Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2520(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0096/2011

Rozpravy :

PV 14/02/2011 - 16
CRE 14/02/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 16/02/2011 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0057

Rozpravy
Streda, 16. februára 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

7. Vysvetlenia hlasovania
Videozáznamy z vystúpení
PV
  

Ústne vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Marisa Matias (A7-0148/2010)

 
  
MPphoto
 

  Giovanni La Via (PPE).(IT) Podporujem dosiahnutý kompromis o návrhu smernice, pretože napriek niekoľkým problémovým bodom si myslím, že ide o dobrý text, ktorý chráni pacientov pred vážnymi nebezpečenstvami spojenými s konzumáciou falšovaných liekov. V priebehu uplynulých rokov sme boli svedkami obrovského nárastu množstva týchto výrobkov, pričom z najnovších odhadov vyplýva, že v Európe sa ilegálne predáva okolo jeden a pol milióna liekov, zvlášť cez internet.

Tieto údaje predstavujú vážnu hrozbu nielen pre pacientov, ale aj pre európskych výrobcov. Ide tu o ochranu verejného zdravia a spotrebiteľov, ktorí potrebujú záruku, že členské štáty budú uplatňovať prísne bezpečnostné opatrenia a účinné sankcie. Dnešné hlasovanie znamená, že budú zavedené účinné a pružné pravidlá a tiež že budeme bojovať proti organizovanému zločinu.

Ak chceme pochopiť požiadavku bezpečnosti, ktorá sa vzťahuje na toto odvetvie, stačí pomyslieť na to, že v roku 2008 došlo k zhabaniu približne 38 miliónov ilegálnych liekov. Mohli sme byť hádam trochu odvážnejší, pokiaľ ide o sledovateľnosť liekov a účinných látok z tretích krajín. Krok, ktorý sme dnes podnikli, je napriek tomu veľmi dôležitý.

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE). (IT) Návrh Komisie týkajúci sa zabránenia vstupu falšovaných liekov do dodávateľského reťazca zdôrazňuje otázku, ktorá sa stáva prioritou pre všetkých Európanov: otázku kvality a bezpečnosti liekov, ktoré každodenne užívame.

Je preto potrebné zaviesť novú európsku stratégiu boja proti rozmáhajúcemu sa javu šírenia falšovaných liekov, a to s dvojitým cieľom – dokázať reagovať na túto rastúcu hrozbu pre verejné zdravie a dokázať zaručiť bezpečnosť všetkých pacientov.

Najnovšie správy o tejto problematike zaznamenali naozaj prudký nárast konfiškácií falšovaných liekov na hraniciach, ako aj rastúci, a preto mimoriadne nebezpečný trend falšovania nielen liekov „na zlepšenie životného štýlu“, ale aj životne dôležitých liekov vrátane liekov na liečbu rakoviny a srdcových ochorení, psychiatrických porúch a infekcií.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Počet falšovaných liekov skonfiškovaných na hraniciach Európskej únie v roku 2007 bol o 384 % vyšší ako v roku 2005. Zároveň sme boli svedkami rastúceho trendu falšovania dokonca aj životne dôležitých liekov vrátane liekov na liečbu rakoviny a srdcových ochorení, psychiatrických porúch a infekcií.

Pri týchto údajoch sa natíska alarmujúci scenár, v ktorom sa pacienti môžu ľahko ocitnúť v situáciách, ako je zlyhanie liečby, čo môže ohroziť ich zdravie a v niektorých prípadoch aj ich životy. Vítam návrh Komisie. Správa pani Matiasovej však správne poukazuje na negatívne aspekty a otázky, v súvislosti s ktorými by sme mali svojich občanov upokojiť.

Osobitne by som chcel zdôrazniť, že návrh Komisie neposkytuje vyčerpávajúce odpovede, pokiaľ ide o povahu a vlastnosti falšovaného lieku, účinnej látky alebo pomocnej látky alebo akékoľvek informácie o jednotlivých stranách zapojených do dodávateľského reťazca, ktorých úlohy a zodpovednosť by bolo treba objasniť.

Sankcie v návrhu Komisie sú neprimerané, ale predovšetkým návrh neberie do úvahy predaj liekov cez internet, ktorý je jedným z hlavných kanálov, cez ktoré vstupujú falšované lieky na európsky trh.

 
  
MPphoto
 

  Iva Zanicchi (PPE).(IT) Hlasovala som za správu pani Matiasovej, pretože vstup falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca predstavuje hrozbu pre celý európsky farmaceutický systém tým, že podrýva dôveru občanov v kvalitu liekov predávaných v lekárňach a na iných legálnych distribučných miestach.

Je dôležité potláčať neustále silnejúci jav výskytu falšovaných liekov vo všetkých európskych krajinách s cieľom ochrániť a zaručiť zdravie našich občanov. Účinné látky obsiahnuté vo falšovanom lieku v skutočnosti nemusia zodpovedať normám, môžu úplne chýbať alebo byť prítomné v nesprávnej dávke.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Oficiálne údaje hovoria za všetko: jedno percento liekov predávaných legálne v Európe je falšované. Okrem toho z posledných prieskumov vyplýva, že tento jav je neustále na vzostupe a že jeho rozmery už presahujú varovné štádium.

Ako už zdôraznil pán Antoniozzi, falšovanie životne dôležitých liekov je zvlášť ziskové, keď sa tieto lieky vyrábajú v Indii alebo Číne a potom sa vydávajú za európske výrobky. Tieto látky predstavujú bezprecedentné riziko a môžu ohroziť životy tých, ktorí ich používajú na terapeutické účely.

Hlasovala som za správu, aby som povedala nie kovbojskému predaju cez internet, uprednostňovanému spôsobu umiestňovania týchto jedov na farmaceutický trh Európskej únie. Prijatím tohto dokumentu bude mať Parlament konečne možnosť presadiť svoj názor v tom zmysle, že získa prostriedky potrebné na vyhľadávanie a trestanie týchto ľudí, ktorí nie sú o nič lepší ako drogoví díleri, bezcharakterných zločincov, ktorí sa už príliš dlho obohacujú na úkor chorých ľudí.

 
  
MPphoto
 

  Paolo Bartolozzi (PPE).(IT) Problém falšovaných liekov je problémom, ktorý nadobúda stále väčšiu vážnosť na medzinárodnej, ako aj na európskej úrovni v zmysle zvyšujúceho sa počtu prípadov, ako aj pokroku dosahovaného vo vývoji týchto výrobkov. Toto sú problémy, ktoré sa snaží riešiť správa pani Matiasovej – výsledok dlhých a namáhavých rokovaní.

Správa, ktorej sme vyjadrili podporu, vytvorila regulačný rámec, ktorý mal za základ presnejšie a podrobnejšie definície a vzal vďaka tomu do úvahy všetkých aktérov, štádiá a aspekty farmaceutického dodávateľského reťazca – bezpečnosť, sledovateľnosť a povinnosti distribučnej siete – s cieľom dosiahnuť dobrý kompromis.

To sú niektoré otázky, na ktorých sa musíme pokúsiť popracovať v záujme dosiahnutia hlavného cieľa, ktorým je zavedenie prísnejších noriem, a zabránenia vstupu falšovaných liekov, čím sa dosiahne pozitívny a komplexnejší regulačný rámec, ktorý bude chrániť zdravie občanov tým, že ich ochráni pred rizikom vážnych následkov.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE).(SK) Podľa odhadov je dnes v Európskej únii približne 1% z celkového množstva liečiv, ktoré sa dostanú k pacientom legálne prostredníctvom siete lekární, falošných. Toto percento neustále rastie. Ide o zdravie ľudí. Falošné lieky môžu mať iné účinky než tabletky, ktoré predpíše lekár. Môžu byť aj životu nebezpečné.

Falšovanie je zločinom a musí byť spojené so zvláštnymi sankciami. Nová legislatíva, ktorú podporujem, prináša viac bezpečnostných prvkov, ako i sankcií pre falšovateľov. Vymedzuje kontrolný systém zlepšujúci identifikáciu liekov, aby sa v budúcnosti dali toky liekov vystopovať od výrobcu až ku spotrebiteľovi.

Do rámca nových pravidiel je zahrnutý aj predaj liečiv prostredníctvom internetu. Ten predstavuje jeden z najviac využívaných spôsobov, ako dostať falošné výrobky na trhy Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Alajos Mészáros (PPE).(HU) Veľmi rád som podporil túto správu, pretože, ako niekoľkokrát uviedli kolegovia poslanci, podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie sú falšované lieky v členských štátoch v obehu vo veľkých množstvách. Ich množstvo sa neustále zvyšuje, a preto musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili vstupu falšovaných liekov do dodávateľského reťazca. Hoci to neohrozuje celý farmaceutický priemysel, podrýva to dôveru ľudí v lekárne, nehovoriac už o tom, že falšované lieky môžu obsahovať subštandardné účinné látky. Podľa odhadov by počet balení falšovaných liekov mohol do roku 2020 dosiahnuť 42 miliónov, čo by európske hospodárstvo vystavilo značnému riziku.

Celkový ročný obrat európskeho farmaceutického priemyslu predstavuje 170 miliárd EUR. Musíme zabrániť nespravodlivej konkurencii zo strany zahraničných výrobcov, ktorí uvádzajú na trh lieky, ktorých výrobný proces nemožno skontrolovať. Okrem toho si myslím, že je dôležité, aby sme diskutovali o otázkach, ako je predaj liekov cez internet. Prostredníctvom virtuálnych lekární sa dá cez internet dostať k výrobkom, ktoré sú jasne viazané na lekársky predpis. Nehovoriac už o tom, že je to najjednoduchší spôsob, ako môžu falšovatelia umiestniť svoje výrobky do dodávateľského reťazca.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0094/2011

 
  
MPphoto
 

  Pier Antonio Panzeri (S&D).(IT) Hlasoval som za návrh uznesenia Parlamentu o pokroku prístupového procesu Chorvátska do EÚ v rámci procesu rozširovania, pretože prikladám veľkú dôležitosť začatiu tohto procesu a pokroku, ktorý Chorvátsko dosiahlo.

V zásade dúfame, že proces rozširovania presiahne Chorvátsko a nakoniec zahrnie všetky krajiny západného Balkánu. To je jeden z kľúčových prvkov európskej susedskej politiky a politiky rozširovania.

Preto jednoznačne hlasujem za správu pána Swobodu.

 
  
  

Správa: Marisa Matias (A7-0148/2010)

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Museli sme dnes prijať správu o ochrane pacientov pred falšovanými liekmi, a to čiastočne preto, lebo trhový liberalizmus obhajovaný Európskou komisiou otvoril dvere trhu s falšovanými výrobkami. Deregulovaná hospodárska súťaž vedie k falšovaniu liekov v prospech spoločností. Obeťami sú spotrebitelia.

Hlasovala som za túto správu aj napriek tomu, že nie som úplne presvedčená o správnosti definície falšovaného produktu. Okrem toho nie je úplne jasné, kto by mal byť potrestaný v prípade objavenia falšovaného lieku. Je to však prvý krok správnym smerom a o rok uvidíme, či boli naše opatrenia účinné.

 
  
MPphoto
 

  Giommaria Uggias (ALDE).(IT) Uznesenie, ktoré bolo dnes prijaté, stanovilo dôležité zásady ochrany spotrebiteľov tým, že zvýšilo záruky proti šíreniu falšovaných liekov. Ide o mimoriadne nebezpečný jav, pričom jedným z doteraz najvýznamnejších nápravných opatrení bolo zastavenie internetového predaja liekov pochybného pôvodu. Okrem tohto prijatím množstva záruk zavedieme prísne predpisy, ktoré budú vyžadovať povolenia a kontroly.

To však neznamená rušenie foriem ochrany zdravia a lekárskych predpisov. Netreba zabúdať na to, že legislatívna právomoc členských štátov v tejto oblasti zostáva nedotknutá, pričom členské štáty môžu zachovať alebo obmedziť zákaz internetového predaja liekov na svojom území.

Je to príležitosť pre členské štáty, aby zaviedli lepšiu reguláciu v tejto oblasti, nesmieme však zabúdať, pán predsedajúci, že občania si môžu lieky objednať z iného členského štátu a že tieto predpisy netreba vnímať ako ďalšiu príležitosť na poskytnutie výhod farmaceutickému priemyslu. Skôr musíme pokračovať v ceste liberalizácie, ktorú EÚ v súčasnosti prijímaním takýchto opatrení vytyčuje.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Prerokúvame normu, ktorá hovorí o falšovaných liekoch. Vieme, že po zbraniach, drogách, farmaceutický priemysel vyrába najväčšie zisky, a nie je teda náhodou, že zločinci sa zameriavajú na falšovanie liekov, aby práve pomýlili našich spoluobčanov, pacientov.

Koľkokrát liek, ktorý má liečiť rakovinu alebo srdce, neobsahuje vôbec tú účinnú látku alebo len v malom percente a je to vlastne zločin, ktorý ohrozuje zdravie, koľkokrát aj život pacienta.

Je dobré, že sme prijali v tomto texte aj princípy, nové princípy, ktoré sprísňujú postih tých, ktorí robia kriminálnu činnosť v tejto oblasti, a som rád, že Európa urobila krok správnym smerom. Samozrejme, že predaj na internete, ale aj predaj cez normálny klasický dodávateľský systém, ktorý často predáva vlastne falšované lieky, bude takto lepšie kontrolovaný.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) V priebehu uplynulých rokov sa množstvo falšovaných liekov zvýšilo geometrickým radom a je poľutovaniahodné, že napriek 384-percentnému zvýšeniu v predaji týchto výrobkov medzi rokmi 2005 a 2007 začala Komisia prijímať opatrenia s veľkým oneskorením. Úplne nás presvedčilo stanovisko pani spravodajkyne, ktorá sa pokúsila o vylepšenie textu Komisie zohľadnením aj predaja liekov cez internet.

V priebehu uplynulých rokov som sa opakovane Komisie na túto záležitosť pýtala a upozorňovala som na nebezpečenstvá, ktoré s tým súvisia, ale nikdy neprišla žiadna odpoveď, ani sa nepodnikli žiadne konkrétne kroky. Preto dnes vítame úsilie pani spravodajkyne vylepšiť tento text a dúfame, že odteraz bude zdravie Európanov skutočne hlavnou starosťou našich inštitúcií.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE).(IT) Hlasoval som za správu pani Matiasovej, pretože je mimoriadne dôležitá z hľadiska zvýšenia bezpečnostných noriem a vytvorenia účinných a prísnych pravidiel s cieľom zabrániť vstupu falšovaných liekov do Európskej únie. Je to požiadavka a povinnosť, ktorú musíme splniť v mene európskych občanov, ktorí často ani nevedia, že si kupujú falšované lieky.

Súhlasím s hlavnou myšlienkou správy, ktorá zavádza povinnosti nielen pre distribútorov, ale aj pre všetky strany zapojené do dodávateľského reťazca. Vysoko rizikové výrobky sa v skutočnosti často dostanú na trh vďaka spletitosti jednotlivých krokov v rámci dodávateľského reťazca. Monitorovanie sa však nesmie uskutočňovať až po umiestnení výrobkov na trh. Kontroly by sa mali skôr uskutočňovať na miestach, kde sa lieky a účinné látky vyrábajú, a to aj v tretích krajinách.

Musím však uviesť jednu vec, ktorá ma znepokojuje: uprednostnil by som, keby predpis upravoval veci účinnejšie, harmonizáciou rôznych vnútroštátnych právnych predpisov vrátane internetového predaja, aby sa európskym spotrebiteľom poskytla plná ochrana.

 
  
MPphoto
 

  Antonello Antinoro (PPE).(IT) Hlasoval som za túto správu, pretože regulačný rámec, ktorý zavádza, je oveľa lepší ako ten, ktorý zaviedla smernica z roku 2001. Tá prisúdila výlučnú zodpovednosť za súlad s predpismi veľkoobchodným distribútorom, čím sa vôbec nezaručila spoľahlivosť farmaceutického dodávateľského reťazca.

Správa, o ktorej sme dnes hlasovali, zaviedla opatrenia, ktoré majú viesť k ďalšiemu zaručeniu bezpečnosti farmaceutických výrobkov, ako je napríklad zintenzívnenie kontrol výrobcov mimo Európskej únie na základe analýzy rizík. Predložený pozmeňujúci a doplňujúci návrh zahrnuje tiež potrebu zverejniť v databáze EÚ zoznam certifikovaných veľkoobchodných distribútorov, inými slovami distribútorov, u ktorých súlad s právnymi predpismi EÚ nekonštatovala len kontrola členským štátom.

Mohli sme však dúfať v ambicióznejší výsledok. Mám konkrétne na mysli zavedenie povinných kontrol výrobných prevádzok účinných látok v tretích krajinách. Od tých sa upustilo na základe toho, že náklady na realizáciu by boli príliš vysoké. Keby sa zaviedli, mohli sme predísť často sa opakujúcej situácii, keď európske spoločnosti musia spĺňať veľmi prísne normy kvality, kým spoločnosti, ktoré vyrábajú v iných častiach sveta, sú zvýhodnené tým, že podliehajú regulačným rámcom, ktoré sú nepochybne menej prísne. Preto dúfam, že v budúcnosti dôjde k zlepšeniam.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0096/2011

 
  
MPphoto
 

  Francesco De Angelis (S&D).(IT) Od malých a stredných podnikov dnes priamo alebo nepriamo v Európe závisí vyše 100 miliónov pracovníkov. Malé a stredné podniky však zažívajú bezprecedentnú krízu: nedostatok likvidity, byrokratické prekážky a obmedzenia a administratívne bariéry.

V tom spočíva kľúčový bod návrhu uznesenia: Parlament požaduje programy záruk za úvery a pôžičky pre malé a stredné podniky a energické európske úsilie, ktoré je viac než len stavaním vzdušných zámkov a ktoré je potrebné na boj proti novým – a pre mnohých nesplniteľným – požiadavkám bánk na poskytovanie úverov podnikom, zvlášť vzhľadom na väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky.

Na záver chcem povedať, že súhlasím s potrebou výrazného zvýšenia financovania v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie a dôrazného a rozhodného oživenia otázky zjednodušenia: racionalizácia a zjednodušenie, aby firmy, ktoré si želajú získať prístup k fondom, to mohli robiť bez toho, aby sa museli uchyľovať k najímaniu veľmi drahých externých poradcov. Z týchto dôvodov som hlasoval za toto uznesenie: MSP a 100 miliónov európskych pracovníkov zamestnaných v tomto sektore to od nás očakávajú.

 
  
MPphoto
 

  Sergej Kozlík (ALDE).(SK) Z praktických aspektov týkajúcich sa revízie nástrojov Európskej únie na podporu financovania malých a stredných podnikov chcem vyzdvihnúť najmä pohľad na problémy externého financovania. Je zrejmé, že veľký počet malých a stredných podnikov bude aj naďalej závisieť hlavne od úverov a pôžičiek. Je znepokojujúce, že bankový sektor požaduje stále väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky, čo znižuje možnosti financovania a využívania podnikateľských a pracovných príležitostí v týchto podnikoch.

Pokladám preto za potrebné posilniť jednotlivé programy na úrovni členských štátov, ale zvýšiť aj prostriedky Európskej únie a Európskej investičnej banky smerované na inovačné finančné nástroje. Treba podporiť ďalšie uplatňovanie záručných nástrojov v spojení s revolvingovým financovaním, to by som zdôraznil, využívanie finančných nástrojov s delením rizika, ako je rozšírenie inštitúcií mikrofinancovania.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Ide o dôležitý návrh uznesenia o mechanizme finančnej podpory malých a stredných podnikov. Občas čelíme kritike, že na jednej strane hovoríme o dôležitej úlohe tohto podnikateľského sektora – vo výrobe, v tvorbe jednej tretiny HDP v Európskej únii a vo vytváraní bezpečných pracovných miest –, lenže bez dobrých nástrojov na poskytovanie finančnej podpory týmto spoločnostiam. Väčšina finančných prostriedkov EÚ na rozvoj a inovácie smeruje najmä do veľkých spoločností z dôvodu ich požiadaviek. To treba zmeniť, pretože malé a stredné podniky nedokážu plniť požiadavky, ktoré sa na ne kladú.

Kríza viedla k výraznému obmedzeniu prístupu malých a stredných podnikov k úverom a pôžičkám, pričom nové predpisy týkajúce sa bankového sektora môžu veci ešte zhoršiť. Chcel by som sa teraz zmieniť o balíku Bazilej III, ktorý už bol schválený, a to pokiaľ ide o jeho preventívne normy. Za osobitne dôležitý považujem prístup k finančným prostriedkom na rozvoj podnikania, zvlášť v oblasti inovácií. Kladieme dôraz na úlohu malých a stredných podnikov, zvlášť ako na skupinu „spiacich inovátorov“. Tieto malé a stredné podniky sa potrebujú dostať na európsky trh v širšom meradle. To pomôže oživiť hospodárstvo, vytvoriť pracovné miesta a dosiahnuť ciele stanovené v rámci stratégie Európa 2020.

 
  
MPphoto
 

  Cristiana Muscardini (PPE).(IT) Je nevyhnutné zhodnotiť a zrevidovať existujúce nástroje na podporu financovania malých a stredných podnikov v súvislosti s nasledujúcim viacročným finančným rámcom, ak sa chceme zamerať na podporu obnovy reálneho hospodárstva v tomto a iných sektoroch s cieľom raz a navždy prekonať krízu.

Túto potrebu diktuje aj ochrana záujmov malých a stredných podnikov v prípade zavedenia – ako navrhuje dohoda Bazilej III – prísnejších požiadaviek na vlastný kapitál pre banky. Vyžaduje si to aj situácia mnohých finančných sprostredkovateľov, ktorých odrádza administratívne zaťaženie vytvorené zložitými európskymi finančnými predpismi, pričom vplyv na to majú ťažkosti spôsobené rôznymi daňovými a podpornými systémami. Vynucuje si to požiadavka zosúladenia podporných programov Európskej únie s cieľom poskytnúť lepšie záruky a náležitú rovnováhu medzi vnútroštátnymi programami a programami EÚ.

Podporujem preto návrh na vytvorenie jednotného kontaktného miesta pre rôzne finančné nástroje EÚ zamerané na MSP. Zjednodušenie procesu verejnej súťaže a postupov na získanie prístupu na trh je dôležitým prostriedkom podpory, a to aj v tom prípade, ak sa ukáže, že si to vyžaduje zvýšené financovanie. Vynaložili sa obrovské sumy na záchranu nezodpovedných bánk: myslím si, že vynakladanie prostriedkov na 23 miliónov malých a stredných podnikov môže byť len devízou.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Pallone (PPE).(IT) Hlasoval som za návrh uznesenia, lebo som presvedčený, že potrebujeme európsku stratégiu pre MSP, ktoré, ako všetci vieme, sú chrbtovou kosťou nášho hospodárstva a potrebujú podporu a pomoc.

V rámci ďalšieho finančného plánovania Európskej únie preto nemožno tieto faktory ignorovať a musí v rámci neho dôjsť k zvýšeniu a diverzifikácii dostupných prostriedkov. To je však len jedno riešenie, aj to neprimerané: sú potrebné ďalšie. Je potrebné konať s pomocou dlhodobej stratégie s cieľom predchádzať prijímaniu dočasných alebo jednorazových opatrení – mám na mysli nové finančné pravidlá, ktoré sa EÚ chystá uplatniť. Musíme zabezpečiť, aby tieto nové predpisy nesťažili poskytovanie pôžičiek podnikom – mám tiež na mysli dohodu Bazilej III.

Toto je skutočná nová úloha: zladiť a zregulovať bankový systém a zároveň zabrániť, aby cenu za to platili spoločnosti, občania a MSP. Potrebujeme rast, aby sme mohli pomôcť sektoru zotaviť sa a podporiť ho prostredníctvom uvedenia svojich myšlienok do praxe.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Som rada, že môžem podporiť toto uznesenie, a chcem povedať, že jedným z hlavných problémov, ktorým čelia MSP, je, samozrejme, prístup k úverom. Je hlavnou prekážkou vytvárania pracovných miest a vlastne aj rastu. V krajinách, v ktorých sa uplatňujú tvrdé úsporné opatrenia – ako napríklad v mojej vlastnej krajine Írsku –, je tento problém zvlášť vyhrotený a podľa mňa ho treba okamžite riešiť.

Musíme konať na úrovni EÚ s cieľom dosiahnuť, aby boli banky ochotné a schopné financovať MSP. Rekapitalizácia bánk je dôležitá, lenže rekapitalizované banky so sektorom MSP na kolenách sú receptom na katastrofu.

Mojou skutočnou obavou je, že nakoniec budeme mať kapitalizovaný bankový systém, kým reálne hospodárstvo bude na dne. Všetci hovoríme o raste a je to jediný spôsob, ako sa môžu mnohé okrajové hospodárstva dostať z priepasti, v ktorej sa už nachádzajú. Áno, ide o krok spočívajúci v zachovaní rovnováhy, lenže sme v situácii, keď zdravie našich finančných inštitúcií sa deň za dňom zlepšuje, kým MSP aj naďalej zostávajú v intenzívnej starostlivosti.

 
  
  

Správa: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

 
  
MPphoto
 

  Clemente Mastella (PPE).(IT) Demografické trendy zaznamenané v uplynulých rokoch nás vedú k tomu, aby sme zvážili potrebu uplatnenia stratégie zameranej na dosiahnutie novej súdržnosti a koherencie v oblasti dôchodkov, podpory solidarity medzi generáciami a medzi ľuďmi a zároveň pomohli zaistiť bezpečný a náležitý príjem po odchode do dôchodku.

Súhlasím s konštatovaním pani spravodajkyne, že medzi dôchodkovými systémami v Európe existujú veľké rozdiely. Silno ich zasiahla vážna finančná a hospodárska kríza spojená s rastúcou nezamestnanosťou, klesajúcim rastom, menšou návratnosťou investícií a rastom verejného dlhu. Pre dôchodkové fondy je ťažšie zabezpečiť primerané dôchodky a v niektorých prípadoch dokonca plniť si svoje záväzky.

Pri reformách svojich dôchodkových systémov uskutočnili mnohé členské štáty drastické škrty. Finančná udržateľnosť je dôležitá, lenže musíme brať do úvahy aj potrebu zaistiť primeraný príjem. Rozpočtová udržateľnosť a primeranosť dôchodkových systémov nie sú navzájom nezlučiteľné ciele, ale dve strany jednej mince: skutočnú trvalú udržateľnosť nemožno dosiahnuť bez primeraného príjmu v dôchodku.

Na základe svojej skúsenosti vo funkcii ministra pre zamestnanosť a sociálne veci v Taliansku môžem potvrdiť, že v prípade nedodržiavania zo strany členských štátov bude pre jednotlivé štáty veľmi ťažké prispôsobiť sa tomuto druhu právnych predpisov.

 
  
MPphoto
 

  Jens Rohde (ALDE).(DA) Ani nie tak dávno Európsky súdny dvor rozhodol, že Nemecko musí zabezpečiť väčšiu transparentnosť svojho zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a že musí toto dôchodkové zabezpečenie predložiť na verejnú súťaž. Robil som si veľké nádeje, že toto rozhodnutie bude mať reťazový účinok na ostatné krajiny v Európe. To sa, žiaľ, nestalo a Komisia nebola ochotná vyvinúť tlak na ostatné krajiny, ktoré viažu svojich ľudí na určité dôchodky. Aj preto je dôležité, že Európsky parlament teraz rozhodol, že dôchodkové systémy majú mať pre občanov výnosový potenciál. Má existovať transparentnosť, pokiaľ ide o náklady a výnosy, a musíme odstrániť prekážky cezhraničnej mobility. To sú všetko dobré a zdravé liberálne zásady, lenže ak to dovedieme do logického záveru, ľudia by tiež mali mať možnosť presúvať svoje dôchodky z jedného fondu do druhého, ak nezamestnanecký alebo dôchodkový fond, do ktorého ich začlenili ich odbory alebo ich zamestnávateľ, si nerobí svoju prácu tak, ako by mal. Nedosiahli sme tentokrát až tak veľa, v každom prípade sme však dnes podnikli krok správnym smerom a podľa mňa je to dobré pre vnútorný trh a pre šance občanov dosiahnuť v rámci ich dôchodkov slušné výnosy.

 
  
MPphoto
 

  Alfredo Antoniozzi (PPE).(IT) Vzhľadom na to, aký tlak vyvíjajú sociálne výdavky na rozpočty, zohráva účinnosť sociálnych výdavkov v hospodárskych systémoch členských štátov v súčasnosti kľúčovú úlohu. To sa ukázalo v posledných rokoch, keď sme boli svedkami rastu nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, čo malo v mnohých členských štátoch za následok prehĺbenie rozpočtových deficitov a následne problémy s financovaním dôchodkov.

Vítam správu pani Oomenovej-Ruijtenovej, ktorá sa usiluje poskytnúť na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Európskej únie nové stimuly s cieľom pomôcť vytvoriť spoľahlivé dôchodkové systémy, ktoré budú z dlhodobého hľadiska primerané, trvalo udržateľné a bezpečné.

Chcem však túto príležitosť využiť aj na to, aby som pripomenul, že nám stále chýba spoločný súbor kritérií, definícií a hĺbková analýza, ktorá by dôkladne objasnila jednotlivé dôchodkové systémy a ich schopnosť plniť potreby občanov. Chcel by som vedieť, ako chceme riešiť takúto citlivú otázku pri neexistencii takejto štúdie. Vyzývam preto Komisiu, aby odstránila tento nedostatok a podnikla náležité kroky s cieľom vytvoriť typológiu dôchodkových systémov v členských štátoch, ako aj spoločný súbor definícií, aby bolo možné systémy porovnať.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Chcel by som len niečo navrhnúť, pán predsedajúci. Všimol som si, že veľmi veľa rečníkov prekročilo svoj vyhradený rečnícky čas, niekedy až o 30 sekúnd. Chcel by som vás požiadať, aby ste boli prísnejší, pokiaľ ide o zaistenie dodržiavania stanoveného rečníckeho času. Môžete byť v tomto smere, samozrejme, prísny aj ku mne.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Keďže sme dokončili hlasovanie tak rýchlo, myslel som si, že budem pri kolegoch poslancoch, ktorí prekročili svoj vyhradený čas, flexibilnejší. Ak ma žiadate, aby som bol prísny, budem prísny, ale vždy, samozrejme, s mierou.

 
  
MPphoto
 

  Licia Ronzulli (PPE).(IT) Ja naopak oceňujem vašu veľkorysosť, pán predsedajúci, pretože počas diskusií nikdy nemáme príležitosť prekročiť jednu minútu, a toto je preto ďalšia šanca hovoriť a diskutovať, v tomto prípade v rámci vysvetlení hlasovania, ktoré napokon osvetľujú podstatu správ, o ktorých hlasujeme.

Európske dôchodkové systémy sa nachádzajú v čoraz alarmujúcejšom stave. Musíme teraz konať, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, a postarať sa o tých, ktorí sa dnes rozhodnú odísť do dôchodku, a zároveň ochrániť tých, ktorí len teraz vstupujú na trh práce. V Európe ženy stále zarábajú v priemere o 18 % menej ako muži.

Hlavný dôsledok tejto mzdovej nerovnosti sa prejavuje v dôchodkovom veku: keďže ženy zarábajú počas svojho pracovného života menej, majú aj nižšie dôchodky. V dôsledku toho postihuje trvalá chudoba viac ženy ako mužov. Najmä v období krízy musíme začleniť rodové hľadisko do všetkých politík a prijať vnútroštátne opatrenia, ktoré sa budú schvaľovať a koordinovať na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Účelom zelenej knihy je získať prehľad o názoroch členských štátov na to, ako dosiahnuť cieľ primeraných, stabilných a bezpečných dôchodkov, vzhľadom na to, že správa prijatá Komisiou správne konštatuje po prvé, že nie je dôvod harmonizovať dôchodkové systémy, a po druhé, že členské štáty by mali pripraviť rôzne formy vývoja budúcich dôchodkov a predovšetkým že by mali uznať minimálny dôchodok s cieľom ochrániť ľudí pred chudobou. Po tretie, že členské štáty ako Poľsko, ktoré uskutočnili zložitú dôchodkovú reformu, čo malo za následok zvýšenie schodku a verejného dlhu, by nemali byť trestané postupom pri nadmernom schodku. Po štvrté, že dôchodkový systém by mal podporovať dlhší pracovný život, čo je v súlade s trendmi na trhu práce. Podľa môjho názoru sú tieto závery plne v súlade s hospodárskou stratégiou EÚ Európa 2020 a zvlášť so stratégiou zamestnanosti a bojom proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

 
  
MPphoto
 

  Silvia Costa (S&D).(IT) Hlasovala som za toto uznesenie, pretože som presvedčená, že kompromis, ktorý bol v našom výbore dosiahnutý s takými ťažkosťami, je v zásade pozitívny v tom zmysle, že ide o nástroj, ktorého účelom je pripomenúť členským štátom, aby v súvislosti so starnutím populácie zabezpečili primeranosť a trvalú udržateľnosť dôchodkov a ich prevoditeľnosť v celej Európe.

Chcela by som však uviesť tri kritické pripomienky a dúfam, že ich Komisia zapracuje do nadchádzajúcej bielej knihy. Prvou je nedostatočné uznanie dôležitosti tretieho piliera v rámci dôchodkových systémov. Po druhé, hoci sa uznalo, že existuje rozdiel v príjme v dôchodku medzi mužmi a ženami vyplývajúci z rozdielov v odmeňovaní, prerušení kariéry z dôvodu opatrovateľských povinností a väčšej nezamestnanosti u žien, neexistujú žiadne kritériá flexibility pre ženy v dôchodkovom veku, ktoré prestanú byť zamestnané, a neexistuje primerané uznanie období vykonávania opatrovateľských povinností na účely stanovenia dôchodkového veku. To by však bolo potrebné. Po tretie, treba posilniť právo európskych občanov na spoločný program vzdelávania o sociálnom systéme a informácie o ich situácii v oblasti dôchodkového zabezpečenia a poistenia, a to najmä pokiaľ ide o mladých ľudí a pracovníkov počas celého priebehu ich pracovného života.

 
  
MPphoto
 

  Hannu Takkula (ALDE).(FI) Je veľmi dôležité posunúť sa na európskej úrovni smerom k primeraným, trvalo udržateľným a bezpečným dôchodkovým systémom. Musíme, samozrejme, pamätať na to, že EÚ sa skladá z 27 rôznych členských štátov. Svojimi hospodárskymi pomermi sa od seba v mnohých ohľadoch stále líšia a dôchodky sa líšia výrazne, pokiaľ ide o ich výšku. V podstate musíme zabezpečiť primeranosť dôchodkového príjmu v jednotlivých členských štátoch.

Robím si obavy najmä o dôchodky tých mladých ľudí, ktorí pracujú v rôznych krajinách, rôznych členských štátoch Európskej únie. Ako môžeme zabezpečiť, aby sa dali dôchodky bezproblémovejšie prevádzať z jednej krajiny do druhej, a nielen z dôchodkového fondu do dôchodkového fondu, keďže aj s tým sú veľké problémy? Dúfam, že sa v tejto záležitosti dosiahne flexibilita. V tejto oblasti asi potrebujeme celoeurópsku koordináciu.

Viem, že diskusia o dôchodkoch bude pokračovať, pretože nedávno som napríklad čítal, že v roku 2010 je predpokladaná priemerná dĺžka života u detí narodených vo Fínsku 100 rokov. Ak zvážime, že 30 rokov im zaberie štúdium a 30 rokov strávia v zamestnaní, znamená to, že na dôchodku budú 40 rokov. Jednoznačne budeme preto musieť porozmýšľať o nových systémoch, aby bolo možné riešiť túto situáciu spôsobom, ktorý bude udržateľný pre každého.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Správu som podporila, aj keď zelená kniha, ktorú pripravila Európska komisia, je nedostatočná. Stratégia 2020 nám predstavuje vysnívanú budúcnosť. Zelená kniha otvorila diskusiu o skutočnej budúcnosti, ale ignoruje realitu. Celou Zelenou knihou sa ťahá jeden motív: nech starí ľudia pracujú.

Autori zelenej knihy sa ani nepokúsili hľadať riešenie tam, kde sa život začína. Slovo žena použili spolu šesťkrát. Slovo rodina trikrát a slovo dieťa dokonca iba raz. Preto si myslím, že Komisia by mala svoju bielu knihu vypracovať podstatne komplexnejšie, zdôrazniť význam materstva a neformálnej práce žien, vypočuť si Združenie rodín z celej Európy a do všetkých svojich politík a stratégií zahrnúť nový imperatív: family mainstreaming.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Rozdiely medzi jednotlivými dôchodkovými systémami v členských štátoch sa vyznačujú obrovskými rozdielmi, čo vyplýva zo skutočnosti, že táto oblasť patrí a má naďalej patriť k primárnym právomociam členských štátov. Pravdaže určitá konzultácia, podľa môjho názoru, sa javí ako nevyhnutná, pretože Európska únia a členské štáty musia bezodkladne hľadať riešenia na nové hospodárske a demografické výzvy, akými sú napríklad predpoklady, že pomer počtu obyvateľov nad 65 rokov k obyvateľstvu v produktívnom veku vzrastie v roku 2060 na 53 %. Pričom pripadnú na jedného dôchodcu len dvaja pracujúci. V tomto kontexte je prirodzené, že priemerné verejné výdavky na dôchodky a výdavky spojené so starnutím sa zvýšia a bude čoraz zložitejšie poskytovať primerané dôchodky. Preto je potrebné stimulovať zapájanie sa ľudí do trhu práce, zvyšovať mieru zamestnanosti a hospodársky rast. A nie dostatočne sa zdôrazňuje význam rodiny, tak ako povedala kolegyňa Záborská, nikto o tom nehovorí, že deti treba mať, a to zlepší náš dôchodkový systém.

 
  
MPphoto
 

  Dimitar Stoyanov (NI). (BG) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že vytvorenie primeraných a trvalo udržateľných dôchodkových systémov v Európe je veľmi dôležité, zvlášť ak zoberieme do úvahy demografické procesy, ktorými Európa prechádza, a to, že máme kontinent, ktorého obyvateľstvo neustále starne, čo znamená, že stále viac ľudí bude potrebné živiť zo stále sa zmenšujúceho množstva prostriedkov.

Chcel by som tiež povedať, že zmeny, ktoré podporujem aj ja a v rámci ktorých má Komisia vytvoriť skupiny expertov na vypracovanie projektov pomoci vnútroštátnym systémom, by nemali viesť k prekročeniu jej právomocí. Dôchodková politika je politikou členských štátov a Komisia nesmie v tejto oblasti prekročiť svoje právomoci, aj keď jej rady budú v každom prípade užitočné.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Prijali sme mimoriadne dôležitú správu o dôchodkových systémoch v Európe. Skutočne čelíme vážnym demografickým problémom. Pôrodnosť je veľmi nízka, priemerná dĺžka života sa predlžuje a v dôsledku starnutia spoločností rastú verejné výdavky. V mnohých krajinách sa diskutuje o zvýšení dôchodkového veku. Súčasná hospodárska a demografická situácia nás núti vážne sa nad touto otázkou zamyslieť.

Ako som povedal, priemerná dĺžka života sa predlžuje. Pracujeme v lepších podmienkach, čo nám umožňuje pracovať dlhšie. Dôchodkové systémy patria do právomoci členských štátov. Nastal však správny čas, aby boli koordinované na úrovni EÚ, napríklad vo vzťahu k fungovaniu vnútorného trhu a požiadavkám Paktu stability a rastu. Výdavky na dôchodky a zdravotnú starostlivosť významne vplývajú na stav verejných financií v jednotlivých členských štátoch. Zlepšovaním pracovných podmienok a zvyšovaním miezd musíme ľudí stimulovať k tomu, aby pracovali dlhšie.

 
  
MPphoto
 

  Marian Harkin (ALDE). – Vítam túto správu. Dúfajme, že sa jej podarí dostať otázku dôchodkov do centra pozornosti v rámci záležitostí EÚ.

Kľúčová otázka podľa mňa znie takto: ako chcú členské štáty financovať primerané dôchodky pre svojich občanov? Aké systémy založené na určitej kombinácii troch pilierov zavedú, aby zabezpečili trvalú udržateľnosť svojich dôchodkových systémov?

Existuje obrovská priepasť medzi súčasným dôchodkovým zabezpečením a tým, čo bude potrebné na poskytovanie dôchodkov na súčasnej úrovni počas nasledujúcich 40 rokov. Podľa odhadu významnej poisťovne predstavuje rozdiel medzi tým, čo poskytujeme na verejné aj súkromné dôchodkové zabezpečenie v súčasnosti, a tým, čo budeme potrebovať na zaistenie rovnakej úrovne dôchodkového zabezpečenia pre 27 štátov EÚ o 40 rokov, 1,9 bilióna EUR ročne. To je ohromujúce číslo a aj keď možno opatrenia ako predĺženie produktívneho života alebo iné iniciatívy pomôžu zúžiť túto priepasť, aj naďalej tu zostáva obrovská rozpočtová čierna diera.

Dúfam, že táto rozprava a následná biela kniha Komisie dosiahnu, že začneme k tejto záležitosti pristupovať realisticky.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE).(GA) S potešením som hlasoval za túto správu, pretože si myslím, že o tejto otázke sme mali v Parlamente začať diskutovať už dávno.

Dôchodkový systém v súčasnosti nepochybne predstavuje „bombu pripravenú vybuchnúť“, pričom v budúcnosti to bude ešte horšie. Treba však skoncovať s určitými praktikami; napríklad v mojej vlastnej krajine budú teraz odstupovať z funkcií politici, ktorí získajú na dôchodkoch viac, ako keby ďalej pracovali. To nedáva absolútne žiadny zmysel.

Okrem toho niektorí ľudia poberajúci dôchodok dostávajú viac peňazí, ako dostávali pred dvadsiatimi rokmi, keď mali malé deti a veľkú hypotéku.

O týchto veciach treba diskutovať a predovšetkým treba vytvoriť obrovskú rezervu na dôchodkové zabezpečenie v budúcnosti.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – Teraz vidíme, čo znamená európske hospodárske riadenie a fiškálny federalizmus. Nech už povieme o vedúcich predstaviteľoch EÚ čokoľvek, z nedostatku ambicióznosti ich nemôže obviniť nikto. Na tomto vidíme ich bohapustý hlad po moci. Desivý. Neúprosný. Arogantný a bezuzdný.

Nehovoríme len o daňovej harmonizácii, o európskej dlhovej únii, o automatických fiškálnych transferoch, ale hovoríme aj o harmonizácii dôchodkov. Hovoríme o harmonizácii platov vo verejnom sektore. Hovoríme o celej mašinérii jednotného hospodárskeho riadenia EÚ.

Som si istý, že si všimnete, že tu z logického hľadiska niečo nesedí. Robí sa to v dôsledku zlyhania menovej únie. Európska menová únia sa nevydarila, tak vytvorme európsku hospodársku a fiškálnu úniu. Užšia integrácia nepriniesla želané výsledky, tak majme viac integrácie. Pritom jediné, čo robíme, je to, že odsudzujeme ľudí v niektorých členských štátoch na chudobu a emigráciu, ktorým by sa dalo zabrániť, len aby sme posilnili svoju vlastnú namyslenosť.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Je úplne jasné, že všetci naprieč politickým spektrom chceme primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy. Ak sa obmedzíme na myšlienku zabezpečenia toho, aby sa pracovník z jedného štátu mohol presťahovať do druhého členského štátu a vziať si so sebou svoj dôchodok, to by mohla byť rozumná myšlienka, ktorej by sme sa mohli držať.

Mali by sme však byť opatrní, pokiaľ ide o odlišné štruktúry dôchodkových systémov v rôznych členských štátoch. Niektoré sú skôr súkromne orientované, kým iné sú do veľkej miery financované štátom. Ako sa posúvame smerom k harmonizovaným európskym dôchodkovým systémom, moji voliči sa ma s obavami pýtajú, či nebudú musieť zachraňovať podfinancované alebo zle spravované štátne dôchodkové fondy v iných krajinách, tak ako sme museli zachraňovať zle spravované krajiny a splácať ich verejný dlh.

Hovoríme o trvalo udržateľných dôchodkoch a zároveň tu zavádzame politiku, ako je smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov, ktorá zníži výnosy z úspor a investícií zajtrajších dôchodcov. Musíme sa usilovať o to, aby sme vysielali jasné signály.

 
  
MPphoto
 

  Martin Kastler (PPE).(DE) Hlasoval som za túto správu pani Oomenovej-Ruijtenovej a chcel by som zdôrazniť dve veci. Po prvé, keď vidíme, že sa v niektorých krajinách príliš skoro vypláca príliš veľa dôchodkov a zároveň sa tieto krajiny dostávajú do ťažkostí, pričom ostatné ich musia zachraňovať, je to nespravodlivé. Takúto nespravodlivosť, samozrejme, nemožno prostredníctvom EÚ opätovne financovať. V tejto veci potrebujeme európsku koordináciu.

Druhým bodom, s ktorým som v tejto správe veľmi spokojný, je to, že sa v nej veľmi jasne konštatuje, že za zaistenie dôchodkového zabezpečenia sú v súlade so zásadou subsidiarity zodpovedné samotné členské štáty. Naozaj je to tak.

Preto túto správu považujem za krok správnym smerom v tom, že na jednej strane v Európe uznávame, že naši občania požadujú väčšiu koordináciu v sociálnej oblasti, pretože cítia, že sa s nimi zaobchádza nespravodlivo, a na strane druhej dávame jasne najavo, kto nesie hlavnú zodpovednosť, teda že sú to členské štáty.

Táto správa predstavuje krok týmto smerom. Urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zaistili, že biela kniha bude v presadzovaní tejto politiky pokračovať.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE).(FI) Hlasovala som za tento návrh, aj keď chcem všetkým pripomenúť, že dôchodková politika, tak ako sociálna politika je vnútroštátnou záležitosťou a že rozhodovacia právomoc musí takisto zostať na vnútroštátnej úrovni. Európska spolupráca je však potrebná v prípadoch, keď ľudia, ktorí pracovali v iných krajinách EÚ a ktorí sa potom možno vrátia do krajiny svojho pôvodu, poberajú svoj dôchodok z krajín, kde predtým pracovali. Dnes sú s tým spojené ťažkosti, pretože systém má nedostatky. Je to niečo, čo by členské štáty Európskej únie mali dať do poriadku. Ak máme voľný pohyb pracovných síl, musí byť možné presúvať z jednej krajiny do druhej aj dôchodky.

 
  
MPphoto
 

  Siiri Oviir (ALDE).(ET) Som veľmi rada, že sme sa touto správou zaoberali a že sme ju dnes prijali. Aj ja som za ňu hlasovala. Som rada, že táto správa nezasahuje do právomocí členských štátov, ale že zohľadňuje zásadu subsidiarity: stanovuje skôr usmernenia ako záväzné pravidlá. Je jasné, že cieľom správy je dať nový impulz konsolidácii dôchodkového systému a nestratiť pritom zo zreteľa jeho trvalú udržateľnosť.

Správa dáva členským štátom nové odporúčania, ako by mohli dosiahnuť lepšie fungovanie vlastných dôchodkových systémov. Niektoré veci rieši správa pozitívne vrátane mobility a možnosti prevodu, dôchodkového veku, rámca pre dôchodkové systémy a ich dôležitosti z hľadiska stratégie Európa 2020. Ďalším pozitívnym prvkom je to, že správa počíta s revíziou právnych predpisov Európskej únie. Takisto som podporila Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, pretože hospodárska kríza nám ukázala, že takáto inštitúcia je potrebná.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0094/2011

 
  
MPphoto
 

  Roberta Angelilli (PPE).(IT) Chorvátsko som navštívila niekoľkokrát počas vojny na začiatku deväťdesiatych rokov, práve v rámci poskytovania humanitárnej pomoci, čo je jeden z dôvodov, prečo mi záleží na vstupe Chorvátska do Európskej únie.

Chorvátsko urobilo kus práce: uskutočnilo reformu súdnictva a verejnej správy, dosiahlo pokrok v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, ako aj v ochrane práv menšín. Som presvedčená, že pristúpenie Chorvátska povzbudí zvyšné krajiny západného Balkánu k tomu, aby začali zavádzať nové demokratické a transparentné reformy a tiež uplatňovať dobrú susedskú politiku.

Zostáva však stále veľa urobiť, pokiaľ ide o pamiatku obetí rozsiahlej kampane etnických čistiek vedenej proti talianskemu obyvateľstvu v rokoch 1945 až 1948 milíciami chorvátskych úradov bývalého juhoslovanského komunistického režimu. Počas tejto kampane bolo zmasakrovaných vyše 20 000 nevinných obetí. Desiateho februára, v deň pamiatky, si Taliansko pripomína masakry v preliačinách (Foibe) a istrijských a dalmátskych vyhnancov s cieľom pripomenúť si nielen tých, ktorí boli brutálne zabití, ale aj potvrdiť práva tých, ktorí boli vyhnaní, počnúc právami na majetok skonfiškovaný počas týchto rokov a právom na repatriáciu.

 
  
MPphoto
 

  Cristian Dan Preda (PPE).(RO) Chcel by som sa teraz vrátiť k bodom, ktoré som uviedol v niektorých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch predložených spoločne s pánom Berndom Posseltom, ktoré úspešne prešli Výborom pre zahraničné veci. Predovšetkým by som chcel zopakovať, že dúfam, že prístupové rokovania s Chorvátskom sa ukončia v prvej polovici roku 2011, ako to bolo oznámené v programe maďarského predsedníctva. Z tohto uhla pohľadu by to bol symbolický akt, pretože by sa to uskutočnilo 20 rokov po vyhlásení nezávislosti od bývalej Juhoslovanskej republiky. Na druhej strane by takéto ukončenie rokovaní vyslalo veľmi silný signál ostatným kandidátskym krajinám na Balkáne v čase, keď, ako vieme, príťažlivosť Únie zjavne slabne. Na záver by som chcel vyzdvihnúť odhodlanie chorvátskych orgánov bojovať proti korupcii a organizovanému zločinu. To je dôkazom toho, že, ako sme konštatovali aj pri iných príležitostiach, korupcia nie je nevyliečiteľná, ak existuje politická vôľa.

 
  
MPphoto
 

  Philip Claeys (NI).(NL) Hlasoval som proti tejto správe aj napriek tomu, že podporujem vstup Chorvátska do Európskej únie. Na tejto správe mi prekáža to, že hoci znie ako jeden dlhý zoznam súčasných problémov v oblasti korupcie v Chorvátsku, stále trváme na tom, aby sa rokovania ukončili v priebehu nasledujúcich mesiacov. Namiesto toho by sme sa mali poučiť z vlastných minulých chýb.

V roku 2007 sme prijali Rumunsko a Bulharsko, aj keď sme vedeli, že nesplnili podmienky a že korupcia predstavuje vážny problém. Keďže vieme, že stále existuje toľko vážnych problémov, je podľa mňa absolútne nevhodné a neprijateľné, aby sme sa viazali na konkrétny dátum.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Grzyb (PPE).(PL) Na rozdiel od pána Claeysa som s potešením hlasoval za túto správu o rozšírení a ukončení rokovaní s Chorvátskom. Je to kľúčovým cieľom maďarského predsedníctva a bude to aj veľkým úspechom pre Chorvátsko a vyšle to dôležité posolstvo ostatným krajinám v regióne, ktoré dúfajú v členstvo v Európskej únii. Tých niekoľko kapitol, ktoré zostávajú do ukončenia rokovaní, by sa malo uzatvoriť do polovice roka. Najdôležitejším faktorom je tu politická vôľa, ktorú preukázalo Chorvátsko, ktoré deklarovalo svoje odhodlanie uplatniť všetky ustanovenia a kritériá, ktoré si členstvo vyžaduje. Táto politická vôľa sa vzťahuje aj na riešenie zložitých vzťahov s jeho susedmi. Všetky krajiny, ktoré sa v poslednom čase stali členmi EÚ, vedia, že konečné rokovania sú najtvrdšie, pretože zahrnujú mnohé predpisy, ktoré sa vzťahujú na veľké sociálne skupiny. Dobrým príkladom toho je aj príklad lodeníc v Chorvátsku. Želám Chorvátsku veľa odhodlania a bol by som veľmi rád, keby mohla byť zmluva o pristúpení podpísaná počas poľského predsedníctva.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(FR) Chorvátsko je jedným z tých štátov, ktoré mali do Európskej únie vstúpiť už dávno. Hlasovala som za túto správu a blahoželám pánovi spravodajcovi. Chcela by som sa poďakovať pánovi komisárovi Fülemu za to, že vyjadril ústredný záujem európskej integračnej politiky: vzájomnú lojalitu. Napriek tomu je mi ľúto, že nebola dostatočne podrobne preskúmaná časť o náboženskej slobode.

Pristúpenie Chorvátska k Európskej únii neznamená, že chorvátski občania zanechajú dlhodobé tradície. Jednou z nich je náboženstvo a chcela by som zdôrazniť, že v budúcnosti sa bude musieť rešpektovať aj aspekt týkajúci sa náboženskej slobody chorvátskych občanov. Aj to je príklad vzájomnej lojality a bohatstva rozmanitosti, ktoré by teoreticky mali charakterizovať Európsku úniu.

 
  
MPphoto
 

  Miroslav Mikolášik (PPE).(SK) Prístupové rokovania s Chorvátskom vstupujú do záverečnej fázy. Chorvátsko za uplynulý rok prejavilo dobrú vôľu pokračovať v potrebných reformách, a to najmä prijatím podstatných zmien a doplnením ústavy, ale aj zosúladením právnych predpisov s komunitárnym acquis a prajem aj maďarskému predsedníctvu, aby ukončilo už prístupové rokovania práve s Chorvátskom. Oceňujem významný pokrok dosiahnutý v oblasti verejnej správy, hospodárstva a súdnictva a teší ma tiež, že Chorvátsko aktívne spolupracuje pri stíhaní vojnových zločincov.

Na druhej strane, rozšírená korupcia zostáva naďalej významným spoločenským a hospodárskym problémom, ktorý treba riešiť možno aj s asistenciou Európskej únie, aby sa tento negatívny jav následne nepreniesol aj do európskych štruktúr, a verím, že v ľudovom hlasovaní, v referende v Chorvátsku občania potvrdia rozhodnutie Chorvátska stať sa novým členským štátom Európskej únie.

 
  
MPphoto
 

  Czesław Adam Siekierski (PPE).(PL) Integrácia západného Balkánu do Európskej únie zaručuje, že tento región bude stabilizovaný a že sa urýchli jeho rozvoj. Chorvátsko je krajina, ktorá pokročila vo svojom úsilí najďalej. Pokrok Chorvátska v mnohých oblastiach vrátane boja proti korupcii je povzbudivý, no zároveň je potrebné ďalšie úsilie, a to aj pokiaľ ide o nezávislosť a väčšiu efektívnosť súdnictva, reformy verejnej správy a politiku hospodárskej súťaže. Podporujeme Chorvátsko, aby pokračovalo v krokoch zameraných na ochranu práv menšín a na podporu vracajúcich sa utečencov. Jedným z problémov, ktoré musí Chorvátsko vyriešiť, je zlepšenie spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Malo by tiež prijať a urýchliť plán obnovy a privatizácie lodeníc, ktoré sa ocitli v problémoch. Najväčší problém však môže predstavovať skepticizmus chorvátskej spoločnosti voči vstupu do EÚ. Teší ma aktívna úloha, ktorú zohráva Chorvátsko v regionálnej spolupráci a zlepšenej spolupráci so susednými krajinami, a jeho úsilie o zmierenie v regióne.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Teším sa na vstup Chorvátska do Európskej únie, najmä ako írsky poslanec Európskeho parlamentu. Chorvátsko a Írsko sú veľmi podobné z hľadiska počtu obyvateľov – 4,5 milióna – a Chorvátsko bude mať v Európskom parlamente presne taký istý počet poslancov ako Írsko – 12. Okrem toho je dosť paradoxné, že v čase, keď mnohí euroskeptici hovoria o zrútení a rozpade Európskej únie, krajiny čakajú na členstvo v Európskej únii – čoho príkladom je Chorvátsko. Tieto krajiny nevstupujú do EÚ bezhlavo: ich vstup je výsledkom veľmi prísneho prístupového procesu a Chorvátsko urobilo v tomto smere veľký pokrok.

Isteže, existujú problémy, najmä pokiaľ ide o súdnictvo, som si však istý, že tieto záležitosti sa čoskoro vyriešia. Samozrejme, každá krajina má svoje chyby. Ako povedal náš Pán: „Kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom.“ Teším sa na vstup Chorvátska do Európskej únie a myslím si, že to bude veľmi dobrý členský štát.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Hannan (ECR). – História Chorvátska je istým spôsobom príbehom niekoľkých politických únií dohodnutých vládnou elitou bez súhlasu obyvateľov: najprv únia s Maďarskom, potom s habsburskou monarchiou, potom na krátky čas kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov a potom, samozrejme, juhoslovanská federácia. Preto je to určitý pokrok, prinajmenšom v tom, že konečné slovo o vstupe do EÚ budú mať bežní občania Chorvátska. Podľa súčasnej ústavnej úpravy sa referendum musí konať do 30 dní od uzatvorenia zmluvy o pristúpení.

Myslím si, že Chorvátsko môže utrpieť reálne straty. Je to krajina so vzdelanou a usilovnou pracovnou silou, ktorá by mohla získať na trhu mimoriadne dobré ohodnotenie a využívať výhody relatívne lacného vývozu; ale som demokrat a, samozrejme, ak budú občania Chorvátska hlasovať za vstup do EÚ, ak to bude ich uvážená vôľa, potom, keď príde ich žiadosť do tohto Parlamentu, podporím ju.

Pýtam sa, prečo by sa aj niektoré zo súčasných členských štátov nemali obrátiť na svojich občanov v otázke pokračujúceho členstva. V takejto dôležitej ústavnej otázke sa zdá celkom náležité, že by sa súčasným politikom nemalo dovoliť, aby robili trvalé zásahy do suverenity bez toho, žeby si najprv pýtali dovolenie od tých, ktorých zastupujú. Naši poslanci nie sú vlastníkmi našich slobôd. Sú ich dočasnými a náhodnými strážcami a keď chcú Westminsteru odobrať právomoci, mali by mať toľko slušnosti, aby nás požiadali o dovolenie.

 
  
MPphoto
 

  Syed Kamall (ECR). – Keď diskutujem so svojimi voličmi o otázke rozširovania, mnohí z nich vyjadrujú znepokojenie nad niektorými predchádzajúcimi rozšíreniami. Znepokojujú ich isté členské štáty, ktoré boli prijaté do EÚ a ktoré podľa ich názoru neriešili otázky ako korupcia a vlastnícke práva. Dostávam mnoho listov od voličov z členských štátov, ktoré vstúpili do Európskej únie pred mnohými rokmi, najmä od držiteľov vlastníckych práv v Španielsku, pretože mnohí moji voliči sa stretávajú so závažným porušovaním svojich vlastníckych práv a často prichádzajú o celoživotné úspory. Podobné listy dostávam od ľudí žijúcich na Cypre a od majiteľov nehnuteľností v Bulharsku.

Nechajme to teraz bokom a pozrime sa na súčasný obraz Chorvátska. Problémy, o ktorých mi ľudia dosť často píšu, sa týkajú slobody tlače, korupcie a vlastníckych práv. Je dôležité, aby sme tieto problémy jednoducho nezamietli pod koberec a nehovorili „nerobte si s tým starosti; to všetko sa čoskoro vyrieši“. Tieto krajiny a nové členské štáty, ktoré sa uchádzajú o členstvo v EÚ, musia upokojiť tieto naše obavy, aby sme tieto problémy nezdedili pri rozširovaní EÚ a aby nespôsobovali ťažkosti občanom súčasných členských štátov EÚ.

 
  
MPphoto
 

  Roger Helmer (ECR). – V Chorvátsku som strávil pomerne dlhý čas a snažil som sa tiež sledovať vývoj v tejto krajine. Chorvátsko je krajina, ktorú charakterizuje zakorenené úplatkárstvo, korupcia, rodinkársky kapitalizmus a nevysvetliteľné bohatstvo politickej elity. Chýba mu základná infraštruktúra slobodnej spoločnosti. V Chorvátsku sú vážne spochybnené zásady právneho štátu, vlastnícke práva aj vymožiteľnosť zmlúv. Súdny systém je úplne zablokovaný, takže občania a spoločnosti pôsobiace v Chorvátsku sa nemôžu účinne dovolávať spravodlivosti. Chorvátske médiá sú vystavené cenzúre a zastrašovaniu.

Ak sa táto krajina Chorvátsko považuje za krajinu vhodnú na vstup do Európskej únie, potom nech nám pomáhajú nebesá.

 
  
  

Písomné vysvetlenia hlasovania

 
  
  

Správa: Marisa Matias (A7-0148/2010)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Vzhľadom na alarmujúci nárast falšovaných liekov hlasujem za túto správu. Kompromis, ktorý sa dosiahol počas belgického predsedníctva v sérii trojstranných rokovaní, poukázal na dôležitosť harmonizácie bezpečnostných otázok, najmä pokiaľ ide o voľne dostupné lieky, a podmienok týkajúcich sa odstránenia a vymenenia liekov podnikmi, ktoré ich balia, čo bude viesť k väčšej transparentnosti v tomto odvetví. Tieto opatrenia podporuje aj uplatňovanie sankcií, ktoré sa v boji proti falšovaným liekom v legálnych dodávateľských sieťach považujú za veľmi dôležité.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. (LT) Hlasovala som za toto uznesenie, v ktorom Európsky parlament vyjadruje svoju pozíciu k smernici o zabránení vstupu liekov, ktoré sú falšované, do legálneho dodávateľského reťazca. Musíme vziať do úvahy obavy, ktoré vyjadrujú občania EÚ v súvislosti s kvalitou a bezpečnosťou liekov, ktoré užívajú. Platí to o to viac, že odborníci pozorujú alarmujúce tendencie: prudký nárast falšovaných liekov zabavených colnými orgánmi (zvýšenie až o 384 % od roku 2005); trend smerom k falšovaniu životne dôležitých liekov, ktoré môže mať smrteľné následky; čoraz častejší výskyt falšovaných liekov v legálnych dodávateľských reťazcoch. Občania EÚ musia byť veľmi opatrní, keď nakupujú lieky cez internet, pretože v tomto prípade vzrastá možnosť kúpy falšovaných liekov až na 50 %. Pacienti si musia byť úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú skutočne tie, ktoré si myslia, že užívajú. EÚ musí preto na spomenuté nebezpečné tendencie reagovať rýchlo a konštruktívne. Táto smernica je prvým krokom k zabezpečeniu toho, aby sa v EÚ distribuovali len vysokokvalitné lieky. Myslím si, že na dosiahnutie tohto cieľa je veľmi dôležité stanoviť prísne kontroly a určiť zodpovednosť na všetkých úrovniach výroby, distribúcie a predaja. Potom, keď občania EÚ budú užívať naozaj vysokokvalitné lieky, budú sa cítiť bezpečne.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Podporujem vyhlásenie pani Grossetêtovej, ktorá vyjadrila poľutovanie nad tým, že v prípade liekov nie sme takí nároční ako v prípade potravín. Údaje, ktoré zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a ktoré sa uvádzajú aj v európskych štúdiách, sú alarmujúce. Falšovanie liekov sa neustále zvyšuje: len v roku 2008 bolo v EÚ zabavených 34 miliónov falšovaných liekov, a to ešte bez uvedenia internetového trhu s týmito výrobkami, v prípade ktorého sa odhaduje, že falšovaných je 50 – 90 % dostupných liekov. Hovoríme nielen o nezákonnom obchodovaní s anabolickými steroidmi, povzbudzujúcimi prostriedkami, močopudnými liekmi a hormónmi, ale aj s liekmi používanými na liečenie viacerých nebezpečných ochorení, ktoré sa v tomto prípade predávajú voľne a za nižšiu cenu, aj keď si vyžadujú lekársky predpis.

Myslím si, že prísna regulácia na ochranu verejného zdravia prostredníctvom zavedenia zariadení na zisťovanie neoprávnenej manipulácie s obalmi a na sledovane účinných látok s cieľom stanovenia pôvodu alebo prostredníctvom kontrol výrobných prevádzok v tretích krajinách je dôležitá nielen v legálnom farmaceutickom dodávateľskom reťazci, ale aj na internete. Je potrebné stanoviť opatrenia aj pre internetový predaj vrátane zavedenia certifikačného loga EÚ, centrálnej databázy na vnútroštátnej úrovni, v ktorej budú uvedení všetci autorizovaní predajcovia, a prísnych trestov pre pašerákov nelegálnych produktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Falšované lieky predstavujú celosvetové nebezpečenstvo. Zástupcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varujú, že falšované produkty ani zďaleka neobsahujú účinné látky uvedené na príbalovom letáku. Práve naopak, tieto produkty sú založené na látkach, ktoré sú pre organizmus veľmi toxické. Myslím si, že vzhľadom na to, že internet je jednou z hlavných ciest, ktorými falšované lieky vstupujú na trh EÚ, európski občania by mali byť informovaní o rizikách, ktoré pre ich zdravie predstavujú výrobky objednané z rôznych nekontrolovaných internetových stránok alebo z nelegálneho dodávateľského reťazca, na európskej aj na vnútroštátnej úrovni.

Nový legislatívny návrh podporujem, pretože bude aktualizovať platné nariadenia a zavedie bezpečnostné prvky, ktoré zaručia identifikáciu, autentifikáciu a sledovateľnosť liekov od továrne až k spotrebiteľovi. Z tohto dôvodu som hlasovala za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dôležitý dokument. Správa, ktorú predložila Komisia, upozorňuje na nárast zabavených falšovaných liekov a na falšovanie životne dôležitých liekov určených na liečbu rakoviny a srdcových ochorení. Falšované lieky si čoraz častejšie nachádzajú cestu do licenčného distribučného reťazca. To predstavuje závažné ohrozenie zdravia občanov EÚ. Falšovanie liekov sa musí považovať za trestný čin, ktorý pacientom upiera potrebnú zdravotnícku starostlivosť a poškodzuje ich zdravie, a niekedy môže spôsobiť až smrť. Cieľom smernice by preto mala byť ochrana verejného zdravia, zabezpečenie vysokej úrovne kontroly kvality pri dovoze liekov, pretože v tomto prípade ide o jednu z kľúčových vstupných brán, ktorými falšované lieky vstupujú na európsky trh. Okrem toho je veľmi dôležité vytvorenie systému inšpekcií a účinného systému odhaľovania falzifikátov. Myslím si, že veľmi dôležitá je náležitá regulácia a kontrola predaja liekov cez internet, pretože to je jedna z hlavných ciest, ktorými falšované lieky vstupujú na európsky trh.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože európski občania sa čoraz viac obávajú o kvalitu a bezpečnosť liekov. Pacienti si musia byť úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú skutočne tie, ktoré si myslia, že užívajú. Používanie falšovaných liekov môže vyústiť do zlyhania liečby a ohroziť životy. Podobne ako spravodajkyňa, aj ja si myslím, že falšovanie liekov je trestným činom, ktorý pacientom upiera potrebnú zdravotnícku starostlivosť a poškodzuje ich zdravie, a niekedy môže spôsobiť až smrť. Prvoradým a najdôležitejším cieľom smernice by preto mala byť ochrana verejného zdravia pred falšovanými liekmi. Musí sa tiež zvýšiť informovanosť verejnosti o rizikách nákupu liekov cez internet. Musíme zabezpečiť, aby pacienti dokázali identifikovať internetové stránky, ktoré sú v súlade s príslušnou legislatívou. Verejnosti nemožno odôvodniť existenciu smernice určenej na boj proti falšovaniu liekov, ktorá sa nezameriava na najväčší distribučný kanál – internet.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne. (FR) Teraz, keď je na celom našom európskom kontinente dlhodobým demografickým trendom starnutie obyvateľstva, je isté, že v našich členských štátoch sa budú výdavky na lieky ďalej zvyšovať. Kým na jednej strane musíme odhadnúť vplyv tejto skutočnosti a premýšľať nad spotrebou, dôležité je tiež bojovať proti rastúcemu falšovaniu liekov. Pre dnešnú Európu je to okrem nepriaznivého finančného vplyvu na európsky výskum naliehavá otázka verejného zdravia. Bolo správne, že Európsky parlament vzal veci do svojich rúk.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne.(IT) Táto správa o zabránení vstupu liekov, ktoré sú falšované, do dodávateľského reťazca poukazuje na dôležitý prvok, ktorý vzbudzuje obavy európskej verejnosti, konkrétne na kvalitu a bezpečnosť liekov, ktoré občania užívajú. Preto vítam opatrenia, ktoré umožnia bojovať proti javu falšovaných liekov a ktoré predstavujú nevyhnutný krok smerom k reakcii na toto rastúce ohrozenie verejného zdravia a zaručenie bezpečnosti pacientov.

Dohoda, ktorú dosiahli Parlament a Rada asi po šiestich mesiacoch rokovaní, je určite zlepšením súčasného regulačného systému. Konkrétnejšie, táto dohoda reguluje predaj liekov cez internet, ktorý je jedným z hlavných kanálov, cez ktoré vstupujú falšované lieky na trh EÚ. Aby mohli internetové lekárne v členských štátoch fungovať, musia v skutočnosti získať osobitné povolenia na dodávanie produktov verejnosti cez internet.

Napokon, pretože si myslím, že falšovanie liekov by sa nemalo posudzovať ako ľahký trestný čin – stačí nám len pomyslieť na dôsledky falšovania životne dôležitých liekov –, ale skôr ako trestná činnosť ohrozujúca ľudské životy, plne podporujem sprísnenie sankcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Adam Bielan (ECR), písomne. (PL) Zdravie je najdôležitejšou hodnotou v živote každého človeka. Komerčná dostupnosť rôznych falšovaných liekov, najmä životne dôležitých liekov, preto oprávnene vzbudzuje obavy občanov. Obrovský a stále rastúci počet falšovaných produktov zadržaných každý rok v EÚ môže byť dôvodom na obavy. Preto je potrebné, aby sme na tento jav, ktorý nie je ničím iným než organizovanou trestnou činnosťou, rázne reagovali. Pacienti si musia byť úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú autentické.

Preto podporujem pozíciu pani spravodajkyne, že ochrana pred falšovanými liekmi by mala byť prvoradým cieľom smernice, od ktorého nesmieme upustiť. Plne súhlasím aj s návrhom, aby sa do smernice zaradila distribúcia liekov cez internet. V takýchto prípadoch sa pacienti spoliehajú hlavne sami na seba a ich znalosti v oblasti medicíny im nemusia umožniť identifikovať falšovaný produkt. Keď ide o takú dôležitú otázku, ako je zdravie, pravidlá musia byť jasné. Mali by sme vylúčiť všetky riziká.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože musíme zohľadniť obavu, ktorá v rebríčku obáv európskych občanov zaujíma čoraz vyššie miesto: ohrozenie kvality a bezpečnosti liekov, ktoré užívajú. Existujú údaje, ktoré poukazujú na prudký nárast falšovaných liekov zabavených colnými orgánmi. Napríklad v roku 2006 bolo na colných hraniciach EÚ skonfiškovaných 2,7 milióna liekov a 2,5 milióna v roku 2007, teda v porovnaní s rokom 2005 sa objem zabavených liekov zvýšil o 384 %. Správa zaznamenáva trend prechodu od falšovania takzvaných liekov na zlepšenie životného štýlu k falšovaniu životne dôležitých liekov vrátane liekov na liečbu rakoviny a srdcových ochorení, psychiatrických porúch a infekcií. Liečba takýmito falšovanými liekmi môže mať smrteľné následky. Okrem toho existuje trend zameriavajúci sa na klasický dodávateľský reťazec. Okrem internetu sa falšované lieky čoraz častejšie vyskytujú v licenčnom distribučnom reťazci. Sedem z trinástich členských štátov, ktoré mali k dispozícií údaje, zaznamenalo prípady falšovania liekov v legálnom dodávateľskom reťazci. Pacienti si musia byť úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú skutočne tie, ktoré si myslia, že užívajú. Používanie falšovaných liekov môže vyústiť do zlyhania liečby a ohroziť život. Preto som presvedčená, že v centre pozornosti tejto smernice by mala byť ochrana verejného zdravia pred falšovanými liekmi. Toto zameranie by nemalo byť rozdrobované ďalšími dodatočnými cieľmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Falšovanie liekov sa stalo výnosným obchodom s minimálnym rizikom zodpovednosti pred zákonom. Na túto situáciu poukazuje skutočnosť, že len v roku 2008 colné orgány oznámili, že v Európe bolo skonfiškovaných viac ako 34 miliónov falšovaných liekov. Situácia v EÚ ešte určite nedospela k stavu v iných geografických oblastiach, kde až 30 % liekov dostupných na trhu sú falšované produkty. EÚ však nesmie pripustiť, aby sa dosiahol takýto stav. V súčasnosti sa odhaduje, že 1 % predávaných liekov sú falšované produkty, existujú však varovné príznaky svedčiace o tom, že tento podiel stúpa. Nové bezpečnostné nariadenia, ktoré prijal Parlament, sankcie uplatňované na výrobcov falšovaných liekov a kontrolný systém medzi výrobcami a spotrebiteľmi sú určené na zastavenie rastu čierneho trhu s farmaceutickými výrobkami v EÚ.

Zavedenie nových, povinných bezpečnostných nariadení upravujúcich obchodovanie s liekmi vrátane liekov predávaných cez internet je preto vítaným krokom. Predávanie falšovaných liekov je trestná činnosť s vážnymi následkami, ktoré môžu postihnúť obrovské množstvo spotrebiteľov, ktorí si veľmi často vyberajú jednoduchú cestu internetu, aby si objednali lieky, ku ktorým by inak bez odporúčania lekára nemali prístup.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne. (IT) Vo všetkých európskych krajinách prudko narastá počet falšovaných liekov. Potvrdzujú to nedávne zistenia, ktoré svedčia o tom, že v Európe sa každoročne predá prostredníctvom legálneho farmaceutického dodávateľského reťazca 1,5 milióna nepravých balení liekov. Nové odhady tiež naznačujú znepokojujúci nárast tohto javu, ktorý zahŕňa aj predaj liekov cez internet, a čo je ešte vážnejšie, čoraz častejšie sa týka nových životne dôležitých liekov.

Nová európska stratégia sa preto musí zaviesť čo najskôr, aby sa mohlo bojovať proti tomuto javu a aby sa lepšie chránilo verejné zdravie a európski spotrebitelia. Preto som hlasoval za túto správu, pretože si myslím, že má zásluhu na dosiahnutí dobrého kompromisu, ktorého hlavným cieľom je chrániť pacientov, aby neužívali falšované lieky.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Musíme naliehavo konať v rámci reakcie na alarmujúci nárast liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu. Tieto produkty obsahujú väčšinou nízkokvalitné alebo falšované látky, ktoré predstavujú vážne ohrozenie verejného zdravia a spôsobujú tiež stratu dôvery pacienta v legálny dodávateľský reťazec. Aby sa zabránilo týmto rizikám, mali by sa sprísniť požiadavky na overovanie, ktorým podliehajú výrobcovia farmaceutických výrobkov. V rámci EÚ by sa mali harmonizovať aj bezpečnostné prvky pre lieky, ktoré by mali umožňovať identifikáciu jednotlivých balení a overenie ich pravosti. Mali by tiež identifikovať akékoľvek falšované produkty a zároveň zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu s liekmi. Postup hodnotenia rizík by mal zohľadňovať kritériá, ako napríklad cenu liekov a históriu falšovaných liekov v EÚ a v tretích krajinách, ako aj dôsledky falšovaných produktov na verejné zdravie vzhľadom na špecifickú povahu príslušných produktov a závažnosť ochorení, ktoré majú liečiť. Bezpečnostné prvky by mali umožniť overovanie všetkých balení liekov, ktoré sa dodávajú, bez ohľadu na použitý spôsob dodávania, vrátane tých liekov, ktoré sú dostupné prostredníctvom kanálov predaja na diaľku.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Obchodovanie s falšovanými liekmi zvýšilo v priebehu posledných rokov riziká pre verejné zdravie. Existujú znepokojujúce údaje, že okrem internetu sa stále viac falšovaných liekov dostáva do legálneho dodávateľského reťazca.

Za správu pani Matiasovej som hlasoval z týchto dôvodov:

1. Správa kladie ochranu pacientov do centra legislatívneho návrhu tým, že prijíma opatrenia na zabezpečenie prístupu k vysokokvalitnej a primeranej liečbe a k informáciám.

2. Zahŕňa a reguluje internetový predaj liekov, ktorý v návrhu Komisie chýbal napriek tomu, že viac ako 50 % liekov zakúpených cez internet je falšovaných.

3. Stanovuje bezpečnostné prvky pre lieky na lekársky predpis a voľne dostupné lieky (uvedené na čiernej listine) s cieľom zabrániť vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca.

4. Požaduje plnú sledovateľnosť liekov a zároveň zavádza vo všetkých členských štátoch systém včasného varovania, aby mohli byť stiahnuté z obehu lieky, pri ktorých existuje podozrenie, že sú nebezpečné.

5. Falšovanie liekov považuje za organizovanú trestnú činnosť a páchateľom ukladá prísne sankcie.

6. Vývoz liekov z EÚ do tretích krajín musí spĺňať rovnaké bezpečnostné kritériá, ako sú tie, ktoré sa vzťahujú na ich dovoz.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Falšovanie liekov je organizovaný zločin, ktorý ohrozuje ľudské životy práve tak ako obchodovanie s narkotikami. Tento typ trestného činu však nie je regulovaný rovnakým spôsobom ani nepodlieha rovnakej úrovni sankcií ako trestné činy súvisiace s narkotikami. Nelegálna výroba liekov kopírovaním alebo celkom jednoducho vynechaním ich účinných látok si nevyžaduje rozsiahle zariadenia ani investície. Ľahko sa dá dosiahnuť vysoký zisk. Odhadované údaje ukazujú, že výnosy z predaja falšovaných liekov v roku 2010 prekročili sumu 50,6 milióna EUR, čo predstavuje 95 % nárast v porovnaní s odhadovanými údajmi spred piatich rokov. Tento nárast je vo veľkej miere spôsobený nedostatkom podrobnej legislatívy v niektorých krajinách v dôsledku chýbajúcich zdrojov alebo neochoty ju uplatňovať a tým, že stanovená úroveň sankcií nemá skutočne odstrašujúci účinok.

Podporujem kompromis, ktorý dosiahla pani spravodajkyňa: je vyvážený a jeho prvoradým cieľom je ochrana pacientov. Je to krok správnym smerom, aj keď vylučuje dôležité otázky, ako napríklad to, že uplatňovanie bezpečnostných prvkov sa nevzťahuje na generické lieky a na voľne dostupné lieky.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Myslím si, že vzhľadom na neustále rastúce riziká, ktoré predstavujú pre pacientov falšované lieky, je nevyhnutné okamžite zaviesť dočasné opatrenia na posilnenie bezpečnosti pacientov. Tieto opatrenia musia stanoviť, aby držitelia výrobného povolenia, ktorí odstránia alebo prekryjú priame bezpečnostné prvky dobrovoľne zavedené výrobcami, boli striktne braní na zodpovednosť v prípade, ak sa v dôsledku ich činností dostanú falšované lieky do dodávateľského reťazca.

 
  
MPphoto
 
 

  Anne Delvaux (PPE), písomne.(FR) Hlasovala som za túto správu, pretože sa zameriava na boj proti falšovaným liekom v legálnom dodávateľskom reťazci na úrovni EÚ bez toho, aby obmedzovala fungovanie vnútorného trhu s liekmi. Snaží sa to docieliť napríklad zavedením povinností pre prevádzkovateľov v distribučnom reťazci, zabránením tým prevádzkovateľom, ktorí sa v distribučnom reťazci nachádzajú medzi pôvodným výrobcom a koncovým prevádzkovateľom (spravidla lekárnikom) alebo koncovým používateľom (lekárom/pacientom), manipulovať s bezpečnostnými prvkami na obale (to znamená odstraňovať, meniť alebo zakrývať ich) a stanovením prísnejších kritérií na dovoz účinných farmaceutických látok z tretích krajín a kontrol produktov.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), písomne. – Kvalita liekov je rozhodujúca na zaistenie bezpečnosti a duševného pokoja spotrebiteľov. Je jasné, že v dôsledku zaplavenia trhu týmito produktmi rastie ohrozenie zdravia našich voličov, a to najmä preto, lebo falšované produkty sú z roka na rok sofistikovanejšie. Je to kríza verejného zdravia na globálnej úrovni. V súčasnosti sa odhaduje, že falšovaných je asi 15 % celosvetových dodávok liekov, pričom sa odhaduje, že v niektorých rozvojových krajinách sa predávajú lieky, ktoré môžu byť falšované viac ako v 30 %. Verejnosť si musí byť na 100 % istá, že produkty, ktoré užíva, sú bezpečné a vhodné na daný účel. Používanie falšovaných liekov môže mať vážny škodlivý vplyv na zdravie pacienta a v niektorých prípadoch môže spôsobiť smrť. Je jasné, že na riešenie tejto otázky je veľmi dôležitá komplexná stratégia na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni, aby sa zaistilo zachovanie vysokej úrovne verejného zdravia a bezpečnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za správu o falšovaných liekoch, ktorá obsahuje opatrenia na boj proti alarmujúcemu nárastu falšovaných liekov v EÚ, ako sú napríklad bezpečnostné prvky na overovanie pravosti výrobku v celom dodávateľskom reťazci, v záujme bezpečnosti pacienta a ochrany verejného zdravia. Teší ma, že Európsky parlament sa rozhodol posilniť tieto bezpečnostné prvky nielen v rámci konvenčného dodávateľského reťazca, ale aj v rámci predaja cez internet, ktorý je hlavnou vstupnou bránou pre falšované produkty. Vítam aj to, že Európsky parlament podporuje potrebu kontrol liekov vstupujúcich do EÚ a liekov odchádzajúcich z EÚ a plány na uplatňovanie prísnych sankcií, pretože tieto trestné činy ohrozujú životy.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Myslím si, že bezpečnosť spotrebiteľov je nesmierne dôležitá, a to najmä vtedy, keď sú príslušní spotrebitelia zároveň pacientmi, ktorí očakávajú, že lieky, ktoré užívajú, ich uzdravia alebo im aspoň pomôžu výrazne zlepšiť ich zdravotný stav. Bezpečnosť spotrebiteľov je ešte dôležitejšia, keď sa zameriava na zaručenie pravosti liekov predávaných na otvorenom trhu, či už prostredníctvom tradičných kanálov alebo cez internet.

Práve z tohto dôvodu považujem za veľmi dôležité, aby sa prijali veľmi jasné nariadenia o falšovaní liekov, pretože tento jav rastie v celej Európe a zvyšku sveta a má ničivé účinky na dôveru spotrebiteľov, na spoločnosti, a čo je ešte dôležitejšie, na zdravie tých, ktorí tieto falšované lieky užívajú.

Preto túto správu podporujem a chcel by som zablahoželať pani Matiasovej k práci, ktorú vykonala, a k všetkým kompromisom, ktoré pri rokovaniach dosiahla.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Čierny obchod s liekmi bol už prirovnávaný k nezákonnému obchodu s vojenskými zbraňami a obchodovaniu s drogami. Je to pohroma, ktorá postihuje milióny ľudí na celom svete a ktorá je nočnou morou pre tých, ktorých povinnosťou je dozerať na verejné zdravie: niekto, kto je chorý, často trpí chronickým alebo smrteľným ochorením, by mohol užívať čosi, čo je neškodné a nemá žiadny účinok, alebo aj niečo, čo by mohlo byť dokonca škodlivé. Vieme, že rastie množstvo nepravých alebo falšovaných liekov v obehu, pričom tieto čísla dosahujú milióny. Je dôležité, aby sme bojovali proti organizovanému zločinu a cezhraničným priekupníkom a skoncovali s paralelnými marketingovými reťazcami, napríklad na internete. Preto vítam prijatie balenia zabraňujúceho vonkajšej manipulácii a vytvorenie systému včasného varovania.

Vítam prijatie tejto smernice Parlamentu a Rady, ktorá prostredníctvom sledovania celého cyklu výrobku zabráni, aby sa do Európskej únie dostávali falšované a/alebo nepravé lieky, a posilní ochranu verejného zdravia zlepšením kvality a bezpečnosti konzumovaných liekov. Na záver by som chcel zablahoželať svojej krajanke pani spravodajkyni Matiasovej k práci, ktorú vykonala.

 
  
MPphoto
 
 

  João Ferreira (GUE/NGL), písomne.(PT) Tento problém má vážne následky na verejné zdravie a na hospodárstva členských štátov. Falšovanie liekov a alarmujúce množstvá, ktoré sa dostávajú do legálneho dodávateľského reťazca, sú znepokojujúce problémy, ktoré je potrebné náležite riešiť a bojovať proti nim. Nemalo by sa zabúdať na to, že lieky sa falšujú a nezákonne predávajú len preto, lebo existujú hospodárske dôvody, ktoré tento jav podporujú, ani na to, že existencia generických liekov za ceny, ktoré si ľudia môžu dovoliť, ziskovosť falšovania znižuje. Správa sa zaoberá dôležitou otázkou predaja cez internet, ktorý je súčasťou legálneho dodávateľského reťazca. Poukazuje na dôležitosť zvyšovania informovanosti verejnosti o rizikách spojených s nákupom liekov týmto spôsobom. Chceli by sme vyzdvihnúť dôležitosť posilnenia spolupráce a koordinácie medzi príslušnými orgánmi členských štátov, Európskou agentúrou pre lieky (EMA) a ďalšími medzinárodnými orgánmi s cieľom výmeny informácií, ktorá umožní zvýšiť poznanie a pochopenie tohto javu a tak tento boj zlepšiť.

Je potrebné pripomenúť, že takáto spolupráca musí fungovať aj v iných oblastiach, napríklad v oblasti farmakovigilancie. Od existujúcich európskych štruktúr, ako napríklad od Európskej agentúry pre lieky (EMA), sa požaduje väčšia transparentnosť v súvislosti so štúdiami, ktoré vykonávajú, a ich činnosťami. Sme presvedčení, že dosiahnutý kompromis je pozitívnym krokom v dôležitom boji proti tomuto problému.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) Kvalita a bezpečnosť liekov predávaných občanom Írska vyvoláva veľké obavy. Vítam tento návrh, ktorého cieľom je obmedzenie falšovaných liekov. Je to dôležité a nevyhnutné opatrenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne. (FR) Hlasovali sme za správu pani Matiasovej o falšovaných liekoch. V Európe bez hraníc, kde môžu voľne obiehať najhoršie falšované produkty alebo jednoducho nekvalitný brak, je to skutočne otázka verejného zdravia a bezpečnosti. Nie je však isté, že Európska únia má najlepšie predpoklady na vyriešenie všetkých problémov, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa zdravia, liekov alebo farmakovigilancie. EÚ môže byť dokonca ich príčinou, ako napríklad v prípade smernice z roku 2004 o tradičných rastlinných liekoch v spojení s nariadením z roku 2006 o zdravotných tvrdeniach. Smernica obsahuje požiadavku na registráciu produktov Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Postup je taký zložitý a taký nákladný, že do konca roku 2010 bolo zaregistrovaných len 200 rastlinných liekov. Nariadenie dáva Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) právomoc schváliť alebo zamietnuť zdravotné tvrdenia o potravinových doplnkoch vrátane rastlín. Úrad udeľuje povolenie tak zriedkavo a zamieta ich z takých svojvoľných dôvodov, že to znepokojilo dokonca aj Komisiu. Výsledok je ten, že európska legislatíva bude nakoniec uprednostňovať chemické lieky a farmaceutické laboratóriá. Je tu snaha zlikvidovať odvetvie prírodných liečiv? Kto alebo čo bude mať z toho osoh? Vôbec to nemusí byť zdravie občanov Európy.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Falšované lieky teraz predstavujú 10 % farmaceutických produktov predávaných na celom svete a Európa nie je v žiadnom prípade bezpečná pred touto pohromou, ktorá sa okrem toho rozvíja znepokojujúcim spôsobom. Preto ma potešilo, že Parlament schválil tento text, pretože my poslanci Parlamentu sme bojovali za zlepšenie pôvodného návrhu Európskej komisie, ktorý dával prednosť konkurencieschopnosti farmaceutického priemyslu pred zdravím a bezpečnosťou Európanov. Tento nový text preto zohľadňuje aj nákup liekov cez internet, ktorý sa musí lepšie regulovať a kontrolovať, a to pre dobro všetkých.

 
  
MPphoto
 
 

  Salvatore Iacolino (PPE), písomne. (IT) Súhlasím s vyhlásením uvedeným v správe pani Matiasovej, že pacienti musia mať absolútnu istotu, pokiaľ ide o kvalitu liekov, ktoré užívajú. Zo štúdií je jasné, že užívanie falšovaných liekov je pre pacientov také nebezpečné, že ohrozuje ich životy: preto je správne považovať falšovanie za trestný čin, ktorý si vyžaduje zaujatie pevného postoja Európskou úniou.

Preto podporujem body, ktoré obsahuje táto správa, konkrétne: že by sa mal jasne vymedziť nielen rozsah pôsobnosti, ale aj rôzni účastníci dodávateľského reťazca s cieľom ujasniť ich úlohy a zodpovednosti; že sankcie by mali byť rovnocenné so sankciami, ktoré sa uplatňujú na nelegálne skutky v súvislosti s narkotikami; a že by sa mala zvýšiť transparentnosť a regulácia predaja liekov na internete, čím by sa spotrebiteľom umožnilo rozlišovať medzi nelegálnymi prevádzkovateľmi a internetovými lekárňami.

Dnes sa viac ako kedykoľvek predtým vynára ako kľúčový faktor v efektívnejšom systéme pre boj proti falšovaniu liekov aktívna spolupráca medzi rôznymi vnútroštátnymi a medzinárodnými agentúrami. Takýto systém môže zabezpečiť primerané monitorovanie nielen falšovania liekov v rámci Európskej únie, ale aj falšovaných liekov vyvážaných do tretích krajín, ktorých počet sa neustále zvyšuje. Hlavnou zásadou by mal byť v každom prípade dobro pacienta.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za túto správu, pretože musíme zohľadniť obavu, ktorá v rebríčku obáv európskych občanov zaujíma čoraz vyššie miesto: ohrozenie kvality a bezpečnosti liekov, ktoré užívajú. Odhaduje sa, že 1 % liekov predaných v súčasnosti európskej verejnosti prostredníctvom legálneho dodávateľského reťazca je falšované. V iných častiach sveta sa predávajú lieky, ktoré môže byť až v 30 % falšované. Narastá podiel falšovaných inovatívnych a životne dôležitých liekov. Je dobre známym faktom, že internet predstavuje jednu z hlavných ciest, ktorými falšované lieky vstupujú na európsky trh. Odhaduje sa, že lieky nakupované prostredníctvom internetu z nelegálnych stránok, ktoré utajujú svoju skutočnú fyzickú adresu, sú vo viac ako 50 % prípadov falšované. Ľudia, ktorí hľadajú na internete lacnejšie lieky, sa dajú často oklamať podvodníkmi predávajúcimi falšované lieky, ktoré obsahujú zložky predstavujúce zdravotné riziko. Veľké množstvo falšovaných liekov sa dostáva do legálneho dodávateľského reťazca počas balenia do nových obalov. Príliš dlho sme nereagovali náležite na nečestné subjekty, ktoré opätovne balia lieky, a podvodníkov, ktorí sa rozbujneli v obrovskom priestore internetu, zatiaľ čo stále väčší počet ľudí začal vystavovať svoje zdravie a dokonca aj životy riziku kupovaním liekov z nedôveryhodných internetových stránok. Som rád, že boli stanovené sankcie pre falšovateľov produktov spolu s opatreniami na zabezpečenie prísnejšej kontroly. Registrované lekárne v krajinách, v ktorých je predaj liekov prostredníctvom internetu povolený, musia získať osobitné oprávnenie; na svojich internetových stránkach musia mať vyobrazené európske logo a musia byť zaradené do európskej databázy. Pacienti si musia byť úplne istí, že lieky, ktoré užívajú, sú skutočne tie, ktoré musia užívať. Ochrana verejného zdravia pred falšovanými liekmi by mala byť v centre pozornosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne. (DE) Som veľmi rád, že Parlament a Rada sa dokázali v súvislosti s problémom falšovaných liekov dohodnúť na kompromise. Je to osobitne dôležité, pretože z falšovania liekov sa stal teraz veľmi vážny problém, ktorý sa rozšíril aj na životne dôležité prípravky. Prijatím týchto opatrení sme urobili dôležitý krok správnym smerom a bez nadmernej byrokracie. V prvom rade, na obaly sa majú umiestňovať nové bezpečnostné prvky a má sa zlepšiť monitorovanie distribučných kanálov. Týmto spôsobom dosiahneme väčšiu bezpečnosť pre pacientov, ktorá bola vzhľadom na rozsah falšovania naliehavo potrebná, bez nadmerného zaťaženia zainteresovaných strán.

 
  
MPphoto
 
 

  Jarosław Kalinowski (PPE), písomne. (PL) Lieky užívame na zmiernenie bolesti, zmiernenie príznakov chorôb alebo na záchranu svojich životov. Často sa stáva, že na ne míňame značné sumy, ktoré v mnohých prípadoch predstavujú podstatnú časť nášho príjmu. To je dôvod, prečo nečestní ľudia, ktorí nemajú morálne zásady, falšujú lieky. Žiaľ, niekedy sa stáva, že pacient v dôsledku užívania týchto liekov zomrie. Preto je potrebné zintenzívniť preventívne opatrenia v súvislosti s dovozom liekov z tretích krajín, obmedziť predaj liekov prostredníctvom internetu na minimum a iniciovať kampaň na zvýšenie informovanosti pacientov o rizikách užívania necertifikovaných, falšovaných liekov a kampaň, ktorá zaistí, aby tí, ktorí si kupujú lieky, boli informovaní o tom, že v obehu sú falšované lieky. Súhlasím s pani spravodajkyňou, že v tomto prípade nie je prioritou ochrana autorských práv. Najdôležitejšími aspektmi sú ľudské zdravie a život a našou povinnosťou je urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ich chránili.

 
  
MPphoto
 
 

  Constance Le Grip (PPE) , písomne. (FR) Hlasovala sme za smernicu o boji proti o falšovaným liekom. Vzhľadom na počet falšovaných liekov, ktoré boli skonfiškované v Európskej únii (v roku 2008 bolo skonfiškovaných viac ako 34 miliónov falšovaných tabletiek), je najvyšší čas, aby Európska únia vytvorila účinný systém sledovateľnosti, ktorý zaručí pôvod a kvalitu liekov dostupných v Európskej únii. Táto potreba je o to naliehavejšia, že falšované lieky predstavujú skutočné nebezpečenstvo pre zdravie Európanov z hľadiska látok – niekedy toxických látok –, ktoré môžu obsahovať. Zavedenie nových opatrení, teda elektronických sériových čísel na obaloch liekov na predpis, ktoré umožňujú ich sledovanie od továrne až k pacientovi, obmedzenie manipulácie počas balenia do nových obalov a posilnenie kontrol výrobcov a veľkoobchodníkov, predstavuje konkrétny krok vpred, ktorý zaručí európskym občanom a pacientom vyššiu úroveň bezpečnosti.

A nakoniec by som chcela poukázať na pokrok, ktorý sa v tomto texte dosiahol v súvislosti s internetovým predajom liekov. Vzhľadom na to, že sa odhaduje, že 50 % liekov nakupovaných cez internet je falšovaných, tento text stanovuje spoločné logo, ktoré umožní identifikáciu legálnych internetových lekární. Napriek tomu je na Európanoch, aby boli ostražití pri internetových nákupoch tohto druhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne. (RO) Falšované lieky predstavujú skutočné ohrozenie celého farmaceutického systému v Európe, pretože okrem nebezpečenstva, ktorému sú vystavení pacienti, ktorí tieto produkty užívajú, spôsobuje oslabenie dôvery širokej verejnosti v kvalitu liekov dostupných v lekárňach. Počet falšovaných liekov v EÚ mimoriadne rýchlo rastie. Môžu obsahovať nekvalitné alebo falšované látky, prípadne nemusia obsahovať vôbec žiadne účinné látky, alebo môže byť nesprávne ich dávkovanie. Aj keď je rozsah tohto problému v Európe na rozdiel od iných regiónov relatívne malý, hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že existuje viacero faktorov, ktoré svedčia o potrebe rýchleho prijatia opatrení na úrovni EÚ. Nová smernica bude obsahovať sankcie uplatňované na výrobcov falšovaných liekov, sprísnené bezpečnostné predpisy a systém overovania, ktorých cieľom je zabrániť tomu, aby sa nebezpečné lieky dostávali na európsky trh.

Povzbudzujúcim aspektom je to, že Európskemu parlamentu sa podarilo doplniť návrh Európskej komisie o reguláciu predaja týchto produktov cez internet, ktorý je hlavným kanálom, ktorým sa falšované lieky uvádzajú na trh EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne.(PL) V dnešnom hlasovaní som hlasovala za správu pani Matiasovej o falšovaných liekoch. Myslím si, že dokument, ktorý sme dnes prijali, zmierni čoraz väčší problém falšovaných liekov a zavedie dobre fungujúci systém na monitorovanie európskeho trhu od výrobcu až k pacientovi. Som presvedčená, že je potrebná koordinácia medzi rôznymi vnútroštátnymi a medzinárodnými orgánmi a že schválením správy robíme krok smerom k posilneniu tejto spolupráce. Myslím si, že problém falšovaných liekov v Európe je vážny a Európsky parlament prijatím tejto správy vysiela Komisii jasný signál, že len účinná spolupráca a účinné presadzovanie sankcií umožnia obmedziť túto prax. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Falšované lieky sú už rozšírené v rozvojovom svete, kde 20 – 30 % liekov na trhu sú falšované produkty. Teraz sa v čoraz väčšej miere nachádzajú v EÚ. Odhaduje sa, že falšované je približne 1 % liekov predaných v Európe. Táto nová dohoda, ktorú vítam, zavedie povinné bezpečnostné prvky, ako sú plomby a sériové čísla, pre lieky na predpis. Umožní sa tým ich sledovateľnosť. Pokiaľ nebude hroziť výnimočné riziko falšovania určitého produktu, generické lieky nebudú zahrnuté do týchto požiadaviek.

 
  
MPphoto
 
 

  Jiří Maštálka (GUE/NGL), písomne.(CS) Navrhovaná správa je dobrým pokračovaním práce, ktorá bola vykonaná v predchádzajúcom volebnom období. Návrh Komisie sa napriek mnohým odporúčaniam vyhýba uvedeniu konkrétnych definícií. Takýto prístup by mohol viesť k neúplnej alebo nevymáhateľnej ochrane pacientov, ktorí sú spotrebiteľmi liekov. Preto vítam pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120, ktorý návrh Komisie výrazne spresňuje. Mimoriadne užitočná je definícia „falšovaného lieku“. Výborný je aj navrhovaný text týkajúci sa „dodávateľských reťazcov“, ktorý by v prípade schválenia posilnil právo pacientov na ochranu. Za úplne nevyhnutnú považujem implementáciu odôvodnenia 5c pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 120, ktorý umožňuje vymáhanie a monitorovanie dodržiavania predpisov EÚ. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvádza do súladu predpisy EÚ so závermi Súdneho dvora. V tejto súvislosti navrhovaný text tiež umožňuje, aby členské štáty prijímali vlastné opatrenia na podporu väčšej ochrany spotrebiteľov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Parlamentu nepožadujú, aby sa bezpečnostné systémy vzťahovali aj na voľne predajné lieky. Naši spoluobčania však nakupujú veľké množstvá týchto liekov. Preto je ohrozené ich zdravie. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy nepožadujú ani to, aby Európska agentúra pre lieky bola povinná zachovávať úplnú transparentnosť v súvislosti s výskumom a tajnými dohodami medzi svojimi úradníkmi a farmaceutickými spoločnosťami. To je však nevyhnutné. Presvedčivým dôkazom je škandalózny prípad benfluorexu, ktorý je vo Francúzsku známy pod názvom Mediator. Predložené pozmeňujúce a doplňujúce návrhy však idú správnym smerom, najmä tie, ktoré sa týkajú verejného overovania pravosti internetových stránok a sankcií. Preto hlasujem za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Pretože tento problém je veľmi vážny a ohrozuje verejné zdravie v EÚ, som presvedčený, že uplatňovanie nových predpisov je rozhodujúce pre ochranu pacientov pred falšovanými liekmi. Preto som 23. apríla 2010 položil Európskej komisii otázku o spoločnej operácii s názvom Medi-Fake, do ktorej bolo zapojených 27 členských štátov, ktoré v tom čase len za dva mesiace skonfiškovali 34 miliónov falšovaných tabletiek.

Z tohto dôvodu som vždy podporoval prísne opatrenia na boj proti tejto situácii ako prostriedok na zrušenie trhu, ktorý niektorým zločineckým sieťam prináša zisk vo výške 45 miliárd EUR. Preto som hlasoval tak, ako som hlasoval.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som za legislatívne uznesenie o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zabránenie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca, pretože si myslím, že pozitívne posilňuje opatrenia proti falšovaným liekom a ich distribúcii, a preto zlepšuje ochranu občanov. Okrem toho považujem za veľmi pozitívne, že pozícia Parlamentu podporuje transparentnosť a právo na informácie ako prostriedky na zabránenie tejto nezákonnej činnosti. Pokladám za dôležité, že sa zameriava na zlepšenie preventívnych opatrení v súvislosti s dodávaním falšovaných liekov prostredníctvom internetu. Podporujem zintenzívnenie právneho boja proti distribúcii týchto liekov cez internet, pretože väčšina prípadov vstupu falšovaných liekov na európsky trh sa uskutočňuje týmto spôsobom. Hlasoval som za tento text, pretože pozmeňujúce a doplňujúce návrhy podstatne skvalitňujú text, ktorý predložila Komisia, keďže posilňujú kontrolné opatrenia, zvyšujú transparentnosť, zlepšujú prístup k informáciám, a preto umožňujú lepšiu ochranu občanov.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Pán prezident Jacques Chirac povedal, že najneprijateľnejšou nerovnosťou je nerovnosť v zdraví. Preto som hlasoval za túto správu, ktorá sa zameriava na zdravie, a tým na ochranu spotrebiteľov. Falšované lieky sú pohromou, ktorá bola dlho ignorovaná. Aj keď očividným cieľom sú rozvojové krajiny, pretože cena legálnych liekov je často taká vysoká, že si ich väčšina obyvateľov nemôže dovoliť, a kontroly sú málo účinné alebo vôbec neexistujú, vidíme tiež, že čoraz viac falšovaných liekov sa dostáva do EÚ, najmä cez internet. Je to rastúca hrozba verejnému zdraviu a bezpečnosti vo všeobecnosti a existuje na celom svete.

EÚ musí zostať ostražitá a energicky presadzovať zmysluplnú politiku proti tejto neakceptovateľnej pohrome. V súčasnosti je ťažké predložiť údaje o jej hospodárskych dôsledkoch, pretože výroba sa viac industrializovala. Je to morálny a etický problém, ktorý podkopáva dôveryhodnosť a účinnosť systémov zdravotníctva. Z tohto dôvodu by mal boj proti falšovaným liekom osloviť svedomie politických vedúcich predstaviteľov na celom svete.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Úplne podporujem správu pani Marisy Matiasovej. Opatrenia uvedené v správe však považujem za nedostatočné. Je nevyhnutné vypracovať balík opatrení zahŕňajúci zodpovednosť za distribúciu, podporu, výrobu a realizáciu falšovaných liekov a zaviesť ho povinne vo všetkých členských štátoch EÚ. Opatrenia by mali zahŕňať stratu licencie dodávateľov a distribútorov falšovaných liekov, maximálne pokuty a trestnú zodpovednosť pre všetkých ľudí spojených s nezákonnou činnosťou v oblasti obchodovania s liekmi. Zodpovednosť vinníkov by mala byť najmenej taká, ako keby boli drogovými dílermi. Len týmto spôsobom môžeme zastaviť distribúciu falšovaných produktov a odstrániť čierny trh s liekmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Ľudské zdravie je najväčším bohatstvom našej spoločnosti a mali by sme využiť vhodné prostriedky na jeho podporu a udržiavanie. Zvýšený výskyt falšovaných liekov vystavuje čoraz viac pacientov aj v Európe nedozerným rizikám, za ktoré by mohli zaplatiť dokonca svojimi životmi. Hlasoval som však proti správe, pretože navrhované opatrenia, najmä kontroly dovozu, nezachádzajú podľa môjho názoru dostatočne ďaleko.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za toto uznesenie, pretože falšovanie liekov je významným problémom v celej EÚ. Musíme preto prijať rozhodné opatrenia na zabezpečenie toho, že falšované lieky, ktoré by mohli mať nepriaznivé účinky na ľudské zdravie či dokonca život, nevstúpia na trh. Musíme sa postarať o to, aby sa k spotrebiteľom dostali iba bezpečné a účinné lieky, a musíme zastaviť zločinecké skupiny, ktoré profitujú z falšovaných liekov. Musíme vynaložiť všetko úsilie na to, aby v EÚ platil prísny systém označovania pre lieky na predpis vrátane bezpečnostného označenia, ktoré určuje výrobcu a dodávateľa. Domnievam sa, že by sme mali u falšovateľov liekov uplatňovať prísnejšie tresty. Kontrolný mechanizmus musí účinne fungovať v rámci celej EÚ vrátane každého článku dodávateľského reťazca. Musíme venovať osobitnú pozornosť internetovému predaju liekov a zamerať naň bezpečnostné opatrenia – zaviesť prísne systémy udeľovania licencií, monitorovania a kontroly. Každý členský štát musí urobiť všetky kroky nevyhnutné na to, aby zabezpečil účinné fungovanie systému, ktorý upozorní verejnosť na nebezpečné falšované alebo nekvalitné lieky či dokonca poskytne možnosti na odstránenie týchto liekov z trhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne.(PT) Základom tejto správy je návrh Komisie, ktorého cieľom je zabrániť vstupu falšovaných liekov do dodávateľského reťazca a upozorniť na záležitosť, ktorá čoraz viac znepokojuje Európanov, a to kvalita a bezpečnosť liekov, ktoré užívajú. Mali by sme zdôrazniť pozitívny účinok tohto návrhu, ktorý presadzuje diskusiu o závažnej téme s konečným cieľom bojovať proti falšovaným liekom. Falšovanie liekov je v skutočnosti zločin, ktorý pacientom upiera potrebnú zdravotnícku starostlivosť a poškodzuje ich zdravie, ba môže spôsobiť až smrť. Hlavným cieľom tejto smernice by mala byť ochrana verejného zdravia, ako správne uvádza pani spravodajkyňa. Tento cieľ sa musí prejaviť v právnom základe tejto smernice. Podľa mňa je tiež nevyhnutné chrániť distribučnú sieť liekov a vytvoriť jasné a presné definície, a to nielen v súvislosti s rozsahom pôsobnosti tejto smernice, ale aj pokiaľ ide o úlohy a zodpovednosť rôznych subjektov, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca, teda predajcovia, distribútori, sprostredkovatelia. Hlasovala som za toto uznesenie, pretože som presvedčená, že v súvislosti s touto záležitosťou je potrebné presadiť legislatívne opatrenie, aby sme mohli riešiť túto narastajúcu hrozbu pre zdravie a zvýšiť bezpečnosť pacientov.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. − V EÚ hrozivo narastá množstvo liekov, ktoré sú falšované z hľadiska svojej totožnosti, histórie alebo pôvodu. Smernica zavádza povinné bezpečnostné prvky pre všetky lieky na lekársky predpis a systém rýchleho varovania; ďalej harmonizované bezpečnostné prvky na overenie pravosti a identifikáciu jednotlivých balení, ktoré poskytnú dôkaz o neoprávnenej manipulácii pri liekoch na predpis (s možnosťou vylúčenia niektorých liekov po zhodnotení rizika); nezavádza žiadne bezpečnostné prvky pre voľne dostupné lieky, ak hodnotenie rizika nepreukáže riziko falšovania a následne hrozbu pre verejné zdravie; sledovateľnosť: pokiaľ ide o bezpečnostné prvky, bude existovať jedinečný identifikačný údaj (napríklad sériové číslo), ktorý umožní overenie pravosti výrobku a jednotlivých balení v celom dodávateľskom reťazci až po úroveň lekární; členské štáty musia okrem toho vytvoriť systémy, ktoré zabránia tomu, aby sa podozrivé lieky dostali k pacientom; internetový predaj: podmienky pre dodávky liekov verejnosti určujú členské štáty; zvýšenú transparentnosť, pokiaľ ide o veľkoobchodných distribútorov; musia sa uplatňovať sankcie, ktoré platia pre prípady porušenia vnútroštátnych predpisov.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne.(FR) Falšovanie sa po oblasti značkových výrobkov a cigariet rozšírilo aj na trh s liekmi. Sedem miliónov liekov, ktoré sa každoročne zadržia, predstavuje 5 % celkového objemu falšovaného tovaru. Pre európske orgány – justičné, ako aj colné – to predstavuje obrovský problém. Musia nájsť zdroje tohto nezákonného obchodovania, ktoré ohrozuje milióny životov na celom svete, a obmedziť ho. Vítam preto dohodu dosiahnutú medzi Parlamentom a Radou o vytvorení spoločného právneho rámca v 27 členských štátoch s cieľom obmedziť riziko falšovaných liekov. Spomedzi hlavných zlepšení by som spomenula zásadu vertikálneho prenášania zodpovednosti, ktorá sa bude týkať všetkých subjektov v reťazci – držiteľov výrobného povolenia, veľkoobchodných distribútorov, sprostredkovateľov a podobne; povinné používanie bezpečnostného prvku (sériového čísla alebo ochrannej známky) na balení liekov na predpis; zavedenie prísnejších pravidiel pri inšpekciách vykonávaných v spolupráci s Európskou agentúrou pre lieky a vypracovanie zoznamu subjektov oprávnených predávať výrobky na diaľku.

Na záver poviem, že je to dôležitý právny predpis. Potrebujeme však rozsiahlejšiu medzinárodnú spoluprácu a kontroly v rámci informačných technológií na odstránenie falšovanej viagry, prípravkov na chudnutie, dermatologických krémov a tak ďalej, ktoré máme k dispozícii jednoduchým kliknutím myšou.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne.(IT) Chcem zablahoželať pani spravodajkyni Matiasovej k vynikajúcej práci. Falšované lieky sú tichými zabijakmi, aj keď nemajú žiaden účinok, pretože obsahujú jedovaté látky, ktoré môžu uškodiť tým, ktorí ich užívajú, alebo dokonca spôsobiť ich smrť. Absencia rámcového právneho predpisu podporuje falšovanie, ktoré je organizovaným zločinom.

Zaznamenali sme neúmerný nárast tejto kriminálnej činnosti – množstvo zadržaných falšovaných liekov narástlo od roku 2005 o 400 %. Odhaduje sa, že 1 % liekov, ktoré sa v súčasnosti predávajú európskej verejnosti prostredníctvom legálneho dodávateľského reťazca, je falšované a že toto množstvo sa zvyšuje. V iných častiach sveta je možné, že viac ako 30 % predávaných liekov je falšovaných. Okrem toho sa falšuje čoraz väčšie množstvo inovatívnych a životne dôležitých liekov.

Dnes sme preto schválili nový právny predpis na zabránenie vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca a na ochranu bezpečnosti pacientov. Tento právny predpis sa vzťahuje aj na internetový predaj a zavádza nové bezpečnostné prvky a opatrenia na podporu sledovateľnosti, ako aj sankcie pre falšovateľov, čím chce zabrániť, aby sa občanom Európskej únie predávali falšované lieky.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Ak chceme lepšie chrániť distribučnú sieť liekov, je nevyhnuté, aby sme mali jasné definície, a to nielen rozsahu, ale aj rôznych subjektov v dodávateľskom reťazci. Čo je falšovaný liek? Čo je účinná látka alebo čo je pomocná látka? Návrh Komisie neposkytuje požadovanú jednoznačnosť. To isté platí aj pre definície rôznych subjektov v dodávateľskom reťazci, ktoré objasňujú ich úlohy a zodpovednosť. Musíme rozlišovať subjekty, ktoré už boli oficiálne uznané – a ktoré sú povinné prevziať zodpovednosť –, od tých, ktoré do tejto kategórie nepatria, hoci sa na ne vzťahuje zodpovednosť distribučného reťazca.

Je preto potrebné, aby sme odlíšili obchodníkov od sprostredkovateľov, ako aj vyjasnili ich úlohy a zodpovednosť. To isté platí aj pre ostatné subjekty, ako sú prepravcovia a paralelní obchodníci. Smernica by mala zabrániť nejasnostiam a nemala by poskytovať priestor na vznik žiadnych takzvaných sivých oblastí. Mala by jasne určovať, ktoré subjekty a za akých podmienok môžu fungovať v tejto oblasti. Jednoznačnejšie definície umožnia jej jednoduchšie vykonávanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. – V posledných rokoch prudko narastajú možnosti predaja falšovaných liekov. Neustále sa zvyšujúce riziko vstupu týchto liekov do dodávateľského reťazca znamená, že musíme nevyhnutne aktualizovať právne predpisy. Najmä regulácia internetového predaja je veľmi zložitá a dokážeme ju účinne vykonávať jedine na medzinárodnej úrovni. Návrh Komisie sa touto otázkou nezaoberal. Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín ho preto výrazne zlepšil tým, že pridal dôležité ochranné opatrenia pre spotrebiteľov, ktorí nakupujú lieky na internete. No pre charakter internetu nedokážeme toto riziko úplne odstrániť. Musíme zlepšiť informovanosť spotrebiteľov o tomto riziku. Oceňujem preto zahrnutie kampaní na zvyšovanie informovanosti verejnosti, ktoré boli odsúhlasené ako súčasť kompromisu. Komisia má jedinečnú pozíciu, pokiaľ ide o koordinovanie vzdelávacích kampaní pre verejnosť, a musí zabezpečiť, aby si členské štáty v tomto ohľade plnili povinnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. (NL) V EÚ došlo k alarmujúcemu nárastu množstva falšovaných liekov. Môžu obsahovať látky, ktoré majú horšiu kvalitu, sú falšované alebo nepresne navážené, či už ide o účinné látky, alebo nie, dokonca možno vôbec neobsahujú účinné látky, čím predstavujú pre pacienta vážne nebezpečenstvo. Priame a nepriame sociálne náklady pre priemysel na to, že sa v tejto oblasti nepodnikajú žiadne kroky, sú určite viac ako 10 miliárd EUR. Spolu so Skupinou zelených/Európskou slobodnou alianciou podporím túto dohodu. Aktualizuje existujúce pravidlá a zavádza bezpečnostné prvky, ktoré zabezpečia identifikáciu, autentifikáciu a sledovateľnosť výrobku, a zároveň upravuje internetový predaj liekov, teda jednu z hlavných ciest, ktorými sa falšované lieky dostávajú na európsky trh. Odhaduje sa, že viac ako 50 % liekov nakúpených prostredníctvom internetu zo stránok, ktoré neuvádzajú svoju skutočnú fyzickú adresu, je falšovaných.

Musíme preto rozlišovať legálny zásielkový predaj alebo internetové lekárne od nelegálnych distribučných reťazcov, kam patrí aj nekontrolovaný nákup prostredníctvom internetu. Lekáreň s oprávnením na zásielkový predaj musí byť prepojená so zákonne zaregistrovanou lekárňou a my musíme zabezpečiť, aby každá lekáreň s oprávnením na zásielkový predaj spĺňala všetky právne požiadavky platné pre lekárne v tom členskom štáte, v ktorom je právne založená.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Stihler (S&D), písomne. – Hlasovala som za túto správu, ktorej cieľom je zabrániť vstupu falšovaných liekov do legálneho dodávateľského reťazca, a to prostredníctvom zvýšenia harmonizácie, zlepšenia sledovateľnosti a zabezpečenia toho, že sankcie budú odrádzajúce a účinné. Keď hovoríme o liekoch, musí byť bezpečnosť pacientov prvoradá.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. − (DE) Hlasoval som za túto správu, pretože poskytuje nové základy pre boj proti falšovaným liekom. Išlo o pozvoľný proces. Najprv sa začalo s tými liekmi, ktoré sa stávajú ľahko predmetom falšovania, a potom sa prešlo k ostatným liekom v bezpečných obaloch. Uvedeniu liekov na trh predchádza postup zisťovania a čitateľnosti. Poskytuje sa zvýšená ochrana spotrebiteľom. Pre toto odvetvie to predstavuje prijateľné náklady.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Množstvo falšovaných liekov, ktoré vstupujú do EÚ, narastá nesmiernym tempom. Spôsobuje to obavy najmä v krajinách ako Litva, ktorá je súčasťou východnej hranice EÚ. Východná Európa je na hlavnej trase obchodu s falšovanými liekmi v hodnote miliárd eur. Ide o veľký problém – Komisia hovorí o 1,5 milióna balení falšovaných liekov, ktoré sa každoročne predajú v Európe v rámci legálneho dodávateľského reťazca. Ešte zarážajúcejšia je skutočnosť, že objemy sa zvyšujú až o 20 %. Falšované lieky sú tichí zabijaci. Ľudia, ktorí ich distribuujú, sú nebezpeční zločinci a ako takých by sme ich mali aj vnímať. Tresty za falšovanie liekov by mali byť rovnaké ako za obchodovanie s drogami. To bude vyžadovať zlepšenú koordináciu medzi rôznymi vnútroštátnymi a medzinárodnými inštitúciami. Musíme rázne zakročiť proti internetovému predaju falšovaných liekov, pretože internet je jedna z hlavných ciest, ktorými falšované výrobky vstupujú na európsky trh. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je 50 % liekov predaných prostredníctvom internetu falšovaných. Som presvedčený, že by sme mali okrem iného predovšetkým upozorniť verejnosť na riziká spojené s nákupom liekov prostredníctvom internetu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaroslaw Leszek Walesa (PPE), písomne.(PL) Hlasoval som za legislatívny návrh uznesenia Európskeho parlamentu v súvislosti s návrhom smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zabránenie vstupu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska svojej totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho dodávateľského reťazca. Niet pochýb o tom, že výskyt falšovaných liekov v oficiálnych distribučných kanáloch predstavuje hrozbu pre celý európsky farmaceutický systém, a to tým, že oslabuje dôveru občanov v kvalitu liekov kupovaných v lekárňach alebo na iných predajných miestach.

Najväčšie znepokojenie podľa mňa vyvoláva aspekt súvisiaci so zmenou rizikového profilu. Až doteraz falšované výrobky patrili hlavne medzi takzvané lieky s vplyvom na životný štýl (life-style drugs), pričom v súčasnosti prudko narastá počet prípadov falšovania liekov, ktoré sú životne dôležité. Je preto nevyhnutné vytvoriť jasnú a jednoznačnú definíciu pre falšovaný liek, ako aj definovať všetky subjekty v distribučnom reťazci, ako napríklad predajcov a sprostredkovateľov, ktorí musia podnikať na základe povolení a dodržiavať pravidlá správnej výrobnej praxe, ako to robia výrobcovia a distribútori. Vzhľadom na tieto záležitosti považujem za potrebné predovšetkým podporiť akékoľvek opatrenia zamerané na odstránenie tohto problému.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0096/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne.(PT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia len vďaka pevnému odhodlaniu Komisie zlepšiť programy financovania, ktoré sa v súčasnosti používajú, s cieľom zabezpečiť jednoduchší prístup malých a stredných podnikov (MSP) ku kapitálu na financovanie ich rastu a inovačných politík. V súvislosti so súčasnou hospodárskou krízou je dôležité to, že zo súčasných systémov podpory EÚ sa odstráni vplyv byrokracie. Napriek tomu, že súhlasím s opatreniami navrhnutými v tomto uznesení, chcel by som Komisiu upozorniť na to, že v programovom období po roku 2013 je potrebné napredovať pomocou ambicióznejšieho opatrenia, teda pomocou iniciatívy Small Business Act. Nesmieme zabúdať, že v súčasnej situácii je naozaj nevyhnutné, aby sme mali silnú inštitucionálnu a finančnú podporu MSP, pretože tieto podniky tvoria základ európskeho hospodárstva a dokážu rásť iba pomocou primeraných a udržateľných nástrojov financovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. (LT) Hlasovala som za tento dôležitý návrh uznesenia o praktických aspektoch týkajúcich sa revízie nástrojov EÚ na podporu financovania MSP v ďalšom programovom období. 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP) v EÚ, ktoré predstavujú približne 99 % všetkých podnikov a poskytujú viac ako 100 miliónov pracovných miest, výrazne prispieva k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest, je hlavným zdrojom inovácií a zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní a zvyšovaní zamestnanosti. Obmedzená možnosť prístupu MSP k financovaniu však predstavuje hlavnú prekážku vytvárania a rastu týchto podnikov, a to najmä v súvislosti so súčasnou finančnou a hospodárskou krízou. Vzhľadom na to a na stratégiu Európa 2020 súhlasím s uznesením, v ktorom sa požaduje výrazné zvýšenie financovania inovačných finančných nástrojov v rámci rozpočtu EÚ, ktoré uspokoja finančné potreby MSP. No je potrebné poznamenať, že súčasné finančné predpisy EÚ týkajúce sa využívania európskych finančných prostriedkov a programov sú nadmieru zložité a že množstvo času a peňazí, ktoré je potrebné na zosúladenie s týmito predpismi, je absolútne neprimerané, pokiaľ ide o úžitok, ktorý získa konečný príjemca týchto finančných prostriedkov. Súhlasím preto so žiadosťou, aby Komisia navrhla zjednodušené a menej nákladné predpisy a usmernenia, a to hlavne v súvislosti s programami na podporu nízkoobjemového financovania MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Roberta Angelilli (PPE), písomne. (IT) Európska komisia predstavila v októbri minulého roku politický dokument s názvom Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, ktorý obsahuje niekoľko konkrétnych iniciatív, ktorých cieľom je výrazne stimulovať európsku priemyselnú politiku.

MSP sú, ako ich včera pán komisár Tajani opísal v Parlamente, životodarnou miazgou hospodárskeho rozvoja. Každé štvrté pracovné miesto závisí od priemyslu, od ktorého závisí aj naša svetová konkurencieschopnosť, inovácie a výskum. Ak chceme odstrániť byrokratické prekážky a zjednodušiť predpisy, potrebujeme odhodlanie a koordináciu európskych a vnútroštátnych inštitúcií, bánk a MSP. Počas uplynulých mesiacov sme urobili mnoho krokov vpred – prijatie smernice o boji proti oneskoreným platbám, ochrana ochranných známok a výrobkov, príležitosti na rozvoj ekologického hospodárstva a nové politiky zamerané na cestovný ruch. Treba však ešte urobiť oveľa viac práce.

Mnohé spoločnosti v EÚ závisia od finančných prostriedkov a stimulov EÚ, preto je potrebné zaručiť a zlepšiť prístup k úverom. To je v skutočnosti prvoradý cieľ a ja dúfam, že revízia iniciatívy Small Business Act, ktorú predloží sám pán komisár Tajani 23. februára v Ríme, sa mu bude dôkladne venovať.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia. Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú v EÚ približne 99 % všetkých podnikov a poskytujú viac ako 100 miliónov pracovných miest. Výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest. Obmedzená možnosť prístupu MSP k financovaniu predstavuje hlavnú prekážku rastu týchto podnikov. Pokračujúca finančná a hospodárska kríza ešte viac obmedzila ich prístup k finančným prostriedkom. Bankový sektor žiada väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky. Som presvedčený, že dostupnosť systémov záruk za úvery a pôžičky je rozhodujúca z hľadiska zabezpečenia životaschopnosti tohto sektora, ako aj jeho rastu a potenciálu vytvárania pracovných miest. Musíme venovať veľkú pozornosť pôžičkám pre MSP z Európskej investičnej banky, pretože v roku 2008 bolo na tieto pôžičky vyčlenených 15 miliárd EUR, no prieskum ukázal, že iba malý podiel týchto peňazí sa dostal až k MSP, lebo banky poskytujúce pôžičky v členských štátoch sprísnili podmienky poskytovania bankových úverov. Som presvedčený, že Európska komisia musí urobiť nevyhnutné kroky na to, aby zabezpečila, že MSP dostanú vyčlenené finančné prostriedky, čím sa zaistí životaschopnosť a rast tohto veľmi dôležitého sektora.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písomne. (RO) Ohromuje ma počet MSP v Európskej únii – 23 miliónov, ako aj počet pracovných miest, ktoré poskytujú – 100 miliónov. Tieto čísla jasne poukazujú na to, že musíme posilniť program na financovanie tohto sektora. Európsky program financovania je rôznorodý, ako aj zložitý. Súhlasím s názorom iniciátorov tohto návrhu uznesenia, že tento program musí byť čo najkoherentnejší počas obdobia financovania 2014 – 2020. Podporujem iniciátorov, ktorí majú v úmysle požiadať Komisiu, aby povzbudila členské štáty k vykonaniu nevyhnutných reforiem. Tieto MSP sa stretávajú navzájom na jednotnom trhu, no dostávajú rôzne úrovne podpory v rámci svojho vnútroštátneho prostredia. Som rovnako presvedčený o prínose jednotného kontaktného miesta pre všetky finančné nástroje EÚ určené pre MSP, ktoré poslúži na vyváženie vnútroštátnych a európskych systémov podpory.

 
  
MPphoto
 
 

  Mara Bizzotto (EFD), písomne. (IT) Kríza zamestnanosti je viac než dostatočným dôvodom na prijatie textu, v ktorom výzva uplatniť zásadu subsidiarity v oblasti dôchodkov konečne uznáva skutočnosť, že vlády musia byť hlavnými aktérmi pri obnove sociálnej Európy. Len odvážne rozhodnutie v prospech demokracie obyčajných ľudí založené na reformách v oblasti zamestnanosti, ktoré zvyšujú atraktívnosť práce, a na federalizme výplatnej pásky, ktorý zohľadňuje rôzne životné náklady v každom regióne Európy – ktorým by sa prispôsobili platy aj dôchodky –, by predstavovalo skutočnú zmenu smerovania k obnove. Rada by som zdôraznila ústrednú úlohu, ktorú vo všetkých týchto oblastiach zohrávajú MSP. V Európe ich existuje veľký počet, čo znamená, že vytvárajú pracovné miesta a zaisťujú udržateľnosť. Zníženie ceny práce prostredníctvom zníženia daní a poskytnutie možnosti našim malým podnikom naďalej fungovať a investovať v regióne sú nevyhnutné kroky, pomocou ktorých možno zaistiť vyrovnanie príspevkov pre staršie generácie a budúcnosť, ktorú charakterizujú istota a kvalita života pre nové generácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Musíme si uvedomiť, že pokiaľ ide o externé financovanie, veľký počet malých a stredných podnikov (MSP) bude naďalej závisieť predovšetkým od úverov a pôžičiek. Musíme upozorniť na skutočnosť, že bankový sektor, ktorý je v súvislosti s kapitálom a rizikami čoraz obozretnejší, požaduje väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky. Obe tieto požiadavky majú za následok nedostatočné financovanie a premárnené podnikateľské príležitosti a príležitosti na vytváranie pracovných miest v tomto veľmi rozsiahlom sektore hospodárstva. Vzhľadom na to som presvedčená, že dostupnosť systémov záruk za úvery a pôžičky je rozhodujúca z hľadiska využitia potenciálu rastu a vytvárania pracovných miest zo strany MSP. Musíme preto podporiť existujúce programy na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ. Je naozaj dôležité, aby sa naďalej uplatňovali nástroje záruk v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, finančného nástroja s rozdelením rizika ako súčasti siedmeho rámcového programu, ako aj v rámci štrukturálnych fondov (JEREMIE). Ich riadnemu uplatňovaniu v súčasnosti bránia nadmieru zložité administratívne postupy. Komisia by preto mala zjednodušiť podmienky využívania štrukturálnych fondov spolu s nástrojmi na financovanie MSP, a to najmä s cieľom financovať revolvingové fondy pre systémy záruk, pričom by sa mala vyhnúť vytvoreniu štruktúr, ktoré by spôsobili duplicitu existujúcich systémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jan Březina (PPE), písomne. (CS) Vzhľadom na skutočnosť, že pokiaľ ide o externé financovanie, mnohé malé a stredné podniky (MSP) závisia od úverov a pôžičiek, musíme vytvoriť systémy záruk za úvery a pôžičky a posilniť úlohu Európskej investičnej banky v tejto oblasti. Komisia by sa mala tiež snažiť odstrániť prekážky rozvoja európskeho trhu s rizikovým kapitálom a dlhopismi a rozšíriť nástroje na rozdelenie rizík v oblasti kapitálových investícií. S tým súvisí potreba zvýšiť informovanosť o rizikách týkajúcich sa existencie početných vnútroštátnych systémov zdaňovania a podpory, ktoré poskytujú silné stimuly na financovanie dlhu a zároveň obmedzujú financovanie kapitálu. Domnievam sa, že zložitosť finančných predpisov a usmernení EÚ v oblasti európskych finančných nástrojov predstavuje vážny problém, a to hlavne vtedy, keď sa európske fondy a programy používajú na podporu jednotlivých podnikov prostredníctvom poskytnutia relatívne malých objemov finančných prostriedkov. Množstvo času a peňazí potrebné na zosúladenie s týmito predpismi je absolútne neprimerané v porovnaní s úžitkom, ktorý získa konečný príjemca týchto finančných prostriedkov. Problematický je aj roztrieštený charakter programov na podporu MSP. Komisia by mala dosiahnuť väčšiu nadväznosť medzi programom pre konkurencieschopnosť a inovácie, siedmym rámcovým programom, ako aj programom JEREMIE a vytvoriť jednotné kontaktné miesto, kde MSP budú môcť získať jasné a zrozumiteľné informácie o tom, ako môžu tieto nástroje využívať.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Týchto 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP) zohráva v EÚ kľúčovú úlohu pri dosahovaní hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest. Obmedzený prístup k financiám, ktorý majú MSP, je podľa mňa poľutovaniahodný a súčasná finančná a hospodárska kríza ho ešte viac zhoršuje. Musíme sprístupniť úverové linky a systémy záruk, aby sme mohli preskúmať potenciál rastu a tvorby pracovných miest zo strany MSP. Oceňujem vytvorenie nového nástroja EÚ v oblasti mikrofinancovania podporujúceho zamestnanosť s názvom Progress. Podporujem uplatňovanie nástrojov záruk v rámci pôsobnosti programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, finančného nástroja s rozdelením rizika ako súčasti siedmeho rámcového programu, ako aj v rámci pôsobnosti štrukturálnych fondov a uplatňovanie iniciatívy Spoločný akčný plán na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe. Žiadam však Komisiu, aby zjednodušila využívanie štrukturálnych fondov a urobila ho flexibilnejším, pokiaľ ide o programy financovania MSP. Žiadam aj o väčší objem finančných prostriedkov na inovačné finančné nástroje v rámci rozpočtu EÚ a o vypracovanie zjednodušených a menej nákladných predpisov a usmernení.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Myslím si, že treba zlepšiť konkrétne stratégie, opatrenia a akčné plány Európskej komisie pre európske MSP. Podporujem vytvorenie nového európskeho nástroja, ktorý poskytne mikrofinancovanie v oblasti zamestnanosti a zlepší predpisy a prístup MSP k jednotnému trhu a financiám.

 
  
MPphoto
 
 

  Christine De Veyrac (PPE), písomne.(FR) Keďže MSP poskytujú v Európe približne 100 miliónov pracovných miest, tvoria základ európskeho hospodárstva. No iba 2 % z nich majú prístup k finančným prostriedkom EÚ. Z tohto dôvodu som hlasovala za návrh uznesenia, ktorý prijal Európsky parlament a v ktorom požaduje najmä to, aby sa osobitná pozornosť venovala financovaniu MSP v ďalšom programovom období EÚ (2014 – 2020) prostredníctvom využitia inovačných finančných nástrojov. Oceňujem jasný odkaz, ktorý Parlament vyslal Komisii a Rade. Žiada ich, aby odstránili administratívne prekážky, ktoré veľmi ťažko prekonávajú hlavne malé podniky a ktoré týmto podnikom bránia v tom, aby získali prístup k finančným prostriedkom a programom podpory EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Diane Dodds (NI), písomne. – Malé a stredné podniky budú zohrávať v celej Európe kľúčovú úlohu pri oživovaní hospodárstiev, ktoré v súčasnosti zaznamenávajú hospodársky pokles alebo v tom lepšom prípade iba mierny hospodársky rast. V mojom volebnom obvode v Severnom Írsku možno 98 % všetkých spoločností zaradiť medzi MSP. Je nevyhnutné, aby MSP dostali čo najväčšiu podporu a mohli zohrávať svoju úlohu pri hospodárskej obnove. Čomu však v súčasnosti čelia? Čelia obmedzeniam zo strany bánk, pokiaľ ide o existujúce úvery a budúce úvery, ktoré potrebujú na svoju existenciu. Európska únia musí preto hľadať spôsoby, ako motivovať banky, aby poskytovali úvery, a pritom zabezpečiť to, aby boli dostupné mechanizmy, ktoré zaviedla EÚ na podporu MSP.

Súčasné programy je potrebné zefektívniť a zjednodušiť, najmä pokiaľ ide o postupy podávania žiadostí a o prístup k týmto programom. Mnohé MSP s obmedzenou pracovnou silou sú už teraz pod ťarchou obrovského množstva byrokracie EÚ a jednoducho nemajú kapacity ani čas na to, aby absolvovali súčasné postupy podávania žiadostí. Niektoré z nich dokonca neboli ani vytvorené tak, aby zohľadňovali tých, ktorí to naozaj potrebujú. Zavedené programy majú potenciál pomôcť, ale je potrebné, aby sa táto pomoc ľahšie získavala.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne.(PT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia, pretože podporujem zmenu spôsobu, akým malé a stredné podniky môžu získať prístup k európskym financiám, ktoré sú nevyhnutným prostriedkom na ich založenie a rast, zohľadňujúc vplyv súčasnej finančnej a hospodárskej krízy, ktorá zhoršila tento problém súvisiaci s prístupom týchto spoločností k verejným a súkromným financiám.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) V Európskej únii je približne 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP). Ich význam pre národné hospodárstva a ich potenciál rastu na trhu práce je nepopierateľný. Portugalsko je toho príkladom. Okolo 300 000 MSP predstavuje viac ako 99 % z celkového počtu spoločností. Tieto podniky priamo zodpovedajú za viac ako 2 milióny pracovných miest a dosahujú spoločný obrat približne 170 miliárd EUR. V dôsledku nedávnej hospodárskej krízy sa už aj tak obmedzené finančné kapacity týchto MSP výrazne zhoršili, a to najmä pre ešte prísnejšie podmienky poskytovania úverov, ktoré zaviedol bankový sektor. Fungovanie programov financovania MSP sa preto stáva ešte rozhodujúcejším, konkrétne prostredníctvom vyčlenenia väčšieho množstva finančných prostriedkov z rozpočtu Únie na program pre konkurencieschopnosť a inovácie v rámci štrukturálnych fondov a na siedmy rámcový program. Musíme tiež postupne naprávať zlyhania trhu a odstraňovať administratívne prekážky. Správne opatrenia je potrebné prijímať v správny čas, aby národné hospodárstva členských štátov mohli dosiahnuť svoj potenciál rastu a prispieť k rastu trhu práce. To umožní členským štátom rozvíjať sa a povedie to k sociálnej súdržnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne.(PT) Tento návrh uznesenia Európskeho parlamentu sa zaoberá praktickými aspektmi týkajúcimi sa revízie nástrojov EÚ na podporu financovania malých a stredných podnikov (MSP) v ďalšom programovom období. V posledných rokoch v Európe výrazne narastá počet malých spoločností. Už teraz predstavujú 99 % z celkového počtu, zodpovedajú za približne 100 miliónov pracovných miest a výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti. Napriek tejto situácii je pre ne veľmi ťažké získať prístup k financiám, čo sa ešte viac zhoršilo v súčasnej finančnej kríze, počas ktorej bankový sektor zaviedol prísne požiadavky pre prístup k svojim mechanizmom financovania.

Vítam preto prijatie tohto uznesenia a dúfam, že programy financovania MSP sa výrazne posilnia a administratívne postupy sa zjednodušia, a to konkrétne tak, že počet programov sa zníži a vnútroštátne programy a programy EÚ sa budú navzájom lepšie dopĺňať.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne.(PT) Tento návrh uznesenia je veľmi rozporuplný, lebo hoci sa miestami pozitívne zmieňuje o opatreniach potrebných na podporu malých a stredných podnikov (MSP), požaduje a za opodstatnený považuje ten istý druh politík, ktorý je základom problémov postihujúcich v súčasnosti MSP. Ide konkrétne o Pakt stability a rastu (PSR), liberalizáciu finančných trhov a takzvanú voľnú hospodársku súťaž. To slúži jedine na ochranu hospodárskych a finančných záujmových skupín, ktoré účtujú vysoké ceny, aby dosahovali ešte vyššie zisky, či už pomocou poskytovania úverov alebo prostredníctvom cien energie a ďalších komodít.

Potrebujeme okamžitú a účinnú zmenu politiky Únie. Nastal ten pravý čas, aby sme upustili od PSR a jeho nelogických kritérií a nahradili ho skutočným paktom podporujúcim zamestnanosť a sociálny pokrok, ktorý povzbudí investície malého rozsahu; ktorý poskytne mikropodnikom príležitosť rásť a hlavne podporiť skupiny, ktoré majú problémy nájsť úverové možnosti pre svoje podnikateľské zámery, ako napríklad skupina mladých podnikateľov; a ktorý presadzuje zamestnanosť s právami a lepšími životnými podmienkami, aby mohla narastať kúpna sila obyvateľstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Elisabetta Gardini (PPE), písomne. (IT) Som presvedčená, že tento návrh uznesenia predstavuje v niekoľkých ohľadoch omeškané opatrenie pre sektor hospodárstva, ktorý zohráva významnú úlohu v hospodárstve EÚ, a to sektor malých a stredných podnikov. Vhodná je aj revízia nástrojov podpory v súvislosti s hospodárskou krízou, ktorá mala ničivý účinok na MSP, čoho jasným svedectvom je strata 3 250 000 pracovných miest, a to len počas rokov 2009 a 2010, čo je viac ako tretina nových pracovných miest vytvorených v tomto sektore. Z tohto dôvodu považujem za dôležité vyzdvihnúť spoluprácu medzi Európskou komisiou a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, ktoré podporujú hlavne investície, ktoré sú schopné maximalizovať účinnosť programov na financovanie MSP. Musíme zabezpečiť najmä kontinuitu v rámci úverov prostredníctvom opatrení týkajúcich sa likvidity a kapitálových požiadaviek a nových iniciatív v troch strategických oblastiach, ktorých cieľom je posilniť konkurencieschopnosť spoločností v tomto období, ktoré je ešte stále ťažké, no určite viac zamerané na rozvoj. Ide o oblasti internacionalizácie, inovácie a rastu veľkosti. Vďaka svojej smernici o boji proti oneskoreným platbám verejných orgánov už Európa vyslala dôležitý signál s cieľom podporiť MSP. Ak chce stimulovať hospodársky rast v Európe, mala by pokračovať týmto smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Grech (S&D), písomne. MSP sú významnou súčasťou piliera európskeho hospodárstva a sú hlavnou hnacou silou tvorby pracovných miest, hospodárskeho rastu, sociálnej súdržnosti a inovácií v Európe. Účasť a aktívna úloha MSP sú nevyhnutné na zvýšenie konkurencieschopnosti jednotného trhu. Po prepuknutí finančnej krízy začalo byť jasné, že európske finančné trhy nie sú v súčasnosti schopné poskytnúť MSP primerané mechanizmy financovania. Inovatívne malé podniky zamerané na rast musia zvyšovať vlastný kapitál z externých zdrojov, pretože buď nemajú vlastné finančné zdroje, alebo nemajú prístup k úverovým možnostiam poskytovaným bankami. Mali by sme podporovať prostredie, ktoré vo väčšej miere umožňuje vykonávať podnikateľskú činnosť mikropodnikov a remeselníkov, a to prostredníctvom presadzovania kvalitných služieb na podporu podnikania, lepších právnych a fiškálnych opatrení a sociálnej ochrany pre začínajúcich podnikateľov.

Primeranejšie a udržateľnejšie finančné nástroje by mali MSP zaručiť lepší prístup ku kapitálu. Komisia by mala vynaložiť väčšie úsilie na odstránenie byrokracie z existujúcich systémov podpory EÚ a zjednodušiť cezhraničné bankové služby tým, že odstráni všetky existujúce prekážky pri používaní konkurenčných zúčtovacích a vyrovnávacích systémov a uplatní spoločné pravidlá obchodovania. Komisia by mala vykonať porovnávaciu analýzu toho, čo majú MSP skutočne k dispozícii na trhu s kapitálovými investíciami, a toho, čo naozaj potrebujú.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento dokument, pretože 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP), ktoré predstavujú približne 99 % všetkých podnikov v EÚ a poskytujú viac ako 100 miliónov pracovných miest, výrazne prispieva k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest, je hlavným zdrojom inovácií a zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní a zvyšovaní zamestnanosti. Obmedzená možnosť prístupu MSP k financovaniu však predstavuje hlavnú prekážku vytvárania a rastu týchto podnikov. Súčasná finančná a hospodárska kríza tento problém ešte zhoršila. Bankový sektor požaduje väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky. Obe tieto požiadavky majú za následok nedostatočné financovanie a premárnené podnikateľské príležitosti a príležitosti na vytváranie pracovných miest v tomto veľmi rozsiahlom sektore hospodárstva. Dostupnosť systémov záruk za úvery a pôžičky je rozhodujúca z hľadiska využitia potenciálu rastu a vytvárania pracovných miest zo strany MSP. Súhlasím s tým, že musíme urobiť všetko pre to, aby sme zabezpečili účinné uplatňovanie existujúcich nástrojov financovania na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, a to zjednodušením administratívnych postupov a využívania štrukturálnych fondov.

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. Hlasoval som za toto uznesenie, pretože upozorňuje na jeden z vážnych problémov, ktorým v súčasnosti čelíme. Kríza vo finančnom sektore priniesla väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky, čo znamená, že je oveľa zložitejšie získať počiatočné úvery a ďalšie finančné zdroje. Nemôžeme dopustiť, aby MSP trpeli väčším zaťažením a vyššími administratívnymi nákladmi. Nesmieme dovoliť, aby MSP krachovali pre byrokraciu a prísnejšie predpisy vo finančnom sektore. MSP sú hnacou silou našich hospodárstiev – nesmieme ich trestať za zlé hospodárenie vo finančnom sektore. Takéto uznesenia musíme prijímať dostatočne často na to, aby sme si my, ako aj Komisia a členské štáty pripomenuli svoje záväzky týkajúce sa zabezpečenia udržateľného hospodárstva. A to sa dá len s udržateľnými MSP.

 
  
MPphoto
 
 

  Jürgen Klute (GUE/NGL), písomne. (DE) Podpora malých a stredných podnikov zaručí veľký počet pracovných miest a posilní inovačný potenciál európskeho hospodárstva. Je teda úplne správne, že chceme pre tieto podniky zabezpečiť primeraný úverový kapitál, pretože len potom budú schopné realizovať potrebné investície. Musíme však zásadne odmietnuť zvýšenie rizikového kapitálu, ktoré požaduje Európsky parlament. Namiesto toho, aby Parlament ukladal bankám povinnosť podporovať reálne hospodárstvo prostredníctvom primeraných úverov, domáha sa toho, aby sa pre malé a stredné podniky zjednodušilo získavanie príspevkov z investičných fondov a súkromných kapitálových fondov na kapitálových trhoch.

Na základe motta „kobylky pre všetkých“ návrh uznesenia miestami žiada súkromné kapitálové fondy, aby poskytovali viac možností obchodovania s nimi. Takáto situácia by v ešte väčšej miere ako doteraz menila najmä menšie podniky na hračky v rukách investorov. Títo investori veľmi často očakávajú neprimerane vysoké dvojciferné zisky, ktoré môžu dosiahnuť iba tak, že rozdelia získané podniky a rozpredajú ich kúsok po kúsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Európske malé a stredné podniky výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu v Európskej únii. V Európskej únii je 23 miliónov MSP, čo predstavuje 99 % európskych spoločností. Samotné tieto údaje vysvetľujú, prečo chceme a musíme tieto spoločnosti, ktoré sú skutočnou hnacou silou nášho hospodárstva, chrániť. Prostredníctvom návrhu uznesenia, o ktorom sme dnes hlasovali, sme sa snažili vyslať Komisii jasný odkaz, a to, že tieto spoločnosti nesmieme opúšťať. Môj hlas za tento návrh je z týchto dôvodov súčasťou našej žiadosti o zvýšenie financovania MSP, požiadavky na menej byrokracie a na prispôsobenie kritérií požadovaných na získanie finančných prostriedkov, aby z toho MSP mohli mať naozaj úžitok, ako aj súčasťou našej žiadosti o viac prostriedkov na výskum. Musíme prekonať hospodársku krízu, ktorá zasiahla v posledných rokoch Európu, a môžeme len dúfať, že prostredníctvom podpory týchto spoločností dokážeme oživiť svoje hospodárstvo.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. Hlasoval som za toto uznesenie, ktoré výrazne podporuje trvalé uplatňovanie nástrojov záruk v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, finančného nástroja s rozdelením rizika ako súčasti siedmeho rámcového programu, ako aj v rámci štrukturálnych fondov (JEREMIE) s cieľom podporiť poskytovanie úverov MSP, no i v rámci iniciatívy JASMINE na podporu mikrofinančných inštitúcií; upozorňuje na to, že ich riadnemu uplatňovaniu v súčasnosti stoja v ceste príliš zložité administratívne postupy; žiada Komisiu o zjednodušenie používania štrukturálnych fondov v súvislosti s nástrojmi na financovanie MSP, najmä pokiaľ ide o financovanie revolvingových fondov pre systémy záruk, pričom zabraňuje vzniku štruktúr, ktoré by spôsobili duplicitu existujúcich systémov napríklad na vnútroštátnej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) V EÚ máme 23 miliónov malých a stredných podnikov (MSP), čo predstavuje 99 % všetkých spoločností a viac ako 100 miliónov pracovných miest. MSP významne prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest, sú dôležitým zdrojom inovácií a sú kľúčové pri udržiavaní a zvyšovaní zamestnanosti.

Chýbajú im však možnosti, pokiaľ ide o prístup k financiám, čo predstavuje hlavnú prekážku pri ich zakladaní a raste. Súčasná finančná a hospodárska kríza tento problém ešte zhoršuje. Musíme preto vzhľadom na stratégiu Európa 2020 výrazne zvýšiť financovanie inovačných finančných nástrojov v rámci rozpočtu EÚ, aby sme splnili požiadavky MSP na financovanie.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Malé a stredné podniky prispievajú zásadným spôsobom k rastu a sociálnej súdržnosti a zohrávajú kľúčovú úlohu pri udržiavaní a zvyšovaní zamestnanosti. Obmedzená možnosť prístupu MSP k financovaniu však predstavuje hlavnú prekážku vytvárania a rastu týchto podnikov. Súčasná finančná kríza tento problém ešte zhoršila. Banky sú čoraz zdržanlivejšie pri financovaní rizikovejších podnikateľských projektov, inovatívnych výrobkov alebo prevodov podnikov. Musíme preto posilniť fungovanie programov financovania MSP, podporiť trvalé uplatňovanie nástrojov záruk a zvýšiť financovanie inovačných finančných nástrojov. Podniky musia mať lepší prístup k finančným nástrojom založeným na kapitáli. Zložitosť finančných predpisov a administratívna záťaž tiež obmedzujú rozvoj MSP. Musíme preto odstrániť administratívne prekážky a navrhnúť zjednodušené a menej nákladné predpisy a usmernenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. Ide o najužitočnejšie uznesenie za celé obdobie rokov 2009 – 2011. Naozaj dúfam, že autori tohto uznesenia pokročia a zvážia otázky týkajúce sa zmiernenia daňového zaťaženia malých a stredných podnikov, že sprístupnia úverové financovanie za znížené sadzby a zlepšia komunikáciu medzi štruktúrami financovania EÚ a MSP a napokon že budú monitorovať situáciu v odľahlých regiónoch EÚ, ako je napríklad Latgale v Lotyšsku. Vláda v súčasnosti dobre naplánovaným a vypočítavým spôsobom likviduje MSP v oblasti Latgale – zamedzila prístup k informáciám o stabilizačných fondoch a zvýšila dane a počet kontrolných a represívnych fiškálnych orgánov. Toto všetko prináša elimináciu daňového základu, v dôsledku čoho sa Lotyšsko nachádza v súčasnosti na pokraji krachu.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) Malé a stredné podniky poskytujú 100 miliónov pracovných miest v EÚ. Vzhľadom na krízu sa však tieto podniky čoraz častejšie stretávajú s problémom financovania, pretože väčšina z nich získava financie z externých zdrojov. Banky im v súčasnosti ponúkajú úver iba za prísnych podmienok platných pre dotovaný úver. Bolo by dobré, keby sme boli schopní ponúkať v tejto súvislosti riešenia, ktorých súčasťou by bolo čo najmenej byrokracie a ktoré by plnili požiadavky oboch strán. Hlasoval som za túto správu, pretože ak chceme udržať stabilné hospodárstvo, mali by sme podľa mňa MSP finančne podporiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože malé a stredné podniky (MSP) zásadne prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti, tvorbe pracovných miest a inováciám. Musíme zaviesť účinné nástroje na podporu financovania MSP a v nasledujúcom programovom období venovať osobitnú pozornosť mezanínovým finančným nástrojom, ktoré odstránia prekážky financovania a podporia vznik a rast nových inovatívnych podnikov. Zabezpečíme tým lepší prístup k trhom s rizikovým kapitálom a dlhopismi a zároveň odstránime prekážky v rozvoji týchto trhov. Súhlasím s týmto návrhom, ktorého cieľom je vytvoriť lepšie podmienky pre začínajúce a inovatívne podniky, aby mohli získať prístup k súkromným kapitálovým fondom. Musíme urobiť všetko pre to, aby sme zabezpečili účinné uplatňovanie existujúcich nástrojov financovania na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, a to zjednodušením administratívnych postupov a využívania štrukturálnych fondov. Je veľmi dôležité, aby členské štáty zrealizovali zásadné reformy systémov zdaňovania a podpory MSP. Musíme tiež zvýšiť financovanie z rozpočtu EÚ na inovačné finančné nástroje, pričom vyčleníme viac finančných prostriedkov na program pre konkurencieschopnosť a inováciu. Okrem toho musíme odstrániť administratívne prekážky, ktorým čelia MSP, to znamená zefektívniť riadenie v súvislosti s inovačnými finančnými nástrojmi, zosúladiť programy financovania MSP a vytvoriť jednotné kontaktné miesto.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Papanikolaou (PPE), písomne. (EL) Hlasoval som za tento návrh uznesenia na podporu financovania MSP počas nasledujúceho programového obdobia. Malé a stredné podniky, ako aj rodinné podniky sú základom väčšiny európskych hospodárstiev. Sú dielňami, z ktorých vychádzajú inovatívne myšlienky a originálne výrobky. Sú tými podnikmi, ktoré boli vždy hnacou silou hospodárskeho rastu. Najmä v Grécku táto skupina podnikov, ktorá predstavuje drvivú väčšinu podnikateľskej činnosti v Grécku, potrebuje v súčasnej recesii podporu. Prostredníctvom tohto návrhu uznesenia sa Európsky parlament snaží zdôrazniť, že nová generácia programov EÚ pre malé a stredné podniky sa musí zakladať na novej situácii v Európe, na zjednodušení prístupu malých a stredných podnikov k úverom a na vytvorení flexibilných mechanizmov financovania, ako napríklad mikrofinancovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Tento návrh uznesenia o praktických aspektoch revízie nástrojov EÚ na podporu financovania malých a stredných podnikov (MSP) v ďalšom programovom období je v súčasnej situácii kľúčový. Obmedzená možnosť prístupu MSP k financovaniu v skutočnosti predstavuje hlavnú prekážku vytvárania a rastu týchto podnikov. Súčasná finančná a hospodárska kríza prehĺbila problém, ktorému čelia MSP pri získavaní prístupu k financiám. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že MSP prispievajú k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti a tvorbe pracovných miest a že sú hlavným zdrojom inovácií a zohrávajú kľúčovú úlohu pri zvyšovaní zamestnanosti, pochopíme význam pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k tomuto právnemu rámcu, ktorých cieľom je zlepšiť fungovanie programov financovania MSP. Zo spomenutých dôvodov som hlasovala za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Európsky parlament upozorňuje na to, že pokiaľ ide o externé financovanie, veľký počet MSP bude naďalej závisieť hlavne od úverov a pôžičiek. Znepokojuje ho, že bankový sektor, ktorý je v súvislosti s kapitálom a rizikami čoraz obozretnejší, požaduje väčšie zábezpeky a vyššie rizikové prirážky, pričom obe tieto požiadavky majú za následok nedostatočné financovanie a premárnené podnikateľské príležitosti a príležitosti na vytváranie pracovných miest v tomto veľmi rozsiahlom sektore hospodárstva. Považuje preto dostupnosť systémov záruk za úvery a pôžičky za rozhodujúcu z hľadiska využitia potenciálu rastu a vytvárania pracovných miest zo strany MSP. Domnieva sa, že je potrebné podporiť existujúce programy na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ, a zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú pôžičky poskytované MSP zo strany Európskej investičnej banky (EIB).

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za tento text, pretože som presvedčená, že dokáže do určitej miery pomôcť týmto viac ako 23 miliónom európskych malých a stredných podnikov, ktoré výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu a sociálnej súdržnosti v rámci Európskej únie, a to vďaka tomu, že poskytujú 100 miliónov pracovných miest. V posledných rokoch banky až príliš často požadujú čoraz väčšie záruky od MSP, ktoré potrebujú kapitál na rozšírenie a oživenie svojej podnikateľskej činnosti.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby sme výrazne zlepšili finančné nástroje, ktoré môžu týmto podnikom pomôcť, a tiež aby sme podporili zavedenie nástrojov, ktoré napríklad umožnia rozdelenie rizika medzi rôzne zainteresované subjekty. Komplikované finančné predpisy Európskej únie okrem toho často vyžadujú vynaloženie obrovského množstva času a peňazí len na samotnú byrokraciu. Po tom, ako sme sa my dohodli na usmerneniach, je na členských štátoch, aby prijali operatívne opatrenia na oživenie a podporu konkrétnych podmienok, v akých sa nachádzajú ich vlastné MSP, a urýchlili rast v sektore, ktorý sám osebe predstavuje viac ako 90 % všetkých podnikov v Únii a ktorý je hlavnou životodarnou miazgou nášho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilja Savisaar-Toomast (ALDE), písomne. (ET) Dnes som hlasovala za tento návrh uznesenia, ktorý podporuje financovanie malých a stredných podnikov (MSP). Som presvedčená, že musíme zefektívniť podmienky MSP a využívanie prostriedkov Európskej únie, aby sme zabezpečili, že sa nezopakuje kríza likvidity, ktorá sa objavila počas finančnej krízy postihujúcej najmä MSP. Tak v Estónsku, ako aj v celej Európskej únii MSP predstavujú 99 % všetkých podnikov. Z tohto dôvodu je dôležité, aby konkrétne táto väčšina získala prístup k finančnej podpore, a to najmä počas ťažkých rokov krízy. Úprimne dúfam, že Európska únia, ako aj MSP opäť dovedú európske hospodárstvo k vzostupu a že v budúcnosti budeme lepšie pripravení čeliť akejkoľvek novej kríze.

 
  
MPphoto
 
 

  Csanád Szegedi (NI), písomne. (HU) Hlasoval som za pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 k tomuto návrhu. Som presvedčený, že ak máme začínajúcim a inovatívnym podnikom poskytnúť lepší prístup k finančným nástrojom založeným na kapitáli, musíme ich podporiť. Komisia by mala klásť väčší dôraz na programy a finančné nástroje naplánované na nadchádzajúce obdobie a na podporu týchto nástrojov pomocou fondov a nástrojov na rozdelenie rizika.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), písomne. (PT) Malé a stredné podniky (MSP) sú kľúčovým prvkom hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v Európskej únii, pretože zodpovedajú za viac ako 100 miliónov pracovných miest a zohrávajú významnú úlohu pri prispievaní k sociálnej súdržnosti. Prístup týchto spoločností k finančnému úveru a pôžičkám je však obmedzený a hospodárska kríza ešte viac zhoršuje túto situáciu, ktorú už aj tak komplikuje administratívna záťaž. Pokus o zlepšenie spôsobu fungovania systémov financovania MSP vnímam vo všeobecnosti pozitívne. Som presvedčený, že súčasťou takého pokusu musí byť posilnenie úlohy Európskej investičnej banky (EIB) v oblasti úverových programov, ako aj uplatňovanie nástrojov, ktoré už existujú v rámci programu pre konkurencieschopnosť a inováciu a v rámci iniciatív Jeremie (Spoločné európske zdroje pre mikropodniky až stredne veľké podniky) a Jasmine (Spoločný akčný plán na podporu mikrofinančných inštitúcií v Európe).

Podporujem aj zjednodušenie prístupu MSP k štrukturálnym fondom, hlavne pokiaľ ide o programy záruk, aby sa predišlo ich duplicite. Bolo by rozumné zvážiť i nové a účinné finančné nástroje pre nový viacročný finančný rámec, ako napríklad spoločné nástroje s EIB.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Malé a stredné podniky (MSP) sú pilierom našej spoločnosti a motorom nášho hospodárstva. V Litve a aj v EÚ predstavujú MSP 99 % všetkých podnikov. MSP vytvárajú pre Litovčanov viac než 70 % pracovných miest. MSP zásadným spôsobom prispievajú k plneniu cieľov Lisabonskej zmluvy, ktoré presadzujú inovácie, konkurencieschopnosť, sociálnu súdržnosť a vytváranie pracovných miest. Je preto dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom sa tieto aspekty budú môcť rozvíjať. MSP, začínajúce podniky a inovatívne spoločnosti musia mať lepší prístup k finančným nástrojom EÚ. Dostupnosť systémov záruk za úvery a pôžičky je rozhodujúca z hľadiska využitia rastového potenciálu a potenciálu vytvárania pracovných miest zo strany MSP. V súčasnosti hrozí riziko, že mnohé investičné plány sa nezrealizujú v dôsledku neistoty a nedostatku zdrojov. Preto je dôležité, aby banky zvýšili objem poskytovanej likvidity a podporili investície do reálneho hospodárstva. Je tiež dôležité podporiť kapitálové trhy pre začínajúce a inovatívne podniky. Musíme sa viac snažiť odstraňovať administratívne prekážky. To si vyžiada progresívne riadenie a hospodárstvo prepojené s inovačnými finančnými nástrojmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. − Malé a stredné podniky (MSP) predstavujú približne 99 % všetkých podnikov v Európskej únii, významne prispievajú k európskemu hospodárstvu prostredníctvom inovácií, hospodárskeho rastu a tvorby vyše 100 miliónov pracovných miest. Moje hlasovanie za túto správu odráža význam skutočnosti, že je potrebné umožniť fungovanie MSP bez nadmerného zaťaženia právnymi predpismi a spôsobom, ktorý podporí účinnosť, flexibilitu a investície.

Uznávam, že sa dosiahol pokrok pri znižovaní finančnej a administratívnej záťaže MSP, ako napríklad vytvorením finančného fóra MSP v roku 2010, ale nalieham na Komisiu, aby urobila viac pre vytvorenie konkurencieschopnejšieho hospodárstva prístupného pre MSP, ktoré sú také dôležité pre úspech hospodárstva Európy.

Stimuly musia podporiť nevyhnutné reformy finančných systémov v členských štátoch, sú potrebné investície na podporu inovácií v MSP a administratívne systémy musia pracovať v prospech týchto podnikov, nie v ich neprospech a musia tak pomôcť pri vytváraní stabilnejšieho, rôznorodejšieho európskeho hospodárstva.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne.(PL) Vítam výsledky dnešného hlasovania. Približne 70 % finančných prostriedkov EÚ pre podnikateľov sa má poskytnúť prostredníctvom využitia úverových fondov. Nenávratné dotácie sa vyhradia primárne na vysokorizikové projekty, ktoré sa len ťažko dostávajú k úverom. Podľa odborníkov je pomoc poskytnutá vo forme zvýhodneného úveru alebo záruky z dlhodobej perspektívy lepšia než nenávratná dotácia. Podnikatelia profitujú zo zvýhodnených úverov menej. Z týchto úverov však môže profitovať oveľa viac podnikov a systém požičiavania peňazí by mal – keď sa doň raz vložia peniaze – fungovať teoreticky neprestajne.

Preto podporujem myšlienku, že po roku 2014 by sa malo 70 – 80 % podpory podnikateľom poskytnúť vo forme pôžičiek a záruk a zvyšok vo forme nenávratných dotácií. Tieto dotácie by boli vyhradené na podporu inovačných vysokorizikových projektov alebo inými slovami projektov, ktoré by mali problémy splniť požiadavky na pridelenie pôžičky.

 
  
  

Správa: Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Budúcnosť dôchodkov európskych občanov patrí medzi hlavné problémy budúcnosti Európy a uznávam ťažkosti, ktorým čelia dôchodkové systémy členských štátov.

Napriek tomu nesúhlasím s tým, že jediným spôsobom, ako tento problém vyriešiť, je platiť viac, pracovať viac a dostávať menej počas dôchodku. Chcel by som tiež zdôrazniť, že za dôchodky sú zodpovedné predovšetkým členské štáty. Európska únia však môže pridať hodnotu poskytnutím koordinácie medzi rôznymi systémami a sprostredkovaním osvedčených postupov, keďže má právomoci aj v oblasti prevoditeľnosti dôchodkov a dohľadu nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (smernica IORP – o činnosti a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia).

Hlasujem za túto správu len pre kompromis založený na viac než 450 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré obsahujú niektoré z hlavných výhrad týkajúcich sa bielej knihy. Upozornil by som aj na to, že dôstojné a trvalo udržateľné dôchodkové systémy možno dosiahnuť len tak, že sa bude bojovať proti hospodárstvu s pracovnými miestami, ktoré sú neisté, nízko platené a majú nízku kvalitu. Financované dôchodky sa musia zakladať na solidarite a to sa musí zohľadniť v nariadeniach EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. (LT) Hlasovala som za toto veľmi dôležité uznesenie o európskych dôchodkových systémoch. Európa starne a vzhľadom na zhoršovanie sa demografickej situácie a klesajúcu mieru pôrodnosti sa neustále zvyšuje počet ľudí v dôchodkovom veku. Význam sociálneho zabezpečenia a dôchodkových fondov preto nepochybne vzrastá, a to najmä vzhľadom na súčasnú hospodársku krízu. Ľudia sa vo svojej starobe musia cítiť bezpečne a toto možno dosiahnuť len pomocou stabilných, dobre fungujúcich dôchodkových systémov. V Európskej únii momentálne existuje 100 rôznych dôchodkových systémov. Vzhľadom na veľké rozdiely medzi členskými štátmi občania EÚ pociťujú nerovnosť. Ľudia, ktorí celý život tvrdo pracovali, najmä v nových členských štátoch EÚ, dostávajú v porovnaní s občanmi v starých členských štátoch EÚ dôchodok v inej výške. V dôsledku toho sa cítia ako občania druhej triedy. Regulácia dôchodkových systémov je nepochybne vecou členských štátov, je ale jasné, že v tejto oblasti je potrebná väčšia koordinácia zo strany Európskej únie. EÚ sa musí postarať o tých, ktorí najviac potrebujú pomoc: o postihnutých, nezamestnaných a ľudí v dôchodkovom veku. Európska únia sa musí pokúsiť v záujme prosperity občanov a prostredníctvom členských štátov vyrovnať úroveň dôchodkových systémov. To by nepochybne prispelo k zlepšeniu životnej úrovne ľudí a hospodárskemu rastu EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Oana Antonescu (PPE), písomne. (RO) Počet dôchodcov v Európskej únii stúpa v dôsledku zvyšovania priemernej dĺžky života. Dôchodkové systémy patria do pôsobnosti členských štátov, pričom platia rôzne pravidlá týkajúce sa veku odchodu do dôchodku a peňazí vynaložených na sociálne zabezpečenie. Finančná kríza viedla k nárastu nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia, ako aj k prehĺbeniu rozpočtových deficitov a problémom s financovaním dôchodkov. To zvýraznilo krehkosť určitých systémov financovania. Prevaha pracovných miest na dobu určitú znížila mieru príspevkov do dôchodkových systémov, čo malo negatívny vplyv na ich stabilitu. Správa Európskeho parlamentu a zelená kniha Európskej komisie sa snažia o udržanie dôchodkových systémov, ktoré sú prispôsobené potrebám občanov bez spochybňovania autority štátu a bez presadzovania názoru, že jeden model sa hodí pre všetkých.

Myslím si, že solidarita medzi štátmi a generáciami je významným faktorom úspechu politík EÚ. Na úrovni EÚ existuje koordinácia aspektov dôchodkových systémov, ktoré súvisia s fungovaním vnútorného trhu, ako napríklad dodržiavanie požiadaviek Paktu stability a rastu a stratégie EÚ 2020. Hlasovala som za túto správu, ktorá podporuje úsilie členských štátov splniť očakávania občanov z hľadiska primeraného, trvalo udržateľného a bezpečného dôchodkového systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Liam Aylward (ALDE), písomne. (GA) Európske obyvateľstvo starne a nepotrvá už dlho, kým sa veková skupina obyvateľov nad 55 rokov stane najväčšou vekovou skupinou v EÚ. Hoci v súčasnosti pripadajú štyria ľudia v produktívnom veku na jednu osobu vo veku nad 65 rokov, tento pomer sa do roku 2050 zmení na dva ku jednej.

Hlasoval som za túto dobre načasovanú správu. Hoci právomoc rozhodovať o dôchodkových záležitostiach majú jednotlivé členské štáty, EÚ a členské štáty musia spolupracovať a vypracovať konečný, trvalo udržateľný a finančne životaschopný systém. Pracovníci sú dnes mimoriadne mobilní, a preto je veľmi dôležité, aby bolo možné prevádzať dôchodky z jedného členského štátu do druhého. Dôchodkové systémy sa musia prispôsobiť, aby boli flexibilné, transparentné a prístupné. Musia sa poskytnúť informácie vzhľadom na dostupné alternatívy a rôzne aspekty rozličných typov dôchodkov.

Podporujem vyjadrenie správy o väčšom dôraze na vzdelávanie vo finančnej oblasti a o podporovaní informovanosti o šetrení na dôchodok.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. − (LT) Európska únia stojí pred obrovskými problémami, pričom jedným z najvýznamnejších je starnutie obyvateľstva. Vzhľadom na meniace sa demografické trendy sa predlžuje priemerná dĺžka života a starší ľudia sú zdraví a aktívni a dlhšie sa zúčastňujú na dianí v spoločnosti. Zároveň v dôsledku nízkej miery pôrodnosti klesá počet ľudí v produktívnom veku, a preto budú mať systémy sociálneho zabezpečenia členských štátov veľké problémy. Finančná kríza viedla k nárastu nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia a poukázala na krehkosť niektorých systémov dôchodkových fondov. V mnohých členských štátoch sa prehlbujú rozpočtové deficity a vznikajú problémy s financovaním dôchodkov. Niektoré súkromné dôchodkové fondy už neboli schopné plniť svoje záväzky, a preto je v budúcnosti veľmi dôležité riadne regulovať činnosť a kontrolu týchto fondov. Súhlasil som s touto správou a som presvedčený o tom, že je nevyhnutné poskytnúť nové stimuly na vnútroštátnej úrovni a úrovni EÚ s cieľom vytvoriť silné, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy.

 
  
MPphoto
 
 

  Regina Bastos (PPE), písomne. (PT) Otázka trvalej udržateľnosti systémov sociálneho zabezpečenia sa stala témou politického programu Európy, ktorej sa nemožno vyhnúť. Nárast priemernej dĺžky života, starnúce obyvateľstvo, slabý hospodársky rast a zvýšená nezamestnanosť sú faktory, ktoré prispievajú k nerovnováhe systémov sociálneho zabezpečenia. V dôsledku súčasnej situácie je nevyhnutné prijať rozhodnutia, ktoré zaistia trvalú udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia.

Hlasujem za túto správu, pretože podporuje potrebu spoločne vybudovať systém, ktorý bude trvalo udržateľný, bezpečný a ktorý poskytne primerané dôchodky na úrovni členského štátu. Správa uznáva, že sloboda pohybu v Európe sa neobmedzuje na ustanovenie podľa prvého piliera, ale že mobilita je nevyhnutná pre efektívny a účinný trh práce. Správa podporuje vytvorenie európskej dôchodkovej platformy zahŕňajúcej zástupcov inštitúcií EÚ, sociálnych partnerov a relevantných zainteresovaných strán, aby bola možná výmena informácií o osvedčených postupoch a pomoc pri príprave politických iniciatív, a to všetko v súlade so zásadou subsidiarity. Vyzýva Európsku komisiu, aby zvážila vytvorenie pracovnej skupiny zameranej na problematiku dôchodkov.

 
  
MPphoto
 
 

  George Becali (NI), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu a súhlasím so spravodajkyňou, ktorá jasne a dobrými argumentmi uvádza nielen potrebu medzigeneračnej solidarity, ale poukazuje aj na veľké rozdiely medzi vnútroštátnymi dôchodkovými systémami v Európe. Súhlasím s tým, že je potrebná koordinácia na úrovni EÚ, pričom najlepšie argumenty nám na tento účel poskytujú účinky krízy, ktorá je už, dúfajme, za nami. Vplyv verejných výdavkov v členskom štáte sa ľahko prenesie aj na druhý členský štát, pričom dôchodkové fondy sú súčasťou finančných trhov. Vítam myšlienku flexibilného trhu práce pre dôchodcov vzhľadom na demografické zmeny, ktoré zažívame, a zrejmý trend predlžovania pracovného života. Súhlasím s myšlienkou, že nielen každý členský štát, ale aj Únia ako celok musia prispôsobiť svoje politiky koncepcii aktívneho starnutia.

 
  
MPphoto
 
 

  Bastiaan Belder (EFD), písomne. (NL) Trvalá udržateľnosť našich dôchodkových systémov je problémom, ktorý sa v Európe príliš dlho posúva ako horúci zemiak. Percento ľudí, ktorí sú na dôchodku, stúpa. V snahe udržať dôchodky na trvalo udržateľnej úrovni nemajú členské štáty na výber a musia reformovať svoje dôchodkové systémy. To priamo súvisí s trvalou udržateľnosťou verejných financií a pravidlami pre zdravú eurozónu: Paktom stability a rastu. Jednoznačne podporujem pani spravodajkyňu Oomenovú-Ruijtenovú, keď zdôrazňuje význam tvorby dôchodku prostredníctvom zamestnávateľa (takzvaný druhý pilier) a individuálneho dôchodkového sporenia (tretí pilier). Žiaľ, už nemôžeme predpokladať, že štátny dôchodok (prvý pilier) bude stačiť na udržanie životnej úrovne, na dosiahnutí ktorej pracovníci pracovali. Aspekt subsidiarity si vyžaduje na to, aby sa táto otázka ďalej rozpracovala. Na úrovni eurozóny potrebujeme dohody, na základe ktorých členské štáty zaručia, že reforma ich dôchodkových systémov sa prejaví trvalou udržateľnosťou verejných financií. Aké alternatívy sa zvolia v rámci tohto procesu – to by podľa môjho názoru malo byť výlučne vecou členských štátov. Otázky, ako napríklad zapojenie žien do trhu práce, by mali byť otázkou ich sociálnej politiky a politiky trhu práce. Ak sa ľudia dobrovoľne rozhodnú pracovať na čiastočný úväzok, aby mohli lepšie zosúladiť pracovný a rodinný život a povinnosti v oblasti opatery, tak Európa by nemala pôsobiť proti tomu.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Bennahmias (ALDE), písomne.(FR) Hoci členské štáty sú naďalej v plnom rozsahu zodpovedné za druh a organizáciu svojho dôchodkového systému, naďalej platí, že európske hospodárstva sa stali vzájomne závislými a že diskusie o hospodárskom riadení sa zameriavajú aj na životaschopnosť a trvalú udržateľnosť dôchodkových systémov. EÚ musí preto zohrávať úlohu koordinátora.

Spravodajkyňa vyvinula veľké úsilie, aby dosiahla kompromis. Tento text obsahoval niekoľko dobrých myšlienok, v neposlednom rade to, že dôchodkové systémy by mali všetkým občanom zaručiť dôstojnú životnú úroveň, že by sa mala rešpektovať rôznorodosť, že nerovnosť medzi mužmi a ženami je neprijateľná a neospravedlniteľná, že by sa mal uplatniť celoživotný postoj k dôchodkom a že starší pracovníci by mali byť začlenení do spoločnosti.

Zároveň sme však pri prílišnej snahe o kompromis dospeli k textu, ktorý je miestami nejasný a príliš otvorený rôznym interpretáciám. Okrem toho je tu stále niekoľko myšlienok, s ktorými nemôžem súhlasiť, ako napríklad vyzývanie členských štátov, aby zlepšili prístup občanov k systémom súkromného sporenia a podporovali prácu starších ľudí pomocou opatrení v oblasti oslobodenia od daní a sociálnych odvodov. Z týchto dôvodov som sa v záverečnom hlasovaní zdržal hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Sergio Berlato (PPE), písomne.(IT) Demografický vývoj, konkrétne obrátená populačná pyramída, ktorú môžeme čoskoro očakávať, a dlhšia priemerná dĺžka života, čo znamená, že starší ľudia zostávajú v zamestnaní a dlhšie sa zúčastňujú na dianí v spoločnosti, odôvodňujú potrebu prehodnotiť systémy sociálneho zabezpečenia. Finančná a hospodárska kríza spolu s demografickými zmenami má vplyv na dôchodkové systémy. Pre vyššiu nezamestnanosť, pomalší rast, nižšiu návratnosť investícií a vyššie verejné deficity je oveľa ťažšie dosiahnuť, aby dôchodkové systémy poskytovali primerané dôchodky. Najmä mladí ľudia s vysokou úrovňou vzdelania vstupujú na trh práce neskôr, nepracujú teda dostatočne dlho, aby získali nárok na dôchodok, keď dosiahnu zákonom stanovený vek odchodu do dôchodku.

Treba zohľadniť aj to, že neprimerané dôchodky môžu viesť k poklesu spotreby a v dôsledku zníženého dopytu k hospodárskej nestabilite v krajine. Z tohto dôvodu si myslím, že je potrebné skutočne prijať kroky na nové definovanie budúcnosti mladých a starých ľudí a prispieť tak k bezpečnému a primeranému príjmu po odchode do dôchodku, pričom je potrebné poskytnúť čerstvý impulz právomociam členských štátov a zároveň zohľadniť sociálnych partnerov a Európu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vilija Blinkevičiūtė (S&D), písomne. (LT) Hlasovala som za túto správu, pretože vzhľadom na rýchle starnutie európskeho obyvateľstva je potrebné venovať osobitnú pozornosť veku odchodu do dôchodku, zaručeniu bezpečnosti dôchodkových fondov a posilneniu spoločných minimálnych dôchodkových úrovní s cieľom zaručiť normálne životné podmienky pre všetkých starších ľudí Európy. Hoci stanovenie dôchodkového veku a výška dôchodkov je právomocou samotných členských štátov, Európsky parlament a Komisia navrhujú opatrenia, ktoré by pomohli prekonať problémy hroziace dôchodkovým systémom. Určitá miera koordinácie reforiem vnútroštátnych dôchodkových systémov je okrem toho nevyhnutná, pretože vytvárame vnútorný trh a plníme stratégiu Európa 2020. Je poľutovaniahodné, že zelená kniha Komisie nevenuje takmer žiadnu pozornosť rodovej rovnosti. Ženy majú častejšie než muži netypické pracovné zmluvy alebo pracujú na neistých pracovných miestach, a preto v priemere zarábajú menej. Ženy okrem toho prerušujú svoju pracovnú kariéru častejšie vzhľadom na materstvo a starostlivosť o deti a starších alebo postihnutých rodinných príslušníkov, a preto strácajú poistenecké záruky a nakoniec dostanú nižší dôchodok. Treba uznať, že neexistuje nič také ako dokonalý dôchodkový systém. Hospodárske a finančné možnosti jednotlivých členských štátov sú rôzne, a preto treba venovať viac pozornosti spôsobu, ako zlepšiť dôchodkové systémy, napríklad načasovaním začiatku pracovného života, flexibilným posudzovaním dôchodkového veku, lepším zosúladením pracovného a rodinného života a všeobecnými kritériami pre stanovenie minimálneho dôchodku.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Verejné systémy priebežného financovania, ktoré fungujú v niektorých členských štátoch, čelia veľkému nárastu nákladov, čo znamená rastúci tlak na solidaritu a väčšiu záťaž pre mladšiu generáciu.

Môže sa zdať, že rok 2060 je ešte ďaleko, ale to vôbec nemení prognózy: obyvateľstvo, ktoré čoraz viac starne, nízka miera pôrodnosti, a preto obrovský tlak na rozpočty. Každý členský štát je, samozrejme, priamo zodpovedný za vybudovanie vlastného dôchodkového systému. Táto právomoc je v podstate nespochybniteľná a nikto ani nenaznačil, že nejaký jednotný model by vyhovoval všetkým. Je však dôležité vyzvať na primerané, trvalo udržateľné a bezpečné dôchodky v čase, keď bude Európa o niekoľko desaťročí čeliť demografickej katastrofe, ktorej prvé náznaky sa už začali prejavovať.

Zvýšenie veku odchodu do dôchodku patrí medzi hlavné riešenia, keď sa diskutuje o tom, že štáty už nebudú mať dostatok obyvateľov v produktívnom veku, ktorí by dokázali platiť dôchodky tých, čo odišli z trhu práce. Postupné zvyšovanie dôchodkového veku je za týchto podmienok skutočne prirodzené riešenie, čo podporuje skutočnosť, že priemerná dĺžka života je oveľa dlhšia než pred 40 rokmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Vito Bonsignore (PPE), písomne.(IT) Blahoželám spravodajkyni k tomu, že Parlament upozornila na takú podstatnú a citlivú otázku. Je pravda, že finančná a hospodárska kríza a demografické zmeny spolu s nárastom priemernej dĺžky života podnietili všetky členské štáty, aby posilnili svoje dôchodkové politiky. Tieto opatrenia preto poskytujú impulz na modernizáciu a koordináciu vnútroštátnych politík v oblasti úpravy dôchodkových systémov, trvalej udržateľnosti, rovnováhy medzi dĺžkou pracovného života a dĺžkou dôchodkov, väčšej transparentnosti dôchodkových systémov a ochrany platobnej schopnosti. Súhlasím najmä s tým, že spravodajkyňa venovala pozornosť zamestnaným ženám, ktoré sú často diskriminované v porovnaní s mužmi, pokiaľ ide o dôchodky.

Takisto súhlasím s tým, že je potrebné predĺžiť pracovný život prostredníctvom modernej politiky zamestnanosti a zlepšenia pracovných podmienok, a súhlasím s tým, že je potrebné zabezpečiť väčšiu transparentnosť dôchodkových systémov a informácií poskytovaných občanom.

Mám však veľké obavy v súvislosti s vážnymi dôsledkami, ktoré by mohli mať opatrenia, na prijatie ktorých tento dokument vyzýva, na rozpočty členských štátov, z ktorých mnohé sú už teraz pod veľkým tlakom v dôsledku vážnej hospodárskej krízy.

 
  
MPphoto
 
 

  Alain Cadec (PPE), písomne.(FR) Vítam prijatie tejto správy Európskym parlamentom, v ktorej vyzýva členské štáty EÚ, aby vytvorili primerané, trvalo udržateľné a bezpečné dôchodkové systémy. Opäť potvrdzuje hlavný cieľ dôchodkov: zaručiť sociálnu súdržnosť v duchu rovnosti generácií. V súvislosti s demografickými zmenami a hospodárskou krízou musia dôchodky zostať základnou súčasťou nášho sociálneho paktu. Napriek tomu by som chcel jasne vyjadriť, že každý členský štát má právo organizovať svoj vlastný dôchodkový systém a že Európska únia má len uľahčiť koordináciu medzi členskými štátmi.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Hospodárska a finančná kríza výrazne zhoršila demografické problémy v EÚ a viedla k nárastu nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia. Cieľ 75 % miery zamestnanosti stanovený v stratégii Európa 2020 by mal pomôcť zabezpečiť trvalú udržateľnosť dôchodkových systémov, keďže je spojený s vyššími úrovňami zamestnanosti, vyššou produktivitou a hospodárskym rastom. Holistický prístup prijatý v zelenej knihe sa snaží poskytnúť čerstvý impulz na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ s cieľom vytvoriť stabilné, trvalo udržateľné a bezpečné dôchodkové systémy vhodné z dlhodobého hľadiska. Malé a stredné podniky (MSP) patria medzi hlavné zdroje zamestnanosti v EÚ a významne prispievajú k trvalej udržateľnosti a primeranosti dôchodkových systémov v členských štátoch. Vyzývam na rozvoj odvetvových, medziodvetvových alebo územných fondov s cieľom zvýšiť mieru zapojenia pracovníkov v MSP do dôchodkových systémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Nikolaos Chountis (GUE/NGL), písomne. (EL) Hlasoval som proti správe o zelenej knihe týkajúcej sa európskych dôchodkových systémov. Správa jasne podporuje harmonizované, antisociálne politiky Európskej únie a obmedzenie sociálnych práv na najnižší spoločný liberálny menovateľ. Text pripravuje zvýšenie veku odchodu európskych pracujúcich do dôchodku a prepojenie dôchodkového veku s priemernou dĺžkou života. Európski pracovníci, ktorí zaplatili záchranu bánk a musia znášať vyčerpávajúce úsporné opatrenia, sú opäť nútení zaplatiť dôsledky krízy, ktorú nespôsobili, a to tým, že majú pracovať dlhšie a dostať nižšie dôchodky. Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Nordická zelená ľavica predložila alternatívne uznesenie k zelenej knihe o dôchodkoch, ktoré, žiaľ, nebolo prijaté, a zdôraznila potenciál zlepšenia dôchodkov a dôchodkového veku v prospech pracovníkov. To možno uskutočniť bez zvýšenia vekového limitu prostredníctvom zvýšenia pracovných práv, predovšetkým práv mladých ľudí, prostredníctvom vyššej mzdy a zároveň vyššieho zdanenia finančného kapitálu a finančných transakcií.

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE), písomne. (PT) Hoci zodpovednosť za vyplácanie dôchodkov znášajú členské štáty, je napriek tomu dôležité, aby v súvislosti s určitými aspektmi existovala koordinácia na európskej úrovni. Uvedomujem si, že medzi dôchodkovými systémami v Európe existujú rozdiely. Je však jednoznačne potrebné vytvoriť stratégiu, ktorá zvýši súdržnosť a súlad v otázke dôchodkov s plným rešpektovaním zásady subsidiarity a zásady solidarity. Táto stratégia musí zohľadniť súčasnú hospodársku a demografickú situáciu, ale aj dokončenie vnútorného trhu. Preto nesmieme zabudnúť, že sloboda pohybu v Európe je základným právom európskych občanov, čo zahŕňa mobilitu jednotlivcov, a to konkrétne pracovníkov, ktorí musia mať možnosť profitovať z efektívneho a účinného trhu práce, ako aj zo záruky, že budú mať prístup k trvalo udržateľnému, bezpečnému a primeranému príjmu po odchode do dôchodku. Je tiež dôležité poskytnúť verejnosti primerané a priebežné informácie o jej právach vzhľadom na dôchodkový systém, najmä pokiaľ ide o systémy týkajúce sa cezhraničných aktivít a mobility.

 
  
MPphoto
 
 

  George Sabin Cutaş (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za uznesenie, v súvislosti s ktorým som bol vymenovaný za spravodajcu Výboru pre hospodárske a menové veci požiadaného o stanovisko. Myslím si, že konečný text uznesenia je vyvážený a že zdôrazňuje význam verejného dôchodkového piliera a potrebu primeraného druhého piliera vo všetkých členských štátoch. Snažil som sa navrhnúť myšlienku, aby sa definoval minimálny dôchodok na úrovni EÚ, ktorý by zaručoval bezpečný a dôstojný príjem pre európskych občanov. Žiaľ, návrh nezískal dostatočne pozitívnu spätnú väzbu zo strany kolegov poslancov. Dúfam však, že Európska komisia v budúcnosti predloží návrh tohto druhu.

 
  
MPphoto
 
 

  Vasilica Viorica Dăncilă (S&D), písomne. (RO) Myslím si, že je prospešné, že stratégia Európa 2020 podporuje aktívnu a cielenú politiku trhu práce, ktorá pomôže zvýšiť mieru zamestnanosti starších pracovníkov, žien, príslušníkov menšinových skupín a dlhodobo nezamestnaných. Myslím si, že vďaka dosiahnutiu tohto cieľa bude Európa svedkom zvýšenia počtu pracujúcich ľudí, a teda aj hospodárskeho rastu, čo bude mať pozitívny vplyv na životaschopnosť dôchodkových systémov na úrovni EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Cornelis de Jong (GUE/NGL), písomne. (NL) Dnes som hlasoval za správu pani Oomenovej-Ruijtenovej o dôchodkoch. Ako spravodajca Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa požiadaného o stanovisko v súvislosti s touto správou som mal príležitosť konštruktívne pracovať so spravodajkyňou. Stanovisko Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa sa vo veľkej miere uvádza v správe pani Oomenovej-Ruijtenovej. Myslím si, že správa je primeraná a vyvážená a že vychádza z toho, že vzhľadom na členské štáty by mali dôchodky podliehať subsidiarite. To zabezpečí primeranú ochranu holandského pilierového systému.

Vôbec však nemôžem podporiť prvky v správe, ktoré podľa všetkého vyzývajú na prijatie záväzných európskych dohôd o dôchodkových systémoch členských štátov. To je v rozpore so všetkým, za čo bojuje belgická Socialistická strana.

 
  
MPphoto
 
 

  Luigi Ciriaco De Mita (PPE), písomne. (IT) Hlasoval som za navrhnutý text, pretože dôchodky patria medzi základné inštitúcie systému práv a povinností pracovníkov. Sú dôležité pre to, aby ľudia na dôchodku a celé ich rodiny mohli ďalej žiť na dôstojnej úrovni, najmä v prípadoch, keď ide o primeranú podporu z hľadiska udržania dôstojnej úrovne osobného a rodinného života. Ak sa stanoví ako dlhodobý cieľ tento prah, je samozrejme potrebné, aby trvalo udržateľné dôchodkové systémy pracovníkom poskytovali určité minimálne vyhliadky. Hoci rešpektujem zásadu subsidiarity smerujúcej zdola nahor, pričom členské štáty majú primárnu autoritu a zodpovednosť za primeranosť a aj príležitosť uskutočňovať reformy, je potrebné, aby sa dôchodkové systémy v Európe navzájom približovali a zabezpečili tak plnú a skutočnú slobodu pohybu pracovníkov a podnikov a aj plné a vzájomné uznávanie a paritu rôznych dôchodkových systémov v rámci členských štátov. Hoci uznávam rozdiely medzi životnými nákladmi a úrovňou miezd medzi členskými štátmi, je naozaj potrebné, aby sa z dlhodobého hľadiska zabezpečila konvergencia, a to vnútorne v rámci každého členského štátu a v rámci EÚ ako celku, ako aj s cieľom presadzovať dôstojnú a primeranú životnú úroveň.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioan Enciu (S&D), písomne. (RO) Hlasoval som za túto správu, pretože si myslím, že dôchodkové systémy v celej Európskej únii majú už teraz veľké problémy s trvalou udržateľnosťou, čo sa pravdepodobne v budúcnosti ešte zhorší, a preto je potrebné prehodnotiť ich. Revízia, ktorú vykoná každý členský štát, sa však musí uskutočniť v súlade so základným predpokladom poskytnutia dôstojného príjmu starším ľuďom za primerané náklady, keďže celý život uhrádzali príspevky. Zníženie úrovní dôchodkov pod hranicu životného minima, k čomu došlo v niektorých členských štátoch, je nehumánne a je potrebné tomu zabrániť.

Najočividnejším príkladom vykorisťovania je Rumunsko, kde sa súčasná vláda rozhodla drasticky znížiť a zdaniť všetky dôchodky a zároveň by sa mali zaviesť odvody na zdravotné poistenie. Pod zámienkou subsidiarity chce rumunská vláda pravdepodobne vytvoriť sofistikovaný dôchodkový systém tak, že zabezpečí, aby dôchodcovia fyzicky zmizli, a to tým, že ich pripraví o minimálne finančné zdroje a zdravotnú starostlivosť. Myslím si, že jedným z cieľov EÚ v tejto oblasti musí byť obmedzenie excesov vlád v určitých členských štátoch namierených proti dôchodcom.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za túto správu, pretože si myslím, že je potrebné, aby EÚ a členské štáty účinnejšie koordinovali rôzne politiky v oblasti dôchodkov a aby zaručili primeranosť, bezpečnosť a trvalú udržateľnosť dôchodkových systémov pre ženy a mužov. Je veľmi dôležité rozlišovať nároky na dôchodok podľa pohlavia a stanoviť špecifické kritériá, ktoré by sa využili na výpočet dôchodkov žien tak, aby sa zaručila finančná nezávislosť žien i mužov.

 
  
MPphoto
 
 

  Göran Färm, Anna Hedh, Olle Ludvigsson, Marita Ulvskog a Åsa Westlund (S&D), písomne.(SV) Vzhľadom na odsek 6 sme sa my švédski sociálni demokrati rozhodli hlasovať za odstránenie odkazu na začlenenie priamych záväzkov súvisiacich s dôchodkami do verejného dlhu a výpočtov deficitu. Dôvodom je, že podľa nášho názoru existuje riziko, že takéto prepojenie medzi záväzkami súvisiacimi s dôchodkami a výpočtami dlhového deficitu by v niektorých členských štátoch v krátkodobom horizonte mohlo viesť k neželaným a neprimeraným dôsledkom. Myslíme si však, že z dlhodobého hľadiska by mal každý členský štát zaviesť postupy, ktoré povedú k tomu, že záväzky súvisiace s verejnými dôchodkami sa budú presne odzrkadľovať v príslušných prognózach dlhu a deficitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Nárast priemernej dĺžky života a obrátenie populačnej pyramídy v Európe predstavujú významné problémy pre spoločnosť, ktorá starne a ktorá bude musieť zabezpečiť primerané životné podmienky pre starších ľudí a ich postavenie, ktoré v mnohých prípadoch môže a malo by byť aktívne. Avšak vzhľadom na skutočnú hrozbu kolapsu tradičných dôchodkových systémov musia členské štáty odvážne a rázne prijať potrebné opatrenia na záchranu svojich systémov sociálneho zabezpečenia, čo neznamená len zvýšenie veku odchodu do dôchodku. Je však potrebné klásť okamžite dôraz na modernizáciu s možnosťou zmiešaných modelov. To zabezpečí, že ľudia vstupujúci do systému teraz, si budú môcť slobodne vybrať model podľa svojho želania, ktorý ich bude chrániť v starobe.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Súčasná kríza odkryla problém, ktorý je – ako sa ukázalo – vážny: bankrot systémov sociálneho zabezpečenia. V skutočnosti ohrozuje približovanie sa obrátenej vekovej pyramídy – v dôsledku demografických zmien spôsobených nárastom priemernej dĺžky života obyvateľstva – finančnú udržateľnosť dôchodkových systémov. Na jednej strane rastie počet nezamestnaných, na druhej strane sa viac finančných prostriedkov vynakladá na vyplácanie dôchodkov. Mladí ľudia okrem toho vstupujú na trh práce čoraz neskôr, a preto sa nezapájajú do príspevkového systému. Keďže nechceme, aby sa vyšší vek stal synonymom chudoby, musíme vytvoriť garantovaný minimálny dôchodok, ktorý starším ľuďom zaručí kvalitu života. Takéto opatrenie pomôže odstrániť chudobu a umožní starším ľuďom žiť dôstojne.

Všetky tieto problémy sú zohľadnené v zelenej knihe Európskej komisie o dôchodkoch. Teraz potrebujeme súbor politík koordinovaných na úrovni EÚ. Preto vyjadrujem svoj plný súhlas so závermi tejto správy a vítam iniciatívu zameranú na medzigeneračnú solidaritu, ktorá umožní, aby všetci dôchodcovia dostávali trvalo udržateľný a dôstojný príjem.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Podľa nášho názoru je poľutovaniahodné, že nebol prijatý alternatívny návrh uznesenia, ktorý sme predložili. Väčšina poslancov Európskeho parlamentu vrátane poslancov Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente sa teda postavila na stranu protisociálnych politík, ktoré uskutočňujú Komisia a Rada, čím legitimizujú neoliberálnu cestu, po ktorej kráčajú a ktorú chcú ďalej rozvíjať.

Týmto postupom zabúdajú na pracovníkov v rôznych krajinách Európskej únie, ktorí bojujú proti zvyšovaniu zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku, bojujú za zaručenie všeobecného a vzájomného systému sociálneho zabezpečenia, systému, ktorý si váži menšie dôchodky, rešpektuje starších ľudí a umožňuje im žiť dôstojne, čím prispieva k odstráneniu chudoby.

Ako sa uvádza v alternatívnom uznesení, ktoré sme predložili, je možné zlepšiť dôchodky bez zvyšovania zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku za predpokladu, že bude viac pracovných miest s právami, a to najmä pre mladých ľudí, že budú lepšie mzdy a vyššie zdanenie finančných transakcií. Aktuálne štúdie napríklad preukázali, že všeobecná daň vo výške 0,1 % na finančné transakcie v členských štátoch Európskej únie by poskytla zvýšenie ročného výnosu približne o 2,1 % hrubého domáceho produktu alebo takmer o 262 miliárd EUR.

 
  
MPphoto
 
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE), písomne. (GA) V EÚ je momentálne 23 miliónov malých a stredných podnikov. Malé a stredné podniky predstavujú 99 % všetkých podnikov v EÚ a vytvárajú v Únii 100 miliónov pracovných miest. Je veľmi jasné, že otázka nákladov a nedostupnosti úverov je v súčasnosti najväčším problémom sektora malých a stredných podnikov.

Mnohé životaschopné podniky majú stále problémy získať od bánk úvery za primeraných podmienok. Vzhľadom na rozsah podpory, ktorú dostal bankový sektor od írskych daňových poplatníkov, je to neuveriteľné a neprijateľné. Ostatné náklady, ako napríklad nájomné, účty za plyn, elektrinu, vodu a miestne dane, takisto ohrozujú konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov v súčasných ťažkých časoch.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Hlasoval som za správu pani Oomenovej-Ruijtenovej o primeraných, trvalo udržateľných a bezpečných európskych dôchodkových systémoch. Správa je plná dobrých zámerov, ale rovnako ako v prípade zelenej knihy Komisie vznikajú v súvislosti s ňou pochybnosti o skutočných politických cieľoch tejto rozpravy. Nemôžem si pomôcť, ale musím si myslieť, že základným cieľom tejto rozpravy je pripraviť verejnú mienku na postupnú privatizáciu dôchodkových systémov. Keď vidím straty, ktoré zaznamenávajú súkromné dôchodkové fondy v Európe a Spojených štátoch počas finančnej krízy, uprednostňujem radšej medzigeneračnú solidaritu systémov priebežného financovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Napriek neustálym odkazom na zásadu subsidiarity ide v tomto prípade jednoznačne o vytváranie základov harmonizácie dôchodkových systémov v Európskej únii, ak už nie vzhľadom na úroveň dôchodkov, tak aspoň vzhľadom na ich štruktúru. Ako môžeme veriť, že vo vašej ultraliberálnej a internacionalistickej Európe môže byť táto harmonizácia niečím iným než podnetom na uzavretie individuálnych poistiek v súkromných spoločnostiach? Ide o potenciálny trh v hodnote stoviek miliárd eur. Dôchodky vyplácané v rámci prvého piliera – verejné, povinné a priebežné dôchodky – sa zároveň obmedzia v dôsledku Paktu stability a rastu a zajtra v dôsledku paktu pani Merkelovej. Zamestnanecké dôchodkové fondy, ktorých rozvoj by sme radi videli, sú stále dôchodkové fondy a vieme, akú úlohu zohrali v globálnom finančnom kolapse. Vieme tiež, na čo sú počas finančnej krízy dobré: na zruinovanie sporiteľov. Človeku nezostáva nič iné, len sa obávať v súvislosti s úbohými prudenciálnymi nariadeniami, ktorým podliehajú dokonca aj v Európe. Systém sociálneho zabezpečenia ako celok a dôchodkový systém osobitne patria do výlučnej právomoci členských štátov. Problém, ktorý treba vyriešiť, nie je len finančného, ale aj demografického charakteru. Európska únia, ktorá nesie veľkú zodpovednosť v súvislosti s týmito otázkami, v žiadnom prípade nie je vhodnou úrovňou, na ktorej sa majú riešiť.

 
  
MPphoto
 
 

  Catherine Grèze (Verts/ALE), písomne.(FR) Čo sa týka správy o dôchodkových systémoch v Európe, je to veľmi citlivá otázka. Hoci v tomto texte možno nájsť niekoľko skutočne pozitívnych prvkov, bolo by úplne neprijateľné, ak by sa mechanizmy dôchodkového poistenia vnímali len optikou rozpočtových obmedzení a ak by to viedlo k podpore dôchodkov založených na kapitálovom sporení. Keďže som za medzigeneračnú solidaritu, nemohla som hlasovať za správu, ktorá by mohla podporiť rozvoj dôchodkových systémov založených na kapitálovom sporení.

 
  
MPphoto
 
 

  Nathalie Griesbeck (ALDE), písomne.(FR) Zdržala som sa hlasovania o tomto texte. Obsahuje veľa veľmi pozitívnych bodov, ale, žiaľ, obsahuje aj určité myšlienky, s ktorými nesúhlasím. Odstránenie prekážok mobility pracovníkov tým, že sa zabezpečí prevoditeľnosť dôchodkov, rešpektovanie rôznorodosti vnútroštátnych dôchodkových systémov, zníženie rodovej nerovnosti a neprijateľných rozdielov, ktoré existujú medzi mužmi a ženami vzhľadom na zamestnanie a dôchodkové zabezpečenie vrátane starších pracovníkov na trhu práce, poskytovanie väčšej ochrany starším pracovníkom pred prepustením a tak ďalej – to všetko sú odporúčania, ktoré sú uvedené v tejto správe a ktoré veľmi vítam. Napriek tomu ma iné body viedli k tomu, že som sa zdržala hlasovania. Patrí sem napríklad skutočnosť, že správa vyzýva na podporu súkromných systémov sporenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Mathieu Grosch (PPE), písomne. (DE) Vzhľadom na demografické zmeny smerujúce k čoraz staršej spoločnosti spolu s negatívnym vplyvom hospodárskej a finančnej krízy na hospodársky rast, štátne rozpočty a finančné trhy je potrebné, aby sme prispôsobili svoj postup v oblasti dôchodkov. Toto prispôsobenie je v súlade s dokončením európskeho vnútorného trhu a cieľmi stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a dlhodobej udržateľnosti verejných financií.

Vítam však tento návrh najmä preto, lebo predstavuje efektívnejšie dôchodkové zabezpečenie, ktoré má byť trvalo udržateľné a bezpečné. Som pevne presvedčený o tom, že dôchodkové zabezpečenie má starším občanom EÚ nielen umožniť dôstojný život, ale malo by byť aj odmenou za celý ich pracovný život. Ak chceme, aby európski občania v budúcnosti boli motivovaní v práci a boli otvorení cezhraničným aktivitám, je dôležité, aby sme im už dnes ponúkli vyhliadky na primerané a trvalo udržateľné starobné dôchodky, ktoré budú harmonizované na európskej úrovni. Napriek tomu sú však za dôchodkové zabezpečenie zodpovedné členské štáty, čo znamená, že dôchodkové systémy sú primárne v právomoci členských štátov, a preto môže Európa členským štátom poskytovať len koordinovaný návod.

V tejto súvislosti by sa mala zohľadniť najmä zásada solidarity medzi generáciami a zásada vnútroštátnej solidarity. Okrem toho, čo sa týka subsidiarity, všetky dôchodkové systémy by pre občanov mali zostať prevoditeľné.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne. (FR) Hoci tento text má pozitívne aspekty, najmä význam prikladaný podpore zamestnanosti na zabezpečenie trvalej udržateľnosti dôchodkových systémov alebo postavenie sociálnych partnerov, zdá sa mi, že iné aspekty možno ťažko podporiť, a preto som sa zdržala hlasovania o tomto texte.

Vymazanie odseku 24 o prepojení medzi priemernou dĺžkou života a vekom odchodu do dôchodku je však veľkým víťazstvom Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente, ktorá tak chcela brániť európsky sociálny model, čo bolo v rozpore s tým, čo toto opatrenie chcelo dosiahnuť. Priemerná dĺžka života niektorých sociálnych skupín sa v skutočnosti skracuje v dôsledku ich pracovných podmienok a ťažkostí, s ktorými sa stretávajú, keď sa snažia využiť preventívnu a zdravotnú starostlivosť. Musíme zabezpečiť, aby všetci európski občania mohli na dôchodku žiť dôstojne.

 
  
MPphoto
 
 

  Richard Howitt (S&D), písomne. – Labouristickí poslanci EP hlasovali za túto nezáväznú správu o dôchodkoch a problémoch starnúcej spoločnosti a výdavkových tlakoch, ktorým čelí celá EÚ. Vítame skutočnosť, že táto správa výslovne uvádza, že neexistuje žiadny univerzálny prístup k dôchodkovému zabezpečeniu v jednotlivých členských štátoch, ale že EÚ môže, samozrejme, priniesť pridanú hodnotu prostredníctvom výmeny myšlienok a koordinácie.

Hlasovali sme za odstránenie zahrnutia súkromného dlhu do hodnotenia trvalej udržateľnosti verejných financií z odseku 8, pretože si myslíme, že hodnotenie tohto typu by nepodporilo súčasné trhové podmienky. Máme aj naďalej obavy v súvislosti s otázkou uplatňovania kapitálových požiadaviek podobných smernici Solventnosť II na dôchodky, pretože by to mohlo potenciálne zvýšiť náklady bez toho, aby sa zvýšila bezpečnosť zamestnaneckého dôchodkového poistenia financovaného zamestnávateľmi v Spojenom kráľovstve. Systém v Spojenom kráľovstve vrátane fondu dôchodkového zabezpečenia, ktorý zriadila labouristická vláda, poskytuje členom a príjemcom dôchodkového zabezpečenia vysoký stupeň ochrany.

Poslanci EP za Labouristickú stranu budú naďalej pracovať s cieľom zabezpečiť, aby ľudia, ktorí sporia so štátom, so svojím zamestnávateľom alebo súkromne, dostali skutočné dôchodkové zabezpečenie potrebné na to, aby mali pri odchode do dôchodku pocit istoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Demografické trendy, konkrétne obrátená populačná pyramída, ktorú môžeme čoskoro očakávať, a dlhšia priemerná dĺžka života, ktorú máme to šťastie si užívať, v pozadí ktorých zostávajú starší ľudia dlhší čas zdraví a aktívni a dlhšie sa zúčastňujú na dianí v spoločnosti, odôvodňujú potrebu stratégie zameranej na novú súdržnosť a koherenciu v oblasti dôchodkov. Medzi dôchodkovými systémami v Európe existujú veľké rozdiely a nové členské štáty a ich občania čelia ešte problémom navyše, pretože tam existuje zrejmé želanie vytvoriť rozčlenený (viacpilierový) systém dôchodkového zabezpečenia s cieľom diverzifikovať riziká. Finančná a hospodárska kríza ukázala, že žiaden dôchodkový systém nie je imúnny pred takýmito javmi, ale že rozsiahle rozpočtové deficity, vysoká nezamestnanosť a veľmi obmedzený rozsah zvyšovania daňového a iného zaťaženia postihujú najmä systémy priebežného financovania, a niektoré členské štáty, napríklad Litva, museli dokonca prijať drastické opatrenia, to znamená znížiť dôchodky, čo je podľa môjho názoru netolerovateľné a neprijateľné. Členské štáty musia vyvinúť maximálne úsilie a zabrániť takýmto úsporným opatreniam, ktoré sú neprijateľné pre najchudobnejších ľudí. Zdržal som sa hlasovania o tejto správe, pretože mnohé navrhované rozhodnutia sú sociálne citlivé, a v správe sa nedostatočne hodnotia aj prínosy a riziká, najmä keď hovoríme o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku alebo o strate vplyvu členských štátov v oblasti dôchodkovej politiky.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Jahr (PPE), písomne.(DE) Zdržal som sa hlasovania o správe Európskeho parlamentu o európskom dôchodkovom systéme. Hoci v zásade treba privítať, že Európska únia zvažuje, ako by mohla podporiť úsilie členských štátov poskytovať primerané dôchodky, dôchodková politika je a zostáva úlohou príslušných členských štátov, vzhľadom na čo by EÚ mala konať len s maximálnou citlivosťou a s ohľadom na vnútroštátne podmienky. Predmetné rozhodnutia však nie sú priaznivé najmä pre nemecký model zamestnaneckých dôchodkov. Podľa môjho názoru by sa na európskej úrovni nemali zavádzať nariadenia ohrozujúce systémy zamestnaneckých dôchodkov, ktoré boli úspešne zavedené v mnohých európskych krajinách. V tejto súvislosti je potrebné dosiahnuť značné zlepšenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Arturs Krišjānis Kariņš (PPE), písomne. (LV) Podporil som správu o vytvorení primeraného, trvalo udržateľného a bezpečného európskeho dôchodkového systému, pretože si myslím, že je veľmi dôležité zaviesť zmeny existujúceho dôchodkového modelu na zabezpečenie jeho trvalej udržateľnosti. Európske krajiny v súčasnosti podstupujú riziko, že budúce generácie nebudú môcť poberať dôchodky, ktoré by im zabezpečili dôstojnú starobu. Musíme pripustiť, že v súčasnosti žijeme na úkor budúcich generácií. Požičiavame si, aby sme vyplatili dnešné dôchodky. Toto sa musí zmeniť. Dôchodkový systém musí byť vyvážený tak, aby súčasné príjmy pokryli súčasné výdavky. Akékoľvek iné riešenie by znamenalo, že žijeme nad svoje pomery. To možno uskutočniť viacerými spôsobmi, ale musíme tiež uznať, že sa už nemôžeme spoliehať na poberanie dôchodku čoskoro po dosiahnutí veku 60 rokov. Vek odchodu do dôchodku sa musí postupne zvyšovať v celej Európe a musí sa priblížiť k hranici 70 rokov. Toto je jeden zo spôsobov, ako zabezpečiť, že rozpočet sociálneho zabezpečenia sa nestane záťažou pre hospodárstva európskych krajín.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne. (IT) Správa pani Oomenovej-Ruijtenovej sa zakladá na zelenej knihe Komisie predloženej v júli 2010 a na otázkach, ktoré táto inštitúcia navrhla do rozpravy v súvislosti s primeranosťou a trvalou udržateľnosťou európskych dôchodkových systémov. Tento text slúži ako predchodca budúcej bielej knihy obsahujúcej všeobecnú analýzu 27 členských štátov a návrh usmernení, ktoré EÚ stanovuje pre svojich členov, od ktorých očakáva účinnú odpoveď. Po prečítaní správy bola moja reakcia pozitívna, preto som hlasoval za správu. Tento návrh je určite príliš konzervatívny vzhľadom na to, čo treba urobiť. Môžeme ho však opísať ako dobré východisko, pretože poskytuje prehľad dôchodkového systému rozšírený na 27 štátov. Vytvorenie európskej dôchodkovej platformy by mohlo byť vynikajúcou príležitosťou na začatie diskusie medzi inštitúciami EÚ a príslušnými sociálnymi partnermi. Definitívnym cieľom je prispôsobiť dôchodkové systémy a umiestniť ich do kontextu demografických a hospodárskych premenných, ktorým podlieha náš svet.

 
  
MPphoto
 
 

  Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), písomne. (FR) Hlasoval som proti tejto správe, pretože obhajuje dôchodkové systémy založené na kapitálovom sporení na úkor verejných dôchodkových systémov priebežného financovania a na zvyšovaní veku odchodu do dôchodku. Presadzuje aj prístup, ktorý by vyvolal ďalšiu neistotu u starších pracovníkov podporou takzvaných flexibilných dôchodkov, teda kombinácie práce a dôchodku.

 
  
MPphoto
 
 

  Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), písomne. – (PL) S veľkým uspokojením som prijala výsledok dnešného hlasovania o správe pani Oomenovej-Ruijtenovej o primeraných, stabilných a bezpečných dôchodkových systémoch v Európe. Myslím si, že dôchodky by mali byť bezpečné a stabilné, a to najmä v súčasnosti v súvislosti so starnúcim európskym obyvateľstvom a finančnou krízou. Súčasné štatistiky vysielajú jasný signál, že problém sa zhoršuje a že demografické zmeny v Európe sú nespochybniteľné. Odborníci poukázali na to, že v súčasnosti v EÚ pripadajú na jedného dôchodcu štyria pracujúci, ale približne o 50 rokov to budú len dvaja pracujúci.

Je preto jasné, že je potrebné ďalej pracovať na dôchodkovom systéme a že sú potrebné ďalšie reformy. Preto sa musíme snažiť, aby členské štáty vyvinuli intenzívnejšiu medzinárodnú aktivitu a zabezpečili, že koordinácia dôchodkových systémov bude účinná a efektívna. Prijatím správy Európsky parlament navyše jasne vyjadruje, že diskriminácia na základe veku alebo pohlavia je neprípustná, čo je mimoriadne významné v súvislosti so spoločenskou diskusiou o rovnosti mužov a žien na pracovisku.

 
  
MPphoto
 
 

  Astrid Lulling (PPE), písomne. (FR) Pracovať celé mesiace na trvalej udržateľnosti dôchodkových systémov v Európe, vypracovať ambicióznu správu, rokovať celé hodiny o kompromisoch a pritom nechcieť vysloviť samozrejmé veci, to znamená, že mnohé vlády členských štátov Európskej únie uskutočňujú reformy dôchodkových systémov a ako prioritu stanovujú predĺženie obdobia platenia príspevkov – to všetko je podľa mňa nanajvýš ľahkomyseľné. Popieranie reality je činom hrubej nedbanlivosti. Európsky parlament nerieši kľúčový problém, pretože to vyvoláva spory.

Odmietam tento spôsob robenia politiky: namiesto hľadania jednomyseľnosti za každú cenu si Európsky parlament zvolil zásadne zlú metódu.

Je povinný preskúmať koherentné a odvážne možnosti ďalšieho postupu. Práve to očakávajú naši občania, keď sú ohrozené dôchodkové systémy, ktoré sú skutočnou cenou európskeho sociálneho modelu.

Preto nemôžem podporiť správu, ktorá sa premenila na zbytočné cvičenie, pretože nezohľadňuje realitu situácie.

 
  
MPphoto
 
 

  Toine Manders (ALDE), písomne. – (NL) Delegácia holandskej Ľudovej strany za slobodu a demokraciu (VVD) v Európskom parlamente dnes hlasovala proti iniciatívnej správe o zelenej knihe týkajúcej sa európskych dôchodkov, pretože správa obsahuje viacero nejednoznačností a nepresností. Podporujeme mnohé zlepšenia, ako napríklad podporu dobrej kombinácie štátnych a zamestnaneckých dôchodkových systémov v členských štátoch a európsky vyhľadávací systém v rámci intenzívnejšej pracovnej mobility, aby každý občan vedel, čo môže očakávať od svojho dôchodku a aby sa mohol rozhodnúť. Rastúca nezamestnanosť, problémy na finančných trhoch, vysoké vnútroštátne zadlženie a pomalý hospodársky rast by však mohli viesť k problémom v súvislosti so záväzkami členských štátov vyplácať dôchodky, čo by malo negatívny vplyv na Pakt stability a rastu a zároveň aj na stabilitu eura.

Pokračujúce starnutie obyvateľstva má navyše veľký vplyv v mnohých členských štátoch, pretože tie nesporia toľko ako Holanďania. Preto potrebujeme harmonizovaný dohľad nad dôchodkovými systémami a niektoré členské štáty by mali svoje dôchodkové systémy organizovať inak. Nechceme však žiadnu deformáciu holandského dôchodkového systému. Aby sme tomu zabránili a napriek tomu, že hlasujeme za množstvo dobrých myšlienok v tejto správe, staviame sa proti správe ako celku. Strana VVD v Európskom parlamente: Hans van Baalen, Jan Mulder a Toine Manders.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá na začiatku (odsek 1) a na konci (odsek 61) objasňuje, že hlavnú zodpovednosť za dôchodky nesú členské štáty v dôsledku rešpektovania zásady subsidiarity, pričom EÚ prispieva zabezpečovaním koordinácie na potrebných miestach a výmenou osvedčených postupov.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne. (FR) Táto správa nezodpovedne obhajuje zvyšovanie zákonného veku odchodu do dôchodku, zatiaľ čo pokrytecky navrhuje, aby sa na túto tému uskutočnil sociálny a občiansky dialóg a aby sa jeho výsledok náležite zohľadnil. Potrebné referendum je, nanešťastie, ďaleko. Ako sa dalo očakávať, ide aj o ódu na privatizáciu dôchodkového systému priebežného financovania (pay-as-you-go), o ktorom všetci vieme, že je účinný. Odchod do dôchodku pretvorený na finančný produkt na vnútornom trhu dôchodkových fondov so slobodnou a spravodlivou hospodárskou súťažou je to, čo táto správa navrhuje. Hlasujem proti a úplne odsudzujem tento text.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Vážny problém demografických trendov, inými slovami obrátená populačná pyramída, ktorú môžeme čoskoro očakávať, ako aj dlhšiu priemernú dĺžku života, na základe čoho zostávajú starší ľudia dlhší čas zdraví a aktívni a dlhšie sa zúčastňujú na dianí v spoločnosti, odôvodňujú potrebu stratégie zameranej na zvýšenie súdržnosti a koherencie v oblasti dôchodkov. Táto nová skutočnosť si vyžaduje prijatie iniciatív, ktoré nanovo určia budúcnosť mladej aj staršej generácie, ako aj solidarity medzi generáciami a ľuďmi, a prispejú tak k udržateľnému, istému a primeranému príjmu po odchode do dôchodku.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne. (ES) Hlasoval som proti tomuto návrhu uznesenia, pretože ho považujem za neprijateľný útok na práva zamestnancov, keďže podporuje zvýšenie počtu rokov, počas ktorých musia prispievať do dôchodkového fondu, zvýšenie veku odchodu do dôchodku a postupnú privatizáciu verejných dôchodkových systémov. Myslím si, že tieto druhy opatrení sú zamerané na vytvorenie dôchodkových systémov, ktoré prospievajú záujmom finančného sektoru a nepredstavujú krok smerom k verejným dôchodkovým systémom, ktoré sú spravodlivejšie, udržateľnejšie, bezpečnejšie a prospešnejšie pre európskych občanov. Preto som proti postupnému budovaniu antisociálnej Európy, ktorú riadia trhy a finančné sily, ktoré nás vtiahli do tejto krízy prostredníctvom svojej ambície a nadmernej chamtivosti, ktoré budú nepochopiteľne kompenzované privatizáciou verejných dôchodkových systémov. Okrem toho považujem za neprijateľné, aby uznesenie, ktoré zdôrazňuje význam udelenia dôležitej úlohy sociálnemu dialógu v rámci dôchodkových reforiem, zároveň obhajovalo antisociálne opatrenia, ako je zvýšenie veku odchodu do dôchodku, čo väčšina Európanov odmietla prostredníctvom obrovských generálnych štrajkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne. (FR) Podľa Lászlóa Andora, komisára pre zamestnanosť, sociálne veci a začlenenie, sa počet ľudí na dôchodku do roku 2060 zdvojnásobí vzhľadom na aktívne obyvateľstvo schopné financovať dôchodky. Je preto nevyhnutné zamyslieť sa nad budúcnosťou dôchodkových systémov. Napriek tomu, že táto otázka spadá do právomoci členských štátov, nesmie zabrániť Európskej únii v tom, aby pomáhala členským štátom pri ich úvahách s cieľom zaručiť európskym občanom primeraný, stabilný a udržateľný dôchodkový systém. Možnosť mať dostatočný a primeraný dôchodok v členskom štáte EÚ je povinným doplnkom zásady voľného pohybu ľudí. Hospodárska a finančná kríza dokazuje potrebu jednotného prístupu, ktorý zahŕňa demografické a sociálne aspekty, ako aj hospodárske a finančné aspekty.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Dúfam, že sa Parlament neobmedzí len na tvorbu správ a hlasovanie. Je potrebné analyzovať všetkých 27 dôchodkových systémov v EÚ. Som presvedčený, že porušenia pravidiel obrovského rozmeru v tejto oblasti budú odhalené v Lotyšsku, kde sa vláda neustále snaží vyriešiť problém rozpočtového deficitu na úkor dôchodkov. Následkom toho sa stali dôchodcovia v Lotyšsku rukojemníkmi rizikových činností súčasnej vlády. Vo väčšine prípadov sú dôchodky v Lotyšsku pod úrovňou oficiálneho životného minima. Situáciu komplikuje rozhodnutie vlády zadržať platby do druhého dôchodkového piliera. Toto môže mať veľmi vážne následky. Hlasoval som za v nádeji na nezávislé posúdenie situácie v Lotyšsku.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne.(DE) V rámci Európskej únie stále pozorujeme značný pokles prosperity, ktorý bude určite očividnejší v súvislosti so zánikom ochranných lehôt pre trh práce. Každá krajina sa musí zaoberať demografickými zmenami a s nimi súvisiacim nedostatkom finančnej životaschopnosti svojich dôchodkových systémov. Súkromné dôchodky, ktoré mali poskytnúť dodatočnú podporu, nepriniesli do dôchodkových systémov často spomínanú úľavu, ale namiesto toho vystavili štátne dôchodky ešte väčšiemu tlaku. Z tohto dôvodu boli napríklad ľudia v Maďarsku takmer nútení vrátiť sa do štátneho dôchodkového systému. V tejto súvislosti sú problémom aj nesplniteľné sľuby o návratnosti dôchodkových fondov, ako sa ukázalo počas hospodárskej a finančnej krízy. Takéto zasahovanie na úrovni EÚ so sebou často prináša celý rad problémov, napríklad v súvislosti s kompenzačnými platbami pre dôchodky, ktoré dali voľný priechod zneužívaniu. Podrobnosti dôchodkov si jednotlivé štáty spravujú odlišne a tak to aj musí zostať, a preto som zásadne proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Claudio Morganti (EFD), písomne.(IT) Chcel by som vyjadriť svoju podporu správe pani Oomenovej-Ruijtenovej o budúcich dôchodkových systémoch v Európe, pretože jasne zobrazuje zásadu, z ktorej by mali vychádzať európske činnosti a iniciatívy: zásadu subsidiarity. V snahe reagovať na skutočnú potrebu, ktorú predstavuje nové posúdenie európskeho dôchodkového systému v dôsledku zmenených demografických, hospodárskych a sociálnych podmienok, bolo rozhodnuté, že jednotlivé členské štáty budú môcť konať v rámci všeobecného európskeho usmernenia. Situácie a podmienky v rôznych krajinách sú príliš odlišné na to, aby sme prijali myšlienku o navrhnutí spoločných záväzných pravidiel, a preto bolo rozhodnutie dodržiavať hlavnú zásadu subsidiarity dobrým rozhodnutím.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. – (DE) Populačná pyramída v EÚ sa čoskoro prevráti naopak: veková skupina nad 55 rokov bude predstavovať najväčšiu časť obyvateľstva, priemerná dĺžka života bude naďalej rásť, pôrodnosť zostane nízka a mladí ľudia budú s produktívnym životom začínať oveľa neskôr. Všetci si uvedomujeme následky tejto situácie: nadmerne starnúce obyvateľstvo a omnoho viac problémov, pokiaľ ide o financovanie dôchodkov. V členských štátoch potrebujeme predovšetkým politiku, ktorá viac zohľadňuje potreby rodiny – mám na mysli napríklad zavedenie rozdelenia rodinnej dane do zákona o dani z príjmu. Prispievanie rodín k ochrane medzigeneračnej zmluvy by sa malo zohľadniť v právnych predpisoch v sociálnej oblasti prostredníctvom postupného znižovania odvodov na sociálne poistenie. Tieto aspekty sa v správe nezohľadňujú alebo sú zohľadnené nedostatočne. Vychvaľovaná politika masového prisťahovalectva je však zlým spôsobom, ako zabezpečiť naše dôchodky. Koniec koncov, politika dôchodkov by mala ostať v oblasti kompetencie členských štátov. Z tohto dôvodu som hlasoval proti tejto správe.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. (PL) V dnešnom hlasovaní som podporil prijatie správy o stabilných a bezpečných dôchodkových systémoch v Európe. Otázka dôchodkov v budúcnosti predstavuje problém nielen v Poľsku, ale v celej Európskej únii. Európsky parlament v správe potvrdil, že v otázkach týkajúcich sa dôchodkových systémov sú členské štáty zodpovedné za organizáciu svojho vnútroštátneho dôchodkového systému. Inštitúcie EÚ však podporia činnosti členských štátov na základe zásady subsidiarity.

Pre mňa je veľmi dôležitá skutočnosť, že sa viac pozornosti venuje diskriminácii žien v kontexte dôchodkových systémov, a to musíme prekonať. Súčasné demografické zmeny, ktoré vedú k starnúcemu obyvateľstvu, zároveň spôsobujú problémy pri vytváraní stabilného dôchodku. Počet dôchodcov stále narastá, zatiaľ čo počet ľudí aktívnych na trhu práce klesá.

Ďalšou dôležitou otázkou je problém mladých ľudí, ktorí si vzhľadom na situáciu na trhu práce nevedia nájsť zamestnanie. V tejto súvislosti je dôležité, aby sa viac ľudí zamestnalo a ostalo zamestnaných tak dlho, ako sa dá.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som za správu pani Oomenovej-Ruijtenovej, pretože si myslím, že snaha položiť základy pre cieľ takého významu, aký má spoločný európsky dôchodkový systém, a zároveň náležite zohľadniť zásadu subsidiarity je veľký krok smerom k skutočnej sociálno-politickej integrácii. Legislatívny rámec je určite zložitý, ale biela kniha Európskej komisie o dôchodkových systémoch už naznačuje, ktorou cestou sa Únia vydala. Správa sa výslovne zameriava na vytvorenie primeraných, udržateľných a bezpečných kritérií, pričom vyzýva členské štáty, aby rokovali o tejto téme, zverejnili vypracované návrhy a spolupracovali s cieľom vytvoriť skutočný spoločný plán pomocou otvorenej metódy koordinácie. Diskutujeme o balíku hospodárskeho riadenia na úrovni EÚ s cieľom reformovať Pakt stability a rastu a vytvoriť spoločné pravidlá. Žiadny štát sa nevyhne dôchodkovej reforme, ak chce dať svoje financie do poriadku. Z tohto dôvodu si myslím, že spoločné pravidlá v tejto oblasti majú tiež zmysel, pretože by to veľmi zjednodušilo monitorovanie a uplatňovanie Paktu stability a rastu.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Táto správa o primeraných, trvalo udržateľných a bezpečných európskych dôchodkových systémoch predstavuje dôležitý krok vo vykonávaní koordinačnej politiky v Európskej únii. Napriek tomu, že to v skutočnosti patrí do právomoci členských štátov, je dôchodkový systém priamo spojený s finančným trhom a je zároveň jednou z oblastí, ktoré zahŕňa Pakt stability a rastu. Z demografických dôvodov, ktoré si všetci uvedomujeme, začína byť potrebné, aby sme zvažovali stratégiu, ktorá zvýši súdržnosť a koherenciu v súvislosti s dôchodkami. Musíme vytvoriť iniciatívy, ktoré nanovo určia budúcnosť mladej aj staršej generácie a solidarity medzi generáciami a ľuďmi, a prispejú tak k udržateľnému, istému a primeranému príjmu po odchode do dôchodku. Medzi rôznymi dôchodkovými zabezpečeniami v Európe sú značné rozdiely, je však dôležité vytvoriť spoločnú platformu pomocou jasného určenia rozdelenia zodpovedností. Týmto spôsobom bude možné spolu vytvoriť udržateľný a bezpečný systém; moderný systém, ktorý uznáva voľný pohyb v Európe, ktorý je založený na predpoklade, že mobilita je nevyhnutná najmä pre mladšie generácie a, samozrejme, pre efektívny a účinný trh práce. Na základe všetkých týchto dôvodov som hlasovala za správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne. (RO) V novembri 2009 bolo v Rumunsku 5,54 milióna dôchodcov a 5,65 milióna prispievateľov do verejného dôchodkového systému. Prioritou Európskej únie je poskytovať občanom primeraný, udržateľný dôchodok teraz aj v budúcnosti. V starnúcej Európe predstavuje dosiahnutie týchto cieľov veľký problém a členské štáty sa na to musia pripraviť reformou svojich dôchodkových systémov. Členské štáty musia zlepšiť primeranosť dôchodkov na trhu práce prostredníctvom boja proti diskriminácii na základe rodovej príslušnosti, najmä znížením rozdielov v odmeňovaní o 10 % do roku 2020. Verejný dôchodkový systém musí byť posilnený na úkor súkromného systému. Nesmieme privatizovať verejný dôchodkový systém len preto, aby sme zabezpečili stabilitu dôchodkových fondov pre súčasných a budúcich dôchodcov.

Napriek tomu, že na európskej úrovni existuje tendencia zvyšovať vek odchodu do dôchodku, mala by sa pri uplatňovaní prispôsobiť sektoru a závažnosti pracovných podmienok a zároveň zohľadňovať počet rokov v službe. Vytváranie pracovných miest vyžaduje aktívnu podporu. Je tiež potrebné zlepšiť kvalitu práce s cieľom zvýšiť počet ľudí, ktorí budú aktívne prispievať k financovaniu svojich budúcich dôchodkov.

 
  
MPphoto
 
 

  Frédérique Ries (ALDE), písomne. (FR) Vytváranie udržateľných dôchodkových systémov je jedným z veľkých problémov, ktorým čelí politická trieda, ak chce zachovať spoločné dobro a sociálny zmier. Napriek tomu, že európske právomoci sú v tomto smere obmedzené, bolo tiež dôležité, aby Európsky parlament vyjadril svoje stanovisko v nadväznosti na zelenú knihu, ktorú vydala Komisia. To sa podarilo prijatím veľmi komplexnej správy pani Oomenovej-Ruijtenovej, ktorá potvrdzuje potrebu reformovať dôchodkové systémy vzhľadom na nepriaznivú tendenciu v pomere počtu ľudí vo veku nad 65 rokov k pracujúcemu obyvateľstvu. Okrem toho je uznesenie v súlade s nedávnym prieskumom Eurobarometra, ktorý svedčí o rozvahe a zrelosti európskych občanov, spomedzi ktorých 73 % zastáva názor, že budú musieť pracovať dlhšie alebo viac šetriť na starobu. Prevládajúci názor predĺženia pracovného života nad vekovú hranicu 65 rokov vyvolal medzi širokou verejnosťou, prirodzene, zmiešané ohlasy. Môže však ísť o šťastie v nešťastí, pretože bude bezpodmienečne nutné aktivovať ostatné páky. Už len v prípade našej krajiny Belgicka, kde je miera zamestnanosti medzi staršími pracovníkmi jedna z najnižších v Európskej únii, existuje naliehavá potreba podporiť belgických pracovníkov, aby zostali na trhu práce dlhšie.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne.(IT) Parlament dnes hlasoval o správe s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy. Komisia sa s ohľadom na demografické trendy a vplyv hospodárskej a finančnej krízy rozhodla, že na modernizáciu dôchodkových politík je potrebné prijať koordinovaný postup v oblasti úpravy dôchodkových systémov, udržateľnosti, rovnováhy medzi dĺžkou pracovného života a dĺžkou dôchodkov, odstránenia prekážok v mobilite, väčšej transparentnosti dôchodkových systémov a ochrany platobnej schopnosti.

V tejto správe chceme uznať a zachovať jednotlivé zodpovednosti s cieľom vytvoriť udržateľný a bezpečný systém, ktorý je schopný zabezpečiť primeraný dôchodok na úrovni členského štátu. Moderný systém, ktorý uzná najmä potrebu mobility pre novú generáciu a ktorý ponúkne riešenia nielen pre súčasnosť, ale aj pre blízku budúcnosť.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. (ES) Napriek skutočnosti, že hlasovanie umožnilo začlenenie niektorých kľúčových prvkov sociálneho povedomia, ostali niektoré poľutovaniahodné aspekty, ktoré ma priviedli k zdržaniu sa konečného hlasovania. Ide napríklad o časť odseku 21, kde sa od členských štátov žiada, aby zlepšili prístup občanov k systémom súkromného sporenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne.(IT) Európske dôchodkové systémy sú v čoraz alarmujúcejšom stave. Musíme konať teraz, aby sme zabezpečili rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, a postarať sa o tých, ktorí sa dnes rozhodnú odísť do dôchodku, a zároveň ochrániť tých, ktorí len teraz vstupujú na trh práce. V Európe ženy stále zarábajú v priemere o 18 % menej ako muži. Hlavný dôsledok tejto mzdovej nerovnosti sa prejavuje v dôchodkovom veku: keďže ženy zarábajú počas svojho pracovného života menej, majú aj nižšie dôchodky. V dôsledku toho postihuje trvalá chudoba viac ženy ako mužov. Najmä v období krízy musíme začleniť rodové hľadisko do všetkých politík a prijať vnútroštátne opatrenia, ktoré sa schvaľujú a koordinujú na európskej úrovni. Hlasovala som za správu pani Oomenovej-Ruijtenovej, pretože si myslím, že práve dobrý kompromis môže podporiť dialóg medzi členskými štátmi a európskymi inštitúciami o modernizácii dôchodkových systémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Oreste Rossi (EFD), písomne.(IT) Podporujeme správu o zelenej knihe o snahe o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy, pretože Európska komisia chce pomáhať členským štátom bez toho, aby odobrala zodpovednosť jednotlivým krajinám, ktoré musia vyhodnotiť vzťah medzi priemernou dĺžkou života a povinným vekom odchodu do dôchodku. Tiež sa usiluje o odstránenie prekážok v cezhraničnej mobilite a zriadenie Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, ktorý by bol zodpovedný za vybudovanie systému koordinácie v núdzových situáciách a podporu členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Daciana Octavia Sârbu (S&D), písomne. (RO) 27 členských štátov Európskej únie má rozdielne dôchodkové systémy. Obrátená populačná pyramída a zvýšenie priemernej dĺžky života si však vyžadujú vypracovanie európskej stratégie na posilnenie súdržnosti a koherencie v oblasti dôchodkov v Európskej únii. Napriek tomu by som chcela spomenúť očividné nedostatky v prípade pracovnej mobility medzi rôznymi členskými štátmi. Existujú prípady, kedy sa dôchodkové práva neprenášajú primeraným spôsobom medzi rôznymi členskými štátmi Európskej únie. V tomto ohľade musíme podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi.

Na druhej strane máme morálnu povinnosť zabezpečiť svojim občanom právo užívať dôchodky, ktoré im poskytnú dôstojné živobytie.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter Skinner (S&D), písomne. – Môžem podporiť celkové ciele tejto správy, pretože jej základným záujmom je vytvoriť udržateľný prístup k dôchodkovému zabezpečeniu. Regulačné uplatnenie, ktoré nastane prostredníctvom zelenej knihy, podľa mňa oboznámi orgány dohľadu s konzistentnosťou potrebnou na zachovanie bezpečného a udržateľného dôchodkového systému.

Vzhľadom na súčasnú rozmanitosť dôchodkových systémov členských štátov, ako aj v súvislosti s rozsahom a hĺbkou dôchodkového zabezpečenia je však dôležité, aby Komisia pokračovala v zámere Parlamentu nezaviesť kapitálové normy podobné kapitálovým normám v poisťovníctve a bankovníctve. Som presvedčený, že s dôchodkami by sa mohlo a malo zaobchádzať osobitne, pretože majú svoje vlastné požiadavky kapitálovej primeranosti.

Okrem toho všetkého je v prvom rade potrebný skutočne európsky prístup vzhľadom na spôsob, akým budú demografické trendy nútiť budúce generácie do udržiavania nákladných systémov zabezpečenia, ktoré sú preťažené, zatiaľ čo minulé generácie čelia potenciálnej chudobe.

 
  
MPphoto
 
 

  Alyn Smith (Verts/ALE), písomne. – V tejto správe je veľa dobrého. Po zrelej úvahe ju však nemôžem podporiť. Je správne, aby sme sa v Parlamente zaujímali o dôchodkové zabezpečenie vlád svojich členských štátov, a je správne vymieňať si osvedčené postupy. Nemohol som však podporiť správu ako celok, pretože jednoducho nesúhlasím s tým, aby mala EÚ v oblasti dôchodkov väčšiu úlohu než úlohu poskytovateľa informácií. Úlohu zaoberania sa dôchodkami a vlastne všetkými sociálnymi otázkami najlepšie zohrávajú vnútroštátne alebo miestne orgány, nie my. Táto iniciatívna správa vyžaduje príliš centralizovanú kontrolu, o ktorej som jednoducho presvedčený, že nebude ani fungovať, ani neprinesie pridanú hodnotu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bart Staes (Verts/ALE), písomne. – (NL) Problém nášho nadmerne starnúceho obyvateľstva nás prudko zasiahol a kríza núti členské štáty obmedziť výdavky. Nemali by sme však dovoliť, aby nás problém starnúceho obyvateľstva vlákal do novej európskej dlhovej krízy. Členské štáty, ktoré dbajú na šetrenie, by v tejto oblasti nemali postupovať bezmyšlienkovite. Uznesenie zdôrazňuje, že hlavným pilierom dôchodkového systému je prvý pilier. To znamená zdravý a vyrovnaný vnútroštátny rozpočet. Okrem toho je samozrejmé, že stabilný príjem je ochranou proti chudobe. Tiež ma teší uznanie dôchodkových práv pre ženy a väčší dôraz na rodovú rovnosť spolu s uznaním toho, že by na trhu práce nemala byť dovolená diskriminácia voči starším ľuďom. Uznesenie venuje náležitú pozornosť aj prevoditeľnosti vzniknutých dôchodkových nárokov. V súčasnosti už nikto nepracuje celý život v jednej spoločnosti alebo dokonca vo svojej vlastnej krajine. Je zásadné, aby mohli občania v zjednotenej Európe prenášať takéto nároky. Európsky parlament preto žiada Európsku komisiu, aby lepšie koordinovala prevoditeľnosť dôchodkov na európskej úrovni.

 
  
MPphoto
 
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D), písomne. (RO) Správa, ktorú vypracovala pani Oomenová-Ruijtenová o zelenej knihe s názvom Snaha o primerané, trvalo udržateľné a bezpečné európske dôchodkové systémy dôležitým spôsobom prispieva k rozprave o budúcnosti európskych dôchodkových systémov. Myslím si, že členské štáty musia vypracovať ustanovenia na zabezpečenie primeraných dôchodkov pre svojich občanov. Podporujeme členské štáty v zriadení najprimeranejšieho dôchodkového systému s cieľom zabezpečiť slušnú životnú úroveň pre každého, pričom sa bude venovať osobitná pozornosť najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti. Hlasovala som za bod 24, ktorý vyzýva členské štáty, aby podporovali starších ľudí v tom, aby pokračovali v práci pomocou opatrení v oblasti oslobodenia od daní a sociálnych odvodov.

Tiež som hlasovala s cieľom podporiť a uľahčiť kombinovanie práce a dôchodku a za prijatie odradzujúcich opatrení, ktoré podnikom sťažia možnosť prepúšťať starších ľudí.

Hlasovala som proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku, pretože si myslím, že ľudí, ktorí prekročia určitý vek, ale ktorí chcú a môžu pracovať, je potrebné podporovať, a nie nútiť do práce najmä v dobe, keď miera nezamestnanosti v krajinách EÚ 27 dosahuje 10 % a medzi mladými ľuďmi 20 %.

 
  
MPphoto
 
 

  Georgios Toussas (GUE/NGL), písomne. (EL) Zelená kniha Európskej komisie o európskych dôchodkových systémoch, ktorú dnes v rámci správy prijali politickí predstavitelia kapitálu v Európskom parlamente (sociálni demokrati, konzervatívci a liberáli) je protidemokratické monštrum. Jej zámerom je vytvoriť základný prvok nového antidemokratického paktu konkurencieschopnosti EÚ určeného na zničenie európskych systémov sociálneho zabezpečenia a ich nahradenia súkromným, individualizovaným poistením, novou dojnou kravou, ktorú možno dojiť na úkor pracovníkov a v prospech kapitálu. V skutočnosti ide o zrušenie verejných výdavkov na sociálne zabezpečenie, dôchodky a sociálnu starostlivosť. Trojpilierový systém znižuje štátny dôchodok na príspevok hodný chudobinca, a tým otvára doširoka dvere takzvanému tretiemu pilieru súkromného poistenia. Objavujú sa žiadosti o zvýšenie veku odchodu do dôchodku podľa priemernej dĺžky života, inými slovami prepracovať sa až do hrobu. Komunistická strana Grécka hlasovala proti nevydarenému dokumentu EÚ o európskych dôchodkových systémoch zameranom proti pracujúcim. Zoči-voči tomuto vývoju by sme chceli poukázať na nevyhnutnú potrebu hromadnej vzbury pracovníkov a zastavenia týchto nových opatrení proti poisteniu a novému zúrivému útoku, ktorý organizujú kapitálové a buržoázne vlády v novom pakte konkurencieschopnosti EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Thomas Ulmer (PPE), písomne. – (DE) Hlasoval som za správu pani Oomenovej-Ruijtenovej o zelenej knihe o dôchodkových systémoch. Výsledky rokovaní zodpovedajú stanovisku Kresťanskodemokratickej únie Nemecka a poskytujú vhodný základ pre následnú bielu knihu. V ďalšom priebehu je dôležité zachovanie nemeckých dôchodkových poistení zamestnancov, dĺžky služby a ochrany proti riziku bankrotu pre existujúce záväzky. Dôchodkové poistenia zamestnancov sa v žiadnom prípade nesmú preniesť do povinného európskeho systému.

 
  
MPphoto
 
 

  Viktor Uspaskich (ALDE), písomne. (LT) Som rád, že spravodajkyňa uznáva existenciu značných medzier v európskych dôchodkových systémoch a skutočnosť, že občania niektorých členských štátov – napríklad Litovčania – čelia dodatočným problémom. V našej krajine nemajú dôchodcovia najľahší život. Nedávno sa ešte zhoršil – minulý rok bol mesačný dôchodok litovských dôchodcov znížený o 5 %. Nadišiel čas, aby sme prestali s uplatňovaním dvojakých metrov. V niektorých európskych krajinách, ako napríklad v Litve, vláda tvrdí, že kríza skončila a že hospodárstvo sa postupne začína obnovovať. Keď však potrebujeme prijať praktické opatrenia, naši vedúci predstavitelia vyhlasujú, že nemôžu nájsť potrebné prostriedky na obnovenie pôvodnej výšky dôchodkov. Zrazu priznajú, že kríza ešte neskončila. Finančná udržateľnosť je dôležitá pri reforme našich dôchodkových systémov, ale dôležité je aj zabezpečenie primeraného príjmu. Pravú udržateľnosť nemožno dosiahnuť bez zabezpečenia primeraných dôchodkov. Starnúca spoločnosť a finančné tlaky poukazujú na zmeny na našom trhu práce. Je potrebné zohľadniť to pri reforme dôchodkových systémov. Rovnováha medzi pružnosťou a bezpečnosťou na trhu práce podporuje prispôsobivosť hospodárstva a prispieva tak k udržateľným, bezpečným a spravodlivým dôchodkom.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR), písomne. (NL) Európa a dôchodky, to je teda chúlostivá záležitosť. Rôzne členské štáty zvažujú opatrenia na zníženie svojich národných dlhov prostredníctvom spojenia dôchodkových fondov so svojimi dlhmi. Pani Merkelová a pán Sarkozy už centralizáciu dôchodkov priamo spomenuli v rámci svojich plánov na vytvorenie jednotnej, centrálne riadenej Európy. Som proti akejkoľvek regulácii dôchodkov na európskej úrovni. Dôchodkové systémy majú v rôznych členských štátoch odlišnú štruktúru. Sú takmer neporovnateľné. Dôchodkové systémy sa navyše v jednotlivých členských štátoch značne odlišujú vzhľadom na veľkosť, spoľahlivosť a dohľad. Nechcem byť svedkom toho, ako holandský dôchodkový systém trpí v dôsledku neporiadku v niektorých iných členských štátoch.

Považujem však za rozumné, aby si členské štáty navzájom vymieňali informácie o svojich dôchodkových systémoch a aby sa snažili riešiť osobitné problémy týmto spôsobom. Týmto odkazujem napríklad na univerzitných výskumných pracovníkov, ktorí sa sťahujú do iných členských štátov, ktorých daňové úrady potom vyberajú dodatočné odvody na dôchodky, ktoré si vytvorili inde. Takéto výstrednosti by sa mali okamžite zastaviť, ale to neznamená, že musíme zrenovovať celý systém podľa európskeho modelu.

 
  
MPphoto
 
 

  Derek Vaughan (S&D), písomne. – Hlasoval som za túto správu, ktorá naliehavo žiada členské štáty, aby zabezpečili trvalo udržateľné dôchodky vzhľadom na problémy starnúcej spoločnosti a výdavkovým tlakom, ktorým čelí celá EÚ. Vítam skutočnosť, že táto správa uznáva, že neexistuje žiadny univerzálny prístup k dôchodkovému zabezpečeniu v jednotlivých členských štátoch, ale že EÚ môže, samozrejme, priniesť pridanú hodnotu prostredníctvom výmeny nápadov a koordinácie.

Začlenenie súkromného dlhu do akéhokoľvek hodnotenia udržateľnosti verejných financií by nemalo byť zahrnuté do tejto správy, keďže súčasné trhové podmienky by nepodporili takýto spôsob hodnotenia. Okrem toho by uplatnenie kapitálových požiadaviek na dôchodky mohlo potenciálne zvýšiť náklady bez toho, aby sa zvýšila bezpečnosť dôchodkového poistenia zamestnancov. Nemalo by to byť povinné tam, kde existuje sociálne zabezpečenie; napríklad Fond dôchodkového zabezpečenia vo Veľkej Británii, ktorý zriadila predchádzajúca labouristická vláda, už poskytuje členom a príjemcom dôchodkového zabezpečenia vysoký stupeň ochrany.

Spolu s kolegami labouristami budeme naďalej pracovať s cieľom zabezpečiť, aby ľudia, ktorí sporia so štátom, so svojím zamestnávateľom alebo súkromne, dostali osobitné dôchodkové zabezpečenie potrebné na to, aby mali z odchodu do dôchodku pocit istoty.

 
  
MPphoto
 
 

  Iva Zanicchi (PPE), písomne.(IT) Hlasovala som za správu pani Oomenovej-Ruijtenovej, aj keď mám pocit, že prijatý text je príliš opatrný v tom, ako často poukazuje na význam zásady subsidiarity. Napriek tomu si myslím, že táto správa môže až do blízkeho zverejnenia bielej knihy Komisie umožniť pokračovanie efektívneho pracovného vzťahu medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ v súvislosti so zložitou otázkou modernizácie európskych dôchodkových systémov.

 
  
  

Návrh uznesenia B7-0094/2011

 
  
MPphoto
 
 

  Luís Paulo Alves (S&D), písomne. (PT) Hlasujem za tento návrh uznesenia, pretože si myslím, že prístupové rokovania s Chorvátskom sa môžu ukončiť v prvom polroku 2011, ak sa bude pokračovať v potrebných reformách. Na dosiahnutie tohto cieľa bude Chorvátsko musieť počas tejto poslednej fázy zmobilizovať všetky svoje snahy na podporu verejnej správy a súdnictva, zaznamenať pokrok v boji proti korupcii, zabezpečiť plnohodnotnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom, pokračovať v privatizačnom procese a prijať plány obnovy. Hlasujem za toto uznesenie aj preto, že odporúča zavedenie arbitrážnej dohody o hraniciach medzi Chorvátskom a Slovinskom, a kvôli pokroku dosiahnutému v riešení ostatných dvojstranných sporov, akými sú otázky hraníc so Srbskom, Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou. Napriek tomu, že Chorvátsko ešte musí uzavrieť rokovania o šiestich politických kapitolách z acquis communautaire, som presvedčený, že dobré výsledky dosiahnuté v roku 2011 budú chorvátskym orgánom slúžiť ako základ pre vynaloženie konečného úsilia na dokončenie rokovaní.

 
  
MPphoto
 
 

  Laima Liucija Andrikienė (PPE), písomne. (LT) Hlasovala som za tento návrh uznesenia o správe o pokroku Chorvátska za rok 2010. Európsky parlament týmto dokumentom potvrdil, že Chorvátsko dosiahlo v rokovaniach o integrácii do Európskej únie významný pokrok. Súhlasím s ustanovením uznesenia, že prístupové rokovania s Chorvátskom by mohli byť dokončené v prvom polroku 2011 pod podmienkou, že sa bude cieľavedome pokračovať v potrebných reformách, a to najmä posilnením verejnej správy a súdnictva, pokračujúcim bojom proti korupcii, zabezpečením udržateľnosti návratu utečencov a plnohodnotnou spoluprácou s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY), ako aj pokračovaním privatizačného procesu a prijatím plánov obnovy pre problematické lodenice. Toto sú veľmi dôležité podmienky a ich riadne zavedenie alebo prinajmenšom výrazný pokrok v spomínaných oblastiach preukáže odhodlanie a vôľu Chorvátska stať sa členským štátom EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Zigmantas Balčytis (S&D), písomne. – (LT) Súhlasil som s týmto návrhom uznesenia, prostredníctvom ktorého Európsky parlament podporuje pristúpenie Chorvátska k Európskej únii. Pristúpenie Chorvátska má európsky aj regionálny rozmer a povzbudilo by zvyšné krajiny západného Balkánu, aby začali a zavádzali reformy súvisiace s pristúpením. Prístupové rokovania s Chorvátskom dosiahli významný pokrok, ale je ešte potrebné dokončiť zásadné reformy v oblasti verejnej správy a súdnictva, korupcie, návratu utečencov a tak ďalej. Chorvátsko musí dosiahnuť výrazný pokrok v uznesení o dvojstranných sporoch so susediacimi štátmi, akými sú otázky hraníc so Srbskom, Čiernou Horou a Bosnou a Hercegovinou s cieľom zabrániť tomu, aby sa z týchto sporov stali prekážky v ďalšom rozširovaní EÚ po tom, ako pristúpi Chorvátsko.

 
  
MPphoto
 
 

  Elena Băsescu (PPE), písomne. (RO) Hlasovala som za prijatie tejto správy o pokroku Chorvátska, pretože si myslím, že proces pristúpenia EÚ poukazuje na výrazné zlepšenie situácie v tejto oblasti. Dodržiavanie základných práv, situácia utečencov a privatizácia sektoru námornej dopravy sú rozhodne najdôležitejšie kapitoly. Pri tejto príležitosti by som chcela privítať aj vykonávanie mierovej dohody so všetkým, čo k tomu patrí. Spolupráca s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu je kľúčová pre úspešné ukončenie rokovaní. Dúfam, že chorvátske orgány v budúcnosti povolia vyšetrovateľom prístup k potrebným dokumentom. Jednou z otázok uvedených v dokumente sú procesy týkajúce sa vojnových zločinov. Tí, ktorí boli postavení pred súd, buď neboli odsúdení, alebo dostali symbolické tresty. Chcela by som pre každú kandidátsku krajinu zdôrazniť význam spravovania spravodlivého súdneho systému.

Odkaz konfliktu z deväťdesiatych rokov 20. storočia a nedodržiavanie práv menšín sú zo strany budúceho členského štátu neprijateľné. V tejto oblasti sa žiada legislatívny zásah. Zámer maďarského predsedníctva ukončiť rokovania do konca prvého polroka 2011 je chvályhodný a Chorvátsko by mohlo včas dobehnúť do cieľa. Jeho pristúpenie vyšle pozitívny signál do tohto regiónu a opätovne potvrdí dôveryhodnosť EÚ v súvislosti s podmienenosťou tohto procesu. Na záver by som chcela potvrdiť plnú podporu pristúpeniu Chorvátska do EÚ zo strany Rumunska.

 
  
MPphoto
 
 

  Sebastian Valentin Bodu (PPE), písomne. (RO) Správa o pokroku dosiahnutom v Chorvátsku za rok 2010 dokazuje odhodlanie vlády v Záhrebe splniť prístupové kritériá Európskej únie. Európska únia sa však prvýkrát ocitla v situácii, v ktorej si väčšina občanov Chorvátska myslí, že pristúpenie k EÚ nebude pre krajinu prínosom na rozdiel od značnej vlny optimizmu, ktorú sme mohli vidieť medzi obyvateľstvom štátov strednej a východnej Európy, ktoré pristúpili v posledných dvoch kolách. Správa o Chorvátsku za rok 2010 poukazuje na obavy inštitúcií EÚ v súvislosti s touto situáciou. Preto boli aj orgány a občianska spoločnosť vyzvané, aby sa zapojili do presviedčania Chorvátov o tom, že členstvo v EÚ bude mať pozitívny vplyv na ich krajinu. Vítam úsilie chorvátskych orgánov a ich snahu o ukončenie prístupových rokovaní túto jar.

Chorvátsko si zaslúži gratulácie aj za skutočnosť, že štát, ktorý bol tak dlho pustošený bojom, dosiahol významný pokrok v zavedení acquis communautaire. Akúkoľvek zmienku o možnom odložení pristúpenia Chorvátska možno navyše považovať len za neuváženú a bezmyšlienkovitú.

 
  
MPphoto
 
 

  Antonio Cancian (PPE), písomne.(IT) Hlasoval som rozhodne za túto správu, pretože si myslím, že Chorvátsko správne pokračuje v zavádzaní reforiem potrebných pre členstvo v EÚ. Pokiaľ ide o hospodársku úroveň, Chorvátsko je podľa mňa pripravené obchodovať s ostatnými krajinami EÚ. Napriek globálnej kríze si naozaj dokázalo zachovať určitú makroekonomickú stabilitu najmä prostredníctvom rozvoja služieb a infraštruktúr v oblasti cestovného ruchu. Myslím si, že je potrebné podporiť túto krajinu, aby v plnej miere využila svoje zdroje, predovšetkým svoju geografickú polohu ako strategické prepravné spojenie medzi západnou Európou a Balkánom, medzi strednou Európou, Jadranom a Stredozemím. Ďalší rozvoj jej infraštruktúry by krajine mohol dodať obrovský potenciál. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa spolupráca krajiny s Európskou úniou v súvislosti s realizáciou úsekov dopravných sietí TEN-T, TEN-E a e-TEN, ktoré prechádzajú aj územím Chorvátska a mohli by prerásť do PPP systému v plnohodnotnej spolupráci s EÚ, ukazuje ako veľmi plodná. Rokovania sa skončia v prvom polroku 2011, keď bude ukončený proces pristúpenia. Som si istý, že konečný termín sa dodrží.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria Da Graça Carvalho (PPE), písomne. (PT) Chcela by som pochváliť Chorvátsko za výrazný pokrok, ktorý dosiahlo pri plnení kritérií potrebných na ukončenie prístupových rokovaní. Som pevne presvedčená o tom, že rýchle pristúpenie Chorvátska prispeje k povzbudeniu ostatných krajín západného Balkánu, aby zavádzali reformy súvisiace s pristúpením. Vítam úsilie chorvátskej vlády zaujať pevný postoj proti všetkým formám korupcie, ale vyzývam chorvátske orgány, aby ďalej posilňovali administratívne kapacity orgánov boja proti korupcii a upevňovali kultúru politickej zodpovednosti. Vítam pokrok, ktorý sa dosiahol v oblasti práv žien a rodovej rovnosti, keďže približne 25 % poslaneckých kresiel, ako aj takmer polovicu administratívnych pozícií vo verejnom sektore zastávajú ženy, čo je prejavom pokroku smerom k rodovej rovnosti. Percentuálny podiel žien zastávajúcich vedúce pracovné pozície v podnikoch však zostáva nízky a platové rozdiely medzi mužmi a ženami pretrvávajú. Žiadam, aby sa ďalej aktívne podporovalo zastúpenie žien v hospodárskych a politických rozhodovacích orgánoch a aby sa bezodkladne uplatňovalo právo v oblasti rodovej rovnosti vrátane zásady rovnakého odmeňovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Daniel Caspary, Ingeborg Gräßle, Elisabeth Jeggle, Andreas Schwab, Thomas Ulmer a Rainer Wieland (PPE), písomne. (DE) Jednoznačne podporujeme rýchle pristúpenie Chorvátska k Európskej únii. Obyvatelia Chorvátska majú od tohto členstva veľké očakávania. Tieto očakávania však možno naplniť iba vtedy, ak bude Chorvátsko skutočne pripravené na pristúpenie a ak budú splnené všetky prístupové kritériá. Chorvátsko už pokročilo v tomto procese viac ako mnohé súčasné členské štáty EÚ v čase ich pristúpenia.

Správa Komisie o pokroku však jednoznačne ukazuje, že v niektorých oblastiach je stále čo robiť. To dáva dôvod dúfať v rýchle ukončenie prístupových rokovaní – očakávania sa však nesmú zvýšiť dnešným rozhodnutím. Dôkladnosť je pre nás dôležitejšia ako rýchlosť a spoľahlivé plnenie je dôležitejšie ako sľuby. Nesmieme opakovať chyby minulosti. Inak to nebude v záujme Európskej únie, ani Chorvátska a jeho obyvateľov. Z tohto dôvodu sme sa dnes zdržali hlasovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Edite Estrela (S&D), písomne. (PT) Hlasovala som za uznesenie o správe o pokroku Chorvátska za rok 2010, keďže sa domnievam, že rokovania o pristúpení Chorvátska k EÚ budú ukončené do júna 2011, ak sa naďalej bude vyvíjať potrebné úsilie smerom k reformám. Som za rozširovanie pod podmienkou, že kandidátske krajiny splnia vopred stanovené kritériá. Čím viac krajín je súčasťou európskeho projektu, tým lepšie pre EÚ a pre jej občanov, ktorí budú žiť v jednotnom priestore mieru, slobody, demokracie, pokroku a blahobytu.

 
  
MPphoto
 
 

  Diogo Feio (PPE), písomne. (PT) Chorvátsko s nepopierateľným úspechom plní kritériá a vyvíja úsilie, aby v tejto ceste pokračovalo napriek ďalším ťažkostiam, s ktorými sa vyrovnáva v súčasnej medzinárodnej situácii. Je to dobrý príklad pre akúkoľvek krajinu, ktorá sa zamýšľa stať súčasťou Európskej únie. Nemôžem si nevšimnúť, že väčšina nedávnych prieskumov ukazuje, že Chorváti sú nedôverčiví k budúcemu vstupu svojej krajiny do Únie a kritickí k činnosti EÚ. Namiesto spochybňovania názoru chorvátskych obyvateľov sa domnievam, že ich pochybnosti si zaslúžia serióznu úvahu o tom, ako funguje Európska únia. Považujem za poľutovaniahodné, že spravodajca sa vo svojom návrhu uznesenia rozhodol vyjadrovať názory na otázky, ako sú sexuálna orientácia a jej ústavná ochrana, ktoré nielenže nemajú nič do činenia so skutočnými problémami, ale ktoré by mali byť vo výlučnej kompetencii členských štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  José Manuel Fernandes (PPE), písomne. (PT) Tento návrh uznesenia je o pokroku Chorvátska za rok 2010 v pristúpení k EÚ; záväzok Európskeho parlamentu, v súvislosti s ktorým sa nevyvinulo žiadne diplomatické úsilie. Vítam pokrok, ktorý sa dosiahol v prístupových rokovaniach, ktoré by sa mali ukončiť do konca prvej polovice roku 2011, ako aj všetko úsilie Európskej komisie smerom k ostatným krajinám západného Balkánu, ktoré pristupujú k EÚ.

Považujem za poľutovaniahodné, že chorvátsky parlament a vláda nedosiahli požadovaný pokrok v ústavných zmenách, a to pokiaľ ide o decentralizáciu a reformu verejnej správy, najmä o jej odpolitizovanie, boj proti korupcii a slobodu tlače. Dúfam, že všetky problémy spomenuté v správe sa vyriešia alebo prinajmenšom zmiernia, aby pristúpenie bolo rýchle a mohlo pôsobiť ako katalyzátor členstva susediacich štátov.

 
  
MPphoto
 
 

  Ilda Figueiredo (GUE/NGL), písomne. (PT) Pokiaľ ide o túto správu, je dôležité poukázať na to, že väčšina poslancov Európskeho parlamentu nie je spokojná so skutočnosťou, že podľa Eurobarometra sa väčšina chorvátskych obyvateľov domnieva, že pristúpenie k EÚ „by pre nich nebolo prínosom“. Čo možno urobiť, aby sa zmenilo toto vnímanie? Odpoveďou je ako vždy zvýšenie propagandy s cieľom manipulovať s realitou toho, čím je EÚ.

Omieľajú sa tie isté staré neoliberálne dogmy: zmenšenie zásahov štátu do hospodárstva a vytvorenie otvoreného a konkurencieschopného trhu odstránením verejných služieb, zmenou pracovných vzťahov v prospech kapitálu pod zámienkou ich „nepružnosti“ a odstránením suverenity a nezávislého projektu rozvoja Chorvátska.

Na záver správa veľmi jasne uvádza, kto mal úžitok z agresivity NATO a rozpadu Juhoslávie. Chorvátsko je privilegovaná oblasť, keďže je dopravným koridorom s veľkým významom pre dovozné a vývozné trhy Východu a Ďalekého východu. Je jasné, že cieľom pristúpenia k EÚ nie je podporiť právo na rozvoj Chorvátska a jeho obyvateľov, ale predovšetkým výhoda pre veľké mocnosti a ich hospodárske záujmové skupiny.

 
  
MPphoto
 
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D), písomne. (PL) Chorvátsko nedávno dosiahlo výrazný pokrok smerom k pristúpeniu k EÚ a pravdepodobne sa čoskoro stane dvadsiatym ôsmym členským štátom EÚ. V roku 2010 vyjednávači pre EÚ a Chorvátsko uzavreli 11 kapitol, pričom celkovo je uzavretých 28 (z požadovaných 35) kapitol. Minuloročný úspech jednoznačne dokazuje odhodlanie Chorvátska pokračovať v reformách a čoskoro umožní jeho obyvateľom mať úžitok z členstva v EÚ. Počas posledného stretnutia ministrov EÚ a Chorvátska, ktoré sa konalo 22. decembra 2010 v Bruseli, vyjednávači uzavreli tri dôležité kapitoly, a to kapitoly súvisiace so spravodlivosťou, slobodou a bezpečnosťou, zahraničnou, bezpečnostnou a obrannou politikou a životným prostredím. Uzavretie týchto kapitol naznačuje, že právny systém Chorvátska sa posilnil a že pokrok sa dosiahol súčasne vo viacerých oblastiach, ako je napríklad širšia spolupráca medzi Chorvátskom a medzinárodným spoločenstvom, pokiaľ ide o vojenské misie a občianske záležitosti (zahraničnú, bezpečnostnú a obrannú politiku), a záruku lepšej kvality vzduchu a vody pre obyvateľov Chorvátska (životné prostredie).

Rokovania o pristúpení Chorvátska k Európskej únii začali v októbri 2005. Napriek určitým logistickým problémom pristúpenie Chorvátska dôrazne podporujú členské štáty EÚ a mnohé z nich očakávajú prudký pokrok smerom k uzatvoreniu siedmich ostávajúcich kapitol do konca roku 2011.

 
  
MPphoto
 
 

  Robert Goebbels (S&D), písomne.(FR) Hlasoval som za návrh uznesenia. Chorvátsko má jednoznačne miesto v Európskej únii. Nebudem však hlasovať za ďalšie členstvo, pokiaľ sa podstatne nezvýši rozpočet Únie. Ďalšie rozšírenie nemožno dosiahnuť bez dodatočných finančných prostriedkov pre Úniu.

 
  
MPphoto
 
 

  Bruno Gollnisch (NI), písomne.(FR) Moje hlasovanie o návrhu uznesenia Výboru pre zahraničné veci tohto Parlamentu o pokroku Chorvátska smerom k členstvu je vyjadrením chýbajúcej dôvery v prínosy Európskej únie, s čím sa podľa prieskumov verejnej mienky stotožňuje väčšina Chorvátov. Je poľutovaniahodné, že orgány krajiny, ktorá sa stala nezávislou a suverénnou po strašnom konflikte, si nedali pokoj, kým krajinu nedostali pod cudziu nadvládu, a to proti verejnej mienke. Hlasoval som proti Maastrichtskej zmluve. Hlasoval som proti európskej ústave. Hlasoval by som proti Lisabonskej zmluve, keby naša vláda mala odvahu dať o nej hlasovať obyvateľom Francúzska. Dúfam, že sa Chorvátov opýtajú priamo na pristúpenie ich krajiny k Únii a že na rozdiel od Francúzov, Írov a Holanďanov sa ich vôľa bude rešpektovať. Skutočne nebolo možné hlasovať za uznesenie, ktoré vyjadruje poľutovanie nad tým, že osud menšín, ktoré praktizujú tú či onú sexuálnu úchylku, nie je hlavnou starosťou, ktoré obhajuje intenzívnu propagandu na obrátenie verejnej mienky a ktoré podporuje rovnaké hospodárske chyby ako tie, ku ktorým došlo v našich krajinách.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvie Guillaume (S&D), písomne.(FR) Hlasovala som za návrh uznesenia o pokroku Chorvátska, ktorý potvrdzuje úsilie vynaložené Chorvátskom v súvislosti s jeho blížiacim sa pristúpením k Európskej únii. Členstvo Chorvátska má skutočne viaceré výhody, ako je napríklad konsolidácia mieru a stability v balkánskom regióne a posilnenie pozície EÚ v tomto regióne. Text, ktorý sme prijali, spomína aj otázky, ktoré ostávajú problematické a na ktorých Chorvátsko musí ďalej pracovať, ako je napríklad boj s korupciou, ktorá ostáva jedným z hlavných problémov v krajine, a podpora pre navrátilcov, ktorá je stále nedostatočná. Dúfam, že Chorvátsko sa bude ďalej uberať týmto pozitívnym smerom.

 
  
MPphoto
 
 

  Juozas Imbrasas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia o správe o pokroku Chorvátska za rok 2010, pretože týmto dokumentom Európsky parlament potvrdil skutočnosť, že Chorvátsko dosiahlo pokrok v rozhovoroch o integrácii do Európskej únie. Prístupové rokovania s Chorvátskom možno ukončiť pomerne rýchlo pod podmienkou, že sa budú ďalej rozhodne presadzovať a zavádzať potrebné reformy. Je nevyhnutné pokračovať v posilňovaní verejnej správy a súdnictva, v boji proti korupcii, v zabezpečení trvalej udržateľnosti návratu utečencov a v plnohodnotnej spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (MTTJ) a tak ďalej. Ďalej musí chorvátska vláda naliehavo riešiť štrukturálne problémy hospodárstva a venovať väčšiu pozornosť regionálnej spolupráci s cieľom riešiť bilaterálne otázky so susediacimi štátmi. Riadne zavedenie alebo prinajmenšom výrazný pokrok v týchto oblastiach bude predstavovať vôľu Chorvátska a posilní jeho možnosti stať sa členským štátom EÚ. Domnievam sa, že pristúpenie Chorvátska by tiež povzbudilo ostatné krajiny západného Balkánu dostať sa bližšie a rýchlejšie k členstvu v EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Giovanni La Via (PPE), písomne.(IT) Týmto návrhom uznesenia o správe o pokroku Chorvátska za rok 2010 chcel Parlament z viacerých hľadísk pochváliť úspechy Chorvátska, ktoré posúvajú krajinu čoraz bližšie k Európskej únii. Úspechy tejto krajiny v minulom roku stoja za zmienku, keďže Chorvátsko prešlo podstatnými zmenami s cieľom prispôsobiť sa zakladajúcim chartám ostatných 27 členských štátov. Pokiaľ ide o súdnictvo, vyvinulo sa úsilie, aby jeho moc bola nestranná a nezávislá. Zorganizovali sa aj súdne procesy pre vojnové zločiny a dosiahol sa pozoruhodný pokrok v oblasti práv žien a rodovej rovnosti. Úplne súhlasím s týmto návrhom, pretože som pevne presvedčený o tom, že Chorvátsko si zaslúži stať sa členským štátom. Niet pochýb o tom, že sa musí ešte veľa urobiť, najmä pokiaľ ide o boj proti korupcii, ale je pravda, že krajina výrazne napreduje na svojej ceste k členstvu v Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Petru Constantin Luhan (PPE), písomne.(RO) Hlasoval som za túto správu, pretože všetci chceme stabilné, prosperujúce susedstvo. Tieto ambície sa skutočne môžu naplniť iba integráciou krajín západného Balkánu do európskych a euroatlantických štruktúr. Chorvátsko je štátom v tomto regióne, ktorý je v najpokročilejšom štádiu integračného procesu EÚ s dôrazom na to, že má a chce použiť silné mechanizmy na boj proti korupcii vo verejnom sektore. Záhreb už dosiahol pokrok v tejto záležitosti prostredníctvom parlamentného schválenia zákona, ktorý umožňuje konfiškáciu nelegálne nadobudnutého majetku, ako aj kroky proti vyšším úradníkom. Vítam tieto opatrenia, ale Záhreb musí presvedčivo dokázať, že zanechal veľmi rozšírenú kultúru korupcie a beztrestnosti. Chorvátsko sa môže ďalej spoliehať na podporu Rumunska v prístupovom procese Európskej únie podelením sa o spoločné skúsenosti s predvstupovým procesom a s aspektmi po pristúpení k EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), písomne. − Hlasovala som za uznesenie s cieľom uznať pokrok Chorvátska smerom k pristúpeniu k EÚ a zdôrazniť ostávajúce ciele, ktoré treba dosiahnuť v prospech jeho obyvateľov. Hlasovala som proti pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 1 a 4, pretože ich cieľom bolo odstrániť zmienky o úsilí chorvátskej vlády bojovať proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie a rasy, ktoré je potrebné na pristúpenie k EÚ.

Keď bolo uznesenie vo Výbore pre zahraničné veci, predložila som pozmeňujúce a doplňujúce návrhy súvisiace s účinnosťou a predvídateľnosťou právneho systému. Žiadali zvýšenie finančných prostriedkov pre súdy, aby pracovali rýchlo a účinne, zjednotenie jurisprudencie a včasné zverejňovanie všetkých rozsudkov. Prípady korupcie sa musia dostať pred súd a nesmú ostať v štádiu stíhania alebo vyšetrovania a rozsudky musia mať odstrašujúci účinok. Musí sa vyhodnotiť účinnosť predvstupových finančných prostriedkov vynaložených v oblasti reformy súdnictva a boja proti korupcii.

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), písomne. − Hlasoval som za túto správu, ale stále mám vážne pochybnosti o vhodnosti členstva Chorvátska. Je potrebné dosiahnuť výrazný pokrok vo viacerých oblastiach, v neposlednom rade pri riešení otázky korupcie.

 
  
MPphoto
 
 

  Barbara Matera (PPE), písomne. (IT) Pristúpenie Chorvátska k Európskej únii je výrazným stimulom pre balkánske krajiny, aby vyvíjali úsilie a presadzovali reformy v súvislosti so svojim budúcim pristúpením k Únii. Pristúpenie Chorvátska k Únii rozšíri oblasť mieru a stability v Európe, a preto znamená dvojaký, európsky a regionálny rozmer, ktorý by mal povzbudiť krajiny západného Balkánu k tomu, aby dosiahli väčšiu súdržnosť na regionálnej úrovni.

Vítam pozitívny pokrok, ktorý dosiahlo Chorvátsko, čo sa týka rešpektovania a ochrany menšín, hoci by krajina mala prijať aj primerané opatrenia na zabezpečenie väčšej ochrany rómskej menšiny a na jej zapojenie do občianskej spoločnosti. Rómovia sú stále diskriminovaní a nemajú primerané zastúpenie v chorvátskych ústredných a miestnych politických orgánoch. Musia sa rozvíjať a zavádzať synergie na regionálnej úrovni najmä v rámci podunajskej stratégie, keďže väčšia sociálna výmena a hospodársky obchod by boli prínosom pre celý podunajský makroregión.

Mám na mysli najmä spoluprácu v oblastiach dopravy, životného prostredia a hospodárskeho rozvoja. Väčšia súdržnosť na regionálnej úrovni v budúcnosti umožní pristúpenie krajín celého regiónu západného Balkánu k Európskej únii.

 
  
MPphoto
 
 

  Jean-Luc Mélenchon (GUE/NGL), písomne.(FR) Nie je prekvapením zistenie Eurobarometra, že Chorváti sa domnievajú, že Európska únia pre nich nie je prínosom, keďže je to skutočne tak. Hlasujem proti tomuto návrhu uznesenia a jeho protisociálnym príkazom.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Melo (PPE), písomne. (PT) Rokovania s Chorvátskom o jeho pristúpení k EÚ sa možno čoskoro skončia. Je však potrebné rozhodne presadzovať potrebné reformy. Najdôležitejšími reformami sú posilnenie verejnej správy a súdnictva, boj proti korupcii, podpora návratu utečencov v plnej spolupráci s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu a obnova lodeníc.

Musíme pochváliť nesmierny pokrok, ktorý sa už dosiahol. V tomto konečnom štádiu je však nevyhnutné rozhodne pokračovať v reformách potrebných na ukončenie rokovaní v súvislosti s pristúpením k EÚ včas. Skutočnosť, že väčšina chorvátskych občanov sa domnieva, že pristúpenie k EÚ by nebolo prínosom pre krajinu, je znepokojujúca, takže sa musíme usilovať dosiahnuť, aby Chorváti videli, že európsky projekt je aj ich projektom. Z tohto dôvodu je kľúčové dať občanom jasné a vecné informácie o dôsledkoch pristúpenia Chorvátska k EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Willy Meyer (GUE/NGL), písomne.(ES) Hoci považujem pristúpenie Chorvátska k EÚ za pozitívne pod podmienkou, že Chorváti ho vnímajú rovnako, nepodporil som tento návrh uznesenia, keďže obsahuje rôzne body, ktoré odmietam, predovšetkým v súvislosti s hospodárskymi požiadavkami EÚ. Domnievam sa, že požiadavka, aby chorvátske orgány prijali opatrenia, ktoré definujú a zlepšujú zapojenie aktérov občianskej spoločnosti do procesu formulovania politiky a dohľadu nad činnosťou verejných orgánov, je nielen primeraná, ale aj cenná. Nemôžem však podporiť uznesenie, keďže som úplne proti neoliberálnemu hospodárskemu zameraniu, ktoré obsahuje, a opatreniam, ktorých zavedenie v tejto oblasti žiada. Z tohto dôvodu považujem za neprijateľné, aby EÚ žiadala od chorvátskej vlády zmenšiť prerozdeľovaciu úlohu štátu a verejné výdavky, a odmietam požiadavku uplatňovať „ziskovosť“ ako zásadné kritérium na hodnotenie verejných zdravotných a sociálnych systémov.

 
  
MPphoto
 
 

  Louis Michel (ALDE), písomne.(FR) Teší ma pokrok Chorvátska v jeho pristúpení k Európskej únii vrátane zmeny ústavy, reformy súdnictva, slobody tlače, ochrany menšín a užšej spolupráce s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Z tohto dôvodu plne podporujem správu o pokroku Chorvátska za rok 2010. Vyhliadky pristúpenia k Európskej únii sú silným stimulom pre ostatné krajiny západného Balkánu, ktoré smerujú k európskej integrácii, aby uskutočnili potrebné politické, hospodárske a legislatívne reformy, aby posilnili stabilitu a podporovali spolunažívanie a zmierenie v regióne. Chorvátske orgány ešte čakajú prekážky, ktoré musia prekonať, a problémy, ktoré musia vyriešiť, ako napríklad bojovať proti korupcii, dostať hospodárstvo späť do správnych koľají, vyriešiť bilaterálne spory so susediacimi štátmi a veľmi nízku zamestnanosť. Z tohto dôvodu je potrebné naliehať na Chorvátsko, aby pokračovalo v potrebných reformách, splnilo konečné kritériá a ukončilo rokovania.

 
  
MPphoto
 
 

  Andreas Mölzer (NI), písomne. (DE) Podporením návrhu uznesenia o správe o pokroku Chorvátska za rok 2010 by som chcel vyjadriť podporu rýchlemu prijatiu tejto krajiny do EÚ. Má nielen kultúrne a historické korene v strednej Európe, ale spĺňa aj prístupové kritériá. Hoci je stále potrebná práca v mnohých oblastiach, ako je napríklad boj proti korupcii, vzhľadom na stíhanie bývalého premiéra Iva Sanadera nechýba dobrá vôľa. Zdá sa, že Chorvátsko je pripravené vyrovnať sa so svojou minulosťou, o čom svedčí napríklad podpora návratu vojnových utečencov. Aj toto bolo podrobne opísané v uznesení.

Podporením viacerých pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov som však takisto vyjadril odmietnutie politicky korektného jazyka uznesenia. Vo viacerých odsekoch je absolútne netolerovateľný. Aby som však neblokoval cestu chorvátskych obyvateľov do EÚ a aby sme prejavili svoju dobrú vôľu, napokon som hlasoval za túto správu.

 
  
MPphoto
 
 

  Franz Obermayr (NI), písomne. (DE) Spomedzi kandidátskych krajín je Chorvátsko krajinou, ktorá dosiahla najväčší pokrok. Chorvátsko teda veľakrát dokázalo svoju pripravenosť pristúpiť k EÚ, napríklad urovnaním rybárskeho sporu. Zaznamenal sa aj pokrok v súvislosti s bojom proti korupcii, ako je zrejmé zo zatknutia bývalého premiéra Iva Sanadera. Pokiaľ ide o riešenie otázky vojnových zločinov, zdá sa, že Chorvátsko prekonalo svoju minulosť, napríklad poskytnutím podpory pre návrat vojnových utečencov. Návrh uznesenia obsahuje niekoľko povrchných, politicky až príliš korektných fráz, napríklad v súvislosti s ochranou transsexuálov v odseku 5. Správa je však vcelku prijateľná. Hovorí o pokroku, ktorý sa dosiahol, a žiada rýchly prístupový proces. To je potrebné uvítať, keďže z kultúrneho a historického hľadiska má Chorvátsko pevné korene v strednej Európe. Preto som hlasoval za tento návrh uznesenia.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), písomne. – (PL) Chorvátsko je jednou z krajín, ktoré sú čoraz bližšie k pristúpeniu k Európskej únii. Počas niekoľkých posledných rokov Chorvátsko ukázalo obrovskú iniciatívu a dosiahlo pokrok v mnohých oblastiach, od súdnictva po ľudské práva. Pokrok v týchto oblastiach ma veľmi teší, keďže pred rokom som žiadal chorvátsku vládu, aby zvýšila úsilie zmeniť legislatívu presne v týchto oblastiach.

Chorvátsko v súčasnosti bojuje s rovnakými problémami ako väčšina predošlých a súčasných kandidátov na pristúpenie k Európskej únii, a to s korupciou, s urovnaním historických rozdielov so susediacimi štátmi a s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie. Riešenie problémov tohto druhu si vyžaduje obrovské úsilie nielen od orgánov, ale aj od spoločnosti. Situáciu so sexuálnymi alebo národnostnými menšinami nemožno zmeniť bez určitého ovplyvnenia názorov občanov. Ako však vidno na príklade nových členských štátov, členstvo v Európskej únii postupne pomáha podporiť prijatie osôb s cudzím pôvodom alebo odlišnou sexuálnou orientáciou.

Chorvátsko by malo dostať posolstvo, že Európska únia je pripravená prijať nového člena do spoločenstva. Dúfam, že sa tak stane čoskoro.

 
  
MPphoto
 
 

  Rolandas Paksas (EFD), písomne. (LT) Hlasoval som za tento návrh uznesenia, pretože Chorvátsko dosiahlo obrovský pokrok pri plnení kritérií potrebných na ukončenie prístupových rokovaní. Navyše by sa malo zohľadniť, že pristúpenie Chorvátska by povzbudilo zvyšok krajín západného Balkánu rýchlejšie sa usilovať o členstvo v EÚ. Vítam úsilie chorvátskej vlády bojovať s rôznymi formami korupcie a zavádzať reformy verejnej správy a súdnictva. Aby však bolo možné riadne vykonávať zásady právneho štátu a získať si dôveru občanov, musí sa výrazne znížiť počet nevyriešených prípadov a skrátiť trvanie súdnych procesov. Navyše musíme zaručiť, aby súdne procesy vojnových zločinov boli nezaujaté a nestranné. Súhlasím s návrhom, aby sa väčšia pozornosť venovala bezpečnosti podunajských elektrární, ktoré sa majú vybudovať. Ďalej musí chorvátska vláda naliehavo riešiť štrukturálne problémy hospodárstva a venovať väčšiu pozornosť regionálnej spolupráci s cieľom riešiť bilaterálne otázky so susediacimi štátmi. Domnievam sa, že rokovania s Chorvátskom by sa mali ukončiť po zavedení všetkých potrebných reforiem a ostatných povinností a bez stanovenia konkrétneho časového limitu.

 
  
MPphoto
 
 

  Alfredo Pallone (PPE), písomne. (IT) Balkánsky región je kľúčový pre budúcu geopolitickú konfiguráciu Európskej únie a v tejto súvislosti je Chorvátsko krajinou, ktorá dosiahla najväčší pokrok v prístupovom procese. Európa by mohla v tomto regióne dosiahnuť skutočný rozdiel, keby pôsobila ako skutočná hnacia sila hospodárskych a politických reforiem. Z tohto dôvodu som hlasoval za návrh uznesenia vzhľadom na politiku integrácie a expanzie smerom k demokracii a trhovému hospodárstvu juhozápadnej Európy. Podľa môjho názoru takéto narušenie a/alebo bránenie rozširovaniu prijatím balkánskych krajín určite nezachráni osud európskeho hospodárstva. Potom je dôležité vidieť Chorvátsko ako národ, ktorý pomôže celej Únii otvoriť dvere ostatným krajinám v regióne. Zohrá teda strategickú úlohu ako predchodca tohto nového procesu integrácie a rozvoja.

 
  
MPphoto
 
 

  Maria do Céu Patrão Neves (PPE), písomne. (PT) Cesta Chorvátska k pristúpeniu k Európskej únii výrazne pokročila. Zaznamenal sa pokrok najmä v dosahovaní kritérií stanovených v rokovacích kapitolách. Malo by sa zdôrazniť, že podľa Eurobarometra sa väčšina chorvátskeho obyvateľstva len nedávno vyjadrila, že pristúpenie k EÚ by pre nich nebolo prínosom. Je dôležité zohľadniť, či chorvátski obyvatelia chcú, alebo nechcú vstúpiť do EÚ, a umožniť im slobodne sa rozhodnúť. Rozširovanie európskeho projektu je žiaduce a prínosné na vytvorenie jednotnej oblasti mieru, slobody, demokracie, pokroku a blahobytu. Je však kľúčové, aby tento projekt bol aj naďalej založený výlučne a zásadne na vôli ľudu. Pristúpenie Chorvátska je dôležité z geopolitického hľadiska s cieľom povzbudiť zvyšné krajiny západného Balkánu, aby začali a rozhodne zavádzali reformy súvisiace s pristúpením k európskemu projektu. Vzhľadom na tieto kritériá som hlasovala za toto uznesenie.

 
  
MPphoto
 
 

  Rovana Plumb (S&D), písomne.(RO) Vítam pokrok, ktorý dosiahlo Chorvátsko pri plnení kritérií požadovaných na ukončenie prístupových rokovaní. Chorvátska vláda však musí zlepšiť koordináciu ústredných administratívnych inštitúcií zodpovedných za environmentálne riadenie najmä v oblasti územného plánovania, odpadového, vodného a vzdušného hospodárstva s cieľom dostatočne zachovať jedinečné prostredie a udržať vysokú úroveň biodiverzity. Domnievam sa, že hospodársky rozvoj regiónu by mohla urýchliť úzka spolupráca medzi Chorvátskom a ostatnými krajinami ako súčasť podunajskej stratégie pomocou rôznych foriem spolupráce v oblasti dopravy, životného prostredia a hospodárskeho rozvoja v rámci podunajského makroregiónu.

 
  
MPphoto
 
 

  Miguel Portas (GUE/NGL), písomne. (PT) Zdržal som sa tohto hlasovania. V princípe nie som proti vstupu akejkoľvek krajiny do Únie, ktorú si neželám vidieť ako klub zatvorený pre krajiny rešpektujúce minimálne hodnoty demokracie a ľudských práv, ktorých ľudia si slobodne zvolia pristúpenie. Nemôžem však akceptovať tlaky na Chorvátsko, aby urýchlilo procesy privatizácie verejných spoločností. Nemôžem akceptovať ani politický zásah Komisie do vnútorného rozhodovacieho procesu podporou organizácií, ktoré obhajujú pristúpenie v krajine, kde sa podľa výsledkov posledného Eurobarometra väčšina občanov domnieva, že by to nebolo prínosné, čo nie je prekvapujúce, ak zvážime protisociálny charakter súčasnej politiky EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Crescenzio Rivellini (PPE), písomne. (IT) Prístupové rokovania s Chorvátskom možno ukončiť v prvej polovici roka 2011 pod podmienkou, že sa budú rozhodne presadzovať potrebné reformy, najmä pokračujúci boj proti korupcii, zabezpečenie návratu utečencov, obnova lodeníc, ako aj reforma ústavy a súdnictva.

Pokiaľ ide o korupciu, hoci uznávam záväzok chorvátskej vlády, čo je očividné napríklad v súdnych procesoch s dvoma bývalými ministrami a bývalým premiérom, no jednako je to jav, ktorý je naďalej vážnym a veľmi rozšíreným problémom. Reformy súdneho systému musia tiež pokračovať, a to pokračovaním stíhania vojnových zločinov a zlepšovaním programov na ochranu svedkov.

Najväčším problémom by však mohlo byť, ako vysvetliť prínosy členstva v EÚ pomerne skeptickým obyvateľom. Posledný prieskum Eurobarometra skutočne ukázal, že väčšina chorvátskych občanov sa domnieva, že členstvo v EÚ by pre ich krajinu nebolo prínosom, čo je znepokojujúce. Z tohto dôvodu žiadam vládu a občiansku spoločnosť o snahu dosiahnuť, aby Chorváti videli európsky projekt aj ako svoj projekt. Členstvo v EÚ bude v každom prípade podliehať referendu.

 
  
MPphoto
 
 

  Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), písomne. Týmto uznesením Európsky parlament chváli Chorvátsko za výrazný pokrok dosiahnutý pri plnení kritérií potrebných na ukončenie prístupových rokovaní, žiada Chorvátsko, aby rozhodne presadzovalo potrebné reformy, aby mohlo splniť konečné kritériá a ukončiť rokovania, a žiada Komisiu, aby využila všetky svoje kapacity na podporu úsilia Chorvátska splniť kritériá.

 
  
MPphoto
 
 

  Licia Ronzulli (PPE), písomne. (IT) Hlasovala som za túto správu, pretože objasňuje pokrok Chorvátska v súvislosti s ukončením procesu pristúpenia k Európskej únii. Ak Záhreb bude pokračovať cestou reformy ako v posledných rokoch, existuje veľmi dobrá šanca, že rokovania budú ukončené už v júni.

Teraz sa však zdá, že najväčším problémom bude presvedčiť miestnych ľudí o tom, že členstvo v EÚ prinesie skutočné prínosy ich krajine, keďže nedávne oficiálne prieskumy Eurobarometra ukazujú, že majú opačný názor. Vzhľadom na skutočnosť, že členstvo bude stále podliehať referendu, musíme sa usilovať o zabezpečenie toho, aby Chorváti videli, že veľký európsky projekt patrí k ich histórii a budúcnosti.

 
  
MPphoto
 
 

  Peter van Dalen (ECR), písomne. (NL) Do júna 2011 ukončí kandidátska krajina Chorvátsko svoje rokovania na pristúpenie k Európskej únii. Teší ma pokrok rokovaní, ale dovtedy chcem vidieť skutky. Nechcem, aby sme neskôr ľutovali pristúpenie Chorvátska. Nech je pre nás pristúpenie Bulharska a Rumunska ponaučením. Na papieri je boj s korupciou jednoznačne jednou z priorít chorvátskej vlády, ale v skutočnosti sme videli veľmi málo prípadov korupcie, ktoré sa dostali pred súd. Drvivá väčšina prípadov zostala v štádiu vyšetrovania. To je pozoruhodne časté v prípadoch, keď ide o vyšetrovanie vysokých úradníkov. Chcem vidieť, ako Záhreb koná. Koniec koncov, Chorvátsko dostane asi 4 miliardy EUR po vstupe do EÚ. Musíme byť schopní dôverovať chorvátskym politikom, ktorí budú zodpovední za míňanie týchto peňazí.

Musíme sa poučiť zo svojich skúseností s Bulharskom a Rumunskom. Tieto krajiny vstúpili do EÚ prirýchlo, v dôsledku čoho sa európske peniaze dostali do zlých rúk. Teda pokiaľ boj proti korupcii ostane na súčasnej úrovni, nebudeme schopní ukončiť rokovací proces s Chorvátskom: je to také jednoduché.

 
  
MPphoto
 
 

  Geoffrey Van Orden (ECR), písomne. − Skupina ECR sa veľmi zasadzuje za rozšírenie EÚ. Domnievame sa, že ide o jeden z úspešnejších aspektov politiky EÚ, ak sa vykonáva podľa prísnych kritérií a ak sa poučíme z chýb svojich predošlých pristúpení. Z tohto dôvodu sme hlasovali za toto uznesenie. Domnievame sa však, že ešte existujú závažné problémy, ktoré treba vyriešiť pred pristúpením Chorvátska k EÚ. Korupcia a reforma súdnictva sa riadne neriešili. Znepokojuje nás aj sloboda médií, rozmach organizovaného zločinu a veľa nedoriešených súdnych prípadov. Navyše stále existujú nevyriešené pohraničné záležitosti so susediacimi štátmi Chorvátska a neželáme si, aby sa preniesli do EÚ. Nechceme byť svedkami toho, aby Chorvátsko potom blokovalo ambície iných kandidátov. Takéto príklady nás už trápia inde.

 
  
MPphoto
 
 

  Angelika Werthmann (NI), písomne. (DE) Návrh uznesenia, ktorý predložil Výbor pre zahraničné veci, je veľmi vyvážený. Spomína všetky zostávajúce slabé miesta, ktoré v súčasnosti bránia uzavretiu poslednej otvorenej rokovacej kapitoly. Správa v odporúčaniach pre chorvátske orgány pamätá na trvalú udržateľnosť vrátane reforiem súdnictva a boja proti korupcii, zaručenie nezávislosti ktorých bude kľúčom k budúcemu demokratickému rozvoju Chorvátska. Správa navyše nezabúda poukázať na dôležitý bod, že dobrá práca chorvátskej vlády musí pokračovať s rovnakou ambicióznosťou po pristúpení k EÚ.

 
  
MPphoto
 
 

  Artur Zasada (PPE), písomne.(PL) Posledné mesiace ukázali, že úsilie Chorvátska pristúpiť k Európskej únii čo najskôr má hmatateľné výsledky. Reformy, ktoré začali v minulých rokoch, výrazne prispeli k rozvoju mnohých oblastí života. Je mimoriadne potešujúce vidieť väčšiu spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu v Haagu a tiež pokrok dosiahnutý v oblasti práv žien a ochrany národnostných menšín. Regionálne iniciatívy, ako je napríklad dohoda medzi Chorvátskom, Srbskom a Slovinskom o spoločnom železničnom podniku, sú výrazom túžby po mierovej spolupráci a prispievajú k väčšiemu hospodárskemu rozvoju krajín na Balkáne.

Členské štáty Európskej únie by mali pokračovať v podpore chorvátskeho reformného programu, pričom mimoriadnu pozornosť treba venovať najpálčivejším problémom, najmä korupcii, vysokej úrovni nezamestnanosti a ťažkej situácii, v ktorej sa nachádza roztrieštené poľnohospodárske odvetvie. Dúfam, že v súlade s ubezpečeniami maďarského predsedníctva v júni ukončíme rokovania s Chorvátskom a že v druhej polovici roku 2011 počas poľského predsedníctva sa Chorvátsko stane členským štátom Európskej únie.

 
Posledná úprava: 4. júla 2011Právne oznámenie