Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2522(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0059/2011

Keskustelut :

PV 20/01/2011 - 11.1
CRE 20/01/2011 - 11.1

Äänestykset :

PV 20/01/2011 - 12.1
CRE 20/01/2011 - 12.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0026

Puheenvuorot
Torstai 20. tammikuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

11.1. Pakistan: Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murha
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. (CS) Esityslistalla on seuraavana keskustelu seitsemästä Pakistania koskevasta päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, Pakistanissa on menossa perustavaa laatua oleva taistelu, ja todistamiemme äärimmäisyyksien on päätyttävä, erityisesti liiallisten jumalanpilkkalakien. Ne johtavat pelon ja suvaitsemattomuuden ilmapiiriin ja pahimmissa tapauksissa äärimmäisiin toimiin.

Ääriliikehdinnän torjuminen ei ole helppo tehtävä, ja tämän vuoksi Pakistanin hallitus ja kaikki ne kansalaiset, jotka ovat samaa mieltä siitä, että suvaitsemattomuutta ja ääriliikehdintä ei voida hyväksyä, tarvitsevat tukeamme. Meidän on edelleen torjuttava terrorismia.

Kuvernööri Salmaan Taseer murhattiin väkivaltaisesti silkasta suvaitsemattomuudesta, ja tekoon syyllistyi hänen oma turvamiehensä, henkilö jonka piti suojella häntä. Hänen tyttärensä Shehrbano kirjoitti kirjeen, joka julkaistiin The New York Times -lehdessä, ja haluan siteerata häntä, sillä minusta hän tavoittaa oleellisen ja on hyvä käyttää hänen sanojaan hänen isänsä muistoksi.

Hän toteaa tekijästä: "Malik Mumtaz Hussein Qadri ja hänen tukijansa ovat kenties kaataneen suuren tammen tuona päivänä, mutta he erehtyvät pahasti, jos luulevat onnistuneensa hiljentämään isäni äänen tai miljoonien hänen kaltaistensa äänen, jotka uskovat Pakistanin perustajan Mohammed Ali Jinnahin maalliseen näkemykseen." Hän jatkaa: "On niitä, jotka toteavat isäni kuoleman olevan viimeinen naula suvaitsevaisen Pakistanin arkkuun. Pakistanin liberaalit äänet ovat nyt vaienneet. Mutta me hautasimme rohkean miehen, emme hänen muissa herättämäänsä rohkeutta."

Myös muut tuomitsivat jumalanpilkkalait, jopa konservatiivipoliitikot. Meidän on tuettava tätä täällä Euroopan parlamentissa. Kuvernööri Taseerin tytär kävi Smith Collegea ja opiskeli eurooppalaista politiikkaa ja ihmisoikeuksia, mutta liian monet ihmiset Pakistanissa koulutetaan madrassoissa. Meidän on varmistettava, että nuorella sukupolvella on mahdollisuuksia ja että se oppii elämään yhdessä Pakistanin kaltaisessa monimuotoisessa yhteiskunnassa.

 
  
MPphoto
 

  Tomasz Piotr Poręba , laatija. – (PL) Arvoisa puhemies, useita viikkoja sen jälkeen, kun Pakistanin hallituskoalitio oli romahtamaisillaan, maata järkytti Punjabin kuvernöörin ampuminen keskellä kirkasta päivää. Salmaan Taseer oli valtion vauraimman ja suosituimman maakunnan kuvernööri sekä valtapuolueen merkittävä poliitikko. Hän kuoli, koska hänellä oli moraalista voimaa ja rohkeutta vaatia jumalanpilkasta kuolemaan tuomitun kristityn naisen, Asia Bibin, vapauttamista. Hänen murhansa, jonka toteutti hänen oma henkivartijansa muslimiekstremistien innoittamana, ei ole jälleen yksi korkea-arvoiseen pakistanilaiseen poliitikkoon kohdistunut hyökkäys ja todiste sikäläisestä dramaattisen matalasta turvallisuustasosta. Pääasiassa se todistaa valtion – Pakistanin – yhä näkyvämmästä liukumisesta kohti tilannetta, jossa osa aseistetuista joukoista, oikeuslaitoksesta ja poliittisesta eliitistä tukee niin avoimesti kuin salassa myönnytysten politiikkaa islamilaisia poliittisia ja uskonnollisia ääriliikkeitä kohtaan.

Eilen keskustelimme täällä istuntosalissa kristittyihin kohdistuvasta vainosta. Tänään olemme hyväksyneet aiheesta päätöslauselman. Minusta vaikuttaa siltä, että Catherine Ashtonille ja hänen yksikölleen avautuu toiminta-ala diplomaattisen ja poliittisen painostuksen kohdistamiseksi Pakistanin viranomaisiin, joiden on lopultakin käynnistettävä uskonnollisten ääriliikkeiden torjunta.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, oli järkyttävää, muttei valitettavasti yllättävää, kuulla uutinen kuvernööri Taseerin murhasta. Tunsin henkilökohtaisesti Benazir Bhutton, ja ministeri Shahbaz Bhattista on tullut hyvä ystäväni. Se, mikä heitä kolmea yhdistää, on heidän uskomaton rohkeutensa jumalanpilkkalakien äänekkäinä ja näkyvinä kriitikoina ja ääriliikkeiden heihin kohdistama väärinkäytös.

Pakistanin hallitus onkin toteuttanut useita merkittäviä toimia parantaakseen vähemmistöjen oikeuksia, antamalla muun muassa vähimmäiskiintiön julkisista viroista. Hallitus on myös muodostanut komitean tarkistamaan kaikkia syrjiviä lakeja, myös jumalanpilkkalakeja. Työtä ei kuitenkaan vielä ole saatettu päätökseen. Useista merkittävistä askelista huolimatta niin kauan kun on olemassa lainsäädännöllisiä porsaanreikiä, kuten nykyisessä jumalanpilkkalainsäädännössä, niin suuria porsaanreikiä, että ne sallivat terroristien ja ääriliikkeiden edistää omaa esityslistaansa, on vaikeaa uskoa aitoon sitoutumiseen demokratiaan.

Toivon, että voimme tällä päätöslauselmalla ilmaista jatkuvan solidaarisuutemme Pakistanin hallitusta kohtaan terrorismin ja ääriliikehdinnän torjumisessa.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, laatija.(PL) Arvoisa puhemies, täsmälleen kahdeksan kuukautta sitten, 20. toukokuuta, Euroopan parlamentti antoi päätöslauselman uskonnonvapaudesta Pakistanin islamilaisessa tasavallassa. Tänään aihetta tarkastellaan taas parlamentissa, koska 45-vuotiaalle Asia Bibille on langetettu uskonnollisesti motivoitu kuolemantuomio ja häntä julkisesti puolustanut Punjabin kuvernööri Salmaan Taseer on murhattu.

Käy ilmi, ettei tilanne, josta keskustelimme kahdeksan kuukautta sitten, ole parantunut vaan pikemminkin pahentunut. Nykyisin Pakistanissa ihminen voi menettää henkensä sekä niin kutsutun jumalanpilkan että sananvapauden vuoksi – tässä tapauksessa oikeuslaitoksen antamaa tuomiota koskevan julkisen lausunnon vuoksi. Kuvernööri Taseerin murha osoittaa, kuinka arkaluontoinen tilanne on. Uskonto on jakanut Pakistanin siinä määrin, että molemmin puolin kuolee – kristittyjä ja muslimeja – ihmisiä, myös paikallisen eliitin edustajia. Myös julkiseen tukeen Pakistanin rikoslainsäädännön ja erityisesti kuolemantuomion jumalanpilkasta määräävän 295 C artiklan tarkistamiselle voi liittyä kuolemanvaara.

Meidän on kuitenkin vaadittava pakistanilaisilta poliitikoilta ja erityisesti oppositiolta, esimerkiksi Pakistanin muslimiliigalta, joka estää hallituksen lainsäädäntöuudistuksen, rohkeutta. Voimme myös tukea vähemmistöasioiden ministeriötä ja auttaa pääministeri Gilanin hallitusta sellaisissa asioissa, kuten journalismin ja tiedotusvälineiden tiedottamisen laadun sekä esimerkiksi koulujen standardiaineiston parantaminen. Euroopan parlamentti ei tänään puutu Pakistanin sisäisiin asioihin, vaan pelkästään vaatii kiinnittämään huomiota Pakistanin vuoden 1973 perustuslain 20 artiklaan ja siinä määrättyyn uskonnonvapauteen.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, laatija.(FR) Arvoisa puhemies, haluan puheenvuoroni aluksi todeta, että luin suurella mielenkiinnolla yhteisen päätöslauselman Pakistanista ja erityisesti kuvernööri Taseerin murhasta. Se on outo kontrasti tänään hyväksytylle kristittyjä vähemmistöjä koskevalle päätöslauselmalle.

Me olemme kaikki täällä sitoutuneet, tai ainakin toivon niin, suojelemaan ilmaisun, omantunnon ja uskonnon vapautta. Meidän olisi oltava yhtä lailla huolissamme kaikista niistä henkilöistä, jotka joutuvat vainon uhreiksi uskonnollisten valintojensa vuoksi, myös silloin kun he päättävät vaihtaa uskontoa ja myös silloin, kun he eivät usko jumalaan.

Jos haluamme torjua fundamentalismia, olipa se millaista tahansa, meidän on kohdeltava kaikkia tämän fundamentalismin uhreja samalla tavalla. Yksikään uskonto ei ole eikä ole koskaan ollut haavoittumaton sille, mitä kutsun suvaitsemattomiksi poikkeamisiksi. Muistakaamme Amerikan intiaanien joukkomurhaa Karibialla ja Latinalaisessa Amerikassa. Muistakaamme ristiretkien surullista ajanjaksoa, inkvisitiota tai katolisten ja protestanttien välisiä uskonsotia. Muistakaamme antisemitismi, jolla oli tuhoisia vaikutuksia 1900-luvulla ja joka on edelleen enemmän tai vähemmän piilevänä voimissaan monissa EU:n jäsenvaltioissa.

Jokaisella uskonnolla on oma fundamentalismin muotonsa, ja tämän fundamentalismin ensimmäisiä uhreja ovat usein saman uskonnon maltilliset edustajat. Tästä näkökulmasta Punjabin kuvernööri Salmaan Taseerin murha on klassinen esimerkki. Tämä mies murhattiin, koska hän oli suvaitsevaisuuden esimerkki ja koska hän rohkeni tuomita valtiossa voimassa olevat jumalanpilkkalait ja sen, että eräät ääriliikkeet käyttävät niitä väärin, kuten Asia Bibin tapauksessa, jossa kristitty tuomittiin kuolemaan jumalanpilkasta Pakistanin rikoslain nojalla.

Vielä tuomittavampaa on se, että fanaatikkoryhmät ylistävät hänen murhaajaansa. Älkäämme unohtako sitä, että jumalanpilkkalakia sovelletaan pääasiassa muslimeihin, että se vaikuttaa kaikkiin uskonnollisiin vähemmistöihin ja erityisesti naisiin, mutta myös ammattiyhdistysaktiiveihin, toimittajiin ja lakimiehiin, ja että kaikkiin näihin ryhmiin kuuluvilta ihmisiltä riistetään usein heidän perusvapautensa, elleivät sitten ole pakotettuja piileskelemään.

Tämän vuoksi komission ja uskosuhdehallinnon on aika muuttaa politiikkaansa, ja toivon teidän, arvoisa komission jäsen, esittävän asianmukaisen arvioinnin Tunisian kanssa tehtävästä sopimuksesta sekä Pakistanin kanssa tehtävästä demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevasta sopimuksesta, ja toivon Tunisian olevan meille ja teille opetus.

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, laatija.(EN) Arvoisa puhemies, uskon, että me kaikki haluamme ilmaista osanottomme Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin perheelle ja ystäville. Kuvernööri oli Pakistanin hallituksen valitsema, ja me muistamme häntä tänään hänen selkeästä tuestaan Asia Bibille – kannasta, jonka hän tiesi kiistanalaiseksi ja jopa vaaralliseksi.

Olemme perustellusti ahdistuneita hänen murhastaan ja osan Pakistanin väestöstä reaktiosta siihen, mutta emme myöskään saa unohtaa, että monet ovat surreet häntä julkisestikin. Meidän on kiitettävä tätä tekoa, kuten esimerkiksi tiedotusvälineiden sääntelijän toimia joitakin tiedostusvälineitä vastaan niiden väitettyä murhaaja koskevan uutisoinnin vuoksi.

Tiedämme kuitenkin, että Pakistanin jumalanpilkkalaki vaarantaa Pakistanin kansalaisten hengen: niin muslimien, kristittyjen kuin muidenkin, kuten monet ovat täällä tänään todenneet. Olemme tietoisia siitä, että Pakistan ion nuori demokratia, että se kohtaa konflikteja rajoillaan ja että se kärsi hiljattain tuhoisasta tulvasta sekä maanjäristyksestä tällä viikolla. Me tiedämme hallituksen kamppailevan, mutta tunnustamme myös, että se tarvitsee tukeamme demokratian kehittämisessä Pakistanissa eikä vähiten ääriliikkeiden vastaisessa ja yleismaailmallisia ihmisoikeuksia koskevassa poliittisessa kamppailussa, ja tehtävämme demokraattisina parlamentaarikkoina on tukea kaikkia niitä, jotka pyrkivät myönteisiin muutoksiin ja antaa heille se ääni, jonka muut heiltä eväävät.

Vaadimme myös Pakistanin hallitukselta toimia, varsinkin poistamaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä sopimusta koskevat varauksensa – Pakistan ratifioi sopimuksen suurella määrällä varauksia – ja tätä vaati hiljattain Pakistanissa vieraillut valtuuskuntamme. Haluamme heidän myös jatkavan ponnisteluja jumalanpilkkalain muuttamiseksi, sillä lakia väärinkäytetään enemmän kuin sitä käytetään asianmukaisesti.

 
  
MPphoto
 

  Tunne Kelam, PPE-ryhmän puolesta. – (EN) Arvoisa puhemies, me kaikki tuomitsemme jyrkästi Punjabin kuvernöörin 4. tammikuuta tapahtuneen murhan. Murha tehtiin, koska kuvernööri Taseer vastusti surullisenkuuluisaa jumalanpilkkalakia, jota on käytetty oikeudellisena verukkeena muiden uskonnollisten ryhmien vainolle ja sorrolle.

Ilmaistessamme huolemme ääriliikkeiden lisääntyneestä vaikutusvallasta Pakistanissa me ymmärrämme myös, että maltilliset muslimit ja Pakistanin hallitus, jonka vaikutusvaltainen jäsen kuvernööri Taseer oli, ovat kärsineet suuren menetyksen, ja esitämme heille osanottomme.

Olemme huolestuneita siitä, että nuoret lakimiehet ylistivät murhaajaa, mutta panemme myös merkille, että ylivoimainen enemmistö Pakistanin yhteiskunnasta tuomitsee murhan. Merkittävää on myös se, että vaikutusvaltaiset uskonnolliset viranomaiset ovat vaatineet jumalanpilkkalain muutosta, ja tätä mekin vaadimme. Toivomme Pakistanin viranomaisille menestystä näiden lisätessä ponnistelujaan ääriliikehdinnän torjumiseksi valtiossa.

 
  
MPphoto
 

  Mitro Repo, S&D-ryhmän puolesta.(FI) Arvoisa puhemies, Punjabin kuvernöörin Salmaan Taseerin murhassa on pohjimmiltaan kyse Pakistanin yhteiskunnan suvaitsemattomuudesta uskontoja kohtaan. Taseer oli yksi niistä harvoista, jotka uskalsivat julkisesti vastustaa Pakistanin jumalanpilkkalakia. Hän oli pyytänyt presidenttiä armahtamaan Asia Bibin, jumalanpilkasta kuolemaantuomitun kristityn naisen, ja myös vieraillut tämän luona vankilassa. Epäoikeudenmukaisuutta vastustavan kansalaisen kohtalo on kova ja julma tämän päivän Pakistanissa. Onko Asia Bibin kohtalo sama, jos hänet armahdetaan, murhataanko hänetkin?

Syystä herää kysymys, voiko Pakistanin kaltainen valtio nauttia Euroopan unionin tarjoamista kauppaeduista? Parlamentin tulisikin saattaa ihmisoikeuksien kunnioitus yhdeksi peruselementiksi, kun EU neuvottelee asetuksesta, joka koskee yksipuolisten tullietuuksien myöntämistä hätäapuna Pakistanille.

 
  
MPphoto
 

  Kristiina Ojuland, ALDE-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, kuvernööri Salmaan Taseerin murha ei ole vain yksityinen murhenäytelmä, vaan Pakistanin demokratiaa koskeva murhenäytelmä.

Kaikki valitettavat välikohtaukset ja tapaukset, joita päätöslauselmassa kuvataan, muodostavat yhdessä huolestuttavan merkin Pakistanin yhteiskunnan haluttomuudesta siirtyä kohti maallisuutta sekä uskonnollisen ääriliikehdinnän lisääntymisestä.

Kuinka Pakistan voi edes kutsua itseään demokratiaksi, kun perustuslain takaamaa uskonnonvapautta ei oteta lainkaan huomioon sovellettaessa jumalanpilkkalakeja, joita edesmennyt Salmaan Taseer kovasti vastusti.

Toivoisin Euroopan unionin harkitsevan seuraamuksia näin epäinhimillisen lainsäädännön soveltamisesta suhteissaan Pakistaniin. Pakistan hyötyisi monin tavoin jumalanpilkkalakien kumoamisesta ja niihin perustuvien tuomioiden perumisesta. Odotan Pakistanin hallituksen myös voimistavan toimenpiteitä, joita se on toteuttanut väkivaltaisen ääriliikehdinnän torjumiseksi.

Väkivallasta seuraa väkivaltaa, ja olen suhteellisen varma siitä, ettei Pakistanilla ole varaa sallia täysimittaisen sisällissodan eskaloitumista Talebanin kaltaisten ääriliikkeiden kanssa.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, ECR-ryhmän puolesta. (PL) Arvoisa puhemies, me puhumme jälleen kerran Pakistanista, ja jälleen kerran aiheena on ongelma ja poliittinen murha. Me todellakin puhumme jälleen kerran tästä asiasta. Pakistania koskeva päätöslauselma annettiin pari kuukautta sitten. Ongelma on palannut, ja se on eräänlainen kuuma peruna. Minusta vaikuttaa siltä, että on tarpeen sanoa täällä jotain siitä tuomittavasta suvaitsevaisuudesta, jota osoitetaan sellaisia muslimi-imaameja kohtaan, jotka Pakistanissa vaativat julkisesti tappamaan – esimerkiksi Peshawarissa – tarjoten tekoon syyllistyville esimerkiksi taloudellisia palkkioita. Tällaista on tapahtunut, eivätkä Pakistanin viranomaiset ole puuttuneet siihen. On todettava selkeästi, että vaikuttaa siltä, että heidän toimimattomuutensa ja reagoimattomuutensa merkitsee, että he ovat osavastuussa tapahtumista.

 
  
MPphoto
 

  William (The Earl of) Dartmouth, EFD-ryhmän puolesta.(EN) Arvoisa puhemies, haluan henkilökohtaisesti todeta, että vietin paljon aikaa Salmaan Taseerin kanssa kun olimme molemmat parikymppisiä. Olimme todellakin ystäviä. Salmaan kirjoitti minulle parlamenttiin kutsuakseen minut henkilökohtaiseksi vieraakseen kuvernöörin asuntoonsa Punjabissa. Kirje tuli perille kuvernööri Taseerin murhan jälkeen.

Salmaan oli hurmaava, karismaattinen ja hyvin älykäs mies. Hän oli myös hyvin kyvykäs ja tehokas. Hän edusti Pakistanin parasta perinnettä – harrasta muslimia, joka ei ollut millään tavalla fundamentalisti. Kuten on todettu, Salmaan puolusti voimakkaasti kristittyä naista, joka tuomittiin jumalanpilkkalain perusteella. Salmaan maksoi tästä tuesta hengellään. Se oli poliittinen murha.

Pakistan ei ole pelkästään suuri kehittyvä valtio. Se on valtio, jolla on yli 20 ydinkärkeä. Tulin tänne tänään ensisijaisesti ilmaisemaan syvän suruni, mutta minun on ilmaistava myös huoleni – meidän kaikkien huoli – Pakistanista.

 
  
MPphoto
 

  Thomas Mann (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, Punjabin kuvernöörin, uskonnollista suvaitsevaisuutta aina edistäneen Salmaan Taseerin väkivaltainen kuolema tuo koko maailman silmien eteen ääriliikkeiden voimistumisen. Kymmenet tuhannet ihmiset osoittivat mieltään kaduilla tämän kauhean teon jälkeen, mutta he eivät marssineet tuomitakseen murhan vaan tukeakseen siihen syyllistynyttä henkilöä. Salmaan Taseer puhui kiivaasti jumalanpilkkalakeja vastaan, sillä niissä säädetään kuolemantuomio jumalanpilkkaajille. Kristitty Asia Bibi tuomittiin aivan hiljattain kuolemaan, koska hänen väitettiin solvanneen profeetta Muhammedia, kuten kollegat ovat todenneet.

Pakistanin kansanpuolueen maltillisena jäsenenä Salmaan Taseer oli yksi ääriliikehdintää voimakkaimmin vastustaneista äänistä. Hänen kuolemansa heikentää hallitusta, joka jo taistelee henkiinjäämisestään koalitiokumppanin vetäydyttyä. Pakistanin 160-miljoonaisesta väestöstä vain kolme miljoonaa on kristittyjä. Millainen kohtalo tätä aina rauhanomaista vähemmistöä odottaa?

Euroopan on puututtava tähän ja suhteista Kaakkkois-Aasian vastaava valtuuskunta, jonka varapuheenjohtaja olen, tukee edelleen täysimääräisesti ihmisoikeusliikettä. Tämä murha on selvitettävä perusteellisesti ja siihen syyllistynyt ja häntä tukeneet on tuotava oikeuden eteen.

 
  
MPphoto
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D).(LT) Arvoisa puhemies, kyllä, Pakistanin tilanne on erityisen monimutkainen, ja siihen vaikuttavat niin sisäiset kuin ulkoiset tekijät, joten uskonnollisista syistä toteutettu poliittinen murha, joka vieläpä kohdistuu näin merkittävään henkilöön, järisyttää koko valtiota ja koko yhteiskuntaa. Tällaisten järkytysten jälkeen tapahtumat valtiossa voivat saada vaarallisen suunnan kohti uskonnollisen fanatismin vahvistumista ja ihmisoikeuksien rajoittamista. Päätöslauselmallamme on autettava varmistamaan, että on toinenkin suunta ja että tässäkin tilanteessa Pakistanin hallitus löytää edelleen voimia jatkaa ihmisoikeuksien edistämisen ja uskonnollisen fanatismin vastustamisen tiellä. Meidän on annettava merkittävää tukea näille toimille sekä epäilemättä oikeuslaitoksen riippumattomuudelle ja suojalle jumalanpilkkaa koskevissa monimutkaisissa tapauksissa.

 
  
MPphoto
 

  Csaba Sógor (PPE).(HU) Arvoisa puhemies, olen useaan otteeseen ilmaissut vankan kannatukseni voimakkaille toimille ihmisoikeuksien puolustamiseksi EU:n suhteissa kolmansiin maihin. Teen sen jälleen Pakistanin tapahtumien yhteydessä, sillä tällä kannalla välitetään viesti, ettei Eurooppa hylkää niitä, jotka ilmaisevat ääneen tukensa suvaitsevaisuudelle, uskonnonvapaudelle ja vähemmistöjen oikeudenmukaiselle kohtelulle. Me kaikki tiedämme, että kristittyjä vainotaan monissa valtioissa. Muuallakin kuin Pakistanissa tarvitaan edesmenneen Salmaan Taseerin kaltaisia johtajia. Tämän vuoksi Euroopan unionin on tartuttava jokaiseen mahdollisuuteen ilmaista yhteisten arvojensa merkitys yhteen ääneen Euroopan ulkosuhdehallinnon kautta. Yksi näistä yhteisistä arvoistamme on uskonnonvapaus. Jos emme tuomitse kristittyihin tai muihin uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistuvia julmuuksia, emme voi suhtautua vakavasti myöskään omaan uskoomme.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). - (IT) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat, Eurooppa ei voi seurata voimattomana sitä, mitä Pakistanissa tapahtuu. Punjabin kuvernööri Salmaan Taseerin murha on murheellinen ja järkyttävä teko tilanteessa, joka on pahentunut valtavasti viime kuukausien aikana.

Kristittyjen ja muslimien välinen jako on yhä selvempi, mutta jumalanpilkkalaki on edelleen monien perusvapauksia rikkovien tekojen taustalla. Kuka tahansa, joka pelkästään ilmaisee tuomitsevansa säännön, kuten Punjabin kuvernööri teki, tukahdutetaan.

Kuvernööri kuoli maltillisuutensa ja maltillisten näkemysten vuoksi, koska hän rohkeni ilmaista vastustavansa tätä ja muita perusvapauksia loukkaavia sääntöjä. Jos Eurooppa ei ryhdy selkeisiin ja voimakkaisiin tekoihin tämän seurauksena, vaarana on, että ne, jotka taistelevat rohkeasti sellaisen asian puolesta, jota me tuemme, jäävät yksin.

 
  
MPphoto
 

  Pino Arlacchi (S&D).(EN) Arvoisa puhemies, lausun vain muutaman sanan tavasta, jolla osa Euroopan kansalaisista ja myös osa parlamentista kohtelee Pakistania ja sen terrorismin torjuntaa.

Olen havainnut liian paljon Pakistania tuomitsevia tekoja ja havaitsen, että Pakistanin hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan pyrkimyksiä torjua ääriliikehdintää sivuutetaan. Kaikille olisi oltava selvää, että 90 prosenttia tai vielä enemmän pakistanilaisista vastustaa terrorismia ja että he maksavat tästä korkean hinnan.

Kansan ylivoimainen enemmistö ja merkittävimmät uskonoppineet ovat tuominneet kuvernööri Salmaan Taseerin murhan. Maltilliset muslimit ja kaikki valtion virkamiehet ovat myös kokeneet suuren menetyksen ja kaikkien olisi tunnustettava tämä.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Arvoisa puhemies, uskonnonvapaus on yksi perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista. Sitä rikotaan kuitenkin lähes päivittäin ympäri maailmaa. Se on julmaa suvaitsemattomuutta.

Jumalanpilkkalaki periytyy Pakistania 1980-luvulla hallinneen sotilasdiktatuurin ajoilta. Ei ole hyväksyttävää, että lakia käytetään uskonnollisten vähemmistöjen vainoamiseen ja kymmeniä ihmisiä tuomitaan lain perusteella vuosittain kuolemaan. EU:n tulee toimia päättäväisesti ja johdonmukaisesti, jotta Pakistanin viranomaiset kumoavat tämän julman lain.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR).(EN) Arvoisa puhemies, kun kuvernööri Salmaan Taseer haudattiin, minusta tuntui, että kaikki toivo maltillisesta ja vakaasta Pakistanista haudattiin hänen mukanaan. Tämä omistautuneen ja valaistuneen virkamiehen kuvottava murha johtui siitä, että hän ajoi Pakistanin ankaran jumalanpilkkalainsäädännön uudistusta. Erityisesti hän puolusti kristittyä naista, joka odottaa parhaillaan teloitusta – voitteko uskoa – tuomittuna islamin häpäisemisestä.

Me täällä parlamentissa olemme pitkään vaatineet näiden kauheiden jumalanpilkkalakien uudistusta tai kumoamista, joihin usein vedotaan Pakistanin uskonnollisia vähemmistöjä vastaan. Tämä murha korostaa Pakistanin yhteiskunnan lisääntyvää radikalisoitumista. Jos Jinnah eläisi, hän järkyttyisi.

Vain harva vallassa oleva poliitikko uskalsi seurata Salmaan Taseerin esimerkkiä ja ehdottaa jumalanpilkkalakien uudistusta, ja nyt näin tekee yhä harvempi. He pelkäävät. Sen sijaan väkivaltaiset radikaalit ja fanaatikot – heidän mukanaan, pahoin pelkään, johtavia juristeja – ylistivät murhaajaa ja vaativat tämän vapauttamista. Heidän ajatusmallinsa vaikuttaa olevan voitolla Pakistanissa. Tämän seurauksena maan sisäinen terrorismi kukoistaa, ja tätä saimme todistaa jälleen viime viikolla.

Voiko EU säilyttää strategiset suhteensa näin epävakaaseen valtioon, ottaen huomioon hyvin anteliaat myönnytyksemme kaupassa ja tuessa?

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Arvoisa puhemies, puhumme kahdesta murhenäytelmästä: ensinnäkin viattoman miehen murhasta ja toiseksi siitä, että siihen syyllistyi henkilö, jonka piti suojella häntä, henkivartija. Tunnen empatiaa ja sympatiaa perhettä kohtaan erityisesti siksi, että vain viikko sitten meillä oli eri olosuhteissa vastaavanlainen kokemus, kun kaunis 27-vuotias irlantilainen nainen surmattiin häämatkallaan Mauritiuksella makuuhuoneessaan, kun hän tuli sisään ja yllätti varkaissa olevan henkilökunnan. Nämä kuristivat hänet, heittivät hänet ammeeseen ja yrittivät lavastaa sen itsemurhaksi. Olosuhteet eivät ole samat, mutta tulos on: viaton ihminen on kuollut.

Minäkin otin muutama viikko sitten osaa EU:n ja Yhdysvaltojen valtuuskunnan Yhdysvaltain vierailuun, jolla tapasimme Pakistanin ulkoministerin. Hän teki minuun vaikutuksen hyvin järkevänä, tarkkana ja oikeudenmukaisena henkilönä, ja hän korosti, että uskonnossa on kyse suvaitsevaisuudesta ja että meidän on pyrittävä välittämään tämä viesti ääriliikkeiden edustajille ja fundamentalisteille.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD). (SK) Arvoisa puhemies, erityisen hälyttävää Punjabin kuvernööri Salmaan Taseerin murhassa on väkivaltaisen teon tausta.

Se, että murha tapahtui Pakistanin hengellisten johtajien hiljaisella hyväksynnällä ja että paikalliset lakimiehet tukevat murhaajaa, merkitsee sitä, että Pakistanin yhteiskunta suvaitsee uskonnollisen suvaitsemattomuuden. Pakistanin jumalanpilkkalait antavat mahdollisuuden vainota uskonnollisia vähemmistöjä kuolemantuomion uhalla, kuten kävi Asia Bibille, viiden lapsen äidille, joka odottaa rangaistustaan vankilassa.

Me emme näin ollen todellakaan voi olla piittaamatta siitä, mitä tapahtuu. Pakistanin viranomaisiin kohdistuva painostuksemme on täysin legitiimiä, ja odotan samankaltaista reaktiota kaikilta vapailta ja demokraattisilta voimilta maailmassa. Me emme voi enää suvaita 2000-luvulla keskiaikaista julmaa käytöstä, jossa vainoojat väärinkäyttävät uskontoa.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI).(HU) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluaisin aluksi korostaa, että Pakistanin tilanne on varsin huolestuttava, eikä pelkästään tämän tapauksen vuoksi, vaan yleisesti. Pakistanin ongelmia ei pidä tarkastella kaukaisina asioina, sillä tiedämme aivan hyvin, että Sisä-Aasian alueella ilmenevät ongelmat, olipa kyse talousongelmista, etnisistä ongelmista tai jopa maastamuutosta, leviävät ennemmin tai myöhemmin Euroopan unionin alueelle. Meillä on siis todellinen tarve tarkastella Pakistanin ongelmaa. Pakistania painaa erityisesti kaksi ongelmaa: toisaalta jatkuvat hyökkäykset Afganistanista ja Intiasta ja toisaalta meille kaikkein vakavin asia, muslimiääriliikehdintä, jonka uhriksi myös Salmaan Taseer joutui. Tämän vuoksi pyydän Euroopan parlamentilta, että takaamme Pakistanille tukemme, jotta tilanne voidaan saattaa tyydyttävään ratkaisuun mahdollisimman pian.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei (PPE). – (RO) Arvoisa puhemies, kuvernööri Salmaan Taseerin, Pakistanin suvaitsevaisuuden ja vähemmistöjen oikeuksien äänen murha on osoitus dramaattisesta ihmisoikeusrikkomuksesta. Ilmaisun- ja uskonnonvapauden harjoittaminen on Pakistanissa lain nojalla rangaistavaa, ja rangaistus voi olla vankeutta tai jopa kuolemantuomio. Salmaan Taseer maksoi hengellään siitä, että puolusti sekä uskonnonvapautta että myös muiden elämää ja vapautta. Meidän on tuettava niitä, jotka taistelevat rohkeasti ja vaarantavat henkensä ihmisoikeuksien ja demokratian puolesta. Vaadimme Pakistanin viranomaisia rankaisemaan rikollisia ja näiden liittolaisia sekä kumoamaan jumalanpilkkalait.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten (EFD).(EN) Arvoisa puhemies, kuvernööri Salmaan Taseerin murha on todellakin julma ja murheellinen rikos. Ilmeisesti hänet tappoi ääri-islamisti sen vuoksi, että hän ajoi muutoksia jumalanpilkkalakiin. Murha on Pakistanille tragedia, mutta mitä se merkitsee lännelle?

Sen sijaan, että tekisimme kaikkemme torjuaksemme yhä syvemmälle Eurooppaan juurtuvan islamilaisen fundamentalismin torjumiseksi, me tyynnyttelemme ja rauhoittelemme sitä. Šaria-laki tunnustetaan nyt joissakin Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusistuimissa. On olemassa kaupunkialueita, joissa on käytännössä vallassa šaria-laki. Eurooppa, joka on synnyttänyt renessanssin, valistuksen, teollisen vallankumouksen ja nykyajan tieteen ihmeet, alistutaan 500-luvun ideologialle.

Hallitukset pelkäävät vastustaa tätä poliittisen korrektiuden ja joidenkin islamilaisten valtioiden talousmahdin vuoksi. Meidän on tuettava Pakistanin kaltaisten valtioiden maltillisia ja edistyksellisiä osatekijöitä, mutta meidän on ennen kaikkea vahvistettava, ettei šaria-lailla ja islamilaisella fundamentalismilla ole sijaa nykyaikaisessa, läntisessä ja liberaalissa demokratiassa.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE). – (RO) Arvoisa puhemies, haluan ensin todeta, että tuomitsen Punjabin maakunnan kuvernöörin raakalaismaisen murhan. Hän oli huomattava henkilö Pakistanin poliittisessa elämässä, ja hänet tunnettiin ääriliikkeiden, suvaitsemattomuuden ja fanatismin vastaisesta rohkeasta taistelustaan. Kannatin täällä seitsemän kuukautta siten tarvetta tarkistaa uskontoja vastaan tehtyjä rikkomuksia koskevat säännökset, jotka tunnetaan jumalanpilkkalakina.

Muistutan, että näiden lakien tarjoama väärinkäyttömahdollisuus luo suvaitsemattomuuden ilmapiirin, joka rohkaisee väkivaltaan uskonnollisin perustein sekä edistää uskonnollisten vähemmistöjen syrjintää, ahdistelua ja vainoa. Asia Bibin tapaus, joka itse asiassa kulminoitui kuvernööri Taseerin murhaan, on symboli tästä. Katson, että Pakistanin viranomaisten on osoitettava toimillaan, että ne ovat sitoutuneita torjumaan ääriliikkeitä valtiossa kumoamalla jumalanpilkkalait. Haluan tämän vuoksi toistaa Punjabin edesmenneen kuvernöörin tyttären, Shehrbano Taseerin, esittämän vetoomuksen järjen äänelle Pakistanissa.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). (SK) Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa ilmaisemalla sympatiani Pakistanin kansalaisia kohtaan sekä suruni Salmaan Taseerin kaltaisen merkittävän poliittisen hahmon menetyksen vuoksi.

Olen huolissani siitä, että tietynuskoisia ja uskonnollisiin ryhmiin kuuluvia ihmisiä, myös kristittyjä, vainotaan valtiossa edelleen. Tästä surullisenkuuluisa esimerkki on sen naisen tapaus, joka šaria-lain, jumalanpilkkaa koskevan lain perusteella odottaa kuolemantuomin täytäntöönpanoa. Se, että Pakistanin turvallisuuspalvelun sisällä on edelleen ääri-islamilaisia ryhmiä, ei edistää vakautta valtiossa ja vaarantaa selvästi luottamuksen siihen, että valtiota hallitaan oikeusvaltion tapaan. Toivon uudistusprosessin edistyvän valtiossa, ja tämän vuoksi kehotan kaikkia poliittisia voimia, myös uskonnollisia instituutioita tukemaan entistä enemmän maltillisuutta, suvaitsevaisuutta ja yhteisöjen välistä keskinäistä kunnioitusta.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, Pakistan on monella tavalla haavoittuva valtio. Se on poliittisesti haavoittuva, koska sen hallitus ei ole riittävän vahva panemaan täysimääräisesti täytäntöön maltillista poliittisen ja taloudellisen vakauttamisen ohjelmaa ja koska armeijan hyökkäykset ääriliikkeitä vastaan raja-alueilla itse asiassa kasvattavat vastarintaa. Se on taloudellisesti haavoittuva, koska globaali rahoituskriisi ja tuhoista tulvat valtiossa ovat pysäyttäneet sen kehityksen useiksi vuosiksi. Se on sosiaalisesti haavoittuva, koska sosiaaliset rakenteet eivät ole kehittyneet vuosikymmeniin tavalla, joka sallisi yhteiskunnan suurempien osien jakaa talouskehitystä.

Meidän on Euroopan unionissa käynnistettävä vuoropuhelu sikäläisen poliittisen luokan kanssa, jotta voimme edistää sen tunnustamista, että taloudellinen ja sosiaalinen muutos on tarpeen, jotta kansalaisille voidaan tarjota enemmän mahdollisuuksia kuin ääriliikkeiden ja fundamentalismin tarjoamat vaihtoehdot.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Posselt (PPE).(DE) Arvoisa puhemies, kaikkein kauheimmat ja väkivaltaisimmat koskaan koetut järjestelmät olivat jakobiinien uskonnonvastaiset järjestelmät, natsivalta ja kommunismi Euroopassa. Tämän vuoksi katson, ettei jäsen Vergiatin kannata hyökätä uskontoja vastaan niin yleisluontoisin sanakääntein. On kuitenkin totta, että uskontoja väärinkäytetään usein ideologisiin tarkoitusperiin, ja tätä meidän on torjuttava. Tämä koskee esimerkiksi Pakistania.

Toisaalta meidän on muistettava, että Pakistan perustettiin uskonnollisten kriteerien perusteella Intian jakautuessa. Se on valtio, jolla ei ole historiaa, vaan brittiläiset siirtomaavallat perustivat sen muslimivaltioksi vetäytyessään alueelta. Tämän vuoksi meidän on ymmärrettävä, että on kyse muslimivaltiosta. Meidän on kuitenkin korostettava sitä, että valtion on organisoiduttava suvaitsevaisesti ja että uskonnonvapautta on vaalittava. Kristittyjä on kunnioitettava enemmän kuin tähän mennessä, ja EU:n on osoitettava suurempaa tarmoa hoitaessaan tehtäväänsä tämän ryhmän puolestapuhujana. Loppujen lopuksi, jos Eurooppa ei puolusta maailman kristittyjä, niin kuka sen tekee?

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Arvoisa puhemies, täällä on jo useampi todennut, kuinka Salmaan Taseer oli henkilö, joka puolusti sanoin ja teoin heikossa asemassa olevia naisia ja vähemmistöuskonnon edustajia sekä taisteli muutenkin epäoikeudenmukaisuutta vastaan. Taseer kannatti demokraattista valtiota ja hän puhui julkisesti Pakistanin ankaria jumalanpilkkalakeja vastaan sanoen niiden olevan ihmisten säätämiä ja siksi myös ihmisten muutettavissa.

Useassa puheenvuorossa on jo tuotu esiin kuinka hän asettui voimakkaasti puolustamaan kuolemaantuomittua kristittyä naista ja pyrki kumoamaan tämän saaman tuomion. Nämä kaikki oikeudenmukaisuuden teot koituivat Salmaan Taseerin kohtaloksi. EU:n tulee tukea niitä voimia Pakistanissa, jotka pyrkivät uudistuksiin, koska eivät kaikki Pakistanissa tue fundamentalisteja. Näin ollen EU:n tulee viisaasti harkita ulkopolitiikassaan, millä tavoin Pakistanin tilanteeseen otetaan kantaa.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, komission jäsen.(EN) Arvoisa puhemies, tämä keskustelu osoittaa jälleen, että Euroopan unioni on järkyttynyt Pakistanin Punjabin maakunnan kuvernööri Salmaan Taseerin raakalaismaisesta murhasta Islamabadissa 4. tammikuuta. Korkea edustaja Ashton tuomitsi tapon jyrkästi 4. tammikuuta antamassaan lausunnossa. Hän vaati Pakistanin viranomaisia saattamaan rikokseen syyllistyneet oikeuden eteen. Murha on sitäkin huolestuttavampi, koska saatavilla olevien raporttien mukaan se liittyy siihen, että kuvernööri Taseer puolusti julkisesti kristittyä naista, Asia Bibiä, joka on tuomittu kuolemaan kiistanalaisten jumalanpilkkasyytösten perusteella.

On pantava merkille, että korkea edustaja Ashton ilmaisi 12. marraskuuta 2010 syvän huolen Asia Bibille langetetun kuolemantuomion johdosta. Hän kehotti Pakistania kumoamaan kuolemantuomion ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotka taataan kansainvälisissä yleissopimuksissa, joissa valtio on osallisena.

Euroopan unioni on toistuvasti ottanut yhteyksissään Pakistanin hallitukseen esiin jumalanpilkkaan liittyvät lait osana ihmisoikeusvuoropuhelua. Olemme tietoisia siitä, että nykymuodossaan jumalanpilkkalakeja voidaan väärinkäyttää ja niitä on usein sovellettu uskonnollisia vähemmistöjä vastaan. Tiedämme myös, että perusteettomia syytteitä on käytetty välineenä yksityisten kiistojen ratkaisussa tai henkilökohtaiseksi hyödyksi.

Me rohkaistuimme Pakistanin hallituksen aiemmista pyrkimyksistä muuttaa kaikkein kiistanalaisimpia lakien näkökohtia. Ihanne olisi tietenkin, että jumalanpilkkalait kumottaisiin kokonaan. On valitettavaa, että kuvernööri Taseerin murhatapauksessa murhaaja on saanut laajaa julkista tukea. Olemme huolissamme siitä, että fatwa ei ole langetettu vain kuvernööri Taseerille, vaan myös muita julkisia hahmoja vastaan, jotka ovat julkisesti vaatineet jumalanpilkkalakien uudistusta. Vihaan ja väkivaltaan kannustamista rankaisemattomuudella ei pidä sallia.

Pakistanin hallituksen vastuulla on kansalaisten suojeleminen, ja me luotamme siihen, että se tekee kaikkensa näiden turvallisuuden takaamiseksi. Kuvernööri Taseerin murhan pelätään kuvastavan ääriliikkeiden ja suvaitsemattomuuden nousua Pakistanissa. Meidän on kohdattava tilanne ja harkittava tarkkaan, kuinka reagoimme, sillä tiedämme, että valtion hallitus ja demokraattiset instituutiot yleisestikin kohtaavat jatkuvasti haasteita. Haluan tehdä tämän hyvin selväksi: ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jatkaa Pakistanin kansalaisyhteiskunnan demokraattisten ja edistyksellisten voimien vahvistamista.

Pakistanin perustuslaissa suojataan selvästi vähemmistöjen oikeuksia, ja tämän vuoksi hallituksen on puututtava ääriliikkeisiin niin raja-alueilla kuin myös Pakistanin kaupunkien kaduilla. Meidän on korostettava jatkuvasti koulutusta kehitysyhteistyössämme, ja suvaitsevaisuutta erityisesti vähemmistöjä kohtaan on edistettävä entistä enemmän opetusjärjestelmissä. Olemme kaikki hyvin tietoisia Pakistanin uskonnollisiin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden haavoittuvasta tilanteesta. Tämä koskee kristittyjen lisäksi myös hinduja, shiioja, ahmadeja ja muita. Euroopan unionin on ajettava niiden yhteistä asiaa, eikä minkään tietyn ryhmän tai uskonnon asiaa, sillä se olisi niiden tukemista, jotka haluavat syventää kristittyjen aja muslimien välistä jakautumista.

Me keskitymme edelleen tarpeeseen suojata täysimääräisesti jokaisen ihmisen yksilöllistä oikeutta uskonnonvapauteen Pakistanissa ja muuallakin.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (EN) Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan pian.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Cristian Silviu Buşoi (ALDE), kirjallinen.(EN) Haluan ilmaista syvän närkästykseni Pakistanin Punjabin maakunnan kuvernööri Salmaan Taseerin murhan johdosta 4. tammikuuta. Hänet murhattiin, koska hän oli tuominnut Pakistanin jumalanpilkkalakeja. Läntisten yhteiskuntiemme arvojen mukaan murhaa pidetään pahimpana yksittäisenä rikoksena. Tämän vuoksi on vaikea ymmärtää, kuinka joku voi tehdä murhan kostotoimena. Omantunnonvapaus ja uskonnonvapaus ovat yhtä tärkeitä kuin sananvapaus, mikä saattaa johtaa näiden vapauksien välisiin ristiriitoihin. Se, että hallitus määrittää jollain tavalla, mitä pidetään jumalanpilkkana, on kuitenkin tuomittavaa sananvapauden rajoittamista. Nykyaikaisen yhteiskunnan on katsottava legitiimiksi kaikki vaarattomalla tavalla ilmaistut henkilökohtaiset näkemykset. Lisäksi, jos Pakistanista on määrä tulla suvaitsevainen yhteiskunta, tällaiset uskonnollisen fundamentalismin motivoimat raakalaismaiset teot on tuomittava. Tämä tapaus muistuttaa jälleen, että sananvapautta ei vieläkään ole kaikilla maailman alueilla. Ottaen huomioon valtion historian, Salmaan Taseerilta oli rohkeata puhua jumalanpilkkalainsäädäntöä vastaan ja sananvapauden puolesta. On valitettavaa, että se maksoi lopulta hänen henkensä.

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 19. toukokuuta 2011Oikeudellinen huomautus