομάδες και γιατί θέλουν να ανοίξουν τον δρόμο στις εισαγωγές γενετικά τροποποιημένης σόγιας. Αυτό δεν αποτελεί λύση. Πρέπει επίσης να συζητήσουμε το είδος της κτηνοτροφίας που θέλουμε στην Ευρώπη. Για άλλη μια φορά, οι μικρές κτηνοτροφικές μονάδες επλήγησαν σφοδρότερα από την κρίση. Από την άλλη, αναπτύσσεται στην Ευρώπη η κτηνοτροφία βιομηχανικής κλίμακας, πράγμα που δεν είναι καλό για την κτηνοτροφία και είναι άδικο για τη γεωργία. Τελικά πρέπει να κάνουμε κάτι και σε αυτόν τον τομέα.

Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι μου προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη το γεγονός ότι 450 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για τη γεωργία μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα πυρηνικής σύντηξης του ITER. Θα ήθελα να μας εξηγήσει ο κ. Cioloş τι θα πρέπει να σκεφτούμε σχετικά με αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brún (GUE/NGL). (GA) Κυρία Πρόεδρε, το αποτέλεσμα της σημαντικής αύξησης του κόστους σε σχέση με τις ζωοτροφές είναι η αστάθεια στην ευρωπαϊκή γεωργία. Η διακύμανση των τιμών έχει αρνητική επίδραση σε μια ήδη ευάλωτη κτηνοτροφία. Η αύξηση του κόστους των σύνθετων ζωοτροφών ανεβάζει το κόστος παραγωγής για τον τομέα της κτηνοτροφίας, και χρειάζεται περισσότερη ευελιξία ως προς την παροχή βοήθειας σε αυτόν τον τομέα.

Είναι καιρός η Επιτροπή να λάβει μέτρα για τη μείωση της αστάθειας των τιμών και τη σταθεροποίηση των τιμών των ζωοτροφών. Χαίρομαι που ακούω από τον Επίτροπο ότι εξετάζει ένα νέο μέτρο για την αντιμετώπιση της αστάθειας μετά το 2013. Κατάλληλα μέτρα και μηχανισμοί χρειάζονται και τώρα.

 
  
MPphoto
 

  John Stuart Agnew (EFD). (EN) Κυρία Πρόεδρε, στηρίζω τις παρατηρήσεις του κ. De Castro σχετικά με το κρεατάλευρο και το οστεάλευρο. Είναι απολύτως απαραίτητη η απορρύθμιση σε αυτόν τον τομέα. Ο βρετανικός τομέας κτηνοτροφίας μάχεται σήμερα με το υψηλό κόστος των ζωοτροφών, και τα εμπόδια που βάζει στον δρόμο μας η Επιτροπή δεν βοηθούν. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η ατομική ηλεκτρονική αναγνώριση για τα πρόβατα – ένας κανόνας που σε πολλά άλλα κράτη μέλη δεν εφαρμόζεται, και ούτε απαιτείται για τις εισαγωγές πρόβειου κρέατος από τρίτες χώρες.

Η επικείμενη απαγόρευση των συστοιχιών κλωβών δημιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις στην αγορά αυγών μας, καθώς τα αυγά που προέρχονται από συστήματα με κλωβούς από κράτη μέλη που δεν συμμορφώνονται μπορούν να υποσκελίσουν τα δικά μας ακριβότερα αυγά που παράγονται σε αποικίες. Έχουμε παραγωγούς αυτού του τομέα που εφαρμόζουν τα δύο συστήματα παράλληλα πριν από την τελική προθεσμία προσπαθώντας να ανακτήσουν τα 400 εκατομμύρια λίρες στερλίνες που δαπανήσαμε για να συμμορφωθούμε με τους κανόνες σας που, ασφαλώς, διαθέτουν περισσότερα αυγά στην αγορά.

Το δυσάρεστο φάντασμα της ΕΕ που ανοίγει τις διμερείς εμπορικές συζητήσεις με τη Mercosur κρέμεται πάνω από ολόκληρο τον τομέα της βρετανικής κτηνοτροφίας. Οι βρετανοί κτηνοτρόφοι θα είναι το εξιλαστήριο θύμα σε αυτήν τη συμφωνία και δεν είμαστε ευχαριστημένοι για αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Béla Glattfelder (PPE). (HU) Υπάρχουν πολλές αιτίες για την κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας.

Έχουν δίκιο εκείνοι που λένε ότι μια αιτία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός εξαιτίας των εισαγωγών και αναφέρουν τους κινδύνους από τις διαπραγματεύσεις της Mercosur. Θα ήθελα να θέσω το θέμα της αύξησης των τιμών των δημητριακών. Το γεγονός ότι οι τιμές των δημητριακών θα ανέβαιναν ήταν προβλέψιμο και το έχω πει πολλές φορές αυτό, και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έκανε τίποτα για να το αποτρέψει. Μια αιτία για αυτό το πρόβλημα είναι η μείωση των παρεμβάσεων, που ήταν ένα σοβαρό λάθος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι το παγκόσμιο εμπόριο δημητριακών συγκεντρώνεται στα χέρια όλο και λιγότερων εταιρειών. Παρεμπιπτόντως, το ίδιο συμβαίνει σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μην διατηρήσει αποθέματα εκτάκτου ανάγκης, μια απόφαση η οποία θα αυξήσει περαιτέρω την κερδοσκοπία στο μέλλον.

Η διακύμανση των τιμών των δημητριακών δεν προκαλεί ζημία μόνο στους παραγωγούς δημητριακών, αλλά και στους κτηνοτρόφους και τους καταναλωτές. Εκτός από αυτό, το κόστος βαρύνει και τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Να υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πούλησε τα αποθέματα παρέμβασης του 2004/2005 με τεράστιο κέρδος. Οι τιμές των δημητριακών ήταν χαμηλές την προηγούμενη περίοδο. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε παρέμβει τότε, θα μπορούσε τώρα να επιτευχθεί τεράστιο κέρδος από την πώληση των δημητριακών, κάτι που θα βοηθούσε και τους κτηνοτρόφους. Ωστόσο, δεν έχουμε αποθέματα και αυτό δεν είναι μόνο κακό για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές, αλλά σημαίνει και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στερείται την ευκαιρία να παράσχει βοήθεια στις χώρες που πλήττονται από λιμό, όπως το Πακιστάν.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D). (HU) Πρώτον, οι προσπάθειες του κυρίου Cioloş να καθιερώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον έναν κατάλληλο προστατευτικό μηχανισμό ενάντια στην παγκόσμια αστάθεια των τιμών των τροφίμων αξίζει την πλήρη υποστήριξή μας. Δεύτερον, οι υψηλές τιμές των δημητριακών και των ζωοτροφών δείχνουν την εμφάνιση έλλειψης πρωτεΐνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός για το οποίο ο κύριος Häusling θα συντάξει έκθεση. Τρίτον, το γεγονός ότι το σύστημα της κοινής γεωργικής πολιτικής παρουσιάζει στρέβλωση, υπερ-επιδοτεί τους παραγωγούς δημητριακών και δεν υποστηρίζει ούτε τους χοιροτρόφους ούτε τους πτηνοτρόφους ούτε τους κτηνοτρόφους εν γένει, αποτελεί έναν ακόμα παράγοντα που συμβάλλει στην τρέχουσα κρίση της κτηνοτροφίας. Τέταρτον, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση στην αλυσίδα εφοδιασμού σε σύγκριση με τους μεταποιητές και τους εμπόρους. Πέμπτον, οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να προβούν σε δυσανάλογα μεγάλες επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα στα νέα κράτη μέλη. Και πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί και να διορθωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Herbert Dorfmann (PPE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Cioloş, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία García για αυτήν την πρωτοβουλία και θα ήθελα επίσης να αναφερθώ ειδικότερα στην κατάσταση της κτηνοτροφίας στις ορεινές περιοχές. Σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν εναλλακτικές γεωργικές δραστηριότητες για την κτηνοτροφία, όμως αυτό δεν συμβαίνει γενικά στις ορεινές περιοχές. Εάν δεν υπήρχε πια απόθεμα βοσκής στα βουνά, τότε πολλές από τις γεωργικές περιοχές εκεί θα έμεναν απλώς αχρησιμοποίητες και θα εγκαταλείπονταν. Αυτό όχι μόνο θα περιόριζε τις επιχειρηματικές δυνατότητες στις ορεινές περιοχές αλλά θα άλλαζε και το τοπίο και ενδεχομένως θα μείωνε τη βιοποικιλότητα.

Ο τομέας των γαλακτοκομικών διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο υπό αυτό το πρίσμα, καθώς δημιουργεί θέσεις εργασίας και φέρνει έσοδα στις ορεινές περιφέρειες και σε άλλες περιοχές. Για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι πρέπει να εστιάσουμε ειδικά σε τρία ζητήματα στη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής. Χρειαζόμαστε μια κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) η οποία θα λαμβάνει υπόψη την κτηνοτροφία στις ορεινές περιοχές και θα παρέχει επιδοτήσεις στους κτηνοτρόφους αυτών των περιοχών. Δεύτερον, χρειαζόμαστε έναν ευέλικτο δεύτερο πυλώνα της ΚΓΠ που θα καθιστά δυνατή την παροχή ειδικής στήριξης για τις κτηνοτροφικές μονάδες των ορεινών περιοχών. Τρίτον, χρειαζόμαστε μια πολιτική ποιότητας που θα εστιάζει ειδικά στα προϊόντα από τις ορεινές περιοχές και η οποία θα παρέχει δυνατότητες ειδικής επισήμανσης, έτσι ώστε να μπορεί να αποκτάται στην αγορά προστιθέμενη αξία για αυτά τα προϊόντα του κτηνοτροφικού τομέα από τις ορεινές περιοχές.

 
  
MPphoto
 

  Luís Paulo Alves (S&D). (PT) Πιθανόν οδεύουμε προς μία ακόμη φούσκα αγαθών. Οι τιμές στη διεθνή αγορά ανέβηκαν κατά μέσο όρο περισσότερο από 16% από τον Ιούνιο. Ποτέ δεν υπήρξαν τόσο πολλές διαπραγματεύσεις για τις μελλοντικές αγορές, ποτέ δεν αφορούσε το θέμα τόσο πολλά χρήματα. Εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια και πάρα πολλά χρήματα σε αναζήτηση καλών συμφωνιών οδηγούν σε αύξηση των συναλλαγών και της χρηματοοικονομικής κερδοσκοπίας για τις προθεσμιακές συμβάσεις, χωρίς καμία επαφή με την πραγματική οικονομία.

Τα αριθμητικά στοιχεία για τη μεγαλύτερη αγορά δημητριακών, τη Chicago Mercantile Exchange, είναι εντυπωσιακά ενώ οι καταγραφές των συναλλαγών χωρίζονται σε αγορές σόγιας, αραβοσίτου και σίτου. Στην πράξη, το αποτέλεσμα είναι η μεταφορά αυτών των αυξήσεων στις πραγματικές τιμές της αγοράς, ακόμα και σε χρονιά στην οποία τα δημητριακά διατίθενται σε αφθονία. Αυτές οι αυξήσεις των τιμών των ζωοτροφών είναι εξαιρετικά επιζήμιες για την ήδη δύσκολη κατάσταση πολλών κτηνοτροφικών μονάδων μας, οι οποίες δεν θα είναι σε θέση να μετακυλίσουν τις αυξήσεις στα αγαθά που πωλούν λόγω της κρίσης και είναι μάλλον απίθανο να μπορέσουν να τις απορροφήσουν. Έτσι, είναι η κατάλληλη στιγμή να αναλάβουμε δράση και να προστατεύσουμε τα τρόφιμά μας από τη χρηματοοικονομική κερδοσκοπία. Θα ήθελα να μάθω, λοιπόν, τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή σχετικά με αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Michel Dantin (PPE). (FR) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, τι περίεργος που είναι ο κόσμος της γεωργίας! Πριν από έναν χρόνο, σε αυτήν την αίθουσα, θρηνούσαμε όλοι για την κατάσταση της γενικής παραγωγής. Σήμερα, ένας τομέας παραγωγής, ο τομέας των δημητριακών, τα πάει καλύτερα από τους άλλους – και πιστεύω ότι πρέπει οπωσδήποτε να το επικροτήσουμε αυτό. Ωστόσο, η επιτυχία του έχει δυστυχώς πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε έναν άλλο τομέα, τον τομέα της κτηνοτροφίας.

Το πραγματικό ζήτημα σήμερα είναι η αδυναμία της γεωργίας να μεταφέρει στους καταναλωτές το κόστος που υποχρεώνεται να επωμιστεί. Ως εκ τούτου, όπως ειπώθηκε ήδη σήμερα το πρωί, πρέπει να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να οργανωθούν έτσι ώστε να μπορέσουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις συναλλαγές τους με τους πελάτες τους και, ιδιαίτερα, στις συναλλαγές τους με τον τομέα διανομής μεγάλης κλίμακας.

Εντούτοις, η αλυσίδα, η λειτουργία των αγορών είναι πιο καταστροφική. Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, λέμε ότι οι χώρες της Νότιας Αμερικής περιορίζουν την παραγωγή και ρίχνουν τις τιμές; Πώς μπορούμε να εξηγήσουμε το γεγονός ότι, παρόλο που οι τιμές σήμερα ανεβαίνουν ξανά σε αυτές τις χώρες, εμείς δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτήν την αύξηση στους παραγωγούς μας γιατί, ναι, αυξήθηκαν οι δαπάνες, αλλά –και αυτό πρέπει επίσης να ειπωθεί– δεν αυξήθηκαν οι τιμές παραγωγού;

Πώς μπορούμε να μην αναφέρουμε τις διαφορές στο κόστος που υπάρχουν μεταξύ των δικών μας χωρών; Ομολογουμένως, αυτό είναι εν μέρει θέμα εθνικής ευθύνης. Ωστόσο, το ντάμπινγκ που συνεχίζεται σήμερα μεταξύ των διαφόρων χωρών μας ενισχύει την αποσταθεροποίηση στις αγορές και πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα.

Ναι, πρέπει να βρεθούν λύσεις. Οι ευρωπαίοι παραγωγοί δημητριακών γνωρίζουν, πιστεύω, την κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι βασικοί τους πελάτες – οι κτηνοτρόφοι. Είναι έτοιμοι να συνάψουν συμβατική συμφωνία. Εσείς, κύριε Επίτροπε, είστε έτοιμος να υποστηρίξετε αυτήν τη συμφωνία;

 
  
MPphoto
 

  Alan Kelly (S&D). (EN) Κυρία Πρόεδρε, βρισκόμαστε πάλι εδώ και συζητούμε σχετικά με τα έσοδα των κτηνοτρόφων που καταστρέφονται από αγορές που, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, είναι κάπως δυσλειτουργικές ως προς τη σύνθεσή τους και επίσης δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μείζονες κρίσεις όπως η αύξηση της τιμής των δημητριακών που βλέπουμε. Ασφαλώς υπήρχαν εποχές που τα δικά μας συστήματα παραγωγής και εμπορίου ήταν πιο ισχυρά και ελπίζω ότι η Επιτροπή και ο Επίτροπος σημείωσαν για άλλη μια φορά ότι οι πολιτικές Ομάδες αυτού του Σώματος ζητούν επιπλέον έναν επαρκή προϋπολογισμό για την ΚΓΠ μετά το 2013.

Το κόστος των εισροών και οι τυραννικοί κανονισμοί καθιστούν τους αγρότες της ΕΕ μη ανταγωνιστικούς και η βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού μας τομέα επιδεινώνεται. Το λειβαδικό μας σύστημα για την ποιοτική και περιβαλλοντικά βιώσιμη παραγωγή βόειου κρέατος υπονομεύεται από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες. Πρέπει να δώσουμε στους κτηνοτρόφους μας μια δίκαιη ευκαιρία και, από την εμπειρία που έχω, αυτό θέλουν μόνο. Η έλλειψη αυτάρκειας της ΕΕ σε δημητριακά καθίσταται ένα σοβαρό ζήτημα, όχι μόνο για την παραγωγή βοοειδών, αλλά και για τους κλάδους των χοίρων και των πουλερικών. Αυτή η πρόταση ψηφίσματος αποτελεί έκφραση της σοβαρότητας με την οποία το Σώμα αντιμετωπίζει τις συνεχείς εξελίξεις στις γεωργικές μας αγορές. Εμείς ως Κοινοβούλιο οφείλουμε να παρεμβαίνουμε όταν θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι επείγουσα και, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, κύριε Επίτροπε, οι τομείς των βοοειδών, των πουλερικών και των χοίρων μας χρειάζονται άμεσα θετική επέμβαση. Αναμένω την απάντησή σας.

 
  
MPphoto
 

  Jarosław Kalinowski (PPE). (PL) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η φετινή κατάσταση μάς διδάσκει ότι ένα κατάλληλο επίπεδο αποθεμάτων δημητριακών είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της σταθερότητας της αγοράς. Αυτή η ασφάλεια πρέπει να εξασφαλίζεται από κατάλληλες αποφάσεις σε επίπεδο ΕΕ.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η αναζήτηση νέων πηγών πρωτεΐνης – αυτό αποτελεί μια πολύ καλή οδό προς την ανεξαρτησία της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ως εκ τούτου, οφείλουμε να προωθήσουμε την καλλιέργεια φυτών πλούσιων σε πρωτεΐνες. Ας θυμηθούμε, ωστόσο, ότι είναι απόλυτη υποχρέωσή μας να εξασφαλίσουμε τη διαρκή πρόσβαση των κτηνοτρόφων στις ζωοτροφές. Για τον λόγο αυτόν, υποστηρίζω την πρόταση που ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καθιερώσει ένα κατώτατο όριο για το επίπεδο των επιτρεπτών μη εγκεκριμένων ποικιλιών ΓΤΟ στις εισαγωγές σόγιας. Η συνέχιση αυτής της πολιτικής μηδενικής ανοχής αποτελεί απειλή για ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής τροφίμων.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κυρία Πρόεδρε, δύο είναι οι απειλές αυτήν τη στιγμή για την παγκόσμια κτηνοτροφία και τη διατροφή. Από τη μια έχουμε τα μονοπώλια των σπόρων - και έχουμε δει στον τομέα αυτό τα μεταλλαγμένα και τις καταστροφικές επιπτώσεις τους στην Ινδία. Από την άλλη έχουμε τα παιχνίδια των χρηματοπιστωτικών οργανισμών με τις τιμές των βασικών προϊόντων.

Το 2008 είχαμε τη μεγαλύτερη παγκόσμια παραγωγή σιτηρών. Το 2008, πράγμα παράλογο, αν δεν το εξηγήσουμε με βάση τα χρηματοπιστωτικά παιχνίδια, είχαμε και τη μεγαλύτερη επισιτιστική κρίση. Επισιτιστική κρίση που οδήγησε σε κοινωνική αναταραχή και στην απώλεια της ζωής πολλών συνανθρώπων μας. Θα πρέπει να ελέγξουμε αυτά τα δύο θέματα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους τοπικούς πόρους, να εξασφαλίσουμε ότι είναι ελεύθερη η πρόσβαση στους σπόρους για τους καλλιεργητές, να έχουμε χαμηλότερες τιμές και για τους κτηνοτρόφους και να ρυθμίσουμε τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κυρία Πρόεδρε, οι κτηνοτροφικές μονάδες πλήττονται από τις συνέπειες της κρίσης. Επιπλέον, πρέπει να τηρούν τα αυστηρότερα πρότυπα παγκοσμίως, πράγμα που αυξάνει τις τιμές των προϊόντων τους, με το μειονέκτημα που συνεπάγεται αυτό σε σύγκριση με τις τρίτες χώρες. Γι’ αυτό θεωρώ ότι η κοινή γεωργική πολιτική πρέπει πρώτα να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση μετά το 2013 προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των παραγωγών αγροτικών προϊόντων και των κτηνοτρόφων. Δεύτερον, πρέπει να υιοθετήσει ειδικά μέτρα για τους κτηνοτρόφους που εφαρμόζουν μέτρα βιώσιμης προστασίας. Τρίτον, χρειάζεται ενίσχυση των μέτρων που υποστηρίζουν τον τομέα της κτηνοτροφίας στις πιο μειονεκτούσες περιοχές. Τέταρτον, πρέπει να ορίσει ότι οι εισαγωγές από τρίτες χώρες θα πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ με σκοπό να εμποδίσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Τέλος, ζητώ από την Επιτροπή να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ευρωπαίων παραγωγών σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή του τομέα της κτηνοτροφίας. Εάν δεν υιοθετηθούν αυτά τα μέτρα, η Ευρώπη θα μπορούσε να γίνει περιοχή χωρίς τέτοιο τομέα, η οποία θα εξαρτάται από εισαγωγές και τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). (EΝ) Κυρία Πρόεδρε, η κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ έπληξε σοβαρά τους αγρότες της Σκωτίας και υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε. Πρώτον, θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον ρυθμιστικό φόρτο. Είναι παρανοϊκό να εφαρμόζουμε πιο αυστηρές γραφειοκρατικές απαιτήσεις και κανονιστικές ρυθμίσεις στους δικούς μας παραγωγούς της ΕΕ από ό,τι εφαρμόζουμε στους ανταγωνιστές μας εκτός της ΕΕ. Οι αγρότες μας είναι εγκλωβισμένοι στη γραφειοκρατία, και εμείς όμως εισάγουμε τεράστιες ποσότητες τροφίμων τα οποία παράγονται υπό συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής των ζώων που θα συνιστούσαν εγκληματική πράξη στην ΕΕ.

Το υψηλό κόστος συμμόρφωσης με όλη αυτήν τη γραφειοκρατία δεν αντικατοπτρίζεται στις τιμές που παίρνουν οι δικοί μας κτηνοτρόφοι βοοειδών για τα βοοειδή τους. Τα βρετανικά βοοειδή πωλούνται τώρα σε τιμές αρκετά κάτω του κόστους παραγωγής. Οι κτηνοτρόφοι θηλαζουσών αγελάδων στις πεδιάδες θεωρούν ότι χάνουν περίπου 260 λίρες στερλίνες ανά αγελάδα. Οι παραγωγοί γαλακτοκομικών υπέστησαν μακρά σειρά διαδοχικών μειώσεων. Πρέπει να σταματήσουμε αυτήν την αρνητική πορεία.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL).(PT) Η αύξηση των τιμών των δημητριακών αποτελεί άλλον έναν παράγοντα που προστίθεται στην κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας και την επιδεινώνει. Η τρέχουσα κοινή γεωργική πολιτική και οι εμπορικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εξασφαλίζουν δίκαιο εισόδημα στους αγρότες, ειδικά στους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς, ούτε προλαμβάνουν τις συνέπειες από την αύξηση του κόστους των συντελεστών παραγωγής και την αστάθεια των τιμών των γεωργικών προϊόντων. Αντιθέτως, τις επιδεινώνουν. Αυτή η αστάθεια έχει αιτίες που δεν είναι μόνο, ούτε και στον μεγαλύτερο βαθμό τους, φυσικές: μεταξύ αυτών, είναι η κερδοσκοπία στις ζωοτροφές. Όποια μέτρα και αν ληφθούν σε αυτόν τον τομέα, θα έχουν πάντα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής, εάν δεν συμπεριλαμβάνουν την απαγόρευση των μέσων που τον κάνουν κερδοφόρο, ειδικά τα παράγωγα. Η διασφάλιση της παραγωγής, του δικαιώματος στην παραγωγή και της επισιτιστικής κυριαρχίας και ασφάλειας απαιτούν τον τερματισμό της υποταγής της γεωργίας και της παραγωγής τροφίμων στην αγορά και την ανταγωνιστικότητα. Αυτό απαιτεί αποτελεσματικά μέτρα για τη ρύθμιση και την παρέμβαση στις αγορές, χωρίς τις οποίες η αστάθεια των τιμών θα γίνει μεγαλύτερη και θα προκύψουν διαδικασίες συγκέντρωσης, από τις οποίες θα επιβιώσει μόνο ένας μικρός αριθμός μεγάλων παραγωγών.

 
  
MPphoto
 

  Dacian Cioloş, μέλος της Επιτροπής.(FR) Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που βλέπω το ενδιαφέρον που δείχνουν όλοι, συμπεριλαμβανομένου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για έναν τομέα που είναι ουσιώδης όχι μόνο για τον εφοδιασμό της αγοράς, αλλά και για τη σταθερότητα των περιφερειών μας: μιλάω για τον τομέα της κτηνοτροφίας.

Οι απαντήσεις σε πολλά από τα ζητήματα και τα προβλήματα που ανακύπτουν θα βρεθούν χωρίς αμφιβολία στις προτάσεις που θα παρουσιάσει σύντομα η Επιτροπή για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Το Κοινοβούλιο θα είναι επίσης σε θέση να συζητήσει αυτές τις προτάσεις σύντομα, την ερχόμενη εβδομάδα. Χωρίς αμφιβολία θα ασχοληθούμε επίσης με το ζήτημα της δίκαιης κατανομής της ενίσχυσης στους διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της κτηνοτροφίας. Θα ασχοληθούμε επίσης με το ζήτημα της υποστήριξης του τομέα της κτηνοτροφίας σε περιοχές με ιδιαίτερες και περισσότερες δυσκολίες και με το ζήτημα των μηχανισμών για τη διαχείριση της εισοδηματικής αστάθειας. Ωστόσο, τέθηκαν κάποια ειδικά ερωτήματα στα οποία θα ήθελα να απαντήσω. Το πρώτο αφορά το πρόβλημα των τιμών των δημητριακών και των αποθεμάτων παρέμβασης.

Είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε πλέον τα αποθέματα παρέμβασης που είχαμε στο παρελθόν, αυτό όμως οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές είναι τώρα υψηλότερες. Όταν οι τιμές είναι υψηλές, δεν μπορεί να δικαιολογηθεί η παρέμβαση στην αγορά. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε μηχανισμούς άλλου είδους και, παρόλο που τα αποθέματα μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο, πρέπει να εξετάσουμε είδη αποθεμάτων διαφορετικά από τα αποθέματα παρέμβασης στην αγορά τα οποία είχαμε στο παρελθόν. Αυτό το ζήτημα πρέπει ίσως να αντιμετωπιστεί σε ευρύτερο επίπεδο και όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεδομένου ότι η αγορά είναι τώρα πιο ανοιχτή από ό,τι στο παρελθόν.

Σχετικά με τον ITER, κύριε Häusling: το γεγονός και μόνο ότι ένα μέρος από τον προϋπολογισμό του 2010 δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη γεωργία και θα δοθεί στον ITER δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε πόρους για να χρηματοδοτήσουμε τις παρεμβάσεις στον τομέα της γεωργίας. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτά τα πρόσθετα κονδύλια που πηγαίνουν στον ITER δεν προέρχονται από κανέναν μηχανισμό της ΚΓΠ, αυτά τα χρήματα είναι ακόμα διαθέσιμα και δεν χρησιμοποιήθηκαν επειδή δεν παρουσιάστηκε ανάγκη να χρησιμοποιηθούν. Ακόμα και με αυτήν τη μεταφορά, ωστόσο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε τον προϋπολογισμό που χρειάζεται για να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα απαραίτητα μέτρα.

Θα κλείσω λέγοντας ότι το θέμα της αστάθειας –και η επίδραση στην αστάθεια λόγω της κερδοσκοπίας στην αγορά– είναι θέμα που θα εξετάσει η Επιτροπή πιο εκτενώς, τόσο για τα παράγωγα προϊόντα όσο και για τα αγαθά. Εργάζομαι μαζί με τον συνάδελφό μου, κ. Barnier για αυτό το ζήτημα. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει κάποιες προτάσεις.

Όσο για την κατανομή της προστιθέμενης αξίας στη διατροφική αλυσίδα, μαζί με τον κ. Tajani θα οργανώσουμε μια πρώτη συνεδρίαση της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με αυτό το ζήτημα το αργότερο την επόμενη εβδομάδα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος . – Έχω λάβει τέσσερις προτάσεις ψηφίσματος(1)που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σύντομα.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Sandra Kalniete (PPE) , γραπτώς.(LV) Αυτές τις ημέρες, οι κτηνοτρόφοι της Ευρώπης βιώνουν δυσκολίες που πρέπει να τις ξεπεράσουμε όλοι μαζί για να επιτρέψουμε στην τομέα της κτηνοτροφίας να αναπτυχθεί και να παράγει επαρκή έσοδα για τους κτηνοτρόφους. Εδώ και λίγους μήνες σημειώθηκε σημαντική αύξηση στις τιμές των δημητριακών, η οποία οξύνθηκε από ακραία γεγονότα, όπως για παράδειγμα οι πλημμύρες στο Πακιστάν και οι πυρκαγιές στα δάση της Ρωσίας. Ασφαλώς, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτές τις κλιματικές καταστροφές, ωστόσο έχουμε τη δύναμη να καταθέσουμε νομοθετικές προτάσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους ευρωπαίους κτηνοτρόφους να ξεπεράσουν τις συνέπειες αυτών των τρομερών καταστροφών. Το βέβαιο είναι ότι μπορούμε και πρέπει να περιορίσουμε την κερδοσκοπία στα δημητριακά, η οποία αποτελεί και μία από τις αιτίες αυτών των δυσκολιών. Είναι απαράδεκτο τέτοιες ανέντιμες συναλλαγές να επιφέρουν απώλειες σε έναν τομέα που αποτελεί έναν από τους θεμέλιους λίθους της ευρωπαϊκής γεωργίας. Επιπροσθέτως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι απαραίτητο να υπερασπιστεί η Επιτροπή τα συμφέροντα των ευρωπαίων αγροτών στις συζητήσεις της με τα κράτη της Mercosur για μια νέα εμπορική συμφωνία και να διασφαλίσει τις συνθήκες θεμιτού ανταγωνισμού. Ζητώ από την Επιτροπή να αρχίσει να εργάζεται δραστήρια για να βοηθήσει τους ευρωπαίους αγρότες να ξεπεράσουν τις υπάρχουσες δυσκολίες στον κτηνοτροφικό τομέα, καθώς η υποστήριξή μας είναι ζωτικής σημασίας για τους αγρότες.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς.(DE) Ο τομέας της κτηνοτροφίας παρουσιάζει πολλά προβλήματα για τους ευρωπαίους αγρότες, μεταξύ άλλων την αύξηση του κόστους των εισροών, τον ανταγωνισμό από τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, τις μεγάλες διακυμάνσεις στο κόστος των ζωοτροφών και τις σχετικά χαμηλές τιμές του κρέατος. Εάν έχουμε την πρόθεση να θεσπίσουμε μια βιώσιμη πολιτική για τον κτηνοτροφικό τομέα, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλους τους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών, των καταναλωτών και των ίδιων των ζώων. Σκοπός μας πρέπει να είναι η απομάκρυνση από τη βιομηχανικής κλίμακας κτηνοτροφία προς μια πιο φυσική μεταχείριση των ζώων στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με σεβασμό προς τα ίδια τα ζώα. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν με το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για τους καταναλωτές με τη μορφή συνολικών υπηρεσιών υγείας για τα ζώα και σαφούς επισήμανσης όλων των ζωικών τροφίμων, ιδιαίτερα όσον αφορά την προέλευσή τους και τον τρόπο με τον οποίο εκτρέφονται τα ζώα. Η ΕΕ πρέπει να εφαρμόσει τις βασικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση του μέλλοντος των αγροτών μας έτσι ώστε να μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί διεθνώς και οι επιχειρήσεις τους να μπορούν να παραμείνουν οικονομικά βιώσιμες, παρά το γεγονός ότι έχουμε τα πιο αυστηρά πρότυπα για την καλή διαβίωση των ζώων παγκοσμίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Pavel Poc (S&D), γραπτώς. (CS) Η αύξηση στις τιμές των δημητριακών αποτελεί επίσης απειλή για τον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ λόγω της εξάρτησής του από τις εισαγωγές ζωοτροφών από τρίτες χώρες. Η κατάσταση στον τομέα της χοιροτροφίας, όπου οι ζωοτροφές αποτελούν το 60% του κόστους παραγωγής, είναι κρίσιμη, αλλά η αύξηση του κόστους μπορεί σταδιακά να αποτελέσει απειλή για όλους τους τομείς της κτηνοτροφίας της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη πρέπει να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές ζωοτροφών από τρίτες χώρες.

Ασφαλώς δεν αποτελεί λύση η στροφή προς γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές που εισάγονται από τις ΗΠΑ. Στην ΕΕ χρειάζονται περίπου δυόμισι χρόνια για να εγκριθούν τέτοιες ζωοτροφές, στην Αργεντινή περίπου τρία χρόνια, στην Βραζιλία τρία με πέντε χρόνια, και η Κίνα επίσης υιοθετεί αυστηρά μέτρα σε αυτόν τον τομέα. Στις ΗΠΑ, από την άλλη, η έγκριση χρειάζεται μόλις 15 μήνες. Η κρίση στον τομέα της κτηνοτροφίας της ΕΕ δεν πρέπει να αξιοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς των εταιρειών των ΗΠΑ, οι οποίες βλέπουν στην ευρωπαϊκή αγορά σημαντικό εξαγωγικό δυναμικό.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στοχεύει στη μείωση του κόστους παραγωγής, στη διασφάλιση της συμμόρφωσης των τρίτων χωρών με τα πρότυπα της ΕΕ και στη διασφάλιση ότι οι παραγωγοί θα παίρνουν αξιοπρεπή τιμή για τα προϊόντα τους. Είναι απαράδεκτο οι καταναλωτές να βαρύνονται με τις συνέπειες των υψηλών τιμών, οι παραγωγοί να παίρνουν ακόμη λιγότερα χρήματα και οι διανεμητές να έχουν όλο και περισσότερο κέρδος.

Δεν συμφωνώ με την άποψη της Επιτροπής ότι δεν απαιτούνται επείγοντα μέτρα, επειδή είμαστε αντιμέτωποι με μια διαρθρωτική κρίση που χρειάζεται επίλυση, και όχι μόνο από την άποψη της επισιτιστικής ασφάλειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), γραπτώς. (RO) Οι ευρωπαίοι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν τον τελευταίο καιρό αυξανόμενες δυσκολίες χωρίς προηγούμενο. Δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις τρίτες χώρες καθώς αυτές δεν συμμορφώνονται με τα υψηλά πρότυπα με τα οποία συμμορφώνονται οι τοπικοί παραγωγοί, και είναι πάντα θύματα των εμπορικών διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντούτοις, ελπίζουμε ότι θα δούμε να υιοθετείται διαφορετική στάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον, γιατί δεν είναι φυσιολογικό οι ευρωπαίοι αγρότες να έχουν πάντα ζημία από τις εμπορικές συμφωνίες. Η Επιτροπή χρειάζεται επίσης να συμμετέχει περισσότερο στην ενίσχυση των οργανώσεων των παραγωγών σε όλους τους τομείς της κτηνοτροφίας έτσι ώστε να τους επιτρέψει να διαπραγματεύονται καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους, λαμβάνοντας υπόψη και το κόστος παραγωγής. Ταυτόχρονα, ζητώ από την Επιτροπή να αποδεσμεύσει το συντομότερο δυνατό τα αποθέματα δημητριακών για να στηρίξει αυτόν τον τομέα που επλήγη σκληρά από την κρίση.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ TOY κ. ALEJO VIDAL-QUADRAS
Αντιπροέδρου

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Τελευταία ενημέρωση: 3 Φεβρουαρίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου