Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Razprave
Četrtek, 10. marec 2011 - StrasbourgEdition JOIzdaja UL
PRILOGA (Pisni odgovori) - VPRAŠANJA SVETU (Sedanje predsedstvo Sveta Evropske unije je v celoti odgovorno za te odgovore)

Vprašanje št. 8 predložil Jörg Leichtfried (H-000083/11 )  
 Zadeva: Energijsko varčne žarnice
H-000083/11
 

Ali je Svet seznanjen s študijo nemškega zveznega urada za okolje, ki pravi, da lahko energijsko varčne žarnice zaradi živega srebra, ki ga vsebujejo, povzročijo zastrupitev, če se razbijejo v domačem okolju? Kaj je Svet na podlagi te študije ugotovil?

Ali je Svet pripravljen ponovno pretehtati svojo odločitev o umiku običajnih žarnic iz prometa?

Kakšno je stališče Sveta o tem, da bi vsaj za zasebna gospodinjstva omilili prepoved prodaje običajnih žarnic?

 
  
 

Ta odgovor, ki ga je pripravilo predsedstvo in kot tak ni zavezujoč za Svet ali države članice, v času za vprašanja Svetu na delnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu marca 2011 ni bil predložen v ustni obliki.

(EN) Svet je zavezan varstvu človekovega zdravja in okolja pred izpusti živega srebra in njegovih spojin in se zaveda pomisleka, ki ga spoštovani poslanec omenja v svojem vprašanju. Zdaj Svet preučuje revizijo strategije Skupnosti za živo srebro na podlagi sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 7. decembra 2010(1) .

V pregledu so pod 8. ukrepom podrobno opisani ukrepi in merila, ki obravnavajo vsebnost živega srebra, uporabljenega v energetsko varčnih žarnicah, ki so bile na ravni EU uvedene po tem, ko je bil z Direktivo o okoljsko primerni zasnovi iz leta 2005, kot je bila spremenjena leta 2009, v EU postopno prepovedan promet z žarnicami z žarilno nitko. Revizija omenja tudi mnenje o vsebnosti živega srebra v nekaterih energetsko varčnih žarnicah Znanstvenega odbora za zdravstvena in okoljska tveganja (SCHER), ki je sklenil, da razbitje takšnih žarnic najverjetneje ne predstavlja tveganja za zdravje odraslih ljudi. Svet za zdaj še ni seznanjen z nobeno drugo študijo, ki bi navajala nasprotno.

Vendar Svet šteje za pomembno, da države članice in Komisija še naprej preučujejo in dvigujejo ozaveščenost vseh zainteresiranih strani, vključno s širšo javnostjo, o vplivu živega srebra na zdravje in okolje ter razširjajo informacije o stalnih dejavnostih EU na tem področju.

 
 

(1) COM(2010) 723 konč.

 
Zadnja posodobitev: 21. julij 2011Pravno obvestilo