Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/3006(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

B7-0707/2010

Arutelud :

PV 15/12/2010 - 18
CRE 15/12/2010 - 18

Hääletused :

PV 16/12/2010 - 6.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0492

Arutelud
Kolmapäev, 15. detsember 2010 - Strasbourg EÜT väljaanne

18. Olukord Côte d'Ivoire’is (arutelu)
Sõnavõttude video
PV
MPphoto
 

  Juhataja. – Järgmisena käsitleme komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja aruannet olukorrast Côte d'Ivoire’is.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Austatud juhataja! Olukord Côte d’Ivoire’is on väga ohtlik, kuna ohus on inimelud − Côte d’Ivoire kodanike, kuid ka paljude nimetatud riigis töötavate ja elavate Euroopa kodanike elud.

Usun, et kaalul on olulised küsimused, mitte ainult Côte d’Ivoire’i roll Aafrikas, vaid ka rahvusvahelise kogukonna poolt viimase 10 aasta jooksul kriisi lahendamise ja stabiilsuse tõstmise nimel tehtud tohutud pingutused. Presidendivalimised on viibinud mitmeid aastaid. Peame tunnustama Côte d’Ivoire’i elanikke, ÜRO pingutusi koostöös rahvusvahelise kogukonnaga ja eriti Euroopa Liitu ning selle vahetalitajat, Burkina Faso presidenti Blaise Compaoret, kes kõik tegid nende valimiste toimumise lõpuks võimalikuks.

Kõik kandidaadid olid eelnevalt valimisreeglites kokku leppinud. See hõlmas ka ÜRO peasekretäri eriesindajale Choile omistatavat erirolli, mis seisnes valimistulemuste kinnitamises. Riiki saadeti ka Euroopa valimiste vaatlusmissioon, eesotsas Cristian Predaga, Euroopa Parlamendi liikmega. Tänan teda tema töö eest ja usun, et vestleme temaga peatselt. See kõik tagas valimiste toimumise demokraatlikul moel. Tänan ja õnnitlen Cristian Predat ja tema meeskonda nende julguse ning keerulistest oludest sõltumata läbiviidud suurepärase töö eest.

Tulemused kuulutas välja sõltumatu valimiskomisjon ja kinnitas ÜRO peasekretäri eriesindaja. President Barroso ja mina olime esimeste seas, kes õnnitlesid Ouattarat tema võidu puhul. Rahvusvaheline kogukond oli olnud tema toetamises üksmeelel. ECOWAS ja Aafrika Liit on edastanud väga selge sõnumi – Alassane Ouattara on Côte d’Ivoire’i seaduslik president. 3. detsembril nõustusid selle väitega üksmeelselt ka AKV ja ELi ühine parlamentaarne assamblee.

Kutsume kõiki Côte d’Ivoire’i poliitilisi jõude valimistulemusi austama, näitama üles vastutusvõimelist käitumist ja hoiduma vägivallast. Kõik jõupingutused peaksid nüüd olema suunatud võimu rahumeelsele üleandmisele. ÜRO otsused sätestavad kindlad meetmed, mida rakendatakse nende suhtes, kes üritavad üleminekut ja valimisi häirida.

Aafrika organid on asunud rakendama Côte d’Ivoire’i suhtes survemeetmeid. EL on valmis võtma vastutust suunatud meetmete rakendamisel ning on seda selgesõnaliselt väitnud ka sel nädalal toimunud EL välisministrite nõukogus, kuid oleme valmis ka õiguspäraselt valitud võimuorganite toetamiseks vajalike meetmete rakendamisel.

Côte d’Ivoire’i sündmusi jälgivad pingsalt paljud osalised ning see on ka avaliku arvamuse, eriti Aafrika ja naaberriikide, millest paljud on samuti konfliktijärgses toibumisfaasis ning kogevaid raskusi demokraatliku ülemineku toimimapanemisel, huvipunktis. Hetkel valitseva põhiseaduskriisi tulemused Côte d’Ivoire’is saadavad selge sõnumi kõikidele Aafrika mandrit valitsevatele, nii demokraatia vastu kui selle poolt olevatele jõududele.

Euroopa Liidu reaktsioon sellele kriisile on äärmiselt oluline. Kui meie teod aitavad kaasa Côte d’Ivoire’i võimu rahumeelsele üleandmisele lähtuvalt sealsete elanike tahtest ehk vabade ja ausate valimiste kaudu, muutub meie roll rahvusvahelise kogukonna suurosalisena esialgsest veelgi olulisemaks ning meie usaldusväärsus ülemaailmse demokraatia eestkõnelejana tõuseb.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda, fraktsiooni PPE nimel.(FR) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Viibisin tõesti Côte d'Ivoire’is ja juhtisin Euroopa Liidu valimiste vaatlusmissiooni.

Alustan sellega, et kiidan 26 liikmesriigist pärit 120 vaatleja julgust, pühendumust ja edukust oma ametikohustuste täitmisel. Esimese asjana märkasid nad, et Côte d'Ivoire’i elanike sõnum oli valdavalt sama: „Me oleme tüdinenud“. Tegu oli võtmesõna, korduva reaga, mis näitas, et valimisi nähti valitsevat poliitilist kriisi lõpetava vahendina. Kõik soovisid näha probleemide lõppu valimiste toimumise järel.

Ühe erandina pean muidugi mainima lahkuvat presidenti Laurent Gbagbot, kes keeldus võimust loobumast ja varustas end kriisi lõppemist vältida aitavate vahenditega, luues pooldajatest koosneva põhiseadusnõukogu, mis lihtsalt tühistas kõik tema vastaseid toetavad tulemused. See tähendab, et hetkel valitseb kriisist väljumise ja rahu asemel hoopis suurem kriis, mis on jõudnud üpris ohtlikku seisu ning tõotab kaasa tuua vägivaldseid vastuseise.

Sellise vastuseisude vältimine on minu arvamusel hetkel äärmiselt keeruline. Vaadake kasvõi, mis juhtus hääletamise ajal kasarmutes, esimese ja teise hääletamise ajal. Seisame kahjuks silmitsi äärmiselt keeruka olukorraga.

Ma ei sooviks lõpetada enne, kui olen väljendanud enda tänulikkust paruness Ashtonile, kes on pühendunud selle probleemi lahendamisele.

Sooviksin esitada talle ka küsimuse, kuna täheldasin, et nõukogu on teatanud piiravate meetmete peatsest rakendamisest: kas nende rakendamine on kindel?

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser, fraktsiooni S&D nimel. – (FR) Austatud juhataja! Sooviksin esmalt õnnitleda enda kaasparlamendiliiget Predat ja tema meeskonda nende silmapaistva töö eest. Lisaks sooviksin õnnitleda paruness Ashtonit, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrget esindajat, tema sihikindluse eest, mida ta on ilmutanud ajal, mil kogu rahvusvaheline kogukond nimetatud valimisi pingsalt jälgib. Nende jaoks, kes on täielikult pühendunud ühes riigis demokraatia saavutamiseks küllaltki tavapäratute vahenditena nähtavate valimiste vaatlusmissioonide läbiviimisele, oli südantsoojendav näha kiiret ja sihikindlat reaktsiooni valimistulemuste ebaseadusliku muutmise katsele, ning loodame, et selline käitumine kordub ka teistes situatsioonides, kus see võiks vajalikuks osutuda.

Nüüd sooviksin lisada – kuna olen seda ise piisavalt tihti kuulnud –, et president Ouattara ei ole Euroopa kandidaat. Harukordsel moel mobiliseerus terve rahvusvaheline kogukond: Aafrika Liit, Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS), ÜRO, Euroopa ja nii edasi, ning seda nii ühtsel moel, et seda võib kindlasti lugeda ajaloolisest verstapostist möödumiseks.

Mind teeb murelikuks Alassane Ouattara soov viia sõdurid Côte d'Ivoire’i tänavatele, kuna mul on vastanduvate jõudude seisukohast vaadates keeruline näha rahumeelse lahenduse võimalikkust. Sooviksin mainida hetkel Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna (ACP) riikides loodavat dokumenti, mille sisu on arutatud viimasel Kinshasas toimunud ACP kohtumisel, kust mõned meie seast puudusid. See kannab tähelepanuväärset pealkirja: Challenges for the future of democracy and respect for the constitutional order („Demokraatia tuleviku ja põhiseaduskorra järgimisega seotud väljakutsed”). Selle loomise eest vastutavad Aafrika ja Euroopa esindaja. Nimetatud tekst sisaldab suures koguses õiguslikke punkte ning kolm tekstilehekülge on pühendatud võimu jaotumisele olukorras, kus üks osapooltest üritab saavutada võimu ebaseaduslike vahendite abil. Nendel kolmel leheküljel kirjeldatakse rada, mida tuleks järgida veresauna ennetamiseks. Seega oleks veresauna vältimine ehk võimalik mitte represseerijatele tänaval vastu astudes, vaid läbirääkimistega, mille tulemusena jaotub võim teatud moel. Esmalt peab muidugi võitja kinnitamiseks rakendama teatud survemeetmeid.

Soovitan teil mainitud dokumenti lugeda. See on äärmiselt infoküllane ning näitas, et kuigi demokraatia on Aafrika poliitilisele kultuurile endiselt küllaltki võõras, teavad nad üht-teist läbirääkimistest.

 
  
MPphoto
 

  Marielle De Sarnez, fraktsiooni ALDE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Hetkest, mil Ouattara partisanid jõudsid valitsuse ja Côte d’Ivoire’i raadio ning televisiooni peakorterisse, on möödunud kõigest mõned tunnid ning sooviksin väljendada enda muret kokkupõrgete ja vastasseisu ilmnemise kõrge ning äärmiselt reaalse riski suhtes.

Meie esimeseks kohustuseks sel õhtul on paluda rahulikku dialoogi. Sellegipoolest on see ka Côte d’Ivoire’i valitsejate kohustuseks. Nii lahkuv president kui ka valitud president peaksid tegema kõik nende võimuses oleva, et vältida vägivalla puhkemist riigis, mis on niigi aastaid ja aastaid kannatanud. See on minu esimene sõnum.

Teiseks sõnumiks on see, et rahvusvaheline kogukond, sealhulgas ka Euroopa, ja ka Aafrika Liit on algusest peale rääkinud ühtsel häälel. Nad ühinesid valimistulemuste järgimise tagamiseks. Sellise surve avaldamine ja vajalike sanktsioonide rakendamine peab jätkuma. Laurent Gbagbo peab lüüasaamisega leppima. Alassane Ouattara peab töötama väsimatult oma rahva lepitamise nimel. Meie poolt on oluline sama aktiivne edasipingutamine hetkeni, mil olukord on stabiliseerunud.

Sooviksin tänada teid, kõrge esindaja, juba ette nende seisukohtade toetamise eest, eriti täna õhtul.

 
  
MPphoto
 

  Isabelle Durant, fraktsiooni Verts/ALE nimel. – (FR) Austatud juhataja! Nagu ka eelnevad sõnavõtjad kahetsen tõsiselt seda, et praegune olukord on muutunud nii tõsiseks, teravate poliitiliste kriiside olemasolu ning varitsevat ohtu konfliktide puhkemiseks lähiajal. Seega pooldan loomulikult terve rahvusvahelise kogukonna võetud ühtset seisukohta ja arvan, et lisaks demokraatia lipu kõrgelhoidmisele lasub meil kohustus mitte ainult Côte d’Ivoire’i kodanike päästmiseks, vaid ka selge sõnumi edastamiseks maailmale, et võimuvahetus Aafrikas on siiski võimalik. Lisaks Côte d’Ivoire’i kodanikele endile, nende julgeolekule ja riiki hetkel ning lähipäevil ja -kuudel mõjutavatele pingetele, puudutavad need probleemid ka naaberriike. Naaberriikides toimuvad samuti valimised ja lahkuva ning uue presidendi vahetumine võib samamoodi problemaatiliseks osutuda.

Arvan, et demokraatliku võimuvahetuse probleemi lahendamine Côte d'Ivoire’is; tulemust kuidagi ette kuulutamata; rahumeelsete läbirääkimiste teel ning rahvusvahelise kogukonna toel, vastandumaks kõigile neile, kes päästaksid esimesel võimalusel valla veresauna ja võtaksid tsiviilelanikud pantvangi, on äärmiselt oluline. See on oluline mitte ainult seetõttu, et nende paljukannatanud inimeste piinad lõpeksid, vaid ka eeskujuna naaberriikidele, mille all mõtlen ilmselgelt Kongot, mille valimised saabuvad tuleval, 2011. aastal.

Tunnustan teie avaldusi jälgimise ning surve avaldamise ja säilitamise teemal rahu säilitamiseks järgnevate kuude vältel.

 
  
MPphoto
 

  Elie Hoarau, fraktsiooni GUE/NGL nimel. - (FR) Austatud juhataja! Head kolleegid! Oleme kõik mures Côte d'Ivoire’i laastava kriisi pärast.

Loomulikult mõistab rahvusvaheline kogukond hukka mainitud riigi põhiseadusnõukogu valimiskoodeksiga vastuollu mineva otsuse sõltumatu valimiskomisjoni väljakuulutatud tulemuste vaidlustamiseks.

Euroopa Liit, ÜRO, Aafrika Liit, AKV ja ELi ühine parlamentaarne assamblee, Lääne-Aafrika Riikide Majandusühendus (ECOWAS) ja kindlasti üsna pea Euroopa Parlament nõuavad ametlike valimistulemuste austamist ja uue, ÜRO volitatud sõltumatu valimiskomisjoni poolt tunnustatud vabariigi presidendi tunnustamist.

Kõik Euroopa Parlamendi poliitilised grupid on väljendanud ühisdeklaratsiooni kaudu enda nõustumist sel kriitilisel teemal. Lisaks on kõik ühiselt avaldanud arvamust tegude vajalikkuse kohta, mis aitaksid ohjeldada pinge kasvamist riigis, takistamaks kodusõja puhkemist, millel oleksid Côte d'Ivoire kodanikele, majandusele ja ühiskonnale üldiselt katastroofilised tagajärjed, ning mida tuleks seetõttu iga hinna eest vältida.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Head kolleegid! Demokraatia, nagu ka rahvahääletuse tulemused, on mitteloovutatav väärtus: osalus, esindatus ja rahva suveräänsus on demokraatliku süsteemi küpsuse mõõdupuudeks. Côte d'Ivoire’is aset leidvad, vaatlejate poolt objektiivselt edastatud sündmused põhjustavad valimisprotsessile, mis oleks pidanud praeguseks juba läbi olema, tõsiseid kahjustusi.

Inimeste valik oli selge ja ühene, sellest hoolimata pole lahkuvat, kuid hetkel endiselt valitsevat presidenti Laurent Gbagbot endiselt uue valitud presidendi Alassane Outtaraga asendatud. See on Euroopa Parlamendi nägemuse kohaselt vastuvõetamatu, nagu see on vastuvõetamatu kõigile, kes usuvad õiglusesse.

Põhiseadusnõukogu kinnitas poliitiliste vangerduste abil ametisse lahkuva presidendi, kes täidab kahjuks endiselt Côte d'Ivoire’i tegutseva esindaja rolli. Kõik see loob soodsa õhkkonna pingete ja raskesti ohjeldatavate mässude tekkeks. Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon ei pea vastuvõetavaks rahvaarvamuse õõnestamist selliste salakavalate võtetega.

Seega palume kodanike, kes on avaldanud vabas üksmeeles enda arvamust, seadmist positsioonile, kus neid valitseks isik, kelle nad on üksmeelselt selleks valinud. ÜRO seisab selles protsessis meie seljataga. Loomulikult soovime selle häiriva kriisi lõpetamist mõistlikult lühikese aja jooksul ning panustame enda lootused paruness Ashtoni mõjukale sekkumisele, et Euroopa hääl kõlaks mõjuvalt ja lugupeetavalt kõrgeima rahvusvaheliste suhete talituse kaudu.

 
  
MPphoto
 

  Kader Arif (S&D). - (FR) Austatud juhataja! Kõrge esindaja! Head kolleegid! Côte d'Ivoire’i valimised on äsja toimunud.

Rahvusvaheline kogukond talus aastast aastasse Laurent Gbagbo valitsemiskorra lõpu viibimist. Need üksteisele järgnevad ülevaated muutsid paljusid murelikuks just praegu toimuva võimalikkuse suhtes, kuid sügaval sisimas lootsime kõik, et demokraatlik vaim pääseb lõpuks siiski võimule riigis, mis on juba pikka aega kannatanud viljatute ja vastuvõetamatute, eriti riigi rahvuslikkuse ümber keerlevate vastasseisude käes.

Rahvusvaheline kogukond ja eriti Euroopa Liit eesotsas paruness Ashtoni ja minu kaasparlamendiliikme Preda abiga mobiliseerus, tagamaks valimiste toimumist võimalikes parimates tingimustes, läbipaistvalt ja vägivallatult. Selline teguviis väärib kindlasti igakülgset tunnustust.

Valimiskampaania ajal valitsenud üldiselt rahuliku ja teineteist austava õhkkonna tõttu lootsime, et kõik osapooled lepivad valimistulemustega. Tänase päeva seisuga valimiskasti kaudu edastatud rahva hääl lahkuva presidendi poolt kahjuks heakskiitu või leppimist ei leia.

Homme hääletan, nagu ka enda kaasparlamendiliikmed, selle poolt, et kutsuda Laurent Gbagot üles mõistma, et tema jaoks halva õnne või vandenõuna näiv sündmuste käik on tegelikult Côte d'Ivoire’i kodanike üldine tahe. Ta ei saa jääda lõputult võimule, kahtlemata esmalt osakeses enda militaristlikust minevikust, mille vältel ta üritas Euroopa elanikuna esitleda end mehena, kes on osalenud oma riigi värske vabaduse ja demokraatia kättevõitmisel.

ÜRO esindaja Côte d'Ivoire’is täitis vapralt oma rolli ja kuulutas välja valimiste tulemused.

AKV ja ELi ühise parlamentaarse assamblee esimese asepresidendina sooviksin mainida, et meie assamblee võttis 3. detsembril Kinshasas toimunud kohtumisel vastu deklaratsiooni, millega avaldatakse teravat hukkamõistu Côte d'Ivoire’i põhiseadusnõukogu käitumise suhtes.

See deklaratsioon järgneb vahetult Lääne-Aafrika Riikide Majandusühenduse (ECOWAS) ja Aafrika Liidu juhtide võetud selgele ja ühtsele seisukohale. Laurent Gbagbo valitsuskorda ei toeta hetkel selle kodanikud ega naaberriigid, rääkimata rahvusvahelisest kogukonnast. Seega on Gbagbol aeg tunnistada Alassane Outtara, Côte d'Ivoire’i demokraatlike vahenditega valitud presidendi võitu, kes peab esimesel võimalusel saama võtta enda kanda kohustused ja vastutuse, mille tema rahvas on talle pannud.

Austatud juhataja! Kõrge esindaja! Head kolleegid! Sooviksin lõpetada enda arvamusavalduse, paludes Euroopa Liidul võtta endale kohustus veenda Laurent Gbagbot ja tema ebaseaduslikku valitsust kättesaadavate vahendite abil oma seisukohtadest aganema. Me ei luba sel kangekaelsusel Côte d'Ivoire’i hukatusse viia.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE). (FR) Austatud juhataja! Kui poleks Laurent Gbagbo pealetükkivat ego, võiks Côte d'Ivoire olla eeskujuks kõikidele demokraatiat ihkavatele arenguriikidele.

Côte d'Ivoire’i elanikud ilmutasid viimaste valimiste ajal suurt poliitilist küpsust. Seetõttu pole rahvusvahelised organisatsioonid eesotsas ÜROga vähimalgi määral rahul Laurent Gbagbo valimisjärgsete vangerdustega ning on veendunud, et ta peaks enda positsioonist loobuma. See oleks ka ainuke võimalus tema vähese allesjäänud väärikuse säilitamiseks.

Kuni praeguseni on Euroopa Liit tegutsenud sobivalt, eriti sanktsioonide kasutamisel. Sanktsioone ei tohi kindlasti rakendada inimeste suhtes, kes on kasutanud enda õigust vabalt väljenduda, vaid Laurent Gbagbo ja tema kaaslaste suhtes.

Minu küsimus paruness Ashtonile oleks: milliseid samme kavatsete astuda olukorra halvenedes, mil vägivald ähvardaks nii Côte d'Ivoire’i kodanikke kui riigis elavaid välismaalasi? Lisaks, kas arvate, et ECOWASil ja Aafrika Liidul on selle probleemiga tegelemiseks piisavalt võimu?

 
  
MPphoto
 

  Niccolò Rinaldi (ALDE).(IT) Austatud juhataja! Paruness Ashton! Head kolleegid! Olukord Côte d'Ivoire’is on proovilepanek, millest läbikukkumist me lihtsalt ei saa endale lubada.

See kehtib eelkõige Euroopa Liidu suhtes, kuna me ei saa mitte mingil juhul tunnustada varastatud võitu, kuid me ei saa jätta ka maksimaalse surve avaldamist Côte d'Ivoire’i juhtidele, kes on selle mastaapse pettuse taga. Lisaks pole vastuvõetav kasvõi ühegi Euroopa maksumaksja taskust pärineva euro sattumine või kasvõi läbiminek ebaseaduslikust valitsusest, mis eirab ka kõige elementaarsemaid demokraatia põhimõtteid. Côte d'Ivoire peab olema sellest faktist teadlik.

Côte d'Ivoire on proovikiviks ka Aafrika Liidule, mis tegeleb probleemiga väga huvitaval kombel, näidates üles sihikindlust ja ühtsust, mis oleks olnud mõeldamatu kõigest 10–15 aastat tagasi. Tegu on märgiga sellest, et Côte d'Ivoire’i sündmusi ei tohiks kasutada vanade, demokraatiavaenuliku Aafrika stereotüüpide pinnaletirimiseks.

Sõltumata faktist, et seisame ulatusliku ja katastroofiliste tagajärgedega vägivallalaine puhkemise piiril, on Côte d'Ivoire teinud selle raske testi läbimisel märkimisväärseid samme: see andis enamushääle reformistlikule kandidaadile, Alassane Outtarale, ja paistab olevat kuulda võtnud kuulsa Côte d'Ivoire’i kirjaniku Ahmadou Kourouma sõnu, kes avaldas 1998. aastal raamatu tabava pealkirjaga En attendant les votes des bêtes sauvages (Oodates metselajate hääletamist), jutustades lugejale loo demokraatliku Côte d'Ivoire’i kodaniku vaatepunktist.

 
  
MPphoto
 

  Elena Băsescu (PPE).(RO) Austatud juhataja! Côte d’Ivoire’i valimiste tulemuseks on ennekuulmatu olukord, kus mõlemad valimistel osalenud pooled on kuulutanud end võitjaks ja määranud ametisse enda peaministri. Reaalselt on riigil siiski üks õiguspärane juht: president Ouattara. Arvan, et kõik poliitilised jõud peaksid austama 28. novembril peetud valimistel väljendatud rahva tahet. Selleks on veelgi enam põhjust, kuna ÜRO, valimiskomisjon ja mitmed Euroopa riigid on tunnustanud opositsioonijuhti õiguspärase presidendina.

Samal ajal on kahetsusväärne, et ELi vaatlejaid üritati hirmutada, mis tipnes missiooni lõpetamisega. Poliitiline kindlusetus omab juba märgatavat mõju. Aafrika Liit otsustas hiljuti peatada kõik riigis toimuvad organisatsioonilised tegevused. Tagatipuks kõigele valitseb tõsine oht 2002. aastal toimunud kodusõja taaspuhkemiseks.

Côte d’Ivoire võib seega valida kahe suuna vahel: ühel juhul demokraatia säilib ja edu jätkub, teisel juhul isoleeritakse see Aafrika kogukonnast.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, komisjoni asepresident / liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Austatud juhataja! Teen lühidalt, kuna arvan, et minu soove ja mõtteid on juba eelnevalt väga edukalt väljendatud. Cristian Dan Preda, tänan teid ja teie meeskonda veelkord vapruse ja valimiste ajal tehtud suurepärase töö eest. Tunnustan teid kõrgelt.

Sooviksin esineda kahe mõtteavaldusega. Loomulikult olen kogu protsessi vältel hoidnud ühendust Ban Ki-mooniga. Me vestlesime kriisi varastel algusaegadel ja arutasime olukorra häbiväärsust ning nõustusime tegema täies mahus koostööd. Oleme pühendunud riigis viibivate ELi esindajate heaolu tagamisele: oleme ootuspäraselt seadnud paika nende ohutust puudutavad situatsiooniplaanid.

Lisaks soovin vastata sanktsioone puudutavale konkreetsele küsimusele. Ootan nimekirja valmimist järgneva mõne päeva jooksul. Tahame jõuda sellega ühele poole nii ruttu kui võimalik ja hoida avaldatavat survet endisel tasemel. Riigis eksisteerib tõeline vägivalla puhkemise oht ning kogu olukorda võidakse mitmeti mõista. Peame olema väga kindlad ja selgesõnalised ning tegema rahvusvahelise kogukonnaga maksimaalselt tihedat koostööd, hoidmaks avaldatavat survet endisel tasemel ning saavutamaks rahuldava lahenduse leidmiseks vajalikke eesmärke. Olen äärmiselt tänulik selle täiskogu toetusele meie poolt tehtava töö suhtes.

 
  
MPphoto
 

  Juhataja. Olen saanud lähtuvalt kodukorra artikli 110 lõikega 4 kokku kuus otsusega(1) seotud ettepanekut.

Arutelu on lõppenud.

Hääletamine toimub neljapäeval, 16. detsembril 2010 kell 12.00.

Kirjalikud avaldused (kodukorra artikkel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Katarína Neveďalová (S&D), kirjalikult. – (SK) Head kolleegid! 4. detsembril kuulutasid kaks presidendikandidaati end korraga võitjaks ja andsid ametivande. See pole aga võimalik, et ühe riigi presidendivalimistel on kaks võitjat. Olukord Côte d'Ivoire’is on seega väga ohtlik, kuna oleme teadlikud asjaolust, et aastatepikkuse vägivalla ja vastuseisu märke kandev riik on aldis astuma samme, mis võivad viia 2002. aastal toimunud vägivaldse riigipöörde järel puhkenud kodusõja taaspuhkemiseni.

Rahvusvahelise kogukonna, mis on meie poolt esindatud Euroopa Liidu näol, astutud sammud peavad olema hoolikalt läbi mõeldud ja võimalikult kiired, kuna neil on selle riigi elanike eludele väga konkreetne mõju.

Nõustun seega täielikult paruness Ashtoni seisukohaga. Sanktsioonide rakendamine on üks võimalus, kuidas EL võib karistada poliitilise võimu rahumeelset vahetumist takistavad isikuid. Sanktsioonid võivad olla abiks ka Côte d'Ivoire’i kodanike tahte kinnitamisel. Sellegipoolest ei tohi me unustada sealseid elanikke ja peame üritama tagada nende turvalisust sedasi, et nad saaksid elada vabas ja demokraatlikus riigis.

 
  
  

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

 
  

(1) Vt protokoll.

Viimane päevakajastamine: 2. mai 2011Õigusalane teave