Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/0160(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0340/2010

Iesniegtie teksti :

A7-0340/2010

Debates :

PV 14/12/2010 - 15
CRE 14/12/2010 - 15

Balsojumi :

PV 15/12/2010 - 9.3
CRE 15/12/2010 - 9.3
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0478

Debates
Otrdiena, 2010. gada 14. decembra  - Strasbūra Publikācija "Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī"

15.  Kredītreitingu aģentūras (debates)
Visu runu video
PV
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. Nākamais darba kārtības punkts ir Gauzès kunga ziņojums Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (http://ec.europa.eu/prelex/liste_resultats.cfm?CL=lv&ReqId=0&DocType=COM&DocYear=2010&DocNum=0289" – C7-0143/2010 – 2010/0160(COD)) (A7-340/2010).

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, referents.(FR) Priekšsēdētāja kungs, Chastel kungs, komisāra kungs! Mēs sākam trešo posmu darbā pie tiesību aktiem finanšu jomā 2010. gadam. Pēc uzraudzības, kas sekoja direktīvai par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldītājiem, mēs atkal pievēršamies kredītreitingu aģentūrām. Es saku „atkal”, jo Eiropa nav vilcinājusies ar direktīvas ierosināšanu šajā jomā, kas tika iecerēta 2009. gadā un tagad stājas spēkā.

Kredītreitingu aģentūras parasti izsniedz atzinumus, burtiski sakot, reitingu veidā par uzņēmumu un valstu kredītspēju un par kompleksiem finanšu produktiem. Reitings atspoguļo to finanšu instrumentu emitentu riska novērtējumu, kuri nevar nomaksāt savus parādus. Kredītreitingu aģentūras dažādu iemeslu dēļ pakāpeniski ir kļuvušas par ļoti svarīgām iestādēm finanšu pasaulē.

Pirmkārt, tāpēc, ka reitingus ņem vērā banku darbības noteikumos, lai noteiktu pašu kapitāla apmēru, ko izlietos ieguldījumu nodrošināšanai. Otrkārt, tāpēc, ka reitingi ir nosacījums jautājumu veiksmīgā atrisināšanā, jo tie ir kļuvuši par svarīgu rādītāju ieguldītājiem.

Kaut arī kredītreitingu aģentūras nebija galvenais nesenās finanšu krīzes cēlonis, to izsniegtie reitingi tomēr radīja nelabvēlīgu ietekmi. Tās patiešām nebija novērtējušas to, ka dažu kompleksu finanšu instrumentu emitenti, iespējams, neievēros savas saistības.

Eiropas Komisija, sastopoties ar vajadzību atjaunot uzticību tirgū un stiprināt ieguldītāju aizsardzību, 2009. gadā ierosināja mehānismu, lai varētu pārraudzīt un uzraudzīt kredītreitingu aģentūras. Tādēļ tajā pašā gadā tika pieņemta Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām.

Eiropas Parlamenta debatēs, kas notika pirms šīs regulas pieņemšanas, referents uzsvēra, ka ir vajadzīga kopīga kredītreitingu aģentūru produktu pārraudzība un integrēta uzraudzība visā ES. Tajā laikā nebija iespējams likumīgi veikt šāda veida uzraudzību visā ES. Tomēr Komisija apņēmās izstrādāt tiesību akta priekšlikumu par šo jautājumu, un jūs, komisāra kungs, turējāt šo solījumu.

Eiropas Parlamenta un Padomes panāktā vienošanās par nostādnēm attiecībā uz uzraudzību Eiropā, kas stāsies spēkā 2011. gada 1. janvārī, tagad ļaus efektīvi īstenot kredītreitingu aģentūru uzraudzību.

Regulā, ar ko izveido Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādi, ir uzsvērts, ka šī iestāde īstenos uzraudzības pilnvaras jo īpaši attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām. Šis bija regulas par papildu grozījumiem mērķis, par ko mēs panācām vienošanos un par ko mēs rīt balsosim.

Kolēģi atbalstīja manu prasību atlikt citus jautājumus, kas attiecas uz kredītreitingu aģentūrām, piemēram, piešķīrumi valsts parāda dzēšanai, atlīdzības shēmas un konkurence, un aplūkot tos tāda veida pētījumos kā patstāvīgi ziņojumi, kuri tiek iesniegti pirms tiesību akta priekšlikuma, kas ir jāsagatavo 2011. gada pirmajā pusē un par kuru ir sākta apspriešanās.

Es uzskatu, ka, izveidojot Eiropas kredītreitinga aģentūru uzraudzību, mēs esam paveikuši lielu darbu, kas ir līdzīgs jau īstenotajiem uzraudzības pasākumiem. Tagad es gribu pateikties prezidējošajai valstij Beļģijai par tās nenogurstošajām pūlēm saistībā ar finanšu dokumentiem, jums, komisāra kungs, un jūsu komandai, kā arī nepārprotami saviem kolēģiem, Eiropas Parlamenta deputātiem, kas piedalījās šajā pētījumā un atbalstīja mūsu nostāju.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, Padomes priekšsēdētājs(FR) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Pēc Gauzès kunga uzstāšanās man ir prieks atrasties jūsu vidū un Beļģijas finanšu ministra Didier Reynders vārdā šodien, kad notiek debates par grozījumiem regulā, runāt par kredītreitingu aģentūrām.

Kā jau jūs teicāt, mēs atkal runājam par finanšu pakalpojumu jautājumu, par ko trīs iestādes tikko ir panākušas vienošanos rekordīsā laikā.

Mēs arī esam ļoti gandarīti, ka par šo vienošanos Parlamentā rīt, kā nolemts, balsos trīs iestāžu pārstāvji.

Šo regulu grozīs tādēļ, lai varētu piešķirt papildu pilnvaras Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei. Tādējādi iestāde īstenos stingrāku kredītreitingu aģentūru darbības uzraudzību visā Eiropas Savienībā. Šis ir svarīgs solis, kas, mūsuprāt, ļaus uzlabot finanšu tirgu stabilitāti un atbalstīs efektīvākas uzraudzības struktūras izveidi.

Kad regula stāsies spēkā, iestādei būs pilnvaras attiecībā uz kredītreitingu aģentūru reģistrēšanu un tiešu to uzraudzību. Tai būs arī pilnvaras norādīt, ka kredītreitingu aģentūra ir pārkāpusi spēkā esošo regulu, un piemērot atbilstīgas soda sankcijas.

Protams, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm būs arī nodrošināta iespēja sadarboties ar Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādi (EVTI). Arī mēs esam gatavi sākt padziļinātas debates par pašas kredītreitingu aģentūru nozares regulēšanas jautājumu, kad Komisija mums atsūtīs savu priekšlikumu par šīs nozares vispusīgu pārskatu, ko ir paredzēts sagatavot nākamajā gadā. Es noteikti ceru, ka rītdienas balsojums būs pozitīvs, un īpaši gribu pateikties Ekonomikas un monetārās komitejas priekšsēdētājai Bowles kundzei, Parlamenta referentam Gauzès kungam un Parlamenta ēnu referentiem, kā arī, protams, komisāram Barnier kungam, kas kopā ar Beļģijas finanšu ministru Reynders kungu veica svarīgu sešu mēnešu ilgu darbu, tā nodrošinot ātru vienošanos, kas Parlamentā pārtapa par reālu lēmumu finanšu nozarē. Katrā ziņā es pateicos jums par auglīgo un efektīvo sadarbību šajā jomā. Es esmu pārliecināts, ka jūs turpināsiet šo darbu arī turpmāko prezidentūru laikā.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Komisijas loceklis.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Labvakar visiem! Gauzès kungs, jūs, tāpat kā tikko Chastel kungs Reynders kunga vārdā, ļoti labi pateicāt par pašreizējo darbu pie lielo riska ieguldījuma fondu un privātā kapitāla fondu nozares uzraudzības un regulēšanas, kā arī par turpmāko darbu kredītreitingu aģentūru regulēšanas otrajā posmā — darbu, kas nepārprotami ir sācies ar jums un pateicoties jums, dāmas un kungi, pateicoties Padomei un Komisijas sākotnējam darbam. Attiecībā uz reglamentējumu Eiropa noteikti un efektīvi virzās uz priekšu. Eiropa arī mācās no krīzes kļūdām, kā to pieprasa visi nodokļu maksātāji, kas arī ir Eiropas iedzīvotāji.

Dāmas un kungi! Vienošanās par kredītreitingu aģentūru uzraudzību ir svarīgs solis, un arī es gribu pateikties Gauzès kungam un, protams, tiem, kas strādāja kopā ar jums — Komitejas priekšsēdētājai Bowles kundzei, kā arī ēnu referentiem Klinz kungam, Giegold kungam, Pittella kungam un Fox kungam. Pēc pāris dienām beigsies termiņš šai prezidentūrai, kas strādāja ļoti sekmīgi un panāca lielu progresu, tādēļ es gribu izteikt sirsnīgu pateicību Reynders kungam un visai viņa komandai par labajām attiecībām, kādas mēs saglabājām visus šos sešus mēnešus.

Šī ir laba vienošanās, tomēr man arī jāsaka, ka tā būtu bijusi lieliska vienošanās, ja galīgajā kompromisā mēs būtu pieņēmuši tos noteikumus, ko Komisija sākotnēji ierosināja par pastiprinātu pārredzamību attiecībā uz strukturētiem finanšu instrumentiem. Tomēr, kā jau es norādīju regulas apsvērumos, mēs pie šī temata atgriezīsimies, ja jūs vēlēsieties, regulas nākamajā pārskatīšanā 2011. gadā.

Kā jau Chastel kungs tikko teica, no 2011. gada jūlija šis 2009. gada regulas grozījums piešķirs EVTI, jaunajai Vērtspapīru un tirgus iestādei, tiešas kredītreitingu aģentūru uzraudzības pilnvaras Eiropas līmenī. Dāmas un kungi, ir patiešām jāsaprot, cik svarīgs ir jūsu šodien pieņemtais lēmums. Šī ir pirmā reize, kad EVTI, šai Eiropas iestādei, būs tiešas pilnvaras uzraudzīt visā Eiropā darbojošās finanšu iestādes.

Ar šo grozījumu ir pabeigta jaunā Eiropas uzraudzības struktūra. Tā ievērojami stiprina EVTI pilnvaras, kā jūs, Gauzès kungs, to izskaidrojāt un kā Giegold kungs, kurš arī šeit atrodas, ļoti vēlējas norādīt debatēs par uzraudzību. Tāpēc tas ir ļoti svarīgs temats jums un arī mums.

EVTI kļūs par iestādi, kas atbildēs par kredītreitingu aģentūru reģistrēšanu un uzraudzību visā Eiropas Savienībā un kas īstenos stingru kontroli. Ar tiesību aktu tai tiks piešķirtas visas uzraudzības pilnvaras, kas ir noteiktas, lai piespiestu kredītreitingu aģentūras izpildīt regulas noteikumus.

EVTI varēs īstenot uzraudzību — es šeit domāju par informācijas pieprasījumiem un pilnvarām veikt negaidītas pārbaudes —, ja tā pamanīs, ka kredītreitingu aģentūra izdara pārkāpumu, tai būs jāveic pasākumi, lai piespiestu aģentūru šo pārkāpumu pārtraukt. EVTI būs arī stingri reglamentētas pilnvaras noteikt naudas sodus un sodus tām kredītreitingu aģentūrām, kas neievēro regulas noteikumus. Šī regula nepārprotami garantē arī kredītreitingu aģentūru tiesības, jo īpaši uzklausīšanas tiesības, dokumentu pieejamības tiesības un citas procesuālās garantijas. Visbeidzot, īstenojot uzraudzības pilnvaras, EVTI ievēros tiesības, kas ir iekļautas ES Pamattiesību hartā, kā arī citus Eiropas Savienības tiesību aktu principus un noteikumus, tajā skaitā proporcionalitātes principu.

Jaunā regula par kredītreitingu aģentūrām nodrošinās arī vienu kontaktpunktu visām kredītreitingu aģentūrām, reglamentējošus, visā Eiropas Savienībā saskaņotus noteikumus, kuros ir noteikta vienlīdzīga attieksme, un konsekventāku noteikumu piemērošanu attiecībā uz visām kredītreitingu aģentūrām Eiropas Savienībā.

Tāpēc es uzskatu, ka šī regula ir ievērojams efektivitātes, pārredzamības un drošības ieguvums vispārējā struktūrā, ko mēs veidojam dienu pēc dienas, lai panāktu saprātīgu uzraudzību un efektīvu regulējumu.

Priekšsēdētāja kungs, es negribu turpināt gari izteikties, bet es gribētu varbūt izvērst Chastel kunga teikto un pieminēt nākamo posmu, jo es pats teicu, ka mums ir jāiet tālāk, lai nodrošinātu pareizu kredītreitingu aģentūru reglamentēšanu, tajā pašā laikā vērojot, vai aģentūras nerada problēmas un nestabilitāti finanšu tirgos. Termometrs drudzi neizraisa, tas tikai to parāda, ja pareizi darbojas. Iepriekš tas nedarbojās pareizi, un tādēļ mēs gribam to salabot ar šīm secīgajām regulām.

Komisija jau apsver nākamo posmu — sabiedriskās apspriešanas sākās 2010. gada 5. novembrī, lai paplašinātu šīs debates un savāktu viedokļus no visām ieinteresētajām pusēm, un, kā jau jūs zināt, šajās debatēs par visām šīm regulām nekas nav neīsts. Dāmas un kungi, es patiešām novērtēju katru ieguldījumu, kritiku vai ideju, kas tika izteikta šo apspriežu kontekstā.

Tagad mēs, pirmkārt, apsvērsim, kādas sekas rada modelis „emitents maksā”, kas ir plaši izplatīts kredītreitingu aģentūru vidū; otrkārt, banku un citu institucionālu ieguldītāju atkarību no kredītreitingu aģentūrām; treškārt, valstu parādu reitingu, kas nepavisam nav vienkārša lieta; ceturtkārt, pastiprinātu pārredzamību, lai labāk vadītu interešu konfliktus; un, piektkārt, lielākas konkurences un dažādības radīšanu šajā kredītreitingu aģentūru tirgū, kas pašlaik ir koncentrēts pārāk nedaudzās rokās.

Šī apspriešana turpināsies līdz nākamā gada janvārim, un, pamatojoties uz visām saņemtajām atbildēm, kā arī uz Klinz kunga patstāvīgo ziņojumu, mēs kaut kad 2011. gadā, bet ne pārāk vēlu, pieņemsim lēmumu par pasākumiem, kurus mēs gribam īstenot, lai trešajā posmā pabeigtu darbu pie šīm divām kredītreitingu aģentūru regulām, kas pašlaik gandrīz jau tuvojas nobeigumam.

 
  
MPphoto
 

  Sebastian Valentin Bodu, Juridiskās komitejas atzinuma sagatavotājs. – Priekšsēdētāja kungs! Es kā Juridiskās komitejas priekšsēdētāja vietnieks gribētu jūs iepazīstināt ar dažiem svarīgiem debašu aspektiem un grozījumiem, kas tika iesniegti šajā komitejā.

Pirmkārt, maksājumu par strukturētajiem instrumentiem, ko novērtē aģentūras, pašlaik veic emitējošais uzņēmums. Ir iespējami interešu konflikti, jo vērtētie uzņēmumi ir ieinteresēti saņemt labus kredītreitingus. Pārmaiņus varētu maksāt arī reitingu lietotāji. Lietotāju intereses ir atšķirīgākas, un tādēļ nav neviena, kura intereses varētu radīt interešu konfliktu. Ir lietotāji, kas dod priekšroku labiem reitingiem, piemēram, ja viņi grib pārdot akcijas, un ir lietotāji, kas dod priekšroku sliktiem reitingiem, ja viņi grib pirkt akcijas.

Otrkārt, ja salīdzina kredītreitingu aģentūrām noteikto regulējumu ar revidentiem piemērojamiem noteikumiem, tad aģentūru regulējums varētu ienest tām vairāk peļņas. Kredītreitingu aģentūrām un revidentiem ir liela atbildība par labu uzņēmumu reputāciju un tirgus pareizu darbību. Tomēr šķiet, ka revidentiem tiek piemēroti daudz stingrāki noteikumi nekā kredītreitingu aģentūrām.

Treškārt, Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei (EVTI) ir jāuzrauga kredītreitingu aģentūras, lai pārbaudītu iespējamo materiālo neatbilstību starp reitingiem, ko sniedz dažādas aģentūras vienam un tam pašam strukturētajam finanšu instrumentam. EVTI vajadzētu piešķirt lielākas prasību izpildes pilnvaras.

Ceturtkārt, direktīva ievieš jaunu principu, kas ir aizgūts no ASV tiesību aktiem. Ja aģentūra, kas nav tā aģentūra, ar kuru ir noslēgts līgums novērtēšanas veikšanai, vērtē to pašu instrumentu, tai ir saistošs noslēgtais līgums novērtēšanas veikšanai. Ievērojot šo nosacījumu, pirmajai aģentūrai ir jāatklāj informācija, kas attiecas uz novērtēto instrumentu. Tādējādi tiek iegūti divi noderīgi rezultāti — pirmkārt, ir iegūts atkārtots atzinums, un, otrkārt, samazinās aģentūras, ar kuru ir noslēgts līgums, atbildība.

Visbeidzot es gribu uzsvērt faktu, ka šīs direktīvas, kura nosaka jaunu normatīvo bāzi, noteikumi ir piemērojami tikai strukturētiem finanšu instrumentiem un ka kredītreitingu aģentūras ir svarīga strukturēto finanšu instrumentu daļa. Atlikušie finanšu instrumenti — 150 gadu vecās parastās akcijas —, kas nerada sistēmisku risku, nebūtu jāiekļauj šajā direktīvā, ja gribat noteikt šauru direktīvas darbības jomu, bet negribat noteikt pārlieku regulējumu, ja gribat būt konkurētspējīgi, bet negribat sadārdzināt administratīvās izmaksas, un ja gribat paturēt kapitālu Eiropā, nevis to aizpludināt uz jaunattīstības tirgiem ārzemēs.

 
  
MPphoto
 

  Gianni Pittella, S&D grupas vārdā.(IT) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Pateicoties mūsu pašreizējai izmēģinātajai un pārbaudītajai sadarbībai, mēs kopā ar Gauzès kungu esam paveikuši ražīgu darbu pie šīs regulas, lai nodrošinātu dažus svarīgus panākumus attiecībā uz noteikumiem, kas regulē vienu no visstrīdīgākajām finanšu tirgu stabilitātes jomām.

Viens no šādiem panākumiem nepārprotami ir plāns jaunizveidotajai Eiropas Vērtspapīru tirgus iestādei (EVTI), kas varēs tieši sodīt kredītreitingu aģentūras to pārkāpumu dēļ. Es ļoti aktīvi aizstāvēju tieši šo punktu. Parlaments šādā veidā parāda, ka tas cīnās par spēcīgas Eiropas uzraudzības iestādes izveidošanu, kurai ir piešķirtas reālas pilnvaras.

Mēs arī zinām, ka šī regula tomēr nerisina visas problēmas šajā nozarē, kas pēdējos gados ir saasinājusi krīzi. Pārvaramie klupšanas akmeņi, kuri bija Parlamenta ziņojuma temats un kurus Klinz kungs jau ieskicēja, ir īpaši saistīti ar diviem jautājumiem, proti, dalībvalstu valsts parāda novērtēšana un tirgus, kuru raksturo acīmredzama oligopolijas pastāvēšana, vispārējā struktūra.

Eiropas Savienībai ir jānosaka skaidrs mērķis attiecībā uz šiem jautājumiem, proti, ir jāpanāk, lai finanses būtu mazāk atkarīgas no reitingiem. Tiesību aktos un regulās pašlaik esošās atsauces par kredītreitingu aģentūrām ir jāaizstāj ar alternatīviem kredītspējas standartiem. ASV un G20 valstis jau ir sākušas to darīt.

Starptautiskā līmenī mums ir jābūt drosmīgiem un mērķtiecīgiem un jāizmaina Bāzeles II pamatā esošie noteikumi, proti, obligātā prasība ievērot reitingus — mehānismu, kas pagātnē un vēl aizvien tagad faktiski ir novedis banku nozari pie pilnīgas atteikšanās no uzraudzības, kā sekas ir skaidri redzamas.

Es beigšu, īsi pieminot jautājumu par valsts parāda reitingu — kredītreitingu aģentūrām vairs nevajadzētu būt atbildīgām par šo jautājumu, jo tās pārāk bieži ir satracinājušas tirgus noskaņojumu ar saviem reitingiem, tādā veidā saasinot dažādus prātuļojumus. Tā vietā mums būtu jāpārdomā, vai kādai no Eiropas iestādēm — varbūt jau esošajām iestādēm, piemēram, Eiropas Revīzijas palātai — nevajadzētu sākt darboties šajā jomā.

Es patiešām ceru, ka manus ierosinājumus apstiprinās mani kolēģi, deputāti, un pilnībā atbalstīs komisārs Barnier kungs, kam es gribētu paust dziļu cieņu.

 
  
MPphoto
 

  Wolf Klinz, ALDE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dāmas un kungi! Pēc dažām nedēļām mums Eiropā būs jauna uzraudzības struktūra, kuras izveidošanu lielā mērā ir veicinājis Parlaments. Šo trīs jauno uzraudzības iestāžu vidū ir Eiropas Vērtspapīru tirgus iestāde (EVTI), kas būs atbildīga par tirgiem un vērtspapīriem.

EVTI būs noteicošais vārds attiecībā uz kredītreitingu aģentūru reģistrēšanu un uzraudzību, un tā būs atbildīga par to, lai kredītreitingu aģentūras faktiski ievērotu jaunos noteikumus. Ja EVTI gribēs, tā varēs deleģēt pārrobežu atbildību valstu uzraudzības iestādēm, ja tās būs mazas un darbosies tikai attiecīgajā dalībvalstī.

Šis priekšlikums ir tikai un vienīgi 2009. gada aprīļa regulas piemērošana jaunajiem nosacījumiem, bet tas stiprina EVTI nozīmi. Tas piešķir jaunajai uzraudzības iestādei vairāk pilnvaru un — kas ir pilnīgs jaunums — piešķir EVTI pilnvaras sodīt tos, kas nepiemēro regulu. Šo nosacījumu es vērtēju ļoti atzinīgi, jo es uzskatu, ka jaunās Eiropas uzraudzības iestādes stāvokļa nostiprināšana patiešām palielinās tās uzticamību tirgū.

Man ir tikai viens kritizējams punkts. Izstrādājot 2009. gada aprīļa direktīvu, mēs pieņēmām politisku lēmumu attiecībā uz to, kā mums Eiropā vajadzētu rīkoties ar reitingiem no trešām valstīm. Toreiz mēs teicām, ka tos Eiropā var ievērot, ja tie vai nu atbilst līdzvērtības atzīšanas procedūrai, vai arī tos atbalsta Eiropā reģistrēta un apstiprināšanas procedūrā apstiprināta kredītreitingu aģentūra.

Tagad Komisija ir izmainījusi šo nosacījumu 2. līmenī un pateikusi, ka apstiprināšana vairs nebūs iespējama. Tādēļ faktiski tiks piemērota tikai līdzvērtības atzīšanas procedūra. Tā kā šī izmaiņa tika veikta vienpusīgi, es to uzskatu par nedemokrātisku rīcību un domāju, ka mums vajadzētu piemērot 2009. gada aprīlī pieņemto lēmumu.

Komisārs jau pieminēja, ka vēl aizvien ir daudz nenokārtotu jautājumu attiecībā uz kredītreitingu aģentūrām, proti, konkurences trūkums, nepietiekama pārredzamība, kā arī kritiski izvērtējams darījuma modelis par to, kam ir jāmaksā — emitentam vai ieguldītājam. Ir jautājumi par maksāšanas sistēmu un arī par pārlieku atkarību, jo būtībā šis ir tas gadījums, kad regulatīvo noteikumu rezultātā daudzas kredītreitingu aģentūras faktiski ir kļuvušas par regulatīvām sertifikācijas iestādēm. Es par to gatavoju patstāvīgu ziņojumu un esmu gandarīts, ka Komisija nākamajā gadā gatavojas par šo jautājumu iesniegt tiesību akta priekšlikumu.

 
  
MPphoto
 

  Sven Giegold, Verts/ALE grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs, Chastel kungs, Barnier kungs, Gauzès kungs, dāmas un kungi un ēnu referenti! Es patiešām esmu gandarīts, ka mēs tagad esam sākuši risināt šo jautājumu, un Eiropas finanšu sistēmas nozare pirmo reizi būs tiešā Eiropas uzraudzībā. Ar šo iniciatīvu mēs nostiprināsim Eiropas stāvokli starptautiskajā tirgū un stingri kontrolēsim nozari, kas padziļināja krīzi. Es vēlētos vēl pateikt vienu komentāru par šo jautājumu. Barnier kungs, jaunu iestāžu atlases process, protams, ir sācies, bet jaunas iestādes ir tieši tik labas, cik labs ir to personālsastāvs. Man atliek tikai cerēt, ka darbinieki tiks patiešām izvēlēti, pamatojoties uz profesionālajām zināšanām, uz viņu neatkarību no finanšu nozares, kura viņiem būs jākontrolē, un uz nepārprotamu vēlēšanos darboties sabiedrības interesēs, un ka atlases procesam atkal netiks noteiktas nacionālās kvotas, kas neievēro šos svarīgos kritērijus.

Turklāt mums vēl aizvien ir daudz darāmā kredītreitingu aģentūru jomā. Mums vēl aizvien nav īstas pārredzamības, kad saskaramies ar jautājumu par informāciju, ar kuru kredītreitingu aģentūras strādā, un finanšu nozarē, kā arī regulās, kas regulē finanšu nozari, pārāk bieži tiek izmantoti regulatīvie reitingi. Mums ir nopietni interešu konflikti, mums nepārprotami ir trīs lielāko kredītreitingu sniedzēju ietekme tirgū, un viņi nav atbildīgi par nolaidīgi izsniegtiem reitingiem. Komisāra kungs, labi, ka ir sākusies apspriešana, un mēs ar interesi gaidām rezultātus. Pilsoniskajai sabiedrībai būtu īpaši jāiesaistās šajā apspriešanā, bet pēc tam jums būs jāizvirza drosmīgs priekšlikums. Es jau tagad gaidu jūsu priekšlikumu. Lūdzu, esiet tikpat drosmīgi kā līdz šim, un nākamajā gadā kopīgi izstrādāsim tiesību aktu, kas patiesi eiropeiskā veidā atrisinās vēl aizvien esošās problēmas kredītreitingu tirgū. Tas ir mūsu parāds iedzīvotājiem.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox, ECR grupas vārdā.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu pateikties Gauzès kungam par viņa lielisko darbu. Es esmu gandarīts, ka 8.a un 8.b pants trialoga laikā tika izņemts. Sākotnēji Komisijas projektā bija ierosinājums izveidot drošas tīmekļa vietnes. Mani šis ierosinājums nepārliecināja. Pavērosim, kas notiek ar šīm vietnēm Amerikas Savienotajās Valstīs, un, ja tās izrādīsies noderīgas, ieviesīsim tās arī Eiropā.

Priekšsēdētāja kungs, man ir prieks jūs informēt, ka mana grupa rīt balsos par šo ziņojumu, un es vēlreiz pateicos Gauzès kungam.

 
  
MPphoto
 

  Jürgen Klute, GUE/NGL grupas vārdā.(DE) Priekšsēdētāja kungs, Chastel kungs, Barnier kungs, dāmas un kungi! Šī gada pēdējie pāris mēneši ir parādījuši, kādu kaitējumu var izdarīt kredītreitingu aģentūras. Tāpēc mums ir steidzīgi jārīkojas. Tādēļ arī es atzinīgi vērtēju šo direktīvu, jo īpaši to, ka kredītreitingu aģentūru reģistrēšanu un uzraudzību pārņems EVTI. Tas ir svarīgs un pozitīvs solis pareizajā virzienā.

Tomēr sarunās par šo ziņojumu tika noraidīti daudzi labi un progresīvi priekšlikumi. Es tos vēlreiz gribētu pieminēt. Līdz ar to vienīgā reālā un pozitīvā izmaiņa ir EVTI iecelšana par uzraudzības iestādi. Tika atmesti priekšlikumi par publisko datubāzu izmantošanu kredītreitingu izsniegšanā, kā arī visi ieteikumi par publisku kredītreitingu aģentūras dibināšanu. Tika aizmirsta arī konsekventa un ļoti bieža uzraudzības iestāžu izsniegto reitingu pārbaude. Turklāt Komisija bija ierosinājusi veicināt nepasūtītu kredītreitingu izsniegšanu, lai varētu rīkoties ar nepareizajām izsniedzēju instrukcijām finanšu tirgu produktu novērtēšanai. Arī tā tika atmesta.

Es ceru, ka šie aspekti tiks ņemti vērā turpmākajos ziņojumos par šo jautājumu, ko pieminēja Gauzès kungs un jūs, Barnier kungs.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs! Šodienas jaunumi par eiro tuvina laiku, par ko mēs dedzīgi lūdzāmies un par ko mēs esam pateicīgi. Es ļoti ceru, ka jūs ar savu drosmīgo pieeju nebūsiet pārāk vecmodīgs. Es gribētu apstiprināt iepriekšējā runātāja teikto un lūgt jūs savā ietekmes jomā nekavējoties nodrošināt ne tikai to, lai darbinieku atlasē neizmantotu tikai valstu kvotas, bet arī to, lai partijas atliktu malā savas politiskās prioritātes — tikai tā mēs beidzot varēsim lauzt ļoti neveiklo, Eiropai raksturīgo tradīciju attiecībā uz amatpersonu izvēli un varēsim pieņemt darbā labākos cilvēkus.

Mans otrais lūgums ir nodrošināt daudz lielāku konkurentu pārredzamību starptautiskā tirgū ārpus ES, kuri savus reitingus vai pat savu svarīgumu vienmēr politizē un ir pat piedēvējuši sev viszinību, kas nekādi nesaskan ar to, kas būtībā notiek tirgū.

 
  
MPphoto
 

  Ildikó Gáll-Pelcz (PPE).(HU) Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, Gauzès kungs, dāmas un kungi! Man patiešām ir liels gandarījums par Gauzès kunga sagatavoto lielisko ziņojumu. Šis temats ir ārkārtīgi svarīgs, un, vērojot kredītreitingu aģentūru paradumus un darbību, tas būs nozīmīgs vienmēr. Referenta pūles nodrošināt, lai kredītreitingu aģentūras un to produkti tiktu kontrolēti integrētā veidā, pamatojoties uz vienotiem ES standartiem, pelna atbalstu. Tomēr ir svarīgi, ja mēs zinām, tieši kas un kā tiek vērtēts. Mums ir jāuzdod šie jautājumi, jo ir vispārzināms, ka pirms krīzes šīs kredītreitingu aģentūras deva lieliskus reitingus vairāku tūkstošu miljardu dolāru vērtībā vērtspapīriem ar sliktu vai apšaubāmu nodrošinājumu, tādējādi diemžēl radot neierobežotu vaļu spekulācijām.

Vispirms mums ir jāpārbauda aģentūras neatkarība, jo, ja tā ir patiesība, ka bankas un dažas ieguldītāju grupas dod honorāru par novērtēšanu, mēs varētu uzdot jautājumu, vai kredītreitingu aģentūru lēmumus patiešām neiespaido ārējās intereses. Otrs jautājums ir par reitingu metodoloģiju. Trešais jautājums ir par to, ka ar saskaņotu novērtējuma pazemināšanu un negatīvām baumām jebkuru valsti var padarīt maksātnespējīgu un piespiest ņemt jaunus aizņēmumus, tādējādi kļūstot par aizvien neaizsargātāku klientu parādnieku tirgū. Īpaši neaizsargātas ir mazas, atvērtas tautsaimniecības un ārpus eirozonas esošas dalībvalstis.

Tādēļ es esmu pārliecināta, ka ir nepareizi uzskatīt, ka kredītreitingu aģentūras nav atbildīgas par izsniegtajiem reitingiem. Dāmas un kungi, noliksim reitingus to īstajā vietā, paļausimies uz tiem tikai līdz to uzticamības pakāpei un uzskatīsim tos kā orientierus, izstrādājot normatīvo bāzi. Ziņojums ir vairāk nekā atbalsta vērts. Pasaules ekonomikas krīze ir parādījusi, ka ir vajadzīga šo iestāžu darbības ES līmeņa uzraudzība.

 
  
  

SĒDI VADA: L. ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

 
  
MPphoto
 

  Evelyn Regner (S&D).(DE) Priekšsēdētāja kungs, Chastel kungs, komisāra kungs! Kredītreitingu aģentūrām finanšu krīzes laikā bija un vēl aizvien ir negodīgu aģentūru slava. Aģentūru ir pārāk maz, tās ir pārāk spēcīgas un pārāk nepārredzamas, un to struktūra un nozīme parāda, ka to darbība globālajā finanšu sistēmā nebija veiksmīga.

Uzticēšanos kredītreitingu aģentūrām var atjaunot tikai tad, ja tām piemēro saprātīgus noteikumus. Rīt mēs balsosim par vienu soli šajā virzienā — par nepieciešamo kredītreitingu aģentūru pielāgošanu jaunajai Eiropas finanšu tirgus uzraudzības struktūrai un pielāgošanu jaunajai komitoloģijas procedūrai — deleģētajiem aktiem.

Darbību sāks EVTI. Tā ir pilnvarota pastāvīgi pārskatīt reitingus, veikt vispārēju kredītreitingu aģentūru kontroli, kā arī piemērot sodus, kas būs augstāki nekā peļņa par likuma pārkāpšanu. Šīs visas ir jaunas norises, kas ir absolūti nepieciešamas kā minimums.

Es tomēr vēlētos norādīt, ka Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādē jābūt tik daudziem darbiniekiem, lai viņiem nebūtu pārcilvēciski jāstrādā, veicot savus pienākumus, bet lai savus pienākumus viņi varētu izpildīt efektīvi.

Mums vajadzētu būt pilnīgi atvērtiem attiecībā uz turpmāko lielo kredītreitingu aģentūru reformu un šodien diskutēt par to, kas šķiet gandrīz neiespējams vai grūti iedomājams. Galu galā īpaša mērķa struktūras, kurās bankas deponēja savas obligācijas ar augsta riska pakāpi, saņēma visaugstāko kredītreitingu aģentūru kredītreitingu. Tādējādi lielajā pārskatīšanā mums ir jāpadomā par Eiropas publiskās reitingu aģentūras izveidi, kā arī jāmaina un jāpārbauda maksāšanas modelis. Visbeidzot mums, protams, ir jāapsver, vai ir vajadzīgs otrs reitings. Mums ir vajadzīga nopietna, vienkārši uzrakstīta regula, lai otrreiz nevarētu notikt tā, ka trim lielām aģentūrām ir uzlikta atbildība par pašreizējo nožēlojamo finansiālo stāvokli.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Man prātā nāk teiciens latīņu valodā quis custodiet custodes jeb, latviski sakot, kas sargās sargus. Šeit notiek tas pats. Kas vērtēs kredītreitingu aģentūras? Paldies Dievam, ka tagad mums ir instruments, kas to darīs, un ka kredītreitingu aģentūras nav sevi vērtējušas; tās drīzāk ir sevi diskreditējušas ar savu attieksmi pēdējos pāris gados, un finansiālo stāvokli tās ir drīzāk saasinājušas, nevis atvieglojušas.

Tādēļ es esmu gandarīts, ka Eiropas Parlaments un mūsu iestādes kontrolē situāciju, un es paužu atzinību Gauzès kungam, Barnier kungam un Padomei par viņu darbu, ieviešot instrumentu, kas nodarbosies ar šo jautājumu. Protams, ka es gaidu rītdienas balsojumu, un, ja man dotu iespēju, es nobalsotu trīs vai četras reizes, lai šīs plēsoņas pakļautu kontrolei.

 
  
MPphoto
 

  Zigmantas Balčytis (S&D).(LT) Vispirms es gribētu apsveikt referentu par šī ļoti svarīgā dokumenta sagatavošanu. Šodien jau daudz kas ir paveikts, lai izveidotu finanšu kontroles sistēmu, kas darbojas visā Eiropas Savienībā. Kredītreitingu aģentūrām ir ļoti svarīga nozīme, jo tās tieši ietekmē finanšu sistēmas darbību, tās pilnīgumu un stabilitāti. Man šķiet, ka ir viena svarīga problēma, proti, ka ES izveidotajām finanšu uzraudzības iestādēm vēl nav reālu tiešas ietekmēšanas un saistošu lēmumu pieņemšanas pilnvaru. Tādēļ es atbalstu priekšlikumus, kas piešķir vienai no Eiropas uzraudzības iestādēm, šajā gadījumā Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei, lielākas pilnvaras, lai tā nodrošinātu un pārraudzītu ES sertificēto kredītreitingu aģentūru pārredzamību, tādējādi ļaujot izvairīties no finanšu tirgus un vienotā iekšējā tirgus principu izkropļošanas.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Vispirms, ja mēs gribam būt godīgi, mums diemžēl ir jāpaziņo, ka kredītreitingu aģentūras īstenībā ir starptautiskās plutokrātijas filiāles. Starptautiskā plutokrātija ar aģentūru palīdzību izdara spiedienu uz valstīm, mēģinot ietekmēt valstu lēmumus. Lielākā problēma ar reitingiem ir tā, ka tie ir gandrīz pilnīgi subjektīvi un neatspoguļo precīzu attiecīgo valstu ekonomiskā stāvokļa ainu noteiktā laika brīdī. Šie reitingi, kas ir tālu no realitātes, nepārprotami kavē valstis atgūties no krīzes.

Tomēr, protams, ir objektīvi rādītāji, piemēram, vispārējais valsts deficīts vai ārējais vai iekšējais parāds. No otras puses, uzraudzības organizācijas izveidošana, kas būtiski nodrošina visu šo iestāžu kvalitātes kontroli un tādā veidā neļauj tām nosaukt bieži vien kļūdainus reitingus, ir liels solis problēmas risinājuma virzienā. Tomēr es noteikti gribētu uzdot jautājumu Barnier kungam par EVTI. Mēs daudz esam runājuši par to, kā tā piemēros dažādas sankcijas, bet kad mēs uzzināsim, kādas būs šīs sankcijas, kāds būs to apjoms vai apmērs un kad tās ieviesīs? Es jau iepriekš jums pateicos par atbildi.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Priekšsēdētāja kungs! Gauzès kunga ziņojumā ierosināto grozījumu mērķis ir paredzēt papildu detaļas EVTI jaunajās pilnvarās attiecībā uz valstu aģentūrām. Es uzskatu, ka atbildības joma būtu jānosaka ļoti skaidri. Turklāt finanšu tirgus dalībniekiem būtu jāspēj atpazīt kompetento iestādi kredītreitingu aģentūru nozarē.

Es uzskatu, ka jaunās iestādes vienīgajai atbildības jomai vajadzētu būt esošo kredītreitingu aģentūru reģistrēšana un uzraudzība. Aģentūrām vajadzētu būt iespējai piekļūt informācijai par finanšu instrumentiem, ko novērtē konkurenti. Tajā pašā laikā iespēju piekļūt tīmekļa vietnēm vajadzētu dot tikai tad, ja var garantēt pieprasītās informācijas konfidencialitātes saglabāšanu.

Visbeidzot es vēlos uzsvērt, cik svarīga ir kompetentas iestādes veikta kredītreitingu aģentūras reģistrēšana un tās likumība visā ES.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). – Priekšsēdētāja kungs! Es esmu gandarīts, ka mēs šovakar Parlamentā varam runāt par šo paveikto darbu. Man jāatzīmē, ka viens no reti pieminētiem punktiem ir tas, ka vēl pavisam nesen valsts sektoru Īrijā regulēja privātais sektors; kredītreitingu aģentūras un tirgi to regulēja ļoti efektīvi. Es esmu viens no tiem, kas atzinīgi vērtē faktu, ka mēs esam novērsušies no privātā sektora un ka mums situācijā, kādā mēs atrodamies, vismaz ir ECB, ES un SVF aizsargs.

Es varētu nepiekrist tieši šim dokumentu kopumam, bet es uzskatu, ka labāk ir atrasties šādā aizsardzībā nekā nonākt kredītreitingu aģentūru un tirgu varā. Ir pieņēmums, ka tirgi ir brīvi; es domāju, ka par to mēs varētu padiskutēt kādu citu reizi. Bet, runājot par kredītreitingu aģentūrām, jāsaka, ka viena no tām saņēma 800 miljonu dolāru gadā par strukturēto finanšu instrumentu reitingiem. Tām tiešām vajadzētu sniegt atskaiti par savu izsniegto reitingu objektivitāti, un, ja mēs palūkotos, ko tās darīja pagātnē un ko tās dara pat tagad, man šķiet, ka mūs pārņemtu izbailes. Ir pienācis laiks tās saukt pie atbildības, un es esmu gandarīts, ka šīs organizācijas tiks uzraudzītas stingrāk.

 
  
MPphoto
 

  Michel Barnier, Komisijas loceklis.(FR) Priekšsēdētāja kungs! Es gribētu izteikties precīzi, bet īsi, un tādēļ es saku paldies visiem runātājiem.

Sākšu ar atbildi Bodu kungam. Es noteikti piekrītu jūsu viedoklim par modeļa „emitents maksā” riskiem. Es savā šodienas runā jau pieminēju šo punktu, jo tas ir viens no mūsu apspriežamajiem tematiem trešā posma debatēs par nākamo priekšlikumu. Kā jau es teicu Fox kungam un Băsescu kundzei, mēs patiešām atgriezīsimies arī pie strukturēto produktu lietas. Fox kungs, es uzmanīgi ieklausījos jūsu bažās par informācijas apmaiņas drošību, un mēs to rūpīgi uzmanīsim; pie šī punkta mēs atgriezīsimies. Mēs arī turpināsim paļauties uz EVTI kompetenci šajā jomā. Šis mums ir darba efektivitātes jautājums.

Pittella kungs, pateicos jums par drosmi. Es uzskatu, ka ir labi, ka jūs, tāpat kā Klute kungs un Gáll-Pelczthink kundze uzsverat to, cik liela nozīme ir šai jaunajai uzraudzības iestādei.

Vēl ir jāpiemin daži sarežģīti jautājumi, kurus mēs paši esam noteikuši un kurus jūs mums esat atgādinājuši — konkurences trūkums šajā nozarē, jautājums par valsts parāda novērtēšanu, ko tikko pieminēja Kelly kungs un kas rada īpašu problēmu. Mēs šīs idejas ņemsim vērā jaunajā apspriežu posmā.

Es piekrītu Klinz kunga viedoklim par sodu sankciju nozīmi un par EVTI piešķirtajām pilnvarām to piemērošanā. Arī Regner kungs pieminēja šo punktu.

Klinz kungs, runājot par trešām valstīm, mūsu mērķis ir saglabāt stingras savas prasības, un es to teikšu arī Mitchell kungam, kurš attiecībā uz šiem lēmumiem, kas vēl ir jāpieņem, pieminēja uzticēšanos Eiropai.

Es pateicos Giegold kungam par viņa pozitīvo novērtējumu progresam, ko mēs visi kopā šodien esam panākuši. Attiecībā uz tematu par cilvēku pieņemšanu darbā Eiropas iestādēs es, kā liekas, nevaru jums pašlaik sniegt nekādu konkrētu informāciju par personālijām, bet es gribētu pateikt Giegold kungam un arī Martin kungam, ka process ir sācies, ka tas tiek vadīts pilnīgi taisnprātīgi un ka, cik man ir zināms, izvēles kritēriji ir kompetence un neatkarība.

Es gribu pateikt arī Regner kundzei, ka aģentūras iegūs ietekmi. Jau sākot ar pašām pirmajām komandām, tās attīstīsies saskaņā ar iepriekš un turpmāk piešķirtajām kompetencēm. Mēs ļoti vēlamies garantēt uzticēšanos aģentūru darbam attiecībā uz metodēm un kompetencēm.

Klute kungs, pateicos par komentāriem. Jūs skaidri atsedzāt problēmas, kas vēl ir jāatrisina, un es apzinos, kā jau es teicu vairākiem deputātiem, ka mums vajadzēs pamatīgi pārbaudīt šos jautājumus. Tādēļ doma par aģentūru regulēšanu trijos posmos man šķiet konstruktīva un pozitīva.

Balčytis kungs, aģentūras, kā jau es pats teicu, nerada problēmas. Tāpat kā termometra uzdevums ir pareizi rādīt temperatūru, tā aģentūru uzdevums ir pareizi novērtēt problēmas. Tādēļ gan termometram, gan aģentūrai ir jāstrādā pareizi. Attiecībā uz produktiem, uzņēmumiem un valstīm mums ir tiesības, ņemot vērā šo reitingu svarīgumu, saņemt objektīvu un ticamu novērtējumu jeb reitingu. Balčytis kungs, es uzskatu, ka, raugoties no šī viedokļa, jums nevajadzētu EVTI nozīmi novērtēt par zemu.

Visbeidzot es vēlētos atbildēt uz Szegedi kunga jautājumu par soda sankciju līmeņiem, kas ir sīki izskaidroti EVTI instrukcijās tekstā, par kuru jūs balsosiet, un pateikt, ka EVTI šīs soda sankcijas piemēros saskaņā ar proporcionalitātes principu.

Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es jau iepriekš pateicos jums, ka jūs balsosiet par šo jauno posmu, kas parādīs — to es vēlreiz atkārtoju —, ka Eiropa veic progresīvas pārmaiņas un ka tā mācās no krīzes kļūdām, pateicoties Beļģijas prezidentūras atbalstam un stimulam un pateicoties visu Parlamenta politisko grupu atbalstam.

 
  
MPphoto
 

  Olivier Chastel, Padomes priekšsēdētājs.(FR) Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Vispirms es gribētu atgriezties pie fakta, ka šajās debatēs tika uzdoti daudzi labi jautājumi. Komisārs Barnier atbildēja uz visiem pēc kārtas. Es vienkārši gribētu pateikt, ka šīs izmaiņas, šie regulas grozījumi ir pirmais solis, lai Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei piešķirtu nepieciešamās uzraudzības pilnvaras, un — kā jau tika teikts — ka drīz notiks nākamā šīs regulas pārskatīšana. Es uzskatu, ka šī pārskatīšana, ko Komisija gatavojas ierosināt, patiešām būs iespēja rosināt debates par šo jautājumu un daudziem citiem šodien izvirzītiem svarīgiem jautājumiem.

Šajā sakarībā es uz brīdi gribētu atgriezties pie kredītreitingu un ar tiem saistītas informācijas pārredzamības noteikumu atcelšanas, ko komisārs Barnier pats tikko pieminēja. Es nedomāju, ka tas kaut kādā veidā nozīmē to, ka Eiropas iestādes neatbalsta ideju par kredītreitingu pārredzamību — tieši otrādi. Tomēr šajā posmā, kad tiek pieņemts lēmums, vislabākais risinājums bija jau iepriekš vienoties, pamatojoties un notikumiem starptautiskajā līmenī, lai neietekmētu Eiropas tirgu konkurētspēju. Tādēļ pašlaik šī jautājuma labākie risinājumi vēl joprojām tiek pētīti, diskutēti un izstrādāti, un mēs uzskatām, ka vislabākais politiskais kompromiss būs tas, par kuru jūs rīt balsosiet.

Nobeigumā es gribētu atkārtot, ka šis ir svarīgs solis, kā jau daudzi to ir uzsvēruši, kas palīdzēs uzlabot finanšu tirgu stabilitāti un kas atbalstīs efektīvākas uzraudzības sistēmas izveidošanu.

 
  
MPphoto
 

  Jean-Paul Gauzès, referents.(FR) Priekšsēdētāja kungs, Chastel kungs, Barnier kungs! Pēc šeit uzklausītajiem komentāriem jūs varat izdarīt divus secinājumus.

Pirmais secinājums ir par to, ka Parlaments ar lielum lielu vairākumu rīt atbalstīs šo ziņojumu, tādējādi atkal parādot, ka Parlaments vai tā vairākums novērtē Komisijas uzsāktās darbības attiecībā uz regulēšanu un uzraudzību, kuras stingri atbalsta arī prezidējošā valsts Beļģija.

Otrais secinājums ir par to, ka es šodien vēl neizdarīšu secinājumus, jo, pamatojoties uz apspriešanos, sāksies jaunas debates par Klinz kunga patstāvīgo ziņojumu, lai izpētītu visus sarežģītos jautājumus.

Tātad mēs nevaram aizmirst, ka jau 2009. gadā, kad mēs izstrādājām pirmo regulu, mēs sev uzdevām šos jautājumus. Ja mēs šos jautājumus neesam aplūkojuši, tas ir vienīgi tāpēc, ka neesam atraduši pareizās atbildes. Tādēļ es ceru, ka, pateicoties tam, ka Klinz kunga iesniegtajā ziņojumā šie jautājumi ir izvirzīti, diskusijas mums ļaus rast atbildes, lai regulu par kredītreitingu aģentūrām varētu pabeigt.

Ar jūsu atļauju es nobeigumā tomēr gribētu atkārtot Vērtspapīru un tirgus iestādes priekšsēdētāja teikto, ka būtu vismaz labi, ja finanšu tirgi atbrīvotos no reitingu aģentūrām un ļautu ieguldītājiem pašiem novērtēt situāciju un riskus. Es uzskatu, ka tā arī būtu garantija.

 
  
MPphoto
 

  Priekšsēdētājs. – Debates tiek slēgtas.

Balsošana notiks rīt, trešdien, 2010. gada 15. decembrī.

Rakstiskas deklarācijas (Reglamenta 149. pants)

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), rakstiski.(RO) Kredītriska nepietiekamas novērtēšanas rezultātā kredītreitingu aģentūras bija viens no faktoriem, kas izraisīja globālo finanšu krīzi. No otras puses, kredītreitingu aģentūru nozarē nav reālas konkurences. Šādā situācijā palielinās interešu konfliktu un pārredzamības trūkuma draudi, kā arī kvalitātes apdraudējums attiecībā uz reitingu piešķiršanu dažādiem finanšu instrumentiem. 2011. gada 1. janvārī spēkā stāsies regula, ar kuru tiks izveidota Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestāde. Tās galvenās pilnvaras būs šāda veida aģentūru uzraudzība. Ir pierādījies, ka kredītreitingu aģentūru pārraudzības un uzraudzības mehānisma ieviešana ES līmenī ir nepieciešamība. Es uzskatu, ka šai jaunajai iestādei ir jāsāk īstenot savas pilnvaras, tiklīdz tā ir izveidota. Es gribētu norādīt, ka ASV pieņemtais lēmums ieviest stingrākas uzraudzības regulas ir pavēris ceļu šo jautājumu saskaņošanai visā pasaulē.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), rakstiski.(IT) Eiropas Savienība jau ir īstenojusi noteikumus, kas stāsies spēkā gada beigās. Noteikumos par kredītreitingu aģentūrām, kas vēlas darboties ES un iegūt licenci, cita starpā ir iekļauta prasība reģistrēties un darboties saskaņā ar konkrētiem pārredzamības un labas prakses noteikumiem. Es uzskatu, ka šie noteikumi nav pietiekami stingri, tādēļ es atzinīgi vērtēju turpmākos pasākumus, par kuriem mēs debatējām Ekonomikas un monetārajā komitejā. Šīm aģentūrām pašlaik ir liela vara; tās ar vienu no saviem reitingiem var iegrūst valsti un/vai pat sistēmu (pazeminot valstu kredītreitingu un izraisot baiļu ķēdes reakciju pasaules tirgos) krīzē. To darbs ir svarīgs saistībā ar uzticēšanās un stabilitātes garantēšanu, bet pastāv šaubas par noteikumiem un kritērijiem, uz kuriem reitingi tiek pamatoti. Tādēļ Gauzès kunga ziņojums ar ierosinājumu Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei uzraudzīt kredītreitingu aģentūras ir darbs pareizajā virzienā.

 
Pēdējā atjaunošana - 2011. gada 3. maijaJuridisks paziņojums