Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2966(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0646/2010

Keskustelut :

PV 25/11/2010 - 12.3
CRE 25/11/2010 - 12.3

Äänestykset :

PV 25/11/2010 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0450

Puheenvuorot
Torstai 25. marraskuuta 2010 - Strasbourg EUVL-painos

12.3. Burma – vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Esityslistalla on seuraavana keskustelu seitsemästä päätöslauselmaesityksestä Burmasta, maassa pidetyistä vaaleista ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapautuksesta(1).

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, laatija. – (FR) Arvoisa puhemies, joskus uutiset ovat hyviä, vaikka kyseessä olisikin hätätilanne. Siksi haluan kaikkien muistavan tunteen, joka meidät valtasi, kun katsoimme Aung San Suu Kyin vapautusta televisiosta. On totta, meillä on erityinen yhteys tähän uskomattomaan naiseen, joka voitti yhden ensimmäisistä Saharov-palkinnoista vuonna 1990 ja joka on yli 20 tai 21 vuoden aikana viettänyt elämästään lähes 15 vuotta vankilassa. Hän on esimerkki poliitikkonaisesta, joka voi jatkaa elämäänsä Burman kaltaisessa vaativassa valtiossa vapaana ja kapinoiden. Se on ainutlaatuista.

Emme saa tämän tapahtuman takia unohtaa, että hänen vapautensa on epävakaalla pohjalla. Hänet on jo aiemmin vapautettu ja pantu sitten takaisin kotiarestiin. Emme saa myöskään unohtaa, että Burmassa äskettäin pidetyt vaalit olivat todellisuudessa farssi, parodia demokratiasta. Ennen vaaleja hyväksyttiin lakeja, joilla kumottiin ilmaisunvapaus. Jotkut ihmiset, kuten munkit, eivät saaneet äänestää. Burmassa on nykyisin edelleen 22 000 mielipidevankia, ja se on yksi maailman hirvittävimmistä diktatuureista.

Tämän takia pyydämme Burman viranomaisia kunnioittamaan kokoontumisvapautta ja ilmaisunvapautta ja vapauttamaan poliittiset vangit. Luotamme myös siihen, että tämä ainutlaatuinen nainen, jonka odotamme tapaavamme Euroopan parlamentissa tai jonka luona vierailemme, jos hän ei voi vastaanottaa Saharov-palkintoaan, tukee edelleen vapautta kyseisessä hajanaisessa valtiossa.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, Aung San Suu Kyi vapautettiin kotiarestista 13. marraskuuta, alle viikon kuluttua kiisteltyjen kansallisten vaalien järjestämisestä. Hän oli viimeisten 21 vuoden aikana ollut 15 vuotta käytännössä vangittuna demokratiaa tukevien aatteidensa takia.

Kuten eräs iranilainen nainen toteaa elokuvassa The Green Wave, kun hänet vapautetaan Teheranissa sijaitsevasta Evin-vankilasta: "Sillä hetkellä kun astuin ulos, tajusin, että olin vain siirtynyt pienestä vankilasta isompaan vankilaan; vankilaan, jota kutsutaan Iraniksi".

Ihmisten ei pitäisi elää pienissä tai suurissa vankiloissa aatteidensa takia. EU edistää ja tukee suurempia oikeuksia ja vapauksia kaikille Burman kansalaisille ja on edelleen huolissaan Aung San Suu Kyin hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, koska hän on valtion turvallisuuspalvelun valvonnassa.

Hänen vapauttamisen, tämän kunnioitettavan teon luonnollisena seurauksena on laajennettava kaikkien ihmisten oikeuksia, joita on järjestelmällisesti poljettu vuoden 2008 perustuslailla ja sotilasjuntalla. Hallinnot käyttävät tässä kuussa Burmassa pidettyjen vaalien kaltaisia vaaleja – vaikka ne järjestettäisiin pelon ja sorron ilmapiirissä – usein perustana väitteille omasta oikeutuksestaan ja siitä, että maassa vallitsee demokratia. Mikä tahansa hallitus saa oikeutuksensa huolehtiessaan kansalaistensa hyvinvoinnista, eikä demokratiassa ole kyse pelkästään ”yksi henkilö, yksi ääni” -periaatteesta. Demokratia perustuu demokraattisiin toimielimiin, hyvään hallintotapaan, oikeusvaltioperiaatteisiin ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan, laatija.(PL) Arvoisa puhemies, kaikki ne, jotka uskottelivat itselleen, että 7. marraskuuta pidetyt niin sanotut vaalit – jotka olivat farssi – edistäisivät demokratiaa Burmassa, ovat varmasti pettyneitä. On totta, että viikon kuluttua vaaleista Nobelin rauhanpalkinnon voittaja Aung San Suu Kyi vapautettiin. Mikään ei kuitenkaan viittaa siihen, että sama kohtalo odottaisi valtion muita poliittisia vankeja, joita on yhteensä yli kaksituhatta. Itse asiassa saimme useita päiviä sitten tiedon, että Burmassa valtaa pitävä sotilasjuntta oli keskeyttänyt yhdeksän uuden lehden julkaisemisen, mikä rajoittaa jo entisestään rajallista sanavapautta kyseisessä valtiossa.

Tämän takia kansainvälisen yhteisön on lisättävä painostusta. Ennen kaikkea Euroopan unionin on jatkettava Kiinan painostamista, koska ilman Kiinaa valtaapitävä Burman juntta ei pysy vallassa. Haluan lopuksi kiittää parlamentin puhemiestä Jerzy Buzekia siitä, että hän on kutsunut Aung San Suu Kyin ensi kuussa Strasbourgissa pidettävään Saharov-palkintoseremoniaan.

 
  
MPphoto
 

  Barbara Lochbihler, laatija.(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kuvat Burman oppositiojohtajasta Aung San Suu Kyistä hänen vapauduttuaan kotiarestista ovat vielä tuoreina mielissämme. Niissä näytettiin ihminen, jota vuosien eristys ei ole lannistanut. Niiden perusteella ei ole epäilystäkään siitä, että hän puhuu kotimaassaan demokraattisen muutoksen puolesta myös jatkossa. Kaikki askeleet demokratisoinnin ja erittäin ongelmallisen ihmisoikeustilanteen parantumisen suuntaan on otettava vastaan myönteisinä.

Tie ei kuitenkaan ole helppo. Burmassa tällä hetkellä voimassa olevalla perustuslailla, joka annettiin epädemokraattisten vaalien jälkeen, presidentti asetetaan lain yläpuolelle ja ihmisoikeusrikkomuksiin aiemmin syyllistyneille taataan koskemattomuus. Euroopan unionin on arvosteltava tätä jyrkästi, samoin kuin jatkuvia vakavia ihmisoikeusrikkomuksia etnisiä vähemmistöjä kohtaan. Heidät ajetaan toistuvasti pois omilta mailtaan ja pakotetaan orjatyöhön, ja useita lapsia on värvätty lapsisotilaiksi.

Meidän on ponnisteltava entistä lujemmin, jotta sellaiset Kiinan ja Intian kaltaiset valtiot otetaan mukaan toimintaan, joilla on merkittävää vaikutusvaltaa Burman hallitukseen. Meidän on kannustettava heitä käyttämään vaikutusvaltaansa Burman kansalaisten etujen mukaisesti. Niiden on pantava täytäntöön lupaukset, jotka ne ihmisoikeuksien osalta tekivät ratifioidessaan ASEANin peruskirjan. Kyseisessä peruskirjassa jäsenvaltioita kehotetaan toteuttamaan toimia järjestelmällisten ihmisoikeusrikkomusten torjumiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, laatija. – (PT) Arvoisa puhemies, aloittakaamme vaaleista. Kuten tiedämme ja kuten jo aiemmin täällä parlamentissa mainittiin, vaalit on järjestetty pelon ja pelottelun ilmapiirissä. Ne olivat perinpohjainen farssi, eikä niillä ollut mitään muuta merkitystä kuin saada sotilasjuntta näyttämään siviilien puolustajalta. Useat ihmiset eivät saaneet äänestää. Tuhannet burmalaiset – sotilasjuntan samojen kenraalien mukaan tuhat – ovat paennut Thaimaahan, jossa asuu jo entisestään 100 000 burmalaista ja jossa vaara aseelliseen yhteenottoon Burman rajalla on nyt entistä suurempi. On siis syytä muistaa, että vaikka olemme iloisia ja toiveikkaita Aung San Suu Kyin vapauttamisesta, koska meillä on nyt mahdollisuus tavata tämä uskomaton nainen, kuten jo aiemmin mainittiin, ja saada hänet vierailulle tänne parlamenttiin, emme voi jättää huomiotta tärkeintä Burmaan liittyvää asiaa eli kokonaisen kansan ja yli 2 000 poliittisen vangin vapauttamista tai pelottelun ja pelon yleisen ilmapiirin muuttamista.

Euroopan unionin ei tämän takia pidä toimia huolimattomasti. Tarvitsemme paljon huomiota, keskittymistä ja jääräpäisyyttä – emme saa missään nimessä vajota itsetyytyväisyyteen. Tässä yhteydessä on mielestäni syytä todeta, että tiettyjen jäsenvaltioiden on oltava tiukempia ja ennen kaikkea edistettävä ihmisoikeuksia johdonmukaisemmin. Useat jäsenvaltiot jatkavat Burmassa liiketoimintaa, joka on saatettava yhdenmukaiseksi EU:n ihmisoikeussitoumusten kanssa. Muistelen esimerkiksi, että öljy-yhtiö TOTALin toiminta Burmassa muodostaa seitsemän prosenttia Burman juntan talousarviosta. Parlamentti keskittyy ja toimii yhtenäisesti tässä asiassa, ja toivon, että myös komissio ja jäsenvaltiot jatkavat tämän toimintatavan mukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt, laatija.(DE) Arvoisa puhemies, puhun itseni ja kollegani Laima Liucija Andrikienėn puolesta. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Saharov-palkinnon saajamme on vapautettu. Emme kuitenkaan saa unohtaa, että Burman sotilasdiktatuurissa pidetään kauhistuttavissa oloissa vielä ainakin 2 200:aa muuta poliittista vankia. Kuten aiemmin todettiin, koko maa on kuin avovankila. Siksi meidän on nyt oltava erittäin kriittisiä ja valppaita. Oliko tässä kaikessa kyse vain näennäisestä teosta vai ovatko törkeästi manipuloidut vaalit paljastaneet hallinnon oikean luonteen? Meidän on nyt hyödynnettävä kaikki käytettävissä olevat keinot muutoksen painostamiseksi. Muutos voidaan katsoa tulikokeeksi. Meidän on vaadittava, että Saharov-palkinnon saajan on annettava matkustaa tänne joulukuussa hakemaan palkintonsa 20 vuoden viiveellä ja että hänen on annettava palata kotimaahansa ilman häirintää. Vasta sitten meillä on syytä toivoa, että asiat muuttuvat ihmisille, jotka ovat kärsineet korruptoituneessa sosiaalisessa diktatuurissa jo vuosikymmenien ajan.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, PPE-ryhmän puolesta.(RO) Arvoisa puhemies, haluan itsekin aluksi esittää tyytyväisyyteni siihen, että Burman oppositiojohtaja Aung San Suu Kyi on vapautettu usean vuoden kotiarestin jälkeen. Haluan myös esittää toiveikkuuteni siitä, että hänen vapautuksensa jälkeen vapauteen pääsevät myös kaikki yli 2 000 poliittista vankia, koska – kuten Bernd Posselt totesi – muuten teko on meille vain näennäinen ele.

Minun on myös kerrottava teille, että haluan meidän tukevan Aung San Suu Kyitä hänen puolueensa, kansallisen demokratialiiton, uudelleenjärjestämisessä. Puolue hajotettiin toukokuussa laittomasti. Hänen urakkansa on valtava. Siksi katson, että ulkomaista painostusta on jatkettava, koska sotilasjuntta ei ole sitoutunut demokratisointiin, vaan kulkee täysin vastakkaiseen suuntaan, ottaen huomioon, että marraskuussa järjestetyt vaalit eivät olleet vapaat tai oikeudenmukaiset. Siksi katson, että emme saa kääntää huomiotamme tältä alueelta.

 
  
MPphoto
 

  David Martin, S&D-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, olen ilahtunut Euroopan unionin tasolla osoitetusta yhtenäisyydestä Burman asiassa. Olen lukenut neuvoston lausunnon, Catherine Ashtonin lausunnon ja meidän oman puhemiehemme lausunnon. Pahasti puutteelliset Burman vaalit eivät ole hämänneet ketään; kaikki ovat tyytyväisiä Aung San Suu Kyin vapauttamiseen kotiarestista, mutta kaikki ovat myös tuominneet sen, että muita vapauksia ei vieläkään kunnioiteta.

Arvoisa puhemies, jos me pelaamme korttimme oikein, nämä vaalit saattavat – ja painotan sanaa "saattavat" – olla uusi alku Burmassa. Jos – kuten muut kollegat ovat todenneet – me voimme nyt vakuuttaa juntan vapauttamaan kaikki poliittiset vangit, jos me voimme vakuuttaa juntan antamaan Aung San Suu Kyille täydellisen vapauden sekä liikkumisen että julkisten poliittisten lausuntojen osalta ja jos Burman uusi parlamentti ja hallitus alkavat kohentaa maan ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia ja kohentaa Burman kansalaisten yhteiskunnallisia ja taloudellisia oloja, ehkä sitten, muutaman vuoden kuluttua, toimielimemme saavat riittävät perusteet neuvotella ja tehdä yhteistyötä Burman hallinnon kanssa ja voivat varmistaa maalle paremman tulevaisuuden.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, ECR-ryhmän puolesta. – (PL) Arvoisa puhemies, tilanne on se, että viranomaiset ovat vapauttaneet erään erittäin tunnetun henkilön ikään kuin näyttääkseen maailmalle, että kyseinen maa on demokraattinen, että se on käännytetty noudattamaan ihmisoikeuksia, vaikka pintaa syvemmällä ei ole tapahtunut mitään; ei mitään aitoja, kouraantuntuvia muutoksia. Tilanne on yhtä teatteria – ja kiitos luojalle, että se kunnianarvoinen nainen sai vapautensa takaisin. Kaiken tämän teatterin takana on kuitenkin tragedia, aivan kuten me sanoimme; useita tuhansia ihmisiä, jotka ovat edelleen vankilassa. Iskulause "vapauttakaa poliittiset vangit" pätee siis edelleen Burmaan.

Uskon, että tämän juuri vapautetun, alueen tunnetuimman poliittisen vangin viesti on niin tärkeä, että se kaikuu koko Aasian yli. Juuri häneen kiinalaiset toisinajattelijat vetoavat jo nyt. Tätä on mielestäni korostettava. Tämän takia parlamentin on edistettävä ihmisoikeuksia ja poliittisten pakolaisten vapautta kyseisellä alueella.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D).(RO) Arvoisa puhemies, Euroopan parlamentti pyysi jo helmikuussa 2010 vuodesta 1990 lähtien kotiarestissa eläneen Aung San Suu Kyin vapauttamista. Burman viranomaisten päätös vapauttaa hänet muutaman kuukauden kuluttua siitä, kun Euroopan parlamentin jäsenet esittivät tämän elintärkeän pyynnön, on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan. Emme kuitenkaan voi pitää tätä erityistä tilannetta merkkinä siitä, että ihmisoikeuksia noudatetaan jälleen Burmassa, sillä useita demokratiaa puolustavia aktivisteja on edelleen vankilassa.

Lissabonin sopimuksella säädetään, että Euroopan unionin on pyrittävä edistämään rauhaa, omia arvojaan ja omien kansalaistensa hyvinvointia. Meidän näkemyksemme mukaan yhteiset arvot tarkoittavat ihmisarvon kunnioittamista, vapautta, demokratiaa ja ihmisoikeuksia. Euroopan unionin tehtävänä on edistää näitä arvoja myös oman alueensa ulkopuolella. Siksi kehotan välittämään viestin solidaarisuudesta Burman kansalaisia kohtaan, sillä he kärsivät hallituksen viranomaisten sorrosta ja kamppailevat päivittäin sen puolesta, että heidän perusoikeuksiaan kunnioitettaisiin.

 
  
MPphoto
 

  Marc Tarabella (S&D).(FR) Arvoisa puhemies, 7. marraskuuta Burmassa järjestettiin ensimmäiset vaalit 20 vuoteen. Vaikka meidän olisi pitänyt voida iloita siitä, että tällainen menettely vihdoinkin toteutettiin, joudumme kuitenkin jälleen kerran tuomitsemaan kyseisen maan, jossa muun muassa ihmisoikeuksia ja ilmaisunvapautta pitäisi kunnioittaa. Vaalien on tarkoitettava valintaa, jonka henkilö tekee antamalla äänensä.

Miten voimme puhua valinnasta, kun oppositiopuolueet eivät saa puhua, kun ne eivät saa ilmaista mielipiteitään vapaasti tai todella edustaa kaikkia kansoja?

Puhumme jälleen kerran Burmasta, maasta, joka ei ole vapaa, vaan joka on ollut sotilasjuntan käsissä jo monta, monta vuotta. Kuten koko maailma tietää, kyse on jämähtäneestä vallasta, joka ei muutu ennen aidosti vapaiden ja oikeudenmukaisten vaalien järjestämistä.

Aung San Suu Kyin vapauttaminen on askel oikeaan suuntaan. Meidän on tunnustettava se ja ylistettävä sitä. Voimme vain toivoa, että sitä seuraa muita toimia – kuten täällä aiemmin todettiin – erityisesti useiden muiden poliittisten vankien osalta.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE).(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, juhlimme vielä kaikki Aung San Suu Kyin vapauttamista ja mielessämme pyörivät kuvat väkijoukosta, joka toivotti hänet innostuneena tervetulleeksi takaisin kotiin, missä hän tapasi lapset, jotka hän oli jättänyt lasten ollessa pieniä ja jotka ovat nyt kasvaneet vähintäänkin aikuisiksi.

Tämä on suuren innon, Burman kansalaisten ja opposition juhlistamisen aikaa, mutta yksi asia nousee tässä yhteydessä kuitenkin muiden yli. Keskustelukumppaninamme on epäilemättä sotilasjuntta, joka ei voi enää viivyttää selitystä siihen, oliko Aung San Suu Kyin vapauttaminen propagandatemppu, hämäys vai todellakin ensimmäinen askel kohti hänen oikeuksiensa ja siten myös kaikkien muiden Burman poliittisten vankien oikeuksien tunnustamista, ilmaisunvapautta ja askel kohti vapaita ja demokraattisia vaaleja.

Sitä EU:n on pyydettävä ja vaadittava. Jotta voimme todella iloita Aung San Suu Kyin vapauttamisesta, meidän on vaadittava sitä painokkaasti.

 
  
MPphoto
 

  Bogusław Sonik (PPE).(PL) Arvoisa puhemies, me kaikki muistamme vuodet, joina Lech Wałęsa vapautettiin vankilasta ja Nelson Mandela vapautettiin niin monen vuoden jälkeen. Se antoi toivoa; toivoa vapaasta maailmasta, siitä, että kaikesta hallitusten painostamisesta oli ollut hyötyä. Burman oppositiojohtajan Aung San Suu Kyin vapauttaminen on meille myös iso haaste. Ilman kansainvälisen yhteisön ponnisteluja, ilman Burmaa hallitsevan juntan painostamista, maassa ei vallitse demokratia. Muistan ajan, jolloin vapaan maailman johtajat saapuivat Puolaan kommunistisen diktatuurin aikana. Kaikki heistä vierailivat virallisten käyntien lisäksi myös maanalaisen liikkeen johtajan, Lech Wałęsan, luona. Näin olisi toimittava myös nyt. Olen tyytyväinen siihen, että Catherine Ashton vierailee pian Burmassa ja tapaa Aung San Suu Kyin. Toivon myös, että Euroopan parlamentin valtuuskunta voi pian keskustella hänen kanssaan Burmassa ja Strasbourgissa.

 
  
MPphoto
 

  Janusz Lewandowski, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, kuten me kaikki, haluan ilmaista kunnioitukseni Aung San Suu Kyille, joka on äskettäin päästetty vapauteen. Tämä Nobel-palkinnon ja Euroopan parlamentin Saharov-palkinnon saaja on edelleen esimerkkinä rohkeudesta ja toivosta parempaan tulevaisuuteen, jonka hänen kotimaansa kansalaiset ansaitsevat.

On olennaisen tärkeää, että Aung San Suu Kyin liikkumis- ja sanavapautta ei rajoiteta millään tavalla. On yhtälailla tärkeää, että kaikki jäljellä olevat poliittiset vangit vapautetaan – Bernd Posseltin ja Christian Dan Predan mukaan heitä on yli kaksituhatta. Näin voitaisiin uskottavasti siirtyä osallistavampaan hallitusjärjestelmään.

Burmassa eli Myanmarissa on järjestetty vaalit, jotka eivät vastanneet kansainvälisiä normeja, erityisesti kun otetaan huomioon kilpailevien oppositiopuolueiden olot. Se, että kansalaisyhteiskunta voi osittain järjestäytyä poliittisesti, on kuitenkin myönteistä, joskin vaikeaa. Ymmärrämme tiettyjen oppositiopuolueiden päätöksen olla osallistumatta, mutta myös sen, että jotkut muut puolueet, myös etnisten ryhmien joukosta, osallistuivat. On kiitettävää, että he päättivät hyödyntää huomaamansa tilaisuuden.

Vaalit sinällään eivät tee valtiosta demokraattista. Ne voivat kuitenkin antaa mahdollisuuden uuteen alkuun, ja ainakin niillä saadaan järjestelmään tietty määrä pluralismia. Ilmiselvistä puutteista huolimatta, jos nämä vaalit saavat aikaan myönteistä kehitystä, olemme siihen kehitykseen tyytyväisiä.

Olemme toistuvasti todenneet, että EU oli valmis tekemään yhteistyötä hallituksen kanssa ja käyttämään vaalien tarjoaman tilaisuuden aloittaa uusi ja myönteinen vaihe kyseisen maan historiassa. Meidän on tästä eteenpäin seurattava tarkkaan, miten vastuuvelvollisia uusi parlamentti ja hallitus ovat yhteiskunnan suhteen, varmistavatko uudet toimielimet ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen ja kehittävätkö ne parempia toimintatapoja kansalaisten taloudellisen ja yhteiskunnallisen tilanteen parantamiseksi.

Jotta maan ihmisoikeustilannetta voitaisiin parantaa, on käytävä merkityksellistä vuoropuhelua kaikkien sidosryhmien kanssa. Tällainen vuoropuhelu voisi johtaa – paitsi jo kauan kaivattuun siirtymiseen siviilihallintoon ja lailliseen ja vastuuvelvolliseen hallitusjärjestelmään – poliittiseen järjestelmään, joka perustuu oikeusvaltion periaatteisiin sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamiseen. EU on toistuvasti todennut olevansa valmis tukemaan tällaista kehitystä.

Hyödynnämme edelleen käytössämme olevia keinoja – vuoropuhelua ja osallistumista, Yhdistyneiden Kansakuntien kanavia ja rajoittavia toimenpiteitä, mutta annamme myös tukea – yritämme osaltamme houkutella uuden hallituksen puhdistamaan mainettaan. Ihmisoikeuksia koskevat näkökohdat ovat kiinteä osa tukiohjelmiamme. Yritämme myös luoda yhteyksiä kansalaisyhteiskuntaan ja hallinnon tiettyihin osiin ja yritämme tehdä hallituksen kanssa yhteistyötä sen vuosituhannen kehitystavoitteiden saavuttamista koskevien velvollisuuksien osalta. Arvojemme – varsinkin ihmisoikeuksien, kehityksen ja vuoropuhelun – edistäminen on nyt ja jatkossa politiikkamme kulmakivi.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), kirjallinen.(EN) Olen tyytyväinen siihen, että Burman viranomaiset ovat vapauttaneet Aung San Suu Kyin kotiarestista. Emme saa kuitenkaan hellittää painostustamme sotilasjunttaa kohtaan. Meidän on sen sijaan puututtava ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien rikkomuksiin entistä määrätietoisemmin. Yhden poliittisen aktivistin vapauttaminen ei kumoa sitä tosiasiaa, että 2 200 poliittista vankia riutuu vankiloissa kauhistuttavissa oloissa ja että Burman armeija on vastuussa jatkuvasta kuolemantuomioiden laittomasta toimeenpanosta, pakkotyövoimasta, seksuaalisesta väkivallasta ja muista ihmisoikeusrikkomuksista, eikä edes aktivistin tunnettuus vaikuta asiaan. Kuten tiedetään, vuoden 1990 Saharov-palkinnon saaja Aung San Suu Kyi on pyytänyt meitä käyttämään vapauttamme edistää heidän vapauttaan. Käytän tilaisuuden hyväkseni ja pyydän EU:ta ja sen jäsenvaltioita hyödyntämään taloudellisen ja poliittisen vaikutusvaltansa kokonaisuudessaan, jotta hallinnon vaihtumista Burmassa voitaisiin nopeuttaa.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), kirjallinen.(EN) Tilanne Burmassa on käännekohdassa. On tärkeää, että Euroopan parlamentti jatkaa samalla linjalla suhteissaan Burmaan. Meidän on keskityttävä siihen, miten hallitus kohtelee kansalaisiaan, sillä 40 prosenttia väestöstä kuuluu etniseen vähemmistöön, jonka oli paettava Thaimaahan äskettäisten vaalien jälkeen. On myönteistä, että Aung San Suu Kyi on vapautettu. Historia on kuitenkin osoittanut, että Burman hallituksella on tapana palata entisiin tapoihinsa, kun osa tai kaikki oppositiosta on vangittu. Tällä hetkellä vankeudessa pidetään edelleen yli tuhatta niin sanottua poliittista vankia. Vapaiden vaalien räikeä laiminlyönti on selvä osoitus siitä, että uusi hallitus on vain vähän tai ei lainkaan kiinnostunut tarjoamaan todellisen demokratian Burman kansalaisille. Euroopan parlamentin on tuettava YK:n ehdotusta vuoropuhelun jatkamisesta Burman kanssa, ja meidän on jatkettava ponnistelujamme Burman kaikkien kansalaisten suojelemiseksi tulevilta epäoikeudenmukaisuuksilta. Uskon, että jatkuva valppautemme ja avoin vuoropuhelumme ovat ratkaisevan tärkeitä Burman kansalaisille. On annettava selvä merkki tämän parlamentin ja muiden maailmanlaajuisten järjestöjen yhtenäisyydestä.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 3. toukokuuta 2011Oikeudellinen huomautus