Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2764(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0616/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0616/2010

Συζήτηση :

PV 24/11/2010 - 14
CRE 24/11/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0442

Συζητήσεις
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

14. Προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου) (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τις προετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου).

 
  
MPphoto
 

  Joke Schauvliege, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου.(NL) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, μετά τη διάσκεψη στην Κοπεγχάγη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε αρκετά γρήγορα να προχωρήσει ακολουθώντας μια σταδιακή, ρεαλιστική προσέγγιση στο μέλλον. Δεν είναι πλέον εφικτό να επικεντρωνόμαστε στην προσέγγιση «όλα ή τίποτα». Σταδιακά, πρέπει να τεθούν οι θεμέλιοι λίθοι για ένα πλαίσιο μετά το 2012. Αντιλαμβανόμαστε ότι η πρόοδος των διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία ενός φιλόδοξου καθεστώτος για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μετά το 2012 είναι ιδιαίτερα αργή. Οι συμμετέχοντες έχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις, κάτι που έγινε εμφανές μόλις πρόσφατα κατά τον τελευταίο γύρο των επίσημων διαπραγματεύσεων στο Tianjin, όπου σημειώθηκε πολύ περιορισμένη πρόοδος.

Αξιότιμοι βουλευτές, στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο Περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έβαλαν τις τελευταίες πινελιές στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διάσκεψη στο Κανκούν. Οι θέσεις των άλλων θεσμικών οργάνων, καθώς και, φυσικά, η πρόταση ψηφίσματός σας, ελήφθησαν υπόψη κατά τη διαδικασία. Έχει ήδη διαπιστωθεί ότι το Κανκούν δεν πρόκειται να δημιουργήσει ένα νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για την εποχή μετά το 2012. Δεδομένου ότι τα περιεχόμενα της δέσμης μέτρων για το Κανκούν δεν είναι ακόμα σαφή, η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θα προσφέρει επίσης στους ευρωπαίους διαμεσολαβητές την απαραίτητη ευελιξία, προτείνει διάφορα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι η δέσμη μέτρων για το Κανκούν πρέπει να είναι ισορροπημένη, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να περιέχει στοιχεία που καθιστούν δυνατό να συμπεριλάβει και τις αναπτυσσόμενες και τις ανεπτυγμένες χώρες. Επομένως, ποια είναι τα βασικά στοιχεία της θέσης της ΕΕ;

Πρώτα από όλα, υπάρχει η ανάγκη να επιτευχθεί ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα, να εξισορροπηθούν τα διαπραγματευτικά δικαιώματα δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο και της σύμβασης αφενός, και εντός των ίδιων των πλαισίων αφετέρου.

Δεύτερον, υπάρχουν οι όροι για μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο.

Τρίτον, υπάρχουν οι γενικές γραμμές των βασικών στοιχείων του σχεδίου δράσης του Μπαλί, και συγκεκριμένα ένα κοινό όραμα, μετριασμός, προσαρμογή, τεχνολογίες και χρηματοδότηση. Η ΕΕ εμμένει στην άποψή της ότι ένα ενιαίο νομικά δεσμευτικό μέσο είναι ο καλύτερος τρόπος να διαμορφωθεί το πλαίσιο μετά το 2012. Δεδομένου ότι πέρυσι αυτή η θέση οδήγησε σε πολλές παρανοήσεις και ότι αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων, η ΕΕ σκοπεύει να υιοθετήσει μια ευέλικτη στάση: ευέλικτη όσον αφορά μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων, η οποία όμως θα υπόκειται στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων. Ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις; Όλες οι μεγάλες οικονομίες πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό το πλαίσιο μετά το 2012. Το πλαίσιο πρέπει να είναι φιλόδοξο και αποτελεσματικό, η περιβαλλοντική ακεραιότητα πρέπει να διασφαλιστεί και πρέπει να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των σημερινών μηχανισμών της αγοράς και τη θέσπιση νέων μηχανισμών. Επιπλέον, οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να καταδείξουν ότι τηρούν πράγματι τις χρηματοδοτικές δεσμεύσεις τους, ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της παρουσίασαν την πρώτη ενδελεχή, διαφανή έκθεση σχετικά με την υλοποίηση αυτών των χρηματοδοτικών δεσμεύσεων και θα έχουν συνεισφέρει 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010. Ελπίζω ότι αυτή η έκθεση θα συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών.

Η βελγική Προεδρία εκφράζει την άποψη ότι είναι αναγκαία η λήψη απτών, συγκεκριμένων μέτρων για να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των μερών, καθώς και για να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη στην πολυμερή διαδικασία στο πλαίσιο της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC). Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να συνεισφέρουμε στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν προκειμένω, βασιζόμαστε επίσης, όπως πάντα, αξιότιμοι βουλευτές, στη συμβολή σας στη διάδοση και, φυσικά, την ενίσχυση αυτού του μηνύματος.

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, συμμερίζομαι, φυσικά, σε πολύ μεγάλο βαθμό όσα μόλις ακούσαμε από τη βελγική Προεδρία. Επίσης αναμένω με ανυπομονησία να συνεργαστώ μαζί σας στο Κανκούν. Είναι πολύ σαφές ότι η νομικά δεσμευτική συμφωνία για τη σύναψη της οποίας η ΕΕ ήταν έτοιμη πέρυσι και για την οποία εξακολουθούμε να είμαστε έτοιμοι, δυστυχώς, δεν θα συναφθεί στο Κανκούν –όχι επειδή δεν είμαστε εμείς έτοιμοι, αλλά επειδή δεν είναι οι άλλοι έτοιμοι. Είναι αλήθεια ότι οδεύουμε προς μια δέσμη μέτρων η οποία είναι ισορροπημένη, αλλά, θα έλεγα επίσης, και ουσιώδης και φιλόδοξη.

Ήμασταν στην πραγματικότητα οι πρώτοι φέτος την άνοιξη, τον Φεβρουάριο/Μάρτιο, που προτείναμε την ιδέα της υιοθέτησης μιας σταδιακής προσέγγισης, ώστε να βασιστούμε στη συμφωνία της Κοπεγχάγης και να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση της δυναμικής στο Κανκούν. Αλλά παρότι φαίνεται να συμφωνούμε ότι αυτό πρέπει να επιτύχουμε στο Κανκούν –δηλαδή, μια ισορροπημένη δέσμη μέτρων–, είναι εύκολο να λέμε ότι αυτό θα ήθελε κάθε συμβαλλόμενο μέρος, αλλά είναι δυσκολότερο να συμφωνήσουμε για το τι ακριβώς σημαίνει αυτό.

Τι είναι, λοιπόν, μια ουσιώδης ισορροπημένη δέσμη μέτρων; Εδώ θα έλεγα πως, από μια ευρωπαϊκή προοπτική, είναι σαφές ότι θα επιμείνουμε στην ανάγκη να αναληφθούν δεσμεύσεις μετριασμού, να θεσπιστεί ένα ενισχυμένο σύστημα παρακολούθησης, υποβολής αναφορών και ελέγχων (MRV) και να προωθηθούν οι αγορές άνθρακα. Πρέπει, φυσικά, να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το πρόγραμμα REDD+, την προσαρμογή, την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση και τη δημιουργία ικανοτήτων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να αντικατοπτριστούν σε μια δέσμη μέτρων που θεωρούμε ισορροπημένη.

Ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να παραμείνουμε ξεκάθαροι σχετικά με τους όρους μας για μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους όρους για να αυξήσουμε το επίπεδο των φιλοδοξιών και να δραστηριοποιήσουμε τα άλλα μέρη. Οι όροι που συνδέονται με μια πιθανή δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων είναι πολύ σημαντικοί για την περιβαλλοντική ακεραιότητα και τη φιλοδοξία του μελλοντικού καθεστώτος για το κλίμα. Η ΕΕ μόνη της σε μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων δεν θα είναι ούτε επαρκής ούτε αξιόπιστη. Επομένως, πρέπει να επιμείνουμε στους όρους μας για να αντιδράσουν θετικά οι εταίροι μας. Οφείλω να ομολογήσω ότι έχω τη σαφή εντύπωση –και από την περίοδο πριν από τη COP– ότι αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο τα επιχειρήματά μας επ’ αυτού.

Το σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε μπροστά μας επισημαίνει όλους τους τομείς που μόλις ανέφερα. Η Επιτροπή επικροτεί ιδιαιτέρως την καθοδήγηση που προσφέρει το Κοινοβούλιο, έστω και εάν δεν μπορούν να γίνουν όλες οι υποδείξεις πλήρως δεκτές.

Για να αναφέρω μόνο ένα παράδειγμα: ορισμένοι προτείνετε να θέσουμε άλλο στόχο από τον στόχο των δύο βαθμών Κελσίου. Μια βασική προτεραιότητα για εμάς στο Κανκούν θα είναι να μην ξεκινήσει η επανεξέταση της συμφωνίας της Κοπεγχάγης και να μην αρχίσουμε να υπαναχωρούμε από όσα έχουμε ήδη.

Θα ήθελα να αξιοποιήσω αυτήν την ευκαιρία για να τονίσω ότι η ΕΕ πρέπει να τηρήσει τις υποσχέσεις χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης που ανέλαβε στην Κοπεγχάγη. Σήμερα μπορώ να σας δηλώσω ειλικρινά: το έχουμε σχεδόν επιτύχει. Αλλά χρειαζόμαστε ακόμη 200 εκατομμύρια ευρώ από τα κράτη μέλη προκειμένου να βρεθούμε ακριβώς στο σημείο που υποσχεθήκαμε στην Κοπεγχάγη να φτάσουμε. Θεωρώ ότι μπορείτε να διακρίνετε τη διαφορά μεταξύ του να μπορούμε να δηλώσουμε στο Κανκούν, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Επιτύχαμε τους στόχους», και του να δηλώσουμε: «Σχεδόν επιτύχαμε τους στόχους». Πιστεύω πραγματικά ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ημέρες που απομένουν μέχρι τη διάσκεψη στο Κανκούν για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όλα όσα υποσχεθήκαμε στην Κοπεγχάγη.


Δεν ανέφερα στόχους: όχι γιατί δεν είναι σημαντικοί, καθώς αναμφίβολα είναι, και η ΕΕ θα μπορέσει να δηλώσει φέτος όπως και πέρυσι ότι είμαστε ακόμη πρόθυμοι να προχωρήσουμε στο 30% υπό την προϋπόθεση ότι τα άλλα μέρη θα κάνουν το ίδιο. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή στο σημείο αυτό. Το γεγονός ότι οι στόχοι δεν συζητιούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό τώρα πιστεύω ότι οφείλεται στο ότι τα άλλα μέρη δεν είναι το ίδιο πρόθυμα –για λόγους που γνωρίζετε– να συζητήσουν στόχους στο Κανκούν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε τις υποσχέσεις της συμφωνίας της Κοπεγχάγης στο επίσημο κείμενο. Με αυτό μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις.

Εντούτοις, οφείλω επίσης να δηλώσω ότι, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα του Κανκούν, πιστεύω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε μετά το Κανκούν να διαθέτουμε μια ευφυή κλιματική πολιτική με φιλόδοξους στόχους, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τις ενεργειακές προκλήσεις μας, όπως μόλις συζητούσατε. Μπορούμε να ασκήσουμε πιέσεις για καινοτομία και δημιουργία θέσεων εργασίας και μπορούμε να θέσουμε φιλόδοξους στόχους.

Το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι εργαζόμαστε να διασφαλίσουμε την εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας –προφανώς– και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα ενημερώνουμε την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου σε κάθε στάδιο της πορείας των διαπραγματεύσεων. Φυσικά, οι ενημερώσεις της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου θα είναι καθημερινές και θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε πολύ στενά.

Επικροτούμε θερμά τη στήριξη που αναφέρεται στην πρόταση ψηφίσματος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ εκφράζεται με μία φωνή. Πιστεύω ότι αυτή είναι μία από τις βασικές προκλήσεις στο Κανκούν: ανεξάρτητα από το ποιος ομιλεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εταίροι μας εκτός της Ευρώπης μπορούν να είναι βέβαιοι ότι πρόκειται να ακούσουν το ίδιο είδος προτεραιοτήτων και το ίδιο είδος μηνυμάτων. Έτσι θα ακουστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι προτεραιότητές μας.

 
  
MPphoto
 

  Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schauvliege, κυρία Επίτροπε, εάν πρέπει να αντλήσουμε κάποιο δίδαγμα από τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης, στην οποία εσείς, κυρία Επίτροπε, ήσασταν βεβαίως Πρόεδρος, αυτό πρέπει να είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκφράζεται με μία φωνή σε παρόμοιες διασκέψεις στο μέλλον. Μπορεί οι απόψεις μας να διαφέρουν εδώ σε ένα δυο σημεία, αλλά εάν εμείς ως Ευρωπαίοι εμφανιστούμε διχασμένοι σε όσα δηλώσουμε εκεί, δεν πρόκειται να θεωρηθούμε αξιόπιστοι, και εάν δεν είμαστε αξιόπιστοι δεν πρόκειται να μας ακολουθήσει κανείς. Εξάλλου, για ποιον λόγο να μας ακολουθήσουν; Συνεπώς, είναι ορθό τα αριθμητικά στοιχεία που αποφασίσαμε υπό την καγκελάριο Merkel να διατηρηθούν κατά βάση και να αποτελέσουν το θεμέλιο γι’ αυτές τις διαπραγματεύσεις. Συμμερίζομαι την άποψή σας ότι οι φιλόδοξοι στόχοι των δύο βαθμών Κελσίου δεν πρέπει να αμφισβητηθούν σοβαρά τώρα και να εξεταστεί το ενδεχόμενο σημαντικά λιγότερων βαθμών Κελσίου, επειδή αυτό θα περιορίσει κατά πολύ τις δυνατότητες επίτευξης των στόχων αυτών και οι πολίτες θα αποστασιοποιηθούν από εμάς.

Ανησυχώ ιδιαιτέρως ότι θέτουμε σε κίνδυνο την πνευματική ιδιοκτησία μας. Η βιομηχανία μας επενδύει χρήματα και ανθρώπινο δυναμικό στην ανάπτυξη. Εάν τώρα χαλαρώσουμε την περίφραξη γύρω από αυτήν την πνευματική ιδιοκτησία και αφήσουμε τα κενά που ήδη υπάρχουν στην περίφραξη, τότε θα χάσουμε τα πολύτιμα στοιχεία, δηλαδή την πνευματική ιδιοκτησία μας. Τάσσομαι απολύτως υπέρ της μεταφοράς τεχνολογίας, αλλά οι επιχειρήσεις μας πρέπει επίσης να αντιληφθούν το νόημα του να επενδύσουν σε αυτό, και συνεπώς η πνευματική ιδιοκτησία δεν πρέπει να αποδυναμωθεί.

Όσον αφορά τις δεσμεύσεις, τείνω επίσης προς την απαίτηση σοβαρών δεσμεύσεων από τους εταίρους μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, οι εν λόγω δεσμεύσεις πρέπει να είναι αξιόπιστες και πρέπει να είναι εφικτό οι χώρες αυτές να τις τηρήσουν. Διαφορετικά, οι χώρες αυτές θα κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιθυμούμε, με άλλα λόγια θα αποστασιοποιηθούν από εμάς. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να εμφανιστούμε στο Κανκούν ως αξιόπιστη δύναμη. Οι σημαντικές αποφάσεις θα ληφθούν στη συνέχεια αργότερα στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά πρέπει να προετοιμάσουμε το έδαφος στο Κανκούν. Είμαι αγρότης στο επάγγελμα. Εάν το έδαφος δεν προετοιμαστεί κατάλληλα, δεν θα υπάρξει σοδειά. Ας επικεντρωθούμε στην καλή προετοιμασία του εδάφους.

 
  
MPphoto
 

  Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (SV) Κύριε Πρόεδρε, πριν από τη σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες. Το αποτέλεσμα δεν ήταν τόσο καλό. Την ημέρα της αναχώρησής μας από την Κοπεγχάγη χιόνιζε πολύ και στις αίθουσες συνεδριάσεων το κρύο ήταν εξαιρετικά έντονο. Δεν επικρατούσε ψύχος μόνο στην Κοπεγχάγη, αλλά και σε ολόκληρη η συζήτηση για το περιβάλλον. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι το κλίμα βρίσκεται σε ακόμη χαμηλότερη θέση στην πολιτική ατζέντα σήμερα από ό,τι πριν από την Κοπεγχάγη. Αυτό είναι λυπηρό, αλλά γεγονός είναι ότι η δουλειά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η διάσκεψη του Κανκούν θα επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα και ότι θα αντιμετωπίσει και θα βελτιώσει την έκβαση της Κοπεγχάγης. Πώς πρόκειται να το επιτύχουμε αυτό; Θα το επιτύχουμε, ως εκπρόσωποι της Ευρώπης, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο. Αυτό ακριβώς ζήτησε η επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα Christina Figueres όταν μίλησε στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης με όσους από εμάς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παρευρεθούν στο Κανκούν. Πρέπει να αναλάβουμε ηγετικό ρόλο, και θα το επιτύχουμε αυτό, μεταξύ άλλων, υλοποιώντας πραγματικά όλα όσα υποσχεθήκαμε στην Κοπεγχάγη –όχι σχεδόν όλα, αλλά όλα.

Στη συνέχεια, φυσικά, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ταχθούν περισσότεροι στο πλευρό μας. Μαζί με άλλες συγκεκριμένες αποφάσεις στο Κανκούν σχετικά με την αποψίλωση των δασών, τη μεταφορά τεχνολογίας και με τα επόμενα βήματα για μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων στο πλαίσιο του Κιότο, αυτό θα μπορούσε να προετοιμάσει το έδαφος για τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας για το κλίμα το 2011. Δεν πιστεύω ότι οι προσδοκίες μας πρέπει να είναι υπερβολικά χαμηλές ενόψει του Κανκούν.

 
  
MPphoto
 

  Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE. (EN) Κύριε Πρόεδρε, επί του παρόντος δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός για να αντιμετωπιστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη· αντιθέτως, διαπιστώνεται έντονος σκεπτικισμός του κοινού. Στις αρχές του έτους είδαμε χιόνι, ωστόσο, εάν εξετάσετε τα αριθμητικά στοιχεία, θα διαπιστώσετε ότι το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς ήταν το θερμότερο που έχει καταγραφεί ποτέ σε ολόκληρη την υφήλιο. Αυτό είναι απλώς γεγονός.

Επιθυμώ τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας το συντομότερο δυνατό, αλλά προβληματίζομαι για τη φύση μιας συμφωνίας αυτού του είδους. Η διάκριση μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών μου φαίνεται παράδοξη. Αναρωτιέμαι πόσος χρόνος απομένει μέχρι ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν τις φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπω στις διασκέψεις για την κλιματική αλλαγή τον ενθουσιασμό με τον οποίο η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει την ιδέα της συμπερίληψης της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα στον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM). Η Σαουδική Αραβία μπορεί σίγουρα να επενδύσει λίγα από τα χρήματά της σε αυτές τις δραστηριότητες. Γιατί πρέπει εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτό;

Ανησυχώ μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση μείνει πίσω από τον ρυθμό των αλλαγών και πιστεύω ότι οι πρωτοβουλίες σχετικά με την κλιματική αλλαγή και η ικανότητά μας να αντιμετωπίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη παρέχουν μεγάλες δυνατότητες. Η Κίνα σκοπεύει να μειώσει τη δική της ένταση άνθρακα κατά 45% την επόμενη δεκαετία. Αυτό σημαίνει επενδύσεις σε νέους σταθμούς παραγωγής ενέργειας που θα αντικαταστήσουν τους παλαιούς· σημαίνει βελτίωση της ενεργειακής της απόδοσης. Υπάρχει μια πραγματική δυσκολία εδώ: εάν δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους Κινέζους σήμερα, πώς θα μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μια ενεργειακά αποδοτικότερη Κίνα τα επόμενα έτη;

Επιθυμώ να καταστούν αυστηρότερα τα όριά μας. Επιθυμώ να μεταβούμε από το 20% στο 30%. Επιθυμώ να αυξηθούν οι τιμές του άνθρακα ώστε να προωθήσουμε τις επενδύσεις χαμηλών εκπομπών στο μέλλον. Θα ήθελα να ήμουν περισσότερο βέβαιος ότι εντός της Επιτροπής υπάρχει συμφωνία ότι αυτό το ενδεχόμενο πρέπει πραγματικά να εξεταστεί και να γίνει πραγματικότητα. Απλά δεν αισθάνομαι ότι συμβαίνει αυτό επί του παρόντος. Γνωρίζω τον ενθουσιασμό της Επιτρόπου για το ζήτημα. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχει την πλήρη στήριξη του Σώματος των Επιτρόπων. Αλλά, μήπως πρέπει να υπαναχωρήσουμε;

Πρέπει να υπαναχωρήσουμε, και βασικά αυτό πρέπει να αφορά την προώθηση της ενεργειακής απόδοσής μας. Πριν από λίγα λεπτά ακούσαμε τα σχέδια του Επιτρόπου Oettinger να προταθεί νομοθεσία το νέο έτος. Αυτή η νομοθεσία πρέπει να είναι φιλόδοξη. Πρέπει να αποφύγουμε τη σπατάλη των πόρων μας. Πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί.

 
  
MPphoto
 

  Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσα να περιορίσω την παρέμβασή μου στο να σας υπενθυμίσω απλώς τις εικόνες του φετινού καλοκαιριού στη Ρωσία ή τη νότια Ασία, να επαναλάβω την κατεπείγουσα ανάγκη να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή και, καθώς συζητάμε για την Ευρώπη, να μεταβούμε αμέσως, ή το συντομότερο δυνατόν, στον στόχο της μείωσης κατά 30% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020. Σήμερα, εάν δεν προβούμε σε αλλαγές, θα φτάσουμε το 19%. Έχουμε ήδη επιτύχει στην πράξη τον στόχο που θέσαμε εμείς οι ίδιοι, επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για ευρωπαϊκή φιλοδοξία εάν μιλάμε για μείωση κατά 20%.

Προσωπικά, δεν είμαι φανατικός θαυμαστής της αγοράς άνθρακα, αλλά, εάν παραμείνουμε στο 20%, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα αντιμετωπίζουμε την αγορά άνθρακα ως είδος που κινδυνεύει από εξαφάνιση και όχι ως μοχλό για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Η μετάβαση στο 30% θα οδηγούσε ενδεχομένως στη συγκέντρωση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς από τη δημοπράτηση ποσοστώσεων. Γνωρίζουμε ότι ο στόχος του 30% είναι εφικτός. Συγκεκριμένα, ένας δεσμευτικός στόχος ενεργειακής απόδοσης 20% συνεπάγεται ένα εκατομμύριο ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας. Αυτό αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 1.000 ευρώ ανά νοικοκυριό στην Ευρώπη και, καθώς ο Επίτροπος Oettinger ανέφερε τον αγωγό Nabucco, αυτό ισοδυναμεί με 15 αγωγούς Nabucco.

Μήπως εάν μεταβούμε στον στόχο του 30% θα καταστρέψουμε τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις; Προφανώς όχι. Όλες οι μελέτες το καταδεικνύουν αυτό. Ορισμένοι τομείς που ενδεχομένως κινδυνεύουν επηρεάζονται, αλλά υπάρχουν τα μέσα, και μέχρι σήμερα, οι τομείς που απειλούν την Ευρώπη με εξαφάνιση είναι οι τομείς που έχουν επωφεληθεί από την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Έχουν αποκομίσει δισεκατομμύρια ευρώ χάρη στην ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα.

Η μετάβαση σε έναν στόχο μείωσης κατά 30% θα σημαίνει σαφώς ότι συντασσόμαστε στο πλευρό όσων επιφέρουν αλλαγές, όσων διαμορφώνουν τον κόσμο του αύριο. Θα ήθελα επίσης να παραθέσω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. Σύμφωνα με το βαρόμετρο της Ernst & Young για το 2010, η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι οι πλέον ελκυστικές χώρες για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, μόνο τρεις στις 50 επιχειρήσεις που έχουν αναγνωριστεί ως παγκόσμιες ηγετικές δυνάμεις στην πράσινη τεχνολογία έχουν την έδρα τους στην Ευρώπη· οι υπόλοιπες βρίσκονται στην Ασία ή τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά συνέπεια, είναι απολύτως απαραίτητο να μεταβούμε στον στόχο του 30%, και θα ολοκληρώσω την παρέμβασή μου με τα λόγια του Barack Obama, ότι μπορούμε να παραδώσουμε τις θέσεις εργασίας του μέλλοντος στους ανταγωνιστές μας ή μπορούμε να αδράξουμε την ευκαιρία του αιώνα, όπως ήδη έχουν ξεκινήσει να κάνουν οι ανταγωνιστές μας. Το κράτος που πρωτοπορεί στην ενέργεια του μέλλοντος θα είναι το πρωτοπόρο κράτος του 21ου αιώνα, δήλωσε. Έχασε τις εκλογές. Ας αναλάβουμε αυτόν τον ηγετικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση και τη νέα οικονομία.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Ouzky, εξ ονόματος της Ομάδας ECR. (CS) Κύριε Πρόεδρε, παρότι συνυπογράφω το ψήφισμά μας σχετικά με την επικείμενη διάσκεψη για το κλίμα, έχω ταυτόχρονα ορισμένες κριτικές παρατηρήσεις και επιφυλάξεις σχετικά με αυτό. Με ικανοποιεί το γεγονός ότι η αισιοδοξία που αποπνέαμε πάντα στον κόσμο πριν από κάθε διάσκεψη κατά το παρελθόν, και η οποία στη συνέχεια μετατρεπόταν σε τεράστιο σκεπτικισμό, δεν είναι τόσο εμφανής αυτήν τη φορά. Χαίρομαι που κατανοούμε ότι αυτή η διάσκεψη δεν θα οδηγήσει στη σύναψη παγκόσμιας συμφωνίας, και όλοι στο Κοινοβούλιο γνωρίζουν ότι χωρίς μια παγκόσμια συμφωνία η Ευρώπη μόνη της, ακόμη και εάν αυξήσει με φιλόδοξο τρόπο τα σχέδιά της κατά 100%, δεν θα έχει την παραμικρή επιρροή στην παγκόσμια κλιματική αλλαγή.

Το να καταστήσουμε τα πρότυπά μας αυστηρότερα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τίποτα άλλο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να θέσουμε την Ευρώπη σε κίνδυνο, και ομολογώ ότι διαφωνώ κάθετα με την κρυφή θέσπιση ευρωπαϊκών φόρων με το πρόσχημα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής.

Για να μην φανώ εξ ολοκλήρου αρνητικός, θεωρώ ότι υπόσχεται πολλά η στήριξη της συνεργασίας με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία του πόσιμου νερού, καθώς και η προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε πόσιμο νερό για όλους τους πολίτες, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Παρότι διατηρώ σημαντικές επιφυλάξεις, δεν προτίθεμαι να αποσύρω την υπογραφή μου και ευελπιστώ ότι η επικείμενη διάσκεψη θα οδηγήσει, εντέλει, σε ορισμένα περαιτέρω βήματα προόδου.

 
  
MPphoto
 

  Bairbre de Brun, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL. (GA) Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά τα ίδια λάθη με αυτά που κάναμε πέρυσι στην Κοπεγχάγη. Η ανάληψη πραγματικού ηγετικού ρόλου και η πολιτική βούληση είναι απαραίτητες για να διατηρηθεί το όριο της θερμοκρασίας σε 1,5oC. Αυτός ο στόχος είναι σημαντικός.

Η ΕΕ πρέπει να δράσει μονομερώς για να αυξηθεί ο στόχος μείωσης των εκπομπών έως το 2020 και να πείσουμε και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να συμφωνήσουν στον στόχο της συνολικής μείωσης των εκπομπών κατά 80% έως 95% έως το 2020. Αυτό δεν θα βοηθήσει μόνο στις διαπραγματεύσεις στο Κανκούν, αλλά οφείλουμε να το πράξουμε και για το δικό μας καλό.

Οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει επίσης να παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση για το κλίμα και να εφαρμόσουν τη χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης μαζί με ισχυρή πολιτική δέσμευση και πλήρη διαφάνεια. Υπάρχει επίσης ανάγκη για νέες πηγές μακροχρόνιας χρηματοδότησης. Μεταξύ των επιλογών αυτών, πρέπει να υπάρχουν διεθνή φορολογικά και οικονομικά μέτρα και χρηματοδότηση από τη διεθνή αεροπορία και ναυτιλία.

Σας ζητώ να καταψηφίσετε τις τροπολογίες που επιδιώκουν να στείλει το Κοινοβούλιο ένα λιγότερο ισχυρό μήνυμα. Είναι αναγκαίο ένα ισχυρό μήνυμα. Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να μένουμε αδρανείς ή να αρνούμαστε την κλιματική δικαιοσύνη. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί σε παγκόσμια βάση, και για να γίνει αυτό είναι απαραίτητο να καλλιεργήσουμε κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ μας.

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι και στην κοινοβουλευτική επιτροπή και στο Κοινοβούλιο είχα προβλέψει την αποτυχία της διάσκεψης της Κοπεγχάγης για το κλίμα και του εγγράφου που κατέθεσε το Σώμα, αυτή η εμπειρία δεν μας δίδαξε απολύτως τίποτα.

Εάν επιμείνουμε να υποβάλουμε μονομερή αιτήματα ότι πρέπει η Ευρώπη να μειώσει τις εκπομπές της κατά πολύ μεγαλύτερα ποσοστά από ό,τι προβλέπεται στο πρωτόκολλο του Κιότο, τότε η επόμενη σύνοδος κορυφής στο Κανκούν –η COP16– θα αποτελέσει επίσης αποτυχία και, για ακόμη μια φορά, η εικόνα του Κοινοβουλίου θα είναι χείριστη.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε στην επιτροπή όχι μόνο τονίζει ότι οι συνεισφορές σε αναδυόμενες χώρες πρέπει να ανέρχονται σε τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως έως το 2020, αλλά ταυτόχρονα ενθαρρύνει την ΕΕ να προωθήσει τη δημιουργία ενός πράσινου ταμείου για το κλίμα, δεσμεύοντας 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως με αρχή το 2020.

Το έγγραφο μας υποδεικνύει επίσης τους τρόπους για την εξεύρεση των πόρων, δηλαδή μέσω φορολόγησης όλων των πιθανών πηγών όπως η επιβολή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, των εμπορικών συναλλαγών και των αεροπορικών εισιτηρίων, παίρνοντας ουσιαστικά χρήματα απευθείας από την τσέπη των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, η έκθεση διατυπώνει ουτοπικά αιτήματα. Ζητεί ακόμη και να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 στην ατμόσφαιρα κατά 30% αντί για 20% έως το 2020 και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει πρόταση ώστε να θέσει η ΕΕ αυτούς τους στόχους μονομερώς για τον εαυτό της.

Το να ζητούμε από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας να προβούν σε αυτές τις θυσίες σε μια εποχή οικονομικής κρίσης όπως η σημερινή είναι η τελευταία μιας μακράς σειράς από ευρωπαϊκές ανοησίες. Έχουμε την ίδια άποψη με το Συμβούλιο, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να εξετάσει το ενδεχόμενο μιας δεύτερης περιόδου δεσμεύσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο μόνο εάν αυτό λάβει χώρα σε ένα γενικό πλαίσιο στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι βασικές οικονομίες, ενόψει μιας παγκόσμιας, νομικά δεσμευτικής συμφωνίας.

 
  
MPphoto
 

  Nick Griffin (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η επιλογή του ηλιόλουστου Μεξικού ως τόπου διεξαγωγής της COP 16 ήταν μια καλή κίνηση. Πρέπει να αποφύγουμε να επαναλάβουμε την περσινή γελοιοποίηση, όταν οι οπαδοί της θεωρίας της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη τουρτούριζαν στον ψυχρότερο Δεκέμβρη που γνώρισε η Κοπεγχάγη εδώ και δεκαετίες. Ομοίως, η παραπλανητική χρήση του διφορούμενου όρου «κλιματική αλλαγή» αντί για «αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη» μπορεί να παρασύρει ορισμένους βρετανούς φορολογούμενους στην ειρωνεία του να πιστεύουν τυφλά πως είναι απλά σαν ένα ασυνήθιστα ψυχρό καλοκαίρι να δίνει τη θέση του σε έναν πρώιμο, παγωμένο χειμώνα. Άλλο ένα ακόμα καλύτερο τέχνασμα θα ήταν η διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων μόνο την άνοιξη: κοιτάξτε, η θερμοκρασία αυξάνεται καθημερινά.

