Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2616(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0169/2011

Rozpravy :

OJ 09/03/2011 - 123

Hlasovanie :

PV 10/03/2011 - 9.2
CRE 10/03/2011 - 9.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Rozpravy
Štvrtok, 10. marca 2011 - Štrasburg Verzia Úradného vestníka

9.2. Južné susedstvo a najmä Líbya vrátane humanitárnych hľadísk (B7-0169/2011) (hlasovanie)
PV
 

Pred začiatkom hlasovania:

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D).(PT) Došlo k novej neočakávanej situácii, ktorá nie je zohľadnená v uznesení, a vyzývam Parlament, aby spolu so mnou vyjadril rozhorčenie a znepokojenie. Ide o skupinu novinárov z televízie BBC, ktorí boli nelegálne zadržaní a mučení a tiež podrobení fingovaným popravám, pričom videli mnohých ďalších Líbyjčanov zadržiavaných vo väzení v absolútne neľudských podmienkach.

Zároveň to ukazuje, že novinári nemajú v Líbyi povolené slobodne vykonávať svoju prácu. Toto je dôležitá záležitosť a vyzývam Parlament, aby spolu s nami vyjadril rozhorčenie a znepokojenie, ktoré musíme tlmočiť Rade.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Pani Gomesová, chcete predložiť konkrétny pozmeňujúci a doplňujúci návrh? Môžeme sa zaoberať len konkrétnym pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom, nie všeobecnou výzvou.

 
  
MPphoto
 

  Ana Gomes (S&D).(PT) Mám informácie, že skupina liberálov by mala predložiť ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, na ktorom sme sa dohodli, ale ak to tak nie je, s radosťou ho predložím osobne.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – V poriadku, rozumiem. Je to všeobecná poznámka. Ďakujem.

 
  
MPphoto
 

  Michał Tomasz Kamiński (ECR).(PL) Pán predseda, so všetkou úctou, povedali ste, že uznesenie bolo prijaté, ale nevidel som výsledok, aspoň nie na svojej obrazovke a ani na obrazovke na sedadle predo mnou. Myslím si, že by sme mali dostať aj výsledky, a tým myslím konkrétny výsledok tohto hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  Predseda. – Tu je výsledok: 316 hlasov bolo za, 264 proti a 33 poslancov sa zdržalo hlasovania.

 
  
MPphoto
 

  József Szájer (PPE). – Chcel by som Parlament upozorniť na dvojitý meter, ktorý používame. V prípade maďarského zákona naše uznesenie nezohľadnilo udalosť, ku ktorej došlo v pondelok.

Teraz chceme do iného uznesenia zahrnúť niečo, čo sa stalo len včera. To je jasný dvojitý meter, ktorý tento Parlament uplatňuje, a to je poľutovaniahodné a neprijateľné.

 
  
 

Pred hlasovaním o pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 11:

 
  
MPphoto
 

  Guy Verhofstadt (ALDE). – Vystupujem v mene vedúcich predstaviteľov/zástupcov všetkých politických skupín a tiež väčšiny koordinátorov, pretože včera po rozprave sa rozšíril všeobecný názor, že je potrebné posilniť odsek 11. Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladám, znie takto: „vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby nadviazala vzťahy s Dočasnou prechodnou národnou radou a začala proces, aby sa mohli stať oficiálnymi, aby sa tak podporil prechod k demokracii, zabezpečilo sa zapojenie širokého spektra zástupcov líbyjskej spoločnosti a zaangažovanie žien a menšín do prechodného procesu, a aby sa podporila Dočasná prechodná národná rada v oslobodenej oblasti s cieľom uvoľniť tlak, ktorému je vystavené miestne obyvateľstvo, a zabezpečiť jeho základné humanitárne potreby vrátane lekárskej pomoci“.

To je ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh v mene vedúcich predstaviteľov/zástupcov siedmich skupín a tiež všetkých koordinátorov, ktorí sa na ňom dohodli.

 
  
 

(Ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh bol prijatý.)

 
Posledná úprava: 21. júla 2011Právne oznámenie