Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0681/2010

Forhandlinger :

PV 24/11/2010 - 19
CRE 24/11/2010 - 19

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.12
CRE 25/11/2010 - 8.12

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0444

Forhandlinger
Onsdag den 24. november 2010 - Strasbourg EUT-udgave

19. Ukraine (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. – Næste punkt på dagsordenen er redegørelse ved næstformanden i Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om Ukraine. Først vil jeg gerne give ordet til kommissær De Gucht for næstformanden i Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Baroness Ashton.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, medlem af Kommissionen, for næstformanden i Kommissionen og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik. – (FR) Hr. formand! Det er en stor fornøjelse for mig at være til stede i aften for at drøfte situationen i Ukraine på vegne af Cathy Ashton, den højtstående repræsentant og næstformand i Kommissionen, der beklager, at hun ikke kan være her i dag.

Dagen i dag markerer en vigtig dag for Ukraine, idet landet her til morgen blev udnævnt til formandsland for OSCE i 2013. Det er et privilegium, men også et ansvar, og det vil give Ukraine mulighed for at leve op til forventningerne, som helt klart er høje.

Nu vil jeg gerne dvæle lidt ved vores bilaterale forbindelser, som blev markeret sidste mandag på et topmøde på Château Val Duchesse i Bruxelles med deltagelse af præsident Janukovich og af hr. Van Rompuy og hr. Barroso. Cathy Ashton deltog i debatten om internationale spørgsmål. Jeg var også til stede for at gøre status over mulighederne for i nær fremtid at etablere et dybtgående og omfattende frihandelsområde med et højt ambitionsniveau. Vores diskussioner var åbenhjertige, og jeg har tillid til, at topmødet har fået et forhold, der fortjener at være mere omfattende og mere konkret, tilbage på rette spor.

De to vigtigste resultater af topmødet er vedtagelsen af handlingsplanen for fri bevægelighed for personer og underskrivelsen af protokollen til partnerskabs- og samarbejdsaftalen, der giver Ukraine mulighed for at deltage i EU- programmer.

Andre punkter på dagsordenen var den indenrigspolitiske situation i Ukraine, de igangværende forhandlinger associeringsaftalens fremtid og reformprocessen. Ukraine er en del af vores naboskab. Derfor forsøger vi at håndtere landets nærhed, og Ukraines naboskab står heller ikke stille, hvis man tænker på NATO-topmødet i denne uge og dagens afslutning på bilaterale forhandlinger i Bruxelles, hvor jeg var for nogle få timer siden, som giver EU mulighed for at støtte Ruslands indtræden i WTO.

Lad os vende tilbage til topmødet. Den siddende regering har gennemført en række vigtige økonomiske reformer, hvilket vi har hilst velkommen. For det første er der loven om offentlige indkøb, som vil spille en vigtig rolle i kampen mod korruption. Der er indgået aftaler med IMF, og der er sket omfattende reformer i den centrale energisektor. Den ukrainske regering har haft held til at stabilisere situationen i landet. Det er naturligvis meget vigtigt.

Men vi er alligevel foruroligede over de fortsatte rapporter om undergravelse af grundlæggende friheder og demokratiske principper i Ukraine. Klagerne over manglende mediefrihed samt forsamlings- og foreningsfrihed er særligt bekymrende. Som De ved, har den ukrainske forfatningsdomstol for nylig kendt 2004-forfatningen, som blev vedtaget under den orange revolution, ugyldig. Så det er igen 1996-forfatningen, der giver øgede beføjelser til præsidenten, der er gældende. Denne meget kontroversielle beslutning er tegn på, at der er behov for en åben og inklusiv proces for forfatningsreformer i Ukraine.

Denne proces bør sigte mod at indføre et holdbart system med kontroller i henhold til europæiske standarder. Dette emne var også med i Deres beslutningsforslag i februar.

Forfatningsdomstolen har truffet en anden beslutning for ganske nylig, som er genstand for forskellige tolkninger, vedrørende det siddende Parlaments mandat. Mens forfatningen fra 1996, som er gældende i øjeblikket, giver parlamentet et fireårigt mandat, har domstolen bestemt, at det siddende parlaments beføjelser først udløber efter fem år, eftersom det blev valgt i den periode, der var dækket af 2004-forfatningen. Denne beslutning er udtryk for en "à la carte"-metode, som den siddende administration anvender stadig oftere. Endnu en gang har Ukraine hårdt brug for en åben og participativ reformproces på forfatningsområdet, ikke beslutninger, der træffes afhængig af omstændighederne.

I de senere år har der hersket en meget høj grad af politisk frihed i Ukraine, hvor pålidelige instanser har anerkendt valg efter valg som værende i overensstemmelse med internationale standarder. Derfor er det beklageligt at konstatere, at det seneste kommunalvalg den 31. oktober blev kritiseret af de fleste observatører. Selv om kritikken kun drejede sig om tekniske og proceduremæssige aspekter, var det stadig et tilbageskridt.

Demokratiske værdier og principper er sammen med menneskerettigheder grundlæggende principper for EU's medlemsstater. Vi må aldrig gå på kompromis med disse principper, så meget desto mere fordi vi her taler om en vigtig partner.

Fælles værdier for en fælles fremtid, det er udfordringen for de fremtidige forbindelser mellem Ukraine og EU. Som vi gjorde på topmødet sidste mandag, og som vi vil blive ved med, så længe der er problemer, vil vi sende et meget klart budskab om respekt for grundlæggende værdier.

 
  
MPphoto
 

  Elmar Brok, for PPE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Jeg vil gerne rette en stor tak til den højtstående repræsentant for den redegørelse, vi netop har lyttet til, og som jeg faktisk kun har ganske lidt at tilføje til. Jeg mener, at vi roligt kan sige, at man har besluttet sig for reformer og større stabilitet, også af årsager vedrørende parlamentarisk stabilitet, og det skal vi hilse velkommen, men vi skal også bemærke, at selv om det seneste parlamentsvalg var retfærdigt, gjaldt det samme ikke for lokalvalgene, fordi de blev ændret, og fordi oppositionen ikke havde de samme muligheder for at opstille kandidater overalt. Jeg mener, at vi også skal notere os, at lederen af efterretningstjenesten samtidig har en ledende rolle som tilsynsførende ved forfatningsdomstolen, og at dommerne udskiftes, således at forfatningen fra den orange revolution kan underkendes. Det ligger fast. Derfor vil jeg gerne udtrykke min tak for udtalelserne om, at spørgsmålet om fælles værdier og grundlæggende rettigheder spiller en central rolle. Ukraines europæiske perspektiv er naturligvis også et vigtigt spørgsmål.

På den anden side glæder det mig, at man har gjort store fremskridt på vigtige område ved topmødet i mandags. De kritiske bemærkninger, jeg netop har fremsat, bør ikke være afhængige eller gøres afhængige af, hvad der sker i denne fase vedrørende visummulighederne. Det er godt og vigtigt for os at gøre fremskridt på dette område.

Det er vigtigt, at vi gør fremskridt med det uddybede frihandelsområde, som vil bringe Ukraine tættere på EU's indre marked, og gøre det klart, at ikke kun Ukraines politiske, men også dets økonomiske fremtid ligger i Europa. Det giver ingen mening at indføre et russisk økonomisk system uden at have russiske råmaterialer. Det europæiske marked vil være af langt større interesse for Ukraine, og det vil også blive forbedret med associeringsaftalen. Men jeg mener, at vi skal være klar over, at det ikke kun er i Ukraines, men også i vores egen interesse, og at vi bør lægge vægt på at sikre, at den eksterne og interne udvikling i Tyrkiet bevæger sig i en retning, der opfylder vores fælles interesser her.

 
  
MPphoto
 

  Adrian Severin, for S&D-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Min gruppes filosofi vedrørende forholdet mellem Ukraine og EU i dag kan udtrykkes gennem følgende omskrivning af en berømt tale: Spørg ikke, hvad Ukraine kan gøre for EU, men spørg, hvad EU kan gøre for Ukraine, således at Ukraine kan blive en pålidelig søjle i EU-projektet.

Derfor bør EU's fremgangsmåde over for Ukraine være afbalanceret, retfærdig, baseret på fakta og strategisk. Jeg mener, at disse kriterier blev opfyldt med resultaterne af topmødet for nylig, og jeg vil gerne takke kommissæren for at udtrykke vores metode på den måde.

"Afbalanceret" betyder, at vi kræver forbedringer og samtidig tilbyder bistand. "Retfærdig" betyder, at vi skal undgå at vælge side i indenrigspolitiske stridigheder og anvende de samme standarder, når vi evaluerer de handlinger, der stammer fra både den partifarve, vi selv tilhører, og den partifarve, vi ikke bryder os om. "Baseret på fakta" betyder, at vi beslutter at have tillid til dokumenterede oplysninger og ikke påstande, rygter og fordomme. "Strategisk" betyder, at vi fremmer politikker, der giver Ukraine mulighed for at blive en organisk del af EU-projektet, og ikke politikker, der er beregnet på at bruge Ukraine i vores konfrontation med landets naboer.

Kompromisbeslutningsforslaget, som vi forventes at vedtage efter dagens forhandling, er ikke perfekt, men et rimeligt eksempel på en sådan metode. Jeg må beklage et par trykfejl i teksten. Vi skal bede alle politiske aktører i Ukraine om at undgå at fremstille dette beslutningsforslag som den ene parts sejr over den anden. Beslutningsforslaget skal sende et budskab til alle politiske kræfter i Ukraine om, at det er på høje tid, at de står sammen bag en minimal national dagsorden og leverer de længe ventede reformer, politikker og politiske resultater, der kan sikre et bedre liv for befolkningen og bedre muligheder for landet henblik på integration med Europa. Det er ingen grund til at internationalisere de interne kontroverser i Ukraine.

Lad os alle udføre vores pligter både her og der. Så vil vi alle blive belønnet af fremtiden.

 
  
MPphoto
 

  Adina-Ioana Vălean, for ALDE-Gruppen. – (EN) Hr. formand! Det er interessant at se, at vi så ofte har Ukraine på vores dagsorden. Jeg håber, at det er tegn på fremskridt i vores forhold.

Jeg mener, at med en pragmatisk holdning og respekt på begge sider, hvor vi forstår forskellene, men finder fælles interesser, kan vi bygge på fælles projekter og opnå et ærligt partnerskab.

Jeg sætter pris på de seneste erklæringer fra den ukrainske ledelse, som jeg nu håber vil afhjælpe frygten for, at Ukraine er på vej væk fra en europæisk fremtid. På den anden side har alle diskussioner om Ukraine en tendens til at blive en krig mellem de europæiske politiske familier, som oppositionen og regeringspartierne i Ukraine tilhører. Jeg mener ikke, at dette er nogen hjælp, for det drejer sig ikke om, hvem der er bedst – regeringen eller oppositionen – eller hvem der får bedst støtte fra europæerne, det drejer sig om de ukrainske borgeres demokratiske fremtid og om, at ukrainerne får et stærkt, demokratisk og fremgangsrigt land.

Topmødet i denne uge førte til gode resultater med hensyn til at lette adgangen til EU-programmer og forhandlingerne om associeringsaftalen. Jeg glæder mig navnlig over de længe ventede fremskridt i retning af et frihandelsområde.

Naturligvis mangler der meget endnu, både med hensyn til økonomiske og institutionelle reformer, og de nuværende fremskridt skal konsolideres. Der må ikke gives tilladelse til nogen undtagelser fra loven om offentlige indkøb, der blev vedtaget tidligere på året – ikke en gang for EM i fodbold.

Selv om en ny skattelovgivning er et positivt skridt i retning af at forbedre situationen på skatteområdet, må det ikke blive en byrde, navnlig ikke på SMV, der spiller en så vigtig rolle i enhver sund økonomi.

Men jeg vil gerne sige det ligeud. Vi skal ikke fortælle Ukraine, hvad landet skal gøre, og det drejer sig ikke om, hvad Ukraine skal gøre for os. Det drejer sig især om, hvad Ukraine skal gøre for sig selv, for både institutionelle og økonomiske reformer er en forudsætning for en lysende og demokratisk fremtid, og dette er i de ukrainske borgeres egen interesse.

 
  
MPphoto
 

  Rebecca Harms , for Verts/ALE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! I de seneste dage har der været omfattende protester i Kiev, Lugansk, Kharkov og mange andre store og små byer i Ukraine. Ti- eller hundredtusinder af ukrainske borgere demonstrerer i gaderne. De protesterer mod skattelove, som de anser for uretfærdige. Hvis vores beslutningsforslag er rettet mod nogen, bør det efter min mening i denne forbindelse være den ukrainske befolkning, som med denne protest garanterer, at Ukraines udvikling som demokrati fortsætter. Vores beslutningsforslag, hvori vi udtrykker bekymring over udhulingen af et demokrati, er naturligvis rettet til regeringen og myndighederne, navnlig i forbindelse med disse protester, navnlig indenrigsmyndighederne i Ukraine, for kraftigt at opfordre dem til at lade disse protester fortsætte. Hundredtusinder, måske millioner, af mennesker ventes at være i Kiev i morgen. Jeg må tilstå, at jeg meget nervøst følger udviklingen her, og jeg er faktisk bekymret for, hvad der kan ske. Så langt, så godt – bank under bordet. I de seneste par dage har regeringen vist, at forsamlingsfriheden fungerer. Jeg håber virkelig, at det fortsat vil være tilfældet.

Det var meget meget vigtigt for os at sikre, at dette beslutningsforslag blev vedtaget på tværs af grupperne. Det ville være en alvorlig fejltagelse for udviklingen i Ukraine, hvor den ene side af Parlamentet fremover holder med Regionspartiet og den anden med Julia Timoshenkos parti. Det vil ikke fremme den demokratiske udvikling i Ukraine. Jeg håber, at dette beslutningsforslag vil blive taget alvorligt – selv om vi vedtager det efter topmødet – navnlig i lyset af de omfattende protester og befolkningens bekymringer over virkningerne af IMF-reformen, og at vi følger meget nøje med i, hvad der sker i Kiev og Ukraine i øjeblikket. Tak for Deres opmærksomhed, og jeg håber, at vi – herunder Kommissionen – fortsat vil være solidariske i vores samarbejde med dette land, som nu ligger så tæt på os som europæere.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Robert Kowal, for ECR-Gruppen. – (PL) Hr. formand! I Europa-Parlamentet har vi haft adskillige ugers fascinerende forhandlinger om ukrainske anliggender. Det er efter min mening meget fint. Jeg mener, at dette har været virkelig godt. Resultaterne af vores forhandlinger følges med stor interesse i Ukraine – større end i mange lande i EU. Lad os derfor behandle vores beslutningsforslag som et brev, ikke til det ene eller andet parti, men som et brev til ukrainerne, hvor vi ærligt siger, at vi med interesse følger, hvad der sker, og at vi er naboer, der er villige til at åbne døren for Ukraine, og som ønsker mere kontakt med landets borgere. Jeg vil gerne takke fru Harms mange gange for hendes fine ord. Hun er altid god til at fornemme, hvad der skal siges i sådanne situationer.

Lad os tale ærligt om valget, som vi ikke var tilfredse med. Mange aspekter af valget lod meget tilbage at ønske. Det var ikke muligt at fastholde de gode tendenser fra det foregående valg, men lad os sige, at Ukraine stadig har en chance, og at vi ønsker at hjælpe Ukraine med dette. Lad os derfor fortælle om de gode ting, der foregår der, og at døren til Europa står åben ikke kun på det økonomiske område, men også inden for politik og især for den enkelte ukrainer, og at det er godt, at der er kommet dette signal fra topmødet mellem EU og Ukraine i denne uge. Det er et fint sammenfald, at vi i dag taler om, at beslutningsforslaget ikke er rettet mod det ene eller andet parti i Ukraine. Det er til ukrainerne, og vi vedtager det sammen.

 
  
MPphoto
 

  Jaromír Kohlíček, for GUE/NGL-Gruppen. – (CS) Hr. formand! Hver gang Ukraine bliver nævnt, tænker den almindelige EU-borger på bokseren Klitschko, som nemt besejrer sine modstandere. I økonomisk henseende har Ukraine imidlertid tilsvarende stor vægt, og en række EU- og Balkanlande er afhængige af transportruter, der forsyner dem med centralasiatisk og sibirisk olie og naturgas gennem ukrainsk område. Det er helt klart den vigtigste aktør blandt landene i østpartnerskabet. Derfor glæder jeg mig over de forbedrede relationer med Rusland og resultaterne af EU-Ukraine-topmødet. I mange EU-lande udgør ukrainerne en betydelig andel af den udenlandske arbejdskraft, og samhandelen mellem Ukraine og EU udviser en dynamisk vækst. Landets største problemer er de samme, som mange EU-lande står over for, nemlig korruption, en ugunstig visumordning og gensidigt uforenelig lovgivning. Det skal nævnes, at ifølge observatører blev kommunalvalget afviklet uden større tekniske problemer. Beslutningsforslaget fra hele det politiske spektrum er udtryk for et velafbalanceret kompromis, og selv om jeg måske har forbehold over for nogle af detaljerne, har det GUE/NGL-Gruppens støtte.

 
  
MPphoto
 

  Bastiaan Belder, for EFD-Gruppen. – (NL) Hr. formand! De mange og undertiden utrolige uregelmæssigheder ved lokal- og regionalvalget i Ukraine den 31. oktober bør få alarmklokkerne til at ringe i EU. For blot at komme med et par eksempler vil jeg nævne den massive, ukontrollerede trykning af ekstra stemmesedler i mange regioner og fotograferingen af stemmesedler, og hvad med det massive pres på embedsmænd, lærere, læger og professorer for at få dem til at lade være med at stille op for oppositionspartier? EU – og det er muligt – bør stå fast over for denne forkerte og udemokratiske optakt til parlamentsvalget i Ukraine i 2012 og fastholde vores egne politiske værdier over de autoritære tendenser i Ukraine. Hvis ikke, sætter vi vores troværdighed hos landets elite på spil, navnlig hos de reformvenlige og demokratiske kræfter. Heldigvis gav Deres klare tale, hr. kommissær, ikke anledning til bekymring i denne forbindelse.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Mölzer (NI).(DE) Hr. formand! Vi ved alle, at Ukraine er en af EU's største nabostater, og at landet rummer et stort potentiale for fremtiden. Derfor er det bestemt en fantastisk vigtig partner for EU. Men set fra et politisk synspunkt synes landet helt tydeligt at distancere sig fra EU. Det var naturligvis ikke uden grund, at de prorussiske partier havde succes ved det seneste lokalvalg. Det var formentlig også et nederlag for EU. Derfor er EU helt klart ved at miste sin tiltrækningskraft for ukrainerne. Almindelige borgere i Ukraine vil formentlig gerne være europæiske, men ikke nødvendigvis en del af EU. EU er gradvis ved at spille sine egne trumfer af hænde her ved at opføre sig som en arrogant supermagt. Ukrainerne ønsker imidlertid utvivlsomt at blive anset for ligeværdige partnere, både af EU og af Rusland.

Derfor skal vi ikke kun kigge ned på ukrainerne højt oppe fra, som om deres højeste mål kun kan være et eventuelt EU-medlemskab. Lad os give dem chancen for at udvikle deres egen identitet i løbet af de kommende år og derefter beslutte, om de ønsker at rykke tættere på EU eller måske foretrække at forblive uafhængige.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Hr. formand! Der er et kolossalt potentiale for samarbejde mellem EU og Ukraine. Det var tydeligt ved topmødet. Handlingsplanen for visumliberalisering og associeringsaftalen er blot to eksempler på dette.

I dette kompromisbeslutningsforslag – og det bliver tydeligt ved de aspekter, som dette beslutningsforslag består af – har vi også fremhævet de potentielt positive aspekter. Men jeg vil gerne citere et engelsk ordsprog, der siger, at man først finder ud af, om kagen er god, ved at smage på den. Vi får se, hvorvidt reformpakken og reformlovene rent faktisk vil blive gennemført i praksis.

Kommissæren nævnte loven om offentlige indkøb. Man har netop vedtaget en vigtig undtagelse til denne lov. Alle indkøb i forbindelse med EM i fodbold er blevet undtaget fra lovens dækningsområde. Jeg kan allerede udmærket forestille mig, hvem der bliver fantastisk rige som følge af dette. Så dette er et eksempel på, at man værdsætter principperne, men at tingene ser meget anderledes ud i praksis.

Jeg vil også gerne udtrykkelig takke kommissæren for at have udtrykt bekymring over pressefrihed, forsamlingsfrihed og ytringsfrihed og klart give udtryk for, at lokalvalget var et tilbageskridt. Sådan kom det i hvert tilfælde igennem i den tyske tolkning. Det er også synspunktet i Det Europæiske Folkepartis Gruppe (Kristelige Demokrater), og det synspunkt har vi også meget klart givet udtryk for.

Hvis hr. Severin hævder, at der ikke er noget behov for at internationalisere interne konflikter, er det for mig en pænere måde at udtrykke det, der tidligere blev omtalt som princippet om ikkeindblanding i interne anliggender. Det har der været for meget af, og det må derfor ikke være det princip, der styrer vores handlinger i forhold til Ukraine. Netop fordi vi ønsker at bringe dette land tættere på Europa, skal det også have lov til at blive målt med europæiske alen. Derfor har fru Harms ret, når hun siger, at vi nu skal opretholde en meget tæt kontakt med Ukraine og sørge for, at det, der er opnået der i form af demokrati og menneskerettigheder, ikke endnu en gang bringes i fare på grund af en bagudskuende politik.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Swoboda (S&D).(DE) Hr. formand, mine damer og herrer! Lad os sige det lige ud. Desværre har den orange revolution, og jeg vil gerne understrege ordet "desværre" her, ikke opnået det, den burde. Det skyldes bl.a. striden mellem fru Timoshenko og hr. Jushchenko. Hr. Jushchenko siger nu, at fru Timoshenko er præcis det samme som hr. Janukovich, hvilket er interessant. Desværre har lokalvalget ikke levet op til vores forventninger. Det var ikke i overensstemmelse med europæiske standarder, og det er nu også blevet klart for Ukraines befolkning.

Lad os være ærlige og sige, at det, hr. Severin mente, var noget helt andet, hr. Gahler. De skal tale til fru Timoshenko på samme måde, som vi gør til vores venner i det ukrainske Regionsparti, med andre ord bør De opfordre hende til at gå i retning af Europa. Lad os lade oligarkerne bag os og gå i retning af en demokratisk stat. Lad være med at prøve at afbryde arbejdet i Parlamentet, og vi vil helt sikkert lægge pres på for at sikre overholdelsen af europæiske retsstandarder. Fru Harms sidder midt imellem. Selv om det ikke altid er holdningen hos Gruppen De Grønne/Den Europæiske Fri Alliance, er vi enige i det, fru Harms har sagt. Lad os give landet en hjælpende hånd på grundlag af europæiske standarder og et europæisk retssystem. Det er vigtigt for alle sider. Det er vores politik, og den vil vi fortsætte, indtil vi kommer nogen steder. Derfor er vi kritiske, fordi valget ikke gik godt. Sørg for, at fru Timoshenko bidrager til at etablere en konstruktiv opposition. Rådgiv fru Timoshenko på samme måde, som vi gjorde med hr. Janukovich.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil gerne starte med hr. Severins bemærkning, idet han sagde noget meget vigtigt, nemlig at vi skal prøve at tænke på, hvad vi kan gøre for Ukraine, og ikke, ukrainerne kan gøre for os. Jeg vil gerne takke hr. Severin for disse ord, fordi det er præcis, hvad vi bør gøre.

Ja, valget blev ikke afviklet, som vi kunne ønske det. Der skete ting, der ikke burde være sket. Men jeg er enig med fru Harms, som siger, at vi ikke bør forsøge at støtte det ene eller andet parti, men kigge på, hvad ukrainerne ønsker, og hvad vi ønsker. Derfor er integrationen af Ukraine i de europæiske strukturer, og det må vi sige helt klart – medlemskab af EU – i såvel EU's som ukrainernes interesse. Efter min mening er det lidt uærligt at hæve de standarder, der forventes af ukrainerne. Det skyldes, at der her i Parlamentet findes nogle, der er meget storladne over for deres strategiske partnere i spørgsmål om menneskerettigheder, ytringsfrihed og pressefrihed. I mellemtiden hæver og skærper de niveauet for, hvad der forventes af vores venner fra Ukraine. Vi er nødt til at udvise tilbageholdenhed her. Ukrainerne fortjener vores samarbejde, vores opbakning – som hr. Swoboda har sagt – og det gælder uanset, om det er den ene eller anden lejr. Det samme sker undertiden her – nogle skillelinjer mister deres betydning, fordi selve spørgsmålet er vigtigere end skillelinjerne. Og spørgsmålet er det tættest mulige samarbejde mellem EU og Ukraine.

 
  
MPphoto
 

  David Campbell Bannerman (EFD).(EN) Hr. formand! Jeg kender Ukraine fra besøg i Kiev og Krim og samler på ukrainske kunstnere som Tetenko og Shishko. Ukrainerne er et godt, generøst og varmhjertet folk, men politisk vil jeg tilråde den største forsigtighed. Ukraine er et land, der er delt i et provestligt vest og et russiskorienteret øst. Det er også en stor aktør med 45 mio. indbyggere, og Rusland betragter i meget høj grad landet som sin egen baghave.

Jeg har set den russiske flåde i Sevastopol på Krimhalvøen. Russerne vil vogte nidkært over adgangen til Sortehavet herfra. Enhver snak om ukrainsk NATO-medlemskab vil være et hårdt slag for den russiske bjørn.

En klodset diplomatisk indsats fra Baroness Ashton kan øge spændingerne i en vanskelig periode, mens udgifterne ved at tvinge Ukraine ind i EU i form af landbrugsstøtte, regionalstøtte og masseindvandring vil være ødelæggende. Det er bedre at hjælpe på andre måder og lade Ukraine være en stolt, uafhængig nation uden for EU.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg tror, at vi alle er enige i, at Ukraine på grund af sin store geografiske størrelse og sit befolkningstal er af strategisk og måske endda central betydning for EU.

Efter min mening mangler der imidlertid to ting i betænkningen. Den ene er spørgsmålet om mindretal i Ukraine. Som vi alle ved, er kun omkring 65-70 % af Ukraines befolkning ukrainsk, selv om vi medtager den rutenske befolkning. Der bor et stort russisk mindretal i landet samt mange ungarere, tatarer og rumænere. Jeg opfordrer kraftigt til, at dette medtages i betænkningen, og at vi i vores krav skal give udtryk for vores bekymring over mindretallet. Det er også værd at nævne behovet for at støtte den lokale uddannelse, især uddannelse af mindretal og brugen af mindretalssprog, og det forhold, at der er udøvet hærværk mod lokale monumenter tilhørende det subkarpatiske ungarske mindretal.

Det andet punkt er, at jeg beklager, at vi ikke tydeligere har fordømt svindelen ved lokalvalgene. Jeg opfordrer hermed EU til at bede Ukraine fremlægge en præcisering på disse to områder.

 
  
MPphoto
 

  Paweł Zalewski (PPE).(PL) Hr. formand! Denne uge er en god uge for forholdet mellem EU og Ukraine. Først etablerede vi på topmødet i mandags en køreplan for afviklingen af visumkravene. Dernæst skal vi i morgen stemme om det, der efter min mening er et godt beslutningsforslag fra Europa-Parlamentet, som åbner mulighed for yderligere samarbejde og en styrkelse af samarbejdet mellem EU og Ukraine. Det giver mulighed for dette og afslutter samtidig en meget vigtig diskussion om dette spørgsmål, der har fundet sted i Europa-Parlamentet.

Det er godt, at vi er nået frem til et kompromis, og at vi er enige. Vi taler med en stemme og ikke til bestemte politiske grupper i Ukraine, ikke til præsident Janukovich' regeringsparti eller til fru Timoshenkos oppositionsparti, men vi taler først og fremmest til ukrainerne selv. Vi ønsker, at Ukraine skal indføre reformer på en måde, der fremover vil gøre landet til en vigtig del af EU. Det er fantastisk vigtigt. Det er vigtigt at vurdere den ukrainske regering på det, den har gjort.

Det skal siges, at dette for det første er den første regering i mange år, der er begyndt at indføre reformer i samarbejde med Den Internationale Valutafond, og i dag kan man se, at disse reformer har gavnlige virkninger på økonomien – det fremgår klart, at der er chance for, at den periode med stagnation, som vi har set i Ukraine i de senere år, vil finde sin afslutning. På den anden side siger Ukraine selv, at landet ønsker at blive en del af EU, hvilket giver os ret til at vurdere det i henhold til europæiske standarder. Derfor skal vi naturligvis tage hånd om spørgsmålene vedrørende uregelmæssigheder, der fandt sted ved det seneste valg.

 
  
MPphoto
 

  Marek Siwiec (S&D).(PL) Hr. formand! I dag diskuterer vi i en anden atmosfære end for en måned siden. Følelserne er faldet til ro. De formuleringer, vi har medtaget i beslutningsforslaget, er mere hensigtsmæssige i den aktuelle situation. Det er udmærket, at Parlamentet prøver at tale med én stemme, selv om ordene nogle gange er utilstrækkelige og undertiden afslører stor inkompetence.

Hvad drejer dette beslutningsforslag sig om? Det drejer sig rent faktisk om demokratiets kvalitet, og om hvor stærkt Europa-Parlamentet ønsker, at demokratiet i Ukraine er af høj kvalitet. Beslutningsforslaget er rettet mod begge sider af den "blå-orange" skillelinje. Gennem de seneste fem år har situationen i Ukraine været sådan, at først vandt det "orange" parti, så vandt det "blå" parti, så vandt det "orange" parti igen, og nu sidder det "blå" parti i regering. Jeg vil gerne have, at Parlamentet fortæller den "blå" gruppe – præsident Janukovich, premierminister Azarov, Regionspartiet – at de er ansvarlige for at beskytte den vigtige arv fra Uafhængighedspladsen, den store arv fra det, flere millioner mennesker krævede på Uafhængighedspladsen for flere år siden. De er ansvarlige, fordi det er dem, der har magten.

Jeg ønsker også, at Julia Timoshenko, som er ansvarlig for oppositions image, hører disse ord. Jeg vil gerne have den store oppositionsleder – Julia Timoshenko – til at forstå, at selv når man er i opposition, er det ikke nok bare at kræve magten. Det er nødvendigt at kunne tilbyde et alternativ for landet og vise folk dette alternativ og gøre dem interesseret i det, så de forstår det. Hvis den "blå" og den "orange" gruppe forstår, at de har regeringsmagten i et begrænset tidsrum, og derefter er i opposition i en periode, og det forhold, at Ukraine har behov for samme omsorg, samme opfindsomhed og samme mod hele tiden, vil vi have opnået en stor sejr, fordi vi vil have hjulpet dem med dette.

Til min kollega fra Den Tjekkiske Republik vil jeg sige, at det ikke er Victor Klitschko, men Vitali Klitschko, der har gennemtampet amerikanerne i de tyske bokseringe. Der er to Klitschko'er. Det, at Ukraine har frembragt to boksere af den kaliber, viser, hvilket fantastisk land det er.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam (PPE).(EN) Hr. formand! Et af de vigtigste resultater af Sovjetunionens kollaps var oprettelsen af et uafhængigt Ukraine. Det er et land, der kan ses som et fremtidigt medlem af Det Europæiske Fællesskab.

Jeg kan kun glæde mig over, at præsident Janukovich og det nye parlament har bekræftet deres ønske om at komme med i Europa, for et virkeligt uafhængigt og demokratisk Ukraine, uden korruption og frygt for magtstrukturer og oligarker og et Ukraine, der er dybt rodfæstet i retsstatsprincippet, er og vil være en uerstattelig stabiliserende faktor for hele kontinentet. Uden et virkeligt demokratisk Ukraine er det vanskeligt at forestille sig et virkeligt demokratisk Rusland.

I går var det seks år siden starten på den orange revolution. Desværre er det kolossale forandringspotentiale blevet forspildt. Men takket være de demokratisk protesterendes sejr i december 2004 etablerede man troværdigheden ved et flerpartisystem med frie valg og pressefrihed. I sit forslag til beslutning udtrykker Europa-Parlamentet bekymring over det stigende antal beretninger om, at demokratiske friheder og rettigheder, herunder mediefrihed, er blevet alvorligt truet, og at sikkerhedstjenesterne igen er begyndt at gribe ind i borgernes demokratiske aktiviteter.

Jeg vil gerne sende et vigtigt budskab til den nye regering om, at Europa er åbent for alle områder af samarbejde, men prisen for dette samarbejde må aldrig blive en begrænsning af de grundlæggende friheder. Som Ukraines sande venner skal vi mere end nogensinde være ærlige, venlige og konsekvente, når vi hævder vores værdier. Det er beklageligt, at den nye elite her seks år efter stadig ikke kan acceptere den orange revolution som et ægte udtryk for folkets vilje. Hvis man gør sig årsagerne til og resultaterne af revolutionen klar, kan det kun forbedre integrationen af det ukrainske samfund.

 
  
MPphoto
 

  Lena Kolarska-Bobińska (PPE).(PL) Hr. formand! Jeg ønsker ikke at tale om, hvad vi skal gøre for Ukraine, eller hvad Ukraine skal gøre for os, men i stedet for at tale om, hvad Ukraine skal gøre for sig selv, fordi landet er herre over sin egen skæbne. På den ene side udtrykker Ukraine ønske om integration med EU, men på den anden side modtager vi stadig talrige rapporter om krænkelser af de borgerlige frihedsrettigheder i landet. I de seneste par dage har Europa-Parlamentet modtaget en appel fra journalister på den ukrainske tv-station TVi, der klager over politisk pres og konstant overvågning. Der er tilsvarende problemer på den kommercielle tv-station Channel 5. På den anden side har uafhængige analysecentre i Ukraine for nylig kunnet berette, at ud af 69 planlagte reformer er kun fire blevet gennemført.

Under de seneste diskussioner i Europa-Parlamentet havde nogle medlemmer den holdning, at kritik af udemokratisk adfærd afholder både Kommissionen og de ukrainske myndigheder fra at søge tættere relationer mellem Ukraine og EU, så det er bedre ikke at fordømme de ukrainske myndigheder, men at opfordre dem til at gennemføre reformer. Men jeg mener, at Europa-Parlamentet frem for alt bør stå vagt om de demokratiske værdier og gøre opmærksom på behovet for at gennemføre retsstatsprincippet. Regeringerne bør føre en realistisk politik, en politik med pres, incitamenter og forhandlinger, mens Europa-Parlamentet bør fordømme krænkelser af de demokratiske friheder og overtale Kommissionen til at anvende de redskaber, som EU har til rådighed til dette formål, hvormed jeg mener programmer til fremme af demokratiet.

Det glæder mig, at der som resultat af mandagens topmøde mellem EU og Ukraine er blevet undertegnet en protokol, der vil give Ukraine adgang til visse EU-programmer, og at der er indført foranstaltninger med henblik på at ophæve visumkravet. Men det er op til Ukraine at sikre fremskridt med hensyn til reformer og demokrati.

 
  
MPphoto
 

  Jan Kozłowski (PPE).(PL) Hr. formand! Ved mødeperioden i oktober understregede kommissær Füle, at forholdet til Ukraine skal anskues ud fra tre begivenheder, nemlig møder mellem EU og Ukraine på ministerniveau, lokalvalget og topmødet mellem EU og Ukraine.

Det er især lokalvalget, hvor jeg havde mulighed for at fungere som observatør sammen med min kollega hr. Kowal, der bekymrer mig. Desværre kan indførelsen af ændringer af valglovgivningen tre måneder inden valget og ophævelsen af forfatningen fra 2004 få de ukrainske borgere til at føle, at der ikke er nogen sikkerhed og varighed i lovgivningen. Desuden kan uregelmæssigheder, der fandt sted ved valget, i sig selv give anledning til tvivl om, hvorvidt de demokratiske standarder blev overholdt. Kampen mod korruption og øget åbenhed i de offentlige myndigheders arbejde bør også være et vigtigt element af reformerne. Jeg vil imidlertid gerne udtrykke håb om, at beslutningsforslaget kan blive en tilskyndelse til, at Ukraine kan fortsætte ad den vej, landet nu er slået ind på, med økonomiske og institutionelle reformer.

 
  
MPphoto
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D).(LT) Hr. formand! Parlamentets kompromisbeslutningsforslag om Ukraine er vigtigt for Ukraines befolkning, men vi må ikke glemme, at det også er meget vigtigt for EU's befolkning, fordi Ukraine er en af vores vigtige partnere, navnlig for gennemførelsen af den europæiske naboskabspolitik med Østeuropa. Derfor er det virkelig vigtigt for os at fortsætte bestræbelserne på et tæt samarbejde, navnlig inden for visumkrav. Derfor skal både Kommissionen og Rådet udarbejde en handlingsplan for indførelsen af en visumfri ordning hurtigst mulig. Vi skal også snart blive enige om frihandelsaftalen. For at sikre langsigtet politisk stabilitet både inden for landets grænser og i forhold til nabolandene er det utvivlsomt meget vigtigt for Ukraine at gennemføre forfatningsreformer, men vi – EU og EU's institutioner – skal forstå, at dette tager tid, og vi skal ikke altid kritisere, men hjælpe Ukraine med at blive integreret i vores familie.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE). (ET) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Ukraine er forudsigeligt uforudsigeligt, Det glæder mig meget, at denne vurdering fra Centre for European Policy Studies begynder at blive mindre korrekt. Det glæder mig virkelig, at det er lykkedes for den ukrainske regering at stabilisere situationen. Det er fint, at arbejdsløsheden også er på vej ned, og at økonomien er i vækst. Ukraine er interesseret i at samarbejde med EU, men interessen er gensidig. EU har også interesse i, at de lande, vi grænser op til, er demokratiske.

I dag kan vi bebrejde Ukraine situationen vedrørende menneskerettigheder og grundlæggende rettigheder. Vi skræmmes af korruption og dens sammenblanding med politik. Ukraine ved imidlertid, at EU ikke vil gøre indrømmelser på dette område. Her skal vi skabe et reelt samarbejde. Endelig kan jeg ikke slutte uden at sige, at Parlamentets beslutning i sidste måned om at udskyde vedtagelsen af betænkningen var klog. I morgen vedtager vi en omfattende og velafbalanceret betænkning, som Ukraine virkelig kan nyde godt af.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI).(BG) Hr. formand! Jeg var medlem af Parlamentets delegation, der besøgte Ukraine. Jeg vendte helt ærligt tilbage med blandede følelser. Mens vi var der, så vi protester og talrige optøjer. Men vi så også nogle positive tegn. Jeg glæder mig over forfatningsdomstolens beslutning om parlamentets valgperiode, fordi den fjerner en vigtig hindring på vejen om stabilitet.

Kære kolleger, næsten en mio. mennesker af bulgarsk oprindelse bor i Ukraine. Dette betyder en mio. potentielle ambassadører for den europæiske tanke i Ukraine, som ikke har noget at gøre med og ikke er skyldige i oligarkernes magtspil. Vi skal finde en metode, så vi som led i visumpolitikken kan sikre, at disse mennesker, der sammen med deres forgængere har været afskåret fra deres hjemland i mere end 300 år, får mulighed for at rejse frit til Bulgarien og eksportere vores europæiske idealer derfra til Ukraine.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE).(LT) Hr. formand! For ikke så længe siden var Ukraine utvivlsomt foran vores andre østlige naboer med hensyn til gennemførelsen af europæiske standarder, økonomiske og juridiske reformer og den indenrigspolitiske proces. Naturligvis vækker de seneste begivenheder i landet bekymring, og derfor mener jeg, at vi virkelig skal give udtryk for denne bekymring over for vores partner Ukraine, især vedrørende de beføjelser, som Ukraines sikkerhedstjeneste har fået, og de foranstaltninger, som sikkerhedstjenesten har gennemført, hvor man forsøger at intimidere ikkestatslige organisationer og kontrollere Ukraines presse. Samtidig vil jeg gerne sige noget andet. Vi bør støtte processen frem mod Ukraines integration i Europa. Vi kan bruge politikken med stok og gulerod, men vi skal især bruge gulerod. Vi skal bringe Ukraine tættere på EU og ikke skubbe landet længere væk. Jeg mener, at Ukraines medlemskab af EU også er vores strategiske mål, og derfor skal vi finde egnede metoder til at nå dette mål.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Mirsky (S&D).(LV) Hr. formand! Jeg har et spørgsmål til alle medlemmerne. Hvorfor har vi brug for dette beslutningsforslag om Ukraine på dette tidspunkt? For at hjælpe Ukraines nye regering eller for at blande os i landets indre anliggender forud for lokalvalget og hindre dem i selv at forbedre situationen i landet? Tilsyneladende for at blande os forud for lokalvalget. I smug formulerede man en tekst, der indeholdt en holdning om, at alting i Ukraine går meget dårligt. Men de mennesker, der ønsker at skildre den virkelige situation i Ukraine i et andet lys, tager fejl. Fremover skal vi først tage korrekt stilling til fakta og på et bredere grundlag og først skrive noget bagefter. Vi skal være meget seriøse i vores konklusioner, for vi kommer til at høste, som vi har sået.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Hr. formand! Et vigtigt punkt ved dagens forhandling har været kritikken af gennemsigtigheden og integriteten ved lokalvalget den 31. oktober. Kritikken er helt rigtigt blevet rettet mod regeringens stigende indflydelse på medierne, efterretningstjenesternes politiske rolle og vedtagelsen af en ny valglov, der stiller oppositionspartierne ringere.

Ukraine er fortsat en central partner for EU. I denne forbindelse glæder jeg mig over EU's engagement i reformprocessen og demokratiseringen, som blev bekræftet på ny på mandagens topmøde. Partnerskabet med Ukraine er også naturligt for Rumænien i lyset af deres vigtige rolle i Sortehavsregionen og deres fælles udfordringer med hensyn til energisikkerhed.

Som det allerede er sket for Republikken Moldova, ventes en aftale om lokaltrafik på tværs af grænsen at blive indgået med Ukraine i henhold til EU-forordningerne. Mit land har også udtrykt sin støtte til iværksættelse af EU-handlingsplanen, der har til formål at sikre visumliberalisering for ukrainske borgere.

 
  
MPphoto
 

  Karel De Gucht, medlem af Kommissionen. – (EN) Hr. formand! Først vil jeg gerne besvare det faktuelle spørgsmål om loven om offentlige indkøb, som fru Vălean stillede.

Da loven blev vedtaget, hilste vi den velkommen. Men de efterfølgende ændringsforslag ændrede lovens kendetegn. Kommissionen følger den seneste udvikling tæt, og en ændring til det bedre er også en af betingelserne for udbetaling af vores budgetstøtte inden for energisektoren. Bortset fra dette glæder jeg mig i høj grad over den overordnede enighed om, hvordan vi skal analysere den nuværende situation i Ukraine. Dette kommer helt korrekt til udtryk i beslutningsforslaget, som vi skal stemme om i morgen.

Jeg tror virkelig, at hvis vi i Europa-Parlamentet og EU ønsker at få indflydelse på dette specifikke område, er det meget vigtigt, at der hersker generel enighed om principperne for en sådan holdning. Så jeg glæder mig over dette på Kommissionens og den højtstående repræsentants vegne.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Jeg har modtaget seks beslutningsforslag(1). Forhandlingen er afsluttet.

Afstemningen finder sted i morgen kl. 12.00.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Dan Preda (PPE), skriftlig.(RO) Jeg vil gerne erindre om, at alle lande er berettiget til at blive medlem af EU i henhold til artikel 49 i EU's traktater. Netop fordi Ukraine ønsker at blive medlem af EU på et tidspunkt, er jeg dybt bekymret over forløbet af lokalvalget i landet for nylig. Valget var ikke frit, retfærdigt eller demokratisk. Der blev foretaget ændringer af lovgivningen kort før afstemningen, og Regionspartiet blev "skubbet" op øverst på stemmesedlerne i 85 % af tilfældene, fordi oppositionspartierne blev registreret sent, og der var også andre hindringer, der stod i vejen for en retfærdig repræsentation af oppositionspartierne, og dette giver anledning til tvivl om selve det politiske systems karakter.

Som den amerikanske regering også har fremhævet, lå standarden ved lokalvalget tydeligvis under standarden ved præsidentvalget i januar. For at demonstrere deres engagement i de demokratiske værdier skal Ukraines ledere vedtage en valglovgivning, der er i overensstemmelse med internationale standarder.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), skriftlig. – (PL) Den komplicerede situation i vores østlige nabo kan ses af den meget intense diskussion, der for nyligt fandt sted her i salen. Det er rigtigt, at vi ikke kan se bort fra de uregelmæssigheder, som vi var vidne til før og efter lokalvalget for nylig, for disse uregelmæssigheder betyder, at Ukraine stadig ikke lever op til det, vi anser for den europæiske standard med hensyn til politisk kultur. Men vi er også nødt til at bemærke de positive virkninger af de forandringer, der finder sted i Ukraine, og navnlig bestræbelserne på at gennemføre økonomiske reformer, hvilket også blev bekræftet på topmødet mellem EU og Ukraine for nylig. Det er dette kompromis, der bør blive Parlamentets holdning.

 
  

(1) Se protokollen.

Seneste opdatering: 26. april 2011Juridisk meddelelse