Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2761(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0623/2010

Συζήτηση :

PV 25/11/2010 - 5
CRE 25/11/2010 - 5

Ψηφοφορία :

PV 25/11/2010 - 8.15
CRE 25/11/2010 - 8.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0447

Συζητήσεις
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή της κ. Bowles, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία (O-0131/2010 – B7-0565/2010).

 
  
MPphoto
 

  José Manuel García-Margallo y Marfil, αναπληρωτής συντάκτης.(ES) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η ισχύς των δύο κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία, ο ένας εκ των οποίων αφορά τις συμφωνίες εξειδίκευσης και ο άλλος την έρευνα και ανάπτυξη, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους. Η Επιτροπή συνέταξε δύο νομοθετικές προτάσεις: δύο προτάσεις κανονισμών που έχουν υποβληθεί στο παρόν Σώμα προς αντικατάσταση των κανονισμών που πρόκειται να λήξουν.

Υπήρξαν πολλές εξελίξεις μετά την έγκριση των αρχικών κανονισμών. Επήλθαν σημαντικές τροποποιήσεις στη νομοθεσία, ιδίως η δέσμη μέτρων του 2003 για τον εκσυγχρονισμό, εκδόθηκαν καίριες δικαστικές αποφάσεις στον εν λόγω τομέα, και η Επιτροπή αποκόμισε πολλά διδάγματα στην πράξη, γεγονός το οποίο αποτελεί εξίσου σημαντική πτυχή.

Η Επιτροπή ξεκίνησε δύο γύρους διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, στοιχείο που συνιστά ορθή πρακτική στο πνεύμα της χρηστής θέσπισης νομοθεσίας και της εξασφάλισης δημόσιας υποστήριξης. Το μείζον πλέον ερώτημα είναι το εξής: με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσει τις απαντήσεις των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο της διαβούλευσης; Θα τις λάβει υπόψη ή οι εν λόγω απόψεις θα καταλήξουν απλώς στον κάλαθο των αχρήστων; Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής θα ήθελαν ουσιαστικά να μάθουν έξι πράγματα. Ποιες είναι οι προτάσεις και οι συγκεκριμένες ιδέες που έχουν υποβάλει τα ενδιαφερόμενα μέρη και θα λάβει υπόψη η Επιτροπή κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση αυτών των κανονισμών, μεταφέροντάς τους από τη θεωρία στην πράξη;

Δεύτερον, ποια είναι η εκτίμηση της Επιτροπής όσον αφορά τις οριζόντιες συμφωνίες που δεν καλύπτονται από τους κανονισμούς απαλλαγής σχετικά με την εξειδίκευση ή την έρευνα και ανάπτυξη; Τι δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς σε αυτόν τον γύρο διαβουλεύσεων; Από τη σκοπιά της βιομηχανίας, της πραγματικής οικονομίας και της προστασίας του ανταγωνισμού, ποια θα ήταν τα πλεονεκτήματα της πρότασης περί της θέσπισης νέων κανονισμών ώστε να συμπεριλάβουν τις οριζόντιες συμφωνίες οι οποίες δεν καλύπτονται από τους δύο κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία που εξετάζουμε επί του παρόντος; Προτίθεται η Επιτροπή να καταρτίσει νέους κανονισμούς προκειμένου να τις καλύψει; Ναι ή όχι; Το ερώτημα είναι σχετικά σαφές.

Το τρίτο πρόβλημα που συζητήθηκε εις βάθος στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής είναι το θέμα της λεγόμενης «patent ambush» (ενέδρα μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας), η οποία, όπως γνωρίζει ο Επίτροπος, λαμβάνει χώρα όταν μία από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες που συμμετέχουν στη θέσπιση προτύπων αποκρύπτει πληροφορίες σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατέχει ή τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχεδιάζει να καταχωρίσει στο μέλλον. Τούτο προκαλεί σοβαρή ζημία και αναστάτωση στις εταιρείες που δεν έχουν λάβει γνώση αυτών των πληροφοριών και δεσμεύονται να ενεργούν σύμφωνα με τις καθορισμένες παραμέτρους.

Το ερώτημα εν προκειμένω είναι σχετικά συγκεκριμένο, διότι πρόκειται για περίπτωση στρέβλωσης του ανταγωνισμού και φραγμών στην εσωτερική αγορά, στοιχείο το οποίο συνιστά το θεμελιώδες αμάρτημα της ΕΕ: προτίθεται η Επιτροπή να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της «patent ambush» (ενέδρα μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας) στο πλαίσιο του νέου σχεδίου κανονισμών ή εκτιμά ότι μία συμπληρωματική ειδική νομοθεσία για τον τομέα θα ήταν απαραίτητη για να αποφευχθεί η κατάχρηση των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας; Δεσμεύεται η Επιτροπή να διασφαλίσει ένα ολοκληρωμένο, συνεκτικό νομοθετικό πλαίσιο, χωρίς εσωτερικές αντιφάσεις μεταξύ κανόνων ανταγωνισμού και ειδικής νομοθεσίας στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας;

Το τέταρτο και το πέμπτο ερώτημα αφορά την οικονομική διακυβέρνηση ή, αν προτιμάτε, τη διακυβέρνηση του ανταγωνισμού. Έχουμε μάθει ότι πρέπει να προσπαθούμε να συγκλίνουμε με άλλες αρχές ανταγωνισμού και, εν προκειμένω, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε κατά πόσον έχει χρησιμοποιήσει η Επιτροπή, στο πλαίσιο της κατάρτισης αυτών των κανονισμών, δικαστικές αποφάσεις, καθώς και τις αποφάσεις εθνικών και διεθνών αρχών.

Το τελευταίο ερώτημα άπτεται ενός θέματος που είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητο για την επιτροπή μου, και είμαι βέβαιος ότι ο κ. Schwab θα είναι σε θέση να τοποθετηθεί εν προκειμένω. Αφορά την αλυσίδα εμπορίας των ειδών διατροφής. Είναι μάλλον προφανές ότι υπάρχουν άνισοι όροι μεταξύ των παραγωγών, μεταξύ των γεωργών, αφενός, και των μεγάλων αλυσίδων, αφετέρου. Σκοπεύει η Επιτροπή να αναλάβει ενδεχομένως δράση για τη διασφάλιση ισότιμης, δίκαιης μεταχείρισης του ασθενέστερου μέρους αυτής της σύμβασης; Αυτά είναι τα ερωτήματα, κύριε Επίτροπε, στα οποία θα ήθελα να απαντήσετε με τη μέγιστη δυνατή πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια.

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον αξιότιμο βουλευτή για την παρούσα ερώτηση, διότι αφορά, πράγματι, ένα πολύ σημαντικό πεδίο αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ανταγωνιστικές εταιρείες συχνά συνεργάζονται, για παράδειγμα, στην έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή, την προμήθεια, την τυποποίηση προϊόντων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Όπως γνωρίζετε, αυτό μπορεί να είναι επωφελές για τους καταναλωτές και να συνεπάγεται χαμηλότερες τιμές, περισσότερες επιλογές και καλύτερα προϊόντα. Οι εν λόγω οριζόντιες συμφωνίες –τις ονομάζουμε οριζόντιες επειδή οι συνεργαζόμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο της αλυσίδας εφοδιασμού– μπορούν να παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανταγωνιστικές πιέσεις και σε μία μεταβαλλόμενη αγορά που καθοδηγείται από την παγκοσμιοποίηση.

Ωστόσο, ενυπάρχει επίσης ο κίνδυνος ότι αυτού του είδους οι συμφωνίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα ανταγωνισμού, για παράδειγμα, στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνούν επί του καθορισμού των τιμών, της κατανομής των αγορών ή του περιορισμού της παραγωγής. Η Επιτροπή έχει περάσει τα δύο τελευταία έτη αναθεωρώντας τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ανταγωνισμό για τις οριζόντιες συμφωνίες, με διεξοδική αξιολόγηση και ευρεία διαβούλευση. Οι νέοι κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να εγκριθούν έως τα τέλη του τρέχοντος έτους, θα είναι πολύ πιο λεπτομερείς, εύχρηστοι και σαφείς, παρέχοντας καλύτερη καθοδήγηση σχετικά με τις μορφές συνεργασίας που επιτρέπονται.

Όπως πάντα, η Επιτροπή έπρεπε να επιτύχει προσεκτική εξισορρόπηση μεταξύ των αναγκών των διαφορετικών ενδιαφερομένων φορέων. Τα δύο βασικά στοιχεία των νέων κανόνων ανταγωνισμού αφορούν τον καθορισμό προτύπων και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις απαντήσεις της δημόσιας διαβούλευσης, περίπου τα δύο τρίτα των ενδιαφερομένων φορέων υπέβαλαν παρατηρήσεις σχετικά με την τυποποίηση.

Η καθιέρωση ενός εύρυθμου συστήματος για τον καθορισμό προτύπων κρίνεται ζωτικής σημασίας για την ευρωπαϊκή οικονομία εν γένει, και, για τον τομέα της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών ειδικότερα. Οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές προάγουν ένα σύστημα καθορισμού προτύπων το οποίο χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και οδηγεί σε προβλέψιμες δαπάνες κατά τη χορήγηση άδειας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό απαιτεί προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ των αντιφατικών, ενίοτε, συμφερόντων των εταιρειών με διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα που συμμετέχουν στη διαδικασία του καθορισμού προτύπων. Στη μία άκρη του φάσματος βρίσκονται οι αμιγώς καινοτόμες εταιρείες, ενώ στην άλλη άκρη βρίσκονται οι αμιγώς παραγωγικές εταιρείες, καθεμία με διαφορετικές προτεραιότητες και ανάγκες.

Οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν τόσο την ύπαρξη επαρκών κινήτρων για περαιτέρω καινοτομία όσο και τη μεταφορά των παραδοσιακών οφελών των τυποποιήσεων προς τους καταναλωτές. Προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη αξιολόγησης των συμφωνιών για τον καθορισμό προτύπων βάσει των κανόνων ανταγωνισμού και η υπαγωγή τους στο αποκαλούμενο καθεστώς ασφαλείας («safe harbour») –ήτοι όπου θεωρείται ότι συνάδουν με τους κανόνες ανταγωνισμού– πρέπει να πληρούνται τρεις γενικές προϋποθέσεις.

Η πρώτη είναι ότι ο οργανισμός για τον καθορισμό προτύπων πρέπει να προβλέπει μία ισορροπημένη πολιτική ΔΠΙ, απαιτώντας την καλόπιστη κοινοποίηση των συναφών ΔΠΙ, και μια δέσμευση για τη χορήγηση αντίστοιχης άδειας με δίκαιους, λογικούς και χωρίς διακρίσεις όρους. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι η διαδικασία καθορισμού προτύπων πρέπει να είναι ανοικτή και διαφανής, ώστε να είναι ανοικτή και η συμμετοχή για όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες. Η τρίτη προϋπόθεση συνίσταται στο ότι η διαδικασία του καθορισμού προτύπων πρέπει επίσης να είναι διαφανής κατά τέτοιον τρόπο ώστε να διασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι σε θέση να ενημερώνονται σχετικά με επικείμενα, εν εξελίξει και ολοκληρωμένα έργα.

Αναφερθήκατε εξίσου στις «patent ambushes» (ενέδρες μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας). Η εμπειρία υποθέσεων, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ, καταδεικνύει ότι η «patent ambush» (ενέδρα μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας) μπορεί να αποτελέσει πραγματικό πρόβλημα, εμποδίζοντας τον βιομηχανικό κλάδο να προβαίνει σε συνειδητές επιλογές όσον αφορά τις πιθανές δαπάνες για τις τεχνολογίες που επιλέγονται στο πλαίσιο του προτύπου. Η προσέγγιση της Επιτροπής έγκειται στην παροχή κινήτρων στους αρμόδιους οργανισμούς για τον καθορισμό προτύπων, προκειμένου να διαθέτουν σαφείς κανόνες σχετικά με την κοινοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αυτό δεν εξαλείφει τελείως τον κίνδυνο, αλλά τουλάχιστον τον μειώνει.

Αντιθέτως, για τις συμφωνίες Ε&Α, στις οποίες ο αριθμός των μερών είναι περιορισμένος –συχνά μόνο δύο–, η δημόσια διαβούλευση κατέδειξε ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη θεώρησαν ότι δεν υπάρχει, στην πράξη, πραγματικό πρόβλημα με την «patent ambush» (ενέδρα μέσω διπλώματος ευρεσιτεχνίας), καθόσον τα μέρη έχουν το κίνητρο να επιφέρουν καινοτομίες στην αγορά και οιαδήποτε πιθανά προβλήματα μπορούν να επιλυθούν εκ των προτέρων μεταξύ των μερών με τη χρήση συμβατικών μέσων.

Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, τούτη μπορεί να ευνοήσει τον ανταγωνισμό, εφόσον παρέχει τη δυνατότητα στις εταιρείες να συλλέγουν γενικά στοιχεία για την αγορά τα οποία τους επιτρέπουν να εξυπηρετούν καλύτερα τους πελάτες. Ωστόσο, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες η ανταλλαγή πληροφοριών για την αγορά ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί με εσφαλμένο τρόπο, για παράδειγμα, όταν οι εταιρείες χρησιμοποιούν ευαίσθητες πληροφορίες ενόψει του συντονισμού της συμπεριφοράς τους. Ανταποκρινόμενες στην ισχυρή απαίτηση των ενδιαφερομένων φορέων, οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο θεσπίζονται οι γενικές αρχές για την αξιολόγηση της ανταλλαγής πληροφοριών στον ανταγωνισμό.

Το τελευταίο ερώτημα που έθεσε το Κοινοβούλιο αφορούσε το ζήτημα της αγοραστικής δύναμης των συνεταιρισμών. Η Επιτροπή εμμένει στην πεποίθησή της ότι οι όμιλοι κοινών αγορών μεταξύ μικρών λιανοπωλητών μπορούν να αποβούν επωφελείς για τον ανταγωνισμό, ιδίως έναντι μεγάλων προμηθευτών. Οι οριζόντιες κατευθυντήριες γραμμές περιελάμβαναν, ήδη από το 2000, θετική αξιολόγηση για αυτήν τη μορφή συνεργασίας έως ορισμένα ποσοστά επί του μεριδίου της αγοράς. Σε συνέχεια της διαδικασίας επανεξέτασης που ανέλαβε, η Επιτροπή προτείνει να θεωρείται ότι οι συμφωνίες προμήθειας συνάδουν με τους κανόνες ανταγωνισμού, υπό την προϋπόθεση ότι το μερίδιο αγοράς των συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 20%. Μολαταύτα, η Επιτροπή γνωρίζει επίσης ότι οι διεθνείς αγοραστικές συμμαχίες μεταξύ μεγάλων λιανοπωλητών μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, δεδομένου ότι τα ζητήματα εξετάζονται στο πλαίσιο των εργασιών της Επιτροπής σχετικά με τη βελτίωση της λειτουργίας του εφοδιασμού τροφίμων.

 
  
MPphoto
 

  Arturs Krišjānis Kariņš , εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (LV) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κανείς από εμάς δεν θέλει να πληρώνει υπέρ το δέον για πράγματα των οποίων δεν γνωρίζει καν την πραγματική αξία. Ομοίως, δεν θέλουμε να πληρώνουμε υπερβολικά ποσά συνεπεία κάποιας ανέντιμης συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, η πολιτική ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ως στόχο αναξιόπιστες επιχειρήσεις. Κατά την άποψή μου, η ρύθμιση της οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων αποτελεί έναν από τους τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή επιλύει επιτυχώς το πρόβλημα του ανταγωνισμού σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις συνεργάζονται σε τομείς όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η πλήρης αξιοποίηση του όγκου παραγωγής, η κατανομή των κοινών αγαθών και η τυποποίηση. Η εστίαση των νέων κανονισμών σχετικά με την επιχειρηματική συνεργασία στο ζήτημα της τυποποίησης είναι ευπρόσδεκτη. Θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις και τους επιχειρηματικούς κλάδους να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που επιθυμούν να χρησιμοποιούν. Κάθε πρότυπο απαρτίζεται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κατοχυρώνονται από εφευρέτες και επιχειρήσεις. Η θέσπιση ενός προτύπου προϋποθέτει την γνωστοποίηση της συγκεκριμένης τεχνολογικής λύσης που προτείνεται, καθώς και το ύψος της αμοιβής που επιθυμεί να εισπράξει ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για τη χρήση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να στηρίξουμε έναν μηχανισμό στον οποίο όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής ενός προτύπου είναι απολύτως ενήμερα για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκάστοτε εφεύρεσης και για το αντίτιμο που πρόκειται καταβάλουν ενόψει της χρήσης του αντίστοιχου διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Θέλουμε να προβαίνουμε σε τεκμηριωμένες επιλογές στην καθημερινή μας ζωή, και, επομένως, είναι απολύτως εύλογο για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σημαντικά κεφάλαια στην ανάπτυξη και την παραγωγή νέων τεχνολογιών υψηλής προστιθέμενης αξίας να θέλουν εξίσου να προβαίνουν σε ανάλογες επιλογές. Κατά τη γνώμη μου, αυτοί οι νέοι κανόνες σχετικά με την οριζόντια συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων θα ευνοήσουν, τουλάχιστον εν μέρει, τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μην καταβάλλουν υπέρογκα ποσά για τη χρήση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

 
  
MPphoto
 

  Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(ES) Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ο ανταγωνισμός δεν βρίσκεται στον αντίποδα της συνεργασίας. Υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στο ίδιο επίπεδο αγοράς και είναι ανταγωνιστικές και σύμμορφες προς την αρχική πηγή δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για λόγους ασφάλειας του δικαίου, και δεδομένης της πολυπλοκότητας του θέματος και των ισορροπιών που πρέπει να επιτευχθούν, οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα ώστε να καθορίζουν ποιες οριζόντιες συμφωνίες παραβιάζουν τις απαγορεύσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη και περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Η παρούσα συγκυρία είναι κρίσιμη, διότι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις οριζόντιες συμφωνίες θεσπίστηκαν προ δεκαετίας και οι κανονισμοί απαλλαγής κατά κατηγορία για τις συμφωνίες εξειδίκευσης και τις συμφωνίες καινοτομίας και ανάπτυξης λήγουν στο τέλος του τρέχοντος έτους. Κατά συνέπεια, η Ένωση πρέπει να επικαιροποιήσει τα εν λόγω μέσα αμελλητί, και δεν έχει την πολυτέλεια να παρουσιάζει ένα νομοθετικό κενό που προκαλεί αμφιβολίες, αβεβαιότητες και παράλυση στις δραστηριότητες των επιχειρήσεών μας.

Κάτι τέτοιο θα αποτελούσε αβάστακτη τροχοπέδη για την οικονομία μας και θα αποτελούσε ένδειξη τεράστιας ανευθυνότητας στο πλαίσιο μιας κρίσης που απαιτεί πρωτοβουλίες οι οποίες θα συνδράμουν στην επανέναρξη και την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, δεδομένου ότι το χρονοδιάγραμμα επανεξέτασης παρατάθηκε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, πρέπει να παράσχουν στην ευρωπαϊκή βιομηχανία μέτρα για την αντιμετώπιση των μειζόνων αλλαγών που πρόκειται να λάβουν χώρα στο διεθνές οικονομικό προσκήνιο κατά τα προσεχή έτη.

Πριν από μερικούς μήνες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε, υπό την ισπανική Προεδρία, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία αποτελεί αταλάντευτη δέσμευση υπέρ μιας ενοποιημένης κοινωνίας που βασίζεται στη γνώση και την καινοτομία. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να προάγει την ανάπτυξη μιας έξυπνης, συνεκτικής οικονομίας, ικανής να συνδέει επιχειρηματικά δίκτυα και να αξιοποιεί τις συνέργειες μεταξύ των επιχειρήσεων, μέσω συμφωνιών που προωθούν την τυποποίηση, την εξειδίκευση, την έρευνα και την ανάπτυξη προς όφελος των ευρωπαίων καταναλωτών, αλλά και μέσω συμφωνιών που συμβάλλουν στην από κοινού παραγωγή, την προμήθεια, την εμπορία και την προώθηση συνεταιρισμών και ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υποστηρίζουμε τη χρήση αυτής της δέσμης πρωτοβουλιών από την Επιτροπή για την ενίσχυση της αποδοτικότητας, την προώθηση της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, την παροχή οφελών στους τελικούς καταναλωτές και, εν ολίγοις, για τη βελτίωση της συνολικής ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεών μας.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Goulard, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κυρία Πρόεδρε, διατυπώθηκαν πολλές απόψεις, ιδίως από τους συναδέλφους βουλευτές κκ. García-Margallo y Marfíl και Sánchez Presedo, σχετικά με τον δυναμισμό των συζητήσεων που πραγματοποιήσαμε στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, καθώς και σχετικά με την ανάγκη άμεσης έγκρισης εκθέσεων, όπως μόλις ανέφερε ο κ. Sánchez Presedo, προκειμένου να διευκρινισθεί το πεδίο δραστηριοτήτων των επιχειρήσεών μας. Θα περιορισθώ σε δύο παρατηρήσεις, οι οποίες είναι μάλλον πιο γενικού και πολιτικού χαρακτήρα.

Καταρχάς, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, η κρίση ανάγκασε τους ανθρώπους να περιορισθούν και προκάλεσε εθνικιστικούς και προστατευτικούς πειρασμούς. Ως εκ τούτου, στο Κοινοβούλιο εστιάζουμε ιδιαίτερα την προσοχή μας σε ό,τι αφορά τον σεβασμό της εσωτερικής αγοράς και την αποφυγή του κατακερματισμού της. Εν προκειμένω, εγείρεται μια πρόκληση – διακρίνω ορισμένους συναδέλφους από την αρμόδια επιτροπή να γνέφουν καταφατικά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, και γνωρίζουμε ότι ο Επίτροπος κ. Barnier εργάζεται προς αυτήν την κατεύθυνση, στηρίζοντας την έκθεση του κ. Monti. Η Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη πιστεύει πραγματικά στην άμιλλα που προάγει την καινοτομία.

Ωστόσο, πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανταγωνίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο, και ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και, πάνω από όλα, για την έρευνα και την ανάπτυξη, να δημιουργηθούν γέφυρες, και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ο ανταγωνισμός δεν μετατρέπεται σε αμοιβαία καταστροφή, προς όφελος των επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται σε άλλες περιοχές του πλανήτη και οι οποίες, επιπροσθέτως, δεν επιδίδονται πάντα σε απολύτως θεμιτό ανταγωνισμό έναντι των ανταγωνιστών τους. Για εμάς, λοιπόν, κρίνεται καίριας σημασίας η εξεύρεση ενός μέσου για την αποφυγή των καταχρήσεων του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, επιτρέποντας, ταυτόχρονα, τον ανταγωνισμό και διασφαλίζοντας, φυσικά, τον σεβασμό των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, όπως αναφέρθηκε. Όπως είθισται, αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη μιας πολύ λεπτής ισορροπίας.

Ολοκληρώνοντας, τέλος, θα ήθελα να τονίσω με ιδιαίτερη έμφαση ότι συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κ. García-Margallo y Marfíl σχετικά με τον ανταγωνισμό στον τομέα των ειδών διατροφής. Στην Ευρώπη επικρατεί μια πολύ παράξενη κατάσταση, στο πλαίσιο της οποίας εξετάζουμε τον ανταγωνισμό πολύ διεξοδικά σε ορισμένους τομείς και πολύ λιγότερο διεξοδικά σε κάποιους άλλους. Είναι σαφές ότι η έλλειψη αναλογίας μεταξύ του αριθμού των παραγωγών και του αριθμού των αγοραστών προκαλεί προβλήματα ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, με χαροποιεί, κύριε Επίτροπε, το γεγονός ότι συνταχθήκατε συναφώς με την άποψη του κ. García-Margallo y Marfíl.

 
  
MPphoto
 

  Andreas Schwab (PPE). (DE) Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, επιτρέψτε μου να συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων βουλευτών και να επικροτήσω, πάνω από όλα, το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπεριλαμβάνει, σε πρώιμο στάδιο, τον επιχειρηματικό κόσμο, τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επανεξέταση των κανόνων σχετικά με τις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας· άλλωστε, η ισχύς όλων των υφιστάμενων κανονισμών απαλλαγής αναμένεται να λήξει στο τέλος του έτους. Πιστεύω ότι το σχέδιο του Μαΐου 2010 περιέχει ορισμένες σημαντικές αλλαγές, ιδίως στους τομείς των προτύπων και της ανταλλαγής πληροφοριών, όπως ήδη συζητήθηκε. Αμφότερα τα στοιχεία θα επιφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και σαφέστερους κανόνες για τις επιχειρήσεις, κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη συμμόρφωση. Γνωρίζουμε ήδη ότι η συμμόρφωση στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά αποτελεί μια αρχή που πρέπει να τηρείται από όλες τις επιχειρήσεις.

Ο ανταγωνισμός και η καινοτομία συνιστούν βασικά στοιχεία για την οικονομία μας, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να προσαρμόσουμε τους κανόνες του 2009 στη σημερινή μας κατάσταση και να θεσπίσουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την προώθηση της συμμόρφωσης και της εφαρμογής του νόμου περί του ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς. Αυτός είναι, εξάλλου, και ο λόγος για τον οποίο η παρούσα κοινοβουλευτική ερώτηση έτυχε της υποστήριξης τόσο ευρείας πλειοψηφίας στην επιτροπή, κάτι που επικροτώ θερμά. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με την παρατήρηση που μόλις διατυπώσατε: το γεγονός ότι οι συμφωνίες προμήθειας των μεγάλων, διεθνών αλυσίδων καταστημάτων μπορούν να χαρακτηρισθούν ως συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας. Στην περυσινή ανακοίνωση σχετικά με τη λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων στην Ευρώπη, επεκρίνατε δριμύτατα την ισχύ της ζήτησης, αλλά τώρα φαίνεται να την αντιμετωπίζετε πολύ θετικά. Μόλις δηλώσατε ότι επικροτείτε τη συνεργασία μεταξύ μικρών λιανοπωλητών, υπό την προϋπόθεση ότι οι συμφωνίες προμήθειας είναι της τάξεως ενός μεριδίου αγοράς έως 20%. Το ερώτημα που θα ήθελα να σας υποβάλω είναι το εξής: ποιος είναι ο λόγος για αυτήν την αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης εν προκειμένω των οριζόντιων συμφωνιών προμήθειας; Τι σας ώθησε σε αυτήν τη μεταστροφή;

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να επικροτήσω και εγώ τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία. Ο στόχος τους είναι η αποσαφήνιση των όρων για την εξασφάλιση απαλλαγών, την αναπροσαρμογή των περιορισμών και την παροχή πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση τόνισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία στους εν λόγω τομείς, καθώς και για τη θέσπιση ενός κοινού οικονομικού ρυθμιστικού πλαισίου σε διεθνές επίπεδο.

Πρέπει επίσης να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ανταγωνισμό σε τακτικότερη και παγκόσμια βάση, όπως και το ενδεχόμενο εδραίωσης παγκόσμιας διακυβέρνησης στον εν λόγω τομέα.

Ο εκσυγχρονισμός των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών προάγει την καινοτομία και συμβάλλει στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί ανάλυση επί των δυνατοτήτων θέσπισης, κατά περίσταση, κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία για άλλους τύπους οριζόντιων συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 

  Paul Rübig (PPE).(DE) Κυρία Πρόεδρε, εκτιμώ ότι μπορούμε να οργανώσουμε τον ανταγωνισμό μέσω της θέσπισης ενιαίων κανόνων, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρομαι να μάθω ποιες επιλογές διαθέτουμε στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, ιδίως στον τομέα της αδειοδότησης συχνοτήτων, προκειμένου να μπορέσουμε να ρυθμίσουμε τις δημοπρασίες ή τους αποκαλούμενους «διαγωνισμούς ομορφιάς» στις διαδικασίες των τηλεπικοινωνιών. Άλλωστε, οι νέες τεχνολογίες που είναι πλέον διαθέσιμες με τα δίκτυα τέταρτης γενιάς θα ανοίξουν πραγματικά ένα νέο, ευρύτατο φάσμα δυνατοτήτων.

Ταξιδεύοντας σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διαπιστώνει κανείς ότι παραμένουν ίδιες πολλές από τις τιμές που προβάλλονται στην οθόνη του τηλεφώνου του. Σχεδιάζετε ενδεχομένως να τονώσετε περαιτέρω τον ανταγωνισμό στον τομέα της περιαγωγής; Με ποιον τρόπο θα μπορέσει η περιαγωγή να αποτελέσει, κατά την κρίση σας, αντικείμενο υγιούς ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά, και πώς μπορείτε να διασφαλίσετε ότι οι τιμές δεν θα διογκώνονται κατά τη διέλευση των γεωγραφικών συνόρων;

 
  
MPphoto
 

  Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κυρία Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα υπόχρεος στους αξιότιμους βουλευτές για την παρούσα συζήτηση, διότι μας βοηθά να προετοιμάσουμε το έδαφος για αυτές τις πολύ σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα δραστηριοποιούνται οι εταιρείες μας στο μέλλον. Συμφωνώ απολύτως με όλους όσοι απευθύνουν έκκληση για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, καθόσον μόνον ο θεμιτός ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε θεμιτές πρακτικές και, φυσικά, σε πραγματικές και όχι συμφωνημένες τιμές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες της Ευρώπης: με ποιον τρόπο θα δημιουργήσουμε πρόσφορες συνθήκες ώστε να είμαστε σε θέση να επιτύχουμε θετικά αποτελέσματα, αποκλείοντας, ωστόσο, το ενδεχόμενο των συμφωνημένων τιμών στην αγορά.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εξετάζουμε όλους τους πιθανούς τρόπους επίτευξης λύσης, βάσει της οποίας οι τιμές για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας δεν θα είναι υπερβολικά υψηλές. Από τη σχετική συζήτηση επί του θέματος, γνωρίζετε πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι αυτό. Σας δηλώνω ειλικρινώς ότι είμαστε εξαιρετικά δυσαρεστημένοι στην Επιτροπή για την καθυστέρηση εν προκειμένω –αδυνατούμε επί μακρόν να καταλήξουμε σε κατάλληλη λύση για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας– διότι η εξεύρεση λύσης θα δημιουργούσε αναμφίβολα τις προϋποθέσεις για ένα άλμα προόδου όσον αφορά τον τρόπο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τον τρόπο βελτίωσης και σαφούς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον τομέα της προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε διεθνές επίπεδο.

Η ασφάλεια του δικαίου και το νέο νομικό πλαίσιο αποτελούν δύο πολύ σημαντικά ζητήματα στα οποία εστιάσαμε την προσοχή μας κατά την κατάρτιση των προτάσεών μας. Πραγματοποιήσαμε δε λίαν εκτεταμένες δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με αυτό το ζήτημα. Υποβλήθηκαν 190 προτάσεις και συμμετείχαν ενδιαφερόμενοι φορείς από τον βιομηχανικό κλάδο, νομικές εταιρείες, ακαδημίες και κυβερνήσεις, και εκτιμούμε, συνεπώς, ότι θα έχουμε κατορθώσει να επιτύχουμε την κατάλληλη ισορροπία έως ότου καταλήξουμε στα τελικά μας συμπεράσματα.

Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για την έμφαση που αποδόθηκε στη σημασία της στρατηγικής ΕΕ 2020, διότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να βελτιώσουμε και να τροποποιήσουμε το πλαίσιο εντός του οποίου δραστηριοποιούνται οι εταιρείες, να εξετάσουμε πώς θα δημιουργήσουμε θετικό, πρόσφορο περιβάλλον ώστε να μπορέσουν να ακμάσουν οι εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης και οι εταιρείες που συμμετέχουν στην καινοτομία, αλλά και πώς θα μπορούσαν οι εν λόγω εταιρείες να προσδώσουν περαιτέρω προστιθέμενη αξία στις ευρωπαϊκές οικονομίες, καθώς και πώς θα δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για την παραμονή τους στην Ευρώπη και την αποφυγή αναζήτησης ευκαιριών εκ μέρους τους για την παραγωγή των προϊόντων τους κάπου αλλού.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία στα οποία η Επιτροπή, και οι συνάδελφοί μου, ιδίως οι Επίτροποι κ. Almunia και κ. Barnier, έδωσαν ιδιαίτερη προσοχή στο πλαίσιο της «Πράξης για την ενιαία αγορά». Διότι, χάρη στην ενιαία αγορά, μας προσφέρονται πλέον νέες ευκαιρίες ώστε να αναπτύξουμε νέες δυνατότητες, να ανοίξουμε νέους ορίζοντες και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις οι οποίες θα αποβούν σημαντικές για την επίτευξη πραγματικά αξιόλογης προόδου, ιδίως στους τομείς Ε&Α.

Επανερχόμενος στα συγκεκριμένα ερωτήματα του κ. Schwab, ο οποίος επεσήμανε ορισμένες διαφορές στην προσέγγιση της Επιτροπής για το συγκεκριμένο ζήτημα της αλυσίδας μικρών προμηθευτών έναντι της αλυσίδας μεγάλων εταιρειών, καταλήξαμε στο συμπέρασμα, μετά από μία πολύ σοβαρή διαδικασία επανεξέτασης και εξαιρετικά εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, με τα κράτη μέλη, ότι η προσέγγιση που υποστηρίζουμε επί του παρόντος ανταποκρίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην τρέχουσα κατάσταση, στα υφιστάμενα στοιχεία που έχουμε λάβει, και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο προτείνουμε πλέον αυτήν τη γραμμή δράσης για το μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Έχω λάβει μία πρόταση ψηφίσματος(1) που κατατέθηκε, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού.

Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σήμερα, Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010, στις 12.00.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.30 και επαναλαμβάνεται στις 12.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. GIANNI PITTELLA
Αντιπροέδρου

 
  

(1) Βλ. Συνοπτικά Πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαΐου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου