Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2523(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0066/2011

Rozpravy :

PV 20/01/2011 - 11.2
CRE 20/01/2011 - 11.2

Hlasovanie :

PV 20/01/2011 - 12.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0027

Rozpravy
Štvrtok, 20. januára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

11.2. Brazília: vydanie Cesara Battistiho
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je rozprava o šiestich návrhoch uznesení o Brazílii: vydanie Cesareho Battistiho(1).

 
  
MPphoto
 

  Mara Bizzotto, autorka.(IT) Podľa medzinárodného práva je politický utečenec osobou, ktorá sa pre obavu zo stíhania na základe rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo politických názorov nachádza mimo krajiny svojej štátnej príslušnosti.

Cesare Battisti nie je politickým utečencom. Bez ohľadu na ochranu, ktorú mu mnoho rokov poskytovalo Francúzsko, tu hovoríme o masovom vrahovi, ktorý spáchal alebo si objednal štyri vraždy a ktorý sa ukrýval pod zámienkou politického boja, aby sa vyhol odsúdeniu na doživotie. Je nehanebné, že taká veľká krajina ako Brazília môže odmietnuť vydanie nepotrestaného kriminálnika a udeliť mu štatút politického utečenca. Talianske orgány a predovšetkým príbuzní obetí trvajú na tom, aby bol tento zločinec vydaný spravodlivosti.

Vzhľadom na aroganciu pána prezidenta Lulu, keď odmietol vydanie, nemôže EÚ nechať taliansku vládu v tejto veci bez pomoci. Európa má a musí využiť všetky diplomatické nástroje, ktoré má k dispozícii, aby zaručila vydanie Cesareho Battistiho do Talianska, dokonca aj za cenu pohrozenia pozastavením dohôd o spolupráci s Brazíliou.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, autorka.(FI) Dodržiavanie nezávislosti súdnej moci a zákonnosti jej rozhodnutí patrí medzi nevyhnutné podmienky právneho štátu a demokratickej spoločnosti. Každá osoba si zaslúži právo na spravodlivý proces a rozsudok nezávislého súdu treba rešpektovať.

V tomto prípade brazílsky Najvyšší súd rozhodol, že povolí vydanie Cesareho Battistiho. Všetky rozhodnutia o požiadavke na vydanie, ktoré prijalo Taliansko, boli prijaté na základe riadneho právneho poriadku. Európsky súd pre ľudské práva o odvolaní neuvažoval. Inými slovami, tento prípad bol uzavretý.

Teraz musia brazílske orgány konať, aby zaistili uplatňovanie práva, a vydať Cesareho Battistiho. Naša skupina dúfa, že Európska služba pre vonkajšiu činnosť urobí maximum, aby súdny systém a právny štát zvíťazili.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, autor.(ES) Je pravda, že sa nepokúšam zakrývať svoje znepokojenie z tejto veci a situácie, pretože skutočne verím, že pred sebou máme dôležitú tému. Je to však téma, ktorá sa týka Talianska a Brazílie, a je veľa miest a inštitúcií, ktoré podľa mňa musia tento problém riešiť. Nie som si však istý, či je tým správnym miestom tento Parlament, kde sa má hovoriť o uzneseniach týkajúcich sa porušovania ľudských práv po celom svete.

Hovorím to s maximálnym rešpektom a hneď na začiatku chcem vyjadriť svoju veľkú solidaritu so všetkými obeťami terorizmu vo všetkých kútoch sveta, zvlášť v tomto prípade. Hovorím to aj preto, aby som podnietil všeobecné úvahy o tom, ako je to možné, že o týchto typoch problémov napokon diskutujeme na štvrtkovom popoludňajšom zasadnutí, pričom v tejto súvislosti chcem tiež zdôrazniť, že tu máme situáciu sub judice, keď uznesenie už bolo prijaté.

Pre našu skupinu je náročné podporovať takúto situáciu a z tohto dôvodu cítime povinnosť zdržať sa hlasovania. Plánujeme sa zdržať hlasovania, ale chcem zdôrazniť, že dôvodom nie je to, že by si obsah či téma nezasluhovali pozornosť, ale len to, že si myslíme, že toto nie je pravý čas ani miesto.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli, autorka.(IT) Prostredníctvom tohto rozhodnutia vyzývame európske inštitúcie, aby pri vykonávaní svojich diplomatických funkcií plnili svoju úlohu pri potvrdzovaní práv na spravodlivosť a zákonnosť.

Európsky parlament dnes jasne a zreteľne žiada, aby Charta základných práv nebola len zbierkou papierov a aby sa občania nepovažovali len za spotrebiteľov na spoločnom trhu, ale aj za držiteľov nescudziteľných základných práv, o ktorých sa nedá vyjednávať. Včera sem s dôverou prišli príbuzní obetí Cesareho Battistiho, ktorý zabil štyroch slušných, poctivo pracujúcich ľudí v nezmyselnom masakri priamo pred očami ich rodín a detí.

Pán komisár, so zanietením a mocou zákona, ktorý stojí na našej strane, sa spoliehame na všetkých, že urobia všetko, čo môžu. V týchto posledných sekundách by som chcela požiadať kolegov poslancov, aby pamiatke obetí v duchu venovali minútu ticha.

 
  
MPphoto
 

  David-Maria Sassoli, autor.(IT) Dnes si tu v rokovacej sále pripomíname, že Európsky parlament a demokratické inštitúcie musia chrániť a podporovať príbuzných obetí terorizmu a zabezpečovať spravodlivosť, ktorú európska verejnosť očakáva.

V tomto uznesení, ktoré sme predložili a o ktorom budeme čoskoro hlasovať, poukazujeme na to, že vzťahy medzi Brazíliou a Európskou úniou sú založené na vzájomnom uznávaní a dodržiavaní právneho štátu a základných práv. Nad našimi priateľskými vzťahmi s Brazíliou teda nevisia žiadne otázniky.

Chcel by som zdôrazniť, že obvinený Cesare Battisti bol v Taliansku usvedčený zo štyroch vrážd. Cesare Battisti, aj keď je utečencom, mal počas procesov, ktoré boli vždy vedené za prítomnosti jeho právneho zástupcu, všetky právne záruky, že taliansky justičný systém konal správne a využili sa všetky úrovne spravodlivosti, pričom vyriekli dva rozsudky doživotia.

Vážený pán predsedajúci, dokonca aj Francúzsko, kam sa predtým Cesare Battisti uchýlil, sa v roku 2004 rozhodlo akceptovať taliansku žiadosť o vydanie, uznalo jeho zločiny a príslušné tresty. Cesare Battisti je totiž zločinec, ktorý musí byť vydaný spravodlivosti. Len ťažko sa dá pochopiť toto rozporuplné správanie Brazílie, najmä keď ho brazílske orgány zatiaľ oficiálne neuznali za politického utečenca, čo patrí medzi dôvody pozastavenia dvojstrannej dohody medzi Talianskom a Brazíliou týkajúcej sa vydávania osôb.

Preto bolo rozhodnutie Najvyššieho súdu pre rodiny obetí a širokú verejnosť nepochopiteľné. Vážený pán predsedajúci, zastupujeme Európu práv a práv pre všetkých. Obete majú právo vedieť, že tí, ktorí sú usvedčení zo spáchania takýchto ohavných zločinov, si odpykajú trest vo väzniciach vo vlastnej krajine.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, autor.(PL) Nie som Talian, nie som Brazílčan, som občan členského štátu Európskej únie a nechcem, aby táto Únia bola Úniou, ktorá stratila zmysel pre primeranosť – Úniou, v ktorej majú zločinci rovnaké práva ako obete zločinov a ich rodiny. To je neprijateľné. Ide o otázku určitých základných noriem, povedal by som dokonca, že ľudských, a nie európskych noriem. Hovorím ako niekto, kto do tejto veci nie je veľmi citovo zaangažovaný a kto, domnievam sa, sa dokáže na situáciu pozrieť s nadhľadom a objektívne. A pripadá mi to tak, že sa tu v istej miere stratila rovnováha, čo je pre našich daňových poplatníkov a našich voličov nepochopiteľné. Myslím si, že rozhodnutie brazílskeho Najvyššieho súdu je nepochopiteľné a nepochopí ho nikto, kto sa vecou bude čo i len trochu zaoberať.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro, v mene poslaneckého klubu PPE.(IT) Vážený pán Romeva i Rueda, počas včerajšej emotívnej tlačovej konferencie, ktorá sa konala v Parlamente, príbuzní obetí vražedného vyčíňania Cesareho Battistiho hovorili spravodlivo a dôstojne o podstate tejto tragickej udalosti.

Nejde o pomstu, ale o to, že spravodlivosť musí platiť. A ak sa má spravodlivosť vykonávať, Cesare Battisti musí byť vydaný. A keďže Cesare Battisti musí byť vydaný, dúfame, že prostredníctvom tohto uznesenia môže Parlament autoritatívne a dôveryhodne zdôrazniť to, že nejde o pomstu, ale o to, že spravodlivosť musí platiť.

Európska únia je politický projekt, v ktorom sa skombinovali naše hodnoty a naše ideály, aby sa definitívne potlačili moci ideológií, totalitných ideológií, svojvoľné násilie a bezhraničné zlo terorizmu. V záujme uskutočnenia tohto projektu dnes znovu rozhodne žiadame, aby sme sa neusilovali o pomstu, ale aby sme zaistili vykonávanie spravodlivosti.

 
  
MPphoto
 

  Gianluca Susta, v mene skupiny S&D.(IT) Až príliš často sa stáva, že intelektuáli a mocné inštitúcie v niektorých krajinách odmietajú chápať jav talianskeho terorizmu a spochybňujú dôveryhodnosť nášho justičného systému.

Keďže práve to je právnym základom odmietania vydania Cesareho Battistiho, nemôžeme robiť nič iné, ako odmietnuť to. Cesare Battisti, človek s nejasnou minulosťou, je výsledkom obdobia, keď sa tisíce mladých ľudí – z ktorých mnohí boli zúfalo osamelí – rozhodli pre ozbrojený boj ako prostriedok politického boja a skončili tým, že svoj odcudzený utopistický sen, ktorému verili, premenili na zločin. Podobné tragédie zažili aj iné krajiny, ale žiadna z nich doposiaľ neponúkla páchateľom týchto zločinov šancu na nápravu, ako to urobilo Taliansko, ktoré v boji proti terorizmu skutočne upevnilo svoju národnú jednotu.

Pripájame sa k výzvam príbuzných obetí a žiadame, aby bol Cesare Battisti vydaný talianskemu justičnému systému, ktorý je schopný ukázať – ako to bolo v stovkách ďalších prípadov bývalých teroristov, ktorí sa teraz opätovne začlenili do spoločenského a občianskeho života –, že trest znamená aj nápravu, ako to západnú právnu civilizáciu naučil Talian Cesare Beccaria, a nielen zastrašovanie alebo brutalitu, ktorých sa obávajú brazílske orgány.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo, v mene skupiny GUE/NGL.(PT) Hovoríme tu o veci, ktorá nie je skutočne naliehavá, pričom je dostatok otázok, ktoré sú skutočne urgentné, ako napríklad uväznenie a vraždenie odborárov v Kolumbii, útlak a úmrtia v Hondurase alebo tragická situácia na palestínskych územiach pod okupáciou Izraela.

Ak chcete hovoriť o Brazílii, naliehavo potrebné by bolo prejaviť našu solidaritu s ľuďmi postihnutými búrkami, ktoré nedávno ničivo zasiahli štát Rio de Janeiro, najmä mestá Nova Friburgo, Petrópolis a Teresópolis, ktoré zabili viac než 700 ľudí, bez domovov po nich zostalo viac ako 13 000 ľudí a spôsobili nevyčísliteľné škody.

Je poľutovaniahodné, že sa Európsky parlament nevyjadril k tejto tragédii a že nepožiadal Európsku komisiu, aby aktívne prejavila solidaritu brazílskej prezidentke a pripravenosť poskytnúť potrebnú pomoc. Z týchto kresiel preto blahoželáme novej prezidentke Brazílie pani Dilme Rousseffovej k jej nedávnemu zvoleniu. Vyjadrujeme brazílskemu Kongresu, rodinám obetí tejto tragédie a ľudu Brazílie solidaritu a hlbokú ľútosť nad tragickými následkami búrok.

Pokiaľ ide o predložené uznesenie, trváme na tom, že je potrebné rešpektovať rozhodnutia zákonných orgánov Brazílie, kde je Cesare Battisti zadržiavaný, a bez tlaku Parlamentu počkať na rozhodnutia zákonných orgánov Brazílie. Preto navrhujem, aby bol návrh stiahnutý s cieľom zabrániť poľutovaniahodnému rozhodnutiu.

(Rečníčka prijala dve otázky podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Francesco Enrico Speroni (EFD).(IT) Chcel by som reagovať na slová pani poslankyne, ktorá hovorila, že existujú mnohé ďalšie naliehavé témy, ktoré treba riešiť, a podobne, a uviesť jednoduchý fakt, že naproti mnohým iným témam, ktoré si celkom jasne zaslúžia náš záujem, tu ide o naliehavý prípad, ktorý sa týka nielen krajiny mimo Európskej únie, ale aj krajiny Európskej únie. A hovoríme pritom aj o občanoch, ktorí boli zavraždení alebo majú zdravotné postihnutie a ktorí sú európskymi občanmi.

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Ako som už hovorila a teraz to zopakujem, nejde o naliehavú záležitosť. Vieme, že zákonné orgány v Brazílii riešia túto vec a že taliansky občan je v Brazílii zadržaný. Hovoríme preto len to, že tento Parlament nesmie vyvíjať tlak na zákonné orgány v Brazílii. Musíme počkať na rozhodnutia, ktoré v primeranom čase prijmú. A čo sa týka naliehavých záležitostí, je ich plno a týkajú sa napríklad aj Brazílie a solidarity s obeťami búrok, pri ktorých prišlo o život 700 ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE). (IT) Mám pre pani Figueiredovú jednu jednoduchú otázku. Nemyslíte si, že 30 rokov – lebo práve toľko rokov uplynulo, odkedy boli títo ľudia zavraždení – stačí na to, aby sme konečne naliehavo žiadali o spravodlivosť?

 
  
MPphoto
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL).(PT) Ako sme už hovorili a teraz to zopakujem, ide o to, ako diskutujeme o tejto téme. Diskutujeme o nej v čase, keď by sme mali hovoriť o naliehavých záležitostiach. Dokonca aj z vyhlásení pani Angelilliovej je zrejmé, že sa o tom mohla viesť rozprava aj inokedy a že o tom môžeme hovoriť aj inokedy, ale nie teraz ako o urgentnej záležitosti. Naliehavá bola solidarita so 700 obeťami búrok v Brazílii, ku ktorým došlo počas niekoľkých posledných dní.

 
  
MPphoto
 

  Fiorello Provera, v mene skupiny EFD.(IT) Cesare Battisti nie je romantický hrdina, ako ho niektorí opisujú, ale surový vrah s minulosťou plnou lúpeží, ktorý bol usvedčený z vraždy štyroch ľudí, keď ich zozadu zavraždil guľkou do krku.

Neoprávnene využíval doktrínu politického azylu prezidenta Mitterranda a niektorí ľavičiarski francúzski intelektuáli ho chránili a idealizovali ho. Potom Cesare Battisti utiekol do Brazílie, aby sa vyhol vráteniu do vlasti a uväzneniu, kde ho chránilo chybné rozhodnutie prezidenta Lulu, ktoré bolo pravdepodobne výsledkom politických dôvodov bez ohľadu na utrpenie obetí alebo ich príbuzných.

Pani Figueiredová, žiadosť Parlamentu adresovaná brazílskym orgánom a Komisii vyzýva nielen na dodržiavanie zákonných pravidiel a dvojstranných dohôd, ale jej zámerom je tiež znovu potvrdiť zásadu, že konanie vraha nemožno ospravedlniť žiadnymi ideologickými dôvodmi a žiadna krajina vrahovi nemôže zaručiť beztrestnosť.

Nesmieme nikdy zabudnúť na to, že vykonanie trestu má etickú hodnotu v rámci morálnej kompenzácie pre obete. A to je základom spoločenskej dohody, ktorá pozdvihuje všetky spoločenstvá, ktoré sú civilizované alebo sa o to snažia.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Uplynulo 31 rokov odvtedy, čo Cesare Battisti a jeho gang preliali krv obetí barbarských vrážd, a ešte vždy sa na to nezabudlo.

Skutočným dôkazom toho je bolesť príbuzných obetí, ktorých sme si vypočuli včera na tlačovej konferencii v Štrasburgu. Bol to pán Mastella, vtedajší minister spravodlivosti talianskej vlády, ktorý sa konaním v rámci inštitúcií maximálne usiloval o to, aby sa v prípade Cesareho Battistiho dosiahla spravodlivosť.

Dnes je to Európsky parlament, ktorý v spoločnom návrhu uznesenia ukazuje svoju mimoriadnu jednotnosť a ktorý spoločne s príbuznými obetí, občanmi Talianska a celou krajinou dôrazne žiada inú krajinu, ktorá je priateľom Európy a priateľom Talianska, aby okamžite vydala Cesareho Battistiho, ktorý je zločincom a teroristom a ktorý bol odsúdený na doživotie, aby sa konečne skončil tento ťažký a bolestivý prípad, ktorý sa ťahá už príliš dlho.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE).(IT) „Podľa seba bol malým podvodníčkom alebo menej významným zločincom, ale bol rozumný a rovnako ako ja veril, že sa môže stať politikom. Ľudia, ktorých zločiny jeho gangu zasiahli emočne a fyzicky, nikdy nežiadali pomstu, ale zdvorilo žiadali o pravdu a spravodlivosť, dokonca aj teraz. Nejde o to, že súdy rozhodli o treste doživotia, ale o to, že prijali rozsudok a že trest, o ktorom sa rozhodlo podľa pravidiel nášho právneho systému, sa môže dodržať a naplniť.“ To boli slová Arriga Cavallinu, ktorý zverboval Cesareho Battistiho vo väznici, kde si odpykával trest za lúpež. Takto hovoril o Cesarem Battistim, o jeho zločinoch a rodinách obetí.

A to je samotná podstata celej tejto veci. Bol obyčajným zločincom, ktorý sa prepracoval na teroristu a ktorý bol odsúdený na doživotie vo väznici za spáchanie alebo objednanie vrážd štyroch bezbranných ľudí. Najprv sa ukrýval v Mexiku, potom vo Francúzsku a teraz v Brazílii pod ochranou siete medzinárodnej podpory, ako keby to bol romantický revolucionár, a nie nemilosrdný vrah.

Práve preto vydanie Cesareho Battistiho Taliansku nie je len posledným krokom v dlhej histórii domnelého politického stíhania, ako by nás o tom stále radi presvedčili niektorí kaviarenskí intelektuáli, ale je to legitímny nárok členského štátu, dokonca zakladajúceho štátu Európskej únie, aby sa medzinárodné zmluvy a jeho vlastný justičný systém rešpektovali.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Spochybňujem vaše rozhodnutie umožniť postup „catch-the-eye“ jednoducho na základe toho, ktorí rečníci nevystúpili v rozprave o Pakistane. Táto rozprava je úplne iná a o úplne inej téme. Doposiaľ to bola rozprava medzi portugalskými a talianskymi rečníkmi. To je výborné, ale možno by aj iné krajiny, ako aj ďalšie delegácie z iných politických skupín chceli vyjadriť svoj názor.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Úplne súhlasím, že ide o absolútne odlišnú rozpravu, ale máme pridelený čas dve minúty, preto mám možnosť dať čas dvom ľuďom. Ak by ste boli na mojom mieste, ako by ste to urobili? Chcem dať spravodlivú možnosť všetkým, čo nevystúpili počas predošlej témy, spravodlivú možnosť zástupcom všetkých politických skupín. Situácia je skutočne taká, že vystupovali najmä naši talianski kolegovia, preto sa budem snažiť o to, aby priestor dostávali najmä netalianski poslanci.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola (PPE).(FI) V istej miere chápem frustráciu, ktorú cítia niektorí naši kolegovia poslanci s ohľadom na naliehavosť uznesenia o Cesarem Battistim.

Koncom decembra, keď prezident Lula da Silva vydal rozhodnutie, že nepovolí vydanie, premiér Berlusconi oznámil, že odvolá z Brazílie talianskeho veľvyslanca a bude ďalej bojovať za to, aby bol Cesare Battisti vydaný späť do Talianska. Nepochybne je to všetko súčasťou toho istého boja.

Nijako to však neznižuje závažnosť zločinov Cesareho Battistiho. Tridsať rokov unikal pred talianskou súdnou mocou, a preto sa mu až doteraz podarilo vyhnúť sa doživotnému trestu za vraždu. Vzťahy medzi EÚ a Brazíliou sú založené na dôvere, pokiaľ sa bude rešpektovať demokracia, právny štát a ľudské práva. A nemožno akceptovať, že zločinci dostanú štatút politického utečenca.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu (S&D).(RO) Domnievam sa, že rešpektovanie súdnej nezávislosti – základnej normy, ktorá platí v Európskej únii aj v Brazílii – by malo mať prednosť pred všetkými ďalšími hľadiskami. Som pevne presvedčená, že vynikajúce vzťahy medzi týmito dvomi stranami na hospodárskej aj politickej úrovni podporí aj rovnako dobrá spolupráca v justičných otázkach, aby si Cesare Battisti, ktorý bol odsúdený na doživotie za štyri vraždy a ďalšie zločiny, odpykal svoj trest podľa zákona, ktorému podlieha.

Medzi Brazíliou a Talianskom platí dvojstranná zmluva o vydávaní osôb. Preto musíme Brazíliu požiadať, aby dodržiavala túto dohodu. Keďže spory majú vysoko politický aspekt, domnievam sa, že s novou brazílskou hlavou štátu treba začať dialóg práve na tejto úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).(FR) Som mierne prekvapená, koľko poslancov je počas štvrtkového popoludnia prítomných v rokovacej sále. Ako niekto, kto sa zúčastňuje na všetkých štvrtkových popoludňajších rozpravách, považujem náhly záujem o témy ľudských práv za celkom mimoriadny.

Bolo by ma to potešilo, keby som nezistila, že ide väčšinou o talianskych poslancov, ktorí zvyčajne nemajú záujem o ľudské práva a ktorí sú preto často prvými, ktorí...

(protesty)

Vážený pán kolega, chcete niečo jasne povedať? V tom prípade potom, prosím, hovorte do mikrofónu a ja vám odpoviem. Vy by ste niečo také nazvali osobným obvinením. Vy ste Talian, ja som Francúzska, ja vás rešpektujem ako Taliana. Veď napokon všetci vidia, že dnes je v Parlamente prítomná väčšina talianskych poslancov, čo je na štvrtkové popoludnie minimálne nezvyčajné. Ja som tu každé štvrtkové popoludnie, pane! Každý štvrtok popoludní som tu v pléne!

(protestné pokrikovanie)

Utíšte sa, aby som mohla hovoriť! Ja nemám vo zvyku prerušovať kolegov poslancov a nebudem tolerovať, keď prerušujú mňa. Vážený pán predsedajúci, môžem využiť svoj pridelený čas?

(Predsedajúci požiadal rečníčku, aby pokračovala.)

Všimla som si tiež, že talianski poslanci všeobecne ako prví žiadajú, aby sa ich demokracia rešpektovala a aby nikto nezasahoval do talianskych záležitostí. To je fakt. Stačí si prečítať rozpravy Európskeho parlamentu a uvedomíte si to. Nie sme tu na to, aby sme zistili, či je Cesare Battisti vinný alebo nevinný. Viem – a teraz to adresujem priamo vám –, že s tzv. „olovenými rokmi“ sa Taliani vyrovnávajú len veľmi ťažko. Viem to. Viem, že tam bolo mnoho obetí. Viem však aj to, že nie všetci, ktorí spáchali teroristické činy, boli v Taliansku súdení. Opakujem: nie všetci, ktorí spáchali teroristické činy, boli v Taliansku súdení!

(protestné pokrikovanie)

Nechali by ste ma, prosím, hovoriť bez prerušovania? Človek by si myslel, že sme v národnom parlamente. V Európskom parlamente sa takéto veci nerobia! Pán predsedajúci, bolo by možné, aby som mohla vystúpiť bez prerušovania?

(Predsedajúci požiadal rečníčku, aby ukončila svoje vystúpenie.)

Myslím si, že v toto štvrtkové popoludnie nemáme zasahovať do vzťahov medzi Brazíliou a Talianskom. Sme tu na to, aby sme zaistili dodržiavanie práva na spravodlivosť, s tým v plnej miere súhlasím. V tom prípade však nechajme brazílsky Najvyšší súd, aby vydal svoje rozhodnutie. Vec teraz riešia brazílske súdy, Najvyšší súd má ešte len vydať svoje rozhodnutie, táto vec ešte nepatrí do...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

(Rečníčka prijala otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

(FR) Mám vo zvyku rešpektovať kolegov poslancov a som pripravená odpovedať na otázku. Bola by som veľmi rada, keby oni prejavovali rovnakú toleranciu voči mne.

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE).(IT) Ak by ste rešpektovali kolegov poslancov, pani Vergiatová, absolútne by ste si nedovolili povedať, že talianski poslanci sa nikdy nezaujímali o ľudské práva.

Som tu už 16 rokov. Môžete si pozrieť záznamy o mojej práci v Parlamente a určite si nezaslúžim, aby ste ma vy poúčali o ľudských právach.

V mene našich kolegov poslancov by sme sa chceli opýtať, či sa nehanbíte pochybovať o týchto štyroch ľuďoch?

Viete, akú prácu títo ľudia vykonávali? Boli to veľmi skromní ľudia. Jeden z nich bol príslušníkom ochranky, jeden bol mäsiarom, ďalší obchodníkom a štvrtý pracoval ako príslušník verejných bezpečnostných síl.

Včera nám deti týchto ľudí, ktoré v tom čase mali od 10 do 15 rokov, povedali, že každý jeden deň mali pred očami svojich otcov v kaluži krvi. Naozaj si myslíte, že je primerané vyvolávať spory?

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL).(FR) Túto otázku považujem za osobné obvinenie. Nie, nehanbím sa, pani Angelilliová, pretože som sa jasne vyjadrila, že si myslím, že tzv. olovené roky boli pre Taliansko ťažkým obdobím. Naozaj si myslím, že tzv. olovené roky boli pre Taliansko ťažkým obdobím. Viem, koľko obetí mali v Taliansku. Osobne som sa o toto obdobie zaujímala.

Preto nie, nehanbím sa. Nespochybňujem obete, spochybňujem to, ako talianski poslanci využívajú štvrtkové popoludňajšie rokovanie vyhradené na témy ľudských práv na rozpravu o téme, ktorá sa týka výlučne Talianska a Brazílie. Myslím si – a dúfam, že pán komisár bude tiež reagovať týmto spôsobom –, že Európska únia nemá čo zasahovať do záležitostí medzi Talianskom a Brazíliou, lebo to nie je jej úloha. Tieto rokovania sú vyhradené pre ľudské práva. A navyše, pani Angelilliová, ja som vás o tomto nijako nepoúčala.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Nebudem už prijímať žiadne ďalšie otázky postupom zdvihnutia modrej karty. Mali sme tu argumenty a mali sme tu protiargumenty. (Teraz prejdeme k ďalšiemu rečníkovi.)

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro (PPE).(IT) Vznášam procedurálnu námietku na základe rokovacieho poriadku vo vzťahu k štruktúre programu rokovania. Chcem len poukázať na to, že táto téma je súčasťou programu na základe rozhodnutia prijatého Konferenciou predsedov, ktoré bolo potom ratifikované hlasovaním v pléne minulý pondelok.

Nie je v programe preto, že si to želali talianski poslanci. Ide o oficiálny akt, o ktorý najprv žiadala Konferencia predsedov a potom celý Parlament.

(potlesk)

 
  
MPphoto
 

  Oreste Rossi (EFD).(IT) Európska únia musí skutočne zaistiť, aby sa dodržiavala zmluva podpísaná medzi Brazíliou a Talianskom, ktorej zámerom je regulovať podmienky a postupy spolupráce vo veciach vydávania osôb.

Brazílsky Najvyšší súd povolil vydanie Cesareho Battistiho, ktorý bol uznaný za vinného v siedmich súdnych konaniach a za neprítomnosti bol odsúdený na štyri doživotné tresty za štyri vraždy, pričom konečné rozsudky vydali talianske justičné orgány. Je preto neuveriteľné, že prezident Brazílie, ktorého funkčné obdobie sa práve končilo, odmietol tohto kriminálnika vydať Taliansku. A navyše sa skupina ľavicových brazílskych poslancov vybrala navštíviť Cesareho Battistiho do väznice, aby sa tam s ním odfotografovali pri oslavách, čo je ukážkou nesmierneho pohŕdania našou krajinou.

Európska únia, ktorá má vynikajúce obchodné a hospodárske vzťahy s Brazíliou, nemôže urobiť nič iné, len zasiahnuť do situácie, aby presadzovala zákony a právo príbuzných obetí na spravodlivosť. Práve včera sa príbuzní obetí stretli v Štrasburgu s poslancami Európskeho parlamentu, ktorí sa tentoraz všetci zhodli na tom istom bez ohľadu na svoje politické presvedčenie.

 
  
MPphoto
 

  Štefan Füle, člen Komisie. – Komisia veľmi dobre pozná nedávne rozhodnutie brazílskeho prezidenta, ktorého funkčné obdobie sa práve končilo, o zamietnutí vydania talianskeho občana Cesareho Battistiho, ktorý bol v neprítomnosti odsúdený talianskym súdom na doživotie a niekoľko ďalších trestov odňatia slobody.

Náležite som si vypočul vaše názory na tento konkrétny prípad a stotožňujem sa s vašimi pocitmi voči obetiam a ich rodinám. Komisia sa však domnieva, že nemá pôsobnosť na to, aby sa v tomto prípade zaangažovala. Európska únia nemá uzatvorenú s Brazíliou žiadnu zmluvu o vydávaní osôb, a aj keby to tak bolo, nemala by žiadne právo zasahovať do jednotlivých prípadov vydávania osôb. Rozhodnutie o vydávaní osôb medzi členskými štátmi Európskej únie alebo medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi je výlučne doménou súdnej moci.

Vzťahy Talianska s Brazíliou vo veci spolupráce pri trestných činoch sa riadia dvojstrannou zmluvou o vydávaní osôb uzatvorenou v roku 1989. Brazílske orgány využili svoju diskrečnú právomoc v rámci práva a odmietli vydanie Cesareho Battistiho.

Chcel by som však otvorene dodať, že v tomto prípade vydania osoby vôbec nepochybujem o tom, že talianske justičné orgány zabezpečujú vysoké normy očakávané od členských štátov Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční v krátkom čase.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Ana Gomes (S&D), písomne.(PT) Som proti iniciatíve tohto uznesenia, pretože sa domnievam, že prípad vydania Cesareho Battistiho nemá miesto v rozprave v tomto Parlamente o naliehavých veciach porušovania ľudských práv, demokracie a právneho štátu jednoducho preto, lebo nejde o prípad porušovania ľudských práv, demokracie ani právneho štátu v Brazílii, a tiež preto, lebo nejde o naliehavú záležitosť. Ide o právny a politický spor medzi Brazíliou a Talianskom a stále sa čaká na rozhodnutie Najvyššieho federálneho súdu Brazílie. Tento Parlament by mal teraz Brazílii vysielať dve iné správy: jednu správu o solidarite s ohľadom na pohromu, pri ktorej o život prišlo viac než 700 ľudí, a jednu správu o radosti z demokratického zvolenia prezidentky Dilmy Rousseffovej. Brazília je nepochybne demokratická krajina, ktorá za posledné desaťročia dosiahla výrazný pokrok v oblasti politických, občianskych, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych záležitostí a ktorá je modelom boja proti chudobe a hladu vďaka vládnym programom zameraným proti hladovaniu a na podporu rodín.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písomne. – Právny štát sa musí presadzovať. Od neho závisí dôveryhodnosť verejných inštitúcií. Brazílsky prezident Lula dostal povolenie od brazílskeho Najvyššieho súdu, aby vydal Cesareho Battistiho, talianskeho občana odsúdeného okrem iného aj za štyri vraždy. Dňa 31. decembra 2009, teda v deň, keď bol prezident Lula posledný deň vo svojej funkcii, odmietol Taliansku Cesareho Battistiho vydať. Očakávam, že brazílske orgány prijmú apolitické nestranné konečné rozhodnutie, rozhodnutie, ktoré bude presadzovať právny štát. Právny štát je základom vzťahov medzi Brazíliou a EÚ. Naše zmluvy sa zakladajú na zásadách ľudských práv a spravodlivosti. Verím, že tieto zásady budú aj ďalej vzájomné.

 
  

(1) Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 19. mája 2011Právne oznámenie