Για πόσον καιρό ακόμη θα μπορεί η φασιστική ΕΕ να επιβάλει ακόμη περισσότερους φόρους-τιμωρίες και ελέγχους στους απλούς πολίτες με το πρόσχημα της ανθρωπογενούς αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, όταν αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των πραγματικών επιστημόνων που απορρίπτουν τη θεωρία αυτήν διότι είναι αβάσιμη και έχει καταρριφθεί; Η ανθρωπογενής αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι μια αβάσιμη προπαγάνδα, ένα μεγάλο ψέμα κλίμακας Josef Goebbels, που προέρχεται από το σύμπλεγμα της πράσινης βιομηχανίας γιατί ευνοεί τη μαζική μεταφορά πλούτου από τους απλούς ανθρώπους σε απατεώνες της εμπορίας εκπομπών, όπως ο Al Gore και η Goldman Sachs. Επίσης, το εκμεταλλεύονται αριστεριστικές πολιτικές ελίτ για να ολοκληρώσουν την αποβιομηχάνιση της Δύσης επειδή άνευροι συντηρητικοί πτοούνται υπερβολικά από την υστερία της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη για να ορθώσουν το ανάστημά τους και να πουν την πραγματικά άβολη αλήθεια: η ανθρωπογενής αλλαγή του κλίματος είναι η πιο προσοδοφόρα απάτη στην ιστορία.

Η φετινή διάσκεψη της λέσχης Bilderberg, που διεξήχθη στην Ισπανία τον Ιούνιο, περιλάμβανε μια συνεδρίαση σχετικά με τους κινδύνους της μείωσης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Πότε ο νέος ρεαλισμός των ανθρώπων που πραγματικά διαμορφώνουν την παγκόσμια πολιτική θα εισδύσει εδώ, μεταξύ των ανθρώπων που απλώς πιστεύουν ότι τη διαμορφώνουν;

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι πραγματικά σοκαρισμένος από τις ιδέες που άνθρωποι όπως ο κ. Griffin διατυπώνουν εδώ στο όνομα της κλιματικής αλλαγής. Η σχέση του φασισμού με την κλιματική αλλαγή είναι απόλυτο μυστήριο για εμένα, και πιστεύω επίσης ότι όσα εκφράζει ο κ. Griffin εδώ είναι σκανδαλώδη και τέτοιες δηλώσεις δεν έχουν θέση στο Κοινοβούλιο, γιατί πραγματικά το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό για να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο.

Ανησυχώ επίσης για το γεγονός ότι πράγματι διαπιστώνεται αυξημένο ποσοστό εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρά μας. Ρίξτε μια ματιά στα στοιχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Είμαι επίσης σοκαρισμένος από το χαμηλό επίπεδο αποδοχής μεταξύ του πληθυσμού. Ο κ. Griffin επωφελείται επίσης από αυτό το ρεύμα, και επίσης θεωρώ σοκαριστικό ότι οι χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα δεν είναι πρόθυμες να προσχωρήσουν σε μια διεθνή συμφωνία αυτού του είδους.

Σας υπενθυμίζω τη συζήτηση που είχαμε εδώ πέρυσι πριν από την Κοπεγχάγη. Εάν δεν είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι και εάν προσέλθουμε σε αυτές τις διαπραγματεύσεις με ρεαλισμό, τότε εμείς, ως Ευρώπη –με λιγότερο σημαντικές εκπομπές– μπορούμε ακόμα να επιτύχουμε κάτι.

Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό; Κυρία Επίτροπε, εκτιμώ τον ενθουσιασμό σας, αλλά πιστεύω ότι η επικοινωνία με τους πολίτες είναι εξαιρετικά σημαντική. Οι πολίτες δεν κατανοούν το πρόβλημα. Πού οφείλεται αυτό; Στο γεγονός ότι τα αριθμητικά στοιχεία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού είναι σαφή –είναι μέσοι όροι. Είναι αλήθεια ότι η Ευρώπη επί του παρόντος είναι ψυχρότερη από ό,τι πριν από λίγα έτη, αλλά συνολικά οι θερμοκρασίες αυξάνονται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό πρέπει να κοινοποιηθεί, και εάν δεν κατορθώσουμε να το πράξουμε, δεν πρόκειται να λάβουμε τη στήριξη των πολιτών μας, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους όπως ο κ. Griffin να συνδέουν τον φασισμό με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κατά συνέπεια, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να σας ζητήσω να προβείτε σε βελτιώσεις εν προκειμένω.

Κατά δεύτερον, ας επιτύχουμε τη μετάβαση σε βιώσιμες πηγές ενέργειες με τα κίνητρα που θεωρούμε σημαντικά. Ο συνάδελφος βουλευτής παρουσίασε τα αριθμητικά στοιχεία. Οι καλύτερες επιχειρήσεις βρίσκονται στην Κίνα, και εδώ, στην Ευρώπη, δεν είμαστε σε τόσο καλό σημείο. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρούμε ορισμένες καλές ιδέες για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να επιτύχουν πραγματικά αυτήν τη μετάβαση. Είναι αυτοί οι δεσμευτικοί στόχοι πράγματι η σημαντική θεραπεία την οποία εκθειάζαμε πάντα εδώ;

Φυσικά, πρέπει επίσης να είμαστε ειλικρινείς σχετικά με τις αγορές. Αυτά που συμβαίνουν σε σχέση με τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης –το 60% των χρημάτων πηγαίνει στην Κίνα– είναι ανεπίτρεπτα. Το να κρυβόμαστε πίσω από καθαρά νομικά επιχειρήματα εν προκειμένω δεν είναι αρκετό. Ας προσεγγίσουμε τη συζήτηση με ειλικρίνεια, γιατί αυτό το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχετε την υποστήριξή μας, κυρία Επίτροπε.

(Ο ομιλητής δέχεται να απαντήσει σε ερώτηση στο πλαίσιο της διαδικασίας της γαλάζιας κάρτας σύμφωνα με το άρθρο 149, παράγραφος 8, του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). (NL) Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Seeber ανέφερε ότι το κοινό δεν κατανοεί τη συζήτηση για το κλίμα. Θα ήθελα να τον ρωτήσω το εξής: μήπως το κοινό κατανοεί όντως αυτήν τη συζήτηση αλλά απλώς έχει διαφορετική γνώμη από τον συνάδελφο βουλευτή;

 
  
MPphoto
 

  Richard Seeber (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω εάν κατάλαβα σωστά. Αυτό που είναι σημαντικό είναι απλώς να διεξάγουμε αυτήν τη συζήτηση με τους πολίτες μας ανοικτά και –όπως ανέφερα– επί τη βάσει των αριθμητικών στοιχείων του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού. Πρόκειται απλώς για μέσους όρους για τον πλανήτη, που καταδεικνύουν ότι η θερμοκρασία αυξάνεται κατά 0,63 βαθμούς, αλλά στην Ευρώπη οι τιμές μας είναι διαφορετικές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τοπικό φαινόμενο και εδώ συζητάμε για το κλίμα, το οποίο είναι ένα μακροχρόνιο παγκόσμιο φαινόμενο. Συνεπώς, ας λάβουμε αυτήν την απόφαση. Εάν δηλώνουμε ότι ο καιρός γίνεται ολοένα ψυχρότερος και οι χειμώνες αρχίζουν νωρίτερα, πρέπει επίσης να το κοινοποιούμε με τον σωστό τρόπο. Ως εκ τούτου, η έκκλησή μου για περισσότερη επικοινωνία είναι σημαντική.

 
  
MPphoto
 

  Jo Leinen (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schauvliege, κυρία Επίτροπε, ανησυχώ ότι πηγαίνουμε από το ένα άκρο στο άλλο. Πριν από την Κοπεγχάγη ήμασταν ενδεχομένως υπερβολικά φιλόδοξοι και τώρα, ενόψει του Κανκούν, ανησυχώ ότι δεν είμαστε αρκετά φιλόδοξοι. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι, στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο επισημαίνει όλα τα θέματα που πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητα για να σημειωθεί πρόοδος και για να επιτύχουμε αποτελέσματα ακόμη και στο Κανκούν.

Έχουμε ένα σημαντικό αίτημα: να αλλάξει η ΕΕ τη στρατηγική της. Πριν από την Κοπεγχάγη, προκαλέσαμε μόνοι μας την εξάρτησή μας από το τι έπρατταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ίσως και στην Κίνα. Αυτό δεν λειτούργησε στην Κοπεγχάγη και δεν πρόκειται να λειτουργήσει ούτε στο Κανκούν. Ως εκ τούτου, πρέπει να λάβουμε μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος για να προστατέψουμε τα δικά μας συμφέροντα. Σε αυτό οφείλεται το αίτημα της πλειοψηφίας στην κοινοβουλευτική επιτροπή και, ευελπιστώ, και στην Ολομέλεια αύριο, να αυξήσουμε τους στόχους μας από 20% σε 30%. Αυτό θα καταστεί ούτως ή άλλως απαραίτητο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Πρέπει να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο τουλάχιστον πριν πάμε στη Νότια Αφρική. Πιστεύω επίσης ότι εξακολουθούμε να είμαστε σε λάθος δρόμο όσον αφορά το Κιότο. Και εδώ, βασιζόμαστε σε όλους τους άλλους. Πιστεύω ότι η προσφορά μας πρέπει να είναι η δημιουργία του Κιότο ΙΙ. Δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να το πράξουμε αυτό· θα το επιτύχουμε.

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα του να εκφράζεται η ΕΕ με μία φωνή: Είδα πώς λειτούργησε αυτό στη Nagoya. Είχαμε ένα μικρόφωνο για την ΕΕ. Μπορούσαν να μιλήσουν διαφορετικοί άνθρωποι, αλλά έπρεπε να μεταδώσουν το ίδιο μήνυμα. Το ίδιο θα ήθελα να δω να κάνουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή και στο Κανκούν.

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage (ALDE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schauvliege, κυρία Επίτροπε, ένα πράγμα είναι τουλάχιστον βέβαιο μετά την Κοπεγχάγη, ότι η εκστρατεία παραπληροφόρησης που διοργανώθηκε πριν από την Κοπεγχάγη απέτυχε, και ότι οι πληροφορίες που μας παρέσχε η διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) επιβεβαιώθηκαν πλήρως από όλους τους εμπειρογνώμονες που διαθέτουν τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω.

Δείχνει τη σπουδαιότητα και τον επείγοντα χαρακτήρα όσων πρέπει να πράξουμε. Πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από την αποτυχία στην Κοπεγχάγη και, ως εκ τούτου, είναι απολύτως απαραίτητο να θέσει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση στόχους με τη δική της αποδεσμευμένη, ελεύθερη βούληση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό, τόσο για το κλίμα όσο και για τις βιομηχανίες και την οικονομία μας, ο στόχος του 30% που αναφέρεται στο ψήφισμα να υπερψηφιστεί αύριο.

Όπως μόλις τόνισε ένας συνάδελφος βουλευτής, ο στόχος του 20% έχει ήδη επιτευχθεί στην πράξη. Εάν επιθυμούμε να δώσουμε ώθηση στις βιομηχανίες μας, εάν επιθυμούμε να παραμείνουμε ηγετική δύναμη ή να αναδειχθούμε σε ηγετική δύναμη σε νέους τομείς, είτε στην ενεργειακή απόδοση είτε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχει θεμελιώδη σημασία να θέσουμε αυτόν τον στόχο στην Ένωση.

Το δεύτερο σημείο αφορά την αξιοπιστία. Πρέπει να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας έναντι των χωρών του Νότου, κάνοντας όμως διάκριση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών των χωρών του Νότου καθώς, στην ουσία, η Κίνα και η Αφρική δεν μπορούν να μπουν στο ίδιο καλάθι. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, κατά τη γνώμη μου –και αυτή που εκφράζω τώρα είναι προσωπική άποψη και όχι απαραίτητα άποψη ολόκληρης της Ομάδας μου– είναι σημαντικό να επιβάλουμε φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος θα μας έδινε τη δυνατότητα να συγκεντρώσουμε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ που έχουμε προβλέψει για το 2020.

Τέλος, ελπίζω τουλάχιστον η συμφωνία σχετικά με τα δάση, η συμφωνία για μείωση των εκπομπών που οφείλονται στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών (REDD), να μπορέσει να συναφθεί στο Κανκούν, καθώς αυτό θα αποτελούσε ήδη ένα σημαντικό βήμα προόδου. Ας μην ξεχνάμε ότι η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 
  
MPphoto
 

  Satu Hassi (Verts/ALE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, συμφωνώ με όλους όσοι εξέφρασαν τη στήριξή τους για αυστηρότερο περιορισμό των εκπομπών στην ΕΕ και αύξηση του ποσοστού της μείωσης σε 30%. Αυτό δεν αφορά μόνο το μέλλον του ανθρώπινου γένους: είναι προς το δικό μας συμφέρον να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί στην επανάσταση της ενεργειακής τεχνολογίας που έχει ξεκινήσει.

Για να είναι η ΕΕ αξιόπιστη ηγετική δύναμη στον τομέα του κλίματος, πρέπει να προωθήσει στο Κανκούν μια γνήσια στρατηγική προστασίας του κλίματος και να μην δημιουργήσει νέα νομικά κενά. Δυστυχώς, η ΕΕ φαίνεται να λειτουργεί διαφορετικά όταν πρόκειται για τους λογιστικούς κανόνες για τις δασικές δεξαμενές άνθρακα. Θα φαινόταν ότι η ΕΕ εγκρίνει μελλοντικές προβλέψεις ως σημείο αναφοράς για τις δασικές δεξαμενές, που είναι αναπόφευκτα αυθαίρετες. Αυτό θα σήμαινε περισσότερα προβλήματα για τις εκβιομηχανισμένες χώρες, και όχι μικρής έκτασης. Τα προβλήματα στα οποία αναφέρομαι θα μπορούσαν να ισοδυναμούν με το 3% έως 5% όλων των εκπομπών τους, ένα ποσοστό που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ίσο με αυτό της υποχρέωσης συνδυασμένης μείωσης των εκπομπών όλων των εκβιομηχανισμένων χωρών δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο έως το 2012.

Άλλο ένα μειονέκτημα της πολιτικής της ΕΕ είναι η εξωτερίκευση των μειώσεων των εκπομπών σε αναπτυσσόμενες χώρες μέσω του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM). Είναι κοντόφθαλμο, αλλά και μη συνετό από την άποψη του θεμιτού ανταγωνισμού, να χρησιμοποιήσουμε τον CDM για να στηρίξουμε αυτούς τους βιομηχανικούς τομείς στην Κίνα που διαμαρτύρονται εδώ για τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για παράδειγμα. Οι πιστώσεις βάσει συγκεκριμένων έργων πρέπει να περιοριστούν στις φτωχότερες αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη έχει, αναμφίβολα, αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας σημαντικός παράγοντας σε αυτό το πλαίσιο είναι, πιστεύω, η υιοθέτηση μιας ορθολογικής πολιτικής για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Στην πρόταση ψηφίσματος του Κοινοβουλίου, η οποία εκπονήθηκε ενόψει της διάσκεψης στο Κανκούν, υπάρχει ένα σημείο το οποίο αναφέρει σημαντική μείωση –κατά περισσότερο από 20%– των εκπομπών CO2 από τα κράτη μέλη. Φαίνεται ότι, προτείνοντας μια πολιτική αυτού του είδους, η Ένωση δεν εξετάζει τις σοβαρές συνέπειες για τις οικονομίες των κρατών μελών της.

Ενώ προτείνεται μια τόσο μεγάλη μείωση εκ μέρους της Ένωσης, υπάρχει μια πολύ αδύναμη δήλωση όσον αφορά τη θέση της Ένωσης σχετικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων στις Ηνωμένες Πολιτείες ή τις χώρες της Ασίας. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα. Σήμερα που η Ευρώπη αντιμετωπίζει οικονομική ύφεση, πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στα μέτρα που στοχεύουν να ενισχύσουν την οικονομία της Ένωσης, και να μην την επιβαρύνουμε με επιπρόσθετο κόστος. Οι σημαντικότεροι παραγωγοί εκπομπών δεν είναι τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι ταχέως αναπτυσσόμενες οικονομίες αναπτυσσόμενων χωρών όπως η Κίνα και η Ινδία, οι οποίες δεν σκοπεύουν να μειώσουν τις εκπομπές τους. Η βιομηχανική παραγωγή και, κατά συνέπεια, οι θέσεις εργασίας ενδέχεται ως εκ τούτου να εξαχθούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομία μας θα αποδυναμωθεί, ενώ οι εκπομπές αντί να μειωθούν θα αυξηθούν. Αυτή η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά. Ως εκ τούτου, πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το είδος πολιτικής κατεύθυνσης στον τομέα της καταπολέμησης της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Wils (GUE/NGL).(DE) Κύριε Πρόεδρε, η διάσκεψη του Κανκούν για το κλίμα πρέπει να ασκήσει θετικές πιέσεις στα κράτη μας προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία και την εθνική νομοθεσία για την προστασία του κλίματος. Ως μέρος μιας συμμαχίας υπευθυνότητας, η ΕΕ πρέπει να επιδείξει πολιτική ηγετική ικανότητα, ανεξάρτητα από το τι πράττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, και να αφήσει να την κρίνουν βάσει της αρχής της κλιματικής δικαιοσύνης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μια δεύτερη περίοδος δεσμεύσεων για τα βιομηχανικά κράτη στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο. Πρέπει να παρασχεθούν πρόσθετοι πόροι για τη χρηματοδότηση των μέτρων για το κλίμα. Όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, η ΕΕ πρέπει να ανοίξει τα χαρτιά της στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ πρέπει να παρουσιάσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Η θερμοκρασία του πλανήτη δεν πρέπει επ’ ουδενί να αυξηθεί πάνω από 1,5 βαθμό Κελσίου. Αυτός ο στόχος θα οδηγήσει σε τεχνικές καινοτομίες και θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας εν μέσω οικονομικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Anna Rosbach (EFD).(DA) Κύριε Πρόεδρε, τον Δεκέμβριο όλοι ανεξαιρέτως –αξιωματούχοι, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, ακτιβιστές και πολλοί άλλοι– θα οδεύουν προς τη σύνοδο κορυφής στο Μεξικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει επίσης, παρά το χάος που επικρατεί πάντα σχετικά με το πόσοι βουλευτές του ΕΚ επιτρέπεται να ταξιδέψουν.

Όταν πηγαίνουμε σε μια σύνοδο κορυφής για το κλίμα, υπάρχει ένα σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμόμαστε να παίρνουμε μαζί μας: τον ρεαλισμό. Γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν είναι ιδιαίτερα δημοφιλές να λέγεται αυτό, αλλά είναι σημαντικό οι λαοί του κόσμου να μας θεωρούν αξιόπιστους. Η ΕΕ οφείλει να είναι πρωτοπόρος, όπως αναφέρεται τόσο εύγλωττα –με άλλα λόγια πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να δώσει το καλό παράδειγμα. Όλα αυτά είναι καλά και ωραία, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα προχωρήσουμε υπερβολικά μακριά με αποτέλεσμα να μην μας ακολουθήσει κανείς. Δεν είναι ορθό να ασκείται μια πολιτική που μόνο ελάχιστες χώρες είναι πρόθυμες, ή ικανές, να ακολουθήσουν. Θα επιτύχουμε μόνο ένα πράγμα ενεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο, που δεν είναι άλλο από το να μεταφέρουμε τις δικές μας βιομηχανίες έντασης εργασίας εκτός της Ευρώπης, σε χώρες με πολύ λιγότερο αυστηρή νομοθεσία, χαμηλότερους μισθούς και χειρότερες συνθήκες εργασίας. Θα χάσουμε θέσεις εργασίας, και αυτό θα βλάψει τις οικονομίες μας στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, πρέπει να εργαστούμε προς την εξεύρεση λύσεων με τις οποίες μπορούν να συμφωνήσουν ταχέως αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η νότια αμερικανική ήπειρος. Ελπίζω ότι θα αντλήσουμε διδάγματα από την εμπειρία της περυσινής διάσκεψης στην Κοπεγχάγη και φέτος θα θέσουμε επιτεύξιμους στόχους αντί να επιδιώκουμε το αδύνατο.

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI).(NL) Κύριε Πρόεδρε, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Κανκούν. Η συμμετοχή της ΕΕ σε αυτήν τη διάσκεψη είναι μια απόλυτη παρωδία, καθώς στην πραγματικότητα το κλίμα μας δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτό που αντιμετωπίζουμε είναι φυσιολογικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Μου επιτρέπετε να σταθώ λίγο στα πραγματικά στοιχεία αυτής της περιττής διάσκεψης; Την επόμενη εβδομάδα, εκατοντάδες συμμετέχοντες θα επιβιβάζονται σε αεροπλάνα με προορισμό το Μεξικό, κάτι που θα οδηγήσει στην παραγωγή εκπομπών CO2. Λοιπόν, ποιος ήταν ο στόχος της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή; Α, ναι, ήταν η μείωση των εκπομπών CO2. Επί του παρόντος, 11.000 εκτάρια δάσους μαγκρόβιας αποψιλώνονται στο Κανκούν. Και πάλι, ποιος ήταν ο στόχος της διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή; Α, ναι, ήταν η προστασία των δασών. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε να δώσω στην ΕΕ ορισμένες ταπεινές συμβουλές; Ας αφήσει την πολιτική για το κλίμα στους πραγματικά ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, καθώς το μόνο που επιτυγχάνεται είναι να κοστίζει η εν λόγω πολιτική στον φορολογούμενο πάρα πολλά χρήματα· δεν απέφερε κανένα αποτέλεσμα τις τελευταίες δεκαετίες, εκτός από μεροληπτικές εκθέσεις της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) και του απατεώνα προέδρου της Rajendra Pachauri.

 
  
MPphoto
 

  Pilar del Castillo Vera (PPE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schauvliege, κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να ξεκινήσω αναφέροντας ότι πιστεύω πως και οι δύο ομιλίες, της ασκούσας την Προεδρία του Συμβουλίου και της Επιτρόπου έδωσαν μια πολύ διαφορετική προοπτική για τη διάσκεψη του Κανκούν από τις αντίστοιχες ομιλίες πριν από τη διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Πρόκειται για μια πιο ρεαλιστική, πολύ πιο βιώσιμη προοπτική και, κατά συνέπεια, μια προοπτική με πολύ περισσότερες δυνατότητες να φέρει αποτελέσματα.

Εάν η Κοπεγχάγη ήταν μια σύνοδος κορυφής του «όλα ή τίποτα» –όπως το έθεσε η ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου– το Κανκούν πρέπει να είναι η σύνοδος κορυφής που θα παράσχει ποικιλία βιώσιμων και αποτελεσματικών επιλογών.

Η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής έχει δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά: πρώτον, πρέπει να είναι παγκόσμια, να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των μεγαλύτερων ρυπαινόντων, από τις Ηνωμένες Πολιτείες έως τη Βραζιλία, την Κίνα και την Ινδία. Δεύτερον, πρέπει να περιλαμβάνει σειρά μέτρων με αποτελεσματικό αντίκτυπο στην κλιματική αλλαγή, πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε αυτόν τον αντίκτυπο, και τα μέτρα αυτά δεν πρέπει να είναι επιζήμια για την οικονομική ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να έχουμε την ταπεινοφροσύνη να αναγνωρίσουμε ότι η παγκόσμια πρόκληση της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής προσφέρει ποικιλία τεχνολογικών και πολιτικών επιλογών.

Υπάρχουν και μπορεί να υπάρξουν δεσμευτικές συμφωνίες, υπάρχουν τομεακές συμφωνίες, υπάρχει η μεταφορά τεχνολογίας και υπάρχει η στήριξη για την έρευνα. Όλες οι επιλογές πρέπει να χρησιμοποιηθούν, μαζί με μια ριζική αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, εάν το Κανκούν αποτελέσει τη σύνοδο κορυφής που θα προσφέρει ποικιλία βιώσιμων και αποτελεσματικών συμφωνιών, τότε θα στεφθεί με μεγάλη επιτυχία.

 
  
MPphoto
 

  Κρίτων Αρσένης (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θα συμφωνήσω με τον κ. Leinen ότι πραγματικά πήγαμε από τη μία άκρη στην άλλη. Στην Κοπεγχάγη είχαμε πολύ υψηλές προσδοκίες και τώρα στο Κανκούν ίσως να έχουμε πάρα πολύ χαμηλές.

Ζητάμε κυρίως δύο αντικείμενα: το θέμα του REDD και της χρηματοδότησης. Αν δεν επιτευχθεί πρόοδος σε αυτά τα δύο αντικείμενα, υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις και να είναι ίσως και οι τελευταίες διαπραγματεύσεις. Αν δεν επιτευχθεί πρόοδος στο Κανκούν, κινδυνεύει όλη η διαπραγματευτική διαδικασία. Και για αυτό στηριζόμαστε πραγματικά στις δικές σας προσπάθειες, τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος έστω σε αυτά τα δύο ζητήματα και να μην κινδυνεύσουν οι διαπραγματεύσεις συνολικά.

Αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους ότι το 2009 φτάσαμε πραγματικά σε μείωση εκπομπών κατά 17,3%. Ο στόχος του 20% μέχρι το 2020 δεν απέχει πάρα πολύ· θα μπορούσαμε να τον πετύχουμε στα επόμενα χρόνια. Δεν υπάρχει λόγος να μην προχωρήσουμε στο 30% και παραπάνω, προκειμένου να διεκδικήσουμε τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας μας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να γίνουμε ξανά ανταγωνιστικοί.

Για το θέμα του LULUCF μίλησε επίσης η κ. Hassi. Έχει απόλυτο δίκιο. Είναι παράλογη η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μη συγκρίνουμε τη μείωση εκπομπών όσον αφορά το LULUCF σε σχέση με το 1990, αλλά να χρησιμοποιούμε τη γραμμή του business as usual, τις υπερβολές εκπομπών και το πόσο εκπέμπουμε λιγότερο σε σχέση με αυτό που θα προβλεπόταν.

Πραγματικά στηριζόμαστε σε εσάς προκειμένου να έχουμε επιτυχημένα αποτελέσματα στα δύο κρίσιμα αυτά ζητήματα κατά τις διαπραγματεύσεις στο Κανκούν.

 
  
MPphoto
 

  Bas Eickhout (Verts/ALE). (NL) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ την Επίτροπο και την ασκούσα την Προεδρία του Βελγίου για τις εισαγωγικές ομιλίες τους· ωστόσο, θα ήθελα ταυτόχρονα να υπενθυμίσω στο Σώμα ότι η συμφωνία της Κοπεγχάγης ήταν εξαιρετικά αδύναμη, και ότι ακόμη και όσα αναφέρονται σε αυτήν ενίοτε λησμονούνται. Ο στόχος των 2ºC, ή ακόμη και ο στόχος των 1,5ºC, αναφέρεται στη συμφωνία της Κοπεγχάγης και εάν επιθυμούμε να τον επιτύχουμε, πρέπει τώρα να αρχίσουμε πραγματικά να εργαζόμαστε για τη μείωση των δικών μας εκπομπών –κατά περισσότερο από 20%– και για την παροχή των πόρων για τα πρώτα τρία έτη. Η συμφωνία της Κοπεγχάγης αναφέρει με μεγάλη σαφήνεια ότι αυτοί οι πόροι πρέπει να προέλθουν από νέες και πρόσθετες πηγές. Κυρία Hedegaard, δηλώνετε ότι έχουμε σχεδόν φτάσει εκεί, αλλά οι πόροι δεν είναι νέοι και πρόσθετοι, επομένως απέχουμε πολύ από αυτό. Ας είμαστε ειλικρινείς επ’ αυτού. Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα το ρόλου της ΕΕ, της ανάληψης ηγετικού ρόλου. Πράγματι, αυτό αποτελεί ένα ερώτημα προς την ασκούσα την Προεδρία του Βελγίου: πώς πρόκειται να το επιτύχουμε στο Κανκούν; Λάβαμε τώρα εντολή από το Συμβούλιο, αλλά οι διαπραγματεύσεις θα είναι απαραίτητες στο Κανκούν. Εάν προβούμε σε προσαρμογές, θα απαιτηθεί για άλλη μια φορά ομοφωνία από όλα τα κράτη μέλη, ή η αλλαγή θα γίνει μέσω ειδικής πλειοψηφίας; Εξάλλου, μόνο τότε θα μπορέσουμε να καταστήσουμε πραγματικότητα την ανάληψη αυτού του ηγετικού ρόλου. Μεγαλύτερη φιλοδοξία, περισσότεροι πόροι και καλύτερες διαπραγματεύσεις: αυτά χρειάζονται.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen (ECR). (NL) Κύριε Πρόεδρε, η πρόκληση για το Κανκούν είναι σύνθετη και ο επιτακτικός χαρακτήρας της έντονος· εντούτοις, διακρίνω προοπτικές, καθώς θεωρώ την έκβαση της Nagoya ελπιδοφόρα και ενθαρρυντική. Έχει συζητηθεί πολύ το πώς θα αναπτύξει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις θέσεις της σε αυτόν τον διάλογο. Επιδιώκουμε μείωση κατά 20% των εκπομπών CO2 ή ακόμη και μείωση κατά 30%; Κατά τη γνώμη μου, οι λιγότερες εκπομπές CO2 δεν ισοδυναμούν με λιγότερη οικονομική δραστηριότητα, και, ως εκ τούτου, μπορούμε να επικεντρωθούμε σε έναν στόχο μείωσης κατά περισσότερο από 20%, καθώς αυτό θα δώσει τη δυνατότητα για περισσότερες πράσινες θέσεις εργασίας, για καινοτομία και για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να ζητήσω από τη διακυβερνητική επιτροπή για την αλλαγή του κλίματος (IPCC) να λάβει πραγματικά σοβαρά υπόψη τις επικρίσεις που διατυπώνονται σχετικά με τις εκθέσεις της, και να δημιουργήσει ένα ανοικτό επιστημονικό βήμα συζήτησης ώστε να εξετάζονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και να μην αποκρύπτονται. Εάν δεν το πράξει, οι εκθέσεις της IPCC θα συνεχίσουν να περιβάλλονται από μια ατμόσφαιρα δυσπιστίας, κάτι που θεωρώ περιττό και ανεπιθύμητο.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias (GUE/NGL).(PT) Κύριε Πρόεδρε, θα επανέλθω σε ορισμένα ζητήματα που τέθηκαν εδώ. Αναφέρθηκε ότι η διάσκεψη του Κανκούν αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και ότι επίσης δεν μπορεί να προχωρήσει περισσότερο ή να είναι πιο φιλόδοξη από ό,τι ήταν η διάσκεψη της Κοπεγχάγης ή να αποδεχτεί την έκβαση της Κοπεγχάγης. Γνωρίζουμε ότι η διάσκεψη της Κοπεγχάγης ήταν ανεπαρκής, και, παρόλο που δεν άλλαξαν τα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, μου φαίνεται ότι υπάρχει μια αλλαγή στην πολιτική βούληση και μια έλλειψη θάρρους εδώ, και ότι μεταβαίνουμε στο Κανκούν φοβισμένοι.

Πιστεύω ότι η υποχώρηση μπροστά σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις της εποχής μας δεν μπορεί να αποτελεί επιλογή. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι έχουμε μια ευκαιρία να δοκιμάσουμε τους εαυτούς μας στο Κανκούν σε διάφορα ζητήματα που έχουν αναφερθεί εδώ, καθώς επίσης και να δοκιμάσουμε τις ικανότητές μας όσον αφορά την ανακατανομή και την παροχή στήριξης προς τις πιο φτωχές χώρες και τους πιο φτωχούς λαούς. Πιστεύω ότι η αντίδραση στην περιβαλλοντική κρίση σημαίνει επίσης αντίδραση με ενιαίο και δίκαιο τρόπο στην οικονομική και κοινωνική κρίση που βιώνουμε επί του παρόντος. Τώρα, αυτό είναι ρεαλιστικό.

 
  
MPphoto
 

  Derek Roland Clark (EFD).(EN) Κύριε Πρόεδρε, έχω τη χαρά να διαβάζω αυτήν την παρέμβαση εξ ονόματος του κ. Bloom, από τον οποίο ζητήθηκε άδικα –κατά τη γνώμη μου– να αποχωρήσει από το Κοινοβούλιο απόψε.

Πέρυσι είχαμε το φιάσκο στην Κοπεγχάγη, όπου 15.000 ανειδίκευτοι άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων βουλευτών του ΕΚ και της όλης κουστωδίας, μετέβησαν στην Κοπεγχάγη για να διπλασιάσουν το αποτύπωμα άνθρακά της επί 15 ημέρες και ενεπλάκησαν άσχημα στο σκάνδαλο «climategate», που ξέσπασε σε πολύ κατάλληλο χρόνο ώστε να παρεμποδιστούν οι διαδικασίες.

Ναι, όλοι θυμόμαστε να αποκαλύπτεται ποιο πραγματικά είναι το Πανεπιστήμιο East Anglia: ένα κέντρο που παράγει άφθονο ψευδοεπιστημονικό έργο από αγορασμένους και πληρωμένους επιστήμονες οι οποίοι βασίζονται στη ΓΔ Έρευνας της ΕΕ και στις «σούπερ ψευδο-ΜΚΟ» των Ηνωμένων Εθνών για ερευνητικά κονδύλια και εργαστήρια και στους φορολογούμενους του Ηνωμένου Βασιλείου για τις αμοιβές τους. Καταδείχθηκαν ως παραχαράκτες δεδομένων, παραχαράκτες μοντέλων υπολογιστών για το κλίμα, πρόσωπα που αποκρύπτουν δεδομένα που δεν τους βολεύουν και συνωμότες μαζί με τα πράσινα υποχείρια του Obama.

Οι φορολογούμενες μάζες έμαθαν με πάσα βεβαιότητα ότι η ΕΕ και η παγκόσμια πράσινη ατζέντα επιδιώκουν μόνο την αύξηση των φόρων άνθρακα και τον εκφοβισμό μας για να συμμορφωθούμε.

Το Κανκούν δεν θα είναι, φυσικά, σε καμία περίπτωση το ίδιο κακό. Ο καιρός είναι πολύ πιο ζεστός. Είναι ένας ευχάριστος χειμώνας, και οι συνωμότες θα είναι πολύ πιο προσεκτικοί φέτος ώστε να κρύψουν την ατζέντα τους για την παγκόσμια διακυβέρνηση. Αλλά σας προειδοποιούμε: εμείς, οι πολίτες, σας παρακολουθούμε.

 
  
MPphoto
 

  Francisco Sosa Wagner (NI).(ES) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συμμερίζομαι τις προσδοκίες του Κοινοβουλίου. Επιθυμώ οι προτάσεις της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας να τύχουν της στήριξης που τους αξίζει στο Κανκούν.

Στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης, είναι αναγκαίο να τονιστεί η σημασία του ρόλου των πόλεων στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ περισσότερων από 1.000 δημάρχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που καταδεικνύει ότι το πρόβλημα αναγνωρίζεται από αυτές τις αρχές, οι οποίες πρέπει να αναλάβουν δράση για στεφθούν με επιτυχία οι δικές μας προσπάθειες. Τα ωραία λόγια μας δεν έχουν καμία απολύτως αξία εάν δεν έχουμε τη συνεργασία των δημάρχων των πόλεων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί αυτή η συνεργασία, είναι πολύ σημαντικό να κοινοποιούνται τα ποσοστά εκπομπών, καθώς οι πόλεις παράγουν το 80% των αερίων του θερμοκηπίου. Οι εκπομπές δεν κοινοποιούνται επί του παρόντος, και το ακόμη χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει κοινό πρότυπο για τη μέτρησή τους.

Υπάρχει ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ονομάζεται «CO2 disclosure project», ο οποίος συγκεντρώνει πληροφορίες από χιλιάδες επιχειρήσεις και ο οποίος θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να χρησιμοποιηθεί και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Χωρίς τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των δημάρχων, η περιβαλλοντική δράση δεν θα αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, και αυτό ακριβώς είναι που θέλουμε να αποφύγουμε.

 
  
MPphoto
 

  Θεόδωρος Σκυλακάκης (PPE). - Κύριε Πρόεδρε, σήμερα εξελίσσεται ένα μείζον περιβαλλοντικό σκάνδαλο το οποίο πρέπει να απασχολήσει και τη διάσκεψη στο Κανκούν. Το 60% των δικαιωμάτων που πωλούνται στο ΕTS με προέλευση τα έργα του CDM αφορά την καταστροφή ενός βιομηχανικού αερίου του θερμοκηπίου, του HFC-23, με δαπάνη 70 φορές μεγαλύτερη από το πραγματικό κόστος, την οποία πληρώνουν κυρίως οι ευρωπαίοι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος.

Μέχρι σήμερα έχουμε σπαταλήσει έτσι περίπου 1,5 δισ. ευρώ και, εάν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, θα σπαταλήσουμε άλλα 3,5 δισ. μέχρι το 2013 για πραγματική αξία καταστροφής του αερίου μόλις 80 εκατ. ευρώ. Δημιουργούνται έτσι τεράστια αδικαιολόγητα κέρδη για λίγες εταιρείες σε όλον τον κόσμο χωρίς κανένα περιβαλλοντικό όφελος, μια που το HFC-23 έχει αυξηθεί στην ατμόσφαιρα τα τελευταία χρόνια.

Πρόκειται για μια απαράδεκτη κατάσταση που θέτει σε αμφισβήτηση την ειλικρίνεια της περιβαλλοντικής μας πολιτικής και του μηχανισμού του Κιότο. Στο πλαίσιο της COP-16, η Ευρώπη πρέπει να θέσει αυτό το πραγματικό πρόβλημα, γιατί μία αλλαγή της διεθνούς πολιτικής στο θέμα αυτό προσφέρει σοβαρές δυνατότητες δραστικού περιορισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου άμεσα και με πολύ χαμηλό κόστος, και να ζητήσει από χώρες, όπως η Κίνα, όπου εκλύονται σήμερα τεράστιες ποσότητες HFC-23 στην ατμόσφαιρα, οι οποίες θα μπορούσαν να μηδενιστούν εάν η Κίνα χρησιμοποιούσε λίγα από τα χρήματα που παίρνει ως φορολογία από τα αδικαιολόγητα αυτά κέρδη, να μετέχουν περισσότερο ουσιαστικά στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Η σπατάλη άνω των 4 δισ. των ευρωπαίων φορολογουμένων δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή. Είναι δική μας δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο να υπερασπιστούμε το δημόσιο συμφέρον και το συμφέρον των καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 

  Edite Estrela (S&D). (PT) Κύριε Πρόεδρε, το διεθνές πλαίσιο που περιβάλλει αυτήν τη διάσκεψη δεν είναι ευνοϊκό: υπάρχει η παγκόσμια οικονομική κρίση, η πολιτική και διοικητική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ, και το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Κίνας. Ως εκ τούτου, οι προσδοκίες είναι χαμηλές αλλά, πέραν αυτού, η διάσκεψη του Κανκούν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως δυνατότητα να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην πολυμερή διαδικασία και την κλιματική αλλαγή και να παγιωθεί η συμφωνία της Κοπεγχάγης. Αυτό είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, και ακόμη και αυτό απαιτεί αποφασιστικότητα και πολιτική ηγεσία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, μαζί με υψηλό επίπεδο επιδιώξεων κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Πάνω από όλα, πρέπει να σημειωθεί πρόοδος σε τομείς που επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες: τη χρηματοδότηση, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη δημιουργία ικανοτήτων. Ωστόσο, αναφορικά με τον μετριασμό αναμένεται πρόοδος, ιδίως όσον αφορά τον καθορισμό φιλόδοξων και δεσμευτικών στόχων για τη μείωση των εκπομπών και τη μεταφορά διαδικασιών, συγκεκριμένα την παρακολούθηση, την παροχή πληροφοριών και τον έλεγχο.

Ανεξάρτητα από την έκβαση των διεθνών συμφωνιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιδιώξει τον στόχο της μείωσης των εκπομπών CO2 κατά περισσότερο από 20% με σκοπό τη δημιουργία «πράσινων» θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα του Κανκούν πρέπει να συμβάλουν στον καθορισμό της μετά το 2012 περιόδου, προκειμένου να επιτευχθεί μια διεθνής συμφωνία το 2011 η οποία θα είναι νομικά δεσμευτική και θα ανταποκρίνεται στον γενικό στόχο να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους δύο βαθμούς Κελσίου.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, μιλώντας σε προσωπική βάση, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι το κοινό δεν πιστεύει πλέον στην ανθρωπογενή αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Οι ψηφοφόροι έχουν βαρεθεί να κατηγορούνται για την κλιματική αλλαγή και δεν είναι πλέον πρόθυμοι να πληρώνουν για αυτήν.

Ολοένα και περισσότεροι επιστήμονες αμφισβητούν δημόσια την κλιματική ορθοδοξία. Η αξιοπιστία της IPCC έχει δεχθεί σοβαρότατο πλήγμα. Πρόσφατα διαπιστώθηκε ότι οι ελάσσονες κλιματικές αλλαγές είναι απολύτως σύμφωνες με καλά τεκμηριωμένους, μακροχρόνιους φυσικούς κλιματικούς κύκλους. Η Κοπεγχάγη απέτυχε για τον ίδιο λόγο που θα αποτύχει και το Κανκούν. Οι ΗΠΑ, με τη νέα πλειοψηφία των ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δεν πρόκειται να στηρίξουν το σύστημα ανώτατων ορίων και εμπορίας. Η Ινδία και η Κίνα δεν πρόκειται να αποποιηθούν την πρόοδο στο όνομα της περιβαλλοντικής κινδυνολογίας. Οι πράσινες πολιτικές μας είναι πιθανώς περιττές, σίγουρα ατελέσφορες και καταστροφικά ακριβές.

Εάν η Ευρώπη δράσει μόνη της, θα καταστρέψει τις οικονομίες μας και θα βυθίσει στη φτώχεια τα εγγόνια μας, χωρίς καμία απολύτως επίπτωση στο κλίμα. Αποδεχόμαστε τη φτώχεια από επιλογή στο όνομα μιας αμφισβητούμενης επιστημονικής θεωρίας. Είναι καιρός να αλλάξουμε πορεία.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Soullie (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schauvliege, κυρία Επίτροπε, η ενότητα και ο ρεαλισμός θα βρίσκονται στο προσκήνιο, τουλάχιστον αυτό θα ήθελα να συμβεί, αύριο όταν θα ψηφίσουμε επί του ψηφίσματός μας για τη 16η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της σύμβασης πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή. Κατά συνέπεια, ελπίζω ότι η αρμόδια Επίτροπός μας θα μπορέσει να διατηρήσει τους ρεαλιστικούς στόχους που πρέπει να επιτύχουμε συλλογικά, αλλά και να υπερασπιστεί τους απολύτως μη διαπραγματεύσιμους όρους που έχει θέσει η Ευρώπη.

Επίσης, δεν πρέπει να παραβλέψουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές τις προσδοκίες των συμπολιτών και των βιομηχανιών μας για την επίτευξη μιας δίκαιης ισορροπίας. Ολόκληρη η ανθρωπότητα πρέπει να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, και όχι η Ευρώπη μόνη της.

Ως εκ τούτου, θα είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί η σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία προστατεύεται ανεπαρκώς. Οι πράσινες τεχνολογίες πρέπει να ωφελούν τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πωλήσουμε τις σημερινές και μελλοντικές γνώσεις μας φθηνά, έστω και χάριν της σημαντικότατης μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής.

Ομοίως, το να ζητούμε κοινές μεθόδους υπολογισμού των εκπομπών, καθώς και έλεγχο και δημοσιοποίηση των δεδομένων ώστε όλες οι βιομηχανίες που παράγουν εκπομπές να τεθούν στην ίδια βάση φαίνεται να αποτελεί ένα πολύ θεμιτό αίτημα και όχι μια διαπραγματευτική τακτική.

Τέλος, όπως μόλις ανέφερε και ο συνάδελφος βουλευτής, πιο αμφιλεγόμενα είναι τα νομικά κενά στον τρέχοντα μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης, τα οποία πρέπει επίσης να τεθούν προς συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς, όλοι γνωρίζουμε καλά ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν διαθέτει την πραγματική διαπραγματευτική ισχύ. Ωστόσο, η βούληση ορισμένων βουλευτών του ΕΚ, στους οποίους συμπεριλαμβάνομαι και εγώ, να εργαστούμε και να συμμετάσχουμε επιτυχώς σε αυτήν τη διάσκεψη πρέπει να ενθαρρύνεται και όχι να παραβλέπεται, όπως αισθανθήκαμε να γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Εάν η Ευρώπη επιθυμεί να έχει ισχυρή θέση στον πυρήνα των διεθνών διαλόγων, αυτό πρέπει να ισχύει και για όλους τους νομοθέτες της.

 
  
MPphoto
 

  Rovana Plumb (S&D).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως αισιόδοξο άτομο, θεωρώ ότι είναι δυνατό να σημειωθεί ένα βήμα προόδου στο Κανκούν με τη μορφή μιας ισορροπημένης δέσμης μέτρων που θα επιτρέψει στις χώρες να αναλάβουν ταχύτερη και δυναμικότερη δράση σε όλους τους τομείς της κλιματικής αλλαγής. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Ευρώπη να ανακτήσει ηγετική θέση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα εισάγοντας την αρχή της διπλωματίας για το κλίμα, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να καθορίσουν και να εφαρμόσουν μια αρχή κλιματικής δικαιοσύνης υποστηρίζοντας, συνεπώς, μια ρήτρα σχετική με τη δικαιοσύνη στις μελλοντικές διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα.

Τονίζω τη σημασία της θέσπισης του μηχανισμού ο οποίος θα ρυθμίζει τη χρηματοδότηση των οικονομικών πτυχών της κλιματικής αλλαγής. Νέες καινοτόμες πηγές εσόδων, όπως ο φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, πράσινα κονδύλια ή ιδιωτικές πηγές, θα είναι απαραίτητες για τη συγκέντρωση των αναγκαίων χρημάτων για την υλοποίηση έργων σχετικών με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τον μετριασμό της, καθώς και την επίτευξη πράσινης ανάπτυξης, η οποία συμβάλλει σε καλές συνθήκες διαβίωσης για τους πολίτες, και σε μια δίκαιη ανάπτυξη. Ας μην ξεχνάμε επίσης τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jordan Cizelj (PPE).(SL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, το χάσμα μεταξύ των προσδοκιών και των αποτελεσμάτων της διάσκεψης της Κοπεγχάγης ήταν απαράδεκτα μεγάλο, και για τον λόγο αυτόν ήταν απαραίτητο να προβούμε σε ορισμένες αλλαγές. Αυτήν τη φορά, αναχωρούμε για το Κανκούν με πολύ πιο ρεαλιστικούς, αλλά συνάμα φιλόδοξους στόχους. Κυρία Επίτροπε, αξίζετε συγχαρητήρια για το ότι διασφαλίσατε ότι, αυτήν τη φορά, η Ένωση θα μεταβεί σε μια διάσκεψη για το κλίμα πολύ καλύτερα προετοιμασμένη, και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι’ αυτό.

Ωστόσο, θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένες από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην Κοπεγχάγη οδήγησε σε ορισμένα σημαντικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά είναι αναμφίβολα η απόφαση ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση για να κρατήσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει να εμμείνουμε σε αυτόν τον στόχο, και τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να τον αλλάξουμε, ακόμη και εάν αυτό σημαίνει να τεθεί ένας χαμηλότερος στόχος. Πρέπει να παραμείνουμε αξιόπιστοι. Δεν μπορούμε να αλλάζουμε τόσο σημαντικές αποφάσεις από τον έναν χρόνο στον άλλο.

Θα ήθελα επίσης να απαντήσω στις προτάσεις να μειώσει η Ένωση μονομερώς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30%. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποστασιοποιηθούμε ξανά από τις τρίτες χώρες. Πρέπει να αυξήσουμε αυτόν τον στόχο και θα τον αυξήσουμε, αλλά μόνο εάν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα ορίσουμε εκ των προτέρων τη διαδικασία για τη λήψη αυτής της απόφασης και ότι, φυσικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετάσχει δεόντως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Πρέπει επίσης να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και τη χρήση καθαρών τεχνολογιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ενώ η συμφωνία σχετικά με τη μεταφορά τεχνολογίας είναι εξαιρετικά σημαντική, πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει η κλιματική αλλαγή ευκαιρία και όχι βάρος.

Τέλος, σχετικά με το ζήτημα της χρηματοδότησης των προσπαθειών για τη μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει ήδη έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό για τον σκοπό αυτόν, συγκεκριμένα το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών ή ETS. Πρέπει να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος, καθώς και τη διαφανή και στοχοθετημένη εκταμίευση κεφαλαίων. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν ορθό να δημιουργηθούν νέες οικονομικές επιβαρύνσεις εν μέσω χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D). (LT) Κύριε Πρόεδρε, σύντομα η ανθρωπότητα θα λάβει για ακόμη μια φορά καλά ή, όπως είθισται τελευταία, κακά νέα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αυτήν τη φορά από το Κανκούν. Η συντριπτική πλειονότητα των επιστημόνων δηλώνει ότι εκπνέει ο χρόνος για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταματήσει την κλιματική αλλαγή, αλλά δεν μειώνεται ο αριθμός των ατόμων που τα αρνούνται όλα ή δεν επιθυμούν να κάνουν κάτι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν και πρέπει να παραμείνει η κινητήρια δύναμη της προόδου στις συνομιλίες. Στο Κανκούν, η ΕΕ οφείλει να συντονίσει καλύτερα τις θέσεις των κρατών μελών. Είναι σημαντικό να προετοιμαστούμε κατάλληλα, να αποδείξουμε ότι είναι εφικτό να επιτευχθεί βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ένας φιλικός προς το περιβάλλον τρόπος ζωής. Μόνο εάν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι θα μπορέσουμε να προτρέψουμε και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας.

Θα υποστήριζα πραγματικά ένα μονομερές βήμα από την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 30% έως το 2020. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθεί υπόψη στο Κανκούν η πρόσφατα διαμορφωθείσα αρχή της κλιματικής δικαιοσύνης. Εάν δεν επιτευχθεί η ανάσχεση ή έστω ο περιορισμός της κλιματικής αλλαγής, οι φτωχότερες χώρες και οι φτωχότεροι άνθρωποι θα είναι οι πρώτοι που θα καούν από την ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Φαίνεται ότι ορισμένοι άνθρωποι, εταιρείες και χώρες ακολουθούν ένα παλαιό, αλλά εκσυγχρονισμένο, ρητό: μετά από εμένα –αφού αποκόμισα τεράστια κέρδη– ο κατακλυσμός. Δεν πρέπει να νικήσει αυτή η νοοτροπία στο Κανκούν.

 
  
MPphoto
 

  Elisabetta Gardini (PPE). (IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schauvliege, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η επιθυμία της Ευρώπης να θέσει φιλόδοξους στόχους ενόψει της επόμενης διάσκεψης για την κλιματική αλλαγή αποτελεί αναμφίβολα μια δέσμευση που πρέπει να επιδιωχθεί με επιμονή και τα αποτελέσματα της οποίας θα καθορίσουν το μέλλον του πλανήτη μας.

Ωστόσο, κυρίες και κύριοι, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις προσδοκίες μας. Εξ όσων γνωρίζουμε, οι προπαρασκευαστικές διεθνείς διαπραγματεύσεις για τη διάσκεψη του Κανκούν όχι μόνο δεν μπόρεσαν να επιτύχουν σημαντική πρόοδο προς τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας, αλλά επιβεβαίωσαν τη διστακτικότητα και την αντίσταση στις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στην Κοπεγχάγη.

Έχει ήδη μνημονευτεί, αλλά θα ήθελα να αναφέρω την Κίνα στο σημείο αυτό. Για παράδειγμα, η Κίνα επιτρέπει την αύξηση των δικών της εκπομπών CO2 κατά 5 δισεκατομμύρια τόνους έως το 2020, με συνέπειες που μπορούν να αντισταθμιστούν μόνο μέσω της μείωσης των βιομηχανικών εκπομπών της Ευρώπης κατά 100% έως το ίδιο έτος, το 2020 – και ακόμη και αυτό ίσως να μην είναι αρκετό.

Αυτό το γεγονός όχι μόνο καθιστά μη ρεαλιστική την πρόταση για άνευ όρων μείωση κατά 30% –και αντιτιθέμεθα σθεναρά σε αυτήν– αλλά και οδηγεί πολλούς ανεξάρτητους παρατηρητές να διατυπώνουν υποθέσεις για αύξηση, ακόμη και για σημαντική αύξηση, των παγκόσμιων εκπομπών έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε αυτήν την αντιφατική κατάσταση, θα ήταν τουλάχιστον επικίνδυνο, ακόμη και δημαγωγικό, να αναφέρουμε αριθμούς και να περιγράφουμε ελκυστικά αλλά μη ρεαλιστικά σενάρια όπου οι άγνωστες ποσότητες αντικατοπτρίζονται αναπόφευκτα στο μέγεθος του κόστους.

Ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει μια κοινή, ρεαλιστική και βιώσιμη πρόταση στο Κανκούν, επειδή μια συμφωνία με πραγματικά, απτά αποτελέσματα είναι πάντα και σε κάθε περίπτωση προτιμότερη από προσδοκίες που είναι καταδικασμένες να διαψευσθούν και να επιφέρουν περαιτέρω μείωση της αξιοπιστίας των προσπαθειών των κυβερνήσεων επί σημαντικών περιβαλλοντικών θεμάτων στη διεθνή γνώμη, κάτι που θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διορθωθεί.

 
  
MPphoto
 

  Jolanta Emilia Hibner (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schauvliege, κυρία Επίτροπε, η έγκριση ψηφίσματος για τη 16η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή στο Μεξικό είναι το πρώτο βήμα σε μια παγκόσμια συζήτηση. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση για όλες τις χώρες. Δεν πρέπει να αυταπατώμεθα ότι θα σημειώσουμε άμεση επιτυχία. Πρέπει να υποβάλουμε μια πρόταση η οποία θα είναι εξίσου μεγαλόπνοη και εφικτή, αλλά και η οποία θα γίνει αποδεκτή από όσο το δυνατόν περισσότερες από τις χώρες που θα παραστούν στη διάσκεψη.

Ο βασικός στόχος που περιλαμβάνεται στο ψήφισμα είναι να επιτευχθεί μια συμβιβαστική λύση σχετικά με την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη. Εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, πρέπει να κερδίσουμε τη στήριξη των μεγαλύτερων χωρών και των χωρών με τις περισσότερες εκπομπές. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό μαζί τους και να τους ζητήσουμε να εξετάσουν τις οικονομικές δυνατότητές τους. Πρέπει επίσης να επικεντρωθούμε στην επίτευξη των στόχων που έχουμε ήδη διατυπώσει στη δέσμη περιβαλλοντικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ορισμένοι συνάδελφοι βουλευτές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μετριοπαθή δέσμη μέτρων, καθώς προτείνει μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%. Ας κάνουμε εμείς πρώτα αυτό το πρώτο βήμα, και ας συζητήσουμε μετά το επόμενο.

Είναι επίσης σημαντικό να αναληφθούν δεσμεύσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν αποδεκτές από όλες τις χώρες. Εάν συμπεριλάβουμε πάλι δεσμεύσεις που κανείς δεν πρόκειται να εκπληρώσει, τότε δεν θα έχουν καμία ισχύ και θα υπάρχουν μόνο στα χαρτιά. Πρέπει επίσης να κατευθύνουμε την προσοχή μας στις χώρες που είναι πολύ αδύναμες όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και έχουν ελάχιστα ανεπτυγμένες οικονομίες. Ωστόσο, στόχος μας είναι να δοθούν οπωσδήποτε τα χρήματα στις φτωχότερες χώρες. Αυτές οι χώρες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πόρους που προέρχονται από την Ένωση. Εξ ονόματος όλων των συναδέλφων βουλευτών, θα ήθελα να δηλώσω ότι πιστεύω ότι όλοι μας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην Επίτροπο. Και εγώ, με τη σειρά μου, δηλώνω πρόθυμη να παράσχω εκτενή βοήθεια κατά τις διαπραγματεύσεις.

 
  
MPphoto
 

  Sirpa Pietikainen (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο Hedegaard για την πολύ καλή και αφοσιωμένη εργασία της επί αυτών των ζητημάτων για το κλίμα εντός της ΕΕ και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Γνωρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών επί όλων των διεθνών ζητημάτων είναι πολύ δύσκολες αυτήν τη στιγμή, πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο έναν προσανατολισμό βασισμένο στη δράση. Γνωρίζουμε ότι όλες οι χώρες ανά την υφήλιο θα κληθούν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση, επομένως η δράση για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής είναι πάντα επωφελής, και από την άποψη του περιβάλλοντος και από την άποψη των επιχειρήσεων.

Μεγάλο φάσμα μελετών καταδεικνύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να μειώσει τις δικές της εκπομπές CO2 κατά 30% ή ακόμη και 40% έως το 2020 με τρόπο οικονομικά βιώσιμο και οικονομικά αποδοτικό. Αυτό θα απαιτούσε, πρώτα από όλα, τον τερματισμό των επιζήμιων επιδοτήσεων όπως τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην Ευρώπη για ορυκτά καύσιμα, και πιο αυστηρή, νομοθετική στήριξη του συστήματος εμπορίας εκπομπών, αποδοτικότητα πόρων και ενεργειακή απόδοση, καθώς και μέσα όπως μια πιο αυστηρή οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό.

Πιστεύω ότι απλώς δείχνοντας εμείς οι ίδιοι το δρόμο, μπορούμε να πείσουμε τους άλλους α) ότι είμαστε σοβαροί, β) ότι αυτό είναι επικερδές και γ) ότι το πράττουμε για το περιβάλλον και για την επιτυχία της ευρωπαϊκής οικονομίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Sean Kelly (PPE). (GA) Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Ομάδα μου που μου δίνει την ευκαιρία να πω λίγα λόγια σχετικά με αυτό το θέμα, το οποίο με ενδιαφέρει πολύ.

ELSean Kelly (PPE). (EN) Τώρα, η έκβαση της διάσκεψης του Κανκούν είναι σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και από άποψη προοπτικής και από άποψη αποτελεσμάτων. Οφείλουμε να φανούμε ρεαλιστές και οφείλουμε να μιλήσουμε με μία φωνή. Πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που απαιτεί μια παγκόσμια λύση με παγκόσμιους δεσμευτικούς στόχους.

Για τον λόγο αυτόν, πρέπει να μείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας του 20% έως το 2020. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν αντιπαραγωγικό. Θα μπορούσε να αποδεκατίσει την οικονομία μας, να μας καταστήσει μη ανταγωνιστικούς, ενώ ο αναπτυσσόμενος κόσμος καλπάζει προς τα εμπρός.

Εάν έως το 2015 ή κάπου εκεί γύρω επιτύχουμε τον στόχο του 20%, μπορούμε να τον αυξήσουμε σε 25% ή 30%, κάτι που θα μπορούσε τότε να θεωρηθεί επιτυχία δημοσίων σχέσεων. Οτιδήποτε άλλο –να επιδιώκουμε μείωση κατά 30% και να μην την επιτύχουμε– θα θεωρηθεί καταστροφή από πλευράς δημοσίων σχέσεων, όπως συνέβη με τη στρατηγική της Λισαβόνας. Είχαμε αρκετές τέτοιες αποτυχίες. Είναι καιρός να φερθούμε έξυπνα, να κάνουμε όσα μας αναλογούν, αλλά να διασφαλίσουμε ότι και ο υπόλοιπος κόσμος θα κάνει το ίδιο.

Τέλος, άκουσα να αναφέρεται ότι ορισμένοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να πηγαίνουν στο Κανκούν για να διαμαρτυρηθούν· έχουν κάθε δικαίωμα να το πράξουν αυτό, αλλά ελπίζω να το πράξουν ενεργώντας ως ιδιώτες και σε προσωπική βάση και όχι ως διαπιστευμένοι αντιπρόσωποι.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Jazłowiecka (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, οι συνάδελφοί μου βουλευτές τόνισαν πολλές φορές την ανάγκη για μια ενιαία εσωτερική θέση όσον αφορά την πολιτική για το κλίμα. Ωστόσο, εγώ θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι στην ερχόμενη διάσκεψη για το κλίμα πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε το μεγαλύτερο προσόν μας, το οποίο, όπως αποδείχθηκε πέρυσι, είναι ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη αδυναμία μας. Αναφέρομαι στις πολυεπίπεδες διαπραγματεύσεις και στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τα επιχειρήματα των εταίρων μας, και επίσης στην επιδέξια αναζήτηση μιας ικανοποιητικής συμβιβαστικής λύσης. Ας προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την τεχνογνωσία της ΕΕ στην πολιτική για το κλίμα. Η απομόνωση στην οποία αναφέρθηκε η Επίτροπος εξαρτάται από τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Κίνας, της Βραζιλίας, της Ρωσίας και της Ινδίας. Χωρίς αυτές τις χώρες, δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα κανένα από τα μέτρα που λαμβάνει η Ένωση. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ξεκάθαρα ότι εφόσον οι ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις επιθυμούν να διαδραματίσουν μεγαλύτερο διεθνή ρόλο, πρέπει επίσης να αποδεχθούν μεγαλύτερες δεσμεύσεις. Οι χώρες BRIC δεν μπορούν να επικαλούνται πάντα την ανάγκη τους να καλύψουν τη διαφορά στην ανάπτυξη ως δικαιολογία για να διαφωνούν με τη λήψη ριζικών μέτρων για την προστασία του κλίματος. Η μεγαλύτερη εξουσία συνεπάγεται μεγαλύτερη ευθύνη.

 
  
MPphoto
 

  Maria Da Graca Carvalho (PPE). (PT) Κύριε Πρόεδρε, η επιτυχία της διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοπιστία της διαπραγματευτικής διαδικασίας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό να αναληφθούν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι. Η επίτευξη συμφωνίας επί πτυχών όπως οι πολιτικές για την προστασία των δασών, η μεταφορά τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες και η χρηματοδότηση είναι ζωτικής σημασίας.

Εάν δεν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία, η Ευρώπη πρέπει και πάλι να παραμείνει ανοικτή στην εξέταση του ενδεχόμενου μιας δεύτερης περιόδου δεσμεύσεων για το πρωτόκολλο του Κιότο, αλλά επιβάλλοντας όρους, ιδιαίτερα όσον αφορά την περιβαλλοντική ακεραιότητα του πρωτοκόλλου, τον επανασχεδιασμό του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης και την ανάληψη δεσμεύσεων από τους μεγαλύτερους ρυπαίνοντες παγκοσμίως, όπως η Κίνα και οι ΗΠΑ.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sándor Tabajdi (S&D).(HU) Κύριε Πρόεδρε, ενόψει της διάσκεψης του Κανκούν για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν ότι το να αναφέρονται ολοένα και περισσότεροι μονόπλευροι αριθμητικοί στόχοι δεν πρόκειται να βοηθήσει να ασκηθούν πιέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία, ή να συμπεριληφθούν αναδυόμενες οικονομίες στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Υπό το πρίσμα αυτό, η δέσμευση για μονομερή μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40%, που προτείνει η Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, φαίνεται υπερβολική. Ακόμη και μια μονομερής δέσμευση για μείωση κατά 30% έχει νόημα μόνο εάν συνοδεύεται από πραγματική δράση. Συμφωνώ με την κ. Hedegaard: η Ένωση μπορεί να ανακτήσει τον ηγετικό της ρόλο μόνο εάν επιτύχει συγκεκριμένα αποτελέσματα, επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη, δημιουργώντας πράσινες θέσεις εργασίας, αναπτύσσοντας ένα ευφυές δίκτυο ενέργειας και ακολουθώντας μια πολιτική βιώσιμης πράσινης ανάπτυξης.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Schauvliege, κυρία Επίτροπε, το Κοινοβούλιο έχει ήδη, και επανειλημμένα, αναλάβει σαφή δέσμευση για τη λήψη μέτρων με σκοπό την προστασία του κλίματος. Δυστυχώς, αυτή η στάση μου φαίνεται λιγότερο διαδεδομένη μεταξύ των φορέων λήψης αποφάσεων στα κράτη μέλη. Οι υπουργοί Περιβάλλοντος, που είναι συχνά πολύ φιλόδοξοι, σε πολλές περιπτώσεις μένουν αβοήθητοι. Οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και όσοι είναι αρμόδιοι για την οικονομία σκέφτονται, ελπίζω, επίσης πιο μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, δράση αναλαμβάνεται πολύ συχνά για ένα πολύ σαφώς καθορισμένο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα κατά την εκάστοτε προεκλογική περίοδο. Εντούτοις, η φύση δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις καθημερινές πολιτικές αναγκαιότητες. Θα αντιδράσει στην κλιματική αλλαγή, με όλες τις σχετικές αρνητικές συνέπειες για τους πολίτες, για την ανθρωπότητα συνολικά. Εάν δεν κατορθώσουμε να προβάλουμε τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος αυτού, και ιδίως την επιτακτική ανάγκη να αναληφθεί δράση, θα αναγκαστούμε να διαθέσουμε σημαντικό ποσοστό των πόρων μας στη βοήθεια για την αντιμετώπιση καταστροφών στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Κυρία Επίτροπε, με το σύνθημα «ένας πλανήτης, μία φωνή», σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο Κανκούν προς όφελος των μελλοντικών γενεών.

 
  
MPphoto
 

  Sonia Alfano (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εκτιμώ ιδιαίτερα την παρουσία της Επιτρόπου Hedegaard και τη στάση που έλαβε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη δέσμευσή σας να ενημερώνετε συνεχώς το Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις σχετικά με το Κανκούν.

Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής πρέπει έχει παγκόσμιο χαρακτήρα και να περιλαμβάνει τη συμμετοχή όλων, αλλά η άποψη ότι η θέση μας πρέπει να εξαρτηθεί από τη θέση των άλλων χωρών είναι ανεύθυνη και δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο που έχει επιλέξει η ίδια η ΕΕ, συγκεκριμένα έναν πρωταγωνιστικό ρόλο όσον αφορά την καθοδήγηση πολιτιστικών επαναστάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωτίστως όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Πρέπει να θέσουμε οι ίδιοι πιο φιλόδοξους στόχους και να διασφαλίσουμε την επίτευξή τους από τα διάφορα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, ευχαριστώ την Επίτροπο που υπενθύμισε στην Ιταλία, πριν από λίγες ημέρες, να τηρήσει τις οικονομικές υποσχέσεις της για τη διάθεση 200 εκατομμυρίων ευρώ για τον σκοπό της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Δυστυχώς, πρέπει να ενημερώσω την Επίτροπο ότι ο προϋπολογισμός της ιταλικής κυβέρνησης δεν φαίνεται να προβλέπει τους πόρους αυτούς επί του παρόντος.

Κατά συνέπεια, θα ήθελα να ζητήσω από την Επίτροπο να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη τηρούν τις υποσχέσεις τους, ιδιαίτερα καθώς πρόκειται για μια τόσο σημαντική μάχη για το εγγύς μέλλον των πολιτών ολόκληρου του κόσμου...

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

 
  
MPphoto
 

  Joao Ferreira (GUE/NGL). (PT) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρει μερίδιο ευθύνης για την αποτυχία στην Κοπεγχάγη και την ανάσχεση της προόδου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Δεν αρκεί να δηλώνει κάποιος φιλόδοξος, να θέτει στόχους για άλλες ανεπτυγμένες χώρες, έστω και εάν αυτοί υπολείπονται ως προς την υλοποίηση των συστάσεων της διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του κλίματος, εάν δεν επικεντρώνεται στα μέσα με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί αυτό. Τα μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους στόχους που αποτελούν το επίκεντρο αυτής της συζήτησης, και αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει σε μια προσέγγιση της αγοράς, χρησιμοποιώντας μέσα της αγοράς που έχουν αποδειχθεί έως σήμερα ότι έχουν δύο χαρακτηριστικά: είναι αναποτελεσματικά και παράλογα. Αυτό είναι μάννα εξ ουρανού για τους κερδοσκόπους: δεν αφορά πλέον μόνο τα τρόφιμα, δεν αφορά πλέον μόνο το δημόσιο χρέος των κρατών, αλλά την ίδια την ατμόσφαιρα, τον αέρα που αναπνέουμε, που πρόκειται να χρησιμεύσει σε ένα νέο σύστημα δισεκατομμυριούχων για τη δημιουργία πλασματικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.

Κυρία Επίτροπε, μπορούμε να αναγάγουμε τις αιτίες της κλιματικής αλλαγής στον παραλογισμό αυτού του οικονομικού και κοινωνικού συστήματος. Θα βρούμε τη λύση εάν απαλλαγούμε από αυτό το σύστημα.

 
  
MPphoto
 

  Iosif Matula (PPE).(RO) Κύριε Πρόεδρε, η κλιματική αλλαγή είναι αναμφίβολα η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα.

Δυστυχώς, οι προσδοκίες για τη διάσκεψη του Κανκούν είναι αρκετά μετριοπαθείς λόγω της αποτυχίας της Κοπεγχάγης. Στην Κοπεγχάγη οι ανεπτυγμένες χώρες αναμενόταν να υποστηρίξουν με διάφορα μέσα τα σχέδια δράσης των αναπτυσσόμενων χωρών για την καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα αισθητές στα κράτη μέλη της ΕΕ, μας πιέζουν να επικεντρωθούμε και σε άλλες προτεραιότητες.

Η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών άνθρακα είναι ζωτικής σημασίας. Στο Κανκούν η ΕΕ πρέπει να εκφράσει την κοινή θέση της σχετικά με τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν και να έχει κατά νου ότι η επιτυχία της στρατηγικής 2020 εξαρτάται από την εκπλήρωση του στόχου που αφορά την κλιματική αλλαγή. Στο πλαίσιο αυτό, επιθυμώ να υπογραμμίσω τον ρόλο των εταιρικών σχέσεων που στοχεύουν στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της βιώσιμης ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο και την ενθάρρυνση των περιφερειών ώστε να χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 
  
MPphoto
 

  Gilles Pargneaux (S&D).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, γνωρίζουμε πόσο μαχητική είστε, και γνωρίζουμε ότι επιθυμείτε η Ευρώπη να μιλήσει επιτέλους με μία φωνή στο Κανκούν. Κατά συνέπεια, θα ήθελα να μας εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με δύο θέματα, δύο δράσεις που αναφέρονται στο ψήφισμά μας, επί του οποίου θα ψηφίσουμε αύριο. Θα ήθελα να διατυπώσετε δημόσια τη γνώμη σας επί αυτών των δύο προτάσεων πριν από την αυριανή ψηφοφορία.

Πρώτον, σχετικά με τη δημιουργία ενός πράσινου ταμείου που εντέλει θα μας επιτρέψει να συγκεντρώνουμε ετησίως 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από το 2020 και μετά, τα οποία θα διατίθενται σε βοήθεια προς τις φτωχότερες χώρες.

Δεύτερον, σχετικά με τη θέσπιση φόρου 0,01% επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ο οποίος θα οδηγήσει στη συγκέντρωση 20 δισεκατομμυρίων ευρώ, επίσης για τους σκοπούς της παροχής βοήθειας προς τις φτωχότερες χώρες. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό θέμα οικονομικής φύσης το οποίο θα μας επιτρέψει να σημειώσουμε ταχύτερη και περαιτέρω πρόοδο.

 
  
MPphoto
 

  Angelika Werthmann (NI). (DE) Κύριε Πρόεδρε, ο στόχος της διάσκεψης για το κλίμα είναι να δημιουργηθεί ο διάδοχος του πρωτοκόλλου του Κιότο, το οποίο λήγει το 2012. Είναι επιτακτική ανάγκη να σημειώσουμε πρόοδο όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Συνολικά, η ΕΕ βρίσκεται σε καλό δρόμο, μιλώντας σχετικά, για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει για το κλίμα. Ωστόσο, είναι σημαντικό εμείς, η ΕΕ, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, να επιδιώξουμε να ορίσουμε τις νομικές προϋποθέσεις για τη σύναψη μιας διεθνούς συμφωνίας για την προστασία του κλίματος. Ιδίως αυτήν τη δύσκολη εποχή, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής πολιτικής θα παράσχει επίσης σημαντικές ευκαιρίες για την οικονομική πολιτική, για παράδειγμα, μέσω επενδύσεων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

 
  
MPphoto
 

  Monika Flasikova Beňova (S&D). (SK) Κύριε Πρόεδρε, εδώ και δύο δεκαετίες γίνονται συζητήσεις σχετικά με την κλιματική αλλαγή στα διεθνή φόρα. Παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση γι’ αυτό το πραγματικά παγκόσμιο πρόβλημα, μπορεί να υποστηριχθεί, από πολιτικής άποψης, ότι αυτές οι δύο δεκαετίες σπαταλήθηκαν.

Το πρωτόκολλο του Κιότο θα σταματήσει να ισχύει το 2012, και το φιάσκο της περυσινής διάσκεψης για το κλίμα στην Κοπεγχάγη δεν μας δίνει καμία ελπίδα ότι θα επέλθει σύντομα κάποια αλλαγή προς το καλύτερο. Οι συνομιλίες για το κλίμα τον Οκτώβριο επιβεβαίωσαν μόνο τη διάσταση μεταξύ του «προηγμένου κόσμου» και του «αναπτυσσόμενου κόσμου», όπως αποκαλούνται, και, ως εκ τούτου, είναι πολλά αυτά που θα πρέπει να γίνουν στο Κανκούν. Εάν επιθυμούμε να επιτύχει η διάσκεψη του Κανκούν, θα πρέπει να μεταβληθεί ριζικά η θέση των πλούσιων χωρών. Αρχικά, πρέπει να μειώσουμε δραστικά την ποσότητα των εγχώριων εκπομπών. Η αποκαλούμενη «αντιστάθμιση άνθρακα» δεν αποτελεί λύση στο πλαίσιο αυτό. Το να αγοράζουν οι πλούσιες χώρες άδειες από τις φτωχές χώρες προκειμένου να συνεχίσουν να παράγουν εκπομπές δεν πρόκειται να βοηθήσει σε τίποτα το κλίμα.

 
  
MPphoto
 

  Κυριάκος Μαυρονικόλας (S&D). - Κύριε Πρόεδρε, το ερώτημα το οποίο προβάλλει μπροστά μας είναι κατά πόσον στο Κανκούν θα μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Μου φαίνεται ότι η δική μας θέση, οι δικοί μας στόχοι αποτελούν πραγματικά μια πρωτοποριακή τοποθέτηση σε σχέση με τις αναγκαίες αλλαγές για να προλάβουμε την οικολογική καταστροφή.

Οι θέσεις της Ένωσης παραμένουν ορθές και πρέπει στο συνέδριο αυτό να τις ξεκαθαρίσουμε, πολύ δε περισσότερο πρέπει να δώσουμε μάχη ούτως ώστε να έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα απ' ό,τι είχαμε στην Κοπεγχάγη.

Είναι όμως αναμενόμενο, κυρία Επίτροπε, ότι δυστυχώς σε μας παραμένει, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να πείσουμε τα μεγάλα κράτη, και ιδίως τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, για να συμβάλουν και αυτά στη γενικότερη προσπάθεια ενάντια στις κλιματικές αλλαγές. Ελπίζουμε η προσπάθειά σας αυτή να ευοδωθεί!

 
  
MPphoto
 

  Connie Hedegaard, μέλος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, πίστευα ότι θα μπορούσα να περιοριστώ σε τρεις βασικές παρατηρήσεις μετά από αυτήν τη ζωηρή συζήτηση, αλλά θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να απαντήσω στην πολύ ευθεία ερώτηση του κ. Pargneaux: πιστεύω ότι μπορούμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο όσον αφορά τον σχεδιασμό ενός πράσινου ταμείου. Ωστόσο, για πολλά συμβαλλόμενα μέλη, ορισμένες από τις πολύ ειδικές πηγές χρηματοδότησης θα χρειαστεί κατά πάσα πιθανότητα να εξεταστούν λίγο περισσότερο –καθώς έχουν περάσει μόλις δύο εβδομάδες από τότε που η ομάδα υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ παρουσίασε τις διάφορες αυτές πληροφορίες.

Ρεαλιστικά, θα πρέπει να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο. Πρέπει να γνωρίζουμε τι θέλουμε να επιτύχουμε με αυτό το ταμείο και πώς θα το δημιουργήσουμε. Εν συνεχεία, είμαι βέβαιη ότι θα μπορέσουμε επίσης να ορίσουμε τις απαιτήσεις του ταμείου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά, αλλά υποστηρίζουμε σθεναρά την προώθηση του θέματος του πράσινου ταμείου.

Τώρα, οι τρεις παρατηρήσεις μου. Αρχικά, η Marita Ulvskog ανέφερε στην αρχή αυτής της συζήτησης ότι φέτος στη διεθνή ατζέντα το ζήτημα του κλίματος έτυχε πολύ μικρότερης προσοχής. Αυτό είναι φυσικά αλήθεια, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι εάν συγκρίνουμε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα με τη θέση στην οποία βρισκόμασταν πριν από δύο έτη –ή πριν από πέντε ή δέκα έτη– μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι σήμερα το κλίμα βρίσκεται πολύ υψηλότερα στην ημερήσια διάταξη.

Εάν δεν υπήρχε η περίοδος πριν από τη συμφωνία της Κοπεγχάγης, μπορείτε να φανταστείτε ότι θα μπορούσαν να επιβιώσουν εν μέσω οικονομικής κρίσης τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της ενεργειακής απόδοσης και των τρόπων προώθησης της πράσινης ανάπτυξης; Θεωρώ πως, κατά πάσα πιθανότητα, δεν θα επιβίωναν. Είναι αρκετά σημαντικό το γεγονός ότι αυτό το θέμα εξακολουθεί να έχει σημαντική θέση στην ατζέντα μας στην ΕΕ, και πρέπει επίσης να τη διατηρήσει.

Ο κ. Ouzky ανέφερε ότι η Ευρώπη είναι πάντα «υπερβολικά αισιόδοξη»· λοιπόν, ίσως αυτό να μην είναι πάντα άσκοπο. Δεν είναι οι απαισιόδοξοι αυτοί που επιτυγχάνουν σημαντικά πράγματα. Θέτοντας στόχους, η Ευρώπη έδειξε τον δρόμο το 2008· και στην πορεία προς την Κοπεγχάγη, πολλές οικονομίες ακολούθησαν.

Πριν από δύο έτη θέταμε, λίγο πολύ, μόνοι μας στόχους. Την περίοδο πριν από την Κοπεγχάγη, μεγάλες οικονομίες όπως η Ινδονησία, το Μεξικό, η Κορέα, η Ινδία, η Νότια Αφρική και άλλες –ο κατάλογος είναι πολύ μακρύτερος– έθεσαν εθνικούς στόχους. Τηρουμένων των ίδιων συνθηκών, αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό από την προοπτική των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό ήταν κάτι που πραγματικά κερδίσαμε. Τώρα, σε πολλές χώρες, αυτοί οι εθνικοί στόχοι θα οδηγήσουν κατά κάποιον τρόπο σε αλλαγή νοοτροπίας. Ναι, αυτή η διαδικασία γίνεται με υπερβολικά βραδείς ρυθμούς από πολλές απόψεις, αλλά έχουμε ήδη διανύσει μεγάλη διαδρομή.

Ένας βουλευτής αναφέρθηκε στις αναδυόμενες οικονομίες. Η κλιματική αλλαγή δεν ήταν ένα θέμα που απασχολούσε τις αναδυόμενες οικονομίες στο παρελθόν· πριν από δύο έτη, οι αναδυόμενες οικονομίες θα είχαν υποστηρίξει ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι δικό τους θέμα. Οι πλούσιες χώρες θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν –οι ανεπτυγμένες χώρες. Σήμερα, χάρη στην Κοπεγχάγη, αναγνωρίζουν ότι είναι συνυπεύθυνες. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το αναπτύξουμε αυτό στο Κανκούν, και θα το κάνουμε.

Τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τον μηχανισμό καθαρής ανάπτυξης (CDM). Ναι, είναι ένα πρόβλημα. Αντιμετωπίζουμε ορισμένες προκλήσεις εν προκειμένω, και το θέμα αυτό συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο με όσα πρέπει να κάνουμε στο Κανκούν: να προσπαθήσουμε να σημειωθούν ορισμένα βήματα προόδου όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες στο σύστημα CDM.

Θα ήθελα να αναφέρω στον κ. Σκυλακάκη ότι βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αύριο η Επιτροπή θα παρουσιάσει την πρότασή μας σχετικά με συγκεκριμένους περιορισμούς χρήσης όσον αφορά τα βιομηχανικά αέρια. Η συνεργασία και η συμμετοχή του Κοινοβουλίου ήταν πολύ καλή, και αυτό ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να φτάσουμε σε μια επιτυχή ολοκλήρωση μαζί με τα κράτη μέλη. Θα παρουσιάσουμε την πρότασή μας αύριο και πιστεύω ότι θα διασκεδάσει πολλές ανησυχίες που έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το τελευταίο μου σχόλιο απευθύνεται στον κ. Leinen και τον κ. Αρσένη που ανέφεραν και οι δύο ότι φοβούνται πως η σημασία της διάσκεψης του Κανκούν έχει υποβαθμιστεί υπερβολικά πολύ. Πιστεύω ότι το να δηλώνουμε ότι επιθυμούμε ένα φιλόδοξο, ουσιώδες και ισορροπημένο αποτέλεσμα –με όλα τα στοιχεία που έχουμε αναφέρει και εγώ και η βελγική Προεδρία– δεν υποβαθμίζει τόσο πολύ τα πράγματα. Εάν πραγματικά ληφθεί μια απόφαση για τη δασοκομία, την προσαρμογή, την τεχνολογία, την εφαρμογή της χρηματοδότησης ταχείας εκκίνησης, τον τρόπο μέτρησης, υποβολής αναφορών και ελέγχου των αγορών άνθρακα, και για τα διάφορα στοιχεία που αναφέρθηκαν εδώ, τότε πιστεύω ότι θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος.

Όλοι γνωρίζουμε γιατί δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια από τις επιθυμίες μας: η διεθνής δεσμευτική συμφωνία. Ένας από τους λόγους είναι η έλλειψη προόδου στην αμερικανική Γερουσία. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτός είναι ο λόγος. Ωστόσο, πιστεύω ότι εάν διατηρήσουμε τη δυναμική, θα εξακολουθεί να είναι πιθανό να επιτύχουμε το συντομότερο δυνατό τον ευρωπαϊκό στόχο, δηλαδή τη σύναψη της διεθνούς δεσμευτικής συμφωνίας.

Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτευχθεί πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση στο Κανκούν. Η εναλλακτική είναι πολύ άσχημη· είναι πολύ δυσμενής. Πρέπει να το διασφαλίσουμε αυτό, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι, όλοι μαζί, στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επιτύχουμε αυτό και θα το πράξουμε με τέτοιον τρόπο ώστε ο κόσμος να μπορέσει να ακούσει ότι εκφραζόμαστε με την περίφημη πλέον «μία φωνή». Ευελπιστώ ότι με αυτήν την περίφημη «μία φωνή» θα λέμε όλοι το ίδιο πράγμα, θα θέτουμε τις ίδιες προτεραιότητες, είτε είμαστε υπουργοί, είτε προερχόμαστε από την Επιτροπή, είτε είμαστε εμπειρογνώμονες ή βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Επίσης, αναμένω με ανυπομονησία να συνεργαστώ με την αντιπροσωπεία σας όταν μεταβούμε στο Κανκούν.

 
  
MPphoto
 

  Joke Schauvliege, ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου. (NL) Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, συμφωνώ, φυσικά, με τα λόγια της Επιτρόπου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις πολλές παρατηρήσεις τους, καθώς και για τις ανησυχίες που εξέφρασαν. Σε κάθε περίπτωση, τις σημειώσαμε και θα τις λάβουμε υπόψη. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την Επιτροπή και τις υπηρεσίες της για την εποικοδομητική συνεργασία τους μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, και ότι αυτό θα είναι σημαντικό τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, και στο Κανκούν και σε αυτήν καθαυτήν τη διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή. Η Επίτροπος απάντησε σε πολλά από τα σημεία που τέθηκαν, αλλά θα ήθελα να αναφέρω και εγώ ορισμένες ακόμα πτυχές.

Άκουσα πολλά σχόλια σχετικά με την αξιοπιστία, σχετικά με το να «εκφραζόμαστε με μία φωνή», και φυσικά πρέπει να τα κάνουμε αυτά. Από προσωπική μου εμπειρία, καθώς παρέστην στη 10η συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών (COP 10) της σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD) στη Nagoya, γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί πραγματικά να το επιτύχει αυτό, και ότι είναι ο μόνος ορθός τρόπος για την επίτευξη ενός θετικού αποτελέσματος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τις εμπειρίες από τη Nagoya, αλλά και τις άσχημες εμπειρίες από την Κοπεγχάγη πέρυσι, και να αντλήσουμε διδάγματα από αυτές. Πράγματι, το Συμβούλιο το έχει πράξει· υιοθετήσαμε μια σαφή θέση. Έχουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μας, βάσει των οποίων μπορούμε να μεταδώσουμε το ξεκάθαρο μήνυμα της ΕΕ, και σε διεθνές επίπεδο.

Κύριε Eickhout, εξυπακούεται ότι, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιστρέψει στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, θα εφαρμοστεί ο συντονισμός της ΕΕ, όπως αποτελεί πάντα κοινή πρακτική, και ότι το μήνυμα θα συμφωνηθεί στη συνέχεια απερίφραστα και εκεί. Άκουσα επίσης αρκετά σχόλια σχετικά με τη μετάβαση σε έναν στόχο μείωσης κατά 30%. Όπως γνωρίζετε, το Συμβούλιο στήριξε την έκθεση της Προεδρίας και επί του σημείου αυτού: η έκθεση βασίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής που παρουσιάζει μια ανάλυση των επιπτώσεων της μετάβασης στο ποσοστό του 30%. Στη συγκεκριμένη έκθεση –η οποία έγινε αποδεκτή από το Συμβούλιο– ζητήσαμε από την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τις επιπτώσεις σε επίπεδο κρατών μελών. Στο πλαίσιο αυτό, ανελήφθη η δέσμευση ότι την άνοιξη –στο εαρινό Συμβούλιο– θα πραγματοποιηθεί συζήτηση, βάσει της περαιτέρω εξέτασης της Επιτροπής, σχετικά με τη μετάβαση σε έναν στόχο μείωσης κατά 30%.

Αξιότιμοι βουλευτές, αρκετοί από εσάς ορθώς επισημάνατε τη σημασία της διάσκεψης στη Nagoya. Δεν πρόκειται για ζήτημα προσαρμογής των προσδοκιών μας. Οφείλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι θα επιτευχθεί ένα καλό αποτέλεσμα και στο Κανκούν –μια ισορροπημένη δέσμη μέτρων. Εμείς, η βελγική Προεδρία, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Θα το πράξουμε από κοινού με όλα τα κράτη μέλη, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη στήριξή σας· οφείλουμε να διασφαλίσουμε με αυτόν τον τρόπο ότι, με τη δύναμη που μας έδωσε η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη Nagoya –όπου η δράση σε πολυμερές επίπεδο οδήγησε στην επίτευξη συμφωνίας για μια ακόμη φορά– μπορούμε να συνεχίσουμε στο ίδιο πνεύμα στο Κανκούν και μπορούμε επίσης να επαναφέρουμε την ελπίδα για το κλίμα.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ κ. ROBERTA ANGELILLI
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος(1) που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5 του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  Janos Ader (PPE), γραπτώς.(HU) Ίσως να έχετε ήδη ακούσει για το σκάνδαλο του HFC-23, που ανακοινώθηκε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της Ομάδας του PPE. Και εγώ θεωρώ εντελώς εξωφρενικό να πρέπει οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι να πληρώνουν σχεδόν 70 φορές περισσότερα χρήματα για την καταστροφή ενός αερίου του θερμοκηπίου που δημιουργείται κατά την παραγωγή ενός ψυκτικού αερίου που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία σταδιακής κατάργησης, δημιουργώντας τεράστια επιπλέον κέρδη για λίγες, κυρίως κινεζικές και ινδικές, εταιρείες. Το σκάνδαλο κάνει ακόμη χειρότερη την κατάσταση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επικαλούμενη την εμπιστοσύνη των επενδυτών, δεν σκοπεύει να σταματήσει το εμπόριο αυτών των εκπομπών άμεσα, πριν από το 2013, και να αλλάξει αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση.

Αυτό είναι ακόμη πιο εξωφρενικό λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για το κλίμα, η Επιτροπή καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εμποδίσει να διατηρήσουν νέα κράτη μέλη ποσοστώσεις του Κιότο που αποτελούν μέρος του εθνικού πλούτου τους. Το πράττει αυτό παρά το γεγονός ότι σημειώνονται πραγματικές μειώσεις εκπομπών πίσω από τις ποσοστώσεις τις οποίες πρώην σοσιαλιστικές χώρες, όπως η Ουγγαρία, δικαιούνται, και για τις οποίες οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έχουν καταβάλει σημαντικό τίμημα από την αλλαγή του καθεστώτος. Ωστόσο, το βασικό ζήτημα στο σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε εχθές είναι ακριβώς ότι, ενώ οι ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν πληρώσει μέχρι στιγμής 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την καταστροφή του HFC-23, η συγκέντρωση του συγκεκριμένου αερίου στην ατμόσφαιρα, το οποίο είναι 12.000 φορές πιο επιθετικό από το διοξείδιο του άνθρακα, αυξήθηκε σημαντικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Συνεπώς, δεν πρέπει να μας προκαλεί έκπληξη, κυρίες και κύριοι, ότι με αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά η ΕΕ δεν θα υιοθετήσει ενιαία στάση στο Κανκούν, όπως συνέβη εξάλλου και στην Κοπεγχάγη.

 
  
MPphoto
 
 

  Jose Manuel Fernandes (PPE) , γραπτώς. (PT) Προτείνω η σύνοδος κορυφής του Κανκούν, που ξεκινά την επόμενη Δευτέρα, να οδηγήσει στη σύναψη μιας δεσμευτικής συμφωνίας η οποία θα περιλαμβάνει ένα διεθνές σύστημα κυρώσεων. Είναι σαφές ότι αυτή η συμφωνία θα έχει νόημα μόνο εάν είναι δεσμευτική για τις χώρες με τις μεγαλύτερες εκπομπές παγκοσμίως: τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία. Η ΕΕ είναι ηγετική δύναμη στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και πρέπει να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει αυτόν τον ηγετικό της ρόλο, χωρίς ωστόσο να ξεχνά τις τεράστιες προσπάθειες που έχουν ήδη καταβάλει οι βιομηχανίες μας για να ανταποκριθούν στις υποχρεωτικές μειώσεις των εκπομπών εντός της Ευρώπης. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΕ είναι υπεύθυνη για το 15% των παγκόσμιων εκπομπών, και υπολογίζεται ότι αυτό το ποσοστό θα μειωθεί στο 10% έως το 2030, ενώ οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ινδία ευθύνονται για το ήμισυ των παγκόσμιων εκπομπών, με την τάση αυτήν να είναι ανοδική. Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την άποψη ότι η ΕΕ πρέπει να περιορίσει μονομερώς τις δικές της εκπομπές CO2 κατά 30%, αντί για τον στόχο του 20%, εάν δεν πρόκειται να το ακολουθήσουν δεόντως αυτό άλλες χώρες, και κυρίως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι φιλοδοξίες της ΕΕ πρέπει να μειωθούν. Απεναντίας, πιστεύω ότι, ακόμη και εάν οι άλλοι δεν μας ακολουθήσουν, πρέπει να συνεχίσουμε να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας στην επιστημονική έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία που σχετίζεται με πηγές ενέργειες πλην του άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, προκειμένου να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Alajos Meszaros (PPE), γραπτώς.(HU) Οδεύοντας προς ένα πρωτόκολλο μετά το Κιότο ... Η 16η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, που θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο στο Μεξικό, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά την ανεπιτυχή σύνοδο κορυφής της Κοπεγχάγης. Παρά το γεγονός ότι, σε διεθνές επίπεδο, η Κοπεγχάγη μπορεί να θεωρείται βήμα προόδου, υπολείπεται πολύ των προσδοκιών μας. Η ισχύς του πρωτοκόλλου του Κιότο λήγει το 2012, και γι' αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε σαφώς καθορισμένους παγκόσμιους στόχους οι οποίοι θα είναι ξεκάθαροι σε όλους. Δεν αρκεί ότι υπάρχει μια σχετική συμφωνία επί του θέματος εντός της ΕΕ. Είναι σημαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι μεγαλύτερες ασιατικές δυνάμεις να υιοθετήσουν επίσης τους στόχους μας. Ακόμη και εάν δεν καταστεί δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία επί των αριθμών και των ποσοστών στο Κανκούν, είναι απολύτως σημαντικό τα κράτη που συμμετέχουν στη διάσκεψη να συμφωνήσουν επί συγκεκριμένων σχεδίων και δεσμεύσεων, προετοιμάζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το έδαφος για τη σύναψη ενός πρωτοκόλλου μετά το Κιότο στη Νότια Αφρική το 2011. Πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία επί θεμάτων όπως οι μηχανισμοί χρηματοδότησης, παρακολούθησης και ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα παρουσιάζοντας μια ενιαία θέση.

 
  
MPphoto
 
 

  Katarina Neveďalova (S&D), γραπτώς. (SK) Θα ήθελα να ξεκινήσω επισημαίνοντας ότι η διάσκεψη του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή αποτελεί άλλη μια μεγάλη ευκαιρία να πράξουμε κάτι για τις μελλοντικές γενιές, και εν μέρει να επανορθώσουμε για όσα δεν μπορέσαμε να επιτύχουμε στην Κοπεγχάγη. Δεν είναι πλέον δυνατόν να αρνούμαστε την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη. Η φύτευση αμπελώνων σε ορεινές περιοχές και η καλλιέργεια ειδών σε μέρη που δεν είχαν αναπτυχθεί ποτέ πριν είναι παραδείγματα αυτού του γεγονότος, όπως και η πρωτοφανής συχνότητα των φυσικών καταστροφών. Πρέπει να εγκρίνουμε μια υπεύθυνη και μακροπρόθεσμη λύση. Δεν είμαι ειδική σε θέματα περιβάλλοντος, και οι θεωρίες διαφέρουν, αλλά πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να αναλάβουμε δράση. Πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε εάν η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός ή όχι και αντί αυτού πρέπει να συζητήσουμε πώς θα την καταπολεμήσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε εάν ή όχι η κλιματική αλλαγή μπορεί να αναστραφεί, και αντί αυτού πρέπει να αναλάβουμε δράση γι’ αυτό. Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, όπως και όλα τα κράτη μέλη της. Είμαστε υπεύθυνοι για το μέλλον ολόκληρης της ανθρωπότητας. Πρέπει να υποστηρίξουμε μια μεγάλη μείωση της δημιουργίας εκπομπών, πρέπει να συνενώσουμε τις περιφέρειες, τις χώρες και την ύπαιθρο στην προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος, πρέπει να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες πράσινες θέσεις εργασίας και πρέπει να στηρίξουμε τις επενδύσεις στην έρευνα και καινοτομία. Πιστεύω ότι εμείς είμαστε εκείνοι που μπορούμε ακόμη να σώσουμε τον πλανήτη. Ωστόσο πρέπει να υιοθετήσουμε σταθερή και ενιαία στάση.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Sonik (PPE), γραπτώς.(PL) Οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα στο Κανκούν ξεκινούν μόλις σε μία εβδομάδα. Η ΕΕ έχει εγκρίνει φιλόδοξα σχέδια στον τομέα της μείωσης των εκπομπών, της χρηματοδότησης, της δασοκομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας. Από τη μια πλευρά, ο ζήλος στις διαπραγματεύσεις για το κλίμα είναι σημαντικός, αλλά αυτό δεν πρέπει να επισκιάζει τη σημασία των αποφάσεων που εντέλει θα ληφθούν στη διάσκεψη. Πρέπει επίσης να εξαχθούν συμπεράσματα από τα απογοητευτικά αποτελέσματα της διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή, όπου δεν ελήφθησαν σημαντικές, συγκεκριμένες αποφάσεις. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της 16ης διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεισφέρει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την αλλαγή του κλίματος. Η συζήτηση έχει ήδη διαρκέσει πάρα πολύ. Τώρα στο Κανκούν, πρέπει να ληφθούν σημαντικά μέτρα, βάσει των οποίων θα καταστεί δυνατό να συναφθεί μια ολοκληρωμένη διεθνής συμφωνία στη Νότια Αφρική το 2011.

 
  

(1)Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

Τελευταία ενημέρωση: 2 Μαΐου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου