Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000035/2011 (B7-0014/2011)

Συζήτηση :

PV 17/02/2011 - 5
CRE 17/02/2011 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και ισορροπημένη εκπροσώπηση και διαφάνεια (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση:

- της προφορικής ερώτησης (O-0009/2011) του κ. de Jong, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, του κ. Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, του κ. Canfin, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και της κ. Macovei, προς την Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και την ισορροπημένη εκπροσώπηση και διαφάνεια (B7-0010/2011)·

- της προφορικής ερώτησης (O-0035/2011) των κυριών Lepage, Wallis και Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή σχετικά με την αναθεώρηση του πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και την ισορροπημένη εκπροσώπηση και διαφάνεια (B7-0014/2011)·

 
  
MPphoto
 

  Cornelis de Jong, συντάκτης.(NL) Κύριε Πρόεδρε, στο τέλος του περασμένου έτους, η Επιτροπή αναθεώρησε τους κανόνες για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της. Πριν από την αναθεώρηση αυτή είχα την ευκαιρία να διεξαγάγω θετικές άτυπες συζητήσεις με τους εκπροσώπους της Επιτροπής.

Ωστόσο, είναι περίεργο το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συμμετείχε ποτέ επίσημα σε αυτό. Άλλωστε, η διαφάνεια αποτελεί κοινό μέλημα τόσο της Επιτροπής όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Μπορεί να με διαβεβαιώσει η Επιτροπή ότι μελλοντικά θα έχουμε επίσημο διάλογο για τέτοια θέματα πριν από τη λήψη οριστικών αποφάσεων;

Την περασμένη εβδομάδα ήρθα και πάλι σε επαφή με κάθε είδους οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Δυστυχώς δεν τους δόθηκε καμία απολύτως διαβεβαίωση ότι οι ομάδες εμπειρογνωμόνων θα είναι μελλοντικά πιο ισορροπημένες. Στην πραγματικότητα, ενημερώθηκαν για τη δημιουργία νέων ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Γνωρίζω από προσωπική πείρα, από τον καιρό που εργαζόμουν ο ίδιος για τη γενική γραμματεία της Επιτροπής, ότι οι Γενικές Διευθύνσεις αποτελούν μικρά βασίλεια. Ωστόσο, αν υπάρχει πολιτική βούληση, θα πρέπει να είναι δυνατό να αποφασίσει η Επιτροπή να αναρτήσει σε μία ιστοσελίδα όλες τις πληροφορίες για τις νέες ομάδες εμπειρογνωμόνων και τις συνοδευτικές διαδικασίες κοινοποίησης. Θα διασφαλίσει ο Επίτροπος ότι θα γίνει αυτό ή θα υποκύψει στην επίσημη γραφειοκρατία της Επιτροπής;

Όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αντιμετωπίζουν τεράστια έλλειψη πόρων. Αυτό ισχύει για τις ενώσεις, τις οργανώσεις καταναλωτών και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Υποχρεώνονται να τα βγάλουν πέρα με ένα μικρό γραφείο στις Βρυξέλλες, σε αντίθεση με τις μεγάλες εταιρείες που έχουν τους πόρους για να απασχολούν επαγγελματίες εκπροσώπους συμφερόντων. Αυτό σημαίνει ότι, προς όφελος των εργαζομένων, των καταναλωτών και των ΜΜΕ, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ειδικά σε ανθρώπους εκτός Βρυξελλών να συμμετέχουν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Όμως αυτό έχει ένα τίμημα. Η ιστοσελίδα της Επιτροπής πρέπει να αναφέρει με μεγάλη σαφήνεια ότι θα επιστρέφονται οι δαπάνες ταξιδιού και διαμονής, καθώς και ότι υπάρχει ένα σύστημα επιστροφής για άλλες δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την εργασία σε ομάδες εμπειρογνωμόνων. Συχνά, οι ΜΚΟ δεν το γνωρίζουν αυτό, οι δε υπάλληλοι της Επιτροπής εσκεμμένα δεν τους εφιστούν την προσοχή σε αυτό Για έναν αυτοαπασχολούμενο, για παράδειγμα, είναι αδύνατο να αφήσει απλά την εργασία του προκειμένου να συμμετάσχει σε ομάδα εμπειρογνωμόνων στις Βρυξέλλες αν δεν υπάρχει επιστροφή δαπανών. Επομένως, αυτή η επιστροφή δαπανών θα πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Η πολιτική της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Προστασίας των Καταναλωτών (ΓΔ SANCO) είναι ότι οι εμπειρογνώμονες που προσλαμβάνονται με προσωπική ιδιότητα δεν θα πρέπει να έχουν κανένα δεσμό με οργανώσεις οι οποίες έχουν άμεσο συμφέρον σχετικό με το πεδίο αρμοδιοτήτων μιας συγκεκριμένης ομάδας εμπειρογνωμόνων. Καλώ τον Επίτροπο να καταστήσει υποχρεωτική την πολιτική της ΓΔ SANCO σε όλες τις ΓΔ.

Τέλος, θα ήθελα να μάθω από τον Επίτροπο πώς είναι δυνατό η ιστοσελίδα της Επιτροπής να αναφέρει ότι η Greenpeace συμμετέχει στην Τεχνολογική Πλατφόρμα για την Εφαρμογή Μεθόδων Γεωλογικής Διάθεσης των Ραδιενεργών Αποβλήτων, ενώ έχω στη διάθεσή μου αλληλογραφία μεταξύ της Greenpeace και της Επιτροπής όπου αναφέρεται πως η αίτηση συμμετοχής της Greenpeace απορρίφθηκε κατηγορηματικά από την Επιτροπή.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, συντάκτης. (EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον Επίτροπο στον κόσμο της πολιτικής όπου κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά που επιτυγχάνει η Επιτροπή, παρά μόνο για όσα δεν επιτυγχάνει.

Αυτή είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, όπως όμως λέει ο κ. de Jong, το Κοινοβούλιο έχει ορισμένες ανησυχίες. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι ομάδες εμπειρογνωμόνων θα είναι ανοιχτές σε ευρύτερες ομάδες που θα μπορούν τουλάχιστον να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε αυτές τις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων και να λαμβάνουν πληροφορίες για το πώς να το κάνουν.

Πρέπει να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στις ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει να έχουμε απόλυτη διαφάνεια και, όπως ειπώθηκε, οι εν λόγω ομάδες δεν πρέπει να βρίσκονται υπό την κυριαρχία μεγάλων επιχειρήσεων, διότι αυτό οδηγεί στην κατηγορία ότι υπάρχουν κατεστημένα συμφέροντα, γεγονός που υπονομεύει το έργο της Επιτροπής και το έργο των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Αυτό το λέω ως εισηγητής του αρχικού κανονισμού για τη δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα που εφαρμόσαμε εδώ στο Σώμα το 2001.

Όπως γνωρίζετε καλά, κύριε Επίτροπε, η όλη αρχή του ανοικτού χαρακτήρα και της λήψης αποφάσεων όσο το δυνατόν εγγύτερα στον πολίτη απορρέει από τη Συνθήκη του Άμστερνταμ. Αυτό το εφαρμόσαμε στην πράξη με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, ο οποίος τώρα είναι υπό αναθεώρηση. Θα πίστευα ότι αυτή θα ήταν μια καλή ευκαιρία για την εισαγωγή του προγράμματος πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων στον κανονισμό – την πρόταση αναδιατύπωσης του 2008, την οποία είναι ενδιαφέρον ότι δεν αποδέχεται το Κοινοβούλιο.

Θα προσέξετε ότι στην αίθουσα βρίσκεται η κ. Macovei, η οποία έχει μακρά ιστορία διεκδίκησης περισσότερο ανοικτού πνεύματος και διαφάνειας. Οι περισσότερες πολιτικές Ομάδες δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτό.

Θα ήθελα να μάθω γιατί δεν ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου. Προτίθεται να δημιουργήσει η Επιτροπή μια ιστοσελίδα που θα παρέχει περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τους τρόπους συμμετοχής των εκπροσώπων των πολιτών και των κοινωνιών των πολιτών; Εάν όχι, για ποιον λόγο;

Όπως είπα στην αρχή, κύριε Επίτροπε, καλωσορίσατε στον κόσμο της πολιτικής, όπου όλοι εμμένουν σε αυτά που δεν έγιναν και όχι σε όσα έχουν επιτευχθεί.

 
  
MPphoto
 

  Pascal Canfin, συντάκτης. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, στήριξα αυτήν την προφορική ερώτηση διότι θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, να είναι διαφανής και άμεμπτη όσον αφορά στην άσκηση πίεσης από ομάδες συμφερόντων.

Όπως γνωρίζετε, οι Βρυξέλλες είναι η διεθνής πρωτεύουσα άσκησης πίεσης από ομάδες συμφερόντων, προηγείται δε της Ουάσιγκτον. Στις Βρυξέλλες υπάρχουν περισσότεροι εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων από την Ουάσιγκτον και ένας από τους τρόπους με τους οποίους ασκούν επιρροή στην Επιτροπή είναι μέσω αυτών των περίφημων ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Είμαι μέλος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Έχετε, για παράδειγμα, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του τραπεζικού τομέα. Ενενήντα πέντε τοις εκατό των μελών της εν λόγω ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι τραπεζίτες, και όχι απλοί τραπεζίτες: σε αυτήν εκπροσωπούνται μόνο τραπεζίτες χρηματοπιστωτικών και επενδυτικών τραπεζών, εμπορικών τραπεζών και όλων των μεγάλων αμερικανικών τραπεζών –της J.P. Morgan, της Bank of America και της Goldman Sachs. Από την άλλη, σε αυτήν την ομάδα εμπειρογνωμόνων δεν περιλαμβάνονται ΜΚΟ ή συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η ιδέα ότι την Επιτροπή θα συμβουλεύουν σχετικά με την αλλαγή των τραπεζικών κανόνων μόνο τραπεζίτες από τράπεζες επενδύσεων, και μάλιστα από αμερικανικές τράπεζες επενδύσεων, μου φαίνεται εντελώς σουρεαλιστική μετά από τη χρηματοπιστωτική κρίση που περάσαμε.

Ως εκ τούτου στην προφορική ερώτηση που σας απευθύνεται υπάρχουν ορισμένες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις και ορισμένα πολύ συγκεκριμένα σημεία: θα αλλάξετε τη σύνθεση αυτών των ομάδων εμπειρογνωμόνων; Θα διασφαλίσετε τη δημοσίευση των πρακτικών και την αποφυγή συγκρούσεων συμφερόντων; Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό είναι πράγματι ένα απόλυτα διακομματικό ζήτημα. Υπάρχουν αριστεροί, δεξιοί, Πράσινοι και φιλελεύθεροι βουλευτές που ενδιαφέρονται πολύ για τα θέματα αυτά. Γιατί δεν κληθήκαμε ενωρίτερα να συμμετάσχουμε στις μεταρρυθμίσεις που εισαγάγατε;

 
  
MPphoto
 

  Corinne Lepage, συντάκτρια. (FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, υποστηρίζω πλήρως όσα είπαν οι συνάδελφοί μου και κυρίως όσα είπαν ο κ. de Jong και ο κ. Canfin. Ασφαλώς λυπάμαι διότι δεν ζητήθηκε η γνώμη του Κοινοβουλίου πριν από τη λήψη οριστικής απόφασης για την αναθεώρηση.

Το ζήτημα της διαφάνειας και της εμπειρογνωμοσύνης το συζητάμε πολύ τακτικά, ιδίως στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, στην οποία η εμπειρία που έχω στον τομέα μου είναι παρόμοια με εκείνη που εξέθεσε προ ολίγου ο κ. Canfin.

