Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0340/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0340/2010

Συζήτηση :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0478

Συζητήσεις
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

15. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση της έκθεσης (A7-340/2010) του κ. Gauzès, εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (COM(2010)0289 - C7-0143/2010 - 2010/0160(COD)).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εισηγητής. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Επίτροπε, βρισκόμαστε στην τρίτη πράξη της χρηματοπιστωτικής νομοθεσίας για το 2010. Μετά την εποπτεία, μετά την οδηγία για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, εξετάζουμε για άλλη μια φορά τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Λέω «για άλλη μια φορά», διότι η Ευρώπη δεν καθυστέρησε να θεσπίσει κανονισμό για τον τομέα αυτόν, που συντάχθηκε το 2009 και τώρα τίθεται σε ισχύ.

Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας γενικά εκδίδουν γνωμοδοτήσεις, κυριολεκτικά υπό τη μορφή αξιολογήσεων, σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων και των κρατών και σχετικά με σύνθετα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Η αξιολόγηση αντανακλά την εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχουν οι εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων να μην καταφέρουν να φανούν συνεπείς προς τα χρέη τους. Αυτοί οι οργανισμοί σταδιακά έχουν καταστεί εξαιρετικά σημαντικοί για τον οικονομικό κόσμο, για πολλούς λόγους.

Καταρχάς, οι αξιολογήσεις λαμβάνονται υπόψη στους τραπεζικούς κανονισμούς, προκειμένου να καθοριστούν τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των επενδύσεων. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι αξιολογήσεις αποτελούν παράγοντα επιτυχίας στις εκδόσεις χρηματοπιστωτικών μέσων, διότι έχουν γίνει σημαντικοί δείκτες για τους επενδυτές.

Ωστόσο, αν και οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν ήταν ο κύριος λόγος της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης, η επίδρασή τους υπήρξε επιζήμια. Μάλιστα, υποτίμησαν την πιθανότητα οι εκδότες συγκεκριμένων σύνθετων χρηματοπιστωτικών μέσων να μην μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Ενώπιον της ανάγκης αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στις αγορές και της ενίσχυσης της προστασίας για τους επενδυτές, το 2009, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν μηχανισμό για την παρακολούθηση και εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Ως εκ τούτου, τον ίδιο χρόνο εγκρίθηκε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Στη διάρκεια των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που προηγήθηκαν της έγκρισης του εν λόγω κανονισμού, ο εισηγητής σας υπογράμμισε την ανάγκη κοινής εποπτείας σε επίπεδο ΕΕ των προϊόντων των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και την ολοκληρωμένη εποπτεία τους. Τότε, η ευρωπαϊκή εποπτεία αυτού του είδους ήταν αδύνατη από νομικής πλευράς. Ωστόσο, η Επιτροπή ανέλαβε να συντάξει νομοθετική πρόταση σε αυτό το πλαίσιο και εσείς, κύριε Επίτροπε, κρατήσατε αυτήν την υπόσχεση.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής εποπτείας, η οποία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2011, καθιστά τώρα δυνατή την αποτελεσματική εφαρμογή της εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Στον κανονισμό που καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών τονίζεται ότι αυτή η αρχή θα ασκεί τις δικές της εποπτικές αρμοδιότητες σε ό,τι αφορά κυρίως τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτός ήταν ο στόχος του πρόσθετου τροποποιητικού κανονισμού σχετικά με τον οποίο επιτεύχθηκε συμφωνία και για τον οποίο θα ψηφίσουμε αύριο.

Αυτό που επιθυμούσα –και οι συνάδελφοί μου στήριξαν αυτό το αίτημα– ήταν να αναβληθούν τα λοιπά θέματα που συνδέονται με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η κατανομή του δημόσιου χρέους, τα προγράμματα αποζημίωσης και ο ανταγωνισμός, και να αντιμετωπιστούν σε μια μελέτη που θα πάρει τη μορφή έκθεσης πρωτοβουλίας που θα προηγηθεί της νομοθετικής πρότασης την οποία πρόκειται να υποβάλετε το πρώτο εξάμηνο του 2011 και για την οποία έχετε ξεκινήσει διαβούλευση.

Πιστεύω ότι με την καθιέρωση της ευρωπαϊκής εποπτείας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας γίνεται ένα μεγάλο βήμα προόδου προς την ίδια κατεύθυνση με τις ρυθμίσεις εποπτείας που εφαρμόστηκαν. Τώρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τη βελγική Προεδρία για τις άοκνες προσπάθειές της όσον αφορά τους οικονομικούς φακέλους, εσάς και τους συνεργάτες σας, κύριε Επίτροπε, και ασφαλώς τους συναδέλφους βουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συμμετείχαν σε αυτήν τη μελέτη και στήριξαν τις θέσεις μας.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, μετά την ομιλία του κ. Gauzès και μια έκθεση τέτοιου είδους, είναι σαφώς χαρά μου να βρίσκομαι ανάμεσά σας εξ ονόματος του βέλγου υπουργού Οικονομικών, Didier Reynders, την ημέρα της συζήτησης σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Για άλλη μια φορά, όπως είπατε, συζητάμε για ένα μέτρο που συνδέεται με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, σχετικά με το οποίο τα τρία θεσμικά όργανα έχουν επιτύχει συμφωνία σε χρόνο ρεκόρ.

Είμαστε επίσης πολύ ικανοποιημένοι που αυτή η συμφωνία θα τεθεί σε ψηφοφορία αύριο στο Κοινοβούλιο, όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.

Ο κανονισμός συνεπώς θα τροποποιηθεί για να παράσχει πρόσθετες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών. Αυτό θα επιτρέψει στην αρχή να ασκεί πιο αυστηρή εποπτεία στις δραστηριότητες των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, το οποίο θεωρούμε ότι θα συμβάλει και στη βελτίωση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και το οποίο θα στηρίξει την ανάπτυξη ενός πολύ πιο αποτελεσματικού εποπτικού πλαισίου.

Συνεπώς, μόλις ο κανονισμός τεθεί σε εφαρμογή, η αρχή θα έχει αρμοδιότητες σχετικά με την καταγραφή και την άμεση εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Θα έχει επίσης την εξουσία να αποφασίσει ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχει παραβιάσει τον ισχύοντα κανονισμό και την εξουσία να επιβάλει τις ανάλογες κυρώσεις.

Ασφαλώς, θα παρασχεθεί και ένα πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών στα κράτη μέλη και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών. Ωστόσο, είμαστε διατεθειμένοι να διεξαγάγουμε μια πιο εμπεριστατωμένη συζήτηση για το θέμα της ρύθμισης του τομέα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μόλις η Επιτροπή μας παρουσιάσει την πρότασή της για τη συνολική αναθεώρηση του τομέα, που προβλέπεται για το επόμενο έτος. Ενώ προφανώς ευελπιστώ σε ένα θετικό αποτέλεσμα από την ψηφοφορία σας αύριο, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής κ. Bowles, τον εισηγητή του Κοινοβουλίου κ. Gauzès και τους σκιώδεις εισηγητές του, ασφαλώς, καθώς και τον Επίτροπο Barnier, ο οποίος μαζί με τον βέλγο υπουργό Οικονομικών κ. Reynders έκαναν σημαντική εργασία επί 6 μήνες διασφαλίζοντας άμεσες συμφωνίες που μετατράπηκαν στο παρόν Κοινοβούλιο σε πραγματικές αποφάσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, σας ευχαριστώ για τη γόνιμη και αποτελεσματική συνεργασία σε αυτόν τον τομέα. Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε αυτήν την εργασία και κατά τη διάρκεια των επόμενων Προεδριών.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, μέλος της Επιτροπής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, καλό απόγευμα σε όλους.Μιλήσατε πολύ σωστά, κύριε Gauzès, όπως και ο κ. Chastel μόλις τώρα, εξ ονόματος του κ. Reynders, για την εποπτεία και τη ρύθμιση του μεγάλου τομέα των αμοιβαίων κεφαλαίων υψηλού κινδύνου και των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, σήμερα, και για το δεύτερο στάδιο της ρύθμισης των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, αύριο, που πραγματοποιείται σαφώς σε συνεργασία και χάρη σε εσάς, κυρίες και κύριοι, και χάρη στο Συμβούλιο και την αρχική εργασία της Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση, η Ευρώπη σημειώνει συγκεκριμένη και αποτελεσματική πρόοδο και αντλεί τα διδάγματά της από την κρίση, όπως απαιτούν όλοι οι φορολογούμενοι, οι οποίοι είναι και ευρωπαίοι πολίτες.

Κυρίες και κύριοι, η συμφωνία για την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας συνιστά σημαντικό βήμα και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον κ. Gauzès, και ασφαλώς όσους συνεργάστηκαν μαζί του, την πρόεδρο της επιτροπής κ. Bowles καθώς και τους σκιώδεις εισηγητές κκ. Klinz, Giegold, Pittella και Fox. Σε μερικές μέρες, η παρούσα Προεδρία θα φτάσει στο τέλος της θητείας της, έχοντας σημειώσει αρκετές επιτυχίες και πρόοδο, και θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον κ. Reynders και σε ολόκληρη την ομάδα του για τις καλές σχέσεις που διατηρήσαμε στη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών.

Πρόκειται για μια καλή συμφωνία, αν και πρέπει να πω ότι θα ήταν εξαιρετική εάν στον τελικό συμβιβασμό είχαμε υιοθετήσει τους κανόνες που είχε προτείνει αρχικά η Επιτροπή για την ενισχυμένη διαφάνεια όσον αφορά τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε στις αιτιολογικές σκέψεις του κανονισμού, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα, εάν το επιθυμείτε, κατά την επόμενη αναθεώρηση του κανονισμού το 2011.

Όπως είπε ο κ. Chastel πριν από λίγο, από τον Ιούλιο του 2011, αυτή η τροποποίηση στον κανονισμό του 2009 θα προσδώσει στην ΕΑΚΑΑ, τη νέα Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, την άμεση αρμοδιότητα να εποπτεύει τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίες και κύριοι, η σημασία αυτής της απόφασης που λαμβάνετε σήμερα πρέπει να γίνει πραγματικά κατανοητή. Είναι η πρώτη φορά που η ΕΑΚΑΑ, αυτή η νέα ευρωπαϊκή αρχή, θα έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει άμεσα τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που λειτουργούν σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτή η τροποποίηση συμπληρώνει το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο εποπτείας. Ενισχύει σε σημαντικό βαθμό τις αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ, όπως πολύ καλά εξηγήσατε, κύριε Gauzès, και όπως ο κ. Giegold, ο οποίο είναι παρών, επιθυμούσε να επισημάνει στη διάρκεια της συζήτησης για την εποπτεία. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για σας, αλλά και για μας.

Η ΕΑΚΑΑ θα γίνει το αρμόδιο όργανο για την καταχώρηση και την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε ολόκληρη την Ένωση και θα ασκεί αυστηρό έλεγχο. Η νομοθεσία θα της παράσχει όλες τις εποπτικές αρμοδιότητες που θεωρούνται αναγκαίες για να αναγκαστούν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να συμμορφωθούν με τους όρους του κανονισμού.

Η ΕΑΚΑΑ θα είναι σε θέση να ασκεί εποπτεία –αναφέρομαι εδώ σε αιτήματα για πληροφορίες και την αρμοδιότητα να ασκούνται επιτόπιοι έλεγχοι– και εάν παρατηρήσει ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαπράττει κάποια παραβίαση, θα πρέπει να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να αναγκάσει τον οργανισμό να θέσει τέλος σε αυτήν την παραβίαση. Η ΕΑΚΑΑ θα έχει επίσης την αρμοδιότητα, η οποία θα ρυθμίζεται αυστηρά από σαφείς κανόνες, να επιβάλλει πρόστιμα και ποινές στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό. Σαφώς, αυτός ο κανονισμός διασφαλίζει επίσης το δικαίωμα υπεράσπισης των οργανισμών, ιδίως το δικαίωμα ακρόασης, πρόσβασης σε έγγραφα και άλλες δικονομικές εγγυήσεις. Τέλος, κατά την άσκηση εποπτικής αρμοδιότητας, η ΕΑΚΑΑ θα σέβεται τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τις άλλες αρχές και διατάξεις του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της αναλογικότητας.

Ο νέος κανονισμός για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα εξασφαλίσει επίσης ένα ενιαίο σημείο επαφής για όλους τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο εναρμονισμένο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ίση μεταχείριση, και μια πιο συνεπή εφαρμογή των κανόνων για τους οργανισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θεωρώ συνεπώς ότι αυτός ο κανονισμός αποτελεί σαφές κέρδος ως προς την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ασφάλεια εντός της γενικής αρχιτεκτονικής που οικοδομούμε από εβδομάδα σε εβδομάδα προκειμένου να επιτύχουμε ευφυή εποπτεία και αποτελεσματική ρύθμιση.

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να μιλήσω επί μακρόν, όπως έκανα μόλις τώρα, αλλά θα ήθελα ίσως να επεκταθώ σε αυτό που είπε ο κ. Chastel και να αναφέρω το επόμενο στάδιο, εφόσον εγώ ο ίδιος είπα ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο για να διασφαλίσουμε την κατάλληλη ρύθμιση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι οργανισμοί δεν δημιουργούν το πρόβλημα και την αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το θερμόμετρο δεν προκαλεί τον πυρετό, όμως πρέπει να λειτουργεί σωστά, γεγονός το οποίο δεν συνέβη στο παρελθόν, και αυτό θέλουμε να διορθώσουμε, θα λέγαμε, με αυτούς τους διαδοχικούς κανονισμούς.

Η Επιτροπή εξετάζει ήδη το επόμενο στάδιο: μια δημόσια διαβούλευση δρομολογήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2010 για τη διεύρυνση αυτής της συζήτησης και για τη συγκέντρωση των απόψεων όλων των ενδιαφερομένων μερών και όπως γνωρίζετε, δεν υπάρχει τίποτα τεχνητό στις συζητήσεις που αφορούν όλους αυτούς τους κανονισμούς. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντικά τα όσα άκουσα, κάθε συμβολή, κάθε κριτική ή ιδέα που ακούστηκε στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων.

Θα εξετάσουμε τώρα καταρχάς τις συνέπειες του μοντέλου «ο οργανισμός έκδοσης πληρώνει», το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο μεταξύ των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας· δεύτερον, την εξάρτηση των τραπεζών και άλλων θεσμικών επενδυτών από την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας· τρίτον, την αξιολόγηση του δημόσιου χρέους –που δεν είναι απλό ζήτημα· τέταρτον, την αύξηση της διαφάνειας προκειμένου να διαχειριστούμε καλύτερα τις συγκρούσεις συμφερόντων· και πέμπτον, τη δημιουργία περισσότερου ανταγωνισμού και πολυμορφίας στην αγορά των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, η οποία επί του παρόντος είναι συγκεντρωμένη σε ελάχιστα χέρια.

Αυτή η διαβούλευση είναι ανοικτή έως τον επόμενο Ιανουάριο και βάσει όλων των απαντήσεων που θα λάβουμε και της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Klinz, θα λάβουμε απόφαση κάποια στιγμή το 2011, όχι όμως πολύ αργά, σχετικά με τα μέτρα που επιθυμούμε να εφαρμόσουμε προκειμένου να ολοκληρωθούν, μέσω ενός τρίτου σταδίου, αυτοί οι δύο κανονισμοί για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, οι οποίοι έχουν σχεδόν εφαρμοστεί τώρα.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.(EN) Κύριε Πρόεδρε, ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, θα ήθελα να παρουσιάσω ορισμένες σημαντικές πτυχές που υπήρξαν θέμα των συζητήσεων και των τροπολογιών που υποβλήθηκαν σε αυτήν την επιτροπή.

Πρώτον, επί του παρόντος η πληρωμή για τα δομημένα μέσα που αξιολογούνται από τους οργανισμούς γίνεται από την εταιρεία που τα εκδίδει. Μπορεί να υπάρξουν συγκρούσεις συμφερόντων, διότι οι εταιρείες που αξιολογούνται, ενδιαφέρονται να λάβουν καλή αξιολόγηση. Εναλλακτικά, μπορεί να πληρώνουν οι χρήστες των αξιολογήσεων. Τα συμφέροντα των χρηστών είναι περισσότερο ποικίλα και συνεπώς, δεν υπάρχει ένα ενιαίο συμφέρον που μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων. Υπάρχουν χρήστες που προτιμούν μια καλή αξιολόγηση, για παράδειγμα, όταν επιθυμούν να πουλήσουν μετοχές και αυτοί που προτιμούν μια κακή αξιολόγηση, για παράδειγμα, όταν επιθυμούν να αγοράσουν μετοχές.

Δεύτερον, το καθεστώς για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα μπορούσε να επωφεληθεί από τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τους ελεγκτές. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και οι ελεγκτές έχουν μεγάλη ευθύνη για την καλή φήμη των εταιρειών και τη σωστή λειτουργία της αγοράς. Οι ελεγκτές, ωστόσο, φαίνονται να υπόκεινται σε πολύ πιο αυστηρούς κανόνες από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, η ΕΑΚΑΑ, θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες εποπτείας στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, προκειμένου να επαληθεύει πιθανές ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των αξιολογήσεων που παρέχουν διαφορετικοί οργανισμοί για το ίδιο δομημένο χρηματοπιστωτικό μέσο. Η ΕΑΚΑΑ θα πρέπει επίσης να έχει μεγαλύτερες αρμοδιότητες επιβολής.

Τέταρτον, η οδηγία θεσπίζει μια νέα αρχή παρμένη από την πιο πρόσφατη αμερικανική νομοθεσία. Όταν ένας οργανισμός διαφορετικός από αυτόν στον οποίο ανατέθηκε να κάνει την εκτίμηση μπορεί να κάνει την εκτίμησή του για το ίδιο μέσο, υπόκειται στην ανατεθείσα εκτίμηση. Για τον σκοπό αυτόν, ο πρώτος οργανισμός οφείλει να αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με το αξιολογούμενο μέσο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, καταλήγουμε σε δύο θετικά αποτελέσματα –πρώτον, υπάρχει και μια δεύτερη γνώμη και δεύτερον, περιορίζεται η ευθύνη που βαρύνει τον οργανισμό στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτίμηση.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι οι διατάξεις αυτής της οδηγίας, η οποία αποτελεί ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, θα πρέπει να ισχύουν μόνο για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά μέσα, με τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας να αποτελούν σημαντικό μέρος της διαρθρωτικής χρηματοδότησης. Τα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι κοινές μετοχές ηλικίας 150 ετών ή τα απλά ομόλογα που δεν εγκυμονούν συστημικό κίνδυνο, δεν πρέπει να αποτελέσουν μέρος αυτής της οδηγίας εάν θέλετε να είστε αυστηροί, αλλά να μην προχωρήσετε σε υπερ-ρύθμιση, αν θέλετε να είστε ανταγωνιστικοί, αλλά όχι ακριβοί ως προς τις διοικητικές δαπάνες και εάν θέλετε να παραμείνει το κεφάλαιο στην Ευρώπη και να μην καταλήξει σε αναδυόμενες αγορές στο εξωτερικό.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, χάρη στη δοκιμασμένη πλέον συνεργασία μας, εργαστήκαμε με παραγωγικό τρόπο με τον κ. Gauzès για αυτόν τον κανονισμό, προκειμένου να διασφαλίσουμε σημαντική πρόοδο στους κανόνες που διέπουν έναν από τους πλέον αμφιλεγόμενους χώρους για τη σταθερότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών.

Μια τέτοια βελτίωση είναι αναμφίβολα το σχέδιο για τη νεοσυσταθείσα Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για να είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε άμεσα κυρώσεις στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας για αθέμιτη συμπεριφορά. Αυτό ήταν ένα σημείο επάνω στο οποίο επέμεινα πολύ. Το Κοινοβούλιο δείχνει κατ’ αυτόν τον τρόπο ότι αγωνίζεται για τη δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής, εξοπλισμένης με πραγματικές αρμοδιότητες.

Γνωρίζουμε επίσης ότι αυτός ο κανονισμός εξακολουθεί να μην αντιμετωπίζει όλα τα προβλήματα σε έναν τομέα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι επιδεινώνει την κρίση. Τα σοβαρά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, τα οποία αποτελούν ήδη θέμα μιας κοινοβουλευτικής έκθεσης που συντάσσει ο κ. Klinz, αφορούν κυρίως δύο ζητήματα: την αξιολόγηση του δημόσιου χρέους των κρατών μελών και τη γενική διάρθρωση μιας αγοράς που χαρακτηρίζεται από ένα σαφές ολιγοπώλιο.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει έναν σαφή στόχο όσον αφορά αυτά τα ζητήματα, δηλαδή να εξαρτάται η χρηματοδότηση λιγότερο από τις αξιολογήσεις. Οι αναφορές που εμπεριέχονται επί του παρόντος στους νόμους και τους κανονισμούς για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πρέπει να αντικατασταθούν από εναλλακτικά πρότυπα πιστοληπτικής ικανότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η G20 κινούνται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σε διεθνές επίπεδο πρέπει να βρούμε το θάρρος και τη φιλοδοξία να αλλάξουμε τους κανόνες που στηρίζουν τη Βασιλεία ΙΙ, και με αυτό εννοώ την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουμε τις αξιολογήσεις –έναν μηχανισμό ο οποίος έχει πραγματικά οδηγήσει τον τραπεζικό τομέα, στο παρελθόν και σήμερα, στο να παραιτηθεί πλήρως από την εποπτεία, με τις συνέπειες να είναι φανερές.

Θα ολοκληρώσω με μια σύντομη αναφορά στο θέμα της αξιολόγησης του δημόσιου χρέους: θα πρέπει να πάψει να αποτελεί αρμοδιότητα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, διότι πολύ συχνά έχουν προκαλέσει αγανάκτηση στο αίσθημα της αγοράς με τις αξιολογήσεις τους, τροφοδοτώντας την κερδοσκοπία. Θα πρέπει να εξετάσουμε αντιθέτως την πιθανότητα ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο –ίσως ένα υφιστάμενο θεσμικό όργανο, όπως το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο– να διαδραματίσει ρόλο σε αυτόν τον τομέα.

Ευελπιστώ πραγματικά ότι οι προτάσεις μου θα εγκριθούν από τους συναδέλφους και θα λάβουν την πλήρη και έγκυρη στήριξη του Επιτρόπου Barnier, για τον οποίο θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχει την πλήρη εκτίμησή μου.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε μια νέα εποπτική αρχή στην Ευρώπη, η οποία διαμορφώθηκε σε σημαντικό βαθμό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεταξύ των τριών αυτών νέων εποπτικών αρχών, μία θα είναι αρμόδια για τις αγορές και τις κινητές αξίες: η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Η ΕΑΚΑΑ θα έχει την τελευταία λέξη σε σχέση με την καταχώρηση και την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και θα είναι αρμόδια για να διασφαλίζει ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα συμμορφώνονται πραγματικά με τους νέους κανονισμούς. Εάν το επιθυμεί, η ΕΑΚΑΑ μπορεί να μεταβιβάσει αυτήν τη διασυνοριακή αρμοδιότητα στις εθνικές εποπτικές αρχές, εάν αυτές είναι μικρές και λειτουργούν μόνο σε εθνικό επίπεδο.

Αυτή η πρόταση δεν είναι συνεπώς τίποτε περισσότερο από μια προσαρμογή του κανονισμού του Απριλίου 2009 στις νέες συνθήκες, όμως ενισχύει τον ρόλο της ΕΑΚΑΑ. Παρέχει στην νέα εποπτική αρχή περισσότερες αρμοδιότητες και –κάτι που είναι εντελώς νέο– δίνει στην ΕΑΚΑΑ την αρμοδιότητα να τιμωρεί τη μη εφαρμογή του κανονισμού. Επικροτώ το γεγονός αυτό, διότι πιστεύω ότι η ενίσχυση της θέσης μιας νέας εποπτικής αρχής ευρωπαϊκής προέλευσης θα αυξήσει πραγματικά την αξιοπιστία της στην αγορά.

Θα ήθελα να ασκήσω κριτική σε ένα μόνο σημείο. Κατά την κατάρτιση του κανονισμού τον Απρίλιο του 2009, λάβαμε μια πολιτική απόφαση όσον αφορά το πώς θα αντιμετωπίζουμε τις αξιολογήσεις από τρίτες χώρες στην Ευρώπη. Είπαμε τότε ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται στην Ευρώπη εάν είτε συμμορφώνονται με τη διαδικασία ισοδυναμίας είτε στηρίζονται από έναν οργανισμό αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που είναι καταγεγραμμένος και εγκεκριμένος στην Ευρώπη, την αποκαλούμενη διαδικασία προσυπογραφής.

Η Επιτροπή το άλλαξε τώρα αυτό στο επίπεδο 2 και δήλωσε ότι η προσυπογραφή δεν θα είναι πλέον δυνατή. Συνεχώς, ισχύει μόνο η διαδικασία ισοδυναμίας. Αυτό το θεωρώ –καθώς έγινε μονομερώς– αντιδημοκρατικό τρόπο αντιμετώπισης των πραγμάτων και πιστεύω ότι πρέπει να εμμείνουμε στην απόφαση που λάβαμε τον Απρίλιο του 2009.

Όπως ανέφερε και ο Επίτροπος, υπάρχουν πολλά εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, δηλαδή η έλλειψη ανταγωνισμού, η ανεπαρκής διαφάνεια, το επιχειρηματικό μοντέλο αναφορικά με το εάν θα πρέπει να πληρώνει ο εκδότης ή ο επενδυτής, τα οποία πρέπει να εξεταστούν με κριτικό τρόπο. Πρόκειται για ερωτήματα που αφορούν το σύστημα πληρωμών, καθώς και την υπερβολική εξάρτηση, διότι στην πραγματικότητα, ως αποτέλεσμα των ρυθμιστικών διατάξεων, πολλοί οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έχουν μετατραπεί εκ των πραγμάτων σε ρυθμιστικές αρχές πιστοποίησης. Αυτό θα το συμπεριλάβω στην έκθεση πρωτοβουλίας και είμαι ικανοποιημένος που η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το θέμα αυτό τον επόμενο χρόνο.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Barnier, κύριε Gauzès, κυρίες και κύριοι και σκιώδεις εισηγητές, είμαι πραγματικά ικανοποιημένος που κάναμε αυτό το βήμα και που για πρώτη φορά ένας τομέας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος θα τεθεί υπό άμεση ευρωπαϊκή εποπτεία. Πρόκειται επίσης για ένα βήμα προόδου προς την κατεύθυνση μιας ισχυρής Ευρώπη σε μια εσωτερική αγορά και του αυστηρού ελέγχου ενός τομέα που συνέβαλε στην κρίση. Θα ήθελα εν προκειμένω να κάνω ένα ακόμη σχόλιο. Κύριε Barnier, η διαδικασία επιλογής των νέων αρχών βρίσκεται ασφαλώς επί του παρόντος σε εξέλιξη και οι νέες αρχές είναι τόσο καλές όσο το προσωπικό που τις απαρτίζει. Μπορώ μόνο να ελπίζω ότι το προσωπικό θα επιλεγεί πραγματικά βάσει της εξειδίκευσης του, της ανεξαρτησίας του από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο που πρόκειται να ελέγχει και τη σαφή επιθυμία του να εξυπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και ότι δεν θα δούμε ξανά εθνικές ποσοστώσεις στη διαδικασία επιλογής, οι οποίες δεν θα λαμβάνουν υπόψη τα σημαντικά αυτά κριτήρια.

Επιπλέον, έχουμε ακόμα πολλά να πράξουμε στον τομέα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Εξακολουθούμε να μην έχουμε πραγματική διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες βάσει των οποίων λειτουργούν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και γίνεται υπερβολικά μεγάλη χρήση ρυθμιστικών αξιολογήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στους κανονισμούς που διέπουν τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία. Έχουμε σοβαρές συγκρούσεις συμφερόντων, έχουμε σαφώς αγοραία ισχύ τριών μεγάλων παρόχων και δεν υπάρχει ευθύνη για αξιολογήσεις που εκδίδονται με αμέλεια. Κύριε Επίτροπε, είναι θετικό ότι η διαβούλευση βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και αναμένουμε τα αποτελέσματα με ενδιαφέρον. Ιδίως η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετάσχει σε αυτήν τη διαβούλευση, όμως τότε θα πρέπει να υποβάλετε μια τολμηρή πρόταση. Αναμένω ήδη με ανυπομονησία την πρότασή σας. Θα σας παρακαλούσα να είστε τόσο τολμηρός όσο υπήρξατε έως τώρα και ας εκπονήσουμε μαζί στη διάρκεια του επόμενου χρόνου νομοθεσία που θα επιλύσει τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν στην αγορά των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας με έναν αυθεντικά ευρωπαϊκό τρόπο. Το οφείλουμε στους πολίτες μας.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Gauzès για την εξαιρετική εργασία του για το ζήτημα αυτό. Είμαι ικανοποιημένος που τα άρθρα 8α και 8β αφαιρέθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμερούς διαλόγου. Αρχικά, το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής πρότεινε τη δημιουργία ασφαλών ιστοτόπων. Δεν με έπεισε ποτέ. Μπορούμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στις ΗΠΑ και εάν οι ιστότοποι αποδειχθούν χρήσιμοι, μπορούμε πάντα να τους εισαγάγουμε εδώ στην Ευρώπη.

Κύριε Πρόεδρε, με χαρά μου σας πληροφορώ ότι η Ομάδα μου θα ψηφίσει υπέρ της παρούσας έκθεσης αύριο και θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον κ. Gauzès.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Barnier, κυρίες και κύριοι, οι τελευταίοι μήνες από την αρχή του τρέχοντος έτους έχουν καταδείξει τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Συνεπώς, είναι επιτακτική η ανάγκη να αναληφθεί δράση. Κατά συνέπεια, επικροτώ και εγώ την οδηγία, ιδίως το γεγονός ότι η εποπτεία και η καταχώρηση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας θα μεταφερθεί στην ΕΑΚΑΑ. Πρόκειται για ένα σημαντικό και θετικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, πολυάριθμες καλές και προοδευτικές προτάσεις παραμερίστηκαν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την έκθεση. Θα ήθελα να το αναφέρω αυτό για άλλη μια φορά. Επομένως, ο ορισμός της ΕΑΚΑΑ παραμένει η μόνη πραγματική και θετική αλλαγή. Οι προτάσεις για μια δημόσια βάση δεδομένων για την έκδοση αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας αποσύρθηκαν, όπως και οποιαδήποτε αναφορά στη δημιουργία ενός δημόσιου οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η συνεπής και συνεχής εξέταση των αξιολογήσεων που εκδίδονται από τις εποπτικές αρχές επίσης ξεχάστηκαν. Επιπλέον, η Επιτροπή είχε προτείνει να προωθηθούν μη ζητηθείσες αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι καταστροφικές οδηγίες των εκδοτών για την αξιολόγηση των προϊόντων της χρηματοπιστωτικής αγοράς. Και αυτό δεν κατέληξε πουθενά.

Ευελπιστώ ότι αυτές οι πτυχές θα ληφθούν υπόψη στις σχετικές εκθέσεις που πρόκειται να υποβληθούν και που αναφέρθηκαν από τον κ. Gauzès και από εσάς, κύριε Barnier.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πλησιάζουμε την ώρα των θερμών προσευχών ενόψει των σημερινών νέων, για άλλη μια φορά αναφορικά με το ευρώ, γεγονός για το οποίο είμαστε ευγνώμονες. Ευελπιστώ ότι με τη θαρραλέα προσέγγισή σας δεν θα βρεθείτε πολύ εκτός χρόνου. Θα ήθελα να στηρίξω όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής και να σας ζητήσω να διασφαλίσετε επειγόντως, στη σφαίρα επιρροής σας, ότι οι επιλογές δεν θα γίνουν μόνο βάσει εθνικών ποσοστώσεων, αλλά και ότι οι κομματικές πολιτικές προτιμήσεις θα παραμεριστούν έτσι ώστε να μπορέσουμε επιτέλους να ξεφύγουμε από μια εξαιρετικά δυσάρεστη παράδοση σε σχέση με τους αξιωματούχους, η οποία είναι χαρακτηριστική για την Ευρώπη, και να καταλήξουμε πραγματικά με τους καλύτερους.

Το δεύτερο αίτημά μου είναι η μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τους ανταγωνιστές στη διεθνή αγορά εκτός ΕΕ, οι οποίοι συνεχώς δημιουργούν πολιτικό θέμα με τις αξιολογήσεις τους και ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν τα πάντα, γεγονός το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αντιστοιχεί σε όσα πραγματικά συμβαίνουν στην αγορά ή ακόμη και στη σημασία τους.

 
  
MPphoto
 

  Ildiko Gall-Pelcz (PPE). (HU) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Gauzès, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη μου χαρά παρατηρώ ότι ο κ. Gauzès συνέταξε μια εξαιρετική έκθεση. Το θέμα είναι εξαιρετικής σημασίας και είναι πάντα σημαντικό όταν εξετάζει κανείς τις συνήθειες και τη λειτουργία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η προσπάθεια του εισηγητή να διασφαλίσει ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τα προϊόντα τους ελέγχονται με έναν ολοκληρωμένο τρόπο βάσει ενιαίων ευρωπαϊκών προτύπων αξίζει τη στήριξή μας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς αξιολογείται και πώς. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις, καθώς είναι ευρέως γνωστό ότι πριν από την κρίση αυτοί οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας έδιναν εξαιρετικές αξιολογήσεις σε αμφίβολης ή κακής ποιότητας ομόλογα αξίας χιλιάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων, παρέχοντας δυστυχώς έτσι απεριόριστο περιθώριο για κερδοσκοπία.

Καταρχάς, πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ανεξαρτησίας, διότι εάν αληθεύει ότι οι τράπεζες και συγκεκριμένες ομάδες επενδυτών χρηματοδοτούν τα τέλη των αξιολογήσεων, μπορεί να θέσουμε το ερώτημα εάν οι αποφάσεις των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι πραγματικά ανεξάρτητες από εξωτερικά συμφέροντα. Το δεύτερο θέμα είναι η μεθοδολογία των αξιολογήσεων. Το τρίτο θέμα είναι ότι με έναν συνδυασμό από υποβαθμίσεις και αρνητικές φήμες, οποιαδήποτε χώρα μπορεί να καταστεί αφερέγγυα, και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να αναγκαστεί να πάρει νέα δάνεια και έτσι να παραμείνει ένας όλο και πιο ευάλωτος πελάτης στην αγορά των οφειλετών. Εξαιρετικά ευάλωτες είναι οι μικρές, ανοικτές οικονομίες και κράτη μέλη εκτός της ζώνης του ευρώ.

Κατά συνέπεια, είμαι πεπεισμένη ότι δεν είναι σωστό να δεχτούμε ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν είναι υπεύθυνοι για τις αξιολογήσεις που εκδίδουν. Κυρίες και κύριοι, ας βάλουμε τις αξιολογήσεις στη σωστή τους θέση και ας βασιζόμαστε σε αυτές μόνο στον βαθμό που είναι αξιόπιστες και ας τις θεωρήσουμε ως κατευθυντήριες γραμμές κατά τη θέσπιση του ρυθμιστικού πλαισίου. Η έκθεση αξίζει με το παραπάνω να τύχει στήριξης. Η παγκόσμια οικονομική κρίση κατέδειξε ότι η ρύθμιση και η εποπτεία της λειτουργίας αυτών των οργανισμών σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητες.

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. LIBOR ROUČEK
Αντιπροέδρου

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D). (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Επίτροπε, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν ανέντιμο ρόλο στη χρηματοπιστωτική κρίση. Υπάρχουν πολύ λίγοι, έχουν υπερβολικά μεγάλη δύναμη, μεγάλη έλλειψη διαφάνειας και η δομή και η σημασία τους αποτελούν παράδειγμα του πόσο πολύ πήγαν στραβά τα πράγματα με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό μας σύστημα.

Η εμπιστοσύνη στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να αποκατασταθεί μόνο με τη θέσπιση νέων, συνετών κανόνων γι’ αυτούς. Αύριο, θα ψηφίσουμε επί ενός βήματος σε αυτήν την εξέλιξη, την αναγκαία προσαρμογή των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας στη νέα ευρωπαϊκή εποπτική δομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την προσαρμογή στη νέα διαδικασία επιτροπολογίας, στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.

Θα συσταθεί η ΕΑΚΑΑ. Είναι εξουσιοδοτημένη να αναθεωρεί μόνιμα τις αξιολογήσεις, να διεξάγει ενδελεχή έλεγχο στους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και να επιβάλλει κυρώσεις υψηλότερες από το κέρδος που αποκτάται από την παραβίαση του νόμου. Όλες αυτές οι νέες εξελίξεις είναι απολύτως απαραίτητες ως ελάχιστα μέτρα.

Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών θα πρέπει να στελεχώνεται κατά τέτοιο τρόπο που να έχει τη δυνατότητα να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά της και όχι με έναν σχετικά μικρό αριθμό προσωπικού της ΕΑΚΑΑ από τον οποίο θα αναμένεται να εκτελεί σχεδόν υπεράνθρωπα καθήκοντα.

Θα πρέπει να είμαστε εντελώς ανοικτοί όσον αφορά την επικείμενη μεγάλη μεταρρύθμιση των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και σήμερα, θα πρέπει να συζητήσουμε αυτό που φαίνεται σχεδόν αδύνατο ή δύσκολο να φανταστούμε. Εξάλλου, οντότητες ειδικού σκοπού στις οποίες οι τράπεζες κατέθεταν τα ομόλογά τους υψηλού κινδύνου λάμβαναν τις υψηλότερες αξιολογήσεις από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Επομένως, στη μεγάλη αναθεώρηση, θα πρέπει να εξετάσουμε τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και την αλλαγή και εξέταση του μοντέλου πληρωμών. Τέλος, θα πρέπει ασφαλώς να εξετάσουμε εάν υπάρχει ανάγκη για μια δεύτερη αξιολόγηση. Χρειαζόμαστε μια σοβαρή, ισχυρή μορφή ρύθμισης έτσι ώστε να μην συμβεί ξανά τρεις μεγάλοι οργανισμοί να φέρουν τόσο μεγάλη ευθύνη για την τρέχουσα δεινή οικονομική κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, αυτό μου θυμίζει μια λατινική φράση: quis custodiet custodes, ποιος φυλάει τους φύλακες; Το ίδιο ισχύει και εδώ. Ποιος θα αξιολογήσει τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας; Ευτυχώς, τώρα έχουμε ένα μέσο το οποίο θα το πράξει αυτό και ασφαλώς, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας δεν τίμησαν εαυτούς· μάλλον απαξίωσαν εαυτούς με τη συμπεριφορά τους τα τελευταία χρόνια και επιδείνωσαν την οικονομική κατάσταση αντί να τη βελτιώσουν.

Επομένως, είμαι ικανοποιημένος που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι αρχές μας παίρνουν τον έλεγχο της κατάστασης και συγχαίρω τον κ. Gauzès, τον κ. Barnier και το Συμβούλιο που θέσπισαν ένα μέσο που θα ασχοληθεί με αυτό. Ασφαλώς ανυπομονώ για την αυριανή ψηφοφορία και εάν μου δοθεί η ευκαιρία θα ψηφίσω τρεις ή τέσσερις φορές προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο αυτοί οι άρπαγες.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D). (LT) Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την προετοιμασία αυτού του τόσο σημαντικού εγγράφου. Μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πολλά όσον αφορά τη δημιουργία ενός συστήματος χρηματοπιστωτικού ελέγχου και τη λειτουργία του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, καθώς έχουν άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την αξιοπιστία και τη σταθερότητά του. Έχω την αίσθηση ότι ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι χρηματοπιστωτικές εποπτικές αρχές της ΕΕ που θεσπίζονται δεν διαθέτουν ακόμη πραγματικές αρμοδιότητες που θα τους έδιναν τη δυνατότητα να έχουν άμεσο αντίκτυπο και να λαμβάνουν δεσμευτικές αποφάσεις. Συνεπώς, στηρίζω τις προτάσεις που παρέχουν σε μία από αυτές τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, σε αυτήν την περίπτωση την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, μεγαλύτερες αρμοδιότητες για να διασφαλίζει και να ελέγχει τη διαφάνεια της εργασίας των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που πιστοποιούνται από την ΕΕ προκειμένου να αποφευχθούν στρεβλώσεις των αρχών της χρηματοπιστωτικής αγοράς και της ενιαίας εσωτερικής αγοράς.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). (HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς, εάν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει δυστυχώς να δηλώσουμε ότι οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι ουσιαστικά θυγατρικές της διεθνούς πλουτοκρατίας. Μέσω των οργανισμών, ασκείται πίεση στις χώρες σε μια προσπάθεια να επηρεαστούν οι αποφάσεις τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις αξιολογήσεις είναι ότι είναι σχεδόν εντελώς υποκειμενικές και δεν παρέχουν ακριβή εικόνα της οικονομικής κατάστασης των ενδιαφερόμενων χωρών σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτές οι αξιολογήσεις, οι οποίες απέχουν από την πραγματικότητα, σαφώς εμποδίζουν τις χώρες να ανακάμψουν από την κρίση.

Στο μεταξύ, υπάρχουν ασφαλώς αντικειμενικοί δείκτες, όπως το γενικό δημοσιονομικό έλλειμμα ή το εξωτερικό και εσωτερικό χρέος. Από την άλλη πλευρά, η θέσπιση ενός οργανισμού, μιας εποπτικής αρχής, η οποία ουσιαστικά παρέχει έλεγχο ποιότητας για αυτούς τους οργανισμούς και έτσι τους εμποδίζει να παρέχουν συχνά εσφαλμένες αξιολογήσεις, συνιστά ένα μεγάλο βήμα προς την εξεύρεση λύσης. Ωστόσο, θα ήθελα σε κάθε περίπτωση να απευθύνω μια ερώτηση στον κ. Barnier όσον αφορά την ΕΑΚΑΑ: συζητήσαμε πολύ για το πώς θα επιβάλουμε διάφορες κυρώσεις, όμως πότε θα γνωρίζουμε ποιες θα είναι αυτές οι κυρώσεις, ποια θα είναι η έκτασή τους και πότε θα καταστεί δυνατό να θεσπισθούν; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE). (RO) Κύριε Πρόεδρε, ο σκοπός των τροπολογιών που προτάθηκαν στην έκθεση του κ. Gauzès είναι να παράσχουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τις νέες αρμοδιότητες της ΕΑΚΑΑ όσον αφορά τους εθνικούς οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η άποψή μου είναι ότι η δικαιοδοσία πρέπει να οριστεί με μεγάλη σαφήνεια. Επιπλέον, οι φορείς της χρηματοπιστωτικής αγοράς θα πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την αρμόδια αρχή στον τομέα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Θεωρώ ότι η νέα αρχή θα πρέπει να έχει την αποκλειστική ευθύνη για την καταχώρηση και την εποπτεία των υφιστάμενων οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες για τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αξιολογούνται από ανταγωνιστές. Παράλληλα, πρόσβαση σε ιστότοπους θα πρέπει να δίνεται μόνο εάν μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα των ζητούμενων πληροφοριών.

Τέλος, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία της καταχώρησης ενός οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας από μια αρμόδια αρχή και της εγκυρότητάς του σε ολόκληρη την ΕΕ.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). (EN) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ικανοποιημένος που το θέμα αυτό βρίσκεται απόψε ενώπιόν μας. Πρέπει να πω ότι ένα από τα σημεία που θίγονται πολύ σπάνια είναι ότι μέχρι πρόσφατα ο δημόσιος τομέας στην Ιρλανδία ρυθμιζόταν από τον ιδιωτικό τομέα· ρυθμιζόταν ουσιαστικά από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και τις αγορές. Είμαι ένας από αυτούς που επικροτούν το γεγονός ότι απομακρυνθήκαμε από τον ιδιωτικό τομέα και έχουμε τουλάχιστον την ασπίδα της ΕΚΤ, της ΕΕ και του ΔΝΤ στις συνθήκες τις οποίες αντιμετωπίζουμε.

Μπορεί να μην συμφωνώ με την ακριβή δέσμη μέτρων, αλλά θεωρώ ότι είμαστε σε καλύτερη θέση σε σχέση με το να βρισκόμαστε στο έλεος των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και των αγορών. Οι αγορές υποτίθεται ότι είναι ελεύθερες· πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να συζητήσουμε κάποια άλλη μέρα. Όμως, όσον αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ένας από αυτούς τους οργανισμούς λάμβανε 800 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ τον χρόνο για την αξιολόγηση δομημένων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Η αμεροληψία τους τίθεται πραγματικά εν αμφιβόλω και εάν εξετάσουμε τι έκαναν στο παρελθόν και ακόμη και το τι κάνουν τώρα, θεωρώ ότι θα απογοητευτούμε. Είναι καιρός να λογοδοτήσουν και χαίρομαι που θα υπάρξει αυστηρότερη εποπτεία αυτών των οργανισμών.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, μέλος της Επιτροπής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω με ακρίβεια, αλλά και με συντομία σε όλους όσοι έλαβαν τον λόγο, τους οποίους ευχαριστώ.

Καταρχάς, κύριε Bodu, προφανώς συμμερίζομαι την άποψή σας για τους κινδύνους του μοντέλου «ο οργανισμός έκδοσης πληρώνει». Το ανέφερα στην ομιλία μου μόλις τώρα. Είναι συνεπώς ένα ζήτημα που αποτελεί μέρος της διαβούλευσής μας στη μελλοντική πρόταση, το τρίτο στάδιο. Όπως είπα στον κ. Fox και την κ. Băsescu, θα επανέλθουμε όντως και στο θέμα των δομημένων προϊόντων. Κύριε Fox, άκουσα με προσοχή τις ανησυχίες σας για την ασφάλεια όσον αφορά τις ανταλλαγές πληροφοριών και θα προσέχουμε την κατάσταση· θα επανέλθουμε σε αυτό το σημείο. Θα συνεχίσουμε εν προκειμένω να βασιζόμαστε στην ικανότητα της ΕΑΚΑΑ. Για εμάς, πρόκειται για θέμα αποτελεσματικότητας.

Κύριε Pittella, σας ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια. Πιστεύω ότι είναι καλό ότι όπως ο κ. Klute και η κ. Gall-Pelcz, τονίζετε τη σημασία αυτής της νέας εποπτικής αρχής.

Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα δύσκολα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, τα οποία έχουμε αναγνωρίσει, και εσείς μας τα υπενθυμίσατε πολύ σωστά: η έλλειψη ανταγωνισμού σε αυτόν τον τομέα, το θέμα της αξιολόγησης του δημόσιου χρέους, το οποίο ο κ. Kelly ανέφερε μόλις τώρα και το οποίο συνιστά ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Θα λάβουμε υπόψη αυτές τις ιδέες κατά τη νέα φάση διαβούλευσης.

Συμμερίζομαι την άποψη του κ. Klinz για τη σημασία των κυρώσεων και την ικανότητα της ΕΑΚΑΑ να τις επιβάλει. Η κ. Regner ανέφερε επίσης αυτό το σημείο.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των τρίτων χωρών, κύριε Klinz, ο σκοπός είναι να διασφαλίσουμε ότι οι απαιτήσεις μας παραμένουν αυστηρές και το λέω αυτό και στον κ. Mitchell, ο οποίος ανέφερε την αξιοπιστία της Ευρώπης σε σχέση με αυτές τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.

Είμαι ευγνώμων στον κ. Giegold για τη θετική εκτίμηση της προόδου που σημειώσαμε μαζί σήμερα. Όσον αφορά το θέμα της πρόσληψης ατόμων για να διαχειριστούν τις ευρωπαϊκές αρχές, προφανώς δεν μπορώ να παράσχω συγκεκριμένη πληροφόρηση για τα ονόματα αυτήν τη στιγμή, αλλά θα ήθελα να σας πω, κύριε Giegold, και σε εσάς, κύριε Martin, ότι η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, ότι διεξάγεται εντελώς αντικειμενικά και ότι όσο με αφορά, τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα πρέπει να γίνει η επιλογή είναι η ικανότητα και η ανεξαρτησία.

Θα ήθελα επίσης να πω στην κ. Regner ότι οι οργανισμοί θα αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία. Ήδη οι πρώτες ομάδες θα αναπτυχθούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που έχουν και θα αποκτήσουν. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία του έργου των οργανισμών σε ό,τι αφορά τις μεθόδους και τις αρμοδιότητες.

Κύριε Klute, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Αναγνωρίσατε με σαφήνεια τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν και έχω πλήρη επίγνωση, όπως είπα σε αρκετούς βουλευτές, ότι θα πρέπει να εξετάσουμε ενδελεχώς αυτά τα θέματα. Γι’ αυτόν τον λόγο, η ιδέα του να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ρύθμισης των οργανισμών σε τρία στάδια μου φαίνεται εποικοδομητική και θετική.

Κύριε Balčytis, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, όπως προανέφερα, δεν δημιουργούν τα προβλήματα. Χρειάζεται απλώς να αξιολογούν σωστά τα προβλήματα και το θερμόμετρο πρέπει να λειτουργεί σωστά. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα, τις επιχειρήσεις και τα κράτη, έχουμε το δικαίωμα, δεδομένης της σημασίας αυτών των αξιολογήσεων, να αναμένουμε και να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε η αξιολόγηση που θα μας παρασχεθεί να είναι αντικειμενική και αξιόπιστη. Θεωρώ ότι υπό αυτό το πλαίσιο, κύριε Balčytis, δεν πρέπει να υποτιμάτε τον ρόλο που θα διαδραματίσει η ΕΑΚΑΑ.

Τέλος, θα ήθελα επίσης να πω ως απάντηση στον κ. Szegedi ότι όσον αφορά το επίπεδο των κυρώσεων, οι προδιαγραφές για την ΕΑΚΑΑ στο κείμενο που θα εγκρίνετε υπεισέρχονται στις σχετικές λεπτομέρειες καθώς και ότι η ΕΑΚΑΑ θα επιβάλλει αυτές τις κυρώσεις σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την ψήφο στήριξης για αυτό το νέο στάδιο, το οποίο θα καταδείξει –επαναλαμβάνω– ότι η Ευρώπη σημειώνει συγκεκριμένη και αντικειμενική πρόοδο, ότι αντλεί διδάγματα από την κρίση, χάρη στη στήριξη και την ώθηση που δίνεται από τη βελγική Προεδρία και χάρη στη στήριξη όλων των Ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, καταρχάς θα ήθελα να επανέλθω στο γεγονός ότι έγιναν πολλές καλές ερωτήσεις στη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Ο Επίτροπος Barnier αναφέρθηκε σε αυτές μία προς μία. Θα ήθελα απλώς να σας πω ότι αυτή η τροποποίηση του κανονισμού είναι ένα πρώτο βήμα προς τη χορήγηση των αναγκαίων εποπτικών αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και ότι, όπως αναφέρθηκε, πρόκειται να υπάρξουν και άλλες αναθεωρήσεις αυτού του κανονισμού σύντομα. Θεωρώ ότι όσον αφορά αυτό και άλλα σημαντικά ζητήματα που αναφέρθηκαν σήμερα, αυτό θα αποτελέσει πραγματικά μια ευκαιρία να επικεντρωθεί ολόκληρη η συζήτηση στην αναθεώρηση την οποία η Επιτροπή προετοιμάζεται να μας προτείνει.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήθελα να επιστρέψω για λίγο στην αφαίρεση των διατάξεων για τη διαφάνεια των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας και των σχετικών πληροφοριών, στην οποία αναφέρθηκε ο Επίτροπος Barnier μόλις τώρα. Δεν πιστεύω ότι αυτό σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν στηρίζουν την ιδέα της διαφάνειας των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας –το αντίθετο, μάλιστα. Ωστόσο, σε αυτό το στάδιο, όταν λαμβάνεται μια απόφαση, η καλύτερη λύση ήταν να συντονιστούμε εκ των προτέρων βάσει των εξελίξεων στη διεθνή σκηνή, προκειμένου να μην πληγεί η ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών αγορών. Επί του παρόντος, συνεπώς, ερευνώνται, συζητούνται και αναπτύσσονται ακόμη καλύτερες λύσεις, και πιστεύουμε ότι ο καλύτερος πολιτικός συμβιβασμός είναι αυτός για τον οποίο θα ψηφίσετε αύριο.

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, όπως πολλοί έχετε τονίσει, το οποίο θα βοηθήσει στη βελτίωση της σταθερότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών και θα στηρίξει την ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού εποπτικού πλαισίου.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, εισηγητής.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Chastel, κύριε Barnier, μετά τα σχόλια που ακούσατε, μπορείτε να συναγάγετε δύο συμπεράσματα.

Το πρώτο είναι ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει με συντριπτική πλειοψηφία αυτήν την έκθεση αύριο, πράγμα που θα δείξει για άλλη μια φορά ότι το Κοινοβούλιο ή μια μεγάλη πλειοψηφία του εκτιμά τις ενέργειες της Επιτροπής για τη ρύθμιση και την εποπτεία, οι οποίες στηρίζονται σθεναρά από τη βελγική Προεδρία.

Το δεύτερο συμπέρασμα που μπορούμε να συναγάγουμε είναι ότι δεν θα καταλήξω σε ένα συμπέρασμα σήμερα, αλλά θα ξεκινήσει νέα συζήτηση στη βάση αυτής της διαβούλευσης, της έκθεσης πρωτοβουλίας του κ. Klinz, για να εξετάσουμε όλα αυτά τα δύσκολα ερωτήματα.

Συνεπώς, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε το γεγονός ότι το 2009, όταν υποβάλαμε τον πρώτο κανονισμό, θέταμε ήδη στους εαυτούς μας αυτά τα ερωτήματα. Εάν δεν ασχοληθήκαμε με αυτά τα ερωτήματα είναι επειδή δεν βρήκαμε την κατάλληλη απάντηση. Ευελπιστώ, συνεπώς, ότι χάρη στην εξέταση του ζητήματος με την υποβολή της έκθεσης του κ. Klinz, η συζήτηση για τη διαβούλευση που διεξάγεται θα μας δώσει αυτήν τη φορά τη δυνατότητα να παράσχουμε απαντήσεις για να ολοκληρωθεί ο κανονισμός για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Εν κατακλείδι, συνεπώς, εάν μου επιτρέπετε, θα επαναλάβω μια φράση του προέδρου της Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, ο οποίος είπε ότι θα είναι, τουλάχιστον, καλό εάν οι χρηματοπιστωτικές αγορές αποτοξινωθούν από τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να επιτρέψουν στους επενδυτές να αποκτήσουν μεγαλύτερη προσωπική εκτίμηση των καταστάσεων και των κινδύνων. Πιστεύω ότι και αυτό θα ήταν μια εγγύηση.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο (Τετάρτη, 15 Δεκεμβρίου 2010).

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Ως αποτέλεσμα της υποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου, οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υπήρξαν ένας από τους παράγοντες που πυροδότησαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει πραγματικός ανταγωνισμός στον τομέα των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. Η κατάσταση αυτή αυξάνει τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων και κατ’ επέκταση έλλειψης διαφάνειας και ποιότητας όσον αφορά τη χορήγηση αξιολογήσεων στα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα. Την 1η Ιανουαρίου 2011, ο κανονισμός που οδηγεί στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών θα τεθεί σε ισχύ. Η κύρια αρμοδιότητά της θα είναι να εποπτεύει οργανισμούς αυτού του είδους. Η θέσπιση ενός μηχανισμού για τον έλεγχο και την εποπτεία των οργανισμών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο ΕΕ αποδεικνύεται αναγκαία. Θεωρώ ότι αυτή η νέα αρχή πρέπει να ασκήσει την εντολή της αμέσως μόλις δημιουργηθεί. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η απόφαση που έλαβαν οι ΗΠΑ να καθιερώσουν πιο αυστηρούς εποπτικούς κανονισμούς άνοιξε τον δρόμο για την παγκόσμια εναρμόνιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εφαρμόσει τους κανόνες που θα τεθούν σε ισχύ στο τέλος του έτους. Οι κανόνες για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας που επιθυμούν να λειτουργούν εντός της ΕΕ και επομένως να λάβουν άδεια περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την υποχρέωση να εγγραφούν και να συμμορφωθούν με συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας και «καλής συμπεριφοράς». Δεν θεωρώ ότι αυτοί οι κανόνες είναι αρκετά αυστηροί και επικροτώ τα περαιτέρω μέτρα τα οποία συζητάμε εντός της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Αυτοί οι οργανισμοί έχουν επί του παρόντος μεγάλη δύναμη, μπορούν να βυθίσουν ένα κράτος ή/και ένα σύστημα (υποβαθμίζοντας χώρες και προκαλώντας μια αλυσιδωτή αντίδραση φόβου στις παγκόσμιες αγορές) σε κρίση με μία από τις αξιολογήσεις τους. Το έργο τους είναι σημαντικό όσον αφορά τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της σταθερότητας, όμως υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τους κανόνες και τα κριτήρια στα οποία βασίζονται οι αξιολογήσεις τους. Η έκθεση του κ. Gauzès, η οποία προτείνει να τεθούν οι οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, κινείται συνεπώς προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
Τελευταία ενημέρωση: 3 Μαΐου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου