Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2573(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

B7-0149/2011

Forhandlinger :

PV 17/02/2011 - 10.3
CRE 17/02/2011 - 10.3

Afstemninger :

PV 17/02/2011 - 11.3
CRE 17/02/2011 - 11.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0074

Forhandlinger
Torsdag den 17. februar 2011 - Strasbourg EUT-udgave

10.3. Uganda: mordet på David Kato
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Formanden. − Næste punkt på dagsordenen er fortsættelse af forhandlingen om seks beslutningsforslag om Uganda – mordet på David Kato(1).

 
  
MPphoto
 

  Ulrike Lunacek, forslagsstiller. – (DE) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Vi ville alle ønske, at David Kato, der blev myrdet for et par uger siden, stadig var i live og kunne være her sammen med os – som han var så sent som i november – for at tale om lesbiskes og homoseksuelles rettigheder i Uganda og sammen med os planlægge, hvad man kunne gøre for at ændre på situationen. Vi ville hellere, at han var i live og ikke var blevet offer for et brutalt mord. David Kato arbejdede hjemme i Uganda for at forsvare menneskerettigheder for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle.

Det glæder mig, at det er lykkedes os at nå frem til en aftale mellem seks politiske grupper om dette beslutningsforslag, hvor vi fordømmer mordet på David Kato og opfordrer myndighederne, den nye politiske ledelse, der skal vælges i Uganda i morgen, og ligeledes de religiøse ledere til at en gang for alle at standse volden imod lesbiske og homoseksuelle samt andre mindretal og til at bidrage til, at lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle kan leve frit også i Uganda.

Her i EU har vi også et ansvar for at arbejde for sådanne ligerettigheder og for at ære David Katos og andres minde, som har ofret deres liv før ham i kampen for lige rettigheder. I den forbindelse er det også vigtigt, at Baroness Ashton – vores højtstående repræsentant for udenrigsanliggender – og den nye Tjeneste for EU's Optræden Udadtil arbejder for de samme ligerettigheder, f.eks. for at værktøjskassen til fremme og beskyttelse af menneskerettigheder for lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle (LGBT) personer også anvendes i alle ikkeeuropæiske lande.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, forslagsstiller. − (EN) Hr. formand! I dag behandler vi et beslutningsforslag om LGBT-rettigheder i Uganda for tredje gang i denne samling. De to foregående var advarsler og forsøg på at forhindre det, der skete med David Kato, menneskerettighedsaktivisten, som er blevet brutalt myrdet.

Vi skal fordømme LGBT-diskrimination i hele verden, også i Europa og selv her i Parlamentet.

Mordet på David Kato er en forbrydelse, der skal efterforskes til bunds af uafhængige instanser. Ophavsmændene skal ikke bare stilles for retten, men den bredere sammenhæng med intolerance, diskrimination og trusler mod LGBT-personer skal analyseres og ændres. Det lokale tidsskrift Rolling Stone og ugandiske parlamentarikere har snarere opildnet til forbrydelserne end beskyttet borgerne. Siden mordet på David Katos har myndighederne været for tavse.

Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa har sat LBGT-personers rettigheder på dagsordenen igen og igen med støtte fra alle medlemmer her i Parlamentet, vi har krævet respekt for deres menneskerettigheder – fordi det er, hvad LGBT-rettigheder er – og vi vil ikke tie.

Jeg håber, at de medlemmer, der undertiden er tøvende eller endda tilbageholdende over for at kæmpe for homoseksuelles rettigheder, vil tænke sig om endnu en gang og erkende, at drab på mennesker aldrig kan retfærdiggøres, og at det skal mødes af vores stadige og utvetydige fordømmelse, på samme måde som vi reagerer på krænkelser af andre mindretals rettigheder som f.eks. kristnes.

Kommissionen og Udenrigstjenesten skal bruge værktøjskassen til at fremme og beskytte LGBT-personers rettigheder fuldt ud i forbindelse med Uganda.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, forslagsstiller. (EN) Hr. formand! Mordet på David Kato er det direkte resultat af had og fjendtlighed over for Ugandas LGBT-samfund, som piskes op af visse høge i landets parlament. To gange inden for det seneste år har vi tordnet mod nogle ugandiske parlamentsmedlemmers forsøg på at indføre dødsstraf for den såkaldte forbrydelse seksuelt samkvem med en af samme køn.

Det er uundgåeligt, at aktivister, der kæmper for homoseksuelles rettigheder, kommer i livsfare i et klima med et sådant bigotteri, og dette har desværre vist sig at være tilfældet med David Kato. Han kendte risikoen ved at forsvare homoseksuelle offentligt. Han og andre påståede homoseksuelle blev sidste år hængt ud af en avis, der trykte deres fotos ved siden af den skændige overskrift "hæng dem". Jeg er sikker på, at mange af mine vælgere i London er dybt bekymrede over, at EU yder økonomisk bistand til et land, hvor så afskyelige følelser ikke bare tolereres, men tilsyneladende undertiden også blåstemples fra officielt hold.

Jeg håber, at Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Det Panafrikanske Parlament nøje vil overveje, hvilke foranstaltninger man kan indføre for at give udtryk for vores vrede og afsky over mordet på hr. Kato og mere generelt understrege, at EU's fortsatte engagement og økonomiske bistand til afrikanske lande skal gøres betinget af fremskridt med de grundlæggende menneskerettigheder på kontinentet.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Christine Vergiat, forslagsstiller. − (FR) Hr. formand! Vi er nu nået til Europa-Parlamentets tredje beslutningsforslag i denne samling om diskrimination mod LGBT-personer (lesbiske, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle) i Uganda. I dag beskæftiger vi os specifikt med tilfældet David Kato, og drabet på ham er blevet fordømt på det kraftigste af mange ngo'er og internationale instanser. Hr. Kato var faktisk et symbol i kampen mod homofobi i sit land og mere specifikt afvisningen af Bahati-loven, som er meget vidtgående i bekæmpelsen af homoseksualitet, eftersom den giver mulighed for domme på op til livstid og endda dødsstraf. Vi skal ære hans minde, men vi skal også tænke på alle dem, hvis fotos, navne og adresser er blevet skændet offentligt af en sprøjte, hvis navn jeg ikke en gang vil nævne. Klimaet over for LGBT-personer er uacceptabelt og forværres af de religiøse myndigheder og navnlig af de evangelistiske fundamentalister, der er tæt på statslederen.

I morgen afholdes der præsidentvalg i Uganda. Selv om der er otte kandidater, har den afgående præsident allerede erklæret sig sikker på at blive genvalgt og meddelt, at han vil fængsle enhver, der protesterer mod valget. Dette valg er utvivlsom en mulighed for at minde Uganda om landets forpligtelser på menneskerettighedsområdet, at fortælle det, at kampen mod diskrimination af enhver art, herunder imod LGBT-personer, er en integrerende del af disse universelle værdier, og at vi sammen bør reagere på hr. Ban Ki-moons appel om at gøre afkriminaliseringen af homoseksualitet til en universel kamp for menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, stedfortræder for spørgeren. (EN) Hr. formand! For os i den industrialiserede verden er kløften mellem os og området syd for Sahara meget vanskelig at forstå både med hensyn til tankegang og praksis.

Sagen om David Kato er et eksempel herpå. Han var en mand, som blev anset for at være grundlæggeren af Ugandas menneskerettighedsbevægelse. Som en af grundlæggerne af Ugandas sammenslutning af seksuelle mindretal, Sexual Minorities Uganda (SMUG), blev han fordømt af bladet Rolling Stone, og vandt sin sag imod dem. Redaktøren sagde, at forfølgelsen af homoseksuelle og henrettelsen af dem skulle fortsætte. Som sagt, så gjort: David Kato blev myrdet den 26. januar.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cashman, spørger. (EN) Hr. formand! Det er altid trist at skulle vedtage en beslutning om en menneskerettighedsforkæmpers død.

For mig er det endnu mere trist, da jeg i lighed med andre her i Parlamentet mødte ham, da han besøgte Parlamentet for at bønfalde om, at Parlamentet skred til handling på vegne af dem, der bor i Uganda.

Som homoseksuel kan jeg personligt takke Parlamentet for den måde, hvorpå det har stået sammen i denne beslutning ved at sige, at hadet mod lesbiske, bøsser og biseksuelle og forringelsen af deres menneskerettigheder er fuldstændigt uacceptable.

Vi kan yde David Kato retfærdighed ved ikke blot at sikre, at gerningsmændene bliver dømt for den forbrydelse, de har begået, nemlig det meningsløse mord på denne unge mand. Det reelle problem er, som hr. Tannock ganske rigtigt sagde, at vi med hensyn til det afrikanske kontinents håndtering af menneskerettigheder og borgerlige frihedsrettigheder har givet vores kolleger en alt for lang og løs snor med hensyn til disse vigtige emner. Det bedste, der kan komme ud af dette, er at den kolonialisme, som vi trak ned over hovedet på dem gennem vores lovgivning og nogle gange gennem vores religion, faktisk kan ende med en afskaffelse af lovgivningen i de 38 lande, der kriminaliserer homoseksualitet, og sætte en stopper for dødsstraffen i Somalia, Mauretanien, Sudan og det nordlige Nigeria.

Det ville stå som et mindesmærke for ikke blot David Kato, skilte sig ud fra dem, der prædiker om fordomme og forfølgelse. Det vil ligeledes være et mindesmærke om, at Parlamentet fungerer som talerør for dem, der ikke selv får lov til at give deres mening til kende.

 
  
MPphoto
 

  Corina Creţu, for S&D-Gruppen.(RO) Hr. formand! Jeg er af den faste overbevisning, at drøftelserne om krænkelse af seksuelle mindretals rettigheder i Uganda burde gå længere end til at udtrykke kritik. Vi bør reflektere over effektiviteten af de af vores foranstaltninger, der er til støtte for menneskerettighederne og undersøge størrelsen af det europæiske diplomatis bidrag hertil.

I december vedtog vi en beslutning mod afstraffelsen af homoseksuelle personer i Uganda og mod opfordringen til forbrydelser rettet mod en befolkningsgruppe, der bliver stigmatiseret som følge af sin seksuelle orientering. Jeg fordømmer disse frygtelige forbrydelser, men samtidig fordømmer jeg også de europæiske institutioners og EU's medlemsstaters tøven med hensyn til at benytte sig af de overtalelses- og pressionsværktøjer, som de har til deres rådighed. Jeg mener, at det vil være passende, at vi med bestemthed kræver af de ugandiske myndigheder, at de sikrer overholdelsen af de grundlæggende rettigheder, leder en retfærdig undersøgelse af denne sag og hindrer andre lignende forbrydelser. Jeg mener også, at vi er nødt til at udstede en advarsel til Kommissionen, så den kommer til at deltage meget mere aktivt i forsvaret for menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 

  Alexandra Thein, for ALDE-Gruppen. – (DE) Hr. formand, mine damer og herrer! I dag vedtager vi vores tredje beslutning mod kriminaliseringen af homoseksualitet i Uganda. Inden for kort tid er homoseksuelle personer blevet erklæret for fredløse i Uganda. Selv børn og mindreårige bliver berørt heraf. Alt dette skyldes de uansvarlige handlinger, der er blevet udøvet af en kristen sekt med hjemsted i USA, og den lokale avis, Rolling Stones opfordring til at hænge et hundrede personer, som den har udpeget som homoseksuelle.

Nu er David Kato, som var en af de personer, der offentlig blev hængt ud som bøsse, blevet slået til plukfisk på offentlig vej, og det er faktisk det, vi har håbet at hindre med vores seneste beslutning. Vi opfordrer først og fremmest Uganda til at iværksætte en uafhængig efterforskning af mordet på David Kato og til ikke blot at anholde en vilkårlig person for forbrydelsen. Desuden opfordrer vi Uganda til at retsforfølge dem, der opfordrer til mord på homoseksuelle i det offentlige rum. Vi opfordrer også Uganda til at ændre landets lovgivning.

 
  
MPphoto
 

  Raül Romeva i Rueda, for Verts/ALE-Gruppen. (ES) Hr. formand! Jeg ønsker også at udtrykke sorg, bevægelse og frem for alt harme over mordet på David Kato og at sige, at det, som vi er nødt til at gøre nu, er at udvise klar beslutsomhed og en fast vilje til at bekæmpe ikke blot denne type mord, men også fornærmelser og enhver form for forskelsbehandling på grundlag af seksuel orientering.

I Afrika er homoseksualitet kun lovlig i 13 lande, og i 38 lande anses den for at være en forbrydelse. Dette er uacceptabelt, og desuden skal vi i EU bekæmpe dette både politisk og økonomisk. Vi må ikke glemme, at vi endelig også har mulighed for at bidrage økonomisk til bekæmpelsen af denne form for foranstaltning.

Forfølgelse på grundlag af seksuel orientering skal også anses for at være et afgørende element i grundlaget for tildeling af flygtningestatus og for retten til beskyttelse fra EU og fra de medlemsstater, der på nuværende tidspunkt desværre ikke indrømmer denne ret.

Hvis vi havde haft denne mulighed i forbindelse med David Kato, er det muligt, at vi ikke stod her og sørgede over tabet af ham. Hvor mange flere dødsfald er det meningen, at vi skal begræde fremover?

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, for ECR-Gruppen.(PL) Hr. formand! Efter min mening er denne situation, hvor vi taler om Uganda for tredje gang inden for 14 måneder og for anden gang inden for kun få måneder, meget foruroligende. Jeg er enig med de tidligere talere om, at dette ikke handler om menneskerettighederne for bare en enkelt gruppe, men at det derimod drejer sig om menneskerettighederne i Uganda generelt, da alle mindretal i Uganda står over for enorme udfordringer. Efter min mening er det særlig vigtigt for Parlamentet at drøfte dette emne en gang til. Jeg glæder mig over, at repræsentanterne for forskellige politiske grupper taler sammen om dette emne og faktisk er enige, selv om de naturligvis kan lægge vægt på forskellige aspekter. Menneskerettighederne overholdes overhovedet ikke i Uganda, og navnlig ikke denne gruppes rettigheder. Vi bør derfor især beskytte denne gruppe. Vi bør også gå i brechen for retten til uindskrænket politisk aktivitet, og vi bør i denne forbindelse også fremhæve menneskerettighedsforkæmpernes rettigheder.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Senyszyn (S&D).(PL) Hr. formand! Det brutale mord på David Kato, der var en af Ugandas mest velkendte menneskerettighedsforkæmpere, er resultatet af had mod homoseksuelle. Selv hvis morderen får sin straf, vil den hadske atmosfære stadig bestå og blive bakket op af lovgivningen, som diskriminerer BLBT-personer. Homoseksualitet er en forbrydelse i så mange som 38 afrikanske lande, og i fire af disse lande medfører denne seksuelle orientering dødsstraf.

EU støtter aktivt de demokratiske ændringer i Afrika. Vi må ikke tillade, at menneskerettighederne bliver krænket så voldsomt. Hvor meget blod skal der endnu flyde, og hvor mange flere mennesker skal dø, før det internationale samfund kan gennemtvinge en lovgivningsændring i Afrika, der krænker menneskerettighederne? Det er også nødvendigt at undersøge kirkens rolle, idet kirken, i stedet for at fremme kærlighed og fred, fremmer had mod homoseksuelle og udbreder den latterlige teori om, at homoseksualitet er en alvorlig sygdom, som skal behandles.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Sinclaire (NI). - (EN) Hr. formand! Jeg vil gerne fremsætte en bemærkning til forretningsordenen, før jeg går videre med mit indlæg. Dette er tredje gang, vi er blevet lovet taletid, men hvor vi ikke er blevet skrevet på listen. Bare fordi vi er uafhængige medlemmer i Parlamentet, betyder dette ikke, at vi ikke også har noget at skulle have sagt.

For at gå videre til mit indlæg, som jeg ønsker det, vil jeg gerne benytte lejligheden til at rose afdøde David Kato for hans modige arbejde i Uganda, hvor han ikke blot forsvarede sine egne rettigheder, men også andre BLBT-personers rettigheder i Uganda og i virkeligheden også i Afrika som helhed. Det er dog utrolig sørgeligt, at vi, selv om han besøgte Parlamentet i oktober sidste år, åbenbart ikke lyttede til hans advarsler, hvilket det internationale samfund heller ikke gjorde, og nu er han blevet dræbt.

Jeg synes, at det er utroligt, at EU stadig yder bistand til Uganda. Jeg håber, at vi efter valget, der finder sted de kommende dage, vil revurdere dette. Jeg håber, at vi trækker alle former for bistand tilbage, hvis der ikke gives amnesti til personer, der retsforfølges for BLBT-lovovertrædelser.

Jeg har en sidste bemærkning. Det er meget trist, at EU's nuværende formandskab, Ungarn, har besluttet at nedlægge forbud mod en BLBT-parade i juni. Hvad er det for et budskab at sende...?

(Formanden afbrød taleren)

 
  
MPphoto
 

  Formanden. (EN) Fru Sinclaire! Jeg har fået at vide, at Deres personale ikke har givet meddelelse om Deres taletid. Hvis Deres personale kan fremlægge beviser for, at den har givet meddelelse herom, kan jeg forsikre Dem om, at jeg personligt vil se på sagen. Jeg vil tage mig af den personligt, hvis De fremsender et bevis på orienteringen til mig.

 
  
MPphoto
 

  Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE). (IT) Hr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer! Mordet på David Kato er blevet mødt med en skarp og fast fordømmelse fra de europæiske institutioner.

Vi må imidlertid ikke glemme, at denne voldelige handling blot er en enkelt af flere episoder i en situation, hvor kulturelle, etniske eller religiøse mindretal bliver udsat for forskelsbehandling forskellige steder i verden. For blot et par uger siden vedtog vi en presserende beslutning, hvori vi fordømte det, der var sket med de koptiske kristne i Alexandria, Egypten, som var blevet myrdet på brutal vis, blot fordi de ønskede at praktisere deres tro frit og respektfuldt.

Hvis vi ser bort fra de homoseksuelles rettigheder, er Uganda et utrolig sårbart land, som er offer for finansiel spekulation udøvet af visse lande, der er interesserede i at spinde guld på Ugandas svage position. EU skal derfor være opmærksom på Uganda, så landet kan drage fordel af vores evne til at fremme demokrati og borgerlige rettigheder, også i lande uden for EU.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki (ALDE). - (EN) Hr. formand! Had mod og krænkelser af menneskerettigheder over for seksuelle mindretal finder stadig sted verden over. De seneste nyheder om drabet på David Kato i Uganda er endnu et trist eksempel på den forskelsbehandling og brutalitet, som seksuelle mindretal bliver udsat for.

Drabet på David Kato skal efterforskes grundigt, og den eller de ansvarlige personer skal stilles for retten. Det forlyder, at visse kilder, herunder sensationsavisen Rolling Stone, offentligt har opfordret til drabet på hr. Kato. Disse påstande skal undersøges.

Jeg må sige, at jeg var rystet over Ugandas etik- og integritetsministers bemærkninger om, at homoseksuelle kan skyde en hvid pind efter menneskerettigheder.

 
  
MPphoto
 

  Róża, Gräfin von Thun und Hohenstein (PPE).(PL) Hr. formand! Når jeg tænker på Uganda, tænker jeg på, hvor meget dette utroligt smukke land har lidt siden Idi Amins tid, og på at menneskerettighederne stadig bliver krænket der, og jeg takker alle de medlemmer, der så ihærdigt har henledt opmærksomheden herpå. Efter min mening bør vi, mens vi beskæftiger os med dette emne, også tale om hadets sprog, og hvad det kan medføre. I sidste ende var det jo hadets sprog (den sensationsavis, der offentliggjorde fotografier af David Kato), som resulterede i dette grufulde drab. Hadets sprog bliver også benyttet her i EU. Der er websteder på internettet, som f.eks. Redwatch, hvor navne og nogle gange sågar adresser på personer med en anden seksuel orientering, en anden religiøs overbevisning eller et andet verdenssyn bliver oplyst. På disse websteder på internettet opildnes der åbenlyst til vold mod mindretal. Vi skal beskytte menneskerettighederne og mindretallenes sikkerhed i hele verden, men vi skal også gøre det samme her i EU.

 
  
MPphoto
 

  Siim Kallas, næstformand i Kommissionen. (EN) Hr. formand! Lad mig indledningsvis hylde afdøde David Kato. David Kato var en modig menneskerettighedsforkæmper og en frygtløs BLBT-aktivist.

Han var som en af de øverste talsmænd for BLBT-rettigheder truet på livet. Den 2. oktober 2010 blev David Katos navn og billede samt navne på og billeder af andre påståede BLBT-personer offentliggjort i en ugandisk sensationsavis, Rolling Stone, under overskriften "Hæng dem", hvorved disse personers liv skamløst blev bragt i fare.

Det var en succes, at han vandt en appelsag mod avisen. Den 3. januar fandt en domstol, at avisen havde krænket deres forfatningsmæssige ret til privatliv og sikkerhed og tilkendte de tre sagsøgere en erstatning.

Det var David Katos sidste bedrift. Den 26. januar blev David Kato dræbt. EU udtrykte chok gennem sin leder af missionen i Uganda og opfordrede de ugandiske myndigheder til at iværksætte en seriøs efterforskning af mordet på David Kato og til at sikre, at gerningsmændene til denne forfærdelige handling bliver retsforfulgt.

David Kato vil være et stort tab for verdenssamfundet af menneskerettighedsforkæmpere og for Uganda. Hans død erindrer os også om den ustabile situation for BLBT-personer i Uganda og andre steder. Lige efter hans død trykte en anden avis, Red Pepper, en skandaløs artikel med meget fornærmende erklæringer om homoseksuelle. Udkastet til det lovforslag om bekæmpelse af homoseksualitet, som er blevet fremsat i Ugandas parlament, er blevet midlertidig skrinlagt, men kan blive genfremsat, når et nyt parlament træder sammen efter det kommende valg i Uganda.

EU's holdning til BLBT-rettigheder er meget klar. Kriminaliseringen af homoseksualitet som i det ugandiske lovforslag er i strid med de internationale menneskerettighedsstandarder. Lovforslaget er også i strid med FN's erklæring om seksuel orientering og kønsidentitet af 18. december 2008, som EU har tilsluttet sig.

Lederen af EU's mission har ved adskillige lejligheder taget dette spørgsmål op med Ugandas regering på højeste niveau, nemlig med præsidenten, premierministeren, udenrigsministeren, justitsministeren og Ugandas menneskerettighedskommission.

Den 9. februar opfordrede arbejdsgruppen om menneskerettigheder, der er samlingspunktet for adskillige partnere i Uganda, menneskerettighedsforkæmperne til at redegøre for de foranstaltninger, som BLBT - og menneskerettighedsforkæmpere mere generelt – havde truffet efter mordet på David.

Den 3. februar lancerede EU's delegation sammen med ti af EU's medlemsstater, der er repræsenteret i Uganda, og Norge den lokale implementeringsstrategi for EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere. I strategien blev det fastlagt mere praktisk, hvordan EU's missioner og Norge kan arbejde med henblik på at bistå med og anerkende det arbejde, som udføres af menneskerettighedsforkæmpere, herunder BLBT-aktivister.

EU agter at fortsætte med at give udtryk for sin bekymring med hensyn til lovforslaget om bekæmpelse af homoseksualitet og andre tilfælde af forfølgelse af BLBT-personer i Uganda ved enhver passende lejlighed i dialog med regeringen. EU vil desuden fortsat støtte de lokale menneskerettighedsorganisationers bestræbelser på at ændre holdningen i landet. EU's delegation skal om kort tid mødes med en organisation til beskyttelse af menneskerettighedsforkæmpere for at drøfte måder, hvorpå man kan støtte deres arbejde for BLBT-aktivister.

 
  
MPphoto
 

  Formanden. – Forhandlingerne er afsluttet.

Afstemningen finder sted om et øjeblik.

Skriftlige erklæringer (artikel 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), skriftlig.(RO) Det var med stor bekymring, at jeg hørte om menneskerettigheds- og BLBT-aktivisten David Kato Kisules død i Uganda. Parlamentet har allerede fordømt de strafferetlige sanktioner, der er indført over for frivillige forhold mellem homoseksuelle voksne inden for privatlivets rammer, og Bahati-lovforslaget, der åbner mulighed for strengere straffe, herunder sågar dødsstraf. Mordet på David Kato Kisule er et bevis på, at der både en stor og reel fare for, at had og diskrimination kommer til at koste menneskeliv. Jeg glæder mig over præsident Barack Obamas og udenrigsminister Hillary Clintons erklæringer, hvori de fordømte David Kato Kisules død og fremhævede hans bestræbelser på at skabe et værdigt liv i Uganda, uanset seksuel orientering og kønsidentitet. Jeg vil gerne tilslutte mig opfordringen til Kommissionen og Rådet om at iværksætte hurtige og effektive foranstaltninger for at fordømme og standse denne diskrimination i henhold til loven og i virkeligheden.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), skriftlig. (EN) Hr. formand, hr. næstformand i Kommissionen! Mordet på David Kato Kisule var en forfærdelig tragedie for hans familie og venner samt et stort tab for BLBT- og menneskerettighedsbevægelsen i Afrika syd for Sahara. Efter min mening er det forbløffende, at de ugandiske myndigheder har behandlet denne grusomme handling med en bemærkelsesværdig ligegyldighed. David Katos martyrium og diskriminationen af BLBT-mindretallene bør drøftes med Ugandas myndigheder.

David Katos bestræbelser ville have været forgæves, hvis Bahati-lovforslaget om bekæmpelse af homoseksualitet blev vedtaget i Ugandas parlament uden en klar international reaktion. EU skal lægge pres på de ugandiske myndigheder for at afkriminalisere homoseksualitet og under alle omstændigheder forkaste anvendelsen af dødsstraf.

Uganda skal opfylde sine forpligtelser i henhold til folkeretten og Cotonou-aftalen, hvori Uganda har forpligtet sig til at beskytte alle personer uanset seksuel orientering og kønsidentitet mod trusler og vold. Det ville udgøre en alvorlig overtrædelse, hvis Ugandas regering og retsvæsen selv tilskyndede til og udøvede denne form for vold. EU og dens medlemsstater skal håndhæve betingelserne for udviklingsbistand og stoppe med at sponsere disse regeringer.

 
  

(1)Se protokollen.

Seneste opdatering: 16. juni 2011Juridisk meddelelse