Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0059(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0009/2011

Συζήτηση :

PV 03/02/2011 - 4
CRE 03/02/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 03/02/2011 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0030

Συζητήσεις
Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου 2011 - Βρυξέλλες Έκδοση ΕΕ

9. Αιτιολογήσεις ψήφου
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Περνάμε τώρα στις αιτιολογήσεις ψήφου.

 
  
  

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Charles Goerens (A7-0009/2011)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, απείχα από την ψηφοφορία, διότι στις 14 Ιανουαρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανανέωσε τα μέτρα κατά της Ακτής Ελεφαντοστού, υπό το πρίσμα της σοβαρότητας της κατάστασης έπειτα από τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στα τέλη του περασμένου έτους. Οφείλω να ομολογήσω ότι τα μέτρα αυτά εγκρίθηκαν για άτομα και οντότητες που αντιτίθεντο στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο ή δεν υποτάσσονταν στην εξουσία του· οι οντότητες αυτές περιελάμβαναν τους αυτόνομους λιμένες του Αμπιτζάν και του San Pedro, καθώς και πολλές τράπεζες.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη και η προώθηση του διεθνούς εμπορίου για την υποστήριξη της ανάπτυξης. Το πρόγραμμα στοχεύει φυσικά και νομικά πρόσωπα. Το παράρτημα Ι της εν λόγω πρωτοβουλίας περιλαμβάνει την Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά δεν κάνει πουθενά λόγο για την απόφαση που ανέφερα, και γι’ αυτόν τον λόγο απείχα από την ψηφοφορία.

Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα επίσης να ζητήσω από εσάς που προεδρεύετε της παρούσας συνεδρίασης να βελτιώσετε την εικόνα του Κοινοβουλίου, διότι πιστεύω πως καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα, και σε όλες τις συνόδους της Ολομέλειας, δεν συνεισφέρουν απολύτως τίποτα από την άποψη της εικόνας και του γοήτρου που επιχειρούμε να βγάλουμε προς τα έξω. Θεωρώ απαράδεκτο το γεγονός ότι, όταν μιλάει κάποιος βουλευτής, ορισμένες Ομάδες γελούν και δεν δίνουν προσοχή: μπορούν κάλλιστα να το κάνουν αυτό έξω. Καθώς μου δίνεται η ευκαιρία σήμερα, θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους Προέδρους των συνεδριάσεων να βελτιώσουν την εικόνα του Κοινοβουλίου, που καταστρέφει την ευρωπαϊκή πολιτική.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Όπως γνωρίζετε, ο κ. Swoboda έχει μια ομάδα εργασίας που εξετάζει τα πρακτικά μας στην Ολομέλεια. Θα του επιστήσω την προσοχή στο ζήτημα που θίξατε. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι μπορείτε πάντα να καταθέσετε γραπτή αιτιολόγηση ψήφου εάν το επιθυμείτε.

 
  
MPphoto
 

  Csanád Szegedi (NI). - (HU) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να διατυπώσω μια παρατήρηση επί της διαδικασίας. Ζητώ τον λόγο εδώ και δέκα λεπτά περίπου. Θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων ψηφοφοριών, ο ρουμάνος πολιτικός που κάθεται πίσω μου, ο κ. Becali, δεν ήταν παρών στην ψηφοφορία. Αυτό θα φανεί στα βίντεο. Παρά το γεγονός αυτό, ο βοηθός, ή γραμματέας του, ψήφισε με τη βουλευτική κάρτα του κ. Becali. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, κατά πόσον αυτό συνάδει με τους κανονισμούς και, εάν δεν συνάδει, ποια θα είναι η κύρωση που θα επιβληθεί στον ακραίο ρουμάνο πολιτικό για το γεγονός ότι ψήφισε ο βοηθός του αντί του ιδίου.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Είναι πολύ σοβαρή η παρατήρησή σας. Το Προεδρείο θα την εξετάσει.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, προκειμένου να προχωρήσουμε περαιτέρω στην πορεία που χαράξαμε το 2006, να καταστήσουμε αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη την εξωτερική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έπρεπε να εξαλείψουμε τις ασυνέπειες που προέκυψαν σχετικά με τις εξαιρέσεις από την αρχή της μη επιλεξιμότητας για χρηματοδότηση εκ μέρους της ΕΕ των δαπανών που σχετίζονται με φόρους, δασμούς και λοιπά τέλη.

Η τροποποίηση του κανονισμού είναι, από αυτήν την άποψη, απαραίτητη και επίκαιρη. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τα έγγραφα στρατηγικής, καθώς τα έγγραφα στρατηγικής συμπληρώνουν τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 και έχουν γενική εφαρμογή.

Ελπίζω ότι όχι μόνο θα διεξαχθούν οι κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών, αλλά πάνω απ’ όλα ότι οι εγκριθείσες τροπολογίες θα κατορθώσουν να εξοπλίσουν το Κοινοβούλιο με τις κατάλληλες πράξεις, ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθεί και να επηρεάζει τα μέτρα που εγκρίνονται από την Επιτροπή. Μόνο έτσι μπορούμε να διασφαλίσουμε τη νόμιμη και δημοκρατική λειτουργία της πολιτικής εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι πιστεύω πως είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταρτίζει συμφωνίες τέτοιου είδους με χρηματοδοτικά μέσα για τη συνεργασία με εκβιομηχανισμένες χώρες. Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να επισημανθεί πόσες χώρες περιλαμβάνονται στο παράρτημα. Θα ήθελα, λοιπόν, να καταγραφεί στα πρακτικά πόσο σημαντική είναι αυτή η πρωτοβουλία.

 
  
  

Σύσταση: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με τη μακροχρόνια και πικρόχολη νομική διαμάχη για το εμπόριο μπανανών, που ολοκληρώνει τη μακροχρόνια κατάσταση αβεβαιότητας και αστάθειας σε χώρες οι οποίες παράγουν και εμπορεύονται μπανάνες.

Η συμφωνία για το εμπόριο μπανανών θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες που αποσκοπούν στις εξαγωγές μπανανών, και θα πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να προσαρμοστούν στις σημαντικές αλλαγές του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της παγκόσμιας αγοράς.

Το πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων πρέπει, συνεπώς, να αντιμετωπίζει και επείγοντα ζητήματα που αφορούν τις κοινωνικές συνέπειες της προσαρμογής. Συμφωνώ, λοιπόν, με την πρόταση εξέτασης του αντικτύπου της εν λόγω συμφωνίας στις περιοχές που επηρεάζονται, προκειμένου να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα για τον μετριασμό των ανεπιθύμητων επιπτώσεων.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE). - (FI) (Λείπει η αρχή της ομιλίας) τον πόλεμο μπανάνας που έχει καταστεί υπερβολικός, ότι είναι θαυμάσιο που έφτασε στο τέλος του. Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραβίαση των καθολικών κανόνων εμπορίου. Ο ΠΟΕ είχε απόλυτο δίκαιο να παρέμβει, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση έπραξαν σωστά. Κατά συνέπεια, θα εγκαταλειφθεί το σύστημα ειδικής μεταχείρισης που δικαιούνταν ορισμένες χώρες ΑΚΕ.

Ασφαλώς αληθεύει ότι είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε τη διατήρηση των κανόνων ευγενούς άμιλλας στις αγορές, αλλά πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στην αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των παραγωγών. Αφετέρου, από το 1993, οι χώρες στο καθεστώς εισαγωγών διαθέτουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα και σε αυτήν την περίοδο είχαν τη δυνατότητα να βάλουν τον εαυτό τους σε τάξη και να αναπτύξουν τη δική τους παραγωγή μπανάνας. Αυτό σημαίνει ότι είναι επίσης σε καλύτερη θέση να ανταποκριθούν σε συνθήκες γνήσιου ανταγωνισμού και δεν εξαρτώνται απλώς από ειδικές ενισχύσεις.

Ψήφισα, λοιπόν, υπέρ αυτής της αλλαγής, και συγχαίρω την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έθεσαν τέρμα σε αυτόν τον πόλεμο της μπανάνας.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η εμπορική διαφορά σχετικά με τις μπανάνες έχει υπάρξει μία από τις πλέον μακροχρόνιες διαμάχες και η δυσκολότερη ίσως στην ιστορία του ΠΟΕ. Πρόκειται για διαμάχη στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ρητά και κατηγορηματικά έκανε λάθος. Η πολιτική της ήταν να ευνοεί τους παραγωγούς σε ορισμένες πρώην αποικίες εις βάρος των αρχών του ελεύθερου εμπορίου που κατοχυρώνονται, ασφαλώς, εννοιολογικά στη Συνθήκη της Ρώμης.

Η πολιτική αυτή ήταν αρνητική για όλους. Ήταν αρνητική για τους καταναλωτές της Ευρώπης, οι οποίοι καλούνταν να καταβάλουν πολύ υψηλότερες τιμές, ήταν αρνητική για τους εξαγωγείς, ήταν αρνητική για τη διεθνή αρμονία και όλα τα κράτη, και ήταν αρνητική για τους ανθρώπους τους οποίους είχε σχεδιαστεί να προστατεύσει. Τα πρώην βρετανικά και γαλλικά εξαρτώμενα εδάφη έχουν καταστεί πλέον κυριολεκτικά εξαρτώμενα εδάφη, προσκολλημένα σε τεχνητές και αντιπαραγωγικές εξαγωγές, ενώ θα μπορούσαν να είχαν διαφοροποιήσει τις οικονομίες τους και να είχαν ενταχθεί ευρύτερα στην παγκόσμια οικονομία.

Θέλω να πω κάτι ακόμα σχετικά με το ζήτημα αυτό που δεν αναφέρθηκε σε καμία συζήτηση. Η ΕΕ ασκεί δυσμενώς πίεση στους μπανανοπαραγωγούς για να σχηματίσουν πολιτικές και οικονομικές ενώσεις, μιμούμενοι το μοντέλο της ΕΕ. Δεν έχουμε πραγματικά καμία δουλειά να το κάνουμε αυτό. Το όλο ζήτημα του ελεύθερου εμπορίου είναι οι ανταλλαγές βάσει των διαφορών, όχι η μεταξύ μας πώληση μπανανών, και στην πραγματικότητα, μάλιστα, όχι η ύπαρξη μιας τεχνητής τελωνειακής ένωσης στις εκβιομηχανισμένες οικονομίες της Ευρώπης.

 
  
  

Έκθεση: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE). (SK) Κύριε Πρόεδρε, κατά τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων για την οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίστηκαν πολλές αλλαγές που βελτιώνουν την οδηγία. Ψήφισα υπέρ της τροποποιημένης εκδοχής αυτής της σημαντικής οδηγίας. Η οδηγία επιτρέπει στους παραγωγούς ηλεκτρικού εξοπλισμού να παρέχουν στους αγοραστές που αγοράζουν τον εξοπλισμό πληροφορίες σχετικά με το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Αυξάνει τη διαφάνεια της αγοράς παρέχοντας πληροφορίες στους αρμόδιους φορείς, διανομείς, εξαγωγείς ή πελάτες. Θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την αποδοχή της ανακύκλωσης και της επιστροφής εξόδων. Είναι σημαντικό οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του κλάδου να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων και όχι στην καταβολή προστίμων για μη εκπλήρωση των καθορισμένων στόχων συλλογής, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ανεπαρκώς ανεπτυγμένες υποδομές συλλογής αποβλήτων σε μια δεδομένη περιοχή.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η δυναμική ανάπτυξη και τεχνολογική πρόοδος των χωρών της Ευρώπης συνοδεύεται, δυστυχώς, από λιγότερο επιθυμητές συνέπειες. Η τεράστια αύξηση των ηλεκτρονικών αποβλήτων είναι το ορατότερο παράδειγμα αυτού. Χρησιμοποιούμε συστηματικά κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή και τις αντικαθιστούμε ακόμη πιο γρήγορα με νέες συσκευές, αλλά δεν ανησυχούμε για την ανάγκη που υπάρχει να καταστούν ασφαλείς οι παλαιές. Αυτό είναι επόμενο να επηρεάζει το φυσικό περιβάλλον.

Ελπίζω ότι η αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη συλλογή και επεξεργασία των ηλεκτρονικών αποβλήτων θα καταστήσει δυνατή την αύξηση της ποσότητας των πολύτιμων ανακτώμενων υλικών, καθώς εκτός από περιβαλλοντικά οφέλη, η διαδικασία αυτή θα επιφέρει και οικονομικά οφέλη. Το υψηλό επίπεδο χωριστής συλλογής που προτείνεται από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων θα πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση των υλικών αυτών και την προετοιμασία τους για επαναχρησιμοποίηση.

Συμφωνώ ότι είναι επιτακτικής σημασίας ο περιορισμός των παράνομων εξαγωγών ηλεκτρονικών αποβλήτων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένω επίσης μείωση της πρακτικής της αποθήκευσης των αποβλήτων από ένα κράτος μέλος στην επικράτεια ενός άλλου κράτους μέλους, κάτι που δεν γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τους κανονισμούς.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Νομίζω ότι ανοίξατε νέο δρόμο. Πρώτη φορά βλέπω να διαβάζει κανείς την ομιλία του από iPad.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, τα απόβλητα δεν σέβονται τα σύνορα και αυτό ισχύει ειδικότερα για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν οι διατάξεις σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων και την ανακύκλωση σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εσωτερικό αυτών και, το πιο σημαντικό, να σταματήσει η εξαγωγή αποβλήτων χωρίς να έχει προβλεφθεί η πιστοποιημένη και φιλική προς το περιβάλλον διάθεσή τους.

Θα ήθελα να ζητήσω, τέλος, να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των αποφάσεών μας, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι προθέσεις μας όντως υλοποιούνται.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE). – (SK) Κύριε Πρόεδρε, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυξάνονται ραγδαία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναποτελεσματική διάθεση και μη επαγγελματική συλλογή των αποβλήτων αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και απώλεια σπάνιων πρώτων υλών και πόρων.

Υπό το πρίσμα των νέων πληροφοριών που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, φαίνεται απαραίτητη η εισαγωγή κατάλληλων τροποποιήσεων σε ορισμένα σημεία αυτού του νομικού μέτρου τα οποία έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή στην πράξη. Συμφωνώ, λοιπόν, με τις διατάξεις που προβλέπουν την ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές όσον αφορά την ορθή διάθεση του εν λόγω εξοπλισμού.

Ωστόσο, όσον αφορά τον τρέχοντα στόχο, θα ήθελα να πω ότι ο στόχος αυτός δεν λαμβάνει υπόψη τις πολύ διαφορετικές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στα διάφορα κράτη μέλη. Κατά την άποψή μου, ένα ποσοστιαίο μερίδιο βάσει των όγκων της αγοράς για μια ορισμένη χρονική περίοδο θα λάμβανε καλύτερα υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις που επικρατούν στα κράτη μέλη και την ιδιαίτερή τους κατάσταση όσον αφορά την αγορά ηλεκτρικών ειδών.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, ψηφίσαμε και ψήφισα υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής για τα ηλεκτρονικά απόβλητα. Μιλήσαμε εδώ για συλλογή, επεξεργασία, απαγόρευση και παρανομία, αλλά θα ήθελα να καταγραφεί στα πρακτικά του Κοινοβουλίου ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ενδεχομένως κάτι που αποτελεί αντικείμενο μελετών εδώ και πολύ καιρό: για ποιον λόγο υλικά που θα μπορούσαν να παραμείνουν χρήσιμα και αποτελεσματικά για περισσότερο καιρό φθείρονται έτσι όπως αναμένεται και σχεδιάζεται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα;

Την εβδομάδα αυτή συντάξαμε αρκετές ερωτήσεις, τόσο προς το Συμβούλιο όσο και προς την Επιτροπή, ώστε να διερευνήσουν τα όργανα αυτά κατά πόσον ορισμένες εταιρείες λαμβάνουν πραγματικά εμπεριστατωμένες αποφάσεις επί του θέματος και κατά πόσον, συνεπώς, ο όγκος ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγεται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο θα μπορούσε να αποφευχθεί με την καταπολέμηση τέτοιου είδους πρακτικών.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου καταρχάς να συγχαρώ τον φίλο και συνάδελφό μου Karl-Heinz για την εν λόγω έκθεση. Ό,τι κάνει είναι ακριβές και πρακτικό, και αυτό συνέβη και με την παρούσα έκθεση.

(EN) Όπως έχει αναφερθεί, ζούμε σε μια ηλεκτρονική εποχή στην οποία κυκλοφορούν σχεδόν καθημερινά στην αγορά νέες συσκευές, και η διάρκεια ζωής του μεγαλύτερου μέρους αυτών των ειδών ηλεκτρικού εξοπλισμού και συσκευών είναι πολύ μικρή, με αποτέλεσμα να απαιτείται η αναβάθμιση ή διάθεσή τους. Οι παρούσες προτάσεις είναι σίγουρα επίκαιρες από αυτήν την άποψη.

Επίσης, η παρατήρηση που διατυπώθηκε για την εσωτερική αγορά είναι πολύ σημαντική. Μας αρέσει να μιλάμε γι’ αυτήν, δεν έχει ολοκληρωθεί, όμως, σε καμία περίπτωση.

(GA) Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι η εν λόγω έκθεση αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την επίλυση των προβλημάτων αυτών, την επικροτώ και χάρηκα που ψήφισα υπέρ της.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σήμερα εγκρίναμε το ψήφισμα για τα απόβλητα στην Καμπανία, από το οποίο οφείλουμε όλοι να αντλήσουμε το δίδαγμα ότι πρέπει να αποτρέπουμε την επέλευση τέτοιων περιβαλλοντικών καταστροφών.

Μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με τον εαυτό μας σήμερα, διότι στην παρούσα σύνοδο Ολομέλειας εγκρίναμε ένα μέτρο όπως αυτό, το οποίο προωθεί μια νοοτροπία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης την εποχή της παγκοσμιοποίησης, ένα μέτρο που πρέπει να προωθήσουμε και να ενθαρρύνουμε με κάθε δυνατό τρόπο ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι ευρωπαίοι πολίτες, οι οποίοι είναι τώρα απαλλαγμένοι από τον μόχθο της παραγωγής των αγαθών που είναι πλέον στη διάθεση του καθενός, θα έχουν επίγνωση της πραγματικής τους αξίας.

Η έκθεση του κ. Florenz για την επαναχρησιμοποίηση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, επί της οποίας ψηφίσαμε σήμερα, είναι σημαντική όχι μόνο για το μέλλον της περιβαλλοντικής αειφορίας στην Ευρώπη, αλλά και για μία άλλη πτυχή: την απώλεια πρώτων υλών. Μάλιστα, η αποτελεσματική και καινοτόμος χρήση των υλικών και των πόρων αποτελεί καίριο ζήτημα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Θεωρώ, συνεπώς, θετικό το γεγονός ότι θέσαμε στον εαυτό μας φιλόδοξους στόχους και ότι το πραγματικό κόστος ενός προϊόντος θα πρέπει να αναγράφεται κατά τρόπο που να ενημερώνονται γι’ αυτό οι καταναλωτές.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που υποστηρίζω τη φιλόδοξη έκθεση του Κοινοβουλίου, η οποία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στις κυβερνήσεις ολόκληρης της ΕΕ. Η έκθεση τηρεί την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και μάλιστα κατά τρόπο αναλογικό.

Είμαι ικανοποιημένη από την τροπολογία της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη η οποία εξαιρεί τις πολύ μικρές επιχειρήσεις –δηλαδή τις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από δέκα άτομα και ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια– από την απαίτηση αποδοχής της επιστροφής όλων των αποβλήτων μικρού όγκου. Αυτό διασφαλίζει ότι τα μικρά καταστήματα που έχουν προβλήματα χώρου δεν επιβαρύνονται με παράλογες απαιτήσεις.

Τέλος, για όσους διαμαρτύρονται για το κόστος αυτής της πρότασης –και υπήρξαν ορισμένοι– θα ήθελα να πω ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τους φθίνοντες πόρους αυτού του πλανήτη. Έχουμε την υποχρέωση να προωθούμε ενεργά την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τον μετριασμό της απώλειας των πρώτων υλών μας που είναι πιο σπάνιες από ποτέ.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, διασχίζοντας οδικώς τα όμορφα λατομεία ασβεστόλιθου και τις θαμνώδεις εκτάσεις της εκλογικής μου περιφέρειας στη νοτιοανατολική Αγγλία, παρατήρησα μικρούς σωρούς κατά μήκος των δρόμων από οικιακές συσκευές και άλλα πεταμένα ηλεκτρικά είδη. Αυτές οι μικρές σωροί αποτελούν ορατή ένδειξη του νόμου των ακούσιων συνεπειών. Μια οδηγία που αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης κατέληξε να ενθαρρύνει την ανεξέλεγκτη διάθεση.

Κατά συνέπεια, έχει νοθεύσει την παραδοσιακή έννοια των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων. Η συνήθης αντίληψή μας για την ιδιοκτησία είναι ότι αν μου πουλήσεις κάτι και το αγοράσω από σένα, είναι στη συνέχεια δική μου ευθύνη. Εσύ δεν έχεις πλέον υποχρέωση να κάνεις ανακύκλωση. Στην πραγματικότητα, η ελεύθερη αγορά ανακυκλώνει γενικά αυτά τα πράγματα και υπάρχουν αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι που το κάνουν χωρίς κανένα αντάλλαγμα και λέγονται παλιατζήδες. Ορισμένες φορές μάλιστα θα σας πληρώσουν για να το κάνουν. Τίποτα από αυτά, όμως, δεν παρηγορεί τους πολίτες της εκλογικής μου περιφέρειας που αναρωτιούνται πώς μπορούν να ξεφορτωθούν τις οικιακές συσκευές τους.

Την προηγούμενη εβδομάδα επικοινώνησε μαζί μου μια ψηφοφόρος και με ρώτησε πώς μπορεί να ξεφορτωθεί το ψυγείο της. Αναγκάστηκα να προτείνω να το δώσει στην πεθερά της.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (RC-B7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 

  Lena Ek (ALDE).(SV) Κύριε Πρόεδρε, είμαι ιδιαίτερα απογοητευμένη από τον τρόπο με τον οποίο δέθηκαν τα χέρια της κύριας εκπροσώπου για την κοινή εξωτερική πολιτική, της βαρόνης Ashton, στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η συμπαράσταση σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία και την ελευθερία θα πρέπει να είναι αυτονόητη για εμάς στην Ευρώπη. Το κοινό μας Κοινοβούλιο και η κοινή μας Ένωση είναι το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας να μην βιώσουμε ποτέ ξανά τον τρόμο που προκαλούν τα απολυταρχικά συστήματα. Με αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, θέλουμε να αποδεχθούμε το μερίδιο ευθύνης μας γι’ αυτό και να δείξουμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε τον αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία στη Μέση Ανατολή. Είναι, συνεπώς, ακόμη πιο λυπηρό να βλέπουμε ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο δεν έχουν κατορθώσει να αποδεχθούν το μερίδιο ευθύνης τους. Βλέπουμε τους ανέμους της αλλαγής να σαρώνουν τη Μέση Ανατολή. Οι άνθρωποι καλούν σε βοήθεια και είναι καθήκον μας να τους την προσφέρουμε. Απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα εκ μέρους μας υπό τη μορφή παροχής τροφίμων, φαρμάκων και εργαζομένων ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό χρειάζεται τώρα. Ταυτόχρονα, φυσικά, πρέπει να συμβάλουμε στην οικοδόμηση δημοκρατικών κοινωνιών που να διαθέτουν ασφάλεια δικαίου στην Τυνησία και στην Ευρώπη. Τα μισά κράτη μέλη της Ένωσής μας έχουν περάσει από τη δικτατορία στη δημοκρατία και την ελευθερία. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να παραδεχθούμε ότι πρέπει να γίνει το ίδιο και για τον λαό της Μέσης Ανατολής;

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εξέγερση των νεότερων γενιών που συγκλονίζει την Τυνησία ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλοί καλοί λόγοι γι’ αυτό, μεταξύ άλλων η διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τυνησίας για την περίοδο 2011-2016 και, πάνω απ’ όλα, η ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών.

Μόλις πριν από έναν μήνα, το Σώμα αυτό ενέκρινε ένα σημαντικό μέτρο –τον πρώτο νομοθετικό φάκελο δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας– σχετικά με την εμπορία ανθρώπων. Πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά κάθε αύξηση της ροής παράνομων μεταναστών. Προς τούτο, χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή συμφωνία που να καλύπτει τις νότιες ακτές της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησίας αλλά και της Αιγύπτου. Για να επιτευχθεί αυτό, η αντιπροσωπεία πρέπει να μεταβεί εκεί και να παρακολουθήσει τη διαδικασία πλήρους εκδημοκρατισμού, όπως μετέβη στην Τυνησία σήμερα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε μια πραγματική ευκαιρία στην Τυνησία μέσω της διαρκούς, συνεχιζόμενης στήριξης του πλήρους εκδημοκρατισμού.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να λάβω και πάλι τον λόγο στο πλαίσιο των αιτιολογήσεων ψήφου, διότι χθες δυστυχώς δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω.

Θέλω να εκφράσω τον θαυμασμό μου προς τον λαό της Τυνησίας, που ανέτρεψε τη δικτατορία με ειρηνικά μέσα, και ελπίζω πως η μεταβατική κυβέρνηση της Τυνησίας θα αντιμετωπίσει το ψήφισμά μας ως ευκαιρία προόδου προς τη δημοκρατία.

Ταυτόχρονα, θα ήθελα να απολογηθώ για άλλη μία φορά στους πολίτες της Τυνησίας, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικοί της προφανώς δεν ήταν προετοιμασμένοι γι’ αυτήν την αιφνίδια αλλαγή κατεύθυνσης. Υποτιμήσαμε τη δύναμη του λαού, αν μπορώ να το πω έτσι, και θα πρέπει να επωφεληθούμε από αυτήν την ευκαιρία για να διασφαλίσουμε ότι θα αναλύουμε καλύτερα τις καταστάσεις στο μέλλον και, εφόσον απαιτείται, θα αντιδράμε ανάλογα σε τέτοιου είδους γεγονότα.

 
  
MPphoto
 

  Adam Bielan (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, τα πρόσφατα γεγονότα στην Τυνησία και τώρα στην Αίγυπτο έχουν τραβήξει την προσοχή ολόκληρου του κόσμου. Οι διαδηλώσεις των πολιτών των χωρών αυτών ενάντια στα αποστεωμένα καθεστώτα που διατηρούν την εξουσία έφεραν, ωστόσο, ελπίδες μόνιμης πολιτικής αλλαγής.

Προκειμένου να συνεχιστεί ειρηνικά η μεταμόρφωση που ξεκίνησε στην Τυνησία, απαιτείται η απόλυτη στήριξη της δημοκρατικής Ευρώπης. Συμφωνώντας με την έκκληση που απηύθυνε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Buzek, ζητώ κι εγώ να ληφθούν όλα τα μέτρα για να διασφαλισθεί η διεξαγωγή απόλυτα δημοκρατικών εκλογών στην Τυνησία και να σχηματισθεί κυβέρνηση εθνικής ενότητας.

Υποστηρίζω επίσης την έκκληση της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ όσον αφορά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας, ούτως ώστε να προσδιοριστεί σε ποιον βαθμό ευθύνονται οι κυβερνώντες της Τυνησίας για τη χρήση βίας και την αιματοχυσία. Η συνεργασία και η ανάπτυξη αμοιβαίων και ισότιμων σχέσεων με την Τυνησία είναι προς το συμφέρον τόσο των πολιτών της Ευρώπης όσο και της Τυνησίας. Ψήφισα, λοιπόν, σήμερα υπέρ του ψηφίσματος – ενός εγγράφου που παρέχει λεπτομέρειες για τις προοπτικές αυτές της συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 

  Bruno Gollnisch (NI).(FR) Κύριε Πρόεδρε, εγώ προσωπικά δεν ήμουν φίλος ούτε του κ. Ben Ali ούτε του κ. Mubarak. Δεν τους υποδέχθηκα με ανοικτές αγκάλες ούτε τους χτύπησα στοργικά στον ώμο όπως έκανε ο πρόεδρος Sarkozy. Δεν καλωσόρισα τα κόμματά τους στην πολιτική ομοσπονδία στην οποία ανήκω εγώ και οι πολιτικοί μου συνάδελφοί, σε αντίθεση με τους Σοσιαλιστές – καθώς το κόμμα του κ. Gbagbo στην Ακτή Ελεφαντοστού, το κόμμα του κ. Ben Ali και το κόμμα του κ. Mubarak ανήκαν όλα στη Σοσιαλιστική Διεθνή.

Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι είμαι περισσότερο κατάλληλος να δηλώσω πόσο αηδιασμένος νιώθω –ελλείψει καλύτερου όρου– από τη μεταχείριση που λαμβάνουν οι άνθρωποι αυτοί σήμερα, χωρίς να εμπλέκομαι προσωπικά με οποιονδήποτε τρόπο στην πολιτική κατάσταση των χωρών αυτών. Σέβομαι πάρα πολύ την αρχή της μη παρέμβασης για να το κάνω αυτό. Δεν ήμουν εγώ αυτός που προσκάλεσε τον κ. Ben Ali στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν είχατε επικρίσεις κατά του κ. Ben Ali, έπρεπε να τις είχατε διατυπώσει τότε. Είναι πολύ εύκολο να επικρίνουμε τους ανθρώπους αυτούς αφού έχουν χάσει την εξουσία τους.

Σε όλη τη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρο τον κόσμο, ο λαός γνωρίζει ότι η Δύση δεν υποστηρίζει τους φίλους της και να είστε βέβαιοι ότι οι υποψήφιοι φίλοι μας θα είναι μετρημένοι από εδώ και στο εξής.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Δεν πιστεύουμε ότι προσκλήθηκε ποτέ ο κ. Ben Ali στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα έρθει τώρα – ευτυχώς.

 
  
MPphoto
 

  Izaskun Bilbao Barandica (ALDE).(ES) Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι η κατάσταση στην Τυνησία έπιασε την Ευρωπαϊκή Ένωση απροετοίμαστη. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο κ. Ben Ali τους τελευταίους μήνες. Πιστεύω ότι, για άλλη μία φορά, φτάσαμε πολύ αργά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τάχθηκε σθεναρά υπέρ του λαού της Τυνησίας, ο οποίος ήθελε να απομακρύνει μια δικτατορία που βρισκόταν στην εξουσία τόσο πολλά χρόνια και να αποκτήσει ελευθερίες και δημοκρατία.

Θα ήθελα, συνεπώς, να ζητήσω από τη βαρόνη Ashton μεγαλύτερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δημιουργήσει την ομάδα εργασίας που αναφέρεται στο εν λόγω ψήφισμα, στην οποία θα πρέπει να συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσει ο λαός της Τυνησίας να διεξαγάγει τις δημοκρατικές εκλογές του, να δημιουργήσει θεσμικά όργανα για τη χώρα του και να ανακτήσει τις ελευθερίες του.

Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι το μέλλον της πολιτικής: το μέλλον της πολιτικής του 21ου αιώνα πρέπει να είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις, προκειμένου να ενσωματώνονται οι φιλοδοξίες όλων των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες. Επιπλέον, πιστεύω ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε σχετικά με το ζήτημα του κατά πόσον εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταχειριζόμαστε πραγματικά ισότιμα όλες τις χώρες όταν περιλαμβάνουμε ρήτρες που αφορούν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Όπως γνωρίζετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλλει αντιπροσωπεία υπό την προεδρία του κ. Salafranca στην Τυνησία σήμερα, η οποία θα μας ενημερώσει την επόμενη εβδομάδα.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, τα γεγονότα στην Τυνησία λειτουργούν ως προειδοποίηση προς όλες τις μη δημοκρατικές κυβερνήσεις – όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αν δεν προβλέπουν στο σύνταγμά τους έναν μηχανισμό για να μπορεί ο λαός να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του, έρχονται αντιμέτωπες με επαναστάσεις και τη βία που αυτές συνεπάγονται.

Δεν μπορεί η ΕΕ να υπαγορεύει και την παραμικρή λεπτομέρεια του συντάγματος οποιουδήποτε κράτους. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, όμως, τη μετάβαση στη συνταγματική δημοκρατία και να προωθήσουμε την ανοικτή οικονομία, τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη, διότι η οικονομική ανάπτυξη –οι εμπορικές σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο– είναι αυτή που θα φέρει θέσεις εργασίας και θα μειώσει τη φτώχεια, που συνιστά ουσιαστικά τη βαθύτερη αιτία μεγάλου μέρους της δυσαρέσκειας που υπάρχει στον αραβικό κόσμο.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (RC-B7-0075/2011)

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, ψήφισα, ασφαλώς, υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, καθώς πιστεύω ότι όλα τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες όσον αφορά την καταπολέμηση των ενδημικών νόσων.

Τα Ηνωμένα Έθνη συμπεριέλαβαν το 2000 στη Νέα Υόρκη τον στόχο αυτόν στη δήλωσή τους για τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Μέσω του προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη εμβολίων κατά της φυματίωσης με στόχο την πλήρη εξάλειψη της νόσου από τον πληθυσμό μέχρι το 2050. Για τον σκοπό αυτόν, έχει προωθήσει εταιρικές σχέσεις με πάνω από 40 ερευνητικά κέντρα σε ολόκληρη την Ευρώπη τα οποία ειδικεύονται στην ανάπτυξη και παραγωγή εμβολίων.

Με την έγκριση του κειμένου αυτού, τα κράτη μέλη πρέπει πλέον να καταβάλουν προσπάθειες για την εκπλήρωση των επιμέρους οικονομικών τους δεσμεύσεων, ιδίως όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε το δικαίωμα στην υγεία να σημαίνει επίσης δικαίωμα στην προληπτική περίθαλψη.

 
  
  

Πρόταση απόφασης (B7-0090/2011)

 
  
MPphoto
 

  Lucas Hartong (NI). - (NL) Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο Σεπτέμβριο το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να κλείσει τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας λόγω σοβαρής κακοδιαχείρισης και διαρθρωτικών προβλημάτων. Δεν αναμενόταν να επιλυθεί η κατάσταση μέχρι το 2014. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχει βελτιωθεί τίποτα στην CEPOL εντωμεταξύ. Για ποιον λόγο, λοιπόν, υπάρχει τώρα καν πρόταση για το κλείσιμο των λογαριασμών του 2008;

Η αντιπροσωπεία του Ολλανδικού Κόμματος της Ελευθερίας (PVV) ψήφισε, συνεπώς, κατά της εν λόγω πρότασης και επιθυμεί να αναλάβουν το κόστος όλων των αδικαιολόγητων ζημιών οι ενδιαφερόμενοι. Επιπλέον, αμφισβητούμε την ίδια την ύπαρξη της CEPOL. Έχουμε ήδη άψογη αστυνομική συνεργασία στην Ευρώπη και δεν χρειαζόμαστε την CEPOL. Κατά την άποψή μας, μπορεί κάλλιστα να καταργηθεί το συντομότερο δυνατόν. Η ενέργεια αυτή, μάλιστα, θα αποτελούσε τεράστια εξοικονόμηση για τους φορολογούμενους.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πιστεύω ότι υπήρξα ανέκαθεν υπέρμαχος των συμφερόντων της εκλογικής μου περιφέρειας της νοτιοανατολικής Αγγλίας. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθώ να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα των ψηφοφόρων μου –ως φορολογουμένων– είναι η πρόληψη της κατασπατάλησης των χρημάτων για τα οποία εργάστηκαν σε άχρηστους, αναποτελεσματικούς ή διεφθαρμένους οργανισμούς της ΕΕ.

Το επιχείρημα αυτό δεν είναι λιγότερο ισχυρό όταν ο άχρηστος οργανισμός τυχαίνει να βρίσκεται στην εκλογική μου περιφέρεια, όπως συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Δεν πιστεύω ότι χωράει αμφιβολία όσον αφορά την κακοδιαχείριση των λογαριασμών της. Δεν πιστεύω ότι ισχυρίζεται κανείς σε αυτό το Σώμα ότι πρόκειται για άξιο ή αποτελεσματικό οργανισμό από οικονομικής άποψης.

Το ζήτημα που αφορά τον λόγο για τον οποίο χρειαζόμαστε καν ευρωπαϊκή αστυνομία είναι ευρύτερο. Το μονοπώλιο όσον αφορά το δικαίωμα της καταναγκαστικής ισχύος είναι ενδεχομένως η χαρακτηριστική ιδιότητα της κρατικής υπόστασης, και κράτη σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν καταλήξει σε εξαιρετικά εκλεπτυσμένες, εξαιρετικά αποτελεσματικές συμφωνίες για την αστυνομική συνεργασία χωρίς να χρειάζονται οργανισμοί της ΕΕ για να τους λένε τι να κάνουν.

Εργαζόμαστε πολύ καλά χωρίς την ΕΕ στην κομητεία του Hampshire, όπου εδρεύει η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Προηγείται χρονικά των περισσότερων κρατών μελών και θα είναι εντάξει με ή χωρίς αυτόν τον οργανισμό της ΕΕ στην επικράτειά της.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, ψήφισα κατά του κλεισίματος των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας. Το έπραξα αυτό ως μικρή διαμαρτυρία ενάντια στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται η ΕΕ τα χρήματα των φορολογουμένων.

Σπαταλάμε πάρα πολλά χρήματα και σπαταλάμε πάρα πολλά σε άχρηστες υπηρεσίες όπως η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία. Δεν την χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να εξοικονομήσουμε ορισμένα χρήματα των φορολογουμένων και να την καταργήσουμε.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0091/2011, B7-0092/2011, B7-0093/2011)

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, με ακούσατε πολλές φορές σε αυτήν την Αίθουσα να αγωνίζομαι μόνος και εξουθενωμένος κατά της ίδρυσης αυτών των νέων εποπτικών αρχών της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Το σημείο τριβής καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού του αγώνα ήταν ότι αποτελούν λύση σε ένα μη υφιστάμενο πρόβλημα. Κανένας από τους ανθρώπους που δέχονται μομφές για τη χρηματοπιστωτική κρίση δεν καλύπτεται από το πεδίο αρμοδιότητας των αρχών αυτών. Δεν πρόκειται, κατά την άποψή μου, για αναλογική, σταθμισμένη απόκριση σε ένα προσδιορισμένο πρόβλημα, αλλά για ιδεολογική κίνηση προς τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για χάρη της ολοκλήρωσης και μόνο.

Κάθε αμφιβολία ως προς το ποιος είχε δίκιο διασκεδάστηκε σίγουρα κατά τη φαρσοκωμωδία που είδαμε πριν από λίγο, όταν ο Πρόεδρος ρώτησε το Σώμα ποιοι ήταν οι τρεις υποψήφιοι που είχαμε μόλις εγκρίνει και ούτε ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν ήταν σε θέση να απαντήσει.

Για ποιον λόγο, λοιπόν, ψηφίσαμε με τέτοια συντριπτική πλειοψηφία για τον διορισμό αυτών των υποψηφίων; Υποθέτω επειδή, όπως είπε ο Επίτροπος Barnier κατά τη σύστασή του, είχαν επιλεγεί «λόγω της προσήλωσής τους στην Ευρώπη». Άρα, αυτό είναι το θέμα. Δεν έχει καμία σχέση με τη βελτίωση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αλλά με την επέκταση του ελέγχου των Βρυξελλών.

Θα ολοκληρώσω επαναλαμβάνοντας την έκκληση του κ. Dartmouth: αν –όπως προτάθηκε σήμερα– πρέπει να έχουμε γυναίκες υποψηφίους για ορισμένους από αυτούς τους ρόλους, δεν μπορώ να σκεφτώ καμία καλύτερη από την καταγγέλλουσα που ανέτρεψε την προηγούμενη Επιτροπή, τη συνάδελφό μου από τη νοτιοανατολική Αγγλία, την κ. Andreasen.

 
  
MPphoto
 

  Ashley Fox (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, μακάρι να μην είχαμε Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή, αλλά έχουμε. Αφού έχουμε, θα πρέπει να διορίσουμε τους ικανότερους ανθρώπους στην ηγεσία της. Αυτό που είδαμε προηγουμένως ήταν πράγματι φαρσοκωμωδία, κατά την οποία συνάδελφοι που είχαν πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με τους υποψηφίους και τους είχαν κρίνει ικανούς θέλησαν, παρ’ όλα αυτά, να κάνουν επίδειξη ισχύος και να διαμαρτυρηθούν για το ότι δεν είχαν διεξαχθεί αρκετές διαβουλεύσεις μαζί τους. Γι’ αυτό πραγματοποιήσαμε την ψηφοφορία σήμερα. Επρόκειτο για μια χείριστη στάση και δεν κάνει καθόλου καλό στο Κοινοβούλιο.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, πολύ έξυπνα παρατηρήσατε σήμερα ότι κάποιος βουλευτής ανέγνωσε την ομιλία του από iPad για πρώτη φορά. Έπειτα είχαμε –για πρώτη και τελευταία φορά, ελπίζω– τον ισχυρισμό ότι ένας βουλευτής ψήφισε ενώ απουσίαζε. Στη συνέχεια, ψηφίσαμε για τους Προέδρους των εποπτικών αρχών. Ψηφίζοντας κατά, ουσιαστικά ψηφίζαμε υπέρ. Απαντήστε μου σε αυτό το αίνιγμα. Δεν γνωρίζαμε, ασφαλώς, όπως επισημάνθηκε, τα ονόματα των υποψηφίων και δεν υπήρχε γυναίκα υποψήφια, παρότι, για να είμαστε δίκαιοι προς τον Επίτροπο Barnier, παρασχέθηκαν επαρκείς εξηγήσεις για το τι συνέβη.

Δεν προκαλεί έκπληξη ίσως το γεγονός ότι συζητούσαμε για τις μπανάνες σήμερα διότι, λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, πολλοί θεωρούν ότι πατήσαμε μπανανόφλουδα. Στο πνεύμα αυτό, θα αποσυρθώ για το γεύμα μου, και οι μπανάνες θα έχουν κυρίαρχη θέση στο μενού. Σας ευχαριστώ για την επιείκεια, κύριε Πρόεδρε.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (RC-B7-0073/2011)

 
  
MPphoto
 

  Luigi de Magistris (ALDE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το ψήφισμα σχετικά με την κρίση των αποβλήτων στην Καμπανία που εγκρίθηκε σήμερα κατά πλειοψηφία αποτελεί πολύ σημαντική ένδειξη. Η έκτακτη ανάγκη στην Καμπανία έχει καταστεί ευρωπαϊκή έκτακτη ανάγκη και αυτή η απόφαση είναι υπέρ του πληθυσμού της Καμπανίας.

Λέμε «όχι» στην εκταμίευση κεφαλαίων που χρησιμοποιούνται απλώς για την ενίσχυση διεφθαρμένων πολιτικών, αδίστακτων επιχειρηματιών και του οργανωμένου εγκλήματος· «ναι» στα ευρωπαϊκά χρήματα εφόσον υποβληθεί αξιόπιστο, φιλικό προς το περιβάλλον σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων· «όχι» στις ανεξέλεγκτες χωματερές στα εθνικά πάρκα· «όχι» στους αποτεφρωτήρες που παράγουν διοξίνες· και «ναι» στην ανακύκλωση και στις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους. Λέμε επίσης «όχι» στην ποινικοποίηση της αντίδρασης στις τοπικές κοινωνίες και, επομένως, «ναι» στη νομιμότητα.

Είναι ένα σημαντικό σημείο καμπής και μια προειδοποίηση προς την κυβέρνηση Berlusconi και την περιφερειακή κυβέρνηση του Stefano Caldoro, που μέχρι στιγμής δεν έχουν κάνει τίποτε άλλο από το να μιλάνε και να ενθαρρύνουν τις κλίκες τους και το κατεστημένο της μαφίας.

 
  
MPphoto
 

  Peter Jahr (PPE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ελπίζω ότι οι πολίτες της Καμπανίας θα δουν το ψήφισμα που εγκρίναμε σήμερα ως ενθάρρυνση προς αυτούς. Στόχος μας δεν ήταν να απαξιώσουμε ή να χτυπήσουμε την περιοχή. Ούτε σκοπεύαμε να εμπλακούμε σε εγχώριες πολιτικές μάχες. Η δίκαιη προσφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Καμπανία έχει ως εξής. Αν αναπτύξετε ένα πλήρες σχέδιο διάθεσης αποβλήτων που να είναι εύλογο, φιλικό προς το περιβάλλον, αποτελεσματικό και απαλλαγμένο από διαφθορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα σας παράσχει οικονομική στήριξη. Δεδομένου ότι έχει ληφθεί αυτό το μήνυμα, ελπίζω ότι θα είμαστε κάποια στιγμή σε θέση να συζητήσουμε ότι η κρίση στην Καμπανία έχει επιλυθεί επιτέλους οριστικά.

 
  
  

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

 
  
  

Έκθεση Enrico Speroni (A7-0015/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Η ομόφωνη ψηφοφορία επί της αίτησης άρσης της ασυλίας του ούγγρου βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Tamás Deutsch αναδεικνύει το όφελος της προστασίας που διασφαλίζεται σε επίπεδο ΕΕ για όλα τα μέλη του νομοθετικού σώματος. Αυτό οφείλεται, όπως προέκυψε από την ενδελεχή μας εξέταση της αίτησης που υπέβαλαν οι ουγγρικές δικαστικές αρχές, στο ότι προφανώς είμαστε αντιμέτωποι με την πιο σαφή περίπτωση ασυλίας όσον αφορά πολιτικές απόψεις. Η χορήγηση ασυλίας στα μέλη ενός νομοθετικού σώματος, ένα όργανο το οποίο έχει αμφισβητηθεί σε αναρίθμητες περιπτώσεις, αποσκοπεί να τους παράσχει την ελευθερία να εκφράζουν τη γνώμη τους. Πράγματι, η υπόθεση που αφορά τον Tamás Deutsch καταδεικνύει το άμεσο όφελός της. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει προστατεύσει ποτέ κανέναν εκ των βουλευτών του εάν διερευνώνται πράξεις διαφθοράς ή αδικήματα κοινού δικαίου. Η ίδια η απόπειρα φίμωσης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά ζητήματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν το κοινό με την άσκηση ποινικής δίωξης είναι απαράδεκτη σε μια δημοκρατική κοινωνία. Για να μην αναφέρουμε ότι αποτελεί παραβίαση του άρθρου 9 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο σχεδιάστηκε προκειμένου να προστατεύσει την ελευθερία της έκφρασης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά άμεσα στην άσκηση των καθηκόντων τους.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένου ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η άσκηση της πολιτικής δραστηριότητας ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αναγνωρίζεται στην αίτηση που υποβλήθηκε στις αρμόδιες ουγγρικές δικαστικές αρχές, υπερψήφισα τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης, η οποία συνιστά την άρνηση άρσης της ασυλίας του κ. Deutsch. Πρόκειται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την υπεράσπιση των δραστηριοτήτων ενός βουλευτή, καθώς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα εικαζόμενο έγκλημα γνώμης σχετικά με γεγονότα του δημόσιου βίου. Αναγνωρίζεται επίσης ότι ο κ. Deutsch δεν ενεπλάκη με κανέναν τρόπο στη δημοσιοποίηση των εν λόγω γεγονότων ή στη δημιουργία τους, δεν συνδέεται συνεπώς με τη διαδικασία προσδιορισμού του αν είναι αληθή ή ψευδή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της εντολής των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου αποτελεί καθήκον του Κοινοβουλίου, και αυτή η ανεξαρτησία δεν μπορεί να διακυβευθεί. Ο βουλευτής κατηγορείται για το αδίκημα της δυσφήμισης το οποίο φέρεται ότι διέπραξε συνεπεία δηλώσεων που διετύπωσε εις βάρος του μηνυτή στο πλαίσιο ραδιοφωνικής εκπομπής στις 25 Μαρτίου 2010 στην οποία είχε προσκληθεί υπό την ιδιότητά του ως πολιτικού και βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό αποδεικνύει, ως εκ τούτου, ότι ο κ. Deutsch εξέφρασε απόψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνεπώς αντιτίθεμαι στην άρση της ασυλίας του.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Όλη αυτή η σύγχυση γύρω από την ασυλία του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Tamás Deutsch αποτελεί απλώς μια μέθοδο πολιτικής αντιπαράθεσης. Είμαι κατηγορηματικά κατά τέτοιων μεθόδων οι οποίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να επιλυθούν διαφορές με πολιτικούς αντιπάλους. Στη δεδομένη περίπτωση καταψήφισα την άρση της ασυλίας του Thomas Deutsch. Θεωρώ ότι άρση της ασυλίας θα πρέπει να εφαρμοσθεί μόνο σε κάποιον βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο οποίος έχει διαπράξει ανθρωποκτονία. Εμείς (δηλαδή όλοι οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι όταν ένας πολιτικός αγώνας υπερβαίνει όλα τα όρια της λογικής, γινόμαστε συνένοχοι στην ανομία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Πέρυσι ο Tamás Deutsch διατύπωσε ορισμένες παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής οι οποίες οδήγησαν στην κατηγορία εις βάρος του σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο. Το μόνο που έκανε ήταν να εκφράσει τη γνώμη του για γεγονότα του δημόσιου βίου που είχαν δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα. Τα σχόλια διατυπώθηκαν σαφώς υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ καλύπτεται από τη βουλευτική ασυλία. Ο σκοπός της εν λόγω ασυλίας είναι η προστασία της ακεραιότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως δημοκρατικής νομοθετικής συνέλευσης και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των βουλευτών του κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η χρησιμοποίηση της ποινικής δίωξης στην απόπειρα φίμωσης των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου όσον αφορά ζητήματα που ενδιαφέρουν εύλογα το κοινό δεν συνάδει με τη δημοκρατία. Πρέπει να διαφυλάττουμε το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Γι’ αυτόν τον λόγο, υποστηρίζω απόλυτα αυτήν την έκθεση, η οποία απορρίπτει την αίτηση άρσης της ασυλίας του Tamás Deutsch.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η άρση της ασυλίας ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελεί πάντα ένα ευαίσθητο θέμα προς αντιμετώπιση, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οι αιτήσεις άρσης θα πρέπει να αναλύονται στο πλαίσιο των καθηκόντων ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θεωρώ ότι μια απλή καταγγελία, όπου το άτομο κατηγορείται για διατύπωση δημόσιων δηλώσεων που θεωρούνται δυσφημιστικές, αποτελεί επαρκή λόγο για αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας. Οι κανόνες σχετικά με την ασυλία καταδεικνύουν επίσης ότι οι κατηγορίες που διατυπώθηκαν κατά του Tamás Deutsch αναφέρονται σε απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν στο πλαίσιο των καθηκόντων του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συνεπώς, ο κ. Deutsch ασκούσε τα καθήκοντά του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εκφράζοντας τη γνώμη του επί ενός ζητήματος που παρουσίαζε ενδιαφέρον για τους ψηφοφόρους του. Κανένας δεν θα πρέπει να επιχειρεί να φιμώσει τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά ζητήματα που ενδιαφέρουν εύλογα το κοινό, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την έκθεση του κ. Speroni κατά της άρσης της ασυλίας του Tamás Deutsch.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει τη βουλευτική ασυλία του συναδέλφου μας βουλευτή, κ. Deutsch, ως αποτέλεσμα ποινικής δίωξης στο πλαίσιο της οποίας κατηγορείται για το αδίκημα της δυσφήμισης σύμφωνα με τον ουγγρικό ποινικό κώδικα. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέδωσε τη γνωμοδότησή της επί του θέματος, με μια έκθεση όπου αποφασίσθηκε να μην αρθεί η βουλευτική του ασυλία που εγκρίθηκε ομόφωνα. Θεωρήθηκε ότι ο κ. Deutsch ασκούσε τα καθήκοντά του ως βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όταν διατύπωσε τις δηλώσεις που προκάλεσαν την κίνηση της εν λόγω ποινικής δίωξης. Η επιδίωξη φίμωσης των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά ζητήματα που ενδιαφέρουν το κοινό με την άσκηση ποινικής δίωξης είναι απαράδεκτη σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Ψήφισα υπέρ, διότι υποστηρίζω την ελευθερία της έκφρασης για τους βουλευτές όταν ασκούν τα καθήκοντά τους, και προκειμένου να προασπίσω τα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως θεσμικού οργάνου. Παρ’ όλα αυτά, θα ήθελα να προσθέσω ότι πιστεύω πως εκείνοι που κατέχουν θέσεις πολιτικής ευθύνης γενικά –συμπεριλαμβανομένων των βουλευτών αυτού του Κοινοβουλίου– πρέπει πάντα να μιλούν ειλικρινά και με σεβασμό προς τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη, κάτι που δεν συμβαίνει πάντα.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Στη συνεδρίαση της 8ης Ιουλίου 2010 ο Πρόεδρος ανακοίνωσε, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2, του Κανονισμού, ότι είχε λάβει μια επιστολή από τις ουγγρικές δικαστικές αρχές στις 9 Ιουνίου 2010 με την οποία ζητούσαν την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Tamás Deutsch. Ο Πρόεδρος παρέπεμψε την αίτηση στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 2. Το Πρωτοδικείο I και II της Βουδαπέστης ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του βουλευτή του, Tamás Deutsch, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί ποινική δίωξη ενώπιον του δικαστηρίου αυτού. Ο Tamás Deutsch κατηγορείται στο πλαίσιο της διαδικασίας που εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου της Βουδαπέστης για το ποινικό αδίκημα της δυσφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 179 παράγραφος 2 στοιχεία β) και γ) του ουγγρικού ποινικού κώδικα. Η κατηγορία εις βάρος του Tamás Deutsch συνίσταται στο ότι, κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής «Ας το συζητήσουμε» (Megbeszéljük) που μεταδόθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Klubradio» στις 25 Μαρτίου 2010, ο Tamás Deutsch φέρεται ότι προέβη σε σειρά ψευδών δηλώσεων όσον αφορά το παρελθόν του μηνυτή, τις οποίες αυτός θεώρησε δυσφημιστικές. Ως εκ τούτου, το θύμα υπέβαλε μήνυση εις βάρος του Tamás Deutsch.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Charles Goerens (A7-0009/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Συμφωνώ ότι η θέση σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις πρέπει να εγκριθεί και να επαναληφθεί σε δεύτερη ανάγνωση. Δεδομένου ότι οιαδήποτε εναλλακτική πρόταση από τον συννομοθέτη δεν υπάρχει, και δεδομένης της ανάγκης να ενεργήσει κανείς ταχύτατα προς το συμφέρον των δικαιούχων, θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να επιβεβαιώσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σε σχέση με την κατάλληλη διαδικασία για τους σκοπούς του δημοκρατικού ελέγχου και της εφαρμογής των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων χωρίς να εισέλθει σε νέα συζήτηση επιμέρους αλλαγών στο παρόν στάδιο. Παράλληλα, συμφωνώ ότι το Συμβούλιο πρέπει να αντιδράσει το ταχύτερο δυνατόν στη θέση του Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, προκειμένου να μπορέσουμε να εξεύρουμε λύση και να μπορέσουν να αποδεσμευθούν όλοι οι πόροι.

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen, David Campbell Bannerman, Derek Roland Clark και William (The Earl of) Dartmouth (EFD), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί ότι το εμπόριο, όχι η βοήθεια, αποτελεί τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης των οικονομιών των αναπτυσσόμενων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα τον κανονισμό για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης έχει ως σκοπό τη μείωση και, εντέλει, την εξάλειψη της φτώχειας. Υποστηρίζει τις προσπάθειες των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) για μείωση της φτώχειας και διασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να στηρίξει την ομαλή και βαθμιαία ένταξη των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια οικονομία με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οι κυριότερες χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνα ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων εμπορικών ρυθμίσεων, ιδίως της ελευθέρωσης του δασμολογίου του μάλλον ευνοούμενου κράτους (ΜΕΚ) στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των διμερών ή περιφερειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της Ένωσης και χωρών της Λατινικής Αμερικής. Τα μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στις περιοχές καλλιέργειας μπανάνας και στις αλυσίδες αξιοποίησης της μπανάνας, ειδικότερα δε των μικροκαλλιεργητών και των μικρών φορέων, καθώς επίσης θα πρέπει να αποσκοπούν και στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και στην απασχόληση και με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως όσα αφορούν τη χρήση παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά. Τα μέτρα αυτά συνεπώς θα πρέπει να στηρίζουν την προσαρμογή και να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναδιάρθρωση τομέων που εξαρτώνται από τις εξαγωγές μπανάνας μέσω ειδικής τομεακής στήριξης του προϋπολογισμού ή μέσω παρεμβάσεων για συγκεκριμένα έργα.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τη δέσμευση της ΕΕ να υποστηρίξει τις προσπάθειες των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) για επίτευξη βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του εμπορίου στις αναπτυξιακές στρατηγικές και μέσω της προώθησης του διεθνούς εμπορίου, η ΕΕ έχει συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση και την εξάλειψη της φτώχειας στις εν λόγω χώρες. Είναι σημαντικό να προωθήσουμε την οικονομική διαφοροποίηση των εν λόγω περιοχών και να τις καταστήσουμε περισσότερο ανταγωνιστικές, λαμβάνοντας υπόψη παράλληλα τις πολιτικές και τις στρατηγικές προσαρμογής των χωρών αυτών, όπως επίσης και τον περιφερειακό περιβάλλοντα χώρο τους. Είναι απαραίτητο να υποστηρίξουμε την προσαρμογή των χωρών ΑΚΕ στην ελευθέρωση της αγοράς της Ένωσης στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Απευθύνω έκκληση για τη βελτίωση των ζητημάτων πρωταρχικής σημασίας για τη βοήθεια της ΕΕ όπως του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού και, κατά περίπτωση, μικρών οντοτήτων, κυρίως μέσω της τήρησης των προδιαγραφών εργασίας και ασφάλειας και των περιβαλλοντικών προδιαγραφών.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Μέσω της υποστήριξης αυτής της νομοθετικής σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση θέλω να διασφαλίσω ότι ο νομοθετικός ρόλος που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποβαθμίζεται μέσω της αδιαλλαξίας του Συμβουλίου. Η άρνηση του Συμβουλίου να παράσχει στο Κοινοβούλιο τον αρμόζοντα ρόλο του στην εφαρμογή των χρηματοδοτικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μου φαίνεται νόμιμη. Η σιδερένια πυγμή που επιμένει να επιδεικνύει το Συμβούλιο με τη μη εφαρμογή της λύσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εμποδίζει διάφορες σημαντικές νομοθετικές διαδικασίες. Το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο με υπευθυνότητα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει επίσης με υπευθυνότητα. Στην περίπτωση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διατηρήσει ακέραιες τις εξουσίες που διαθέτει για ανάκληση της εν λόγω εξουσιοδότησης. Η χορήγηση λευκής επιταγής στα άλλα θεσμικά όργανα αποκλείοντας παράλληλα το Κοινοβούλιο ισοδυναμεί με ανάκληση του δικαιώματος εποπτείας του εν λόγω θεσμικού οργάνου όσον αφορά την κατανομή των πόρων και τις τομεακές προτεραιότητες σε σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Καλώ το Συμβούλιο να αντιδράσει ταχύτερα στο σχέδιο σύστασης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Έναν χρόνο μετά την έναρξη των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με το διατομεακό θέμα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση στους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς στο πεδίο της εξωτερικής δράσης, το Συμβούλιο αρνήθηκε επίσημα να παράσχει στο Κοινοβούλιο τον αρμόζοντα ρόλο του στη λειτουργία των χρηματοδοτικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένης της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αφού απέρριψε όλες τις τροπολογίες από την πρώτη ανάγνωση οι οποίες προσπαθούν να εισαγάγουν τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις στους μηχανισμούς χωρίς να προτείνει οιαδήποτε εναλλακτική διαδικασία, το Συμβούλιο ζήτησε από το Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο διαπραγματεύσεων. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις αποβλέπουν πρωτίστως στην εξασφάλιση του σεβασμού της Συνθήκης της Λισαβόνας από όλα τα θεσμικά όργανα και όχι μόνο στην εξασφάλιση κοινοβουλευτικού ελέγχου στην πράξη και, συνεπώς, δημοκρατικού ελέγχου επί της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ. Πράγματι, η έκβαση των διαπραγματεύσεων θα αποτελέσει σημαντικό προηγούμενο για μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με όλους τους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Θα ήθελα να απευθύνω έκκληση στο Συμβούλιο να μας ενημερώσει για τη θέση του το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία για να αποδεσμευθούν οι πόροι.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την έκθεση για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Θεωρώ ότι ένας τέτοιος μηχανισμός χρηματοδότησης είναι αναγκαίος στο πλαίσιο όπου οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν καταστεί στρατηγικοί εταίροι της ΕΕ. Ο εν λόγω μηχανισμός θα διευκολύνει την οικονομική, τεχνική, ακαδημαϊκή, χρηματοπιστωτική και πολιτιστική συνεργασία, αποφέροντας με αυτόν τον τρόπο οφέλη τόσο για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και για τους εταίρους της.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Παρά την κρίση που διέρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα εσωτερικά προβλήματα που πλήττουν τους πολίτες της, δεν πρέπει να παραμελήσει την υποστήριξη την οποία παρέχει σε αναπτυσσόμενες χώρες και να τις αφήσει να περιέλθουν σε τραγικές καταστάσεις ακραίας πείνας και ένδειας. Κάποιες από αυτές τις χώρες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή ενός ή λίγων μόνο προϊόντων, πολύ συχνά γεωργικών προϊόντων, και καθίστανται συνεπώς ιδιαίτερα ευάλωτες στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Αυτό ισχύει στην περίπτωση της μπανάνας, προϊόν το οποίο, για πολλές χώρες, συνιστά μία από τις κύριες πηγές εισοδήματός τους. Ευελπιστώ ότι ο μηχανισμός χρηματοδότησης θα μπορέσει να υποστηρίξει την αναγκαία προσαρμογή που προκύπτει από τη μείωση των προτιμησιακών δασμών για τις χώρες παραγωγούς.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτό το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος, το οποίο ενσωματώνει μια τροποποίηση του κανονισμού για τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (DCI) και που αποσκοπεί στη στήριξη των χωρών εξαγωγής μπανάνας, έχει οδηγήσει σε διαδικαστικά προβλήματα μεταξύ των συννομοθετών όσον αφορά τα έγγραφα στρατηγικής και πολυετούς προγραμματισμού για τη στήριξη αυτού του τομέα. Σύμφωνα με τις προτάσεις που κατατέθηκαν κατά την πρώτη ανάγνωση, οι διαδικασίες για τις πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση πρέπει να συμπεριληφθούν στον κανονισμό DCI, όπως προβλέπεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι απαραίτητο να διατηρηθούν οι εξουσίες του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο της δυνατότητας εφαρμογής των στρατηγικών αποφάσεων και της αναπτυξιακής βοήθειας. Πράγματι, υπό το πρίσμα της Συνθήκης της Λισαβόνας, συμφωνώ ότι ένας τέτοιος έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται επί ίσης βάσεως με το Συμβούλιο, πράγμα που θα συνέβαλε σε μεγαλύτερο καταμερισμό των καθηκόντων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και στη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Το ζήτημα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων έχει κυριαρχήσει στη συζήτηση γύρω από τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως έχει συμβεί ουσιαστικά με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουν εκφραστεί εν προκειμένω βάσιμες ανησυχίες, τις οποίες συμμεριζόμαστε, σχετικά με μια πιθανή καθυστέρηση στη μεταφορά των πόρων που προβλέπονται στα συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες ως αποτέλεσμα της τρέχουσας αντιπαράθεσης μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Χωρίς να μειώνεται η σημασία της εν λόγω συζήτησης, θα ήταν ωστόσο καλό να εξετάσουμε τα βασικά ζητήματα που προκύπτουν από τη συμφωνία για την ελευθέρωση του εμπορίου μπανάνας την οποία υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρέπει να θυμόμαστε εν προκειμένω ότι οι χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), οι οποίες θα πληγούν σημαντικά από την εν λόγω συμφωνία και δεν συμμετείχαν δεόντως στη συζήτησή της, υπολογίζουν το ποσό της βοήθειας που είναι αναγκαίο προκειμένου να στηρίξουν τον τομέα της μπανάνας στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς, το ποσό που προτείνεται από την Επιτροπή, 190 εκατομμύρια ευρώ, είναι κατά πολύ μικρότερο από τον εκτιμώμενο αντίκτυπο αυτής της συμφωνίας. Μόνο στην αφρικανική ήπειρο, περίπου 500.000 άνθρωποι εξαρτώνται από τον τομέα της μπανάνας για τον βιοπορισμό τους. Ο τομέας θεωρείται το επίκεντρο της αειφόρου ανάπτυξης που κατέστησε δυνατή την εγκατάσταση υποδομών στους τομείς της υγείας, του νερού, της ενέργειας και της στέγασης. Το ελεύθερο εμπόριο, στο οποίο αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο, θα τα θέσει τώρα όλα αυτά σε κίνδυνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Το Κοινοβούλιο σήμερα ενέκρινε το κείμενο της σύστασης που υπέβαλε ο κ. Goerens, διότι το θεώρησε σκόπιμο να τροποποιήσει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Οι βασικοί στόχοι της Ένωσης περιλαμβάνουν αναμφίβολα την προώθηση της ειρήνης, των αξιών της Ένωσης και των κοινών συνταγματικών παραδόσεων των κρατών μελών, όπως και τη διασφάλιση της ευημερίας του πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι προσπάθειες που καταβάλλονται για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, είναι ευρέως γνωστές. Ο στόχος αυτής της συνδρομής είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πληθυσμών στις δικαιούχους χώρες με τη σύσταση και την παροχή όλων εκείνων των μηχανισμών που θα διασφαλίσουν ότι οι εν λόγω χώρες στρέφονται προς την ανάπτυξη και τη λογοδοσία. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι τροπολογίες που εγκρίναμε έπονται μιας ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος και αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη παρέμβαση και τον μεγαλύτερο έλεγχο από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ επικεντρωνόταν πάντα στη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Αυτό το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος αποσκοπεί στη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης που συμβάλλει στην προστασία των χωρών ΑΚΕ οι οποίες πλήττονται από τη μείωση των δασμολογικών προτιμήσεων. Βοηθώντας τον τομέα της μπανάνας στις εν λόγω χώρες τις βοηθάμε να αναπτύξουν την οικονομία τους, να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας και να καταπολεμήσουν τη φτώχεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τασσόταν πάντα υπέρ της παροχής μέτρων χρηματοδότησης για τον τομέα της μπανάνας στις δέκα χώρες ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες. Το μόνο εμπόδιο σε αυτό το ζήτημα παραμένει το διατομεακό θέμα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σύντομα μια συμφωνία σε θεσμικό επίπεδο σχετικά με αυτό το τελευταίο θέμα. Πράγματι, είναι δύσκολο να δεχθούμε ότι οι χώρες που έλαβαν αυτούς τους πόρους δεν μπορούν να τους χρησιμοποιήσουν. Αυτή η καθυστέρηση υπονομεύει την αξιοπιστία των δεσμεύσεών μας και επηρεάζει τη σύναψη των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Όπως και στην περίπτωση άλλων εκθέσεων σχετικά με μηχανισμούς χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, αυτή η έκθεση ενισχύει τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που ενέκρινε η Επιτροπή, και αυτός είναι ο λόγος που την υπερψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η έκθεση παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερες εξουσίες στον τομέα των εκχωρούμενων αρμοδιοτήτων. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Σχετικά με το ζήτημα της αναπτυξιακής συνεργασίας, υπερψήφισα τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης προκειμένου να προαχθεί αυτή η διαδικασία, διότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ανάπτυξης έχει ως σκοπό τη μείωση της φτώχειας μακροπρόθεσμα. Συνεπώς, η ενσωμάτωση των αναπτυξιακών στρατηγικών και η προώθηση του διεθνούς εμπορίου αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη μείωση της φτώχειας. Θεωρώ ότι τα μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να ληφθούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ομάδων που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, και θα πρέπει συνεπώς να διευκολύνουν την προσαρμογή και την ένταξη μέσω τομεακής στήριξης και ειδικών δράσεων.

Είμαι επίσης της γνώμης ότι η πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να εστιαστεί περισσότερο στην ουσιαστική ολοκλήρωση με τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της θέσπισης ενός ειδικού, κατάλληλου μηχανισμού χρηματοδότησης. Η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στηρίζουν πλέον την ομαλή λειτουργία μιας χώρας. Είναι επομένως απαραίτητο να προωθηθούν εστιασμένες δράσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, προκειμένου να επιτευχθεί ένα σταθερό επίπεδο συνεργασίας όσον αφορά τις χώρες που διατρέχουν κίνδυνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα τις τροπολογίες του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας σε δεύτερη ανάγνωση. Οι εν λόγω τροπολογίες αποσκοπούν στη στήριξη των κυριότερων χωρών εξαγωγής μπανάνας της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού χρησιμοποιώντας συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες (ΣΜΜ) προβλεπόμενης τετραετούς διάρκειας (2010–2013).

Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης, το Κοινοβούλιο έθεσε μια σειρά ερωτημάτων σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής σε αρχικό στάδιο, το οποίο σήμαινε ότι λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες του, ιδίως η ανάγκη να διασφαλισθεί ότι τα ΣΜΜ είναι προσανατολισμένα στην ανάπτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας. Αυτές και άλλες ανησυχίες, οι οποίες έχουν τονισθεί ιδιαίτερα στο τελικό κείμενο, όπως τα πρότυπα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγεία και την εργασία και συνδέονται με την εκπλήρωση ειδικών κριτηρίων για τη χορήγηση πόρων, ήταν ο λόγος για τον οποίο ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Οι κυριότερες χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) που προμηθεύουν μπανάνες ενδέχεται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες μετά την ελευθέρωση των τελωνειακών δασμών η οποία εφαρμόσθηκε σύμφωνα με το δασμολόγιο του μάλλον ευνοούμενου κράτους στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των διμερών και περιφερειακών συμφωνιών που έχουν συναφθεί ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με τους όρους αυτής της πρότασης κανονισμού, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι κυριότερες χώρες ΑΚΕ που προμηθεύουν μπανάνες θα ωφεληθούν από τα συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες (ΣΜΜ), τα οποία αποσκοπούν να συνδράμουν κατά τη διαδικασία προσαρμογής τους σε αυτό το νέο καθεστώς εισαγωγών. Όσον αφορά συγκεκριμένα την παρούσα σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, αυτό που διακυβεύεται είναι το ζήτημα της εφαρμογής του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής βοήθειας σχετικά με τη διαδικασία που σχετίζεται με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπως περιγράφεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα αφορούσε τόσο τα έγγραφα στρατηγικής και πολυετούς προγραμματισμού όσο και τα ΣΜΜ. Ψήφισα υπέρ, διότι συμφωνώ ότι με την ιδιότητά του ως συννομοθέτη το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει την έγκριση στρατηγικών αποφάσεων περί του πού και πώς δαπανώνται οι πόροι της αναπτυξιακής συνεργασίας επί ίσης βάσεως με το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπό την επιρροή της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Επιτροπές Ανάπτυξης, Εξωτερικών Υποθέσεων (Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και Διεθνούς Εμπορίου ξεκίνησαν έναν αγώνα προκειμένου να αποκτήσουν δικαιώματα συναπόφασης σχετικά με το επίπεδο στρατηγικού προγραμματισμού των μηχανισμών χρηματοδότησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ανεβάσει το διαπραγματευτικό επίπεδο μέσω της μεταχείρισης όλων των μηχανισμών με μια συνολική προσέγγιση. Εκτός από τη βασική διαμάχη, για τις άλλες ενδιάμεσες προσαρμογές υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων (πλην του ICI+). Όπως αποδείχθηκε μετά την πρώτη ανάγνωση τον Οκτώβριο του 2010, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» έχουν διακοπεί τελείως. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο αποφάσισε: (1) να τηρήσει μια κοινή γραμμή, δηλαδή να διατηρήσει την ενότητα της δέσμης των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδοτικής συνδρομής (συμπεριλαμβανομένου επίσης –μέχρι στιγμής ανεπίσημα– του ΜΣ)· (2) να αντικαταστήσει με τις τροπολογίες της δεύτερης ανάγνωσης του ΕΚ τις θέσεις που ενέκρινε το ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, δηλαδή να εγκρίνει όσον αφορά όλους τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδοτικής συνδρομής τις ίδιες τροπολογίες τις οποίες απέρριψε το Συμβούλιο· και (3) να προβεί σε μια γρήγορη δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόταση κανονισμού που τροποποιεί τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας αποσκοπεί στη στήριξη των κυριότερων χωρών εξαγωγής μπανάνας της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μέσω μέτρων τα οποία είναι γνωστά ως συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες. Η πρωτοβουλία έρχεται στον απόηχο της μείωσης των προτιμησιακών δασμών για τις εξαγωγές μπανάνας από τις χώρες ΑΚΕ που χορήγησε η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ανάγκη μείωσης των δασμών που ισχύουν για τα προϊόντα τα οποία εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκύπτει από την ταξινόμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πρόκειται για ένα σχέδιο τετραετούς διάρκειας, με ισχύ από το 2010 έως το 2013 και, σύμφωνα με το έγγραφο, τα μέτρα πρέπει να είναι προσανατολισμένα στους στόχους της ανάπτυξης και της εξάλειψης της φτώχειας, λαμβάνοντας υπόψη τα πρότυπα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την υγεία και την εργασία, και πρέπει να διατυπωθούν τα ειδικά κριτήρια για τη χορήγηση πόρων.

Υποστηρίζω την πρωτοβουλία, η οποία βασίζεται στο ενδιαφέρον για συμβολή και σύμπραξη στην ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ, καθώς προσθέτει ένα πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες. Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαπιστώσω πώς θα επηρεαστεί η κατάσταση στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που παράγουν προϊόντα στον ίδιο τομέα και εν συνεχεία πώς θα ληφθεί υπόψη μετά τις αλλαγές στους όρους του εμπορίου μεταξύ των δύο μερών.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Barbara Lochbihler, Kinga Gál (A7-0014/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής, το οποίο καθορίσθηκε το 2006 με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της βοήθειας της Κοινότητας, κατέδειξε ορισμένες ασυνέπειες κατά την εφαρμογή του, συγκεκριμένα όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης από την Ένωση των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις, επιδοκιμάζω την έγκριση της δεύτερης ανάγνωσης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, ο οποίος παρέχει μεγαλύτερη νομιμότητα στα άλλα θεσμικά όργανα (το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) όσον αφορά την έγκριση εγγράφων στρατηγικής από την Επιτροπή στο πλαίσιο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), γραπτώς. (EN) Το Κόμμα της Ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει απόλυτα τον αγώνα για πραγματικά ανθρώπινα δικαιώματα. Ωστόσο, σημειώνουμε ότι η ερμηνεία της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ατελής. Από τις ψήφους υπέρ κρατουμένων έως την άρνηση απέλασης τρομοκρατών ιεροκηρύκων του μίσους, όλα στο όνομα των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», η ΕΕ έχει βλάψει τη Βρετανία, και τώρα επιθυμεί να το εξαπλώσει αυτό σε ολόκληρο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας τα χρήματα των φορολογουμένων μας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτό το μέτρο.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου αποτελούν θεμελιώδεις αξίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες θα πρέπει να προαχθούν σθεναρά σε παγκόσμιο επίπεδο ως αναπόσπαστο μέρος των εν εξελίξει δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας και την επίλυση των διαφορών, ενώ παρέχουν, ταυτόχρονα, μια πολύτιμη αφετηρία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επικροτώ, συνεπώς, τη συγκεκριμένη πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενσωματώσει την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου στις εξωτερικές της πολιτικές. Το χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως αυξάνει την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια της εξωτερικής βοήθειας της ΕΕ και ενισχύει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις χώρες και τις περιφέρειες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Είμαι υπέρ της ανάληψης δράσης για την αύξηση του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών στην προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατικής μεταρρύθμισης, στην υποστήριξη του ειρηνικού συμβιβασμού των συμφερόντων των ομάδων και στην τόνωση της πολιτικής συμμετοχής και εκπροσώπησης. Επιπλέον, υποστηρίζω τις δράσεις που πραγματοποιούνται σε τομείς οι οποίοι υπόκεινται στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορούν συγκεκριμένα την προαγωγή της δημοκρατίας, τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, τα δικαιώματα των παιδιών, τη βία κατά των γυναικών και τις ένοπλες συγκρούσεις. Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση η οποία υποστηρίζει και ενισχύει το διεθνές και περιφερειακό πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου και την προαγωγή της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η ΕΕ χρηματοδοτεί πολλά έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες με στόχο την προαγωγή της αναπτυξιακής συνεργασίας, της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι αναγκαίο να δοθεί στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα να ελέγχει τη χρηματοδότηση της ΕΕ γι’ αυτά τα έργα. Με την ιδιότητά του ως συννομοθέτη το Κοινοβούλιο θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει την έγκριση στρατηγικών αποφάσεων περί του πού και πώς δαπανώνται οι πόροι της βοήθειας, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα λαμβάνονται υπόψη.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω απόλυτα την απόφαση να υποβληθούν εκ νέου οι ίδιες τροπολογίες όπως εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση, αλλά απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο.

Ο στόχος της πρότασης, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, είναι ουσιαστικά να προστατευθούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου όπως ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, διασφαλίζοντας παράλληλα τον αποτελεσματικό έλεγχο επί της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ.

Το Συμβούλιο επέδειξε την απροθυμία του να αποδεχθεί ότι η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει για τους υπό εξέταση μηχανισμούς. Αυτό όχι μόνο καταδεικνύει την αδικαιολόγητη άρνηση του Συμβουλίου να παράσχει στο Κοινοβούλιο τον αρμόζοντα ρόλο του ως συννομοθέτη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των μηχανισμών χρηματοδότησης, αλλά και καταλήγει να νομιμοποιεί ένα απαράδεκτο δημοκρατικό έλλειμμα στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή η άρνηση από μέρους του Συμβουλίου αντιβαίνει στο γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Θεωρώ, συνεπώς, ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιμείνουμε στην έγκριση των προτεινόμενων τροπολογιών, για λόγους νομικής όπως και πολιτικής σκοπιμότητας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου και να διασφαλισθεί ότι τοποθετείται επί ίσης βάσεως με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τον αλληλοσεβασμό των εξουσιών τους και τις νομοθετικές αλλαγές που θεσπίζει η Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση, διότι θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τον ηγετικό της ρόλο παγκοσμίως όσον αφορά τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Εν προκειμένω, είναι ιδιαίτερα αναγκαίο να καταστούν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοδότησης πιο ευπροσάρμοστοι, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στην Ένωση και τους δικαιούχους της ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής συνδρομής να έχουν έναν ορισμένο βαθμό ευελιξίας στη διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουν. Αφετέρου, θεωρώ ότι απαιτείται ο δέοντας έλεγχος επί της χρήσης αυτών των πόρων. Εκτός από την εξαίρεση η οποία θα πρέπει να παραμείνει σχετικά με την έγκριση της χρηματοδότησης των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις και εφαρμόζεται κατά περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διαθέτει το δικαίωμα να ελέγχει τις δραστηριότητες που εκτελεί η Επιτροπή και τα έγγραφα στρατηγικής που αυτή εγκρίνει.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η Επιτροπή και το Συμβούλιο αντιμάχονται μεταξύ τους όσον αφορά την εφαρμογή στον μηχανισμό χρηματοδότησης για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επίσης σε όλα τα έγγραφα στρατηγικής και στα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα. Όπως το ψήφισμα που προέκυψε από την έκθεση Mitchell η οποία ψηφίστηκε σήμερα, το παρόν ψήφισμα δέχεται επίσης την ανάγκη να προβεί σε μια τεχνική κυρίως διευκρίνιση στο ίδιο πνεύμα σε μια προσπάθεια να διασφαλισθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νομοθετική διαδικασία και στον έλεγχο και την παρακολούθηση των ενεργειών της Επιτροπής.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Καθώς υποστηρίζω τη συμμόρφωση προς τη Συνθήκη της Λισαβόνας και την τήρησή της, ψηφίζω υπέρ του να έχει το Κοινοβούλιο μια σαφή θέση σχετικά με τη διεκδίκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του, και να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προώθηση των πολιτικών της ΕΕ οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν την αποτελεσματική υποστήριξη της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως. Βάσει των ανωτέρω, είναι ζωτικής σημασίας να έχει το Κοινοβούλιο την πραγματική ευκαιρία να αξιολογήσει αυτό το μέσο και να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται ορθά για τη στήριξη ανθρώπων και οργανισμών που εργάζονται στις αντίστοιχες χώρες τους, υπό πολύ αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν καταπιεστικά καθεστώτα ή τάσεις. Οι εν λόγω άνθρωποι προωθούν την ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών, την ελευθερία του Τύπου και του λόγου, και την καταπολέμηση της διαφθοράς και άλλων προβλημάτων τα οποία υπονομεύουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούν τη ρίζα των κρίσεων, όπως εκείνες που εκδηλώνονται επί του παρόντος στις χώρες της Βόρειας Αφρικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Φτάσαμε στη δεύτερη ανάγνωση με αλλαγές οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο από μια διελκυστίνδα μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου, ένας αγώνας εξουσίας που προκύπτει από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Ο στόχος είναι ο έλεγχος ενός μέσου το οποίο, όπως δηλώνουν, αποσκοπεί στην «προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως», αλλά, στην πράξη, συνιστά αυτό καθαυτό επίθεση κατά της δημοκρατίας. Δείτε το παράδειγμα της Ονδούρας, όπου η ΕΕ χρησιμοποίησε το εν λόγω μέσο προκειμένου να νομιμοποιήσει την αρχή που προέκυψε από το πραξικόπημα το οποίο καθαίρεσε τον νόμιμα εκλεγμένο πρόεδρο και τις παραβιάσεις του συντάγματος της εν λόγω χώρας. Νομιμοποιεί μια αρχή που σχετίζεται με την κατακόρυφη αύξηση των δολοφονιών, ιδίως μελών του μετώπου αντίστασης κατά του πραξικοπήματος, δημοσιογράφων και των οικογενειών τους, και με την κατάληψη και την εκδίωξη των αγροτών από τη γη τους.

Ας δούμε επίσης την αντίφαση που υπάρχει στην υπογραφή, από τις αρχές που συνιστούν, εκ των πραγμάτων, το αποτέλεσμα του πραξικοπήματος στην Ονδούρα, της αποκαλούμενης «συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-Κεντρικής Αμερικής», η οποία περιλαμβάνει μια ρήτρα που απαιτεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας.

Αυτό που γίνεται ολοένα και πιο έκδηλο είναι ο υποκριτικός τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί η ΕΕ την υποτιθέμενη ανησυχία της για τα ανθρώπινα δικαιώματα: επεμβαίνοντας προκειμένου να προωθήσει τους παράγοντες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να υπερασπισθούν τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου στην ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με αυτό το έγγραφο, διότι εξακολουθούν να υφίστανται πάρα πολλές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, η αλλαγή του κλίματος, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας επιδεινώνουν περαιτέρω τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμφανίζονται νέες μορφές παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει πρωτίστως αρνητικό αντίκτυπο στα δικαιώματα των φτωχότερων. Οι πιο ευάλωτες ομάδες στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ πιθανόν να υποστούν τις αρνητικές επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος. Η αναπτυξιακή συνεργασία αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό μέρος των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Αποτελεί το σημαντικότερο μέσο μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και ανάπτυξης των οικονομιών των φτωχότερων κρατών, όπως και των κοινωνικών πολιτικών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου θα πρέπει να αποτελεί τη σημαντικότερη προτεραιότητα μιας συνεκτικής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Τον Δεκέμβριο του 2006, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έθεσαν σε εφαρμογή τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1889/2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως. Τέσσερα χρόνια μετά, τα δύο θεσμικά όργανα έκριναν σκόπιμο να τροποποιήσουν ορισμένα άρθρα του κανονισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η συνδρομή που παρέχει από την άποψη τόσο της διαφάνειας όσο και της αποτελεσματικότητας. Η ψήφος μου υπέρ της σύστασης μπορεί να εξηγηθεί εύκολα: η εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος μάς δίδαξε ότι δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε υπερβολικά προσεκτικοί όταν παρέχουμε ανθρωπιστική βοήθεια, εάν θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι καταλήγει στα σωστά χέρια. Αυτός είναι συγκεκριμένα ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι, χάρη στην ψήφο του, το Κοινοβούλιο παρέχει σήμερα αυτό το κάτι επιπλέον προκειμένου να διασφαλίσει ότι η χρηματοδοτική του συνδρομή έχει ως αποτέλεσμα την προάσπιση της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, διότι η επίτευξη των εν λόγω πραγμάτων είναι αυτό για το οποίο προοριζόταν.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς. – (FR) Υπερψήφισα αυτήν την έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως. Το εν λόγω μέσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπους που θα ωφελήσουν τους πληθυσμούς. Η ψήφος μου αναμφίβολα δεν σημαίνει ότι δέχομαι την επαίσχυντη πρακτική της εφαρμογής δύο μέτρων και δύο σταθμών που επιδεικνύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η μη απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ στους βορειοαφρικανούς αντιπάλους κατά την περίοδο διακυβέρνησης των καθεστώτων που σήμερα αντιμετωπίζουν προβλήματα πιστοποιεί την τυφλή ιδεολογική φύση των αντικομμουνιστών ευρωπαίων γραφειοκρατών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της εφαρμογής των κανονισμών αυτών οδήγησαν σε ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης από την Ένωση των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Προτείνεται, συνεπώς, μια τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 για να ευθυγραμμισθούν με άλλα μέσα, και προκειμένου να μπορέσουν να συμβάλουν στον αγώνα για τα δικαιώματα του ανθρώπου παγκοσμίως.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Ψηφίζω κατά. Στις μέρες μας η χρηματοδότηση έργων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετατρέπεται σε προσωπική υπόθεση κάποιων ανώτερων υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Βραβείο Ζαχάρωφ, για παράδειγμα, αποτελεί απόδειξη αυτού του γεγονότος. Κατά τη γνώμη μου, τα τελευταία δύο χρόνια το εν λόγω βραβείο απονεμήθηκε σε υποψηφίους οι οποίοι δεν ήταν οι καλύτεροι. Εμφανίσθηκαν σαφείς ενδείξεις πολιτικής προκατάληψης στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Άνθρωποι που δεν έχουν κανένα δικαίωμα να αποκαλούνται υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προτείνονται για χρηματικά βραβεία. Απαιτούνται σαφείς και αυστηροί κανόνες, διαφορετικά οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα αφεθούν εκτεθειμένοι σε ακατάλληλη χρήση.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Αυτή η πρόταση αφορά πρωτίστως την ανάθεση στην Επιτροπή της εξουσίας για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Οι τροπολογίες που κατέθεσε το Κοινοβούλιο επιβάλλουν ευρείες υποχρεώσεις στην Επιτροπή για ενημέρωση του Κοινοβουλίου. Αυτό και η δυνατότητα διατύπωσης αντιρρήσεων στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις ή ακόμη και πλήρους ανάκλησής τους, από κοινού με τα προτεινόμενα μέτρα για αύξηση της αποτελεσματικότητας, με παρακίνησαν να υπερψηφίσω την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η έκθεση παρέχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περισσότερες εξουσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που του εκχωρούνται. Για τον λόγο αυτόν, υπερψήφισα αυτήν την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας στον κόσμο. Παρέχουμε πάνω από το 50% της συνολικής παγκόσμιας βοήθειας, αποτελώντας συνεπώς παράδειγμα προς μίμηση για άλλες περιφέρειες και χώρες. Η αναπτυξιακή συνεργασία αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό μέρος των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ. Αποτελεί το σημαντικότερο μέσο μείωσης της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες και ανάπτυξης των οικονομιών των φτωχότερων κρατών, όπως και των κοινωνικών πολιτικών, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εάν εφαρμοσθεί ακόμη πιο αποτελεσματικά, η αναπτυξιακή βοήθεια προσφέρει την ελπίδα ότι μπορεί να ξεπεράσουμε τη διαίρεση του κόσμου σε «πλούσιες» και «φτωχές» χώρες. Υπερψήφισα αυτήν τη σύσταση, διότι τάσσομαι υπέρ του αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει συμβιβαστική πρόταση σχετικά με τον τρόπο συμπερίληψης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποκτήσει τις ίδιες εξουσίες με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να αποφασίζει πότε, πού και τι μέρος του μηχανισμού θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Σε συμφωνία με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου και την προαγωγή της δημοκρατίας, υπερψήφισα τον κανονισμό καθώς θεωρώ ότι οι αξίες και οι αρχές στις οποίες στηρίζεται η Ένωσή μας πρέπει να προαχθούν και να μεταδοθούν ανά τον κόσμο.

Εξακολουθούν να υπάρχουν ωστόσο χώρες όπου τα δικαιώματα του ανθρώπου δεν καθίστανται σεβαστά και η δημοκρατία δεν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, και όπου οι άνθρωποι ζουν σε καθεστώς δουλείας και υποταγής χωρίς ελευθερία έκφρασης. Εν προκειμένω, πιστεύω ότι πρέπει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι δίνεται στη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου η σημασία που τους αξίζει σε ολόκληρο τον κόσμο. Συνεπώς, θα ήταν σκόπιμο να καθιερωθεί ένα χρηματοδοτικό μέσο, προκειμένου να διευκολύνει και να υποστηρίξει την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας, το 2006 καθορίστηκε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής. Σύμφωνα με τις εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο, η εφαρμογή του εν λόγω πλαισίου αποκάλυψε έντονες ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης από την Ένωση των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Βάσει των ανωτέρω, είναι σημαντικό να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, προκειμένου να ευθυγραμμισθούν με τις διατάξεις άλλων μέσων σχετικά με το προαναφερθέν ρυθμιστικό πλαίσιο. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν υπερβαίνουν τους στόχους που προβλέπονται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλουν στην ανάγκη αποσαφήνισης του εν λόγω κανονισμού· λόγω αυτών των παραγόντων, ψήφισα υπέρ.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Όσον αφορά συγκεκριμένα αυτήν τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, αυτό που διακυβεύεται είναι το ζήτημα της εφαρμογής της διαδικασίας που σχετίζεται με τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, όπως περιγράφεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο χρηματοδοτικό μέσο για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Ψήφισα υπέρ, διότι συμφωνώ ότι το Κοινοβούλιο, με την ιδιότητά του ως συννομοθέτη, θα πρέπει να μπορεί να ελέγχει την έγκριση στρατηγικών αποφάσεων περί της εφαρμογής του εν λόγω μέσου επί ίσης βάσεως με το Συμβούλιο.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Υπό την επιρροή της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι επιτροπές Ανάπτυξης, Εξωτερικών Υποθέσεων (Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) και Διεθνούς Εμπορίου ξεκίνησαν έναν αγώνα προκειμένου να αποκτήσουν δικαιώματα συναπόφασης σχετικά με το επίπεδο στρατηγικού προγραμματισμού των μηχανισμών χρηματοδότησης στο πλαίσιο των εξωτερικών σχέσεων. Το Κοινοβούλιο αποφάσισε να ανεβάσει το διαπραγματευτικό επίπεδο μέσω της μεταχείρισης όλων των μηχανισμών με μια συνολική προσέγγιση. Εκτός από τη βασική διαμάχη, για τις άλλες ενδιάμεσες προσαρμογές υπάρχει ομοφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων (πλην του ICI+). Όπως αποδείχθηκε μετά την πρώτη ανάγνωση τον Οκτώβριο του 2010, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» έχουν διακοπεί τελείως. Συνεπώς, το Κοινοβούλιο αποφάσισε: (1) να τηρήσει μια κοινή γραμμή, δηλαδή να διατηρήσει την ενότητα της δέσμης των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδοτικής συνδρομής (συμπεριλαμβανομένου επίσης –μέχρι στιγμής ανεπίσημα– του ΜΣ)· (2) να αντικαταστήσει με τις τροπολογίες της δεύτερης ανάγνωσης του ΕΚ τις θέσεις που ενέκρινε το ΕΚ σε πρώτη ανάγνωση, δηλαδή να εγκρίνει, όσον αφορά όλους τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδοτικής συνδρομής, τις ίδιες τροπολογίες που απέρριψε το Συμβούλιο· και (3) να προβεί σε μια γρήγορη δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστήριξα αυτό το κείμενο, διότι θεωρώ ότι μπορεί να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών εξωτερικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εφαρμογή ορισμένων κανονισμών προέκυψαν ασυνέπειες συν τω χρόνω όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης από την Ένωση των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τώρα που ξεκαθαρίστηκε το εν λόγω θέμα, πρέπει να συνεχίσουμε αποφασιστικά σε αυτήν την πορεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Δημοκρατία δεν σημαίνει απλώς ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Προκειμένου να υπάρξει μια δημοκρατική κοινωνία, είναι αναγκαίο να υποστηρίζονται και να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ σπεύδει συχνά να καταδικάσει πρώτη τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτός της ΕΕ, όπως όταν ενέκρινε την επιβολή κυρώσεων κατά του καθεστώτος του προέδρου Lukashenko τη Δευτέρα, ή όταν επέκρινε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο και την Τυνησία. Ωστόσο, όταν η προσοχή στρέφεται σε παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΕ, καθυστερούμε να αντιδράσουμε. Αυτό το μόνο που κάνει είναι να αποδυναμώνει τη θέση της ΕΕ. Οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης, όπως ο μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, το ευρωπαϊκό μέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης και το μέσο σταθερότητας έχουν μεγάλες δυνατότητες. Ωστόσο, η ΕΕ θα πρέπει να επικεντρώσει την προσοχή της στην ενίσχυση του κράτους δικαίου εντός των συνόρων της, όπως και στην αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στις δημόσιες υπηρεσίες. Πιστεύω ότι ο εκδημοκρατισμός και η εκλογική διαδικασία είναι επίσης σημαντικά για τη μείωση της φτώχειας, την αειφόρο ανάπτυξη, την ειρήνη και τη σταθερότητα. Εάν δεν καταφέρουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία, τότε κινδυνεύουμε να χάσουμε πολλά περισσότερα. Είναι σημαντικό να έχει η ΕΕ καλή φήμη στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εάν θέλει να αξιοποιήσει πλήρως τα χρηματοδοτικά μέσα που διαθέτει για την εξωτερική δράση.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Gay Mitchell (A7-0006/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Το Κοινοβούλιο οφείλει να επιβεβαιώσει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση χωρίς να υπεισέλθει επί του παρόντος σε μεμονωμένες τροπολογίες. Έχοντας υπόψη ότι δεν προτάθηκε εναλλακτική διαδικασία και ότι έγιναν δεκτές μόνο ορισμένες τεχνικού περιεχομένου τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφόσον το Συμβούλιο ζητεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει την κοινή θέση του Συμβουλίου πριν από το τέλος του 2010 χωρίς καμία διαπραγμάτευση για τον από κοινού προσδιορισμό της καταλληλότερης χρονικής στιγμή για τη διαβίβαση της θέσης του, όπως απαιτεί το άρθρο 20 της συμφωνίας για την καλή διοργανική συνεργασία στον τομέα της συναπόφασης, υπερψηφίζω την παρούσα έκθεση ώστε η θέση του Κοινοβουλίου να εγκριθεί και να επιβεβαιωθεί το συντομότερο δυνατόν όσον αφορά τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σε δεύτερη ανάγνωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Με σκοπό την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας της εξωτερικής βοήθειας της Κοινότητας, καθορίστηκε το 2006 νέο πλαίσιο που διέπει τον σχεδιασμό και την παροχή των δραστηριοτήτων αρωγής. Περιλαμβάνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (IPA), τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1717/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού σταθερότητας, τον κανονισμό (Ευρατόμ) αριθ. 300/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 2007, για τη θέσπιση μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Κατά την εφαρμογή αυτών των κανονισμών προέκυψαν ασυνέπειες όσον αφορά την εξαίρεση από την αρχή της μη επιλεξιμότητας της χρηματοδότησης από την Ένωση των δαπανών που αφορούσαν φόρους, δασμούς και άλλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαία η τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, ώστε να ευθυγραμμισθεί με τις υπόλοιπες πράξεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), γραπτώς. (PT) Μέσω της υποστήριξης αυτής της νομοθετικής σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση θέλω να διασφαλίσω ότι ο νομοθετικός ρόλος που παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν υποβαθμίζεται μέσω της αδιαλλαξίας του Συμβουλίου. Η άρνηση του Συμβουλίου να παράσχει στο Κοινοβούλιο τον αρμόζοντα ρόλο του στην εφαρμογή των χρηματοδοτικών μηχανισμών σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μου φαίνεται νόμιμη. Η σιδερένια πυγμή που επιμένει να επιδεικνύει το Συμβούλιο με τη μη εφαρμογή της λύσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων εμποδίζει διάφορες σημαντικές νομοθετικές διαδικασίες. Το Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο με υπευθυνότητα, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει επίσης με υπευθυνότητα. Στην περίπτωση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, πρέπει να διατηρήσει ακέραιες τις εξουσίες που διαθέτει για ανάκληση της εν λόγω εξουσιοδότησης. Η χορήγηση λευκής επιταγής στα άλλα θεσμικά όργανα αποκλείοντας παράλληλα το Κοινοβούλιο ισοδυναμεί με ανάκληση του δικαιώματος εποπτείας του εν λόγω θεσμικού οργάνου όσον αφορά την κατανομή των πόρων και τις τομεακές προτεραιότητες σε σχέση με την αναπτυξιακή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω απόλυτα την απόφαση να υποβληθούν εκ νέου οι ίδιες τροπολογίες όπως εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση, αλλά απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο.

Ο στόχος της πρότασης, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, είναι ουσιαστικά να προστατευθούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου όπως ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, διασφαλίζοντας επίσης παράλληλα τον αποτελεσματικό έλεγχο επί της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ.

Το Συμβούλιο επέδειξε την απροθυμία του να αποδεχθεί ότι η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει για τους υπό εξέταση μηχανισμούς. Αυτό όχι μόνο καταδεικνύει την αδικαιολόγητη άρνηση του Συμβουλίου να παράσχει στο Κοινοβούλιο τον αρμόζοντα ρόλο του ως συννομοθέτη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των μηχανισμών χρηματοδότησης, αλλά και καταλήγει να νομιμοποιεί ένα απαράδεκτο δημοκρατικό έλλειμμα στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή η άρνηση από μέρους του Συμβουλίου αντιβαίνει στο γράμμα και στο πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Θεωρώ, συνεπώς, ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιμείνουμε στην έγκριση των προτεινόμενων τροπολογιών, για λόγους νομικής όπως και πολιτικής σκοπιμότητας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου και να διασφαλισθεί ότι τοποθετείται επί ίσης βάσεως με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τον αλληλοσεβασμό των εξουσιών τους και τις νομοθετικές αλλαγές που θεσπίζει η Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Θεωρώ σημαντικά τα μέτρα που σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως αυτά που αφορούν την υποστήριξη μικροκαλλιεργητών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων μικρής κλίμακας. Πρόκειται για μέτρα που αποσκοπούν όχι μόνο στην εκπόνηση πολιτικών κοινωνικής προσαρμοστικότητας, αλλά και στην οικονομική διαφοροποίηση των περιοχών-στόχο ή σε επενδύσεις για αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα το ψήφισμα, διότι πιστεύω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπό την ιδιότητά του ως συννομοθέτη, πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχει την έγκριση στρατηγικών αποφάσεων ως προς το πού και πότε χορηγείται η αναπτυξιακή βοήθεια σε ισότιμη βάση με το Συμβούλιο όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η σχετική τροποποίηση είναι εκ πρώτης όψεως τεχνικής φύσης και απορρέει από τη διαφορετική ερμηνεία του Συμβουλίου και της Επιτροπής, αφενός, και του Κοινοβουλίου, αφετέρου, όσον αφορά την εφαρμοσιμότητα του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) παρέχουν σε αμφότερα τα σκέλη της νομοθετικής αρχής τη δυνατότητα να εμποδίζουν προτάσεις της Επιτροπής ή να ανακαλούν την εξουσιοδότηση.

Ανεξαρτήτως της τεχνικής φύσης της τροποποίησης, αυτή απορρέει από τις διαφορετικές ερμηνείες όσον αφορά την έκταση της εξουσίας ελέγχου του Κοινοβουλίου επί των ενεργειών της Επιτροπής βάσει της νέας Συνθήκης. Η ομόφωνη έγκριση στην επιτροπή επιβεβαιώνει ότι αυτή είναι η ερμηνεία που συνάδει στον μέγιστο βαθμό με την ανάγκη προστασίας των δημοκρατικών προνομίων του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον έλεγχο των στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τη χορήγηση της αναπτυξιακής βοήθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Δεδομένης της αποδοχής της σύστασης του Κοινοβουλίου για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, συμφωνώ με την επείγουσα ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, ούτως ώστε να αποφευχθούν οι διοργανικές συγκρούσεις που κάθε άλλο παρά ωφελούν την εικόνα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και το μόνο που πετυχαίνουν είναι να καθυστερούν τη χορήγηση των κονδυλίων στις σχετικές διαδικασίες της αναπτυξιακής συνεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Σε αυτήν τη δεύτερη ανάγνωση, η συζήτηση μονοπωλήθηκε από το ενδεχόμενο να εκχωρηθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα της έγκρισης των μη νομοθετικών πράξεων που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης, των λεγόμενων «πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση». Η επιτάχυνση ενός συγκεκριμένου τύπου διαδικασιών οι οποίες εγγυώνται ότι η πολύτιμη βοήθεια προς τις αναπτυσσόμενες χώρες θα φτάνει στον προορισμό της εγκαίρως είναι σίγουρα μία παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Μία άλλη παράμετρος είναι η διασφάλιση ότι η Επιτροπή ενεργεί εντός των αυστηρών ορίων της εξουσιοδότησης που της έχει δοθεί (η οποία, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους, μπορεί να ανακληθεί), χωρίς να υπερβαίνει τις αρμοδιότητές της και η διασφάλιση ότι οι αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου διασφαλίζονται δεόντως.

Το διακύβευμα, ωστόσο, στη συζήτηση σχετικά με τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας δεν περιορίζεται στο θέμα των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Πιο συγκεκριμένα, καλούμαστε να αναλογιστούμε κάτι θεμελιωδέστερο: την κατεύθυνση που θα λάβει η πολιτική συνεργασίας της ΕΕ. Πρέπει, συνεπώς, να καταδικάσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή επιδίωξε να επιβάλει συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών στις αναπτυσσόμενες χώρες, παρά την έντονη αντίσταση που προέβαλαν, επιχειρώντας να καταστήσει, ρητά ή υπόρρητα, προϋπόθεση της χορήγησης της βοήθειας τη σύναψη τέτοιων συμφωνιών, πράγμα που συνιστά στυγνό εκβιασμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), γραπτώς. (IT) Οι διοργανικές διαπραγματεύσεις επί των μέσων της εξωτερικής δράσης αφορούν την ανάγκη της διασφάλισης κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει στο Κοινοβούλιο την εξουσία να εγείρει αντιρρήσεις ή να ανακαλεί ορισμένες αποφάσεις που προτείνει η Επιτροπή σχετικά με το πού και το πώς δαπανώνται χρήματα. Τα εν λόγω χρήματα διατίθενται για σκοπούς όπως η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών στη Λευκορωσία ή η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία. Κατά τη γνώμη μου το Συμβούλιο πρέπει να ενεργήσει γρήγορα, ώστε να διασφαλιστεί η εξεύρεση λύσης και η ταχύτερη δυνατή αποδέσμευση των κονδυλίων.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινοβούλιο, αφενός, και το Συμβούλιο, αφετέρου, με οδήγησαν να υπερψηφίσω αυτήν τη νομοθετική σύσταση. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε τον νομοθετικό ρόλο του Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, αν και το Συμβούλιο φαίνεται να τον παραβλέπει. Αυτή η αδιαλλαξία εμποδίζει μια σειρά από νομοθετικές διαδικασίες, και αυτό ουδόλως ωφελεί την ΕΕ. Η αναπτυξιακή συνεργασία με τις λεγόμενες «αναδυόμενες οικονομίες» είναι πολύ σημαντική για την ΕΕ. Γι’ αυτό ψήφισα όπως ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Ψηφίζω υπέρ, διότι είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να παρασχεθούν επιπλέον επιβραβεύσεις και κίνητρα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη της βιομηχανίας, της επιστήμης, των μεταφορών και της ενέργειας. Βασιζόμενοι στα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα της ιστορίας (σχέδιο Μάρσαλ) πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τα επίπεδα ζήτησης από τη βιομηχανία και τους καταναλωτές, ενθαρρύνοντας την καινοτομία σε νέες τεχνολογίες και στην επιστήμη και χρηματοδοτώντας τους πρωτοπόρους της τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Όπως στην περίπτωση της έκθεσης Gál/Lochbihler, η προτεινόμενη τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας αφορά την αύξηση της αποτελεσματικότητας μέσω των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων της Επιτροπής. Υπερψήφισα την έκθεση, διότι οι εν λόγω τροπολογίες θα αυξήσουν τις εξουσίες ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Υπερψήφισα την τροποποίηση του κανονισμού για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας, διότι πιστεύω ότι η συνεργασία αποτελεί σημαντική παράμετρο της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της εξωτερικής δράσης και των εξωτερικών σχέσεων. Είμαι της άποψης ότι η πολιτική της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην ουσιαστική ολοκλήρωση με τις αναπτυσσόμενες χώρες μέσω της θέσπισης ενός εξειδικευμένου και κατάλληλα προσαρμοσμένου μηχανισμού χρηματοδότησης. Η ανάπτυξη και η οικονομική μεγέθυνση στηρίζουν πλέον την ομαλή λειτουργία μιας χώρας. Είναι επομένως απαραίτητο να προωθηθούν εστιασμένες δράσεις σε αυτήν την κατεύθυνση, προκειμένου να επιτευχθεί ένα σταθερό επίπεδο συνεργασίας όσον αφορά τις χώρες που διατρέχουν κίνδυνο. Η χρηματοδοτική βοήθεια που θα χορηγηθεί ειδικά σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να αποσκοπεί στη σοβαρή και πρακτική υποστήριξη, ώστε να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητες από τη διεθνή βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την έκθεση A7-0006/2011 για τους ίδιους λόγους που υπερψήφισα την έκθεση A7-0014/2011. Αμφότερες αφορούν τη διαφωνία σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πράγματι, σε αυτήν τη μεταβατική από νομικής άποψης περίοδο το Κοινοβούλιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να απολέσει τις εξουσίες που του εκχωρούνται με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Η βασική πτυχή της νομοθετικής σύστασης του εισηγητή σε αυτήν τη διαδικασία δεν αφορά την ουσία του κανονισμού για τον μηχανισμό χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Κύριος σκοπός της είναι η διαφύλαξη των δημοκρατικών προνομίων του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ως συννομοθέτης, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο, επί ίσης βάσης με το Συμβούλιο, στις διαδικασίες λήψης στρατηγικής σημασίας αποφάσεων σχετικά με το πού και το πώς δαπανάται η αναπτυξιακή βοήθεια. Με αυτόν τον στόχο, ο εισηγητής πιστεύει ότι, σε τεχνικό επίπεδο, μια σειρά αποφάσεων που συνήθως λαμβάνονται από την Επιτροπή για την εφαρμογή της βασικής πράξης πληρούν τα κριτήρια των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι τα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής αποκτούν την ουσιαστική δυνατότητα να διατυπώνουν αντιρρήσεις σε ορισμένα σχέδια αποφάσεων που εκπονεί η Επιτροπή, ή ακόμα και να αποσύρουν την εξουσιοδότηση προς αυτήν.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Η αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης έχει ως στόχο τη μείωση και τελικά την εξάλειψη της φτώχειας. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι τα μέτρα χρηματοδοτικής συνδρομής που πρόκειται να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού στις περιοχές καλλιέργειας μπανάνας και στις αλυσίδες αξιοποίησης της μπανάνας, ειδικότερα δε των μικροκαλλιεργητών και των μικρών φορέων, καθώς επίσης θα πρέπει να αποσκοπούν και στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία και στην απασχόληση και με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, ιδίως όσα αφορούν τη χρήση παρασιτοκτόνων και την έκθεση σε αυτά. Τα μέτρα αυτά συνεπώς θα πρέπει να στηρίζουν την προσαρμογή και να περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, την αναδιάρθρωση τομέων που εξαρτώνται από τις εξαγωγές μπανάνας μέσω ειδικής τομεακής στήριξης του προϋπολογισμού ή μέσω παρεμβάσεων για συγκεκριμένα έργα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Όσον αφορά συγκεκριμένα την παρούσα σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, αυτό που διακυβεύεται είναι το ζήτημα της εφαρμογής του μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας μέσω της διαδικασίας των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψήφισα υπέρ, διότι συμφωνώ ότι, ως συννομοθέτης, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί έλεγχο, επί ίσης βάσης με το Συμβούλιο, στις διαδικασίες λήψης στρατηγικής σημασίας αποφάσεων σχετικά με το πού και το πώς δαπανάται η αναπτυξιακή βοήθεια.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Η ενίσχυση του δημοκρατικού ελέγχου επί των κονδυλίων που προορίζονται για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ένας απτός στόχος που πρέπει να υλοποιήσουμε. Αυτό μπορεί όμως να επιτευχθεί μόνο με την άμεση συμμετοχή μας: ως συννομοθέτης, το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να ασκεί απευθείας έλεγχο στις αποφάσεις για τις δαπάνες στο πλαίσιο της εξωτερικής αναπτυξιακής βοήθειας. Παρέχοντας στο Κοινοβούλιο εξουσίες στον τομέα των λεγόμενων «πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση» θα καταπολεμήσουμε το δημοκρατικό έλλειμμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρυσι τον Οκτώβριο, η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών τάχθηκε υπέρ της χρήσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων και στις αποφάσεις εξωτερικής χρηματοδότησης, ούτως ώστε να έχουμε τη δυνατότητα άσκησης βέτο. Η έκβαση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη χρήση αυτών των πράξεων, θα δημιουργήσει ισχυρό προηγούμενο. Αν χαθεί αυτή η μάχη, θα χρειαστεί ενδεχομένως να περιμένουμε μια νέα Συνθήκη για να αποκτήσουμε επιτέλους τις εξουσίες που η Συνθήκη της Λισαβόνας μας παρέχει σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια τεχνική αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με στόχο την αύξηση της ευελιξίας, της αποδοτικότητας της εφαρμογής και του συντονισμού με άλλους μηχανισμούς χρηματοδότησης. Οι ταραχές σε πολλές αραβικές χώρες, κυρίως στην Τυνησία και στην Αίγυπτο, καταδεικνύουν την ανάγκη υποστήριξης σχεδίων που έχουν αντίκτυπο στην προαγωγή των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πιστεύω συνεπώς ότι είναι πολύ σημαντικό αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης να στηρίζει τις οργανώσεις των πολιτών, τα κράτη και τους ιδιώτες χωρίς να απαιτείται η πρότερη έγκριση των εθνικών κυβερνήσεων. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμό του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πρωτοβουλίες που προάγουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ωστόσο, με λύπη μου επισημαίνω την άρνηση του Συμβουλίου να εφαρμόσει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με το οποίο ανατίθεται στην Επιτροπή «η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης». Η εισαγωγή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο επί των εγγράφων στρατηγικής και των πολυετών προγραμμάτων συνεργασίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα έδινε μεγαλύτερη εξουσία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν προκειμένω, όπως προβλέπει και η ΣΛΕΕ.

 
  
  

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση: Helmut Scholz (A7-0005/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  William (The Earl of) Dartmouth (EFD), γραπτώς. (EN) Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει τέσσερα επιμέρους χρηματοδοτικά μέσα. Αφορούν διαφορετικούς κλάδους της αγοράς. Για κάθε ένα από αυτά υπάρχει αιτιολόγηση που φαίνεται πιστευτή. Ωστόσο, εάν εξεταστούν συνολικά, αποσκοπούν όλα στο ίδιο πράγμα. Ο σκοπός είναι να προωθηθούν και να προαχθούν οι πολιτικές επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ατζέντα της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Ακόμη ο αρμόδιος για θέματα εμπορίου Επίτροπος, κ. De Gucht, παραδέχθηκε στη συζήτηση ότι «…υποστηρίζουν μεγάλο εύρος στόχων πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, και μας επιτρέπουν να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε σημαντικό ρόλο ως παράγοντες της εξωτερικής πολιτικής». Και γνωρίζουμε ήδη πολύ καλά ποιος πληρώνει τον λογαριασμό. Οι ταλαίπωροι ευρωπαίοι φορολογούμενοι και κυρίως οι βρετανοί φορολογούμενοι που επιβαρύνονται δυσανάλογα. Το κόστος όλων αυτών, παρά τις φιλότιμες προσπάθειές μας, παραμένει άγνωστο. Για μία ακόμη φορά η Επιτροπή κατασπαταλά ανεύθυνα τα χρήματα των άλλων. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν υποστηρίξαμε καμία πρόταση και προτιμήσαμε την αποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Εφόσον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν αποφάσεις από κοινού όσον αφορά τους στόχους και το περιεχόμενο, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τη θέση του στις 10 Δεκεμβρίου 2010 χωρίς, ωστόσο, να έχει λάβει υπόψη του τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για την έγκριση των εγγράφων προγραμματισμού και των εγγράφων σχετικά με τη λειτουργία, συμφωνώ ότι η θέση που ενέκρινε το Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση θα πρέπει να αποκατασταθεί, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το Κοινοβούλιο θα αντιμετωπίζεται ισότιμα με το Συμβούλιο/τα κράτη μέλη και ότι η διάρθρωση προγραμματισμού του μέσου για τις εκβιομηχανισμένες χώρες θα αναγνωρίζει τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Υπερψήφισα τη σύσταση για τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη. Ο κύριος στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 είναι η εξάλειψη της φτώχειας μέσω της επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Το πεδίο συνεργασίας για τα γεωγραφικά προγράμματα με τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις περιφέρειες που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού περιορίζεται εξάλλου στη χρηματοδότηση μέτρων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια για τη Δημόσια Αναπτυξιακή Βοήθεια («κριτήρια ΔΑΒ») τα οποία θεσπίσθηκαν από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ/ΕΑΒ). Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εμβαθύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις της με τις ενδιαφερόμενες αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες είναι σημαντικοί διμερείς εταίροι και συντελεστές σε πολυμερή φόρουμ και στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Η Ένωση έχει στρατηγικά συμφέροντα για την προώθηση διαφοροποιημένων σχέσεων με τις εν λόγω χώρες, ιδίως σε τομείς όπως οι οικονομικές, εμπορικές, πανεπιστημιακές, επιχειρηματικές και επιστημονικές ανταλλαγές. Συνεπώς, χρειάζεται έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος να καθιστά δυνατή τη χρηματοδότηση τέτοιων μέτρων, τα οποία, καταρχήν, σύμφωνα με τα κριτήρια ΔΑΒ, δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη ΔΑΒ, έχουν όμως καίρια σημασία για την ισχυροποίηση των σχέσεων και συμβάλλουν σημαντικά στην πρόοδο και ανάπτυξη των οικείων αναπτυσσομένων χωρών. Η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι ανάλογη των προσπαθειών που καταβάλλουν τα δικαιούχα κράτη για να συμμορφώνονται προς τις διεθνείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και για να συμβάλουν στους παγκόσμιους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Υποστηρίζω απόλυτα την απόφαση να υποβληθούν εκ νέου οι ίδιες τροπολογίες όπως εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση, αλλά απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο.

Ο στόχος της πρότασης, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο των διοργανικών διαπραγματεύσεων σχετικά με τη χρήση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη χρηματοδότηση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, είναι ουσιαστικά να προστατευθούν τα προνόμια του Κοινοβουλίου όπως ορίζονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, διασφαλίζοντας επίσης παράλληλα τον αποτελεσματικό έλεγχο επί της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ.

Το Συμβούλιο επέδειξε την απροθυμία του να αποδεχθεί ότι η διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύει για τους υπό εξέταση μηχανισμούς. Αυτό όχι μόνο καταδεικνύει την αδικαιολόγητη άρνηση του Συμβουλίου να παράσχει στο Κοινοβούλιο τον αρμόζοντα ρόλο του ως συννομοθέτη στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση των μηχανισμών χρηματοδότησης, αλλά και καταλήγει να νομιμοποιεί ένα απαράδεκτο δημοκρατικό έλλειμμα στην εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Αυτή η άρνηση από μέρους του Συμβουλίου αντιβαίνει στο γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης της Λισαβόνας.

Θεωρώ, συνεπώς, ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιμείνουμε στην έγκριση των προτεινόμενων τροπολογιών, για λόγους νομικής όπως και πολιτικής σκοπιμότητας, προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου και να διασφαλισθεί ότι τοποθετείται επί ίσης βάσεως με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά τον αλληλοσεβασμό των εξουσιών τους και τις νομοθετικές αλλαγές που θεσπίζει η Συνθήκη.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Θεωρώ θεμελιώδους σημασίας την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων μεταξύ της Ευρώπης και ορισμένων περιφερειακών και διεθνών παραγόντων μέσω της παροχής υποστήριξης προς αυτούς και της ανάπτυξης ισχυρών πολιτικών και οικονομικών δεσμών. Αναφέρω ειδικότερα δύο χώρες με τις οποίες η Πορτογαλία διατηρεί στενούς ιστορικούς και συναισθηματικούς δεσμούς, τη Βραζιλία και την Αγκόλα, δύο σημαντικούς διεθνείς παράγοντες στη Νότια Αμερική και την Αφρική αντιστοίχως τους οποίους η ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζει πιο σοβαρά ως εταίρους.

Γνωρίζοντας ότι ο κύριος γενικός στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 είναι η εξάλειψη της φτώχειας μέσω της εφαρμογής των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας, η συνεργασία περιορίζεται ουσιαστικά στη χρηματοδότηση μέτρων τα οποία αποσκοπούν στην εκπλήρωση των κριτηρίων που ισχύουν για τη δημόσια αναπτυξιακή βοήθεια όπως έχουν καθιερωθεί. Πολύ συχνά, εξαιρούνται έτσι άλλα είδη δράσης που δεν περιλαμβάνονται στο πεδίο της δημόσιας αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά είναι παρ’ όλα αυτά ουσιαστικής σημασίας στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Ακριβώς για τη ρύθμιση αυτών των πρακτικών –οι οποίες περιλαμβάνουν οικονομικές, εμπορικές, ακαδημαϊκές, επιχειρηματικές και επιστημονικές συνεργασίες και ανταλλαγές– με τις αναπτυσσόμενες χώρες προτείνεται η έγκριση του παρόντος κανονισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις προτάσεις του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το Κοινοβούλιο έχει καθήκον και υποχρέωση να διασφαλίζει τις αναγκαίες συνθήκες για την άσκηση των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων του δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας. Πέραν της σημασίας του μέσου αυτού για τη στήριξη των αναδυόμενων χωρών –ιδίως στην Αφρική και στη Λατινική Αμερική– με τρόπο που να υπογραμμίζει τον ρόλο της ΕΕ ως υπέρμαχου της κοινωνικής ανάπτυξης και της ειρήνης διεθνώς, θα ήθελα να τονίσω την ανάγκη καλύτερης ενημέρωσης του Κοινοβουλίου για να διασφαλιστεί η σωστή χρήση των πόρων αυτών με στόχο την προαγωγή της αναπτυξιακής συνεργασίας σε τρίτες χώρες. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω την αναγνώριση των στρατηγικών στο επίπεδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, του πολιτισμού και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επίσης και τη σημασία της λήψης μέτρων για την πρόληψη κρίσεων στους τομείς των τροφίμων και των πρώτων υλών.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Υπερψήφισα τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες, ως συμπλήρωμα της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής βοήθειας. Η χρηματοδότηση αποσκοπεί στην υποστήριξη της οικονομικής, χρηματοπιστωτικής, τεχνικής, πολιτιστικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας με τις χώρες εταίρους και στην ενίσχυση των οικονομικών δεσμών και των διμερών συμφωνιών με αυτές τις χώρες. Με το κείμενο αυτό ζητούμε επίσης καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα μέτρα αλλά και δυνατότητα συμμετοχής ανάντη, κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων, και κατάντη, κατά την αξιολόγησή τους, μετά από αρκετά έτη υλοποίησης σε ορισμένες περιπτώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι διαφορετικοί τρόποι ερμηνείας του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Κοινοβούλιο, αφενός, και το Συμβούλιο, αφετέρου, με οδήγησαν να υπερψηφίσω αυτήν τη νομοθετική σύσταση. Δεν μπορούμε να ξεχνούμε τον νομοθετικό ρόλο του Κοινοβουλίου βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας, αν και το Συμβούλιο φαίνεται να τον παραβλέπει. Αυτή η αδιαλλαξία εμποδίζει μια σειρά από νομοθετικές διαδικασίες, και αυτό ουδόλως ωφελεί την ΕΕ. Η συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες είναι τεράστιας σημασίας για την οικονομία της ΕΕ. Γι’ αυτό ψήφισα όπως ψήφισα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η τρέχουσα δέσμευση δεν έχει επιφέρει παρά ελάχιστες βελτιώσεις. Τουναντίον, οι κυβερνήσεις είναι πλέον εξαρτημένες από την ξένη βοήθεια και, το χειρότερο, εκατομμύρια ευρώ αναπτυξιακής βοήθειας συχνά εξαφανίζονται λόγω διαφθοράς ή καταλήγουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικτατόρων του Τρίτου Κόσμου. Ως αποτέλεσμα, η αναπτυξιακή βοήθεια όχι μόνο είναι αναποτελεσματική αλλά μερικές φορές είναι ακόμη και επιβλαβής, διότι δεν αντιμετωπίζει τα ιδιαίτερα προβλήματα της εκάστοτε χώρας και, επιπλέον, υπάρχει έλλειψη συντονισμού και ελέγχου. Κατά τη γνώμη μου, είναι εξαιρετικά αμφίβολο το κατά πόσο ένα πανευρωπαϊκό χρηματοδοτικό μέσο για την ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορεί να βελτιώσει αυτήν την κατάσταση. Το να δίνουμε χρήματα σε αφρικανούς μικροκαλλιεργητές και την ίδια στιγμή να τους οδηγούμε στο χείλος της καταστροφής με τα επιδοτούμενα γεωργικά μας προϊόντα σημαίνει ότι δαπανούμε μάταια τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων. Εξαιτίας των αμφιβολιών μου σχετικά με τη βιωσιμότητα του σχεδιαζόμενου χρηματοδοτικού μέσου, επέλεξα την αποχή.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Η απόφασή μου να υπερψηφίσω τη θέσπιση ενός χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες, που εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο, στηρίζει απόλυτα την κοινή γραμμή της εφαρμογής του άρθρου 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, τα κριτήρια του άρθρου 290 δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πολιτικού παζαρέματος ή ειδικών συμφωνιών.

Πιστεύω ότι η συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες είναι ένα βήμα που επιβάλλεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όλα τα κράτη μέλη να ωφεληθούν από ένα χρηματοδοτικό μέσο που προάγει τη μεγέθυνση και την ανάπτυξη της Ένωσης. Στην τρέχουσα κατάσταση, η ΕΕ πρέπει να στραφεί σε ένα μέλλον αλλαγών, οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας, και η συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες θα καταστήσει τη διαδικασία αυτή πιο απλή και συλλογική.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Από το 2007 η ΕΕ έχει βελτιώσει τη γεωγραφική συνεργασία της με τις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και με το Ιράκ, το Ιράν, την Υεμένη και τη Νότια Αφρική στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Ο κύριος και πρωταρχικός στόχος του κανονισμού αυτού είναι η εξάλειψη της φτώχειας μέσω της επιδίωξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας. Υπό το πρίσμα των νέων εξουσιών που εκχωρήθηκαν στο Κοινοβούλιο με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, ο εισηγητής εξηγεί την ανάγκη τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 μέσω της επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας, θέτοντας ταυτόχρονα το Κοινοβούλιο στον πυρήνα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, από κοινού με το Συμβούλιο. Οι προταθείσες αλλαγές κατατέθηκαν με αυτό κατά νου. Θα ήθελα να τονίσω την εκχώρηση εξουσιών στην Επιτροπή για την έγκριση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τροπολογία αυτή θα ενισχύσει τον ρόλο του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη διαπραγμάτευση έως την έγκριση, καθιστώντας έτσι την ΕΕ πιο δημοκρατική και ενισχύοντας τη νομιμοποίησή της στα μάτια των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Όσον αφορά συγκεκριμένα αυτήν τη σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση, αυτό που διακυβεύεται είναι η εφαρμογή της διαδικασίας των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, όπως περιγράφεται στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες. Ψήφισα υπέρ, διότι πιστεύω ότι είναι ζωτικής σημασίας να διασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο αντιμετωπίζεται ισότιμα με το Συμβούλιο και ότι η διάρθρωση προγραμματισμού για το χρηματοδοτικό μέσο για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες χώρες εναρμονίζεται με τις αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0074/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος, διότι πιστεύω ότι περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τη δίκαιη αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων συμφωνιών που έχουν συναφθεί και συγκεκριμένα των επιπτώσεών τους στις περιφέρειες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για τη σύναψη συμφωνίας για το εμπόριο μπανανών. Επικροτώ το τέλος μίας από τις πλέον πολύπλοκες από τεχνική άποψη, ευαίσθητες από πολιτική άποψη και σημαντικές από εμπορική άποψη νομικές διαφορές που τέθηκαν ποτέ υπόψη του ΠΟΕ. Θεωρώ ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί λύση αλλά ότι ενδέχεται να μην συμφιλιώσει πλήρως τα νόμιμα συμφέροντα όλων των μερών και καλώ συνεπώς την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν αξιολόγηση του αντικτύπου των συμφωνιών για το εμπόριο μπανάνας επί των αναπτυσσομένων χωρών παραγωγών μπανάνας και των ευρωπαϊκών εξόχως απόκεντρων περιοχών έως το 2020. Επικροτώ το γεγονός ότι οι συμφωνίες για το εμπόριο μπανάνας αποτελούν τις ύστατες δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά την πρόσβαση της μπανάνας στην αγορά, δεσμεύσεις που θα περιληφθούν στα τελικά αποτελέσματα του προσεχούς γύρου πολυμερών διαπραγματεύσεων για την πρόσβαση των γεωργικών προϊόντων στην αγορά οι οποίες θα συναφθούν υπό την αιγίδα του ΠΟΕ (Γύρος της Ντόχα). Θα ήθελα να τονίσω ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί ένα βήμα προς τα εμπρός στις συνομιλίες του Γύρου της Ντόχα αλλά περιορισμένο μόνο βήμα, δεδομένου ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται υπερβαίνουν κατά πολύ το απλό θέμα της μπανάνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ την έγκριση αυτής της συμφωνίας για το εμπόριο μπανάνας, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να προασπίσουμε τα δικαιώματα όλων των μερών. Οι παραγωγοί από χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς επίσης η ΕΕ και οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της, ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά. Είναι απολύτως αναγκαίο η Επιτροπή να παράσχει μια αξιολόγηση αντικτύπου γι’ αυτήν τη συμφωνία. Είναι επίσης σημαντικό η ΕΕ να αυξήσει την υποστήριξη προς τις κυριότερες χώρες ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες, επικεντρώνοντας τη βοήθεια στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την οικονομική διαφοροποίηση, καθώς επίσης στην άμβλυνση των κοινωνικών συνεπειών της προσαρμογής.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), γραπτώς. (RO) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία για το εμπόριο μπανανών, διότι η συμφωνία αυτή θέτει ένα τέλος σε μια διαφωνία που διήρκησε σχεδόν δύο δεκαετίες και ταυτόχρονα συνιστά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για την ολοκλήρωση του Γύρου της Ντόχα.

Στη συμφωνία αυτή αποφασίστηκε να μειωθούν οι δασμοί για τους εξαγωγείς μπανανών από τη Λατινική Αμερική, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα χρηματοδοτική βοήθεια για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας των παραγωγών μπανάνας στις χώρες ΑΚΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Lena Ek, Marit Paulsen, Olle Schmidt και Cecilia Wikström (ALDE), γραπτώς. (SV) Είναι σημαντικό να λήξει αυτή η μακροχρόνια διαμάχη σχετικά με τους εισαγωγικούς δασμούς για τις μπανάνες στους κόλπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και, συνεπώς, η κύρωση της συμφωνίας της Γενεύης για τους δασμούς και το εμπόριο της μπανάνας ήταν αναγκαία. Είναι επίσης σημαντικό να τονιστεί ότι, εξαιτίας της πρότερης συμφωνίας, οι χώρες ΑΚΕ εξαρτιόνταν συχνά από μια πολύ περιορισμένη παραγωγή μπανάνας αντί ενός ευρύτερου μοντέλου παραγωγής και άρα ήταν πιο ευάλωτες. Έχοντας αποφασίσει υπέρ μιας σταδιακής άρσης, οι χώρες αυτές θα λάβουν ενισχύσεις για τη διερεύνηση άλλων επιλογών παραγωγής. Η στήριξη αυτή είναι σημαντική και κατανοούμε ότι η προσαρμογή μπορεί να απαιτήσει πολύ χρόνο. Πρόκειται όμως για αναγκαία προσαρμογή, διότι, σε αντίθετη περίπτωση, οι χώρες ΑΚΕ θα διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν εγκλωβισμένες στις τρέχουσες μεθόδους περιορισμένης παραγωγής, οι οποίες, παρά την προτιμησιακή μεταχείριση, δεν έχουν κατορθώσει να εξασφαλίσουν ανταγωνιστικότητα στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

Θα θέλαμε ιδιαιτέρως να τονίσουμε ότι εάν επιθυμούμε πραγματικά να βοηθήσουμε τις χώρες ΑΚΕ να προσαρμοστούν, θα ήταν πιο αποτελεσματικό να διασφαλίσουμε τον συντονισμό των γεωργικών, εμπορικών και αναπτυξιακών πολιτικών της ΕΕ με στόχο το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο αντί να ζητούμε αυξημένη αντιστάθμιση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το διάστημα της προσαρμογής.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog και Åsa Westlund (S&D), γραπτώς. (SV) Εμείς οι σουηδοί Σοσιαλδημοκράτες, στηρίζουμε τη σύναψη της συμφωνίας της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της ΕΕ, των Ηνωμένων Πολιτειών και διάφορων λατινοαμερικανικών κρατών, καθώς και το ότι οι χώρες ΑΚΕ θα λάβουν εγγυημένη στήριξη μέσω του προγράμματος των συνοδευτικών μέτρων για την μπανάνα. Ωστόσο, δεν υποστηρίζουμε τα σημεία του κειμένου που αφορούν την αύξηση των γεωργικών ενισχύσεων μέσω του POSEI για τους παραγωγούς της ΕΕ που πλήττονται από τη συμφωνία. Πιστεύουμε ότι οι γεωργικές ενισχύσεις στην ΕΕ θα πρέπει να καταργηθούν σταδιακά.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία στην οποία κατέληξαν στις 15 Δεκεμβρίου 2009 η ΕΕ, μια ομάδα λατινοαμερικανικών χωρών και οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς στις εισαγόμενες μπανάνες φαίνεται να έχει κάποια πλεονεκτήματα, αλλά δεν εξυπηρετεί πλήρως τα δίκαια συμφέροντα όλων των μερών. Είναι συνεπώς σημαντικό να δρομολογήσουμε συγκεκριμένα μέτρα με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής των συμφωνιών σε διάφορα επίπεδα, ιδίως μέσω μίας αξιολόγησης αντικτύπου για τις αναπτυσσόμενες χώρες παραγωγούς μπανάνας και τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης, αξιολογώντας τα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας 18 μήνες πριν από τη λήξη του προγράμματος, προτείνοντας μέτρα από κοινού με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καλλιέργεια μπανάνας να διαφοροποιήσουν τις οικονομίες τους, και, τέλος, αναθεωρώντας και προσαρμόζοντας τη δέσμη μέτρων ώστε να υποστηριχθούν και οι παραγωγοί εντός της ΕΕ βάσει του προϋπολογισμού POSEI (προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών), ιδίως όσον αφορά τα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, τις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους. Αυτά και άλλα μέτρα εξίσου μεγάλης σημασίας υπογραμμίζονται σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Η συμφωνία της Γενεύης που υπογράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ της ΕΕ και των μπανανοπαραγωγών χωρών της Λατινικής Αμερικής έθεσε τέλος σε μια μακροχρόνια διαφωνία στους κόλπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις, που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του Γύρου της Ντόχα, αφορούν όχι μόνο τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) και τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν υποσχεθεί να επιλύσουν τις διαφορές στον ΠΟΕ σχετικά με το καθεστώς των εισαγωγών μπανάνας της ΕΕ και με τις οποίες η ΕΕ διατηρεί εμπορικές σχέσεις. Σκοπός αυτής της συμφωνίας είναι να μειωθούν σταδιακά οι τελωνειακοί δασμοί της ΕΕ σε διάστημα επτά ετών.

Επικροτώ, συνεπώς, τις διαπραγματεύσεις που διεξήγαγε η Επιτροπή και ελπίζω ότι οι συμφωνίες αυτές σχετικά με το εμπόριο της μπανάνας –η συμφωνία της Γενεύης και η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ– θα συναφθούν το συντομότερο δυνατόν. Τέλος, ελπίζω ότι οι εν λόγω συμφωνίες θα συμβάλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και στην προώθηση των πολιτικών οικονομικής διαφοροποίησης, καθώς επίσης και πολιτικών που θα αναβαθμίσουν το κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο των χωρών αυτών στον αναπτυσσόμενο κόσμο, χωρίς φυσικά να ξεχνούμε τα μέτρα ενίσχυσης στο πλαίσιο του προγράμματος POSEI για την υποστήριξη των παραγωγών μπανάνας στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Τα σχέδια τροπολογιών τα οποία καταθέσαμε, και που απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία των βουλευτών, συνοψίζουν τους λόγους για τους οποίους καταψηφίσαμε το παρόν ψήφισμα. Η επίλυση μιας διαφωνίας –εμπορικής στη συγκεκριμένη περίπτωση– δεν αποτελεί από μόνη της λόγο για εορτασμούς. Προφανώς όλα εξαρτώνται από το πώς επιλύθηκε η διαφωνία, ποιος κέρδισε και ποιος έχασε με την τελική λύση, και κατά πόσο αυτή είναι δίκαιη. Αυτό φαίνεται να το αγνοεί η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Η επίλυση της διαφωνίας ωφελεί τις πολυεθνικές των ΗΠΑ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο, αλλά πλήττει τους παραγωγούς της Ευρώπης και των χωρών ΑΚΕ, ιδίως τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς.

Η πρόταση ψηφίσματος το αναγνωρίζει αυτό, αν και όχι χωρίς μια δόση υποκρισίας, αφού αυτοί που την καταθέτουν είναι εκείνοι που ενέκριναν τη συμφωνία η οποία προκαλεί τα προαναφερόμενα αρνητικά αποτελέσματα· οι ίδιοι που τώρα εκφράζουν τη λύπη του για τα αποτελέσματα αυτά, είναι οι άνθρωποι που τα προκάλεσαν με την ψήφο τους· αυτοί που τώρα ζητούν αξιολόγηση του αντικτύπου της συμφωνίας, δεν κρίνουν σκόπιμο να περιμένουν το πόρισμα της αξιολόγησης για να παράσχουν τη στήριξή τους στη συμφωνία· αυτοί που τώρα απευθύνουν έκκληση για σεβασμό της θεματικής της αξιοπρεπούς εργασίας της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας ακολουθούν δουλικά τις επιταγές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και κάνουν πως δεν βλέπουν τις παραβάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις πολυεθνικές των ΗΠΑ στις χώρες της Λατινικής Αμερικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Για ακόμη μία φορά, οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να υπηρετήσουν τα συμφέροντα εκτός Ευρώπης και εγκατέλειψαν τις αρχές που υποτίθεται ότι προασπίζονται για την ανάπτυξη, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες, την υποστήριξη των υπερπόντιων εδαφών κ.λπ. Καμία αρχή ή αξία δεν μπορεί να αντισταθεί στη βούληση να επιβληθούν σε όλα ανεξαιρέτως τα κράτη οι νόμοι της αγοράς και του ελεύθερου εμπορίου, ανεξαρτήτως των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών.

Η συμφωνία της Γενεύης δεν θα θέσει τέλος στον εμπορικό πόλεμο που μας ανάγει, τελικά, σε αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, αφού, την ίδια στιγμή που ξεπουλούσε τον κλάδο της μπανάνας στην Ευρώπη και τις χώρες ΑΚΕ, με αντάλλαγμα τη λήξη των νομικών διενέξεων στον ΠΟΕ, η Επιτροπή διαπραγματευόταν ακόμη πιο επωφελείς συμφωνίες με ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής. Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας της Γενεύης θα ανεχθούν για πολύ καιρό ακόμη αυτήν την υποτιμητική μεταχείριση;

Πρέπει να εφαρμόσουμε ένα καθεστώς κοινοτικών προτιμήσεων και να επιβάλουμε τα πρότυπά μας, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και ασφαλείας, σε όσους επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε εμάς. Πρέπει να απαιτήσουμε αμοιβαιότητα και πρόσβαση στις ξένες αγορές για τα δικά μας προϊόντα. Πρέπει να θέσουμε τέλος σε αυτήν την ανεξέλεγκτη πορεία προς το παγκοσμιοποιημένο ελεύθερο εμπόριο, που δεν ωφελεί κανέναν, παρά μόνο ίσως την Κίνα.

 
  
MPphoto
 
 

  Marine Le Pen (NI), γραπτώς.(FR) Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ψήφισαν υπέρ ενός ψηφίσματος για την υποστήριξη της συμφωνίας της Γενεύης με το οποίο υποτίθεται ότι τίθεται τέλος στον «πόλεμο της μπανάνας». Στην πραγματικότητα η συμφωνία αυτή απειλεί άμεσα όλους τους ευρωπαίους παραγωγούς αλλά κυρίως τους γάλλους παραγωγούς των υπερπόντιων εδαφών, τη στιγμή μάλιστα που πολλές λατινοαμερικανικές χώρες έχουν ήδη επαναδιαπραγματευτεί περαιτέρω μειώσεις ή ακόμη και μηδενικούς δασμούς. Αυτό το σκάνδαλο δείχνει ότι το θέμα όχι μόνο δεν έχει διευθετηθεί, αλλά αντίθετα έχει περιπλακεί με τρόπο που θα μας δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγχυση από εμπορική άποψη, όχι μόνο στον τομέα της μπανάνας αλλά και όσον αφορά άλλα γεωργικά προϊόντα. Η Ευρώπη και η Γαλλία, οι χήνες που κάνουν τα χρυσά αυγά για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, είναι πλέον δεμένες χειροπόδαρα και ουδεμία αντίσταση προβάλλουν στην πλήρη ελευθέρωση των αγορών μας με την εγκληματική συναίνεση των πολιτικών αρχηγών μας, οι οποίοι ακολουθούν δουλικά τους υπερφιλελεύθερους ευρωπαϊστές υπερμάχους της παγκοσμιοποίησης. Αντί να μειώσουμε τους εισαγωγικούς δασμούς, θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή μια συνετή πολιτική προστατευτισμού στα οικονομικά μας σύνορα. Αυτή είναι μία από τις λύσεις, στην καρδιά του διεθνούς εμπορικού πολέμου, που θα προστατεύσει τους γάλλους γεωργούς και τις θέσεις απασχόλησης στον γεωργικό τομέα, ιδίως στα υπερπόντια εδάφη, όπου η οικονομική και κοινωνική κατάσταση είναι ήδη καταστροφική.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα αυτό το ψήφισμα, καθώς και τις τροπολογίες 7 και 11. Η τροπολογία 7 εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής εξασφάλισαν επιπλέον οφέλη μετά τη συμφωνία του ΠΟΕ διαπραγματευόμενες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών και ότι οι συμφωνίες αυτές αποδυναμώνουν ακόμη περισσότερο τη θέση των χωρών ΑΚΕ. Η τροπολογία 11 εφιστά την προσοχή στις ανησυχίες σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κολομβία και την Ονδούρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Αυτή η πρόταση ψηφίσματος είναι ένα προπέτασμα καπνού για να ξεχάσουμε ότι το Κοινοβούλιο έχει μόνο τη δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης. Ωστόσο, το ψήφισμα αυτό κάνει και κάτι άλλο: ωραιοποιεί την υποταγή μας στις ΗΠΑ και στις πολυεθνικές της, οι οποίες είναι μεταξύ των σκληρότερων και πλέον εγκληματικών παγκοσμίως. Δεν λέει λέξη για το θέμα που αφορά την Ονδούρα, αν και η χώρα αυτή τελεί υπό δικτατορικό καθεστώς.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Δεν μπορώ παρά να επικροτήσω το τέλος μίας από τις πλέον πολύπλοκες από τεχνική άποψη, ευαίσθητες από πολιτική άποψη και σημαντικές από εμπορική άποψη νομικές διαφορές που τέθηκαν ποτέ υπόψη του ΠΟΕ. Ωστόσο, πιστεύω ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι τέλεια και θα προκαλέσει προβλήματα στο μέλλον. Παροτρύνω, συνεπώς, την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν μια αξιολόγηση αντικτύπου σχετικά με τα αποτελέσματα των συμφωνιών για το εμπόριο της μπανάνας στις μπανανοπαραγωγούς αναπτυσσόμενες χώρες και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης έως το 2020, ώστε να εκτιμήσουμε τις δυσκολίες των χωρών αυτών και να ενεργήσουμε αναλόγως, τροποποιώντας και ενισχύοντας εφόσον κριθεί σκόπιμο τα προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Συμφωνώ με την πρόταση ψηφίσματος στο σημείο που αναφέρει τη σημασία της καλλιέργειας μπανάνας για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της ΕΕ, όπως οι Κανάριοι Νήσοι, οι Αζόρες ή η Μαδέρα, όπου αποτελεί βασικό γεωργικό κλάδο. Πιστεύω επίσης ότι η αύξηση της βοήθειας προς τους παραγωγούς μπανάνας σε αυτές της περιοχές είναι κάτι θετικό. Ωστόσο, δεν ψήφισα υπέρ διότι, όπως και οι άλλες συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που έχει συνάψει η ΕΕ, δεν λαμβάνει υπόψη της την επισφαλή κατάσταση των εργατών γης στις αναπτυσσόμενες χώρες ούτε τον αρνητικό αντίκτυπο στον πληθυσμό. Δεν αναφέρει επίσης την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων ούτε την ανάγκη η ΕΕ να απαιτήσει τον σεβασμό των εργατικών δικαιωμάτων και προτύπων υγιεινής για τις εισαγωγές της, ανάλογων με αυτά που εφαρμόζει η ίδια, πράγμα που θα συνέβαλε στη βελτίωση των άθλιων συνθηκών διαβίωσης των αγροτών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, σε αντίθεση με την παράγραφο 10 του ψηφίσματος, η οποία αναφέρει ότι η απόρριψη από την πλευρά του Ισημερινού των πολυμερών συμφωνιών που συνήφθησαν μεταξύ της ΕΕ και του Περού και της Κολομβίας είναι λυπηρή, εγώ προσωπικά επικροτώ τη στάση της κυβέρνησης του προέδρου Correa σε αυτό το θέμα, και υποστηρίζω την εναλλακτική της, γνωστή ως Συνθήκη για την Ανάπτυξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Έχει επιτευχθεί μια συμφωνία όσον αφορά τις εισαγωγές μπανάνας στην ΕΕ χάρη στην οποία οι μπανανοπαραγωγές χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν θα μειονεκτούν πλέον έναντι των χωρών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού). Αυτό εναρμονίζει τους κανόνες για τις εισαγωγές μπανανών με τους κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Δυνάμει αυτής της συμφωνίας, η ΕΕ θα μειώσει σταδιακά τους εισαγωγικούς δασμούς της στις μπανάνες προέλευσης Λατινικής Αμερικής από 176 ευρώ/τόνο σε 114 ευρώ/τόνο έως το 2017. Επέλεξα την αποχή από την ψηφοφορία, διότι είναι πιθανόν η συμφωνία αυτή να επιφέρει μια σχετική επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας ορισμένων χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση στο εμπόριο μπανάνας, με την μπανάνα να αποτελεί το τέταρτο σημαντικότερο εξαγώγιμο προϊόν παγκοσμίως και την παραγωγή της να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις τοπικές κοινωνίες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα δασμολογικών ποσοστώσεων της ΕΕ έχει δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε οι χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) να εξάγουν σημαντικές ποσότητες μπανανών στην ΕΕ και έχει προστατεύσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας που συνδέονται με την παραγωγή μπανάνας, η θέση που υποστηρίζω σε αυτό το θέμα υπογραμμίζει ότι οι συμφωνίες που συνήφθησαν επιλύουν τις διάφορες διαφωνίες οι οποίες έχουν προκύψει μέχρι τώρα.

Ωστόσο, θα ήθελα να τονίσω ότι η ΕΕ θα μειώσει σταδιακά τους δασμούς της στις μπανάνες από τη Λατινική Αμερική και άρα οι χώρες ΑΚΕ που εξάγουν μπανάνες θα λάβουν επιπλέον στήριξη μέσω ενός νέου προγράμματος – των συνοδευτικών μέτρων στον τομέα της μπανάνας (BAM).

Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να ληφθεί δεόντως υπόψη η κοινωνικοοικονομική σημασία του τομέα της μπανάνας και η συμβολή του στην επίτευξη του στόχου της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, χάρη στα εισοδήματα και τις θέσεις εργασίας που παράγει.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος, διότι πιστεύω ότι περιέχει σημαντικές συστάσεις προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τη δίκαιη αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων των συμφωνιών που έχουν συναφθεί και συγκεκριμένα όσον αφορά τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε δεν συγκεράζει πλήρως τα δίκαια συμφέροντα όλων των μερών, οπότε είναι σημαντικό να αναληφθούν ορισμένες δράσεις για την καλύτερη εφαρμογή των συμφωνιών σε διάφορα επίπεδα, κυρίως μέσω μιας αξιολόγησης του αντικτύπου στις αναπτυσσόμενες χώρες που μας προμηθεύουν με μπανάνες και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης. Θα ήταν, συνεπώς, σημαντικό να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί η δέσμη μέτρων υποστήριξης για τους παραγωγούς της ΕΕ που υπάγονται στο πρόγραμμα POSEI («προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών») ιδίως στα γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα της Γουαδελούπης και της Μαρτινίκας, στις Αζόρες, τη Μαδέρα και τις Καναρίους Νήσους.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Υπερψήφισα αυτήν την πρόταση ψηφίσματος σε συνέχεια τη συμφωνίας που συνήφθη στις 15 Δεκεμβρίου 2009 μεταξύ της ΕΕ, μιας ομάδας λατινοαμερικανικών χωρών και των ΗΠΑ σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς στις εισαγωγές μπανάνας, η οποία εφιστά την προσοχή στην ανάγκη διεξαγωγής μιας αξιολόγησης του αντικτύπου στις μπανανοπαραγωγές χώρες και στις χώρες ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού) καθώς και στην ΕΕ, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν καλύτερα στη νέα πραγματικότητα της διεθνούς αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς.(FR) Οι συμφωνίες αυτές ενίσχυσαν την κυρίαρχη θέση των πολυεθνικών των ΗΠΑ οι οποίες ελέγχουν ήδη το 80% της παγκόσμιας αγοράς και άρα αντιβαίνουν στα συμφέροντα, κατά κύριο λόγο, των χωρών ΑΚΕ, των εξόχως απόκεντρων περιοχών και του Ισημερινού. Για μία ακόμη φορά οι μικροί παραγωγοί θα είναι αυτοί που θα πληρώσουν το τίμημα. Πρέπει να αναθεωρηθούν άρδην και επειγόντως οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα δίνεται πλέον προτεραιότητα στην παραγωγή με σκοπό την εξαγωγή. Είναι επιτακτική ανάγκη να αλλάξουμε το μοντέλο που ακολουθούμε για να διασφαλιστεί η επισιτιστική ασφάλεια και η ανάπτυξη της τοπικής παραγωγής για όλους. Τα οικονομικά μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υποστήριξη προς τους παραγωγούς των χωρών ΑΚΕ (συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας - BAM) και προς τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης («προγράμματα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών», POSEI) είναι ανεπαρκή. Θα ήταν απαράδεκτο αν οι χώρες αυτές καλούνταν να πληρώσουν το τίμημα για την ανεπάρκεια της πολιτικής διεθνούς εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διασφαλίσει τη διενέργεια αξιολόγησης αντικτύπου σε σχέση με αυτές τις συμφωνίες, αλλά πάνω απ’ όλα πρέπει να τροποποιήσει δεόντως τη νομοθεσία της, ώστε να προαχθεί η βιώσιμη παραγωγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας που υπογράφηκε με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η ΕΕ θα μειώσει σταδιακά τους δασμούς που ισχύουν για τις εξαγωγές μπανάνας από το τρέχον επίπεδο των 176 ευρώ/τόνο σε 114 ευρώ/ανά τόνο έως το 2017. Ο στόχος που επιδιώκεται είναι να δημιουργηθεί μια πιο προβλέψιμη και σταθερή παγκόσμια αγορά μπανάνας, για την αύξηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης στον κλάδο και την επίλυση μιας μακρόχρονης διαμάχης με αφορμή τις καταγγελίες κατά της ΕΕ για τη θέσπιση αλλαγών στους τελωνειακούς δασμούς για τις μπανάνες το 2006.

Το ζήτημα των σχέσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες στον τομέα της μπανάνας περιλαμβάνει επίσης τη στάση έναντι των χωρών ΑΚΕ (Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού) μέσω νέων συνοδευτικών μέτρων. Μένει να δούμε ποια μέτρα θα εγκριθούν τελικά ώστε να ληφθούν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ο αντίκτυπος στους οποίους υποτίθεται ότι έχει ήδη αντισταθμιστεί μέσω του προϋπολογισμού του προγράμματος POSEI. Δεδομένου ότι το POSEI αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά το 2006, δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι οι πρόσφατες αλλαγές στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων στον κλάδο έχουν ήδη ληφθεί υπόψη.

Είναι επείγον και αναγκαίο να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα κατά την προγραμματισμένη αναθεώρηση του κανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστούν κονδύλια για τους παραγωγούς μπανάνας των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρώπης και να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος από την ελευθέρωση του κλάδου.

 
  
  

Σύσταση: Francesca Balzani (A7-0002/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ενώ συμφωνώ με τη θέση της εισηγήτριας όσον αφορά την ανάγκη να συμφωνήσουν η Επιτροπή και το Συμβούλιο συγκεκριμένα να πραγματοποιήσουν μια εκτίμηση των επιπτώσεων σε σχέση με τις συνέπειες των συμφωνιών για τις περιφέρειες και τις αναπτυσσόμενες χώρες, διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε η διαδικασία χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων εκτιμήσεις των επιπτώσεων, όταν ήταν γνωστό ότι είχαμε να κάνουμε με καλλιέργειες που ήταν σημαντικές για ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Από την άποψη αυτή, εκφράζω την αντίθεσή μου και απέχω από την παρούσα ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα κατά της συγκεκριμένης διεθνούς εμπορικής συμφωνίας. Η ιστορία του διεθνούς εμπορίου αποδεικνύει ότι η τάση για μονοκαλλιέργειες δεν συνιστά βιώσιμο ή αειφόρο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης. Οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών που συνάπτονται στο πλαίσιο αυτό δεν είναι, κατά την άποψή μου, καλά μελετημένες. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει, θεωρώ, να τιμήσει τις δεσμεύσεις της και να παράσχει επαρκή οικονομική στήριξη στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Ψήφισα υπέρ του σχεδίου απόφασης όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας για το εμπόριο μπανανών. Οι μπανάνες είναι η τέταρτη σημαντικότερη καλλιέργεια παγκοσμίως και συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια. Εντούτοις, στις περισσότερες χώρες που παράγουν μπανάνες, η παραγωγή γίνεται αποκλειστικά για τις εγχώριες και, περιστασιακά, για τις περιφερειακές αγορές, με μόνο το 20% της παγκόσμιας παραγωγής να διατίθεται στο διεθνές εμπόριο. Ο έλεγχος του εμπορίου μπανανών συγκεντρώνεται στα χέρια ενός περιορισμένου αριθμού εταιρειών, με μόνο πέντε μεγάλες πολυεθνικές να ελέγχουν περισσότερο από το 80% όλων των μπανανών που διατίθενται στο εμπόριο διεθνώς. Στις 15 Δεκεμβρίου 2009, η ΕΕ, μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τους κοινοτικούς δασμούς στις εισαγωγές μπανανών, δίνοντας τέλος σε μία από τις πιο παρατεταμένες και πικρές διενέξεις στην πρόσφατη ιστορία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Η συμφωνία αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες: ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα μειώσεων των δασμών για τους εξαγωγείς μπανάνας με το καθεστώς του μάλλον ευνοούμενου κράτους· συμφωνία σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται τα «τροπικά προϊόντα» και τα προϊόντα που υπόκεινται σε «διάβρωση των προτιμησιακών συμφωνιών» στις ευρύτερες διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ· χρηματοοικονομικό πακέτο ύψους 190 εκατομμυρίων ευρώ βοήθειας προς τους εξαγωγείς μπανάνας ΑΚΕ, γνωστό ως το πρόγραμμα συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες (ΒΑΜ). Οι διαφορές για τις μπανάνες έχουν αποσταθεροποιήσει το κλίμα για την παραγωγή και το εμπόριο στις ενδιαφερόμενες χώρες. Η συμφωνία θα καταστήσει την παγκόσμια αγορά στον τομέα της μπανάνας πιο προβλέψιμη και σταθερή και, ως εκ τούτου, θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη και θα αυξήσει την προσοχή σε ευρύτερα θέματα που αφορούν τις συνθήκες παραγωγής στις αλυσίδες εφοδιασμού μπανάνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης και συγχαίρω την εισηγήτρια για το έργο που επιτέλεσε. Συμφωνώ με τη διαδικασία ελευθέρωσης του εμπορίου μπανάνας, έπειτα από τις συμφωνίες που σύναψε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου και τις διμερείς συμφωνίες που συνάφθηκαν με τις χώρες της Κεντρικής και της Νότιας Αμερικής. Αισθάνομαι, ωστόσο, ότι είναι επίσης αναγκαίο να προστατεύσουμε τους ευρωπαίους παραγωγούς, οι οποίοι ήταν πάντοτε προσηλωμένοι στην παραγωγή και την επεξεργασία της μπανάνας και διαδραματίζουν κρίσιμης σημασίας ρόλο σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, όπως είναι η Γουαδελούπη, η Μαρτινίκα, η Μαδέρα και οι Αζόρες.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσουν την κατάσταση, πραγματοποιώντας εκτιμήσεις μακροπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσεων και παρέχοντας οικονομική στήριξη στις εν λόγω περιοχές, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι ευρωπαίοι παραγωγοί θα παραμείνουν ανταγωνιστικοί, καθώς ελευθερώνεται σταδιακά η αγορά της μπανάνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. – (CS) Ψήφισα υπέρ της συμφωνίας για το εμπόριο μπανάνας, η οποία δίνει οριστικό τέλος στη 16ετή εμπορική διένεξη για τις εισαγωγές μπανάνας ανάμεσα στην ΕΕ και τις αμερικανικές χώρες. Η σοβαρότητα του προβλήματος τεκμηριώνεται από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο έχει έρθει αντιμέτωπο με ένα καθεστώς διακρίσεων όσον αφορά τις κοινοτικές εισαγωγές μπανάνας. Επικροτώ το γεγονός ότι οι εισαγωγές μπανάνας τίθενται επιτέλους σε ισότιμη βάση, τερματίζοντας την αδικαιολόγητη εύνοια προς τις πρώην ευρωπαϊκές αποικίες, πράγμα που δημιουργεί στρεβλώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο μπανάνας. Εντούτοις, ακόμη και αφότου οι εμπορικές συνθήκες τέθηκαν σε ισότιμη βάση, οι έως τώρα ευνοημένοι αγρότες από την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό δεν θα σταματήσουν να έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Ως αντισταθμιστικό μέτρο, έχει συσταθεί ενίσχυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υποτίθεται ότι θα τους βοηθήσει να προετοιμαστούν για τον σκληρότερο ανταγωνισμό. Φοβάμαι όμως ότι αργά ή γρήγορα θα πρέπει να αποδεχθούμε ότι οι αφρικανικές μπανάνες απλώς δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τις λατινοαμερικάνικες μπανάνες, εξαιτίας της χαμηλότερης ποιότητας και του υψηλότερου κόστους παραγωγής. Ταυτόχρονα, θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι, έπειτα από ένα επιτυχημένο τέλος στις διαπραγματεύσεις στον τομέα της μπανάνας, η προσοχή θα στραφεί και στη μείωση των εισαγωγικών δασμών επί άλλων τροπικών φρούτων, πράγμα που θα μειώσει την τιμή των φρούτων αυτών και θα είναι, συνεπώς, προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Ole Christensen, Dan Jørgensen, Christel Schaldemose και Britta Thomsen (S&D), γραπτώς. (DA) Υποστηρίζουμε τη σύναψη της συμφωνίας της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής καθώς και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άποψη αυτή, υποστηρίζουμε το ότι, πέρα από την τακτική κοινοτική ενίσχυση, οι χώρες ΑΚΕ που είναι οι κύριοι εξαγωγείς μπανάνας θα λάβουν επιπλέον στήριξη στο πλαίσιο του λεγόμενου προγράμματος συνοδευτικών μέτρων για τις μπανάνες (ΒΑΜ). Είμαστε αντίθετοι στην αύξηση της κοινοτικής ενίσχυσης για τους ευρωπαίους παραγωγούς που θίγονται από τη συμφωνία (παράγραφοι 19 και 20 του σχεδίου) και, γενικώς, πιστεύουμε ότι οι κοινοτικές γεωργικές ενισχύσεις θα πρέπει να καταργηθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με τις συμφωνίες για το εμπόριο μπανάνας, διότι πιστεύω ότι η υπογραφή των εν λόγω συμφωνιών θα δώσει τέλος στις διενέξεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ και θα συμβάλει στη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς μπανάνας. Εντούτοις, πιστεύω ότι είναι πραγματικά αναγκαίο να διασφαλίσουμε τον σεβασμό των συμφερόντων και των ιδιαίτερων αναγκών των παραγωγών μπανάνας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, δηλαδή μέσω της αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI).

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η καλλιέργεια μπανανών αντιπροσωπεύει την τέταρτη μεγαλύτερη αγορά παγκοσμίως και μόνο ένας περιορισμένος αριθμός παραγωγών χωρών συμμετέχουν σε αυτήν. Από τη συνολική παραγωγή, μόνο το 20% προορίζεται για το διεθνές εμπόριο. Στις 15 Δεκεμβρίου 2009, η ΕΕ, μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς στις εισαγωγές μπανάνας. Το γεγονός αυτό έδωσε τέλος στη διένεξη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές διακρίσεις εις βάρος των λατινοαμερικανών παραγωγών σε σύγκριση με τους παραγωγούς από την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό (ΑΚΕ), επιβάλλοντας την αναθεώρηση των κοινοτικών πολιτικών και τη σταδιακή μείωση από τη σημερινή τιμή των 176 ευρώ ανά τόνο στην τελική τιμή των 114 ευρώ ανά τόνο έως το 2017. Ως εκ τούτου, οι χώρες ΑΚΕ θα χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους, πράγμα το οποίο, παρά το καθεστώς εξαίρεσης που τους έχει χορηγηθεί όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς, μπορεί να έχει αρνητικές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η συμφωνία φαίνεται να έχει κάποια πλεονεκτήματα, είναι όμως σημαντικό να πραγματοποιηθεί μια εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά την ικανότητα των χωρών ΑΚΕ να αντιδράσουν στις αλλαγές της αγοράς.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το παρόν ψήφισμα εξετάζει τη σύναψη της συμφωνίας της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών μεταξύ της ΕΕ και ορισμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής και μιας άλλης συμφωνίας για το εμπόριο μπανανών ανάμεσα στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Ψήφισα υπέρ του εν λόγω ψηφίσματος, όχι μόνο επειδή ζητά από την Επιτροπή να διασαφηνίσει αν η συμφωνία χρηματοδότησης προβλέπει την αύξηση του σημερινού κονδυλίου για την ανάπτυξη, αλλά κυρίως επειδή δίνει ιδιαίτερη προσοχή στους ευρωπαίους παραγωγούς στον συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, ο οποίος εντοπίζεται στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρώπης. Αυτό ισχύει για τη Μαδέρα, όπου τα ποσοστά ανεργίας είναι υψηλά και, επομένως, το ψήφισμα συμβάλλει στην αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Ως εκ τούτου, ελπίζω ότι τα ποσά που χορηγούνται στο πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών θα είναι υψηλά, έτσι ώστε οι ευρωπαίοι παραγωγοί μπανάνας να μπορούν να αντισταθούν στον ανταγωνισμό που δημιουργείται από την αυξανόμενη ελευθέρωση του εν λόγω τομέα, ως αποτέλεσμα των νέων συμφωνιών.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ της συμφωνίας για το εμπόριο μπανάνας με έντεκα χώρες της Λατινικής Αμερικής και τις ΗΠΑ. Εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει σήμερα τέλος στον μακρόχρονο «πόλεμο της μπανάνας». Επικροτώ το γεγονός ότι, προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της συμφωνίας στις φτωχότερες χώρες ΑΚΕ των οποίων η βασική οικονομία στηρίζεται στις μπανάνες, η συμφωνία προβλέπει ένα χρηματοδοτικό μέσο που θα τις βοηθήσει να εκσυγχρονίσουν και να διαφοροποιήσουν την παραγωγή.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), γραπτώς. – (CS) Όσον αφορά τις προτάσεις που κατατέθηκαν, τις απόψεις της Συνομοσπονδιακής Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς/Αριστεράς των Πρασίνων των Βορείων Χωρών σχετικά με το υλικό που υποβλήθηκε αναφορικά με τις αλλαγές στους κανονισμούς που διέπουν την πρόσβαση στις κοινοτικές αγορές για το συγκεκριμένο γεωργικό προϊόν, καθώς και τους σχετικούς διεθνείς εμπορικούς κανονισμούς για τις εισαγωγές και εξαγωγές, θα ήθελα να εκφράσω τη θέση μου, η οποία είναι σύμφωνη με την άποψη της τσεχικής κυβέρνησης στον τομέα αυτόν. Η τσεχική κυβέρνηση υποστηρίζει τις αλλαγές στα καθεστώτα εισαγωγών, οι οποίες τροποποιούν τους μειωμένους τελωνειακούς δασμούς που επιβάλλονται στις εισαγωγές του συγκεκριμένου γεωργικού προϊόντος από τρίτες χώρες, και επικροτεί τη συμφωνία της Γενεύης που διέπει το εμπόριο του εν λόγω προϊόντος. Η σημερινή γεωργική παραγωγή και το διεθνές εμπόριο του συγκεκριμένου προϊόντος, και ιδιαίτερα η πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ, είναι βασικά ζητήματα για πολλές από τις χώρες που επηρεάζονται. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη, όταν χαράσσουμε την κοινή γεωργική πολιτική της ΕΕ. Όπως υποδεικνύουν τα κείμενα, οι διαπραγματευθείσες συνθήκες θα πρέπει να βοηθήσουν στην εδραίωση της σταθερότητας στον τομέα αυτόν. Εντούτοις, αφετηρία μας θα πρέπει να εξακολουθήσει να είναι η εκτίμηση των επιπτώσεων στις χώρες που επηρεάζονται, μαζί με μια εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάπτυξης μακροπρόθεσμα. Παρά την προτεραιότητα που δόθηκε στην τροποποίηση των διεθνών εμπορικών κανονισμών, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τη σημασία του προϊόντος αυτού για τους τελικούς καταναλωτές. Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τη σωστή διατροφική αξία της τροφής αυτής, καθώς και την παραγωγή της με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Δεν θα πρέπει εντέλει να ξεχνάμε την ικανοποιητική ποιότητα, αλλά αντίθετα να της δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα απ’ ό,τι στην ποσότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Οι εν λόγω συμφωνίες είναι απλούστατα το αποτέλεσμα των πιέσεων που ασκούν οι κύριες πολυεθνικές της μπανάνας υπό το φιλικό βλέμμα του ΠΟΕ. Δημιουργεί τεχνητά ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των χωρών που εξάγουν μπανάνες. Στην πραγματικότητα, επικροτεί τις άθλιες μισθολογικές πολιτικές και την καταστροφή της δημοκρατίας που προκαλούν στις χώρες της Λατινικής Αμερικής πολυεθνικές όπως η Chiquita και η Dole. Δεν λέει κουβέντα για τα περιβαλλοντικά τους εγκλήματα. Η ισότητα θα πρέπει να καθιερωθεί στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα. Μέχρι στιγμής, αυτό που διαπραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ολόκληρο τον κόσμο είναι το αντίθετο της ισότητας. Η εν λόγω συμφωνία είναι, ως εκ τούτου, μια αυταπάτη και μέρος μιας επιζήμιας πολιτικής.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Οι μπανάνες συνιστούν την τέταρτη πιο σημαντική καλλιέργεια παγκοσμίως, μετά το ρύζι, το σιτάρι και το καλαμπόκι, και επομένως επικροτώ το τέλος μίας από τις πιο τεχνικά σύνθετες, πολιτικά ευαίσθητες και εμπορικά σημαντικές νομικές διενέξεις που τέθηκαν ποτέ στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ωστόσο, πιστεύω επίσης ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι τέλεια και ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντικά προβλήματα. Ως εκ τούτου, προτρέπω την Επιτροπή να υποβάλει με την πρώτη δυνατή ευκαιρία μια εκτίμηση για τις επιπτώσεις που έχουν οι εμπορικές συμφωνίες στον τομέα της μπανάνας στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι παραγωγοί μπανάνας καθώς και στις εξόχως απόκεντρες ευρωπαϊκές περιφέρειες έως το 2020, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι χώρες αυτές και να ενεργήσουμε αναλόγως και, εάν κριθεί αναγκαίο, να προσαρμόσουμε και να ενισχύσουμε το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI).

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Οι εν λόγω συμφωνίες θέτουν τέρμα σε μια διένεξη που διήρκεσε για περισσότερο από 15 χρόνια, καθώς υπήρχαν προστριβές ανάμεσα στην Ευρώπη και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής που παράγουν μπανάνες και τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες καταδίκαζαν την προτιμησιακή μεταχείριση που έδειχνε η Ευρώπη στις εξαγωγές από την ομάδα κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

Από τώρα και στο εξής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειώσει σταδιακά τους εισαγωγικούς δασμούς της στις μπανάνες από τη Λατινική Αμερική. Ωστόσο, οι μπανάνες από τις χώρες ΑΚΕ θα συνεχίσουν να έχουν αδασμολόγητη πρόσβαση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, οι χώρες ΑΚΕ που είναι οι κύριοι παραγωγοί μπανάνας θα λάβουν από τον κοινοτικό προϋπολογισμό ενίσχυση (έως και το ποσό των 200 εκατομμυρίων ευρώ), το οποίο θα τις βοηθήσει να προσαρμοστούν στον σκληρότερο ανταγωνισμό από τη Λατινική Αμερική.

Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η συμφωνία δεν θα ζημιώσει τους μικρούς παραγωγούς ενισχύοντας τη μονοπωλιακή θέση των μεγάλων αμερικανικών πολυεθνικών, οι οποίες ελέγχουν την αγορά της μπανάνας στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Θα πρέπει να εκτιμήσουμε τις επιπτώσεις των συμφωνιών αυτών στους παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Τον Δεκέμβριο του 2009 συνάφθηκε μια συμφωνία, η οποία τερμάτισε τη μακρόχρονη διένεξη για τις μπανάνες ανάμεσα στην ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Αποτελείται από τρεις βασικούς όρους, τους οποίους πρέπει να ικανοποιήσουν τα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), καθώς και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που είναι προμηθευτές μπανάνας. Στόχος είναι να κλείσουν κάποια υποτιθέμενα «παραθυράκια». Επιπλέον, η ΕΕ αναλαμβάνει να επιβάλει αυστηρά ελεγχόμενους δασμούς στις εισαγωγές μπανάνας. Απείχα από την ψηφοφορία, διότι ορισμένα από τα σημεία της έκθεσης, ιδιαίτερα εκείνα που είχαν να κάνουν με τις συμφωνίες επί των δασμών, δεν μπόρεσαν να διευθετηθούν πλήρως.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η συμφωνία της Γενεύης έχει ως στόχο να δώσει τέλος στον λεγόμενο «πόλεμο της μπανάνας». Ωστόσο, θα πρέπει να αναμένουμε και άλλες συγκρούσεις, διότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής έχουν ζητήσει μια σημαντικά μεγαλύτερη μείωση στους τελωνειακούς δασμούς. Επιπλέον, πολλές τρίτες χώρες προσπαθούν να φέρουν την παραγωγή τους σε μπανάνες ατελώς στην ευρωπαϊκή αγορά με το πρόσχημα της «μεταχείρισης ειδικού πελάτη». Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές ζημίες. Για ακόμη μία φορά, η ΕΕ έχει κάνει κάποιες αδικαιολόγητες παραχωρήσεις, από τις οποίες εντέλει θα επωφεληθούν μόνο οι πολυεθνικές εταιρείες. Για τους λόγους αυτούς, καταψήφισα την έκθεση.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη των συμφωνιών για το εμπόριο μπανανών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής είναι σημαντικό, καθώς διευκολύνει το εμπόριο μίας από τις πιο συνηθισμένες τροφές παγκοσμίως, μετά το ρύζι, το σιτάρι και το καλαμπόκι. Ψήφισα υπέρ του κειμένου της κ. Balzani, διότι συμφωνίες όπως αυτή επιτρέπουν μια πιο εκτεταμένη διάθεση στην αγορά καθώς και τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στη διανομή του προϊόντος, δεδομένου ότι μόνο ένας μικρός αριθμός παραγωγών χωρών ασχολείται με το εμπόριο μπανάνας, το οποίο περιορίζεται σε μια επιλεγμένη ομάδα πολυεθνικών που ελέγχουν περισσότερο από το 80% των μπανανών που διατίθενται στο διεθνές εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της σύστασης σχετικά με τις συμφωνίες για το εμπόριο μπανανών, καθώς οι συμφωνίες αυτές δίνουν τέλος στις διενέξεις στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και συμβάλλουν στη σταθερότητα της παγκόσμιας αγοράς μπανάνας. Πιστεύω, ωστόσο, ότι είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε τον σεβασμό των συμφερόντων και των ιδιαίτερων αναγκών των παραγωγών μπανάνας στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, ειδικότερα μέσω της αύξησης των κονδυλίων που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI). Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ ιδιαίτερη, καθώς οι μπανάνες αποτελούν την τέταρτη σημαντικότερη καλλιέργεια παγκοσμίως και ο αριθμός των χωρών που παράγουν μπανάνες είναι περιορισμένος. Μόνο το 20% της παγκόσμιας παραγωγής διατίθεται στο διεθνές εμπόριο.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 15 Δεκεμβρίου 2009, η ΕΕ, μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά τους κοινοτικούς δασμούς στις εισαγωγές μπανάνας, δίνοντας τέλος στην παρατεταμένη διένεξη αναφορικά με την προτιμησιακή μεταχείριση, από μέρους της ΕΕ, των εισαγωγών μπανάνας από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) εις βάρος των μπανανών από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ΕΕ θα μειώσει σταδιακά τους δασμούς της στις εισαγωγές μπανάνας από τη Λατινική Αμερική από το σημερινό επίπεδο των 176 ευρώ ανά τόνο στα 114 ευρώ ανά τόνο έως το 2017, πράγμα το οποίο φυσικά θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στις χώρες ΑΚΕ που παράγουν μπανάνες, καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε με προσοχή τις συνέπειες της συμφωνίας και να εγκρίνουμε τα κατάλληλα μέτρα στήριξης για τους παραγωγούς των χωρών ΑΚΕ και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την προγραμματισμένη συμπληρωματική βοήθεια για τις χώρες ΑΚΕ που είναι οι κύριοι εξαγωγείς μπανάνας –γνωστή και ως «συνοδευτικά μέτρα για τις μπανάνες» (ΒΑΜ)–, είναι αναγκαίο να τροποποιήσουμε τη δέσμη μέτρων στήριξης για τους εγχώριους παραγωγούς της ΕΕ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του προγράμματος ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI), έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις των αλλαγών στην παγκόσμια αγορά μπανάνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Οι μπανάνες είναι η τέταρτη πιο σημαντική καλλιέργεια στον κόσμο και συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια παγκοσμίως. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 20% της παραγωγής διατίθεται στο διεθνές εμπόριο. Το εμπόριο είναι συγκεντρωμένο στα χέρια μόλις πέντε μεγάλων πολυεθνικών, οι οποίες είναι εκείνες που ελέγχουν περισσότερο από το 80% όλων των μπανανών που διατίθενται στο διεθνές εμπόριο.

Στις 15 Δεκεμβρίου 2009, η ΕΕ κατέληξε σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής όσον αφορά ένα νέο καθεστώς δασμών, δίνοντας τέλος στην παρατεταμένη διένεξη για το γεγονός ότι οι χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) μπορούσαν να εξάγουν μπανάνες στην Ευρώπη με ευνοϊκούς δασμούς, προκαλώντας στρεβλώσεις στην αγορά εις βάρος των παραγωγών της Νότιας Αμερικής. Η συμφωνία θα καταστήσει την παγκόσμια αγορά μπανάνας περισσότερο προβλέψιμη και σταθερή, ενθαρρύνοντας με τον τρόπο αυτόν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη του τομέα.

Το Κοινοβούλιο θα πρέπει τώρα να διασφαλίσει ότι η Επιτροπή και το Συμβούλιο θα υποβάλουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της εμπορικής θέσης των καλλιεργητών μπανάνας· θα πρέπει να παράσχουν στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό μια εκτίμηση των επιπτώσεων αναφορικά με τις συνέπειες της συμφωνίας στις αναπτυσσόμενες χώρες που παράγουν μπανάνες, καθώς και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε τις χώρες ΑΚΕ που είναι παραγωγοί μπανάνας, αναδιανέμοντας κονδύλια από την αναπτυξιακή συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ, διότι η ΕΕ κατηγορήθηκε για παραβίαση των κανόνων του εμπορίου, επειδή πραγματοποιούσε εισαγωγές μπανανών από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού χωρίς κανέναν δασμό, ενώ επέβαλλε υψηλούς δασμούς σε άλλες χώρες. Ως εκ τούτου, επικροτώ το τέλος αυτού του εμπορικού πολέμου.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrice Tirolien (S&D), γραπτώς.(FR) Είναι αδύνατο να διαχωρίσουμε τη συμφωνία της Γενεύης από τις άλλες συμφωνίες που διαπραγματεύθηκε στη συνέχεια η Επιτροπή. Αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Γενεύης, η Κολομβία και το Περού πέτυχαν μεγαλύτερη μείωση των δασμών, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν ότι η συμφωνία δεν παρέχει καμία νομική ασφάλεια και δεν έχει διευθετήσει τη διένεξη για τις μπανάνες, όπως υποστηρίζει. Αυτή η διαφοροποιημένη μεταχείριση παρότρυνε τον Ισημερινό και τη Γουατεμάλα να απαιτήσουν ίση μεταχείριση και να απειλήσουν με περαιτέρω προσφυγές στον ΠΟΕ. Επιπλέον, η εν λόγω συμφωνία ζημιώνει σοβαρά έναν τομέα που παρέχει αναρίθμητες θέσεις εργασίας όχι μόνο στις χώρες εταίρους ΑΚΕ, αλλά και στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Η βοήθεια που παρέχει η ΕΕ για τη στήριξη των παραγωγών στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες έχει υπολογιστεί βάσει της νομοθεσίας που εγκρίθηκε στον ΠΟΕ το 2006. Ωστόσο, ούτε η συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2009 ούτε η συμφωνία με τις χώρες των Άνδεων προβλέπονταν στο πρόγραμμα POSEI. Ως προς την ενίσχυση που δεσμεύθηκε για τους παραγωγούς των χωρών ΑΚΕ, δεν είναι αρκετό να τους επιτρέψουμε να προσαρμοστούν στη νέα δασμολογική κατάσταση. Το να δίνει κανείς τη συγκατάθεσή του για τη συγκεκριμένη συμφωνία σημαίνει ότι υποστηρίζει την Επιτροπή σε μια στρατηγική που δεν συνάδει με τις προσπάθειες της ΕΕ υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των χωρών ΑΚΕ.

 
  
  

Έκθεση Francesca Balzani (A7-0003/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις τις οποίες εξέφρασα στις προηγούμενες αιτιολογήσεις ψήφου που πραγματοποίησα και καθώς διαφωνώ με τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε η διαδικασία, χωρίς να πραγματοποιηθεί πρώτα εκτίμηση των επιπτώσεων, όταν ήταν γνωστό ότι επρόκειτο για καλλιέργειες που ήταν σημαντικές για ορισμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, απέχω από την παρούσα ψηφοφορία για να δείξω την αντίθεσή μου.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Οι μπανάνες είναι η τέταρτη πιο σημαντική καλλιέργεια παγκοσμίως, μετά το ρύζι, το σιτάρι και το καλαμπόκι, και συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια.

Τον Δεκέμβριο του 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά τους κοινοτικούς δασμούς στις εισαγωγές μπανάνας. Η σύναψη της συγκεκριμένης συμφωνίας έδωσε τέλος σε μία από τις πιο παρατεταμένες διενέξεις στην πρόσφατη ιστορία του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Οι κοινοτικές πολιτικές για τις εισαγωγές μπανάνας υπήρξαν πρόσφατα το αντικείμενο μιας δεκάχρονης διαμάχης στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, φέρνοντάς την ΕΕ σε αντιπαράθεση με πολλούς παραγωγούς μπανάνας στη Λατινική Αμερική καθώς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν μπορούμε, ωστόσο, να αγνοούμε το ενδεχόμενο ότι οι δασμολογικές αλλαγές που θα προκύψουν από την εφαρμογή της συμφωνίας θα έχουν αρνητικές συνέπειες στα εισοδήματα των παραγωγών μπανάνας της ίδιας της Ένωσης. Ως εκ τούτου, καλώ την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διεξαγωγή μιας σοβαρής και ανεξάρτητης εκτίμησης των επιπτώσεων κατά τους ερχόμενους μήνες, προκειμένου να ελεγχθούν οι οιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις και οι συνέπειες που θα έχει η έναρξη ισχύος της συμφωνίας για τους παραγωγούς μπανάνας της ΕΕ. Επίσης, θα πρέπει ίσως να αναθεωρηθούν προς τα πάνω τα μέτρα ενίσχυσης που προβλέπονται στο πλαίσιο του POSEI (πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών).

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς.(LT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης όσον αφορά την πρόταση κατάργησης του κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες. Το κοινοτικό καθεστώς εισαγωγής μπανανών επέτρεπε κάθε χρόνο την εισαγωγή στην ΕΕ 775.000 τόνων του συγκεκριμένου φρούτου ατελώς από τις χώρες ΑΚΕ, με έναν δασμό ύψους 176 ευρώ ανά τόνο επί των μπανανών από όλους τους άλλους εξαγωγείς (προμηθευτές με το καθεστώς του πλέον ευνοούμενου κράτους). Πολλές χώρες της Λατινικής Αμερικής επέμεναν εδώ και πολλά χρόνια ότι το εν λόγω καθεστώς εισαγωγών έκανε παράνομα διακρίσεις υπέρ των μπανανών από τις χώρες ΑΚΕ και παραβίαζε τους κανόνες του ΠΟΕ για τους ποσοτικούς περιορισμούς. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η ΕΕ θα μειώσει σταδιακά τους δασμούς της στις εισαγωγές μπανάνας από τη Λατινική Αμερική, ωσότου αυτοί μειωθούν στο επίπεδο των 114 ευρώ ανά τόνο. Η συμφωνία περιλαμβάνει επίσης μια ρήτρα, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που εξάγουν μπανάνες θα διακόψουν όλες τις νομικές διαδικασίες εναντίον της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ: «μόλις ο ΠΟΕ πιστοποιήσει το νέο χρονοδιάγραμμα δασμών της ΕΕ, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής που προμηθεύουν μπανάνες θα εγκαταλείψουν όλες τις διαφορές τους για τις μπανάνες με την ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΟΕ και οιεσδήποτε αξιώσεις προέβαλαν κατά της ΕΕ μετά την προσχώρηση των νέων χωρών μελών στην Ένωση, ή όταν η ΕΕ άλλαξε το δασμολόγιό της για τις μπανάνες το 2006» και δεν θα επιδιώξουν περαιτέρω μείωση των δασμών για τις μπανάνες στο Γύρο της Ντόχα.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τους τελωνειακούς δασμούς που εφαρμόζονται στις μπανάνες, η οποία έχει ως στόχο να εφαρμόσει τους νέους δασμούς που προβλέπονται στη συμφωνία της Γενεύης, η υπογραφή της οποίας αναμένεται να συμβάλει στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα της παγκόσμιας αγοράς μπανάνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 15 Δεκεμβρίου 2009, η ΕΕ, μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς στις εισαγωγές μπανάνας. Το γεγονός αυτό έδωσε τέλος στη διένεξη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές διακρίσεις εις βάρος των λατινοαμερικανών παραγωγών σε σύγκριση με τους παραγωγούς από την Αφρική, την Καραϊβική και τον Ειρηνικό, επιβάλλοντας την αναθεώρηση των κοινοτικών πολιτικών και τη σταδιακή μείωση από τη σημερινή τιμή των 176 ευρώ ανά τόνο στην τελική τιμή των 114 ευρώ ανά τόνο έως το 2017. Έπειτα από την έγκριση της συμφωνίας της Γενεύης αναφορικά με το εμπόριο μπανάνας, θα είναι αναγκαίο να προβούμε στις απαραίτητες νομοθετικές τροποποιήσεις και διορθώσεις που θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της. Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να καταργηθεί ο ισχύων κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες, ο οποίος προβλέπει δασμό ύψους 176 ευρώ ανά τόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Το δασμολόγιο που ισχύει στο εμπόριο μπανάνας καθορίστηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου. Έπειτα από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που παράγουν μπανάνες, οι οποίες οδήγησαν στη σύναψη νέων συμφωνιών –δηλαδή στη συμφωνία της Γενεύης– και έδωσαν τέλος στις παρατεταμένες διαμάχες στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι αναγκαίο να καταργηθεί ο προαναφερθείς κανονισμός. Παρόλο που δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί απόλυτη συναίνεση, επικροτώ αυτήν την περαιτέρω εξέλιξη προς την κατεύθυνση της οριστικής δέσμευσης της ΕΕ να συμπεριληφθεί το θέμα αυτό στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων και είμαι απόλυτα σύμφωνος με την κατάργηση του δασμολογίου που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2005.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Η παρούσα συμφωνία συνιστά ένα καλό παράδειγμα της δύναμης των πολυεθνικών και του ρόλου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ως βήματος διαλόγου που υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους. Επίσης, μας αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπει τον εαυτό της και ως μέσο στην υπηρεσία των συμφερόντων των διεθνικών μονοπωλίων. Με την παρούσα συμφωνία, οι αμερικανικές πολυεθνικές, οι οποίες σήμερα ελέγχουν ήδη περισσότερο από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μπανάνας –συμφέροντα τα οποία η Επιτροπή συμφωνεί ότι προσπαθούσε να «ηρεμήσει» με την εν λόγω συμφωνία–, θα δουν το μερίδιό τους στην αγορά τους να γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Οι εν λόγω πολυεθνικές είναι εκείνες που κατηγορούνται και καταγγέλλονται ότι παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, αρπάζοντας εδάφη από τους αυτόχθονες πληθυσμούς και προάγοντας συνθήκες εργασίας που μοιάζουν με σκλαβιά, με στόχο να προωθήσουν όλες περιβαλλοντικά μη αειφόρα μοντέλα εντατικής παραγωγής. Ως αποτέλεσμα, η συμφωνία –όπως παραδέχεται και η ίδια η εισηγήτρια– θα απειλήσει την επιβίωση χιλιάδων μικρών και μεσαίων παραγωγών, τόσο στις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού όσο και στις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι μικρομεσαίοι παραγωγοί, οι κοινωνικοί και εργασιακοί νόμοι και η διαφύλαξη του περιβάλλοντος συνεχίζουν να θυσιάζονται στον βωμό του ελεύθερου εμπορίου, το οποίο μεταμορφώνεται σε απλές κενολογίες στον επίσημο διάλογο και ποδοπατιέται με την καθημερινή πρακτική, όπως βλέπουμε για ακόμη μία φορά.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του παρόντος ψηφίσματος για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες. Αυτό είναι αναγκαίο, ως αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την έκφραση σύμφωνης γνώμης σχετικά με τη συμφωνία για το εμπόριο μπανάνας που συνάφθηκε στο πλαίσιο του ΠΟΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), γραπτώς.(FR) Είναι τρέλα το να ενδώσουμε στον εκβιασμό των πολυεθνικών και να επιστρέψουμε αναδρομικά τελωνειακούς δασμούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να έχει την αξιοπρέπεια να χρησιμοποιήσει τα εκατομμύρια που σπαταλά σε αυτήν την υπόθεση για να μετριάσει τα βάσανα των υπερπόντιων πληθυσμών, οι οποίοι θα είναι τα θύματα των συμφωνιών που συνάφθηκαν τη στιγμή ακριβώς που τους έπληξε η κρίση.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Δεν μπορώ παρά να επικροτήσω το τέλος μίας από τις πλέον πολύπλοκες από τεχνική άποψη, ευαίσθητες από πολιτική άποψη και σημαντικές από εμπορική άποψη νομικές διαφορές που τέθηκαν ποτέ υπόψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Έπειτα από την έγκριση αυτής της νέας συμφωνίας, θα πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου. Πρέπει να καταργηθεί, προκειμένου να συμμορφωθεί με τη συμφωνία για τη μείωση των δασμών, η οποία προϋποθέτει την περικοπή τους από το σημερινό επίπεδο των 176 ευρώ ανά τόνο στο επίπεδο των 114 ευρώ ανά τόνο έως τα τέλη του 2017.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (LV) Κρίνοντας από το ξέσπασμα «ενθουσιασμού» με τον οποίο οι βουλευτές του Κοινοβουλίου υποδέχθηκαν την ψηφοφορία για τη μείωση των δασμών στις μπανάνες που εισάγονται από τη Λατινική Αμερική, κατέστη σαφές ότι πολλοί συνάδελφοι βουλευτές αδυνατούν να αντιληφθούν πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε χρόνο, εγκρίνουμε έναν προϋπολογισμό που περιλαμβάνει κονδύλια για ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Εάν σήμερα μειώσουμε τους εισαγωγικούς δασμούς στις μπανάνες από τη Λατινική Αμερική, η παραγωγή αυτή θα γίνει περισσότερο ανταγωνιστική. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των μπανανών που καλλιεργούνται θα αυξηθεί και θα δημιουργηθούν επιπλέον θέσεις εργασίας, οι οποίες θα επιτρέψουν να μειωθεί η οικονομική βοήθεια προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει σημαντική εξοικονόμηση στα κονδύλια που δεσμεύονται για τις σχέσεις με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Εντούτοις, αυτό αποτελεί ήδη το επόμενο ζήτημα. Υποστήριξα την πρωτοβουλία αυτή εν γνώσει μου, χωρίς να χαίρομαι ιδιαίτερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Μετά το ρύζι, το σιτάρι και το καλαμπόκι, οι μπανάνες είναι η τέταρτη πιο σημαντική τροφική καλλιέργεια παγκοσμίως. Μόνο στην ΕΕ, πουλήθηκαν το 2008 5,4 τόνοι μπανάνας. Ωστόσο, η ΕΕ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Πέντε πολυεθνικές εταιρείες ελέγχουν το 80% του διεθνούς εμπορίου μπανάνας. Η διένεξη ανάμεσα στην ΕΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, η οποία κράτησε για δεκαετίες και η οποία είχε να κάνει με την προτιμησιακή μεταχείριση, από μέρους της ΕΕ, των μπανανών που εισάγονταν από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ) σε σύγκριση με τις μπανάνες που εισάγονταν από τη Λατινική Αμερική, έφτασε επιτέλους στο τέλος της με τη συμφωνία που συνάφθηκε τον Δεκέμβριο του 2009. Απείχα, διότι δεν είναι δυνατό να διασφαλίσουμε ότι έχουμε λάβει δεόντως υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης της κ. Balzani για την κατάργηση του κανονισμού του Συμβουλίου του 2005 σχετικά με τους δασμούς για τις μπανάνες από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Το ζήτημα αυτό συζητήθηκε επίσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ, καθώς ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής κατήγγειλαν τις διακρίσεις και τον παράνομο χαρακτήρα του κανονισμού για το κοινοτικό καθεστώς εισαγωγών, ο οποίος περιλάμβανε δασμούς για τις χώρες της Νότιας Αμερικής και παραχωρήσεις για τις χώρες ΑΚΕ. Θεώρησα καθήκον μου να ψηφίσω υπέρ της κατάργησης ενός κανονισμού που δεν έχει προκαλέσει τίποτε άλλο παρά διαφωνίες σε διεθνές επίπεδο και έχει αποσταθεροποιήσει την παραγωγή και το εμπορικό περιβάλλον των ενδιαφερόμενων χωρών. Η νέα συμφωνία θα καταστήσει την παγκόσμια αγορά μπανάνας περισσότερο προβλέψιμη και σταθερή.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης A7-0003/2011, όμως εγκρίνω την ιδέα να υποβληθεί μια εκτίμηση των επιπτώσεων για τις συνέπειες στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, καθώς η καλλιέργεια μπανάνας είναι ζωτικής σημασίας για την τοπική οικονομία σε πολλές από τις περιφέρειες αυτές. Καθώς ο κανονισμός που θεσπίζει το πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI) βρίσκεται επί του παρόντος υπό αναθεώρηση, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να τις προφυλάξει από τους αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες που προκαλεί η εν λόγω συμφωνία στις προαναφερθείσες περιφέρειες. Η συμφωνία της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, ο Ισημερινός, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Μεξικό, η Νικαράγουα, ο Παναμάς, το Περού και η Βενεζουέλα, οδήγησε στη μείωση των δασμών επί των εισαγωγών μπανάνας έως το 2017. Η ευρωπαϊκή εσωτερική νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί, με την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 για τους δασμούς στις μπανάνες. Το τελικό αποτέλεσμα της συμφωνίας, δηλαδή η σταδιακή ελευθέρωση του τομέα και το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στις εισαγωγές μπανάνας, θα έχει αναπόφευκτα αρνητικές συνέπειες για την ευρωπαϊκή εγχώρια παραγωγή μπανάνας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Οι μπανάνες είναι η τέταρτη πιο σημαντική καλλιέργεια παγκοσμίως, μετά το ρύζι, το σιτάρι και το καλαμπόκι, και συμβάλλουν σημαντικά στην επισιτιστική ασφάλεια. Εντούτοις, στις περισσότερες χώρες που παράγουν μπανάνες, η παραγωγή γίνεται αποκλειστικά για τις εγχώριες και, περιστασιακά, για τις περιφερειακές αγορές, με μόνο το 20% της παγκόσμιας παραγωγής να διατίθεται στο διεθνές εμπόριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχονται στην έκθεση, οι καταναλωτές της ΕΕ αγόρασαν περισσότερους από 5,4 τόνους μπανάνας το 2008. Η ΕΕ εισήγαγε περίπου το 90% των μπανανών που κατανάλωσε (72,5% από τη Λατινική Αμερική και 17% από τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ)). Ως εκ τούτου, είμαι πεπεισμένος για τη σημασία αυτής της συμφωνίας και επιβεβαιώνω την ψήφο μου υπέρ της συμφωνίας που συνάφθηκε.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Στις 31 Μαΐου 2010 υπογράφηκε η συμφωνία της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βραζιλία, την Κολομβία, την Κόστα Ρίκα, τον Ισημερινό, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, το Μεξικό, τη Νικαράγουα, τον Παναμά, το Περού και τη Βενεζουέλα, προβλέποντας τη σταδιακή μείωση των δασμών στις εισαγωγές μπανάνας από τις χώρες αυτές. Μια πρώτη μείωση, η οποία εφαρμόστηκε αναδρομικά από τις 15 Δεκεμβρίου 2009, την ημερομηνία μονογραφής της συμφωνίας, έριξε τον δασμό στα 148 ευρώ ανά τόνο. Οι συνακόλουθες μειώσεις θα εφαρμοστούν σε επτά ετήσιες δόσεις, με ενδεχόμενο πάγωμα έως και δύο ετών, εάν υπάρξει καθυστέρηση στη σύναψη συμφωνίας όσον αφορά τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τα γεωργικά προϊόντα στον Γύρο της Ντόχα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ο τελευταίος δασμός των 114 ευρώ ανά τόνο θα πρέπει να εφαρμοστεί έως την 1η Ιανουαρίου 2019 το αργότερο. Ως εκ τούτου, έπειτα από τη σύναψη της εν λόγω συμφωνίας, είναι πλέον αναγκαίο να καταργηθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2005, ο οποίος καθόριζε το κοινοτικό δασμολόγιο του πλέον ευνοούμενου κράτους για τις εισαγωγές μπανάνας στα 176 ευρώ ανά τόνο.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Η υπογραφή της διεθνούς συμφωνίας της Γενεύης για το εμπόριο μπανανών ανάμεσα στην ΕΕ και τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως η Βραζιλία, η Κολομβία, η Κόστα Ρίκα, ο Ισημερινός, η Γουατεμάλα, η Ονδούρα, το Μεξικό, η Νικαράγουα, ο Παναμάς, το Περού και η Βενεζουέλα, έχει ως στόχο να μειώσει σταδιακά τους τελωνειακούς δασμούς στις εισαγόμενες μπανάνες έως το 2017.

Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή εσωτερική νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί στους όρους της συμφωνίας. Αυτό σημαίνει κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1964/2005 για τους δασμούς στις μπανάνες, επί της οποίας ψηφίζουμε σήμερα. Οι όροι της συμφωνίας, με άλλα λόγια η σταδιακή ελευθέρωση του τομέα και το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς στις εισαγωγές μπανάνας, θα έχει αναπόφευκτα συνέπειες για την ευρωπαϊκή εσωτερική παραγωγή στον συγκεκριμένο τομέα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να υποβάλει επειγόντως εκτίμηση των επιπτώσεων όσον αφορά τις συνέπειες για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, όπως η Μαδέρα που είναι ο τόπος καταγωγής μου. Η παραγωγή μπανανών είναι αναγκαία για την οικονομία πολλών εξόχως απόκεντρων περιφερειών των οποίων το καθεστώς, που κατοχυρώνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας, απαιτεί κατά την άποψή μου την πραγματοποίηση μελλοντικών προσαρμογών στο πρόγραμμα ειδικών μέτρων λόγω του απομακρυσμένου και νησιωτικού χαρακτήρα ορισμένων περιφερειών (POSEI).

 
  
  

Έκθεση: Karl-Heinz Florenz (A7-0229/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Εγκρίνω την παρούσα έκθεση, διότι λαμβάνει υπόψη τη σημερινή ανάγκη για ολοκλήρωση και αύξηση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας της διάθεσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Παρά τα θετικά αριθμητικά στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία συλλέγεται περίπου το 85% αυτού του είδους αποβλήτων, έχει ωστόσο διαπιστωθεί ότι, εάν συγκρίνουμε την ποσότητα που συλλέγεται με την ποσότητα του εξοπλισμού αυτού που πωλείται στην αγορά, βλέπουμε ότι συλλέγεται το 65% του εξοπλισμού που πωλείται, ενώ ένα μεγάλο μέρος των στοιχείων αυτών δεν δηλώνεται στις αρχές ή δεν υφίσταται κατάλληλη επεξεργασία.

Επίσης, εγκρίνω την ιδέα ότι η εφαρμογή της οδηγίας μπορεί να αυξήσει το ποσοστό των αποβλήτων που υποβάλλεται σε επεξεργασία και δηλώνεται, ιδιαίτερα όσον αφορά το ποσοστό συλλογής, την ευθύνη για την επίτευξη του στόχου συλλογής και την ευθύνη των καταναλωτών. Η εφαρμογή της οδηγίας θα παράσχει σαφέστερους κανόνες για τα πρότυπα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης, καθώς και σαφέστερη πληροφόρηση για το κόστος που προκύπτει από τη συλλογή και την επεξεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Είτε μιλάμε με οικονομικούς είτε με περιβαλλοντικούς όρους, η επεξεργασία των αποβλήτων έχει καταστεί μείζονος σημασίας ζήτημα στην καταναλωτική μας κοινωνία. Σε αυτήν την περίοδο συνόδου, έχει σημαντική θέση η ανακύκλωση των αποβλήτων στην Ευρώπη: με την οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και το ψήφισμα για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Καμπανία εκφράζουμε την άποψή μας για ένα θέμα που είναι όχι μόνο τεχνικό αλλά και πολιτικό. Κανείς δεν θα εκπλαγεί αν ακούσει ότι κάθε χρόνο παράγουμε περισσότερα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα. Τα εν λόγω προϊόντα είναι, στην πραγματικότητα, όλα εκείνα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή (τηλέφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές και ούτω καθεξής). Εκτιμάται ότι, επί του παρόντος, ανακυκλώνεται μόνο το ένα τρίτο από τα εννέα εκατομμύρια τόνων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο. Στόχος της συγκεκριμένης οδηγίας είναι να αυξήσει το ποσοστό αυτό και να δώσει τέλος στη σπατάλη, το ζήτημα όμως είναι να καταστήσουμε πιο υπεύθυνους και τους παραγωγούς. Πράγματι, καλούμε τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι παραγωγοί θα πληρώσουν τον λογαριασμό για τη συλλογή και την επεξεργασία των προϊόντων που θα ανακυκλώνονται. Οι καταναλωτές, οι οποίοι συμβάλλουν ήδη σημαντικά στη διαχείριση των αποβλήτων, πρέπει σε αυτήν την προσπάθεια να λάβουν τη στήριξη και τη βοήθεια των λιανοπωλητών και των πωλητών.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), γραπτώς. (IT) Πιστεύω ότι η αποτελεσματική και καινοτόμος χρήση της ενέργειας, των υλικών και των πόρων αποτελεί βασικής σημασίας ζήτημα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Όπως επισημαίνει η σχετική έκθεση, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αντιπροσωπεύουν τη ροή αποβλήτων με τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στην ΕΕ. Η οδηγία για τα ΑΗΗΕ που ισχύει σήμερα απαιτεί από τα κράτη μέλη να συλλέγουν χωριστά τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και θέτει στόχους αξιοποίησης και ανακύκλωσης.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναθεώρησης της οδηγίας ήρθαν στο φως πολλά προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή. Συγκεκριμένα, προέκυψε το πρόβλημα της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας. Η εμπειρία με την οδηγία έχει αποκαλύψει μια τεράστια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη την ερμηνεύουν και την εφαρμόζουν. Δεν θα ήταν εφικτό να προτείνουμε έναν οριστικό κατάλογο προϊόντων, διότι η αγορά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων είναι μια αγορά που μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς, επομένως η οδηγία θα έπρεπε να αναθεωρείται συνεχώς και ποτέ δεν θα ήταν ενημερωμένη.

Ως εκ τούτου, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο όχι μόνο να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της καλύτερης εναρμόνισης της οδηγίας για τα ΑΗΗΕ, αλλά επίσης να μειώσουμε το διοικητικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα, χωρίς να ζημιώνουμε το επίπεδο της περιβαλλοντικής προστασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντιπροσωπεύουν τη ροή αποβλήτων με τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στην ΕΕ και, κατά συνέπεια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα φάσμα προκλήσεων. Σύμφωνα με την εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, ήδη συλλέγεται το 85% των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Μια σύγκριση της ποσότητας των αποβλήτων εξοπλισμού που συλλέγεται με τον αριθμό των συσκευών που έρχονται στην αγορά μάς δίνει τον αριθμό 65% ως ποσοστό των συσκευών που πωλούνται και στη συνέχεια συλλέγονται. Εντούτοις, οι ποσότητες αυτές δεν δηλώνονται στα επίσημα μητρώα και, στην πραγματικότητα, πολλά από τα σχετικά απόβλητα δεν υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία: μόνο το 33% των αποβλήτων εξοπλισμού δηλώνεται επίσημα, συλλέγεται και υφίσταται επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας. Ως εκ τούτου, η πρόκληση στην παρούσα αναθεώρηση είναι να αυξηθούν τα ποσοστά αυτά. Πρέπει να ξεκινήσουν προσπάθειες για την πρόληψη της παράνομης μεταφοράς, κυρίως σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι ευθύνη των κρατών μελών να φροντίζουν για την εφαρμογή της οδηγίας και, συγκεκριμένα, για την επιβολή και παρακολούθηση της εφαρμογής της. Μεγάλες ποσότητες αποβλήτων εξοπλισμού εξακολουθούν να μεταφέρονται παράνομα σε χώρες εκτός της ΕΕ. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ο εξοπλισμός αυτός δηλώνεται ως μεταχειρισμένος αλλά λειτουργικός και, επί τη βάσει αυτή, εξάγεται εκτός της Ένωσης. Ως εκ τούτου, με τη βοήθεια της οδηγίας πρέπει να εισαχθεί μια απλούστερη διάκριση ανάμεσα στα απόβλητα εξοπλισμού και τον μεταχειρισμένο εξοπλισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), γραπτώς. – (CS) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία εξετάζει ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα. Αφενός, είναι αλήθεια ότι θα υπάρξουν αναπόφευκτες συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία, εάν ο εξοπλισμός αυτός δεν υποβάλλεται σε σωστή επεξεργασία. Αφετέρου, εδώ εξετάζουμε το πρόβλημα της απώλειας πρώτων υλών, το οποίο είναι ένα από τα βασικά ζητήματα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, σήμερα ανακυκλώνεται το 85% των ηλεκτρονικών αποβλήτων, παρόλο που μόνο το 33% των αποβλήτων αυτών καταγράφεται επίσημα και αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της κοινοτικής οδηγίας, φυσικά. Δεν μπορώ να υποστηρίξω ανεπιφύλακτα την άποψη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία το κόστος που συνδέεται με τη συλλογή, την επεξεργασία, την εκμετάλλευση και τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να καταλογίζεται βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Αντιθέτως, είμαι της άποψης ότι οι παραγωγοί, οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές δεν θα πρέπει να πληρώνουν για τη συλλογή των αποβλήτων από τα νοικοκυριά και για τη μεταφορά στα σημεία συλλογής και ότι την ευθύνη γι’ αυτό θα πρέπει τώρα να έχουν άμεσα οι τοπικές αρχές. Ταυτόχρονα, δεν βλέπω καμία δυσκολία στο να έχουν οι παραγωγοί τη δυνατότητα, όταν πουλούν ένα νέο προϊόν σε έναν καταναλωτή, να υποδεικνύουν το κόστος συλλογής και ανακύκλωσης του προϊόντος. Θα το θεωρούσα επωφελές για τους καταναλωτές να ενημερώνονται για το κόστος αυτό, καθώς κάτι τέτοιο θα τους ενθαρρύνει να συμπεριφέρονται με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόληψη των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων αυτών είναι αναγκαίες για την αειφόρο παραγωγή και την κατανάλωση. Είναι ζωτικής σημασίας να μειώσουμε την ποσότητα των αποβλήτων προς διάθεση και να συμβάλουμε στην αποδοτική χρήση των πόρων. Ζητώ τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων των φορέων που δραστηριοποιούνται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δηλαδή των παραγωγών, των διανομέων και των καταναλωτών και, ειδικότερα, των φορέων εκείνων που δραστηριοποιούνται άμεσα στους τομείς της συλλογής και της επεξεργασίας των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή αποτελεί προϋπόθεση για να διασφαλισθεί η ειδική επεξεργασία και η ανακύκλωση των ΑΗΗΕ και είναι ανάγκη να επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Καλώ τους καταναλωτές να συμβάλουν ενεργά στην επιτυχία της εν λόγω συλλογής. Προς τον σκοπό αυτόν, θα πρέπει να δημιουργηθούν κατάλληλες εγκαταστάσεις για την επιστροφή των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένων και δημόσιων σημείων συλλογής, όπου τα ιδιωτικά νοικοκυριά θα πρέπει να μπορούν να επιστρέψουν τουλάχιστον δωρεάν τα απόβλητά τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jorgo Chatzimarkakis (ALDE), γραπτώς. (DE) Σε γενικές γραμμές, το γερμανικό Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την οδηγία για τη διάθεση των αποβλήτων. Εντούτοις, το θέμα των φωτοβολταϊκών μονάδων συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος ευνόητος λόγος για τον αποκλεισμό ολόκληρου του τομέα από τους κανονισμούς. Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα νομοθεσίας που διέπει τις ροές αποβλήτων. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές για ποιον λόγο εξαιρείται μια ολόκληρη βιομηχανία, η οποία αναμένεται να παραγάγει σημαντικές ροές αποβλήτων. Για τον λόγο αυτόν, ορισμένοι βουλευτές του FDP στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απείχαν από την ψηφοφορία επί της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Lara Comi (PPE), γραπτώς. (IT) Συμφωνώ απολύτως με τον στόχο της παρούσας οδηγίας και είμαι πεπεισμένη για την ανάγκη να διαχωρίζουμε τα απόβλητα, προκειμένου να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και να αυξήσουμε την ποσότητα που ανακυκλώνεται. Για να επιτύχουμε κάτι τέτοιο, απαιτούνται δύο αλλαγές: οι μεταχειρισμένες οικιακές συσκευές πρέπει να διατίθενται σωστά και είναι ανάγκη να βελτιωθεί η διαχείρισή τους. Η οδηγία εξετάζει και τα δύο αυτά ζητήματα, για λόγους με τους οποίους συμφωνώ απολύτως.

Εντούτοις, θεωρώ ότι οφείλω να επισημάνω ορισμένα κρίσιμης σημασίας μειονεκτήματα. Καταρχάς, οι στόχοι που έχουν τεθεί είναι υπερβολικά φιλόδοξοι και θα μπορούσαν να έχουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Θεωρώ επίσης ότι το κόστος διάθεσης θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε ένα ευρύτερο σύστημα κινήτρων και προστίμων και θα πρέπει επίσης να είναι ξεκάθαρο για όσους αναγκάζονται να επωμιστούν το κόστος αυτό. Πέρα από αυτό, προκύπτουν επίσης και κάποια πολύ σημαντικά σημεία. Πιστεύω, για παράδειγμα, ότι η ενημέρωση των καταναλωτών θα πρέπει να γίνεται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να μην αναπτύσσουν οι πολίτες κακές συνήθειες, εξαιτίας της έλλειψης πληροφόρησης. Δεδομένων των στόχων και της συνολικής δομής της οδηγίας, είμαι υπέρ της έγκρισής της.

Ωστόσο, είμαι βέβαιη ότι υπάρχει περιθώριο για την αλλαγή λεπτομερειών που θα μπορούσαν, κατά τη γνώμη μου, να βελτιωθούν και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο επιπρόσθετο βάρος που θα δημιουργήσει στους λιανοπωλητές η συλλογή μικρών συσκευών προς διάθεση. Η πραγματοποίηση τέτοιου είδους αλλαγών συνεπάγεται συμβιβασμούς ανάμεσα στην υγεία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του τρόπου ζωής μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Jurgen Creutzmann (ALDE), γραπτώς. (DE) Σε γενικές γραμμές, το γερμανικό Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την οδηγία για τη διάθεση των αποβλήτων. Εντούτοις, το θέμα των φωτοβολταϊκών μονάδων συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος ευνόητος λόγος για τον αποκλεισμό ολόκληρου του τομέα από τους κανονισμούς. Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα νομοθεσίας που διέπει τις ροές αποβλήτων. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές για ποιον λόγο εξαιρείται μια ολόκληρη βιομηχανία, η οποία αναμένεται να παραγάγει σημαντικές ροές αποβλήτων. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), γραπτώς. (RO) Πιστεύω ότι και οι παραγωγοί πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο σε κοινοτικό επίπεδο στη διαδικασία αξιοποίησης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η αξιοποίηση των ΑΗΗΕ προσφέρει μια σημαντική πηγή δευτερογενών πρώτων υλών, πράγμα που αποτελεί έναν λόγο για τον οποίο οι παραγωγοί θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να συμμετέχουν όσο περισσότερο γίνεται στη διαδικασία αυτή. Η υπεύθυνη προσέγγιση από μέρους των παραγωγών καλλιεργεί την καινοτομία και βοηθά να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους, δύο στόχοι που είναι σύμφωνοι με τη στρατηγική για την ΕΕ του 2020.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), γραπτώς. (RO) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι θεωρώ ότι η διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων πρέπει να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική, δεδομένης της σημερινής ανισορροπίας στον τομέα αυτόν και των ολοένα και πιο γρήγορων ρυθμών αύξησης των εν λόγω αποβλήτων. Η τροποποίηση της συγκεκριμένης οδηγίας θα βοηθήσει να βελτιωθούν τα ποσοστά συλλογής και η νομοθεσία για την παράνομη εξαγωγή, καθώς και να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη κατανομή των ευθυνών που σχετίζονται με τη διαχείριση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων. Επιπλέον, σε σύγκριση με τα περιβαλλοντικά οφέλη, η τροποποίηση αυτή θα έχει επίσης θετικές κοινωνικοοικονομικές συνέπειες ως προς τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον τομέα για τη συλλογή, την επεξεργασία και την ανακύκλωση του μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διότι υποβάλλει προτάσεις που αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση των διοικητικών τελών και στην ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, μέσω της πρόληψης ή της μείωσης των αρνητικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, με οφέλη για την κοινωνία.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχουν αυξηθεί σε εκθετικό βαθμό σε ολόκληρη την ΕΕ και σήμερα η επεξεργασία και η ανακύκλωσή τους συνιστούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πέρα από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, τα οποία αποτελούν από μόνα τους εστία προβληματισμού, η μη επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών οδηγεί σε έλλειψη αποδοτικότητας και επιπρόσθετο κόστος για το σύστημα παραγωγής, θέματα που θα μπορούσαν να επιλυθούν μέσω της καλύτερης χρήσης των υλικών που αποτελούν τον εν λόγω εξοπλισμό.

Τώρα που είμαστε περισσότερο κατατοπισμένοι για τα προϊόντα τα οποία καλύπτει η οδηγία, θέλω να χρησιμοποιεί η ΕΕ με ολοένα και πιο αποτελεσματικό τρόπο τους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και τον εξοπλισμό και να τους επαναχρησιμοποιεί με περιβαλλοντικά ασφαλή και κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι απολύτως επιτακτικό να θεσπίσουμε σαφείς κανόνες και στόχους για τη διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), προκειμένου να εδραιώσουμε με βιώσιμο τρόπο την εσωτερική αγορά και να βελτιώσουμε την περιβαλλοντική ποιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και να αξιοποιήσουμε τις στρατηγικές πρώτες ύλες. Πρέπει πραγματικά να γνωρίζουμε πώς θα κάνουμε καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τη γνωστή σπανιότητα των πρώτων υλών, και να αποτιμήσουμε τον πλούτο ή την προστιθέμενη αξία που αντιπροσωπεύουν τα απόβλητα για την οικονομία μας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανακολουθίες στο πλαίσιο της ΕΕ σε σχέση με τη συλλογή των ΑΗΗΕ –από 16 κιλά ανά άτομο τον χρόνο έως ένα κιλό μόνο–, θα ήθελα να επισημάνω την ανάγκη να διασφαλίσουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια από πλευράς εναρμόνισης, με το ελάχιστο όριο των τεσσάρων κιλών ανά άτομο έως το 2012 να θεωρείται απολύτως λογικό. Σε μια ανεπτυγμένη Ευρώπη, είναι σημαντικό να επιτύχουμε τον στόχο της συλλογής του 85% του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έως το 2016 (σύμφωνα με το σχέδιο τροπολογίας που κατέθεσα στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και το οποίο εγκρίθηκε) και της ανακύκλωσης μεταξύ 50% και 75% του εν λόγω εξοπλισμού. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω την πρόταση που κατέθεσα, και η οποία εγκρίθηκε στην επιτροπή, να υποβάλλουν κάθε χρόνο τα κράτη μέλη στοιχεία όσον αφορά τον όγκο των ΑΗΗΕ που παράγονται.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι ροές αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυξάνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα αυτή, προτείνεται μια τροπολογία επί της οδηγίας του 2002, η οποία ισχύει μέχρι και σήμερα. Η συλλογή και η επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού είναι σημαντικές και απαραίτητες, έχοντας υπόψη όχι μόνο τις ενδεχόμενες συνέπειες των αποβλήτων αυτών στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, αλλά και την απώλεια δευτερογενών πρώτων υλών εάν δεν πραγματοποιούνται οι διαδικασίες αυτές, πράγμα που αποτελεί σοβαρό πρόβλημα. Περίπου το 85% των παραγόμενων αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συλλέγεται ήδη στην ΕΕ. Εντούτοις, υπάρχουν παράνομες μεταφορές των αποβλήτων αυτών εκτός της ΕΕ, οι οποίες ενισχύουν τον σημαντικό ρόλο των κρατών μελών στην παρακολούθηση και επιτήρηση της συλλογής και επεξεργασίας.

Η προτεινόμενη οδηγία προβλέπει διάφορες πιθανές προσεγγίσεις για τα κράτη μέλη: από τον περιορισμό του αριθμού των εταιρειών που είναι εξουσιοδοτημένες να συλλέγουν απόβλητα εξοπλισμού, μέσω της αύξησης του αριθμού των σημείων συλλογής, έως τον εξαναγκασμό των παραγωγών να δημιουργήσουν συστήματα κινήτρων, προκειμένου να τους επιστρέφουν οι καταναλωτές απόβλητα εξοπλισμού. Εν πάση περιπτώσει, στόχος είναι να γίνεται περισσότερη ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση. Ως εκ τούτου, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Gierek (S&D), γραπτώς.(PL) Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα ανακυκλώνονται με εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Τα ηλεκτρικά απόβλητα αποσυναρμολογούνται και στη συνέχεια ανακυκλώνονται, ενώ τα ηλεκτρονικά απόβλητα, έπειτα από την αρχική αποσυναρμολόγηση, συνήθως υποβάλλονται σε χημική επεξεργασία. Αυτές οι δύο ομάδες διαφέρουν σημαντικά σε βάρος, πράγμα που σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά απόβλητα καθιστούν τα ποσοστά συλλογής υψηλότερα, ενώ τα ηλεκτρονικά απόβλητα, τα οποία είναι πλούσια σε χρυσό, ασήμι και σπάνιες γαίες, συχνά καταλήγουν σε χώρους διάθεσης απορριμμάτων. Η πρόοδος στον τομέα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνεπάγεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, μείωση του βάρους των επιμέρους συσκευών ως αποτέλεσμα της σμίκρυνσης και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Μέρος των καινοτόμων δραστηριοτήτων μας θα πρέπει να προσανατολίζεται προς τους στόχους αυτούς και θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και σχεδιασμό για τη διευκόλυνση της αξιοποίησης.

Δυστυχώς, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν δίνουν κίνητρο στην καινοτομία και οι ροές αποβλήτων αυξάνονται με τρομακτικούς ρυθμούς. Προκειμένου να επιτευχθεί η συγκεκριμένη πρόταση, θα πρέπει να επιβληθεί στον παραγωγό ή τον εισαγωγέα ένας κατάλληλος φόρος, όταν ένα προϊόν διατίθεται στην αγορά. Οι πόροι που θα αποκτηθούν με τον τρόπο αυτόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδίδονται στην βασιζόμενη στην αγορά αξιοποίηση των δευτερογενών υλικών που προέρχονται από απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Η παρούσα οδηγία μεταβιβάζει στα κράτη μέλη τη διοικητική αναγκαιότητα της οργάνωσης της συλλογής και της επακόλουθης επεξεργασίας των πολύ διαφορετικών και σύνθετων τεχνικών συσκευών, που είναι επίσης πολύ δύσκολο να ανακυκλωθούν. Τα εν λόγω προϊόντα φθάνουν στις αγορές των χωρών αυτών και θα πρέπει να υπόκεινται στη νομοθεσία της εγχώριας αγοράς. Δυστυχώς, το γεγονός ότι οι μηχανισμοί της αγοράς δεν χρησιμοποιούνται επαρκώς στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων προϊόντων σημαίνει ότι το σχέδιο ψηφίσματος απαιτεί περαιτέρω επεξεργασία. Ως εκ τούτου, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της οδηγίας, διότι υφίσταται οπωσδήποτε η ανάγκη επιστροφής και ανακύκλωσης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εντούτοις, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν ορίζει ότι το σύνολο του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων και των μικρών συσκευών περιποίησης σώματος, όπως ο ξυριστικός εξοπλισμός και οι οδοντόβουρτσες, θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ενώ εξαιρεί τις φωτοβολταϊκές μονάδες.

Παρόλο που θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ηλιακή ενέργεια, οι φωτοβολταϊκές μονάδες περιέχουν ύλες οι οποίες είναι τουλάχιστον εξίσου επιζήμιες για το περιβάλλον όσο και οι ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες.

 
  
MPphoto
 
 

  Françoise Grossetête (PPE), γραπτώς.(FR) Η κοινή γνώμη έχει το δικαίωμα να γνωρίζει αν το κόστος ενός νέου προϊόντος περιλαμβάνει και το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσής του, μέσω της κατάλληλης σήμανσης. Λυπούμαι διότι το μέτρο αυτό δεν εγκρίθηκε σήμερα από το Κοινοβούλιο και θα αγωνιστώ, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η ορατή οικολογική συμβολή στα κράτη μέλη όπου εφαρμόζεται.

Μόνο το ένα τρίτο των εννέα εκατομμυρίων τόνων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων που παράγονται κάθε χρόνο στην Ευρώπη συλλέγεται και υποβάλλεται στις κατάλληλες διαδικασίες επεξεργασίας. Είναι κατεπείγουσας σημασίας να προωθήσουμε την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την αξιοποίηση όλων αυτών των αποβλήτων.

Επίσης, τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι διανομείς θα δημιουργήσουν τα κατάλληλα συστήματα συλλογής και ενημέρωσης για ορισμένα συνηθισμένα είδη αποβλήτων, όπως τα μεταχειρισμένα κινητά τηλέφωνα, εκ των οποίων λίγα είναι εκείνα που αξιοποιούνται σήμερα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Πρέπει να θεσπίσουμε ένα φιλόδοξο σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, το οποίο θα περιλαμβάνει ταυτόχρονα τις δημόσιες αρχές, τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές, και πρέπει να θυμίσουμε σε όλους τις ευθύνες τους. Προφανώς, προκειμένου να επιτύχουμε κάτι τέτοιο με τους καλύτερους δυνατούς όρους, θα πρέπει να μειωθεί το διοικητικό βάρος που φέρουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Υποστηρίζω συγκεκριμένα τους αυστηρούς κανόνες που εισήχθησαν για την πρόληψη της παράνομης μεταφοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες των εν δυνάμει επικίνδυνων αποβλήτων. Εναπόκειται τώρα στο Συμβούλιο να κάνει την επόμενη κίνηση, το οποίο φαίνεται να δυσκολεύεται να συμφωνήσει με τους στόχους που έχουμε θέσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Nadja Hirsch (ALDE), γραπτώς. (DE) Σε γενικές γραμμές, το γερμανικό Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την οδηγία για τη διάθεση των αποβλήτων. Εντούτοις, το θέμα των φωτοβολταϊκών μονάδων συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος ευνόητος λόγος για τον αποκλεισμό ολόκληρου του τομέα από τους κανονισμούς. Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα νομοθεσίας που διέπει τις ροές αποβλήτων. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές για ποιον λόγο εξαιρείται μια ολόκληρη βιομηχανία, η οποία αναμένεται να παραγάγει σημαντικές ροές αποβλήτων. Για τον λόγο αυτόν, ορισμένοι βουλευτές του FDP στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απείχαν από την ψηφοφορία επί της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς. (LT) Συμφώνησα με την παρούσα πρόταση, διότι τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντιπροσωπεύουν τη ροή αποβλήτων με τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης. Αφενός, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία εάν ο εν λόγω εξοπλισμός δεν υποβάλλεται στις κατάλληλες διαδικασίες επεξεργασίας και διάθεσης και, αφετέρου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα απώλειας πρώτων υλών. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η αποτελεσματική και καινοτόμος χρήση της ενέργειας, των υλικών και των πόρων αποτελεί καίριο ζήτημα. Η επιτάχυνση της συλλογής και της σωστής επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, σύμφωνα με την οδηγία, συνιστά κατά συνέπεια μείζονα πρόκληση και αναγκαιότητα. Πρέπει να εξετάσουμε και να προωθήσουμε την κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διότι τα αποφασιστικά μέτρα βοηθούν στην προώθηση μιας ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης, χωρίς να ζημιώνουμε το περιβάλλον, καθώς και σε έναν καθαρό και υγιή περιβάλλοντα χώρο για τους πολίτες μας. Συμφωνώ με την άποψη ότι στη δημιουργία του καθαρού και υγιούς περιβάλλοντα χώρου πρέπει να συμβάλουν όχι μόνο οι κατασκευαστές και τα κράτη μέλη αλλά και εμείς οι ίδιοι οι καταναλωτές, και πρέπει να επωμιστούμε ένα σημαντικό μερίδιο της ευθύνης, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ενδεδειγμένη διάθεση των αποβλήτων εξοπλισμού. Πάρα πολλές συσκευές είτε μένουν ξεχασμένες και αχρησιμοποίητες στα συρτάρια και τα ντουλάπια είτε καταλήγουν, παράνομα, στους κάδους οικιακών απορριμμάτων. Τα κράτη μέλη πρέπει να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να επιτύχουν τα φιλόδοξα ποσοστά συλλογής, αν και οι στόχοι που περιγράφονται δεν θα είναι εύκολο να επιτευχθούν. Το έργο αυτό είναι δυνατό να έρθει εις πέρας, πράγμα που καθίσταται σαφές από τα ποσοστά τα οποία έχουν ήδη επιτευχθεί σε ορισμένες χώρες. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο κατανάλωσης στο μέλλον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πιο υπεύθυνο τρόπο το φυσικό κεφάλαιο που εξακολουθεί να υπάρχει και να μην το σπαταλάμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Holger Krahmer (ALDE), γραπτώς. (DE) Σε γενικές γραμμές, το γερμανικό Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την οδηγία για τη διάθεση των αποβλήτων. Εντούτοις, το θέμα των φωτοβολταϊκών μονάδων συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος ευνόητος λόγος για τον αποκλεισμό ολόκληρου του τομέα από τους κανονισμούς. Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα νομοθεσίας που διέπει τις ροές αποβλήτων. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές για ποιον λόγο εξαιρείται μια ολόκληρη βιομηχανία, η οποία αναμένεται να παραγάγει σημαντικές ροές αποβλήτων. Για τον λόγο αυτόν, ορισμένοι βουλευτές του FDP στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απείχαν από την ψηφοφορία επί της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η πρόταση οδηγίας που τέθηκε σήμερα σε ψηφοφορία έχει να κάνει με την τροποποίηση της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία απαιτεί να συλλέγουν τα κράτη μέλη ξεχωριστά τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η οποία θέτει στόχους αξιοποίησης και ανακύκλωσης, μεταξύ άλλων και την επίτευξη ενός ποσοστού συλλογής των ΑΗΗΕ της τάξης του 65% έως το 2016. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η αποτελεσματική και καινοτόμος χρήση της ενέργειας, των υλικών και των πόρων αποτελεί καίριο ζήτημα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Επιπλέον, πρόκειται για μια ευθύνη που ισχύει για όλους τους παράγοντες της αγοράς, από τις δημόσιες αρχές έως τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Αναμφισβήτητα, οι παραγωγοί διαδραματίζουν βασικής σημασίας ρόλο, σύμφωνα με την αρχή της ευθύνης του παραγωγού, όμως και οι καταναλωτές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διασφαλίσουν την ενδεδειγμένη διάθεση του εξοπλισμού. Επίσης, θεωρώ ότι, πέρα από τη δέσμευση να τηρήσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, είναι ζωτικής σημασίας να μην θέσουμε βαρείς διοικητικούς όρους ή υπέρμετρα επαχθείς υποχρεώσεις στους παραγωγούς, τους διανομείς και τους λιανοπωλητές.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Θεωρώ ότι θα πρέπει να απαιτήσουμε αυστηρότερα πρότυπα για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επί του παρόντος, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο γενικώς, υπάρχει ένα πρόβλημα με την οργάνωση της ανακύκλωσης των αποβλήτων εξοπλισμού. Η συλλογή και μεταφορά των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστά, προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βέλτιστη επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και μείωση των επικίνδυνων ουσιών, οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές από τη σκοπιά των πολιτών. Είναι θετικό το ότι εξετάζουμε το ζήτημα αυτό, διότι έχει τεθεί πολλές φορές στις περιφέρειές μας, καθώς και σε επίπεδο τοπικών αρχών. Είναι σημαντικό να συζητήσουμε για την παρακολούθηση του προβλήματος, επομένως υποστήριξα την έκθεση Florenz.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Cornelis van Baalen, Toine Manders και Jan Mulder (ALDE), γραπτώς.(NL) Η αντιπροσωπεία του ολλανδικού Λαϊκού Κόμματος για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταψήφισε σήμερα μια σειρά τροπολογιών επί της έκθεσης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Είμαστε ενάντια στα μέτρα που επιβάλλουν υποχρεώσεις στα μικρά καταστήματα για τη συλλογή, χωρίς περιορισμό, μικρών συσκευών, χωρίς να απαιτείται από τον καταναλωτή να αγοράζει ως αντάλλαγμα κάποια μικρή, παρόμοια συσκευή. Το VVD είναι της άποψης ότι θα μπορούσαμε, και θα έπρεπε, να εκμεταλλευθούμε καλύτερα τις σημερινές δυνατότητες συλλογής, αντί να επιβάλλουμε νέες, ανεφάρμοστες και ουτοπικές υποχρεώσεις.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Επικροτώ την παρούσα έκθεση, η οποία εισάγει νέους στόχους, προκειμένου να σταματήσει η διαρροή στο περιβάλλον τοξικών χημικών που προέρχονται από απορριφθέντα ηλεκτρικά αντικείμενα.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Ψήφισα υπέρ της έκθεσης σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία έχει ως στόχο να βελτιώσει το κείμενο που ισχύει σήμερα. Είναι σημαντικό να καθιερώσουμε τα πλέον αποτελεσματικά κριτήρια, δεδομένου του αυξανόμενου αριθμού των συσκευών αυτών που παράγονται, καθώς και των επιπτώσεών τους στην υγεία και το περιβάλλον, όταν δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ζητούμε την κατάρτιση νέων στόχων για τη συλλογή, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, μέρος των οποίων παρουσιάζει ενδιαφέρον, εξαιτίας του ανακτήσιμου περιεχομένου τους σε πρώτες ύλες. Συνεπώς, τα απόβλητα αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να μην εξάγονται στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς βρίσκονται συχνά σε επικίνδυνη κατάσταση. Με περισσότερες επιθεωρήσεις, ελπίζουμε να περιοριστεί ο όγκος των ηλεκτρονικών αποβλήτων που δηλώνεται ψευδώς ως «επαναχρησιμοποιήσιμος».

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η οικονομική ανάπτυξη και οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχουν οδηγήσει στο μείζον πρόβλημα του πώς θα αντιμετωπίσουμε τα απόβλητα που προκύπτουν. Η κατάσταση συνεπάγεται διάφορα είδη προβλημάτων, κυρίως σε σχέση με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την οικονομία, τα οποία σήμερα επιδεινώνονται από την κρίση που βιώνουμε σε ολόκληρο τον κόσμο, πράγμα που αντικατοπτρίζεται στο κόστος επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρούμε τρόπους επεξεργασίας των αποβλήτων που να μην επηρεάζουν και την απαραίτητη βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομιών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ του παρόντος νομοθετικού ψηφίσματος για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (αναδιατύπωση), διότι είμαι υπέρ της εφαρμογής μέτρων, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στη βιωσιμότητα της παραγωγής και της κατανάλωσης του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Αν και, ως έναν βαθμό, το μέτρο αυτό δεν κάνει τίποτε άλλο από το να συγκαλύπτει τα προβλήματα που προκαλούνται από τις δυσανάλογες παραμέτρους κατανάλωσης οι οποίες στηρίζουν το καταστροφικό καπιταλιστικό μοντέλο παραγωγής καθώς και από τη διαρκή παραγωγή που βασίζεται στη δημιουργία ψεύτικων αναγκών, πιστεύω ότι η προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της αξιοποίησης των αποβλήτων αυτών είναι ένα θετικό μέτρο. Επίσης, συμφωνώ με το κείμενο ως προς το ότι πρέπει να αποτρέψουμε τη δημιουργία αποβλήτων και να ανακτήσουμε στρατηγικές πρώτες ύλες. Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος, πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να επιμείνουμε στη θέσπιση κανόνων για την ποιότητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: θα πρέπει να απαγορεύσουμε τις τεχνικές παραγωγής που βασίζονται στη σχεδιασμένη αχρήστευση και να προωθήσουμε την επιδιόρθωση αυτού του τύπου προϊόντων.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Η ποσότητα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυξάνεται σταθερά κάθε χρόνο. Τίθενται, συνεπώς, πολλά ζητήματα σε σχέση με την υγεία και το περιβάλλον, όταν τα απόβλητα γίνονται αντικείμενο κακής διάθεσης ή επανεπεξεργασίας. Όλες αυτές οι συσκευές –οι υπολογιστές, οι τηλεοράσεις, τα κινητά τηλέφωνα και οι οικιακές συσκευές– συντελούν επίσης στη σπατάλη των κατά καιρούς σπάνιων πρώτων υλών. Σήμερα, μόνο το ένα τρίτο των αποβλήτων αυτών συλλέγεται και υποβάλλεται σε κατάλληλη επεξεργασία. Κατά συνέπεια, πρέπει να αυξήσουμε την ποσότητα αυτή.

Το προτεινόμενο κείμενο μάς επιτρέπει να εξετάσουμε πολλές πτυχές, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την ενδεδειγμένη διάθεση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, είτε σε σχέση με το ποσοστό συλλογής (85% των αποβλήτων που συλλέγονται), τον στόχο συλλογής, την ανάθεση ευθυνών στους καταναλωτές και τον τύπο του εξοπλισμού, είτε σε σχέση με τα πρότυπα συλλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης. Είναι εξίσου σημαντικό να εμποδίσουμε την παράνομη μεταφορά εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, συγκεκριμένα, στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η αύξηση του αριθμού των σημείων συλλογής θα πρέπει να δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα να προβαίνουν στην ευκολότερη διάθεση των αποβλήτων τους. Πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ, διότι είναι προφανές ότι η ποσότητα των αποβλήτων που προέρχονται από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό αυξάνεται συνεχώς. Προκειμένου να μην σπαταλήσουμε κοινοτικούς πόρους, είναι ανάγκη να προτείνουμε στις χώρες που προμηθεύουν την ΕΕ με ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είτε να πληρώνουν ένα ειδικό τέλος για τη χρήση τη στιγμή της πώλησης μιας συσκευής είτε να αναλάβουν την υποχρέωση να δέχονται την επιστροφή παλαιών συσκευών που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει στη σημαντική εναρμόνιση της διαδικασίας επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης και παράδοσης των συσκευών και θα μας επιτρέψει να μην επανέλθουμε στο μέλλον στο ζήτημα αυτό.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η ποσότητα των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αυξάνεται διαρκώς. Για περιβαλλοντικούς λόγους, είναι αναγκαία η ενδεδειγμένη διάθεση αυτού του τύπου αποβλήτων, διότι συχνά περιέχουν μεγάλες ποσότητες τοξικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων και βαρέων μετάλλων, όπως υδράργυρο, μόλυβδο και κάδμιο, καθώς και χλωροφθορανθράκων. Προκειμένου να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση για το θέμα αυτό μεταξύ των κρατών μελών, της επιχειρηματικής κοινότητας και των επιμέρους καταναλωτών, η ΕΕ έχει καθορίσει στόχους συλλογής, τους οποίους η νέα οδηγία έχει ως στόχο να τροποποιήσει. Δεν ψήφισα υπέρ της έκθεσης, διότι, κατά την άποψή μου, αποτελεί υπέρμετρη παρέμβαση στις αρμοδιότητες των επιμέρους χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), γραπτώς. (IT) Σκοπός της έκθεσης σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ήταν να ενθαρρύνει τη χωριστή συλλογή, αξιοποίηση και ανακύκλωση αυτού του είδους αποβλήτων. Συνεπώς, θα ήθελα θεωρητικά να υποστηρίξω την προσέγγιση αυτή. Εντούτοις, έχουν προστεθεί στην έκθεση πολλές τροπολογίες που είναι ιδιαίτερα επαχθείς για τους μικρούς καταστηματάρχες, οι οποίοι αναγκάζονται να επωμιστούν περαιτέρω γραφειοκρατικό κόστος και όρους που θα είναι δύσκολο να τους αντέξουν. Για τον λόγο αυτόν, αποφάσισα να καταψηφίσω την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας οδηγίας, διότι πιστεύω ότι η διάθεση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνιστά ακόμη μία πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Δυστυχώς, επί του παρόντος η χώρα μου, η Λιθουανία, βρίσκεται αρκετά πίσω από τον κοινοτικό μέσο όρο σε σχέση με τη διάθεση των ΑΗΗΕ. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνιστούν μια εξαιρετική πηγή πολύτιμων μετάλλων και άλλων πόρων που εισάγονται στην ΕΕ. Εάν γινόταν η ενδεδειγμένη διάθεση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση όλων αυτών των αποβλήτων, θα εξοικονομούσαμε πολλά χρήματα από την αγορά πρώτων υλών. Η έναρξη ισχύος της νέας οδηγίας, η οποία θα πρέπει να μας παράσχει ένα καλύτερο σύστημα συλλογής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, θέλει ακόμη χρόνο για να πραγματοποιηθεί, ελπίζω όμως ότι όχι μόνο θα προσφέρει νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, αλλά και θα μειώσει την ταλαιπωρία των τελικών καταναλωτών.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Σήμερα, ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός αντιπροσωπεύει μια τεράστια κατηγορία καταναλωτικών προϊόντων και αντιστοιχεί, κατά συνέπεια, σε μια εξίσου τεράστια ποσότητα αποβλήτων, με σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών εξαιτίας της φύσης των αποβλήτων αυτών. Η έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχει ως στόχο να ρυθμίσει σε κοινοτικό επίπεδο τη συλλογή, επεξεργασία και ανακύκλωση αυτού του είδους αποβλήτων εξοπλισμού και να καθορίσει ποσότητες και ποσοστά. Ως εκ τούτου, υποστήριξα την έκθεση του κ. Florenz, η οποία ζητά από τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν χωριστή συλλογή τουλάχιστον τεσσάρων κιλών ηλεκτρικών αποβλήτων ανά κάτοικο ετησίως, καθώς και να επιτύχουν έναν στόχο της τάξης του 65% σε σχέση με την επιλεκτική συλλογή έως το 2016 και ενός ελάχιστου στόχου της τάξης του 5% σε σχέση με την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, προκειμένου να αποφευχθεί κυρίως η σπατάλη των πρώτων υλών.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Συμμερίζομαι τους προβληματισμούς των κρατών μελών σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής. Δεν έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οι ΜΜΕ θα έχουν να αντιμετωπίσουν τεράστια προβλήματα κατά την εφαρμογή των εν λόγω κανονισμών.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Επί του παρόντος, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αντιπροσωπεύουν τη ροή αποβλήτων με τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συνεπάγεται πολλά άλλα ζητήματα που απαιτούν μια αποτελεσματική λύση. Καταρχάς, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις από τη μη ενδεδειγμένη ανακύκλωση του εξοπλισμού αυτού στην προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Μια άλλη πρόκληση είναι η μείωση του επιπέδου απώλειας υλικών –η ανάκτησή τους σημαίνει ότι η βιομηχανία θα αποκτήσει και πάλι πολύτιμες δευτερογενείς ύλες– και η ανάγκη εντατικοποίησης της συλλογής και της κατάλληλης επεξεργασίας των αποβλήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σήμερα συλλέγεται περίπου το 85% των ηλεκτρονικών αποβλήτων. Αν και περίπου το 65% του εξοπλισμού που πωλείται συλλέγεται στη συνέχεια, μόλις λίγο περισσότερο από το 30% του μεταχειρισμένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποβάλλεται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να μην συμφωνήσουμε με τον εισηγητή ως προς το ότι τα κράτη μέλη είναι εκείνα που ευθύνονται για τη σωστή εφαρμογή της οδηγίας και για την καθιέρωση αποτελεσματικών διαδικασιών ελέγχου για την αποθήκευση και επεξεργασία των αποβλήτων εξοπλισμού. Εναπόκειται προφανώς στα κράτη μέλη, τους παραγωγούς νέου εξοπλισμού και στους καταναλωτές να προσπαθήσουν να επιτύχουν υψηλότερα ποσοστά συλλογής με κάθε δυνατό τρόπο.

Ψήφισα υπέρ της έγκρισης της έκθεσης, η οποία αποσκοπεί να αυξήσει τα ποσοστά χωριστής συλλογής, να μειώσει των απώλεια αποβλήτων εξοπλισμού και να αποτρέψει την παράνομη μεταφορά, καθώς και να διασφαλίσει την υψηλής ποιότητας ενδεδειγμένη επεξεργασία αυτού του είδους αποβλήτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (LT) Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού αποτελούν το είδος αποβλήτων με τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στους αυξανόμενους ρυθμούς ζωής, στις τεχνολογίες που αναπτύσσονται ολοένα και γρηγορότερα και στην επιθυμία να έχει κανείς τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό. Βαδίζοντας σε αυτήν την πορεία, αντιμετωπίζουμε δύο σημαντικά προβλήματα – τους πόρους και τα απόβλητα. Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης, διότι συμφωνώ με τον στόχο της συλλογής του υψηλότερου δυνατού ποσοστού μεταχειρισμένου εξοπλισμού, καθώς και της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησής του. Μόνο τότε θα μπορέσουμε να μειώσουμε την ανάγκη για πόρους, καθώς και την ποσότητα των αντικειμένων που πηγαίνουν στους χώρους υγειονομικής ταφής. Πιστεύω ότι οι στόχοι που περιγράφονται μπορούν να επιτευχθούν, όμως αυτό δεν θα είναι εύκολο. Τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες. Δυστυχώς, δεν διαθέτουμε έναν εφεδρικό πλανήτη. Εάν θέλουμε να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο κατανάλωσης στο μέλλον, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με πιο υπεύθυνο τρόπο το φυσικό κεφάλαιο που εξακολουθεί να υπάρχει και να μην το σπαταλάμε.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα σήμερα την έκθεση του ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αποβλήτων η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, καθώς το 2010 εντοπίστηκαν πάνω από 150.000 τόνοι ηλεκτρονικών αποβλήτων. Βασική επιδίωξη είναι η νόμιμη επεξεργασία υψηλού επιπέδου, (καθώς σήμερα μόνο το ένα τρίτο των ηλεκτρονικών αποβλήτων της ΕΕ υφίσταται νόμιμη συλλογή και επεξεργασία), η ορθή συλλογή, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των πολύτιμων ουσιών που περιέχονται στα απόβλητα καθώς και η αποτροπή της παράνομης μεταφοράς αποβλήτων, υποχρέωση η οποία βαρύνει πρωτίστως τα κράτη μέλη. Η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων, κατασκευαστών, καταναλωτών και δημοσίων αρχών, και η παροχή κινήτρων για να προβαίνουν όλοι σε ορθή και ενδεδειγμένη διάθεση των αποβλήτων αυτού του είδους αποτελούν το σημείο κλειδί της όλης προσπάθειας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ, έχοντας υπόψη ότι η συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν περιλαμβάνει καμία ουσιαστική τροποποίηση, πέρα από εκείνες που προσδιορίζονται ως τέτοιες, και, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης με αυτές τις ουσιαστικές τροποποιήσεις, ότι η πρόταση περιέχει μια ξεκάθαρη κωδικοποίηση του υφιστάμενου κειμένου, χωρίς καμία αλλαγή επί της ουσίας του. Τάσσομαι με το Κοινοβούλιο το οποίο κάλεσε την Επιτροπή να αναπέμψει το ζήτημα στο Κοινοβούλιο, εάν προτίθεται να τροποποιήσει την πρόταση σημαντικά ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο.

 
  
MPphoto
 
 

  Aldo Patriciello (PPE), γραπτώς. (IT) Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αντιπροσωπεύουν τη ροή αποβλήτων με τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στην ΕΕ και, κατά συνέπεια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα φάσμα προκλήσεων.

Αφενός, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία, εάν ο εν λόγω εξοπλισμός δεν υποβάλλεται στις κατάλληλες διαδικασίες επεξεργασίας και διάθεσης και, αφετέρου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα απώλειας πρώτων υλών. Σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η αποτελεσματική και καινοτόμος χρήση της ενέργειας, των υλικών και των πόρων αποτελεί καίριο ζήτημα. Η επιτάχυνση της συλλογής και της σωστής επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, σύμφωνα με την οδηγία, συνιστά κατά συνέπεια μείζονα πρόκληση.

Οι προτεινόμενες τροπολογίες αποσκοπούν να αυξήσουν το ποσοστό της χωριστής συλλογής, να μειώσουν την απώλεια αποβλήτων εξοπλισμού στο πλαίσιο του «συστήματος ΑΗΗΕ», αποτρέποντας παράλληλα την παράνομη μεταφορά, καθώς και να διασφαλίσουν ότι τα ΑΗΗΕ θα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, θα πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία σε εθνικό επίπεδο, αίροντας με τον τρόπο αυτόν τα εμπόδια στην εσωτερική αγορά.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), γραπτώς. (EN) Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αντιπροσωπεύουν τη ροή αποβλήτων με τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στην ΕΕ και, κατά συνέπεια, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα φάσμα προκλήσεων: εννέα εκατομμύρια τόνοι σήμερα, οι οποίοι θα φθάσουν τα 12,3 εκατομμύρια έως το 2020. Λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες αυτές, υπάρχει ένα καλό οικονομικό επιχείρημα για την ανάκτηση περισσότερων ΑΗΗΕ: περισσότερο κέρδος και θέσεις εργασίας για τον τομέα επεξεργασίας αποβλήτων· συμβολή στην απασχόληση μακροχρόνια άνεργων και μειονεκτούντων ατόμων· η αξία των ανακτηθέντων πρώτων υλών εκτιμάται ότι φθάνει περίπου τα δύο δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στα ΑΗΗΕ υπάρχουν σημαντικές σπάνιες πρώτες ύλες που θα πρέπει να ανακτήσουμε, προκειμένου να μειώσουμε την ανάγκη για εισαγωγές. Η αναδιατύπωση ήταν κατεπείγουσας σημασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την αλλαγή του κλίματος, να αποφύγουμε την περιβαλλοντική καταστροφή εξαιτίας της κακής διαχείρισης των αποβλήτων και να διατηρήσουμε τους πολύτιμους πόρους που περιέχονται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Θα χρειαστούμε υψηλά ποσοστά συλλογής, υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης και κατάλληλα πρότυπα ανακύκλωσης, ισχυρή νομοθεσία ενάντια στις παράνομες εξαγωγές, εκτεταμένη ευθύνη για τους παραγωγούς, καλύτερα σχεδιασμένο εξοπλισμό και δίκαιη κατανομή των ευθυνών και του κόστους ανάμεσα στους παραγωγούς, τους καταναλωτές και τις δημόσιες αρχές.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης σχετικά με την πρόταση οδηγίας για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα ΑΗΗΕ αντιπροσωπεύουν τη ροή αποβλήτων με τους μεγαλύτερους ρυθμούς αύξησης στην ΕΕ και είναι ανάγκη να επιταχυνθεί η συλλογή και η κατάλληλη επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων. Πράγματι, πρέπει να αποφύγουμε τις σοβαρές συνέπειες που μπορεί να έχει η ακατάλληλη διάθεση των ΑΗΗΕ σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, καθώς και σε σχέση με την απώλεια πρώτων υλών. Ως εκ τούτου, οι αλλαγές που προτείνονται σήμερα είναι ευπρόσδεκτες, καθώς αποσκοπούν ακριβώς να αυξήσουν το ποσοστό της χωριστής συλλογής, να μειώσουν την απώλεια αποβλήτων εξοπλισμού στο πλαίσιο του «συστήματος ΑΗΗΕ», να αποτρέψουν την παράνομη μεταφορά, καθώς και να διασφαλίσουν ότι τα ΑΗΗΕ θα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία υψηλής ποιότητας.

 
  
MPphoto
 
 

  Britta Reimers (ALDE), γραπτώς. (DE) Σε γενικές γραμμές, υποστηρίζω την οδηγία για τη διάθεση των αποβλήτων. Εντούτοις, το θέμα των φωτοβολταϊκών μονάδων συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος ευνόητος λόγος για τον αποκλεισμό ολόκληρου του τομέα από τους κανονισμούς. Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα νομοθεσίας που διέπει τις ροές αποβλήτων. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές για ποιον λόγο εξαιρείται μια ολόκληρη βιομηχανία, η οποία αναμένεται να παραγάγει σημαντικές ροές αποβλήτων. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς.(FR) Οκτώ χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωμοδοτεί ακόμη μία φορά σε σχέση με το σημαντικό θέμα της ανακύκλωσης αποβλήτων εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας. Παρά τις αδιαμφισβήτητες βελτιώσεις στην επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση αυτού του είδους αποβλήτων (οι 5,8 τόνοι αποβλήτων που παράγονται ετησίως ανά άτομο στην Ευρώπη αντιστοιχούν στην ελάχιστη ποσότητα των 20 κιλών ανά άτομο κατά μέσο όρο), εξακολουθεί να απαιτείται πρόοδος. Ως εκ τούτου, επικροτώ την έγκριση, σε αυτό το γεύμα εργασίας, της έκθεσης Florenz, η οποία ενισχύει τον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επίτευξη ενός ποσοστού συλλογής της τάξης του 85% και ενός ποσοστού ανακύκλωσης της τάξης του 50-75%, ανάλογα με τον τύπο των αποβλήτων, σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2016. Πώς θα μπορούσε κανείς να παραβλέψει, για παράδειγμα, τη σημασία της αξιοποίησης των πολύτιμων υλών που περιέχονται σε ένα ολόκληρο φάσμα εξοπλισμού: ένας τόνος κινητών τηλεφώνων περιέχει περίπου 280 γραμμάρια χρυσού και 140 γραμμάρια λευκόχρυσου και παλλαδίου. Πρόκειται για κοινή οικονομική λογική που χρησιμοποιείται για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο ίδιο πνεύμα, υποστήριξα τον πενταετή αποκλεισμό των ηλιακών συλλεκτών από το πλαίσιο της οδηγίας. Πιστεύω ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό τρόπο προώθησης αυτής της καθαρής τεχνολογίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Η σημερινή ψηφοφορία αποτελεί ένα ευπρόσδεκτο μέτρο που έχει ως στόχο να καταστήσει αυστηρότερους τους κοινοτικούς κανόνες για τα ηλεκτρικά απόβλητα, διασφαλίζοντας κυρίως την αποτελεσματικότερη συλλογή και επεξεργασία των ΑΗΗΕ. Το ΕΚ ψήφισε για να διορθώσει την κατάσταση όσον αφορά τα χαμηλά ποσοστά συλλογής, την ακατάλληλη επεξεργασία και τις παράνομες εξαγωγές ΑΗΗΕ σε τρίτες χώρες. Έως το 2016, τουλάχιστον το 85% των αποβλήτων που προκύπτουν ετησίως θα πρέπει να συλλέγεται και να υποβάλλεται συνολικά σε κατάλληλη επεξεργασία. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προόδου. Μία άλλη σημαντική βελτίωση είναι η διάταξη με την οποία διασφαλίζεται ότι οι λιανοπωλητές θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να δέχονται πίσω πολύ μικρά απόβλητα, όπως λαμπτήρες ή κινητά τηλέφωνα, ανεξάρτητα από το αν πωλούν ταυτόχρονα κάποια νέα συσκευή. Το ίδιο ισχύει και για τους λιανοπωλητές, συμπεριλαμβανομένων και των εξ αποστάσεως πωλητών (με εξαίρεση τις πολύ μικρές επιχειρήσεις). Η αύξηση των ποσοστών συλλογής των εν λόγω συσκευών και η αύξηση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σε σχέση με το θέμα αυτό αναμένεται να μειώσει την ποσότητα των μικρών αυτών συσκευών που καταλήγουν στη γενική ροή αποβλήτων, διαφεύγοντας με τον τρόπο αυτόν τις κατάλληλες διαδικασίες επεξεργασίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Με την παρούσα ψηφοφορία, πρόκειται να ενημερωθεί η οδηγία του 2003 για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η συνεπής εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, η απλούστευση των κανόνων και η μείωση του διοικητικού κόστους. Ο τελικός στόχος, όπως ήδη επισημάνθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, είναι να επιτευχθεί ποσοστό συλλογής ΑΗΗΕ της τάξης του 85% έως το 2016 και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ μεταξύ 50-75%, ανάλογα με την κατηγορία του εξοπλισμού.

Στόχος του κειμένου που εγκρίθηκε δεν είναι μόνο η αξιοποίηση πολύτιμων πρώτων υλών, αλλά και να δοθεί τέλος στην παράνομη μεταφορά ηλεκτρονικών αποβλήτων εκτός της ΕΕ, πράγμα που συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον, όταν τα απόβλητα υποβάλλονται σε διαδικασίες επεξεργασίας που δεν πληρούν τα ενδεδειγμένα πρότυπα. Τώρα, θα είναι απαραίτητο να επιτευχθεί συμφωνία με το Συμβούλιο, το οποίο υποσχέθηκε να επανεξετάσει τη θέση του έπειτα από τη σημερινή ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), γραπτώς. (EN) Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός αποτελεί το είδος αποβλήτων που αυξάνονται με τους μεγαλύτερους ρυθμούς. Επί του παρόντος, συλλέγεται το ένα τρίτο των αποβλήτων αυτών. Ως εκ τούτου, είμαι υπέρ της αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας, διότι επικροτώ τον νέο στόχο της τάξης του 85% όσον αφορά τη συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων αυτών έως το 2016.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexandra Thein (ALDE), γραπτώς. (DE) Σε γενικές γραμμές, το γερμανικό Ελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (FDP) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει την οδηγία για τη διάθεση των αποβλήτων. Εντούτοις, το θέμα των φωτοβολταϊκών μονάδων συνεχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει κάποιος ευνόητος λόγος για τον αποκλεισμό του κλάδου της ηλιακής ενέργειας από τους κανονισμούς. Διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα νομοθεσίας που διέπει τις ροές αποβλήτων. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές για ποιον λόγο αποκλείεται μια ολόκληρη βιομηχανία, η οποία αναμένεται να παραγάγει σημαντικές ροές αποβλήτων, ιδιαίτερα καθώς ο κλάδος της ηλιακής ενέργειας είναι πιθανό να ευθύνεται στο άμεσο μέλλον για μια μεγάλη ποσότητα αποβλήτων, εφόσον τα πρώτα ηλιακά κύτταρα που εγκαταστάθηκαν σωρηδόν στις ευρωπαϊκές στέγες πρέπει να αντικατασταθούν. Τα ηλιακά κύτταρα ενδέχεται να περιέχουν τοξικές ουσίες που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Για τον λόγο αυτόν, απείχα από την ψηφοφορία επί της έκθεσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Υποστηρίζω απόλυτα την απόφαση να ενημερωθεί η οδηγία για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Οι επικίνδυνες ουσίες που παράγονται συχνά από τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό μπορούν να προκαλέσουν τεράστιους κινδύνους για την υγεία και το περιβάλλον. Διασφαλίζοντας την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η οδηγία θα βελτιώσει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των παραγωγών και των διανομέων. Οι νέοι στόχοι για την ανακύκλωση, την επαναχρησιμοποίηση και τη συλλογή αποβλήτων περιλαμβάνουν ένα ποσοστό συλλογής για τα κράτη μέλη της τάξης του 85%. Η ενημερωμένη οδηγία θα εναρμονίσει επίσης τα μέτρα υποβολής εκθέσεων και θέσπισης ρυθμίσεων των κρατών μελών, προκειμένου να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να μειωθεί το κόστος για τις επιχειρήσεις. Είμαι βέβαιος ότι η έγκριση των τροπολογιών της παρούσας οδηγίας μπορεί να δημιουργήσει οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος εργασίας της ΕΕ για την αποδοτική χρήση των πόρων. Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη τις περικοπές που αντιμετωπίζουν οι τοπικές αρχές, είναι σημαντικό τα συμβούλια που επιθυμούν να εισαγάγουν το σύστημα συλλογής στο πεζοδρόμιο να στηρίζονται οικονομικά από τους παραγωγούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Hermann Winkler (PPE), γραπτώς. (DE) Φυσικά, υποστηρίζω την ιδέα να βελτιώσουμε τα επίπεδα συλλογής του ηλεκτρικού εξοπλισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, κυρίως επειδή κάτι τέτοιο θα μας επιτρέψει να επαναχρησιμοποιήσουμε με αποτελεσματικότερο τρόπο τις σπάνιες πρώτες ύλες. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η πατρίδα μου, η Γερμανία, βρίσκεται σε ιδιαίτερα καλή θέση από την άποψη αυτήν και έχει εφαρμόσει ισορροπημένες λύσεις ανακύκλωσης για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Το εν λόγω σύστημα δεν χρειάζεται να αλλάξει για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο επαναχρησιμοποιούμε τις πρώτες ύλες. Επίσης, η Επιτροπή δεν ήθελε να εισαγάγει καμία αλλαγή. Εντούτοις, η έκθεση επί της οποίας μόλις ψηφίσαμε επιβάλλει δυστυχώς πολλά επιπρόσθετα βάρη, τα οποία μπορεί να έχουν υπέρμετρες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις, ακόμη και στους ηλεκτρολόγους, με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να θίγονται περισσότερο. Για τον λόγο αυτόν, δεν ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης. Η υποχρέωση συλλογής του εξοπλισμού, ακόμη και εκείνου που δεν περιλαμβάνεται στο φάσμα των προϊόντων μιας εταιρείας, πράγμα το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις συνεπάγεται τον διαχωρισμό των προϊόντων που περιέχουν και δεν περιέχουν τοξικές ουσίες και σπασμένα και επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα, θα συνεπάγεται επιπλέον κόστος και πολλή επιπρόσθετη γραφειοκρατία. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα στις ΜΜΕ. Το να αποκλείσουμε τις μικρότερες επιχειρήσεις που διαθέτουν πολύ μικρές εγκαταστάσεις δεν είναι αρκετό. Η προσέγγιση που ακολουθείται είναι αξιοθαύμαστη, δεν αντιμετωπίζει όμως συνολικά το πρόβλημα και δεν ακολουθεί την αρχή που δίνει προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις, η οποία ορίζεται στην πολιτική της ΕΕ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (RC-B7-0078/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία και επιθυμώ να εκφράσω την απόλυτη αλληλεγγύη μου στον λαό της Τυνησίας, ο οποίος, κινούμενος από τις θεμιτές φιλοδοξίες της δημοκρατίας και των βελτιωμένων κοινωνικών συνθηκών και της πρόσβασης στην εργασία, οδήγησε τη χώρα του σε μια ιστορική πολιτική καμπή· σε αυτό το πλαίσιο, επικροτούμε το θάρρος και την αποφασιστικότητα που επέδειξε ο πληθυσμός κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, εκφράζουμε τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και επιδεικνύουμε αλληλεγγύη στους τραυματίες. Πιστεύω επίσης ότι το τέλος του απολυταρχικού καθεστώτος στην Τυνησία μπορεί να συμβάλει σε μια σταθερή δημοκρατία, καθώς και στην επιβεβαίωση των ίδιων επιδιώξεων για άλλους λαούς. Σε αυτό το πλαίσιο, στηρίζω τη δημοκρατική διαδικασία και τονίζω τη σημασία της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη διενέργεια εκλογών, ώστε να επιτραπεί στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης να αναδιαρθρωθούν σε εθνικό επίπεδο και η νέα κοινοβουλευτική συνέλευση που θα είναι αρμόδια για την κατάρτιση ενός δημοκρατικού συντάγματος να σεβαστεί την ισορροπία μεταξύ εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, καθώς και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), γραπτώς. (RO) Τα πρόσφατα γεγονότα στην Τυνησία έθεσαν ξανά προς συζήτηση την αποτελεσματικότητα της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ στη λεκάνη της Μεσογείου. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα εν προκειμένω. Δυστυχώς, ο αγώνας των πολιτών για σεβασμό των δικαιωμάτων τους δεν έλαβε ευρωπαϊκή στήριξη λόγω της έλλειψης συγκεκριμένου μηχανισμού στη συμφωνία σύνδεσης. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε βίαιη καταστολή των αναταραχών και χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Συνεπώς, επικροτώ την πρωτοβουλία για την ίδρυση μιας επιτροπής έρευνας. Επιπλέον, πιστεύω ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτρέψει την επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Ο λαός της Τυνησίας χρειάζεται στήριξη για την ανάπτυξη κρατικών φορέων που θα λειτουργούν σωστά. Σε επίπεδο ΕΕ, η περίπτωση της Τυνησίας χρειάζεται επειγόντως αλλαγή προτεραιοτήτων σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση για τον πολιτικό διάλογο. Η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει με συνέπεια το μήνυμά της, έτσι ώστε να μην χάσει την αξιοπιστία της.

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Baudis (PPE), γραπτώς.(FR) Αυτή η πρόταση ψηφίσματος επιβεβαιώνει τη δέσμευση των Ευρωπαίων για τις ριζικές μεταρρυθμίσεις που ζητεί ο λαός της Τυνησίας. Η Ευρώπη διατηρεί ειδική σχέση με τον λαό της Τυνησίας εδώ και πολύ καιρό. Ήταν ο μόνος διεθνής οργανισμός που εισήγαγε ρήτρες σχετικές με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αξιών στις σχέσεις της με την Τυνησία. Η ευρωπαϊκή οικονομική βοήθεια, η οποία παρέχεται στο πλαίσιο της πολιτικής γειτονίας, συνέβαλε στη βελτίωση του μέσου βιοτικού επιπέδου, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην εκπαίδευση νέων ανθρώπων και στην παροχή πρόσβασης για τις γυναίκες σε θέσεις ευθύνης. Η Ευρώπη προσπαθεί σήμερα να στηρίξει τον λαό της Τυνησίας στη δημοκρατική μετάβαση που ξεκινάει.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), γραπτώς.(FR) Ο λαός της Τυνησίας γύρισε μια νέα σελίδα. Με αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει σε αυτό που πρέπει να είναι η ευρωπαϊκή θέση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικροτεί, καταρχάς, το θάρρος του λαού της Τυνησίας, ο οποίος οδήγησε τη χώρα του σε ένα ιστορικό πολιτικό σημείο καμπής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει τώρα να ανταποκριθεί στις θεμιτές προσδοκίες του λαού της Τυνησίας. Η Ευρώπη πρέπει να καταστήσει προτεραιότητα τις σχέσεις με τις οντότητες εκείνες που σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Τέλος, εφόσον έχουν διαπραχθεί εγκλήματα, ζητήσαμε ορθώς την άμεση εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των αποφάσεων να «παγώσουν» τα παράνομα περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Ben Ali και των συνεργατών της.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος, διότι είναι σημαντικό να εκπροσωπηθούν όλες οι πολιτικές, κοινωνικές, δημοκρατικές δυνάμεις και οι δυνάμεις των πολιτών στην προσωρινή κυβέρνηση, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί γι’ αυτήν την κυβέρνηση η εμπιστοσύνη των πολιτών και να κατοχυρωθεί η νομιμότητα που χρειάζεται για να προετοιμάσει τις εκλογές και τη μετάβαση στη δημοκρατία. Η ΕΕ και η Τυνησία βρίσκονταν σε διαδικασία χάραξης του σχεδίου δράσης για την περίοδο 2011-2016, και αυτή η διαδικασία θα απαιτήσει από αμφότερους τους εταίρους να δεσμευτούν για την επίτευξη μεγαλύτερης προόδου σε όλα τα ζητήματα, ιδίως σε αυτά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τα κατασταλτικά μέτρα και τη δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, όμως παρέχει την απόλυτη στήριξή του στη δημοκρατική διαδικασία στη χώρα. Είναι, κατά συνέπεια, εξαιρετικά σημαντικό να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διενέργεια εκλογών εντός ενός χρονικού πλαισίου που θα παράσχει χρόνο σε όλες τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και σε όλα τα μέσα να οργανωθούν σε εθνικό επίπεδο, για μια νέα κοινοβουλευτική συνέλευση με αποστολή να εκπονήσει ένα δημοκρατικό σύνταγμα το οποίο θα επιτύχει τη δέουσα ισορροπία μεταξύ της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Το Κοινοβούλιο ευελπιστεί ότι όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες σέβονται την ελευθερία συνείδησης, τις ρυθμίσεις για τη δημοκρατική μεταβίβαση της εξουσίας και την ελευθερία του λόγου, θα μπορέσουν να λάβουν μέρος σε αυτές τις εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Ο αιγυπτιακός λαός βρίσκεται στους δρόμους αυτήν τη στιγμή για να ακουστεί η φωνή του, μερικές εβδομάδες μετά από ένα παρόμοιο σκηνικό στην Τυνησία. Η κατάσταση στις αραβικές χώρες συγκρίνεται από τους αναλυτές με αυτήν στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη της δεκαετίας του 1990. Η ιστορία επαναλαμβάνεται 20 χρόνια αργότερα, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βγαίνουν στους δρόμους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκφράσει την αλληλεγγύη της στους λαούς των αραβικών χωρών που βρέθηκαν ή βρίσκονται τώρα στους δρόμους. Ωστόσο, είναι σημαντικό το κίνητρο για να βγουν στους δρόμους να προέρχεται από θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και την ανάγκη βελτίωσης των κοινωνικών συνθηκών και των συνθηκών διαβίωσης. Με τη δημοκρατική της παράδοση, η ΕΕ πρέπει να καταδικάσει τις ενέργειες καταστολής και τη δυσανάλογη χρήση βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου, που οδήγησαν σε θανάτους. Η δημοκρατική διαδικασία σε αυτές τις χώρες, όπου η κατάσταση είναι ακόμη αβέβαιη, πρέπει να στηριχθεί με πεποίθηση. Μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εν προκειμένω μεγάλη υποχρέωση. Πρέπει να δημιουργηθούν τώρα οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την διοργάνωση ελεύθερων εκλογών σε συνδυασμό με την έγκριση δημοκρατικών συνταγμάτων που θα διασφαλίσουν την ελευθερία της έκφρασης, τον πολιτικό πλουραλισμό και της αρχή της εκλεξιμότητας. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση των αναγκών αυτών των χωρών, οι οποίες υφίστανται ριζικές μεταρρυθμίσεις, διότι δεν διαθέτουν την πρακτική εμπειρία της δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Τυνησίας, ο οποίος, ωθούμενος από θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και την επιθυμία για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες και ευκολότερη πρόσβαση στην απασχόληση, οδήγησε τη χώρα του σε μια ιστορική πολιτική καμπή. Επικροτώ το θάρρος και την αποφασιστικότητά του κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και καταδικάζω τον τρόπο με τον οποίο κατεστάλη βίαια το ειρηνικό κίνημα διαμαρτυρίας, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πάνω από 100 θάνατοι. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μου στους τραυματίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Corina Creţu (S&D), γραπτώς. (RO) Ο αραβικός κόσμος συγκλονίζεται εδώ και ενάμιση μήνα από την Τυνησία έως την Υεμένη από ένα κύμα αναταραχής ή έναν άνεμο ελευθερίας. Είναι δύσκολο να πούμε περί τίνος πρόκειται, δεδομένων των περίπλοκων συνεπειών των διαδηλώσεων που έστειλαν τον Ben Ali στην εξορία και ταρακουνούν τώρα τον θρόνο του Mubarak, με την κυβέρνηση της Ιορδανίας να πέφτει και αυτή, ως προληπτικό μέτρο. Η αποχώρηση του προέδρου της Τυνησίας δεν σημαίνει και την εξαφάνιση του καθεστώτος, το οποίο παραμένει πηγή έντασης. Συμμερίζομαι την ανησυχία των Τυνήσιων για τη διατήρηση στην εξουσία υπουργών από το προηγούμενο καθεστώς, μερικοί εκ των οποίων συμμετείχαν στην καταστολή των διαδηλώσεων. Πιστεύω ότι είναι καθήκον της ΕΕ να ενθαρρύνει μια διαδικασία για την εδραίωση της δημοκρατίας σε στέρεες βάσεις, έτσι ώστε να αποτραπούν οι προϋποθέσεις για να αντικατασταθεί μια μορφή απολυταρχισμού από μία άλλη. Η Τυνησία δεν παρέχει μόνο ένα πρότυπο για εκείνους που επιθυμούν να δουν την πτώση των αράβων απολυταρχικών ηγετών, αλλά εξακολουθεί να παρέχει και ένα προηγούμενο που μας βοηθά να κατανοήσουμε τις μετέπειτα εξελίξεις σε μια περίπλοκη ανατολική εξίσωση.

 
  
MPphoto
 
 

  Mário David (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρώπη δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να παραμείνει αδιάφορη ως προς την ισχύ των ισχυρών λαϊκών κινημάτων διαμαρτυρίας που σαρώνουν αρκετές χώρες στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Όπως είπα στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της συζήτησης γι’ αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, πιστεύω πραγματικά ότι επί του παρόντος ζούμε μια σπάνια στιγμή στην ιστορία: μία από αυτές που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της και να οικοδομήσουν μια νέα πραγματικότητα. Ωστόσο, αντί μερικοί μόνο ηγέτες να δράσουν μαζί ή μεμονωμένα, αυτό που απαιτείται είναι η Ευρώπη στο σύνολό της να αναλάβει ηγετικό ρόλο βοηθώντας αυτές τις μεταρρυθμίσεις και βρίσκοντας ένα νέο πρότυπο για τη Μέση Ανατολή το οποίο θα αποφύγει τη ριζοσπαστικοποίηση και θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, με ασφάλεια, δημοκρατία, αξιοπρέπεια και ανεκτικότητα. Γνωρίζω ότι τίποτα δεν θα είναι ξανά το ίδιο. Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στους λαούς που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή, όπως έκαναν οι λαοί της Ανατολικής Ευρώπης πριν από όχι και τόσο πολύ καιρό. Επειδή κατανοώ ότι ο ισλαμικός εξτρεμισμός έχει αναδυθεί ως πολιτική –και όχι θρησκευτική– απάντηση σε αυτά τα προβλήματα, τροφοδοτούμενος από τον κοινωνικό αποκλεισμό και ως αντίδραση σε αυτόν, ευελπιστώ ότι αυτοί οι λαοί θα αποδείξουν σύντομα ότι μπορούν να ζήσουν όλοι μαζί στην περιοχή ειρηνικά και με αμοιβαίο σεβασμό, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης, πολιτικής επιλογής ή εθνοτικής καταγωγής.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, καθώς εκφράζει αλληλεγγύη στον λαό της Τυνησίας, ο οποίος, κινούμενος από τις θεμιτές φιλοδοξίες της δημοκρατίας και των βελτιωμένων κοινωνικών συνθηκών και της πρόσβασης στην εργασία, οδήγησε τη χώρα του σε μια ιστορική πολιτική καμπή. Η ΕΕ δεν μπορεί να αποποιηθεί τις ευθύνες της και συνεπώς, η Ύπατη Εκπρόσωπος πρέπει να προωθήσει τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα της επιτρέψει να αξιολογήσει την ανάγκη για βοήθεια κατά τη διαδικασία δημοκρατικής μετάβασης, ιδίως όσον αφορά τις προετοιμασίες για ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η υφιστάμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή κατέδειξε πόσο λίγα γνωρίζουμε για τους απλούς Άραβες: για το τι σκέφτονται αυτοί που διαδηλώνουν στην Τύνιδα και το Κάιρο, τι πραγματικά αισθάνονται και επιθυμούν. Οι τηλεοπτικές εταιρείες με παγκόσμια κάλυψη, όπως το CNN και το Al-Jazeera, και τα κοινωνικά δίκτυα προβάλλουν τα πρώτα βήματα μιας παγκόσμιας κοινωνίας πολιτών ικανής να παρακολουθήσει γεγονότα, όπως αυτά στην Τυνησία και την Αίγυπτο, σε πραγματικό χρόνο.

Για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Δύση προτιμούσε την περιοριστική πολιτική εξαιτίας του φόβου της για τον ισλαμικό εξτρεμισμό, αντί να αποκτά εταίρους που να συμμερίζονται τις ίδιες ιδέες και να προασπίζονται κοινωνίες πολιτικά δομημένες υπό τη δημοκρατία, την ελευθερία και το κράτος δικαίου. Και το έκανε αυτό επειδή υποτίθεται ότι δεν υπήρχαν τέτοιοι εταίροι. Φαίνεται ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απόλυτα αληθές. Πρέπει να διαπιστωθεί το πραγματικό τους βάρος και η ικανότητά τους να κινητοποιούν τις αντίστοιχες χώρες τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεπώς, συνιστώνται προσοχή, προσεκτική παρακολούθηση των γεγονότων και ευρωπαϊκή βοήθεια για τους δημοκράτες που απορρίπτουν τόσο τις κοσμικές μιλιταριστικές τάσεις όσο και τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Οι δημοκρατικές αξίες της ελευθερίας και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση πρέπει να γίνονται σεβαστά από όλους τους λαούς. Συνεπώς, δεν μπορώ παρά να επικροτήσω την έγκριση αυτής της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την πολιτική κατάσταση στην Τυνησία, με την οποία το Κοινοβούλιο εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Τυνησίας. Παρά τα κατασταλτικά μέτρα και τη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας, οι Τυνήσιοι πέτυχαν μέσω των διαδηλώσεών τους να θέσουν τέλος στο δικτατορικό καθεστώς του προέδρου Ben Ali. Ωστόσο, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου για την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναπτύξει μια πιο συνεπή και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική έναντι ορισμένων από τους εταίρους της, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεισφέρει στην κατάλυση των απολυταρχικών καθεστώτων που εξακολουθούν να υπάρχουν, όπως αυτό που ήταν στην εξουσία στην Τυνησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Υπογράψαμε μια πρόταση ψηφίσματος της Ομάδας μας σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία, στην οποία επικροτούμε την αποφασιστικότητα του λαού της Τυνησίας να ανακτήσει την ελευθερία του και να θέσει τέλος στο υφιστάμενο καθεστώς, και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις προοδευτικές δυνάμεις και τον λαό της Τυνησίας.

Στο ψήφισμα υπογραμμίζουμε επίσης την ανάγκη, σε περίπτωση που το ζητήσει ο λαός της Τυνησίας, να παράσχουμε την αναγκαία οικονομική βοήθεια τόσο για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη δρομολογηθεί όσο και για να ικανοποιήσουμε τις οικονομικές και κοινωνικές ανάγκες του λαού της Τυνησίας.

Είναι σαφές, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφευχθεί η παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Τυνησίας. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνη που θα πει ποιος πρέπει ή δεν πρέπει να κυβερνά αυτές τις χώρες. Οι λαοί τους αφυπνίζονται από μόνοι τους και αυτοί θα επιλέξουν ποιος θέλουν να τους κυβερνήσει. Δεν πρέπει να τους επιβάλουμε τίποτα.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), γραπτώς. (EN) Είναι λυπηρό το ότι πέρασε τόσος χρόνος προτού η ΕΕ ασχοληθεί με την πολιτική και κοινωνική αναταραχή στη Μέση Ανατολή – στην Τυνησία και πρόσφατα στην Αίγυπτο. Ήταν καθήκον μας ως Ένωση να αφουγκραστούμε και να αναγνωρίσουμε ότι μια κρίση βρισκόταν σε εξέλιξη και ακόμη περισσότερο να έχουμε μια ενεργό στάση. Αντιθέτως, σταθήκαμε στο περιθώριο με παθητική στάση και εφησυχασμένοι, αρνούμενοι να διαβάσουμε τα σημάδια που καταδείκνυαν με σαφήνεια μια κατάσταση πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, η οποία τελικά οδήγησε τους ανθρώπους να βγουν στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κατανοήσουμε πραγματικά και να στηρίξουμε ενεργά τους ανθρώπους σε αυτές τις χώρες. Δεν πρέπει να το κάνουμε με έναν επιβλητικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που θα διαβεβαιώνει αυτούς τους πολίτες ότι η Ευρώπη θα στηρίξει ενεργά την κοινωνική σταθερότητα, την οικονομική ευημερία και την ελευθερία στις αντίστοιχες περιοχές τους. Ωστόσο, όπως και όσον αφορά την ισραηλινοπαλαιστινιακή διένεξη, η ΕΕ επέλεξε να μην αναλάβει την αναγκαία δράση. Δεν υπάρχει ούτε ένα άτομο ή θεσμικό όργανο που να μιλάει για την Ευρώπη με μία φωνή. Εντέλει, αυτό το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί εάν επιθυμούμε να έχουμε ουσιαστική επιρροή στις διεθνείς σχέσεις, ιδίως όσον αφορά μια περιοχή που βρίσκεται τόσο κοντά μας όσο αυτή.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), γραπτώς. (DE) Στηρίζω αυτήν την πρόταση ψηφίσματος, παρόλο που πιστεύω ότι οι δημοκρατικές δυνάμεις σε αυτές τις χώρες χρειάζονται περισσότερη τακτική στήριξη σε πρώιμο στάδιο. Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πρόβλημα να το κάνουν αυτό, διότι συχνά διακυβεύονται τα οικονομικά τους συμφέροντα. Η Αίγυπτος, η Ρωσία και η Κίνα αποτελούν καλά παραδείγματα «πολιτικής διακριτικής ευχέρειας» ή τηρούν «σιωπηλή» στάση. Ευελπιστώ ότι οι εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική θα κάνουν την ΕΕ να ακολουθήσει μια πιο θαρραλέα προσέγγιση.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Ψηφίζοντας υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος για την Τυνησία, εκφράζω σαφώς την απόλυτη στήριξή μου προς τον λαό της Τυνησίας και την ιστορική δημοκρατική επανάσταση που ξεκίνησε. Λυπάμαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε αργά, δημιουργώντας έτσι πολύ κακή εντύπωση για τη διπλωματική μας υπηρεσία, η οποία εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις ευθύνες της και πασχίζει να μιλήσει με μία φωνή στη διεθνή σκηνή. Η Ένωση πρέπει να παράσχει τώρα όλη την τεχνική, νομική και οικονομική βοήθεια που είναι αναγκαία για την ομαλή διοργάνωση ελεύθερων εκλογών στην Τυνησία. Πρέπει επίσης να επανεξετάσουμε επειγόντως την πολιτική γειτονίας μας με τρίτες χώρες και να συμπεριλάβουμε ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις εμπορικές μας συμφωνίες.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την Τυνησία για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου όσον αφορά την επιθυμία του λαού της Τυνησίας να επιτύχει ελευθερία έκφρασης και να επαναφέρει τις ελεύθερες εκλογές. Είναι ανησυχητικό το ότι η ΕΕ βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν ξεκίνησαν ογκώδεις λαϊκές διαδηλώσεις κατά του προηγούμενου απολυταρχικού καθεστώτος. Ας μας υπενθυμίζουν αυτά τα γεγονότα ότι η σταθερότητα των οικονομικών και πολιτικών σχέσεων με τους εταίρους μας μπορούν να βασίζονται μόνο στην αυθεντική δημοκρατία και την πλήρη άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Καλώ την Ύπατη Εκπρόσωπο να προωθήσει τη δημιουργία μίας ομάδας εργασίας για να βοηθήσει την Τυνησία στην πορεία της προς τη δημοκρατία.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξετάσει την πολιτική γειτονίας της, δίνοντας έμφαση στη διάκριση μεταξύ των πολιτικών στόχων που επιδιώκονται από τα κράτη μέλη της Μεσογείου και των στόχων της Κεντρικής, Ανατολικής και Βόρειας Ευρώπης. Τίποτε από αυτά, ωστόσο, δεν έχει οδηγήσει σε μια ανάλυση ικανή να αποτρέψει αυτό που συνέβη και εξακολουθεί να συμβαίνει σε διάφορες αφρικανικές χώρες. Στηρίζω απόλυτα τους στόχους που περιέχονται στην πρόταση ψηφίσματος η οποία υποβλήθηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο· πρόκειται για στόχους τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του επιθυμεί να επιδιώξει σε σχέση με την κατάσταση στην Τυνησία. Να καταδικαστούν τα κατασταλτικά μέτρα και η δυσανάλογη χρήση βίας, να απαιτηθεί το «πάγωμα» των παράνομων περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας Ben Ali και να υποστηριχθεί η δημιουργία τριών επιτροπών με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς που χαρακτηρίζει το σύστημα της Τυνησίας τα τελευταία 23 χρόνια: αυτά ήταν τα αιτήματα που υπέβαλε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλος, καλούμε την Ύπατη Εκπρόσωπο να λάβει την απόφαση να παρέμβει προς στήριξη του λαού μέσω μιας ομάδας εργασίας, στην οργάνωση της οποίας θα πρέπει να συμμετέχει και το Κοινοβούλιο. Θεωρώ ζωτικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το χρονικό διάστημα να κάνει την παρουσία της αισθητή στον λαό της Τυνησίας και να τον επαναφέρει στον δρόμο της πραγματικής δημοκρατίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Bogusław Liberadzki (S&D), γραπτώς.(PL) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε γρήγορα μια θέση για την κατάσταση στην Τυνησία λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση σε ολόκληρη την περιοχή. Διακείμεθα θετικά στη βούληση των λαών που επιθυμούν μια καλύτερη ζωή, χειραφέτηση και ένα καλύτερο αύριο. Είμαστε μάρτυρες της επιβαλλόμενης αποχώρησης των απολυταρχικών ηγετών. Η Τυνησία χρειάζεται μια συνετή εταιρική σχέση μαζί μας. Χρειαζόμαστε μια συστηματική ενίσχυση της αναγνώρισης των αξιών μας. Έχουμε μια νέα Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, η οποία θα πρέπει διευκολύνει αυτό το έργο. Όπως και η Τυνησία, πρέπει κι εμείς να έχουμε κατά νου την εξέλιξη της κατάστασης στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες της περιοχής. Επικροτώ το γεγονός ότι εγκρίναμε την κοινή πρόταση ψηφίσματος, την οποία υπέβαλαν πέντε πολιτικές ομάδες.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα υπέρ του ψηφίσματος σχετικά με την Τυνησία. Θεωρώ ότι είναι ζωτικής σημασίας να ταχθεί το Κοινοβούλιο κατηγορηματικά στο πλευρό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τυνησία και αλλού στη Μέση Ανατολή.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Επικροτώ τις διαδηλώσεις στην Τυνησία, οι οποίες οδήγησαν τον λαό της στην ανάκτηση της ελευθερίας του και έθεσαν τέλος στο καθεστώς που επέβαλε το 1987 ο τώρα εκδιωχθείς πρόεδρος Zine al-Abidine Ben Ali. Όλες οι πολιτικές, κοινωνικές, δημοκρατικές δυνάμεις και οι δυνάμεις των πολιτών στην Τυνησία πρέπει τώρα να εκπροσωπηθούν δεόντως, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί γι’ αυτήν την κυβέρνηση η εμπιστοσύνη των πολιτών και να κατοχυρωθεί η νομιμότητα που χρειάζεται για να προετοιμάσει τις εκλογές και τη μετάβαση στη δημοκρατία. Θεωρώ επίσης ότι πρέπει να εξετάσουμε τρόπους για την παροχή βοήθειας στην Τυνησία, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής βοήθειας, καθώς και της στήριξης και της βοήθειας που μπορεί να παράσχει η ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών στην κοινωνία των πολιτών της Τυνησίας, ιδίως σε οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στους κοινωνικούς εταίρους.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Στηρίζω τη θέση που εγκρίθηκε στην πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την Τυνησία. Η Τυνησία έφτασε σε μια ιστορική καμπή στην ιστορία της: έχουμε καθήκον να στηρίξουμε τον λαό της Τυνησίας βοηθώντας τον να οικοδομήσει μια σταθερή δημοκρατία και βοηθώντας και ενισχύοντας την κοινωνία των πολιτών, η οποία, με την ισχύ της ευαισθητοποίησής της, συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην ενίσχυση της δημοκρατίας. Στηρίζω απόλυτα τη δημοκρατική μετάβαση της Τυνησίας και τη διαδικασία ανάπτυξής της. Συνεπώς, ενθαρρύνω την προσωρινή κυβέρνηση στις προσπάθειές της να διοργανώσει δημοκρατικές εκλογές στις οποίες θα εκπροσωπούνται όλες οι πολιτικές πλευρές.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία, καθώς συμφωνώ ότι πρέπει να εκφράσουμε την αλληλεγγύη και τη στήριξή μας στον λαό της Τυνησίας, καθώς και στα αιτήματά τους για δημοκρατία και κοινωνικές βελτιώσεις. Θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβει θέση το Κοινοβούλιο για να υποστηρίξει σθεναρά το θάρρος και την αποφασιστικότητα των καταπιεσμένων λαών, σε αυτήν την περίπτωση του λαού της Τυνησίας, όπου υπήρξαν μαζικές διαδηλώσεις που αγωνίστηκαν να θέσουν τέρμα στην τυραννία την οποία επέβαλε ο πρώην πλέον πρόεδρος Ben Ali. Μου φαίνεται ιδιαίτερα σημαντικό το ότι το ψήφισμα θεωρεί πως η πολιτική γειτονίας πρέπει να αναθεωρηθεί, επειδή –και την έχω καταδικάσει πολλές φορές γι’ αυτό– στοχεύει περισσότερο στη σύναψη αθέμιτων συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών παρά στην ανάπτυξη για τους ανθρώπους, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή το τέλος των απολυταρχιών και των κοινωνικών αδικιών. Επίσης, ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι συμφωνώ με το σημείο όπου καταδικάζεται η καταστολή που ασκήθηκε από την κυβέρνηση της Τυνησίας κατά τη διάρκεια των λαϊκών διαδηλώσεων και διότι συμφωνώ με το αίτημα να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα τόσο γι’ αυτήν την καταστολή όσο και για τις ευρέως διαδεδομένες πρακτικές διαφθοράς της κυβέρνησης Ben Ali.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Κατά κανόνα, μόλις αλλάξει το σύνταγμα και δημιουργηθεί μια νέα μορφή διακυβέρνησης, η χώρα χρειάζεται δημοκρατικές και δίκαιες εκλογές. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την οικονομική ή άλλου είδους στήριξη μόνο αφού η Τύνιδα ακολουθήσει τις συστάσεις του ΟΑΣΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Δυστυχώς, η ιστορία μάς διδάσκει ότι οι χώρες που φιλοδοξούν να αποκτήσουν δημοκρατία γίνονται κέντρα διαφθοράς και καταχρήσεων. Αυτή η διαδικασία συνδέεται με το υψηλό ποσοστό εγκληματικότητας και τις παραβιάσεις του νόμου και των κοινωνικών κανόνων. Ψήφισα υπέρ του να ληφθεί υπόψη ότι η οικονομική στήριξη στην Τύνιδα θα πρέπει να δοθεί μόνο μετά τη διενέργεια ελεύθερων εκλογών και υπό τον αυστηρό έλεγχο των θεσμικών οργάνων που είναι αρμόδια για την οικονομική στήριξη.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία, διότι εκφράζει τη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έναντι των γεγονότων στην Τυνησία με σαφή και ισορροπημένο τρόπο. Είναι απαραίτητο η προσωρινή κυβέρνηση να διοργανώσει ελεύθερες εκλογές το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε η χώρα να μεταβεί από τον απολυταρχισμό σε μια σταθερή δημοκρατική κυβέρνηση. Το ψήφισμα καλεί επίσης τη βαρόνη Ashton να αναλάβει άμεση δράση και να παράσχει στην Τυνησία την ευρωπαϊκή βοήθεια που χρειάζεται.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), γραπτώς. (DE) Η πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία στηρίζει τις προσπάθειες του λαού της Τυνησίας να κινηθεί προς τη δημοκρατία. Υπογραμμίζει επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για να καταστεί δυνατή η εκλογή μιας κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Μια τέτοια συνέλευση θα έπρεπε στη συνέχεια να εκπονήσει ένα δημοκρατικό σύνταγμα που να διασφαλίζει τη διάκριση των εξουσιών. Τα κατασταλτικά μέτρα και η δυσανάλογη άσκηση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας καταδικάζονται. Γι’ αυτούς τους λόγους, στηρίζω την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Τυνησία, θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον λαό αυτής της χώρας. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να στηρίξουμε τον λαό της Τυνησίας, του οποίου οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις τού έδωσαν τη δυνατότητα να απελευθερωθεί και να ανακτήσει την ελευθερία του από ένα καθεστώς το οποίο διήρκεσε πολλά χρόνια. Θα ήθελα επίσης να καταδικάσω την καταστολή και τις πράξεις βίας που διέπραξαν οι δυνάμεις ασφαλείας έναντι των διαδηλωτών. Υποστηρίζω απόλυτα την έκκληση που απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς, τα γεγονότα στην Τυνησία αποκάλυψαν για μία ακόμη φορά την αδυναμία της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να κληθούν να λάβουν πιο απτά μέτρα. Στις κοινές της εξωτερικές δράσεις, η Ένωση θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή σε θέματα που συνδέονται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της πρότασης ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπου περιγράφεται η κατάσταση στην Τυνησία, ψήφισα υπέρ, διότι θεωρώ ότι εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε την ιδανική ευκαιρία να βοηθήσουμε να οικοδομηθεί η κοινωνία των πολιτών στην Τυνησία.

 
  
MPphoto
 
 

  Justas Vincas Paleckis (S&D), γραπτώς. (EN) Εκφράζω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Τυνησίας, ο οποίος, ωθούμενος από την επιθυμία για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες και ευκολότερη πρόσβαση στην απασχόληση, οδήγησε τη χώρα του σε μια ιστορική πολιτική καμπή. Τα γεγονότα στην Τυνησία τράνταξαν επίσης τα θεμέλια των μη δημοκρατικών καθεστώτων σε άλλες χώρες. Δεν είναι ακόμη σαφές πού θα οδηγήσει η αλλαγή κυβέρνησης. Ευελπιστώ ότι όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις που είναι προσηλωμένες στον σεβασμό της πολυφωνίας, της ελευθερίας συνείδησης και των ρυθμίσεων για τη δημοκρατική μεταβίβαση της εξουσίας θα μπορέσουν να λάβουν μέρος στην εκλογή νέας κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Ψήφισα υπέρ αυτού του ψηφίσματος, διότι είμαι υπέρ της παροχής στήριξης από την ΕΕ στην οικονομία της Τυνησίας με τη μορφή δανείων και επιχορηγήσεων που θα παράσχουν στους Τυνήσιους την προοπτική εξειδικευμένων θέσεων απασχόλησης, στο πλαίσιο ενός πραγματικού συμβολαίου ανάπτυξης για την προαγωγή των εγχώριων και ξένων παραγωγικών επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία έτσι ώστε να εκφράσω, μαζί με τους συναδέλφους μου βουλευτές, τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την «επανάσταση του γιασεμιού». Η εταιρική σχέση μεταξύ της Τυνησίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι σχέσεις με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής στο πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο και όλες οι σχέσεις γειτονίας πρέπει να έρθουν πραγματικά στο προσκήνιο για να δώσουν στον λαό της Τυνησίας, στου οποίου το πλευρό πρέπει να σταθούμε, τη δυνατότητα να επιτύχει μια μεθοδική και ειρηνική μετάβαση προς ένα αποτελεσματικό δημοκρατικό σύστημα. Η ευρωπαϊκή βοήθεια πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εκλογική διαδικασία και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με στόχο τη στήριξη και την παροχή συμβουλών στον λαό της Τυνησίας, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν στροφή προς τον φονταμενταλισμό. Η ΕΕ πρέπει ασφαλώς να καταφέρει να τιμήσει τη δέσμευσή της για τον αγώνα υπέρ της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα, όπως και το σύνολο των πολιτικών ομάδων, το ψήφισμα για την Τυνησία σε μία προσπάθεια να στείλουμε μήνυμα συμπαράστασης στην χώρα. Η σταθερότητα της περιοχής αποτελεί βασική και μόνιμη ευρωπαϊκή επιδίωξη. Στο μέλλον, η δημιουργία μίας λεκάνης ευημερίας, όπου θα κυριαρχούν τα δημοκρατικά καθεστώτα και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα της πολιτικής γειτονίας της ΕΕ στην Μεσόγειο. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι πηγές αστάθειας στην Ευρωπαϊκή γειτονιά μπορούν να πυροδοτήσουν αλυσιδωτές αντιδράσεις και κύματα προσφύγων και μεταναστών, μεγαλύτερα από εκείνα που έχουν προκληθεί στο παρελθόν, λόγω συρράξεων στη κεντρική Ασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση στην Τυνησία. Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω μαζί με το Κοινοβούλιο την αλληλεγγύη μου στον λαό της Τυνησίας, ο οποίος, ωθούμενος από θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και την επιθυμία για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες και ευκολότερη πρόσβαση στην απασχόληση, οδήγησε τη χώρα του σε μια ιστορική πολιτική καμπή. Όσον αφορά το θέμα αυτό, επικροτώ το θάρρος και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι Τυνήσιοι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, και θα ήθελα κι εγώ να καταδικάσω τα κατασταλτικά μέτρα και τη δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας. Στηρίζω σθεναρά την αναγκαία δημοκρατική διαδικασία στην οποία πρέπει να υποβληθεί η Τυνησία και θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της δημιουργίας των κατάλληλων προϋποθέσεων για τη διενέργεια εκλογών εντός ενός χρονικού διαστήματος που θα επιτρέψει στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης να οργανωθούν σε εθνικό επίπεδο και να δημιουργήσουν τη δημοκρατική βάση για μια νέα κοινωνία. Επικροτώ το αίτημα του Κοινοβουλίου προς την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προβλεφθεί στήριξη για την Τυνησία με τη μορφή δανείων με επιδοτήσεις επιτοκίου, προκειμένου να δοθεί στην οικονομία της Τυνησίας η δυνατότητα να διαφοροποιηθεί και να προσφέρει στους νέους Τυνήσιους την προοπτική εξειδικευμένων θέσεων απασχόλησης, στο πλαίσιο ενός πραγματικού συμβολαίου ανάπτυξης για την προαγωγή των εγχώριων και ξένων παραγωγικών επενδύσεων.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Προσέφερα τη στήριξή μου σε αυτήν την πρόταση ψηφίσματος και θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Τυνησίας, ο οποίος, ωθούμενος από θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και την επιθυμία για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες και ευκολότερη πρόσβαση στην απασχόληση, οδήγησε τη χώρα του σε μια ιστορική πολιτική καμπή. Ευελπιστώ ειλικρινά ότι τώρα θα δημιουργηθούν οι συνθήκες και θα δοθεί κάθε στήριξη στην Τυνησία για να σημειώσει πρόοδο με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, προκειμένου να οικοδομήσει μια σταθερή, ανεκτική δημοκρατία με σεβασμό προς τις μειονότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Rochefort (ALDE), γραπτώς.(FR) Ψηφίζοντας υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Τυνησία, θα ήθελα καταρχάς να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στον λαό της Τυνησίας, ο οποίος, κινούμενος από θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και τη βούληση να βελτιώσει τις κοινωνικές συνθήκες της χώρας του, οδήγησε τη χώρα του σε μια ιστορική πολιτική καμπή. Καλώ τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εστιάσουν εκ νέου –και να αυξήσουν– τα κονδύλια για τα διάφορα μέσα για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και της Τυνησίας. Αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα. Προτρέπω επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντλήσει διδάγματα από αυτά τα γεγονότα και να αναθεωρήσει την πολιτική της όσον αφορά τη στήριξη της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθιστώντας την αυστηρή τήρησή τους αναγκαία προϋπόθεση για τη συνεργασία της ΕΕ με τρίτες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με το παρόν ψήφισμα, το ΕΚ εκφράζει την αλληλεγγύη του στον λαό της Τυνησίας, ο οποίος, ωθούμενος από θεμιτές δημοκρατικές φιλοδοξίες και την επιθυμία για καλύτερες κοινωνικές συνθήκες και ευκολότερη πρόσβαση στην απασχόληση, οδήγησε τη χώρα του σε μια ιστορική πολιτική καμπή. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κοινοβούλιο επικροτεί το θάρρος και την αποφασιστικότητα που επέδειξε ο λαός κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων, εκφράζει τα συλλυπητήρια του στις οικογένειες των θυμάτων και επιδεικνύει αλληλεγγύη στους τραυματίες. Το Κοινοβούλιο καταδικάζει επίσης τα κατασταλτικά μέτρα και τη δυσανάλογη χρήση βίας που άσκησαν οι δυνάμεις ασφαλείας και επικροτεί, αντιθέτως, τις πράξεις των δυνάμεων ασφαλείας που αρνήθηκαν να ανοίξουν πυρ κατά των διαδηλωτών. Ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα που οδήγησαν σε θανάτους και στην υπερβολική χρήση βίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων και για τη διαφθορά, και ζητεί να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι στη δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), γραπτώς. (IT) Οι αναταραχές που έλαβαν χώρα στην Τυνησία τις τελευταίες ημέρες έχουν ήδη οδηγήσει σε τουλάχιστον 35 επιβεβαιωμένους θανάτους. Η Αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ έχει ήδη ζητήσει τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το αν η κυβέρνηση ευθύνεται για τη χρήση βίας κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στους δρόμους. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επικρατεί στη χώρα, η οποία κατά παράδοση υπήρξε κοσμική, προοδευτική και δημοκρατική, πρέπει να αρθεί αμέσως για να επιτρέψει στις αρχές της Τυνησίας να συνεχίσουν τις κανονικές δημοκρατικές διαδικασίες. Από την πλευρά τους, όλες οι κυβερνήσεις της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της ελβετικής, πρέπει να συνεργαστούν με στόχο να επιστραφούν τα χρήματα και η περιουσία που αποκτήθηκε από την οικογένεια του προέδρου Ben Ali. Τέλος, οποιαδήποτε ένδειξη ότι το κίνημα Salafi αυξάνεται και επεκτείνεται πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, καθώς θα προωθούσε μια ακραία μορφή του Ισλάμ στην Ευρώπη.

 
  
MPphoto
 
 

  Marc Tarabella (S&D), γραπτώς.(FR) Είναι επιτέλους καιρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να θέσει τέλος στη σιωπή του σχετικά με την εξέγερση στην Τυνησία. Πώς μπορεί κανείς να κωφεύει στις εκκλήσεις, να παραμένει ασυγκίνητος μπροστά στον θάνατο της δημοκρατίας, πώς μπορεί κανείς να παραμένει ψύχραιμος βλέποντας άνδρες και γυναίκες, πλούσιους και φτωχούς, νέους και ηλικιωμένους, να απαιτούν την απελευθέρωσή τους από ένα καθεστώς φόβου;

Η Τυνησία είχε ένα σιωπηρά αποδεκτό απολυταρχικό καθεστώς, ένα σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι πιο φτωχοί, ακόμη και η μεσαία τάξη, δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα μπορούσαν κάποτε να γίνουν κύριοι της μοίρας τους. Αυτή η μία και μοναδική προσέγγιση δεν υφίσταται πλέον. Αυτά τα βήματα προς την ελευθερία θέτουν τα θεμέλια για μια νέα κοινωνία και δημιουργούν ελπίδες για μια νέα ισορροπία. Οι ημέρες της δικτατορικής και τεχνοκρατικής Ανατολής παρήλθαν. Τώρα μένει να δημιουργηθεί μια διαφορετικού είδους Ανατολή.

Ας ελπίσουμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα είναι πιο ευνοϊκά διακείμενα σε αιτήματα συνεργασίας από αυτά τα νέα κράτη.

 
  
MPphoto
 
 

  Rafał Trzaskowski (PPE), γραπτώς. (PL) Είμαι υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος και ιδίως των διατάξεων που αφορούν τα πολύ συγκεκριμένα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να επηρεάσουμε τις συστημικές αλλαγές που συμβαίνουν στη χώρα. Εν προκειμένω, αναφέρομαι κυρίως στην πολιτική στήριξη για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή της Ύπατης Εκπροσώπου, την εν εξελίξει αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας, τη διαπραγμάτευση ενός νέου σχεδίου δράσης για την Τυνησία για την περίοδο 2011-2016 και την αποστολή παρατηρητών από την ΕΕ, οι οποίοι αναμφισβήτητα θα παράσχουν στήριξη για τις εκλογές που έχουν ανακοινωθεί.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (RC-B7-0075/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), γραπτώς. (RO) Η παγκόσμια εξάπλωση της φυματίωσης παραμένει αιτία ανησυχίας, με την ασθένεια να συνεχίζει να βρίσκεται μεταξύ των κύριων αιτίων θνησιμότητας παγκοσμίως, προκαλώντας τον θάνατο περίπου δύο εκατομμυρίων ανθρώπων κάθε χρόνο. Παρά τις προόδους που έχουν σημειωθεί, έχει διαπιστωθεί θεαματική αύξηση στη συχνότητα αυτής της βακτηριακής λοίμωξης τα τελευταία χρόνια λόγω της κοινωνικοοικονομικής επιδείνωσης των χωρών του πρώην σοβιετικού μπλοκ, των ανεπαρκών υποδομών των δημόσιων συστημάτων υγείας και της άνισης πρόσβασης στη θεραπεία. Επικροτώ την κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», καθώς θεωρώ ότι τα εμβόλια σε συνδυασμό με τα πλέον αποτελεσματικά τεστ για την ανίχνευση της λοίμωξης και τις καλύτερες δυνατές θεραπείες συνιστούν βασικό όπλο στον αγώνα ενάντια σε αυτήν την ασθένεια. Πιστεύω επίσης ότι η πρόσβαση σε πόσιμο νερό και μια ισορροπημένη διατροφή, καθώς και η ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και στον αγώνα κατά της φτώχειας και της φυματίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις εκτιμήσεις, ψήφισα υπέρ της κοινής πρότασης ψηφίσματος σχετικά με το εμβόλιο κατά της φυματίωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), γραπτώς. – (GA) Σύμφωνα με την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», περίπου εννέα εκατομμύρια νέα κρούσματα φυματίωσης εντοπίζονται κάθε χρόνο και δύο εκατομμύρια άνθρωποι τον χρόνο πεθαίνουν από φυματίωση: ένας θάνατος κάθε 18 δευτερόλεπτα. Απομένουν μόλις τέσσερα χρόνια πριν από την ημερομηνία επίτευξης των στόχων της Χιλιετίας σε σχέση με την εξάλειψη των ασθενειών, και η φυματίωση παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως και η πλέον επικίνδυνη για άτομα που πάσχουν από τον ιό HIV/AIDS. Η ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της Χιλιετίας του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της φυματίωσης και την εξάλειψή της πριν από το 2015. Ψήφισα υπέρ αυτής της σημαντικής πρότασης ψηφίσματος και συμφωνώ ότι η καταπολέμηση της φυματίωσης θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στη στρατηγική της Ευρώπης για το 2020. Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν ότι το κατάλληλο ποσοστό χρημάτων που είναι διαθέσιμα για την υγειονομική περίθαλψη θα φτάσει στους φτωχούς ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και ότι οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στις φτωχές περιοχές θα βελτιωθούν και θα υποστηριχθούν.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ αυτής της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», διότι η ασθένεια παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στον κόσμο με σχεδόν δύο εκατομμύρια ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της κάθε χρόνο. Αυτή η πρωτοβουλία θα εφαρμοζόταν προς το συμφέρον όλων όσοι πάσχουν από φυματίωση παγκοσμίως, ιδίως εκείνων στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Θα συνέβαλε επίσης στην εφαρμογή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας έως το 2015. Επιπλέον, το πρόγραμμα εμβολιασμού θα μπορούσε να ενισχύσει τη στρατηγική ανεξαρτησία της ΕΕ στον αγώνα κατά της φυματίωσης και άλλων μεταδοτικών ασθενειών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εμβόλια αποτελούν σημαντικό μέσο για την καταπολέμηση της φυματίωσης σε συνδυασμό με καλύτερα τεστ. Τα τεστ πρέπει να είναι αξιόπιστα, χαμηλού κόστους και προσβάσιμα σε όλους τους ασθενείς, μαζί με την αποτελεσματικότερη διάγνωση και θεραπεία. Αυτό συνεπάγεται σημαντικό αναπροσανατολισμό της έρευνας και αυξημένη και βιώσιμη χρηματοδότηση για τη δέσμη εμβολίων. Συνεπώς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εμμείνουν στις χρηματοδοτικές τους δεσμεύσεις και να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια που διατίθενται στην υγειονομική περίθαλψη θα φτάσουν και στους πιο φτωχούς και ευάλωτους ανθρώπους στη χώρα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), γραπτώς. (RO) Ο εμβολιασμός κατά της φυματίωσης και η επένδυση στην έρευνα με στόχο την ανάπτυξη νέων θεραπειών γι’ αυτήν την ασθένεια είναι οι μόνες λύσεις για την εξάλειψή της έως το 2015. Δυστυχώς, η Ρουμανία έχει κακό ιστορικό όσον αφορά την εξάπλωση αυτής της ασθένειας καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στους ασθενείς που πάσχουν από φυματίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει στην πρώτη θέση για πολύ καιρό, σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα προγράμματα που διαχειρίζεται η ΕΕ και η χρηματοδότηση που χορηγείται για τη θεραπεία της φυματίωσης είναι ιδιαίτερα ευπρόσδεκτα και η επένδυση στην ευρωπαϊκή υγεία είναι σημαντική. Σύμφωνα με δεδομένα των ρουμανικών αρχών, 30.000 νέα κρούσματα φυματίωσης εμφανίζονται στη Ρουμανία κάθε χρόνο. Μια πιθανή εξήγηση για την ανίχνευση τόσο μεγάλου αριθμού κρουσμάτων κάθε χρόνο είναι ακριβώς η αύξηση στο επίπεδο προόδου με την εμφάνιση νέων προγραμμάτων πρόληψης, η πλειοψηφία των οποίων χρηματοδοτείται από την ΕΕ. Αν και η Ρουμανία εξακολουθεί να έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης φυματίωσης στην Ευρώπη, οι τιμές αυτού του δείκτη έχουν μειωθεί σημαντικά τα τελευταία πέντε χρόνια. Υπάρχει επίσης καθοδική τάση στα ποσοστά θνησιμότητας που καταγράφονται για τη φυματίωση στη Ρουμανία, από 10,7% το 2002 σε 7,6% το 2008. Η χρηματοδότηση που χορηγείται στα προγράμματα εξάλειψης της φυματίωσης είναι εξαιρετικά ευπρόσδεκτη, καθώς δεν έχουν ανακαλυφθεί νέα διαγνωστικά ή θεραπευτικά μέσα τα τελευταία 35 χρόνια.

 
  
MPphoto
 
 

  Zuzana Brzobohatá (S&D), γραπτώς. – (CS) Στήριξα την πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της φυματίωσης για διάφορους λόγους. Θα ήθελα καταρχάς να τονίσω την ανάγκη να εξετάσουμε την ανθρωπιστική πλευρά αυτής της ασθένειας, καθώς πρόκειται για μια ασθένεια που μπορεί να προληφθεί απλώς με τον εμβολιασμό, και ο θάνατος περισσότερων από δύο εκατομμυρίων ανθρώπων τον χρόνο δεν είναι απλώς ένας πολύ υψηλός αριθμός αλλά πάνω απ’ όλα άσκοπος. Συμφωνώ απολύτως ότι η φυματίωση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανισότητας μεταξύ των κρατών, καθώς έχει σχεδόν εξαλειφθεί στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες. Το Ίδρυμα TVBI βοηθά τους πάσχοντες από φυματίωση σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Προσωπικά, θεωρώ αυτόν τον τρόπο καταπολέμησης της φυματίωσης έκφραση αλληλεγγύης των ευρωπαίων πολιτών και προσπάθεια να περιοριστούν εντελώς οι άσκοποι θάνατοι που προκαλούνται απλώς από την έλλειψη χρηματοδότησης για εμβόλια στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), γραπτώς. (PT) Μέσω αυτής της πρότασης ψηφίσματος επικροτούμε τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της φυματίωσης στις φτωχότερες χώρες, όμως ζητούμε να διεξαχθεί περισσότερη επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και νέων εμβολίων κατά της ασθένειας αυτής. Τα εμβόλια είναι το φθηνότερο και αποτελεσματικότερο μέτρο της δημόσιας υγείας για την προστασία των Ευρωπαίων από μεταδοτικές ασθένειες, αλλά είναι επίσης σημαντικό η υγειονομική περίθαλψη να φθάσει και στις αναπτυσσόμενες χώρες για να συμβάλει στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής και στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Όπως ανέφερα, έχει σημειωθεί πρόοδος και βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο, όμως η ΕΕ πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της και να ζητήσει πιο συντονισμένη δράση για να συγκεντρώσει τις ευρωπαϊκές ερευνητικές προσπάθειες με στόχο την καταπολέμηση των ασθενειών που συνδέονται με τη φτώχεια. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον τομέα της υγείας σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή πώς σκοπεύει να δώσει συνέχεια στις προσπάθειες επιστημονικής έρευνας σε αυτόν τον τομέα και να της ζητήσω να εντείνει αυτές τις προσπάθειες και να μετατρέψει τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας σε οφέλη για τους Ευρωπαίους υπό το πρίσμα της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), γραπτώς. (PT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», διότι μόνο μια ευρεία εκστρατεία εμβολιασμού μπορεί να συμβάλει στην πραγμάτωση των στόχων που ορίστηκαν στον αναπτυξιακό στόχο της Χιλιετίας, ο οποίος είναι να σταματήσει η αύξηση και να αντιστραφεί η τάση εμφάνισης της φυματίωσης έως το 2015 και να εξαλειφθεί έως το 2050. Πρέπει να διερευνηθούν επειγόντως καινοτόμες πρωτοβουλίες χρηματοδότησης, προκειμένου να βοηθήσουν στην ενίσχυση των υγειονομικών συστημάτων και την καταπολέμηση της ανισότητας, ιδίως όσον αφορά τη μητρική υγεία και την παιδική θνησιμότητα.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Αν και η φυματίωση είναι μία από τις ασθένειες που στην πράξη έχουν εξαφανιστεί από το επίκεντρο της ανησυχίας για την υγεία στις ανεπτυγμένες χώρες, η αλήθεια είναι ότι σήμερα παραμένει μία από τις βασικές αιτίες θανάτου στον κόσμο, κοστίζοντας τη ζωή σε δύο εκατομμύρια ανθρώπους τον χρόνο. Ειδικότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες, η ασθένεια αυτή εξακολουθεί να είναι θανατηφόρα σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως όταν συνδέεται με τον ιό HIV/AIDS.

Αποτελεί, συνεπώς, παράδειγμα των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας μεταξύ του βιομηχανικού κόσμου και των αναπτυσσόμενων χωρών. Επιπλέον, αν και η φυματίωση εξακολουθεί να σκοτώνει, η έρευνα εγκαταλείπεται απλώς για λόγους εμπορικής αποδοτικότητας. Συνεπώς, είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεισφέρει στην επιστημονική έρευνα και να στηρίξει την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», έτσι ώστε ο εμβολιασμός μεγάλης κλίμακας να έχει θετικό αποτέλεσμα για την εξάλειψη της φυματίωσης έως το 2050.

Όπως γνωρίζουμε, τα εμβόλια αποτελούν ουσιαστικό μέσο όταν συνδέονται με καλύτερα, φθηνότερα και πιο αξιόπιστα τεστ για την ανίχνευση της λοίμωξης, καθώς και πιο αποτελεσματικές διαγνώσεις και θεραπείες. Αυτό σημαίνει σημαντικό αναπροσανατολισμό της έρευνας και αυξημένη και βιώσιμη χρηματοδότηση, στην οποία η ΕΕ θεωρώ ότι μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Αυτή η πρόταση ψηφίσματος, που αντικαθιστά τις προτάσεις της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, της Ομάδας των Πρασίνων/Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας και της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποσκοπεί να προωθήσει την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που καθορίστηκαν από τα Ηνωμένα Έθνη στους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Αυτοί περιλαμβάνουν την αντιστροφή της τάσης όσον αφορά τον αριθμό των ασθενών με φυματίωση έως το 2015 και την εξάλειψη της ασθένειας έως το 2050. Η βελτίωση της κατάστασης της υγείας του παγκόσμιου πληθυσμού είναι μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και μπορούμε να πούμε ότι η φυματίωση είναι υπό έλεγχο στην Ευρώπη, εξακολουθεί να προκαλεί εκατομμύρια θανάτους στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε συνδυασμό και με άλλες μεταδοτικές ασθένειες. Είναι σημαντικό να συνδυάσουμε πολιτικές και οικονομικές προσπάθειες, προκειμένου να θέσουμε άμεσα τέλος σε αυτήν την παγκόσμια μάστιγα. Επικροτώ, συνεπώς, την έγκριση αυτής της πρωτοβουλίας για την εξάλειψη της συγκεκριμένης μεταδοτικής ασθένειας, η οποία εξακολουθεί να προκαλεί πολλούς θανάτους ακόμη και κατά τον 21ο αιώνα, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), γραπτώς. (PT) Οι προσπάθειες στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης νέων φαρμάκων και εμβολίων που είναι αποτελεσματικά ενάντια σε ασθένειες όπως η φυματίωση, η οποία κάθε χρόνο εξακολουθεί να αφαιρεί εκατομμύρια ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο, πρέπει να ενθαρρυνθούν και τα θετικά αποτελέσματα να επικροτηθούν θερμά. Μόλις αποκτηθούν αυτά τα αποτελέσματα, είναι αναγκαίο να καταστούν διαθέσιμες οι νέες εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία σε εκείνους που τις χρειάζονται χωρίς καμία εξαίρεση.

Συνεπώς, το μοναδικό κριτήριο για την πρόσβαση πρέπει να είναι η ανάγκη. Στον Τρίτο Κόσμο, η πληρωμή του εξωτερικού χρέους και το επιτόκιο για την εξυπηρέτηση του χρέους προς τις πλούσιες χώρες προκαλεί σημαντικές απώλειες πόρων, οι οποίοι κατά συνέπεια δεν διοχετεύονται στους προϋπολογισμούς για την υγεία και την εκπαίδευση, οι οποίοι μειώνονται σε ασήμαντα ποσά. Τα αποκαλούμενα «προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής» που επιβάλλονται έξωθεν συμβάλλουν επίσης σε αυτό.

Συνεπώς, ο αγώνας ενάντια σε ασθένειες, οι οποίες, όπως η φυματίωση, εξαπλώνονται σε συνθήκες φτώχειας, περιλαμβάνει την καταπολέμηση των μηχανισμών εκείνων που δημιουργούν και διατηρούν την εξάρτηση και τη φτώχεια. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι λυπηρό το ότι η διάθεση του νέου εμβολίου κατά της φυματίωσης στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες –την οποία ασφαλώς υποστηρίζουμε– μπορεί να υποστηριχθεί στο όνομα του ηγετικού ρόλου της ΕΕ σε αυτές τις χώρες, όπως συμβαίνει στο ζήτημα που αποτέλεσε αφορμή γι’ αυτήν την πρόταση ψηφίσματος.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), γραπτώς.(FR) Πώς μπορεί κανείς να μην υποστηρίξει μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην εξάλειψη της φυματίωσης έως το 2050, όταν εξακολουθεί να σκοτώνει δύο εκατομμύρια ανθρώπους τον χρόνο σε ολόκληρο τον κόσμο;

Μου προκαλεί έκπληξη, ωστόσο, το ότι ένα κείμενο που καταγγέλλει τις ανεπαρκείς υπηρεσίες υγείας στις αναπτυσσόμενες χώρες επιλέγει να αγνοήσει ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της εποχής μας: τη διαρπαγή γιατρών αυτών των χωρών από πιο εύπορες χώρες, οι οποίες παραιτήθηκαν από την εκπαίδευση των δικών τους γιατρών με την πεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν περικοπές στην κοινωνική τους προστασία. Συνεπώς, στη Γαλλία, ο κανονισμός numerus clausus ή ο αριθμός των φοιτητών που επιτρέπεται να προχωρήσουν στο δεύτερο έτος ανέρχεται περίπου σε 7.000, ενώ κάθε χρόνο επιτρέπεται σε περίπου 3.000 γιατρούς με πτυχία που απέκτησαν εκτός Ευρώπης να ασκήσουν την ιατρική στη Γαλλία. Αυτό συμβαίνει χωρίς να αναφέρουμε τους αλλοδαπούς φοιτητές που εκπαιδεύουμε, οι οποίοι κατά συνέπεια έχουν γαλλικά πτυχία και δεν φεύγουν ποτέ από τη χώρα. Παράλληλα, η ΠΟΥ εκτιμά ότι υπάρχει έλλειψη 4,5 εκατομμυρίων επαγγελματιών του τομέα της υγείας στις φτωχές χώρες.

Είναι επίσης περίεργο πώς το κείμενο επιλέγει να αγνοήσει τα 5.500 με 6.000 κρούσματα φυματίωσης στη Γαλλία. Η ασθένεια είχε εξαλειφθεί εκεί και η επανεμφάνιση της μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη μαζική μετανάστευση. Δεν πιστεύω ότι αποτελούμε μεμονωμένη περίπτωση στην Ευρώπη όσον αφορά αυτό το θέμα.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), γραπτώς.(FR) Η παρουσία της φυματίωσης στον κόσμο εξακολουθεί να αποτελεί αιτία ανησυχίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι μόνο ένας μεγάλης κλίμακας εμβολιασμός μπορεί να αποτρέψει την απειλή που αποτελεί αυτή η ασθένεια για την υγεία πολλών ανθρώπων οι οποίοι ζουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου, στήριξα αυτό το ψήφισμα για να ζητήσω μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη επένδυση από τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να υπάρχουν τα μέσα για την καταπολέμηση της φυματίωσης, ιδίως μέσω της έρευνας και της καινοτομίας. Ωστόσο, οι πόροι που θα διατεθούν δεν θα πρέπει να σταματήσουν εκεί: η κατάσταση στον τομέα της υγείας και οι υπηρεσίες υγείας χρειάζονται στήριξη, επομένως αυτός είναι ένας ακόμη τομέας στον οποίο πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες και ο οποίος δεν μπορεί να αγνοηθεί.

 
  
MPphoto
 
 

  Jim Higgins, Seán Kelly, Mairead McGuinness και Gay Mitchell (PPE), γραπτώς. (EN) Απείχαμε από την τελική ψηφοφορία επί της «Πρωτοβουλίας Εμβολίου κατά Φυματίωσης» (RC-B7-0075/2011). Στηρίζουμε απόλυτα τον στόχο της «Πρωτοβουλίας Εμβολίου», όμως δεν μπορούσαμε να στηρίξουμε την αναφορά που γίνεται σε μία άλλη ψηφοφορία του Κοινοβουλίου η οποία στηρίζει, μεταξύ άλλων, την άμβλωση και αντιβαίνει στην προηγούμενη αιτιολόγηση ψήφου που καταγράφηκε στα πρακτικά του Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), γραπτώς.(LT) Συμφώνησα με αυτό το κείμενο, καθώς πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φυματίωση, διότι αυτή η ασθένεια σκοτώνει περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο και σχεδόν το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού μολύνεται από αυτήν. Πρόκειται για μια ασθένεια που συνιστά σοβαρό κίνδυνο για τους ανθρώπους και αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου μεταξύ των μεταδοτικών ασθενειών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η φυματίωση συνδέεται στενά με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, όπως η φτώχεια, η ανεργία, ο αλκοολισμός, η τοξικομανία και ο ιός HIV/AIDS, καθώς και με την ανεπάρκεια και την κακή κατάσταση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης στις φτωχές χώρες και με τις καθυστερήσεις στη διάγνωση. Είμαι ικανοποιημένος που καταρτίστηκε η «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», διότι όλοι οι ασθενείς που πάσχουν από αυτήν την ασθένεια ανά τον κόσμο θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα αποτελέσματα της έρευνας και των εργασιών. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της φυματίωσης παραμένει ανεπαρκής και είναι απαραίτητο να προβλέψουμε ειδικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που θα συμβάλουν στη χορήγηση άδειας στην Ευρώπη για εμβόλια κατά της φυματίωσης, στην προσβασιμότητα των εμβολίων, στην κλινική έρευνα κατά της φυματίωσης και στην πιο αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία, και τα χρήματα που διατίθενται στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης πρέπει να φθάνουν στους πιο φτωχούς και ευάλωτους κατοίκους των χωρών.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), γραπτώς. (IT) Η φυματίωση είναι, δυστυχώς, μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στον κόσμο. Μάλιστα, σχεδόν δύο εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν ως αποτέλεσμα αυτής της ασθένειας κάθε χρόνο. Ο στόχος του Κοινοβουλίου με την κατάθεση αυτής της πρότασης ψηφίσματος ήταν να καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώξει τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίοι προβλέπουν τη συγκράτηση της αύξησης της εμφάνισης αυτής της σοβαρής ασθένειας έως το 2015. Τα εκτιμώμενα στοιχεία είναι ανησυχητικά, και ανησυχούμε ιδιαίτερα για τη σοβαρότητα της κατάστασης, ιδίως όσον αφορά τις φτωχότερες χώρες, στις οποίες οι θάνατοι που συνδέονται με τη φυματίωση είναι όλο και πιο συχνοί. Η κοινή πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης» έχει, συνεπώς, την απόλυτη στήριξή μου, διότι επισημαίνει τις υγειονομικές συνθήκες στις αναπτυσσόμενες χώρες και προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του μέσω της χορήγησης περισσότερων κονδυλίων και της στήριξης της επιστημονικής έρευνας.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), γραπτώς.(PL) Αν και στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών οι εμβολιασμοί κατά της φυματίωσης είναι υποχρεωτικοί, τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία είναι ανησυχητικά. Ο αριθμός των ατόμων που μολύνονται από αυτήν την ασθένεια μάς κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι σήμερα, τον 21ο αιώνα, πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και να παράσχουμε τη σωστή προφύλαξη, αλλά κυρίως να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τους προστατευτικούς εμβολιασμούς. Μόνο αυτό θα μας επιτρέψει να μειώσουμε την εξάπλωση αυτής της ασθένειας. Γι’ αυτόν τον λόγο ενέκρινα την πρόταση ψηφίσματος. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς. (EN) Στηρίζω απόλυτα τα αιτήματα για αύξηση της χρηματοδότησης και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης για τα προγράμματα κατά της φυματίωσης. Ως πρόεδρος της ομάδας εργασίας του Κοινοβουλίου για την καινοτομία, την πρόσβαση στα φάρμακα και τις ασθένειες που συνδέονται με τη φτώχεια, θεωρώ ότι είναι ζωτικής σημασίας να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στην έρευνα και την καινοτομία εάν επιθυμούμε να επιτύχουμε τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας. Τα παγκόσμια επίπεδα φυματίωσης παραμένουν απαράδεκτα υψηλά και επικροτώ τους νέους τρόπους χρηματοδότησης της «Πρωτοβουλίας Εμβολίου κατά Φυματίωσης» για μία μεγάλης κλίμακας εκστρατεία εμβολιασμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Παρόλο που έχει πρακτικά εξαλειφθεί στις ανεπτυγμένες χώρες, η φυματίωση παραμένει απειλή στις φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες, ιδίως στην Αφρική, όπου εξακολουθεί να σκοτώνει εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο. Μόνο ένα σχέδιο εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο μπορεί να θέσει τέρμα σε αυτήν τη μάστιγα και να καταστήσει πραγματικότητα την πλήρη εξάλειψή της έως το 2050 στο πλαίσιο της επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), γραπτώς. (ES) Συμφωνώ με πολλά από αυτά που αναφέρει η παρούσα πρόταση ψηφίσματος, με τον τελικό της στόχο και με την άποψή της για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη ως δικαίωμα, η διασφάλιση του οποίου είναι ευθύνη των κυβερνήσεων που «οφείλουν να τηρήσουν την υποχρέωση παροχής υπηρεσιών δημόσιας υγείας στο σύνολο του πληθυσμού τους». Εντούτοις, δεν μπόρεσα να στηρίξω την πρόταση, διότι θεωρώ ότι στην πλειονότητά τους οι προτάσεις της και οι στόχοι που θέτει δεν είναι φιλόδοξα και είναι σαφώς ανεπαρκείς. Πιστεύω ότι δεν είναι αρκετό να προτείνουμε την εξάλειψη έως το 2050 μιας ασθένειας που πλήττει τους πιο φτωχούς και είναι μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στον κόσμο, οδηγώντας σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο. Αυτό συμβαίνει, όπως επισημαίνει μια σειρά από μελέτες που διεξήγαγαν μη κυβερνητικές οργανώσεις, διότι η εν λόγω περίοδος θα μπορούσε να μειωθεί κατά το ήμισυ με μια σθεναρή πολιτική και με την αύξηση των πόρων που προορίζονται για την καταπολέμησή της. Επιπλέον, αν και συμφωνώ με τη δήλωση στην παράγραφο 2 ότι είναι σημαντικό να βελτιωθούν οι διαδικασίες ανίχνευσης και εμβολιασμού με πιο αποτελεσματικές διαγνώσεις και θεραπείες, αντιτίθεμαι στο γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητά ότι τέτοιες υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται από υπηρεσίες δημόσιας υγείας· αυτές θα πρέπει να ενισχυθούν με την ευρωπαϊκή βοήθεια και συνεργασία.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), γραπτώς.(FR) Με μεγάλη χαρά παρέχω τη στήριξή μου σε ένα πανευρωπαϊκό σχέδιο που προσφέρει προστιθέμενη αξία όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο με στόχο τελικά την εξάλειψη της φυματίωσης.

Το 2009, η φυματίωση σκότωσε 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους ή 4.700 ανθρώπους την ημέρα. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι προκαλεί ετήσια οικονομική απώλεια στην Αφρική 52 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το καλοκαίρι του 2010 μας υπενθυμίζουν ότι αυτή η ασθένεια παραμένει σοβαρό πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στην «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης» θα καταστεί δυνατή η δημιουργία αποτελεσματικών εμβολίων που θα είναι οικονομικά προσιτά στις αναπτυσσόμενες χώρες και προσαρμοσμένα στις αναδυόμενες χώρες και την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας, παρέχοντας 49 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό. Πρέπει να βρούμε άλλες πηγές χρηματοδότησης, όπως την καθιέρωση από τα κράτη μέλη ή/και την Ευρωπαϊκή Ένωση μιας οικονομικής εγγύησης που θα καταστήσει δυνατή τη λήψη χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης» είναι ένας πρακτικός τρόπος εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020. Καθιστώντας την Ευρώπη πιο ελκυστική, προετοιμάζουμε τη νέα οικονομία για τις μελλοντικές γενιές.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Το πρόγραμμα εμβολιασμού κατά της φυματίωσης είναι εξαιρετικά σημαντικό, όμως τι θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από το 2015; Στη Λετονία, για παράδειγμα, η διαδικασία της ιατρικής περίθαλψης για τη φυματίωση επί του παρόντος αποτελείται από τη διάγνωση και την παραμονή σε καραντίνα. Στην πραγματικότητα, όλα τα κονδύλια που υποτίθεται ότι θα διατίθεντο για την αγορά ιατρικού εξοπλισμού και την κατασκευή εξειδικευμένων νοσοκομείων δαπανήθηκαν μάταια. Για παράδειγμα, σε μια πόλη που λέγεται Olaine υπήρχε ένα νοσοκομείο το οποίο κατασκευάστηκε στην περιοχή μιας φυλακής για τη θεραπεία ανθρώπων που έπασχαν από φυματίωση. Το χρηματικό ποσό που δαπανήθηκε για να εξοπλιστεί το νοσοκομείο ανήλθε σε δύο εκατομμύρια ευρώ. Το νοσοκομείο αυτό δεν λειτουργεί τώρα, καθώς δεν υπάρχει ιατρικό προσωπικό! Συνεπώς, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων μου στο ότι δεν είναι αρκετό απλώς να δημιουργηθεί και να παραχθεί ένα εμβόλιο, είναι απαραίτητο να προετοιμάσουμε ειδικούς με συγκεκριμένη εξειδίκευση και ιατρικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και να τους χρησιμοποιήσουμε στον αγώνα κατά της φυματίωσης. Διαφορετικά, το αποτέλεσμα της σημερινής ψηφοφορίας δεν θα είναι παρά συναισθηματικής φύσεως. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει απόλυτα διαφανής έλεγχος των κονδυλίων που θα διατεθούν για τον αγώνα κατά της φυματίωσης για να μην επαναληφθεί η κατάσταση στη Λετονία.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Κάθε χρόνο δύο δισεκατομμύρια ευρώ δαπανώνται για τη θεραπεία ανθρώπων με φυματίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί με τον ιό HIV και την ελονοσία, η φυματίωση είναι μία από τις πλέον διαδεδομένες επιδημίες στον κόσμο. Περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει μολυνθεί. Είναι σαφές ότι απέχουμε πολύ από την εξάλειψη της φυματίωσης. Όπως συμβαίνει με όλες τις ασθένειες, η αυξημένη ανθεκτικότητα με τη μορφή πολυανθεκτικών ή υπερανθεκτικών βακτηρίων και η επακόλουθη έλλειψη επιλογών θεραπείας αποτελούν μεγάλη πρόκληση για τη σύγχρονη ιατρική. Τα συνήθη φάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1960, δεν έχουν αντίκτυπο στις μεταλλαγμένες παραλλαγές της ασθένειας. Ως αποτέλεσμα, συνταγογραφούνται άλλα φάρμακα τα οποία είναι πιο ακριβά και έχουν πιο ισχυρές παρενέργειες. Οι επακόλουθες δαπάνες για τη θεραπεία μπορεί να είναι εκατό φορές υψηλότερες από εκείνες για τη συνήθη φυματίωση. Εάν ένας ασθενής σταματήσει να λαμβάνει τα συνήθη φάρμακα για τη συνήθη μορφή της φυματίωσης πριν από το τέλος της περιόδου των έξι μηνών, το αποτέλεσμα δεν είναι μόνο ισχυρές παρενέργειες αλλά και ανθεκτικότητα. Επιπλέον, η εξάπλωση της ασθένειας είναι δυνατό να σταματήσει μόνο με τον έλεγχο όλων των ατόμων με τα οποία ήρθε σε επαφή ο ασθενής. Ορισμένες χώρες δεν έχουν συμμορφωθεί με αυτές τις απαιτήσεις. Εάν δεν τηρηθούν αυτοί οι γνωστοί βασικοί κανόνες, τα ερευνητικά προγράμματα που κοστίζουν δισεκατομμύρια ευρώ δεν είναι πιθανό να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και θα προκύψουν νέες μορφές ανθεκτικότητας. Γι’ αυτόν τον λόγο, απείχα από την ψηφοφορία.

 
  
MPphoto
 
 

  Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė (PPE), γραπτώς. (LT) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης». Σε πολλές περιπτώσεις, η φυματίωση και η πρόληψή της παραμένουν πρόκληση όχι μόνο για τον αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά και για τις ανεπτυγμένες χώρες. Θα πρέπει να ανταλλάξουμε ορθές πρακτικές, να διαθέσουμε χρηματοδότηση για το εμβόλιο κατά της φυματίωσης και να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά μέτρα σε μια προσπάθεια να μειώσουμε τα τρομακτικά στατιστικά στοιχεία των περίπου δύο εκατομμυρίων θανάτων από φυματίωση παγκοσμίως τον χρόνο. Από την άλλη πλευρά, ορισμένοι βασικοί παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τη νοσηρότητα είναι ο αλκοολισμός, η τοξικομανία και η μεγάλη φτώχεια. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη όχι μόνο τον εμβολιασμό, αλλά και μακροπρόθεσμα προγράμματα για να περιοριστούν αυτοί οι παράγοντες. Για άλλη μία φορά επικροτώ αυτήν την πρωτοβουλία της ΕΕ να συμβάλει στην ενεργητική υποστήριξη των προγραμμάτων εμβολιασμού, τα οποία, όταν εφαρμόζονται, κατορθώνουν να μειώσουν σημαντικά τα ποσοστά λοίμωξης από φυματίωση, όπως καταδεικνύουν τα στατιστικά στοιχεία των κρατών μελών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), γραπτώς. (IT) Δεδομένου ότι η φυματίωση παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στον κόσμο, κοστίζοντας εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο, και ότι, παρά ταύτα, διεξάγεται επί του παρόντος ανεπαρκής έρευνα για τις πλέον παραμελημένες ασθένειες που πλήττουν μόνο ανθρώπους στις αναπτυσσόμενες χώρες, είμαι σαφώς υπέρ της «Πρωτοβουλίας Εμβολίου κατά Φυματίωσης». Σε αυτό το πλαίσιο, μόνο ένα πρόγραμμα εμβολιασμού που περιλαμβάνει μια εκστρατεία εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες όσον αφορά την επίτευξη του στόχου. Έχω την πεποίθηση ότι τα εμβόλια αποτελούν ουσιαστικό μέσο καταπολέμησης της φυματίωσης σε συνδυασμό με καλύτερα τεστ και ότι αυτό συνεπάγεται σημαντικό αναπροσανατολισμό της έρευνας και αυξημένη και βιώσιμη χρηματοδότηση. Συνεπώς, είμαι της άποψης ότι ο εμβολιασμός για τη φυματίωση θα πρέπει να διεξαχθεί ως προτεραιότητα σε κλινικές στις αναπτυσσόμενες χώρες και ότι η ευρωπαϊκή βοήθεια θα πρέπει να στηρίξει τις εσωτερικές προσπάθειες των αναπτυσσόμενων χωρών να αναπτύξουν ανθρώπινες ικανότητες.

 
  
MPphoto
 
 

  Γεώργιος Παπανικολάου (PPE), γραπτώς. – Υπερψήφισα το ψήφισμα σχετικά με την "Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά της Φυματίωσης". Το συγκεκριμένο ψήφισμα που στηρίχθηκε από το σύνολο των πολιτικών ομάδων έρχεται ως αποτέλεσμα της έξαρσης που σημειώνει η ασθένεια την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Ο βασικότερος, ίσως, λόγος αυτής της αναζωπύρωσης της ασθένειας είναι οι έντονες μεταναστευτικές ροές και κυρίως οι παράνομες, όπου σε πολλές περιπτώσεις οι στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής είναι αδύνατον να διασφαλιστούν. Η Ελλάδα, που βρίσκεται αντιμέτωπη με την παράνομη μετανάστευση σήμερα, θεωρείται χώρα με σχετικά υψηλά ποσοστά φυματίωσης στον ανεπτυγμένο κόσμο και επομένως οι προτάσεις του συγκεκριμένου ψηφίσματος, όπως η παρότρυνση για μεγάλης κλίμακας εκστρατείας εμβολιασμών στα κράτη μέλη, η εκταμίευση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για αυτόν τον σκοπό και η επίκληση για την εξασφάλιση υπηρεσιών δημόσιας υγείας στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές είναι σημαντικές για την χώρα μας.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Σήμερα, η φυματίωση είναι ένα από τα παραδείγματα που δείχνουν πώς η ανισότητα μεταξύ των λαών επιδρά στον χώρο της υγείας, δεδομένου ότι αυτή η ασθένεια έχει σχεδόν εξαλειφθεί από τις βιομηχανικές χώρες και εξακολουθεί να εξαπλώνεται σε άλλα μέρη του κόσμου. Είναι λοιπόν σημαντικό επί του παρόντος να μην λησμονούμε ότι η φυματίωση είναι μία από τις λοιμώξεις που επωφελούνται από την κατάσταση όσων είναι οροθετικοί ή έχουν AIDS, καθιστώντας ιδιαίτερα σοβαρές αυτές τις περιπτώσεις. Τα συγκεκριμένα ζητήματα αποτελούν τον λόγο αυτής της πρότασης ψηφίσματος, η οποία υποστηρίζει την ανάγκη μιας εκστρατείας εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας που αποσκοπεί στην επίτευξη του έκτου αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετίας μετά το 2015 και συγκεκριμένα στην εξάλειψη της φυματίωσης έως το 2050.

Αυτοί οι σημαντικοί στόχοι υπήρξαν και ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα την πρόταση. Τα εμβόλια αποτελούν ουσιαστικό μέσο για την αποφασιστική καταπολέμηση της φυματίωσης σε συνδυασμό με καλύτερα, αξιόπιστα και χαμηλού κόστους τεστ για την ανίχνευση της λοίμωξης, καθώς και την αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία. Αυτό συνεπάγεται σημαντικό αναπροσανατολισμό της έρευνας και αυξημένη και βιώσιμη χρηματοδότηση. Η ΕΕ, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει να διερευνήσει καινοτόμους διαύλους χρηματοδότησης, όπως την καθιέρωση από τα κράτη μέλη ή/και την Ένωση μιας οικονομικής εγγύησης που θα καταστήσει δυνατή τη λήψη χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και της έρευνας σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η συχνότητα εμφάνισης της φυματίωσης σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να αποτελεί αιτία ανησυχίας, καθώς η ασθένεια αυτή παραμένει μία από τις κύριες αιτίες θανάτου στον κόσμο, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες. Συνεπώς, η έρευνα και η χρηματοδότηση σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να αυξηθούν. Είναι σημαντικό να κινητοποιηθούν πόροι για την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», καθώς μόνο μια εκστρατεία εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας μπορεί να συμβάλει στη συγκράτηση της συχνότητας εμφάνισης της φυματίωσης έως το 2015, αντιστρέφοντας την τάση και εξαλείφοντας την ασθένεια έως το 2050, όπως προβλέπεται στους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών και στο πρόγραμμα «ΣΤΟΠ στη φυματίωση» της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), γραπτώς.(FR) Η φυματίωση σκοτώνει περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική και την Ασία. Πρόκειται για μια μάστιγα που υπογραμμίζει τις ανισότητες μεταξύ του Βορρά και του Νότου και την έλλειψη διαθέσιμων πόρων, θεραπείας και έρευνας για τη συγκράτηση της ασθένειας.

Η πρόταση ψηφίσματός μας επισημαίνει τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν για την ανίχνευση και διάγνωση της ασθένειας με πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό τρόπο. Κυρίως, όμως, υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής ενός προγράμματος εμβολιασμού μεγάλης κλίμακας, το οποίο είναι ο μόνος τρόπος επίτευξης ενός από τους αναπτυξιακούς στόχους της Χιλιετίας (ΑΣΧ 6) και της εξάλειψης της ασθένειας έως το 2050.

Παράλληλα, είναι σημαντικό οι φαρμακευτικές ερευνητικές προσπάθειες να επικεντρωθούν σε αυτήν την παραμελημένη και «ασύμφορη» ασθένεια. Πρέπει να διασφαλιστεί χρηματοδότηση γι’ αυτήν την έρευνα, για παράδειγμα, μέσω κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όπως γνωρίζουμε, χρειάζονται τρία δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τη διεξαγωγή του προγράμματος «ΣΤΟΠ στη φυματίωση» της ΠΟΥ. Πρόκειται για μία καίρια επένδυση εάν επιθυμούμε να σημειωθεί πρόοδος στην έρευνα και την καινοτομία και, συνεπώς, να αυξηθεί η στήριξη που παρέχεται στους φτωχότερους πληθυσμούς.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Με το παρόν ψήφισμα, το ΕΚ υπογραμμίζει ότι μόνο ένα πρόγραμμα εμβολιασμού που περιλαμβάνει μία μεγάλης κλίμακας εκστρατεία εμβολιασμού θα μπορούσε να έχει θετικές συνέπειες όσον αφορά την επίτευξη του έκτου αναπτυξιακού στόχου της Χιλιετίας μετά το 2015 και ειδικότερα την εξάλειψη της φυματίωσης έως το 2050. Δεύτερον, θεωρεί τα εμβόλια ουσιαστικό μέσο καταπολέμησης της φυματίωσης σε συνδυασμό με καλύτερα –αξιόπιστα, χαμηλού κόστους και ανθεκτικά– τεστ καθώς και πιο αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία, και ότι αυτό συνεπάγεται σημαντικό αναπροσανατολισμό της έρευνας και αυξημένη και βιώσιμη χρηματοδότηση. Τρίτον, καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει καινοτόμους διαύλους χρηματοδότησης, όπως την καθιέρωση από τα κράτη μέλη ή/και την Ένωση μιας οικονομικής εγγύησης που θα καταστήσει δυνατή τη λήψη χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης», με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοδότησης και της έρευνας των παραμελημένων ασθενειών στις αναπτυσσόμενες χώρες και εκείνων που αφήνουν μικρό περιθώριο κέρδους.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Leszek Wałęsa (PPE), γραπτώς. (PL) Ψήφισα υπέρ της πρότασης ψηφίσματος σχετικά με την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης». Οι τροπικές ασθένειες όπως η ελονοσία, η φυματίωση και η νόσος του ύπνου κοστίζουν εκατομμύρια ζωές κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο ανθεκτικές στα φάρμακα και στην έλλειψη επιλογών θεραπείας, κατάσταση η οποία προέκυψε επειδή η έρευνα σταμάτησε για τον απλό λόγο ότι δεν είναι επικερδής. Δεδομένου ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων φυματίωσης σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθεί να αποτελεί αιτία ανησυχίας τέσσερα χρόνια πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ), θα πρέπει να επέμβουμε αμέσως. Οι υπηρεσίες υγείας στην πλειονότητα των αναπτυσσόμενων χωρών απέχουν πολύ από το να πληρούν τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού. Τα προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής της δεκαετίας του 1990 έκαναν τα πράγματα χειρότερα προκαλώντας τη δραστική μείωση των κοινωνικών προϋπολογισμών. Πιστεύω ότι οι εμβολιασμοί για τη φυματίωση θα πρέπει να γίνουν κατά κύριο λόγο σε κλινικές και νοσοκομεία στις αναπτυσσόμενες χώρες και θα πρέπει να αποκατασταθεί ένα σύστημα δημόσιας υγείας για τον σκοπό αυτόν. Οι κυβερνήσεις πρέπει να εκπληρώσουν το καθήκον τους και να διασφαλίσουν υπηρεσίες δημόσιας υγείας για ολόκληρο τον πληθυσμό, καθώς αυτό είναι ένα στοιχειώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

 
  
MPphoto
 
 

  Anna Záborská (PPE), γραπτώς. (SK) Στηρίζω την «Πρωτοβουλία Εμβολίου κατά Φυματίωσης». Κατά τη γνώμη μου, είναι ηθικό μας καθήκον ως Ευρωπαίων όχι μόνο να αναλάβουμε μέρος της ευθύνης για την έρευνα και την αναζήτηση νέων θεραπειών, αλλά και να βοηθήσουμε τις φτωχές χώρες να εκπαιδεύσουν τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και να αναπτύξουν τουλάχιστον ένα στοιχειώδες δίκτυο ιατρικής περίθαλψης. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη πρέπει να φτάσει πέρα από τα σύνορα χωρών και ηπείρων. Εάν πάψουμε να αισθανόμαστε αυτήν την αλληλεγγύη, παύουμε να είμαστε άνθρωποι. Χάριν της διατήρησης της ανθρώπινης φύσης μας, δεν είμαι σε θέση να στηρίξω το εγκριθέν κείμενο της πρότασης ψηφίσματος. Το κείμενο περιέχει μια αναφορά στη θανάτωση αγέννητων παιδιών, την οποία η πλειοψηφία των βουλευτών στο Κοινοβούλιο θεωρεί θεμελιώδες στοιχείο της αναπαραγωγικής υγείας. Απείχα από την ψηφοφορία, διότι αδυνατώ να συμφωνήσω ότι ο αγώνας κατά της πανδημίας της φυματίωσης στα πιο φτωχά μέρη του κόσμου μπορεί να συνδεθεί με οποιονδήποτε τρόπο με την απάνθρωπη τακτική του σφετερισμού του δικαιώματος να αποφασίζουμε για τη ζωή και τον θάνατο του αγέννητου παιδιού.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0090/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα το κλείσιμο των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας (CEPOL) για τους οποίους είχα απορρίψει τη χορήγηση απαλλαγής τον προηγούμενο χρόνο, επειδή αυτή είναι η κανονική διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται κάθε χρόνο αμέσως μόλις υπάρξει σαφής έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν απαιτείται περαιτέρω προσαρμογή, ανεξάρτητα από το αν έχει χορηγηθεί ή όχι απαλλαγή. Δεδομένων των ατασθαλιών που παρατηρήθηκαν, η CEPOL θα πρέπει να κλείσει.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Η ανησυχία για το μοντέλο διοίκησης της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας είχε ως αποτέλεσμα το Κοινοβούλιο να απορρίψει τη χορήγηση απαλλαγής για τους λογαριασμούς του 2008. Το γεγονός αυτό είναι ανησυχητικό και ανήκουστο, καθώς είναι η πρώτη φορά που απορρίφθηκε η διαδικασία αυτή για έναν ευρωπαϊκό οργανισμό. Ως εκ τούτου, το παρόν ψήφισμα ως μοναδικό του στόχο έχει να κλείσει τους αντίστοιχους λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β) του Παραρτήματος VI του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), γραπτώς. (PT) Θυμάμαι ότι, στις 7 Οκτωβρίου 2010, το Κοινοβούλιο έλαβε την απόφαση να μην χορηγήσει απαλλαγή για τους λογαριασμούς του 2008 της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, με 618 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά και 7 αποχές. Αυτή η απόφαση να κλείσουν οι λογαριασμοί του 2008 δεν ισοδυναμεί με χορήγηση απαλλαγής, αποτελεί όμως απλώς ένα τεχνικό μέτρο που προκύπτει από τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τον οποίο, αν δεν χορηγηθεί απαλλαγή για τους λογαριασμούς, πρέπει να διενεργηθεί επίσημη ψηφοφορία σχετικά με το αν θα κλείσουν σε προσεχή συνεδρίαση. Κατά συνέπεια, υπερψήφισα αυτήν την απόφαση.

 
  
MPphoto
 
 

  Véronique Mathieu (PPE), γραπτώς.(FR) Στις 7 Οκτωβρίου 2010 το Κοινοβούλιο, με 618 ψήφους υπέρ, 0 ψήφους κατά και 7 αποχές, ενέκρινε μια απόφαση με την οποία αρνήθηκε να χορηγήσει απαλλαγή στον Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου, σε περίπτωση μη χορήγησης απαλλαγής, κατατίθεται, σε προσεχή περίοδο συνόδου, επίσημη πρόταση για κλείσιμο των λογαριασμών. Η απόφαση την οποία υπερψήφισα αποτελεί τεχνικό μέτρο που αποσκοπεί στο κλείσιμο των λογαριασμών για το εν λόγω οικονομικό έτος, όχι στη χορήγηση απαλλαγής. Η απόφαση λαμβάνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου συνόδου, επειδή εγώ και οι συνάδελφοί μου από την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θελήσαμε να διενεργηθεί ακρόαση με τον Διευθυντή της CEPOL, τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε να έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες και διευκρινίσεις, ειδικά όσον αφορά τις λογιστικές διορθώσεις που έγιναν τον Ιούλιο του 2010 για το έτος 2008 και την ανταπόκριση του διοικητικού συμβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Είναι λυπηρό που ένα ευρωπαϊκό όργανο το οποίο χρηματοδοτείται από δημόσιους πόρους δεν διαθέτει ένα διαφανές διοικητικό μοντέλο που να δίνει τη δυνατότητα στον εποπτικό φορέα να χορηγεί απαλλαγή για τους λογαριασμούς του. Ο σπάνιος χαρακτήρας αυτού του γεγονότος καθιστά απαραίτητη την ανάλυση των αιτίων και την εξεύρεση λύσεων που θα αποτρέψουν την επανεμφάνισή του. Ως εκ τούτου, το παρόν ψήφισμα ως μοναδικό του στόχο έχει να κλείσει τους σχετικούς λογαριασμούς σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β) του Παραρτήματος VI του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), γραπτώς. (EN) Η αναποτελεσματική χρήση εκ μέρους της Αστυνομικής Ακαδημίας των πόρων που της χορηγήθηκαν έχει οδηγήσει σε διατάραξη της οικονομικής υποστήριξης προς τους μικρούς οργανισμούς. Υπάρχουν περιπτώσεις ακατάλληλης χρήσης των πόρων οι οποίες αγγίζουν τα όρια του οικονομικού εγκλήματος. Όλες αυτές οι παραβάσεις παρατηρούνται όταν δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος εκ μέρους της Επιτροπής. Η απόφαση του Κοινοβουλίου γι’ αυτό το ζήτημα στέλνει ένα σαφές μήνυμα σε όλες τις άλλες υπηρεσίες και τα θεσμικά όργανα ότι είναι απαραίτητο να τηρούν οικονομική πειθαρχία και να είναι πιο υπεύθυνοι όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους. Ούτε θα ήταν επιζήμιο να απαλλάξουμε από τα καθήκοντά τους εκείνους τους υπαλλήλους της Επιτροπής που έμειναν άπρακτοι για πολύ καιρό χωρίς να ενεργούν με αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα. Γνωρίζω πολλές περιπτώσεις στις οποίες υπάλληλοι της Επιτροπής –είτε εξαιτίας της αναποτελεσματικής τους θέσης είτε μερικές φορές από οκνηρία– έκαναν τα στραβά μάτια μπροστά σε σοβαρές παραβάσεις σε οικονομικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ αυτό το ψήφισμα πολύ επίκαιρο και χρήσιμο.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), γραπτώς. (DE) Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) ιδρύθηκε το 2000. Στόχος της είναι να προάγει τη στενή συνεργασία μεταξύ των διάφορων αστυνομικών δυνάμεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η CEPOL βοηθά τους εθνικούς φορείς να συνεργάζονται, έτσι ώστε να αποτρέπουν και να καταπολεμούν την εγκληματικότητα. Επιπλέον, συνεργάζεται στενά με αστυνομικές υπηρεσίες τρίτων χωρών. Πιστεύω ότι η CEPOL είναι ένα χρήσιμο θεσμικό όργανο, γι’ αυτό υπερψήφισα την πρόταση.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), γραπτώς. (PT) Η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (CEPOL) προωθεί τη συνεργασία με ανώτερους αστυνομικούς απ’ όλη την Ευρώπη, με σκοπό να ενθαρρύνει τη διασυνοριακή συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος και τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας, του νόμου και της τάξης. Η CEPOL ιδρύθηκε το 2005 ως οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργεί ως δίκτυο στο πλαίσιο του οποίου διοργανώνονται δραστηριότητες –μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια και συναντήσεις– στα κράτη μέλη, κυρίως στα εθνικά ιδρύματα εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο οργανώνονται από 60 έως 100 μαθήματα, σεμινάρια και συνέδρια, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικά με την αστυνόμευση στην Ευρώπη σήμερα. Η δράση της CEPOL είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημιουργία συνεργειών μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων των διάφορων κρατών μελών. Μάλιστα, επί του παρόντος αποτελεί τη βασική πηγή μάθησης και ανάπτυξης στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης για καλύτερη συνεργασία και αστυνόμευση στην Ευρώπη. Για τους παραπάνω λόγους, και ειδικά υπό το πρίσμα της θετικής γνώμης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου, ψηφίζω υπέρ του κλεισίματος των λογαριασμών της CEPOL για το οικονομικό έτος 2008.

 
  
MPphoto
 
 

  Paulo Rangel (PPE), γραπτώς. (PT) Κατόπιν της απόφασης της 7ης Οκτωβρίου 2010 να μην χορηγηθεί απαλλαγή για τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας για το οικονομικό έτος 2008 εξαιτίας προβλημάτων που εντοπίστηκαν στη διοίκησή της, προχωρούμε πλέον σε κλείσιμο των λογαριασμών, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 2, στοιχείο β) του Παραρτήματος VI του Κανονισμού.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), γραπτώς. (EN) Είναι αναγκαίο οι νέες αρχές και οι Πρόεδροί τους να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών. Προς τον σκοπό αυτόν, οι Πράσινοι άσκησαν πιέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των εκπροσώπων της βιομηχανίας, των αρχών και των Προέδρων τους, και μας χαροποίησε το γεγονός ότι και οι τρεις υποψήφιοι δεσμεύτηκαν γραπτώς για τη διασφάλιση της διαφάνειας. Η σκιώδης άσκηση πιέσεων θα υπονομεύσει την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα αυτών των αρχών και είναι σημαντικό να επιτελέσουν το έργο τους με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια. Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι αρχές μπορούν να επιτελούν αποτελεσματικά τον κρίσιμο εποπτικό τους ρόλο επί των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), γραπτώς. (LT) Όπως φάνηκε από την ψηφοφορία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου, πολλοί άνθρωποι ήταν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία διαχειρίστηκε τα οικονομικά της το 2008 και τα προηγούμενα έτη. Πρόκειται για μοναδική περίπτωση – μέχρι τώρα κανένας ευρωπαϊκός οργανισμός δεν απέτυχε ποτέ να λάβει απαλλαγή. Ωστόσο, τώρα είναι σημαντικό να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον. Ο υποστράτηγος Banfi, ο νέος επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας, ανέλαβε μια δύσκολη κατάσταση και πρέπει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και των φορολογουμένων. Επιπλέον, πιστεύω ότι οι συζητήσεις που διεξάγονται επί του παρόντος σχετικά με την αναποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού και του ανθρώπινου δυναμικού της Ακαδημίας απλώς αποσπούν την προσοχή μας από ένα σημαντικότερο πρόβλημα – την έλλειψη ακεραιότητας και επαγγελματισμού των σωμάτων αστυνόμευσης και ασφαλείας σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Λιθουανίας. Πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερη προσοχή στη βελτίωση των βασικών λειτουργιών της Αστυνομικής Ακαδημίας – πρέπει να λάβουμε πιο σθεναρά μέτρα για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, μέσω της εκπαίδευσης και της ειδικής κατάρτισης. Όπως είπα κατά τη διάρκεια της περιόδου συνόδου τον προηγούμενο Οκτώβριο, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία έχει ευγενείς στόχους – να προωθήσει τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα αστυνόμευσης και να ενισχύσει το κράτος δικαίου και τη νομοθεσία. Δεν έχει σημασία τι θα συμβεί στην Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία στο μέλλον, όμως όλα τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίσουν την επίτευξη αυτών των στόχων.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), γραπτώς. (EN) Ψήφισα το κλείσιμο των λογαριασμών για την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, επειδή πιστεύω ότι είναι σημαντικό να δώσουμε τέλος στη διαδικασία απαλλαγής για το 2008. Με τη μη χορήγηση απαλλαγής, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στέλνουν ένα ηχηρό μήνυμα στις διοικήσεις όλων των οργανισμών της ΕΕ ότι το Κοινοβούλιο δεν θα ανεχθεί κακούς λογιστικούς ελέγχους ή ψευδείς δαπάνες. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει τώρα να στρέψουν την προσοχή τους στη διαδικασία απαλλαγής για το 2009, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, και στην εισαγωγή αλλαγών που θα διασφαλίζουν τη θέσπιση αυστηρότερων λογιστικών διαδικασιών. Δεν πρέπει να επαναληφθούν οι ελλείψεις που επισημάνθηκαν στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους λογαριασμούς του 2008. Επικροτώ τα θετικά βήματα που έκανε ο νέος διευθυντής της CEPOL, Ferenc Bánfi, και ελπίζω να συνεχιστεί η συνεργασία της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Ακαδημίας, και να γίνουν μεγάλα βήματα ώστε να διασφαλιστεί ότι η Ακαδημία θα λειτουργεί αποτελεσματικά και σύμφωνα με όλους τους δημοσιονομικούς κανόνες.

 
  
  

Πρόταση ψηφίσματος (B7-0091/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Marta Andreasen (EFD), γραπτώς. (EN) Υπερψήφισα την πρόταση ψηφίσματος για την έκφραση αντίθεσης προς τον διορισμό Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, όχι επειδή διέκρινα κάποια έλλειψη στο άτομο που διορίστηκε, αλλά επειδή αντιτίθεμαι καταρχήν στη δημιουργία αυτής της νέας αρχής. Μας είπαν ότι είναι αναγκαίο να αποτρέψουμε την εκδήλωση μελλοντικών οικονομικών και χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Ουσιαστικά, προστίθεται άλλο ένα επίπεδο γραφειοκρατίας στην υπάρχουσα εποπτεία. Θα υπάρξει σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για τι. Αναμφίβολα, το εγχειρίδιο κανόνων που θα επινοήσουν δεν θα ταιριάζει στο City του Λονδίνου και θα συμβάλει στην απώλεια θέσεων εργασίας στη Βρετανία. Εκτός αυτού, η διαδικασία δεν είναι διαφανής, αφού στο Κοινοβούλιο παρουσιάστηκε μόνο ένας υποψήφιος και, σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η τελική ψηφοφορία είναι μυστική.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), γραπτώς. (PT) Αν πήραμε ένα μάθημα από την πρόσφατη κρίση, αυτό ήταν ότι πρέπει να προβούμε σε μεταρρυθμίσεις της θεσμικής εποπτικής δομής με τη δημιουργία ευρωπαϊκών οργανισμών και, με τον τρόπο αυτόν, να επαναδιατυπώσουμε την όλη έννοια της μακροοικονομικής και μικροοικονομικής εποπτείας. Από αυτήν την ανάγκη προκύπτει η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Δεδομένου ότι η εμπιστοσύνη στις τράπεζες έχει δεχθεί ισχυρό πλήγμα από την παγκόσμια οικονομική κρίση, είναι σημαντικό για τις αγορές, και για τους Ευρωπαίους γενικότερα, να αρχίσει να υπάρχει και πάλι εμπιστοσύνη στη σταθερότητα και την ευρωστία των τραπεζικών ιδρυμάτων και, συγκεκριμένα, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στους εποπτικούς φορείς. Γι’ αυτόν τον λόγο ο ρόλος αυτής της νέας Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών είναι τόσο κρίσιμος για το μέλλον. Γι’ αυτόν τον λόγο, υπερψηφίζω την επιλογή του κ. Andrea Enria ως πρώτου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, ελπίζοντας σε μια δραστήρια, προσεκτική και επιτυχημένη θητεία.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), γραπτώς. (PT) Η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε σοβαρές αδυναμίες στη χρηματοπιστωτική εποπτεία, τόσο σε μεμονωμένες περιπτώσεις όσο και σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του. Τα εποπτικά πρότυπα διέπονται από μια εθνική προοπτική και δεν έχουν προσαρμοστεί στην παγκοσμιοποίηση που έλαβε χώρα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπου διάφοροι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακή βάση, με τους συστημικούς κινδύνους που αυτό συνεπάγεται. Δεν έχει υπάρξει, συνεπώς, κανενός είδους συνεργασία, συντονισμός ή συνέπεια κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. Πιστεύω ότι η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη ενός αποτελεσματικού εποπτικού μοντέλου. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πολλά βήματα ακόμη προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη πραγματικά ανήθικων καταστάσεων όπως εκείνες του πρόσφατου παρελθόντος – οι οποίες έχουν βλάψει οικονομίες, μετόχους, καταθέτες, φορολογούμενους, καθώς και την αξιοπιστία του συστήματος. Ως εκ τούτου, υπε