Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

B7-0174/2011

Debatten :

PV 09/03/2011 - 6
CRE 09/03/2011 - 6

Stemmingen :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2

Aangenomen teksten :


Debatten
Donderdag 10 maart 2011 - Straatsburg Uitgave PB

9.2. De zuidelijke buurlanden, en met name Libië, met inbegrip van humanitaire aspecten (B7-0169/2011) (stemming)
PV
 

Vóór de stemming:

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D). - (PT) Mijnheer de Voorzitter, er heeft zich een nieuw element aangediend, dat niet in de resolutie aan de orde komt, en ik vraag het Parlement met mij uiting te geven aan onze verontwaardiging en zorg daarover. Ik heb het dan over wat er met de BBC-journalisten gebeurd is, die illegaal opgesloten en gemarteld zijn, en zelfs aan nepexecuties zijn blootgesteld, en die vele andere, Libische, gevangenen hebben gezien die waren opgesloten onder werkelijk inhumane omstandigheden.

Dit bewijst ook dat journalisten hun werk in Libië niet in vrijheid kunnen doen. Dit is een belangrijke kwestie, en ik vraag het Parlement om een gezamenlijke boodschap over te brengen aan de Europese Raad, waarin we uiting geven aan onze verontwaardiging en zorg daarover.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Mevrouw Gomes, heeft u een specifiek amendement in gedachten? We kunnen slechts ingaan op een specifiek amendement, niet een algemeen verzoek.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D).(PT) Mijnheer de Voorzitter, volgens de informatie waarover ik beschik, zou het de liberale fractie zijn die het afgesproken mondelinge amendement zou voorstellen, maar als dat niet het geval is, zal ik het met alle plezier naar voren brengen.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Prima, ik begrijp het. Het is een algemene opmerking. Dank u.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR). - (PL) Mijnheer de Voorzitter, met alle respect, u hebt net gezegd dat deze resolutie is aangenomen, maar ik heb het resultaat niet gezien, althans niet op mijn scherm of op het scherm in de stoel voor mij. Ik vind dat ook de resultaten meegedeeld moeten worden – en daarmee bedoel ik het concrete resultaat van deze stemming.

 
  
MPphoto
 

  De Voorzitter. – Dit is de uitslag: 316 stemmen voor, 264 stemmen tegen en 33 onthoudingen.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik zou het Parlement willen wijzen op de dubbele normen die we aan het toepassen zijn. In het geval van de Hongaarse mediawet is een gebeurtenis die op maandag plaatsvond, niet terug te vinden in onze resolutie.

Nu proberen we iets in de resolutie op te nemen dat pas gisteren gebeurde. Dit is een duidelijk geval van de toepassing van een dubbele norm door dit Parlement, wat betreurenswaardig en onaanvaardbaar is.

 
  
 

Vóór de stemming over amendement 11:

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE). - (EN) Mijnheer de Voorzitter, ik spreek namens alle fractievoorzitters en ook de meeste coördinatoren, omdat er gisteren na het debat een algemeen gevoel heerste dat we paragraaf 11 moesten versterken. Ik zou het volgende mondelinge amendement willen voorstellen: “verzoekt de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid betrekkingen aan te knopen met de tijdelijke Nationale Overgangsraad van Libië en een proces op te starten om die een officieel karakter te geven teneinde de overgang naar democratie aan te moedigen, de betrokkenheid van een breed spectrum van vertegenwoordigers van de Libische samenleving te garanderen en ervoor te zorgen dat vrouwen en minderheden een rol spelen in het overgangsproces, en de Raad te steunen in de bevrijde gebieden om de bevolking hulp te bieden en te voorzien in de humanitaire basisbehoeften, met inbegrip van medische hulp”.

Dit is het mondelinge amendement namens de zeven fractievoorzitters en ook alle coördinatoren, met wie het is afgestemd.

 
  
 

(Het mondeling amendement wordt in aanmerking genomen)

 
Laatst bijgewerkt op: 21 juli 2011Juridische mededeling