Κύριε Επίτροπε, θέλω να υπογραμμίσω δύο σημεία. Το πρώτο αφορά την ισορροπία των ομάδων. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Η σύνθεση δεν είναι καθόλου ισορροπημένη: εκπροσωπούνται πολλές πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, πολύ λίγες ΜΜΕ, κυρίως δε ο βιομηχανικός τομέας, όχι όμως και η κοινωνία των πολιτών. Είναι γεγονός ότι η βαρύτητα των ομάδων έχει σαφή αντίκτυπο στις αποφάσεις που λαμβάνει η Επιτροπή, εφόσον βασίζεται στις εκθέσεις των εμπειρογνωμόνων. Αν αυτές οι εκθέσεις εμπειρογνωμόνων δεν είχαν ενδιαφέρον, προφανώς δεν θα τις συμβουλεύονταν. Συνεπώς, η αποκατάσταση της ισορροπίας έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει την ευρωπαϊκή κοινωνία είναι απολύτως ζωτικής σημασίας και εγώ δεν βλέπω σε αυτούς τους νέους κανόνες καμία πρόταση που θα ευνοούσε είτε τις ΜΜΕ είτε την κοινωνία των πολιτών.

Το δεύτερο ερώτημά μου αφορά την επιλογή των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Είναι απολύτως ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε, ή τουλάχιστον να γνωρίζετε εσείς, ακριβώς ποιος είναι ποιος και από πού προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι που σας μιλούν. Όταν οι εμπειρογνώμονες παρουσιάζονται σαν ανεξάρτητοι ενώ στην πραγματικότητα εκπροσωπούν μια ομάδα συμφερόντων, η εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρουν σαφώς δεν μπορεί να θεωρηθεί βάσιμη ενημέρωση.

Επομένως, η εξαιρετικά αυστηρή εποπτεία και ο έλεγχος των δηλώσεων συμφερόντων είναι απολύτως ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, εφόσον ζητείται η γνώμη ενός εμπειρογνώμονα ως εμπειρογνώμονα της βιομηχανίας, τα πράγματα θα είναι τουλάχιστον σαφή. Εάν ζητείται η γνώμη του ως δασκάλου ενώ στην πραγματικότητα εκπροσωπεί μια βιομηχανία, τότε τα πράγματα δεν είναι πια σαφή και είναι απαράδεκτα. Νομίζω ότι το θέμα των συγκρούσεων συμφερόντων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Παρόμοιο παράδειγμα αντιμετωπίσαμε με τη μορφή ενός σοβαρού προβλήματος στον οργανισμό φαρμάκων, το οποίο πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ξανά.

Ως εκ τούτου σας παρακαλώ θερμά, κύριε Επίτροπε, να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη μας στους εμπειρογνώμονες, καθώς οι απόψεις τους διαμορφώνουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, φυσικά δεν ξέρω πόσα γνωρίζετε για την ιστορία αυτού του θέματος, όμως χαίρομαι ιδιαίτερα που αντικαθιστώ τον συνάδελφό μου, Maroš Šefčovič, για να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, διότι αυτός ήταν ο τομέας μου τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Ήμουν υπεύθυνος για τον τομέα αυτόν και σας λέω με μεγάλη χαρά τι άλλαξε πραγματικά. Ήταν θέμα ομάδων εμπειρογνωμόνων και φυσικά, δυστυχώς, έχω μόνο τρία λεπτά για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.

Όπως αναφέραμε, το νέο πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2010. Προβλέπει ότι, κατά τον καθορισμό της σύνθεσης αυτών των ομάδων, τα αρμόδια τμήματα της Επιτροπής πρέπει να επιδιώκουν να διασφαλίσουν την ισόρροπη εκπροσώπηση των συναφών τομέων εμπειρογνωμοσύνης και ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη το έργο που πρέπει να επιτελεστεί και τη συγκεκριμένη εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται γι’ αυτό.

Το νέο πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής προβλέπει σαφέστερους και αυστηρότερους οριζόντιους κανόνες για τον τρόπο διαχείρισης συγκρούσεων συμφερόντων. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής θα ενημερώνουν τους εμπειρογνώμονες που είναι διορισμένοι με προσωπική ιδιότητα ότι, αποδεχόμενοι την ιδιότητα του μέλους της ομάδας, δεσμεύονται να ενεργούν ανεξάρτητα και σύμφωνα με το δημόσιο συμφέρον. Οι κανόνες αυτοί, που ισχύουν για όλες τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, αποτελούν τη μοναδική πολιτική της Επιτροπής για το ζήτημα αυτό και συνιστούν απαιτήσεις που πρέπει να εκπληρώνουν όλες οι υπηρεσίες.

Τον Οκτώβριο του 2005, σε μια υποδειγματικά καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και τον βουλευτή Jens Bonde, η Επιτροπή εγκαινίασε ένα διαδικτυακό δημόσιο μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων που παρείχε πολύτιμες πληροφορίες για διάφορες πτυχές, όπως η αποστολή, τα καθήκοντα και η σύνθεση των ομάδων. Από το 2007, η Επιτροπή δημοσίευε σταδιακά τα ονόματα των μελών των ομάδων εμπειρογνωμόνων, διορισμένων είτε επίσημα είτε ανεπίσημα. Αυτό υπερβαίνει τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή στο πλαίσιο του 2005 για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων, η οποία ίσχυε μόνο για τα μέλη επίσημων ομάδων.

Το 2009, η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων αποκαλύφθηκε πλήρως στο μητρώο. Έτσι, καταρχήν είναι διαθέσιμα τα ονόματα όλων των μελών των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Αυτό ήταν ένα πολύ έντονο αίτημα που έθεσε το Κοινοβούλιο το 2005 και το αίτημα αυτό ικανοποιήθηκε.

Μετά την έγκριση του νέου πλαισίου για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής, η τελευταία κατάρτισε μια νέα έκδοση του μητρώου τον Δεκέμβριο του 2010. Αυτή η νέα έκδοση ενισχύει τη διαφάνεια προσφέροντας νέες και ακριβέστερες πληροφορίες, συγκεκριμένα για το είδος των καταχωρημένων οντοτήτων και τις διαδικασίες επιλογής μελών.

Επιπλέον, το νέο μητρώο αυξάνει τη διαφάνεια σχετικά με τις δραστηριότητες κάθε ομάδας δίνοντας στα τμήματα της Επιτροπής τη δυνατότητα είτε να δημοσιεύουν συναφείς πληροφορίες στο μητρώο είτε να παρέχουν έναν σύνδεσμο από το μητρώο σε σχετική ιστοσελίδα όπου μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες.

Τέλος, βελτιώθηκε επίσης η παρουσίαση και η αναγνωσιμότητα των δεδομένων που κωδικοποιούνται στο μητρώο. Δεδομένου του μεγάλου όγκου πληροφοριών προς επεξεργασία, η μετάβαση από την παλιά στη νέα έκδοση του μητρώου είναι ακόμα σε εξέλιξη. Συνεπώς, ορισμένα δεδομένα μένει ακόμα να επιβεβαιωθούν. Η μετάβαση πρέπει να ολοκληρωθεί κατά τους προσεχείς μήνες.

Επιπροσθέτως, καθώς συζητούσα για πεντέμισι χρόνια αυτά τα θέματα με διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και βουλευτές του Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ζητήσω να μη δημιουργείτε παραπλάνηση σχετικά με τους εμπειρογνώμονες. Δεν υπάρχει αριθμητική σχέση μεταξύ της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων και της απόφασης που λαμβάνεται. Η απόφαση αποτελεί πολιτική ευθύνη της Επιτροπής.

Οι επιτροπές του Κοινοβουλίου έχουν την ίδια ευθύνη όταν συνεδριάζουν παρουσία των ίδιων εκπροσώπων συμφερόντων. Μην ξεχνάτε ότι το 2005 εγκαινιάσαμε και ένα μητρώο διαφάνειας, το οποίο είχε χαρακτηριστεί τότε «μητρώο λόμπυ» και τώρα αποκαλείται «μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων» και έχει εξελιχθεί σε κοινό μητρώο με το Κοινοβούλιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου.

Ως εκ τούτου, έχουν γίνει κάποια πράγματα. Η κατάσταση δεν είναι τόσο κακή.

 
  
MPphoto
 

  Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την απάντησή του. Είμαι ευτυχής που μιλώ μετά από εκείνον.

Θα ήθελα να πω ότι θα ήταν καλύτερο να κοιτάμε το παρόν και το μέλλον και όχι το παρελθόν. Θα θέλαμε να δούμε να γίνονται μεγαλύτερα βήματα προς τη διαφάνεια. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου ως προς αυτό το ζήτημα και υπενθυμίζω ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αναλάβει δράση για να εξασφαλίσει την ισορροπημένη εκπροσώπηση των ομάδων συμφερόντων μεταξύ των μελών των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Όπως ανέφερε ο Επίτροπος, έχουμε ένα αναθεωρημένο πλαίσιο. Κατά την άποψή μας όμως υπάρχουν ακόμα σημαντικές ελλείψεις που υπονομεύουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα αναφέρω μερικές από αυτές.

Λείπουν οι διαδικασίες για την επισήμανση και την εξάλειψη των συγκρούσεων συμφερόντων. Χρειαζόμαστε μια διαδικασία για την επισήμανση και την εξάλειψή τους. Δεν αρκεί να αποστέλλεται μια επιστολή στους εμπειρογνώμονες ζητώντας τους να αποφασίσουν εάν έχουν σύγκρουση συμφερόντων ή όχι. Οι διατάξεις για το επαγγελματικό απόρρητο επεκτάθηκαν προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν, πέρα από το προσωπικό της Επιτροπής, και μέλη ομάδων εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε, αντί να κινούμαστε προς περισσότερη διαφάνεια, να κινούμαστε προς μεγαλύτερη μυστικότητα. Η έλλειψη διαφάνειας αναφορικά με τη δημοσιοποίηση εγγράφων των ομάδων εμπειρογνωμόνων εξακολουθεί να υπάρχει. Επιπλέον, δεν εκπροσωπούνται σωστά οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών. Δεν υπάρχουν επαρκή εχέγγυα κατά της κυριαρχίας της βιομηχανίας. Ελλοχεύει ο κίνδυνος της «εταιρικής ομηρίας» των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Ζητούμε, λοιπόν, να παρουσιαστούν έγκαιρα σε μια ιστοσελίδα όλες οι πληροφορίες για τις υφιστάμενες ομάδες εμπειρογνωμόνων, περιλαμβανομένων πληροφοριών για την ιδιότητα του μέλους και τα μέλη, καθώς και για όλες τις προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να εμμείνω και πάλι στην ανάγκη για διαφάνεια σχετικά με τους δικαιούχους κοινοτικής χρηματοδότησης. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι η διαφάνεια διασφαλίζει τη χρηστή διακυβέρνηση και την εμπιστοσύνη προς τους θεσμούς. Ο μόνος δρόμος που μπορούμε να ακολουθήσουμε αν θέλουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών είναι αυτός της περισσότερης –και πλήρους- διαφάνειας.

 
  
MPphoto
 

  Zita Gurmai, εξ ονόματος της Ομάδας S&D. (EN) Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά στερεότυπα σχετικά με τη λήψη αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το πρώτο είναι ότι δεν είναι διαφανής, αλλά αντίθετα η ΕΕ είναι ένα πολύπλοκο πολιτικό σύστημα ακόμα και για εκείνους που κατανοούν τη λειτουργία του. Ως εκ τούτου, δύσκολα μπορούν να εφαρμοστούν τυποποιημένοι ορισμοί. Η διαφάνεια και η απλότητα θα πρέπει να αποτελούν βασικό στόχο για όλους τους παράγοντες στην ΕΕ. Το πολιτικό μας σύστημα είναι από μόνο του αρκετά δύσκολο – δεν βρισκόμαστε εδώ για να το κάνουμε δυσκολότερο. Η εξεύρεση μιας νομοθετικής πρότασης κάπου σε μια κοινοτική ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να απαιτεί ειδικές ικανότητες, συνεπώς η φιλική για τον χρήστη ιστοσελίδα στην οποία αναφέρονται οι προφορικές ερωτήσεις δεν είναι απλά μια επιλογή – είναι η μόνη επιλογή.

Μια άλλη κατηγορία είναι ότι ο ρόλος της άσκησης πίεσης από ομάδες συμφερόντων δεν είναι σαφής και ότι ο ρόλος των μεγάλων επιχειρήσεων έχει δυσανάλογη ισχύ. Γνωρίζω ότι η άσκηση πίεσης μπορεί να είναι χρήσιμη για την Επιτροπή, καθώς οι ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων συχνά προτείνουν ουσιαστικά σημεία και παρέχουν ενημέρωση ή ακόμα και έτοιμες, ολοκληρωμένες πολιτικές λύσεις. Εδώ πιστεύω και πάλι ότι η διαφάνεια είναι απολύτως απαραίτητη και ελπίζω ότι αυτό θα αντικατοπτρίζεται στο μελλοντικό μητρώο ομάδων εκπροσώπησης συμφερόντων.

Όσον αφορά στις ομάδες εμπειρογνωμόνων, πρέπει να τοποθετηθούν στην πραγματική τους διάσταση: αποτελούν άλλο ένα πεδίο στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να προωθήσουν τα συμφέροντά τους. Αν η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων χαρακτηρίζεται από μεροληψία, τότε οι ομάδες αυτές προσφέρουν απλώς άλλη μια ευκαιρία στις ομάδες εκπροσώπησης συμφερόντων να επιτύχουν τους σκοπούς τους. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες είναι συνήθως ήδη ικανοί να προωθούν τα συμφέροντά τους χωρίς την πρόσθετη βοήθεια των δημοσίων αρχών.

Δεν μπορώ παρά να επαναλάβω το ερώτημα των συναδέλφων μου: είναι ή δεν είναι υποχρεωτικό να λαμβάνει η Επιτροπή ισορροπημένες συμβουλές;

 
  
MPphoto
 

  Zbigniew Ziobro, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(PL) Κύριε Πρόεδρε, είναι προφανές ότι σε κάθε δημοκρατική κοινωνία πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια στην εργασία κάθε επίσημου φορέα. Αυτό είναι απαραίτητο για να λαμβάνονται με αντικειμενικό τρόπο σωστές αποφάσεις που θα λαμβάνουν υπόψη την κοινωνία ή ολόκληρη τη χώρα ή τις οργανώσεις που θα επηρεαστούν, και όχι κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα.

Επομένως, υπάρχει ακόμα μεγαλύτερος λόγος για να υπογραμμίζουμε όποτε είναι δυνατό, ότι οι φορείς που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και όλοι οι άλλοι φορείς που επιτελούν επίσημη λειτουργία, και σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει να εργάζονται με τρόπο κατά το δυνατό διαφανή και ανοιχτό. Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις προκειμένου να εργαστούν και οι ομάδες εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με αυτές τις απαιτήσεις και με όσο το δυνατό διαφανέστερο και ανοιχτό τρόπο είναι απόλυτα βάσιμες και δικαιολογημένες. Αυτό είναι απαραίτητο για να εξαλειφθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων και η πιθανή δραστηριότητα εκ μέρους συγκεκριμένων συμφερόντων χωρίς να το γνωρίζουμε, ενώ αυτές οι δραστηριότητες μπορεί να επηρεάσουν αποφάσεις σημαντικές για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 
  
MPphoto
 

  Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (EN) Κύριε Πρόεδρε, τον περασμένο Οκτώβριο το Κοινοβούλιο εισήγαγε έξι νέες οδηγίες που δίνουν στην ΕΕ εξουσία να ρυθμίσει τον χρηματοπιστωτικό τομέα του Ηνωμένου Βασιλείου. Στις 7 Φεβρουαρίου υπέβαλα γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή επισημαίνοντας μία πτυχή του νόμου περί εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου του 1976. Η παράγραφος 27 του εν λόγω νόμου παραχωρεί μια σημαντική εξαίρεση σε μία μόνο εταιρεία, την Bank of England Nominees Limited. Η εξαίρεση αυτή σημαίνει ότι οι ταυτότητες των μετόχων της τράπεζας Bank of England παραμένουν μυστικές.

Ρώτησα την Επιτροπή αν η εξαίρεση αυτή αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία και αν τα νέα ρυθμιστικά όργανα θα έχουν εξουσία να απαιτούν την αποκάλυψη των ονομάτων των μετόχων της εν λόγω τράπεζας. Ασφαλώς, εγώ και το κόμμα μου δεν θέλουμε καμία κοινοτική νομοθεσία, αλλά η Επιτροπή και η βρετανική κυβέρνηση θέλουν. Επομένως, υποθέτω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή της νομοθεσίας της με ισότιμο, συνεπή και διαφανή τρόπο σε ολόκληρη την επικράτειά της.

 
  
MPphoto
 

  Hans-Peter Martin (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι πολύ που βρίσκεστε σήμερα εδώ, κύριε Επίτροπε, διότι οι προσπάθειές σας όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν υπεύθυνος για τον τομέα αυτόν έτυχαν ευρείας αναγνώρισης. Ωστόσο, γνωρίζετε εξ ιδίας πείρας ότι έχουμε ακόμη πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας.

Είναι ζωτικής σημασίας οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε ομάδες εμπειρογνωμόνων να υπόκεινται σε μια διαδικασία και να είναι δυνατό να τους επιβληθούν κυρώσεις εάν κάνουν ψευδείς δηλώσεις. Είναι εξωφρενικό να μπορούν κάποιοι να ισχυρίζονται ότι είναι ανεξάρτητοι ενώ στην πραγματικότητα είναι σαφές ότι δεν είναι. Πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις γι’ αυτό, διαφορετικά δεν έχουμε παρά έναν χάρτινο τίγρη.

Το δεύτερο σημείο είναι το ζήτημα σχετικά με το ποιος εκπροσωπείται· θα σας είναι γνωστό από τον επιχειρηματικό κόσμο. Ειδικά εδώ, ασφαλώς θα πρέπει να είναι προς όφελος της Επιτροπής να ανοίξει επιτέλους τις ομάδες για τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Εξετάζοντας τι έχει επιτευχθεί σχετικά με τα χρηματοπιστωτικά σκάνδαλα και την οικονομική κρίση, είναι σαφές ότι δόθηκαν πολλές κακές συμβουλές. Αυτό είναι κάτι για το οποίο πρέπει να εργαστούμε επειγόντως.

 
  
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE).(SK) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα των συναδέλφων διότι έθεσαν αυτό το επείγον ζήτημα. Το θέμα των εμπειρογνωμόνων δεν αφορά μόνο την οικονομία. Η Επιτροπή δεν τηρεί την αρχή της αμεροληψίας και της ισορροπίας και σε άλλους τομείς, και η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων που προκύπτει είναι μονόπλευρη και δεν εκπροσωπεί τα συμφέροντα όλων των πολιτών.

Το πρώτο παράδειγμα που θα ήθελα να δώσω είναι ότι σύμφωνα με τη Eurostat, το 90% των πολιτών της ΕΕ είναι υπέρ των οικογενειών που αποτελούνται από τη σύζυγο, τον σύζυγο και τα παιδιά τους. Η Επιτροπή, ωστόσο, επιλέγει μόνο εμπειρογνώμονες από οργανώσεις όπως η European Women's Lobby ή η Family platform, οι οποίες επιδιώκουν να διασπάσουν αυτό το πρότυπο οικογένειας. Αντίθετα, η Επιτροπή απορρίπτει εδώ και καιρό εκείνες τις οργανώσεις γυναικών και τους εμπειρογνώμονες που, όπως ακριβώς η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ, δεν συμφωνούν με τη μονόπλευρη φεμινιστική θεωρία.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δημιουργήθηκε και χρηματοδοτείται από την Επιτροπή. Οι εμπειρογνώμονες αυτού του οργανισμού στηρίζουν μια μονόπλευρη πολιτική ατζέντα χωρίς να προσπαθούν να επιτύχουν ισορροπία και αντικειμενικότητα. Αυτό καθίσταται φανερό από τις ομιλίες του διευθυντή του εδώ στο Σώμα. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε αποστάσεις από τις τοποθετήσεις που διακηρύσσει ο πρόεδρος του ανεξάρτητου πάνελ εμπειρογνωμόνων του εν λόγω οργανισμού για τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία συνείδησης, διότι διατυπώθηκαν από εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων οργανώσεων που είναι υπέρ των αμβλώσεων.

Θεωρώ ότι αν ένας επίσημος ευρωπαϊκός οργανισμός εμπειρογνωμόνων θέτει τα πολιτικά συμφέροντα πάνω από τον επαγγελματισμό και την αμεροληψία, θα πρέπει να καταργείται. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλές ακόμα τέτοιες περιπτώσεις. Ως εκ τούτου θα ήθελα να υποστηρίξω τις ερωτήσεις που υπεβλήθησαν από τους βουλευτές προς την Επιτροπή. Θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να ανοίξει διάπλατα τα παράθυρα του γραφείου των εμπειρογνωμόνων γιατί ο αέρας εκεί μέσα δεν είναι καθαρός, και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον τομέα της οικονομίας.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Mathieu (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, η συνεργασία και οι διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που θέσπισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να είναι πραγματικά άμεμπτες από άποψη διαφάνειας, διότι πρόκειται για επικίνδυνο εγχείρημα. Πράγματι, μέλη που εκπροσωπούν κάποιο συμφέρον, τα οποία επιλέγονται βάσει των συγκεκριμένων καθηκόντων τους και του είδους της εμπειρογνωμοσύνης τους, μπορεί να εκπροσωπούν αυτά τα συμφέροντα χωρίς ωστόσο να εκφράζουν το γενικό συμφέρον.

Επομένως, η Επιτροπή πρέπει να προσέξει ιδιαίτερα ώστε να διασφαλίσει ότι είναι αντιπροσωπευτικοί, αλλά ακόμα περισσότερο θα έπρεπε να ενθαρρύνει την αντίθεση. Θεωρώ απαράδεκτο να περιλαμβάνονται σε αυτά τα μέλη πολλές ΜΚΟ που έχουν παρόμοια συμφέροντα και πεδίο δράσης. Επίσης, πρέπει να δημοσιοποιούνται τα έγγραφα εργασίας, οι πράξεις και οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων προκειμένου να μπορεί να τα συμβουλευτεί το ευρύ κοινό, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι και οι οντότητες για τις οποίες το έργο των ομάδων δεν έχει άμεσες συνέπειες, αλλά θα έχει περιστασιακά. Το ασαφές περιεχόμενο του έργου των ομάδων εμπειρογνωμόνων δεν μπορεί να οδηγήσει σε αξιόπιστα αποτελέσματα, και εδώ έχω ειδικότερα στον νου μου τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της ΓΔ SANCO.

Τέλος, θεωρώ ότι η Επιτροπή πρέπει, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει τη διαφάνεια των ενεργειών της, να συμπεριλάβει το Κοινοβούλιο στην επανεξέταση της εποπτείας των ομάδων εμπειρογνωμόνων της και παρόμοιων οντοτήτων.

Όπως καθιστά σαφές το άρθρο 9 της Συνθήκης, η διαφάνεια δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τους πολίτες της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κατά τις καθημερινές κοινοβουλευτικές μας δραστηριότητες συνειδητοποιούμε ότι η πρόσβαση σε επιλεγμένες πληροφορίες που στηρίζουν τον νομοθετικό μας ρόλο και το έργο μας αναφορικά με την παροχή πολιτικής κατεύθυνσης προσφέρει προστιθέμενη αξία. Χρησιμοποιούμε εξωτερικούς ανθρώπινους πόρους –μολονότι η Επιτροπή το κάνει αυτό πολύ συχνότερα– για να μας προμηθεύσουν αναλύσεις και οδηγούς για την τρέχουσα πολιτική, κοινωνική, βιομηχανική και επιχειρηματική κατάσταση.

Ωστόσο η πολιτική απαρτίζεται από αποφάσεις και επιλογές και αυτές παραμένουν πλήρως στα χέρια των πολιτικών. Το θέμα είναι να γίνονται επιλογές που να μπορούν να υποστηριχθούν από ομάδες εμπειρογνωμόνων οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και συγκεκριμένα επίπεδα ικανότητας και είναι ικανές να εκφέρουν αντικειμενικές απόψεις.

Επομένως, απαιτείται ο καθορισμός αποτελεσματικών μέσων και διαφανών διαδικασιών που θα επιτρέπουν στην Επιτροπή να εκπληρώνει τον ρόλο της με τη στήριξη αυτών των αυτόνομων ή ανεξάρτητων ομάδων εμπειρογνωμόνων. Γνωρίζουμε ότι αυτή είναι μια εξαιρετικά προβληματική πτυχή. Το σχέδιο για το 2010 είναι ασφαλώς ένα σημαντικό βήμα προόδου, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Η αμεροληψία και το κύρος των εμπειρογνωμόνων εξαρτάται και από το πόσο αυτόνομοι και πόσο ικανοί είναι να στηρίξουν πολιτικές αποφάσεις δίκαια και πιστά.

Οι μηχανισμοί δημοσιότητας, το διαδίκτυο και άλλες αποτελεσματικές μέθοδοι μπορούν να απλουστευθούν ακόμα περισσότερο τόσο στην Επιτροπή όσο και στο Κοινοβούλιο. Επομένως, το δικαίωμα πρόσβασης είναι καλό, η διαφάνεια είναι ασφαλώς καλή, η ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος στη διαφάνεια και των πληροφοριών που δεν μπορούν να διαβιβαστούν ή να μεταβιβαστούν ή να καταστούν αναγνωρίσιμες είναι καλή, και καλό είναι και το μητρώο εκπροσώπων συμφερόντων που πρόκειται να καταρτιστεί σύντομα.

Πρέπει όμως να υπογραμμίσουμε και πάλι ότι η πολιτική είναι αυτή που έχει εξέχουσα σημασία. Αν η πολιτική είναι αξιόπιστη και ικανή, ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων είναι μόνο συμβουλευτικός και υποστηρικτικός. Η απόφαση πάντα θα λαμβάνεται από εκείνον που αναλαμβάνει την ευθύνη γι’ αυτή.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška (EFD).(SK) Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή αναθεώρησε πρόσφατα το έγγραφό της για το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων της. Δεδομένου ότι ενδιαφερόμαστε όλοι όχι μόνο για την καλύτερη δυνατή λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και για τη διαφανή και δίκαιη δημιουργία και λειτουργία των ομάδων εμπειρογνωμόνων και των συμβουλευτικών οργάνων, θα επικροτούσαμε μια πιο ανοιχτή αντιμετώπιση της εφαρμογής των μηχανισμών επιλογής εμπειρογνωμόνων για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πριν από λίγο έγινε εδώ αναφορά στο παράδειγμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, όπου προς το παρόν ο κατάλογος εμπειρογνωμόνων εγείρει αμφιβολίες ως προς την παροχή ανεξάρτητων συμβουλών από τους εμπειρογνώμονες. Συνεπώς, κύριε Επίτροπε, θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αποφύγουμε κάθε αμφιβολία ως προς την εμπειρογνωμοσύνη, την ισορροπία και την ανεξαρτησία των συμβουλευτικών μας οργάνων. Εάν πιστεύουμε ότι το πλαίσιο για τις ομάδες εμπειρογνωμόνων εξακολουθεί να παρουσιάζει ορισμένες ελλείψεις παρά την τρέχουσα αναθεώρησή του, ας εξετάσουμε το θέμα και ας προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο.

 
  
MPphoto
 

  Franz Obermayr (NI).(DE) Κύριε Πρόεδρε, ο κ. Barnier παραδέχθηκε ότι η σύνθεση ορισμένων από τις ομάδες εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής στον οικονομικό τομέα έγινε μη ισορροπημένα και μονόπλευρα. Σήμερα, σε 11 από τις 25 ομάδες εμπειρογνωμόνων του οικονομικού τομέα κυριαρχεί ο χρηματοπιστωτικός κλάδος. Ορισμένες ομάδες έχουν περισσότερους εκπροσώπους του χρηματοπιστωτικού κλάδου παρά αρμόδιους υπαλλήλους. Επιπλέον, οι εν λόγω εκπρόσωποι πρέπει απλά να υπογράψουν μια προδιατυπωμένη δήλωση ότι θα ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν διαπιστώνουν σύγκρουση συμφερόντων. Τέτοιες γελοίες κοινοτυπίες ελάχιστα συμβάλλουν στη δημιουργία διαφάνειας και ουδετερότητας.

Η κατάσταση σχετικά με τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι εξίσου ανησυχητική. Οι δηλώσεις σχετικά με τους κινδύνους της τροποποίησης γενετικού υλικού αναφέρονται σε εκθέσεις παραγωγών και η εμπλοκή εκπροσώπων συμφερόντων της γονιδιακής τεχνολογίας είναι προφανής. Έτσι, η διευθύνουσα σύμβουλος της πιο σημαντικής κοινοτικής ειδικής αρχής για τα γενετικά τροποποιημένα φυτά εργάζεται για λογαριασμό του Life Science Institute που χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία.

Με άλλα λόγια, μια κοινοτική νομοθεσία που βασίζεται κυρίως σε γνωμοδοτήσεις τραπεζών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων είναι ανεύθυνη και επικίνδυνη για τους πολίτες της ΕΕ και ως εκ τούτου πρέπει να καταργηθεί αμέσως.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής. (EN) Κύριε Πρόεδρε, πραγματικά με ικανοποιεί η παρακολούθηση αυτής της συζήτησης. Πράγματι, θα ήταν καλό να γίνει κάποιου είδους υπενθύμιση της ιστορίας αυτού του ζητήματος.

Η Επιτροπή σημειώνει όλες αυτές τις καλές ιδέες και συμβουλές για τον τρόπο αύξησης της διαφάνειας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι το 2005 δρομολογήσαμε μια πρωτοβουλία για τη διαφάνεια που περιελάμβανε το ζήτημα των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό δική μου ιδέα, όπως μόλις προ ολίγου υπενθύμισε ο κ. Martin.

Ασφαλώς, έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές σχετικά με αυτό το ζήτημα, με όλες τις ιστοσελίδες και τις πληροφορίες που διατίθενται τώρα. Όμως ποτέ δεν πρέπει να θεωρεί κανείς τους εμπειρογνώμονες σαν κάποιο είδος φορέων λήψης αποφάσεων. Δεν είναι φορείς λήψης αποφάσεων και έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους.

Πρόκειται για το ίδιο θέμα με αυτό που μόλις τέθηκε σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Γνωρίζουμε πως αυτό δεν αφορά μόνο τη βιομηχανία. Υπάρχουν διάφορες ομάδες εμπειρογνωμόνων. Τους τελευταίους μήνες της θητείας της προηγούμενης Επιτροπής ήμουν αρμόδιος και για την ασφάλεια και έτσι όλες οι πληροφορίες για τις διαδηλώσεις έφθαναν στο γραφείο μου. Μία από τις τελευταίες μεγάλες διαδηλώσεις ήταν κατά της κατάργησης των επιδοτήσεων των καπνοπαραγωγών.

Επομένως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, εμείς όμως είμαστε οι φορείς λήψης αποφάσεων: οι Επίτροποι, οι βουλευτές του Σώματος και τα θεσμικά μας όργανα. Οι οργανισμοί λαμβάνουν επίσης αποφάσεις, όπως και το Συμβούλιο και οι κυβερνήσεις των κρατών μελών. Οι εμπειρογνώμονες δεν είναι οι φορείς λήψης αποφάσεων. Δεν υπάρχει αριθμητική σύνδεση.

Ναι, είμαι υπέρ της αύξησης της διαφάνειας. Είναι σαφές ότι ορισμένες ομάδες εμπειρογνωμόνων πολύ υψηλού επιπέδου συστάθηκαν μόνο και μόνο για να εξαφανιστούν αθόρυβα διότι δεν ήταν σε θέση να δώσουν κάποια συμβουλή, επειδή οι απόψεις τους ήταν πολύ αντιφατικές.

Ας εργαστούμε λοιπόν γι ‘αυτό το μητρώο διαφάνειας, το οποίο και εγώ θεωρώ μεγάλο επίτευγμα, διότι εμπειρογνώμονες και σύμβουλοι υπάρχουν παντού. Κανένας πολιτικός δεν επιβιώνει χωρίς συμβούλους. Οι πολιτικές Ομάδες έχουν συμβούλους και προσεγγίζονται από διάφορα συμφέροντα και τελικά οι φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων καλούνται να υιοθετήσουν τη μία ή την άλλη θέση. Πάντα θα υπάρχουν θέματα για τα οποία οι εμπειρογνώμονες θα λένε πως πρέπει τώρα να υιοθετηθεί η τάδε ή η δείνα θέση. Αυτό αφορά τους φορείς λήψης πολιτικών αποφάσεων: τους Επιτρόπους, τους βουλευτές, τις πολιτικές Ομάδες, σύμφωνα με το δημοκρατικό σύστημα.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων. Πολλά θέματα έχουν τεθεί αναφορικά με τη σύνθεση. Ποιος θα πρέπει να εκτιμά αν η σύνθεσή τους είναι ισορροπημένη ή όχι; Η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων καθορίζεται από ειδικές περιστάσεις. Ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να περιληφθούν σε αυτές τις ομάδες εμπειρογνωμόνων επειδή πιστεύουν εσφαλμένα ότι έτσι θα συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όμως οι ομάδες εμπειρογνωμόνων δεν είναι φορείς λήψης αποφάσεων.

Το 2005, όπως θυμούνται μερικοί από εμάς, υπήρχε όντως ένα στοιχείο αδιαφάνειας και η Επιτροπή θέσπισε μαζί με το Κοινοβούλιο ουσιαστικές αλλαγές ως προς αυτό. Με αυτό εννοώ το μητρώο διαφάνειας όπου καταχωρούνται οι εκπρόσωποι των ομάδων συμφερόντων. Αφορά τους εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων στο Κοινοβούλιο και την Επιτροπή και τώρα υπάρχουν πολλές πληροφορίες προκειμένου να αξιολογηθεί το μέγεθος της επιρροής τους και η σύνθεση των ομάδων εμπειρογνωμόνων.

Ας αναπτύξουμε την αντίδρασή σε αυτό το θέμα, αλλά, ας μην υποτιμούμε και τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. − Η συζήτηση έληξε.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.45 και επαναλαμβάνεται στις 12.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. Libor ROUČEK
Αντιπροέδρου

 
Τελευταία ενημέρωση: 20 Ιουλίου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου