Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

B7-0164/2011

Rozpravy :

PV 09/03/2011 - 15
CRE 09/03/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 10/03/2011 - 9.4
CRE 10/03/2011 - 9.4

Prijaté texty :


Rozpravy
Streda, 9. marca 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

15. 16. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (Ženeva, 28. februára – 25. marca 2011) (rozprava)
Videozáznamy z vystúpení
PV
MPphoto
 

  Predsedajúci. – Ďalším bodom programu je vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o 16. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva (Ženeva 28. februára – 25. marca 2011).

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Teší ma, že máme dnes popoludní príležitosť hovoriť aj o práci Rady OSN pre ľudské práva a v istom zmysle preskúmať, ako môžeme posilniť jej celkový dosah.

Ako vážené poslankyne a vážení poslanci možno vedia, minulý týždeň som mala spolu s mnohými ministrami zahraničných vecí z celého sveta prejav pred touto radou. Zo zrejmých dôvodov bola pri tejto príležitosti hlavnou témou našich diskusií situácia v Líbyi.

Som rada, že medzinárodné spoločenstvo vyslalo silný a jednotný politický signál v súvislosti s pokračujúcim porušovaním ľudských práv v Líbyi. Rada vyzývala na vyšetrovanie a odporúčala pozastavenie členstva Líbye v rade ešte pred skupinou na vysokej úrovni. Ako viete, Valné zhromaždenie to už jednohlasne schválilo.

To všetko dokazuje, že viacstranné inštitúcie môžu plniť svoj mandát a konať v takzvanom reálnom čase. Rada OSN pre ľudské práva, ako som tu už vo svojich pripomienkach zdôraznila, je zodpovedná zabezpečiť, aby sa stanovené zámery premietli do skutočných opatrení a skutočného pokroku. Myslím si, že vysoká komisárka OSN pre ľudské práva, pani Pillayová, s ktorou som sa stretla v Ženeve, vedie radu v politickej oblasti presne tým správnym smerom s cieľom dosiahnuť zmeny v praxi. Nakoniec nie je dôležité množstvo schválených uznesení, ale výsledky v skutočnom svete, ktoré majú význam pre ľudí v núdzi.

Okrem toho som zdôraznila, že ľudské práva sú všeobecné. Upozornila som, že v Európe odmietame obvinenie, že sa EÚ nejakým spôsobom snaží „vyvážať“ takzvané európske hodnoty do iných krajín. Právo na slobodu prejavu, právo na slobodu zhromažďovania a právo na spravodlivé a rovné zaobchádzanie nie sú európske práva – sú to všeobecné práva. Nesmieme nikdy podľahnúť viere, že ľudia v iných častiach sveta, či už v Afrike, Ázii alebo Latinskej Amerike, by mali mať menej nadšenia pre svoje práva. Preto sa vyjadrujeme aj konáme proti porušeniam ľudských práv, nech sa dejú kdekoľvek.

Uvedomujeme si, že ani v Európe cesta k ochrane ľudských práv nebola priamočiara a že aj v Európe je potrebné neustále úsilie. V Rade OSN pre ľudské práva sme pripravení diskutovať o našich vlastných problémoch, podeliť sa o skúsenosti a ponúknuť podporu tým, ktorí sa snažia zlepšiť dodržiavanie ľudských práv vo svete.

Na 16. zasadnutí Rady pre ľudské práva máme viacero priorít a aktívne sme o nich hovorili s našimi partnermi.

EÚ predloží iniciatívu o slobode náboženstva alebo vierovyznania. Po tom, čo sme v minulých mesiacoch boli svedkami rastúceho počtu prípadov diskriminácie na základe náboženstva a násilia v rôznych častiach sveta, musíme vyslať silný, spoločný odkaz proti náboženskej netolerancii a v prospech slobody náboženstva alebo vierovyznania pre všetkých ľudí všade na svete.

Predložíme aj uznesenie o Barme/Mjanmarsku a Kórejskej ľudovodemokratickej republike. Myslíme si, že v oboch prípadoch oprávňuje závažnosť a množstvo porušení ľudských práv rozšírenie mandátov príslušných osobitných spravodajcov OSN.

Okrem toho EÚ podporuje iniciatívu vytvoriť osobitného spravodajcu pre situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne v podobe, akú navrhli viaceré krajiny a regióny. Máme vážne obavy zo zhoršujúcej sa situácie v oblasti ľudských práv v Iráne. Zdôraznila to vysoká komisárka OSN pre ľudské práva pani Navi Pillayová. Mimoriadne znepokojivý je dramatický nárast počtu udelených trestov smrti – tento rok to zatiaľ bolo viac než 100, ako sme hovorili v predchádzajúcej rozprave – a rovnako znepokojivé je potláčanie tých, ktorí si uplatňujú práva na slobodu prejavu a zhromažďovania.

Máme pocit, že rada by sa mala vhodným spôsobom venovať situácii v Egypte tak, aby zobrala do úvahy rýchlo sa meniacu situáciu v tejto krajine. EÚ víta pozvanie Egypta, aby pani Pillayová poslala do krajiny členov svojho úradu. Dúfame, že táto misia sa bezodkladne vybaví.

EÚ okrem toho pracuje s tuniskými orgánmi na spoločnom predložení návrhu uznesenia o otázke posilnenia technickej pomoci OSN v oblasti ľudských práv v kontexte prebiehajúcej premeny.

Ostatné kľúčové situácie, ktorým je potrebné sa venovať na tomto zasadnutí Rady pre ľudské práva, sú Bielorusko, kde sme veľmi znepokojení počtom politických väzňov, Konžská demokratická republika, kde sú znepokojivé správy o pokračujúcich porušeniach ľudských práv, predovšetkým o rozšírenom sexuálnom násilí, ako aj Pobrežie Slonoviny.

Dovoľte mi na záver opäť zdôrazniť dôležitosť Rady pre ľudské práva pre EÚ: rozpravy, uznesenia a spravodajcov. No nakoniec sú to len vstupy. To, čo je naozaj podstatné, sú výstupy. Skutočným testom je, či dokážeme meniť situáciu k lepšiemu v praxi. Preto sa bude EÚ veľmi snažiť posilniť Radu OSN pre ľudské práva a najmä jej schopnosť reakcie na naliehavé situácie. Toto je kľúčový cieľ prebiehajúceho procesu hodnotenia. Budeme naďalej presadzovať ambiciózny výsledok.

 
  
MPphoto
 

  Laima Liucija Andrikienė, v mene poslaneckého klubu PPE. – Chcela by som využiť túto príležitosť, aby som vyjadrila plnú podporu rozhodnutiu Valného zhromaždenia OSN z 1. marca pozastaviť členstvo Líbye v Rade OSN pre ľudské práva. Myslím si, že to vysiela silný signál nielen plukovníkovi Kaddáfímu a jeho režimu, ale aj krajinám vo svete, v ktorých sú porušenia ľudských práv časté a rozšírené.

