Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0198/2010 (B7-0015/2011)

Συζήτηση :

PV 10/03/2011 - 5
CRE 10/03/2011 - 5

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συζητήσεις
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 - Στρασβούργο Έκδοση ΕΕ

5. Η κρίση που προκάλεσε η ηφαιστειακή τέφρα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη συζήτηση:

- της προφορικής ερώτησης (O-0198/2010) του Marian-Jean Marinescu και του Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, προς την Επιτροπή σχετικά με την κρίση ηφαιστειακής τέφρας (B7-0015/2011)·

- της προφορικής ερώτησης (O-000052/2011) του Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς την Επιτροπή σχετικά με την κρίση ηφαιστειακής τέφρας (B7-0204/2011)·

- της προφορικής ερώτησης (O-000049/2011) της Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, προς την Επιτροπή σχετικά με την κρίση ηφαιστειακής τέφρας (B7-0202/2011)· και

- της προφορικής ερώτησης (O-000051/2011) του Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών, προς την Επιτροπή σχετικά με την κρίση ηφαιστειακής τέφρας (B7-0203/2011).

 
  
MPphoto
 

  Marian-Jean Marinescu, συντάκτης.(RO) Κύριε Πρόεδρε, η ηφαιστειακή έκρηξη τον περασμένο Απρίλιο είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο πολλών τμημάτων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου. Η κρίση που επακολούθησε έπληξε περισσότερους από δέκα εκατομμύρια ταξιδιώτες και είχε σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις. Το ψήφισμα για την κρίση που προκάλεσε η ηφαιστειακή τέφρα δεν ήταν ικανοποιητικό εξαιτίας της έλλειψης συντονισμού μεταξύ των θεσμικών οργάνων, της έλλειψης προδιαγραφών και ευελιξίας, για να μην αναφέρουμε ότι δεν έγινε η βέλτιστη δυνατή χρήση των τεχνικών πόρων.

Το είπα τότε και εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι είναι ύψιστης σπουδαιότητας η λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι σε περίπτωση μίας νέας ηφαιστειακής έκρηξης δεν θα έχουμε τις ίδιες συνέπειες. Η ευθύνη για την ασφάλεια των πτήσεων, που περιλαμβάνει την αποφυγή περιοχών που έχουν μολυνθεί από την τέφρα, πρέπει να ανήκει στον αερομεταφορέα και το πλήρωμα. Οι αερομεταφορείς πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ακριβή στοιχεία, ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι να αντεπεξέρχονται σε εξαιρετικές περιστάσεις πτήσης και έχουν την απαιτούμενη εμπειρία για να αξιολογούν τον κίνδυνο και να λαμβάνουν αποφάσεις για τυχόν αλλαγή σχεδίου πτήσης.

Για να λειτουργεί αυτή η διαδικασία όσο τον δυνατόν πιο αποτελεσματικά, απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: πρέπει να βελτιωθούν η εποπτεία και η πρόβλεψη και να επενδυθούν περισσότερα χρήματα στον εξοπλισμό, τόσο στον χερσαίο όσο και στον εναέριο. Ο τεχνικός εξοπλισμός πρέπει να μπορεί να παρέχει ακριβή στοιχεία σε πραγματικό χρόνο και συνεχείς προβλέψεις, οι οποίες μπορούν να παρασχεθούν από τη σημερινή τεχνολογία. Η χρήση των διαφόρων κέντρων για τη συλλογή και παροχή αυτών των πληροφοριών θα βελτιώσει την αξιολόγηση του κινδύνου και τον σχετικό προγραμματισμό πτήσεων. Πρέπει να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των οργανισμών διαχείρισης κρίσεων για να διασφαλιστεί ότι οι αερομεταφορείς θα έχουν στη διάθεσή τους αυτές τις πληροφορίες, τις οποίες χρειάζονται για τη λήψη αποφάσεων.

Η ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι υπεύθυνη για την εποπτεία, ενώ τα συμβουλευτικά κέντρα για την ηφαιστειακή τέφρα είναι υπεύθυνα για την ειδοποίηση των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροπλοΐας για εκρήξεις και περιοχές υψηλού κινδύνου. Οι φορείς παροχής υπηρεσιών πρέπει να ενημερώνουν τα πληρώματα πτήσης σχετικά με τις περιοχές που κινδυνεύουν ιδιαιτέρως από τη μόλυνση από την τέφρα. Τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να εκπαιδευτούν για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων μέσω ασκήσεων σε συνθήκες προσομοίωσης.

Νομίζω ότι είναι απολύτως αναγκαίο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας να συντάξει τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και του ελέγχου σε επιχειρησιακό επίπεδο. Η επίτευξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και η εφαρμογή του σχεδίου SESAR θα διευκόλυνε μακράν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και θα μείωνε σημαντικά τον αντίκτυπο σε περίπτωση κρίσης. Πιστεύω ότι αυτά είναι τα βασικά σημεία που πρέπει να επιλυθούν, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε επιτυχώς μία ανάλογη κατάσταση στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Brian Simpson, συντάκτης.(EN) Κύριε Πρόεδρε, επικροτώ την ευκαιρία που μας δίνει αυτή η προφορική ερώτηση να επανεξετάσουμε τα προβλήματα που βίωσαν οι ταξιδιώτες και ο ευρύτερος κλάδος της αεροπορίας κατά τη διάρκεια της περσινής ισλανδικής ηφαιστειακής κρίσης.

Αυτό που κατέστη σαφές πέρυσι ήταν ότι τα κράτη μέλη και η ΕΕ στο σύνολό της δεν είχαν κανένα σχέδιο για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ελλιπή, οι μετεωρολόγοι δεν μπορούσαν ή, στην πραγματικότητα, δεν ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν, και όλοι τελειοποίησαν την τέχνη της επίκρισης σε βάρος κάποιου άλλου και ακολούθησαν μια πολιτική αποφυγής του κινδύνου και όχι μια πολιτική διαχείρισης του κινδύνου.

Για να είμαι ειλικρινής, κύριε Πρόεδρε, τα κράτη μέλη το «κουκούλωσαν» πέρυσι. Όμως, κύριε Πρόεδρε, αυτό ήταν τότε. Τι θα γίνει στο μέλλον; Έχουμε κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο για την κάλυψη της επόμενης ηφαιστειακής έκρηξης; Εάν συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον, θα συντονιστούν τα κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ; Το πιο σημαντικό, θα απευθυνθούν στον αεροπορικό κλάδο και συγκεκριμένα στις αεροπορικές εταιρείες πριν εκδώσουν τις συμβουλές τους; Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη που διαπράχθηκαν πέρυσι και τα οποία οδήγησαν στον παραλογισμό του να κλείνει μία χώρα τον εναέριο χώρο της τη στιγμή που μία γειτονική τον διατηρούσε ανοικτό, προκαλώντας χάος, σύγχυση και τεράστιες οικονομικές συνέπειες.

Τέλος, κύριε Πρόεδρε, το ισλανδικό ηφαίστειο υπογράμμισε κάτι σημαντικό: ενίσχυσε το επιχείρημα για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό καλύτερα απ’ ό,τι θα μπορούσε να είχε κάνει οποιοσδήποτε πολιτικός. Ο ρόλος μας πλέον είναι να το αναπτύξουμε και να το υλοποιήσουμε ως ένα ζήτημα επείγοντος χαρακτήρα, παρότι, ως συνήθως, τα κράτη μέλη επέστρεψαν στις παλιές τους συνήθειες να ροκανίζουν τον χρόνο σε αυτό το απολύτως αναγκαίο σχέδιο.

 
  
MPphoto
 

  Gesine Meissner, συντάκτρια. (DE) Κύριε Πρόεδρε, μόλις μιλήσαμε για τις φυσικές καταστροφές στο προηγούμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν μία δύναμη της φύσης που προκάλεσε την πλήρη καθήλωση της εναέριας κυκλοφορίας. Το Eyjafjallajökull –μάλλον όλοι γνωρίζουν πλέον αυτό το ηφαίστειο– εξερράγη πέρυσι και προξένησε πλήρη καθήλωση για μεγάλο μέρος της εναέριας κυκλοφορίας. Παρεμπιπτόντως, μόλις παρατήρησα για άλλη μία φορά κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ομιλίας ότι έχουμε έναν εξαίρετο πρόεδρο στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, καθώς αυτά που είπε είναι πολύ κοντά σε αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Θα προσπαθήσω τώρα να αλλάξω κάπως την ομιλία μου.

Η κατάσταση ήταν πράγματι χαοτική – ο κ. Simpson το ανέφερε ήδη αυτό. Ως Ευρωπαίοι, με δυνατότητες υψηλής τεχνολογίας και με τόσα πράγματα ήδη συντονισμένα, ήμασταν, στην πράξη, ανήμποροι όταν χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την εν λόγω καταστροφή και να βρούμε λύσεις γι’ αυτήν. Συνειδητοποιήσαμε ότι σε ελάχιστα πράγματα συμφωνούσαμε. Συγκροτήσαμε τότε μία ομάδα δράσης. Τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν αναφορικά με αυτό το ζήτημα είναι κατά πόσο η ομάδα δράσης έχει κιόλας κάποια έγκυρα αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν να συζητηθούν και αν έχει δημοσιεύσει καθόλου μελέτες. Εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω για κάποια. Ζητήθηκε άραγε η συμβουλή όλων των διεθνών εμπειρογνωμόνων σε ανάλογες ηφαιστειακές εκρήξεις; Σε τελική ανάλυση, όπως ήδη συζητήσαμε εδώ στην Ολομέλεια πέρυσι, υπάρχουν άλλα μέρη του κόσμου όπου οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι πολύ πιο συχνές απ’ ό,τι στην Ευρώπη και τα οποία καταφέρνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να έχουν πιο ενημερωμένα στοιχεία και να συντονίζουν την όλη κατάσταση.

Υπάρχει και κάτι άλλο που μου προκαλεί ανησυχία. Στις 4 Μαΐου αναφέρθηκε επίσης στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών ότι χρειαζόμαστε ένα διασυνδεδεμένο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών. Αυτό μπορεί, φυσικά, να βοηθήσει σε τέτοιες περιπτώσεις. Τι πρόοδο έχουμε κάνει ως προς το πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιδράσουμε καλύτερα σε περίπτωση νέας ηφαιστειακής έκρηξης; Δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό, φυσικά. Απλώς θα συμβεί.

Έχω μία ακόμα ερώτηση: γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους τεχνολογία χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα αυτήν την κατάσταση; Στη Γερμανία έχουμε πλέον τις κατάλληλες συσκευές σε όλους τους μετεωρολογικούς σταθμούς, που συλλέγουν τα στοιχεία και μπορούν να διαβιβάσουν πολύ γρήγορα αυτά τα ενημερωμένα στοιχεία στους ιθύνοντες των αεροπορικών εταιρειών, καθώς και στους πιλότους, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν κατά πόσο είναι ασφαλές ή όχι να πετάξουν.

Ένα άλλο σημείο που δεν αναφέρθηκε ακόμα, αλλά το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο είναι το εξής: αυτή η ηφαιστειακή κρίση και τα επακόλουθα προβλήματα που προξένησε στον κλάδο των αερομεταφορών έπληξε 10 εκατομμύρια επιβάτες και, φυσικά, πολλές εταιρείες. Μερικοί επιβάτες αποκλείστηκαν και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τα ταξίδια τους. Το ερώτημα που προκύπτει, λοιπόν, είναι τι γίνεται με τα δικαιώματα των επιβατών. Υπάρχουν δικαιώματα για τους αεροπορικούς επιβάτες, αλλά έχω την εντύπωση ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως σε όλες τις περιπτώσεις. Ίσως θα έπρεπε να επανεξετάσουμε άλλη μία φορά τα δικαιώματα των επιβατών.

Υπάρχουν πολλά ερωτήματα εδώ. Κύριε Hahn, δεν γνωρίζω αν μπορείτε να τα απαντήσετε τώρα, καθώς οι μεταφορές δεν είναι ουσιαστικά ο τομέας σας. Ειδάλλως, είμαι σίγουρη ότι τα ερωτήματα που έθεσα μαζί με τη γραπτή ερώτηση μπορούν να απαντηθούν αργότερα. Θα διαπιστώσετε ότι αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Άλλωστε, ο κλάδος των αερομεταφορών είναι πολύ σημαντικός και γι’ αυτό χρειαζόμαστε έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.

 
  
MPphoto
 

  Roberts Zīle, συντάκτης.(LV) Κύριε Πρόεδρε, δεν θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που ειπώθηκαν ήδη από τους βουλευτές, όμως, γιατί υποβάλλουμε άραγε αυτήν την ερώτηση; Σχεδόν ένας χρόνος έχει περάσει από αυτά τα γεγονότα και είναι πιθανό αυτά απλώς να ξεχαστούν. Παρ’ όλα αυτά, θέλαμε να σιγουρευτούμε ότι αυτό το ζήτημα παραμένει σημαντικό για την Επιτροπή και αναμένουμε τις ενέργειες του Επιτρόπου σχετικά με αυτά τα υπεσχημένα ζητήματα ως δίδαγμα από την περσινή ηφαιστειακή έκρηξη. Στην πράξη, αποδείχθηκε ότι η αγορά των αερομεταφορών είναι μάλλον η εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που –ως έναν βαθμό– δεν μοιάζει με κανέναν άλλο τρόπο μεταφοράς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό, με τη σειρά του, σημαίνει ότι η λήψη αποφάσεων, καθώς και η προετοιμασία τους, πιθανότατα απαιτεί μία διαδικασία διαφορετική από αυτήν που απαιτείται για τους άλλους τρόπους μεταφοράς. Το ζήτημα αφορά την έλλειψη αυτών των στοιχείων και τη μη συμμετοχή των αερομεταφορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και το ότι η απόφαση λαμβάνεται σε επίπεδο κράτους μέλους. Καταρχήν, φυσικά, αυτό βασίζεται στον νόμο. Ωστόσο, παρότι ανήκω σε μία πολιτική ομάδα που πάντα υποστηρίζει την αρχή της επικουρικότητας, σε αυτήν την περίπτωση νομίζω ότι, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική κατάσταση πέρυσι, οφείλουμε να εξετάσουμε με βάση αυτό το παράδειγμα μήπως οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι επιβάτες ανησυχούν επίσης ότι οι διάφορες αεροπορικές εταιρείες συμπεριφέρονται διαφορετικά στους επιβάτες, ενώ η εξασφάλιση αποζημίωσης από τις εν λόγω αεροπορικές εταιρείες διά της δικαστικής οδού δεν είναι το ευκολότερο πράγμα. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να έχουμε μία κατάσταση όπου οι διάφορες αεροπορικές εταιρείες μπορούν να αναδυθούν από την κρίση με διαφορετικούς τρόπους, με διαφορετικό κόστος. Τέλος, το τρίτο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι το δίδαγμα το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε από την κρίση, δηλαδή ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν διάφορα «νησιά», ας πούμε, τα οποία δεν συνδέονται με άλλους τρόπους μεταφοράς με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι κατά τον σχεδιασμό του χάρτη του ΔΕΔ-Μ φέτος και του προϋπολογισμού για το ΔΕΔ-Μ για την επόμενη δημοσιονομική προοπτική, καθώς και στον προϋπολογισμό για την πολιτική συνοχής, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε την επένδυση σε άλλους τρόπους μεταφοράς, ώστε να μπορέσουμε να συνδέσουμε αυτά τα «νησιά» με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, η έκρηξη του ηφαιστείου Eyjafjallajökull στην Ισλανδία τον Απρίλιο του 2010 είχε τεράστιο αντίκτυπο, που απαιτούσε επείγουσα δράση από την πλευρά της ΕΕ. Γι’ αυτό, η Επιτροπή πρότεινε άμεσες ενέργειες για τον συντονισμό της θέσης της ΕΕ και την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου. Αυτό καθιστά την Ευρώπη έναν ισχυρότερο εταίρο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Επιτροπή συμμετέχει ενεργά σε πρακτικές προσπάθειες για τη βελτίωση των υπαρχουσών μεθοδολογιών αποφυγής της ηφαιστειακής τέφρας στην αεροπορία. Για παράδειγμα, απηύθυνε ειδικό κάλεσμα, στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, που ονομάζεται «Τεχνολογική υποστήριξη για τον συντονισμό σε καταστάσεις κρίσης για το σύστημα αερομεταφορών μετά από μεγάλα καταστροφικά γεγονότα». Παράλληλα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (ΕΟΑΑ) εκπονεί κανόνες για τις προϋποθέσεις αξιοπλοΐας και την αξιολόγηση κινδύνου για ασφαλείς πτήσεις σε εναέριο χώρο με ηφαιστειακούς ρύπους.

Από επιχειρησιακή άποψη, έχει αναπτυχθεί μία προσέγγιση σε στενή συνεργασία με τον ΕΟΑΑ. Η εν λόγω προσέγγιση αντικατοπτρίζει τις πρακτικές σε άλλα μέρη του κόσμου. Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως εξής: πρώτον, η αεροπορική εταιρεία είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια των πτήσεων. Πριν από την πτήση σε εναέριο χώρο που έχει μολυνθεί από ηφαιστειακή τέφρα, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να προβεί σε εκτίμηση των κινδύνων σε θέματα ασφάλειας και να λάβει τη σχετική έγκριση από την εποπτική αρχή. Αυτή η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται όταν προκύπτουν σημαντικές αλλαγές.

Δεύτερον, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να δείχνει ότι οι πηγές πληροφόρησης που χρησιμοποιεί στην εκτίμηση των κινδύνων σε θέματα ασφάλειας είναι ορθές. Πρέπει επίσης να δείχνει την επάρκεια και την ικανότητά της να ερμηνεύει σωστά αυτά τα στοιχεία. Πριν από την έναρξη των πτήσεων, η αεροπορική εταιρεία πρέπει να εξασφαλίζει από τους κατασκευαστές συγκεκριμένες πληροφορίες αναφορικά με την ευπάθεια του αεροσκάφους από τις επιπτώσεις της αερομεταφερόμενης τέφρας και τον αντίκτυπο αυτής της τέφρας στην αξιοπλοΐα της. Αυτό πρέπει να αποτυπώνεται στην εκτίμηση των κινδύνων σε θέματα ασφάλειας.

Κατά την αντιμετώπιση καταστροφικών γεγονότων όπως αυτό, ένα βασικό στοιχείο είναι η συμμετοχική λήψη αποφάσεων ανάμεσα στα κράτη μέλη και τον κλάδο. Για την εξασφάλιση ολοκληρωμένης και συντονισμένης δράσης, η Επιτροπή μαζί με τον Eurocontrol συγκρότησαν μία Ευρωπαϊκή Μονάδα Συντονισμού Αεροπορικών Κρίσεων, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Μεταφορών της 4ης Μαΐου 2010. Από τότε που συγκροτήθηκε η μονάδα έχει συνεδριάσει σε αρκετές περιστάσεις για να αναπτύξει τις δομές και τις διαδικασίες της. Για τη δοκιμή και την επιβεβαίωση της έγκαιρης λειτουργικότητάς της, η εν λόγω μονάδα θα λάβει μέρος σε μία ηφαιστειακή άσκηση που έχει προγραμματιστεί για τις 13 και 14 Απριλίου 2011 υπό την αιγίδα της Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Εθνών, της ΔΟΠΑ.

Η κρίση που προκάλεσε η ηφαιστειακή τέφρα ανέδειξε τη μεγάλη σπουδαιότητα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Η Επιτροπή επιτάχυνε, λοιπόν, την υλοποίησή του μέσω, για παράδειγμα, της έγκρισης του μηχανισμού επιδόσεων του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και των συνδεδεμένων στόχων επιδόσεων σε επίπεδο ΕΕ, της έγκρισης των εκτελεστικών κανόνων για λειτουργίες διαχείρισης δικτύου, του διορισμού διαχειριστή δικτύου, της έγκρισης των εκτελεστικών κανόνων και του υλικού οδηγιών για τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου, του διορισμού του πρώην Ευρωβουλευτή κ. Georg Jarzembowski ως συντονιστή των λειτουργικών τμημάτων του εναέριου χώρου και της αναμενόμενης οριστικοποίησης μέχρι τον Απρίλιο του 2011 της διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του ΕΟΑΑ για τη ρύθμιση της ασφάλειας στο πεδίο της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας.

Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω λέγοντας ότι η Επιτροπή συνεχίζει να επεξεργάζεται αυτά τα πολύπλοκα και τεχνικά ζητήματα. Συνεργάζεται δε με τον ΕΟΑΑ, τη ΔΟΠΑ, τα κράτη μέλη και τον κλάδο για την εδραίωση της ασφάλειας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο.

 
  
MPphoto
 

  Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE. (DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Hahn, φυσικά θεωρώ ότι η απάντησή σας αποτελεί και απάντηση της Επιτροπής, και επίσης δεν περιμένω ότι θα υπεισέλθετε στα συγκεκριμένα ζητήματα που τέθηκαν σήμερα από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού.

Ένα πράγμα ήταν σίγουρο: περισσότερες από 100.000 πτήσεις ματαιώθηκαν και 300 αερολιμένες και 10 εκατομμύρια επιβάτες επηρεάστηκαν άμεσα. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από ένα τέτοιο περιστατικό. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο θίγουμε το ζήτημα σήμερα εδώ, επειδή υπήρξε μια πολύ γρήγορη έκκληση για συντονισμό και αυτό σαφώς δεν μας διευκολύνει. Δεν είναι δυνατόν να αυτοσχεδιαστεί συντονισμένη δράση μέσα σε 24 ώρες. Αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θέλουμε απαντήσεις σήμερα, και δεν είναι μόνο το Κοινοβούλιο που θέλει αυτές τις απαντήσεις, αλλά και οι Ευρωπαίοι πολίτες επίσης.

Το πρώτο πράγμα που θέλουμε να μάθουμε είναι αν έχει βελτιωθεί ή όχι η πληροφόρηση που σχετίζεται τόσο με τις επιπτώσεις όσο και με την τοποθεσία ανάλογων φαινομένων.

Δεύτερον, τι ρόλο θα διαδραματίσουν τα όργανα της ΕΕ ως προς αυτό στο μέλλον και τι ισχύ αποφάσεων θα έχουν; Θα συνεχίσουμε να έχουμε 27 ταυτόχρονα υπάρχουσες αποφάσεις ή μήπως διαθέτει κιόλας άλλες προτάσεις η Επιτροπή, και σε τι βαθμό θα συμμετάσχουν εν προκειμένω οι αεροπορικές εταιρείες; Αυτό το ερώτημα τίθεται πολύ συχνά.

Η επιτροπή για την κρίση αναμένεται να συνεδριάσει – πράγματι συνεδριάζει και θα διενεργήσει και δοκιμές. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για το Κοινοβούλιο και άρα και για τους Ευρωπαίους πολίτες να ενημερωθούμε για τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών.

Σε ό,τι αφορά τον συντονισμό, είναι σημαντικό αυτός να καταρτιστεί και εκτός της ΕΕ. Πρέπει επίσης να συμφωνήσουμε σε δομές σε διεθνές επίπεδο, καθώς ο εναέριος χώρος αλλά και ορισμένες καταστροφές δεν γνωρίζουν σύνορα σε αυτό το πλαίσιο.

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για εμάς είναι οι επιβάτες. Μιλάμε για 10 εκατομμύρια επιβάτες, αλλά αυτά τα 10 εκατομμύρια επιβατών δεν ήταν μόνο τουρίστες που αναγκάστηκαν ή μετά χαράς επέκτειναν τις διακοπές τους· ήταν και άνθρωποι που έπρεπε να φτάσουν στο σπίτι τους ή έπρεπε να μεταβούν κάπου επειγόντως. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν μπορούμε απλώς να παραπέμψουμε στα δικαιώματα των επιβατών· είμαστε υποχρεωμένοι να εργαστούμε με συντονισμένο τρόπο και να παράσχουμε εναλλακτικές λύσεις και ευρύτερη χρήση άλλων τρόπων μεταφοράς. Για παράδειγμα, χρειαζόμαστε μία πιο γρήγορη κατανομή σιδηροδρομικών δρομολογίων όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ούτε αυτό είναι δυνατόν να αυτοσχεδιαστεί μέσα σε 24 ώρες. Αυτά είναι ζητήματα που θέλουμε να θέσουμε εξ ονόματος των πολιτών και των επιβατών, επίσης. Δεν έχει να κάνει μόνο με επεξήγηση των δικαιωμάτων τους.

Τελευταίο, αλλά εξίσου σημαντικό –και το αναφέρατε αυτό– τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου ή, αλλιώς, FAB: η πρόταση είναι να έχουμε επτά αντί για 27. Αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Ωστόσο, θα τολμούσα να προβλέψω σήμερα ότι δεν θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό μέχρι το 2012, διότι δεν το θέλουν τα κράτη μέλη. Αναφορικά με αυτό, πρέπει επίσης να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τα έξω ότι μια μείωση στον αριθμό των τμημάτων εναέριου χώρου είναι απολύτως αναγκαία. Και αυτό μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Κύριε Hahn, σας προσκαλώ στο Μάαστριχτ – δεν είναι πολύ μακριά για να έρθετε. Εκεί η συνεργασία ανάμεσα σε τρεις ή τέσσερις χώρες ως προς το ανώτερο στρώμα του εναέριου χώρου είναι ήδη σε λειτουργία. Εκεί λύνονται όλα τα προβλήματα που επικαλούνται οι χώρες. Πηγαίνετε εκεί, προτείνετέ το στην Επιτροπή και χρησιμοποιήστε το ως πρότυπο για την Ευρώπη, για τα επτά FAB. Μετά θα μπορέσουμε να το ρυθμίσουμε αυτό εντός δώδεκα μηνών.

 
  
MPphoto
 

  Edit Herczog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D.(EN) Κύριε Πρόεδρε, δεδομένου ότι δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Μεταφορών, κάποιοι βουλευτές μπορεί να αναρωτηθούν γιατί είμαι τόσο πρόθυμη να μιλήσω για το ζήτημα αυτό. Όμως, υπήρξα, όπως κι άλλοι, θύμα του νέφους της ηφαιστειακής τέφρας. Ταξίδεψα στο Μπακού και κατάφερα να επιστρέψω μόνο μετά από μεγάλες δυσκολίες.

Αυτό αφορά όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Ήταν μία ευκαιρία για την Ευρώπη να δείξει την προστιθέμενη αξία της – και αποτύχαμε. Νομίζω ότι οι ευρωπαίοι πολίτες κατάλαβαν ότι η ΕΕ δεν ήταν ακόμα έτοιμη να αναλάβει ενιαία δράση, αλλά πρέπει να σιγουρευτούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ενιαία δράση στην επόμενη παρόμοια περίπτωση. Γι’ αυτό, νομίζω ότι η ανάγκη για το σχέδιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού είναι επιτακτική. Όλοι συμφωνούμε ως προς αυτό.

Μολονότι δεν αποτελώ μέλος της Επιτροπής Μεταφορών, θα ήθελα να αναφέρω ότι χρειάζεται όχι μόνο ένας Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, αλλά και μία ενιαία ευρωπαϊκή υποδομή που να συνδέεται με αυτόν. Έτσι, εδώ, σε αυτήν τη σύνοδο της Ολομέλειας, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στην ανάγκη για το Galileo και το GMES –καθώς αποτελούν πιθανότατα σπουδαία ευρωπαϊκή υποδομή, εάν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε– προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Γι’ αυτό καταβάλλουμε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε τα κονδύλια του προϋπολογισμού γι’ αυτά τα ζητήματα, όμως πρέπει να εξηγήσουμε καλύτερα στους ευρωπαίους πολίτες γιατί είναι αναγκαία αυτά τα έργα.

Γι’ αυτό ήθελα να λάβω τον λόγο, για να επισημάνω ότι παράλληλα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές, είναι αναγκαία και η ύπαρξη ευρωπαϊκής υποδομής σε αυτόν τον τομέα.

 
  
MPphoto
 

  Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πριν από έναν χρόνο περίπου, τριακόσιοι αερολιμένες έκλεισαν στην Ευρώπη σε 23 από τις 27 χώρες της Ένωσης. Αυτό προκάλεσε σημαντικές οικονομικές ζημίες και, πάνω απ’ όλα, όπως επεσήμαναν οι προηγούμενοι ομιλητές, περισσότεροι από δέκα εκατομμύρια άνθρωποι, που δεν ταξίδευαν όλοι για τουρισμό, αναγκάστηκαν να αναβάλουν τα ταξίδια τους και να βρουν άλλα μέσα μεταφοράς.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα του χάους που προκλήθηκε από ένα εντελώς φυσικό γεγονός, που μας τοποθέτησε σε ένα σημαντικό πλαίσιο αναφορικά με τη φύση, και το οποίο προκάλεσε πρωτοφανή παράλυση στους ουρανούς πάνω από την Ευρώπη.

Φυσικά, είναι δύσκολο να προβλεφθεί μία ηφαιστειακή έκρηξη, πόσο μάλλον ο σχηματισμός ενός νέφους από ηφαιστειακή τέφρα – πιο δύσκολο, φυσικά, από την πρόβλεψη μιας χιονόπτωσης. Ωστόσο, η κρίση που προκλήθηκε από αυτό το νέφος υπογραμμίζει όλες τις ελλείψεις και τις ατέλειες της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση, καθώς και την αδυναμία και την απουσία ορισμένων εργαλείων διαχείρισης.

Με βάση αυτούς τους τρεις παράγοντες, θα ήθελα να κάνω τρεις προτάσεις για αποκατάσταση: πρώτον, σχετικά με την επιτακτική συντροπικότητα· δεύτερον, σχετικά με την ανάγκη η κοινοτική μέθοδος να ανταποκρίνεται σε τέτοιες προκλήσεις· τρίτον, και φυσικά στο επίκεντρο των ανησυχιών μας, σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών, που αποτελούν τον πυρήνα των ανησυχιών μας.

Σε ό,τι αφορά τα πρώτο στοιχείο, η κρίση υπογράμμισε ότι είναι απολύτως κρίσιμο να ενισχυθεί η συντροπικότητα στις ευρωπαϊκές μεταφορές, καθώς το νέφος ανέδειξε τους περιορισμούς όχι μόνο των αεροπορικών συστημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά, πιο συγκεκριμένα, των σιδηροδρομικών ταξιδίων, καθώς αμέτρητοι ταξιδιώτες δεν ήταν σε θέση να βρουν μία εναλλακτική λύση. Όπως αποδείχθηκε στις μελέτες που διεξάχθηκαν τον τελευταίο χρόνο, μπορεί κανείς να φανταστεί ότι με περισσότερη συντροπικότητα η κλίμακα της κρίσης δεν θα ήταν τόσο τεράστια και η παράλυση θα είχε κάπως μετριαστεί.

Όσον αφορά το δεύτερο στοιχείο, δηλαδή την οικονομική κρίση και στις συζητήσεις που έχουμε για την κοινοτική μέθοδο σε σύγκριση με τις διακυβερνητικές λειτουργίες, εδώ, στον τομέα των μεταφορών, οι διακυβερνητικές λειτουργίες ή μία αποσπασματική αντίδραση δεν είναι αυτό που θα επιλύσει τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει και οι οποίες μπορεί να ξαναπροκύψουν, αλλά μάλλον μία πραγματικά κοινοτική μέθοδος. Αυτό θα προϋπέθετε ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Eurocontrol σε ένα κοινοτικό σύστημα και φυσικά, όπως επισημάνθηκε, την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού άμεσα.

Τρίτον, υπάρχουν επιβάτες, που βρίσκονται στην ουσία και στο επίκεντρο των ανησυχιών μας…

(Ο Πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)

Όπως είπα στην εισαγωγή μου, θα έχετε αντιληφθεί ότι αυτό που άφησα για το τέλος είναι και το πιο σημαντικό ζήτημα.

 
  
MPphoto
 

  Eva Lichtenberger, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.(DE) Κύριε Πρόεδρε, πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή –κάτι που δεν κάνω συχνά– για το γεγονός ότι επικεντρώθηκε με μεγάλη συνέπεια στην ασφάλεια, ακόμα και εν μέσω διαμαρτυριών από κάποιες αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες προσπάθησαν να υποβαθμίσουν το πρόβλημα, καθώς τέτοια προβλήματα έχουν οικονομικό αντίκτυπο. Παρ’ όλα αυτά, η ασφάλεια πρέπει να παραμείνει η κατευθυντήρια αρχή και για το μέλλον. Μερικές βελτιώσεις τις οποίες μπορούμε να πετύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι, ωστόσο, αναγκαίες.

Για παράδειγμα, τι θα λέγατε να βελτιώσουμε τα κοινά συστήματα μέτρησης; Αυτήν τη στιγμή έχουμε στρατηγικές ως προς το πώς και με τι καταμερισμό εργασίας μπορούν να μετρηθούν ανάλογα περιστατικά ρύπανσης, ώστε να μπορούμε να δημοσιεύσουμε γρηγορότερα σχετικά αξιόπιστες ανακοινώσεις; Γνωρίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει, ιδιαίτερα λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών, αλλά θα ήθελα να γνωρίζω κατά πόσο έχει σημειωθεί οποιαδήποτε πρόοδος εδώ ως προς τον συντονισμό, ώστε τουλάχιστον να παίρνουμε μετρήσεις και να τις αξιολογούμε με βάση τα ίδια κριτήρια.

Γενικά, η κρίση που προκλήθηκε από την ηφαιστειακή τέφρα έδειξε πόσο ευπαθές είναι το άρτια εξοπλισμένο σύστημα αερομεταφορών μας – αυτό είναι κάτι εμφανές σε όλους μας ήδη στα αεροδρόμιά μας. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, δύο ή τρεις καθυστερήσεις έχουν κιόλας μία ολόκληρη σειρά από συνέπειες, κάνοντας τη χρήση της υπηρεσίας υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας ολοένα και πιο δύσκολη, χωρίς να αναφέρουμε το επιπρόσθετο πρόβλημα των εξωγενών καιρικών φαινομένων ή κάτι σαν την κρίση που προκάλεσε η ηφαιστειακή τέφρα· η κατάσταση μετατρέπεται τότε σε απόλυτο χάος. Δεν διαθέτουμε ένα σύστημα ανεκτικό σε σφάλματα, και σε αυτόν τον τομέα χρειάζεται επίσης να κάνουμε βελτιώσεις, καθώς ένα σύστημα είναι τόσο καλό όσο η ικανότητά του να ανταποκρίνεται με τρόπο ανεκτικό σε σφάλματα σε ανάλογες περιπτώσεις.

Κατέστη επίσης προφανές ότι έχουμε μία σοβαρή έλλειψη, συγκεκριμένα τη γενική έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στις σιδηροδρομικές, χερσαίες και εναέριες μεταφορές. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε επαρκή συνεργασία, ήταν σχεδόν ανέφικτη η λήψη των κατάλληλων αντισταθμιστικών μέτρων στο έδαφος.

Αναφορικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η αναγκαιότητα του οποίου κατέστη εμφανής εδώ –καθώς τα συντονισμένα μέτρα, σε κάθε περίπτωση, θα ήταν καλύτερα– θα έλεγα ότι όσο κάθε κράτος μέλος είναι πεπεισμένο ότι είναι το μόνο που μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά τον δικό του εναέριο χώρο και ότι όλα τα άλλα δεν είναι σε θέση να το πράξουν –και αναφέρομαι εδώ στον εναέριο χώρο μας στην Κεντρική Ευρώπη– δεν θα σημειώσουμε καμία πρόοδο ως προς αυτό. Αυτός ο εγωκεντρισμός βλάπτει την ευρωπαϊκή συνεργασία και εντέλει την ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ως προς αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Jacqueline Foster, εξ ονόματος της Ομάδας ECR.(EN) Κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε ήδη στη συζήτηση, αλλά θα επαναλάβω ότι όλοι γνωρίζουμε τον τεράστιο βαθμό αναστάτωσης που προκλήθηκε από το νέφος της ηφαιστειακής τέφρας. Όπως αναφέρθηκε, περισσότερες από 100.000 πτήσεις ματαιώθηκαν, δεκάδες εκατομμύρια επιβάτες που ταξίδευαν για λόγους εργασίας και αναψυχής δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν όπως ήταν προγραμματισμένο, αγαθά και εμπορεύματα καθυστέρησαν ή δεν μεταφέρθηκαν καθόλου, επιχειρήσεις επλήγησαν και οι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς και αερολιμένες υπέστησαν καταστροφικές οικονομικές ζημίες. Συνολικά, κόστισε στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περισσότερο από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι οργανισμοί στην Ευρώπη και τα κράτη μέλη που ήταν αρμόδιοι για την αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων παρέλυσαν εντελώς και, ειλικρινά, εάν δεν ήταν τόσο σοβαρό, θα ήταν πρακτικά για γέλια.

Σε όλο αυτό το χάος, ένα πράγμα ήταν ξεκάθαρο: οι αερομεταφορές είναι εξαιρετικά σημαντικές για την ευρωπαϊκή οικονομία και ως μεμονωμένα άτομα βασιζόμαστε σε έναν προσοδοφόρο και αποτελεσματικό κλάδο αερομεταφορών, όπου η ασφάλεια για το πλήρωμα και τους επιβάτες είναι το πρώτιστο δικαίωμα. Ως εκ τούτου, με χαρά μου στηρίζω αυτήν την προφορική ερώτηση, κυρίως επειδή κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συζήτησής μας στην Ολομέλεια για το ζήτημα αυτό, ζήτησα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει τη διεθνή βέλτιστη πρακτική για την αντιμετώπιση της ηφαιστειακής τέφρας και, συγκεκριμένα, τόνισα την περίπτωση της Αμερικής, η οποία ακολουθούσε ανέκαθεν μία πιο μετρημένη προσέγγιση ως προς αυτό. Ασφαλώς επικρότησα το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην εκτίμησή της για την κρίση, αποδέχτηκε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναθεωρήσει τις διαδικασίες μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ).

Η διεθνής βέλτιστη πρακτική μάς λέει ότι η ευθύνη για την αντιμετώπιση των πιθανών κινδύνων που σχετίζονται με την ηφαιστειακή τέφρα πρέπει να μεταβιβαστεί στους αερομεταφορείς στο πλαίσιο των συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας τους. Ο ρόλος των αρχών είναι να ελέγχουν το σύστημα διαχείρισης ασφαλείας των αεροπορικών εταιρειών για να διαπιστώσουν κατά πόσο πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Αυτή είναι η διαδικασία που εφαρμόζεται από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες οι οποίες κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις ηφαιστειακές εκρήξεις χωρίς σημαντικές αναταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.

Ξεκάθαρη και αποφασιστική από κοινού ηγεσία είναι απαραίτητη, και χρειαζόμαστε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροπορίας να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα προσαρμόσουν τις τρέχουσες διαδικασίες τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι αερομεταφορείς θα αναλάβουν την ευθύνη και θα τύχουν υποστήριξης κατά τη λήψη ανάλογων αποφάσεων στο μέλλον.

Τέλος, η κρίση τον Απρίλιο και τον Μάιο πέρυσι κατέστησε απολύτως σαφές ότι κατά προτεραιότητα χρειάζεται να πιέσουμε για πλήρη εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού και του συστήματος SESAR. Τόσο η ευρωπαϊκή βιομηχανία όσο και οι φορολογούμενοι έχουν ήδη επενδύσει τεράστια ποσά σε αυτά τα σχέδια και ως ευρωπαίοι νομοθέτες πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε ισορροπημένες, οικονομικά αποδοτικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Επικροτώ τα σχόλια που έκανε σήμερα ο Επίτροπος. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσουμε πλέον με θετικό τρόπο.

 
  
MPphoto
 

  Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD. (LT) Κύριε Πρόεδρε, εφόσον συζητάμε ξανά σήμερα για την κρίση που προκλήθηκε από την ηφαιστειακή τέφρα, θα έλεγε κανείς ότι αυτό το θέμα είναι ακόμα επίκαιρο και ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα. Κατανοούμε ότι τα ηφαίστεια δεν ακολουθούν κανόνες και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τα απρόβλεπτα περιστατικά. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με την επιβίωση του κλάδου της αεροπορίας, όμως τα αεροσκάφη δεν παρεμποδίζονται μόνο από ηφαίστεια, αλλά και από καταιγίδες, χιόνι και παρόμοια φαινόμενα. Προφανώς, είναι ανέφικτο να εξαλειφθούν, να σταματήσουν ή να προβλεφθούν όλα όσα μπορεί να συμβούν στην αεροπορία. Σαφέστατα, η ασφάλεια των αεροσκαφών, οι ανθρώπινες ζωές και η κινητικότητά τους συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο σημαντικές σκέψεις μας.

Χαίρομαι που επιδιώκεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μέσω της υλοποίησης της πρωτοβουλίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Συμφωνώ με τη συνάδελφο βουλευτή που είπε μόλις τώρα ότι πρέπει επίσης να συγκροτηθεί μία κοινή υποδομή. Ωστόσο, ενώ θίγω αυτό το θέμα, θα ήθελα να πω ότι σήμερα θα πρέπει να εξετάσουμε και να συζητήσουμε την ανάπτυξη εναλλακτικών τρόπων μεταφοράς. Χρειαζόμαστε και πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερη πρόοδο σε αυτόν τον τομέα. Αυτή η κρίση είχε ιδιαίτερο αντίκτυπο στα ανατολικά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παρέμειναν αποκομμένα από ένα μέρος της Δυτικής Ευρώπης και, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είχαν αρκετές ευκαιρίες να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Γνωρίζουμε πλέον ότι πρέπει επειγόντως να καθιερώσουμε ένα εναλλακτικό, δευτερεύον σύστημα μετακίνησης, διευρωπαϊκά δίκτυα, σιδηροδρομικά δίκτυα, μία εναλλακτική λύση έναντι των αερομεταφορών, όπως πολύ σοφά έχει γίνει με τα δίκτυα του ηλεκτρισμού και των τηλεπικοινωνιών. Επομένως, δεδομένων των δημοσιονομικών προοπτικών, πρέπει να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι κατά την επανεξέταση των διευρωπαϊκών δικτύων. Οι χερσαίες μεταφορές και κυρίως οι σιδηρόδρομοι θα πρέπει να μπορούν να αντικαταστήσουν τις αερομεταφορές πιο ομαλά, εάν οι τελευταίες ακινητοποιηθούν. Ήρθε η στιγμή να εξετάσουμε συγκεκριμένες εναλλακτικές και να τις εφαρμόσουμε το γρηγορότερο δυνατό.

 
  
MPphoto
 

  Diane Dodds (NI).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως και άλλοι βουλευτές εδώ, δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, όμως κατάγομαι από τη Βόρεια Ιρλανδία, ένα νησί στην άκρη της Ευρώπης. Μπορείτε, λοιπόν, να φανταστείτε πόσο σημαντικές είναι οι καλές αεροπορικές και θαλάσσιες συνδέσεις, όχι μόνο για την οικονομία μας, αλλά και για τα ατομικά ταξίδια.

Τους τελευταίους μήνες, μάλιστα ακόμα και αυτήν την εβδομάδα, έχω ασχοληθεί με υπολειπόμενες υποθέσεις μεμονωμένων κατοίκων της εκλογικής μου περιφέρειας οι οποίοι επλήγησαν από αυτήν τη συγκεκριμένη κρίση. Την περίοδο της κρίσης από την ηφαιστειακή τέφρα, το κόστος εκτιμάται ότι ξεπερνούσε τα 200 εκατομμύρια λίρες στερλίνες την ημέρα μόνο για τις πτήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου. Επομένως, για να το αποφύγουμε αυτό, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία και πολύ περισσότερη επίγνωση της βέλτιστης πρακτικής, ώστε να έχουμε ένα σχέδιο εύκαιρο για την αποτροπή μελλοντικών διαταράξεων και τόσο φοβερού αντικτύπου στην οικονομία.

Όπως είπα, άκουσα πολλά παράπονα από μεμονωμένους κατοίκους της εκλογικής μου περιφέρειας, τα περισσότερα από τα οποία επικεντρώνονταν στις αεροπορικές εταιρείες, στη μεταχείριση που είχαν από αυτές και στην αδυναμία τους να αναγνωρίσουν το καθήκον τους να μεριμνούν για τους επιβάτες. Θα ζητούσα από την Επιτροπή να το εξετάσει και αυτό.

 
  
MPphoto
 

  Ville Itälä (PPE).(FI) Κύριε Πρόεδρε, εμείς, φυσικά, γνωρίζουμε τις θλιβερές ιστορίες που ακούστηκαν όταν σχηματίστηκε το νέφος από την ηφαιστειακή τέφρα. Πολλοί άνθρωποι δεν μπόρεσαν να πάνε σε κηδείες συγγενών τους, στους γάμους των παιδιών τους ή σε παρόμοιες τελετές. Ήταν πολύ προσωπικά, λυπηρά περιστατικά, για να μην μιλήσουμε για το οικονομικό κόστος που προέκυψε από την ταλαιπωρία 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Όπως διαπιστώνετε, πρακτικά τίποτα δεν λειτουργούσε.

Δεν ήμασταν σε θέση να απαντήσουμε ότι η ΕΕ είχε μία λύση σε αυτές τις καταστάσεις και εδώ ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ορθώς είπε ότι αυτός ο κίνδυνος δεν θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί, δεν θα μπορούσε να είχε ελεγχθεί, και ολόκληρη η κατάσταση έμοιαζε μάλλον με το απόλυτο χάος.

Σήμερα η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει στο κοινό τις απαντήσεις που θέλει το συντομότερο δυνατό: απαντήσεις στο κατά πόσο έχουμε τεχνικές λύσεις ή κατά πόσο οι αεροπορικές εταιρείες θα τις ανακαλύψουν. Εάν υπάρχουν, ποιες μπορεί να είναι; Ποια θα είναι τα δικαιώματα των επιβατών στο μέλλον, εάν προκύψει η ίδια κατάσταση, όπου οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πετάξουν ή να φτάσουν στο σπίτι τους; Πότε θα υπάρξει ένας αποτελεσματικός κοινός ευρωπαϊκός εναέριος χώρος; Η απάντηση που θέλει ο κόσμος, προφανώς, είναι το συντομότερο δυνατό, ώστε αυτό να μην μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο; Ποια μέσα μεταφοράς πρόκειται να χρησιμοποιηθούν; Αυτήν τη φορά ο κόσμος ήταν σαστισμένος. Άλλοι μίσθωσαν ταξί από την Ισπανία ως τη Φινλανδία, πληρώνοντας χιλιάδες ευρώ σε κόμιστρα. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να επαναληφθεί στο μέλλον: θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο σε ετοιμότητα για το πώς ο κόσμος μπορεί να εξυπηρετηθεί καλύτερα σε ό,τι αφορά αυτές τις εναλλακτικές διευθετήσεις.

Σχετικά με αυτό, θέλω να θίξω ένα άλλο ζήτημα που αναφέρθηκε εδώ, και άλλη μία φυσική αναταραχή: το χιόνι. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι τον περασμένο Δεκέμβριο παρέμειναν αποκλεισμένοι σε αεροδρόμια στην Ευρώπη όταν χιόνιζε. Στη χώρα μου, τη Φινλανδία, υπάρχει διαρκώς έντονη χιονόπτωση και υπάρχουν δριμείς παγετοί, αλλά τα πάντα λειτουργούν. Πρέπει, λοιπόν, να φροντίσουμε ώστε και τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια να λειτουργούν σωστά. Αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο και απλώς δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε: τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των πολιτών στη δικαιοσύνη.

 
  
MPphoto
 

  Silvia-Adriana Ţicău (S&D).(RO) Κύριε Πρόεδρε, η έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου, καθώς και οι τεράστιοι όγκοι χιονιού που έπεσε πέρυσι, διατάραξαν σοβαρά την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία, με σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Προκειμένου να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον, θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι βασικές νέες ρυθμίσεις έχει κατά νου για τη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς.

Παρά τα Συμβουλευτικά Κέντρα για την Ηφαιστειακή Τέφρα (VAAC) σε Λονδίνο και Τουλούζη, που αποτελούν μέρος ενός διεθνούς δικτύου εννέα τέτοιων κέντρων τα οποία συγκροτήθηκαν από την ΔΟΠΑ, και το εξειδικευμένο κέντρο του Λονδίνου που συντάσσει χάρτες για την επικινδυνότητα του νέφους από ηφαιστειακή τέφρα, πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τις ευρωπαϊκές υποδομές, καθιερώνοντας ένα σύστημα για τη μέτρηση της συγκέντρωσης νεφών από ηφαιστειακή τέφρα σε πραγματικό χρόνο.

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1070/2009 για τη βελτίωση των επιδόσεων του ευρωπαϊκού συστήματος πολιτικής αεροπορίας ζητά από τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των λειτουργικών τμημάτων εναέριου χώρου μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2012.

Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή κατά πόσο η εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού θα συμμορφωθεί με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επίσης να παράσχει συντροπικότητα και ένα σύστημα κράτησης και έκδοσης εισιτηρίων για τις ευρωπαϊκές διαδρομές, που να περιλαμβάνει αρκετούς τρόπους μεταφοράς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα σιδηροδρομικό σύστημα υψηλής ταχύτητας, το οποίο θα συνδέει όλες τις πρωτεύουσες και τις πόλεις της Ευρώπης.

 
  
MPphoto
 

  Liam Aylward (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η κρίση που προκάλεσε η ηφαιστειακή τέφρα πέρυσι οδήγησε στη ματαίωση σχεδόν 100.000 πτήσεων, έχοντας ως συνέπεια το απόλυτο χάος για τους επιβάτες. Οι επιπτώσεις που είχε αυτή η κρίση στους επιβάτες είναι αυτό στο οποίο θέλω να επιστήσω σήμερα την προσοχή της Επιτροπής.

Περισσότερα από 10 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάστηκαν άμεσα και οι ματαιώσεις είχαν ως αποτέλεσμα σημαντικό οικονομικό τίμημα για χιλιάδες επιβάτες. Παρότι οι αερολιμένες διαθέτουν επιγραφές και φυλλάδια που ενημερώνουν τους ταξιδιώτες για τα δικαιώματά τους, συνήθως αυτό χρησιμεύει ελάχιστα όταν πρόκειται για ματαιώσεις ή μεγαλύτερες διαταράξεις στα ταξίδια, όπως αυτά που προκάλεσε η ηφαιστειακή τέφρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, οι επιβάτες έχουν το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την παροχή βοήθειας από την αεροπορική εταιρεία τους.

Παρ’ όλα αυτά, στην πραγματικότητα η πλειονότητα των επιβατών των οποίων το ταξίδι έχει διαταραχθεί ξοδεύει πολύ χρόνο και χρήμα για να κυνηγήσει την πληροφόρηση, αναζητώντας εναλλακτικά εισιτήρια ή αποζημίωση από τις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό είναι ένα ζήτημα στο οποίο η Επιτροπή πρέπει να φανεί πιο αποτελεσματική. Η μεγαλύτερη αναστάτωση που αντιμετωπίζουν οι επιβάτες σε καταστάσεις όπως αυτή είναι να προσπαθούν να πάρουν πληροφορίες, να προσπαθούν να έλθουν σε επαφή με τις αεροπορικές εταιρείες. Παρότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αυτό λίγο τους βοηθάει όταν είναι καθηλωμένοι σε κάποιο αεροδρόμιο ή σε κατάσταση αναμονής από μία αεροπορική εταιρεία.

Παρότι αναγνωρίζω ότι τη στιγμή της κρίσης που προκάλεσε η τέφρα οι αεροπορικές εταιρείες ήταν κάτω από πρωτοφανή πίεση να ανταποκριθούν σε χιλιάδες επιβάτες –και οφείλω να παραδεχτώ ότι κάποιες το έκαναν θαυμάσια– γενικά είναι πολύ δύσκολο για τον κόσμο να έχει ενημέρωση και βοήθεια όταν χρειάζεται κάτι τέτοιο.

Το ταξιδιωτικό χάος εξαιτίας των άσχημων καιρικών συνθηκών τον Δεκέμβριο του 2010 το αποδεικνύει ακόμη περισσότερο αυτό. Οι επιβάτες χρειάζονται επίκαιρη πληροφόρηση, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στις αεροπορικές εταιρείες, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Οι αεροπορικές εταιρείες, η εξυπηρέτηση πελατών των αερολιμένων και η πληροφόρηση πρέπει να είναι πιο προσβάσιμες για τους επιβάτες των οποίων το ταξίδι έχει διαταραχθεί. Δεν αρκεί να ενημερώνονται οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα που έχουν ως επιβάτες· πρέπει να έχουν βοήθεια για να τα ασκήσουν εν μέσω ταξιδιωτικού χάους.

 
  
MPphoto
 

  Michael Cramer (Verts/ALE).(DE) Κύριε Πρόεδρε, αυτή ήταν μία φυσική καταστροφή που είχε φοβερές συνέπειες για πολλούς ανθρώπους. Ωστόσο, εάν το συγκρίνουμε με τις πλημμύρες και τον ταυτόχρονο τυφώνα στην Αυστραλία ή με τον σεισμό στο Christchurch στη Νέα Ζηλανδία, όλοι βγήκαμε σώοι. Η ασφάλεια είχε απόλυτη προτεραιότητα και πολύ σωστά. Ο Επίτροπος Kallas πήρε τη σωστή απόφαση σε συμφωνία με τους υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ στα κράτη μέλη.

Δεν μπορώ να καταλάβω τις επικρίσεις με στόχο τις αεροπορικές εταιρείες. Οι τελευταίες είναι σαφές ότι υπέστησαν ζημία – έχει αναφερθεί ένα ποσό γύρω στα 2 δις. Ωστόσο, είναι λάθος να επιρρίπτουμε ευθύνες στις αεροπορικές εταιρείες για το αν οι πτήσεις πραγματοποιούνται ή όχι. Αυτή απόφαση πρέπει να λαμβάνεται σε πολιτικό επίπεδο. Πρέπει να δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Φανταστείτε να είχε συντριβεί ένα αεροπλάνο εξαιτίας της ηφαιστειακής τέφρας. Θα κάναμε μία εντελώς διαφορετική συζήτηση, συγκεκριμένα, το πόσο ανεύθυνο θα ήταν να επιτραπεί έστω και σε ένα αεροπλάνο να απογειωθεί.

Χρειαζόμαστε ένα εφεδρικό σχέδιο, όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε, και το σιδηροδρομικό σύστημα αποτελεί την εναλλακτική λύση. Λόγω της απαλλαγής τους από τον ειδικό φόρο καυσίμων, οι αεροπορικές εταιρείες λαμβάνουν 30 δις ευρώ ετησίως από τους Ευρωπαίους φορολογουμένους. Αυτά τα χρήματα πρέπει να επενδυθούν στο σιδηροδρομικό σύστημα, τουλάχιστον σε κάποια μέρη του, ώστε να έχουμε μία εναλλακτική εάν συμβεί τέτοιου είδους καταστροφή.

Πρώτα η ασφάλεια – αυτό ζητάει πρωτίστως ο κόσμος και δικαίως. Αυτό θα πρέπει να ισχύει και στο μέλλον.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR).(PL) Κύριε Πρόεδρε, αυτή η κατάσταση απέδειξε ότι η Ευρώπη δεν ήταν καθόλου έτοιμη γι’ αυτήν την κρίση. Παρά τα όσα ακούμε σε αυτήν την Αίθουσα, οι ειδικοί λένε ότι η αντίδραση από την πλευρά μας ήταν υπερβολική και ότι θα μπορούσαν ασφαλώς να είχαν επιτραπεί κάποιες πτήσεις. Από την άλλη, αυτό δείχνει την αδιαμφισβήτητη κλίμακα της παράλυσης στην οποία βρεθήκαμε. Φυσικά, οι προηγούμενοι ομιλητές, που έκαναν λόγο για μία συγκεκριμένη εναλλακτική υπό τη μορφή της ανάπτυξης του σιδηροδρομικού δικτύου, έχουν δίκιο. Αυτό είναι φανερό. Στον τομέα της αεροπορίας η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι αναμφίβολα ο καλύτερος συντονισμός και η ενίσχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας. Επιπλέον, είναι θετικό το γεγονός ότι τον Νοέμβριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε έναν κατάλληλο κανονισμό γι’ αυτό το ζήτημα. Ήταν ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

 
  
MPphoto
 

  Béla Kovács (NI).(HU) Κύριε Πρόεδρε, η ηφαιστειακή έκρηξη μάς αναγκάζει να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητές μας στις μεταφορές. Έφτασε η στιγμή να αρχίσουμε να προωθούμε τους σιδηροδρόμους σε μεταφορές μέσης απόστασης έως 1.500 χιλιόμετρα, για τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επιδοτήσεις, φόροι και άλλοι ρυθμιστικοί μηχανισμοί κατά περίπτωση. Μία σημαντική σκέψη είναι ότι στην εσωτερική αγορά παρατηρείται σημαντική ζήτηση σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρομικών γραμμών, καθώς και με την κατασκευή τροχαίου υλικού, που αμφότερα θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Υπό το πρίσμα του ελέγχου εισιτηρίων και τους χρόνους μεταφοράς των αερολιμένων, τα αεροπλάνα –συγκριτικά με τα τρένα υψηλής ταχύτητας– παρέχουν μηδενικό όφελος ελάχιστου χρόνου, ενώ προκαλούν σημαντική ρύπανση από διοξείδιο του άνθρακα και ηχορύπανση. Παρότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τις ηφαιστειακές εκρήξεις, μπορούμε να βελτιώσουμε την τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την πρόβλεψή τους και τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούμε την απορρέουσα κατάσταση. Παρ’ όλα αυτά, μία πραγματική λύση μπορεί να παρασχεθεί μόνο μέσω του μετασχηματισμού των μεταφορών, της ενέργειας και της βιομηχανικής πολιτικής, καθώς στις σιδηροδρομικές μεταφορές οι ηφαιστειακές εκρήξεις είτε δεν προκαλούν καμία αναταραχή είτε την προκαλούν μόνο τοπικά.

 
  
MPphoto
 

  Christine De Veyrac (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, όπως πολλοί από εμάς ανέφεραν μόλις τώρα, η έκρηξη του ισλανδικού ηφαιστείου τον περασμένο Απρίλιο ήταν μία επώδυνη απόδειξη του κατακερματισμού και της αναποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού ουρανού. Κάθε ένας από εμάς σε αυτήν την Αίθουσα επηρεάστηκε άμεσα. Πέντε εκατομμύρια πολίτες μας καθηλώθηκαν, χωρίς κανέναν πραγματικό εναλλακτικό τρόπο μεταφοράς. Έναν χρόνο μετά από αυτό το έκτακτο περιστατικό, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτή η υλοποίηση νέων ευρωπαϊκών μέτρων.

Κύριε Επίτροπε, είπατε ότι μία πρώτη άσκηση προσομοίωσης κρίσης, που σχετίζεται με την ηφαιστειακή τέφρα, έχει προγραμματιστεί για τις 13 και 14 Απριλίου, υπό τον συντονισμό του Eurocontrol, της Διεθνούς Οργάνωσης Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ) και της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, όμως είναι σημαντικό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EOAA) να διαδραματίσει πραγματικά ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των μέτρων ασφαλείας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Είναι βέβαιο ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους χάρτες εξ όψεως προσέγγισης (VAC) του Λονδίνου και της Τουλούζης πρέπει να βελτιωθούν με τη χρήση πιο σύγχρονων τεχνολογιών. Όπως είδαμε τον περασμένο Απρίλιο, ωστόσο, τα στοιχεία μπορεί να είναι αντιφατικά και μπορεί να οδηγήσουν ένα κράτος μέλος στη λήψη αποφάσεων σχετικά με το κλείσιμο του εναέριου χώρου του, οι οποίες να βασίζονται λιγότερο στην ενημέρωση και περισσότερο στο συναίσθημα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος του ΕΟΑΑ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για να προτείνει μία εναρμονισμένη ερμηνεία των στοιχείων, καθώς και να διασφαλίσει τη συγκέντρωση και τη σωστή διάδοση των πληροφοριών εφόσον κριθεί αναγκαίο. Πέρα από τις πληροφορίες που παρέχονται από τους χάρτες εξ όψεως προσέγγισης (VAC), ο ΕΟΑΑ πρέπει να θέσει σε λειτουργία έναν μηχανισμό για τη συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, τις αεροπορικές εταιρείες και τους πιλότους τους.

Αυτή η συγκέντρωση πληροφοριών και ο συντονισμός όλων των ενδιαφερόμενων μερών θα αποτρέψει το χάος και τις ανακολουθίες που παρακολουθήσαμε πέρυσι. Έτσι, αναμένω από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τον ΕΟΑΑ, να μπορέσει να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις στο εγγύς μέλλον, οι οποίες θα ενσωματωθούν πλήρως στην εφαρμογή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.

 
  
MPphoto
 

  James Nicholson (ECR).(EN) Κύριε Πρόεδρε, η κρίση από την ηφαιστειακή τέφρα προκάλεσε τεράστια αναστάτωση τον περασμένο Απρίλιο και Μάιο. Όπως είπε η κ. Foster, πολλοί από εμάς συνειδητοποιήσαμε πόσο εξαρτόμαστε από τα σύγχρονα αεροπορικά ταξίδια. Σίγουρα όταν κάποιος προέρχεται από όπου κατάγομαι εγώ, όπου είναι αδύνατον να πάει κανείς στη δουλειά του εάν δεν χρησιμοποιήσει αεροπλάνο, τότε αυτό τον αφορά άμεσα. Όλοι όσοι ταξίδεψαν εκείνη την περίοδο έχουν ιστορίες να αφηγηθούν και ορισμένοι άνθρωποι δέχθηκαν μεγάλο πλήγμα. Επιπλέον, οι οικονομικές ζημίες που υπέστησαν οι αεροπορικές εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις εξαιτίας των καθηλωμένων αεροσκαφών και των αποκλεισμένων επιβατών ήταν σημαντικές.

Κάποιοι είπαν ότι αυτό μπορεί να συμβεί ξανά. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό, καθώς φαίνεται ότι υπήρξε υπερβολική αναποφασιστικότητα. Επιτρέψτε μου να είμαι πολύ ειλικρινής: ως κάποιος που πετάει κάθε εβδομάδα, όταν βρίσκομαι εκεί πάνω στα 39.000 πόδια, θέλω, πάνω απ’ όλα να είμαι σώος και αβλαβής, συνεπώς δεν διαφωνώ καθόλου ως προς την ασφάλεια. Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι η ασφάλεια των επιβατών έρχεται πρώτη. Νομίζω ότι αυτή είναι η υπερκείμενη κατάσταση που θα πρέπει να στηρίξουμε.

 
  
MPphoto
 

  Artur Zasada (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, θα το πω ξανά: 100.000 ματαιωμένες πτήσεις, 10 εκατομμύρια επιβάτες που δεν έφτασαν στον προορισμό τους, 2 δις ευρώ ζημίες για τις αεροπορικές εταιρείες. Δεν θυμάμαι να έχει σημειωθεί ξανά παρόμοια παράλυση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την πίεση της κοινής γνώμης και του κλάδου της αεροπορίας, ανακοίνωσε την ανάληψη γρήγορης και αποφασιστικής δράσης ήδη από τον περσινό Απρίλιο. Δυστυχώς, η ηφαιστειακή τέφρα διαλύθηκε και οι φιλοδοξίες της Επιτροπής κατέρρευσαν μαζί της. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκπονηθεί κάποιο ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων για παρόμοιες καταστάσεις. Επίσης, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτό να καταλήξουμε σε μία κοινή θέση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σε θέματα ασφαλείας, των κατασκευαστών αεροσκαφών, των αεροπορικών εταιρειών και των ρυθμιστικών αρχών της αγοράς. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο να θέσουμε σήμερα τα ακόλουθα ερωτήματα: τι έχει γίνει ως προς αυτό τον τελευταίο χρόνο; Εάν σημειωνόταν σήμερα μία παρόμοια ηφαιστειακή έκρηξη, θα αντιδρούσαμε διαφορετικά απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο; Πότε θα δούμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα;

Διεξάγουμε έναν συνεχή διάλογο σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, για τους σαρωτές σώματος και υγρών, καθώς και για τις διαδικασίες για φυσικές καταστροφές, όπως μια ηφαιστειακή έκρηξη ή μια βαρυχειμωνιά. Στο μεταξύ η εναέρια κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη συνεχίζει να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο. Ο χρόνος για συζητήσεις τελειώνει. Ο ευρωπαϊκός ουρανός χρειάζεται άμεσες και καλές λύσεις για το μέλλον, και προτρέπω σθεναρά την Επιτροπή να ολοκληρώσει αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ.

 
  
MPphoto
 

  Ismail Ertug (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η ηφαιστειακή τέφρα πέρυσι μας έδειξε με εντυπωσιακό τρόπο πού είμαστε αδύναμοι. Τίθεται, επομένως, το ερώτημα ως προς το πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον. Είναι, φυσικά, πρωτίστως ένα ζήτημα που αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων που επιβιβάζονται σε ένα αεροπλάνο. Φυσικά, πρέπει να έχουμε επίσης υπόψη το πώς σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές ζημίες. Το ερώτημά μου προς την Επιτροπή είναι, επομένως, –κύριε Hahn, ίσως θα μπορούσατε να το διαβιβάσετε αυτό και στον κ. Kallas– τι σχεδιάζουμε επακριβώς; Θα έλεγα ότι είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να αναλάβουμε τον συντονισμό σε ό,τι αφορά τις δοκιμαστικές πτήσεις και τις οριακές τιμές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, προκειμένου να γνωρίζουμε ποια αεροσκάφη μπορούν να απογειωθούν και πότε.

Έχω άλλο ένα σχόλιο, κύριε Επίτροπε: είναι εξαιρετικά σημαντικό –και έχει γίνει επανειλημμένα αναφορά σε αυτό– να συγκροτηθεί ο Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή όσον αφορά την άσκηση πίεσης στα κράτη μέλη για να εκπληρώσουν εντέλει τις σχετικές υποχρεώσεις τους; Άλλωστε, έχουν βάλει τις υπογραφές τους σε αυτό.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο έχει ήδη θιχτεί αρκετές φορές σήμερα, είναι το τι συμβαίνει τώρα αναφορικά με τα δικαιώματα των επιβατών στις αερομεταφορές. Έχουμε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2061 από το 2004. Τι σκοπεύει να κάνει η Επιτροπή ως προς αυτό; Γνωρίζουμε το πρόβλημα των οικονομικών ζημιών που υπέστησαν οι διάφορες αεροπορικές εταιρείες. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω για άλλη μία φορά ότι χρειαζόμαστε εναλλακτικές λύσεις στις αερομεταφορές και με αυτό εννοώ το σιδηροδρομικό σύστημα. Είμαι κι εγώ από εκείνους που πιστεύουν ότι πρέπει να συνδέσουμε τις μεγάλες πόλεις – τις πρωτεύουσες της Ευρώπης. Σε αυτήν την περίπτωση, επίσης, η απάντηση είναι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συμμετοχή από την Ευρώπη και όχι λιγότερη.

Θα ήμουν ευγνώμων αν η Επιτροπή έδινε προσοχή σε αυτά τα ζητήματα.

 
  
MPphoto
 

  Carlo Fidanza (PPE).(IT) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον κ. Marinescu που άσκησε τόση πίεση για τη συζήτηση αυτή.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά το περιστατικό, έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για να συζητήσουμε αυτό το λεπτό ζήτημα, το οποίο προκάλεσε εκτεταμένη ζημιά σε επιβάτες και επιχειρήσεις, που σχετίζονται τόσο με τον τομέα της αεροπορίας όσο και –ας μην ξεχνάμε– με άλλους κλάδους επίσης.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε μία διττή προσέγγιση. Από τη μία πλευρά, να ενισχύσουμε τον συντονισμό ανάμεσα στις αρχές και τους ενδιαφερομένους, ασχολούμενοι επιτέλους με την ανασυγκρότηση του Eurocontrol, που δεν είναι, βέβαια, ένα σώμα το οποίο λογοδοτεί απευθείας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά ήταν, σε κάθε περίπτωση, κρίσιμης σημασίας για τη διαχείριση και την έλλειψη αποτελεσματικής διαχείρισης της εν λόγω κρίσης.

Αποδείχθηκε η ανεπάρκεια των αμιγώς μαθηματικών μοντέλων, που οδήγησε τις αρχές των επιμέρους χωρών σε σχεδόν πλήρες κλείσιμο του εναέριου χώρου ακόμη και εκεί όπου δεν υπήρχε ανάγκη. Ελλείψει ενός δοκιμασμένου μοντέλου και πιο προηγμένων τεχνολογιών, η υπερβολική προφύλαξη οδήγησε σε πολύ μεγάλη ζημιά και αναστάτωση.

Επιπλέον, πρέπει να σημειώσουμε αποφασιστική πρόοδο προς την επίτευξη του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού, αναπτύσσοντας πιο γρήγορα όλα τα λειτουργικά τμήματα εναέριου χώρου (FAB), για να μειωθεί ο κατακερματισμός στη διαχείριση του εναέριου χώρου και να διασφαλιστεί η πιο αποτελεσματική διαχείρισή τους. Από την άλλη πλευρά, είναι αναγκαίο να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Αναφορικά με αυτό, ελπίζω η Επιτροπή να μπορέσει να υποβάλει την αναθεώρησή της για την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια το συντομότερο δυνατό, ώστε να αποσαφηνίσει το πλαίσιο των εγγυήσεων και της ευθύνης σε έκτακτες καταστάσεις, και επίσης τυχόν αλλαγές στον κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών όταν οι έκτακτες καταστάσεις τραβάνε σε μάκρος.

Θα ήταν επίσης απαραίτητο –άλλοι συνάδελφοι βουλευτές ανέφεραν το ίδιο– να δρομολογήσουμε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για να παράσχουμε εναλλακτική μετακίνηση, εναλλακτικά μέσα μεταφοράς εάν προκύψει ξανά μία παρόμοια κατάσταση.

 
  
MPphoto
 

  Dominique Riquet (PPE).(FR) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους βουλευτές που μίλησαν νωρίτερα για να επισημάνουν όλες τις ελλείψεις της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών αερομεταφορών σε συνδυασμό με τη χρήση του εναέριου χώρου, των υποδομών εδάφους και των δικτύων συναλλαγών. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω ειδικότερα τις πτυχές που δεν σχετίζονται με τον εναέριο χώρο και τις οποίες έφερε στην επιφάνεια η ηφαιστειακή κρίση, δηλαδή την έλλειψη εναλλακτικών δικτύων έναντι των αερομεταφορών, ιδιαιτέρως τα σιδηροδρομικά δίκτυα, όπως αναφέρθηκε σήμερα το πρωί, και πάνω απ’ όλα την έλλειψη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, που να δίνουν τη δυνατότητα στους επιβάτες να βρίσκουν γρήγορα τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους διαθέσιμους εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς.

Αυτό το ατύχημα πρέπει να μας παρακινήσει να εργαστούμε για την ανάπτυξη εναλλακτικών, αποτελεσματικών και ανταγωνιστικών τρόπων μεταφοράς. Αναφορικά με αυτό, η επανεξέταση της πρώτης δέσμης μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, καθώς και η αναβίωση των πολιτικών υποδομών μέσω του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών πρέπει να κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

Επιπλέον, ζητώ από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά τη δημιουργία ενός ενιαίου προτύπου πληροφόρησης και κρατήσεων για όλους τους διασυνδεδεμένους τρόπους μεταφοράς.

 
  
MPphoto
 

  Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (PPE).(PL) Κύριε Πρόεδρε, η Ευρώπη δεν ήταν προετοιμασμένη για ένα τέτοιο χάος, και τα όργανα που ήταν αρμόδια για τη διαχείριση της κρίσης δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά. Εξαιτίας της αναστολής της εναέριας κυκλοφορίας, οι αεροπορικές εταιρείες έχαναν 400 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως. Στις απολεσθείσες πωλήσεις εισιτηρίων θα πρέπει να προστεθεί το κόστος της στέγασης, της σίτισης και της μεταφοράς για τους επιβάτες που ήταν καθηλωμένοι στα αεροδρόμια.

Η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν αποτελούν κάτι το καινούργιο στον κόσμο, ενώ στο μέλλον είναι πιθανές και άλλες ηφαιστειακές εκρήξεις. Δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιο κατάλληλο φάρμακο για μία τέτοια περίπτωση. Σε τέτοιες περιόδους η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο να διασφαλίσει για τους πολίτες της εναλλακτικά μέσα μεταφοράς έναντι των πτήσεων. Μια καλή λύση, στο πλαίσιο του ΔΕΔ-Μ που δημιουργείται στην Ένωση είναι η συγκρότηση ενός κοινού δικτύου σιδηροδρομικών συνδέσεων και η εστίαση στη βελτίωση των σιδηροδρομικών μεταφορών υψηλής ταχύτητας. Αυτό θα είναι σίγουρα αποτελεσματικό, καθώς θα βοηθήσει να λυθούν τέτοιου είδους προβλήματα. Σας ευχαριστώ.

 
  
MPphoto
 

  Karin Kadenbach (S&D).(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε Hahn, ούτε εγώ αποτελώ μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, αλλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό για όλους μας να αντλήσουμε διδάγματα από την ηφαιστειακή κρίση. Όπως ειπώθηκε κιόλας σήμερα, το «πρώτα η ασφάλεια» πρέπει να είναι στο μέλλον η καθοδηγητική αρχή σε ό,τι αφορά την εύρεση μίας λύσης. Πρέπει να αναπτύξουμε τους σιδηροδρόμους, καθώς και ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο. Παρ’ όλα αυτά, χρειαζόμαστε επίσης ένα είδος γενικού συντονισμού για τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, ασχέτως του αν είναι αεροπορικές, σιδηροδρομικές ή οδικές, σε περίπτωση σεισμών, ηφαιστειακών νεφών, πλημμυρών ή παρόμοιων καταστροφών.

Τα εθνικά σημεία επαφής, όπως αυτά που δημιουργούνται τώρα στον τομέα της υγείας για τη διασυνοριακή φροντίδα ασθενών, θα αποτελούσαν μία σχεδόν προφανή λύση σε αυτό – εθνικά σημεία επαφής στα οποία μπορούν να απευθυνθούν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Είναι δεδομένο ότι μπορώ επίσης να διαπιστώσω μια ορισμένη ανισότητα μεταξύ των γενεών επί του παρόντος στις αερομεταφορές. Είναι σχεδόν αδύνατον σήμερα να ενημερωθούμε χωρίς το Διαδίκτυο. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για την επίλυση και αυτού του ζητήματος.

 
  
MPphoto
 

  Pat the Cope Gallagher (ALDE).(EN) Κύριε Πρόεδρε, όπως δήλωσαν πολλοί συνάδελφοι, η κρίση από την ηφαιστειακή τέφρα το 2010 προκάλεσε σημαντική διατάραξη της εναέριας κυκλοφορίας και οικονομικές ζημίες, ζημίες που ακόμα δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί. Πάνω από 10 εκατομμύρια επιβάτες επηρεάστηκαν άμεσα, καθώς 100.000 πτήσεις ματαιώθηκαν σε όλη την Ευρώπη. Κατάγομαι από την Ιρλανδία και οι Ιρλανδοί επιβάτες αντιμετώπισαν τεράστιες δυσκολίες εξαιτίας του νέφους από την τέφρα, καθώς η Ιρλανδία δεν έχει χερσαία περάσματα προς την ηπειρωτική Ευρώπη. Έπρεπε να πάρω θαλάσσιες συγκοινωνίες, τρένα, ταξί και αυτοκίνητα για να φτάσω εδώ, στο Στρασβούργο, κάτι που μου πήρε πάνω από 24 ώρες χωρίς ύπνο. Φυσικά, αυτό είναι ένα μικρό τίμημα· πρέπει να σιγουρευτούμε ότι η ασφάλεια έρχεται πάνω από όλα.

Η κατάσταση υπογράμμισε, ωστόσο, την επιτακτική ανάγκη για μία κοινή πολιτική. Επικροτώ τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Επιτρόπου Kallas να υλοποιήσει τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό και να καθιερώσει τον λειτουργικό εναέριο χώρο. Επικροτώ επίσης τη δήλωση που έκανε σήμερα εδώ ο Επίτροπος Hahn και στηρίζω απόλυτα αυτά τα μέτρα, καθώς τα νέφη ηφαιστειακής τέφρας δεν γνωρίζουν πολιτικά ή γεωγραφικά σύνορα.

 
  
MPphoto
 

  Ádám Kósa (PPE).(HU) Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως ήδη επεσήμανε ο συνάδελφός μου βουλευτής, κ. Marinescu, η κρίση από την ηφαιστειακή τέφρα έδειξε ότι η Ευρώπη δεν ήταν ούτε στρατηγικά ούτε τεχνολογικά προετοιμασμένη γι’ αυτήν την κατάσταση. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στο γεγονός ότι αυτό είχε και έναν ισχυρό αντίκτυπο στη διάδοση και την πρόσβαση στην ενημέρωση. Εξαιτίας του επικοινωνιακού χάους, οι αρνητικές συνέπειες της κρίσης έγιναν αισθητές από μειονεκτούσες ομάδες, όπως οικογένειες με μικρά παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες, που δεν ήταν σε θέση να αντιδράσουν κατάλληλα. Ρωτώ την Επιτροπή κατά πόσο μετά τον Απρίλιο του 2010, και σε μία παρόμοια κατάσταση κρίσης, κάθε πολίτης που ταξιδεύει θα έχει πρόσβαση σε επαρκή πληροφόρηση, προκειμένου να ασκεί κατάλληλα το δικαίωμά του στην ενημέρωση.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, μέλος της Επιτροπής.(EN) Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αξιότιμους βουλευτές για την κατανόησή τους, γνωρίζοντας ότι το εν λόγω ζήτημα δεν μου είναι γνώριμο. Αγαπητοί βουλευτές, έχετε δίκιο ως προς το ότι ο συνάδελφός μου Αντιπρόεδρος Siim Kallas κάνει εξαιρετική δουλειά και θα λάβετε γραπτές απαντήσεις στις συγκεκριμένες ερωτήσεις σας όπου αυτό είναι απαραίτητο. Κατόπιν αυτού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, ιδιαιτέρως εφόσον, όπως κι εσείς, επηρεάστηκα προσωπικά από τα γεγονότα με διάφορους τρόπους. Συνεπώς, θα ήθελα να ολοκληρώσω δηλώνοντας τα ακόλουθα.

Η κρίση που προκάλεσε η ηφαιστειακή τέφρα πέρυσι ανέδειξε ξεκάθαρα την ανάγκη να συνεργαστούμε για την εξεύρεση λύσεων, ώστε να αποφύγουμε μία επανάληψη του κλεισίματος του εναέριου χώρου που βιώσαμε. Κατόπιν αυτού –και όπως ήταν η κατάσταση τον περασμένο Απρίλιο– η δράση που θα αναληφθεί ως προς αυτό δεν μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της ασφάλειας για τα οποία φημίζεται ο κλάδος της αεροπορίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Οι καταστάσεις κρίσης δεν είναι κάτι νέο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αντίδραση της ΕΕ σε αυτήν την κρίση ήταν έγκαιρη και αποτελεσματική. Έδειξε τη σημασία της κεντρικής ευρωπαϊκής δράσης σε μία κατάσταση γενικευμένης κρίσης. Εξετάζοντας συγκεκριμένα την περίπτωση του ηφαιστείου Eyjafjallajökull, η ιδέα, οι στόχοι και οι επιδιώξεις της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό επισημάνθηκαν για άλλη μία φορά. Όπως αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο Υπουργών, είναι αναγκαίο να επιταχυνθεί η υλοποίησή του, για να αποκομιστούν όλα τα οφέλη από την εφαρμογή του.

Από την πλευρά της Επιτροπής, η εστίαση παραμένει στην εξασφάλιση μίας εναρμονισμένης προσέγγισης και εφαρμογής των συμφωνημένων μέτρων σε μελλοντικές καταστάσεις κρίσης. Αυτό θα είναι προς όφελος όλων των ευρωπαίων πολιτών. Πρόθεσή μας είναι να επανεξετάσουμε τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών εντός του 2012. Τέλος, η συμμετοχή του κλάδου είναι απαραίτητη, προκειμένου να διευκολυνθεί μία συντονισμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

 
  
MPphoto
 

  Πρόεδρος. – Η συζήτηση έληξε.

Γραπτές δηλώσεις (άρθρο 149 του Κανονισμού)

 
  
MPphoto
 
 

  David Martin (S&D), γραπτώς.(EN) Το κλείσιμο μεγάλων τμημάτων του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου τον Απρίλιο και τον Μάιο πέρυσι εξαιτίας της ηφαιστειακής έκρηξης στην Ισλανδία προκάλεσε σοβαρή διατάραξη στην κυκλοφορία και οικονομική ζημία και επηρέασε άμεσα 10 εκατομμύρια επιβάτες. Θεωρώ ότι την κύρια ευθύνη για την ασφάλεια των πτήσεων φέρουν οι αερομεταφορείς, συνεπώς πρέπει να έχουν ακριβή στοιχεία στη διάθεσή τους. Οι πιλότοι εκπαιδεύονται για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιστάσεων πτήσης, τα εγχειρίδια ασφαλείας των εμπορικών αερομεταφορέων αναθεωρούνται, εποπτεύονται και εγκρίνονται από τις ρυθμιστικές αρχές και οι αεροπορικές εταιρείες διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία υπέρπτησης ηφαιστειογενών περιοχών, γεγονός που αποδεικνύεται από τις επιδόσεις ασφαλείας τους. Αυτό σημαίνει ότι ο αερομεταφορέας (πιλότος) πρέπει να είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση του κινδύνου και για την πραγματοποίηση ασφαλών πτήσεων μέσω, για παράδειγμα, της επιλογής σχεδίου πτήσης ή της αλλαγής αυτού βάσει όλων των διαθέσιμων πληροφοριών (χάρη στην αυξημένη ροή πληροφοριών και στον βελτιωμένο τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει εν πτήσει). Ελπίζω ότι η Επιτροπή θα έλθει σε επαφή με τις αρμόδιες αρχές, για να διασφαλίσει ότι στο μέλλον θα είναι σε θέση να φέρνουν εις πέρας το έργο τους.

 
  
MPphoto
 
 

  Wojciech Michał Olejniczak (S&D), γραπτώς.(PL) Σήμερα διεξάχθηκε μία συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κρίση που προκάλεσε η ηφαιστειακή τέφρα. Η ηφαιστειακή έκρηξη στην Ισλανδία πέρυσι είχε ως συνέπεια σοβαρές διαταράξεις στην εναέρια κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη. Προκάλεσε μεγάλες οικονομικές ζημίες και επηρέασε άμεσα 10 εκατομμύρια επιβάτες. Προφανώς δεν είναι προς το συμφέρον της Ένωσης να αντιστέκεται στις δυνάμεις της φύσης, όμως η καλύτερη πρόβλεψη της πιθανότητας να ξεσπάσει μία παρόμοια κρίση στο μέλλον σίγουρα θα συνέβαλε σε μειωμένες οικονομικές απώλειες και θα είχε ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διευκόλυνση των ευρωπαίων πολιτών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εθίγησαν ζητήματα σχετικά με την πρόοδο στην υλοποίηση επενδύσεων στον τεχνολογικό εξοπλισμό και στα συστήματα μεταφοράς δεδομένων για την παροχή καιρικών προβλέψεων σε πραγματικό χρόνο. Ερωτήματα τέθηκαν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με τη διαφάνεια των συλλογικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων και τον καλύτερο συντονισμό των απαντήσεων. Εξετάστηκαν επίσης οι συνέπειες μιας πιθανής αύξησης στην εναέρια κυκλοφορία στο μέλλον και το τι μέτρα πρέπει να ληφθούν για να καταστεί υπεύθυνος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για τη διενέργεια επιχειρησιακών αλλαγών.

 
  
MPphoto
 
 

  Nuno Teixeira (PPE), γραπτώς. (PT) Ο αριθμός φυσικών καταστροφών έχει αυξηθεί τόσο σε ένταση όσο και σε συχνότητα. Η πρόσφατη περίπτωση του νέφους από την ηφαιστειακή τέφρα που καταγράφηκε στην Ισλανδία τον Απρίλιο και τον Μάιο πέρυσι έπληξε σφοδρά ολόκληρο τον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, κατά τη διάρκεια του οποίου το 75% του δικτύου αερολιμένων ήταν ανενεργό, και οδήγησε σε σημαντικές οικονομικές απώλειες, επηρεάζοντας άμεσα σχεδόν 10 εκατομμύρια επιβάτες.

Προκειμένου να αποτραπούν περαιτέρω διαταράξεις στην εναέρια κυκλοφορία, είναι άμεση ανάγκη να σχεδιάσουμε μέτρα διαχείρισης κρίσεων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει μία επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλισμό, τόσο χερσαίο όσο και εναέριο, για να παρέχεται ακριβής πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τον ρόλο και τη λειτουργία των διαφόρων οργάνων όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων, ώστε να υπάρχει συνολικός συντονισμός για την αποφυγή μεγαλύτερων απωλειών για τους διάφορους παράγοντες. Αυτό το περιστατικό δείχνει ότι είναι κρίσιμο να αναπτυχθεί η ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου μέσω της πρωτοβουλίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Η συνεχής αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας, ο κατακερματισμός του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και τα απρόβλεπτα γεγονότα, όπως το νέφος από την ηφαιστειακή τέφρα, δείχνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να συντονίσει και να εναρμονίσει τις εναέριες διαδικασίες της, προκειμένου να φέρει προστιθέμενη αξία στον ευρωπαϊκό εναέριο τομέα.

 
  
  

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 και επαναλαμβάνεται στις 12.00)

 
  
  

ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ κ. JERZY BUZEK
Προέδρου

 
Τελευταία ενημέρωση: 2 Αυγούστου 2011Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου