Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2612(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0175/2011

Keskustelut :

OJ 10/03/2011 - 118

Äänestykset :

PV 10/03/2011 - 14.1
PV 10/03/2011 - 15.1
CRE 10/03/2011 - 14.1

Hyväksytyt tekstit :


Puheenvuorot
Torstai 10. maaliskuuta 2011 - Strasbourg EUVL-painos

14.1. Pakistan - vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin murha
Puheenvuorot videotiedostoina
PV
MPphoto
 

  Puhemies. – (DE) Esityslistalla on seuraavana keskustelu kuudesta Pakistania – vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin murhaa käsittelevästä päätöslauselmaesityksestä(1).

 
  
MPphoto
 

  Jean Lambert, laatija. (EN) Arvoisa puhemies, luulen, että kaikki meistä ovat olleet hyvin järkyttyneitä ja tyrmistyneitä ministeri Shahbaz Bhattin murhan johdosta, eikä vähiten sen vuoksi, että hänet tunnetaan tässä parlamentissa. Hän on vieraillut täällä, hän on tavannut monia meistä, mutta olemme järkyttyneitä myös sen vuoksi, että hänen tappamisensa oli hyvin symbolista, hätkähdyttävä isku henkilöön, joka pyrki sovittelemaan ja työskentelemään kaikkien Pakistanin vähemmistöjen keskuudessa.

Meidän olisi esitettävä surunvalittelumme paitsi hänen perheelleen, myös kaikkien niiden perheille, jotka on surmattu Pakistanin terrori-iskuissa. Tällä viikolla olemme kuulleet kahdesta iskusta, jotka ovat surmanneet ja haavoittaneet enemmän ihmisiä kuin esimerkiksi Lontoon pommi-iskut.

Koko väestö kärsii, ja pelottelu heikentää demokratiaa Pakistanissa. Joidenkin vaalipiirien väestörakenteessa on havaittavissa muutoksia, esimerkiksi Quettassa, koska pelottelu pakottaa ihmiset muuttamaan pois.

Päätöslauselmamme on tärkeä, sillä siinä halutaan jatkaa ja tukea työtä suvaitsevaisuuden ja molemminpuolisen ymmärryksen hengessä. Haluan huomauttaa, että tarvitsemme tätä myös Euroopan unionissa, jossa tietyt ministerien hiljattain esittämät lausunnot eivät mielestäni ole auttaneet asiassa. Niinpä odotamme johtajuutta Pakistanissa ja Euroopan unionissa.

 
  
MPphoto
 

  Marietje Schaake, laatija. – (EN) Arvoisa puhemies, huolimatta Pakistanin vähemmistöministerin Shahbaz Bhattin vaatimuksesta saada parempaa suojelua lukuisten uhkailujen jälkeen murhaaja onnistui surmaamaan hänet 2. maaliskuuta. Osoitamme myötätuntomme paitsi hänen läheisilleen, myös kaikille pakistanilaisille, jotka pyrkivät kohti suvaitsevaista yhteiskuntaa. Tämä on todellinen takaisku Pakistanille ja koko ihmiskunnalle.

Miksi Pakistanin viranomaiset epäsivät ministerin pyynnön saada luodinkestävä virka-auto sekä sen, että ministeri itse valitsisi henkivartijoikseen henkilöitä, joihin hän luottaa? Koska hän vaati uudistuksia epäinhimillisiin jumalanpilkkalakeihin, hän oli ihmisoikeuksien puolustaja.

Haluamme myös kunnioittaa 1. maaliskuuta murhatun Pakistanin ihmisoikeuskomission koordinaattorin Naeem Sabir Jamaldinin työtä.

Tarvitsemme käytännön toimia, kuten tutkintaa, myös hallituksen sisällä. Nämä on toteutettava kansainvälisten standardien mukaisesti, koska rankaisematta jättämisen on loputtava. Euroopan unionin olisi valvottava tilannetta ja yritettävä rahoittaa kansalaisyhteiskuntaa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan rahoitusvälineen kautta.

 
  
MPphoto
 

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, laatija. (PL) Arvoisa puhemies, viimeksi kuluneiden 10 kuukauden aikana Euroopan parlamentti on hyväksynyt yhteensä kolme päätöslauselmaa Pakistanin islamilaisen tasavallan uskonnonvapaudesta.

Toukokuussa 2010 keskustelimme asiasta täällä Strasbourgissa vähemmistöministeri Shahbaz Bhattin seurassa. Tänään keskustelemme hänen kuolemaansa liittyvistä olosuhteista. Korkea-arvoisen valtion virkamiehen murha, joka tapahtui 2. maaliskuuta, merkitsee vain yhtä asiaa: Pakistanissa kukaan ei ole turvassa radikaaleilta islamisteilta. Vaarassa ovat paitsi ne, jotka kritisoivat arkaaisia lakeja, jotka määräävät kuolemantuomion uskonnollisesta jumalanpilkasta, myös ne, jotka julkisesti puolustavat suvaitsemattomuuden uhreja, kuten Bhatti.

Nyt kymmentä kuukautta myöhemmin voidaan todeta, että nykyinen Euroopan unionin Pakistanin-politiikka ei tuota toivottuja vaikutuksia. Tästä syystä kannatan päätöslauselmamme sisältämää ajatusta järjestää pyöreän pöydän neuvotteluja Pakistanin vähemmistöjen tilanteesta. Minusta hiljattain perustetun Euroopan ulkosuhdehallinnon on reagoitava näkyvästi Islamabadin tapahtumiin, ennen kuin uhrien määrä kasvaa ja ennen kuin on liian myöhäistä.

 
  
MPphoto
 

  Eija-Riitta Korhola, laatija.(FI) Arvoisa puhemies, Shahbaz Bhatti ja hänen koko elämänsä on hämmästyttävä esimerkki siitä, mitä rohkea ja periaatteilleen uskollinen ihminen saa aikaan. Hän ei ollut toiminut virassaan kuin puoli vuotta, kun Pakistanin parlamentti hyväksyi merkittävän uudistuksen, joka takasi viiden prosentin kiintiön julkisissa viroissa maan vähemmistöille. Se oli vain yksi Bhattin ajamista lukuisista demokraattisista uudistuksista, joista Pakistanin hallituksen tulisi olla erittäin ylpeä.

Merkittävimpänä voidaan pitää hänen käynnistämäänsä paikallistason monenvälistä uskontodialogia interfaith harmony dialogue, joka pyrki lievittämään jännitteitä ja korjaamaan sitä maaperää, josta terrorismi syntyy. Näin ideassa rauhanpalkinnon aineksia ja toivon, ettei työ ihmisoikeuksien ja demokratian eteen Pakistanissa lakkaa, vaikka ääriainekset saivatkin tilapäisen voiton raivatessaan maan strategisimman ihmisoikeusaktivistin pois. Jos dialogissa onnistutaan maassa, joka on radikaalin islamin keskus, myönteiset vaikutukset säteilevät kaikkialle maailmaan.

Vain noin kuukausi sitten tapasin Bhattin. Keskustelimme hänen mahdollisesta kuolemastaan. Hän ei ollut naiivi. Hän kyllä ymmärsi, mihin rohkeus voi johtaa. Minä kyllä kuolen ennen pitkää, hän sanoi, mutta sillä välin yritän korjata epäoikeudenmukaista lainsäädäntöä niin paljon kuin kykenen. Minä kuolen, mutta laki jää ja se vaikuttaa miljoonien elämään

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, laatija. (NL) Arvoisa puhemies, pelkäänpä, että Pakistanin tilanne on pahenemassa. Iskuja tapahtuu toisensa jälkeen, ja hallitus näyttää kadottaneen halunsa puuttua asioihin. Tammikuussa murhattiin kuvernööri Taseer, ja viime viikolla murhattiin ainoa kristitty liittovaltion ministeri Bhatti. Euroopan unioni ja jäsenvaltiot ylläpitävät yhteyksiä Pakistaniin monin tavoin. Yhteistyö on käynnissä Afganistanissa, satojen miljoonien arvoisia avustuksia virtaa maahan koulutus- ja jälleenrakennustyöhön, ja eri uskontokuntien välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi tehdään ponnisteluja.

On kuitenkin tullut aika kiihdyttää toimia. Pakistanin koulutusjärjestelmä on uudistettava ja pienille lapsille osoitetut saarnat kristittyjen vihaamisesta on lopetettava. Tulvien jälkeinen jälleenrakennusapu olisi jaettava oikeudenmukaisesti, ja tämä käsittää myös ei-muslimit. Tämä ei ole ainoastaan lännen etujen mukaista. Jos Pakistanin hallitus ja turvallisuuspalvelut eivät saa tilannetta hallintaansa, maa vajoaa ääriliikkeiden rämeikköön. On vain hyvin vähän aikaa kääntää virran suunta.

 
  
MPphoto
 

  Rui Tavares, laatija. (PT) Arvoisa puhemies, kiireisistä asioita laadittavissa Euroopan parlamentin päätöslauselmissa emme välttämättä pysty saavuttamaan kovinkaan paljon, mutta tämänkaltaisissa tilanteissa, joissa on ainakin kaksi asiaa, jotka koskevat sananvapautta ja uskonnonvapautta Pakistanin kaltaisissa maissa, meidän on saavutettava nämä kaksi asiaa saadaksemme äänemme kuuluviin.

Aluksi haluan sanoa suvaitsevaisuuden puolustajille ja uskonnonvapauden puolustajille Pakistanissa, että he eivät ole yksin. Tämä on vaatimaton tavoite, mutta uskon, että tämä on ensimmäinen askel kohti arvokkuutta ja kunnioitusta keskustelussa, ja tämä viesti saavuttaa Pakistanissa ne, jotka kannattavat uskonnonvapautta; niinpä ensimmäinen asia, jonka haluan heille kertoa, on se, etteivät he ole yksin.

Toinen asia, jonka haluan tehdä, on selittää Pakistanin hallitukselle, että se ei pysty estämään Pakistanin ääriliikkeitä ajattelemasta, että ne puhuvat kaikkien puolesta, koska tämä on noidankehä, johon maat usein joutuvat, kun on kyse jumalapilkkaa koskevista laeista, mikä on asianlaita nyt Pakistanissa, tai mikä oli tilanne esimerkiksi Indonesiassa. Olemme tekemisissä hyvin äänekkäiden ääriliikkeiden muodostaman vähemmistön kanssa, joka puhuu kovalla äänellä ja joka mahdollisesti alkaa uskoa, että se puhuu kaikkien puolesta, koska se onnistuu pelottelemaan koko muuta yhteiskuntaa. Tämän seurauksena, jos hallitukset eivät ole etunenässä puolustamassa maidensa vapautta ja torjumassa rankaisematta jättämistä ja jos hallitukset eivät määrää ihmisarvon linnaketta, koko maata saattaa piinata suvaitsemattomuus.

Pakistanin hallituksen on tämän vuoksi tutkittava Shahbaz Bhattin murha kaikilta osin ja toteutettava tutkimuksia siihen asti, kunnes johtopäätökset on saatu, niin kuin se toimi Punjabin kuvernöörin tapauksessa. Se ei tietenkään saa sallia, että tutkimukset kärsivät sellaisista käytännöistä, joita poliisi ja Pakistanin salainen palvelu ovat soveltaneet tutkimuksissa, sillä nämä pilasivat tutkimukset kokonaan, mukaan lukien entisen pääministerin Benazir Bhutton murhaan liittyneet tutkimukset. Tästä syystä on olennaisen tärkeää, että Pakistanin hallitus varmistaa, etteivät ääriliikkeet ala johtaa julkista keskustelua ja että omalta osaltamme osoitamme solidaarisuuttamme suvaitsevaisuuden puolustajia kohtaan.

 
  
MPphoto
 

  Mario Mauro, PPE-ryhmän puolesta. (IT) Arvoisa puhemies, arvoisat jäsenet, Shahbaz Bhattin surmasi fundamentalistien ryhmä niin kutsuttujen jumalanpilkkalakien vuoksi. Tämä ryhmä käytti – kuten tapahtuu yhä useammin – jumalan nimeä vahvistaakseen omia valtahankkeitaan.

Tällä päätöslauselmalla haluamme osoittaa suosiotamme ja kiittää Shahbaz Bhattia esimerkistä, jota hän on osoittanut vuosien saatossa. Toivon, että näin kipeä uhraus on varoitus Euroopan unionin hallituksille ja ulkopolitiikan korkealle edustajalle siitä, että erityistoimet voivat korvata muutamat sanat, joita on lausuttu niin ponnettomasti tähän asti.

Itse asiassa viime kuukausina Euroopan unioni, tai tarkemmin sanottuna neuvosto ja komissio, toisin kuin parlamentti, ovat tuhlanneet aikaa keskusteluun siitä, pitäisikö sana "kristitty" sisällyttää heidän heikkoihin asiakirjoihinsa, kun kristittyjä samanaikaisesti murhataan brutaalisti, usein siitä syystä, että he liikkuvat länteen, vaikka heissä ei ole mitään länsimaista. Tämän vuoksi luulen, että komission ja neuvoston olisi syytä toimia parlamentin tavoin tässä tilanteessa.

 
  
MPphoto
 

  Catherine Stihler, S&D-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, myös minä haluan antaa tunnustusta Shahbaz Bhattin rohkeudelle ja työlle. Tiedän, että monet tässä parlamentissa olevat kollegat ovat tavanneet hänet henkilökohtaisesti, ja hänen määrätietoinen työnsä vähemmistöyhteisöjen hyväksi Pakistanissa, jotta nämä pitäisivät kiinni oikeuksistaan, on esimerkkinä meille kaikille. Tosiasia on, että hän laittoi henkensä peliin; hän tiesi, että uhka kasvoi, ja hänen rohkeutensa olisi tunnustettava. Hän menetti henkensä ja tämä parlamentti menetti ystävän.

Mitä siis voimme tehdä? Minusta tässä päätöslauselmassa on monta tärkeää kohtaa. Esimerkiksi 13 kohta, jossa kehotetaan toimivaltaisia EU:n toimielimiä sisällyttämään uskonnollisen suvaitsevaisuuden ongelma yhteiskuntaan, on erittäin tärkeä. Kehottaisin myös komissiota ottamaan esiin ihmisoikeudet niin keskusteluissa kuin kauppa-asioissa. 19 kohta Pakistanin toimielimistä ja hallituksesta on myös tärkeä, koska siinä vaaditaan demokratian ja ihmisoikeuksien tunnistamista.

Luulen, että me kaikki haluamme varmistaa, että surunvalittelumme lähetetään eteenpäin ja toivon, että parlamentin puhemies lähettää henkilökohtaisen kirjeen Shahbaz Bhattin äidille. Hänen hautajaisensa olivat viime viikolla, ja myös tämä on tärkeää.

 
  
MPphoto
 

  Anneli Jäätteenmäki, ALDE-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, Bhattin murha on toinen korkean tason pakistanilaiseen virkamieheen kohdistunut murha kahden kuukauden aikana. Shabaz Bhattin ja kuvernööri Salman Taseerin murhat on tutkittava perinpohjaisesti, ja rikolliset on saatava oikeuden eteen.

Bhattin murhan lisäksi haluaisin nostaa esille toisen polttavan ihmisoikeusasian Pakistanissa, nimittäin Balokistanin alueen tilanteen. Balokkivähemmistöä vainotaan edelleen, ja Amnesty Internationalin mukaan ainakin 90 prosenttia aktivisteista – opettajia, toimittajia ja juristeja – on hävinnyt tai heidät on murhattu. Myös muihin ihmisiin, kuten avustustyöntekijöihin, opettajiin, toimittajiin ja hallituksen viranomaisiin, on kohdistettu vainoa ja uhkauksia.

Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin on lähetettävä selkeä viesti Pakistaniin ja vaadittava Pakistanin hallitusta tekemään voitavansa tällaisen tilanteen välttämiseksi.

 
  
MPphoto
 

  Nicole Kiil-Nielsen, Verts/ALE-ryhmän puolesta. (FR) Arvoisa puhemies, kyseiset murhat ovat luonnollisesti kestämättömiä, mutta on tätäkin vaikeampaa suvaita rankaisemattomuuden ilmapiiriä, joka vallitsee iskujen lisääntymisestä huolimatta. Valitettavasti Pakistanin kansalaiset ja heidän perheensä eivät voi odottaa paljoakaan oikeusjärjestelmältä, joka on korruption, pelottelun ja huonosti kouluttelujen tutkijoiden ja syyttäjien turmelema. Tutkimuksiin kuluu vuosia ja ne pohjautuvat syrjintään perustuviin lakeihin. Erityisesti oikeusjärjestelmän rikoksia koskeva osa on uudistettava, ja sen on saatava paitsi kansallista myös kansainvälistä uskottavuutta.

Heinrich Böll -säätiön yliopistoissa teettämän tutkimuksen mukaan nuoret pakistanilaiset uskovat, että oikeusjärjestelmän uskottavuus on maan henkiinjäämisen kannalta tärkeämpi kuin sotavoimat tai parlamenttijärjestelmä.

Tästä syystä Euroopan unionin on käytettävä kaikkia sen käytettävissä olevia tarpeellisia välineitä vahvistaakseen Pakistanin kanssa tehtävää yhteistyötä.

 
  
MPphoto
 

  Charles Tannock, ECR-ryhmän puolesta. (EN) Arvoisa puhemies, uudistuksen ja edistyksen äänet Pakistanissa sammutetaan yksi toisensa jälkeen. Shahbaz Bhatti tiesi olevansa vaarassa paitsi kristittynä maassa, jossa uskonnollinen suvaitsemattomuus on yleistä, myös vähemmistöministerinä, joka pelkäämättä tuomitsi maansa ankarat jumalanpilkkalait. Hän kuitenkin kieltäytyi pelkäämästä islamistisia fanaatikkoja, jotka uhkasivat häntä kuolemalla.

Vain kahta kuukautta aikaisemmin Punjabin kuvernöörin Salman Taseerin omat henkivartijat murhasivat hänet. Bhattilla sen sijaan ei edes ollut henkivartijoita, joten hän oli helppo kohde raskaasti aseistetuille terroristeille, jotka hyökkäsivät hänen kimppuunsa hänen ollessaan matkalla hallituksen kokoukseen.

Miksi Bhattin seurassa ei ollut aseistettuja henkivartijoita? Tämä sisältyy moniin niihin kysymyksiin, jotka meidän on esitettävä presidentti Zardardille. Toivon, että hän voi vastata. Toivon, että varapuheenjohtaja/korkea edustaja painostaa häntä osoittamaan parempaa esimerkkiä Pakistanin yhteiskunnan hälyttävää radikalisoitumista vastaan.

Kyse on ennen kaikkea ihmisen kohtaamasta tragediasta. Hyvin rohkea ja periaatteellinen mies menetti henkensä, ja me demokraatteina ilmaisemme kunnioituksemme häntä ja hänen saavutuksiaan kohtaan tänään tässä keskustelussa. Ilmaisemme osanottomme hänen läheisilleen heidän surussaan.

 
  
MPphoto
 

  Jaroslav Paška, EFD-ryhmän puolesta. (SK) Arvoisa puhemies, islamilaisen sharia-lain säännöksissä todetaan kirjaimellisesti, että kaikki islamia loukkaavat henkilöt on tuomittava kuolemaan.

En tiedä, mitä toimia voidaan pitää loukkauksena islamille islamilaisessa maailmassa, mutta ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden puolustajien murhat Pakistanissa ja muissa islamilaisissa maissa osoittavat, että jotkut islamin hengelliset johtajat pitävät henkisiä arvojamme, jotka antavat ihmisille laajan vapauden tehdä valintoja, uhkana heidän uskolleen, eivätkä he epäröi julistaa lakinsa mukaisesti fatwaa sellaista henkilöä vastaan, joka avoimesti edistää ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien noudattamista heidän alueellaan.

Pakistanin hallituksen ministeristä Shahbaz Bhattista, Punjabin alueen kuvernööristä Salman Taseerista tai Pakistanin ihmisoikeuskomission koordinaattorista Sabir Jamaldinista on tullut meille islamilaisen lain fanaattisen soveltamisen viattomia uhreja. Näiden uhrien esimerkin on tarkoitus pelotella Pakistanin kansaa, jotta se ei vaatisi lisää vapauksia, ja maata johtavia poliitikkoja, jotta nämä eivät uudistaisi poliittista järjestelmää vaan jatkavat keskiaikaisten sääntöjen noudattamista.

Jos emme halua saattaa islamististen maiden uudistuspoliitikkoja ristiriitaan heidän uskonnollisten viranomaistensa kanssa, meidän olisi mielestäni pyrittävä löytämään islamin hengellisten johtajien kanssa rakentavan vuoropuhelun foorumi, jossa keskusteltaisiin sivilisaatioiden rauhanomaisesta rinnakkaiselosta ...

(Puhemies keskeytti puhujan.)

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki (ECR). (PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme hallituksen ministerin murhasta. Kyse on miehestä, joka toi esille kristilliset juurensa ja oli katolilainen. Keskustelemme toisesta Pakistanissa tapahtuneesta murhasta, joka osoittaa, että paikalliset viranomaiset eivät hallitse tilannetta, ja tämä on ongelma. Emme sano, että Pakistanin presidentti tai hallitus olisi osoittanut pahaa tahtoa. Syytteemme liittyy siihen, että viranomaiset eivät edes pysty takaamaan turvallisuutta niille ihmisille, jotka kuuluvat hallitukseen ja jotka kuuluvat eri uskontokuntaan kuin muu osa maasta. Tämä on tragedia maasta, josta tulee vähitellen yhä aggressiivisempi ja joka vihaa muita uskontoja kuin islam. Tämä on todellinen ongelma. Minusta meidän olisi puhuttava tästä.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. (DE) Aloitamme nyt "catch the eye" -menettelyn.

Hyvin monet jäsenet ovat kertoneet minulle – ja koska osa ryhmien puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista on paikalla, mainitsen asian nyt – että tarvitsemme hieman lisää joustoa näissä kiireisissä keskusteluissa, kun niin monet jäsenet ovat selvästi kiinnostuneita tietystä aihepiiristä. Otan nyt jossain määrin huomioon, missä määrin jäseniä on merkitty puhujien luetteloon myöhemmissä keskusteluissa.

 
  
MPphoto
 

  Michael Gahler (PPE). (DE) Arvoisa puhemies, keskustelin Shahbaz Bhattin kanssa hänen toimistossaan Islamabadissa viikkoa ennen hänen murhaansa, ja hän oli tietoinen häntä uhanneesta vaarasta. Hän oli kuitenkin huolestuneempi hänen saamastaan vaikutelmasta, jonka mukaan viime kuukausina, myös Punjabin kuvernöörin Salman Taseerin murhan yhteydessä, monet ihmiset olivat perääntyneet ääriliikkeiden vaatimusten vuoksi. Ministerit, parlamentin jäsenet, toimittajat, juristit, jopa ihmisoikeusaktivistit, jotka aina aikaisemmin olivat toiminnassa mukana, eivät enää uskaltaneet vastustaa näiden ääriliikkeiden vaatimuksia.

Minusta meidän on kehotettava kaikkia pakistanilaisia vastustamaan tätä suvaitsemattomuutta, muutoin ihmiset sysätään sivuun yhdessä tai erikseen. Sherry Rehman, rohkea poliitikko, joka esitti tarkistuksia jumalanpilkkalakiin, on erityisessä vaarassa. Tästä syystä kehotan Pakistanin parlamenttia suojelemaan häntä nyt tekemällä lopulta hänen ehdottamansa muutokset jumalanpilkkalakiin. Tämä olisi selkeä merkki yhtenäisestä kannasta ääriliikkeitä vastaan.

 
  
MPphoto
 

  George Sabin Cutaş (S&D). (RO) Arvoisa puhemies, Pakistanin vähemmistöministerin Bhattin murha on lainmuutosta koskevan kiistan keskipisteessä. Kyse on laista, jossa jumalanpilkasta määrätään kuolemanrangaistus tässä maassa ja muutoksesta, jota Bhatti puolsi. Minusta suvaitsemattomuus, johon jumalanpilkkalait perustuvat, on myös johtanut niiden johtohenkilöiden kauhistuttaviin murhiin, jotka taistelivat sananvapauden ja uskonnonvapauden puolesta Pakistanissa. Samanaikaisesti suuri osa Pakistanin poliittisesta järjestelmästä on tuominnut Bhattin tapauksen, ja samoin ovat tehneet joukkotiedotusvälineet ja eri etnisistä taustoista ja eri uskontokunnista olevat ihmiset, mikä on myönteinen merkki. Tämän vuoksi maan hallituksen velvollisuutena on estää suvaitsemattomuuteen perustuvien väkivaltaisuuksien toistuminen ja jatkaa ponnistelujaan Pakistanin perustuslakiin kirjattujen demokraattisten arvojen, ihmisarvojen yleismaailmallisten periaatteiden ja ajatuksenvapauden kunnioittamisessa.

 
  
MPphoto
 

  Constance Le Grip (PPE). (FR) Arvoisa puhemies, myös minä olin hyvin järkyttynyt 2. maaliskuuta 2011 tapahtuneesta Pakistanin hallituksen kristityn vähemmistöministerin Shahbaz Bhattin pelkurimaisesta murhasta.

Tämä terroristien tekemä murha seuraa monien muiden rohkeiden, suvaitsevaisten pakistanilaisten murhia. Kyseiset henkilöt puhuivat kiihkeästi ihmisoikeuksista ja puolustivat sekä miesten että naisten ihmisoikeuksia.

Vaadimme jälleen kerran, että Pakistanin hallitus tekee kaiken voitavansa valottaakseen tätä pelkurimaista murhaa ja varmistaakseen, että fanaattisten uskonnollisten ääriliikkeiden uhkaamien ihmisten suojelu on aidosti tehokasta. Ajattelen luonnollisesti ensisijaisesti, mutta en pelkästään, Sherry Rehmania.

Vielä kerran kehotan kaikkia Euroopan unionin toimivaltaisia toimielimiä sisällyttämään neuvotteluihin, joissa valmistellaan tulevia yhteistyösopimuksia, myös unionin ja Pakistanin välistä yhteistyösopimusta, lausekkeen, jossa varmistetaan uskonnonvapauden ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

(Suosionosoituksia)

 
  
MPphoto
 

  Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE). (PL) Arvoisa puhemies, keskustelemme jälleen kerran Pakistanin ihmisoikeusrikkomuksista, tällä kertaa hallituksen ministerin Shahbaz Bhattin hiljattain sattuneen murhan vuoksi. Bhatti vastusti maan jumalanpilkkalakeja ja puolusti uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia. Hän vastusti suvaitsemattomuutta ja uskonnollista syrjintää.

Euroopan parlamentin päätöslauselma tästä julmasta murhasta on vastustuksenilmaus Pakistanin kasvavaa ja julmaa uskonnollista tuhoamista kohtaan, ja siinä myös osoitetaan yksiselitteisesti, että emme jätä uskonnollisia vähemmistöjä, joiden oikeuksia rikotaan hyvin yleisesti, selviytymään omin voimin. Velvollisuutemme on tuomita laittomuusteot, jotka uhkaavat muiden ihmisten vapautta ja elämää. Tämän vuoksi haluan painottaa, miten tärkeää on tukea kansalaisjärjestöjä, jotka taistelevat ihmisoikeuksien puolesta ponnistellessaan demokratisoinnin edistämiseksi ja väkivallan lopettamiseksi Pakistanissa.

 
  
MPphoto
 

  Johannes Hahn, komission jäsen. – (EN) Arvoisa puhemies, tammikuussa pahoittelimme Punjabin kuvernöörin Salman Taseerin murhaa.

Muutamia viikkoja myöhemmin väkivalta jatkui, kun Pakistanin hallituksen vähemmistöministeri Shahbaz Bhatti murhattiin 2. maaliskuuta 2011.

Varapuheenjohtaja Ashton tuomitsi murhan jyrkästi ja ilmaisi syvän huolestuneisuutensa Pakistanissa vallalla olevasta suvaitsemattomuuden ja väkivallan ilmapiiristä, joka liittyi kiistanalaisista jumalanpilkkalaeista käytyyn keskusteluun.

Shahbaz Bhatti oli ainoa kristitty Pakistanin hallituksessa ja tunnettu ihmisoikeuksien ja uskonnonvapauden kunnioittamisen puolestapuhuja. Hän oli ainoa harvoista jäljellä olevista, joka uskalsi puhua, ja hän tiesi olevansa uhattuna Salman Taseerin murhan jälkeen. Tämä ei kuitenkaan estänyt häntä puolustamasta oikeuksiaan, jotka kuitenkin on vahvistettu Pakistanin perustuslaissa.

Varapuheenjohtaja Ashton on kehottanut Pakistanin hallitusta kantamaan vastuunsa ja tarjoamaan riittävää suojaa niille viranhaltijoille tai kansalaisyhteiskunnan jäsenille, jotka ovat uhattuina.

Euroopan unioni panee tyytyväisenä merkille pääministeri Jamalin julkilausuman, jonka mukaan hallitus tekee voitavansa saattaakseen syylliset oikeuden eteen. Kunnioitamme Jamalia hänen osallistuessaan Shahbaz Bhattin hautajaisiin.

Hallituksen on nyt toimittava sitoumustensa mukaisesti ja saatettava oikeuden eteen kyseisten rikosten tekijät ja alkuunpanijat. Bhatti ja Taseer olivat jumalanpilkkalakien suorasanaisia kritisoijia ja lakien muuttamiseen pyrkineiden ponnistelujen eturintamassa. Salman Taseerin murhan jälkeen vallinneessa tilanteessa parlamentti kuitenkin veti tarkistukset takaisin.

Jumalanpilkkalait, joihin sisältyy kuolemanrangaistus, eivät ole yhteensopivia niiden yhteisten arvojen kanssa, joita pyrimme edistämään suhteissamme Pakistaniin. Ne ovat myös johtaneet tuomiovirheisiin ja uskonnollisten vähemmistöjen syrjintään.

Samanaikaisesti kun voimakkaasti tuemme Pakistanin demokraattista hallitusta ja teemme voitavamme sen tukemiseksi, kun se yrittää hallita ennennäkemätöntä terroritekojen aaltoa, sen jäsenten pitäisi puolustaa periaatteita, joita he kannattavat. Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus on yleismaailmallinen ihmisoikeus; sananvapaus ja ilmaisunvapaus liittyvät siihen olennaisesti.

Neuvosto on juuri hyväksynyt päätelmät, joissa muistutetaan Euroopan unionin sitoumuksesta, jonka mukaan se turvaa nämä perusoikeudet ja vauhdittaa ponnisteluja, joilla edistetään ja suojellaan näitä oikeuksia kaikille ja kaikkialla.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. − (DE) Olen vastaanottanut kuusi työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettyä päätöslauselmaesitystä(2).

Keskustelu on päättynyt.

Äänestys toimitetaan keskustelujen jälkeen.

Kirjalliset lausumat (työjärjestyksen 149 artikla)

 
  
MPphoto
 
 

  Krzysztof Lisek (PPE), kirjallinen. (PL) Haluan ilmaista osanottoni Pakistanin murhatun vähemmistöministerin Shahbaz Bhattin perheelle. Toivon, että tämän rikoksen tekijät pidätetään pian ja että heille määrätään asianmukaiset rangaistukset. Tämä julma tapaus, jonka uhri oli korkea-arvoinen valtion virkamies, joka taisteli vähemmistöjen tasa-arvoisten oikeuksien puolesta Pakistanissa on lisäosoitus siitä, miten vaikea tilanne tässä maassa on. Valitettavasti nykyinen politiikkamme ei ole tuottanut odotettuja tuloksia. Tässä mielessä Euroopan unionin on ryhdyttävä erityistoimiin, jotka auttavat lisäämään lain ja demokratian kunnioittamista Pakistanin islamilaisessa tasavallassa.

Minun mielestäni työmme merkittävä tehostaminen siten, että järjestetään ja pidetään vuotuisia EU:n ja Pakistanin välisiä vähemmistöjen tilannetta Pakistanissa käsitteleviä kokouksia, joihin Euroopan parlamentti osallistuu, voi tuottaa todellista hyötyä. Tänään hyväksymämme päätöslauselmatekstin mukaisesti kannatan kaikilta osin taloudellista tukea, jonka olemme antaneet järjestöille, jotka puolustavat ihmisoikeuksia ja torjuvat jumalanpilkkalakeja. Toivon, että pystymme lisäämään kyseisen tuen laajuutta. Toivon myös, että pystymme – sopivien diplomaattisten välineiden avulla – vakuuttamaan Pakistanin hallituksen kunnioittamaan säännöksiä, jotka on vahvistettu Euroopan unionin ja Pakistanin islamilaisen tasavallan yhteistyösopimuksessa olevassa demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevassa lausekkeessa.

 
  
MPphoto
 
 

  Monica Luisa Macovei (PPE), kirjallinen. (EN) Pakistanin vähemmistöministeri Shahbaz Bhatti pyrki uudistamaan maan jumalanpilkkalakeja, ja hänet murhattiin. Pakistanin Taliban-liike ilmeisesti vastasi murhasta ja julisti samaa kohtaloa kaikille jumalanpilkkalakeja kritisoiville henkilöille. On voimakkaiden toimien aika, jotta suojeltaisiin uudistajia ja ihmisoikeuksien puolustajia, jotka riskeeraavat elämänsä vapauden puolesta. Kehotan neuvostoa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa varmistamaan muiden uhattujen ihmisoikeuksien puolustajien suojelun Pakistanissa ja ministeri Shahbaz Bhattin murhan tehokkaan ja ajallaan tapahtuvan tutkinnan. Rikolliset on tuotava oikeuden eteen, ja hallituksen vastauksen on oltava tiukka, jotta se toimisi pelotteena.

 
  
MPphoto
 
 

  Kristiina Ojuland (ALDE), kirjallinen. (EN) Uskonnonvapauden puolestapuhujan menettäminen on epäonnekasta; kahden menettäminen on silkkaa huolimattomuutta. Puhuessamme kuvernööri Salman Taseerin murhasta varoitin uskonnollisten ääriliikkeiden noususta Pakistanissa. Alle kahta kuukautta myöhemmin tapahtui toinen tragedia. Punjabin Taliban-liike ilmoitti olevansa vastuussa ministeri Shahbaz Bhattin murhasta. Pakistanin viranomaiset olivat evänneet hänen pyyntönsä käyttää luodinkestävää autoa. Viranomaisten tällainen välinpitämättömyys tekee heistä avunantajia surmaan. Toivoisin, että Euroopan unioni ilmaisisi kantansa näiden korkea-arvoisten pakistanilaisten virkamiesten Pakistanissa paikallisille viranomaisille ja kehottaisi näitä kumoamaan jumalanpilkkalait, jotka aiheuttivat uskonnollisen väkivallan kiihtymisen.

 
  
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE) , kirjallinen. – (PL) Kaksi kuukautta sitten täysistunnossa ja myös ihmisoikeuksista käydyn keskustelun aikana tuomitsimme Punjabin alueen kuvernööriin Salman Taseeriin kohdistuneen hyökkäyksen. Keskustelun aihe oli sama kuin mistä keskustelemme tänään – kiistanalaisen jumalanpilkkalainsäädännön uudistamisyritykset. Kaksi surullista tapausta liittyvät tiiviisti toisiinsa, koska uhrit olivat työskennelleet yhdessä Pakistanin kansallisten vähemmistöjen puolesta, uskonnolliset vähemmistöt mukaan lukien, ja niiden henkilöiden puolustamiseksi, joista oli tullut Talibanin levittämän suvaitsemattomuusideologian uhreja.

Valitettavasti länsimaailma voi vain katsoa, miten asenteiden radikalisoituminen edistyy maassa, jossa alle vuosikymmen sitten Benazir Bhutto alkoi toteuttaa demokraattisia uudistuksia. Pakistan on vajoamassa kaaokseen – Taliban terrorisoi maata ja tekee yhä kiihtyvään tahtiin iskuja, joista esimerkkinä mainittakoon Punjabissa 8. maaliskuuta tehty isku, jossa sai surmansa 25 ihmistä.

Nyt on ilmestynyt raportteja seuraavasta ääriainesten kuolemaan tuomitsemasta henkilöstä – hän on Pakistanin parlamentin jäsen, entinen toimittaja ja naisten oikeuksien, uskonnollisten vähemmistöjen ja sananvapauden puolustaja, Sherry Rehman. Juuri hän esitti Pakistanin parlamentille muutosehdotuksen lakiin, joka koskee jumalanpilkasta määrättäviä rangaistuksia. Tuomitsemmeko seuraavassa täysistunnossa häneen kohdistuneen hyökkäyksen?

 
  

(1)Ks. pöytäkirja.
(2)Ks. pöytäkirja.

Päivitetty viimeksi: 20. syyskuuta 2011Oikeudellinen huomautus