V našej správe o Rade OSN pre ľudské práva a úlohe EÚ v nej, ktorú tento Parlament prijal vo februári 2009, som dôrazne obhajovala zavedenie kritérií členstva v tomto dôležitom orgáne OSN.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov v prípade Líbye konalo v súlade s uznesením Európskeho parlamentu a prijalo správne a včasné rozhodnutie.

Čo sa týka 16. zasadnutia, chcela by som osobitne upozorniť na proces hodnotenia rady. Je dôležité, aby sa členské štáty EÚ a Európska služba pre vonkajšiu činnosť aktívne zúčastňovali na hodnotení rady z roku 2011, aby posilnili dodržiavanie jej mandátu.

Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) by sa mala stať skôr mechanizmom včasného varovania a prevencie. Je potrebný aj transparentný a všestranný proces hodnotenia, ktorý zohľadní názory mimovládnych organizácií, občianskej spoločnosti a všetkých ostatných zúčastnených strán.

V neposlednom rade by som chcela privítať založenie riaditeľstva pre ľudské práva a demokraciu v rámci služby pre vonkajšiu činnosť. Založenie služby pre vonkajšiu činnosť nám okrem toho poskytuje jedinečnú príležitosť zefektívniť našu činnosť v oblasti ochrany ľudských práv v Rade OSN pre ľudské práva.

Chcem preto vyzvať vysokú predstaviteľku, aby zabezpečila, že európske úsilie v Rade OSN pre ľudské práva je dobre koordinované a že členské štáty EÚ, ktoré sú členmi tohto orgánu, sú jednotné a efektívne ako nikdy predtým.

 
  
MPphoto
 

  Richard Howitt, v mene skupiny S&D. – Chcel by som začať tým, že privítam vymenovanie Mariangely Zappiovej za predsedníčku delegácie v Ženeve. Jej vymenovanie prispieva k rozvoju rodovej rovnosti v službe pre vonkajšiu činnosť. Tešíme sa na spoluprácu s ňou.

Náš Parlament bude prítomný v rozhodujúcom čase pre hodnotenie Rady pre ľudské práva ako globálny oporný bod pre dodržiavanie ľudských práv, všeobecné pravidelné hodnotenie všetkých členov OSN, nezávislosť jej expertov alebo takzvané osobitné postupy a posilnenú úlohu účasti občianskej spoločnosti. Sú to kľúčové charakteristiky rady, ktoré by sme sa mali za každú cenu usilovať chrániť.

Som sklamaný, že výsledný dokument pre pracovnú skupinu pre hodnotenie neobsahuje žiadny nezávislý spúšťací mechanizmus pre osobitné zasadnutia, neobsahuje požiadavku, aby členské krajiny zdôvodnili nedodržanie odporúčaní a vôbec neexistuje ustanovenie, ktoré by sa venovalo konkrétnym situáciám krajín. Je iróniou, že na tomto zasadnutí sa bude preberať sedem situácií jednotlivých krajín. Rovnako, ako to robí v prípade Líbye a Pobrežia Slonoviny, EÚ musí naďalej nachádzať kreatívne spôsoby v rámci existujúcich pravidiel, aby zabezpečila, že tí, čo porušujú ľudské práva, nikdy nedokážu ujsť pred spravodlivosťou.

Aby sme v tejto rozprave dokázali, že vysoká predstaviteľka odpovedá na otázky, môžem jej položiť tri? Po prvé, vzhľadom na to, čo povedala o Konžskej demokratickej republike, podporia Európania vymenovanie držiteľa osobitného mandátu v tejto krajine? Po druhé, súhlasí s tým, že v určitom štádiu sa bude musieť posúdiť, či palestínske a izraelské vyšetrovania v súvislosti s Goldstonovou správou spĺňajú medzinárodné normy, a uvažovať o možnom presunutí na Medzinárodný trestný súd, ak ich nespĺňajú? Po tretie, vysloví EÚ námietku proti pakistanskej výhrade voči článku 40 – oznamovacia povinnosť – Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach?

Na záver chcem povedať, že si myslím, že pozastavenie členstva Líbye v Rade OSN pre ľudské práva predstavuje historický precedens pre dodržiavanie ľudských práv v systéme OSN, ktorý predstavuje svetielko nádeje v týchto temných časoch.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, v mene skupiny ALDE. – Rada OSN pre ľudské práva má potenciál riešiť stále naliehavejšie a zložitejšie porušenia ľudských práv vo svete v rôznych krajinách – Iráne, Bielorusku, Mjanmarsku, Tunisku, Líbyi atď., je ich priveľa, aby sa dali vymenovať –, ale aj horizontálne témy, ako sú práva lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov, sloboda prejavu, znásilnenie ako vojnový zločin a úloha ochrancov ľudských práv.

V istom zmysle je Rada OSN pre ľudské práva v podobnej pozícii ako EÚ a musí fungovať ako globálny aktér. Obidva orgány však majú ten istý problém – nedostatok dôveryhodnosti, niekedy dvojaký meter a to, že nedokážu konať dostatočne rýchlo. EÚ preto dosiaľ nechcela dostatočne preskúmať svoj vlastný stav v oblasti ľudských práv, napríklad účasť na vydávaní osôb a nedostatok slobody tlače v niektorých našich členských štátoch.

Až do minulého týždňa bola Líbya členom Rady OSN pre ľudské práva. Je správne, že jej členstvo bolo pozastavené. Je to veľmi dôležitý precedens.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala, v mene skupiny Verts/ALE. – EÚ a Rada OSN pre ľudské práva pri prijatí rozhodných a včasných opatrení voči Líbyi v skutočnosti preukázali, že dokážu prijať opatrenia, keď je to potrebné. Samozrejme, že to dokážu. Môžu ukázať, že rôzne regionálne skupiny sa dokážu spojiť a môžu ukázať, že Rada OSN nemusí byť rozdelená.

Dnes už neexistuje dôvod, prečo by nemohlo nasledovať prijatie opatrení voči Iránu, Severnej Kórei, Konžskej demokratickej republike, Mjanmarsku a Sudánu.

Tentoraz je to významné z iného dôvodu. Skončilo sa prvé komplexné hodnotenie pracovných metód tejto rady a rovnako ako moji kolegovia poslanci, aj ja som sklamaná, že rada neocenila dôležitosť tohto hodnotenia.

EÚ sa pripravila dobre, ale nedokázala získať podporu ostatných. No prinajmenšom sa nepoškodila nezávislosť komisárky pre ľudské práva a nezávislosť osobitného postupu, takže už toto je v súčasných podmienkach úspech.

V budúcich diskusiách o práci Rady OSN musí byť Európska únia schopná vytvárať spojenectvá a spolupracovať s ostatnými partnermi. Musí byť tiež ochotná počúvať a schopná robiť ústupky. Myslím, že sme veľmi privítali účasť vysokej predstaviteľky na stretnutí pred niekoľkými týždňami. Pani vysoká predstaviteľka, vzdávam vám poctu za to, že ste spravili tento krok a urobili tam veľmi pôsobivú prezentáciu.

Mojím posledným bodom je výkon EÚ. Po vytvorení riaditeľstva pre ľudské práva a demokraciu v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, bude mať delegácia EÚ v Ženeve ústrednú úlohu v politike EÚ v oblasti ľudských práv vo svete. Potrebuje viac zdrojov a jej práca sa musí integrovať do všetkých oblastí zahraničnej politiky EÚ.

Je mi veľkou cťou, že budem na budúci týždeň viesť parlamentnú delegáciu na 16. zasadnutie Rady pre ľudské práva v tomto rozhodujúcom období.

 
  
MPphoto
 

  Willy Meyer, v mene skupiny GUE/NGL.(ES) Pani Ashtonová, začali ste pracovať v období svetového chaosu, vo svete uprostred finančnej, potravinovej a energetickej krízy, spôsobenej pokusmi o reguláciu trhov. V skutočnosti sú vaše ťažkosti dôsledkom prístupu, keďže neregulovaný voľný trh určuje naše životy: spôsobilo to vážne problémy v oblasti ľudských práv v rozvinutých aj v rozvojových krajinách. To je náš problém, ktorý sme nedokázali doteraz vyriešiť. Napriek tomu nie sú ani náznaky iniciatív na zmenu hospodárskej politiky, ktorá vedie celé ľudstvo do slepej uličky.

Myslím si, že je to problém, ktorý je nutné vyriešiť v prvom rade, a následne treba urobiť komplexnú revíziu našej zahraničnej a susedskej politiky vzhľadom na povstania v severnej Afrike, ako aj revíziu cynického zneužívania ľudských práv Európskou úniou.

V zahraničnej politike, ktorú ste zdedili, sme vyvolávali dojem, že nás viac zaujíma voľný obchod ako ľudské práva. Nikdy sme nevyužili článok 2 dohôd o pridružení. Nevyužili sme ho s Tuniskom, ani s Egyptom, ani v dohodách o pridružení, ktoré sa snažíme uzavrieť s plukovníkom Kaddáfím, premiérom Netanjahuom alebo kráľom Muhammadom VI. Tento článok sa nikdy neuplatnil, čo pôsobí, akoby nás nezaujímalo prísne dodržiavanie záväzkov v oblasti ľudských práv stanovených v dohodách o pridružení. Táto záležitosť sa ešte musí vyriešiť a dúfam, že Parlament a Európska únia niekedy prijmú opatrenia.

 
  
MPphoto
 

  Nikolaos Salavrakos, v mene skupiny EFD.(EL) Nepoviem, že tento muž je pokrytec, ale poviem, že si protirečí. Celý filozofický a literárny svet, každý vzdelaný človek a všetci z nás v tomto Parlamente uznávame ľudské práva a napriek tomu, ako ste povedali, polovica členov OSN porušuje ľudské práva. Máme veľké reči, ale chýbajú činy. Vieme, že pre veľké myšlienky sme sa stali najhoršími zločincami ľudstva.

V tejto situácii vítam 16. zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva a verím, že pri súčasnom vývoji a ponaučeniach, ktoré sme si vzali zo skúseností, prijme zásadné uznesenia. Ako viete, som štyridsať rokov právnikom a pochopil som a som presvedčený, že dodržiavanie ľudských práv je spôsobom života a nie je ľahké ho nariadiť. Prosím, prijmite v tejto oblasti zásadnejšiu politiku.

 
  
MPphoto
 

  Inese Vaidere (PPE).(LV) Rada OSN pre ľudské práva je jedinečnou medzinárodnou platformou, ktorá bola vytvorená s cieľom podpory ľudských práv a demokracie vo svete. Jej pracovný program je náročný a mimoriadne dôležitý. Dosiahlo sa veľa dobrého vrátane vyslania osobitnej misie do Egypta a rozhodnutia o Líbyi. Napriek tomu je možné radu viniť z nedostatku politickej dôslednosti, aktívnych opatrení a rýchlej reakcie. V prvom rade je presne z tohto dôvodu veľmi dôležité vykonať objektívne a transparentné hodnotenie práce rady. Rada musí zlepšiť svoj spôsob práce, aby mohla efektívne pracovať na dlhodobých problémoch, ako napríklad tých, ktoré môžeme vidieť v Iráne, Bielorusku, Rusku a inde, ako aj aby rýchlo reagovala na mimoriadne situácie, ako napríklad...

(Predsedajúci prerušil rečníčku.)

...aktívny dialóg medzi členmi rady by sa mal viesť aj v období medzi zasadnutiami. Politika blokov krajín, ktorá začína v práci rady prevažovať, sa musí odstrániť, keďže vedie k selektívnemu posudzovaniu problémov, čo ohrozuje právomoci rady a jej politickú spoľahlivosť. Po druhé, táto rada musí viesť aktívnejší dialóg s občianskou spoločnosťou a mimovládnymi organizáciami. Po tretie, chcela by som zdôrazniť potrebu aktívnejšej úlohy Európskej únie v Rade OSN pre ľudské práva, kde by sme mali mať spoločnú pozíciu. Práve preto vyzývam vysokú predstaviteľku, aby zabezpečila, aby sme mali jasné a silné zastúpenie v rade a koordinovali v nej našu prácu. Čo sa týka Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, tá musí predkladať Parlamentu vrátane Podvýboru pre ľudské práva pravidelné správy o práci tejto rady a hodnotenia tejto práce. Rada pre ľudské práva stojí pred dôležitou úlohou, a to podporou mierového procesu demokratickej zmeny na Blízkom východe. Musí sa snažiť zabrániť šíreniu radikalizmu, ktorý by zhoršil stav ľudských práv v regióne, ohrozil medzinárodnú bezpečnosť a tiež právo Izraela na existenciu. Preto musia po misii do Egypta nasledovať nové misie do iných blízkovýchodných krajín, kde boli a sú protesty ešte agresívnejšie a politická situácia ešte zložitejšia.

Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Jörg Leichtfried (S&D).(DE) Ľudské práva, sloboda a rovnosť sú pre nás všetkých príliš dôležité na to, aby sme umožnili, aby sa s nimi zahrávalo, aby sa porovnávali s mocnými záujmami a aby obchodné záujmy možno dostali prednosť pred týmito hodnotami, ktoré sú také dôležité. Zaslúžia si našu plnú podporu a je mimoriadne dôležité, aby medzinárodné spoločenstvo pomáhalo v záležitostiach týkajúcich sa ľudských práv rýchlo, účinne a cielene.

Rada ľudských práv je v tejto otázke na správnej ceste. Videli sme, že misia do Tuniska mala význam a misia do Egypta mala význam. Strata členstva Líbye v Rade OSN pre ľudské práva bola vhodným a dôležitým signálom, že veci nemôžu takto pokračovať. Napriek tomu bývajú niekedy misie, uznesenia a možno aj iné veci, ktoré sa týmto spôsobom dejú, porazené. Máte pravdu, pani barónka Ashtonová: nestačí sa rozhodnúť niečo urobiť, musíme aj zabezpečiť, aby sa to vykonávalo. Európska únia by k tomu stále mohla prispieť viac, než v súčasnosti prispieva.

Okrem toho je však dôležité, aby Organizácia Spojených národov uznala, že pozícia Európskej únie sa po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy zmenila. Chcel by som vás požiadať, pani barónka Ashtonová, aby ste zabezpečili, aby si hlavne tí, ktorí sa vždy nazývali našimi priateľmi a ktorých aj my považujeme za našich priateľov a na ktorých berieme veľký ohľad (predovšetkým v oblasti obchodnej politiky), v budúcnosti pamätali, že sú našimi priateľmi, a nenechali Európsku úniu v štichu, ako to urobili pri hlasovaní v septembri.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (ALDE) . – (FR) V tejto rozprave opäť zdôrazníme dôležitosť dávania...

(Predsedajúci prerušil rečníka.)

sociálnych, kultúrnych, občianskych a politických práv na rovnaké základy. V poriadku. Túto požiadavku, ktorá je určite oprávnená, nie je, bohužiaľ, v praxi až také jednoduché v plnej miere splniť. Prečo nedokážeme spraviť ľudské práva druhej generácie rovnako záväznými, ako sú ľudské práva prvej generácie? Lebo tradičné ľudské práva, tie, ktoré vychádzajú z Francúzskej revolúcie, sú dnes náležite kodifikované, čo, bohužiaľ, neplatí napríklad pre sociálne práva. Nemali by sme však byť fatalisti. Európska únia so svojím zástupom nástrojov môže využiť všetku svoju silu, a to najmä v Organizácii Spojených národov, aby vylepšila texty týkajúce sa práv, ktoré ešte nie sú náležite kodifikované, a najmä sociálnych práv. Chcel by som dodať, že s rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou sa táto požiadavka stáva menej nerealistickou.

 
  
MPphoto
 

  Marek Henryk Migalski (ECR).(PL) Pani Ashtonová, priznám sa, že som nebol veľkým zástancom toho, aby ste dostali vysokú funkciu, ktorú dnes máte. No musím povedať, že dnes som príjemne prekvapený minimálne tromi vecami, ktoré ste spomenuli vo svojom prejave. Chcel by som to zdôrazniť a pochváliť vás za to. V prvom rade ste zdôraznili všeobecnú platnosť ľudských práv. Úplne s tým súhlasím bez ohľadu na to, kde sa nachádzame – v Štrasburgu, v Líbyi, v Rusku alebo v Iráne. Táto všeobecná platnosť sa musí plne dodržiavať. Som veľmi rád, že sme na rovnakej vlnovej dĺžke. Po druhé, zdôraznili ste náboženskú netoleranciu alebo skôr boj proti nej. Uznesenie Európskeho parlamentu v skutočnosti vyzýva zástupcov členských štátov, aby sa touto záležitosťou zaoberali. Som veľmi rád, že ste to zdôraznili. Tretia vec, ktorá ma teší ako člena delegácie pre vzťahy s Bieloruskom, je, že ste zdôraznili možnosť zasiahnuť do záležitostí týkajúcich sa Bieloruska, kde sa porušujú základné ľudské práva. Je nádej, že bude zriadená regionálna rada. Veľmi ma teší, že to podporujete, pretože to je niečo, čo by sme mali robiť. Ďakujem veľmi pekne.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). – Vítam príležitosť zúčastniť sa na tejto rozprave a dovoľte mi hneď na začiatku povedať, že oceňujem informačné stretnutie, ktoré včera zorganizovala vysoká predstaviteľka na témy týkajúce sa Líbye.

Počas druhej svetovej vojny bolo v Európe zavraždených šesť miliónov Židov. Medzi dvoma svetovými vojnami – prvou a druhou svetovou vojnou – bolo zavraždených 60 miliónov Európanov, nehovoriac o ľuďoch zo všetkých ostatných častí sveta, ktorí zahynuli.

Podľa nového vydania magazínu The Economist pre potraty na základe pohlavia plodu chýba 100 miliónov žien. Nemá to nič spoločné s potratmi pri ohrození života matky, ani s tým, že je matka ohrozená neodborným potratom. Je to preto, že je ženou.

Včera bol Medzinárodný deň žien. O tom sa tu nehovorilo. Kedy sa už prekoná politická korektnosť, aby sme mohli viesť zdvorilé rozpravy, neodvracali tvár tak, ako sa to stalo v prvej polovici minulého storočia, aby sme sa zaoberali týmito problémami, aby sme sa pýtali, čo je príčinou tohto stavu?

Tento Parlament sám seba zahanbil. Neschválil pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom, aby sa neposkytovali finančné prostriedky na zabíjanie novorodencov. Aby sa neposkytovali finančné prostriedky na nútené umelé prerušenie tehotenstva. Ako sme mohli v mene Božom neschváliť niečo také? Je mi zle z politickej korektnosti, ktorá neumožňuje v tomto Parlamente zdvorilú diskusiu o záležitostiach, ktorá umožňuje, aby sa vyjadrili rozdielne názory.

Chcel by som vedieť, pani vysoká predstaviteľka, či sa budete venovať tejto otázke na pôde OSN.

Dovoľte mi na záver povedať, že považujem prístup a niektoré rozhodnutia súdu pre ľudské práva tu v Štrasburgu, ktorý nie je inštitúciou Európskej únie, za úplne mimoriadne.

Kedy budeme schopní diskutovať o tejto otázke? Prečo tu včera žiadna žena nepoložila otázku o 100 miliónoch chýbajúcich žien, ktoré sa nenarodili preto, že sú ženami? Je to nesprávne a o tejto konkrétnej otázke by v tomto Parlamente nemali vládnuť žiadne nezhody.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Véronique De Keyser (S&D).(FR) Na Medzinárodný deň žien ste si možno nevšimli v správe členky vášho poslaneckého klubu pani Nedelčevovej (Nedelcheva), že umelé prerušenie tehotenstva nebolo témou, ktorá by bola tabu, zaoberala sa ňou, diskutovalo sa o nej a demokraticky sa o nej hlasovalo. Nie je to téma, ktorá by bola tabu. Toto je demokracia.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). – Poznám stanovisko pani De Keyserovej na túto tému a rešpektujem ho. Je to viac, než som dostal od nej, čo sa týka môjho názoru.

Musíme mať v tomto Parlamente zdvorilú rozpravu, v ktorej ľudia počúvajú názory ostatných, a až potom robiť závery. Nepočul som nikoho zo socialistov alebo liberálov zaoberať sa v tomto Parlamente otázkou potratov na základe pohlavia plodu. Nielen, že sa tým nezaoberali, ale ani neschválili uznesenie predložené tomuto Parlamentu s cieľom neposkytovať finančné prostriedky na zabíjanie novorodencov alebo nútené umelé prerušenie tehotenstva. Je to – a to uvádzam do protokolu tohto Parlamentu – hanebná udalosť pre ľudí, ktorí to urobili.

Prosím, diskutujme v tomto Parlamente zdvorilo. Práve o toto by malo ísť v tejto Európskej únii – o jednotu v rozmanitosti.

(Rečník prijal otázku podľa postupu zdvihnutia modrej karty v súlade s článkom 149 ods. 8.)

 
  
MPphoto
 

  Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE). – Samozrejme, rešpektujem názory pána Mitchella. Rovnako ako väčšina poslancov tohto Parlamentu, ak nie všetci jeho poslanci, odsudzujem skutočnosť, že v mnohých spoločnostiach sveta prichádza k potratom plodov ženského pohlavia, či už so súhlasom matky, alebo pod nátlakom.

Bojím sa však, že miešaním tejto otázky s témou reprodukčnej slobody pán Mitchell zahmlieva túto otázku. Ak by sme sa zaoberali len otázkou potratov plodov ženského pohlavia, mohlo by byť jednoduchšie, aby sme sa na nej dohodli.

 
  
MPphoto
 

  Gay Mitchell (PPE). – Chcel by som sa poďakovať váženej poslankyni za túto poznámku. Ak by sme o trochu viac vzájomne rešpektovali stanoviská toho druhého a pokúsili sa nájsť spoločnú reč, zistili by sme, že v tejto problematike by sme vedeli toho veľa odsunúť, ale mohli by sme k tomu, prosím, pristúpiť s otvorenou mysľou?

Skutočne považujem za nevhodné, aby Parlament neschválil pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom neposkytovať finančné prostriedky na nútené umelé prerušenie tehotenstva, na zabíjanie novorodencov. Poďme o tom diskutovať, aby sme zistili, čo môžeme urobiť, aby sme zastavili tieto potraty založené na pohlaví plodu. V iných oblastiach môžeme nesúhlasiť.

Osobne nemám problém podporiť reprodukčné zdravie. Mám problém, až keď ide o oblasť potratov. Je to z veľmi dobrých dôvodov a rád by som o nich diskutoval. Nie som strašidlo, nie som človek z minulosti. Mám dobre premyslený názor na túto tému a rád o ňom budem s kýmkoľvek diskutovať. Ďakujem kolegyniam poslankyniam za to, čo povedali.

 
  
MPphoto
 

  Maria Eleni Koppa (S&D).(EL) Zasadnutie Rady pre ľudské práva sa tento rok koná v tieni udalostí v severnej Afrike a v arabskom svete vo všeobecnosti, ktoré nás môžu mnohému naučiť. My v Európe sa musíme uistiť, že sme na túto úlohu pripravení. Toto je preto príležitosť, aby sme urobili základné hodnotenie rady, čo sa týka toho, či je potrebné ďalej zlepšovať jej pracovné metódy a zdôrazňovať našu podporu jej nezávislosti a jej úlohy pri ochrane ľudských práv vo svete.

V tomto období historických zmien v našej časti sveta je odkaz všeobecnej platnosti ľudských práv aktuálnejší než kedykoľvek predtým. Zároveň sa však všetky zainteresované medzinárodné strany musia snažiť odstrániť prax dvojakého metra, keď ide o pripomínanie ľudských práv. Musíme byť spravodliví a jednotní. Tak ako vítame nedávne schválenie uznesenia, ktoré odsudzuje porušenia ľudských práv v Líbyi, musíme zaujať rovnako nekompromisný postoj aj k pokračujúcej nelegálnej kolonizácii okupovaných palestínskych území.

 
  
MPphoto
 

  Sari Essayah (PPE).(FI) Chcela by som oceniť prejav pána Mitchella, keďže, samozrejme, základné ľudské právo každého dievčaťa a chlapca je právo narodiť sa na tento svet.

Rada pre ľudské práva je hlavným orgánom OSN, ktorý zodpovedá za ľudské práva, a teraz sa konečne musíme odvážiť kriticky posúdiť jeho postavenie a politiky. Rada môže mať v tom najlepšom prípade rozhodujúcu úlohu pri podpore ľudských práv a demokracie. Bohužiaľ, pre jej prácu sú typické dvojaký meter, selektívnosť, politizácia a vytváranie blokov v otázkach ľudských práv.

Je typické, že rada bola veľmi blízko k tomu, aby schválila uznesenie o pokroku (predstavte si, pokroku!) v oblasti ľudských práv v Líbyi. Medzi krajinami, ktoré uznávali pokrok Líbye, boli Irán, Severná Kórea, Egypt, Sudán a Pakistan. Majú vyhlásenia týchto krajín nejakú váhu? Nemali by tieto krajiny tiež byť vylúčené z Rady pre ľudské práva? Už len skutočnosť, že sa o takomto uznesení uvažovalo, dokazuje, aké nevšímavé medzinárodné spoločenstvo bolo alebo chcelo byť, čo sa týka situácie v Líbyi.

Počas posledných niekoľkých desaťročí sa však asi dve tretiny schválených odsudzujúcich uznesení Rady pre ľudské práva týkali Izraela, ktorý je napriek tomu jedinou demokraciou v oblasti Blízkeho východu. Zároveň rada ignorovala zlý stav práv žien a menšín vo všetkých okolitých arabských krajinách. Práca Rady pre ľudské práva nebude dôveryhodná, pokiaľ nezmení túto prácu a svoje pracovné postupy.

 
  
MPphoto
 

  Raimon Obiols (S&D).(ES) Nechcem opakovať dôležité poznámky, ktoré už povedali kolegovia poslanci, takže jednoducho dodám, že rád počujem, že pani Ashtonová sa zúčastňuje na zasadnutí Rady pre ľudské práva, ktoré sa koná v tomto veľmi dôležitom období.

Dúfame, že zasadnutie bude predstavovať krok vpred, ktorý umožní Európskej únii, aby jej opatrenia boli jednotnejšie a umožní tieto opatrenia zviditeľniť, dosiahnuť spoločné pozície o všetkých dôležitých otázkach v oblasti ľudských práv a využiť Radu OSN pre ľudské práva na vytváranie koalícií s krajinami, občianskou spoločnosťou a relevantnými medzinárodnými organizáciami s cieľom urobiť skutočný pokrok v oblasti ľudských práv, ako povedala vo svojom prejave pani Ashtonová. Okrem toho dúfame, že Európska únia bude schopná presadzovať všeobecnú platnosť ľudských práv tvárou v tvár relativizujúcim argumentom a že nakoniec dosiahne niečo, čo je v dosahu našej generácie. Dúfame, že dosiahne niečo porovnateľné, ako bolo v minulosti zrušenie otroctva všade na svete, konkrétne zrušenie trestu smrti všade na svete.

 
  
MPphoto
 

  Salvatore Iacolino (PPE).(IT) Niet pochýb o tom, že nedotknuteľnosť ľudských práv je skutočnou podstatou všetkých spoločností, čo vlastne vedie k vzniku demokratických hodnôt. Zasadnutie Rady pre ľudské práva, ktoré sa bude konať v Ženeve, preto musí mať presné a náležité priority. Tie, samozrejme, zahŕňajú boj proti rôznym formám diskriminácie – na základe rasy, pohlavia, náboženstva, politického presvedčenia –, zatiaľ čo na druhej strane zahŕňajú aj otázku ochrany menšín a zraniteľných skupín.

Zasadnutie tejto rady sa koná v mimoriadne chúlostivej atmosfére. Všetci vieme, čo sa deje v severnej Afrike a predovšetkým v Líbyi. Dnes sme v dlhej rozprave počúvali a zväčša privítali prejavy pani barónky Ashtonovej. Napriek tomu je tu aj problém Blízkeho východu a zároveň nás Lisabonská zmluva vyzýva, aby sme prijali ešte dôraznejšie a rozhodnejšie stanovisko v prospech Európskej únie.

Potrebujeme silu rozhodnúť sa a solidaritu, ktoré musia usmerňovať skutočné a rozhodné opatrenia, pretože v konečnom dôsledku chcú Líbyjčania, Tunisania a Maročania chcú zostať tam, kde v súčasnosti žijú. Musíme konať rýchlo, aby sme to umožnili.

Chcel by som na záver vysloviť jednu myšlienku, ktorá je zároveň otázkou pre pani barónku Ashtonovú: počúvali sme vaše prejavy, ako som práve povedal, a zväčša sme ich privítali. Jedna podoba vážnej diskriminácie sa týka náboženstva. Ako ste len mohli v prejave zabudnúť spomenúť „kresťanofóbiu“ vzhľadom na to, že kresťania museli čeliť najkrvavejšiemu násiliu za posledné obdobie?

 
  
MPphoto
 

  Norica Nicolai (ALDE).(RO) Neviem, či toto prebiehajúce zasadnutie nakoniec bude úspešné alebo neúspešné. Viem však, že by bolo bývalo užitočné, keby sme túto rozpravu mali už oveľa skôr, pretože Európsku úniu bude na tomto zasadnutí počuť a jej vyjadrenie bude jednotné, jednoznačné a predovšetkým efektívne. Toto hodnotenie, ktoré práve prebieha, čiastočne v New Yorku a čiastočne v Ženeve, vysiela veľmi komplexný signál svetu, ktorý sa mení a má veľký problém so zlyhaním určitého typu politiky v oblasti ľudských práv.

Kolegovia poslanci, myslím si, že budeme musieť veľmi vážne diskutovať o tomto inštitucionálnom mechanizme vytvorenom OSN, určite bez toho, aby sme uprednostňovali konkrétne práva. Musíme však diskutovať o jeho účinnosti a najmä rozmýšľať o tom, či by nestálo za to, aby bola jedna zo svetových agentúr zapojená do rýchlej prevencie. V tejto súvislosti si nemyslím, že sa musíme obmedzovať len na sledovanie toho, čo sa už stalo, ale mali by sme sa aj snažiť tomu predchádzať. Myslím si, že čoskoro dôjde k zmene postoja k ľudským právam.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock (ECR). – Skutočnosť, že Líbya bola členom Rady OSN pre ľudské práva, nám hovorí všetko, čo potrebujeme vedieť o tejto zdiskreditovanej a spolitizovanej organizácii. Kaddáfího vláda trvajúca 42 rokov systematicky potláčala akýkoľvek náznak ľudských práv v jeho krajine a teraz vidíme dôsledky kultúry násilia, na ktorej bol založený jeho režim vládnuci terorom.

Bolo by však nespravodlivé vybrať len Líbyu. Členmi rady sú aj ďalší, ktorí porušujú ľudské práva, vrátane Číny, Kuby, Saudskej Arábie, Pakistanu a Ugandy, kde sú prenasledovaní homosexuáli. Je zvláštne, že sa v istom období dokonca diskutovalo o tom, že by Irán mohol predsedať komisii pre rovnosť žien. Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) okrem toho venuje veľa času hanobeniu nášho demokratického spojenca Izraela.

Po úvahe však predpokladám, že táto rada je to jediné, čo máme v oblasti ľudských práv na úrovni OSN, takže sa v nej budeme musieť angažovať, aj keď si plne uvedomujeme základné protirečenia toho, že členmi Rady OSN pre ľudské práva sú brutálne nedemokratické režimy.

 
  
MPphoto
 

  Struan Stevenson (ECR). – Chcel by som povedať barónke Ashtonovej, že neodpovedala v poslednej rozprave o Iráne nášmu kolegovi poslancovi Janovi Zahradilovi na otázku o tábore Ašraf. V tábore trpí 3400 ľudí psychickým týraním. Je to porušenie ich ľudských práv. Dávame 1,2 miliardy EUR na rekonštrukciu Iraku, a napriek tomu vždy, keď prijmeme uznesenie v tomto Parlamente, vždy, keď prijmeme veľkou väčšinou písomné vyhlásenie, iracká vláda a jej iránska kohorta nás jednoducho ignorujú.

Už rok psychicky týrajú ľudí v tábore Ašraf 210 reproduktormi, z ktorých hučí hlasná propaganda a vyhrážky vo dne, v noci. Odopierajú prístup k liekom a prístup do nemocnice zraneným a ľuďom zomierajúcim na rakovinu.

Prečo nehovoríme: „Prestaňte, lebo inak už nedostanete žiadne peniaze od tohto Parlamentu“?

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI). – Chcela by som sa spýtať vysokej predstaviteľky vzhľadom na všetky udalosti, ktoré sa práve teraz odohrávajú v Líbyi, a na tak často spomínané obavy, ktoré oprávnene prejavujeme v súvislosti s porušovaním ľudských práv v Líbyi, či podporí prípad tých ľudí v Spojenom kráľovstve, ktorých príbuzní, priatelia a blízki zahynuli po výbuchu semtexových náloží alebo boli zabití pištoľami, ktoré dodal plukovník Kaddáfí a jeho vražedný režim v Líbyi. Podporí ich vec v akomkoľvek novom režime, ktorý vznikne po konflikte v Líbyi?

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) V súvislosti s našou diskusiou o súčasnej situácii v oblasti ľudských práv a vzhľadom na poslednú správu, o ktorej sa diskutovalo, by som chcel pani Ashtonovej položiť nasledujúcu otázku.

Máte pocit vzhľadom na súčasnú situáciu v niektorých krajinách severnej Afriky a v rámci regiónu, že teraz je ten správny čas, aby sme otvárali delegáciu Európskej únie v Iráne?

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Bola to opäť veľmi zaujímavá a informačne bohatá rozprava, v ktorej sa hovorilo o množstve záležitostí, o ktoré sa vážené poslankyne a vážení poslanci tak veľmi zaujímajú.

Chcela by som sa najskôr poďakovať váženým poslankyniam a váženým poslancom za energiu a zapálenie, s ktorými viedli túto rozpravu. Rozmýšľam o tom, že sú to dva roky od vydania správy pani Andrikienėovej o vývoji v Rade OSN pre ľudské práva vrátane úlohy EÚ, a rozmýšľam o uzneseniach, ktoré boli prijaté od vypracovania tejto správy. Chcela by som jej poďakovať za poznámky o práci, ktorú robíme v službe pre vonkajšiu činnosť, a začiatkoch nášho úsilia pri rozvíjaní nových aktivít v oblasti ľudských práv.

Veľmi rada vidím, že pani Hautalová má prísť na zasadnutie tejto rady. Myslím si, že je mimoriadne dôležité, že sa na ňom vzhľadom na jej vzdelanie a kvalifikáciu môže zúčastniť. Okrem toho dúfam, že podporí úsilie, ktoré sme vyvíjali a vyvíjame na to, aby sme sa pokúsili zabezpečiť, že sa práca tejto rady zlepší a rozšíri. Počula som kritiku tejto snahy. Myslím si, že sme sa pri hodnotení všetci veľmi snažili, aby bolo čo najdôslednejšie. Určite nie je také, aké by sme si ho boli želali, ale po tom, čo sa niektoré diskusie presunuli do New Yorku, môžeme pokračovať v práci aj tam. Toto je skutočne pracovná oblasť, v ktorej môžu poslanci, ktorí s nami spolupracujú, významne prispieť k zmene. Pani Hautalová má moju plnú dôveru, že bude dosť silná, aby to presadila.

Chcela by som sa venovať niektorým konkrétnym otázkam, ktoré mi boli položené. Začnem s otázkami pána Howitta, pretože povedal, že ide najmä o tri otázky. V súvislosti s Konžskou demokratickou republikou podporujeme dôrazné uznesenie a v skutočnosti sme povedali, že je v súčasnosti potrebný osobitný mandát pre túto konkrétnu situáciu. Pri Goldstonovej správe sa snažíme zapojiť, aby sme našli konsenzuálne uznesenie. To v súčasnosti robíme. V Pakistane sme 5. marca podali demarš konkrétne o článku 40, ktorý je problémovým miestom.

Dovoľte mi v prvom rade povedať tým váženým poslankyniam a váženým poslancom, ktorí hovorili konkrétne o slobode náboženstva a vierovyznania, že v skutočnosti hovorím o hrozných tragédiách kresťanských spoločenstiev kdekoľvek vo svete, kde sa tieto hrozné tragédie dejú. Mám všeobecnú poznámku, že veríme v právo na slobodu náboženstva a vierovyznania, nech ide v tejto súvislosti o ktorékoľvek náboženstvo alebo vierovyznanie. Je dôležité, aby sme naďalej čo najjasnejšie robili tieto vyhlásenia, keď sme konfrontovaní s terorizmom alebo s útokmi na ktorékoľvek náboženstvá vrátane kresťanstva.

Môj tím sa práve stretol so skupinou poslancov Európskeho parlamentu, aby ďalej diskutoval o tom, čo by sme v tejto súvislosti ešte mali robiť. Ako som už povedala, máme v úmysle niečo urobiť na tomto zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva konkrétne v tejto otázke, pretože je taká dôležitá.

Ospravedlňujem sa, že som neodpovedala na otázku o tábore Ašraf. Mala som to v úmysle, ale príliš rýchlo som obrátila list. Myslím, že máme celkovo 3000 ľudí – alebo možno 3400, číselné údaje sú rôzne –, a sme každý týždeň v kontakte s OSN, ktorá, ako viete, tábor navštevuje. Ubezpečujú ma, že základné potreby sú naplnené. Pri skúmaní, čo sa dá urobiť v otázke tábora Ašraf, sú naozaj zložité otázky, ako vážený poslanec veľmi dobre vie. Veľmi dobre si uvedomujem veľmi rozdielne názory, ktoré na túto tému počúvame. Vážený pán poslanec má však úplnú pravdu, že je dôležité najmä sa ubezpečiť, že sa neporušujú ľudské práva a že zabezpečujeme, aby bola k dispozícii humanitárna podpora. To v skutočnosti robíme. Preto viem o týždenných správach. To nie je náhodou. Je to preto, že sa zapájame do riešenia tohto problému a rokujeme s miestnou vládou, aby sme sa to pokúsili vyriešiť tým najlepším možným spôsobom, ako dokážeme.

Súhlasím aj s tým, že je v súčasnosti dôležité dostať do Ženevy silnú delegáciu. Pani Hautalová opäť konkrétne vyzdvihla skutočnosť, že sme práve vymenovali novú predsedníčku delegácie. V Ženeve som hovorila s tímom. Rozdelili sme delegáciu na dve časti, aby sa jedna mohla sústrediť na problémy hlavne Svetovej obchodnej organizácie a druhá sa mohla oveľa viac sústrediť na agentúry OSN.

V rozhovoroch na túto tému sa tiež jasne vyjadrujem o potrebe lepšie a kreatívnejšie rozmýšľať o našej práci v Ženeve. Potrebujeme vytvárať spojenectvá v oblasti ľudských práv a potrebujeme mať príležitosť hovoriť s partnermi vo svete, s ktorými dokážeme nájsť spoločnú reč o niektorých najdôležitejších problémoch, ktoré sa nás týkajú. Dúfam, že sa v tejto otázke dokážeme v najbližších týždňoch a mesiacoch pohnúť vpred.

Ak dovolíte, skončila by som tým, že ma veľmi zaujalo to, čo povedal pán Salavrakos o tom, že ľudské práva sú spôsobom života. Myslím si, že má zrejme pravdu. Definujem to takto jednoducho: na to, aby pre vás platili ľudské práva, jednoducho musíte byť tu a musíte byť človek. Nemali by pre to platiť žiadne iné kritériá. Myslím si, že je skutočne dôležité, aby sme vo všetkom, čo robíme, nezabúdali na túto veľmi jednoduchú základnú zásadu.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, na mnohých otázkach sa nezhodneme, mnohé otázky vzbudzujú, ako som mohla vidieť, skutočný zápal a obavy, ale schopnosť dokázať o týchto otázkach diskutovať a schopnosť považovať za stredobod nášho rozmýšľania naše silné cítenie o ľudských právach je absolútne nevyhnutná.

Úplne na záver chcem povedať, že som ešte nerozhodla o otvorení delegácie v Iráne. Je to čiastočne otázka finančných prostriedkov, ale, samozrejme, budem o tom vážené poslankyne a vážených poslancov informovať.

Medzitým by som chcela všetkým poďakovať za túto rozpravu a chcela by som ubezpečiť vážené poslankyne a vážených poslancov, že urobím všetko, čo je v mojich silách, aby bola Rada OSN pre ľudské práva čo najefektívnejšia, a čo je ešte dôležitejšie, budem čo najefektívnejšie zastupovať Európsky parlament a Európsku úniu v otázkach ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE).(ES) Úplne som neporozumel odpovedi pani Ashtonovej. Nie som si istý, či mi odpovedala na moju otázku, či je správny čas otvárať delegáciu Európskej únie v Iráne vzhľadom na súčasné obavy v oblasti ľudských práv, či mi povedala, že na ňu odpovie neskôr, alebo na ňu v skutočnosti neodpovedala. Keďže som odpovedi neporozumel, chcel by som zopakovať svoju otázku.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Ashton, podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku. – Pri odpovedi na otázku pána Salafrancu Sáncheza-Neyru som sa snažila povedať, že sú v tejto súvislosti dva problémy. Jedným sú nevyhnutne finančné prostriedky. Druhým je, že si to bude vyžadovať rozhodnutie a podanie návrhov na otvorenie delegácie z mojej strany, samozrejme nielen Komisii. Bude diskusia v Rade pre zahraničné veci a Parlament tiež k tomu zaujme stanovisko. V súčasnosti som s nikým nehovorila o tom, že by som to urobila. V súčasnosti, ako dobre viete, sa moja účasť v Iráne do veľkej miery týka rokovaní o jadrovom programe a otázok ľudských práv.

 
  
MPphoto
 

  Predsedajúci. – V súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku som dostal šesť návrhov uznesení(1).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie sa uskutoční napoludnie vo štvrtok 10. marca.

Písomné vyhlásenia (článok 149)

 
  
MPphoto
 
 

  Tunne Kelam (PPE), písomne. – Vzhľadom na súčasnú situáciu v severnej Afrike a berúc do úvahy skutočnosť, že ľudské práva vo svete sa porušujú viac než kedykoľvek predtým, práca UNHRC sa musí reformovať. UNHRC musí konať včasne a účinne reagovať na nové problémy. Bohužiaľ, v praxi to takto nefunguje. Problém by sa dal čiastočne vyriešiť, ak by sa zorganizovalo viac zasadnutí, než je v súčasnosti naplánované. Okrem toho UNHRC potrebuje dôkladnú revíziu svojho členstva, aby sa uistila, že jej členovia spĺňajú minimálne požiadavky. Je hanebné, že diktatúry, akou je Líbya, dokázali tak ľahko získať kreslo v orgáne, ktorý je určený na ochranu ľudských práv. Dôveryhodnosť UNHRC je viac než kedykoľvek predtým ohrozená politicky motivovaným správaním. Vďaka EEA má EÚ teraz príležitosť vystupovať jednotne a fungovať ako globálny hráč. Podpredsedníčka/vysoká predstaviteľka sa musí ubezpečiť, že opatrenia sú jednotné a že koordinácia medzi zastúpeniami EÚ v Ženeve a v New Yorku je účinná. Neexistuje praktická alternatíva k zahraničnej politike EÚ založenej na hodnotách.

 
  
MPphoto
 
 

  Alexander Mirsky (S&D), písomne. – Nie je možné prijať žiadne presvedčivé a účinné uznesenie, kým sa vážne porušujú ľudské práva v rámci Európskej únie. Všetky silné vyhlásenia a slová sa menia na cynizmus a podkopávajú základy boja proti globálnej nespravodlivosti a klamstvám. Európska únia by nemala radiť tretím krajinám, kým sa na jej vlastnom území, konkrétne v Lotyšsku, vláda správa k uzneseniu Parlamentu z 11. marca 2004 pohŕdavo a výsmešne. Je neprijateľné žiadať od iných krajín, aby robili to, čo nedokáže Európska únia žiadať, aby robila Lotyšská republika. Ako možno hovoriť o tom, že EÚ je jednotná, keď pravidlá neplatia pre všetky členské štáty? Kým sa nezačne uplatňovať uznesenie o 335 000 cudzích štátnych príslušníkoch v Lotyšsku, nemá zmysel žiadať zmeny v oblasti ľudských práv v tretích krajinách. Je to hrubý výsmech demokracie a ľudských práv.

 
  
MPphoto
 
 

  Joanna Senyszyn (S&D), písomne.(PL) Treba privítať, že v programe 16. zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) boli popri všeobecnom probléme dodržiavania ľudských práv zahrnuté správy a panely týkajúce sa práv dieťaťa, násilia voči ženám, práv národnostných, etnických, náboženských a jazykových menšín a boja proti terorizmu. Na zasadnutí má byť predložené aj medziregionálne vyhlásenie o právach lesbičiek, homosexuálov, bisexuálov a transsexuálov. UNHRC potrebuje nové právne nástroje na kontinuálne monitorovanie neustálych porušení ľudských práv a na to, aby bola schopná rýchlo reagovať na naliehavé situácie, ktoré vznikajú pre politickú situáciu vo svete (Tunisko, Egypt, Irán, Bielorusko). Podporujem preto myšlienku navrhnutú v uznesení na vytvorenie nezávislých spúšťacích mechanizmov, ktoré umožnia rýchlu reakciu na krízové situácie týkajúce sa porušovania ľudských práv. Vítam vytvorenie nového riaditeľstva pre ľudské práva a demokraciu a vytvorenie pracovnej skupiny Rady EÚ pre ľudské práva so sídlom v Bruseli, pretože to umožní lepšiu koordináciu a monitorovanie politiky EÚ v oblasti ľudských práv. Osobitný predstaviteľ EÚ na vysokej úrovni pre ľudské práva by mal zohrávať rozhodujúcu úlohu. Panely UNHRC by sa mali využívať aj v období medzi zasadnutiami a samotné zasadnutia by sa mali presunúť do iných regiónov vrátane oblastí, kde práve prebiehajú konflikty. Na záver tiež vyzývam členské štáty EÚ, aby dodržiavali ľudské práva vo svojej vnútroštátnej politike, pretože keď to nerobia, oslabuje to pozíciu Únie v rámci UNHRC.

 
  
  

PREDSEDÁ: LIBOR ROUČEK
podpredseda

 
  

(1)Pozri zápisnicu.

Posledná úprava: 20. júla 2011Právne oznámenie